Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén óráig a Polgámesteri Hivatalban május Balatonkenesei Hírlap 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén 15-17 óráig a Polgámesteri Hivatalban. 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3"

Átírás

1

2

3 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! Az elmúlt hónap fontosabb történéseirõl kívánok néhány mondat erejéig tájékoztatást nyújtani az itt élõ és érdeklõdõ embereknek. A Széchenyi utca felújítása befejezõdött, már csak kiegészítõ munkák elvégzése történik az elkövetkezendõ hetekben. A kapubejárók szintre emelése, javítása, és néhány parkoló, víz elvezetõ folyóka, néhány méter járda kell hogy megépüljön. Az egész útfelületen az aszfalt simasága, egyenletessége érezhetõen nem a legkifogástalanabb, többek véleménye szerint sem. Mivel egyet értettünk ezzel a kritikával, a mûszaki ellenõrrel Somogyi Gyulával egy független vizsgáló laboratóriumot bíztunk meg az aszfalt hullámossága, anyag összetétele, bedolgozás gondossága és minõségének ellenõrzése érdekében. A vizsgálati jegyzõkönyv szerint az elvégzett munka a Magyar szabványnak megfelelõ, a felhasznált anyagok és technológiák eleget tesznek a törvényi elõírásoknak. Ezek után a munkát átvettük, csak minimális hiánypótlást jegyeztünk be az átvételi jegyzõkönyvbe. (füvesítés, útfestés) Azóta ezeket is pótolta és javította a kivitelezõ. Az elkészült munkára 5 év garancia vállalása mellett 4,5 millió forint visszatartása jelent fedezetet, az esetlegesen késõbb elõforduló most még nem látható meghibásodások javítására. Az út és csapadékvíz elvezetési munkák végzése folyamán a DRV szakemberei is felújításokat végeztek az ivóvíz rendszeren. Sajnos az Õ munkájukban már most több probléma látszik, ezeket folyamatosan javíttatjuk. A tervek szerint nyárra a megnövekedett forgalomra minden elkészül, és torlódások nélkül birtokba vehetik az autósok és gyalogosok a felújított járdát és utat. A másik, régóta településünket sújtó probléma a volt Nevelõotthon állapota. Az elmúlt napokban a tulajdonosokkal tárgyalt a Képviselõ-testület, és ígéretet kaptunk a közvetlen élet és balesetveszély 8 napon belüli megszüntetésére, a látvány és állapot javítását 30 napos határidõvel vállalták az épület és terület gazdái. Felhívtuk a figyelmüket a parkban megbúvó és menedéket talált állatvilágra, (borzok, rókák, nyestek) ígéretet tettek a probléma belátható idõn belüli kezelésére. Remélem, hogy az eddigiektõl eltérõen elmozdulás történik és a szezon elejére a látványos változások tanúi lehetünk. Április 26-án fontos esemény zajlott a Polgármesteri Hivatal falain belül, a jegyzõ választás. Ezen a napon hallgatta meg a testület a jegyzõi állásra benyújtott sikeres pályázók bemutatkozását. Beigazolódtak az általam rosszindulatú alaptalan pletykának és mendemondának gondolt információk. A Képviselõ-testület 4:3 arányban Fodor Krisztinát választotta városunk jegyzõjének. Kár volt a többi jelöltet egy felesleges és megalázó színjátékhoz felhasználni, mert a választás eredménye a jól értesültek számára már hónapokkal elõtte sem volt kétséges. Jegyzõ asszonyunk elõzõleg Papkeszi község jegyzõjeként dolgozott, egyébként Veszprémben lakik. Kérek mindenkit, hogy személyét ne a megválasztóik és elõzetes mendemondák alapján ítéljék meg, hanem a településünkön elvégzett feladatok végrehajtása után. Bár nem rá szavaztam, de véleményem szerint mindenkinek jár egy esély. Adjuk meg számára a szükséges segítséget, hogy mindnyájunk érdekében eredményesen tudja végezni munkáját. Többen, fõleg a kisgyermekes szülõk érdeklõdnek tõlem a gyermekorvos Horváth Mária jövõbeni szolgálata ügyében. Doktornõnk úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul, bár szeretett itt dolgozni, és az itt élõk, vele kapcsolatba kerülõk is szerették, tisztelték õt, elismerték szaktudását, munkáját, áldozattkészségét. Sok-sok gyermeknek, fiatalnak volt gyógyítója, tanácsadója. Tisztességgel végzett munkája után nem vagyok meggyõzõdve, hogy kiérdemelte a Képviselõ-testület január 27-i döntését, miszerint 2 héten belül költözzön ki a szolgálati lakásból. A döntés 4:3 arányban született. Hárman hiába érveltünk a doktornõ mellett a döntés ellen, nem találtunk megértésre. Kíváncsi vagyok, hogy gyermekorvosi lakás melyik barátnak vagy barátnõnek kell majd jobban, mint a gyermekeinket éjjel nappal gyógyítani kész, hálapénzt soha el nem fogadó köztünk és értünk élõ orvosnak, doktornõnek. Keserûen és kíváncsian várom a fejleményeket. Remélem a Képviselõ-testület tisztában van azzal, hogy a következõ gyermekorvosnak is szüksége lesz lakásra. Õ is a mi gyermekeinket fogja gyógyítani. Naponta több hívás, és érdeklõdés érkezik a locsolóvíz szolgáltatás kapcsán. Tárgyalásokat folytatunk a DRV-vel a Környezetvédelmi Hatósággal, a Vízügyi igazgatósággal, léptünk elõbbre a dolgok rendezése kapcsán, de sajnos nem rendelkezünk a szükséges meghatalmazásokkal sem, és a 640 ingatlan tulajdonosból mindösszesen 243 fõ fizette be a legszükségesebbnek ítélt 10 ezer forintot. Ez fele sem a tulajdonosok számának. Sajnos a pénz és a megbízások hiányában nem tudunk a tárgyalások tekintetében egy következõ, magasabb szintre lépni az elvárt eredmények érdekében. Bízom benne, hogy az elkövetkezendõ napokban a tulajdonosok hozzáállása jelentõsen változik, mert e nélkül nem fog a szolgáltatás megindulni. A felhasználók közös érdeke, hogy a felmerült problémákat megoldjuk, és az ivóvíznél olcsóbb locsolóvíz szolgáltatás folytatódhasson. Ha a célunk közös, úgy kérem, hogy az erõfeszítésünk is közös legyen. Várom a meghatalmazásokat és a befizetéseket, hogy tovább léphessünk. Az elkövetkezendõ idõszakban mindenkinek kevesebb gondot, jó egészséget, és jó idõt idõtöltést kívánok. Tömör István polgármester Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén óráig a Polgámesteri Hivatalban Korábban a települést érintõ történésekrõl igyekeztem tárgyilagos tájékoztatást adni a tisztelt olvasónak. Most is a közérdekû események adják az apropóját annak, hogy újságcikk formájában osszam meg Önökkel a véleményemet. A magas partra benyújtott pályázatot ismét nem nyerte el az Önkormányzat, melynek írója a volt jegyzõasszony volt. Ez nem az elsõ elvesztett pályázatunk, de most van egy olyan körülmény, amely mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Nem értem, hogy fordulhat elõ az, hogy a polgármester tudtával, a mûszaki csoport vezetõjének utasítására, az elbocsájtott jegyzõnek kiadják a magas partfalas pályázat dokumentációját, amit követõen a közvetítõ szerv vizsgálatot kezdeményez és nem sokra rá közli, hogy nem nyert a pályázat. Személyes vélemény Lehet, hogy e mögött semmi összefüggést nem kell keresni! Lehet, hogy a véletlenek egybejátszásáról van szó, ki-ki döntse el! Az viszont elfogadhatatlan, hogy valaki, akinek felmondtak az Önkormányzatnál, hivatali anyaghoz jusson hozzá! Ha már megemlítettem a volt jegyzõasszonyt, akkor vele folytatom. Egy hónapra rá, hogy a február 24-i testületi ülésen sor került felmentésére, munkaügyi bírósághoz fordult. Az indoka az, hogy állítása szerint õ a felmentése napján táppénzen volt és így a testület nem hozhatta volna meg a döntését. Ezt azzal a nyilatkozattal kívánja igazolni, amelyen dátumként február 25. szerepel, a tartalma pedig az, hogy a polgármester tudott arról, hogy táppénzen van és munkavégzésre rendelte be!

4 4 Balatonkenesei Hírlap május Ott szerepel a polgármester aláírása és a hivatali bélyegzõ is! Nézzük a tényeket! A volt jegyzõasszony február 24-én dolgozott, a testületi ülésen sem õ mint a törvényesség õre, sem a polgármester mint az egyéb munkáltatói jogokkal rendelkezõ személy nem jelezte, hogy a jegyzõasszony táppénzen lenne! Tény még az is, hogy a polgármester késõbb azt mondta, hogy nem tudott a táppénzes állományról, az említett nyilatkozatra pedig nem emlékszik! Valami nem tiszta ebben az egészben, hisz nem feltételezhetõ a város polgármesterérõl, hogy szándékosan anyagi kárt okozzon a településének! Természetesen az önkormányzat ellenkérelmet nyújtott be! A munkaügyi per ellenére új jegyzõt választani kellett! Ez meg is történt, amit megelõzött a jelentkezõk írásos pályázati anyagának az áttanulmányozása. Ezen is és a választáson is részt vettek a körjegyzõségben érintett települések polgármesterei is véleményezési joggal. Mindkét polgármester két jelöltet emelt ki, ami megegyezett az én és a testület más tagjainak véleményével is. A két kiemelt közül Fodor Krisztinát választottuk meg, aki több mint 12 éves jegyzõi-körjegyzõi tapasztalattal rendelkezik, és akiben egy rendkívül felkészült, törvénytisztelõ embert ismerhettünk meg. A hozzáállása és a jegyzõi munkával kapcsolatos elgondolásai meggyõzõdésem, hogy a település hasznára fog válni! A testület egyes tagjai a jegyzõasszonnyal kapcsolatban aggályosnak tartották, hogy feljelentés miatt hatósági eljárásban volt érintve, bár õk is olvashatták a hivatalos határozatot, amely szerint a vizsgálatot bûncselekmény hiányában lezárták! Az efféle feljelentések és rágalmazások nemcsak Papkeszin fordulnak elõ! Bizonyára sokan találkoztak korábban azokkal a szánalmas, nyelvtani hibáktól hemzsegõ rágalmazó szeméttel, ami egyes képviselõk ellen irányult. Arról viszont talán kevesebben tudnak, hogy nemrégiben Enyingrõl két levelet adtak fel. Az egyikben Kurucz Henrietta képviselõt jelentették fel a munkáját érintõ nevetséges vádakkal. A másikat pedig a felségemnek címezték, amelyben rólam és egyes képviselõ társaimról hordanak össze hazugságokat, természetesen névtelenül. Az ellenünk, illetve ellenem irányuló támadás ezzel nem ért véget, feleségem munkahelyén folytatódott! Volt olyan próbálkozás, hogy rábírják a takarékszövetkezetet arra, hogy mondjon fel a feleségemnek, ellenkezõ esetben megszüntetik a számlájukat! Az efféle zsarolás nem jött be, így életbe lépett a B terv. Ennek lényege, hogy olyan vádakkal illették a kenesei takarékszövetkezetet, hogy onnan számlainformációk kerülnek ki és megkezdõdött az ujjal mutogatás feleségemre! Sajnos az idegei nem bírták ezeket az igazságtalan támadásokat és azt sem, hogy a kirendeltség vezetõje nem állt mellé, sõt a vádaskodókkal folytatott beszélgetések témájának elhallgatásával és valami kialakult helyzetre hivatkozva, valamint a bizalom megrendülését emlegetve a konspirálók malmára hajtotta a vizet! Idõközben eljutottak hozzám olyan kijelentések is, hogy mikor mondok már le a képviselõségrõl, hisz akkor nem lenne mindez! Tehát nem kell feltenni azt a költõi kérdést, hogy vajon mi a céljuk egyeseknek mindezzel...? Ezek után a takarékszövetkezet igazgatósága meghozta a döntését, alkalmazva a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon elvet és feleségemet áthelyezte a balatonfõkajári fiókba. Legalább õk átlátták, hogy mirõl van szó és nem dõltek be a vádaskodásnak! Természetesen eszemben sincs ilyen aljas eszközökhöz folyamodó egyéneknek engedni! Sokkal fontosabbnak tartom azoknak megfelelni, akik a választásokon megtiszteltek szavazatukkal! Amint azt mások is teszik, én is egy idézettel zárnám: A hazugság a Gyengék fegyvere (Madách) Miklós Péter Köszönöm a bizalmat azoknak az ügyfeleknek, akik nem hiszik el a velem kapcsolatos rágalmakat! Miklósné Csapó Andrea H I R D E T M É N Y A Központi Statisztikai Hivatal 2011-ben népszámlálást hajt végre. A népszámlálás jogi alapját az Európai Parlament és Tanács nép- és lakásszámlálásról szóló 763/2008/EK rendelete adja, a végrehajtás konkrét idõpontját, módját, az adatkörök felsorolását a évi népszámlálásról szóló évi CXXXIX. törvény tartalmazza. A népszámlálás célja friss, aktuális adatokat biztosítani a központ és helyi közigazgatás, illetve a társadalmi folyamatok iránt érdeklõdõ, azokat kutató és elemzõ intézmények, szervezetek, szakemberek számára. A pontos címek meghatározása és véglegesítése a címek helyszíni ellenõrzése nélkül nem lehetséges. A évi népszámlálás végrehajtásához, számláló biztosi feladat ellátására jelentkezõket keresek. A számláló biztosok feladatai a évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 305/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 3. (2) bek. alapján: A számlálóbiztos feladatai: a) Az adatfelvétel október 1-jei kezdete elõtt a számlálókörzet bejárása, ennek során a népszámlálási kérdõívek, tájékoztató levél és a népszámlálási címazonosító (a továbbiakban: címazonosító) eljuttatása az adatszolgáltatókhoz, az adatszolgáltatók tájékoztatása az internetes és a papír alapú önkitöltõs, illetve interjús válaszadási lehetõségekrõl; b) az adatfelvétel végrehajtása; c) a kitöltött kérdõívek folyamatos átadása a felülvizsgálónak; d) a felülvizsgáló által nem elfogadhatónak minõsített kérdõív hibás vagy hiányzó adatainak javítása, illetve pótlása az adatszolgáltató ismételt megkérdezésével; e) az adatfelvétel befejezését követõen az üresen maradt kérdõívek és egyéb összeírási nyomtatványok átadása a felülvizsgálónak. A számlálóbiztosi feladatra jelentkezni a következõk szerint lehet: -személyesen a Polgármesteri Hivatal 6 számú irodájában, Szolga Angéla ig.ea-nál. - címen - telefonon: 88/ ; 88/ /21/ mellék Balatonkenese, Fodor Krisztina jegyzõ

5 2011. május Balatonkenesei Hírlap 5 Változásra van szükség Alapos és kitartó munka szükséges Vatics Erzsébet képviselõ asszony szerint a hosszútávú sikerhez. Nem szabad meghátrálni a támadások kereszttüzében, hanem menni kell tovább. Az elmúlt hónap jelentõs eseményérõl, a jegyzõválasztásról, valamint egyéb, a város lakosait érintõ kérdésekrõl beszélgettünk. Az elmúlt hónapban nagy érdeklõdés kísérte a jegyzõválasztást. Az április 26-i döntést milyen események elõzték meg? Megalakítottunk egy bizottságot, amelynek négy tagján kívül tanácskozási joggal részt vett a munkában a polgármester úr és az alpolgármester asszony, valamint Küngös és Csajág polgármesterei. Milyen feladatot végzett a bizottság? A bizottságot azért hoztuk létre, hogy a pályázatokat kizárólag a beadási határidõ lejárta után, együttesen lehessen felbontani. A pályázatok kezelését Borsné Hetyei Ildikó végezte. Hányan pályáztak a jegyzõi állásra? Összesen 14 pályázat érkezett, ebbõl két pályázat késve érkezett, egy jelentkezõ pedig nem rendelkezett az elõírt végzettséggel. Végül 11 fõt hívtunk meg személyes meghallgatásra. A képviselõ testület 4:3 arányban Fodor Krisztinát választotta meg városunk új jegyzõjének. Ismét a sokat emlegetett 4:3 szavazati eredmény. Szerinted miért alakult ismét így a szavazás? Az egészen biztos, hogy szakmai kifogások nem merültek fel a testületben, így a kialakult eredmény mögött valószínûleg egyéb, vélt sérelmek lehetnek. A pályázati anyagok felbontása után egy hét állt a polgármester úr rendelkezésére, hogy egyeztetéseket kezdeményezzen a testület tagjaival. Ez nem történt meg. Milyen kritériumok alapján döntöttetek? Döntésünket kizárólag szakmai tényezõk alapján hoztuk. A jelentkezõk közül Fodor Krisztina kimagaslott 12 év vezetõi gyakorlatával és körjegyzõségi tapasztalatával. Az elmúlt 4 év ismeretei alapján ki merem jelenteni, hogy magasan képzett és gyakorlott szakmai vezetõre van szükség. Érdemes elmondani, hogy mindezeken felül városunkat jól ismeri, családjával sok nyarat eltöltött már Balatonakarattyán. Többször hangsúlyoztad a szakmai tapasztalat fontosságát. Ezek szerint a korábbi jegyzõ indoklás nélküli felmentése mögött szakmai hiányosságok rejlenek? Wolf Viktóriával nem személyes ellentéteink voltak. Nagyon remélem, hogy a jövõben nem kell rendszeresen bíróságra járni, hiszen május 19-én lesz az a per, ami az elõzõ ciklusban történt közokirat- hamisítás büntette miatt folyik. Jegyzõkönyvbe kerültek olyan testületi határozatok, amelyeket nem szavazott meg a képviselõ-testület. Többször elõfordult, hogy a képviselõk tévesen lettek tájékoztatva, így több kellemetlenséggel szembesültek, melyek a településünk fejlesztését is lelassították. A képviselõk nem békétlenséget akarnak, hanem alapos munkát végezni, melyhez elengedhetetlen a jegyzõ szakmai felkészültsége. A hiányosságok takargatására a legkézenfekvõbb magyarázat akkor is és most is békétlenek, összeférhetetlenek. Pontosan mire gondolsz, amikor a békétlenséget említed? Az alapos munka bizonyára nem tetszik egyeseknek, mert nagyon sok esetben kaptunk, kapunk névtelen leveleket. A jegyzõ leváltását követõen egyik képviselõtársam feleségét igyekeztek kellemetlen helyzetbe hozni. Nagyon sokan tudják, hogy kik gerjesztik a feszültséget. Ismét csak azt tudom mondani, hogy ezeknek a személyeknek nem a település számít, hanem kizárólag a személyes haszonszerzés, ezért nem riadnak vissza semmi nemû kitalációtól, csak beszéljenek róla és ugrásra készen várják hátha feladja valamelyikünk! A közbeszéd szerint munkaügyi pert indított a leváltott jegyzõ. Mit lehet tudni a részletekrõl? A munkaügyi per elsõ tárgyalása szintén május 19-én lesz. A felmentését követõen pár héttel késõbb tudták meg a képviselõk, hogy Wolf Viktória a február 24-i testületi ülésen nem is volt jelen, mert táppénzen volt. A testületi ülés nyilvános volt, így bárki láthatta, hogy a jegyzõnõ ott volt. Akkor mi alapján állítja, hogy nem is volt jelen? Az egyéb munkáltatói jogokat (táppénz, szabadság, stb.) a polgármester úr gyakorolja. Nem jelezte, hogy táppénzes papírt vett át. Munkavégzés során nem lehet valaki táppénzen. Wolf Viktória miért indított pert az önkormányzat ellen? A periratból elõkerült egy nyilatkozat, önkormányzati bélyegzõvel és polgármesteri aláírással, melyben a polgármester úr elismeri, hogy tudott Wolf Viktória keresõképtelenségérõl, és Õ rendelte el a munkavégzést február 24-én, ennek ellent mond a polgármester úr márciusi jegyzõkönyvi nyilatkozata, mely szerint nem tudott a jegyzõ keresõképtelenségérõl. Ha testületi ülésen és a késõbbiekben sem jelezte a képviselõ-testület felé a jegyzõ keresõképtelenségét, akkor minek alapján írta alá a nyilatkozatot? Ezt a kérdést mi is feltettük a polgármester úrnak, hiszen Wolf Viktória nem a visszahelyezését kérte, hanem 10 havi illetményét kártérítésként, ami sok-sok millió forinttal érintené az önkormányzat költségvetését. Szeretném hozzáfûzni, hogy a polgármester úr elmondása szerint Õ nem ebben a formában írta alá a nyilatkozatot, és ebbõl a nyilatkozatból másolat sem található a hivatalban így a jegyzõ által beadott nyilatkozat lesz az irányadó. Miként reagált a képviselõ-testület erre a nyilatkozatra? Egy ilyen nyilatkozatnak súlyos következményei lehetnek, melyet négyen kifejtettünk a polgármester úrnak, de érdemi választ nem kaptunk,azonban a sajnálatáról biztosított bennünket!!! Mi viszont arról biztosítottuk, hogy teljes körû felelõséggel tartozik az aláírásaiért. Amennyiben Wolf Viktória pert nyer az önkormányzattal szemben, milyen következményekkel kell számolni? Elõször is a már említett 10 havi illetmény, azonban ennél sokkal súlyosabb következmény, hogy évekre minden pályázati lehetõség megszûnik a település elõtt. Pályázati forrásból valósult meg a Széchenyi utca felújítása is. A végleges befejezés mikor várható? A mûszaki átadás már megtörtént Somogyi Gyula mûszaki ellenõr közremûködésével. A kapubejárók megépítése kimaradt az eredeti tervbõl, így ezek utólagos elkészítése a testület kérése volt, amit még ez év március 25-én megszavaztunk. Hogy lehetett egy olyan tervet átvenni, illetve elfogadni, ami nem rendelkezett a szokásos és elvárt mûszaki tartalommal? Ismét olyat kérdezel, amit én is megkérdeztem a volt jegyzõtõl. Semmilyen választ nem kaptam, ami tudom, hogy furcsán hangzik, de az elmúlt idõszakban ez nem volt szokatlan a hivatalban. Kizárólag rosszallásuk híre jutott el hozzám, hogy ismét vitatkozom. Nem állt szándékomban senkivel sem vitatkozni, de talán nem tûnik kukacoskodásnak, ha szeretném megtudni, hogy ki és miért vett át olyan tervet, amely

6 6 Balatonkenesei Hírlap május még laikus szemmel is egyértelmûen hibás. Kimaradtak a kapubejárók és járdaszakaszok, ezen hiányosságokat a mûszaki ellenõrnek jelezni kellett volna. A polgármester úr szerette volna a lakosságot bevonni, hogy ne legyen utólag nagy költsége az önkormányzatnak. Azonban ezt négyen nem támogattuk, mert elõzetes egyeztetések nélkül nem lehet 84 családot váratlan kiadás elé állítani. A kapubejárók várhatóan mikor készülnek el? A polgármester úr sajnálatos módon még nem írta alá azt a szerzõdést, amely lehetõvé tenné, hogy a munkával megbízott helyi vállalkozó a kapubejárók megépítését elkezdhesse. A testület március 25-én biztosította a fedezetet, érthetetlen, hogy miért bírálja felül a testületi döntést a polgármester úr és júniusban építkezünk akadályozva a közlekedést, bosszantva a lakosságot, és ezáltal a hivatal munkáját is megnöveljük a reklamációs ügyek intézésével. Áprilisban lakossági fórumot tartott az önkormányzat, a locsolóvíz-szolgáltatással kapcsolatban. Sikerült megoldást találni a 640 családot érintõ kérdésben? A képviselõk sem rendelkeznek több információval, mint ami a lakossági fórumon elhangzott. Sajnos arra sem kaptunk még választ, hogy az ingatlanonként fizetendõ 10 ezer forint pontosan milyen kiadások fedezetére szolgál,ki döntött errõl, hogy pontosan 10 ezer forintot kell fizetniük a lakosoknak, mivel a képviselõ- testület tájékoztatása itt is elmaradt, így nem tudok érdemi választ adni, hogy mikor indul újra a szolgáltatás. OKH Fák a jövõnek! A faültetést két esemény is ösztönözte. Az egyik az évente megünneplésre kerülõ Föld Napja, a másik egy hazai cég húsz éves fennállásának jubileuma. Ebbõl az alkalomból az ország számos területén került sor faültetésre. Ehhez hozzájárult a balatonkenesei faültetés is (az iskola területén), melyet többen támogattak: Bollókné Rigó Katalin, aki kedvezményesen adta a facsemetéket, Zongor Katalin és Mátray Béláné, akik a fákat biztosították. A nemes cél megvalósításában segítettek: a fák szállítását a Városgondnokság végezte Becker János és Nagy György a gödröket ásták ki, Erdélyi János az ültetést irányította, a szülõk részérõl köszönjük a munkáját Vollár Péternek, Dévényi Tamásnak. A gyermekek nagy örömmel vettek részt, ünnepi mûsort adtak elõ és maguk is dolgoztak. Zongorné Mátray Piroska FELHÍVÁS RAJZPÁLYÁZATRA Rajzpályázatot hirdetünk a TÁJHÁZ fennállásának 20 éves évfordulója alkalmából. A pályázat célja: A gyermekek alkotásaikkal hívják fel a figyelmet településünk helytörténeti gyûjteményének fontosságára, a Tájház szépségeire, értékeire. Rajzos ábrázolásokkal kérjük bemutatni, mennyire fontos megismerkedni Kenese régi arcával, az elõdök életkörülményeinek megismerésével. A pályázat témái: Nagyanyáink örökségei Nagyapáink nyomdokában Ha Kenesén járok, a Tájházba betérek Pályázni lehet A3-as formátumú bármilyen eszközzel (filc, vízfesték, tempera, stb.) készült színes rajzzal. Egy pályázó több pályamûvet is beadhat. Egyes képek és képsorok is beadhatók. A rajzokra kérjük ráírni a pályázó nevét, címét, a kép címét, az elkészítés helyét, dátumát, képsor esetén a sorrendet jelölõ számokat. A beküldött pályamunkákat három fõbõl álló zsûri értékeli. A rajzokból kiállítás nyílik a Tájházban, melynek megnyitására június 12-én kerül sor. A legjobb öt pályamunkát díjazásban részesítjük. A fõdíj: Ft értékû vásárlási utalvány. Külön kategóriában díjazzuk a felnõtteket és a gyerekeket. Beadási határidõ: június 3. KULTÚRA HÁZA

7 2011. május Balatonkenesei Hírlap 7 Az elmúlt hónapokban több olyan esemény történt, amelyekrõl úgy gondolom szükséges tájékoztatni a lakosságot. Területi Szociális Szolgáltató Intézmény Infrastrukturális fejlesztése azaz az idõsek napközi otthonának épületének korszerûsítésével kapcsolatos tervezési munkálatok az utóbbi hónapokban igen lassan haladtak. Mindennek az oka, hogy az épület tervezési munkálatait önkényesen vállaló tervezõ a pályázati anyagban foglaltakkal ellentétben sokkal magasabb összegben vállalta volna a kiviteli tervek elkészítését. Több körös egyeztetõ tárgyalás után, amelyben részt vett Szabó Zoltán fõépítész Úr is- sikerül a tervezési költségeket lecsökkenteni csaknem a pályázatban foglalt ajánlat szintjére, bruttó 2 millió Forintra. Ezzel párhuzamosan a helyszínen statikai vizsgálat, feltárás történt. A felmérés során fény derül az épület hiányosságaira (alapozási, és szigetelési hiányosságok, és a sokat emlegetett forrásvíz), mely nagy mértékben befolyásolhatja a késõbbiekben a kivitelezés költségeinek alakulását. Az elkészült statikai vélemény sajnálatos módon nem állt rendelkezésére a képviselõ testületnek a május 16-i rendkívüli ülésen. Ez alkalommal szeretett volna a képviselõ testület határozatot hozni a tervezési szerzõdés megkötésérõl, illetve a szerzõdés tartalmáról. A szerzõdés szerint a feltárási munkálatok költség viselõje az Önkormányzat, de a tervezõ szóbeli tájékoztatása alapján a Polgármester Úr tudatta a testülettel, hogy a tervezõ a statikai vizsgálat eredményét nem bocsájtja az Önkormányzat rendelkezésére amíg a tervezõi szerzõdés nem kerül aláírásra, teszi azt annak ellenére, hogy a feltárást nem az engedélyezési terv elkészítése illetve a pályázat beadása elõtt végezte el, mint ahogy az elvárható lett volna. A képviselõ testület egyhangúlag úgy fogadta el a szerzõdést, hogy a pályázatban foglaltakkal megegyezõen az építési költéség nem haladhatja meg a bruttó 38 millió forint!!!! A projekt hivatalos nyitó rendezvényére május 17-én került sor a Kultúra Házában, a projekt zárása a pályázat szerint december 31., de az elhúzódó elõkészítõ munkák miatt a Hivatal szerzõdés módosítást kért, melyre még engedélyt nem kapott. A bizottság munkáját érintõ másik nagy horderejû ügy, a gyermekorvos nyugdíjba vonulásával kapcsolatos mendemondák. A háziorvosi (a gyermek és fogorvost is) szerzõdések alapján, abban az esetben, ha a praxisát az orvos el kívánja adni illetve nyugdíjba kíván vonulni, ezt az Önkormányzattal írásban kell közölni. A Polgármester Úr szóban tájékoztatta a testületet, Ússzunk tovább, mert érdemes! Tájékoztatás hogy Dr. Horváth Mária nyugdíjba kíván vonulni. Ismerve Dr. Horváth Mária orvosi pályafutását Balatonkenesén, mindannyian köszönettel tartozunk, önzetlen, magas szintû, mindig a betegek érdekeit szem elõtt tartó gyógyító munkájáért, melyet tett ünnepnapokon és hétvégén, ismerve a mai egészségügy helyzetét sokszor igen nagy áldozatokat hozva. Azokat a híresztelések, miszerint a gyermekorvost a testület kirakta a szolgálati lakásából, nem fedik a valóságot. Szeretném hitelesen tájékoztatni a lakosságot, a képviselõ testület döntéseirõl ezzel kapcsolatban, mivel ezek a döntések zárt ülésen születtek, így a lakosság ezekbe sajnálatos módon nem tekinthet bele, titoktartás a Polgármester Urat és minden képviselõt kötelez. Elõzményként el szeretném mondani, hogy a Polgármesteri Úr tájékoztatás szerint a szolgálati lakás üres, a gyermekorvos nem használja,rezsi költségét nem kívánta a továbbiakban fizetni. A testület január 27-i zárt ülésen született határozat alapján, mivel nem veszi igénybe az önkormányzati bérlakást lakásbérleti szerzõdését a képviselõ testület felmondta február 28-i határidõvel. Ezt a 40/2011. (I. 27.) számú határozatát a képviselõ testület egybehangzó 7 igen szavazattal hozta meg, tudomásul véve a Doktornõ döntését. A képviselõ testület joga az önkormányzati bérlakások bérlõinek meghatározása (igénylés alapján), így a késõbbiekben amennyiben az új gyermekorvos igényt tart a szolgálati lakásra a képviselõ testületnek támogatnia kell ezt az igényt, hiszen mindenki érdeke, hogy az orvosaink a településünkön lakjanak, éljenek május 17-én több éves sikertelen egyeztetést követõen a volt Nevelõotthon tulajdonosait hívta meg a Polgármester, hogy vázolják fel a jövõbeni elképzeléseiket. A tulajdonosok eleget tettek a meghívásnak, amelyen a Polgármester nem tartotta fontosnak a megjelenését, a testületi tagok többsége viszont részt vett ezen a megbeszélésén. Nagyon pozitív volt a tulajdonosok hozzáállása, várható, hogy a jövõben közösen megoldást találunk a sokak által problémaként kezelt Nevelõotthonra. A tulajdonosok továbbra is kitartanak a nagy létszámú munkaerõt foglalkoztató vállalkozás beindítása mellett a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben. A képviselõ testület biztosította a vállalkozókat a továbbiakban is elsõdleges feladatának tartja a munkahely teremtõ beruházások támogatását. Bízunk az együttmûködés sikerességében. Kurucz Henrietta Szociális Bizottság elnöke Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy az elsõ osztályosok a testnevelésóra keretében hetente három órán úszásoktatásban vesznek részt. A gyermekek így megbarátkoznak a vízzel, megtanulják a különbözõ úszásnemeket (gyors-, hát-, mellúszás). Mit jelentett mindez egy volt tanítványunknak? Olvassuk el rövid összefoglalóját! Elsõ osztályos korunkban a második félévtõl kezdve minden héten egyszer úszásoktatásban vehettünk részt. Kíváncsian vártuk, mégis milyen lesz az elsõ óra. Osztályfõnökeink kíséretében az egész évfolyam elutazott Balatonfûzfõre, ahol mindannyian megismerkedhettünk az úszás technikájával természetesen játékos feladatokon keresztül. Végig nagyon szórakoztunk, és közben megtanulhattuk, hogy a víz valóban a barátunk. Azt hiszem, megfelelõ alapokat kaptunk, hiszen l6 éves koromtól a gimnáziumi testnevelés órákon újra részt kellett vennem a kötelezõ úszáson, ahol eddigi tapasztalataimra igen csak Szükségem volt. Ráadásul balatoni fiatalként kötelességemnek éreztem, hogy legalább minimális szinten meg tanuljak úszni. Így késõbb szüleink is nyugodt lelkiismerettel engedtek el minket a strandra ahol már nem kellett semmilyen veszélytõl tartanunk. Összességében úgy érzem, hogy az úszásoktatás teljes mértékben a hasznunkra vált, és jó lenne, ha a mai elsõseink is részt vehetnének ebben az igazán szórakoztató, rendkívüli testnevelésoktatásban. /Sipos Nikolett (l7) / A legügyesebbeknek lehetõségük volt és van tovább fejleszteni tudásukat külön edzéseken. Ez teljes elkötelezettséget jelent a család számára. Rendszeres edzések a vízben, erõnléti edzések teremben. Versenyekre utazás. Sajnos az évek alatt nem mindenki tudta mindezt bevállalni. Az elmúlt években azonban Fincziczki Máté és Dávid, szüleik és edzõik segítségével országos versenyeken is jó helyezéseket értek el. Gulyás Gergõ a Magyar Speciális Olimpiának a válogatott kerettagja, aki l5 éve úszik versenyszerûen. Érmeinek száma: db. Az úszástanuláson túl mit nyújtottak ezek az órák? Mint kísérõ tanító megfigyeltem a gyermekek fejlõdését: önállóságot az öltözködésben, viselkedéskultúrát az autóbuszon, uszodában, alkalmazkodást a csoporttagokhoz. Önmaguk félelmeinek leküzdését, Adott kitartást, bátorságot, céltudatosságot. Fejlesztette a figyelmet, toleranciát, türelmet, mozgáskoordinációt. Bízunk abban, hogy gyermekeink számára továbbra is tudjuk biztosítani ezeket a lehetõségeket! Zongorné Mátray Piroska

Tisztelt Újságolvasók!

Tisztelt Újságolvasók! 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! Az elmúlt hónap fontosabb történéseirõl kívánok néhány mondat erejéig tájékoztatást nyújtani az itt élõ és érdeklõdõ embereknek. A Széchenyi utca

Részletesebben

Miért kérdezel? Hornyák Julianna

Miért kérdezel? Hornyák Julianna HEGYI BESZÉD 2012. április Főszerkesztő: Hornyák Julianna Szerkesztő: Rácz Erika E lapszámunk összeállításában közreműködött: Hornyák Julianna, Rácz Erika Kiadja: A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG.

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Telefon: 99/532-040, Fax: 99/532-041 E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu JEGYZŐKÖNYV Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 19-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 19-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 8/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 19-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Az

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében - 1 Pálmások Szövetsége Horváth István önkormányzati képviselő Szentes, Móricz Zsigmond u. 1/2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Szentes Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 17/2012. Ö. ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 11/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 6-án 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 16,50 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 16,50 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 27/2012. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 16,50 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. június 25-én 11.00 órai kezdettel a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nyelvoktató Általános Iskola igazgatói irodája hivatalos helyiségében

Részletesebben

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én 2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja Megemlékezés március 15-én Farsangi pillanatok 2007. március SÓSKÚTI HÍRADÓ Lapzártakor érkezett a hír, hogy a Pusztazámor Községben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2014. szeptember 6-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne:

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből 2012. március 29-én megtartott zárt ülésének könyvéből 119/2012. (III. 29.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői állás betöltésére az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Képviselőtestülete 8296 Monostorapáti Száma: 230-12/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 29- én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 145/2012.(VII.31.) 146/2012.(VII.26.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL ... sz. napirendi pont GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A volt egyházi ingatlanok tulajdoni

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006 február 13-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde udvari játékainak átalakítása, pótlása Előadó: Igmándyné Hebling

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2015. január 20-án, kedden, 10 óra 00 perckor az Országgyűlés

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett az alábbiak szerint:

Jegyzőkönyv. A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett az alábbiak szerint: Jegyzőkönyv Készült: 2008. április 28-án 15.30-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dr. Bohus Gábor, Dorkó György, Magyar János, Neuwirth László, Pallagi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirend: Napirend:

JEGYZŐKÖNYV. Napirend: Napirend: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. szeptember 09.-én 16:00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő Testületének képviselő testületi üléséről. Helyszín: Községháza Bakonybánk Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben