Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén óráig a Polgámesteri Hivatalban május Balatonkenesei Hírlap 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén 15-17 óráig a Polgámesteri Hivatalban. 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3"

Átírás

1

2

3 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! Az elmúlt hónap fontosabb történéseirõl kívánok néhány mondat erejéig tájékoztatást nyújtani az itt élõ és érdeklõdõ embereknek. A Széchenyi utca felújítása befejezõdött, már csak kiegészítõ munkák elvégzése történik az elkövetkezendõ hetekben. A kapubejárók szintre emelése, javítása, és néhány parkoló, víz elvezetõ folyóka, néhány méter járda kell hogy megépüljön. Az egész útfelületen az aszfalt simasága, egyenletessége érezhetõen nem a legkifogástalanabb, többek véleménye szerint sem. Mivel egyet értettünk ezzel a kritikával, a mûszaki ellenõrrel Somogyi Gyulával egy független vizsgáló laboratóriumot bíztunk meg az aszfalt hullámossága, anyag összetétele, bedolgozás gondossága és minõségének ellenõrzése érdekében. A vizsgálati jegyzõkönyv szerint az elvégzett munka a Magyar szabványnak megfelelõ, a felhasznált anyagok és technológiák eleget tesznek a törvényi elõírásoknak. Ezek után a munkát átvettük, csak minimális hiánypótlást jegyeztünk be az átvételi jegyzõkönyvbe. (füvesítés, útfestés) Azóta ezeket is pótolta és javította a kivitelezõ. Az elkészült munkára 5 év garancia vállalása mellett 4,5 millió forint visszatartása jelent fedezetet, az esetlegesen késõbb elõforduló most még nem látható meghibásodások javítására. Az út és csapadékvíz elvezetési munkák végzése folyamán a DRV szakemberei is felújításokat végeztek az ivóvíz rendszeren. Sajnos az Õ munkájukban már most több probléma látszik, ezeket folyamatosan javíttatjuk. A tervek szerint nyárra a megnövekedett forgalomra minden elkészül, és torlódások nélkül birtokba vehetik az autósok és gyalogosok a felújított járdát és utat. A másik, régóta településünket sújtó probléma a volt Nevelõotthon állapota. Az elmúlt napokban a tulajdonosokkal tárgyalt a Képviselõ-testület, és ígéretet kaptunk a közvetlen élet és balesetveszély 8 napon belüli megszüntetésére, a látvány és állapot javítását 30 napos határidõvel vállalták az épület és terület gazdái. Felhívtuk a figyelmüket a parkban megbúvó és menedéket talált állatvilágra, (borzok, rókák, nyestek) ígéretet tettek a probléma belátható idõn belüli kezelésére. Remélem, hogy az eddigiektõl eltérõen elmozdulás történik és a szezon elejére a látványos változások tanúi lehetünk. Április 26-án fontos esemény zajlott a Polgármesteri Hivatal falain belül, a jegyzõ választás. Ezen a napon hallgatta meg a testület a jegyzõi állásra benyújtott sikeres pályázók bemutatkozását. Beigazolódtak az általam rosszindulatú alaptalan pletykának és mendemondának gondolt információk. A Képviselõ-testület 4:3 arányban Fodor Krisztinát választotta városunk jegyzõjének. Kár volt a többi jelöltet egy felesleges és megalázó színjátékhoz felhasználni, mert a választás eredménye a jól értesültek számára már hónapokkal elõtte sem volt kétséges. Jegyzõ asszonyunk elõzõleg Papkeszi község jegyzõjeként dolgozott, egyébként Veszprémben lakik. Kérek mindenkit, hogy személyét ne a megválasztóik és elõzetes mendemondák alapján ítéljék meg, hanem a településünkön elvégzett feladatok végrehajtása után. Bár nem rá szavaztam, de véleményem szerint mindenkinek jár egy esély. Adjuk meg számára a szükséges segítséget, hogy mindnyájunk érdekében eredményesen tudja végezni munkáját. Többen, fõleg a kisgyermekes szülõk érdeklõdnek tõlem a gyermekorvos Horváth Mária jövõbeni szolgálata ügyében. Doktornõnk úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul, bár szeretett itt dolgozni, és az itt élõk, vele kapcsolatba kerülõk is szerették, tisztelték õt, elismerték szaktudását, munkáját, áldozattkészségét. Sok-sok gyermeknek, fiatalnak volt gyógyítója, tanácsadója. Tisztességgel végzett munkája után nem vagyok meggyõzõdve, hogy kiérdemelte a Képviselõ-testület január 27-i döntését, miszerint 2 héten belül költözzön ki a szolgálati lakásból. A döntés 4:3 arányban született. Hárman hiába érveltünk a doktornõ mellett a döntés ellen, nem találtunk megértésre. Kíváncsi vagyok, hogy gyermekorvosi lakás melyik barátnak vagy barátnõnek kell majd jobban, mint a gyermekeinket éjjel nappal gyógyítani kész, hálapénzt soha el nem fogadó köztünk és értünk élõ orvosnak, doktornõnek. Keserûen és kíváncsian várom a fejleményeket. Remélem a Képviselõ-testület tisztában van azzal, hogy a következõ gyermekorvosnak is szüksége lesz lakásra. Õ is a mi gyermekeinket fogja gyógyítani. Naponta több hívás, és érdeklõdés érkezik a locsolóvíz szolgáltatás kapcsán. Tárgyalásokat folytatunk a DRV-vel a Környezetvédelmi Hatósággal, a Vízügyi igazgatósággal, léptünk elõbbre a dolgok rendezése kapcsán, de sajnos nem rendelkezünk a szükséges meghatalmazásokkal sem, és a 640 ingatlan tulajdonosból mindösszesen 243 fõ fizette be a legszükségesebbnek ítélt 10 ezer forintot. Ez fele sem a tulajdonosok számának. Sajnos a pénz és a megbízások hiányában nem tudunk a tárgyalások tekintetében egy következõ, magasabb szintre lépni az elvárt eredmények érdekében. Bízom benne, hogy az elkövetkezendõ napokban a tulajdonosok hozzáállása jelentõsen változik, mert e nélkül nem fog a szolgáltatás megindulni. A felhasználók közös érdeke, hogy a felmerült problémákat megoldjuk, és az ivóvíznél olcsóbb locsolóvíz szolgáltatás folytatódhasson. Ha a célunk közös, úgy kérem, hogy az erõfeszítésünk is közös legyen. Várom a meghatalmazásokat és a befizetéseket, hogy tovább léphessünk. Az elkövetkezendõ idõszakban mindenkinek kevesebb gondot, jó egészséget, és jó idõt idõtöltést kívánok. Tömör István polgármester Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén óráig a Polgámesteri Hivatalban Korábban a települést érintõ történésekrõl igyekeztem tárgyilagos tájékoztatást adni a tisztelt olvasónak. Most is a közérdekû események adják az apropóját annak, hogy újságcikk formájában osszam meg Önökkel a véleményemet. A magas partra benyújtott pályázatot ismét nem nyerte el az Önkormányzat, melynek írója a volt jegyzõasszony volt. Ez nem az elsõ elvesztett pályázatunk, de most van egy olyan körülmény, amely mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Nem értem, hogy fordulhat elõ az, hogy a polgármester tudtával, a mûszaki csoport vezetõjének utasítására, az elbocsájtott jegyzõnek kiadják a magas partfalas pályázat dokumentációját, amit követõen a közvetítõ szerv vizsgálatot kezdeményez és nem sokra rá közli, hogy nem nyert a pályázat. Személyes vélemény Lehet, hogy e mögött semmi összefüggést nem kell keresni! Lehet, hogy a véletlenek egybejátszásáról van szó, ki-ki döntse el! Az viszont elfogadhatatlan, hogy valaki, akinek felmondtak az Önkormányzatnál, hivatali anyaghoz jusson hozzá! Ha már megemlítettem a volt jegyzõasszonyt, akkor vele folytatom. Egy hónapra rá, hogy a február 24-i testületi ülésen sor került felmentésére, munkaügyi bírósághoz fordult. Az indoka az, hogy állítása szerint õ a felmentése napján táppénzen volt és így a testület nem hozhatta volna meg a döntését. Ezt azzal a nyilatkozattal kívánja igazolni, amelyen dátumként február 25. szerepel, a tartalma pedig az, hogy a polgármester tudott arról, hogy táppénzen van és munkavégzésre rendelte be!

4 4 Balatonkenesei Hírlap május Ott szerepel a polgármester aláírása és a hivatali bélyegzõ is! Nézzük a tényeket! A volt jegyzõasszony február 24-én dolgozott, a testületi ülésen sem õ mint a törvényesség õre, sem a polgármester mint az egyéb munkáltatói jogokkal rendelkezõ személy nem jelezte, hogy a jegyzõasszony táppénzen lenne! Tény még az is, hogy a polgármester késõbb azt mondta, hogy nem tudott a táppénzes állományról, az említett nyilatkozatra pedig nem emlékszik! Valami nem tiszta ebben az egészben, hisz nem feltételezhetõ a város polgármesterérõl, hogy szándékosan anyagi kárt okozzon a településének! Természetesen az önkormányzat ellenkérelmet nyújtott be! A munkaügyi per ellenére új jegyzõt választani kellett! Ez meg is történt, amit megelõzött a jelentkezõk írásos pályázati anyagának az áttanulmányozása. Ezen is és a választáson is részt vettek a körjegyzõségben érintett települések polgármesterei is véleményezési joggal. Mindkét polgármester két jelöltet emelt ki, ami megegyezett az én és a testület más tagjainak véleményével is. A két kiemelt közül Fodor Krisztinát választottuk meg, aki több mint 12 éves jegyzõi-körjegyzõi tapasztalattal rendelkezik, és akiben egy rendkívül felkészült, törvénytisztelõ embert ismerhettünk meg. A hozzáállása és a jegyzõi munkával kapcsolatos elgondolásai meggyõzõdésem, hogy a település hasznára fog válni! A testület egyes tagjai a jegyzõasszonnyal kapcsolatban aggályosnak tartották, hogy feljelentés miatt hatósági eljárásban volt érintve, bár õk is olvashatták a hivatalos határozatot, amely szerint a vizsgálatot bûncselekmény hiányában lezárták! Az efféle feljelentések és rágalmazások nemcsak Papkeszin fordulnak elõ! Bizonyára sokan találkoztak korábban azokkal a szánalmas, nyelvtani hibáktól hemzsegõ rágalmazó szeméttel, ami egyes képviselõk ellen irányult. Arról viszont talán kevesebben tudnak, hogy nemrégiben Enyingrõl két levelet adtak fel. Az egyikben Kurucz Henrietta képviselõt jelentették fel a munkáját érintõ nevetséges vádakkal. A másikat pedig a felségemnek címezték, amelyben rólam és egyes képviselõ társaimról hordanak össze hazugságokat, természetesen névtelenül. Az ellenünk, illetve ellenem irányuló támadás ezzel nem ért véget, feleségem munkahelyén folytatódott! Volt olyan próbálkozás, hogy rábírják a takarékszövetkezetet arra, hogy mondjon fel a feleségemnek, ellenkezõ esetben megszüntetik a számlájukat! Az efféle zsarolás nem jött be, így életbe lépett a B terv. Ennek lényege, hogy olyan vádakkal illették a kenesei takarékszövetkezetet, hogy onnan számlainformációk kerülnek ki és megkezdõdött az ujjal mutogatás feleségemre! Sajnos az idegei nem bírták ezeket az igazságtalan támadásokat és azt sem, hogy a kirendeltség vezetõje nem állt mellé, sõt a vádaskodókkal folytatott beszélgetések témájának elhallgatásával és valami kialakult helyzetre hivatkozva, valamint a bizalom megrendülését emlegetve a konspirálók malmára hajtotta a vizet! Idõközben eljutottak hozzám olyan kijelentések is, hogy mikor mondok már le a képviselõségrõl, hisz akkor nem lenne mindez! Tehát nem kell feltenni azt a költõi kérdést, hogy vajon mi a céljuk egyeseknek mindezzel...? Ezek után a takarékszövetkezet igazgatósága meghozta a döntését, alkalmazva a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon elvet és feleségemet áthelyezte a balatonfõkajári fiókba. Legalább õk átlátták, hogy mirõl van szó és nem dõltek be a vádaskodásnak! Természetesen eszemben sincs ilyen aljas eszközökhöz folyamodó egyéneknek engedni! Sokkal fontosabbnak tartom azoknak megfelelni, akik a választásokon megtiszteltek szavazatukkal! Amint azt mások is teszik, én is egy idézettel zárnám: A hazugság a Gyengék fegyvere (Madách) Miklós Péter Köszönöm a bizalmat azoknak az ügyfeleknek, akik nem hiszik el a velem kapcsolatos rágalmakat! Miklósné Csapó Andrea H I R D E T M É N Y A Központi Statisztikai Hivatal 2011-ben népszámlálást hajt végre. A népszámlálás jogi alapját az Európai Parlament és Tanács nép- és lakásszámlálásról szóló 763/2008/EK rendelete adja, a végrehajtás konkrét idõpontját, módját, az adatkörök felsorolását a évi népszámlálásról szóló évi CXXXIX. törvény tartalmazza. A népszámlálás célja friss, aktuális adatokat biztosítani a központ és helyi közigazgatás, illetve a társadalmi folyamatok iránt érdeklõdõ, azokat kutató és elemzõ intézmények, szervezetek, szakemberek számára. A pontos címek meghatározása és véglegesítése a címek helyszíni ellenõrzése nélkül nem lehetséges. A évi népszámlálás végrehajtásához, számláló biztosi feladat ellátására jelentkezõket keresek. A számláló biztosok feladatai a évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 305/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 3. (2) bek. alapján: A számlálóbiztos feladatai: a) Az adatfelvétel október 1-jei kezdete elõtt a számlálókörzet bejárása, ennek során a népszámlálási kérdõívek, tájékoztató levél és a népszámlálási címazonosító (a továbbiakban: címazonosító) eljuttatása az adatszolgáltatókhoz, az adatszolgáltatók tájékoztatása az internetes és a papír alapú önkitöltõs, illetve interjús válaszadási lehetõségekrõl; b) az adatfelvétel végrehajtása; c) a kitöltött kérdõívek folyamatos átadása a felülvizsgálónak; d) a felülvizsgáló által nem elfogadhatónak minõsített kérdõív hibás vagy hiányzó adatainak javítása, illetve pótlása az adatszolgáltató ismételt megkérdezésével; e) az adatfelvétel befejezését követõen az üresen maradt kérdõívek és egyéb összeírási nyomtatványok átadása a felülvizsgálónak. A számlálóbiztosi feladatra jelentkezni a következõk szerint lehet: -személyesen a Polgármesteri Hivatal 6 számú irodájában, Szolga Angéla ig.ea-nál. - címen - telefonon: 88/ ; 88/ /21/ mellék Balatonkenese, Fodor Krisztina jegyzõ

5 2011. május Balatonkenesei Hírlap 5 Változásra van szükség Alapos és kitartó munka szükséges Vatics Erzsébet képviselõ asszony szerint a hosszútávú sikerhez. Nem szabad meghátrálni a támadások kereszttüzében, hanem menni kell tovább. Az elmúlt hónap jelentõs eseményérõl, a jegyzõválasztásról, valamint egyéb, a város lakosait érintõ kérdésekrõl beszélgettünk. Az elmúlt hónapban nagy érdeklõdés kísérte a jegyzõválasztást. Az április 26-i döntést milyen események elõzték meg? Megalakítottunk egy bizottságot, amelynek négy tagján kívül tanácskozási joggal részt vett a munkában a polgármester úr és az alpolgármester asszony, valamint Küngös és Csajág polgármesterei. Milyen feladatot végzett a bizottság? A bizottságot azért hoztuk létre, hogy a pályázatokat kizárólag a beadási határidõ lejárta után, együttesen lehessen felbontani. A pályázatok kezelését Borsné Hetyei Ildikó végezte. Hányan pályáztak a jegyzõi állásra? Összesen 14 pályázat érkezett, ebbõl két pályázat késve érkezett, egy jelentkezõ pedig nem rendelkezett az elõírt végzettséggel. Végül 11 fõt hívtunk meg személyes meghallgatásra. A képviselõ testület 4:3 arányban Fodor Krisztinát választotta meg városunk új jegyzõjének. Ismét a sokat emlegetett 4:3 szavazati eredmény. Szerinted miért alakult ismét így a szavazás? Az egészen biztos, hogy szakmai kifogások nem merültek fel a testületben, így a kialakult eredmény mögött valószínûleg egyéb, vélt sérelmek lehetnek. A pályázati anyagok felbontása után egy hét állt a polgármester úr rendelkezésére, hogy egyeztetéseket kezdeményezzen a testület tagjaival. Ez nem történt meg. Milyen kritériumok alapján döntöttetek? Döntésünket kizárólag szakmai tényezõk alapján hoztuk. A jelentkezõk közül Fodor Krisztina kimagaslott 12 év vezetõi gyakorlatával és körjegyzõségi tapasztalatával. Az elmúlt 4 év ismeretei alapján ki merem jelenteni, hogy magasan képzett és gyakorlott szakmai vezetõre van szükség. Érdemes elmondani, hogy mindezeken felül városunkat jól ismeri, családjával sok nyarat eltöltött már Balatonakarattyán. Többször hangsúlyoztad a szakmai tapasztalat fontosságát. Ezek szerint a korábbi jegyzõ indoklás nélküli felmentése mögött szakmai hiányosságok rejlenek? Wolf Viktóriával nem személyes ellentéteink voltak. Nagyon remélem, hogy a jövõben nem kell rendszeresen bíróságra járni, hiszen május 19-én lesz az a per, ami az elõzõ ciklusban történt közokirat- hamisítás büntette miatt folyik. Jegyzõkönyvbe kerültek olyan testületi határozatok, amelyeket nem szavazott meg a képviselõ-testület. Többször elõfordult, hogy a képviselõk tévesen lettek tájékoztatva, így több kellemetlenséggel szembesültek, melyek a településünk fejlesztését is lelassították. A képviselõk nem békétlenséget akarnak, hanem alapos munkát végezni, melyhez elengedhetetlen a jegyzõ szakmai felkészültsége. A hiányosságok takargatására a legkézenfekvõbb magyarázat akkor is és most is békétlenek, összeférhetetlenek. Pontosan mire gondolsz, amikor a békétlenséget említed? Az alapos munka bizonyára nem tetszik egyeseknek, mert nagyon sok esetben kaptunk, kapunk névtelen leveleket. A jegyzõ leváltását követõen egyik képviselõtársam feleségét igyekeztek kellemetlen helyzetbe hozni. Nagyon sokan tudják, hogy kik gerjesztik a feszültséget. Ismét csak azt tudom mondani, hogy ezeknek a személyeknek nem a település számít, hanem kizárólag a személyes haszonszerzés, ezért nem riadnak vissza semmi nemû kitalációtól, csak beszéljenek róla és ugrásra készen várják hátha feladja valamelyikünk! A közbeszéd szerint munkaügyi pert indított a leváltott jegyzõ. Mit lehet tudni a részletekrõl? A munkaügyi per elsõ tárgyalása szintén május 19-én lesz. A felmentését követõen pár héttel késõbb tudták meg a képviselõk, hogy Wolf Viktória a február 24-i testületi ülésen nem is volt jelen, mert táppénzen volt. A testületi ülés nyilvános volt, így bárki láthatta, hogy a jegyzõnõ ott volt. Akkor mi alapján állítja, hogy nem is volt jelen? Az egyéb munkáltatói jogokat (táppénz, szabadság, stb.) a polgármester úr gyakorolja. Nem jelezte, hogy táppénzes papírt vett át. Munkavégzés során nem lehet valaki táppénzen. Wolf Viktória miért indított pert az önkormányzat ellen? A periratból elõkerült egy nyilatkozat, önkormányzati bélyegzõvel és polgármesteri aláírással, melyben a polgármester úr elismeri, hogy tudott Wolf Viktória keresõképtelenségérõl, és Õ rendelte el a munkavégzést február 24-én, ennek ellent mond a polgármester úr márciusi jegyzõkönyvi nyilatkozata, mely szerint nem tudott a jegyzõ keresõképtelenségérõl. Ha testületi ülésen és a késõbbiekben sem jelezte a képviselõ-testület felé a jegyzõ keresõképtelenségét, akkor minek alapján írta alá a nyilatkozatot? Ezt a kérdést mi is feltettük a polgármester úrnak, hiszen Wolf Viktória nem a visszahelyezését kérte, hanem 10 havi illetményét kártérítésként, ami sok-sok millió forinttal érintené az önkormányzat költségvetését. Szeretném hozzáfûzni, hogy a polgármester úr elmondása szerint Õ nem ebben a formában írta alá a nyilatkozatot, és ebbõl a nyilatkozatból másolat sem található a hivatalban így a jegyzõ által beadott nyilatkozat lesz az irányadó. Miként reagált a képviselõ-testület erre a nyilatkozatra? Egy ilyen nyilatkozatnak súlyos következményei lehetnek, melyet négyen kifejtettünk a polgármester úrnak, de érdemi választ nem kaptunk,azonban a sajnálatáról biztosított bennünket!!! Mi viszont arról biztosítottuk, hogy teljes körû felelõséggel tartozik az aláírásaiért. Amennyiben Wolf Viktória pert nyer az önkormányzattal szemben, milyen következményekkel kell számolni? Elõször is a már említett 10 havi illetmény, azonban ennél sokkal súlyosabb következmény, hogy évekre minden pályázati lehetõség megszûnik a település elõtt. Pályázati forrásból valósult meg a Széchenyi utca felújítása is. A végleges befejezés mikor várható? A mûszaki átadás már megtörtént Somogyi Gyula mûszaki ellenõr közremûködésével. A kapubejárók megépítése kimaradt az eredeti tervbõl, így ezek utólagos elkészítése a testület kérése volt, amit még ez év március 25-én megszavaztunk. Hogy lehetett egy olyan tervet átvenni, illetve elfogadni, ami nem rendelkezett a szokásos és elvárt mûszaki tartalommal? Ismét olyat kérdezel, amit én is megkérdeztem a volt jegyzõtõl. Semmilyen választ nem kaptam, ami tudom, hogy furcsán hangzik, de az elmúlt idõszakban ez nem volt szokatlan a hivatalban. Kizárólag rosszallásuk híre jutott el hozzám, hogy ismét vitatkozom. Nem állt szándékomban senkivel sem vitatkozni, de talán nem tûnik kukacoskodásnak, ha szeretném megtudni, hogy ki és miért vett át olyan tervet, amely

6 6 Balatonkenesei Hírlap május még laikus szemmel is egyértelmûen hibás. Kimaradtak a kapubejárók és járdaszakaszok, ezen hiányosságokat a mûszaki ellenõrnek jelezni kellett volna. A polgármester úr szerette volna a lakosságot bevonni, hogy ne legyen utólag nagy költsége az önkormányzatnak. Azonban ezt négyen nem támogattuk, mert elõzetes egyeztetések nélkül nem lehet 84 családot váratlan kiadás elé állítani. A kapubejárók várhatóan mikor készülnek el? A polgármester úr sajnálatos módon még nem írta alá azt a szerzõdést, amely lehetõvé tenné, hogy a munkával megbízott helyi vállalkozó a kapubejárók megépítését elkezdhesse. A testület március 25-én biztosította a fedezetet, érthetetlen, hogy miért bírálja felül a testületi döntést a polgármester úr és júniusban építkezünk akadályozva a közlekedést, bosszantva a lakosságot, és ezáltal a hivatal munkáját is megnöveljük a reklamációs ügyek intézésével. Áprilisban lakossági fórumot tartott az önkormányzat, a locsolóvíz-szolgáltatással kapcsolatban. Sikerült megoldást találni a 640 családot érintõ kérdésben? A képviselõk sem rendelkeznek több információval, mint ami a lakossági fórumon elhangzott. Sajnos arra sem kaptunk még választ, hogy az ingatlanonként fizetendõ 10 ezer forint pontosan milyen kiadások fedezetére szolgál,ki döntött errõl, hogy pontosan 10 ezer forintot kell fizetniük a lakosoknak, mivel a képviselõ- testület tájékoztatása itt is elmaradt, így nem tudok érdemi választ adni, hogy mikor indul újra a szolgáltatás. OKH Fák a jövõnek! A faültetést két esemény is ösztönözte. Az egyik az évente megünneplésre kerülõ Föld Napja, a másik egy hazai cég húsz éves fennállásának jubileuma. Ebbõl az alkalomból az ország számos területén került sor faültetésre. Ehhez hozzájárult a balatonkenesei faültetés is (az iskola területén), melyet többen támogattak: Bollókné Rigó Katalin, aki kedvezményesen adta a facsemetéket, Zongor Katalin és Mátray Béláné, akik a fákat biztosították. A nemes cél megvalósításában segítettek: a fák szállítását a Városgondnokság végezte Becker János és Nagy György a gödröket ásták ki, Erdélyi János az ültetést irányította, a szülõk részérõl köszönjük a munkáját Vollár Péternek, Dévényi Tamásnak. A gyermekek nagy örömmel vettek részt, ünnepi mûsort adtak elõ és maguk is dolgoztak. Zongorné Mátray Piroska FELHÍVÁS RAJZPÁLYÁZATRA Rajzpályázatot hirdetünk a TÁJHÁZ fennállásának 20 éves évfordulója alkalmából. A pályázat célja: A gyermekek alkotásaikkal hívják fel a figyelmet településünk helytörténeti gyûjteményének fontosságára, a Tájház szépségeire, értékeire. Rajzos ábrázolásokkal kérjük bemutatni, mennyire fontos megismerkedni Kenese régi arcával, az elõdök életkörülményeinek megismerésével. A pályázat témái: Nagyanyáink örökségei Nagyapáink nyomdokában Ha Kenesén járok, a Tájházba betérek Pályázni lehet A3-as formátumú bármilyen eszközzel (filc, vízfesték, tempera, stb.) készült színes rajzzal. Egy pályázó több pályamûvet is beadhat. Egyes képek és képsorok is beadhatók. A rajzokra kérjük ráírni a pályázó nevét, címét, a kép címét, az elkészítés helyét, dátumát, képsor esetén a sorrendet jelölõ számokat. A beküldött pályamunkákat három fõbõl álló zsûri értékeli. A rajzokból kiállítás nyílik a Tájházban, melynek megnyitására június 12-én kerül sor. A legjobb öt pályamunkát díjazásban részesítjük. A fõdíj: Ft értékû vásárlási utalvány. Külön kategóriában díjazzuk a felnõtteket és a gyerekeket. Beadási határidõ: június 3. KULTÚRA HÁZA

7 2011. május Balatonkenesei Hírlap 7 Az elmúlt hónapokban több olyan esemény történt, amelyekrõl úgy gondolom szükséges tájékoztatni a lakosságot. Területi Szociális Szolgáltató Intézmény Infrastrukturális fejlesztése azaz az idõsek napközi otthonának épületének korszerûsítésével kapcsolatos tervezési munkálatok az utóbbi hónapokban igen lassan haladtak. Mindennek az oka, hogy az épület tervezési munkálatait önkényesen vállaló tervezõ a pályázati anyagban foglaltakkal ellentétben sokkal magasabb összegben vállalta volna a kiviteli tervek elkészítését. Több körös egyeztetõ tárgyalás után, amelyben részt vett Szabó Zoltán fõépítész Úr is- sikerül a tervezési költségeket lecsökkenteni csaknem a pályázatban foglalt ajánlat szintjére, bruttó 2 millió Forintra. Ezzel párhuzamosan a helyszínen statikai vizsgálat, feltárás történt. A felmérés során fény derül az épület hiányosságaira (alapozási, és szigetelési hiányosságok, és a sokat emlegetett forrásvíz), mely nagy mértékben befolyásolhatja a késõbbiekben a kivitelezés költségeinek alakulását. Az elkészült statikai vélemény sajnálatos módon nem állt rendelkezésére a képviselõ testületnek a május 16-i rendkívüli ülésen. Ez alkalommal szeretett volna a képviselõ testület határozatot hozni a tervezési szerzõdés megkötésérõl, illetve a szerzõdés tartalmáról. A szerzõdés szerint a feltárási munkálatok költség viselõje az Önkormányzat, de a tervezõ szóbeli tájékoztatása alapján a Polgármester Úr tudatta a testülettel, hogy a tervezõ a statikai vizsgálat eredményét nem bocsájtja az Önkormányzat rendelkezésére amíg a tervezõi szerzõdés nem kerül aláírásra, teszi azt annak ellenére, hogy a feltárást nem az engedélyezési terv elkészítése illetve a pályázat beadása elõtt végezte el, mint ahogy az elvárható lett volna. A képviselõ testület egyhangúlag úgy fogadta el a szerzõdést, hogy a pályázatban foglaltakkal megegyezõen az építési költéség nem haladhatja meg a bruttó 38 millió forint!!!! A projekt hivatalos nyitó rendezvényére május 17-én került sor a Kultúra Házában, a projekt zárása a pályázat szerint december 31., de az elhúzódó elõkészítõ munkák miatt a Hivatal szerzõdés módosítást kért, melyre még engedélyt nem kapott. A bizottság munkáját érintõ másik nagy horderejû ügy, a gyermekorvos nyugdíjba vonulásával kapcsolatos mendemondák. A háziorvosi (a gyermek és fogorvost is) szerzõdések alapján, abban az esetben, ha a praxisát az orvos el kívánja adni illetve nyugdíjba kíván vonulni, ezt az Önkormányzattal írásban kell közölni. A Polgármester Úr szóban tájékoztatta a testületet, Ússzunk tovább, mert érdemes! Tájékoztatás hogy Dr. Horváth Mária nyugdíjba kíván vonulni. Ismerve Dr. Horváth Mária orvosi pályafutását Balatonkenesén, mindannyian köszönettel tartozunk, önzetlen, magas szintû, mindig a betegek érdekeit szem elõtt tartó gyógyító munkájáért, melyet tett ünnepnapokon és hétvégén, ismerve a mai egészségügy helyzetét sokszor igen nagy áldozatokat hozva. Azokat a híresztelések, miszerint a gyermekorvost a testület kirakta a szolgálati lakásából, nem fedik a valóságot. Szeretném hitelesen tájékoztatni a lakosságot, a képviselõ testület döntéseirõl ezzel kapcsolatban, mivel ezek a döntések zárt ülésen születtek, így a lakosság ezekbe sajnálatos módon nem tekinthet bele, titoktartás a Polgármester Urat és minden képviselõt kötelez. Elõzményként el szeretném mondani, hogy a Polgármesteri Úr tájékoztatás szerint a szolgálati lakás üres, a gyermekorvos nem használja,rezsi költségét nem kívánta a továbbiakban fizetni. A testület január 27-i zárt ülésen született határozat alapján, mivel nem veszi igénybe az önkormányzati bérlakást lakásbérleti szerzõdését a képviselõ testület felmondta február 28-i határidõvel. Ezt a 40/2011. (I. 27.) számú határozatát a képviselõ testület egybehangzó 7 igen szavazattal hozta meg, tudomásul véve a Doktornõ döntését. A képviselõ testület joga az önkormányzati bérlakások bérlõinek meghatározása (igénylés alapján), így a késõbbiekben amennyiben az új gyermekorvos igényt tart a szolgálati lakásra a képviselõ testületnek támogatnia kell ezt az igényt, hiszen mindenki érdeke, hogy az orvosaink a településünkön lakjanak, éljenek május 17-én több éves sikertelen egyeztetést követõen a volt Nevelõotthon tulajdonosait hívta meg a Polgármester, hogy vázolják fel a jövõbeni elképzeléseiket. A tulajdonosok eleget tettek a meghívásnak, amelyen a Polgármester nem tartotta fontosnak a megjelenését, a testületi tagok többsége viszont részt vett ezen a megbeszélésén. Nagyon pozitív volt a tulajdonosok hozzáállása, várható, hogy a jövõben közösen megoldást találunk a sokak által problémaként kezelt Nevelõotthonra. A tulajdonosok továbbra is kitartanak a nagy létszámú munkaerõt foglalkoztató vállalkozás beindítása mellett a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben. A képviselõ testület biztosította a vállalkozókat a továbbiakban is elsõdleges feladatának tartja a munkahely teremtõ beruházások támogatását. Bízunk az együttmûködés sikerességében. Kurucz Henrietta Szociális Bizottság elnöke Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy az elsõ osztályosok a testnevelésóra keretében hetente három órán úszásoktatásban vesznek részt. A gyermekek így megbarátkoznak a vízzel, megtanulják a különbözõ úszásnemeket (gyors-, hát-, mellúszás). Mit jelentett mindez egy volt tanítványunknak? Olvassuk el rövid összefoglalóját! Elsõ osztályos korunkban a második félévtõl kezdve minden héten egyszer úszásoktatásban vehettünk részt. Kíváncsian vártuk, mégis milyen lesz az elsõ óra. Osztályfõnökeink kíséretében az egész évfolyam elutazott Balatonfûzfõre, ahol mindannyian megismerkedhettünk az úszás technikájával természetesen játékos feladatokon keresztül. Végig nagyon szórakoztunk, és közben megtanulhattuk, hogy a víz valóban a barátunk. Azt hiszem, megfelelõ alapokat kaptunk, hiszen l6 éves koromtól a gimnáziumi testnevelés órákon újra részt kellett vennem a kötelezõ úszáson, ahol eddigi tapasztalataimra igen csak Szükségem volt. Ráadásul balatoni fiatalként kötelességemnek éreztem, hogy legalább minimális szinten meg tanuljak úszni. Így késõbb szüleink is nyugodt lelkiismerettel engedtek el minket a strandra ahol már nem kellett semmilyen veszélytõl tartanunk. Összességében úgy érzem, hogy az úszásoktatás teljes mértékben a hasznunkra vált, és jó lenne, ha a mai elsõseink is részt vehetnének ebben az igazán szórakoztató, rendkívüli testnevelésoktatásban. /Sipos Nikolett (l7) / A legügyesebbeknek lehetõségük volt és van tovább fejleszteni tudásukat külön edzéseken. Ez teljes elkötelezettséget jelent a család számára. Rendszeres edzések a vízben, erõnléti edzések teremben. Versenyekre utazás. Sajnos az évek alatt nem mindenki tudta mindezt bevállalni. Az elmúlt években azonban Fincziczki Máté és Dávid, szüleik és edzõik segítségével országos versenyeken is jó helyezéseket értek el. Gulyás Gergõ a Magyar Speciális Olimpiának a válogatott kerettagja, aki l5 éve úszik versenyszerûen. Érmeinek száma: db. Az úszástanuláson túl mit nyújtottak ezek az órák? Mint kísérõ tanító megfigyeltem a gyermekek fejlõdését: önállóságot az öltözködésben, viselkedéskultúrát az autóbuszon, uszodában, alkalmazkodást a csoporttagokhoz. Önmaguk félelmeinek leküzdését, Adott kitartást, bátorságot, céltudatosságot. Fejlesztette a figyelmet, toleranciát, türelmet, mozgáskoordinációt. Bízunk abban, hogy gyermekeink számára továbbra is tudjuk biztosítani ezeket a lehetõségeket! Zongorné Mátray Piroska

Tisztelt Újságolvasók!

Tisztelt Újságolvasók! 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! Az elmúlt hónap fontosabb történéseirõl kívánok néhány mondat erejéig tájékoztatást nyújtani az itt élõ és érdeklõdõ embereknek. A Széchenyi utca

Részletesebben

Miért kérdezel? Hornyák Julianna

Miért kérdezel? Hornyák Julianna HEGYI BESZÉD 2012. április Főszerkesztő: Hornyák Julianna Szerkesztő: Rácz Erika E lapszámunk összeállításában közreműködött: Hornyák Julianna, Rácz Erika Kiadja: A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG.

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én 2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja Megemlékezés március 15-én Farsangi pillanatok 2007. március SÓSKÚTI HÍRADÓ Lapzártakor érkezett a hír, hogy a Pusztazámor Községben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében - 1 Pálmások Szövetsége Horváth István önkormányzati képviselő Szentes, Móricz Zsigmond u. 1/2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Szentes Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 16,50 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 16,50 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 27/2012. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 16,50 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 11/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 6-án 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének március 30-án 11,55 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérol.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének március 30-án 11,55 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérol. Szám: 8/2010. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z O K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. március 30-án 11,55 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. június 25-én 11.00 órai kezdettel a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nyelvoktató Általános Iskola igazgatói irodája hivatalos helyiségében

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergõ Margit Fülöp Attila Héninger László Herczeg Gabriella

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 17/2012. Ö. ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Telefon: 99/532-040, Fax: 99/532-041 E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu JEGYZŐKÖNYV Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása Társulási megállapodásának 5. sz. módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása Társulási megállapodásának 5. sz. módosításáról 4. napirend Elterjesztő: ELŐTERJESZTÉS a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása Társulási megállapodásának 5. sz. módosításáról Előzmények: 2015. november 5-én megtartott Társulási ülésen megvitattuk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

A Bárdos-díj odaítélésének szabályzata

A Bárdos-díj odaítélésének szabályzata 6. sz. melléklet A Bárdos-díj odaítélésének szabályzata A jelölést és a választást a gimnázium intézményvezetője által megbízott háromtagú bizottság irányítja, amelynek tagjai: egy fő az iskolavezetés

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Képviselőtestülete 8296 Monostorapáti Száma: 230-12/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 29- én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 16-án, 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 84/2016. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 19-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 19-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 8/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 19-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek 2012.szeptember 12-én megtartott együttes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek 2012.szeptember 12-én megtartott együttes üléséről. Torony község Önkormányzata T o r o n y Dozmat község Önkormányzata D o z m a t 5/2012. jkv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek 2012.szeptember

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 116/2009. (X. 26.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány belterületi buszvárók felújítása tárgyában

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/1/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester 1 Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. november 23. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. Szám: KOZP/921/5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 145/2012.(VII.31.) 146/2012.(VII.26.)

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2013. április 12-én tartott. Rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2013. április 12-én tartott. Rendkívüli nyílt üléséről. Sárhida község Önkormányzata 8944 Sárhida, Béke utca 26. Tel./Fax: (92) 693 964, (92) 461 042 E-mail: polgarmester@sarhida.hu, web: www.sarhida.hu 351-3/2013. (IV. 12.) JEGYZŐKÖNYV Sárhida község Önkormányzati

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről. - 244 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 115/2007. (XII. 18.) Jegyző írásbeli

Részletesebben

Javaslat a 2015.évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok meghatározására. polgármester x egyszerű x nyílt ülés x Fejlesztési Bizottság

Javaslat a 2015.évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok meghatározására. polgármester x egyszerű x nyílt ülés x Fejlesztési Bizottság 122/2015. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Javaslat a 2015.évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok meghatározására 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont):

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati alapítványok további működésnek tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. március 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Jelenlévő képviselők száma: 6 fő Igennel szavazók száma: 6 fő Nemmel szavazók száma: 0 fő Tartózkodók száma: 0 fő 367/2012. (VII. 25.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben