árdonyi Géza Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2013/2014 Budapest, XI., Bartók Béla út 27.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "árdonyi Géza Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2013/2014 Budapest, XI., Bartók Béla út 27."

Átírás

1 árdonyi Géza Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2013/2014 Budapest, XI., Bartók Béla út 27.

2 Szerkesztô: Dr. Szilágyiné Missura Johanna Felelôs Kiadó: Homolay Károly Honlapunk: www. gardonyi11.hu

3 ELÔSZÓ Lassan befejezôdik a tanév Többek között nem marad más hátra, mint megírni az évkönyv elôszavát, megtartani a konferenciákat, aztán vakációra engedni a gyerekeket, a tanári kart. És hálát adni az elmúlt munkaév minden ajándékáért. Az Istennek, munka - társaimnak, a gyerekeknek és természetesen a szülôknek. Hálásnak lenni napjainkban egyre ritkább tulajdonság. Talán eseményszámba megy. De így volt ez régen is. Krisztus 10 leprást gyógyított meg (Szent Lukács 17, ), de csak egy mondott köszönetet. Johnson Gnanabaranem indiai író képzelt interjút készített az evangéliumi kilenc hálátlan leprással, hogy miért nem köszönték meg a nagy ajándékot. A válaszok, csak így röviden: Elôször a családomnak akartam megmutatni, hogy egészséges vagyok. Természetes, hogy hálát akartam adni, de egyedül és nem a többiekkel. Ajándékot akartam vinni, azonban nem találtam méltó dolgot, ezért nem mentem vissza. Nem tudtam, hogy tartós lesz-e a gyógyulásom. Visszamentem, de láttam, hogy sokan vannak, és szégyelltem mások elôtt köszönetet mondani. Tudom, hogy a sok jótéteményért nem várt köszönetet, így nem is próbál - koztam vele. Annyira örültem, hogy elfeledkeztem a köszönetrôl, aztán meg egyszerûen nem jutott eszembe, egyébként is ez nekem járt. Én biztos a becsületes, hibátlan életemért kaptam a gyógyulást. A többség nem ment vissza, és én mindig azt teszem, amit a többi ember, így én is maradtam. És mit tett a tizedik? Senkire sem volt figyelemmel, csak a szívére. Visszament. Nem érdekelte mennyien állnak körülötte. Hálás szívvel, könnyes szemmel kö - szönte meg a gyógyulást. Hálás szívvel köszönöm én is az egész tanévet mindenkinek, a sok jót, az esetleges rosszakat is. Hiszen fontos meghallgatni mindent, sokat felejteni, és egy kicsit javítani. Budapest, május 15. Tisztelettel és szeretettel: Homolay Károly igazgató 3

4 Államtitkári látogatás 2013 decemberében Dr. Simicskó István sportért és ifjúságért felelôs államtitkár és Dr. Hoffmann Rózsa közneveléséért felelôs államtitkár is ellátogatott a Gárdonyi Géza Általános Iskolába. 4

5 Dr. Simicskó István államtitkár úr megnyitja a Gárdonyi Géza Általános Iskola Tavaszi képzômûvészeti tárlatát. 5

6 AZ EMBERI ERÔFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS AZ OKTATÁSI HIVATAL HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA A ÉVI ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSRÔL ISMÉT HATALMAS GÁRDONYIS SIKEREK! A 6. és 8. évfolyamos mérés teljes körû volt. Átlageredmények: Budapesti Országos Budapesti nagy általános átlag átlag iskolák átlaga Gárdonyi Matematika 6. oszt pont 8. oszt pont Szövegértés 6. oszt pont 8. oszt pont Néhány összehasonlító adat: 6. osztály matematika 6. osztály szövegértés 8. osztály matematika 8. osztály szövegértés 8 évfolyamos 6 évfolyamos gimnáziumokban gimnáziumokban a Gárdonyiban Budapest, március 26. Saxné Tóth Gabriella igazgatóhelyettes Homolay Károly igazgató 6

7 Visegrádi hajókirándulás Tavaly tavasszal kaptuk a feladatot rajzórán, hogy a Víz Világnapja alkalmából rendezett rajzpályázatra készítsünk mûveket. Igazából nem volt célom megnyerni a versenyt, de pár hónapra rá az önkormányzat küldött egy levelet, amelyben meghívtak az eredményhirdetésre Oravecz Zsófival és Tallai Alberttel együtt. Dr. Hoffmann Tamás polgármester úr személyesen adta át nekünk a díjat. A nyere - ményben egy hajókirándulás is szerepelt Visegrádra az egész osztályunkkal. Erre az idei év elején került sor. Az évfolyam másik osztálya is jött velünk, mivel onnan Szalay Kata is nyert a versenyen. Almási Dorka 8.a 7

8 Gárdonyi-kód Tavaly szeptember végén rendkívül érdekes programon vettünk részt osztály - társaimmal és hetedikes, nyolcadikos diáktársaimmal. Az önkormányzat által szervezett versenyen több helyszínt kellett felkeresnünk, és ezeken a helyeken feladványokat kaptunk. Kellett verset alkotnunk, képet kiraknunk, tárgyakat ke - resnünk, kvízkérdésekre válaszolnunk. Ezek a feladatok mind Gárdonyi Géza életével és az Egri csillagok c. regényével voltak kapcsolatosak. Mi szívünkön visel - tük a verseny kimenetelét, hiszen iskolánk Gárdonyi Géza nevét viseli, ezért sokat készültünk a megmérettetésre. Tanárnônk, Szabó Ivett megtett minden tôle telhetôt, hogy ez sikerüljön nekünk. Esténként olvas tunk Gárdonyi Géza életérôl, gyermekkoráról, munkásságáról, és igyekeztünk mindent megtudni a nagy me - sélôrôl. A feladatokat öten oldottuk meg, és a kerület összegezte az eredményeket. Nagy örömünkre szolgált, hogy az elsô helyezést a mi csapatunk nyerte meg, melynek tagjai: Bokros Vilmos, Elekes Péter, Lénárd András, Mezei János és jómagam, Képes Dávid. De persze az osztály lánycsapata is nagyszerû eredményt ért el, ôk lettek a másodikok. A versenyt mindannyian élveztük, és jó érzéssel töl tött el minket, hogy ilyen jól szerepeltünk. Képes Dávid 8.b 8

9 Sítábor Lackenhofban december fô Nemcsak focista vagyok, már síelek is! Laczó Zoltán 2.a Én felfelé is síeltem, a csákányos felvonóval! Rózsa Levente 2.a Jövôre a Mont Blanc-ra megyünk? Földi-O. Kornél 2.a 9

10 A fotószakkör, avagy a sütis doboz és az udvari pad találkozása a sötétkamrában Mindenki fényképez, leggyakrabban telefonnal. (Ez legalább olyan abszurd, mint a cím.) Ezen a szakkörön nézegetünk fényképeket, ismerkedünk a fotótörténet híres mûvészeivel, képeikkel. Beszélgetünk arról, hogy milyen a jó kép egy kirándu - lás ról, emberrôl, tájról, útról, ételrôl vagy akár egy hegedûrôl. Voltunk a Mai Manó Fotómúzeumban, a Szalay Fotómûteremben és rendsze - resen látogatjuk a Bartók Béla úton levô galériák fotókiállításait. A legérdekesebb azoknak az eljárásoknak a megismerése, gyakorlati alkalma - zása, melyeket ma már nem kapcsolunk a fotóhoz: labor, vegyszerek, fotogram, Camera Obscura Izgalmas majdnem sötétben várni, hogy hogyan sikerül, mi látszik azon a képen, melyet a kekszes vagy cipôs dobozból összeállított fényké - pezôgéppel készítettünk. A kép fekete-fehér negatív; és ekkor még csak sejthetô; pozitívba fordítva már felismerhetô: az iskola épülete, egy pad, növény vagy alak. Kísérletezünk, fénnyel játszunk. Kovácsné Tundó Klára szakkörvezetô 10

11 Bakancsos túrák a Gárdonyiban Alsós kirándulás Hollókôre Egy októberi szombat reggel egy busznyi gárdonyis diák Hollókôre ment kirándulni. Vendéglátóink Szabóék egy tanyán vártak ránk. Gyors uzsi után róka lyu - ka kat lestünk meg az erdôben. Késôbb egy hosszabb túrára is elmentünk, vadlesre is felmásztunk, és erdei állatok nyomait vizsgáltuk. A házigazdáink ebédre gulyás - levessel és pörkölttel vendégeltek meg. Délután a céllövészet volt a legjobb. Fáradtan értünk haza, de nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük a kirándulást szervezô és kísérô tanároknak ezt az izgalmas napot! (Czirók Tamás 3.a) Felsôs kétnapos túrák: Ôsszel a cseszneki várhoz Tavasszal Királyréten Laci bácsi bakancsosai igazán kalandosak voltak, a léleg zetelállító tájak mellett bográcsozás, szalonnasütés, bátorságpróba is helyet ka pott. Miután mindenki legyalogolta a lábát, visszaértünk a szállásra, de persze nem aludtunk el egybôl! (Garami Gergô 8.a) Sok jó és érdekes helyen jártunk. Sose volt unalmas egyik kirándulás sem, min - dig voltak jó viccek, poénok, és a társaság sem volt utolsó! Sok emléket, barátot szerez az ember a kirándulásokon! (Révész Tamás 8.a) 11

12 A Gárdonyi színjátszó szakköre A Gárdonyi színjátszó szakköre 2013 szeptemberében indult Csajkovics-Jaczkó Grácia és Bangó Viktória tanárnôk vezetésével. A foglalkozás minden pillanata kellemes és jó hangulatban telt. Beszéd gyakor - latokkal, vicces készségfejlesztô és improvizációs játékokkal próbáltuk minél élvezhetôbbé tenni az órákat. Karácsonyra betlehemes bábjátékkal készültünk, melyhez a bábokat mindenki saját maga készíthette el szülôi segítséggel. A második félévben nagyobb lélegzetû mesét kezdtünk el próbálni - A három szerencsefiát - a gyerekek nagy örömére, hiszen itt már igazán meg tudták mutatni színészi tehetségüket. Csajkovics-Jaczkó Grácia és Bangó Viktória szakkörvezetôk 12

13 A Gárdonyi kórusa A Gárdonyiban a zene mindenkié Kodály Zoltán szavaival élve. Mi sem bizo nyítja ezt jobban, mint a 130 fôre bôvült kórus, mely a kerületi kórusok közül a legnagyobb létszámmal büszkélkedhet. Kicsik és nagyok együtt énekelhetnek 3. osztálytól 8. osztályig. A kórustagság bárki számára elérhetô, elôször 3. osztály ban kerül sor meghallgatásra egy szabadon választott dal eléneklésével, felsô tago zatban pedig egész évben lehetôség nyílik a csatlakozásra a kórusvezetô dön tése alapján. Célunk a zene megszerettetése, a közös éneklés élménye. Az év során heti négy énekkari próba áll rendelkezésre, melybôl egyet kell kiválasz tani uk a gyer - mekeknek, de szép számmal akadtak olyanok is, akik ha idejük engedte több próbán is részt vettek. A négy próbának köszönhetôen lehetôség nyílik arra, hogy kis csoportokban tudjunk dolgozni, nagy hangsúlyt fektetve a helyes hang képzésre, egymás hangjához való igazodásra, valamint a különbözô mûfajú és ne hézségû dalok könnyebb elsajátítására. Repertoárunkban megtalál hatók népda lok, kánonok, két- és háromszólamú dalok, valamint zongorakíséretes kórusmûvek. Az énekkar élete nagyon moz - galmas, mindig van mire készülni: évnyitó, nem zeti ün ne pek, kará - csony, Tavaszi Hang verseny, év - záró, ballagás. Idén iskolán kívüli fellé pés re is lehetôség nyílt március 1-jén a Budapesti Ván dor Kórus - sal közös kon certet adva Korok és karok cím mel az Aranytíz Kul túrház Tolnay Klári színpadán, melyen a fellépô gyermekek szülei érdeklôdéssel és nagy létszámmal vettek részt. Ez a koncert nagyon jó lehe tôség volt arra, hogy új élményekkel gazdagodjunk, mint például a koncertnek megfelelô környezet és a Budapesti Vándor Kórussal való együtt éneklés, mellyel a többszólamú hang - zás megtapasztalása volt a cél. Bangó Viktória ének zene tanár Miért szeretek énekelni? Én azért szeretek énekkarra járni, mert eleve szeretek énekelni. Az énekkar biztosítja a folyamatos éneklést, énektanulást. Lévai Blanka 4.b Én azért szeretem az énekkart, mert társaságban jobb énekelni, és mindenféle szép dalt megtanulunk. Jakó Ákos 4.b Azért szeretem az énekkart, mert sokat énekelünk, dalokat tanulunk. Azért is jó az énekkar, mert Viki néni tartja. Felléphetünk az ünnepségeken és más eseményeken. Ez a kedvenc különórám. Rausch Anna Szonja 4.b 13

14 Szónokverseny Az Országos Kossuth Szónokverseny 4. helyezettje lett Madácsi Réka 7.b osztályos tanuló. A kerületi versenyen ezüstérmet kapott, s bár ez volt elsô szónoki szereplése, nagyon megérintették Rékát Széchenyi István máig ható szavai a magyar nyelv védelmében. Izgalmas volt a neves mûvészek által zsûrizett országos verseny is, így Réka szándéka az, hogy jövôre is megméretteti magát. Kissné Otta Katalin magyartanár 14

15 A es tanévben az ELTE Idegennyelvi Továbbképzô Központjában nyelvvizsgázók névsora JUNIOR NÉMET Baczoni Márton 6.a Barna Attila 6.a Caroll James Kolos 6.a Goda Barbara Mária 6.a Hajdu Réka 6.a Hegedûs Klára 6.a Lengyel Zsófia 6.a Megyesi Pálma Lívia 6.a Ruzsa Tamás 6.a Siklér János Ferenc 6.a Fodor Petra 7.a Lobmayer Kornélia 7.a Náray Áron 7.a Németh Júlia Dorka 7.a Rudnai Emma Dorottya 7.a JUNIOR ANGOL Antal Zalán Tamás 6.a Bana Dorka Patrícia 6.a Belle Dániel 6.a Csizmadia Keve 6.a Gerô László 6.a Györök Tamás 6.a Kovács Bendegúz 6.a Molnár Tamás 6.a Molnár Dóra 6.a Somlyai Mira 6.a Sütô Alexandra 6.a Szabó Martin 6.a Jeszenszky Viktória Rita 6.a Buzás Benedek 6.b Galsa Tamás 6.b Horváth Tamás 6.b Hülber-Somfai Barnabás 6.b Nagy Konrád Ákos 6.b Szamosi Márton 6.b Zalaváry Gergô 6.b Nagyi Timea Brigitta 7.a Rátóczi Fanni Cseperke 7.a Jóna Róbert Zoltán 7.b Juhász Ádám Attila 7.b Kubovics Krisztina Laura 7.b Mezei Katalin 7.b Piszker Bence 7.b Simon Kinga 7.b Mályusz Attila Edmund 8.a Révész Tamás Ákos 8.a Szacsky Mihály 8.a Szépkúti Blanka 8.a Do Dieu Anh 8.b ORIGO ANGOL B1 Cingáli Nóra 8.a Képes Dávid 8.b Laczkó Gergely 8.b Mezei János 8.b Sepsik Olivér Norbert 8.b EURO-EXAM ANGOL B2 Nemes Kinga 8.b Molnár Barnabás Ákos 8.a Novák Dorottya 8.a Tallai Albert Simon 8.a Deák Dalma 8.a Garami Gergely 8.a 15

16 EURO-EXAM PRÓBAVIZSGA B1 Lénárd András 8.b Szepcsik Márton 8.b Mezei János 8.b EURO-EXAM PRÓBAVIZSGA B2 Boniszlavszky Tamara 8.b Szalay Kata Csenge 8.b Szomolányi Ágnes 8.b Éjszaka Molnár Kitti 5.a Továbbtanulási mutató A 8. évfolyam létszáma: Gimnáziumba felvettek száma: Szakközépiskolába felvettek száma: Egy diák tanulói jogviszonya szünetel. 56 fô 45 fô 10 fô 16

17 A 2013/2014. TANÉV SZABADIDÔS PROGRAMJAI Szeptember Kutatók éjszakája felsô tagozat Visegrádi hajókirándulás 8.a, 8.b Gárdonyi-kód 7., 8. évfolyam Október Eötvös 10: Óz zenés mesejáték 1.a, 2.a, 2.b Állatkerti séta 3.a Bakancsos túra Csesznek várához felsô tagozat Kirándulás Hollókôre 2. évfolyam, 3.a Gellérthegyi séta 1.b Családi mozi az Uránia Filmszínházban Egri csillagok Magyar Színház: Égigérô fû 5.b November Márton napi kézmûves foglalkozás 1.a Eötvös 10: Mark Twain: Tom Sawywer kalandjai 3.a, 3.b Játékdélután 7.b Érdekes fizikakísérletek a BME n felsô tagozat Bethlen kiállítás Nemzeti Múzeum 7.a Állatkerti kirándulás 6.a Mezôgazdasági Múzeum 4.b Környezetismereti séta a vásárcsarnokban 1.b December Halász Judit koncert a Vígszínházban 1.b Eötvös 10: Diótörô 1.a, 2.a, 2.b Mikulás-ünnepség a Goethe Intézetben 3., 4., 5. osztály németesei Mikulás az iskolában Karinthy-kiállítás a Petôfi Irodalmi Múze - umban 8.a Adventi tárlat az énekkar fellépésével az iskolában 17

18 Séta az adventi vásárban a Vörösmarty téren 5.a, 8.a Ez is matematika felsô tagozat József Attila Színház: Aranyember 7.a Mai Manó Ház fotószakkör Luca-napi kézmûves foglalkozás a Vörösmarty téren 4.b Színjátszó szakkör Bábelôadás: Betlehem Január Séta a Gellérthegyen 1.b Kirándulás a Börzsönyben 5.a Séta a Feneketlen-tónál 1.b Február Eleven Center 4.a Családi mozi az Urániában: Csodabogarak Eötvös 10: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 3.a, 3.b Farsangi kirándulás 5.a Számháború 8.a Foto art Galéria Fotószakkör Farsangi klubdélután 1.b, 4.a, 4.b Operettszínház Ördögölô Józsiás 4.b Feneketlen-tó: játszótér 1.b Gellérthegy: csúszda 1.b Március Aranytíz Mûvelôdési Ház Énekkarunk fellépése Moha Kávéház: Kirándulás a fúvós hangszerek birodalmába 2.a, 2.b, 3.a, 4.b és a napközisek Napközis KI MIT TUD? 5.a, 5.b Farsang 1.a Kirándulás a Budai hegyekben 7.a Történelmi vetélkedô 6. évfolyam Tavaszi séta 1.b Gellérthegyi játszótér 1.b 18

19 Április Játék a Feneketlen-tó partján 1.b Budai Sportfesztivál a Gabányi Sportcsar nok - ban Fôvárosi Nagycirkusz 2.a Bakancsos túra Királyrét, Börzsöny felsô tagozat Eötvös 10: Csigalétra 1.a, 2.a, 2.b Nemzeti Színház: János vitéz 7.a Költészet napi megemlékezés az iskolában Anyák napi mûsor 4.a Tavaszi Hangverseny a Szent Imre Gimnázi - umban Eötvös 10: János vitéz 3.a, 3.b Pál-völgyi és Szemlô-hegyi Cseppkôbarlang 5., 6. osztály Föld Napja rendezvény 5., 6. osztály Sas-hegy 5., 6. osztály, 7.b Terror Háza 8.a Húsvéti kézmûves foglalkozás a Nagytétényi Kastélymúzeumban 1.b Május Szülôi délután 7.a Petôfi Múzeum: Weöres Sándor-kiállítás 8.a Pesti Színház: Toldi 6. osztály Nyelvvizsga angolból, németbôl 6., 7., 8. évfolyam Planetárium: Az élet bolygója: A Föld 4.b Albertfalvai Helytörténeti Gyûjtemény és Iskolamúzeum 6., 7. évfolyam Anyák napja 1.b 19

20 Tehetséges családok a Gárdonyiban Szeretném bemutatni a családunkat! A klasszikus felállás: Anya + Apa + 3 gyerek. Kik is a gyerekek? Mindhárman a Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulói, a legkisebb Harmat, ô most másodikos, a középsô Bálint, hatodikos, a legidô - sebb Gyopár, nyolcadikos. A családhoz tartozik még Harmat dzsungáriai hör - csöge Lucky, Bálint leopárd gekkója Tekila, Gyopár aranyhalai és a család papa gája, az Aratinga Jandaya Fülöp! Nagyon szeretjük ôket, mindenki gondozza a sajátját, és emellett megvan a családban a fôvédnôk, Bálint, mivel ô nagyon ért az állatokhoz. Nem nehéz kitalálni, állatorvosnak készül. Emellett mindenkinek megvan a saját elfoglaltsága és igyekeznek úgy sportban, mint zenei vonalon fejlôdni, teljesíteni. HARMAT 2012 óta versenyszerûen szinkronúszik a Belvárosi Honvéd Egyesü - letben, valamint 2013 szeptemberétôl a Petôfi Musical Stúdió tagja. A szinkronúszásban elért eddigi eredmények: 2013 Orka kupa kezdô, kötelezô 2. hely 2013 Honvéd kupa haladó, kötelezô 1. hely haladó gyakorlatsor 3. hely mini páros 2. hely 2014 Orka kupa mini páros 2. hely A Petôfi Musical Stúdió tagjaként szerepelt már Szabó Magda Álarcosbál címû darabjában, valamint május 25-én fôszerepet kapott az Annie musicalben. BÁLINT sport terén a karatéban bizonyít már 6 éve, zenei vonalon pedig 7 éve dobol. Karatéban elért eredményei közül kiemelném a Hungarian Tatami Karate nemzetközi kupán kata kategóriában elért 1. helyet, Hontono Karate-Do Akadémia 1. és 2. hely kata kategóriában, Cikádor kupa kumite kategóriában 3. hely. A dobolás 6 éves kora óta a mindene. Számos gálán vett már részt nagy sikerrel. A Roy és Ádám Trio együttes dobosa, Csányi Zoltán foglalkozott vele 3 évet, majd átkerült Szanyi János Jamschool dobiskolájába, ahol Szanyi Péter a dob - tanára. Számos gálán vett már részt nagy sikerrel. Nem egy csendes hangszer, de mivel elektromos dobszerelésen gyakorol, így elkerültük, hogy a szomszédság kiutáljon minket lakóházunkból! Bálint imád horgászni is, legnagyobb fogása a 9,4 kg-os csuka, amelyet fény - képezés és búcsúzkodás után vissza is engedett saját élôhelyére, mivel sport - horgász! GYOPÁR 2006-tól aktívan sportol a Budapest Honvéd Szinkronúszó Egyesület - ben, majd a Belvárosi Honvéd Szinkronúszó Egyesületben, ahol országos és nem - zet közi szinten is az élmezônyben szerepel. 20

21 Az utolsó egy év versenyeibôl: 2013 Országos bajnokság Kombinációs kûr 2. hely Csapat 3. hely Hungarian Open Kombinácós kûr 2. hely Nemzetközi verseny Delfinik kupa Szlovákia, Pozsony Kombinációs kûr 2. hely Magyar kupa Kombinációs kûr 1. hely Csapat 1. hely Nemzetközi verseny Prague Christmas Prize Csehország, Prága Honvéd kupa Kombinációs kûr 2. hely Csapat 1. hely 2013 Országos bajnokság Kombinációs kûr 1. hely 2014 Országos bajnokság Kombinációs kûr 1. hely Szinkronúszó magyar kupa 1. hely 2013-tól tagja a Petôfi Musical Stúdiónak. A következô szerepléseken vett részt a stúdió tagjaként táncosként, valamint szólistaként: Gárdonyi Géza Egri Csillagok, Szabó Magda Álarcosbál musicalekben, az Újpest Színházban meg ren - dezett Musical gálán a Chicago, valamint Jekill & Hyde musicalben. Vers- és prózamondó versenyek 2013 XI. kerületi prózamondó verseny 2. hely 12. Újbudai Jancsó Adrienne vers- és prózamondó verseny 2. hely 2014 Rónay György szavalóverseny 1. hely Újbudai Jancsó Adrienne vers- és prózamondó verseny 2. hely XI. kerületi versmondó verseny 2. hely Nehéz az idôt beosztani, kinek hova kell menni, kit hova kell vinni, néha fárasztó úgy a gyereknek, mint nekünk, szülôknek, viszont mikor sikereket érnek el, látjuk a fejlôdést, azt az odaadást, amivel a gyerekek a hobbijukat ûzik, mi is feltöltôdünk, akárcsak ôk, és újult erôvel vágunk neki az újabb kihívásoknak. A legfontosabb, hogy szeretik csinálni, mindenük a zene és a sport, és a tanulást sem hanyagolják el, igaz tudjuk, hogy a Gárdonyiban ez nem is lehetséges! Kovács Enikô egy büszke Anya 21

22 VÁLOGATÁS TANULÓINK MUNKÁIBÓL Itt az ôsz Elment a nyár, itt az ôsz, Nyit a suli, jön a tanév! Elröpültek már a fecskék. Sünök bújnak az avarban. Nyit a suli, jön a tanév. Messze szállnak a fecskék. Kerkápoly-Fekete Kolos 1.a Barka vázában Laczó Péter 1.b Termésfigurák Rékai Zita, Petrik Dániel 1.b 22

23 Meseillusztráció Homoki Boglárka 1.b Tavasz az erdôben Szohár Lívia 2.b 23

24 Vár téged az iskola Vár téged az iskola, Ez a remek tanoda! Sok jó barát ide jár, Szereti az iskolát. Kinga néni az ofô, Viccel velünk mindig ô. Ha nem tanulsz, egyest ad, Ha meg jó vagy, ötöst kapsz. Vár téged a matekóra, Szorzás, osztás, kivonás, Összeadás mókás módra, Okos lesz az iskolás. Az olvasókönyv Hétszínvilág, Benne van az egész világ! Mátyás király, Lúdas Matyi, Csalimese, Janikovszky. Nyelveket is tanulhatsz, Angolul is dalolhatsz, Németórán ragozunk, És szavakat magolunk. Vagdoshatsz és ragaszthatsz, Rajzolhatsz és ugrálhatsz. Torna, rajz és technika, Jobb ez, mint az óvoda. Grácia néni tanítás után Házi feladattal vár reánk, Az udvarra is kimegyünk, S ô jókat játszik velünk. S, ha még nem vagy elég fáradt, Különórák is várnak. Színjátszó és furulya, Hittan, foci, kosárlabda. Vár téged az iskola, Ez a remek tanoda! Sok jó barát idejár, Szeretik az iskolát. Carroll Jadine Lili 3.a Teknôs Bodnár Dorina 3.a 24

25 Magyar bucó Bartucz Nóra 3.a Szibériai nôszirom Szenes Aliz 4.a 25

26 Téli erdô Simon Mirjam 4.b Aranyparázs (népmese) Abazid Mira Miriam 4.b 26

27 A poszméh Pattantyus Anna 5.a Mogyi az ûrben Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy beszélô Mogyi nevû hörcsög. Ám ez a hörcsög nem tudott mindig beszélni. Még kiskamasz korában kikerült Amerikába egy híres professzor zsebében. Mikor megérkeztek New Yorkba, egy kísérleti állatokkal teli szobába került egy ketrecbe. A professzor rajta akarta kipróbálni legújabb találmányát, a Beszélsz vagy meghalsz sugarat. De a kísérlet érdekesen sült el: Mogyi azonfelül, hogy tudott beszélni, elkezdte imádni a sajtot. Az elsô napokban a professzor csak figyelgette az állatot, de három nap után úgy döntött, hogy feladja eddigi pályafutását, és beszélô hörcsögének fog fellépéseket szervezni. Fogta hát legapróbb és legnagyszerûbb találmányait, és bejárta a világot. Hét éven keresztül lépett fel a világ minden táján Mogyi, a világ 8. csodája. A professzor halála után minden Mogyié lett, és meg kell hagyni, a minden nem volt ám kicsi dolog! Mindez annyit jelentett, hogy Mogyi 12 milliárd dollárt és a professzor utolsó találmányát, egy varázsszemüveget örökölt meg. Ez sem volt ám csekélység. Kifejezetten Mogyinak készült. Ha felvette, látta az összes sajt ról, hogy igazi-e. A multimilliárdos hörcsög ugyanis a pénze felén sajtot vásá - rolt. Teltek-múltak az évek. Egyik nap, miközben Mogyi újságot olvasott, egy igen aggasztó cikkre lett figyelmes. Válság! olvasta az ország készletei kifogyóban, NINCS SAJT! 27

28 Ááááááá! üvöltött, bocsánat, cincogott fel. Ki kell találnom valamit. Nincs világ sajt nélkül. Tudom már! rikkantott boldogan. Kilövetem magam az ûrbe, és keresek egy sajtban gazdag bolygót, megpakolom a rakétát és vissza - jövök. Hisz van rá pénzem, és dicsôséget szerzek a hörcsögöknek és a hazámnak, Magyarországnak (mivel magyar hörcsög volt). Két hét múlva indulok. A két hét gyorsan eltelt. Mogyi észre se vette, már a Mogyi kabinjából integetett kifelé. A szakma legjobbjai figyelték a kamerákon megjelenô utasítá - sokat. 5, 4, 3, 2, 1, kilövés! hallotta a mikrofonba kiabáló hangot Mogyi. Teltek az órák. Három nap után végre nagy felfedezést tett. Annyira megunta a várakozást, hogy felvette varázsszemüvegét, és nagyítását maxra (15 km-re) állította. Észrevett egy bolygót sajtból! Odairányította ûrhajóját és beszedésbe kapcsolta. Ô maga meg fogta magát és kiszállt. Lassan közeledett a sajt felé, és ezt mondta: Kis lépés egy hörcsögnek, de nagy lépés a hörcsögségnek! Látjátok, magyar hörcsögtársaim, nincs lehetetlen! Azzal kitûzte a zászlót. Mikor a raktár megtelt, visszaindult. Könnyû szívvel tette le a rakétát, mikor megérkezett. Mindenki hôsként ünnepelte. Mogyi viszont nem nagyon szerette a reflektorfényt, ezért 3 4 interjú után elköltözött az Óperenciás tengeren túlra. Egy kertes házba költözött kedvesével, Karamellával egy hörcsögbarát helyre, és boldogan élnek, ha meg nem haltak. Kárpáti Sára 5.b Illusztráció: Kárpáti Anna 5.b 28

29 Hogyan estem gyilkosságba? Bánatomban és szégyenemben magamba roskadva ültem az ôsi ház kertjében, mikor hallottam, hogy György felém mutogatva, gúnyosan kiáltja a kertben tivornyázó vitézeinek, hogy próbáljanak rám ijeszteni! Azok nem is voltak restek, nekiálltak kövekkel dobálni a mögöttem levô palánkot. Nagy igyekezetükben néha csak centik - kel hajították el a köveket a fejem mellett. Igen nagy önuralomra volt szükségem, hogy szó nélkül tûrjem mindezt, hisz lelkem még forrongva háborgott, arcomon égett bátyám kezének nyoma. Bár tudtam, hogy néhány mozdulattal el tudnék bánni az egész részeg bandával, de édesanyám tisztelete visszatartott. Büszkén próbáltam sem - mi jelét sem adni, hogy milyen indulatok háborognak bennem. Ám ekkor egy felém hajított dárda vállamat érte, és ez elég volt ahhoz, hogy nehezen visszatartott indula - taim egy pillanat alatt felszínre törjenek. Nem gondolkoztam, csak ösztönösen csele - kedtem. Felpattantam, és dühömben felkaptam a malomkövet, melyen eddig ültem, és mérgemben a csürhe felé lódítottam. Még repült a súlyos kô, amikor már meg bán - tam, hogy engedtem haragomnak, hiszen jól tudtam, ha eltalál valakit, az alighanem meghal. Bizony így is lett. Szerencsétlenségemre egy vitézt találtam telibe, aki abban a pillanatban szörnyû halált halt. Bátyám, amikor felocsúdott elsô döbbenetébôl, felpattant, és azonnal rákiáltott a többiekre, hogy fogjanak el! Ahogy a szemébe néz - tem, nem fájdalmat láttam benne, hanem a diadal fényét. Jól tudtam, hogy elérte célját, hiszen ezek után gyûlölt öccsét semmi sem menthette meg a törvény szigorától. Kovács Bendegúz 6.a Teázás Petôfiékkel A mézeshetek múltával pesti lakásában kerestük fel az ifjú költôt és hitvesét. Hogyan telt az idô a szép koltói kastélyban? Hála Teleki Sándor gróf barátomnak, békés, meghitt napokat töltöttünk ezen a csodálatos vidéken felelte Petôfi, Szendrey Júliát magához ölelve. Nagyokat sétáltunk, gyönyörködtünk az ôsz színeiben. Reggelinket, uzson - nánkat a park kôasztalánál költöttük el! fûzte hozzá mosolyogva az ifjú feleség. Született-e vers Koltón, a boldog órák közepette? Furcsa, de borongós hangulatú verset írtam, pedig csak örömben volt részem. Az ôszi természet mégis az elmúlást juttatta eszembe - tûnôdött el az ifjú férj. A mézeshetek múltával hogyan rendezik be közös életüket? Sándort hívja a haza ezer gondja és tennivalója, én pedig igyekszem ottho - nossá tenni ezt a kis lakást. Ki tudja, talán gyermekáldásban is reménykedhetünk? fejezte be pirulva szavait Júlia. Családi örömöket, az olvasóknak szép, új verseket kívánva búcsúztunk el a szemmel láthatóan boldog fiatal házaspártól. Németh Júlia Dorka 7.a 29

30 A túzok Garami Gergely 8.a Méhek és pipacsok Tallai Albert 8.a 30

31 AZ ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM II. Újbudai szépíró verseny különdíj Földi-Offenwagner Kornél 2.a különdíj Sipos Adrienn 2.b különdíj Szôke Borbála 3.a különdíj Kósa Annabella 3.b 1. helyezett Medgyessy Lili 4.a különdíj Zsidek Borbála 4.b MU Színház kerületi versmondó versenye 1. helyezett Szôke Boldizsár 1.a különdíj Vukoszávlyev Milán 1.a Bolyai anyanyelvi csapatverseny, körzeti forduló 1. helyezett Gárdonyi csillagok: 3.b Gyovai Lili Homoki Lili Kósa Annabella Szabó Botond 3. helyezett Zsenikoponyák: 3.a Bartucz Nóra Basa Lili Mészáros Márta Rutkai Lili 6. helyezett 3.b csapata 19. helyezett 3.a csapata 21. helyezett 4.a csapata 22. helyezett 3.b csapata 31. helyezett 3.a csapata 32. helyezett 3.a csapata Bolyai anyanyelvi csapatverseny, országos forduló 6. helyezett Gárdonyi csillagok: 3.b Gyovai Lili Homoki Lili Kósa Annabella Szabó Botond Kerületi vers- és prózamondó verseny vers 4. helyezett Szôke Borbála 3.a próza 6. helyezett Kiss Márton 3.a 31

32 Kerületi nyelvtanverseny 1. helyezett Dávid András 3.b Apáczai Kiadó Kis nyelvész országos tanulmányi verseny 5. helyezett Szkalka Bendegúz 1.a 11. helyezett Czirók Tamás 3.a 13. Újbudai Jancsó Adrienne vers- és prózamondó verseny 1. helyezett Szôke Boldizsár 1.a Kerületi helyesírási verseny 2. helyezett Romits Benedek 4.b KÖRNYEZETISMERET Mi micsoda? csapatverseny kerületi 1. helyezett Barsi Hanna 4.a Korycki Berta Medgyessy Lili Olasz Milán Fôvárosi döntôbe jutottak MATEMATIKA Bolyai matematika csapatverseny, körzeti forduló 1. helyezett Szabó Botond 3.b Dernovics Eszter Dávid András Kósa Annabella 2. helyezett Basa Lili 3.a Czirók Tamás Rutkai Lili Sándorfy Rebeka 5. helyezett Seréti Barnabás 4.b Gáldi András Zalaváry Dániel Romits Benedek 13. helyezett 3.b csapata 16. helyezett 4.a csapata 22. helyezett 3.b csapata Bolyai matematika csapatverseny, országos forduló 7. helyezett Szabó Botond 3.b Dernovics Eszter 32

33 Dávid András Kósa Annabella Zrínyi Ilona matematikaverseny, területi forduló 1. helyezett 3.-os csapat egyéni: 3. helyezett Rutkai Lili 3.a 6. helyezett Dávid András 3.b 7. helyezett Czirók Tamás 3.a 11. helyezett Homoki Lili 3.b 14. helyezett Szabó Botond 3.b 16. helyezett Kiss Márton 3.a 17. helyezett Horváth Domonkos 3.b 14. helyezett Romits Benedek 4.b Rutkai Lili 3.a Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola legeredményesebb ver - senyzôje matematikából Zrínyi Ilona matematikaverseny (országos) 32. helyezett Rutkai Lili 3.a Kerületi matematikaverseny 1. helyezett Rutkai Lili 3.a Mozaik Kiadó országos matematikaverseny 8. helyezett Szkalka Bendegúz 1.a Apáczai Kiadó és Szivárvány Újság országos matematikaverseny 34. helyezett Czirók Zsófia 1.a Abacus országos matematikaverseny 2. helyezett Vitéz Emma 4.a IDEGEN NYELV Kerületi német vers- és prózamondó verseny 3. helyezett Korycki Berta 4.a Kerületi énekverseny ÉNEK 2. helyezett Szôke Borbála 3.a 9. helyezett Jakó Ákos 4.b V. kerületi Szabolcsi Bence kamarazenei napok döntôje ezüst minôsítés Szôke Borbála 3.a 33

34 V. Bántai Vilmos budapesti fuvolafesztivál és verseny kiemelt arany minôsítés Szôke Borbála 3.a Bicínium éneklési verseny 1. helyezett Szenes Alíz 4.a 1. helyezett Olasz Milán 4.a Kerületi rajzverseny RAJZ 6. helyezett Madácsi Nóra 3.b 4. helyezett Simon Mirjam 4.b Mozdulj rá! Kerületi kreativitási verseny 3. helyezett 3., 4. osztály csapata Kerületi karácsonyfadísz-készítô verseny osztályverseny különdíj 1.a osztály különdíj 2.a osztály egyéni verseny különdíj Lévai Botond 1.a 3. helyezett Wolf Áron 2.b különdíj Carroll Jadine Lili 3.a különdíj Czirók Tamás 3.a 3. helyezett Ambrúzs Luca 3.b 3. helyezett Malya Dominik 4.a 3. helyezett Abazid Míra 4.b különdíj Zsidek Borbála 4.b Föld Napja kerületi rajzpályázat 2. helyezett Szkalka Bendegúz 1.a TERMÉSZETISMERET Apáczai Kiadó és Szivárvány Újság országos természetismereti verseny 1. helyezett Vukoszávlyev Milán 1.a Föld Napja pályázat plakátkészítés 2. helyezett Zsidek Borbála 4.b Pál-Szabó Panna 4.b Simon Mirjam 4.b Lévai Blanka 4.b Raush Anna Szonja 4.b Föld Napja pályázat tablókészítés különdíj Liptai Zsuzsanna 4.b Abazid Mira Miriam 4.b Lévai Blanka 4.b Simon Mirjam 4.b 34

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c Versenyek Tanulók helyezés Felkészítő tanár vers és prózamondó 5-6. évf Rabb Csenge 5.a 1. vers és prózamondó 7-8. évf Pozsonyi Anna 7.a Schődl Gabi helyesírási 5. évf Tálosi Kristóf 5.c 1. könyvtári Szilágyi

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Versenyeredmények. Matematika

Versenyeredmények. Matematika Versenyeredmények Felső tagozat 2012/2013 tanév Matematika Bolyai Matematika Csapatverseny Kalmár László matematikaverseny Zrínyi Ilona matematikaverseny 3. 4. 5. 19. 23. 26. 38. Horváth Dávid Mózer Bence

Részletesebben

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév Helyezés Verseny Szint: Név Osztály 1.évfolyam Felkészítő pedagógus Különdíj Rajzpályázat: Milyen állat lennék? városi Nagy Dominika 1.b Erdei Judit Különdíj Rajzpályázat:

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

2013/2014. tanév - Versenyeredmények

2013/2014. tanév - Versenyeredmények 2013/2014. tanév - Versenyeredmények Magyar nyelv és irodalom, könyvtárhasználat Simonyi Zsigmond Kárpát-medence Helyesírási verseny Kolba Éva 7.b Négyesi Bernadett Kazinczy Szépkiejtés Verseny Bertalan

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

Versenyeredmények. Matematika

Versenyeredmények. Matematika Versenyeredmények Felső tagozat 2011/2012 tanév Matematika Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 1. Bolyai Matematika Csapatverseny országos 27. Kalmár László matematikaverseny megyei 2. Horváth Dávid

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Alsós versenyeredmények 2012/2013. Bús Bendegúz, Ipacs Zorán 2.a, Kovács Adrián 2.b, Csőke Zsombor, Venczel Gergő 3.a

Alsós versenyeredmények 2012/2013. Bús Bendegúz, Ipacs Zorán 2.a, Kovács Adrián 2.b, Csőke Zsombor, Venczel Gergő 3.a Alsós versenyeredmények 2012/2013 Sport-eredmények Kerületi mezei futóverseny I.korcsoport Fiúk: Bús Bendegúz, Ipacs Zorán 2.a, Kovács Adrián 2.b, Csőke Zsombor, Venczel Gergő 3.a Egyéni: Bús Bendegúz

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13.

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13. Tantárgy Helyezés Tanuló neve Megnevezés Szint Felkészítő nevelő 6. Gaál Ramónia 6.a Kisokos 2000 angol verseny országos Fodorné Nagy Erika 3. Kanyó Attila 4.b Kisokos 2000 angol verseny országos Aszalós

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014. tanév

Versenyeredmények 2013-2014. tanév Versenyeredmények 2013-2014. tanév TANULÓ NEVE OSZT. VERSENY MEGNEVEZÉSE ELÉRT Kovács Ádám 5.b Házi mesemondó verseny Szűcs Panna Villő Házi mesemondó verseny Bársony Jolán 5.a Házi mesemondó verseny Nagy

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az iskolai vers- és mesemondó verseny eredményei 1. -

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE FELKÉSZÍTŐ TANÁR Felső tagozat Fekete Laura 8.a megyei 2. Gárdonyi megyei fordítóverseny - angol Kalmár Mária

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE FELKÉSZÍTŐ TANÁR Felső tagozat Fekete Laura 8.a megyei 2. Gárdonyi megyei fordítóverseny - angol Kalmár Mária NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE FELKÉSZÍTŐ TANÁR Felső tagozat Fekete Laura 8.a megyei 2. Gárdonyi megyei fordítóverseny - angol Kalmár Mária Családi Vivien 8.a megyei 7. Gárdonyi megyei fordítóverseny

Részletesebben

Bohóchal Tanévzáró Verseny. Rajtlista

Bohóchal Tanévzáró Verseny. Rajtlista Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 2009 2007 2006 1. pálya Filetóth Eszter Bencze Boróka Angyalos Panni Pozsonyi Dalma Kun Veronika 2. pálya Korcsmár Kiara Sóskuti Alíz Daragó

Részletesebben

Töprengő matematika verseny eredményei 2016. 03.09.

Töprengő matematika verseny eredményei 2016. 03.09. Töprengő matematika verseny eredményei 2016. 03.09. 2. évfolyam Maximális pontszám: 42 pont NÉV Pont Felkészítő tanár 1. Köcski Roland 38 Törökné veres Andrea Miskolci Görög Katolikus Általános 2. Rem

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév eredményei

A 2011/2012-es tanév eredményei A legjelentősebb eredményeink A 2011/2012-es tanév eredményei Alsó tagozat Az esélyegyenlőségi napi programon iskolánk díjazottja a FIT KID iskolai csoportból Bakonyi Lili4. b. osztályos tanuló lett. Az

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei Osztály Név Verseny Helyezés Felkészítő tanár 1.o. Goda Bálint Túl az Óperencián mesemondó I Tószegi Károlyné verseny, pócs 1.o. Goda

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1.

TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1. TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1.b matematika Hérány Emma 1.a rajz Korom Natália 1.a 2. évfolyam magyar,

Részletesebben

Megyei eredmények. Angol. Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Megyei eredmények 2014. Megyei Angol Verseny (a Gyakorló Iskola szervezésében):

Megyei eredmények. Angol. Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Megyei eredmények 2014. Megyei Angol Verseny (a Gyakorló Iskola szervezésében): Megyei eredmények Angol Megyei Angol Verseny (a Gyakorló Iskola szervezésében): 7. évfolyam: 2. helyezett Takács Hanna 7. A Lőrincz Andrea 3. helyezett Tamás Kristóf 7. A Lőrincz Andrea 5. helyezett Simon

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár 4. évfolyam: 1. Simon Gergő Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája 43 Szedres Horváth Istvánné 2. Szanyi Attila Bonyhádi Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola 42

Részletesebben

1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ

1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ 1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ CSÁNYI PÉTER VK 1 VK TORY ANDRÁS VK 2 VK VÁG CSANÁD VK 3 VK KUN DOROTTYA 4 CZEILER LILI VK 6 VK SOLT MAJA VK 7 VK GÖBLÖS TAMÁS 8

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Kós Anna 7A 125,3 2 Nagy Roland 7A 113,0 3 Varga Doroti Napsugár 7C 111,0 4 Kasza Péter 7A 94,3 5 Horváth Lili 7C 93,7 6 Ferentzi Zoé 7C 92,7 7 Vu Thu Hien 7C 92,7 8 Bottlik Jákim 7A 91,7

Részletesebben

A legkiválóbbak Név Osztály Felkészítő nevelő Verseny Iskolai Területi Megyei Orsz. Egyéb

A legkiválóbbak Név Osztály Felkészítő nevelő Verseny Iskolai Területi Megyei Orsz. Egyéb A legkiválóbbak Név Osztály Felkészítő nevelő Verseny Iskolai Területi Megyei Orsz. Egyéb Varga Anna a Rózsás Márta Matematikaverseny 3. Varga Pongrác a Rózsás Márta Matematikaverseny Vásárhelyi Szabolcs

Részletesebben

Tanulmányi versenyek 2012-2013-as tanév

Tanulmányi versenyek 2012-2013-as tanév 3.sz. melléklet Tanulmányi versenyek 2012-2013-as tanév Magyar Bendegúz megyei nyelvész verseny 1.a: Kovács Eszter 1. hely Felkészítő tanár: Remeczki Ferencné 3.b: Antal Keve Lél 3. hely Szépolvasó verseny

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA XIV. TÖRÖKBÁLINT KUPA 2014.05.04.

EREDMÉNYLISTA XIV. TÖRÖKBÁLINT KUPA 2014.05.04. I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Petlyánszki Patrik BVSC-Zugló Karate Szakosztálya 2 Gróf Richárd Bushido-Viadukt Sportegyesület I. KCS UP FIÚ KIHON IPPON KUMITE / 6-7 ÉV I. KCS

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai alsó tagozat

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai alsó tagozat Iskolai alsó tagozat pontos megzése Iskolai ének verseny 2013.10.25. Tyukodi Laura 2.a Deme Mónika Iskolai ének verseny 2013.10.25. Lendvai Eszter 2.a Deme Mónika Iskolai énekverseny 2013.10.25. Iglai

Részletesebben

OÁMK SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2011/2012. tanév

OÁMK SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2011/2012. tanév OÁMK SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN 2011/2012. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai vers- és mesemondó verseny 1. - 2. évfolyam

Részletesebben

A 2013/2014-es tanév egyéb versenyei

A 2013/2014-es tanév egyéb versenyei A 2013/2014-es tanév egyéb ei tantárgy neve A továbbjutó tanuló neve, osztálya helyezés a helyezés a megyei Döntőben (II.) A szaktanár/felkészítő tanár/mentortanár neve Rozsos Tina 7.A 1. dr. Bálintné

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Sporteredmények (április, május)

Sporteredmények (április, május) Sporteredmények (április, május) Területi bajnokság 1. hely 100 m mellúszás Szabó Luca 1.a Gyarmati Kupa 1. hely 100 m gyorsúszás Szőke Gergő 2.a Nemzetközi verseny gyorsasági 1. hely görkorcsolya (ügyességi)

Részletesebben

2014. évi Megyei Bajnokság

2014. évi Megyei Bajnokság 2014. évi Megyei Bajnokság Versenybíróság Elnök: Iroda: Informatika: Tájékoztató: Orvos: Indító: Stílus: Kiss Attila Ragány Szilvia Hölcz Eszter Telegdy Zoltán Telegdy Ákos Szűcs István Fülöpné Molnár

Részletesebben

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 Jegyzıkönyv: Tótkomlós 2007. július 21. Rózsa Fürdı Kupa név egyesület idı eredmény 1 33 1/3m lány mell 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 3 Gulyás Dzsenifer

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők Első helyen az angol nyelvi előkészítő tagozatot megjelölő WANIC991 94 1. BIANKA01 92 2. LENDVAI ÁDÁM 90 3. VARGA TAMÁS BOTOND 89 4. NÉMETH KLAUDIA

Részletesebben

25 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám

25 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 25 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 2008 1. Tuli Botond 2008 BBSC Balatonboglár 0:19,09 143p 2. Gadányi Márk 2008 Egyéni induló 0:19,36 137p 3. Tamás Barnabás 2008 Győri Úszó SE 0:20,01 124p 4. Tóth Csanád

Részletesebben

Tantárgy Verseny neve helyezés

Tantárgy Verseny neve helyezés Sorszám Tanuló neve Osztály Tantárgy Verseny neve helyezés Verseny szintje Felkészítő tanár, tanító neve 1. Ladányi Zsuzsanna 8.b angol London Bridge 01. országos Bagdi Judit 2. Szegfű Patrik 6.c szorobán

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben