árdonyi Géza Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2013/2014 Budapest, XI., Bartók Béla út 27.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "árdonyi Géza Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2013/2014 Budapest, XI., Bartók Béla út 27."

Átírás

1 árdonyi Géza Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2013/2014 Budapest, XI., Bartók Béla út 27.

2 Szerkesztô: Dr. Szilágyiné Missura Johanna Felelôs Kiadó: Homolay Károly Honlapunk: www. gardonyi11.hu

3 ELÔSZÓ Lassan befejezôdik a tanév Többek között nem marad más hátra, mint megírni az évkönyv elôszavát, megtartani a konferenciákat, aztán vakációra engedni a gyerekeket, a tanári kart. És hálát adni az elmúlt munkaév minden ajándékáért. Az Istennek, munka - társaimnak, a gyerekeknek és természetesen a szülôknek. Hálásnak lenni napjainkban egyre ritkább tulajdonság. Talán eseményszámba megy. De így volt ez régen is. Krisztus 10 leprást gyógyított meg (Szent Lukács 17, ), de csak egy mondott köszönetet. Johnson Gnanabaranem indiai író képzelt interjút készített az evangéliumi kilenc hálátlan leprással, hogy miért nem köszönték meg a nagy ajándékot. A válaszok, csak így röviden: Elôször a családomnak akartam megmutatni, hogy egészséges vagyok. Természetes, hogy hálát akartam adni, de egyedül és nem a többiekkel. Ajándékot akartam vinni, azonban nem találtam méltó dolgot, ezért nem mentem vissza. Nem tudtam, hogy tartós lesz-e a gyógyulásom. Visszamentem, de láttam, hogy sokan vannak, és szégyelltem mások elôtt köszönetet mondani. Tudom, hogy a sok jótéteményért nem várt köszönetet, így nem is próbál - koztam vele. Annyira örültem, hogy elfeledkeztem a köszönetrôl, aztán meg egyszerûen nem jutott eszembe, egyébként is ez nekem járt. Én biztos a becsületes, hibátlan életemért kaptam a gyógyulást. A többség nem ment vissza, és én mindig azt teszem, amit a többi ember, így én is maradtam. És mit tett a tizedik? Senkire sem volt figyelemmel, csak a szívére. Visszament. Nem érdekelte mennyien állnak körülötte. Hálás szívvel, könnyes szemmel kö - szönte meg a gyógyulást. Hálás szívvel köszönöm én is az egész tanévet mindenkinek, a sok jót, az esetleges rosszakat is. Hiszen fontos meghallgatni mindent, sokat felejteni, és egy kicsit javítani. Budapest, május 15. Tisztelettel és szeretettel: Homolay Károly igazgató 3

4 Államtitkári látogatás 2013 decemberében Dr. Simicskó István sportért és ifjúságért felelôs államtitkár és Dr. Hoffmann Rózsa közneveléséért felelôs államtitkár is ellátogatott a Gárdonyi Géza Általános Iskolába. 4

5 Dr. Simicskó István államtitkár úr megnyitja a Gárdonyi Géza Általános Iskola Tavaszi képzômûvészeti tárlatát. 5

6 AZ EMBERI ERÔFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS AZ OKTATÁSI HIVATAL HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA A ÉVI ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSRÔL ISMÉT HATALMAS GÁRDONYIS SIKEREK! A 6. és 8. évfolyamos mérés teljes körû volt. Átlageredmények: Budapesti Országos Budapesti nagy általános átlag átlag iskolák átlaga Gárdonyi Matematika 6. oszt pont 8. oszt pont Szövegértés 6. oszt pont 8. oszt pont Néhány összehasonlító adat: 6. osztály matematika 6. osztály szövegértés 8. osztály matematika 8. osztály szövegértés 8 évfolyamos 6 évfolyamos gimnáziumokban gimnáziumokban a Gárdonyiban Budapest, március 26. Saxné Tóth Gabriella igazgatóhelyettes Homolay Károly igazgató 6

7 Visegrádi hajókirándulás Tavaly tavasszal kaptuk a feladatot rajzórán, hogy a Víz Világnapja alkalmából rendezett rajzpályázatra készítsünk mûveket. Igazából nem volt célom megnyerni a versenyt, de pár hónapra rá az önkormányzat küldött egy levelet, amelyben meghívtak az eredményhirdetésre Oravecz Zsófival és Tallai Alberttel együtt. Dr. Hoffmann Tamás polgármester úr személyesen adta át nekünk a díjat. A nyere - ményben egy hajókirándulás is szerepelt Visegrádra az egész osztályunkkal. Erre az idei év elején került sor. Az évfolyam másik osztálya is jött velünk, mivel onnan Szalay Kata is nyert a versenyen. Almási Dorka 8.a 7

8 Gárdonyi-kód Tavaly szeptember végén rendkívül érdekes programon vettünk részt osztály - társaimmal és hetedikes, nyolcadikos diáktársaimmal. Az önkormányzat által szervezett versenyen több helyszínt kellett felkeresnünk, és ezeken a helyeken feladványokat kaptunk. Kellett verset alkotnunk, képet kiraknunk, tárgyakat ke - resnünk, kvízkérdésekre válaszolnunk. Ezek a feladatok mind Gárdonyi Géza életével és az Egri csillagok c. regényével voltak kapcsolatosak. Mi szívünkön visel - tük a verseny kimenetelét, hiszen iskolánk Gárdonyi Géza nevét viseli, ezért sokat készültünk a megmérettetésre. Tanárnônk, Szabó Ivett megtett minden tôle telhetôt, hogy ez sikerüljön nekünk. Esténként olvas tunk Gárdonyi Géza életérôl, gyermekkoráról, munkásságáról, és igyekeztünk mindent megtudni a nagy me - sélôrôl. A feladatokat öten oldottuk meg, és a kerület összegezte az eredményeket. Nagy örömünkre szolgált, hogy az elsô helyezést a mi csapatunk nyerte meg, melynek tagjai: Bokros Vilmos, Elekes Péter, Lénárd András, Mezei János és jómagam, Képes Dávid. De persze az osztály lánycsapata is nagyszerû eredményt ért el, ôk lettek a másodikok. A versenyt mindannyian élveztük, és jó érzéssel töl tött el minket, hogy ilyen jól szerepeltünk. Képes Dávid 8.b 8

9 Sítábor Lackenhofban december fô Nemcsak focista vagyok, már síelek is! Laczó Zoltán 2.a Én felfelé is síeltem, a csákányos felvonóval! Rózsa Levente 2.a Jövôre a Mont Blanc-ra megyünk? Földi-O. Kornél 2.a 9

10 A fotószakkör, avagy a sütis doboz és az udvari pad találkozása a sötétkamrában Mindenki fényképez, leggyakrabban telefonnal. (Ez legalább olyan abszurd, mint a cím.) Ezen a szakkörön nézegetünk fényképeket, ismerkedünk a fotótörténet híres mûvészeivel, képeikkel. Beszélgetünk arról, hogy milyen a jó kép egy kirándu - lás ról, emberrôl, tájról, útról, ételrôl vagy akár egy hegedûrôl. Voltunk a Mai Manó Fotómúzeumban, a Szalay Fotómûteremben és rendsze - resen látogatjuk a Bartók Béla úton levô galériák fotókiállításait. A legérdekesebb azoknak az eljárásoknak a megismerése, gyakorlati alkalma - zása, melyeket ma már nem kapcsolunk a fotóhoz: labor, vegyszerek, fotogram, Camera Obscura Izgalmas majdnem sötétben várni, hogy hogyan sikerül, mi látszik azon a képen, melyet a kekszes vagy cipôs dobozból összeállított fényké - pezôgéppel készítettünk. A kép fekete-fehér negatív; és ekkor még csak sejthetô; pozitívba fordítva már felismerhetô: az iskola épülete, egy pad, növény vagy alak. Kísérletezünk, fénnyel játszunk. Kovácsné Tundó Klára szakkörvezetô 10

11 Bakancsos túrák a Gárdonyiban Alsós kirándulás Hollókôre Egy októberi szombat reggel egy busznyi gárdonyis diák Hollókôre ment kirándulni. Vendéglátóink Szabóék egy tanyán vártak ránk. Gyors uzsi után róka lyu - ka kat lestünk meg az erdôben. Késôbb egy hosszabb túrára is elmentünk, vadlesre is felmásztunk, és erdei állatok nyomait vizsgáltuk. A házigazdáink ebédre gulyás - levessel és pörkölttel vendégeltek meg. Délután a céllövészet volt a legjobb. Fáradtan értünk haza, de nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük a kirándulást szervezô és kísérô tanároknak ezt az izgalmas napot! (Czirók Tamás 3.a) Felsôs kétnapos túrák: Ôsszel a cseszneki várhoz Tavasszal Királyréten Laci bácsi bakancsosai igazán kalandosak voltak, a léleg zetelállító tájak mellett bográcsozás, szalonnasütés, bátorságpróba is helyet ka pott. Miután mindenki legyalogolta a lábát, visszaértünk a szállásra, de persze nem aludtunk el egybôl! (Garami Gergô 8.a) Sok jó és érdekes helyen jártunk. Sose volt unalmas egyik kirándulás sem, min - dig voltak jó viccek, poénok, és a társaság sem volt utolsó! Sok emléket, barátot szerez az ember a kirándulásokon! (Révész Tamás 8.a) 11

12 A Gárdonyi színjátszó szakköre A Gárdonyi színjátszó szakköre 2013 szeptemberében indult Csajkovics-Jaczkó Grácia és Bangó Viktória tanárnôk vezetésével. A foglalkozás minden pillanata kellemes és jó hangulatban telt. Beszéd gyakor - latokkal, vicces készségfejlesztô és improvizációs játékokkal próbáltuk minél élvezhetôbbé tenni az órákat. Karácsonyra betlehemes bábjátékkal készültünk, melyhez a bábokat mindenki saját maga készíthette el szülôi segítséggel. A második félévben nagyobb lélegzetû mesét kezdtünk el próbálni - A három szerencsefiát - a gyerekek nagy örömére, hiszen itt már igazán meg tudták mutatni színészi tehetségüket. Csajkovics-Jaczkó Grácia és Bangó Viktória szakkörvezetôk 12

13 A Gárdonyi kórusa A Gárdonyiban a zene mindenkié Kodály Zoltán szavaival élve. Mi sem bizo nyítja ezt jobban, mint a 130 fôre bôvült kórus, mely a kerületi kórusok közül a legnagyobb létszámmal büszkélkedhet. Kicsik és nagyok együtt énekelhetnek 3. osztálytól 8. osztályig. A kórustagság bárki számára elérhetô, elôször 3. osztály ban kerül sor meghallgatásra egy szabadon választott dal eléneklésével, felsô tago zatban pedig egész évben lehetôség nyílik a csatlakozásra a kórusvezetô dön tése alapján. Célunk a zene megszerettetése, a közös éneklés élménye. Az év során heti négy énekkari próba áll rendelkezésre, melybôl egyet kell kiválasz tani uk a gyer - mekeknek, de szép számmal akadtak olyanok is, akik ha idejük engedte több próbán is részt vettek. A négy próbának köszönhetôen lehetôség nyílik arra, hogy kis csoportokban tudjunk dolgozni, nagy hangsúlyt fektetve a helyes hang képzésre, egymás hangjához való igazodásra, valamint a különbözô mûfajú és ne hézségû dalok könnyebb elsajátítására. Repertoárunkban megtalál hatók népda lok, kánonok, két- és háromszólamú dalok, valamint zongorakíséretes kórusmûvek. Az énekkar élete nagyon moz - galmas, mindig van mire készülni: évnyitó, nem zeti ün ne pek, kará - csony, Tavaszi Hang verseny, év - záró, ballagás. Idén iskolán kívüli fellé pés re is lehetôség nyílt március 1-jén a Budapesti Ván dor Kórus - sal közös kon certet adva Korok és karok cím mel az Aranytíz Kul túrház Tolnay Klári színpadán, melyen a fellépô gyermekek szülei érdeklôdéssel és nagy létszámmal vettek részt. Ez a koncert nagyon jó lehe tôség volt arra, hogy új élményekkel gazdagodjunk, mint például a koncertnek megfelelô környezet és a Budapesti Vándor Kórussal való együtt éneklés, mellyel a többszólamú hang - zás megtapasztalása volt a cél. Bangó Viktória ének zene tanár Miért szeretek énekelni? Én azért szeretek énekkarra járni, mert eleve szeretek énekelni. Az énekkar biztosítja a folyamatos éneklést, énektanulást. Lévai Blanka 4.b Én azért szeretem az énekkart, mert társaságban jobb énekelni, és mindenféle szép dalt megtanulunk. Jakó Ákos 4.b Azért szeretem az énekkart, mert sokat énekelünk, dalokat tanulunk. Azért is jó az énekkar, mert Viki néni tartja. Felléphetünk az ünnepségeken és más eseményeken. Ez a kedvenc különórám. Rausch Anna Szonja 4.b 13

14 Szónokverseny Az Országos Kossuth Szónokverseny 4. helyezettje lett Madácsi Réka 7.b osztályos tanuló. A kerületi versenyen ezüstérmet kapott, s bár ez volt elsô szónoki szereplése, nagyon megérintették Rékát Széchenyi István máig ható szavai a magyar nyelv védelmében. Izgalmas volt a neves mûvészek által zsûrizett országos verseny is, így Réka szándéka az, hogy jövôre is megméretteti magát. Kissné Otta Katalin magyartanár 14

15 A es tanévben az ELTE Idegennyelvi Továbbképzô Központjában nyelvvizsgázók névsora JUNIOR NÉMET Baczoni Márton 6.a Barna Attila 6.a Caroll James Kolos 6.a Goda Barbara Mária 6.a Hajdu Réka 6.a Hegedûs Klára 6.a Lengyel Zsófia 6.a Megyesi Pálma Lívia 6.a Ruzsa Tamás 6.a Siklér János Ferenc 6.a Fodor Petra 7.a Lobmayer Kornélia 7.a Náray Áron 7.a Németh Júlia Dorka 7.a Rudnai Emma Dorottya 7.a JUNIOR ANGOL Antal Zalán Tamás 6.a Bana Dorka Patrícia 6.a Belle Dániel 6.a Csizmadia Keve 6.a Gerô László 6.a Györök Tamás 6.a Kovács Bendegúz 6.a Molnár Tamás 6.a Molnár Dóra 6.a Somlyai Mira 6.a Sütô Alexandra 6.a Szabó Martin 6.a Jeszenszky Viktória Rita 6.a Buzás Benedek 6.b Galsa Tamás 6.b Horváth Tamás 6.b Hülber-Somfai Barnabás 6.b Nagy Konrád Ákos 6.b Szamosi Márton 6.b Zalaváry Gergô 6.b Nagyi Timea Brigitta 7.a Rátóczi Fanni Cseperke 7.a Jóna Róbert Zoltán 7.b Juhász Ádám Attila 7.b Kubovics Krisztina Laura 7.b Mezei Katalin 7.b Piszker Bence 7.b Simon Kinga 7.b Mályusz Attila Edmund 8.a Révész Tamás Ákos 8.a Szacsky Mihály 8.a Szépkúti Blanka 8.a Do Dieu Anh 8.b ORIGO ANGOL B1 Cingáli Nóra 8.a Képes Dávid 8.b Laczkó Gergely 8.b Mezei János 8.b Sepsik Olivér Norbert 8.b EURO-EXAM ANGOL B2 Nemes Kinga 8.b Molnár Barnabás Ákos 8.a Novák Dorottya 8.a Tallai Albert Simon 8.a Deák Dalma 8.a Garami Gergely 8.a 15

16 EURO-EXAM PRÓBAVIZSGA B1 Lénárd András 8.b Szepcsik Márton 8.b Mezei János 8.b EURO-EXAM PRÓBAVIZSGA B2 Boniszlavszky Tamara 8.b Szalay Kata Csenge 8.b Szomolányi Ágnes 8.b Éjszaka Molnár Kitti 5.a Továbbtanulási mutató A 8. évfolyam létszáma: Gimnáziumba felvettek száma: Szakközépiskolába felvettek száma: Egy diák tanulói jogviszonya szünetel. 56 fô 45 fô 10 fô 16

17 A 2013/2014. TANÉV SZABADIDÔS PROGRAMJAI Szeptember Kutatók éjszakája felsô tagozat Visegrádi hajókirándulás 8.a, 8.b Gárdonyi-kód 7., 8. évfolyam Október Eötvös 10: Óz zenés mesejáték 1.a, 2.a, 2.b Állatkerti séta 3.a Bakancsos túra Csesznek várához felsô tagozat Kirándulás Hollókôre 2. évfolyam, 3.a Gellérthegyi séta 1.b Családi mozi az Uránia Filmszínházban Egri csillagok Magyar Színház: Égigérô fû 5.b November Márton napi kézmûves foglalkozás 1.a Eötvös 10: Mark Twain: Tom Sawywer kalandjai 3.a, 3.b Játékdélután 7.b Érdekes fizikakísérletek a BME n felsô tagozat Bethlen kiállítás Nemzeti Múzeum 7.a Állatkerti kirándulás 6.a Mezôgazdasági Múzeum 4.b Környezetismereti séta a vásárcsarnokban 1.b December Halász Judit koncert a Vígszínházban 1.b Eötvös 10: Diótörô 1.a, 2.a, 2.b Mikulás-ünnepség a Goethe Intézetben 3., 4., 5. osztály németesei Mikulás az iskolában Karinthy-kiállítás a Petôfi Irodalmi Múze - umban 8.a Adventi tárlat az énekkar fellépésével az iskolában 17

18 Séta az adventi vásárban a Vörösmarty téren 5.a, 8.a Ez is matematika felsô tagozat József Attila Színház: Aranyember 7.a Mai Manó Ház fotószakkör Luca-napi kézmûves foglalkozás a Vörösmarty téren 4.b Színjátszó szakkör Bábelôadás: Betlehem Január Séta a Gellérthegyen 1.b Kirándulás a Börzsönyben 5.a Séta a Feneketlen-tónál 1.b Február Eleven Center 4.a Családi mozi az Urániában: Csodabogarak Eötvös 10: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 3.a, 3.b Farsangi kirándulás 5.a Számháború 8.a Foto art Galéria Fotószakkör Farsangi klubdélután 1.b, 4.a, 4.b Operettszínház Ördögölô Józsiás 4.b Feneketlen-tó: játszótér 1.b Gellérthegy: csúszda 1.b Március Aranytíz Mûvelôdési Ház Énekkarunk fellépése Moha Kávéház: Kirándulás a fúvós hangszerek birodalmába 2.a, 2.b, 3.a, 4.b és a napközisek Napközis KI MIT TUD? 5.a, 5.b Farsang 1.a Kirándulás a Budai hegyekben 7.a Történelmi vetélkedô 6. évfolyam Tavaszi séta 1.b Gellérthegyi játszótér 1.b 18

19 Április Játék a Feneketlen-tó partján 1.b Budai Sportfesztivál a Gabányi Sportcsar nok - ban Fôvárosi Nagycirkusz 2.a Bakancsos túra Királyrét, Börzsöny felsô tagozat Eötvös 10: Csigalétra 1.a, 2.a, 2.b Nemzeti Színház: János vitéz 7.a Költészet napi megemlékezés az iskolában Anyák napi mûsor 4.a Tavaszi Hangverseny a Szent Imre Gimnázi - umban Eötvös 10: János vitéz 3.a, 3.b Pál-völgyi és Szemlô-hegyi Cseppkôbarlang 5., 6. osztály Föld Napja rendezvény 5., 6. osztály Sas-hegy 5., 6. osztály, 7.b Terror Háza 8.a Húsvéti kézmûves foglalkozás a Nagytétényi Kastélymúzeumban 1.b Május Szülôi délután 7.a Petôfi Múzeum: Weöres Sándor-kiállítás 8.a Pesti Színház: Toldi 6. osztály Nyelvvizsga angolból, németbôl 6., 7., 8. évfolyam Planetárium: Az élet bolygója: A Föld 4.b Albertfalvai Helytörténeti Gyûjtemény és Iskolamúzeum 6., 7. évfolyam Anyák napja 1.b 19

20 Tehetséges családok a Gárdonyiban Szeretném bemutatni a családunkat! A klasszikus felállás: Anya + Apa + 3 gyerek. Kik is a gyerekek? Mindhárman a Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulói, a legkisebb Harmat, ô most másodikos, a középsô Bálint, hatodikos, a legidô - sebb Gyopár, nyolcadikos. A családhoz tartozik még Harmat dzsungáriai hör - csöge Lucky, Bálint leopárd gekkója Tekila, Gyopár aranyhalai és a család papa gája, az Aratinga Jandaya Fülöp! Nagyon szeretjük ôket, mindenki gondozza a sajátját, és emellett megvan a családban a fôvédnôk, Bálint, mivel ô nagyon ért az állatokhoz. Nem nehéz kitalálni, állatorvosnak készül. Emellett mindenkinek megvan a saját elfoglaltsága és igyekeznek úgy sportban, mint zenei vonalon fejlôdni, teljesíteni. HARMAT 2012 óta versenyszerûen szinkronúszik a Belvárosi Honvéd Egyesü - letben, valamint 2013 szeptemberétôl a Petôfi Musical Stúdió tagja. A szinkronúszásban elért eddigi eredmények: 2013 Orka kupa kezdô, kötelezô 2. hely 2013 Honvéd kupa haladó, kötelezô 1. hely haladó gyakorlatsor 3. hely mini páros 2. hely 2014 Orka kupa mini páros 2. hely A Petôfi Musical Stúdió tagjaként szerepelt már Szabó Magda Álarcosbál címû darabjában, valamint május 25-én fôszerepet kapott az Annie musicalben. BÁLINT sport terén a karatéban bizonyít már 6 éve, zenei vonalon pedig 7 éve dobol. Karatéban elért eredményei közül kiemelném a Hungarian Tatami Karate nemzetközi kupán kata kategóriában elért 1. helyet, Hontono Karate-Do Akadémia 1. és 2. hely kata kategóriában, Cikádor kupa kumite kategóriában 3. hely. A dobolás 6 éves kora óta a mindene. Számos gálán vett már részt nagy sikerrel. A Roy és Ádám Trio együttes dobosa, Csányi Zoltán foglalkozott vele 3 évet, majd átkerült Szanyi János Jamschool dobiskolájába, ahol Szanyi Péter a dob - tanára. Számos gálán vett már részt nagy sikerrel. Nem egy csendes hangszer, de mivel elektromos dobszerelésen gyakorol, így elkerültük, hogy a szomszédság kiutáljon minket lakóházunkból! Bálint imád horgászni is, legnagyobb fogása a 9,4 kg-os csuka, amelyet fény - képezés és búcsúzkodás után vissza is engedett saját élôhelyére, mivel sport - horgász! GYOPÁR 2006-tól aktívan sportol a Budapest Honvéd Szinkronúszó Egyesület - ben, majd a Belvárosi Honvéd Szinkronúszó Egyesületben, ahol országos és nem - zet közi szinten is az élmezônyben szerepel. 20

21 Az utolsó egy év versenyeibôl: 2013 Országos bajnokság Kombinációs kûr 2. hely Csapat 3. hely Hungarian Open Kombinácós kûr 2. hely Nemzetközi verseny Delfinik kupa Szlovákia, Pozsony Kombinációs kûr 2. hely Magyar kupa Kombinációs kûr 1. hely Csapat 1. hely Nemzetközi verseny Prague Christmas Prize Csehország, Prága Honvéd kupa Kombinációs kûr 2. hely Csapat 1. hely 2013 Országos bajnokság Kombinációs kûr 1. hely 2014 Országos bajnokság Kombinációs kûr 1. hely Szinkronúszó magyar kupa 1. hely 2013-tól tagja a Petôfi Musical Stúdiónak. A következô szerepléseken vett részt a stúdió tagjaként táncosként, valamint szólistaként: Gárdonyi Géza Egri Csillagok, Szabó Magda Álarcosbál musicalekben, az Újpest Színházban meg ren - dezett Musical gálán a Chicago, valamint Jekill & Hyde musicalben. Vers- és prózamondó versenyek 2013 XI. kerületi prózamondó verseny 2. hely 12. Újbudai Jancsó Adrienne vers- és prózamondó verseny 2. hely 2014 Rónay György szavalóverseny 1. hely Újbudai Jancsó Adrienne vers- és prózamondó verseny 2. hely XI. kerületi versmondó verseny 2. hely Nehéz az idôt beosztani, kinek hova kell menni, kit hova kell vinni, néha fárasztó úgy a gyereknek, mint nekünk, szülôknek, viszont mikor sikereket érnek el, látjuk a fejlôdést, azt az odaadást, amivel a gyerekek a hobbijukat ûzik, mi is feltöltôdünk, akárcsak ôk, és újult erôvel vágunk neki az újabb kihívásoknak. A legfontosabb, hogy szeretik csinálni, mindenük a zene és a sport, és a tanulást sem hanyagolják el, igaz tudjuk, hogy a Gárdonyiban ez nem is lehetséges! Kovács Enikô egy büszke Anya 21

22 VÁLOGATÁS TANULÓINK MUNKÁIBÓL Itt az ôsz Elment a nyár, itt az ôsz, Nyit a suli, jön a tanév! Elröpültek már a fecskék. Sünök bújnak az avarban. Nyit a suli, jön a tanév. Messze szállnak a fecskék. Kerkápoly-Fekete Kolos 1.a Barka vázában Laczó Péter 1.b Termésfigurák Rékai Zita, Petrik Dániel 1.b 22

23 Meseillusztráció Homoki Boglárka 1.b Tavasz az erdôben Szohár Lívia 2.b 23

24 Vár téged az iskola Vár téged az iskola, Ez a remek tanoda! Sok jó barát ide jár, Szereti az iskolát. Kinga néni az ofô, Viccel velünk mindig ô. Ha nem tanulsz, egyest ad, Ha meg jó vagy, ötöst kapsz. Vár téged a matekóra, Szorzás, osztás, kivonás, Összeadás mókás módra, Okos lesz az iskolás. Az olvasókönyv Hétszínvilág, Benne van az egész világ! Mátyás király, Lúdas Matyi, Csalimese, Janikovszky. Nyelveket is tanulhatsz, Angolul is dalolhatsz, Németórán ragozunk, És szavakat magolunk. Vagdoshatsz és ragaszthatsz, Rajzolhatsz és ugrálhatsz. Torna, rajz és technika, Jobb ez, mint az óvoda. Grácia néni tanítás után Házi feladattal vár reánk, Az udvarra is kimegyünk, S ô jókat játszik velünk. S, ha még nem vagy elég fáradt, Különórák is várnak. Színjátszó és furulya, Hittan, foci, kosárlabda. Vár téged az iskola, Ez a remek tanoda! Sok jó barát idejár, Szeretik az iskolát. Carroll Jadine Lili 3.a Teknôs Bodnár Dorina 3.a 24

25 Magyar bucó Bartucz Nóra 3.a Szibériai nôszirom Szenes Aliz 4.a 25

26 Téli erdô Simon Mirjam 4.b Aranyparázs (népmese) Abazid Mira Miriam 4.b 26

27 A poszméh Pattantyus Anna 5.a Mogyi az ûrben Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy beszélô Mogyi nevû hörcsög. Ám ez a hörcsög nem tudott mindig beszélni. Még kiskamasz korában kikerült Amerikába egy híres professzor zsebében. Mikor megérkeztek New Yorkba, egy kísérleti állatokkal teli szobába került egy ketrecbe. A professzor rajta akarta kipróbálni legújabb találmányát, a Beszélsz vagy meghalsz sugarat. De a kísérlet érdekesen sült el: Mogyi azonfelül, hogy tudott beszélni, elkezdte imádni a sajtot. Az elsô napokban a professzor csak figyelgette az állatot, de három nap után úgy döntött, hogy feladja eddigi pályafutását, és beszélô hörcsögének fog fellépéseket szervezni. Fogta hát legapróbb és legnagyszerûbb találmányait, és bejárta a világot. Hét éven keresztül lépett fel a világ minden táján Mogyi, a világ 8. csodája. A professzor halála után minden Mogyié lett, és meg kell hagyni, a minden nem volt ám kicsi dolog! Mindez annyit jelentett, hogy Mogyi 12 milliárd dollárt és a professzor utolsó találmányát, egy varázsszemüveget örökölt meg. Ez sem volt ám csekélység. Kifejezetten Mogyinak készült. Ha felvette, látta az összes sajt ról, hogy igazi-e. A multimilliárdos hörcsög ugyanis a pénze felén sajtot vásá - rolt. Teltek-múltak az évek. Egyik nap, miközben Mogyi újságot olvasott, egy igen aggasztó cikkre lett figyelmes. Válság! olvasta az ország készletei kifogyóban, NINCS SAJT! 27

28 Ááááááá! üvöltött, bocsánat, cincogott fel. Ki kell találnom valamit. Nincs világ sajt nélkül. Tudom már! rikkantott boldogan. Kilövetem magam az ûrbe, és keresek egy sajtban gazdag bolygót, megpakolom a rakétát és vissza - jövök. Hisz van rá pénzem, és dicsôséget szerzek a hörcsögöknek és a hazámnak, Magyarországnak (mivel magyar hörcsög volt). Két hét múlva indulok. A két hét gyorsan eltelt. Mogyi észre se vette, már a Mogyi kabinjából integetett kifelé. A szakma legjobbjai figyelték a kamerákon megjelenô utasítá - sokat. 5, 4, 3, 2, 1, kilövés! hallotta a mikrofonba kiabáló hangot Mogyi. Teltek az órák. Három nap után végre nagy felfedezést tett. Annyira megunta a várakozást, hogy felvette varázsszemüvegét, és nagyítását maxra (15 km-re) állította. Észrevett egy bolygót sajtból! Odairányította ûrhajóját és beszedésbe kapcsolta. Ô maga meg fogta magát és kiszállt. Lassan közeledett a sajt felé, és ezt mondta: Kis lépés egy hörcsögnek, de nagy lépés a hörcsögségnek! Látjátok, magyar hörcsögtársaim, nincs lehetetlen! Azzal kitûzte a zászlót. Mikor a raktár megtelt, visszaindult. Könnyû szívvel tette le a rakétát, mikor megérkezett. Mindenki hôsként ünnepelte. Mogyi viszont nem nagyon szerette a reflektorfényt, ezért 3 4 interjú után elköltözött az Óperenciás tengeren túlra. Egy kertes házba költözött kedvesével, Karamellával egy hörcsögbarát helyre, és boldogan élnek, ha meg nem haltak. Kárpáti Sára 5.b Illusztráció: Kárpáti Anna 5.b 28

29 Hogyan estem gyilkosságba? Bánatomban és szégyenemben magamba roskadva ültem az ôsi ház kertjében, mikor hallottam, hogy György felém mutogatva, gúnyosan kiáltja a kertben tivornyázó vitézeinek, hogy próbáljanak rám ijeszteni! Azok nem is voltak restek, nekiálltak kövekkel dobálni a mögöttem levô palánkot. Nagy igyekezetükben néha csak centik - kel hajították el a köveket a fejem mellett. Igen nagy önuralomra volt szükségem, hogy szó nélkül tûrjem mindezt, hisz lelkem még forrongva háborgott, arcomon égett bátyám kezének nyoma. Bár tudtam, hogy néhány mozdulattal el tudnék bánni az egész részeg bandával, de édesanyám tisztelete visszatartott. Büszkén próbáltam sem - mi jelét sem adni, hogy milyen indulatok háborognak bennem. Ám ekkor egy felém hajított dárda vállamat érte, és ez elég volt ahhoz, hogy nehezen visszatartott indula - taim egy pillanat alatt felszínre törjenek. Nem gondolkoztam, csak ösztönösen csele - kedtem. Felpattantam, és dühömben felkaptam a malomkövet, melyen eddig ültem, és mérgemben a csürhe felé lódítottam. Még repült a súlyos kô, amikor már meg bán - tam, hogy engedtem haragomnak, hiszen jól tudtam, ha eltalál valakit, az alighanem meghal. Bizony így is lett. Szerencsétlenségemre egy vitézt találtam telibe, aki abban a pillanatban szörnyû halált halt. Bátyám, amikor felocsúdott elsô döbbenetébôl, felpattant, és azonnal rákiáltott a többiekre, hogy fogjanak el! Ahogy a szemébe néz - tem, nem fájdalmat láttam benne, hanem a diadal fényét. Jól tudtam, hogy elérte célját, hiszen ezek után gyûlölt öccsét semmi sem menthette meg a törvény szigorától. Kovács Bendegúz 6.a Teázás Petôfiékkel A mézeshetek múltával pesti lakásában kerestük fel az ifjú költôt és hitvesét. Hogyan telt az idô a szép koltói kastélyban? Hála Teleki Sándor gróf barátomnak, békés, meghitt napokat töltöttünk ezen a csodálatos vidéken felelte Petôfi, Szendrey Júliát magához ölelve. Nagyokat sétáltunk, gyönyörködtünk az ôsz színeiben. Reggelinket, uzson - nánkat a park kôasztalánál költöttük el! fûzte hozzá mosolyogva az ifjú feleség. Született-e vers Koltón, a boldog órák közepette? Furcsa, de borongós hangulatú verset írtam, pedig csak örömben volt részem. Az ôszi természet mégis az elmúlást juttatta eszembe - tûnôdött el az ifjú férj. A mézeshetek múltával hogyan rendezik be közös életüket? Sándort hívja a haza ezer gondja és tennivalója, én pedig igyekszem ottho - nossá tenni ezt a kis lakást. Ki tudja, talán gyermekáldásban is reménykedhetünk? fejezte be pirulva szavait Júlia. Családi örömöket, az olvasóknak szép, új verseket kívánva búcsúztunk el a szemmel láthatóan boldog fiatal házaspártól. Németh Júlia Dorka 7.a 29

30 A túzok Garami Gergely 8.a Méhek és pipacsok Tallai Albert 8.a 30

31 AZ ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM II. Újbudai szépíró verseny különdíj Földi-Offenwagner Kornél 2.a különdíj Sipos Adrienn 2.b különdíj Szôke Borbála 3.a különdíj Kósa Annabella 3.b 1. helyezett Medgyessy Lili 4.a különdíj Zsidek Borbála 4.b MU Színház kerületi versmondó versenye 1. helyezett Szôke Boldizsár 1.a különdíj Vukoszávlyev Milán 1.a Bolyai anyanyelvi csapatverseny, körzeti forduló 1. helyezett Gárdonyi csillagok: 3.b Gyovai Lili Homoki Lili Kósa Annabella Szabó Botond 3. helyezett Zsenikoponyák: 3.a Bartucz Nóra Basa Lili Mészáros Márta Rutkai Lili 6. helyezett 3.b csapata 19. helyezett 3.a csapata 21. helyezett 4.a csapata 22. helyezett 3.b csapata 31. helyezett 3.a csapata 32. helyezett 3.a csapata Bolyai anyanyelvi csapatverseny, országos forduló 6. helyezett Gárdonyi csillagok: 3.b Gyovai Lili Homoki Lili Kósa Annabella Szabó Botond Kerületi vers- és prózamondó verseny vers 4. helyezett Szôke Borbála 3.a próza 6. helyezett Kiss Márton 3.a 31

32 Kerületi nyelvtanverseny 1. helyezett Dávid András 3.b Apáczai Kiadó Kis nyelvész országos tanulmányi verseny 5. helyezett Szkalka Bendegúz 1.a 11. helyezett Czirók Tamás 3.a 13. Újbudai Jancsó Adrienne vers- és prózamondó verseny 1. helyezett Szôke Boldizsár 1.a Kerületi helyesírási verseny 2. helyezett Romits Benedek 4.b KÖRNYEZETISMERET Mi micsoda? csapatverseny kerületi 1. helyezett Barsi Hanna 4.a Korycki Berta Medgyessy Lili Olasz Milán Fôvárosi döntôbe jutottak MATEMATIKA Bolyai matematika csapatverseny, körzeti forduló 1. helyezett Szabó Botond 3.b Dernovics Eszter Dávid András Kósa Annabella 2. helyezett Basa Lili 3.a Czirók Tamás Rutkai Lili Sándorfy Rebeka 5. helyezett Seréti Barnabás 4.b Gáldi András Zalaváry Dániel Romits Benedek 13. helyezett 3.b csapata 16. helyezett 4.a csapata 22. helyezett 3.b csapata Bolyai matematika csapatverseny, országos forduló 7. helyezett Szabó Botond 3.b Dernovics Eszter 32

33 Dávid András Kósa Annabella Zrínyi Ilona matematikaverseny, területi forduló 1. helyezett 3.-os csapat egyéni: 3. helyezett Rutkai Lili 3.a 6. helyezett Dávid András 3.b 7. helyezett Czirók Tamás 3.a 11. helyezett Homoki Lili 3.b 14. helyezett Szabó Botond 3.b 16. helyezett Kiss Márton 3.a 17. helyezett Horváth Domonkos 3.b 14. helyezett Romits Benedek 4.b Rutkai Lili 3.a Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola legeredményesebb ver - senyzôje matematikából Zrínyi Ilona matematikaverseny (országos) 32. helyezett Rutkai Lili 3.a Kerületi matematikaverseny 1. helyezett Rutkai Lili 3.a Mozaik Kiadó országos matematikaverseny 8. helyezett Szkalka Bendegúz 1.a Apáczai Kiadó és Szivárvány Újság országos matematikaverseny 34. helyezett Czirók Zsófia 1.a Abacus országos matematikaverseny 2. helyezett Vitéz Emma 4.a IDEGEN NYELV Kerületi német vers- és prózamondó verseny 3. helyezett Korycki Berta 4.a Kerületi énekverseny ÉNEK 2. helyezett Szôke Borbála 3.a 9. helyezett Jakó Ákos 4.b V. kerületi Szabolcsi Bence kamarazenei napok döntôje ezüst minôsítés Szôke Borbála 3.a 33

34 V. Bántai Vilmos budapesti fuvolafesztivál és verseny kiemelt arany minôsítés Szôke Borbála 3.a Bicínium éneklési verseny 1. helyezett Szenes Alíz 4.a 1. helyezett Olasz Milán 4.a Kerületi rajzverseny RAJZ 6. helyezett Madácsi Nóra 3.b 4. helyezett Simon Mirjam 4.b Mozdulj rá! Kerületi kreativitási verseny 3. helyezett 3., 4. osztály csapata Kerületi karácsonyfadísz-készítô verseny osztályverseny különdíj 1.a osztály különdíj 2.a osztály egyéni verseny különdíj Lévai Botond 1.a 3. helyezett Wolf Áron 2.b különdíj Carroll Jadine Lili 3.a különdíj Czirók Tamás 3.a 3. helyezett Ambrúzs Luca 3.b 3. helyezett Malya Dominik 4.a 3. helyezett Abazid Míra 4.b különdíj Zsidek Borbála 4.b Föld Napja kerületi rajzpályázat 2. helyezett Szkalka Bendegúz 1.a TERMÉSZETISMERET Apáczai Kiadó és Szivárvány Újság országos természetismereti verseny 1. helyezett Vukoszávlyev Milán 1.a Föld Napja pályázat plakátkészítés 2. helyezett Zsidek Borbála 4.b Pál-Szabó Panna 4.b Simon Mirjam 4.b Lévai Blanka 4.b Raush Anna Szonja 4.b Föld Napja pályázat tablókészítés különdíj Liptai Zsuzsanna 4.b Abazid Mira Miriam 4.b Lévai Blanka 4.b Simon Mirjam 4.b 34

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KOSSUTH SZÖVETSÉG ORSZÁGOS CSALÁDFA-KUTATÓ VERSENYE 2. helyezett Takács Dóra 7.b 2. helyezett Merza Zsófia 7.b ORSZÁGOS KOSSUTH

Részletesebben

AZ ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

AZ ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI AZ ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MU Színház kerületi vers- és prózamondó versenye vers 1. helyezett Kerkápoly-Fekete Illés 1.a vers különdíj Vukoszávlyev Jelena

Részletesebben

AZ ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

AZ ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI AZ ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MU Színház kerületi vers- és prózamondó versenye vers 1. helyezett Kerkápoly-Fekete Illés 1.a vers különdíj Vukoszávlyev Jelena

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

Eredményeink. 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények

Eredményeink. 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények Makádi szavalóverseny: 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények Novák Réka 1. o Novák Katalin 6. a Székesfehérvár egyházmegyei matematika-sakk verseny: 6. b (sakk) Novák Botond 4. b (sakk) Ádám Barnabás

Részletesebben

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c Versenyek Tanulók helyezés Felkészítő tanár vers és prózamondó 5-6. évf Rabb Csenge 5.a 1. vers és prózamondó 7-8. évf Pozsonyi Anna 7.a Schődl Gabi helyesírási 5. évf Tálosi Kristóf 5.c 1. könyvtári Szilágyi

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

Országos versenyek eredményei tanév

Országos versenyek eredményei tanév Országos versenyek eredményei 2007 2008 tanév Verseny megnevezése, szintje Elért helyezés Tanuló neve Felkészítő tanár neve Megjegyzés Berczik Sára, emlékverseny országos döntő c kategória RSG Dunaharaszti

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

TESTNEVELÉS, SPORT. osztály verseny megjegyzés szint helyezés tanuló neve felkészítő tanár

TESTNEVELÉS, SPORT. osztály verseny megjegyzés szint helyezés tanuló neve felkészítő tanár TESTNEVELÉS, SPORT 11.a 9.a Taekwando Ifjúsági Európabajnokság (Lettország) Taekwando Ifjúsági Európabajnokság (Lettország) Európabajnokság 5. Patakfalvy Csenge Európabajnokság 1. Patakfalvy Luca 9.c 10.a

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium INFORMATIKA 1. Nemes Tihamér O.K. Alkalmazói Versenyen országos döntőbe jutottak: megyei 1. helyezés: Forgó Frigyes 11.E/A (országos 30.hely) felkészítő

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK 2010/2011. tanév

TANULMÁNYI VERSENYEK 2010/2011. tanév TANULMÁNYI VERSENYEK 2010/2011. tanév Bolyai János természettudományi, matematika és informatika csapatverseny: 1.helyezett: 8.c Eőry Gergely matek 2. hely Horváth Kristóf matek Hiczkó Dániel inform. 3.

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár VI. Suli-Sárkányok Mézes kenyér 4. o. 2. 4. évfolyam Lekváros kenyér 5. o. 3. 5. évfolyam Vajas kenyér 6. o. 3. 6. évfolyam Bundás kenyér 7. o. 1. 7. évfolyam Zsíros kenyér 8. o. 2. 8. évfolyam DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár Sajgó Mátyás 8.a 22.

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár Sajgó Mátyás 8.a 22. HERMANN OTTÓ ORSZÁGOS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Tóth Csilla 4.b 2. 4. évfolyam Deák Zoltánné Hajdúné Mátrai Judit Vajani Viktória 4.b 4. 4. évfolyam Deák Zoltánné

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Felkészítő tanár Verseny neve Benevezett tanulók Elért eredmények. Szabó Anna Zsiga Ella. Zsiga Ella. Kovács Boglárka Zsiga Ella Kenderesi Blanka

Felkészítő tanár Verseny neve Benevezett tanulók Elért eredmények. Szabó Anna Zsiga Ella. Zsiga Ella. Kovács Boglárka Zsiga Ella Kenderesi Blanka Ábelovszkiné Gyurján Erika Édes hazám Magyarország földrajzi és honismereti vetélkedő által meghirdetett Alföldi népszokások című rajzverseny Szabó Anna Szeged- Csanádi Egyházmegye Húsvéti rajzpályázat

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM játékok, játékos anyanyelv" 1. 2. 7. 16. 21. 24. Klaj Kitti Patrícia Kovács Levente György Tátrai Boglárka Kinga Pajtók Petra Nikolett Ádám Ákos 4.b Behina Dávid Máté 4.bDudás

Részletesebben

Az iskola tanulói által a es tanévben elért eredmények, tantárgyi és sportversenyeken (kerületi, budapesti, megyei, országos, nemzetközi)

Az iskola tanulói által a es tanévben elért eredmények, tantárgyi és sportversenyeken (kerületi, budapesti, megyei, országos, nemzetközi) Református iskolák mesemondó, Református isk. labdarúgás (budapesti) meseíró, szépíró versenye (országos) IV. korcsoportos fiúk - III. hely Mesemondás Fábián Luca 5.a - (Halász Zoltán 5.a, Nagy Gergő I.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY megyei forduló Beke Norbert, Oláh Dávid, Beke Zoltán, Krucsó József Az országos döntőben a 16. helyezettek lettek.

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

1.a. A verseny szintje / helyezés, fokozat. osztály. Bosnyák Boglárka 1.a Helyes Márton 1.a bendegúz nyelvész Zákány Laura 1.a 1.

1.a. A verseny szintje / helyezés, fokozat. osztály. Bosnyák Boglárka 1.a Helyes Márton 1.a bendegúz nyelvész Zákány Laura 1.a 1. Versillusztráció Bosnyák Boglárka a Helyes Márton a bendegúz nyelvész Zákány Laura a 3. Gömöri Kende a Szépolvasási Szilágyi Máté a Erdei Krisztina a 3. Bosnyák Boglárka a meseillusztráció Szabó Fanny

Részletesebben

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei helyezés pontszám név iskola 1. 124 Póda Katica Bíborka 1. 124 Sárközi Eszter Móricz Zsigmond Általános 2. 122 Marschalkó Csinszka 2. 122 Kovács Ádám Győri

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

Versenyek és eredmények a 2015/2016-os tanévben

Versenyek és eredmények a 2015/2016-os tanévben Országos helyezések Megyei és területi helyezések 1-15-ig Városi helyezések 1-5-ig Házi helyezések 1-3-ig Egyéni versenyek eredményei Versenyek és eredmények a 2015/2016-os tanévben Tantárgy Forduló A

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola Tanulmányi versenyeredmények felső tagozat es tanév - II. félév Iskolai versenyek

Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola Tanulmányi versenyeredmények felső tagozat es tanév - II. félév Iskolai versenyek Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola Tanulmányi versenyeredmények felső tagozat 2014-15-es tanév - II. félév Iskolai versenyek Angol versmondó háziverseny: 5-. évf.: 1.Kollin Sára 5.b 1.Rózsa Noémi 5.b

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2014/15. tanév Évf. Tanuló neve Verseny Eredmény 1. Csuka Csenge Városi Költészet napi szavaló Városi versmondó Kistérségi versmondó Iskolai

Részletesebben

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola VERSENYEREDMÉNYEK. 2015/2016-os tanév

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola VERSENYEREDMÉNYEK. 2015/2016-os tanév Gyulai Dürer Albert Általános Iskola VERSENYEREDMÉNYEK 2015/2016-os tanév Verseny neve Verseny szintje Időpontja Tanuló neve Helyezése Felkészítő tanár neve Nálunk ilyen a szüret c. rajzpályázat Mátyás

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

6. Emlékverseny Honfi Áron 3.a Némethné Marton Bolyai Matematika Csapatverseny Honfi Áron 3.a Némethné Marton Curie Matematika

6. Emlékverseny Honfi Áron 3.a Némethné Marton Bolyai Matematika Csapatverseny Honfi Áron 3.a Némethné Marton Curie Matematika Nagy Levente a Kercsmárné Nemzetközi Kenguru 10. Molnár Ilona Baksai Bálint a Némethné Marton Bolyai Matematika 7.csap. Benedek Bence a Némethné Marton Bolyai Matematika 1csap. Gazsi Mátyás a Némethné

Részletesebben

Alsós versenyeredmények 2012/2013. Bús Bendegúz, Ipacs Zorán 2.a, Kovács Adrián 2.b, Csőke Zsombor, Venczel Gergő 3.a

Alsós versenyeredmények 2012/2013. Bús Bendegúz, Ipacs Zorán 2.a, Kovács Adrián 2.b, Csőke Zsombor, Venczel Gergő 3.a Alsós versenyeredmények 2012/2013 Sport-eredmények Kerületi mezei futóverseny I.korcsoport Fiúk: Bús Bendegúz, Ipacs Zorán 2.a, Kovács Adrián 2.b, Csőke Zsombor, Venczel Gergő 3.a Egyéni: Bús Bendegúz

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév Helyezés Verseny Szint: Név Osztály 1.évfolyam Felkészítő pedagógus Különdíj Rajzpályázat: Milyen állat lennék? városi Nagy Dominika 1.b Erdei Judit Különdíj Rajzpályázat:

Részletesebben

Iskolai/ kerületi/ fővárosi

Iskolai/ kerületi/ fővárosi 3. a Felkészítő pedagógus Borbély Szabina mesemondó Iskolai I. Sebők Erika Nagy Bálint mesemondó Iskolai II. Sebők Erika Baranyi Szilvia mesemondó Iskolai III. Sebők Erika Novák Zsófia szavaló Iskolai

Részletesebben

21 Informatika, nyelvi előkészítő

21 Informatika, nyelvi előkészítő szakmacsoportonként, sor szerint. Felvett tanulók: 19 fő 21 Informatika, nyelvi előkészítő 76893419171 BAGI ERIK ARMAND 74816063796 BAJER BORBÁLA 77162836912 DÉKÁNY ERIKA 78746607955 DÉNES TAMÁS 74059706758

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

Versenyeredmények. Matematika

Versenyeredmények. Matematika Versenyeredmények Felső tagozat 2011/2012 tanév Matematika Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 1. Bolyai Matematika Csapatverseny országos 27. Kalmár László matematikaverseny megyei 2. Horváth Dávid

Részletesebben

JUTALOMKÖNYVEK, OKLEVELEK

JUTALOMKÖNYVEK, OKLEVELEK JUTALOMKÖNYVEK, OKLEVELEK 2014-2015. TANÉV VÉGÉN TANULÓ NEVE OSZTÁLY ÉRDEM Horváth Rebeka 1.a Példamutató magatartása, szorgalma és kitűnő. Kovács Boldizsár 1.a Példamutató magatartása, szorgalma és kitűnő

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Versenyeredmények. Matematika

Versenyeredmények. Matematika Versenyeredmények Felső tagozat 2012/2013 tanév Matematika Bolyai Matematika Csapatverseny Kalmár László matematikaverseny Zrínyi Ilona matematikaverseny 3. 4. 5. 19. 23. 26. 38. Horváth Dávid Mózer Bence

Részletesebben

Eredményeink 2014/2015. I. félévében

Eredményeink 2014/2015. I. félévében Eredményeink 2014/2015. I. félévében Tanulmányi versenyek Kerületi szavalóverseny Sallai-Dintsér Marcell 1.b ezüst Kórádi Gáborné Schálik Barbara 2.a ezüst Vajda Eszter Halgass Benedek 2.b ezüst Polizosz

Részletesebben

HODOS TAMÁS EMLÉKVERSENY 2016.

HODOS TAMÁS EMLÉKVERSENY 2016. HODOS TAMÁS EMLÉKVERSENY 2016. U9 lány 1 2 3 pont meccs hely 1 Novák Adrienn 7-21 7-21 14 : 42 0 : 2 3. 2 Lengyel Flóra 21-7 21-19 42 : 26 2 : 0 1. 3 Kis-Kasza Arabella 21-7 19-21 40 : 28 1 : 1 2. U9

Részletesebben

Töprengő matematika verseny 2017 eredmények

Töprengő matematika verseny 2017 eredmények Töprengő matematika verseny 2017 eredmények 2. évfolyam Helyezés Név Pontszám 1. Szörényi Zalán 25 pont Diósgyőri-Református Általános Felkészítő tanár: Fojtánné Miszkusz Szilvia 2. Gnándt Gergő 23 pont

Részletesebben

2013/2014. tanév - Versenyeredmények

2013/2014. tanév - Versenyeredmények 2013/2014. tanév - Versenyeredmények Magyar nyelv és irodalom, könyvtárhasználat Simonyi Zsigmond Kárpát-medence Helyesírási verseny Kolba Éva 7.b Négyesi Bernadett Kazinczy Szépkiejtés Verseny Bertalan

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13.

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13. Tantárgy Helyezés Tanuló neve Megnevezés Szint Felkészítő nevelő 6. Gaál Ramónia 6.a Kisokos 2000 angol verseny országos Fodorné Nagy Erika 3. Kanyó Attila 4.b Kisokos 2000 angol verseny országos Aszalós

Részletesebben

Bohóchal Tanévzáró Verseny Rajtlista Versenyszámok: 25m lány hátúszás , Kádár Anna Edényi Nóri. Joó Dóra.

Bohóchal Tanévzáró Verseny Rajtlista Versenyszámok: 25m lány hátúszás , Kádár Anna Edényi Nóri. Joó Dóra. Bohóchal Tanévzáró Verseny Rajtlista Versenyszámok: 25m lány hátúszás 2006-2007, 2005 Név Időeredmény H Név Időeredmény H 2006-2007 2005 1. pálya László Dóri Fábián Kamilla Kádár Anna Edényi Nóri 2. pálya

Részletesebben

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda 2010. január 18. "A" kategória - középiskola 5-6- korcsoport 100 m fiú gyors 1 Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Jegyzőkönyv: Algyő november 22.

Jegyzőkönyv: Algyő november 22. Jegyzőkönyv: 0. november. név egyesület idő eredmény 0 m lány mell 0 0 0 Korcsoport: Tóth-Kása Sára 00 Balogh Lili 00 Karasz Luca 00 Ördögh Flóra 00 Seres Alexandra 00 Kistelek Vidács Viktória 00 Gazdag

Részletesebben