Az Európai munkaerőpiac megnyitásának hatásai, betekintés a németországi és ausztriai munkavégzés szabályrendszerébe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai munkaerőpiac megnyitásának hatásai, betekintés a németországi és ausztriai munkavégzés szabályrendszerébe"

Átírás

1 Az Európai munkaerőpiac megnyitásának hatásai, betekintés a németországi és ausztriai munkavégzés szabályrendszerébe Készítette: Kovács Judit Rita okleveles adószakértı június

2 TÉMAKÖRÖK Történelmi elızmények Az uniós polgársághoz kapcsolódó jogok Az EU-ban történı munkavállalás szabályozása Munkavállalás fıbb feltételei Az egészségügy és társadalombiztosítás fıbb jellemzıi Szociális ellátások Nyugdíjazást érintı általános tudnivalók Munkavállalók adózása Magyar munkavállalók Ausztriában Magyar munkavállalók Németországban Hasznos tanácsok és linkek 2

3 Történelmi elızmények Az Európai Unió fejlıdésének fıbb szakaszai Párizsi Szerzıdés Európai Szén és Acélközösség (Montánunió) Római Szerzıdés létrejött az Európai Gazdasági Közösség célja: gazdasági együttmőködés elısegítése Maastrichti Szerzıdés: Európai Unió EGK EK (Európai Közösség). Jelenleg 27 tagja van Magyarország csatlakozik az EU-hoz, Csatlakozási Szerzıdés: a régi tagállamok az átmeneti idıszakban (7év) a nemzeti szabályozásukat alkalmazzák a magyar állampolgárok munkavállalását feltételekhez köthetik (munkavállalási engedély) május 1. lejárt a korlátozásokat érintı átmeneti idıszak magyar állampolgárok szabadon vállalhatnak munkát az EU és az EGT tagállamaiban 3

4 Az Európai Unió négy szabadságelve Áruk szabad áramlása Tıke szabad áramlása Szolgáltatások szabad áramlása Személyek szabad mozgása Európai Gazdasági Térség (EGT) Tagjai: Izland, Norvégia és Liechtenstein Svájc 4

5 Az uniós polgársághoz kapcsolódó jogok Uniós polgárság: a tagállamok állampolgárai más uniós tagállamban állást keresni, ott munkavállalási engedély nélkül munkát vállalni, munkavállalás céljából az adott tagállamban tartózkodni, a munkaviszony megszőnése után is ott maradni, az adott ország állampolgáraival megegyezı bánásmódban részesülni az álláshoz jutás, a munkafeltételek és minden egyéb szociális- és adókedvezmény tekintetében. 2004/38/EK irányelv 5

6 A személyek szabad mozgása Formalitások nélküli határátlépés (EU és nem EU polgárok jogszerően belépett az Unió területére) Ellenırzési jog fenntartása a határokon Jog a tagállamokban munkavégzésre, tanulásra,letelepedésre Letelepedések eltérı szabályozása pl. munkavállalók, diákok, vállalkozók, nyugdíjasok vonatkozásában Szociális rendszer ellátásainak igénybevétele (járulékos jog) Családtagok együtt mozgása!! Szabad mozgás feltétele: a megélhetéshez szükséges anyagi fedezet Szabad mozgás tagállami korlátozása: Közrend/közbiztonság, közegészségügy szabályainak megsértése Bizonyos foglalkozások betöltése csak a tagállam állampolgárai által (közhatalom gyakorlása, állami feladat*) 6

7 Az EU-ban történı munkavállalás szabályozása (1) Egyenlı bánásmód, szabad munkavállalás: a tagállamok állampolgáraival azonos feltételekkel lehet dolgozni, képzésekben részt venni igénybe venni a szociális és egészségügyi szolgáltatásokat, munkavállalási engedély nélkül! Megkövetelhetı az adott állás betöltéséhez szükséges és ésszerő nyelvismeret 7

8 az EU-ban történı munkavállalás szabályozása (2) FLEXICURITY Rugalmas biztonság ötvözi a munkaadók és a munkavállalók igényeit a rugalmasság és a biztonság szempontját ösztönzés az egész életen át tartó tanulásra intézkedések a munkát keresık támogatására, az esély egyenlıség biztosítására MUNKAIDİ Irányelv szabályozza (2003/88/EK) Átlagos munkaidı: heti 48 óra Tipikus munkaidı: heti 40 óra 8

9 Adobe Acrobat Document 9

10 az EU-ban történı munkavállalás szabályozása (4) SZAKKÉPESÍTÉSEK ELISMERÉSE (1) Közösségi jog: szabályozott szakmák gyakorlása Szabályozott szakmák: gyakorlását bizonyos végzettség, képzettség birtokában tagállamok hatásköre, speciális elbírálás: pl. orvosok, szülésznı, építész könnyítési elismerési eljárás: a kölcsönös bizalom és elismerés elve (alkalmassági vizsga, alkalmazkodási idıszak) 10

11 az EU-ban történı munkavállalás szabályozása (5) SZAKKÉPESÍTÉSEK ELISMERÉSE (2) Nem szabályozott szakmák: elismerése az adott ország nemzeti joga alapján munkáltató döntési jogköre koordináció eszköze (pl. min. 3 éves felsıoktatási képzésben megszerzett képesítés, ha a lényegi követelményeket az oktatási intézmény teljesíti) További információ: Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (MEIK) honlapján 11

12 EUROPASS végzettségek és kompetenciák összehasonlíthatóságát támogató egységes rendszer EUROPASS PORTFOLIÓ személyi dokumentumcsomag (önkéntes alapon összeállítva) végzettségek, oktatásban és képzésben szerzett kompetenciák elismertetésére Részei: önéletrajz, nyelvi útlevél (egységes forma, szintrendszer ) mobilitási igazolvány (tagállamokban folytatott szakmai gyakorlatok, tanulmányok, önkéntes munkák bemutatása) bizonyítvány-kiegészítő (információ a szakmai kompetenciáról, kötelező szakmai elméleti tantárgyakról) oklevélmelléklet (információ a végzettségről, mely nem jelenik meg a diplomában) 12

13 Munkavállalás fıbb feltételei a közösségen belüli szabad mozgást, tartózkodás jogot a 2004/38/EK irányelv biztosítja egyszerő hivatali formalitásokat határoz meg jog, hogy az öt év folyamatos tartózkodás után az EUállampolgárok és családjaik állandó letelepedési lehetıséget kapjanak az adott tagországban az irányelvet egyetlen tagállam sem alkalmazza hatékonyan és teljesen körően három hónapig engedély nélkül tartózkodás az EU más tagállamaiban három hónapon túli tartózkodás a tagállamok bejelentési kötelezettséget követelhetnek + 14 év alatti kiskorú magyar állampolgárok érvényes útlevél birtokában utazhatnak külföldre 13

14 E U R E S (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) tanácsadó és információs hálózat amelynek célja az EU, illetve az EGT országai közötti munkaerı-áramlás elısegítése Feladatai: információ nyújtás, tanácsadás munkalehetıségekrıl, a munkavállalás és megélhetés körülményeirıl segítségnyújtás munkáltatók részére a külföldi munkaerı toborzáshoz ügyfélszolgálat Magyarországon Foglalkoztatási Hivatal 1087 Budapest, Szeszgyár u. 4. Tel: (1) /

15 EURES tanácsadók személyesen, telefonon és ben segítséget nyújtanak (a megyei munkaügyi központokban dolgoznak) álláskeresıknek a külföldön való elhelyezkedésben munkáltatóknak a külföldi munkavállalók toborzásában tájékoztatást adnak az egyes országok munkaerı piaci helyzetérıl, a társadalombiztosítási, munkanélküli ellátórendszereirıl, a munkavállalás feltételeirıl és az adott ország életkörülményekrıl. folyamatos kapcsolatban állnak a többi tagállam EURES tanácsadóival 15

16 Bíborka Bölcs Telefon: Fax: cím: A beszélt nyelv: Deutsch, English IldikóPap Telefon: *130 Fax: cím: A beszélt nyelv: Deutsch Andrea Szunyogh-Kocsis Telefon: +36 (0) Fax: +36 (0) cím: A beszélt nyelv: English István Sértő-Radics Telefon: /133 Fax: cím: A beszélt nyelv: Deutsch, English Gabriella Wentzel Telefon: +(36-1) /129 Fax: +(36-1) cím: A beszélt nyelv: English, français 16

17 AZ EGÉSZSÉGÜGY ÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FİBB JELLEMZİI AZ UNIÓBAN A szociálpolitika - beleértve a teljes társadalombiztosítást, családi ellátások, a munkanélküli ellátások, valamint nyugdíj rendszerét is - a tagállamok hatáskörébe tartozik. Koordinációs szabályok = rendeletek közvetlenül alkalmazandók a tagállamokban. A nemzeti hatóságok/ szervek, a szociális biztonsági intézmények és bíróságok által betartandó! Az európai uniós szabályok akkor is elınyt élveznek, ha a nemzeti jogszabályokkal ellentétesek. Az EU közös szabályai védik az uniós polgárok (u.p.) szociális biztonsággal kapcsolatos jogait 4 alapelv 17

18 4 ALAPELV az u.p-ra egyszerre csak egy ország jogszabályai vonatkoznak, egyetlen országban kell járulékokat fizetni. a társadalombiztosítási intézmények határozzák meg. (883/2004. és 987/2009/EK Rendelete) az egyenlı bánásmód / megkülönböztetés mentesség elve: az u.p. a biztosítása szerinti országban ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, mint az adott ország állampolgárai. szükség esetén a korábban más országban eltöltött biztosítási, munkavégzési, illetve tartózkodási idıszakot is figyelembe kell venni. az ellátások exportálhatósága elve: az u.p. pénzbeli ellátásra jogosult egy országban, megkapja, ha másik országban ahol él (fıszabály) 18

19 S Z O C I Á L I S E L L Á T Á S O K Az EU szociális biztonsági koordinációs szabályainak területei: Betegségi, anyasági és ennek megfelelı apasági ellátások Öregségi nyugdíj, elınyugdíj, és rokkantnyugdíj Túlélı hozzátartozók ellátása, özvegyi és árvaellátás Munkanélküli segélyek Családi ellátások Munkahelyi baleset és foglalkozási megbetegedés címén nyújtott ellátások 19

20 Szociális ellátások szabályozása az Unióban Ellátások, melyek nem tartoznak a rendszer hatálya alá A nem járulékalapú ellátások csak a tartózkodási hely szerinti ország intézménye által, ennek költségén nyújthatók. Az ellátásokat legtöbb esetben olyan személyek kapják, akiknek a nyugdíja vagy jövedelme nem halad meg egy bizonyos szintet. Ezeket az ellátásokat nem fizetik ki, ha másik országban tartózkodik. 20

21 Lakóhely fogalma: ahol az állampolgár életvitelszerően lakik az érdekközpont helye A szociális biztonsági intézmények jogosultak dönteni, hogy melyik ország minısül lakóhelynek a 987/2009 végrehajtási rendelet 11. cikkében foglaltak alapján Amennyiben két vagy több tagállam intézményeinek álláspontja eltér az intézmények közös megegyezéssel meghatározzák az érintett személy érdekeltségeinek központját, a releváns tényekre vonatkozóan rendelkezésre álló összes információ átfogó értékelése alapján 21

22 Hordozható dokumentumok A korábbi E-őrlapokat helyettesíti Az illetékes szociális biztonsági intézmény állítja ki (aláírás, pecsét) Az u.p. nevét és egyéb adatait tartalmazza Felismerhetı: bal felsı sarokban az EU zászló, jobb felsı sarokban hivatkozás a szociális biztonsági koordinációra, alul a kiállító intézmény megnevezése Az elvesztett dokumentum pótolható, nem érinti a dokumentummal igazolható jogosultságokat 22

23 Nyugdíjazást érintı általános tudnivalók (1) Az európai uniós szabályok hatálya alá tartozó nyugdíjak: öregségi nyugdíj, rokkantnyugdíjak túlélı hozzátartozók nyugdíja A szabályozás nem vonatkozik a foglalkoztatási és a magánnyugdíjrendszerekre 23

24 A nyugdíjazást érintı általános tudnivalók (2) a nyugdíj összegének kiszámításánál figyelembe kell venni azt az idıszakot amikor másik tagállamban rendelkezett biztosítással, lakóhellyel a nyugdíj összege mindig a munkavégzés helye szerinti ország jogszabályaival összhangban kerül kiszámításra egy évnél rövidebb biztosítási idı esetén: tagállamonként szabályozás, de a biztosítási idı nem vész el eltérı a nyugdíjazásban ha több tagállam érintett az információ cserét a kapcsolattartó intézmények segítik az eltérı nyugdíjkorhatár (60, 67év) befolyásolja a folyósított nyugdíj összegét, konkrét információ a kapcsolattartó intézményeknél 24

25 A nyugdíjazást érintı általános tudnivalók (3) összefoglaló feljegyzés P1 hordozható dokumentum: tájékoztatás az egyes biztosítási idıszakokról (hézagok, átfedés) abban az országban igényelhetı rokkantnyugdíj, ahol az u.p. él, akkor is, ha ott sohasem dolgozott. A nyugdíjkérelemmel a szokásos lakóhely szerinti kapcsolattartó intézmény foglalkozik. a nyugdíjigénylésre vonatkozó határozat felülvizsgálata kérhetı a P1 dokumentum kézhezvételének napjától számított határidın belül. A határidıt az egyes országok nemzeti jogszabályai határozzák meg. 25

26 A d ó z á s Uniós polgárok adózása a tagállamokban végzett munkájuk jövedelme után közvetlen adóztatás tagállamok illetékessége tagállamok nem vezethetnek be olyan jogszabályt, amely a nemzetiség alapján megkülönböztet a marginális kulcsokat csökkentik (az adóbevétel nem csökken) az adósávokat szélesítik, de a számukat nem növelik a minimálbért nem adóztatják 26

27 A d ó z á s Magyar munkavállalók adózása a tagállamokban végzett munkájuk jövedelme után Kettıs adóztatást elkerülı egyezmények (OECD Egyezmény 15.cikk Nem önálló munka jövedelme) a tagállamban végzett munkáért kapott jövedelem a munkavégzés helye szerinti ország adójogszabálya alapján!! 183 napot nem meghaladó, kiküldetésben végzett munka, ha az ellenértéket magyar adóügyi illetıségő személy fizeti Magyarországon adózik adóéven belül belföldön, külföldön szerzett jövedelem adóbevallás mindkét országban nem AK, ha másik tagállamban megfizette az adót a kettıs adózást elkerülı egyezmény alapján 1053 Szja 20. sor ez a jövedelem adóterhet nem viselı járandóságként adóköteles 27

28 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (1) Általános feltételek: a munkavégzéshez szükséges nyelvtudás szakképzettség, szaktudás igazolni kell vállalatok által meghirdetett munkahelyek listája elérhetı: munkavállalás/ letelepedés céljából történı beutazás: 3 napon belül be kell jelentkezni (Meldezettel) nincsen egységes minimálbér, van ágazati kollektív szerzıdés a vállalkozásoknak kötelezı betartani a bértábla elérhetısége: bérezés bizonyos esetekben egyéni megállapodás alapján munkaszerzıdés: írásban, szóban, ráutaló magatartással a foglalkoztatás idıtartamára az Osztrák Köztársaság bér-, munka és tb rendelkezései érvényesek osztrák munkavállalókkal azonos feltételek biztosítása (bérezés, eü. ellátás, szociális juttatások) Adobe Acrobat Document 28

29 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (2) Társadalombiztosítási ellátások területe: öregség, betegség, anyaság, rokkantság, fogyatékosság, munkanélküliség Szociális biztonságról szóló egyezmény : a két országban teljesített biztosítási idık összevonhatóak Rendelkezni kell biztosítási idıvel a munkanélkülivé válás idıpontját megelızıen Munkaviszony megszőnése esetén kérni kell a munkaviszony igazolását (helyi munkaügyi szerv, U1/E 301 nyomtatvány) 29

30 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (3) Társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettség térítésmentesen igénybe vehetı az állami kórházak és a betegbiztosító pénztárral szerzıdésben álló orvosok, szakorvosok szolgáltatásai (beteglap, Krankenschein) A TB járulékot a munkáltató fizeti be az illetékes hatóságnak, A társadalombiztosítási rendszerbe a munkáltató jelenti be a munkavállalót (TAJ szám), a TB járulékot befizeti az illetékes hatóságnak 30

31 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (4) Társadalombiztosítási kötelezettség (2011. február) Alkalmazottak/bérmunkások Egyéni vállalkozók Munkáltató Munkavállaló Nyugdíjbiztosítás 12,55 10,25 16,25 Betegbiztosítás 3,83 3,82 7,65 Munkanélküli biztosítás Lakásvásárlási hozzájárulás Munkaügyi kamarai hozzájárulás - 0,5 - Balesetbiztosítás 1,4 - - Egyéb - 1,25 ÖSSZESEN 20,78% 19,82% 23,90% 31

32 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK Ausztriában (5) Családi támogatások: anyasági szabadság családi pótlék kiegészítı pótlék 13 havi családi pótlék több gyermek után járó pótlék gyermekgondozási segély gyermekgondozási hozzájárulás támogatás egyedüli keresı vagy nevelı munkavállaló esetében 32

33 Munkanélküli ellátás: MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (6) Munkanélküli járadék (Arbeitslosengeld) Munkanélküli segély (Notstandshilfe) Munkanélküli járadék juttatásának feltételei: munkanélkülivé válását bejelenti az osztrák munkaügyi szolgálatnak és igényli ezt az ellátást, a folyósítás ideje alatt a munkaközvetítı iroda (Arbeitsvermittlung) rendelkezésére áll, azaz munkaképes és kész minden felajánlott megfelelı állás elfogadására; rendelkezik a jogosultsághoz szükséges minimális foglalkoztatottsági (biztosítási) idıvel: a munkanélküliséget megelızı 24 hónapban legalább 52 hétig járulékfizetés alá esı tevékenységet folytatott (a 25 évnél fiatalabbak esetében 12 hónap alatt 26 hét), amennyiben az igénylı nem elıször részesül ilyen juttatásban, akkor az elvárt foglalkoztatási idı az elızı egy év alatt legalább 28 hét. 33

34 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (7) Munkanélküli segély juttatásának feltételei: Ha a munkanélküli járadék folyósítása megszőnt, az igénylı azonban nem talált munkát és más anyagi forrással nem rendelkezik, munkanélküli segélyben részesülhet. Ennek az ellátásnak az igénybevételéhez igazolnia kell, hogy anyagi helyzete bizonytalan. Ez a feltétel akkor teljesül, ha a rendelkezésre álló családi jövedelem nem teszi lehetıvé az alapvetı létszükségletek kielégítését. Szezonális munkavállalók, akik csak a szezonális foglalkoztatás idejére léphetnek be meghatározott ideig a munkaerıpiacra, foglalkoztatásuk befejezıdése után már nem állnak az osztrák munkaerıpiac rendelkezésére nincs jogosultságuk munkanélküli járadék vagy munkanélküli segély igénybevételére. 34

35 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (8) Munkaidı: napi 8 óra / heti 40 óra. Kollektív szerzıdéssel: maximum napi 10 óra Szabadság: 30 munkanap/év 25 év munkaviszony után: 36 nap (betegség, igazolással nem számít be) Betegszabadság: 6-12 hétig fizeti a teljes bért a munkáltató, + 4 hétig a fizetés 50%-át Anyasági szabadság: szülés elıtt 8 hét, szülés után: 8 16 hét, várandóság bejelentése Anyavédelmi idıszak: gyermekvárás bejelentése után, szülést követı 4 hónapig nem bocsátható el. Álláskereséskor nem kötelezı a terhességrıl a tájékoztatás 35

36 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (9) Nyugdíjkorhatár nık: 60 év férfiak: 65 év (55/60) Nyugdíjjogosultság feltétele: minimum 180 hónap idıtartamú járulékfizetési idıszak megléte, vagy a nyugdíjat megelızı 360 hónapban 180 hónapnyi biztosított idıszak 36

37 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (10) Adózás az egyszerre több munkáltatónál dolgozó, illetve más forrásokból is jövedelemre szert tevő munkavállalóknak külön adóbevallást kell készíteniük. a bevallás leadási határideje: május 15. a személyek, akik több mint 6 hónapja lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkeznek Ausztriában, korlátlanul adózásra kötelezettek (a tartózkodás első napjától kezdve visszamenőleges hatállyal érvényesül). az uniós állampolgárok, akiknek bár nincs Ausztriában lakhelyük, de fő jövedelmi forrásuk Ausztriában van (a jövedelmük 90%-ára itt tesznek szert, vagy a külföldi jövedelmük nem magasabb összesen eurónál), kérvényezhetik a korlátlan adókötelességet 37

38 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (11) Adózás (1988. évi Jövedelmi adó törvény Einkommensteuergesetz) Béradó alapja: munkavállalók és nyugdíjasok munkaviszonyából származó jövedelme(lohnsteuer) megfizetése: levonással Személyi jövedelemadó alapja: az önálló tevékenyégbıl szerzett jövedelem (Einkommensteuer) megfizetése: kivetéssel Jövedelemkategóriák: 1.mezı- és erdıgazdaságból, 2.önálló tevékenységbıl, 3.vállalkozási tevékenységbıl, 4.nem önálló munkából, 5.tıkevagyonból, 6.bérbeadásból származó jövedelem és 7.egyéb jövedelem Jövedelmek összesített összege ( külön kiadások+rendkívüli terhek) = Jövedelem adókivetési alap 38

39 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (12) Személyi jövedelemadó számítása 2009/2010 Jövedelem euróban Adó számítása Adó százalékban euróig* 0 0% euró ((Jövedelem )x5110)/ ,5% euró 5110+((Jövedelem )x15 125)/ ,214% euró felett (Jövedelem )x0,5 50% *Az adómentes sáv a korlátozott adókötelezettség alá eső külföldi illetőséggel bíró személyek esetében euró 39

40 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (13) Legfontosabb adómentes juttatások: családi pótlék terhességi-gyermekágyi segély és ehhez hasonló illetmények a törvényes társadalombiztosítástól, gyermekgondozási segély, gyermekgondozási segítség, gyermekgondozási támogatás. baleseti nyugdíjak ápolási díj és hozzájárulás a gondozási költségekhez borravalók 40

41 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (14) Adócsökkentı kiadások: a bevétellel közvetlenül összefüggı kiadások köre üzemi kiadások jövedelem megszerzésére és megtartására fordított kiadások jövedelem szerzéssel nem függenek össze: külön kiadások (adótanácsadó költségek: korlátlan összegben), rendkívüli terhek (kényszerszerően keletkeznek és számottevıen károsítják a gazdasági teljesítıképességet, pl: betegséggel kapcsolatos kiadások) Adókedvezmények: Munkavállalói adókedvezmény (54 euró) Utazási költségekhez kapcsolódó adókedvezmény (291 ) Nyugdíjasok adókedvezménye (400 ) Egyedül keresık és gyermeküket egyedül nevelık adókedvezménye (364 ) Gyermektartási adókedvezmény (25,50, 38,20, 50,90 ) Gyermek után járó jövedelemadó kedvezmény (50,90 ) Adókedvezmény alacsony jövedelem esetén adójóváírás (negatív adó) a törvényes társadalmi biztosi tás munkavállalói hozzájárulásának 15%-a. 41

42 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (1) A munkavállalás általános feltételei utazás személyigazolvánnyal tartózkodási engedély nem szükséges, de 3 hónapon túl hivatalos igazolás a tartózkodási jogról bejelentkezés a lakcímbejelentı hatóságnál (Rathaus) német bankszámla szám (szig okmány, lakcím igazolása, munkáltatói igazolás) nincs központilag megállapított minimálbér, tájékoztató adat bérkalkulátor segítségével (2010. évben: ) kollektív szerzıdés munkaadó és munkavállaló között (Tarifvertrag), max. 30 % eltérés munkáltatói igazolás a munkaviszony megszőnése esetén, tartalmazza a fizetett munkabér összegét, a munkaviszony megszőnésének okát, a befizetett adók és járulékok összegét a munkanélküliség mértéke Németországban jelenleg: kb. 10% 42

43 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (2) Társadalombiztosítás a munkáltató kötelezettsége a TB intézményekhez a munkavállaló bejelentése regisztrációs szám a TB nyilvántartására, tartalmazza biztosítási idıszakot, fizetések összegét tb járulék fizetése % a munkáltató és munkavállaló között, mértéke: 12,5 17% a munkavállaló jogosult a biztosító választására (Krankenkassemitglied és Sozialversicherungsausweis). a fizetendı járulék összege függ a biztosítási alaptól, de független a biztosítótól a kiváltandó betegigazolvány ingyenes orvosi ellátás a munkavállalónak és családjának. 16 éven aluli gyermeknek ingyenes a gyógyszerellátása. 43

44 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (3) Fizetendı társadalombiztosítási járulékok: egészség és anyasági biztosítás, munkanélküli biztosítás, rokkant-, öregségi özvegyi nyugdíj hosszú távú ápolási biztosítás (bruttó fizetés 1,7%, bizonyos összeghatárig, %) Munkanélküli ellátás: kb. a fizetés 6,5%-a, 50 50%-ban fizeti a munkáltató, munkavállaló a nettó fizetés 60%-a, maximum: 4175 /hó. jogosultság feltétele munkanélkülivé válást megelızı két évben legalább 12 hónap biztosított munkaviszonnyal kell rendelkezni, igazolni kell az országban történt munkavállalás és a tartózkodás tényét Ha nem rendelkezik a szükséges biztosítási idıvel a más tagállamokban szerzett biztosítási jogviszonyai is beszámításra kerülhetnek 44

45 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (4) Betegbiztosításra jogosult személyek: munkavállalók és továbbképzésben résztvevık munkanélküliek, akik egy munkaügyi irodától juttatásokat kapnak diákok, gyakornokok, mővészek és szabadúszó újságírók nyugdíjasok és nyugdíjat igénylık a fentiek családtagjai Betegbiztosítási juttatások: háziorvosi, fogorvosi kezelés és speciális kezelések (olyan orvosok végezhetik, akiket a biztosító elismer - az orvosok 90%-a) gyógyszerek (A betegbiztosító a gyógyszerek árát támogatja) szemüvegek, protézisek (Egy bizonyos összeghatárig a biztosító fizeti) fogászati kiadások (50-80%-át a biztosító fizeti) kórházi kezelés ápolási segítség otthon (bizonyos feltételek mellett) 45

46 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (5) A nyugdíj korhatár egységesen 65 év az ellátási jogosultsághoz min. 60 hónap biztosítási idı szükséges. Nyugdíj a nyugdíjjárulékok általában a fizetés 18.6 %-a, melyet egy bizonyos összeghatárig vonnak a fizetésbıl (táj. adat: , ) a nyugdíjjárulékot 50 50%- ban fizeti a munkáltató és munkaadó a munkanélküliek járulékát a Munkanélküli Szolgálat fizeti a munkavállaló ha két vagy több EU tagállamban dolgozik, az állami nyugdíját a tagállamokban befizetett nyugdíj hozzájárulásokat összevonva számolják ki. 46

47 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (6) Nyugdíjra jogosultak Általánosságban mindenki, aki a kötelezı nyugdíjbiztosítást fizeti Anyák és apák, akik gyermeküket nevelik az elsı három évben Fizetés helyett szociális juttatásokban részesülı személyek (munkanélküli segély, stb.) 65 éven felüliek, akik legalább öt év biztosítással rendelkeznek 63 éven felüliek, akik legalább 35 év biztosítással rendelkeznek 60 éven felüliek, akik legalább 35 év biztosítással rendelkeznek és képtelenek a munkavégzésre 60 éven felüliek, akik legalább 15 év munkaviszonnyal rendelkeznek, munkanélküliek és a nyugdíj igénylése elıtti 10 évben legalább 8 évi biztosítással rendelkeznek 60 éven felüli nık, abban az esetben, ha 40 éves koruk után 10 év biztosítással rendelkeznek 60 éven felüli bányászok, akik 25 év biztosítással rendelkeznek 47

48 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (7) Nyugdíj jogosultság feltételei 60 hónapig tartó biztosítási járulékfizetés Férfiaknak általában 65 év korhatár vagy 35 év munkaviszony Nıknek 60 év korhatár vagy 15 év munkaviszony (10 éves biztosítási járulékfizetés) További nyugdíjjogcímek korkedvezményes hozzátartozói nyugdíj: árvasági özvegyi rokkantsági (teljes, részleges munkaképesség csökkenés) 48

49 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (8) Családi támogatások terhesség ideje alatt járó támogatások anyasági biztosítás anyasági segély családi pótlék juttatásának feltételei: állandó lakhely/tartózkodási hely egy gyermek után csak egy személy kaphatja igénylés a Familienkasse-nél kiegészítı pótlék: a kiegészítı pótlékot a családi pótlék mellett folyósítják alacsony jövedelmő családoknak, ahol kiskorú, illetve 25 év alatti, nem házas gyermek él. szülıi támogatás: egy háztartásban élı gyermekét saját maga neveli, és legfeljebb heti 30 órában, részmunkaidıben foglalkoztatott. A juttatást a szülı minimum 2, maximum 12 hónapig veheti igénybe. 49

50 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (9) Családi pótlék juttatásának feltételei: állandó lakhely/tartózkodási hely egy gyermek után csak egy személy kaphatja igénylés a Familienkasse-nél Adózás a Németországban letelepedtek, minden jövedelmük után adóznak,akkor is, ha jövedelmük más országokból származik. a nem Németországban élı adófizetıket csak a Németországból származó jövedelmük után adóztathatják Németország és a Magyar Köztársaság között a kettıs adóztatásról szóló egyezmény biztosítja, hogy az adóalany csak egy helyen fizessen adót. 50

51 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (10) Adózás (EStG 1934.) munka végzés megkezdése adókártya birtokában (Lohnsteuerkarte/Rathaus) ahány munkahely annyi adókártya a fizetésbıl a munkáltató adóelıleget von le szja bevallás határideje: május 30. fı szabályként a Németországban élı házastársak adóját az együttes jövedelmük alapján határozzák meg Jövedelem kategóriák Mezıgazdaság és erdészet Kereskedelem Vállalkozások Fizetett alkalmazottak Tıkebefektetés Bérleti díjak Más jövedelemforrások 51

52 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (11) Adózás a munkavállaló a munka megkezdésekor egy ún. adókártyát kap (Lohnsteuerkarte). a munkavállalónak annyi adókártyára van szüksége, ahány munkahelyen dolgozik Adókategóriák 1. kat.: egyedülálló, illetve elvált 2. kat.: egyedülálló, illetve elvált legalább egy gyermekkel, aki a háztartásában lakik és gyermek után járó juttatásban részesül 3. kat.: házas munkavállalók, illetve özvegyek (utóbbiak csak 1 évig a házastárs halála után) 4. kat.: házas munkavállalók, akik mindketten rendelkeznek jövedelemmel 5. kat.: házas munkavállalók, akik közül az egyik házastárs dolgozik, a másik pedig a 3. kategóriába tartozik 6. kat.: több munkahelyen dolgozó munkavállalók, akik második illetve harmadik adókártyájukat használják Az adózás mértéke az adókategória és bruttó fizetés függvénye 52

53 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (12) Adózás Munkavállalókat terhelı egyéb adók: szolidaritási adó a német egyesülés költségei- (kb. az szja 5,5 %-a) egyházi adó (kb. a jövedelem 8-10%-a) A teljes levonások kb. 35 %-a a fizetésnek szja megállapítása bérkalkulátor segítségével 53

54 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (13) Adózás Jövedelemadó mértéke években Adobe Acrobat Document Átlagos adóterhelés években Adobe Acrobat Document 54

55 Hasznos tanácsok Legkeresettebb szakmák: orvos, mérnök, vendéglátóipar, takarítónık, ápolónık, építıipar (itt vannak a legnagyobb visszaélések) Szakértelem, nyelvismeret nélkül ne induljanak útnak Kiutazás elıtt ellenırizni a munkaközvetítıt, munkaadót Magyarországon a munkaközvetítı cégek nyilvántartásba vétele a székhely szerinti regionális munkaügyi központokban van, ahol a nyilvántartás megtekinthetı Munkaszerzıdést aláírni csak a tartalmának megismerése után Érvényes személyi igazolvány, útlevél, vezetıi jogosítvány Hiteles másolat/fordítás : diploma, bizonyítvány, születési anyakönyvi kivonat, egészségbiztosítás Iratok fordítása, hitelesítése Magyarországon olcsóbb, mit a többi tagállamban Induló alaptıke kb: ezer Ft 55

56 H A S Z N O S L I N K E K europa.eu/europedirect/index_hu. (www.berbarometer.hu) i_&met_y=unemployment_rate&idim=eu_country:hu &dl=hu&hl=hu&q=munkan%c3%a9lk%c3%bclis%c3 %A9gi+r%C3%A1ta munkanélküliségi ráta 56

57 Csatolt mellékletek: Adókönyv évre (Ausztria) 987/2009/EK végrehajtási RENDELET a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 883/2004/EK RENDELET a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról (11. cikk : a lakóhely meghatározásának elemei) 2004/38/EK IRÁNYELV az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról 89/391/EGK IRÁNYELV a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről Nem önálló munka jövedelme (15. cikk) Kovács Judit Rita

58 Köszönöm a figyelmet! 58

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye Munkaügyi Együttműködési Fórum Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye Munkaügyi Együttműködési Fórum 2 1 Tartalomjegyzék Szakképesítések elismerése... 3 Munkaerő-piaci nyitás

Részletesebben

Információk Magyarországról Németországba érkező munkavállalók részére

Információk Magyarországról Németországba érkező munkavállalók részére Információk Magyarországról Németországba érkező munkavállalók részére - főként Baden-Württemberg tartományra illetve a stuttgarti és környékére vonatkozóan - Összeállította a Stuttgarti Magyarok Szövetsége

Részletesebben

Tudnivalók a munkavállalói adóbevallásról munkabér(szja-) adófizetők számára a 2007-es évre

Tudnivalók a munkavállalói adóbevallásról munkabér(szja-) adófizetők számára a 2007-es évre Tudnivalók a munkavállalói adóbevallásról munkabér(szja-) adófizetők számára a 2007-es évre ADÓKÖNYV 2008 Figyelem A magyar nyelv használata engedélyezett a német mellett Oberpullendorf (Felsőpulya) és

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 295/2009. (XII. 21.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. (1) bek. 73.500

Részletesebben

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!):

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!): KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Az első EURES-állásod

Az első EURES-állásod Az első EURES-állásod 2014-2015 Útmutató munkakeresőknek és munkáltatóknak eures.europa.eu ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob Szociális Európa Az első EURES-állásod Megkönnyítjük a szabad mozgást és

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere I. Bevezetés A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény (továbbiakban: Köt.) egy olyan új, önálló jogviszonyt

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl és a lakbértámogatásról (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária.

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária. Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı 2011. március 29-én megalakult az Adótanácsadók Egyesületének Nemzetközi Adó Tagozata. Ez csupán egy hír, de számunkra, akik azon dolgoztunk,

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ÚTMUTATÓ MELEG ÉS LESZBIKUS PÁROK RÉSZÉRE

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ÚTMUTATÓ MELEG ÉS LESZBIKUS PÁROK RÉSZÉRE BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ÚTMUTATÓ MELEG ÉS LESZBIKUS PÁROK RÉSZÉRE HÁTTÉR TÁRSASÁG A MELEGEKÉRT MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG 2 bejegyzett élettársi kapcsolat Bevezetés 2009. július 1-jétől az azonos nemű

Részletesebben

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN JÁRULÉK FOGALMAK Járulékalapot képező jövedelem 1. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2014/15/2. TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE... 3 2. A PÁLYÁZAT ÁLTAL VIZSGÁLT IDŐSZAK... 3 3. AZ IGAZOLÁSOK DÁTUMA... 3 4. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom?

Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom? Adóvilág 2014. április XVIII. Évfolyam 05. szám Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom? Évről évre megfogalmazódik számtalan adózóban az a kérdés, hogy egy adott tevékenysége kapcsán, illetve

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 101.500,- 23.360,- 4.670,- 584,- Garantált

Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 101.500,- 23.360,- 4.670,- 584,- Garantált Mi mennyi 2014-ben Munkabérek, illetmények - nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások - álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás - munkaadók által fizetendő közterhek - munkavállalók által fizetendő közterhek

Részletesebben