A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL"

Átírás

1 XII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM JÚLIUS 10. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL AZ EURÓPAI ÜGYEK HIVATALÁNAK HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1133 Budapest XIII., Újpesti rkp Telefon: MEGJELENIK HAVONTA Elõfizetési díj 1 évre Ft Egy példány ára: 1596 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! július 3-tól a Közlönybolt új helyre, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó jogi szolgáltató és tájékoztató központjába költözik, ahol a megszokott kiadványokon kívül bõvebb szolgáltatások (jogszabálykeresés, irodai és nyomdai szolgáltatások, terméktámogatás, internetkávézó, olvasósarok stb.) állnak az ügyfelek rendelkezésére. Az új elérhetõségek: Közlöny Centrum 1072 Budapest, Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány utca Nyár utca sarkán). Telefon: , fax: , TARTALOM Oldal I. MAGYARORSZÁG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖTTI GAZDASÁGI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ FONTOSABB JOGSZA- BÁLYOK, DOKUMENTUMOK 107/2006. (V. 2.) Korm. r. A Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz történõ csatlakozást követõen alkalmazandó munkaerõpiaci viszonosság és védintézkedés szabályairól szóló 93/2004. (IV. 27.) Korm. r. módosításáról /2006. (V. 31.) KÜM h. A szerzõdéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, június 19-én aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzõkönyvei, valamint az azokat módosító egyezmények, továbbá a Ciprusi Köztársaságnak, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Szlovák Köztársaságnak és a Szlovén Köztársaságnak az említett egyezményhez és jegyzõkönyveihez történõ csatlakozásáról szóló, Brüsszelben, április 14-én aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló évi XXVIII. törvény ainak hatálybalépésérõl Figyelemfelhívás a magyar EU gazdasági kapcsolatokat érintõ egyes magyar és közösségi jogszabályokra, dokumentumokra II. A GAZDASÁGI KAPCSOLATOK ESEMÉNYEI A magyar EU kereskedelmi kapcsolatok alakulása január március havi adatok alapján Kereskedelmi forgalmunk változása az EU tagországaival 2005-ben Figyelemfelhívás a Közösség egyes jogszabálytervezeteire, állásfoglalásaira

2 90 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 6. szám I. Magyarország és az Európai Unió közötti gazdasági kapcsolatokra vonatkozó fontosabb jogszabályok, dokumentumok A Kormány 107/2006. (V. 2.) Korm. rendelete a Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz történõ csatlakozást követõen alkalmazandó munkaerõpiaci viszonosság és védintézkedés szabályairól szóló 93/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 7. -a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el: 1. megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozása következtében a megállapodásban szerzõdõ félként való részvételérõl szóló jegyzõkönyvet. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök Melléklet a 107/2006. (V. 2.) Korm. rendelethez A Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz történõ csatlakozást követõen alkalmazandó munkaerõpiaci viszonosság és védintézkedés szabályairól szóló 93/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -ának (2) bekezdése helyébe a következõ bekezdés lép: (2) A 2 5. rendelkezéseit alkalmazni kell annak az államnak az állampolgárára és az állampolgár hozzátartozójára, amely nemzetközi szerzõdés alapján az Európai Unió tagállamaival azonos megítélés alá esik, vagy amely állam az Európai Unióval nemzetközi szerzõdésben állapodott meg a munkaerõ szabad áramlásáról. 2. Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. [1. számú melléklet a 93/2004. (IV. 27.) Korm. rendelethez] A Magyar Köztársaság által alkalmazott viszonossági intézkedéssel érintett államok jegyzéke A 2. (2) bekezdés a) pontja szerinti országok: Ausztria Hollandia Liechtenstein Németország Olaszország Svájc 3. (1) Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet mellékletének elsõ oszlopában szereplõ Svájc vonatkozásában az R. akkor lép hatályba, amikor Magyarország törvényben kihirdeti az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló A 2. (2) bekezdés b) pontja szerinti országok: Dánia Belgium Franciaország Luxemburg Norvégia

3 6. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 91 A külügyminiszter 12/2006. (V. 31.) KüM határozata a szerzõdéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, június 19-én aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzõkönyvei, valamint az azokat módosító egyezmények, továbbá a Ciprusi Köztársaságnak, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Körtársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Szlovák Köztársaságnak és a Szlovén Köztársaságnak az említett egyezményhez és jegyzõkönyveihez történõ csatlakozásáról szóló, Brüsszelben, április 14-én aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló évi XXVIII. törvény ainak hatálybalépésérõl A évi XXVIII. törvénnyel a Magyar Közlöny február 23-ai, 21. számában kihirdetett, a szerzõdéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, június 19-én aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzõkönyvei, valamint az azokat módosító egyezmények, továbbá a Ciprusi Köztársaságnak, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Szlovák Köztársaságnak és a Szlovén Köztársaságnak az említett egyezményhez és jegyzõkönyveihez történõ csatlakozásáról szóló, Brüsszelben, április 14-én aláírt egyezmény ez utóbbi 5. cikkének értelmében az azt megerõsítõ államok között a második megerõsítõ okirat letétbe helyezését követõ harmadik hónap elsõ napján lép hatályba. A Magyar Köztársaság ötödik államként március 9-én helyezte letétbe megerõsítõ okiratát az Egyezmény 4. cikkének megfelelõen az Európai Közösségek Tanácsának Fõtitkáránál. Az említett idõpontig Lettország, Hollandia, Svédország és Szlovénia helyezte letétbe megerõsítõ okiratát. A fentiekre tekintettel, összhangban a évi XXVIII. törvény 3. (3) bekezdésével megállapítom, hogy a szerzõdéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, június 19-én aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzõkönyvei, valamint az azokat módosító egyezmények, továbbá a Ciprusi Köztársaságnak, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Szlovák Köztársaságnak és a Szlovén Köztársaságnak az említett egyezményhez és jegyzõkönyveihez történõ csatlakozásáról szóló, Brüsszelben, április 14-én aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló évi XXVIII. törvény a június 1-jén, azaz kettõezer-hat június elsején lépnek hatályba a Magyar Köztársaság, valamint Lettország, Hollandia, Svédország és Szlovénia vonatkozásában. Egyúttal megállapítom, hogy mivel Csehország április 6-án helyezte letétbe megerõsítõ okiratát az Európai Közösségek Tanácsának Fõtitkáránál, a törvény aiban kihirdetett nemzetközi szerzõdések július 1-jén lépnek hatályba a Magyar Köztársaság és Csehország vonatkozásában. A évi XXVIII. törvény ainak az Európai Unió további tagállamai tekintetében történõ hatályba-lépésének naptári napját a külügyminiszter azok ismertté válását követõen valamennyi tagállam esetében egyedi határozatával állapítja meg. Dr. Somogyi Ferenc s. k., külügyminiszter Figyelemfelhívás a magyar EU gazdasági kapcsolatokat érintõ egyes magyar és közösségi jogszabályokra, dokumentumokra Magyar Külgazdasági tárgyú 108/2006. (V. 5.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti gazdasági együttmûködési megállapodás kihirdetésérõl és kötelezõ hatályának elismerésérõl 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttmûködésrõl szóló megállapodás kihirdetésérõl 126/2006. (V. 22.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttmûködés kialakításáról szóló Megállapodás kihirdetésérõl 7/2006. (V. 5.) Me h. A Magyar Köztársaság és az Azerbajdzsán Köztársaság között a beruházások ösztönzésérõl és kölcsönös védelmérõl szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

4 92 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 6. szám Környezetvédelmi tárgyú 109/2006. (V. 5.) Korm. r. Az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés részletes szabályairól 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a környezetvédelem és természetvédelem terén való együttmûködésrõl szóló Egyezmény kihirdetésérõl Közlekedési tárgyú 26/2006. (V. 5.) GKM r. Az autógáz töltõállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól 27/2006. (V. 5.) GKM r. Az autógáz töltõállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Mezõgazdasági tárgyú 21/2006. (V. 15.) EüM FVM e. r. A növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetõ növényvédõszer-maradék mértékérõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM FVM e. r. módosításáról 36/2006. (V. 18.) FVM r. A termésnövelõ anyagok engedélyezésérõl, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 37/2006. (V. 18.) FVM r. Az EK-mûtrágya -ként megjelölt mûtrágyák forgalomba hozataláról és ellenõrzésérõl 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM r. módosításáról Támogatási tárgyú 5/2006. (V. 17.) TNM GKM FMM FVM KvVM TNM e. r. Az Európai Unió strukturális alapjaiból finanszírozott operatív programok és a Kohéziós Alap támogatási döntéshozatalában részt vevõk, valamint a támogatások felhasználásával való elszámolást végzõ személyek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége lebonyolításának részletes rendjérõl Képzési tárgyú 8/2006. (V. 30.) TNM r. Az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékérõl szóló 26/2005. (VIII. 5.) TNM r. módosításáról Közösségi Statisztikai tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 118 számában megjelent a Bizottság 676/2006/EK rendelete a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a meghatározások tekintetében történõ végrehajtásáról szóló 1980/2003/EK rendelet módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 121 számában megjelent a Bizottság 698/2006/EK rendelete az 530/1999/EK tanácsi rendeletnek a munkaerõköltség-felvételi és a strukturális keresetfelvételi statisztikák tekintetében történõ végrehajtásáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 122 számában megjelent a Tanács 701/2006/EK rendelete a harmonizált fogyasztói árindexhez végzett árgyûjtés idõbeli lefedettsége tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról Mezõgazdasági tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 121 számában megjelent a Bizottság 699/2006/EK rendelete a 2092/91/EGK rendelet I. mellékletének a baromfi szabadtéri kifutókhoz való hozzáférésének tekintetében történõ módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 122 számában megjelent a Bizottság 705/2006/EK rendelete a Belgium, a Cseh Köztársaság, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévõ cukor közösségi piacon történõ értékesítésére vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 22/2006/EK rendelet módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 130 számában megjelent a Bizottság 2006/45/EK irányelve a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a propoxikarbazon hatóanyag specifikációjának tekintetében történõ módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 137 számában megjelent a Bizottság 780/2006/EK rendelete a mezõgazdasági termékek ökológiai termelésérõl, valamint a mezõgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekrõl szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 142 számában megjelent a Bizottság 50/2006/EK irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv IV.A. és IV.B. mellékletének módosításáról

5 6. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 93 Vám tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 130 számában megjelent a Bizottság 739/2006/EK rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 137 számában megjelent a Bizottság 781/2006/EK rendelete bizonyos áruknak a Kombinált Nómenklatúrában történõ osztályozásáról Közlekedési tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 128 számában megjelent a Bizottság 730/2006/EK rendelete a légtér 195-ös repülési szint fölötti osztályozásáról és a látvarepülési szabályok szerinti járatok e szint fölötti útvonaláról Kereskedelmi tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 120 számában megjelent a Tanács határozata az Európai Közösség és a Thaiföldi Királyság közötti, az évi Általános Vámés Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. Cikke 6. pontja és XXVIII. Cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történõ csatlakozása során történt visszavonásával kapcsolatban egyes, meghatározott engedmények visszavonása tekintetében folytatott tárgyalásokat követõ, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötésérõl Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 120 számában megjelent a Tanács határozata az Európai Közösség és a Thaiföldi Királyság közötti, az évi Általános Vámés Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. Cikke 6. pontja és XXVIII. Cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történõ csatlakozása során történt visszavonásával kapcsolatban egyes, meghatározott engedmények visszavonása tekintetében folytatott tárgyalásokat követõ, levélváltás formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítésérõl Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 124 számában megjelent a Tanács 711/2006/EK rendelete az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. Cikke 6. pontja és XXVIII. Cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történõ csatlakozása során történt módosításával kapcsolatban levélváltás formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról, továbbá a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítésérõl Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 124 számában megjelent a Tanács Határozata az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. Cikke 6. pontja és XXVIII. Cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történõ csatlakozása során történt módosításával kapcsolatban levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötésérõl Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 136 számában megjelent a Bizottság 777/2006/EK rendelete a veszélyes vegyi anyagok kivitelérõl és behozataláról szóló 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

6 94 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 6. szám II. A gazdasági kapcsolatok eseményei A magyar EU kereskedelmi kapcsolatok alakulása január március havi adatok alapján I III. hónap adatai szerint az EU többi 24 tagállamába való kiszállítás m eurót (2005. I III. hónapjában 8744 M eurót), a beérkezés 9372 M eurót (2005. I III. hónapjában 8107 M eurót) tett ki, így márciusban a múlt év azonos idõszakához képest, euróban mérve, a kiszállítások 15,2%-kal emelkedtek, a beérkezések közel hasonló mértékben 15,6%-kal nõttek. (1. sz. táblázat) Ugyanezen idõszakban a magyar összkivitel valamivel nagyobb mértékben 18,8%-kal ( M euróról M euróra) bõvült, az összbehozatal is az EU tagállamokból való beérkezésnél jobban nõtt, 19,2%-kal ( M euróról m euróra). Ennek megfelelõen a tagországok részesedése a magyar kivitelben 75,7%-ot (2005. I III. hónapjában 78,1%), a behozatalban 67,2%-ot (2005. I III. hónapjában 69,3%) tett ki. A fentieknek megfelelõen a forgalom egyenlege az egy évvel korábbi azonos idõszakban regisztrált 637 m eurós többlethez képest most 698 m eurós többletet mutatott, miközben a teljes magyar forgalomban mért elõzõ évi deficit 513 m euróról március végére 655 m euróra nõtt. A tagországokkal lebonyolított áruforgalom szerkezete a SITC árufõcsoportok szerinti megoszlás alapján a következõként alakult (2. sz. táblázat): A kiszállításban az élelmiszerek 510 m eurót tettek ki, részesedésük így 5,1% (2005. I III. hónapjában 4,8%), a nyersanyagok értéke 227 m euró volt, mely 2,3%-os súlyt jelent (2005. I III. hónapjában 2,3%), az energiahordozók 182 m eurót értek el, ez 1,8%-os részesedés (2005. I III. hónapjában 2,0%), a feldolgozott termékek értéke 2739 m euró volt, ez 27,2%-os hányadnak felel meg (2005. I III. hónapjában 27,5%), míg a gépek és berendezések 6413 m eurós forgalma 63,6%-os részarányt képvisel (2005. I III. hónapjában 63,4%). A beérkezések esetében az élelmiszerek 314 m eurót tettek ki, így részesedésük 5,4% (2005. I II. hónapjában 5,1%), a nyersanyagok értéke 115 m euró volt, mely 2,0%-os súlyt jelent (2005. I II. hónapjában 1,6%), az energiahordozókból 187 m euró értékû érkezett be, ami 3,2%-os részaránynak felel meg (2005. I II. hónapjában 2,8%), a feldolgozott termékek beérkezése 2325 m eurót ért el, ez 40,1%-os hányadnak felelt meg (2005. I II. hónapjában 41,5%), míg a gépek és berendezések cikkcsoport 2862 m eurós beérkezéssel 49,3%-os részesedést reprezentált (2005. I II. hónapjában 49,0%). Tájékoztatásul közöljük az EU-n kívüli legfontosabb partnerországokkal lebonyolított forgalom adatait is (3. sz. táblázat). Ezek szerint elsõ két hónapjában az átlagot lényegesen meghaladóan nõtt kivitelünk Horvátországba (+44%) és Ukrajnába (+39%), jóval az átlag felett alakult az oroszországi (+34%) és a Bulgáriába (+32%), Romániába (+29%), Szerbia-Montenegróba (+32%) irányuló exportunk is. Kisebb részesedéssel bír, de jelentõs növekedést mutat a kínai (+246%), a japán (+45%) és a kanadai (+44%) export forgalom. Az átlag alatt volt a svájci és az USA forgalom növekedése. Behozatalunkban a legnagyobb részesedéssel bíró relációk közül az orosz forgalom az átlagnál lényegesen gyorsabban nõtt (+39%), a román import úgyszintén (+58%), az ukrán forgalom is jelentõsen emelkedett (+33%); az USA, a svájci és a szerb-montenegrói származású importunk növekedési üteme is az átlag felett alakult. Az átlag körüli mértékben nõtt a Horvátországból, Bulgáriából és Japánból származó importunk. Kínából az importunk az elsõ két hónapban csökkent az elõzõ évhez képest.

7 6. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ sz. táblázat Az Európai Unió 25 tagországán belül bonyolított I III. havi áruforgalom (feladó/rendeltetési országok szerint) M.e.: M EUR Kiszállítás Beérkezés Ország Index 2006/2005 Megoszlás 2006-ban Index 2006/2005 Megoszlás 2006-ban Németország ,7% 30,7% ,9% 27,2% Ausztria ,2% 4,8% ,0% 6,2% Olaszország ,5% 5,8% ,4% 4,7% Franciaország ,5% 4,8% ,1% 4,9% Nagy Britannia ,8% 4,5% ,8% 2,2% Hollandia ,9% 3,3% ,8% 4,1% Lengyelország ,4% 3,6% ,2% 3,9% Spanyolország ,0% 3,6% ,5% 1,4% Csehország ,1% 3,3% ,8% 2,6% Finnország ,8% 0,7% ,9% 0,7% Szlovákia ,6% 3,2% ,6% 2,2% Belgium ,0% 2,2% ,4% 2,3% Svédország ,6% 1,2% ,6% 2,1% Szlovénia ,1% 1,3% ,5% 0,6% Görögország ,6% 0,6% ,0% 0,1% Dánia ,9% 0,6% ,5% 0,6% Portugália ,5% 0,5% ,9% 0,3% Írország ,4% 0,4% ,3% 0,5% Litvánia ,1% 0,3% ,6% 0,1% Lettország ,5% 0,1% ,1% 0,0% Észtország ,6% 0,2% ,1% 0,2% Ciprus ,3% 0,1% % 0,0% Luxemburg ,7% 0,0% ,2% 0,1% Málta ,0% 0,0% ,1% 0,1% EU összesen ,2% 75,7% ,6% 67,2% Magyarország összesen ,8% 100,0% ,2% 100,0%

8 96 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 6. szám 2. sz. táblázat EU 25 országon belüli árucsere-forgalom struktúrájának változása SITC ok szerint I III. hónapban 2005 M euró 2005 % Kiszállítás 2006 M euró 2006 % 2005 M euró 2005 % Beérkezés 2006 M euró Élelmiszerek, ital, dohány 419 4, , , ,5 Nyersanyagok 198 2, , , ,0 Energiahordozók 171 2, , , ,2 Feldolgozott termékek , , , ,2 Gépek, gépi berendezések , , , ,1 Összesen , , , , % Ország 3. sz. táblázat Külkereskedelmi termékforgalom I III. hóban (feladó/rendeltetési országok szerint) Kiszállítás Beérkezés Egyenleg Index 2006/ Index 2006/2005 M.e.: M EUR EU 25 ország ,2% ,6% Egyes kiemelt EU-n kívüli országok Kivitel Behozatal Románia ,9% ,4% Horvátország ,7% ,3% Szerbia-Montenegro ,6% ,3% Bulgária ,0% ,4% Svájc ,4% ,2% Oroszország ,9% ,7% Ukrajna ,4% ,8% USA ,3% ,2% Kanada ,4% ,9% 22 3 Japán ,3% ,3% Kína ,1% ,2% Magyarország összesen ,8% ,2%

9 6. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 97 Kereskedelmi forgalmunk változása az EU tagországaival 2005-ben A csatlakozást megelõzõ várakozásainkkal összhangban a magyar külkereskedelem elmúlt két évben elért teljesítménye rendkívül kedvezõ. Az export értéke és volumene is kétszámjegyû ütemben nõtt (értéke 2004-ben több mint 17, 2005-ben több mint 11%-kal bõvült), miközben az exportdinamika (2004-ben több mint 2%ponttal, 2005-ben több mint 3%ponttal) magasabb volt az importénál, és a külkereskedelmi forgalom egyenlege folyamatosan javult (2004-ben 0,2 Mrd euróval, 2005-ben közel 1,1 Mrd euróval). Exportunkban összhangban külgazdasági stratégiai törekvéseinkkel az átlagosnál erõteljesebb fejlõdési potenciállal rendelkezõ országok mindenekelõtt az EU új tagállamai és az EU-n kívüli európai országok irányába történõ piaci átrendezõdés ment végbe. Az EU 25 országokba irányuló export az átlagtól elmaradva 2004-ben 14,6 százalékkal, 2005-ben 7 százalékkal növekedett, ezen belül a régi tagországokba ennél alacsonyabb, az új tagországokba jóval magasabb ütemben bõvült a kivitel. Az EU 25-öktõl származó import dinamikája az oda irányuló exportétól elmaradt (2004-ben 8,1%-kal, 2005-ben 2,5%-kal nõtt), a külkereskedelmi forgalom egyenlege mind a régi, mind az új tagállamokkal jelentõsen javult, összességében 2004-ben közel 1,9 milliárd, 2005-ben 1,6 milliárd euróval. A régi tagországokba irányuló export 2004-ben 12,5 százalékkal, 2005-ben 2,9 százalékkal bõvült, miközben az onnan származó import növekedése ennél alacsonyabb volt (2004-ben 6,3%-kal, 2005-ben 0,2%-kal nõtt). A forgalom dinamikájának visszaesését mind az export mind az import esetében a gépek, gépi berendezések szállításának csökkenése határozta meg (az árufõcsoport kivitele 2004-ben 13,9%-kal nõtt, 2005-ben 0,2%-kal csökkent; behozatala 2004-ben 3,7%-kal bõvült, 2005-ben 5,9%-kal elmaradt az elõzõ évitõl). Átlagon felül nõtt az export Finnországba (2004-ben csaknem háromszorosára, 2005-ben több mint másfélszeresére), Görögországba (2004-ben több mint másfélszeresére, 2005-ben közel 40%-kal) és Spanyolországba (2004-ben mintegy 20%-kal, 2005-ben több mint 27%-kal). A régi tagországokkal lebonyolított forgalomban a kereskedelem egyenlege jelentõsen, 2004-ben 1,7, 2005-ben közel 0,9 milliárd euróval javult. Az uniós csatlakozás kereskedelemteremtõ hatása elsõsorban az új tagállamok irányában érzõdött, és összességében Magyarország javuló pozícióját eredményezte. Az országcsoportba irányuló magyar export értéke 2004-ben 35 százalékkal bõvült, 2005-ben a növekedés üteme tovább, 40 százalékra gyorsult. Az innen származó import dinamikája (2004-ben közel 23 százalékkal, 2005 mintegy 19 százalékkal nõtt) ettõl elmaradt, amelynek eredményeként a forgalom egyenlege folyamatosan javult (2004-ben 176 M EUR-val, 2005-ben 717 M EUR-val), s a korábbi jelentõs hiány exporttöbbletbe fordult. A javuló pozíció egyértelmûen a nagy iramban bõvülõ gépipari exportnak volt köszönhetõ: a gépek, gépi berendezések exportjának értéke ebbe az országcsoportba 2004-ben csaknem 48 százalékkal, 2005-ben pedig már közel 53 százalékkal nõtt. Az új tagok közül 2004-ben Málta kivételével, 2005-ben Észtország kivételével minden országba dinamikusan emelkedett a magyar export, a növekedés üteme több partner esetében a 40 százalékot is meghaladta. A kereskedelmi termékforgalom változása az EU-tagországokkal 2005-ben árufõcsoportonként M.e.: MEUR, % Kivitel Élelmiszer, ital, dohány Nyersanyagok Energiahordozók Feldolgozott termékek Gépek, gépi berendezések Összesen EU ,9 814,5 520, , , , ,9 870,1 865, , , ,7 INDEX 115,4% 106,8% 166,3% 110,8% 103,6% 107,0% Változás 281,0 55,6 344,9 973,0 831, ,7 EU ,0 688,9 314, , , , ,5 725,1 554, , , ,9 INDEX 114,1% 105,3% 176,6% 106,6% 99,8% 102,9% Változás 199,5 36,2 240,7 497,5 42,9 931,0 EU ,9 125,7 206, , , , ,4 145,1 310, , , ,9 INDEX 119,7% 115,4% 150,5% 132,1% 152,8% 140,1% Változás 81,5 19,4 104,2 475,4 874, ,6

10 98 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 6. szám Be ho za tal Élel mi szer, ital, do hány Nyersanyagok Ener giahor do zók Fel dol go zott termékek Gépek, gépi berendezések Összesen EU ,8 513,6 855, , , , ,1 590, , , , ,1 INDEX 124,3% 115,1% 143,5% 105,2% 96,6% 102,5% Vál to zás 363,3 77,3 372,3 703,0 632,1 883,8 EU ,8 409,5 471, , , , ,4 486,4 650, , , ,4 INDEX 120,0% 118,8% 138,0% 104,9% 94,1% 100,2% Vál to zás 219,6 76,9 179,0 561,0 989,9 46,6 EU ,8 104,1 384, , , , ,8 104,5 577, , , ,0 INDEX 136,1% 100,4% 150,3% 106,9% 123,2% 118,7% Vál to zás 144,0 0,4 193,3 142,1 357,9 837,7 Az Eu ró pai Unió gaz da sá ga 2005-ben Az EU tag or szá ga i nak nö ve ke dé se a évi 2,4 szá za lék ról 2005-ben 1,6 szá za lék ra, ezen be lül az eu róöve ze té 2 szá za lék ról 1,3 szá za lék ra las sult. A nö ve ke dés a bel sõ fo gyasz tás, ezen be lül is el sõ sor ban a be ru há zá sok bõ vü lé sé re ve zet he tõ vissza. A GDP nö ve ke dé se az eu rózó na 12 tag or szá ga kö zül csu pán Spa nyol or szág ban és Ír or szág ban gyor - sult, az utób bi egy ben az öve zet leg gyor sab ban fej lõ dõ ál la ma (4,7%) is volt. Ki emel ke dõ ütem ben fej lõd tek a 2004-ben csatlakozott országok, különösen a Baltikum országai (7,5 és 10% kö zött). Az el múlt év ben az eu róöve zet ben és az EU egé szé ben is foly ta tó dott a költ ség ve té si hi ány csök ke né se ban a de fi cit az öve zet ben és az EU-25-ök ben is el ér te a GDP 3 szá za lé kát ben a hi ány az eu róöve zet ben a évi 2,7 szá za lék ról 2,4 szá za lék ra, az EU egé szé ben pe dig a meg elõ zõ évi 2,6 szá za lék ról 2,3 szá za lék ra csök kent. A csök - kenõ ten den cia el le né re a de fi cit mér té ke 7 tag or szág ban kö zöt te 4 eu róöve ze ti tag ál lam ban is vál to zat la nul meg ha - lad ja a ma ast rich ti kri té ri u mok sze rin ti fel sõ, 3 szá za lé kos ha tár ér té ket. Az inf lá ció 2005-ben csu pán mér sé kelt ütem ben emel ke dett: mind az EU-25-ök nél, mind az eu róöve zet ben 2,2 szá za - lék ra gyor sult a meg elõ zõ évi 2,1 szá za lék ról. Az ener gia árak meg ug rá sa nyo mán ko ra õsszel meg ló dult inf lá ció az év vé gé re el sõ sor ban az ener gia árak gyen gü lé se kö vet kez té ben is mét las sult, ami hez az EKB ka mat eme lé se is hozzá - járult. A fog la koz ta tá si hely zet va la me lyest ja vult: a fog lal koz ta tot tak szá ma kis mér ték ben emel ke dett, a mun ka nél kü li ség szint je ugyan ma gas ma radt, de mér sék lõ dött. A mun ka nél kü li sé gi rá ta 2005-ben az EU-ban az elõ zõ évi 9,1 szá za lék ról 8,7 szá za lék ra, az eu róöve zet ben a évi 8,9 szá za lék ról 8,6 szá za lék ra csök kent. A nagy tag or szá gok kö zül az át la - got jó val meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel küzd Né met or szág, Fran cia or szág, Spa nyol or szág. Az EU-25-ök har ma dik or szá gok kal foly ta tott kül ke res ke del mé ben az ex port ér té ke (1069 Mrd EUR) 10 szá za lék kal, az im por té (1175 Mrd EUR) 14 szá za lék kal bõ vült, a tag or szá gok egy más kö zöt ti for gal má nak ér té ke (2144 Mrd EUR) 6 szá za lék kal nö ve ke dett (az eu rózó na meg fe le lõ mu ta tó i nak di na mi ká ja et tõl el ma radt: 7, 12 ill. 5%). A ki vi tel a leg na - gyobb mér ték ben In di á ba (+24%), Orosz or szág ba (+23%), Dél-Ko re á ba (+13%), Nor vé gi á ba és Tö rök or szág ba (+10%), a be ho za tal Orosz or szág ból (+32%), Kí ná ból (+24%), Nor vé gi á ból (+21%), In di á ból (+16%) és Dél-Ko re á ból (+10%) emel ke dett. Az ex port má so dik fél év tõl meg fi gyel he tõ erõ sö dé sét az olajex por tá ló or szá gok im port ke res le té nek bõ vü lé se segítette. Az összes sé gé ben ked ve zõ évi gaz da sá gi ki lá tá sok alap ján az EU-ban a évit meg ha la dó nö ve ke dés vár - ható. Az Eu ró pai Bi zott ság évi õszi elõ re jel zé sét a kül sõ kon junk tú ra ja vu lá sát, a fo gyasz tói és üz le ti bi za lom erõ - sö dé sét jel zõ fel mé ré sek alap ján ta va szán fel fe lé mó do sí tot ta: az EU-ban 2,3, az eu róöve zet ben 2,1 szá za lé kos nö - ve ke dést prog nosz ti zált 2006-ra. A nö ve ke dés fõ haj tó ere jét a bel sõ ke res let, el sõ sor ban a be ru há zá sok, ezen be lül is a gép be ru há zá sok (+5%) nö ve ke dé se je len ti. A ked ve zõ kül sõ kör nye zet tá mo gat ja az ex por tot és a mun ka erõ-pi a ci hely - zet fo ko za tos ja vu lá sá val vár ha tó an a fo gyasz tás is fellendül.

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2008. JÚNIUS 2. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK HAVONTA

Részletesebben

Makrogazdaság, 2008 2009

Makrogazdaság, 2008 2009 makrogazdborito.qxd 2010.05.04. 8:00 Page 1 Makrogazdaság, 2008 2009 Ára: 1350,- Ft Központi Statisztikai Hivatal Makrogazdaság, 2008 2009 Budapest, 2010 Központi Statisztikai Hivatal, 2010 ISSN: 2061-0475

Részletesebben

A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás. Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG

A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás. Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG 2011 A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG Hirdetés Let IT be your passion! HIRDETÉS 1 IT Service

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 I. Bevezető... 4 II. Helyzetelemzés... 6 1. Világgazdasági környezet... 6 2. A magyar külkereskedelem jellemzői...

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem EURÓPAI FÜZETEK 15. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Láng István Dr. Faragó Tibor Dr. Schmuck Erzsébet Dr. Zoltai Nándor Környezetvédelem Magyarországon és

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ÁGAZATOK HELYZETÉBEN A VÁLSÁG TÜKRÉBEN. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége. www.mszosz.hu. 2010. október 25.

VÁLTOZÁSOK AZ ÁGAZATOK HELYZETÉBEN A VÁLSÁG TÜKRÉBEN. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége. www.mszosz.hu. 2010. október 25. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu VÁLTOZÁSOK AZ ÁGAZATOK HELYZETÉBEN A VÁLSÁG TÜKRÉBEN 2010. október 25. Az első változatot megtárgyalta az MSZOSZ Elnöksége 2010.április 13-i ülésén

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 41. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Szenci Gyôzôné Dísz- és gyógynövény szakágazat az Európai Unióban.

EURÓPAI FÜZETEK 41. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Szenci Gyôzôné Dísz- és gyógynövény szakágazat az Európai Unióban. EURÓPAI FÜZETEK 41. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Szenci Gyôzôné Dísz- és gyógynövény szakágazat az Európai Unióban Mezôgazdaság A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 18. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Európai bérek, magyar bérek. Szociálpolitika és foglalkoztatás

EURÓPAI FÜZETEK 18. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Európai bérek, magyar bérek. Szociálpolitika és foglalkoztatás EURÓPAI FÜZETEK 18. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Herczog László Dr. Tóth Gábor Európai bérek, magyar bérek Szociálpolitika és foglalkoztatás A Miniszterelnöki

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

A meséken túl a munka világában

A meséken túl a munka világában A meséken túl a munka világában Hatástanulmány Az esély bölcsődéje program túlvállalási szakaszának foglalkoztatási szolgáltatásairól 2008. június Békés Megyei Nők Egyesülete 5600 Békéscsaba, Derkovits

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2006 Nyilvántartási szám: J/2872 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG 2006 Budapest, 2007 C Központi Statisztikai Hivatal, 2007 ISSN 1416-2768 A kézirat

Részletesebben

Helyzetkép 2013. március - április

Helyzetkép 2013. március - április Helyzetkép 2013. március - április Gazdasági növekedés Az Európai Unió gazdasága a várakozásoknak megfelelően még nem lábalt ki a válságból, igaz, az első negyedéves adatok a prognosztizáltnál valamivel

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

Helyzetkép 2013. június - július

Helyzetkép 2013. június - július Helyzetkép 2013. június - július Gazdasági növekedés Hosszú idő után először fordult elő, hogy az Eurostat a várakozásoknál valamivel kedvezőbb adatokat hozott nyilvánosságra a gazdasági növekedésről.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 Nyilvántartási szám: J/9600 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 Budapest, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISSN:

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 6. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A munkavállalás feltételei az Európai Unióban

EURÓPAI FÜZETEK 6. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A munkavállalás feltételei az Európai Unióban EURÓPAI FÜZETEK 6. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A munkavállalás feltételei az Európai Unióban Személyek szabad áramlása A Miniszterelnöki

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR KIS-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK NEMZETKÖZIESÍTÉSE-

Részletesebben

A DÉLKELET-EURÓPAI ORSZÁGOK NÖVEKEDÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS HATÁSA A MAGYAR GAZDASÁGRA, VÁLLALATI SZEKTORRA

A DÉLKELET-EURÓPAI ORSZÁGOK NÖVEKEDÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS HATÁSA A MAGYAR GAZDASÁGRA, VÁLLALATI SZEKTORRA A DÉLKELET-EURÓPAI ORSZÁGOK NÖVEKEDÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS HATÁSA A MAGYAR GAZDASÁGRA, VÁLLALATI SZEKTORRA Nemzeti Fejlesztési Hivatal részére 2004. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az elmúlt évtizedben Magyarország és

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben