Az Európai munkaerőpiac megnyitásának hatásai, betekintés a németországi és ausztriai munkavégzés szabályrendszerébe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai munkaerőpiac megnyitásának hatásai, betekintés a németországi és ausztriai munkavégzés szabályrendszerébe"

Átírás

1 Az Európai munkaerőpiac megnyitásának hatásai, betekintés a németországi és ausztriai munkavégzés szabályrendszerébe Készítette: Kovács Judit Rita okleveles adószakértı június

2 TÉMAKÖRÖK Történelmi elızmények Az uniós polgársághoz kapcsolódó jogok Az EU-ban történı munkavállalás szabályozása Munkavállalás fıbb feltételei Az egészségügy és társadalombiztosítás fıbb jellemzıi Szociális ellátások Nyugdíjazást érintı általános tudnivalók Munkavállalók adózása Magyar munkavállalók Ausztriában Magyar munkavállalók Németországban Hasznos tanácsok és linkek 2

3 Történelmi elızmények Az Európai Unió fejlıdésének fıbb szakaszai Párizsi Szerzıdés Európai Szén és Acélközösség (Montánunió) Római Szerzıdés létrejött az Európai Gazdasági Közösség célja: gazdasági együttmőködés elısegítése Maastrichti Szerzıdés: Európai Unió EGK EK (Európai Közösség). Jelenleg 27 tagja van Magyarország csatlakozik az EU-hoz, Csatlakozási Szerzıdés: a régi tagállamok az átmeneti idıszakban (7év) a nemzeti szabályozásukat alkalmazzák a magyar állampolgárok munkavállalását feltételekhez köthetik (munkavállalási engedély) május 1. lejárt a korlátozásokat érintı átmeneti idıszak magyar állampolgárok szabadon vállalhatnak munkát az EU és az EGT tagállamaiban 3

4 Az Európai Unió négy szabadságelve Áruk szabad áramlása Tıke szabad áramlása Szolgáltatások szabad áramlása Személyek szabad mozgása Európai Gazdasági Térség (EGT) Tagjai: Izland, Norvégia és Liechtenstein Svájc 4

5 Az uniós polgársághoz kapcsolódó jogok Uniós polgárság: a tagállamok állampolgárai más uniós tagállamban állást keresni, ott munkavállalási engedély nélkül munkát vállalni, munkavállalás céljából az adott tagállamban tartózkodni, a munkaviszony megszőnése után is ott maradni, az adott ország állampolgáraival megegyezı bánásmódban részesülni az álláshoz jutás, a munkafeltételek és minden egyéb szociális- és adókedvezmény tekintetében. 2004/38/EK irányelv 5

6 A személyek szabad mozgása Formalitások nélküli határátlépés (EU és nem EU polgárok jogszerően belépett az Unió területére) Ellenırzési jog fenntartása a határokon Jog a tagállamokban munkavégzésre, tanulásra,letelepedésre Letelepedések eltérı szabályozása pl. munkavállalók, diákok, vállalkozók, nyugdíjasok vonatkozásában Szociális rendszer ellátásainak igénybevétele (járulékos jog) Családtagok együtt mozgása!! Szabad mozgás feltétele: a megélhetéshez szükséges anyagi fedezet Szabad mozgás tagállami korlátozása: Közrend/közbiztonság, közegészségügy szabályainak megsértése Bizonyos foglalkozások betöltése csak a tagállam állampolgárai által (közhatalom gyakorlása, állami feladat*) 6

7 Az EU-ban történı munkavállalás szabályozása (1) Egyenlı bánásmód, szabad munkavállalás: a tagállamok állampolgáraival azonos feltételekkel lehet dolgozni, képzésekben részt venni igénybe venni a szociális és egészségügyi szolgáltatásokat, munkavállalási engedély nélkül! Megkövetelhetı az adott állás betöltéséhez szükséges és ésszerő nyelvismeret 7

8 az EU-ban történı munkavállalás szabályozása (2) FLEXICURITY Rugalmas biztonság ötvözi a munkaadók és a munkavállalók igényeit a rugalmasság és a biztonság szempontját ösztönzés az egész életen át tartó tanulásra intézkedések a munkát keresık támogatására, az esély egyenlıség biztosítására MUNKAIDİ Irányelv szabályozza (2003/88/EK) Átlagos munkaidı: heti 48 óra Tipikus munkaidı: heti 40 óra 8

9 Adobe Acrobat Document 9

10 az EU-ban történı munkavállalás szabályozása (4) SZAKKÉPESÍTÉSEK ELISMERÉSE (1) Közösségi jog: szabályozott szakmák gyakorlása Szabályozott szakmák: gyakorlását bizonyos végzettség, képzettség birtokában tagállamok hatásköre, speciális elbírálás: pl. orvosok, szülésznı, építész könnyítési elismerési eljárás: a kölcsönös bizalom és elismerés elve (alkalmassági vizsga, alkalmazkodási idıszak) 10

11 az EU-ban történı munkavállalás szabályozása (5) SZAKKÉPESÍTÉSEK ELISMERÉSE (2) Nem szabályozott szakmák: elismerése az adott ország nemzeti joga alapján munkáltató döntési jogköre koordináció eszköze (pl. min. 3 éves felsıoktatási képzésben megszerzett képesítés, ha a lényegi követelményeket az oktatási intézmény teljesíti) További információ: Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (MEIK) honlapján 11

12 EUROPASS végzettségek és kompetenciák összehasonlíthatóságát támogató egységes rendszer EUROPASS PORTFOLIÓ személyi dokumentumcsomag (önkéntes alapon összeállítva) végzettségek, oktatásban és képzésben szerzett kompetenciák elismertetésére Részei: önéletrajz, nyelvi útlevél (egységes forma, szintrendszer ) mobilitási igazolvány (tagállamokban folytatott szakmai gyakorlatok, tanulmányok, önkéntes munkák bemutatása) bizonyítvány-kiegészítő (információ a szakmai kompetenciáról, kötelező szakmai elméleti tantárgyakról) oklevélmelléklet (információ a végzettségről, mely nem jelenik meg a diplomában) 12

13 Munkavállalás fıbb feltételei a közösségen belüli szabad mozgást, tartózkodás jogot a 2004/38/EK irányelv biztosítja egyszerő hivatali formalitásokat határoz meg jog, hogy az öt év folyamatos tartózkodás után az EUállampolgárok és családjaik állandó letelepedési lehetıséget kapjanak az adott tagországban az irányelvet egyetlen tagállam sem alkalmazza hatékonyan és teljesen körően három hónapig engedély nélkül tartózkodás az EU más tagállamaiban három hónapon túli tartózkodás a tagállamok bejelentési kötelezettséget követelhetnek + 14 év alatti kiskorú magyar állampolgárok érvényes útlevél birtokában utazhatnak külföldre 13

14 E U R E S (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) tanácsadó és információs hálózat amelynek célja az EU, illetve az EGT országai közötti munkaerı-áramlás elısegítése Feladatai: információ nyújtás, tanácsadás munkalehetıségekrıl, a munkavállalás és megélhetés körülményeirıl segítségnyújtás munkáltatók részére a külföldi munkaerı toborzáshoz ügyfélszolgálat Magyarországon Foglalkoztatási Hivatal 1087 Budapest, Szeszgyár u. 4. Tel: (1) /

15 EURES tanácsadók személyesen, telefonon és ben segítséget nyújtanak (a megyei munkaügyi központokban dolgoznak) álláskeresıknek a külföldön való elhelyezkedésben munkáltatóknak a külföldi munkavállalók toborzásában tájékoztatást adnak az egyes országok munkaerı piaci helyzetérıl, a társadalombiztosítási, munkanélküli ellátórendszereirıl, a munkavállalás feltételeirıl és az adott ország életkörülményekrıl. folyamatos kapcsolatban állnak a többi tagállam EURES tanácsadóival 15

16 Bíborka Bölcs Telefon: Fax: cím: A beszélt nyelv: Deutsch, English IldikóPap Telefon: *130 Fax: cím: A beszélt nyelv: Deutsch Andrea Szunyogh-Kocsis Telefon: +36 (0) Fax: +36 (0) cím: A beszélt nyelv: English István Sértő-Radics Telefon: /133 Fax: cím: A beszélt nyelv: Deutsch, English Gabriella Wentzel Telefon: +(36-1) /129 Fax: +(36-1) cím: A beszélt nyelv: English, français 16

17 AZ EGÉSZSÉGÜGY ÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FİBB JELLEMZİI AZ UNIÓBAN A szociálpolitika - beleértve a teljes társadalombiztosítást, családi ellátások, a munkanélküli ellátások, valamint nyugdíj rendszerét is - a tagállamok hatáskörébe tartozik. Koordinációs szabályok = rendeletek közvetlenül alkalmazandók a tagállamokban. A nemzeti hatóságok/ szervek, a szociális biztonsági intézmények és bíróságok által betartandó! Az európai uniós szabályok akkor is elınyt élveznek, ha a nemzeti jogszabályokkal ellentétesek. Az EU közös szabályai védik az uniós polgárok (u.p.) szociális biztonsággal kapcsolatos jogait 4 alapelv 17

18 4 ALAPELV az u.p-ra egyszerre csak egy ország jogszabályai vonatkoznak, egyetlen országban kell járulékokat fizetni. a társadalombiztosítási intézmények határozzák meg. (883/2004. és 987/2009/EK Rendelete) az egyenlı bánásmód / megkülönböztetés mentesség elve: az u.p. a biztosítása szerinti országban ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, mint az adott ország állampolgárai. szükség esetén a korábban más országban eltöltött biztosítási, munkavégzési, illetve tartózkodási idıszakot is figyelembe kell venni. az ellátások exportálhatósága elve: az u.p. pénzbeli ellátásra jogosult egy országban, megkapja, ha másik országban ahol él (fıszabály) 18

19 S Z O C I Á L I S E L L Á T Á S O K Az EU szociális biztonsági koordinációs szabályainak területei: Betegségi, anyasági és ennek megfelelı apasági ellátások Öregségi nyugdíj, elınyugdíj, és rokkantnyugdíj Túlélı hozzátartozók ellátása, özvegyi és árvaellátás Munkanélküli segélyek Családi ellátások Munkahelyi baleset és foglalkozási megbetegedés címén nyújtott ellátások 19

20 Szociális ellátások szabályozása az Unióban Ellátások, melyek nem tartoznak a rendszer hatálya alá A nem járulékalapú ellátások csak a tartózkodási hely szerinti ország intézménye által, ennek költségén nyújthatók. Az ellátásokat legtöbb esetben olyan személyek kapják, akiknek a nyugdíja vagy jövedelme nem halad meg egy bizonyos szintet. Ezeket az ellátásokat nem fizetik ki, ha másik országban tartózkodik. 20

21 Lakóhely fogalma: ahol az állampolgár életvitelszerően lakik az érdekközpont helye A szociális biztonsági intézmények jogosultak dönteni, hogy melyik ország minısül lakóhelynek a 987/2009 végrehajtási rendelet 11. cikkében foglaltak alapján Amennyiben két vagy több tagállam intézményeinek álláspontja eltér az intézmények közös megegyezéssel meghatározzák az érintett személy érdekeltségeinek központját, a releváns tényekre vonatkozóan rendelkezésre álló összes információ átfogó értékelése alapján 21

22 Hordozható dokumentumok A korábbi E-őrlapokat helyettesíti Az illetékes szociális biztonsági intézmény állítja ki (aláírás, pecsét) Az u.p. nevét és egyéb adatait tartalmazza Felismerhetı: bal felsı sarokban az EU zászló, jobb felsı sarokban hivatkozás a szociális biztonsági koordinációra, alul a kiállító intézmény megnevezése Az elvesztett dokumentum pótolható, nem érinti a dokumentummal igazolható jogosultságokat 22

23 Nyugdíjazást érintı általános tudnivalók (1) Az európai uniós szabályok hatálya alá tartozó nyugdíjak: öregségi nyugdíj, rokkantnyugdíjak túlélı hozzátartozók nyugdíja A szabályozás nem vonatkozik a foglalkoztatási és a magánnyugdíjrendszerekre 23

24 A nyugdíjazást érintı általános tudnivalók (2) a nyugdíj összegének kiszámításánál figyelembe kell venni azt az idıszakot amikor másik tagállamban rendelkezett biztosítással, lakóhellyel a nyugdíj összege mindig a munkavégzés helye szerinti ország jogszabályaival összhangban kerül kiszámításra egy évnél rövidebb biztosítási idı esetén: tagállamonként szabályozás, de a biztosítási idı nem vész el eltérı a nyugdíjazásban ha több tagállam érintett az információ cserét a kapcsolattartó intézmények segítik az eltérı nyugdíjkorhatár (60, 67év) befolyásolja a folyósított nyugdíj összegét, konkrét információ a kapcsolattartó intézményeknél 24

25 A nyugdíjazást érintı általános tudnivalók (3) összefoglaló feljegyzés P1 hordozható dokumentum: tájékoztatás az egyes biztosítási idıszakokról (hézagok, átfedés) abban az országban igényelhetı rokkantnyugdíj, ahol az u.p. él, akkor is, ha ott sohasem dolgozott. A nyugdíjkérelemmel a szokásos lakóhely szerinti kapcsolattartó intézmény foglalkozik. a nyugdíjigénylésre vonatkozó határozat felülvizsgálata kérhetı a P1 dokumentum kézhezvételének napjától számított határidın belül. A határidıt az egyes országok nemzeti jogszabályai határozzák meg. 25

26 A d ó z á s Uniós polgárok adózása a tagállamokban végzett munkájuk jövedelme után közvetlen adóztatás tagállamok illetékessége tagállamok nem vezethetnek be olyan jogszabályt, amely a nemzetiség alapján megkülönböztet a marginális kulcsokat csökkentik (az adóbevétel nem csökken) az adósávokat szélesítik, de a számukat nem növelik a minimálbért nem adóztatják 26

27 A d ó z á s Magyar munkavállalók adózása a tagállamokban végzett munkájuk jövedelme után Kettıs adóztatást elkerülı egyezmények (OECD Egyezmény 15.cikk Nem önálló munka jövedelme) a tagállamban végzett munkáért kapott jövedelem a munkavégzés helye szerinti ország adójogszabálya alapján!! 183 napot nem meghaladó, kiküldetésben végzett munka, ha az ellenértéket magyar adóügyi illetıségő személy fizeti Magyarországon adózik adóéven belül belföldön, külföldön szerzett jövedelem adóbevallás mindkét országban nem AK, ha másik tagállamban megfizette az adót a kettıs adózást elkerülı egyezmény alapján 1053 Szja 20. sor ez a jövedelem adóterhet nem viselı járandóságként adóköteles 27

28 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (1) Általános feltételek: a munkavégzéshez szükséges nyelvtudás szakképzettség, szaktudás igazolni kell vállalatok által meghirdetett munkahelyek listája elérhetı: munkavállalás/ letelepedés céljából történı beutazás: 3 napon belül be kell jelentkezni (Meldezettel) nincsen egységes minimálbér, van ágazati kollektív szerzıdés a vállalkozásoknak kötelezı betartani a bértábla elérhetısége: bérezés bizonyos esetekben egyéni megállapodás alapján munkaszerzıdés: írásban, szóban, ráutaló magatartással a foglalkoztatás idıtartamára az Osztrák Köztársaság bér-, munka és tb rendelkezései érvényesek osztrák munkavállalókkal azonos feltételek biztosítása (bérezés, eü. ellátás, szociális juttatások) Adobe Acrobat Document 28

29 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (2) Társadalombiztosítási ellátások területe: öregség, betegség, anyaság, rokkantság, fogyatékosság, munkanélküliség Szociális biztonságról szóló egyezmény : a két országban teljesített biztosítási idık összevonhatóak Rendelkezni kell biztosítási idıvel a munkanélkülivé válás idıpontját megelızıen Munkaviszony megszőnése esetén kérni kell a munkaviszony igazolását (helyi munkaügyi szerv, U1/E 301 nyomtatvány) 29

30 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (3) Társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettség térítésmentesen igénybe vehetı az állami kórházak és a betegbiztosító pénztárral szerzıdésben álló orvosok, szakorvosok szolgáltatásai (beteglap, Krankenschein) A TB járulékot a munkáltató fizeti be az illetékes hatóságnak, A társadalombiztosítási rendszerbe a munkáltató jelenti be a munkavállalót (TAJ szám), a TB járulékot befizeti az illetékes hatóságnak 30

31 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (4) Társadalombiztosítási kötelezettség (2011. február) Alkalmazottak/bérmunkások Egyéni vállalkozók Munkáltató Munkavállaló Nyugdíjbiztosítás 12,55 10,25 16,25 Betegbiztosítás 3,83 3,82 7,65 Munkanélküli biztosítás Lakásvásárlási hozzájárulás Munkaügyi kamarai hozzájárulás - 0,5 - Balesetbiztosítás 1,4 - - Egyéb - 1,25 ÖSSZESEN 20,78% 19,82% 23,90% 31

32 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK Ausztriában (5) Családi támogatások: anyasági szabadság családi pótlék kiegészítı pótlék 13 havi családi pótlék több gyermek után járó pótlék gyermekgondozási segély gyermekgondozási hozzájárulás támogatás egyedüli keresı vagy nevelı munkavállaló esetében 32

33 Munkanélküli ellátás: MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (6) Munkanélküli járadék (Arbeitslosengeld) Munkanélküli segély (Notstandshilfe) Munkanélküli járadék juttatásának feltételei: munkanélkülivé válását bejelenti az osztrák munkaügyi szolgálatnak és igényli ezt az ellátást, a folyósítás ideje alatt a munkaközvetítı iroda (Arbeitsvermittlung) rendelkezésére áll, azaz munkaképes és kész minden felajánlott megfelelı állás elfogadására; rendelkezik a jogosultsághoz szükséges minimális foglalkoztatottsági (biztosítási) idıvel: a munkanélküliséget megelızı 24 hónapban legalább 52 hétig járulékfizetés alá esı tevékenységet folytatott (a 25 évnél fiatalabbak esetében 12 hónap alatt 26 hét), amennyiben az igénylı nem elıször részesül ilyen juttatásban, akkor az elvárt foglalkoztatási idı az elızı egy év alatt legalább 28 hét. 33

34 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (7) Munkanélküli segély juttatásának feltételei: Ha a munkanélküli járadék folyósítása megszőnt, az igénylı azonban nem talált munkát és más anyagi forrással nem rendelkezik, munkanélküli segélyben részesülhet. Ennek az ellátásnak az igénybevételéhez igazolnia kell, hogy anyagi helyzete bizonytalan. Ez a feltétel akkor teljesül, ha a rendelkezésre álló családi jövedelem nem teszi lehetıvé az alapvetı létszükségletek kielégítését. Szezonális munkavállalók, akik csak a szezonális foglalkoztatás idejére léphetnek be meghatározott ideig a munkaerıpiacra, foglalkoztatásuk befejezıdése után már nem állnak az osztrák munkaerıpiac rendelkezésére nincs jogosultságuk munkanélküli járadék vagy munkanélküli segély igénybevételére. 34

35 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (8) Munkaidı: napi 8 óra / heti 40 óra. Kollektív szerzıdéssel: maximum napi 10 óra Szabadság: 30 munkanap/év 25 év munkaviszony után: 36 nap (betegség, igazolással nem számít be) Betegszabadság: 6-12 hétig fizeti a teljes bért a munkáltató, + 4 hétig a fizetés 50%-át Anyasági szabadság: szülés elıtt 8 hét, szülés után: 8 16 hét, várandóság bejelentése Anyavédelmi idıszak: gyermekvárás bejelentése után, szülést követı 4 hónapig nem bocsátható el. Álláskereséskor nem kötelezı a terhességrıl a tájékoztatás 35

36 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (9) Nyugdíjkorhatár nık: 60 év férfiak: 65 év (55/60) Nyugdíjjogosultság feltétele: minimum 180 hónap idıtartamú járulékfizetési idıszak megléte, vagy a nyugdíjat megelızı 360 hónapban 180 hónapnyi biztosított idıszak 36

37 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (10) Adózás az egyszerre több munkáltatónál dolgozó, illetve más forrásokból is jövedelemre szert tevő munkavállalóknak külön adóbevallást kell készíteniük. a bevallás leadási határideje: május 15. a személyek, akik több mint 6 hónapja lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkeznek Ausztriában, korlátlanul adózásra kötelezettek (a tartózkodás első napjától kezdve visszamenőleges hatállyal érvényesül). az uniós állampolgárok, akiknek bár nincs Ausztriában lakhelyük, de fő jövedelmi forrásuk Ausztriában van (a jövedelmük 90%-ára itt tesznek szert, vagy a külföldi jövedelmük nem magasabb összesen eurónál), kérvényezhetik a korlátlan adókötelességet 37

38 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (11) Adózás (1988. évi Jövedelmi adó törvény Einkommensteuergesetz) Béradó alapja: munkavállalók és nyugdíjasok munkaviszonyából származó jövedelme(lohnsteuer) megfizetése: levonással Személyi jövedelemadó alapja: az önálló tevékenyégbıl szerzett jövedelem (Einkommensteuer) megfizetése: kivetéssel Jövedelemkategóriák: 1.mezı- és erdıgazdaságból, 2.önálló tevékenységbıl, 3.vállalkozási tevékenységbıl, 4.nem önálló munkából, 5.tıkevagyonból, 6.bérbeadásból származó jövedelem és 7.egyéb jövedelem Jövedelmek összesített összege ( külön kiadások+rendkívüli terhek) = Jövedelem adókivetési alap 38

39 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (12) Személyi jövedelemadó számítása 2009/2010 Jövedelem euróban Adó számítása Adó százalékban euróig* 0 0% euró ((Jövedelem )x5110)/ ,5% euró 5110+((Jövedelem )x15 125)/ ,214% euró felett (Jövedelem )x0,5 50% *Az adómentes sáv a korlátozott adókötelezettség alá eső külföldi illetőséggel bíró személyek esetében euró 39

40 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (13) Legfontosabb adómentes juttatások: családi pótlék terhességi-gyermekágyi segély és ehhez hasonló illetmények a törvényes társadalombiztosítástól, gyermekgondozási segély, gyermekgondozási segítség, gyermekgondozási támogatás. baleseti nyugdíjak ápolási díj és hozzájárulás a gondozási költségekhez borravalók 40

41 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK AUSZTRIÁBAN (14) Adócsökkentı kiadások: a bevétellel közvetlenül összefüggı kiadások köre üzemi kiadások jövedelem megszerzésére és megtartására fordított kiadások jövedelem szerzéssel nem függenek össze: külön kiadások (adótanácsadó költségek: korlátlan összegben), rendkívüli terhek (kényszerszerően keletkeznek és számottevıen károsítják a gazdasági teljesítıképességet, pl: betegséggel kapcsolatos kiadások) Adókedvezmények: Munkavállalói adókedvezmény (54 euró) Utazási költségekhez kapcsolódó adókedvezmény (291 ) Nyugdíjasok adókedvezménye (400 ) Egyedül keresık és gyermeküket egyedül nevelık adókedvezménye (364 ) Gyermektartási adókedvezmény (25,50, 38,20, 50,90 ) Gyermek után járó jövedelemadó kedvezmény (50,90 ) Adókedvezmény alacsony jövedelem esetén adójóváírás (negatív adó) a törvényes társadalmi biztosi tás munkavállalói hozzájárulásának 15%-a. 41

42 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (1) A munkavállalás általános feltételei utazás személyigazolvánnyal tartózkodási engedély nem szükséges, de 3 hónapon túl hivatalos igazolás a tartózkodási jogról bejelentkezés a lakcímbejelentı hatóságnál (Rathaus) német bankszámla szám (szig okmány, lakcím igazolása, munkáltatói igazolás) nincs központilag megállapított minimálbér, tájékoztató adat bérkalkulátor segítségével (2010. évben: ) kollektív szerzıdés munkaadó és munkavállaló között (Tarifvertrag), max. 30 % eltérés munkáltatói igazolás a munkaviszony megszőnése esetén, tartalmazza a fizetett munkabér összegét, a munkaviszony megszőnésének okát, a befizetett adók és járulékok összegét a munkanélküliség mértéke Németországban jelenleg: kb. 10% 42

43 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (2) Társadalombiztosítás a munkáltató kötelezettsége a TB intézményekhez a munkavállaló bejelentése regisztrációs szám a TB nyilvántartására, tartalmazza biztosítási idıszakot, fizetések összegét tb járulék fizetése % a munkáltató és munkavállaló között, mértéke: 12,5 17% a munkavállaló jogosult a biztosító választására (Krankenkassemitglied és Sozialversicherungsausweis). a fizetendı járulék összege függ a biztosítási alaptól, de független a biztosítótól a kiváltandó betegigazolvány ingyenes orvosi ellátás a munkavállalónak és családjának. 16 éven aluli gyermeknek ingyenes a gyógyszerellátása. 43

44 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (3) Fizetendı társadalombiztosítási járulékok: egészség és anyasági biztosítás, munkanélküli biztosítás, rokkant-, öregségi özvegyi nyugdíj hosszú távú ápolási biztosítás (bruttó fizetés 1,7%, bizonyos összeghatárig, %) Munkanélküli ellátás: kb. a fizetés 6,5%-a, 50 50%-ban fizeti a munkáltató, munkavállaló a nettó fizetés 60%-a, maximum: 4175 /hó. jogosultság feltétele munkanélkülivé válást megelızı két évben legalább 12 hónap biztosított munkaviszonnyal kell rendelkezni, igazolni kell az országban történt munkavállalás és a tartózkodás tényét Ha nem rendelkezik a szükséges biztosítási idıvel a más tagállamokban szerzett biztosítási jogviszonyai is beszámításra kerülhetnek 44

45 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (4) Betegbiztosításra jogosult személyek: munkavállalók és továbbképzésben résztvevık munkanélküliek, akik egy munkaügyi irodától juttatásokat kapnak diákok, gyakornokok, mővészek és szabadúszó újságírók nyugdíjasok és nyugdíjat igénylık a fentiek családtagjai Betegbiztosítási juttatások: háziorvosi, fogorvosi kezelés és speciális kezelések (olyan orvosok végezhetik, akiket a biztosító elismer - az orvosok 90%-a) gyógyszerek (A betegbiztosító a gyógyszerek árát támogatja) szemüvegek, protézisek (Egy bizonyos összeghatárig a biztosító fizeti) fogászati kiadások (50-80%-át a biztosító fizeti) kórházi kezelés ápolási segítség otthon (bizonyos feltételek mellett) 45

46 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (5) A nyugdíj korhatár egységesen 65 év az ellátási jogosultsághoz min. 60 hónap biztosítási idı szükséges. Nyugdíj a nyugdíjjárulékok általában a fizetés 18.6 %-a, melyet egy bizonyos összeghatárig vonnak a fizetésbıl (táj. adat: , ) a nyugdíjjárulékot 50 50%- ban fizeti a munkáltató és munkaadó a munkanélküliek járulékát a Munkanélküli Szolgálat fizeti a munkavállaló ha két vagy több EU tagállamban dolgozik, az állami nyugdíját a tagállamokban befizetett nyugdíj hozzájárulásokat összevonva számolják ki. 46

47 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (6) Nyugdíjra jogosultak Általánosságban mindenki, aki a kötelezı nyugdíjbiztosítást fizeti Anyák és apák, akik gyermeküket nevelik az elsı három évben Fizetés helyett szociális juttatásokban részesülı személyek (munkanélküli segély, stb.) 65 éven felüliek, akik legalább öt év biztosítással rendelkeznek 63 éven felüliek, akik legalább 35 év biztosítással rendelkeznek 60 éven felüliek, akik legalább 35 év biztosítással rendelkeznek és képtelenek a munkavégzésre 60 éven felüliek, akik legalább 15 év munkaviszonnyal rendelkeznek, munkanélküliek és a nyugdíj igénylése elıtti 10 évben legalább 8 évi biztosítással rendelkeznek 60 éven felüli nık, abban az esetben, ha 40 éves koruk után 10 év biztosítással rendelkeznek 60 éven felüli bányászok, akik 25 év biztosítással rendelkeznek 47

48 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (7) Nyugdíj jogosultság feltételei 60 hónapig tartó biztosítási járulékfizetés Férfiaknak általában 65 év korhatár vagy 35 év munkaviszony Nıknek 60 év korhatár vagy 15 év munkaviszony (10 éves biztosítási járulékfizetés) További nyugdíjjogcímek korkedvezményes hozzátartozói nyugdíj: árvasági özvegyi rokkantsági (teljes, részleges munkaképesség csökkenés) 48

49 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (8) Családi támogatások terhesség ideje alatt járó támogatások anyasági biztosítás anyasági segély családi pótlék juttatásának feltételei: állandó lakhely/tartózkodási hely egy gyermek után csak egy személy kaphatja igénylés a Familienkasse-nél kiegészítı pótlék: a kiegészítı pótlékot a családi pótlék mellett folyósítják alacsony jövedelmő családoknak, ahol kiskorú, illetve 25 év alatti, nem házas gyermek él. szülıi támogatás: egy háztartásban élı gyermekét saját maga neveli, és legfeljebb heti 30 órában, részmunkaidıben foglalkoztatott. A juttatást a szülı minimum 2, maximum 12 hónapig veheti igénybe. 49

50 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (9) Családi pótlék juttatásának feltételei: állandó lakhely/tartózkodási hely egy gyermek után csak egy személy kaphatja igénylés a Familienkasse-nél Adózás a Németországban letelepedtek, minden jövedelmük után adóznak,akkor is, ha jövedelmük más országokból származik. a nem Németországban élı adófizetıket csak a Németországból származó jövedelmük után adóztathatják Németország és a Magyar Köztársaság között a kettıs adóztatásról szóló egyezmény biztosítja, hogy az adóalany csak egy helyen fizessen adót. 50

51 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (10) Adózás (EStG 1934.) munka végzés megkezdése adókártya birtokában (Lohnsteuerkarte/Rathaus) ahány munkahely annyi adókártya a fizetésbıl a munkáltató adóelıleget von le szja bevallás határideje: május 30. fı szabályként a Németországban élı házastársak adóját az együttes jövedelmük alapján határozzák meg Jövedelem kategóriák Mezıgazdaság és erdészet Kereskedelem Vállalkozások Fizetett alkalmazottak Tıkebefektetés Bérleti díjak Más jövedelemforrások 51

52 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (11) Adózás a munkavállaló a munka megkezdésekor egy ún. adókártyát kap (Lohnsteuerkarte). a munkavállalónak annyi adókártyára van szüksége, ahány munkahelyen dolgozik Adókategóriák 1. kat.: egyedülálló, illetve elvált 2. kat.: egyedülálló, illetve elvált legalább egy gyermekkel, aki a háztartásában lakik és gyermek után járó juttatásban részesül 3. kat.: házas munkavállalók, illetve özvegyek (utóbbiak csak 1 évig a házastárs halála után) 4. kat.: házas munkavállalók, akik mindketten rendelkeznek jövedelemmel 5. kat.: házas munkavállalók, akik közül az egyik házastárs dolgozik, a másik pedig a 3. kategóriába tartozik 6. kat.: több munkahelyen dolgozó munkavállalók, akik második illetve harmadik adókártyájukat használják Az adózás mértéke az adókategória és bruttó fizetés függvénye 52

53 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (12) Adózás Munkavállalókat terhelı egyéb adók: szolidaritási adó a német egyesülés költségei- (kb. az szja 5,5 %-a) egyházi adó (kb. a jövedelem 8-10%-a) A teljes levonások kb. 35 %-a a fizetésnek szja megállapítása bérkalkulátor segítségével 53

54 MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGBAN (13) Adózás Jövedelemadó mértéke években Adobe Acrobat Document Átlagos adóterhelés években Adobe Acrobat Document 54

55 Hasznos tanácsok Legkeresettebb szakmák: orvos, mérnök, vendéglátóipar, takarítónık, ápolónık, építıipar (itt vannak a legnagyobb visszaélések) Szakértelem, nyelvismeret nélkül ne induljanak útnak Kiutazás elıtt ellenırizni a munkaközvetítıt, munkaadót Magyarországon a munkaközvetítı cégek nyilvántartásba vétele a székhely szerinti regionális munkaügyi központokban van, ahol a nyilvántartás megtekinthetı Munkaszerzıdést aláírni csak a tartalmának megismerése után Érvényes személyi igazolvány, útlevél, vezetıi jogosítvány Hiteles másolat/fordítás : diploma, bizonyítvány, születési anyakönyvi kivonat, egészségbiztosítás Iratok fordítása, hitelesítése Magyarországon olcsóbb, mit a többi tagállamban Induló alaptıke kb: ezer Ft 55

56 H A S Z N O S L I N K E K europa.eu/europedirect/index_hu. (www.berbarometer.hu) i_&met_y=unemployment_rate&idim=eu_country:hu &dl=hu&hl=hu&q=munkan%c3%a9lk%c3%bclis%c3 %A9gi+r%C3%A1ta munkanélküliségi ráta 56

57 Csatolt mellékletek: Adókönyv évre (Ausztria) 987/2009/EK végrehajtási RENDELET a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 883/2004/EK RENDELET a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról (11. cikk : a lakóhely meghatározásának elemei) 2004/38/EK IRÁNYELV az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról 89/391/EGK IRÁNYELV a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről Nem önálló munka jövedelme (15. cikk) Kovács Judit Rita

58 Köszönöm a figyelmet! 58

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:.. Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:. Lakóhely:

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 4.2.5.Nem minısül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani az önkormányzati segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez 2009 1/5 I. A kérelmezı személyi adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet KLINIKA MAGÁN KLINIKA KÓRHÁZ SZAKRENDELİ SZAKRENDELİ MAGÁN SZAKRENDELÉS

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások

Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Egészségbiztosítási ellátás Családi támogatás Nyugdíjszolgáltatás Eü. szolg. háziorvos fogászat járóbeteg fekvőbeteg

Részletesebben

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága dr. Gervai Nóra OEP Nyilvántartási és Szakigazgatási Fıosztály 1 Az elıadás tartalma Az egészségbiztosítás szervezete Jogszabályi háttér A

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 1. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 1. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 2. melléklet K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmezı személyi adatai Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

2009/04/22. A bizonyítványok és oklevelek jogi hatálya. Tartalom. Az elismerés

2009/04/22. A bizonyítványok és oklevelek jogi hatálya. Tartalom. Az elismerés Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ Bizonyítványok és oklevelek elismerése Magyarországon és külföldön, elsısorban az Európai Unióban A bizonyítványok és oklevelek jogi hatálya

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008.(IV.16.) rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és

Részletesebben

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Kőszárhegy Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

A négy alapszabadság. Alapvetı jogok az Európai Közösségben a 4 alapszabadság. Áru

A négy alapszabadság. Alapvetı jogok az Európai Közösségben a 4 alapszabadság. Áru Európai Uniós ismeretek A négy alapszabadság Alapvetı jogok az Európai Közösségben a 4 alapszabadság EGK cél: a tagállamok közös piacának kiépítése közös piac: olyan terület, ahol az áruk, szolgáltatások,

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Hajdúszoboszló Város Jegyzıjének 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

MUNKAVÁLLALÁS az Európai Unióban - Építőipari álláslehetőségek

MUNKAVÁLLALÁS az Európai Unióban - Építőipari álláslehetőségek MUNKAVÁLLALÁS az Európai Unióban - Építőipari álláslehetőségek Bíró Tímea EURES tanácsadó Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja II. Építő- KITT Klaszter Konferencia 2012. szeptember 28. EURopean

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybevevő gyermekre/ fiatal felnőttre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Apja neve:.. Születési

Részletesebben

1.1. Családi név: 1.2. Születési név: 1.3. Utónév/Utónevek: 1.4. Születési idı: év hó nap 1.5. NIP-szám: 1.6.

1.1. Családi név: 1.2. Születési név: 1.3. Utónév/Utónevek: 1.4. Születési idı: év hó nap 1.5. NIP-szám: 1.6. 5/B számú pótlap KIEGÉSZÍTİ ADATOK LENGYELORSZÁGBAN SZERZETT BIZTOSÍTÁSI/SZOLGÁLATI IDİ ESETÉN 1. Az igénylı személyi adatai 1.1. Családi név: 1.2. Születési név: 1.3. Utónév/Utónevek: 1.4. Születési idı:

Részletesebben

T/1371. számú. törvényjavaslat

T/1371. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1371. számú törvényjavaslat a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Adatlap. az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához

Adatlap. az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 2/A számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 1. Személyi adatok 1.1. [A HATÓSÁG TÖLTI KI] 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Anyja

Részletesebben

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt 63/2006.(III.27.) kormányrendelet alapján készült minta Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság vagy járulékfizetés alapjául szolgáló hatósági bizonyítvány kiállításához 1.Személyi adatok:

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok Homokmégy Község Önkormányzata 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Települési támogatás kérelem. Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító jele:...

Települési támogatás kérelem. Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító jele:... Gomba Község Polgármestere részére Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Települési támogatás kérelem Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító

Részletesebben

Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához

Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmezı személyes adatai 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerı-piaci szempontból kedvezıtlen helyzető egyes társadalmi csoportok és a munkaerıpiactól tartósan távollévık foglalkoztatása

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:..

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve: 1.1.2.

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő:

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmezı személyi adatai: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

Elbírálás rendje 3. (2) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a csatlakozásról szóló szándéknyilatkozatot évente aláírja.

Elbírálás rendje 3. (2) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a csatlakozásról szóló szándéknyilatkozatot évente aláírja. Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 17/2008.(IX.29.) rendelete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/391-943 Fax: 52/391-943 1.sz. Melléklet 5/2015.(II. 27.) Önkormányzati Rendelethez KÉRELEM rendkívüli

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁCI JÁRÁSI HIVATALA

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁCI JÁRÁSI HIVATALA PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁCI JÁRÁSI HIVATALA HATÓSÁGI OSZTÁLY KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó adatok: 1.1.Neve: 1.2. Születési neve:. 1.3. Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok 2 : Név:... Születési név:...

Részletesebben

A tanulószerzıdésrıl világosan

A tanulószerzıdésrıl világosan A tanulószerzıdésrıl világosan Jogszabályi háttér 1993. évi LXXVI tv. a szakképzésrıl 1993. évi LXXIX tv. a közoktatásról 2003. évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:...

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:... 1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER E L İ T E R J E S Z T É S az Országos Érdekegyeztetı Tanács részére a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetıségének meghosszabbításáról Budapest, 2009. október 2 Ö S S

Részletesebben