árdonyi Géza Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2013/2014 Budapest, XI., Bartók Béla út 27.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "árdonyi Géza Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2013/2014 Budapest, XI., Bartók Béla út 27."

Átírás

1 árdonyi Géza Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2013/2014 Budapest, XI., Bartók Béla út 27.

2 Szerkesztô: Dr. Szilágyiné Missura Johanna Felelôs Kiadó: Homolay Károly Honlapunk: www. gardonyi11.hu

3 ELÔSZÓ Lassan befejezôdik a tanév Többek között nem marad más hátra, mint megírni az évkönyv elôszavát, megtartani a konferenciákat, aztán vakációra engedni a gyerekeket, a tanári kart. És hálát adni az elmúlt munkaév minden ajándékáért. Az Istennek, munka - társaimnak, a gyerekeknek és természetesen a szülôknek. Hálásnak lenni napjainkban egyre ritkább tulajdonság. Talán eseményszámba megy. De így volt ez régen is. Krisztus 10 leprást gyógyított meg (Szent Lukács 17, ), de csak egy mondott köszönetet. Johnson Gnanabaranem indiai író képzelt interjút készített az evangéliumi kilenc hálátlan leprással, hogy miért nem köszönték meg a nagy ajándékot. A válaszok, csak így röviden: Elôször a családomnak akartam megmutatni, hogy egészséges vagyok. Természetes, hogy hálát akartam adni, de egyedül és nem a többiekkel. Ajándékot akartam vinni, azonban nem találtam méltó dolgot, ezért nem mentem vissza. Nem tudtam, hogy tartós lesz-e a gyógyulásom. Visszamentem, de láttam, hogy sokan vannak, és szégyelltem mások elôtt köszönetet mondani. Tudom, hogy a sok jótéteményért nem várt köszönetet, így nem is próbál - koztam vele. Annyira örültem, hogy elfeledkeztem a köszönetrôl, aztán meg egyszerûen nem jutott eszembe, egyébként is ez nekem járt. Én biztos a becsületes, hibátlan életemért kaptam a gyógyulást. A többség nem ment vissza, és én mindig azt teszem, amit a többi ember, így én is maradtam. És mit tett a tizedik? Senkire sem volt figyelemmel, csak a szívére. Visszament. Nem érdekelte mennyien állnak körülötte. Hálás szívvel, könnyes szemmel kö - szönte meg a gyógyulást. Hálás szívvel köszönöm én is az egész tanévet mindenkinek, a sok jót, az esetleges rosszakat is. Hiszen fontos meghallgatni mindent, sokat felejteni, és egy kicsit javítani. Budapest, május 15. Tisztelettel és szeretettel: Homolay Károly igazgató 3

4 Államtitkári látogatás 2013 decemberében Dr. Simicskó István sportért és ifjúságért felelôs államtitkár és Dr. Hoffmann Rózsa közneveléséért felelôs államtitkár is ellátogatott a Gárdonyi Géza Általános Iskolába. 4

5 Dr. Simicskó István államtitkár úr megnyitja a Gárdonyi Géza Általános Iskola Tavaszi képzômûvészeti tárlatát. 5

6 AZ EMBERI ERÔFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS AZ OKTATÁSI HIVATAL HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA A ÉVI ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSRÔL ISMÉT HATALMAS GÁRDONYIS SIKEREK! A 6. és 8. évfolyamos mérés teljes körû volt. Átlageredmények: Budapesti Országos Budapesti nagy általános átlag átlag iskolák átlaga Gárdonyi Matematika 6. oszt pont 8. oszt pont Szövegértés 6. oszt pont 8. oszt pont Néhány összehasonlító adat: 6. osztály matematika 6. osztály szövegértés 8. osztály matematika 8. osztály szövegértés 8 évfolyamos 6 évfolyamos gimnáziumokban gimnáziumokban a Gárdonyiban Budapest, március 26. Saxné Tóth Gabriella igazgatóhelyettes Homolay Károly igazgató 6

7 Visegrádi hajókirándulás Tavaly tavasszal kaptuk a feladatot rajzórán, hogy a Víz Világnapja alkalmából rendezett rajzpályázatra készítsünk mûveket. Igazából nem volt célom megnyerni a versenyt, de pár hónapra rá az önkormányzat küldött egy levelet, amelyben meghívtak az eredményhirdetésre Oravecz Zsófival és Tallai Alberttel együtt. Dr. Hoffmann Tamás polgármester úr személyesen adta át nekünk a díjat. A nyere - ményben egy hajókirándulás is szerepelt Visegrádra az egész osztályunkkal. Erre az idei év elején került sor. Az évfolyam másik osztálya is jött velünk, mivel onnan Szalay Kata is nyert a versenyen. Almási Dorka 8.a 7

8 Gárdonyi-kód Tavaly szeptember végén rendkívül érdekes programon vettünk részt osztály - társaimmal és hetedikes, nyolcadikos diáktársaimmal. Az önkormányzat által szervezett versenyen több helyszínt kellett felkeresnünk, és ezeken a helyeken feladványokat kaptunk. Kellett verset alkotnunk, képet kiraknunk, tárgyakat ke - resnünk, kvízkérdésekre válaszolnunk. Ezek a feladatok mind Gárdonyi Géza életével és az Egri csillagok c. regényével voltak kapcsolatosak. Mi szívünkön visel - tük a verseny kimenetelét, hiszen iskolánk Gárdonyi Géza nevét viseli, ezért sokat készültünk a megmérettetésre. Tanárnônk, Szabó Ivett megtett minden tôle telhetôt, hogy ez sikerüljön nekünk. Esténként olvas tunk Gárdonyi Géza életérôl, gyermekkoráról, munkásságáról, és igyekeztünk mindent megtudni a nagy me - sélôrôl. A feladatokat öten oldottuk meg, és a kerület összegezte az eredményeket. Nagy örömünkre szolgált, hogy az elsô helyezést a mi csapatunk nyerte meg, melynek tagjai: Bokros Vilmos, Elekes Péter, Lénárd András, Mezei János és jómagam, Képes Dávid. De persze az osztály lánycsapata is nagyszerû eredményt ért el, ôk lettek a másodikok. A versenyt mindannyian élveztük, és jó érzéssel töl tött el minket, hogy ilyen jól szerepeltünk. Képes Dávid 8.b 8

9 Sítábor Lackenhofban december fô Nemcsak focista vagyok, már síelek is! Laczó Zoltán 2.a Én felfelé is síeltem, a csákányos felvonóval! Rózsa Levente 2.a Jövôre a Mont Blanc-ra megyünk? Földi-O. Kornél 2.a 9

10 A fotószakkör, avagy a sütis doboz és az udvari pad találkozása a sötétkamrában Mindenki fényképez, leggyakrabban telefonnal. (Ez legalább olyan abszurd, mint a cím.) Ezen a szakkörön nézegetünk fényképeket, ismerkedünk a fotótörténet híres mûvészeivel, képeikkel. Beszélgetünk arról, hogy milyen a jó kép egy kirándu - lás ról, emberrôl, tájról, útról, ételrôl vagy akár egy hegedûrôl. Voltunk a Mai Manó Fotómúzeumban, a Szalay Fotómûteremben és rendsze - resen látogatjuk a Bartók Béla úton levô galériák fotókiállításait. A legérdekesebb azoknak az eljárásoknak a megismerése, gyakorlati alkalma - zása, melyeket ma már nem kapcsolunk a fotóhoz: labor, vegyszerek, fotogram, Camera Obscura Izgalmas majdnem sötétben várni, hogy hogyan sikerül, mi látszik azon a képen, melyet a kekszes vagy cipôs dobozból összeállított fényké - pezôgéppel készítettünk. A kép fekete-fehér negatív; és ekkor még csak sejthetô; pozitívba fordítva már felismerhetô: az iskola épülete, egy pad, növény vagy alak. Kísérletezünk, fénnyel játszunk. Kovácsné Tundó Klára szakkörvezetô 10

11 Bakancsos túrák a Gárdonyiban Alsós kirándulás Hollókôre Egy októberi szombat reggel egy busznyi gárdonyis diák Hollókôre ment kirándulni. Vendéglátóink Szabóék egy tanyán vártak ránk. Gyors uzsi után róka lyu - ka kat lestünk meg az erdôben. Késôbb egy hosszabb túrára is elmentünk, vadlesre is felmásztunk, és erdei állatok nyomait vizsgáltuk. A házigazdáink ebédre gulyás - levessel és pörkölttel vendégeltek meg. Délután a céllövészet volt a legjobb. Fáradtan értünk haza, de nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük a kirándulást szervezô és kísérô tanároknak ezt az izgalmas napot! (Czirók Tamás 3.a) Felsôs kétnapos túrák: Ôsszel a cseszneki várhoz Tavasszal Királyréten Laci bácsi bakancsosai igazán kalandosak voltak, a léleg zetelállító tájak mellett bográcsozás, szalonnasütés, bátorságpróba is helyet ka pott. Miután mindenki legyalogolta a lábát, visszaértünk a szállásra, de persze nem aludtunk el egybôl! (Garami Gergô 8.a) Sok jó és érdekes helyen jártunk. Sose volt unalmas egyik kirándulás sem, min - dig voltak jó viccek, poénok, és a társaság sem volt utolsó! Sok emléket, barátot szerez az ember a kirándulásokon! (Révész Tamás 8.a) 11

12 A Gárdonyi színjátszó szakköre A Gárdonyi színjátszó szakköre 2013 szeptemberében indult Csajkovics-Jaczkó Grácia és Bangó Viktória tanárnôk vezetésével. A foglalkozás minden pillanata kellemes és jó hangulatban telt. Beszéd gyakor - latokkal, vicces készségfejlesztô és improvizációs játékokkal próbáltuk minél élvezhetôbbé tenni az órákat. Karácsonyra betlehemes bábjátékkal készültünk, melyhez a bábokat mindenki saját maga készíthette el szülôi segítséggel. A második félévben nagyobb lélegzetû mesét kezdtünk el próbálni - A három szerencsefiát - a gyerekek nagy örömére, hiszen itt már igazán meg tudták mutatni színészi tehetségüket. Csajkovics-Jaczkó Grácia és Bangó Viktória szakkörvezetôk 12

13 A Gárdonyi kórusa A Gárdonyiban a zene mindenkié Kodály Zoltán szavaival élve. Mi sem bizo nyítja ezt jobban, mint a 130 fôre bôvült kórus, mely a kerületi kórusok közül a legnagyobb létszámmal büszkélkedhet. Kicsik és nagyok együtt énekelhetnek 3. osztálytól 8. osztályig. A kórustagság bárki számára elérhetô, elôször 3. osztály ban kerül sor meghallgatásra egy szabadon választott dal eléneklésével, felsô tago zatban pedig egész évben lehetôség nyílik a csatlakozásra a kórusvezetô dön tése alapján. Célunk a zene megszerettetése, a közös éneklés élménye. Az év során heti négy énekkari próba áll rendelkezésre, melybôl egyet kell kiválasz tani uk a gyer - mekeknek, de szép számmal akadtak olyanok is, akik ha idejük engedte több próbán is részt vettek. A négy próbának köszönhetôen lehetôség nyílik arra, hogy kis csoportokban tudjunk dolgozni, nagy hangsúlyt fektetve a helyes hang képzésre, egymás hangjához való igazodásra, valamint a különbözô mûfajú és ne hézségû dalok könnyebb elsajátítására. Repertoárunkban megtalál hatók népda lok, kánonok, két- és háromszólamú dalok, valamint zongorakíséretes kórusmûvek. Az énekkar élete nagyon moz - galmas, mindig van mire készülni: évnyitó, nem zeti ün ne pek, kará - csony, Tavaszi Hang verseny, év - záró, ballagás. Idén iskolán kívüli fellé pés re is lehetôség nyílt március 1-jén a Budapesti Ván dor Kórus - sal közös kon certet adva Korok és karok cím mel az Aranytíz Kul túrház Tolnay Klári színpadán, melyen a fellépô gyermekek szülei érdeklôdéssel és nagy létszámmal vettek részt. Ez a koncert nagyon jó lehe tôség volt arra, hogy új élményekkel gazdagodjunk, mint például a koncertnek megfelelô környezet és a Budapesti Vándor Kórussal való együtt éneklés, mellyel a többszólamú hang - zás megtapasztalása volt a cél. Bangó Viktória ének zene tanár Miért szeretek énekelni? Én azért szeretek énekkarra járni, mert eleve szeretek énekelni. Az énekkar biztosítja a folyamatos éneklést, énektanulást. Lévai Blanka 4.b Én azért szeretem az énekkart, mert társaságban jobb énekelni, és mindenféle szép dalt megtanulunk. Jakó Ákos 4.b Azért szeretem az énekkart, mert sokat énekelünk, dalokat tanulunk. Azért is jó az énekkar, mert Viki néni tartja. Felléphetünk az ünnepségeken és más eseményeken. Ez a kedvenc különórám. Rausch Anna Szonja 4.b 13

14 Szónokverseny Az Országos Kossuth Szónokverseny 4. helyezettje lett Madácsi Réka 7.b osztályos tanuló. A kerületi versenyen ezüstérmet kapott, s bár ez volt elsô szónoki szereplése, nagyon megérintették Rékát Széchenyi István máig ható szavai a magyar nyelv védelmében. Izgalmas volt a neves mûvészek által zsûrizett országos verseny is, így Réka szándéka az, hogy jövôre is megméretteti magát. Kissné Otta Katalin magyartanár 14

15 A es tanévben az ELTE Idegennyelvi Továbbképzô Központjában nyelvvizsgázók névsora JUNIOR NÉMET Baczoni Márton 6.a Barna Attila 6.a Caroll James Kolos 6.a Goda Barbara Mária 6.a Hajdu Réka 6.a Hegedûs Klára 6.a Lengyel Zsófia 6.a Megyesi Pálma Lívia 6.a Ruzsa Tamás 6.a Siklér János Ferenc 6.a Fodor Petra 7.a Lobmayer Kornélia 7.a Náray Áron 7.a Németh Júlia Dorka 7.a Rudnai Emma Dorottya 7.a JUNIOR ANGOL Antal Zalán Tamás 6.a Bana Dorka Patrícia 6.a Belle Dániel 6.a Csizmadia Keve 6.a Gerô László 6.a Györök Tamás 6.a Kovács Bendegúz 6.a Molnár Tamás 6.a Molnár Dóra 6.a Somlyai Mira 6.a Sütô Alexandra 6.a Szabó Martin 6.a Jeszenszky Viktória Rita 6.a Buzás Benedek 6.b Galsa Tamás 6.b Horváth Tamás 6.b Hülber-Somfai Barnabás 6.b Nagy Konrád Ákos 6.b Szamosi Márton 6.b Zalaváry Gergô 6.b Nagyi Timea Brigitta 7.a Rátóczi Fanni Cseperke 7.a Jóna Róbert Zoltán 7.b Juhász Ádám Attila 7.b Kubovics Krisztina Laura 7.b Mezei Katalin 7.b Piszker Bence 7.b Simon Kinga 7.b Mályusz Attila Edmund 8.a Révész Tamás Ákos 8.a Szacsky Mihály 8.a Szépkúti Blanka 8.a Do Dieu Anh 8.b ORIGO ANGOL B1 Cingáli Nóra 8.a Képes Dávid 8.b Laczkó Gergely 8.b Mezei János 8.b Sepsik Olivér Norbert 8.b EURO-EXAM ANGOL B2 Nemes Kinga 8.b Molnár Barnabás Ákos 8.a Novák Dorottya 8.a Tallai Albert Simon 8.a Deák Dalma 8.a Garami Gergely 8.a 15

16 EURO-EXAM PRÓBAVIZSGA B1 Lénárd András 8.b Szepcsik Márton 8.b Mezei János 8.b EURO-EXAM PRÓBAVIZSGA B2 Boniszlavszky Tamara 8.b Szalay Kata Csenge 8.b Szomolányi Ágnes 8.b Éjszaka Molnár Kitti 5.a Továbbtanulási mutató A 8. évfolyam létszáma: Gimnáziumba felvettek száma: Szakközépiskolába felvettek száma: Egy diák tanulói jogviszonya szünetel. 56 fô 45 fô 10 fô 16

17 A 2013/2014. TANÉV SZABADIDÔS PROGRAMJAI Szeptember Kutatók éjszakája felsô tagozat Visegrádi hajókirándulás 8.a, 8.b Gárdonyi-kód 7., 8. évfolyam Október Eötvös 10: Óz zenés mesejáték 1.a, 2.a, 2.b Állatkerti séta 3.a Bakancsos túra Csesznek várához felsô tagozat Kirándulás Hollókôre 2. évfolyam, 3.a Gellérthegyi séta 1.b Családi mozi az Uránia Filmszínházban Egri csillagok Magyar Színház: Égigérô fû 5.b November Márton napi kézmûves foglalkozás 1.a Eötvös 10: Mark Twain: Tom Sawywer kalandjai 3.a, 3.b Játékdélután 7.b Érdekes fizikakísérletek a BME n felsô tagozat Bethlen kiállítás Nemzeti Múzeum 7.a Állatkerti kirándulás 6.a Mezôgazdasági Múzeum 4.b Környezetismereti séta a vásárcsarnokban 1.b December Halász Judit koncert a Vígszínházban 1.b Eötvös 10: Diótörô 1.a, 2.a, 2.b Mikulás-ünnepség a Goethe Intézetben 3., 4., 5. osztály németesei Mikulás az iskolában Karinthy-kiállítás a Petôfi Irodalmi Múze - umban 8.a Adventi tárlat az énekkar fellépésével az iskolában 17

18 Séta az adventi vásárban a Vörösmarty téren 5.a, 8.a Ez is matematika felsô tagozat József Attila Színház: Aranyember 7.a Mai Manó Ház fotószakkör Luca-napi kézmûves foglalkozás a Vörösmarty téren 4.b Színjátszó szakkör Bábelôadás: Betlehem Január Séta a Gellérthegyen 1.b Kirándulás a Börzsönyben 5.a Séta a Feneketlen-tónál 1.b Február Eleven Center 4.a Családi mozi az Urániában: Csodabogarak Eötvös 10: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 3.a, 3.b Farsangi kirándulás 5.a Számháború 8.a Foto art Galéria Fotószakkör Farsangi klubdélután 1.b, 4.a, 4.b Operettszínház Ördögölô Józsiás 4.b Feneketlen-tó: játszótér 1.b Gellérthegy: csúszda 1.b Március Aranytíz Mûvelôdési Ház Énekkarunk fellépése Moha Kávéház: Kirándulás a fúvós hangszerek birodalmába 2.a, 2.b, 3.a, 4.b és a napközisek Napközis KI MIT TUD? 5.a, 5.b Farsang 1.a Kirándulás a Budai hegyekben 7.a Történelmi vetélkedô 6. évfolyam Tavaszi séta 1.b Gellérthegyi játszótér 1.b 18

19 Április Játék a Feneketlen-tó partján 1.b Budai Sportfesztivál a Gabányi Sportcsar nok - ban Fôvárosi Nagycirkusz 2.a Bakancsos túra Királyrét, Börzsöny felsô tagozat Eötvös 10: Csigalétra 1.a, 2.a, 2.b Nemzeti Színház: János vitéz 7.a Költészet napi megemlékezés az iskolában Anyák napi mûsor 4.a Tavaszi Hangverseny a Szent Imre Gimnázi - umban Eötvös 10: János vitéz 3.a, 3.b Pál-völgyi és Szemlô-hegyi Cseppkôbarlang 5., 6. osztály Föld Napja rendezvény 5., 6. osztály Sas-hegy 5., 6. osztály, 7.b Terror Háza 8.a Húsvéti kézmûves foglalkozás a Nagytétényi Kastélymúzeumban 1.b Május Szülôi délután 7.a Petôfi Múzeum: Weöres Sándor-kiállítás 8.a Pesti Színház: Toldi 6. osztály Nyelvvizsga angolból, németbôl 6., 7., 8. évfolyam Planetárium: Az élet bolygója: A Föld 4.b Albertfalvai Helytörténeti Gyûjtemény és Iskolamúzeum 6., 7. évfolyam Anyák napja 1.b 19

20 Tehetséges családok a Gárdonyiban Szeretném bemutatni a családunkat! A klasszikus felállás: Anya + Apa + 3 gyerek. Kik is a gyerekek? Mindhárman a Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulói, a legkisebb Harmat, ô most másodikos, a középsô Bálint, hatodikos, a legidô - sebb Gyopár, nyolcadikos. A családhoz tartozik még Harmat dzsungáriai hör - csöge Lucky, Bálint leopárd gekkója Tekila, Gyopár aranyhalai és a család papa gája, az Aratinga Jandaya Fülöp! Nagyon szeretjük ôket, mindenki gondozza a sajátját, és emellett megvan a családban a fôvédnôk, Bálint, mivel ô nagyon ért az állatokhoz. Nem nehéz kitalálni, állatorvosnak készül. Emellett mindenkinek megvan a saját elfoglaltsága és igyekeznek úgy sportban, mint zenei vonalon fejlôdni, teljesíteni. HARMAT 2012 óta versenyszerûen szinkronúszik a Belvárosi Honvéd Egyesü - letben, valamint 2013 szeptemberétôl a Petôfi Musical Stúdió tagja. A szinkronúszásban elért eddigi eredmények: 2013 Orka kupa kezdô, kötelezô 2. hely 2013 Honvéd kupa haladó, kötelezô 1. hely haladó gyakorlatsor 3. hely mini páros 2. hely 2014 Orka kupa mini páros 2. hely A Petôfi Musical Stúdió tagjaként szerepelt már Szabó Magda Álarcosbál címû darabjában, valamint május 25-én fôszerepet kapott az Annie musicalben. BÁLINT sport terén a karatéban bizonyít már 6 éve, zenei vonalon pedig 7 éve dobol. Karatéban elért eredményei közül kiemelném a Hungarian Tatami Karate nemzetközi kupán kata kategóriában elért 1. helyet, Hontono Karate-Do Akadémia 1. és 2. hely kata kategóriában, Cikádor kupa kumite kategóriában 3. hely. A dobolás 6 éves kora óta a mindene. Számos gálán vett már részt nagy sikerrel. A Roy és Ádám Trio együttes dobosa, Csányi Zoltán foglalkozott vele 3 évet, majd átkerült Szanyi János Jamschool dobiskolájába, ahol Szanyi Péter a dob - tanára. Számos gálán vett már részt nagy sikerrel. Nem egy csendes hangszer, de mivel elektromos dobszerelésen gyakorol, így elkerültük, hogy a szomszédság kiutáljon minket lakóházunkból! Bálint imád horgászni is, legnagyobb fogása a 9,4 kg-os csuka, amelyet fény - képezés és búcsúzkodás után vissza is engedett saját élôhelyére, mivel sport - horgász! GYOPÁR 2006-tól aktívan sportol a Budapest Honvéd Szinkronúszó Egyesület - ben, majd a Belvárosi Honvéd Szinkronúszó Egyesületben, ahol országos és nem - zet közi szinten is az élmezônyben szerepel. 20

21 Az utolsó egy év versenyeibôl: 2013 Országos bajnokság Kombinációs kûr 2. hely Csapat 3. hely Hungarian Open Kombinácós kûr 2. hely Nemzetközi verseny Delfinik kupa Szlovákia, Pozsony Kombinációs kûr 2. hely Magyar kupa Kombinációs kûr 1. hely Csapat 1. hely Nemzetközi verseny Prague Christmas Prize Csehország, Prága Honvéd kupa Kombinációs kûr 2. hely Csapat 1. hely 2013 Országos bajnokság Kombinációs kûr 1. hely 2014 Országos bajnokság Kombinációs kûr 1. hely Szinkronúszó magyar kupa 1. hely 2013-tól tagja a Petôfi Musical Stúdiónak. A következô szerepléseken vett részt a stúdió tagjaként táncosként, valamint szólistaként: Gárdonyi Géza Egri Csillagok, Szabó Magda Álarcosbál musicalekben, az Újpest Színházban meg ren - dezett Musical gálán a Chicago, valamint Jekill & Hyde musicalben. Vers- és prózamondó versenyek 2013 XI. kerületi prózamondó verseny 2. hely 12. Újbudai Jancsó Adrienne vers- és prózamondó verseny 2. hely 2014 Rónay György szavalóverseny 1. hely Újbudai Jancsó Adrienne vers- és prózamondó verseny 2. hely XI. kerületi versmondó verseny 2. hely Nehéz az idôt beosztani, kinek hova kell menni, kit hova kell vinni, néha fárasztó úgy a gyereknek, mint nekünk, szülôknek, viszont mikor sikereket érnek el, látjuk a fejlôdést, azt az odaadást, amivel a gyerekek a hobbijukat ûzik, mi is feltöltôdünk, akárcsak ôk, és újult erôvel vágunk neki az újabb kihívásoknak. A legfontosabb, hogy szeretik csinálni, mindenük a zene és a sport, és a tanulást sem hanyagolják el, igaz tudjuk, hogy a Gárdonyiban ez nem is lehetséges! Kovács Enikô egy büszke Anya 21

22 VÁLOGATÁS TANULÓINK MUNKÁIBÓL Itt az ôsz Elment a nyár, itt az ôsz, Nyit a suli, jön a tanév! Elröpültek már a fecskék. Sünök bújnak az avarban. Nyit a suli, jön a tanév. Messze szállnak a fecskék. Kerkápoly-Fekete Kolos 1.a Barka vázában Laczó Péter 1.b Termésfigurák Rékai Zita, Petrik Dániel 1.b 22

23 Meseillusztráció Homoki Boglárka 1.b Tavasz az erdôben Szohár Lívia 2.b 23

24 Vár téged az iskola Vár téged az iskola, Ez a remek tanoda! Sok jó barát ide jár, Szereti az iskolát. Kinga néni az ofô, Viccel velünk mindig ô. Ha nem tanulsz, egyest ad, Ha meg jó vagy, ötöst kapsz. Vár téged a matekóra, Szorzás, osztás, kivonás, Összeadás mókás módra, Okos lesz az iskolás. Az olvasókönyv Hétszínvilág, Benne van az egész világ! Mátyás király, Lúdas Matyi, Csalimese, Janikovszky. Nyelveket is tanulhatsz, Angolul is dalolhatsz, Németórán ragozunk, És szavakat magolunk. Vagdoshatsz és ragaszthatsz, Rajzolhatsz és ugrálhatsz. Torna, rajz és technika, Jobb ez, mint az óvoda. Grácia néni tanítás után Házi feladattal vár reánk, Az udvarra is kimegyünk, S ô jókat játszik velünk. S, ha még nem vagy elég fáradt, Különórák is várnak. Színjátszó és furulya, Hittan, foci, kosárlabda. Vár téged az iskola, Ez a remek tanoda! Sok jó barát idejár, Szeretik az iskolát. Carroll Jadine Lili 3.a Teknôs Bodnár Dorina 3.a 24

25 Magyar bucó Bartucz Nóra 3.a Szibériai nôszirom Szenes Aliz 4.a 25

26 Téli erdô Simon Mirjam 4.b Aranyparázs (népmese) Abazid Mira Miriam 4.b 26

27 A poszméh Pattantyus Anna 5.a Mogyi az ûrben Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy beszélô Mogyi nevû hörcsög. Ám ez a hörcsög nem tudott mindig beszélni. Még kiskamasz korában kikerült Amerikába egy híres professzor zsebében. Mikor megérkeztek New Yorkba, egy kísérleti állatokkal teli szobába került egy ketrecbe. A professzor rajta akarta kipróbálni legújabb találmányát, a Beszélsz vagy meghalsz sugarat. De a kísérlet érdekesen sült el: Mogyi azonfelül, hogy tudott beszélni, elkezdte imádni a sajtot. Az elsô napokban a professzor csak figyelgette az állatot, de három nap után úgy döntött, hogy feladja eddigi pályafutását, és beszélô hörcsögének fog fellépéseket szervezni. Fogta hát legapróbb és legnagyszerûbb találmányait, és bejárta a világot. Hét éven keresztül lépett fel a világ minden táján Mogyi, a világ 8. csodája. A professzor halála után minden Mogyié lett, és meg kell hagyni, a minden nem volt ám kicsi dolog! Mindez annyit jelentett, hogy Mogyi 12 milliárd dollárt és a professzor utolsó találmányát, egy varázsszemüveget örökölt meg. Ez sem volt ám csekélység. Kifejezetten Mogyinak készült. Ha felvette, látta az összes sajt ról, hogy igazi-e. A multimilliárdos hörcsög ugyanis a pénze felén sajtot vásá - rolt. Teltek-múltak az évek. Egyik nap, miközben Mogyi újságot olvasott, egy igen aggasztó cikkre lett figyelmes. Válság! olvasta az ország készletei kifogyóban, NINCS SAJT! 27

28 Ááááááá! üvöltött, bocsánat, cincogott fel. Ki kell találnom valamit. Nincs világ sajt nélkül. Tudom már! rikkantott boldogan. Kilövetem magam az ûrbe, és keresek egy sajtban gazdag bolygót, megpakolom a rakétát és vissza - jövök. Hisz van rá pénzem, és dicsôséget szerzek a hörcsögöknek és a hazámnak, Magyarországnak (mivel magyar hörcsög volt). Két hét múlva indulok. A két hét gyorsan eltelt. Mogyi észre se vette, már a Mogyi kabinjából integetett kifelé. A szakma legjobbjai figyelték a kamerákon megjelenô utasítá - sokat. 5, 4, 3, 2, 1, kilövés! hallotta a mikrofonba kiabáló hangot Mogyi. Teltek az órák. Három nap után végre nagy felfedezést tett. Annyira megunta a várakozást, hogy felvette varázsszemüvegét, és nagyítását maxra (15 km-re) állította. Észrevett egy bolygót sajtból! Odairányította ûrhajóját és beszedésbe kapcsolta. Ô maga meg fogta magát és kiszállt. Lassan közeledett a sajt felé, és ezt mondta: Kis lépés egy hörcsögnek, de nagy lépés a hörcsögségnek! Látjátok, magyar hörcsögtársaim, nincs lehetetlen! Azzal kitûzte a zászlót. Mikor a raktár megtelt, visszaindult. Könnyû szívvel tette le a rakétát, mikor megérkezett. Mindenki hôsként ünnepelte. Mogyi viszont nem nagyon szerette a reflektorfényt, ezért 3 4 interjú után elköltözött az Óperenciás tengeren túlra. Egy kertes házba költözött kedvesével, Karamellával egy hörcsögbarát helyre, és boldogan élnek, ha meg nem haltak. Kárpáti Sára 5.b Illusztráció: Kárpáti Anna 5.b 28

29 Hogyan estem gyilkosságba? Bánatomban és szégyenemben magamba roskadva ültem az ôsi ház kertjében, mikor hallottam, hogy György felém mutogatva, gúnyosan kiáltja a kertben tivornyázó vitézeinek, hogy próbáljanak rám ijeszteni! Azok nem is voltak restek, nekiálltak kövekkel dobálni a mögöttem levô palánkot. Nagy igyekezetükben néha csak centik - kel hajították el a köveket a fejem mellett. Igen nagy önuralomra volt szükségem, hogy szó nélkül tûrjem mindezt, hisz lelkem még forrongva háborgott, arcomon égett bátyám kezének nyoma. Bár tudtam, hogy néhány mozdulattal el tudnék bánni az egész részeg bandával, de édesanyám tisztelete visszatartott. Büszkén próbáltam sem - mi jelét sem adni, hogy milyen indulatok háborognak bennem. Ám ekkor egy felém hajított dárda vállamat érte, és ez elég volt ahhoz, hogy nehezen visszatartott indula - taim egy pillanat alatt felszínre törjenek. Nem gondolkoztam, csak ösztönösen csele - kedtem. Felpattantam, és dühömben felkaptam a malomkövet, melyen eddig ültem, és mérgemben a csürhe felé lódítottam. Még repült a súlyos kô, amikor már meg bán - tam, hogy engedtem haragomnak, hiszen jól tudtam, ha eltalál valakit, az alighanem meghal. Bizony így is lett. Szerencsétlenségemre egy vitézt találtam telibe, aki abban a pillanatban szörnyû halált halt. Bátyám, amikor felocsúdott elsô döbbenetébôl, felpattant, és azonnal rákiáltott a többiekre, hogy fogjanak el! Ahogy a szemébe néz - tem, nem fájdalmat láttam benne, hanem a diadal fényét. Jól tudtam, hogy elérte célját, hiszen ezek után gyûlölt öccsét semmi sem menthette meg a törvény szigorától. Kovács Bendegúz 6.a Teázás Petôfiékkel A mézeshetek múltával pesti lakásában kerestük fel az ifjú költôt és hitvesét. Hogyan telt az idô a szép koltói kastélyban? Hála Teleki Sándor gróf barátomnak, békés, meghitt napokat töltöttünk ezen a csodálatos vidéken felelte Petôfi, Szendrey Júliát magához ölelve. Nagyokat sétáltunk, gyönyörködtünk az ôsz színeiben. Reggelinket, uzson - nánkat a park kôasztalánál költöttük el! fûzte hozzá mosolyogva az ifjú feleség. Született-e vers Koltón, a boldog órák közepette? Furcsa, de borongós hangulatú verset írtam, pedig csak örömben volt részem. Az ôszi természet mégis az elmúlást juttatta eszembe - tûnôdött el az ifjú férj. A mézeshetek múltával hogyan rendezik be közös életüket? Sándort hívja a haza ezer gondja és tennivalója, én pedig igyekszem ottho - nossá tenni ezt a kis lakást. Ki tudja, talán gyermekáldásban is reménykedhetünk? fejezte be pirulva szavait Júlia. Családi örömöket, az olvasóknak szép, új verseket kívánva búcsúztunk el a szemmel láthatóan boldog fiatal házaspártól. Németh Júlia Dorka 7.a 29

30 A túzok Garami Gergely 8.a Méhek és pipacsok Tallai Albert 8.a 30

31 AZ ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM II. Újbudai szépíró verseny különdíj Földi-Offenwagner Kornél 2.a különdíj Sipos Adrienn 2.b különdíj Szôke Borbála 3.a különdíj Kósa Annabella 3.b 1. helyezett Medgyessy Lili 4.a különdíj Zsidek Borbála 4.b MU Színház kerületi versmondó versenye 1. helyezett Szôke Boldizsár 1.a különdíj Vukoszávlyev Milán 1.a Bolyai anyanyelvi csapatverseny, körzeti forduló 1. helyezett Gárdonyi csillagok: 3.b Gyovai Lili Homoki Lili Kósa Annabella Szabó Botond 3. helyezett Zsenikoponyák: 3.a Bartucz Nóra Basa Lili Mészáros Márta Rutkai Lili 6. helyezett 3.b csapata 19. helyezett 3.a csapata 21. helyezett 4.a csapata 22. helyezett 3.b csapata 31. helyezett 3.a csapata 32. helyezett 3.a csapata Bolyai anyanyelvi csapatverseny, országos forduló 6. helyezett Gárdonyi csillagok: 3.b Gyovai Lili Homoki Lili Kósa Annabella Szabó Botond Kerületi vers- és prózamondó verseny vers 4. helyezett Szôke Borbála 3.a próza 6. helyezett Kiss Márton 3.a 31

32 Kerületi nyelvtanverseny 1. helyezett Dávid András 3.b Apáczai Kiadó Kis nyelvész országos tanulmányi verseny 5. helyezett Szkalka Bendegúz 1.a 11. helyezett Czirók Tamás 3.a 13. Újbudai Jancsó Adrienne vers- és prózamondó verseny 1. helyezett Szôke Boldizsár 1.a Kerületi helyesírási verseny 2. helyezett Romits Benedek 4.b KÖRNYEZETISMERET Mi micsoda? csapatverseny kerületi 1. helyezett Barsi Hanna 4.a Korycki Berta Medgyessy Lili Olasz Milán Fôvárosi döntôbe jutottak MATEMATIKA Bolyai matematika csapatverseny, körzeti forduló 1. helyezett Szabó Botond 3.b Dernovics Eszter Dávid András Kósa Annabella 2. helyezett Basa Lili 3.a Czirók Tamás Rutkai Lili Sándorfy Rebeka 5. helyezett Seréti Barnabás 4.b Gáldi András Zalaváry Dániel Romits Benedek 13. helyezett 3.b csapata 16. helyezett 4.a csapata 22. helyezett 3.b csapata Bolyai matematika csapatverseny, országos forduló 7. helyezett Szabó Botond 3.b Dernovics Eszter 32

33 Dávid András Kósa Annabella Zrínyi Ilona matematikaverseny, területi forduló 1. helyezett 3.-os csapat egyéni: 3. helyezett Rutkai Lili 3.a 6. helyezett Dávid András 3.b 7. helyezett Czirók Tamás 3.a 11. helyezett Homoki Lili 3.b 14. helyezett Szabó Botond 3.b 16. helyezett Kiss Márton 3.a 17. helyezett Horváth Domonkos 3.b 14. helyezett Romits Benedek 4.b Rutkai Lili 3.a Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola legeredményesebb ver - senyzôje matematikából Zrínyi Ilona matematikaverseny (országos) 32. helyezett Rutkai Lili 3.a Kerületi matematikaverseny 1. helyezett Rutkai Lili 3.a Mozaik Kiadó országos matematikaverseny 8. helyezett Szkalka Bendegúz 1.a Apáczai Kiadó és Szivárvány Újság országos matematikaverseny 34. helyezett Czirók Zsófia 1.a Abacus országos matematikaverseny 2. helyezett Vitéz Emma 4.a IDEGEN NYELV Kerületi német vers- és prózamondó verseny 3. helyezett Korycki Berta 4.a Kerületi énekverseny ÉNEK 2. helyezett Szôke Borbála 3.a 9. helyezett Jakó Ákos 4.b V. kerületi Szabolcsi Bence kamarazenei napok döntôje ezüst minôsítés Szôke Borbála 3.a 33

34 V. Bántai Vilmos budapesti fuvolafesztivál és verseny kiemelt arany minôsítés Szôke Borbála 3.a Bicínium éneklési verseny 1. helyezett Szenes Alíz 4.a 1. helyezett Olasz Milán 4.a Kerületi rajzverseny RAJZ 6. helyezett Madácsi Nóra 3.b 4. helyezett Simon Mirjam 4.b Mozdulj rá! Kerületi kreativitási verseny 3. helyezett 3., 4. osztály csapata Kerületi karácsonyfadísz-készítô verseny osztályverseny különdíj 1.a osztály különdíj 2.a osztály egyéni verseny különdíj Lévai Botond 1.a 3. helyezett Wolf Áron 2.b különdíj Carroll Jadine Lili 3.a különdíj Czirók Tamás 3.a 3. helyezett Ambrúzs Luca 3.b 3. helyezett Malya Dominik 4.a 3. helyezett Abazid Míra 4.b különdíj Zsidek Borbála 4.b Föld Napja kerületi rajzpályázat 2. helyezett Szkalka Bendegúz 1.a TERMÉSZETISMERET Apáczai Kiadó és Szivárvány Újság országos természetismereti verseny 1. helyezett Vukoszávlyev Milán 1.a Föld Napja pályázat plakátkészítés 2. helyezett Zsidek Borbála 4.b Pál-Szabó Panna 4.b Simon Mirjam 4.b Lévai Blanka 4.b Raush Anna Szonja 4.b Föld Napja pályázat tablókészítés különdíj Liptai Zsuzsanna 4.b Abazid Mira Miriam 4.b Lévai Blanka 4.b Simon Mirjam 4.b 34

árdonyi Géza Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2014/2015 Budapest, XI., Bartók Béla út 27.

árdonyi Géza Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2014/2015 Budapest, XI., Bartók Béla út 27. árdonyi Géza Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2014/2015 Budapest, XI., Bartók Béla út 27. Szerkesztô: Dr. Szilágyiné Missura Johanna Felelôs Kiadó: Homolay Károly Honlapunk: www. gardonyi11.hu ELÔSZÓ Igazgatói

Részletesebben

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Első fokon pert nyert a város a V8 ügyében!

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Első fokon pert nyert a város a V8 ügyében! SZE N XXIX. évf. 10. szám 2015. június 15. 10 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 Pedagógusainkat köszöntöttük! Gratulálunk

Részletesebben

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2011 Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Kiadja: Felelős kiadó: Szerkesztő: Számítógépes szerkesztő: Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szilágyi István

Részletesebben

Tanulóink munkáiból Ádám Kata 2.a Marosi Vanda 6.b Sávoly Péter 4.b Szakács Norbert 5.b Szabó Dalma 3.b Mester Zsófia 4.b

Tanulóink munkáiból Ádám Kata 2.a Marosi Vanda 6.b Sávoly Péter 4.b Szakács Norbert 5.b Szabó Dalma 3.b Mester Zsófia 4.b KRÓNIKA 2007-2008 1 Tanulóink munkáiból Ádám Kata 2.a Marosi Vanda 6.b Sávoly Péter 4.b Szakács Norbert 5.b Szabó Dalma 3.b Mester Zsófia 4.b 2 A TANTESTÜLET TAGJAI Tasnádi András dr. Hantiné Gyenes Mária

Részletesebben

KRÓNIKA 2013-2014. TANÉV VÉGI KIADÁS

KRÓNIKA 2013-2014. TANÉV VÉGI KIADÁS KRÓNIKA 2013-2014. TANÉV VÉGI KIADÁS Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek! A 2013-2014. tanév soha nem látott méretű változásokat hozott az iskolák életében. Nevelőtestületünk és az iskola vezetősége arra

Részletesebben

A MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE

A MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE 2009 2010 Budapest, 2011 Felelős kiadó: Szerkesztő: Kép- és szövegszerkesztő: dr. Tihanyi Katalin Szabó Pap Edit Fülöp Edina 2 Dr. Tihanyi Katalin igazgató 3 4 Kiss

Részletesebben

Jegyzetek 1. Bevezető

Jegyzetek 1. Bevezető Jegyzetek 1 Bevezető Kedves olvasó, fogadja szeretettel elsőtanévzáró kiadványunkat. Sikeres tanítási évet zártunk 2008. június 15-én. Megvalósítottuk azon céljainkat, melyek diákjaink szellemi, lelki,

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

A KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2012-2013. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 206. ÉVÉBEN 2014 CORVIN NYOMDA KFT.

A KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2012-2013. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 206. ÉVÉBEN 2014 CORVIN NYOMDA KFT. A KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2012-2013. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 206. ÉVÉBEN 2014 CORVIN NYOMDA KFT. Felelõs szerkesztõ: BEREND JUDIT könyvtáros-tanár Az egyes fejezeteket

Részletesebben

A KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2011-2012. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 205. ÉVÉBEN 2013 CORVIN NYOMDA KFT.

A KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2011-2012. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 205. ÉVÉBEN 2013 CORVIN NYOMDA KFT. A KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2011-2012. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 205. ÉVÉBEN 2013 CORVIN NYOMDA KFT. Felelõs szerkesztõ: BEREND JUDIT könyvtáros Az egyes fejezeteket írták:

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

Bevezető. Iskolánk az 50. évforduló alkalmából jubileumi évkönyvet adott ki.

Bevezető. Iskolánk az 50. évforduló alkalmából jubileumi évkönyvet adott ki. Iskolánk az 50. évforduló alkalmából jubileumi évkönyvet adott ki. Bevezető Fogadják szeretettel a 2009/2010-es iskolai évkönyvünket! Iskolánk ebben a tanévben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. PEDAGÓGUS EST 2014. június 6. Újbuda Önkormányzata és a Kamaraerdei Ifjúsági Park támogatásával vacsora, zene, tánc, tombola

Pedagógiai Hírlevél. PEDAGÓGUS EST 2014. június 6. Újbuda Önkormányzata és a Kamaraerdei Ifjúsági Park támogatásával vacsora, zene, tánc, tombola Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 20. évfolyam 5. szám 2014. május Ó, Istenem, de csoda volna, ha az erdő megsokasodna, még erdőbb lenne, csupa gyémánt, és én ott állnék benne némán. Egy madár

Részletesebben

KRÓNIKA 2011-2012. TANÉV VÉGI KIADÁS

KRÓNIKA 2011-2012. TANÉV VÉGI KIADÁS KRÓNIKA 2011-2012. TANÉV VÉGI KIADÁS 2 Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek! A 2011-2012. tanév végéhez közeledve értékeljük az iskola éves munkáját. Tanulóink neveltségi szintjét, tárgyi tudását, valamint

Részletesebben

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 25. SZÁM 2009. DECEMBER 18. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Ünnepi hangulat a Savoyai

Részletesebben

MÁTYÁS HÍRLEVÉL AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

MÁTYÁS HÍRLEVÉL AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK MÁTYÁS HÍRLEVÉL ORSZÁGOS EREDMÉNYEINK (folyt.) Mohácsi Martin 3.c Kvalitas Extra szövegfeld. 7. Sallai Zoé 3.c Kvalitas Extra szövegfeld. 10. Sándor Barbara 4.b Kvalitas Extra szövegfeld.

Részletesebben

MÁTYÁS HÍRLEVÉL AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

MÁTYÁS HÍRLEVÉL AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK Az Értelem Odüsszeiája Országos Kreatív Bajnokság (csapat) Molnár Alexandra 4.b 1. Kovács Natália 4.b 1. Rebek Petra 4.b 1. Krepsz Gabriella 4.b 1. Lőrincz Laura 4.b 1. Minkó Roland

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2007-2008. ISKOLAI ÉVRÕL

GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2007-2008. ISKOLAI ÉVRÕL A KAPOSVÁRI táncsics MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2007-2008. ISKOLAI ÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 201. ÉVÉBEN 2009 Corvin nyomda kft. Felelõs szerkesztõ: berend judit könyvtáros Szerkesztés, nyomdai elõkészítés:

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 5. szám 2013. május MADARAK ÉS FÁK NAPJA

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 5. szám 2013. május MADARAK ÉS FÁK NAPJA Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 5. szám 2013. május MADARAK ÉS FÁK NAPJA AJÁNDÉK PEDAGÓGUS NAPRA PEDAGÓGUS EST 2013. június 7. Újbuda Önkormányzata és a Kamaraerdei Ifjúsági

Részletesebben

Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2011/2012. tanév

Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2011/2012. tanév Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2011/2012. tanév Körmend, 2012 Szerkesztette: AUER MIKLÓSNÉ BALOGHNÉ ROZMÁN GYÖRGYI BÁNYAI KINGA BARTIKNÉ SZALAY TÍMEA BOLLA DÁNIELNÉ BORSITS ANDREA CSÁSZÁR

Részletesebben

Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja

Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja 2 0 1 1. D E C E M B E R Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja Régen volt? Hogy is volt? Események karácsonyig Múlt......és jelen Karácsonyra

Részletesebben

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE a 2009/2010-es tanévről Az intézmény fennállásának 59. tanévében a tanári testület és az Öregdiákok Baráti

Részletesebben

Nyugdíjba vonult Cselényi Andrásné, Végh Margit Katalin Nyugdíjba vonult Vachó Lászlóné, Bacsa Mária Magdolna

Nyugdíjba vonult Cselényi Andrásné, Végh Margit Katalin Nyugdíjba vonult Vachó Lászlóné, Bacsa Mária Magdolna 1 Tisztelt Olvasónk! Az igazi tudás nemcsak az ember értelmétõl függ, hanem akaratától, érzésétõl és lelki erõitõl is. A tökéletes tudás: tökéletes szeretet. / Merezskovszkij/ Ismét eltelt egy év! Egy

Részletesebben

VÁROS SOS VÁR A VÍZITÁBOR! Ingatlan bérbeadás. Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. felelôs kiadó: Kolti Helga igazgató

VÁROS SOS VÁR A VÍZITÁBOR! Ingatlan bérbeadás. Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. felelôs kiadó: Kolti Helga igazgató Szentendre Város Önkormányzata nyilvános ajánlattételi felhívást tesz közzé az alábbi tulajdonában lévõ ingatlanok értékesítésére Cím HRSZ m 2 Bruttó ár Leírás Cseresznyés u. teteje 9188/1 1130 13.500

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

Kürt szó. A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Muvészeti Iskola és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja

Kürt szó. A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Muvészeti Iskola és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja Kürt szó A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Muvészeti Iskola és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja 2014. december 27. szám 2 beszél Babka József címzetes igazgató úr, zongoratanár szen zeneiskolát

Részletesebben

Rövid iskolatörténet

Rövid iskolatörténet 55. szám Jubileumi ünnepség December 17-én fél tizenkettőkor a zsúfolásig megtelt aulában Révay Lili köszöntötte a Bolyai János Gimnázium alapításának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség vendégeit,

Részletesebben

A Rózsakerti Általános Iskola lapja. V. évfolyam 2. szám 2012. május

A Rózsakerti Általános Iskola lapja. V. évfolyam 2. szám 2012. május A Rózsakerti Általános Iskola lapja V. évfolyam 2. szám 2012. május 2 TISZTELT OLVASÓ! A tanév vége felé érkezve rövid összefoglalást adunk gyerekeink, pedagógusaink munkájáról, eredményeiről. Ezt nem

Részletesebben

Ifjú képzőművészek a Dorogi Galériában

Ifjú képzőművészek a Dorogi Galériában A DOROGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY LAPJA XVIII. évfolyam 5. szám A tartalomból: Író-olvasó találkozó 2 VIII. Országos Zománcművészeti Biennálé Ballagók az Eötvösben 3 Siker Az én mesém pályázaton Bakancsos

Részletesebben

A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele. XVI. évfolyam IV. szám ; 2013. december 24.

A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele. XVI. évfolyam IV. szám ; 2013. december 24. A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele XVI. évfolyam IV. szám ; 2013. december 24. Szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket és Istentől megáldott, kegyelemben gazdag, boldog új esztendőt

Részletesebben