Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén óráig a Polgámesteri Hivatalban május Balatonkenesei Hírlap 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén 15-17 óráig a Polgámesteri Hivatalban. 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3"

Átírás

1

2

3 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! Az elmúlt hónap fontosabb történéseirõl kívánok néhány mondat erejéig tájékoztatást nyújtani az itt élõ és érdeklõdõ embereknek. A Széchenyi utca felújítása befejezõdött, már csak kiegészítõ munkák elvégzése történik az elkövetkezendõ hetekben. A kapubejárók szintre emelése, javítása, és néhány parkoló, víz elvezetõ folyóka, néhány méter járda kell hogy megépüljön. Az egész útfelületen az aszfalt simasága, egyenletessége érezhetõen nem a legkifogástalanabb, többek véleménye szerint sem. Mivel egyet értettünk ezzel a kritikával, a mûszaki ellenõrrel Somogyi Gyulával egy független vizsgáló laboratóriumot bíztunk meg az aszfalt hullámossága, anyag összetétele, bedolgozás gondossága és minõségének ellenõrzése érdekében. A vizsgálati jegyzõkönyv szerint az elvégzett munka a Magyar szabványnak megfelelõ, a felhasznált anyagok és technológiák eleget tesznek a törvényi elõírásoknak. Ezek után a munkát átvettük, csak minimális hiánypótlást jegyeztünk be az átvételi jegyzõkönyvbe. (füvesítés, útfestés) Azóta ezeket is pótolta és javította a kivitelezõ. Az elkészült munkára 5 év garancia vállalása mellett 4,5 millió forint visszatartása jelent fedezetet, az esetlegesen késõbb elõforduló most még nem látható meghibásodások javítására. Az út és csapadékvíz elvezetési munkák végzése folyamán a DRV szakemberei is felújításokat végeztek az ivóvíz rendszeren. Sajnos az Õ munkájukban már most több probléma látszik, ezeket folyamatosan javíttatjuk. A tervek szerint nyárra a megnövekedett forgalomra minden elkészül, és torlódások nélkül birtokba vehetik az autósok és gyalogosok a felújított járdát és utat. A másik, régóta településünket sújtó probléma a volt Nevelõotthon állapota. Az elmúlt napokban a tulajdonosokkal tárgyalt a Képviselõ-testület, és ígéretet kaptunk a közvetlen élet és balesetveszély 8 napon belüli megszüntetésére, a látvány és állapot javítását 30 napos határidõvel vállalták az épület és terület gazdái. Felhívtuk a figyelmüket a parkban megbúvó és menedéket talált állatvilágra, (borzok, rókák, nyestek) ígéretet tettek a probléma belátható idõn belüli kezelésére. Remélem, hogy az eddigiektõl eltérõen elmozdulás történik és a szezon elejére a látványos változások tanúi lehetünk. Április 26-án fontos esemény zajlott a Polgármesteri Hivatal falain belül, a jegyzõ választás. Ezen a napon hallgatta meg a testület a jegyzõi állásra benyújtott sikeres pályázók bemutatkozását. Beigazolódtak az általam rosszindulatú alaptalan pletykának és mendemondának gondolt információk. A Képviselõ-testület 4:3 arányban Fodor Krisztinát választotta városunk jegyzõjének. Kár volt a többi jelöltet egy felesleges és megalázó színjátékhoz felhasználni, mert a választás eredménye a jól értesültek számára már hónapokkal elõtte sem volt kétséges. Jegyzõ asszonyunk elõzõleg Papkeszi község jegyzõjeként dolgozott, egyébként Veszprémben lakik. Kérek mindenkit, hogy személyét ne a megválasztóik és elõzetes mendemondák alapján ítéljék meg, hanem a településünkön elvégzett feladatok végrehajtása után. Bár nem rá szavaztam, de véleményem szerint mindenkinek jár egy esély. Adjuk meg számára a szükséges segítséget, hogy mindnyájunk érdekében eredményesen tudja végezni munkáját. Többen, fõleg a kisgyermekes szülõk érdeklõdnek tõlem a gyermekorvos Horváth Mária jövõbeni szolgálata ügyében. Doktornõnk úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul, bár szeretett itt dolgozni, és az itt élõk, vele kapcsolatba kerülõk is szerették, tisztelték õt, elismerték szaktudását, munkáját, áldozattkészségét. Sok-sok gyermeknek, fiatalnak volt gyógyítója, tanácsadója. Tisztességgel végzett munkája után nem vagyok meggyõzõdve, hogy kiérdemelte a Képviselõ-testület január 27-i döntését, miszerint 2 héten belül költözzön ki a szolgálati lakásból. A döntés 4:3 arányban született. Hárman hiába érveltünk a doktornõ mellett a döntés ellen, nem találtunk megértésre. Kíváncsi vagyok, hogy gyermekorvosi lakás melyik barátnak vagy barátnõnek kell majd jobban, mint a gyermekeinket éjjel nappal gyógyítani kész, hálapénzt soha el nem fogadó köztünk és értünk élõ orvosnak, doktornõnek. Keserûen és kíváncsian várom a fejleményeket. Remélem a Képviselõ-testület tisztában van azzal, hogy a következõ gyermekorvosnak is szüksége lesz lakásra. Õ is a mi gyermekeinket fogja gyógyítani. Naponta több hívás, és érdeklõdés érkezik a locsolóvíz szolgáltatás kapcsán. Tárgyalásokat folytatunk a DRV-vel a Környezetvédelmi Hatósággal, a Vízügyi igazgatósággal, léptünk elõbbre a dolgok rendezése kapcsán, de sajnos nem rendelkezünk a szükséges meghatalmazásokkal sem, és a 640 ingatlan tulajdonosból mindösszesen 243 fõ fizette be a legszükségesebbnek ítélt 10 ezer forintot. Ez fele sem a tulajdonosok számának. Sajnos a pénz és a megbízások hiányában nem tudunk a tárgyalások tekintetében egy következõ, magasabb szintre lépni az elvárt eredmények érdekében. Bízom benne, hogy az elkövetkezendõ napokban a tulajdonosok hozzáállása jelentõsen változik, mert e nélkül nem fog a szolgáltatás megindulni. A felhasználók közös érdeke, hogy a felmerült problémákat megoldjuk, és az ivóvíznél olcsóbb locsolóvíz szolgáltatás folytatódhasson. Ha a célunk közös, úgy kérem, hogy az erõfeszítésünk is közös legyen. Várom a meghatalmazásokat és a befizetéseket, hogy tovább léphessünk. Az elkövetkezendõ idõszakban mindenkinek kevesebb gondot, jó egészséget, és jó idõt idõtöltést kívánok. Tömör István polgármester Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén óráig a Polgámesteri Hivatalban Korábban a települést érintõ történésekrõl igyekeztem tárgyilagos tájékoztatást adni a tisztelt olvasónak. Most is a közérdekû események adják az apropóját annak, hogy újságcikk formájában osszam meg Önökkel a véleményemet. A magas partra benyújtott pályázatot ismét nem nyerte el az Önkormányzat, melynek írója a volt jegyzõasszony volt. Ez nem az elsõ elvesztett pályázatunk, de most van egy olyan körülmény, amely mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Nem értem, hogy fordulhat elõ az, hogy a polgármester tudtával, a mûszaki csoport vezetõjének utasítására, az elbocsájtott jegyzõnek kiadják a magas partfalas pályázat dokumentációját, amit követõen a közvetítõ szerv vizsgálatot kezdeményez és nem sokra rá közli, hogy nem nyert a pályázat. Személyes vélemény Lehet, hogy e mögött semmi összefüggést nem kell keresni! Lehet, hogy a véletlenek egybejátszásáról van szó, ki-ki döntse el! Az viszont elfogadhatatlan, hogy valaki, akinek felmondtak az Önkormányzatnál, hivatali anyaghoz jusson hozzá! Ha már megemlítettem a volt jegyzõasszonyt, akkor vele folytatom. Egy hónapra rá, hogy a február 24-i testületi ülésen sor került felmentésére, munkaügyi bírósághoz fordult. Az indoka az, hogy állítása szerint õ a felmentése napján táppénzen volt és így a testület nem hozhatta volna meg a döntését. Ezt azzal a nyilatkozattal kívánja igazolni, amelyen dátumként február 25. szerepel, a tartalma pedig az, hogy a polgármester tudott arról, hogy táppénzen van és munkavégzésre rendelte be!

4 4 Balatonkenesei Hírlap május Ott szerepel a polgármester aláírása és a hivatali bélyegzõ is! Nézzük a tényeket! A volt jegyzõasszony február 24-én dolgozott, a testületi ülésen sem õ mint a törvényesség õre, sem a polgármester mint az egyéb munkáltatói jogokkal rendelkezõ személy nem jelezte, hogy a jegyzõasszony táppénzen lenne! Tény még az is, hogy a polgármester késõbb azt mondta, hogy nem tudott a táppénzes állományról, az említett nyilatkozatra pedig nem emlékszik! Valami nem tiszta ebben az egészben, hisz nem feltételezhetõ a város polgármesterérõl, hogy szándékosan anyagi kárt okozzon a településének! Természetesen az önkormányzat ellenkérelmet nyújtott be! A munkaügyi per ellenére új jegyzõt választani kellett! Ez meg is történt, amit megelõzött a jelentkezõk írásos pályázati anyagának az áttanulmányozása. Ezen is és a választáson is részt vettek a körjegyzõségben érintett települések polgármesterei is véleményezési joggal. Mindkét polgármester két jelöltet emelt ki, ami megegyezett az én és a testület más tagjainak véleményével is. A két kiemelt közül Fodor Krisztinát választottuk meg, aki több mint 12 éves jegyzõi-körjegyzõi tapasztalattal rendelkezik, és akiben egy rendkívül felkészült, törvénytisztelõ embert ismerhettünk meg. A hozzáállása és a jegyzõi munkával kapcsolatos elgondolásai meggyõzõdésem, hogy a település hasznára fog válni! A testület egyes tagjai a jegyzõasszonnyal kapcsolatban aggályosnak tartották, hogy feljelentés miatt hatósági eljárásban volt érintve, bár õk is olvashatták a hivatalos határozatot, amely szerint a vizsgálatot bûncselekmény hiányában lezárták! Az efféle feljelentések és rágalmazások nemcsak Papkeszin fordulnak elõ! Bizonyára sokan találkoztak korábban azokkal a szánalmas, nyelvtani hibáktól hemzsegõ rágalmazó szeméttel, ami egyes képviselõk ellen irányult. Arról viszont talán kevesebben tudnak, hogy nemrégiben Enyingrõl két levelet adtak fel. Az egyikben Kurucz Henrietta képviselõt jelentették fel a munkáját érintõ nevetséges vádakkal. A másikat pedig a felségemnek címezték, amelyben rólam és egyes képviselõ társaimról hordanak össze hazugságokat, természetesen névtelenül. Az ellenünk, illetve ellenem irányuló támadás ezzel nem ért véget, feleségem munkahelyén folytatódott! Volt olyan próbálkozás, hogy rábírják a takarékszövetkezetet arra, hogy mondjon fel a feleségemnek, ellenkezõ esetben megszüntetik a számlájukat! Az efféle zsarolás nem jött be, így életbe lépett a B terv. Ennek lényege, hogy olyan vádakkal illették a kenesei takarékszövetkezetet, hogy onnan számlainformációk kerülnek ki és megkezdõdött az ujjal mutogatás feleségemre! Sajnos az idegei nem bírták ezeket az igazságtalan támadásokat és azt sem, hogy a kirendeltség vezetõje nem állt mellé, sõt a vádaskodókkal folytatott beszélgetések témájának elhallgatásával és valami kialakult helyzetre hivatkozva, valamint a bizalom megrendülését emlegetve a konspirálók malmára hajtotta a vizet! Idõközben eljutottak hozzám olyan kijelentések is, hogy mikor mondok már le a képviselõségrõl, hisz akkor nem lenne mindez! Tehát nem kell feltenni azt a költõi kérdést, hogy vajon mi a céljuk egyeseknek mindezzel...? Ezek után a takarékszövetkezet igazgatósága meghozta a döntését, alkalmazva a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon elvet és feleségemet áthelyezte a balatonfõkajári fiókba. Legalább õk átlátták, hogy mirõl van szó és nem dõltek be a vádaskodásnak! Természetesen eszemben sincs ilyen aljas eszközökhöz folyamodó egyéneknek engedni! Sokkal fontosabbnak tartom azoknak megfelelni, akik a választásokon megtiszteltek szavazatukkal! Amint azt mások is teszik, én is egy idézettel zárnám: A hazugság a Gyengék fegyvere (Madách) Miklós Péter Köszönöm a bizalmat azoknak az ügyfeleknek, akik nem hiszik el a velem kapcsolatos rágalmakat! Miklósné Csapó Andrea H I R D E T M É N Y A Központi Statisztikai Hivatal 2011-ben népszámlálást hajt végre. A népszámlálás jogi alapját az Európai Parlament és Tanács nép- és lakásszámlálásról szóló 763/2008/EK rendelete adja, a végrehajtás konkrét idõpontját, módját, az adatkörök felsorolását a évi népszámlálásról szóló évi CXXXIX. törvény tartalmazza. A népszámlálás célja friss, aktuális adatokat biztosítani a központ és helyi közigazgatás, illetve a társadalmi folyamatok iránt érdeklõdõ, azokat kutató és elemzõ intézmények, szervezetek, szakemberek számára. A pontos címek meghatározása és véglegesítése a címek helyszíni ellenõrzése nélkül nem lehetséges. A évi népszámlálás végrehajtásához, számláló biztosi feladat ellátására jelentkezõket keresek. A számláló biztosok feladatai a évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 305/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 3. (2) bek. alapján: A számlálóbiztos feladatai: a) Az adatfelvétel október 1-jei kezdete elõtt a számlálókörzet bejárása, ennek során a népszámlálási kérdõívek, tájékoztató levél és a népszámlálási címazonosító (a továbbiakban: címazonosító) eljuttatása az adatszolgáltatókhoz, az adatszolgáltatók tájékoztatása az internetes és a papír alapú önkitöltõs, illetve interjús válaszadási lehetõségekrõl; b) az adatfelvétel végrehajtása; c) a kitöltött kérdõívek folyamatos átadása a felülvizsgálónak; d) a felülvizsgáló által nem elfogadhatónak minõsített kérdõív hibás vagy hiányzó adatainak javítása, illetve pótlása az adatszolgáltató ismételt megkérdezésével; e) az adatfelvétel befejezését követõen az üresen maradt kérdõívek és egyéb összeírási nyomtatványok átadása a felülvizsgálónak. A számlálóbiztosi feladatra jelentkezni a következõk szerint lehet: -személyesen a Polgármesteri Hivatal 6 számú irodájában, Szolga Angéla ig.ea-nál. - címen - telefonon: 88/ ; 88/ /21/ mellék Balatonkenese, Fodor Krisztina jegyzõ

5 2011. május Balatonkenesei Hírlap 5 Változásra van szükség Alapos és kitartó munka szükséges Vatics Erzsébet képviselõ asszony szerint a hosszútávú sikerhez. Nem szabad meghátrálni a támadások kereszttüzében, hanem menni kell tovább. Az elmúlt hónap jelentõs eseményérõl, a jegyzõválasztásról, valamint egyéb, a város lakosait érintõ kérdésekrõl beszélgettünk. Az elmúlt hónapban nagy érdeklõdés kísérte a jegyzõválasztást. Az április 26-i döntést milyen események elõzték meg? Megalakítottunk egy bizottságot, amelynek négy tagján kívül tanácskozási joggal részt vett a munkában a polgármester úr és az alpolgármester asszony, valamint Küngös és Csajág polgármesterei. Milyen feladatot végzett a bizottság? A bizottságot azért hoztuk létre, hogy a pályázatokat kizárólag a beadási határidõ lejárta után, együttesen lehessen felbontani. A pályázatok kezelését Borsné Hetyei Ildikó végezte. Hányan pályáztak a jegyzõi állásra? Összesen 14 pályázat érkezett, ebbõl két pályázat késve érkezett, egy jelentkezõ pedig nem rendelkezett az elõírt végzettséggel. Végül 11 fõt hívtunk meg személyes meghallgatásra. A képviselõ testület 4:3 arányban Fodor Krisztinát választotta meg városunk új jegyzõjének. Ismét a sokat emlegetett 4:3 szavazati eredmény. Szerinted miért alakult ismét így a szavazás? Az egészen biztos, hogy szakmai kifogások nem merültek fel a testületben, így a kialakult eredmény mögött valószínûleg egyéb, vélt sérelmek lehetnek. A pályázati anyagok felbontása után egy hét állt a polgármester úr rendelkezésére, hogy egyeztetéseket kezdeményezzen a testület tagjaival. Ez nem történt meg. Milyen kritériumok alapján döntöttetek? Döntésünket kizárólag szakmai tényezõk alapján hoztuk. A jelentkezõk közül Fodor Krisztina kimagaslott 12 év vezetõi gyakorlatával és körjegyzõségi tapasztalatával. Az elmúlt 4 év ismeretei alapján ki merem jelenteni, hogy magasan képzett és gyakorlott szakmai vezetõre van szükség. Érdemes elmondani, hogy mindezeken felül városunkat jól ismeri, családjával sok nyarat eltöltött már Balatonakarattyán. Többször hangsúlyoztad a szakmai tapasztalat fontosságát. Ezek szerint a korábbi jegyzõ indoklás nélküli felmentése mögött szakmai hiányosságok rejlenek? Wolf Viktóriával nem személyes ellentéteink voltak. Nagyon remélem, hogy a jövõben nem kell rendszeresen bíróságra járni, hiszen május 19-én lesz az a per, ami az elõzõ ciklusban történt közokirat- hamisítás büntette miatt folyik. Jegyzõkönyvbe kerültek olyan testületi határozatok, amelyeket nem szavazott meg a képviselõ-testület. Többször elõfordult, hogy a képviselõk tévesen lettek tájékoztatva, így több kellemetlenséggel szembesültek, melyek a településünk fejlesztését is lelassították. A képviselõk nem békétlenséget akarnak, hanem alapos munkát végezni, melyhez elengedhetetlen a jegyzõ szakmai felkészültsége. A hiányosságok takargatására a legkézenfekvõbb magyarázat akkor is és most is békétlenek, összeférhetetlenek. Pontosan mire gondolsz, amikor a békétlenséget említed? Az alapos munka bizonyára nem tetszik egyeseknek, mert nagyon sok esetben kaptunk, kapunk névtelen leveleket. A jegyzõ leváltását követõen egyik képviselõtársam feleségét igyekeztek kellemetlen helyzetbe hozni. Nagyon sokan tudják, hogy kik gerjesztik a feszültséget. Ismét csak azt tudom mondani, hogy ezeknek a személyeknek nem a település számít, hanem kizárólag a személyes haszonszerzés, ezért nem riadnak vissza semmi nemû kitalációtól, csak beszéljenek róla és ugrásra készen várják hátha feladja valamelyikünk! A közbeszéd szerint munkaügyi pert indított a leváltott jegyzõ. Mit lehet tudni a részletekrõl? A munkaügyi per elsõ tárgyalása szintén május 19-én lesz. A felmentését követõen pár héttel késõbb tudták meg a képviselõk, hogy Wolf Viktória a február 24-i testületi ülésen nem is volt jelen, mert táppénzen volt. A testületi ülés nyilvános volt, így bárki láthatta, hogy a jegyzõnõ ott volt. Akkor mi alapján állítja, hogy nem is volt jelen? Az egyéb munkáltatói jogokat (táppénz, szabadság, stb.) a polgármester úr gyakorolja. Nem jelezte, hogy táppénzes papírt vett át. Munkavégzés során nem lehet valaki táppénzen. Wolf Viktória miért indított pert az önkormányzat ellen? A periratból elõkerült egy nyilatkozat, önkormányzati bélyegzõvel és polgármesteri aláírással, melyben a polgármester úr elismeri, hogy tudott Wolf Viktória keresõképtelenségérõl, és Õ rendelte el a munkavégzést február 24-én, ennek ellent mond a polgármester úr márciusi jegyzõkönyvi nyilatkozata, mely szerint nem tudott a jegyzõ keresõképtelenségérõl. Ha testületi ülésen és a késõbbiekben sem jelezte a képviselõ-testület felé a jegyzõ keresõképtelenségét, akkor minek alapján írta alá a nyilatkozatot? Ezt a kérdést mi is feltettük a polgármester úrnak, hiszen Wolf Viktória nem a visszahelyezését kérte, hanem 10 havi illetményét kártérítésként, ami sok-sok millió forinttal érintené az önkormányzat költségvetését. Szeretném hozzáfûzni, hogy a polgármester úr elmondása szerint Õ nem ebben a formában írta alá a nyilatkozatot, és ebbõl a nyilatkozatból másolat sem található a hivatalban így a jegyzõ által beadott nyilatkozat lesz az irányadó. Miként reagált a képviselõ-testület erre a nyilatkozatra? Egy ilyen nyilatkozatnak súlyos következményei lehetnek, melyet négyen kifejtettünk a polgármester úrnak, de érdemi választ nem kaptunk,azonban a sajnálatáról biztosított bennünket!!! Mi viszont arról biztosítottuk, hogy teljes körû felelõséggel tartozik az aláírásaiért. Amennyiben Wolf Viktória pert nyer az önkormányzattal szemben, milyen következményekkel kell számolni? Elõször is a már említett 10 havi illetmény, azonban ennél sokkal súlyosabb következmény, hogy évekre minden pályázati lehetõség megszûnik a település elõtt. Pályázati forrásból valósult meg a Széchenyi utca felújítása is. A végleges befejezés mikor várható? A mûszaki átadás már megtörtént Somogyi Gyula mûszaki ellenõr közremûködésével. A kapubejárók megépítése kimaradt az eredeti tervbõl, így ezek utólagos elkészítése a testület kérése volt, amit még ez év március 25-én megszavaztunk. Hogy lehetett egy olyan tervet átvenni, illetve elfogadni, ami nem rendelkezett a szokásos és elvárt mûszaki tartalommal? Ismét olyat kérdezel, amit én is megkérdeztem a volt jegyzõtõl. Semmilyen választ nem kaptam, ami tudom, hogy furcsán hangzik, de az elmúlt idõszakban ez nem volt szokatlan a hivatalban. Kizárólag rosszallásuk híre jutott el hozzám, hogy ismét vitatkozom. Nem állt szándékomban senkivel sem vitatkozni, de talán nem tûnik kukacoskodásnak, ha szeretném megtudni, hogy ki és miért vett át olyan tervet, amely

6 6 Balatonkenesei Hírlap május még laikus szemmel is egyértelmûen hibás. Kimaradtak a kapubejárók és járdaszakaszok, ezen hiányosságokat a mûszaki ellenõrnek jelezni kellett volna. A polgármester úr szerette volna a lakosságot bevonni, hogy ne legyen utólag nagy költsége az önkormányzatnak. Azonban ezt négyen nem támogattuk, mert elõzetes egyeztetések nélkül nem lehet 84 családot váratlan kiadás elé állítani. A kapubejárók várhatóan mikor készülnek el? A polgármester úr sajnálatos módon még nem írta alá azt a szerzõdést, amely lehetõvé tenné, hogy a munkával megbízott helyi vállalkozó a kapubejárók megépítését elkezdhesse. A testület március 25-én biztosította a fedezetet, érthetetlen, hogy miért bírálja felül a testületi döntést a polgármester úr és júniusban építkezünk akadályozva a közlekedést, bosszantva a lakosságot, és ezáltal a hivatal munkáját is megnöveljük a reklamációs ügyek intézésével. Áprilisban lakossági fórumot tartott az önkormányzat, a locsolóvíz-szolgáltatással kapcsolatban. Sikerült megoldást találni a 640 családot érintõ kérdésben? A képviselõk sem rendelkeznek több információval, mint ami a lakossági fórumon elhangzott. Sajnos arra sem kaptunk még választ, hogy az ingatlanonként fizetendõ 10 ezer forint pontosan milyen kiadások fedezetére szolgál,ki döntött errõl, hogy pontosan 10 ezer forintot kell fizetniük a lakosoknak, mivel a képviselõ- testület tájékoztatása itt is elmaradt, így nem tudok érdemi választ adni, hogy mikor indul újra a szolgáltatás. OKH Fák a jövõnek! A faültetést két esemény is ösztönözte. Az egyik az évente megünneplésre kerülõ Föld Napja, a másik egy hazai cég húsz éves fennállásának jubileuma. Ebbõl az alkalomból az ország számos területén került sor faültetésre. Ehhez hozzájárult a balatonkenesei faültetés is (az iskola területén), melyet többen támogattak: Bollókné Rigó Katalin, aki kedvezményesen adta a facsemetéket, Zongor Katalin és Mátray Béláné, akik a fákat biztosították. A nemes cél megvalósításában segítettek: a fák szállítását a Városgondnokság végezte Becker János és Nagy György a gödröket ásták ki, Erdélyi János az ültetést irányította, a szülõk részérõl köszönjük a munkáját Vollár Péternek, Dévényi Tamásnak. A gyermekek nagy örömmel vettek részt, ünnepi mûsort adtak elõ és maguk is dolgoztak. Zongorné Mátray Piroska FELHÍVÁS RAJZPÁLYÁZATRA Rajzpályázatot hirdetünk a TÁJHÁZ fennállásának 20 éves évfordulója alkalmából. A pályázat célja: A gyermekek alkotásaikkal hívják fel a figyelmet településünk helytörténeti gyûjteményének fontosságára, a Tájház szépségeire, értékeire. Rajzos ábrázolásokkal kérjük bemutatni, mennyire fontos megismerkedni Kenese régi arcával, az elõdök életkörülményeinek megismerésével. A pályázat témái: Nagyanyáink örökségei Nagyapáink nyomdokában Ha Kenesén járok, a Tájházba betérek Pályázni lehet A3-as formátumú bármilyen eszközzel (filc, vízfesték, tempera, stb.) készült színes rajzzal. Egy pályázó több pályamûvet is beadhat. Egyes képek és képsorok is beadhatók. A rajzokra kérjük ráírni a pályázó nevét, címét, a kép címét, az elkészítés helyét, dátumát, képsor esetén a sorrendet jelölõ számokat. A beküldött pályamunkákat három fõbõl álló zsûri értékeli. A rajzokból kiállítás nyílik a Tájházban, melynek megnyitására június 12-én kerül sor. A legjobb öt pályamunkát díjazásban részesítjük. A fõdíj: Ft értékû vásárlási utalvány. Külön kategóriában díjazzuk a felnõtteket és a gyerekeket. Beadási határidõ: június 3. KULTÚRA HÁZA

7 2011. május Balatonkenesei Hírlap 7 Az elmúlt hónapokban több olyan esemény történt, amelyekrõl úgy gondolom szükséges tájékoztatni a lakosságot. Területi Szociális Szolgáltató Intézmény Infrastrukturális fejlesztése azaz az idõsek napközi otthonának épületének korszerûsítésével kapcsolatos tervezési munkálatok az utóbbi hónapokban igen lassan haladtak. Mindennek az oka, hogy az épület tervezési munkálatait önkényesen vállaló tervezõ a pályázati anyagban foglaltakkal ellentétben sokkal magasabb összegben vállalta volna a kiviteli tervek elkészítését. Több körös egyeztetõ tárgyalás után, amelyben részt vett Szabó Zoltán fõépítész Úr is- sikerül a tervezési költségeket lecsökkenteni csaknem a pályázatban foglalt ajánlat szintjére, bruttó 2 millió Forintra. Ezzel párhuzamosan a helyszínen statikai vizsgálat, feltárás történt. A felmérés során fény derül az épület hiányosságaira (alapozási, és szigetelési hiányosságok, és a sokat emlegetett forrásvíz), mely nagy mértékben befolyásolhatja a késõbbiekben a kivitelezés költségeinek alakulását. Az elkészült statikai vélemény sajnálatos módon nem állt rendelkezésére a képviselõ testületnek a május 16-i rendkívüli ülésen. Ez alkalommal szeretett volna a képviselõ testület határozatot hozni a tervezési szerzõdés megkötésérõl, illetve a szerzõdés tartalmáról. A szerzõdés szerint a feltárási munkálatok költség viselõje az Önkormányzat, de a tervezõ szóbeli tájékoztatása alapján a Polgármester Úr tudatta a testülettel, hogy a tervezõ a statikai vizsgálat eredményét nem bocsájtja az Önkormányzat rendelkezésére amíg a tervezõi szerzõdés nem kerül aláírásra, teszi azt annak ellenére, hogy a feltárást nem az engedélyezési terv elkészítése illetve a pályázat beadása elõtt végezte el, mint ahogy az elvárható lett volna. A képviselõ testület egyhangúlag úgy fogadta el a szerzõdést, hogy a pályázatban foglaltakkal megegyezõen az építési költéség nem haladhatja meg a bruttó 38 millió forint!!!! A projekt hivatalos nyitó rendezvényére május 17-én került sor a Kultúra Házában, a projekt zárása a pályázat szerint december 31., de az elhúzódó elõkészítõ munkák miatt a Hivatal szerzõdés módosítást kért, melyre még engedélyt nem kapott. A bizottság munkáját érintõ másik nagy horderejû ügy, a gyermekorvos nyugdíjba vonulásával kapcsolatos mendemondák. A háziorvosi (a gyermek és fogorvost is) szerzõdések alapján, abban az esetben, ha a praxisát az orvos el kívánja adni illetve nyugdíjba kíván vonulni, ezt az Önkormányzattal írásban kell közölni. A Polgármester Úr szóban tájékoztatta a testületet, Ússzunk tovább, mert érdemes! Tájékoztatás hogy Dr. Horváth Mária nyugdíjba kíván vonulni. Ismerve Dr. Horváth Mária orvosi pályafutását Balatonkenesén, mindannyian köszönettel tartozunk, önzetlen, magas szintû, mindig a betegek érdekeit szem elõtt tartó gyógyító munkájáért, melyet tett ünnepnapokon és hétvégén, ismerve a mai egészségügy helyzetét sokszor igen nagy áldozatokat hozva. Azokat a híresztelések, miszerint a gyermekorvost a testület kirakta a szolgálati lakásából, nem fedik a valóságot. Szeretném hitelesen tájékoztatni a lakosságot, a képviselõ testület döntéseirõl ezzel kapcsolatban, mivel ezek a döntések zárt ülésen születtek, így a lakosság ezekbe sajnálatos módon nem tekinthet bele, titoktartás a Polgármester Urat és minden képviselõt kötelez. Elõzményként el szeretném mondani, hogy a Polgármesteri Úr tájékoztatás szerint a szolgálati lakás üres, a gyermekorvos nem használja,rezsi költségét nem kívánta a továbbiakban fizetni. A testület január 27-i zárt ülésen született határozat alapján, mivel nem veszi igénybe az önkormányzati bérlakást lakásbérleti szerzõdését a képviselõ testület felmondta február 28-i határidõvel. Ezt a 40/2011. (I. 27.) számú határozatát a képviselõ testület egybehangzó 7 igen szavazattal hozta meg, tudomásul véve a Doktornõ döntését. A képviselõ testület joga az önkormányzati bérlakások bérlõinek meghatározása (igénylés alapján), így a késõbbiekben amennyiben az új gyermekorvos igényt tart a szolgálati lakásra a képviselõ testületnek támogatnia kell ezt az igényt, hiszen mindenki érdeke, hogy az orvosaink a településünkön lakjanak, éljenek május 17-én több éves sikertelen egyeztetést követõen a volt Nevelõotthon tulajdonosait hívta meg a Polgármester, hogy vázolják fel a jövõbeni elképzeléseiket. A tulajdonosok eleget tettek a meghívásnak, amelyen a Polgármester nem tartotta fontosnak a megjelenését, a testületi tagok többsége viszont részt vett ezen a megbeszélésén. Nagyon pozitív volt a tulajdonosok hozzáállása, várható, hogy a jövõben közösen megoldást találunk a sokak által problémaként kezelt Nevelõotthonra. A tulajdonosok továbbra is kitartanak a nagy létszámú munkaerõt foglalkoztató vállalkozás beindítása mellett a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben. A képviselõ testület biztosította a vállalkozókat a továbbiakban is elsõdleges feladatának tartja a munkahely teremtõ beruházások támogatását. Bízunk az együttmûködés sikerességében. Kurucz Henrietta Szociális Bizottság elnöke Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy az elsõ osztályosok a testnevelésóra keretében hetente három órán úszásoktatásban vesznek részt. A gyermekek így megbarátkoznak a vízzel, megtanulják a különbözõ úszásnemeket (gyors-, hát-, mellúszás). Mit jelentett mindez egy volt tanítványunknak? Olvassuk el rövid összefoglalóját! Elsõ osztályos korunkban a második félévtõl kezdve minden héten egyszer úszásoktatásban vehettünk részt. Kíváncsian vártuk, mégis milyen lesz az elsõ óra. Osztályfõnökeink kíséretében az egész évfolyam elutazott Balatonfûzfõre, ahol mindannyian megismerkedhettünk az úszás technikájával természetesen játékos feladatokon keresztül. Végig nagyon szórakoztunk, és közben megtanulhattuk, hogy a víz valóban a barátunk. Azt hiszem, megfelelõ alapokat kaptunk, hiszen l6 éves koromtól a gimnáziumi testnevelés órákon újra részt kellett vennem a kötelezõ úszáson, ahol eddigi tapasztalataimra igen csak Szükségem volt. Ráadásul balatoni fiatalként kötelességemnek éreztem, hogy legalább minimális szinten meg tanuljak úszni. Így késõbb szüleink is nyugodt lelkiismerettel engedtek el minket a strandra ahol már nem kellett semmilyen veszélytõl tartanunk. Összességében úgy érzem, hogy az úszásoktatás teljes mértékben a hasznunkra vált, és jó lenne, ha a mai elsõseink is részt vehetnének ebben az igazán szórakoztató, rendkívüli testnevelésoktatásban. /Sipos Nikolett (l7) / A legügyesebbeknek lehetõségük volt és van tovább fejleszteni tudásukat külön edzéseken. Ez teljes elkötelezettséget jelent a család számára. Rendszeres edzések a vízben, erõnléti edzések teremben. Versenyekre utazás. Sajnos az évek alatt nem mindenki tudta mindezt bevállalni. Az elmúlt években azonban Fincziczki Máté és Dávid, szüleik és edzõik segítségével országos versenyeken is jó helyezéseket értek el. Gulyás Gergõ a Magyar Speciális Olimpiának a válogatott kerettagja, aki l5 éve úszik versenyszerûen. Érmeinek száma: db. Az úszástanuláson túl mit nyújtottak ezek az órák? Mint kísérõ tanító megfigyeltem a gyermekek fejlõdését: önállóságot az öltözködésben, viselkedéskultúrát az autóbuszon, uszodában, alkalmazkodást a csoporttagokhoz. Önmaguk félelmeinek leküzdését, Adott kitartást, bátorságot, céltudatosságot. Fejlesztette a figyelmet, toleranciát, türelmet, mozgáskoordinációt. Bízunk abban, hogy gyermekeink számára továbbra is tudjuk biztosítani ezeket a lehetõségeket! Zongorné Mátray Piroska

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak,

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók, Kedves Barátaim! Néhány tényrõl, tervrõl szeretném tájékoztatni Önöket. Az elmúlt

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM HÍRLAP 2 Képviselõi lemondások és visszatáncolások A 2006. októberi választások óta folyamatosan érzékelhetõ volt

Részletesebben

CMYK CMYK BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU HÍRLAP 2007. FEBRUÁR 15. XIX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CMYK CMYK

CMYK CMYK BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU HÍRLAP 2007. FEBRUÁR 15. XIX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CMYK CMYK WWW.BALATONKENESE.HU BALATONKENESEI 2007. FEBRUÁR 15. XIX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM HÍRLAP 2 Aktuális intézkedések Sörédi Györgyné polgármester Januárban megtörtént a költségvetési koncepció pontosítása, tehát

Részletesebben

Áldassék a neved forradalom

Áldassék a neved forradalom XIV. évfolyam 4. szám Ára: 2015. április 200 Ft Áldassék a neved forradalom Méltó módon emlékeztek meg a városban nemzeti ünnepünkrõl. A mûvelõdési házban megtartott ünnepségen Zsigáné Teszler Judit tanárnõ

Részletesebben

2014. május Balatonkenesei Hírlap 3

2014. május Balatonkenesei Hírlap 3 2014. május Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket közlünk.

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3

Tisztelt Olvasók! 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Olvasók! Tájékoztatom Önöket, hogy Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2012. június 28-án, Balatonakarattyán tartott ülésén tárgyalt Balatonakarattya

Részletesebben

BIKA HAVA az április 21/22. és május 21. közötti időszak védjegye

BIKA HAVA az április 21/22. és május 21. közötti időszak védjegye XIX. évfolyam. 4. szám * 2009 * Jankovics Marcell: Jelképtár Bika, (részlet) A Bika (Taurus) a Zodiákus talán legszebb csillagképe. Az ókori magas-kultúrák felvirágzása kezdetén az évkezdő tavaszpont még

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók! Kedves kenesei, akarattyai polgárok! EU Élelmiszerprogram Balatonkenesén Festékes

Részletesebben

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ:

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ: 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató az elmúlt idõszak képviselõ-testületi üléseirõl Mint arról már mindenki értesülhetett, október 28. napjára rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezte

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 9. szám (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava 2014. szeptember október Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Tisztelt Újságolvasók!

Tisztelt Újságolvasók! 2010. január Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! A 2010-es esztendõ kapujában állva megköszönöm, hogy újra bizalmat szavaztak nekem, kívánok mindannyiuknak reményteli, békés, boldog újesztendõt.

Részletesebben

165 évvel ezelőtt történt

165 évvel ezelőtt történt Kellemes húsvéti ünnepeket kíván minden balatonszemesi és balatonőszödi Olvasónak Takács József Antal János polgármester polgármester Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a balatonszemesi és balatonőszödi

Részletesebben

Jótékonysági bál XIII.

Jótékonysági bál XIII. Ára: 150,-Ft 16 RIMÓCI ÚJSÁG A Stinky Sox csapat a Tél Kupán XIII. Cserni Balázs, Jusztin Bálint, Rádi Balázs, Mócsány Roland, Laczkó Péter, Csizmadia Ádám, Jusztin Gábor, Cserni Zsolt Jótékonysági bál

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin

HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin KÖSZÖN TI OLVASÓI T BALATONKENESEI 2008. JANUÁR 20. XX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM HÍRLAP A 20 ÉVES Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait 2008. január 22-én 17 órára a Faluházba (Balatonkenese,

Részletesebben

2008. Első szám DECEMBERI KÉPESLAP. Mindenki karácsonya, 2008. december 14.

2008. Első szám DECEMBERI KÉPESLAP. Mindenki karácsonya, 2008. december 14. DECEMBERI KÉPESLAP Mindenki karácsonya, 2008. december 14. 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Élelmiszeradomány A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány jóvoltából élelmiszer adomány érkezett községünkbe. A száraztésztát,

Részletesebben

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT IV. évfolyam 1 2. szám 2009. január 23. Ingyenes információs lap ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT Közel 1 milliárd forintból oldódhat meg a legkritikusabb területek csapadékvíz-elvezetése K özel kilencszázmillió

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR

XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR Ára: 120 Ft Karácsony elõtti döntések 2015-re Kádár Béla 40 évvel ezelõtt vetette papírra Pusztaszabolcs

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. Csak a múltnak megbecsülésével épülhet fel a jelen. (Széchenyi István) B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA

HÍRLAP BALATONKENESEI. Csak a múltnak megbecsülésével épülhet fel a jelen. (Széchenyi István) B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. június 15. XVIII. évfolyam, 6. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA 2006-ban 15 éves a Tájház Csak a múltnak megbecsülésével épülhet

Részletesebben

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók!

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók! Tanévnyitó Széchenyi teljesítménytúra az alsó tagozaton Immár hagyománnyá vált a szeptember elsõ felében megrendezésre kerülõ Széchenyi-emléktúra, melyen évrõl évre az iskola is képviselteti magát. Az

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Nálunk nincs akadály. BÚCSÚ BARTÓKI JÓZSEFTÕL NYUGDÍJAS KORBA LÉPETT A BERÉNYI BÖLCSÕDE INGYENES

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Nálunk nincs akadály. BÚCSÚ BARTÓKI JÓZSEFTÕL NYUGDÍJAS KORBA LÉPETT A BERÉNYI BÖLCSÕDE INGYENES MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap NYUGDÍJAS KORBA LÉPETT A BERÉNYI BÖLCSÕDE 1949. május 1-je óta várja kis lakóit a bölcsõde városunkban. A hónap végén nyílt héttel ünnepeltük a kerek

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Városnap keresztavatóval Szeptember 9-én ötödik alkalommal. A jelöltek listája

TURAI HIRLAP. Városnap keresztavatóval Szeptember 9-én ötödik alkalommal. A jelöltek listája Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2006. SZEPTEMBER Fohász Szent István ünnepén Legyen segítõnk a megmaradásban Augusztus 20-án délután a Bartók Béla Mûvelõdési Ház szabadtári színpadán rendezték

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK Március 15-e a magyarság szívéhez legközelebb álló nemzeti ünnep. A kokárdás tószegieket nem zavarta, hogy a községi ünneplés március 14-én került

Részletesebben