Előterjesztés. A fentieknek felel meg a február 26-án a Krúdy Gyula Gimnázium által beküldött kérelem.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. A fentieknek felel meg a 2015. február 26-án a Krúdy Gyula Gimnázium által beküldött kérelem."

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NvíRfGVIIÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ~ ; FAX: ~ Ügyiratszám: PKAB/99-1/2014. Ügyintéző: Hornyák Enikő Előterjesztés a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a Krúdy Gyula Gimnázium által az Egyéb támogatások keretre beérkezett rendkívüli támogatási kérelemmel kapcsolatos döntésre Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30j2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről 2. b) alapján rendkívüli támogatás adható a január 31-i határidőt követően, az előírt időpontokig benyújtott, de előre nem tervezhető kiemelkedő sportesemény megrendezését, vagy önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került sportszervezet működését, vagy valamely sportszervezet eredményességét, tevékenységét kiemelkedően fejlesztő támogatási formaként. A fentieknek felel meg a február 26-án a Krúdy Gyula Gimnázium által beküldött kérelem. Az intézmény kéreimében (1. sz. melléklet) a április között Limogesban megrendezésre kerülő Iskolai Kosárlabda Világbajnokság döntőjén való részvétel költségeire kéri a Bizottság támogatását (melegítő garnitúra ,- Ft., részvételi díj ,- Ft-, utazás ,- Ft, összesen , Ft költségből) ,- Ft összegben. A kérelem támogatása az Egyéb támogatások kereten lévő ,- Ft terhére megvalósítható. Javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak előterjesztésünk határozat-tervezete alapján az Egyéb támogatások kereten lévő ,- Ft terhére a kérelem támogatását. Nyíregyháza, Batizi Tamás kabinetvezető.- NY REGYHÁZA

2 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NYíREGYfIÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: '544; FAX: NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága.../2015. (111.5.) számú h a t á r o z a t -t e r v e z e t e a Krúdy Gyula Gimnázium által az Egyéb támogatások keretre beérkezett rendkívüli támogatási kérelem támogatásáról A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30j2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet 10. (3) bekezdés által biztosított jogkörébe n eljárva a következő határozatot hozta: az Egyéb támogatások keret terhére a Krúdy Gyula Gimnázium Iskolai Kosárlabda Világbajnokságon való részvételérnek támogatására benyújtott kéreimét ,- Ft összegben támogatja. Nyíregyháza, III. 5. Halkóné dr. Rudolf Éva a bizottság elnöke A határozatot kapják: 1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 2./ A Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati csoportja 3./ A Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra 3./ Irattár 'Y)~ \/~ NyíREGYHÁZA

3 2015 FE. 1'.lIA1> -!?.~ 'BEÉRKLlL. Az Önkormányzat tölti ki: l\ct \{l!)r~k (lt~ '.\) ~: PkAb {_ (1-0 (5-. ~ I r ~) /Sr ~~WJ)r-ok :WCS- _ Iktatási szám r rr~;-::='~".~~ -~ I'. f!anos : 1.1 h...,#'; t' ft I If \ III I t >,). 1 -,LC:A~.if ~ft:i,:\i\ I:~ r., I... '\ ~ I J. \/ I" I CWtIq'ntit...L 1 "S\Ul I -&... td.j'o: z III '..rf(a(!:j rri, - l' tijt.lut. db r " I( ~,'''l 'I '. t r'j".. TÁMOGATÁSI K~~~~EIVi/- '-" I MŰKÖDÉSI SPORTTÁMOGATÁS TÁMOGATÁSI ŰRLAP Beadási határidő: február 25. Megvalósítási időszak: március május 1. A kérelmező neve: Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 64. A kérelmező székhelye:

4 A. A KÉRElEM TARTALMA A kérelem tartalmának rövid összefoglalása, nyilvános közlésre alkalmas módon. (Max. 100 szó) A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) a Nemzetközi Iskolasport Szövetség (Internationál School Sport Federation-ISF) tagjaként részt vesz a Nemzetközi Iskolasport eseményeken. Az ISF francia tagszervezetének szervezésében április között Limogesban kerül sor az Iskolai Kosárlabda Világbajnokság megrendezésre. Az évek eredményei -elsősorban a 2013/2014. tanévi kosárlabda diákolimpia V. korcsoportos országos döntőn elért eredménye alapján a fiúknál a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium csapata szerzett jogosultságot hazánk iskolasportjának kép viseletére e rangos nemzetközi eseményen.

5 B. A KÉRELMEZŐ ADATAI Kérjük, a későbbi kapcsolattartás érdekében pontosan adja meg a kérelmezőre vonatkozó adatokat! A kérelmező adatai (megfelelő rész kitöltendő) Neve Adószáma : Cégjegyzékszá ma/om szám : Adóazonosító jele: Vállalkozói igazolvány szám: Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium Bankszám la száma: A kérelmező székhelye Város Irányítószám 4400 Utca Házszám 64. Nyíregyháza Epreskert A kérelmező levelezési címe (ha nem egyezik a székhellyel) Város Irá nyítószá m Utca Házszám A kérelmező egyéb elérhetőségei Telefon (központi szám) 42/ Fax (központi fax) 42/ E-maii címe Honlapcíme (nem kötelező kitölteni) A kérelmező hivatalos képviselője Név Ch riszt Gyula Beosztás intézményvezető A támogatásért felelős személy a kérelmezőnél Név Kovács Tibor Szervezeti egység Beosztás testnevelő tanár Telefon 42/ Mobil 70/ Fax 42/ E-maii A kérelmező típusa Felsőoktatási intézmény (x jelölés, több pont is Közoktatási intézmény Általános iskola megjelölhetöj Gimnázium x Szakközépiskola Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképző Felnőttoktatási intézmény

6 Egyéb oktatási int ézmény, és pedig: Civil szervezet Vállalkozás Sportegyesület Közhaszn ú szervezet Kiemelten közhaszn ú sze rve zet Magánszemély Egyéb éspedig: A kérelmező fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ A kérelmező(x jelölés) költségvetési szerv ~--~ ~ ~ egyéb fenntartású szerv x A kérelmező, mint gazdasági egység (x jelölés) önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó Kérjük a következő esetében kitölteni. táblázat adatait csak a részben önállóan gazdálkodó költségvet ési szervek A kérelmező, mint részben önálló gazdasági egység (x jelölés) A kérelmező, mint részben önálló gazdasági egység pénzügyi és gazdasági jeladatait ellátó költségvetési szerv neve: az előirányzatok fölött teljes jogkörrel rendelkezik az előirányzatok fölött részjogkörrel rendelkezik Egyéb, a kérelmezőt érintő adatok A. Egyesületi tagok száma összesen B. A támogatásban érintett tagok száma C. A támogatásban érintett tagok százalékos aránya D. Az összes létszámon belül az utánpótláskorú tagok száma E. Az utánpótláskorú tagok százalékos aránya (D/A x 100) fő fő % fő % Szakemberek száma Mely területen érintettek? (felsorolás) csapat sportok egyéni sportok egyéb, éspedig Jelen kérelem benyújtását ige n x megelőzően pályázott már sporttámogatásra? (x jelölés) nem

7 Amennyiben pályázott korábban, mely területeken? (A táblázat sorai szükség esetén bővíthetők.) Támogatás éve Támogatástípus Kérjük, jelölje, ha sikeres támogatásról van szó. (x jelölés) Korábbi sikeres pályázat esetén kérjük jelölje, hogy korábbi nyertes támogatásáról határidőre elszámolte, s adja meg támogatási azonosítóját Iskolai diáksport támog. X Ft, Igen 2013 Iskolai diáksport támog. X Ft, Igen 2012 Iskolai diáksport támog. X Ft, Igen

8 C. TARTALOM 1. A támogat ási kérelem összefoglalása Kérjük, foglalják össze maximum egy oldalban a támogatás ke retein belül megvalósítandó tevékenységeket. Kérjük, fejtsék ki, milyen eredményeket várnak a támogatás által megvalósított feladatoktól. A Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium megtiszteltetésnek vette, hogya Magyar Oiáksport Szövetség felkérte az intézmény fiú csapatát, hogy képviselje hazánkat ezen a világrendezvényen. Az iskola nagy figyelmet szentel a kosárlabda sportágnak, mely évtizedes hagyományokra tekint vissza. Elért eredményeinket elismerte az MOSZ és a felkérésnek szeretnénk maradéktalanul eleget tenni. Szeretnénk méltán képviselni Nyíregyháza városát, tőlünk telhetően mindent megtenni, hogy ezen a világeseményen megmutathassuk magunkat és tudásunk legjavát nyújtsuk. Nem ismerjük a világ korosztályos csapatait, de bízunk abban, hogya mi szerény kereteink között zajló minőségi munka elegendő lesz ahhoz, hogy tapasztalatot szerezzünk és elmondhassuk, nem vallottunk szégyent. Céljaink között szerepel a becsületes helytállás, a csapatkohézió és a technikai tudásunk kamatoztatása. A versenyszervező által megküldött tájékoztatókat mellékeljük. 2. A kérelmező szöveges bemutatása Kérjük, mutassa be tevékenységi körét és tapasztalatait, különös tekintettel az eddig elért eredményeire, valamint az utánpótlás-nevelés és a szabadidős tevékenységek terén végzett munkájára. Az évtizedes kosármúlt igen eredményes minőségi munkát követel meg mind edzőtől, mind a tanulóifjúságtól. Mint edző-testnevelő több mint 30 éve foglakozom kosárlabda oktatással. Eredményeink megmutatkoztak a diákolimpiai és az egyesületi bajnokságokban. Több korosztályban Országos döntők részvevője vagyunk minden iskolai tanévben. Tanítványaim közül többen korosztályos válogatottsággal és "Jó tanuló, Jó sportoló" kitüntetéssel büszkélkednek. Az intézmény vezetése, kollektívája támogatja és prioritásként emelte ki a kosárlabda oktatását a Krúdy Gy. Gimnáziumban. Szorosan együttműködünk a sportiskolát működtető Nyíregyházi Sportcentrum Kft-vel, elmond hat juk, hogy közös munkánk jól felépített és sikerorientált. Az estébe nyúló napi szintű edzések, a hétvége i mérkőzések eredményeként könyvelhetjük el, hogy mi képviselhet jük országunkat és szűkebb városunkat ezen a világeseményen. 3. Kérjük, mutassa be szakérteimét és szerepét a támogatandó területen. A csapat tagjai több éve együtt kezdték a kosárlabda sportág alapjait. Küzdelmes munkával jutottunk el eddig, ahol megtapasztaltuk a siker-kudarc minden rezdülését. Jól összekovácsolódott, kiváló tanulmányi eredménnyel büszkélkedhető diákokról beszélhetünk, ahol a szellemi leterheltség mellett hosszú éveken keresztül (lemondásokkal fűszerezve,) de össze tudták egyeztetni a tanulást és a minőségi sportot. A legnagyobb erényünk az összetartás és a családias közeg. Hosszú éveken keresztül tevékenyen részt vettünk minden korosztályos bajnokság összes mérkőzésén. Számunkra ez a munkánk megkoronázása lenne, ha zökkenőmentesen ki tudnánk jutni Franciaországba, erre a világtalálkozóra. Az anyagiak előteremtése egy óriási kihívás számunkra. Ennek jegyében kérjük támogatásukat és írjuk kérelmünket.

9 Tárgyi feltételek fejlesztése 4. Kérjük, mutassa be, hogy milyen tárgyi feltételekkel rendelkeznek. Az intézményünk szerény keretek között, de nagy lelkesedéssel végzi mindennapos munkáját a 24x 14 m-es tornateremben. Ez nem ideális, csak optimális körülmény ahhoz, hogy sorra részt vehessünk az országos döntő kön és rangos tornákon. EszközeIlátottságunk jónak mondható, viszont a sportfelszereléseink az évek során leamortizálódtak. Szeretnénk egységese n megjelenni ezen rangos eseményen, amihez anyagi forrásokat szükséges előteremtenünk. 5. Milyen sporteszközök és sportfelszerelések beszerzését tervezik? Beszerzésüket röviden indokolják. (Kérjük, szükség esetén bővítse a táblázat sora it.) Tétel Darabszám Egység Az eszközözök és felszerelések tervezett megnevezése (várhatóan) ár (Ft) felhasználása. Franciaország- Limoges Világbajnokság Szakmai terv 6. Kérjük, foglalja össze időrendben a támogatást megvalósításához kapcsolódó tervezett tevékenységeket az alábbi táblázatban a megvalósítási időszakra ( ) vonatkozóan. (Kérjük, szükség esetén bővítse a táblázat sorait.) Melegítő garnitúra 15 db A tevékenység leírása Egyeztetés az MDSZ-el Tájékoztatásta ntestület-diákszülő Költségvetés előkészítése, tervezése Egyeztetések, támogatók felkutatása Adminisztráció fotók, akkreditáció stb. Elvégzett feladatok összegzése, tételes ellenőrzés Kezdete Vége Részt vevő személyek Szakmai cél : ll. 19. Folyamatos 2 fő A világbajnokságon való részvétel előkészítése fő Információ átadás Folyamatos 6 fő Biztos kijutás Ol Folyamatos 5 fő Zökkenőmentes lebonyolítás. Folyamatos 15 fő Kötelező feladatok elvégzése Indulásig 2 fő Szakmai feladatok áttekintése, hiányosságok feltárása, pótlása. Utazás fő utazás a verseny helyszínére Világbajnokság fő mérkőzések és egyéb programok Utazás , fő hazautazás a verseny helysz ín éről

10 M arketing terv 7. Kérjük, foglalja össze időrendben a támogatást megvalósításához kapcsolódó tervezett marketingtevékenységeket az alábbi t áblázatban a megvalósítási időszakra (20... január december 31.) vonatkozóan. (Kérjük, szükség esetén bővítse a táblázat sorait.) A tevékenység Kezdete leírása Tájékoztatása az intézmény vezetősége tantestülete szülő- diák felé Iskola rádió folyamatos Vége Folyamatos Részt vevő személyek 2 fő Stúdiósok 4 fő Marketing cél: Sportsikereink elismerésének bemutatása, a felké rés ismertetése. Figyelemfelkeltés, információ közlés, kapcsolódás, részvétel. Helyi sajtóban, médíában történő megjelenés Médiakapcs. tartó 2 fő A Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium sportéletének kosárlabda sport - szerepének kiemelése. 8. Kérjük, fejtsék ki röviden, milyen kitűzött célokat szeretnének elérni. Céljait szakmai teljesítménymutatókkal és indikátorokkal támassza alá! Intézményünk számára ez már egy óriási elismerés, hogy mi képviselhet jük hazánkat, városunkat iskolánkat ezen a világbajnokságon. Ismeretlen területen történő vizeken evezve szeretnénk méltán képviselni honi korosztályos kosárlabda sportágunkat és tisztes helytállással megfelelni az elvárásoknak. Bízom abban, hogy ez a kis 15 fős csapat mindent megtesz annak érdekében, hogy büszkén viselhesse a Hungary - Krúdy feliratú pólókat, mezeket!

11 D. Költségterv Sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése Tétel Meleg ítő Dara bszám (várhatóan) Összeg (Ft) garnit úra Besze rzés összesen (Ft ) Személyi költségek, sportszolgáltatások vásárlása díj (Ft) Összes költség (Ft) Személyi költségek összesen (Ft) --- Egyéb költségek (nevezés, utazás szállás étkezés stb.) egység (km/ fő) alkalom egység á r Összes költség (Ft) Tartózkodási díj- részvételi díj Utazási ktg. (autópálya díj, úthaszn. díj, alagút díj... stb.) km Ft Egyéb költségek összesen (Ft) Összes költség (Ft) IGÉNYElT TÁMOGATÁS (Ft),

12 E. NYILATKOZAT FIGYELEM! Az alábbi nyilatkozat pontos kitöltése és aláírásokkal illetve pecséttel való hitelesítése a kérelem mindhárom pé/dányán a formai érvényesség f eltétele. NYILATKOZAT Én, mint a kérelmező szerv hivatalos képviselője, alá írásommal igazolom, hogyakérelemben megadott adatok -legjobb tudásom és ismereteim szerint - valósak. Aláírásommal hozzájárulok, hogya Nyíregyháza MJV Önkormányzata a fent megadott adatokat kizárólag a támogatási kérelem elbírálása érdekében kezelje, feldolgozza, a bíráló(k)na k t ovábbítsa, és azokat 5 évig megőrizze. Tudomásul veszem, hogya Nyíregyháza MJV Önkormányzata a személyes jellegű adatokat harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adhatja át, kivéve, ha az átadásra törvényi felhatalmazással bíró szerv kéri. Hozzájárulok ahhoz, hogya bírálatot követően az intézménye kérelem ben feltüntetett főbb adatai a Nyíregyháza MJV Önkormányzata honlapján nyilvánosságra kerüljenek. Továbbá tudomásul veszem, hogyahiányosan kitöltött kérelem érvénytelen, valamint, hogy a támogatásban igényeltnél alacsonyabb összeg is megítélhető. Nyilatkozom, hogya 166/2004 (V.2l.) Korm. Rendelet alapján az állami sportinformációs rendszer rézére történő adatszolgáltatási kötelezettségemnek eleget teszek, valamint nem esek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. és 8. -aiban foglalt korlátozás alá. Kérelmemhez mellékletként csatolom az alábbi dokumentumokat: - 30 napnál nem régebbi igazolás a támogatottat nyilvántartó szervezettől a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól - 30 napnál nem régebbi igazolás a köztartozásokra vonatkozóan - aláírási címpéldány másolatban - saját forrás igazolása - de minimis nyilatkozat - nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról (G. Nyilatkozat) - nyilatkozat a szervezet átláthatóságáról (H. Nyilatkozat) ~i'-..,~')i Név la kérelmező hivatalos képviselője) : Chriszt Gyula ~~é' intézményvezető CoE Dátum : február 23. Kőhegyi A vi~:~jpi Zsuzsanna tanker~;i igazgató (gazdasági e ll e nj egyző, (a pályázó hivatalos képviselője) amennyiben szükséges)

13 F. Nyilatkozat de minimis támogatás igénybevételéröl NÉV: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete SZÉKHELY: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér l. ALAPíTÓ OKIRAT/ CÉGJEGYZÉK SZÁM: VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY SZÁMA: ADÓSZÁM : Nyilatkozom, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságához benyújtott kosárlabda világbajnokság támogatása tárgyú pályázat! kérelem beadását megelőző két pénzügyi évben, illetve a folyamatban lévő pénzügyi év során a) az általam képviselt vállalkozás nem részesült de minimis, azaz csekély összegű támogatásokról szóló rendelet hatálya alá tartozó támogatásban. b) az általam képviselt vállalkozás részesült de minimis, azaz csekély összegű támogatásokról szólórendelet hatálya alá tartozó támogatásban, melynek bruttó támogatás tartalma: Ft, azaz Ft. Tudomásul veszem, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága által nyújtott támogatáshoz kapcsolódóan jogszabályban előírt külön nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség terhel. Kelt: Nyíregyháza, február 23. * a megfelelő rész aláhúzandó

14 PÁLYÁZATI/ TÁMOGATÁSI KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY Nyíregyháza MJV Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága által kiírt sportkeret támogatáshoz G. Nyilatkozat (A támogatást igénylő tölti ki) Alulírott Kőhegyi Edit Zsuzsanna tankerületi igazgató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerületének (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.) képviselője az alábbi jognyilatkozatot teszem: Tudomásul veszem, hogya rendezett munkaügyi kapcsolatoknak a évi CXCV. tv. (Áht.) SO. (1) bekezdésében, valamint a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (1.26.) NGM Rendeletben meghatározott feltételeinek való megfelelés hiánya esetén támogatás nem nyújtható. Egyidejűleg tudomásul veszem azt a tájékoztatást, hogya rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelőséget támogatást nyújtó szerva kérelem (pályázat) benyújtásakor továbbá a támogatási szerződés megkötése előtt is vizsgálja. a Az 1/2012 (1.26.) NGM Rendelet 4. -a értelmében a munkáltató munkaügyi kapcsolatrendszere nem minősül rendezettnek, így támogatás nem nyújtható részére, ha a hatáskörében eljáró illetékes hatóság, vagy bíróság a támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal, illetőleg jogerős bírósági határozattal az alábbi a-f pontokban rögzített jogsértéseket állapította meg: a) az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. (4) bekezdés a) pontjában vagy 16. (4a) bekezdésében, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvény ll. -ában foglalt, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztását, b) az Mt ában meghatározott, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése, c) jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezések megsértését, d) a harmadik országbeli állampolgár da) munkavállalási engedély, illetve EU Kék Kártya, vagy db) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szó ló évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) szerinti, keresőtevékenység folytatására jogosító engedély (ideértve a magas szintű EU Kék Kártyát is) képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított

15 nélkül történő foglalkoztatását, e) a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az Mt a (1) bekezdésének a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos szabályainak megsértését, f) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (a továbbiakban : Ebktv.) alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértését és a jogsértésekkel kapcsolatosan az alábbi jogkövetkezményeket állapította meg: a munkaügyi hatóság az aj-e) pontokban meghatározott jogsértés elkövetése miatt a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) szerint munkaügyi bírsággal sújtotta, vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezte, az állami adóhatóság a a) pontjában meghatározott jogsértés elkövetése miatt az Art. szerinti mulasztási bírsággal sújtotta, az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző hatóság az f) pontban meghatározott jogsértés elkövetése miatt az Ebktv. alapján bírsággal sújtotta, az idegenrendészeti hatóság a Harmtv. szerinti, keresőtevékenység folytatására jogosító engedély hiánya miatt közrendvédelmi bírsággal sújtotta a d) pontban meghatározott esetben, feltéve, hogy az itt meghatározott közigazgatási határozat jogerős, vagy ha annak bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indítottak, a bíróság a keresetet elutasította vagy a közigazgatási határozatot megváltoztató döntést hozott. Kelt: Nyíregyháza, február 23.

16 H. N Y I l A T K O Z A T Jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rend e lkező gazdálkodó szervezetek: Alulírott Kő h egy i Edit Zsuzsa nna m int a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerületének (Adószám : , cím: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bek. 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek m i nősül, mivel olyan (aláhúzandój - belföldi jogi személy, - külföldi jogi személy - belföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet - külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os t ulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem r endelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak. Kőhe ~i tankerület -igaz tó III. Civil szervezetek, vízitársulatok: Alulírott... (név), mint a... (cégév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bek. 1. c) pontja szerint átlátható sze rvezetnek m i nős ül, m ivel olyan (aláhúzandój - civil szervezet - vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 1. vezető tisztségviselői megismerhetők,

17 2. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 3. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. Kelt: {helyiség), (év)... {hónap)... (nap) cégszerű aláírás

18 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG '~t" I tpe"1 C'vA'JuE;:'f L ' < E.LFrq.t:'~-l-'57( fax.~6 1~l"9<;' r~r Ir,'r~.. loo;""~a~.~... r:j-<6 l.o.c. A~ ~,At~ o' ri L ~ '-LM" A' LIM" C--(I(''l-,-'5r::>S'E Chriszt Gyula úr részére igazgató Nyiregyházi Krúdy Gyula Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 64. Tárgy: ISF Iskolai Kosárlabda Világbajnokság 2015 Tisztelt Igazgató Úr! Mindenekelőtt engedje meg, hogy ezúton gratuláljak a Győrben, április között megrendezett Kosárlabda Oiákolimpia V. korcsoportos országos döntőn a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium fiúcsapata által elért diákolimpiai negyedik helyezéshez. Tájékoztatom, hogya Magyar Oiáksport Szövetség (továbbiakban: MOSZ) a Nemzetközi Iskolasport Szövetség (International School Sport Federation - továbbiakban: ISF) tagjaként részt vesz a nemzetközi iskolasport eseményeken. kl. ISF francia tagszervezetének szervezésében április között Límoges-ban kerül sor az Iskolai Kosárlabda Világbajnokság megrendezésére. A 2013/2014. tanévi Kosárlabda Oiákolimpia V. korcsoportos országos döntőn elért eredményük alapján a leányoknál a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium együttese, míg a fiúknál az Önök Gimnáziuma szerzett jogosultságot hazánk iskolasportjának képviseletére e rangos nemzetközi eseményen. kl. iskolai világbajnokságon a csapat 14 fő (1997, 1998, 1999, 2000-ben született) diáksportolóval vehet részt, egy testnevelő és egy edző kíséretével. Emellett az előírások szerint csapatonként egy játékvezetőt is biztositani kell a versenyre. Amagyar delegáció vezetését az MOSZ által kijelölt csapatvezető látja el. A felmerülő költségek közül az MOSZ az előleg összegét (2x44 EUR/fő) és a kötelező utasbiztosítás díját tudja biztosítani. Az. iskolának így a fennmaradó további tartózkodási költséget (6x44 EUR/fő), az egyszeri 30 EUR/fő összegű ISF illetéket (mindösszesen: 264 EUR + 30 EUR = 294 EUR/fő), valamint az utazási költséget kell finanszíroznia a résztvevők, valamint a játékvezető tekintetében. Bízom abban, hogya részvételi költség előteremtése az iskola, a város, a támogatók és a szülők összefogásával, áldozatvállalásával sikerülni fog, és a fiatalok az eredményes szereplés mellett örök életre szóló élményekkel térhetnek haza. A fentiekre tekintettel kérem Tisztelt Igazgató Urat, hogy részvételi szándékukat legkésőbb november 24-ig írásban szíveskedjenek jelezni felénk (amennyiben nem kívánnak részt venni az eseményen, úgy azt is közöljék írásban). Mielőbbi válaszát várva, munkájához további sok sikert kívánok! Budape~, november19. Tisztelettel: Y4f~ Balogh Gábor elnök Melléklet: "1. és 2. sz. Bulletin"angol nyelven f MAI ML~ZC. f( II M::JSZ H

19 -- ~ J:iJ co.. jr«:. de BASKET SF as et a 2 5 World Schools Championship Limoges Fra ce 17/04-25/04/2015

20 INTERNATIONAL SCHOOL SPORT FEDERATION & UNION NATIONAL DU SPORT SCOLAIRE - UNSS ISF WORLD SCHOOLS CHAMPIONSHIP BASKETBALL 17/04-25/04/2015 Limoges - France BULLETIN 1 The Executive Committee (EC) of the International School Sport Federation (ISF) has decided to entrust the organisation of the ISF World Schools Championship Basketball 2015 to Limoges in France. 1. Invitation Invitations to participate in this ISF World Schools Championship Basketball are being sent to ali school sport organisations which are full or associate members of the ISF and for information to the members of the ISF Executive Committee, to the members of the ISF Technical Commission Basketball and to the FIBA (International Basketball Federation). 2. Composition of teams and rules for participation 2.1. Only school teams may participate. Each country may enter only one boys team and one girls team Ali players of the school team must have bee n enrolled at the same school since the beginning of the school year Ali players must have been born in 1997 /1998/1999/2000. Neither older nor younger players will be accepted! 2.4. Each team shall be composed of 12 players, 2 teachers/coaches and 1 referee. The referee shall be in possession of a national or international qualification Each delegation shall nominate a Head of Delegation who shall be responsible for the team or teams in his/her delegation. He/she may not combine the function of Head of Delegation and coach or another official function. He/she shall be the sole intermediary between his/her delegation and the OC, the TC and the ISF Delegate Where a country is represented by only one team, its delegation may comprise up to 16 persons. A full delegation (2 teams) will comprise 31 persons. 1

21 2.7. Each participating country has the right to add a maximum of 2 additional adults whose function must be specified: doctor, physiotherapist, interpreter, security personnel, ministerial representative, journalist,... Any other additional persons will not be considered part of the official delegation Players must be enrolled as full-time students at the school which they represent. They must be attending schools which provide a general education. The following are not eligible to participate: a. pupils of vocational schools who only attend that school as acomplement to their vocational training, b. school teams and pupils enrolled at schools which provide sports training without any general education, c. part-time (e.g. afternoon) sports schools which take pupils from a variety of schools for training in one or more sports, d. teams formed as part of clubs, companies, universities or other institutions Each participating team must be nominated officially by the organisation responsible for school sport and which is member of ISF The number of participating teams in boys and girls categories is limited to 24. If the number of teams entered by the closing deadline is higher, a procedure for the allocation of places will come into operation. 3. Provisional Programme Day 1 Day 2 Day 3 Day4 Day 5 Day 6 Day 7 Welcome / Accreditation / Housing of teams Meeting Head of Delegations / Team Managers / Referees Opening Ceremony Competition ~ Competition Competition Cultural Programme / 'Meeting of the Nations' evening Competition Competition Day8 Finals / Prize-giving / Closing Ceremony / Farewell Party i Day9 Departure of delegations. l I I I 4. Travel 4.1. Travel as far as Limoges International Airport or Limoges 'Bénédictins' Railway station is to be arranged and financed by each participating country. If interested it is possible to contact following UNSS partner agency to arrange (on payment) a bus between the Paris airports and the 'Gare d'austerlitz' Railway station in Paris or even to transport the delegation 2

NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/ 187-1 / 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság!

NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/ 187-1 / 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 440' NyíR~GYIfÁZA, KOSSU fh fér l. PF.: 83 TELEFON: +36 42 524 544; FAX: +36 42 3"-0 4 ' E-MAIL: POlGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 14/2013.(1. 14.) számú határozata 01/2013 Szabadidősport támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására A

Részletesebben

Az egyesület kéreimében a 21. Mátyás Kupa- Móricz Kupa Nemzetközi Leány Röplabda Torna részt

Az egyesület kéreimében a 21. Mátyás Kupa- Móricz Kupa Nemzetközi Leány Röplabda Torna részt NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NY'RE GYHÁZA, KOSSUTH TrR 1. pr.: 8,. TELEFON:.3642524-544; FA: ;36 42 311041 EMAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET. -c ) Ügyiratszám: PKAB/69-1/2014.

REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET. -c ) Ügyiratszám: PKAB/69-1/2014. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NyíREGYHÁZA KOSSUTH TÉ R 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

(' ) NY R E G Y H Á Z A. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET

(' ) NY R E G Y H Á Z A. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524' 544; FAX: +36 42 311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

~~~. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 82/2013.(IV.22.) számú. határozata

~~~. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 82/2013.(IV.22.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 82/2013.(IV.22.) számú határozata a 04/2013. Kiemelkedő sportrendezvények támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának

Részletesebben

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a Visual Plusz Bt. rendkívüli kéreimével kapcsolatos döntésre

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a Visual Plusz Bt. rendkívüli kéreimével kapcsolatos döntésre NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NvíRf GVHÁZA, KOSSUTH TÉ R 1. pr.: S3. TELEFON: +36 42524'544; FAX: +36 42 311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei 1. számú melléklet a 33.123/2011.XIV. előterjesztéshez 3 Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményeiről A 2011. január 1. napjától hatályba lépett jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17. -a

Részletesebben

Előterjesztés. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz 03/2013 Városi úszásprogram támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására

Előterjesztés. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz 03/2013 Városi úszásprogram támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. TARTALOM I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. oldal JOGSZABÁLY 116/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet a Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogramról (CEEPUS II) szóló egyezménynek a Miniszterek Közös Bizottsága

Részletesebben

- 499 - Hungarian Status Law 1. 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (19 June 2001)

- 499 - Hungarian Status Law 1. 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (19 June 2001) Documents Hungarian Status Law 1. 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (19 June 2001) Az Országgyűlés * a Magyar Köztársaságnak az Alkotmány 6. (3) bekezdésében foglalt, a határon

Részletesebben

2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary

2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary 2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary This agreement is between CCUSA Inc., (CCUSA) and (print name) you, a CCUSA participant H U Acceptance and Placement at a Camp 1. To apply to

Részletesebben

2015 Camp Counselors USA Support Staff Program Agreement Hungary

2015 Camp Counselors USA Support Staff Program Agreement Hungary 2015 Camp Counselors USA Support Staff Program Agreement Hungary This agreement is between CCUSA Inc., (CCUSA) and (print name) you, a CCUSA participant H U Acceptance and Placement at a Camp 1. To apply

Részletesebben

Nemzetközi mérkőzés, torna rendezésének, illetve azon való részvétel engedélyeztetés 2013.

Nemzetközi mérkőzés, torna rendezésének, illetve azon való részvétel engedélyeztetés 2013. Nemzetközi mérkőzés, torna rendezésének, illetve azon való részvétel engedélyeztetés 2013. Tartalom jegyzék Bevezető....~3~ Általános ismertető...~4~ Belföldi nemzetközi mérkőzés vagy torna engedélyeztetésének

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya:

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya: Kitöltési útmutató a 14K103 jelű, a biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 22., péntek. 123. szám. Ára: 1110, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 22., péntek. 123. szám. Ára: 1110, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 22., péntek 123. szám Ára: 1110, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. augusztus 22., péntek 123. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság 1 NAME AND REGISTERED OFFICE

Részletesebben

MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT

MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT Szerződés azonosító száma / ID no. of the agreement:... Kapcsolódó számlacsomag típusa /Type

Részletesebben

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4647. számú törvényjavaslat a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. május 1 2015.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 13., hétfő Tartalomjegyzék 2015. évi CXXI. törvény Az Európai Közjogi Szervezet létrehozásáról és alapokmányáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény 1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény protection of personal data and the data of public interest a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról The parliament - the Republic of

Részletesebben

2nd FINA WORLD JUNIOR OPEN WATER SWIMMING CHAMPIONSHIPS. September 5-7, 2014 Balatonfured (HUN)

2nd FINA WORLD JUNIOR OPEN WATER SWIMMING CHAMPIONSHIPS. September 5-7, 2014 Balatonfured (HUN) 2nd FINA WORLD JUNIOR OPEN WATER SWIMMING CHAMPIONSHIPS September 5-7, 2014 Balatonfured (HUN) VIKTOR ORBÁN Prime Minister of Hungary MAIN PATRON / FÔVÉDNÖK Egy jó ügyért bármit Dear Guests! We Hungarians

Részletesebben

A mai modern vezetô. Transformational Leader. A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF. 30 issue 2014

A mai modern vezetô. Transformational Leader. A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF. 30 issue 2014 X X X. s z á m 30 issue 2014 d e c e m b e r w w w. h b l f. h u A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF Founding Members of 202020 Club; HBLF 202020 Club launching event; February

Részletesebben

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and Hungary on Social Security Megjegyzések az ausztrál öregségi nyugdíj igényléséhez az Ausztrália és Magyarország között

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE TARTALOM

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE TARTALOM XIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2008. OKTÓBER 8. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisztikai Értesítõ Szerkesztõsége 1051 Budapest, József Attila u. 2 4.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 76/2015. (III. 31.) Korm. rendelet A Turisztikai Világszervezet Alapszabálya és módosításai kihirdetéséről 4303

Részletesebben

Fogyasztói információk Air France útlemondási biztosítás AF1

Fogyasztói információk Air France útlemondási biztosítás AF1 Áttekintés Fontos tudnivalók Útlemondási védelem A biztosítási feltételeknek megfelelıen téríti Az útlemondási költségeket az utazás meg nem kezdése esetén. Az önrész mértéke: Ha az utazás váratlan súlyos

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA MODIFIED FOUNDING CHARTER OF THE CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY IN BUDAPEST

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA MODIFIED FOUNDING CHARTER OF THE CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY IN BUDAPEST "Unofficial draft English translation of the enclosed Hungarian original document merely for purposes of reference; the Hungarian version shall prevail in all respects. A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI

Részletesebben