A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL"

Átírás

1 XII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM JÚLIUS 10. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL AZ EURÓPAI ÜGYEK HIVATALÁNAK HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1133 Budapest XIII., Újpesti rkp Telefon: MEGJELENIK HAVONTA Elõfizetési díj 1 évre Ft Egy példány ára: 1596 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! július 3-tól a Közlönybolt új helyre, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó jogi szolgáltató és tájékoztató központjába költözik, ahol a megszokott kiadványokon kívül bõvebb szolgáltatások (jogszabálykeresés, irodai és nyomdai szolgáltatások, terméktámogatás, internetkávézó, olvasósarok stb.) állnak az ügyfelek rendelkezésére. Az új elérhetõségek: Közlöny Centrum 1072 Budapest, Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány utca Nyár utca sarkán). Telefon: , fax: , TARTALOM Oldal I. MAGYARORSZÁG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖTTI GAZDASÁGI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ FONTOSABB JOGSZA- BÁLYOK, DOKUMENTUMOK 107/2006. (V. 2.) Korm. r. A Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz történõ csatlakozást követõen alkalmazandó munkaerõpiaci viszonosság és védintézkedés szabályairól szóló 93/2004. (IV. 27.) Korm. r. módosításáról /2006. (V. 31.) KÜM h. A szerzõdéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, június 19-én aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzõkönyvei, valamint az azokat módosító egyezmények, továbbá a Ciprusi Köztársaságnak, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Szlovák Köztársaságnak és a Szlovén Köztársaságnak az említett egyezményhez és jegyzõkönyveihez történõ csatlakozásáról szóló, Brüsszelben, április 14-én aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló évi XXVIII. törvény ainak hatálybalépésérõl Figyelemfelhívás a magyar EU gazdasági kapcsolatokat érintõ egyes magyar és közösségi jogszabályokra, dokumentumokra II. A GAZDASÁGI KAPCSOLATOK ESEMÉNYEI A magyar EU kereskedelmi kapcsolatok alakulása január március havi adatok alapján Kereskedelmi forgalmunk változása az EU tagországaival 2005-ben Figyelemfelhívás a Közösség egyes jogszabálytervezeteire, állásfoglalásaira

2 90 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 6. szám I. Magyarország és az Európai Unió közötti gazdasági kapcsolatokra vonatkozó fontosabb jogszabályok, dokumentumok A Kormány 107/2006. (V. 2.) Korm. rendelete a Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz történõ csatlakozást követõen alkalmazandó munkaerõpiaci viszonosság és védintézkedés szabályairól szóló 93/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 7. -a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el: 1. megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozása következtében a megállapodásban szerzõdõ félként való részvételérõl szóló jegyzõkönyvet. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök Melléklet a 107/2006. (V. 2.) Korm. rendelethez A Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz történõ csatlakozást követõen alkalmazandó munkaerõpiaci viszonosság és védintézkedés szabályairól szóló 93/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -ának (2) bekezdése helyébe a következõ bekezdés lép: (2) A 2 5. rendelkezéseit alkalmazni kell annak az államnak az állampolgárára és az állampolgár hozzátartozójára, amely nemzetközi szerzõdés alapján az Európai Unió tagállamaival azonos megítélés alá esik, vagy amely állam az Európai Unióval nemzetközi szerzõdésben állapodott meg a munkaerõ szabad áramlásáról. 2. Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. [1. számú melléklet a 93/2004. (IV. 27.) Korm. rendelethez] A Magyar Köztársaság által alkalmazott viszonossági intézkedéssel érintett államok jegyzéke A 2. (2) bekezdés a) pontja szerinti országok: Ausztria Hollandia Liechtenstein Németország Olaszország Svájc 3. (1) Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet mellékletének elsõ oszlopában szereplõ Svájc vonatkozásában az R. akkor lép hatályba, amikor Magyarország törvényben kihirdeti az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló A 2. (2) bekezdés b) pontja szerinti országok: Dánia Belgium Franciaország Luxemburg Norvégia

3 6. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 91 A külügyminiszter 12/2006. (V. 31.) KüM határozata a szerzõdéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, június 19-én aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzõkönyvei, valamint az azokat módosító egyezmények, továbbá a Ciprusi Köztársaságnak, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Körtársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Szlovák Köztársaságnak és a Szlovén Köztársaságnak az említett egyezményhez és jegyzõkönyveihez történõ csatlakozásáról szóló, Brüsszelben, április 14-én aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló évi XXVIII. törvény ainak hatálybalépésérõl A évi XXVIII. törvénnyel a Magyar Közlöny február 23-ai, 21. számában kihirdetett, a szerzõdéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, június 19-én aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzõkönyvei, valamint az azokat módosító egyezmények, továbbá a Ciprusi Köztársaságnak, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Szlovák Köztársaságnak és a Szlovén Köztársaságnak az említett egyezményhez és jegyzõkönyveihez történõ csatlakozásáról szóló, Brüsszelben, április 14-én aláírt egyezmény ez utóbbi 5. cikkének értelmében az azt megerõsítõ államok között a második megerõsítõ okirat letétbe helyezését követõ harmadik hónap elsõ napján lép hatályba. A Magyar Köztársaság ötödik államként március 9-én helyezte letétbe megerõsítõ okiratát az Egyezmény 4. cikkének megfelelõen az Európai Közösségek Tanácsának Fõtitkáránál. Az említett idõpontig Lettország, Hollandia, Svédország és Szlovénia helyezte letétbe megerõsítõ okiratát. A fentiekre tekintettel, összhangban a évi XXVIII. törvény 3. (3) bekezdésével megállapítom, hogy a szerzõdéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, június 19-én aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzõkönyvei, valamint az azokat módosító egyezmények, továbbá a Ciprusi Köztársaságnak, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Szlovák Köztársaságnak és a Szlovén Köztársaságnak az említett egyezményhez és jegyzõkönyveihez történõ csatlakozásáról szóló, Brüsszelben, április 14-én aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló évi XXVIII. törvény a június 1-jén, azaz kettõezer-hat június elsején lépnek hatályba a Magyar Köztársaság, valamint Lettország, Hollandia, Svédország és Szlovénia vonatkozásában. Egyúttal megállapítom, hogy mivel Csehország április 6-án helyezte letétbe megerõsítõ okiratát az Európai Közösségek Tanácsának Fõtitkáránál, a törvény aiban kihirdetett nemzetközi szerzõdések július 1-jén lépnek hatályba a Magyar Köztársaság és Csehország vonatkozásában. A évi XXVIII. törvény ainak az Európai Unió további tagállamai tekintetében történõ hatályba-lépésének naptári napját a külügyminiszter azok ismertté válását követõen valamennyi tagállam esetében egyedi határozatával állapítja meg. Dr. Somogyi Ferenc s. k., külügyminiszter Figyelemfelhívás a magyar EU gazdasági kapcsolatokat érintõ egyes magyar és közösségi jogszabályokra, dokumentumokra Magyar Külgazdasági tárgyú 108/2006. (V. 5.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti gazdasági együttmûködési megállapodás kihirdetésérõl és kötelezõ hatályának elismerésérõl 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttmûködésrõl szóló megállapodás kihirdetésérõl 126/2006. (V. 22.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttmûködés kialakításáról szóló Megállapodás kihirdetésérõl 7/2006. (V. 5.) Me h. A Magyar Köztársaság és az Azerbajdzsán Köztársaság között a beruházások ösztönzésérõl és kölcsönös védelmérõl szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

4 92 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 6. szám Környezetvédelmi tárgyú 109/2006. (V. 5.) Korm. r. Az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés részletes szabályairól 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a környezetvédelem és természetvédelem terén való együttmûködésrõl szóló Egyezmény kihirdetésérõl Közlekedési tárgyú 26/2006. (V. 5.) GKM r. Az autógáz töltõállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól 27/2006. (V. 5.) GKM r. Az autógáz töltõállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Mezõgazdasági tárgyú 21/2006. (V. 15.) EüM FVM e. r. A növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetõ növényvédõszer-maradék mértékérõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM FVM e. r. módosításáról 36/2006. (V. 18.) FVM r. A termésnövelõ anyagok engedélyezésérõl, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 37/2006. (V. 18.) FVM r. Az EK-mûtrágya -ként megjelölt mûtrágyák forgalomba hozataláról és ellenõrzésérõl 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM r. módosításáról Támogatási tárgyú 5/2006. (V. 17.) TNM GKM FMM FVM KvVM TNM e. r. Az Európai Unió strukturális alapjaiból finanszírozott operatív programok és a Kohéziós Alap támogatási döntéshozatalában részt vevõk, valamint a támogatások felhasználásával való elszámolást végzõ személyek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége lebonyolításának részletes rendjérõl Képzési tárgyú 8/2006. (V. 30.) TNM r. Az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékérõl szóló 26/2005. (VIII. 5.) TNM r. módosításáról Közösségi Statisztikai tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 118 számában megjelent a Bizottság 676/2006/EK rendelete a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a meghatározások tekintetében történõ végrehajtásáról szóló 1980/2003/EK rendelet módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 121 számában megjelent a Bizottság 698/2006/EK rendelete az 530/1999/EK tanácsi rendeletnek a munkaerõköltség-felvételi és a strukturális keresetfelvételi statisztikák tekintetében történõ végrehajtásáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 122 számában megjelent a Tanács 701/2006/EK rendelete a harmonizált fogyasztói árindexhez végzett árgyûjtés idõbeli lefedettsége tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról Mezõgazdasági tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 121 számában megjelent a Bizottság 699/2006/EK rendelete a 2092/91/EGK rendelet I. mellékletének a baromfi szabadtéri kifutókhoz való hozzáférésének tekintetében történõ módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 122 számában megjelent a Bizottság 705/2006/EK rendelete a Belgium, a Cseh Köztársaság, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévõ cukor közösségi piacon történõ értékesítésére vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 22/2006/EK rendelet módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 130 számában megjelent a Bizottság 2006/45/EK irányelve a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a propoxikarbazon hatóanyag specifikációjának tekintetében történõ módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 137 számában megjelent a Bizottság 780/2006/EK rendelete a mezõgazdasági termékek ökológiai termelésérõl, valamint a mezõgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekrõl szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 142 számában megjelent a Bizottság 50/2006/EK irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv IV.A. és IV.B. mellékletének módosításáról

5 6. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 93 Vám tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 130 számában megjelent a Bizottság 739/2006/EK rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 137 számában megjelent a Bizottság 781/2006/EK rendelete bizonyos áruknak a Kombinált Nómenklatúrában történõ osztályozásáról Közlekedési tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 128 számában megjelent a Bizottság 730/2006/EK rendelete a légtér 195-ös repülési szint fölötti osztályozásáról és a látvarepülési szabályok szerinti járatok e szint fölötti útvonaláról Kereskedelmi tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 120 számában megjelent a Tanács határozata az Európai Közösség és a Thaiföldi Királyság közötti, az évi Általános Vámés Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. Cikke 6. pontja és XXVIII. Cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történõ csatlakozása során történt visszavonásával kapcsolatban egyes, meghatározott engedmények visszavonása tekintetében folytatott tárgyalásokat követõ, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötésérõl Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 120 számában megjelent a Tanács határozata az Európai Közösség és a Thaiföldi Királyság közötti, az évi Általános Vámés Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. Cikke 6. pontja és XXVIII. Cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történõ csatlakozása során történt visszavonásával kapcsolatban egyes, meghatározott engedmények visszavonása tekintetében folytatott tárgyalásokat követõ, levélváltás formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítésérõl Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 124 számában megjelent a Tanács 711/2006/EK rendelete az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. Cikke 6. pontja és XXVIII. Cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történõ csatlakozása során történt módosításával kapcsolatban levélváltás formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról, továbbá a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítésérõl Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 124 számában megjelent a Tanács Határozata az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. Cikke 6. pontja és XXVIII. Cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történõ csatlakozása során történt módosításával kapcsolatban levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötésérõl Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 136 számában megjelent a Bizottság 777/2006/EK rendelete a veszélyes vegyi anyagok kivitelérõl és behozataláról szóló 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

6 94 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 6. szám II. A gazdasági kapcsolatok eseményei A magyar EU kereskedelmi kapcsolatok alakulása január március havi adatok alapján I III. hónap adatai szerint az EU többi 24 tagállamába való kiszállítás m eurót (2005. I III. hónapjában 8744 M eurót), a beérkezés 9372 M eurót (2005. I III. hónapjában 8107 M eurót) tett ki, így márciusban a múlt év azonos idõszakához képest, euróban mérve, a kiszállítások 15,2%-kal emelkedtek, a beérkezések közel hasonló mértékben 15,6%-kal nõttek. (1. sz. táblázat) Ugyanezen idõszakban a magyar összkivitel valamivel nagyobb mértékben 18,8%-kal ( M euróról M euróra) bõvült, az összbehozatal is az EU tagállamokból való beérkezésnél jobban nõtt, 19,2%-kal ( M euróról m euróra). Ennek megfelelõen a tagországok részesedése a magyar kivitelben 75,7%-ot (2005. I III. hónapjában 78,1%), a behozatalban 67,2%-ot (2005. I III. hónapjában 69,3%) tett ki. A fentieknek megfelelõen a forgalom egyenlege az egy évvel korábbi azonos idõszakban regisztrált 637 m eurós többlethez képest most 698 m eurós többletet mutatott, miközben a teljes magyar forgalomban mért elõzõ évi deficit 513 m euróról március végére 655 m euróra nõtt. A tagországokkal lebonyolított áruforgalom szerkezete a SITC árufõcsoportok szerinti megoszlás alapján a következõként alakult (2. sz. táblázat): A kiszállításban az élelmiszerek 510 m eurót tettek ki, részesedésük így 5,1% (2005. I III. hónapjában 4,8%), a nyersanyagok értéke 227 m euró volt, mely 2,3%-os súlyt jelent (2005. I III. hónapjában 2,3%), az energiahordozók 182 m eurót értek el, ez 1,8%-os részesedés (2005. I III. hónapjában 2,0%), a feldolgozott termékek értéke 2739 m euró volt, ez 27,2%-os hányadnak felel meg (2005. I III. hónapjában 27,5%), míg a gépek és berendezések 6413 m eurós forgalma 63,6%-os részarányt képvisel (2005. I III. hónapjában 63,4%). A beérkezések esetében az élelmiszerek 314 m eurót tettek ki, így részesedésük 5,4% (2005. I II. hónapjában 5,1%), a nyersanyagok értéke 115 m euró volt, mely 2,0%-os súlyt jelent (2005. I II. hónapjában 1,6%), az energiahordozókból 187 m euró értékû érkezett be, ami 3,2%-os részaránynak felel meg (2005. I II. hónapjában 2,8%), a feldolgozott termékek beérkezése 2325 m eurót ért el, ez 40,1%-os hányadnak felelt meg (2005. I II. hónapjában 41,5%), míg a gépek és berendezések cikkcsoport 2862 m eurós beérkezéssel 49,3%-os részesedést reprezentált (2005. I II. hónapjában 49,0%). Tájékoztatásul közöljük az EU-n kívüli legfontosabb partnerországokkal lebonyolított forgalom adatait is (3. sz. táblázat). Ezek szerint elsõ két hónapjában az átlagot lényegesen meghaladóan nõtt kivitelünk Horvátországba (+44%) és Ukrajnába (+39%), jóval az átlag felett alakult az oroszországi (+34%) és a Bulgáriába (+32%), Romániába (+29%), Szerbia-Montenegróba (+32%) irányuló exportunk is. Kisebb részesedéssel bír, de jelentõs növekedést mutat a kínai (+246%), a japán (+45%) és a kanadai (+44%) export forgalom. Az átlag alatt volt a svájci és az USA forgalom növekedése. Behozatalunkban a legnagyobb részesedéssel bíró relációk közül az orosz forgalom az átlagnál lényegesen gyorsabban nõtt (+39%), a román import úgyszintén (+58%), az ukrán forgalom is jelentõsen emelkedett (+33%); az USA, a svájci és a szerb-montenegrói származású importunk növekedési üteme is az átlag felett alakult. Az átlag körüli mértékben nõtt a Horvátországból, Bulgáriából és Japánból származó importunk. Kínából az importunk az elsõ két hónapban csökkent az elõzõ évhez képest.

7 6. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ sz. táblázat Az Európai Unió 25 tagországán belül bonyolított I III. havi áruforgalom (feladó/rendeltetési országok szerint) M.e.: M EUR Kiszállítás Beérkezés Ország Index 2006/2005 Megoszlás 2006-ban Index 2006/2005 Megoszlás 2006-ban Németország ,7% 30,7% ,9% 27,2% Ausztria ,2% 4,8% ,0% 6,2% Olaszország ,5% 5,8% ,4% 4,7% Franciaország ,5% 4,8% ,1% 4,9% Nagy Britannia ,8% 4,5% ,8% 2,2% Hollandia ,9% 3,3% ,8% 4,1% Lengyelország ,4% 3,6% ,2% 3,9% Spanyolország ,0% 3,6% ,5% 1,4% Csehország ,1% 3,3% ,8% 2,6% Finnország ,8% 0,7% ,9% 0,7% Szlovákia ,6% 3,2% ,6% 2,2% Belgium ,0% 2,2% ,4% 2,3% Svédország ,6% 1,2% ,6% 2,1% Szlovénia ,1% 1,3% ,5% 0,6% Görögország ,6% 0,6% ,0% 0,1% Dánia ,9% 0,6% ,5% 0,6% Portugália ,5% 0,5% ,9% 0,3% Írország ,4% 0,4% ,3% 0,5% Litvánia ,1% 0,3% ,6% 0,1% Lettország ,5% 0,1% ,1% 0,0% Észtország ,6% 0,2% ,1% 0,2% Ciprus ,3% 0,1% % 0,0% Luxemburg ,7% 0,0% ,2% 0,1% Málta ,0% 0,0% ,1% 0,1% EU összesen ,2% 75,7% ,6% 67,2% Magyarország összesen ,8% 100,0% ,2% 100,0%

8 96 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 6. szám 2. sz. táblázat EU 25 országon belüli árucsere-forgalom struktúrájának változása SITC ok szerint I III. hónapban 2005 M euró 2005 % Kiszállítás 2006 M euró 2006 % 2005 M euró 2005 % Beérkezés 2006 M euró Élelmiszerek, ital, dohány 419 4, , , ,5 Nyersanyagok 198 2, , , ,0 Energiahordozók 171 2, , , ,2 Feldolgozott termékek , , , ,2 Gépek, gépi berendezések , , , ,1 Összesen , , , , % Ország 3. sz. táblázat Külkereskedelmi termékforgalom I III. hóban (feladó/rendeltetési országok szerint) Kiszállítás Beérkezés Egyenleg Index 2006/ Index 2006/2005 M.e.: M EUR EU 25 ország ,2% ,6% Egyes kiemelt EU-n kívüli országok Kivitel Behozatal Románia ,9% ,4% Horvátország ,7% ,3% Szerbia-Montenegro ,6% ,3% Bulgária ,0% ,4% Svájc ,4% ,2% Oroszország ,9% ,7% Ukrajna ,4% ,8% USA ,3% ,2% Kanada ,4% ,9% 22 3 Japán ,3% ,3% Kína ,1% ,2% Magyarország összesen ,8% ,2%

9 6. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 97 Kereskedelmi forgalmunk változása az EU tagországaival 2005-ben A csatlakozást megelõzõ várakozásainkkal összhangban a magyar külkereskedelem elmúlt két évben elért teljesítménye rendkívül kedvezõ. Az export értéke és volumene is kétszámjegyû ütemben nõtt (értéke 2004-ben több mint 17, 2005-ben több mint 11%-kal bõvült), miközben az exportdinamika (2004-ben több mint 2%ponttal, 2005-ben több mint 3%ponttal) magasabb volt az importénál, és a külkereskedelmi forgalom egyenlege folyamatosan javult (2004-ben 0,2 Mrd euróval, 2005-ben közel 1,1 Mrd euróval). Exportunkban összhangban külgazdasági stratégiai törekvéseinkkel az átlagosnál erõteljesebb fejlõdési potenciállal rendelkezõ országok mindenekelõtt az EU új tagállamai és az EU-n kívüli európai országok irányába történõ piaci átrendezõdés ment végbe. Az EU 25 országokba irányuló export az átlagtól elmaradva 2004-ben 14,6 százalékkal, 2005-ben 7 százalékkal növekedett, ezen belül a régi tagországokba ennél alacsonyabb, az új tagországokba jóval magasabb ütemben bõvült a kivitel. Az EU 25-öktõl származó import dinamikája az oda irányuló exportétól elmaradt (2004-ben 8,1%-kal, 2005-ben 2,5%-kal nõtt), a külkereskedelmi forgalom egyenlege mind a régi, mind az új tagállamokkal jelentõsen javult, összességében 2004-ben közel 1,9 milliárd, 2005-ben 1,6 milliárd euróval. A régi tagországokba irányuló export 2004-ben 12,5 százalékkal, 2005-ben 2,9 százalékkal bõvült, miközben az onnan származó import növekedése ennél alacsonyabb volt (2004-ben 6,3%-kal, 2005-ben 0,2%-kal nõtt). A forgalom dinamikájának visszaesését mind az export mind az import esetében a gépek, gépi berendezések szállításának csökkenése határozta meg (az árufõcsoport kivitele 2004-ben 13,9%-kal nõtt, 2005-ben 0,2%-kal csökkent; behozatala 2004-ben 3,7%-kal bõvült, 2005-ben 5,9%-kal elmaradt az elõzõ évitõl). Átlagon felül nõtt az export Finnországba (2004-ben csaknem háromszorosára, 2005-ben több mint másfélszeresére), Görögországba (2004-ben több mint másfélszeresére, 2005-ben közel 40%-kal) és Spanyolországba (2004-ben mintegy 20%-kal, 2005-ben több mint 27%-kal). A régi tagországokkal lebonyolított forgalomban a kereskedelem egyenlege jelentõsen, 2004-ben 1,7, 2005-ben közel 0,9 milliárd euróval javult. Az uniós csatlakozás kereskedelemteremtõ hatása elsõsorban az új tagállamok irányában érzõdött, és összességében Magyarország javuló pozícióját eredményezte. Az országcsoportba irányuló magyar export értéke 2004-ben 35 százalékkal bõvült, 2005-ben a növekedés üteme tovább, 40 százalékra gyorsult. Az innen származó import dinamikája (2004-ben közel 23 százalékkal, 2005 mintegy 19 százalékkal nõtt) ettõl elmaradt, amelynek eredményeként a forgalom egyenlege folyamatosan javult (2004-ben 176 M EUR-val, 2005-ben 717 M EUR-val), s a korábbi jelentõs hiány exporttöbbletbe fordult. A javuló pozíció egyértelmûen a nagy iramban bõvülõ gépipari exportnak volt köszönhetõ: a gépek, gépi berendezések exportjának értéke ebbe az országcsoportba 2004-ben csaknem 48 százalékkal, 2005-ben pedig már közel 53 százalékkal nõtt. Az új tagok közül 2004-ben Málta kivételével, 2005-ben Észtország kivételével minden országba dinamikusan emelkedett a magyar export, a növekedés üteme több partner esetében a 40 százalékot is meghaladta. A kereskedelmi termékforgalom változása az EU-tagországokkal 2005-ben árufõcsoportonként M.e.: MEUR, % Kivitel Élelmiszer, ital, dohány Nyersanyagok Energiahordozók Feldolgozott termékek Gépek, gépi berendezések Összesen EU ,9 814,5 520, , , , ,9 870,1 865, , , ,7 INDEX 115,4% 106,8% 166,3% 110,8% 103,6% 107,0% Változás 281,0 55,6 344,9 973,0 831, ,7 EU ,0 688,9 314, , , , ,5 725,1 554, , , ,9 INDEX 114,1% 105,3% 176,6% 106,6% 99,8% 102,9% Változás 199,5 36,2 240,7 497,5 42,9 931,0 EU ,9 125,7 206, , , , ,4 145,1 310, , , ,9 INDEX 119,7% 115,4% 150,5% 132,1% 152,8% 140,1% Változás 81,5 19,4 104,2 475,4 874, ,6

10 98 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 6. szám Be ho za tal Élel mi szer, ital, do hány Nyersanyagok Ener giahor do zók Fel dol go zott termékek Gépek, gépi berendezések Összesen EU ,8 513,6 855, , , , ,1 590, , , , ,1 INDEX 124,3% 115,1% 143,5% 105,2% 96,6% 102,5% Vál to zás 363,3 77,3 372,3 703,0 632,1 883,8 EU ,8 409,5 471, , , , ,4 486,4 650, , , ,4 INDEX 120,0% 118,8% 138,0% 104,9% 94,1% 100,2% Vál to zás 219,6 76,9 179,0 561,0 989,9 46,6 EU ,8 104,1 384, , , , ,8 104,5 577, , , ,0 INDEX 136,1% 100,4% 150,3% 106,9% 123,2% 118,7% Vál to zás 144,0 0,4 193,3 142,1 357,9 837,7 Az Eu ró pai Unió gaz da sá ga 2005-ben Az EU tag or szá ga i nak nö ve ke dé se a évi 2,4 szá za lék ról 2005-ben 1,6 szá za lék ra, ezen be lül az eu róöve ze té 2 szá za lék ról 1,3 szá za lék ra las sult. A nö ve ke dés a bel sõ fo gyasz tás, ezen be lül is el sõ sor ban a be ru há zá sok bõ vü lé sé re ve zet he tõ vissza. A GDP nö ve ke dé se az eu rózó na 12 tag or szá ga kö zül csu pán Spa nyol or szág ban és Ír or szág ban gyor - sult, az utób bi egy ben az öve zet leg gyor sab ban fej lõ dõ ál la ma (4,7%) is volt. Ki emel ke dõ ütem ben fej lõd tek a 2004-ben csatlakozott országok, különösen a Baltikum országai (7,5 és 10% kö zött). Az el múlt év ben az eu róöve zet ben és az EU egé szé ben is foly ta tó dott a költ ség ve té si hi ány csök ke né se ban a de fi cit az öve zet ben és az EU-25-ök ben is el ér te a GDP 3 szá za lé kát ben a hi ány az eu róöve zet ben a évi 2,7 szá za lék ról 2,4 szá za lék ra, az EU egé szé ben pe dig a meg elõ zõ évi 2,6 szá za lék ról 2,3 szá za lék ra csök kent. A csök - kenõ ten den cia el le né re a de fi cit mér té ke 7 tag or szág ban kö zöt te 4 eu róöve ze ti tag ál lam ban is vál to zat la nul meg ha - lad ja a ma ast rich ti kri té ri u mok sze rin ti fel sõ, 3 szá za lé kos ha tár ér té ket. Az inf lá ció 2005-ben csu pán mér sé kelt ütem ben emel ke dett: mind az EU-25-ök nél, mind az eu róöve zet ben 2,2 szá za - lék ra gyor sult a meg elõ zõ évi 2,1 szá za lék ról. Az ener gia árak meg ug rá sa nyo mán ko ra õsszel meg ló dult inf lá ció az év vé gé re el sõ sor ban az ener gia árak gyen gü lé se kö vet kez té ben is mét las sult, ami hez az EKB ka mat eme lé se is hozzá - járult. A fog la koz ta tá si hely zet va la me lyest ja vult: a fog lal koz ta tot tak szá ma kis mér ték ben emel ke dett, a mun ka nél kü li ség szint je ugyan ma gas ma radt, de mér sék lõ dött. A mun ka nél kü li sé gi rá ta 2005-ben az EU-ban az elõ zõ évi 9,1 szá za lék ról 8,7 szá za lék ra, az eu róöve zet ben a évi 8,9 szá za lék ról 8,6 szá za lék ra csök kent. A nagy tag or szá gok kö zül az át la - got jó val meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel küzd Né met or szág, Fran cia or szág, Spa nyol or szág. Az EU-25-ök har ma dik or szá gok kal foly ta tott kül ke res ke del mé ben az ex port ér té ke (1069 Mrd EUR) 10 szá za lék kal, az im por té (1175 Mrd EUR) 14 szá za lék kal bõ vült, a tag or szá gok egy más kö zöt ti for gal má nak ér té ke (2144 Mrd EUR) 6 szá za lék kal nö ve ke dett (az eu rózó na meg fe le lõ mu ta tó i nak di na mi ká ja et tõl el ma radt: 7, 12 ill. 5%). A ki vi tel a leg na - gyobb mér ték ben In di á ba (+24%), Orosz or szág ba (+23%), Dél-Ko re á ba (+13%), Nor vé gi á ba és Tö rök or szág ba (+10%), a be ho za tal Orosz or szág ból (+32%), Kí ná ból (+24%), Nor vé gi á ból (+21%), In di á ból (+16%) és Dél-Ko re á ból (+10%) emel ke dett. Az ex port má so dik fél év tõl meg fi gyel he tõ erõ sö dé sét az olajex por tá ló or szá gok im port ke res le té nek bõ vü lé se segítette. Az összes sé gé ben ked ve zõ évi gaz da sá gi ki lá tá sok alap ján az EU-ban a évit meg ha la dó nö ve ke dés vár - ható. Az Eu ró pai Bi zott ság évi õszi elõ re jel zé sét a kül sõ kon junk tú ra ja vu lá sát, a fo gyasz tói és üz le ti bi za lom erõ - sö dé sét jel zõ fel mé ré sek alap ján ta va szán fel fe lé mó do sí tot ta: az EU-ban 2,3, az eu róöve zet ben 2,1 szá za lé kos nö - ve ke dést prog nosz ti zált 2006-ra. A nö ve ke dés fõ haj tó ere jét a bel sõ ke res let, el sõ sor ban a be ru há zá sok, ezen be lül is a gép be ru há zá sok (+5%) nö ve ke dé se je len ti. A ked ve zõ kül sõ kör nye zet tá mo gat ja az ex por tot és a mun ka erõ-pi a ci hely - zet fo ko za tos ja vu lá sá val vár ha tó an a fo gyasz tás is fellendül.

11 6. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 99 Ausztria A gaz da ság hely ze te A gaz da ság fej lõ dé se év ben kis sé le las sult: a GDP 1,9 szá za lék kal nö ve ke dett. A nö ve ke dés egyik hú zó ere je to - vább ra is az ex port, bár di na mi ká ja az elõ zõ év hez ké pest mér sék lõ dött. Az ipa ri ter me lés 5, a be ru há zá sok mint egy 2,7, a la kos sá gi fo gyasz tás 1,4 szá za lék kal emel ke dett. A gaz da sá gi nö ve ke dés nem járt együtt a mun ka nél kü li ség csök ke né - sé vel: a mun ka nél kü li sé gi ráta 5,3 százalékra emelkedett. Az infláció 2,3 százalékra gyorsult. A kon junk tú ra élén kí té se, a mû sza ki fej lesz tés, a ku ta tá si-fej lesz té si te vé keny ség, a ver seny ké pes ség nö ve lé se, a szak kép zés és az ok ta tás ja ví tá sa ér de ké ben a kor mány zat tu da to san vál lal ta az ál lam ház tar tá si hi ány nö ve lé sét. A költ - ség ve té si hi ány már a ne gye dik egy mást kö ve tõ évben emelkedik és 2005-ben elérte a GDP 1,7 százalékát. A kö zép tá vú kor mány za ti gaz da ság po li ti ka cél ja a ver seny szfé ra erõ sí té se, az ál la mi tu laj don és az ál la mi vál la la ti tá - mo ga tá sok csök ken té se, a tar to má nyok és a szö vet ség kö zöt ti pénz ügyi kap cso la tok át ren de zé se, va la mint a nyug díj- és adó re form ben az adó re form má so dik sza ka szá nak be in dí tá sa is hoz zá já rult az ál lam ház tar tá si hi ány nö ve ke dé sé - hez (a tár sa sá gi nye re ség adó pl. 34%-ról 25%-ra csökkent). Az átlagos adóterhelést 2010-ig 35 százalékra kívánják mér - sé kel ni. A kül ke res ke del mi for ga lom di na mi ká ja las sult: az ex port ér té ke (93,9 Mrd EUR) 4,6 szá za lék kal, az im por té (95,5 Mrd eu ró) 4,8 szá za lék kal ha lad ta meg az elõ zõ évit. A ki vi tel 73 szá za lé kát, a be ho za tal 74 szá za lé kát az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val bo nyo lít ja le. Leg fon to sabb kül ke res ke del mi part ne rei: Né met or szág, Olasz or szág, USA, Fran cia or - szág és Svájc. A kül gaz da sá gi stra té gia föld raj zi pri o ri tá sai: az új EU tag or szá gok, a bal ká ni or szá gok, il let ve az ázsi ai tér ség ben Ja - pán, Kí na és In dia. A kö zép- és ke let-eu ró pai or szá gok rész ará nya az oszt rák kül ke res ke de lem ben 19 szá za lék ra nö ve ke - dett. Je len tõ sen bõ vült a Kí ná ba, a Japánba és az Oroszországba irányuló kivitel is. A be áram ló mû kö dõ tõ ke (az ál lo mány 2005-ben meg kö ze lí tet te az 52 Mrd EUR-t) 83 szá za lé ka az EU tag ál la mok ból ér ke zik, ezen be lül a né met be ru há zá sok a meg ha tá ro zó ak. Az oszt rák tõ ke ki he lye zé sek ál lo má nya meg ha lad ja az 51 mil li árd eu rót, amely bõl 21 milliárd kelet-európai országokba irányult. A ma gyar oszt rák kül gaz da sá gi kap cso la tok Auszt ria má so dik leg na gyobb kül ke res ke del mi part ne rünk ben ha zánk Auszt ria ki vi te lé ben és be ho za ta lá ban is a 7. he lyen állt. A kö zép-eu ró pai or szá gok kö zül Ma gyar or szág ra szál lí tot ta a leg több ter mé ket, az im port ban csak Cseh - or szág elõzte meg hazánkat. Ki vi te lünk ér té ke (2.989 M EUR) 6,3 szá za lék kal, a be ho za ta lé (3.529 M EUR) 10,4 szá za lék kal csök kent. Az ex port több mint fe lét kép vi se lõ gé pek, gé pi be ren de zé sek ki vi te le mint egy 30 szá za lék kal esett vissza. Az élel mi sze rek ex port - ja je len tõ sen, több mint 14 szá za lék kal nö ve ke dett, jó részt an nak kö szön he tõ en, hogy a mul ti na ci o ná lis ke res ke del mi cé - gek (pl. a SPAR, Bil la-mer kur) a ki bõ vült bel sõ pi a con nö vel ték köz pon ti be szer zé se i ket. Az élel mi sze rek be ho za ta la kö zel 40 szá za lék kal emel ke dett, ezen be lül el sõ sor ban a hús- és a tej ter mé kek im port ja ug rott meg. Áru fõ cso port A ma gyar oszt rák kül ke res ke de lem áru szer ke ze te (M EUR) Ki vi tel Be ho za tal Egyen leg Összesen 3 224, ,2 3940, ,7 715,8 639,5 Élel mi szer, ital, do hány 212,7 243,2 99,9 139,6 112,8 103,6 Nyers anya gok 154,1 162,8 58,2 96,8 95,9 66,0 Ener gia hor do zók 206,3 398,9 256,5 286,2 50,2 112,7 Fel dol go zott ter mé kek 931,5 986, , ,1 695,6 719,9 Gé pek, gé pi be ren de zé sek 1 720, , ,7 1300,0 178,6 101,9

12 100 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 6. szám Értékváltozás és a forgalom megoszlása a évben (%) Index (2005/2004) Megoszlás Kivitel Behozatal Kivitel Behozatal Összesen 92,7 89,6 100,0 100,0 Élelmiszer, ital, dohány 114,3 139,7 8,1 4,0 Nyersanyagok 105,6 166,3 5,5 2,7 Energiahordozók 193,4 111,6 13,3 8,1 Feldolgozott termékek 105,9 104,9 33,0 48,4 Gépek, gépi berendezések 69,7 68,5 40,1 36,8 Tõkebefektetések A Magyarországon befektetett osztrák tõke állománya mintegy 3,9 milliárd euró, az összes külföldi beruházás közel 9 százaléka. A Magyarországon nyilvántartott közel 25 ezer külföldi érdekeltségû vállalat több mint 20 százaléka osztrák (kb ), befektetéseik fõként Budapestre, valamint Nyugat- és Északnyugat-Dunántúlra koncentrálódnak. A befektetések egyre inkább a meglévõ vállalatok feltõkésítésére, bõvítésére és modernizálására irányulnak. Legnagyobb befektetõk: Strabag, Erste Bank, Duropack, Spar, Voest-Alpine, OMV, Leier, Kapsch Telekom, Bank Austria, Volksbank és a Wiener Allianz. Az elmúlt idõszakban az osztrák befektetések egyre inkább a pénzügyi és szolgáltatói szférába irányultak (Postabank privatizációja, budapesti tõzsde megvásárlása). Az Ausztriába irányuló közvetlen magyar tõkeexport az utóbbi években indult meg és 2005-ben a befektetések értéke már megközelítette a 40 millió eurót. Az elmúlt években a legnagyobb magyar beruházás a Kürt és az In Vino Veritas cégé volt, ezen kívül több magyar tulajdonú szálloda is mûködik vidéki idegenforgalmi területeken. Gazdaságdiplomáciai és kereskedelemfejlesztési események A gazdasági és közlekedési miniszter februárjában, Bécsben az osztrák alkancellárral, közlekedési miniszterrel és a gazdasági és munkaügyi miniszterrel folytatott megbeszélést. A májusában, Bécsben rendezett magyar-osztrák csúcstalálkozón EU belépésünk elmúlt egy évérõl cserélték ki tapasztalataikat az osztrák GYOSZ és a magyar üzleti élet jeles képviselõi. A gazdasági és közlekedési miniszter tárgyalást folytatott számos osztrák nagyvállalat vezetõjével és az osztrák gyáriparos szövetség, az Industriellenvereinigung (IV) elnökével májusában a GKM külgazdasági helyettes államtitkára díszvendége és elõadója volt az Erste Bank elnökének tiszteletére szervezett rendezvénynek, amelyen a legtöbb osztrák bank és a bankfelügyelet elnöki, vezérigazgatói szinten képviseltette magát. A gazdasági és közlekedési miniszter meghívására novemberében az Osztrák Gyáriparosok Szövetsége elnökének vezetésével magas rangú osztrák üzletember delegáció tárgyalt Budapesten. A GKM politikai államtitkára novemberében az Österreichischer Grenzlandverein és az Österreichischer Gewerbeverein meghívására osztrák vállalati vezetõk számára tartott elõadást Bécsben. A GKM külgazdasági helyettes államtitkára decemberében elõadást tartott az Erste Bank vállalati ügyfelei részére Bécsben szervezett magyar gazdasági napon és konzultációt folytatott a magyarországi befektetés iránt érdeklõdõ cégekkel. Ausztria gazdasági mutatói Megnevezés Érték A GDP értéke folyóáron Mrd EUR 213,4 221,0 226,1 235,1 246,5 A GDP növekedése változatlan áron % 1,1 0,9 0,8 2,0 1,9 Az egy fõre jutó GDP folyó áron Ezer EUR/fõ 26,3 27,4 28,0 28,9 29,9 Az infláció % 2,5 1,8 1,3 2,1 2,3 Munkanélküliségi ráta % 3,8 4,1 4,5 4,5 5,3 Az export értéke Mrd EUR 74,3 77,3 78,5 89,1 93,9

13 6. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 101 Megnevezés Érték Az import értéke Mrd EUR 78,7 77,1 81,0 89,4 95,5 A folyó fizetési mérleg egyenlege Mrd EUR 4,1 0,7 1,1 0,6 0,9 Közvetlen mûködõ tõke import Mrd EUR 6,3 2,4 6,2 2,3 1,8 Közvetlen mûködõ tõke export Mrd EUR 5,7 8,1 6,3 1,9 2,6 A költségvetés egyenlege a GDP %-a 0,3 0,6 0,9 1,3 1,7 Belgium A gazdaság helyzete A belga gazdaság fejlõdésének dinamikája 2005-ben az elõzõ évihez képest jelentõsen visszaesett és a GDP csupán 1,5 százalékkal bõvült. A növekedés elsõdleges forrása a beruházások emelkedése volt. Miközben a háztartások fogyasztása 1,3 százalékkal, addig a beruházások volumene 10 százalékkal haladta meg az elõzõ évit. A jelentõs mértékû bruttó államadósság az évek óta tartó folyamatos csökkentés következtében már csak a GDP 94 százalékát tette ki. Az infláció az év egyes hónapjaiban átlépte a 3 százalékos küszöböt is, éves szinten azonban alatta maradt. A munkanélküliség fél évtizede évrõl évre mintegy 0,5 százalékkal nõ, az országon belüli megoszlása az elmúlt évben nem sokat változott; továbbra is a legalacsonyabb a flamand, magas a vallon és a legmagasabb a brüsszeli régióban. Belgium változatlanul az EU egyik legnyitottabb országa. Az export értéke 2005-ben (268,4 Mrd EUR) 8,9 százalékkal, az importé (257,3 Mrd euró) 12,1 százalékkal bõvült. A külkereskedelmi mérleg évrõl-évre jelentõs aktívumot mutat. Az áruforgalom mintegy felét hagyományosan három fõ szomszédjával, Németországgal, Franciaországgal és Hollandiával bonyolítja le. Az újonnan csatlakozott országok közül legfontosabb partnerei: Lengyelország, Csehország és Magyarország. A föderális államszerkezetben a gazdaságilag önálló régiók jellege és súlya erõsen különbözõ. A flamand régió adja a GDP 60 százalékát, innen származik az export 70 százaléka, és itt található a multinacionális és belga nagyvállalatok többségének székhelye. Brüsszel régió nemzetközi jellege fõként a pénzügyi szektornak jelent vonzó helyszínt. A nagy múltú, ám jelenleg gazdaságilag kisebb súlyú vallon régió egyetemeire építve az új iparágak (pl. biotechnológia) honosításával igyekszik csökkenteni relatív elmaradottságát. A magyar belga külgazdasági kapcsolatok Belgium kereskedelmi partnereink sorában a 13., az EU-n belül a pedig 11. helyen áll. Hazánk teljes exportjának 2,1 százaléka ide irányult, és importunk 2,2 százaléka származott onnan. Exportunk értéke (1.024,6 M EUR) 3,4 százalékkal, az importé (1170 M EUR) 16,3 százalékkal nõtt. Az exportban több mint 2/3-os részaránnyal továbbra is elsõ helyen állnak gépipari termékek, amelyek kivitele 1,8 százalékkal bõvült. Az árufõcsoport forgalmát a multinacionális gépjármûipari vállalatok szállításai határozzák meg: a szentgotthárdi GM az antwerpeni Opel GM számára, a gyõri Audi Hungária pedig a brüsszeli VW számára szállít részegységeket, illetve motorokat. A legfontosabb magyar exportcikkek: gépek, híradástechnikai berendezések és alkatrészek, jármûvek, lámpák, ruházati cikkek, vegyi termék és mûanyagáruk. Jelentõs a Magyarországra települt belga termelõ cégek Belgiumba irányuló készáruexportja (pl. Massive világítástechnikai termékek, Van de Velde fehérnemû, Samsonite bõröndök, táskák). Belgiumból származó importunk növekedését elsõsorban a feldolgozott termékek, azon belül is a személygépkocsik és vegyipari termékek behozatalának bõvülése eredményezte. A legfontosabb importcikkek: gépjármûvek, gyógyszerek, híradástechnikai berendezések és alkatrészeik, mûanyagáruk, vegyi anyagok és gépek. Importunk közel 1/3-a gépjármû, amelyek a Ford, a GM-Opel, a Volkswagen és a Volvo belgiumi összeszerelõ üzemeibõl kerülnek ki. A magyar belga külkereskedelem áruszerkezete (M EUR) Kivitel Behozatal Egyenleg Összesen 991, , , ,0 14,2 145,4 Élelmiszer, ital, dohány 42,9 48,8 45,3 42,8 2,4 6,0

14 102 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 6. szám Kivitel Behozatal Egyenleg Nyersanyagok 15,1 12,8 18,9 9,7 3,8 3,1 Energiahordozók 2,1 3,8 7,1 10,3 5,0 6,5 Feldolgozott termékek 241,1 256,5 503,4 620,1 262,3 363,6 Gépek, gépi berendezések 690,1 702,7 430,8 487,1 259,3 215,6 Értékváltozás és a forgalom megoszlása a évben (%) Index (2005/2004) Megoszlás Kivitel Behozatal Kivitel Behozatal Összesen 103,4 116,3 100,0 100,0 Élelmiszer, ital, dohány 113,7 94,5 4,7 3,7 Nyersanyagok 84,7 51,3 1,3 0,8 Energiahordozók 180,9 145,0 0,4 0,9 Feldolgozott termékek 106,3 123,2 25,0 53,0 Gépek, gépi berendezések 101,8 113,0 68,6 41,6 Tõkebefektetések Belgium a befektetések területén is fontos partnerünk, a rendszerváltás óta mintegy 1 milliárd euró belga mûködõ tõke érkezett hazánkba. A Magyarországon megtelepedett közel 300 belga vállalat a pénzügyi szektor, energetika, ingatlanfejlesztés, élelmiszeripar, könnyûipar, vegyipar területén is megtalálható. A belga nagyvállalatok korábbi években történt magyarországi térfoglalása után 2005-ben a közepes és kisvállalatok érdeklõdése is növekedett. A magyar befektetõi, vállalkozói jelenlét továbbra sem jellemzõ a belga piacon. Az eddig egyetlen jelentõs magyar cég, a Waberer Rt., az év közepén bezárta antwerpeni irodáját. Gazdaságdiplomáciai és kereskedelemfejlesztési események A gazdasági és közlekedési miniszter és a GKM államtitkára májusában a belga gazdasági miniszterrel, a Bridgestone japán céggel a cég brüsszeli központjában, továbbá a KBC Bank, az Inbew, a GSK Biologicals és az Electrobel vezetõivel tárgyalt Brüsszelben. A vegyes bizottságok közül a magyar flamand kormányközi bizottság februárjában Brüsszelben, a magyar belga németajkú közösség márciusában Budapesten tartotta ülését. Mindkét VB-n 2007-ig szóló és nagyszámú gazdasági együttmûködési célt tartalmazó munkaprogramot fogadtak el. Az új típusú, EU tagságunknak megfelelõ flamand projekt-pályáztatás keretei között, 2005-ben, a Nyíregyházi Kereskedelmi és Ipar Kamara a romániai Szatmár megyei kamarával és a Kelet-Flandriai kamarával együtt, összesen 120 ezer euró vissza nem térítendõ támogatást nyert el a Plato Carpathia nevû kisvállalkozás-fejlesztési, képzési programjára. A belga gazdaság fõbb gazdasági mutatói Megnevezés Érték A GDP értéke folyóáron Mrd EUR 256,0 260,0 268,1 290,7 300,5 A GDP növekedése változatlan áron % 0,6 0,7 0,9 2,7 1,5 Az egy fõre jutó GDP folyó áron EzerEUR/fõ 24,9 25,6 25,9 27,9 28,8 Az infláció % 2,4 1,6 1,4 2,2 2,5 Munkanélküliségi ráta % 6,7 7,3 7,9 8,4 8,8 Az export értéke Mrd EUR 211,4 228,6 225,7 246,4 268,4 Az import értéke Mrd EUR 199,5 209,7 208,2 229,5 257,3 A folyó fizetési mérleg egyenlege Mrd EUR 9,4 13,7 8,3 5,7 47,5

15 6. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 103 Megnevezés Érték Közvetlen mûködõ tõke import Mrd EUR.. 11,4 26,2 33,9 19,1 Közvetlen mûködõ tõke export Mrd EUR.. 13,4 34,3 27,0 18,5 A költségvetés egyenlege a GDP %-a 0,3 0,0 0,2 0,4 0,1 Ciprus A gazdaság helyzete A gazdaság növekedése a évi lassulást követõen 2004-ben 3,9 százalékra gyorsult és 2005-ben is magas ütemû, 3,8 százalék maradt. A növekedés motorja a fogyasztás emelkedése, a beruházások 2,5 százalékkal csökkentek. A szolgáltatóiparban állítják elõ a GDP 76 százalékát és foglalkoztatják a munkaképes lakosság 71 százalékát. A szolgáltató szektoron belül az idegenforgalom súlya meghatározó. A munkanélküliség tovább, 5,2 százalékra nõtt. Az infláció kis mértékben, 2 százalékra gyorsult. A folyó fizetési mérleg hiánya a GDP 5,7 százalékára emelkedett, a költségvetés hiánya a GDP 2,4 százalékára csökkent. A ciprusi gazdaság fejlõdése ellenére elsõsorban a turizmustól való függõség következtében számos problémával küzd, mivel bevételei a beutazó turisták számának csökkenése miatt évrõl évre mérséklõdnek. A hosszú távú turisztikai tervek a szezon meghosszabbításával, s a minõségi turizmus fejlesztésével kívánják megõrizni pozíciójukat a térségbeli versenytársakkal szemben. Az ország külkereskedelme évek óta deficites, a forgalom százalékát az EU tagországokkal bonyolítja le. Legfontosabb külkereskedelmi partnerei: Nagy-Britannia, Görögország és Izrael. A magyar ciprusi külgazdasági kapcsolatok Exportunk értéke (41,2 M EUR) közel kétszeresére nõtt, az importé (9,2 M EUR) 8 százalékkal csökkent. Kivitelünkben a híradástechnikai, hangrögzítõ és lejátszó készülékek a teljes export 58 százalékát adták. Az importban a cellulóz és papírhulladék behozatala volt a meghatározó (45,6%). A magyar ciprusi külkereskedelem áruszerkezete (M EUR) Kivitel Behozatal Egyenleg Összesen 21,1 41,2 10,0 9,2 11,1 32,0 Élelmiszer, ital, dohány 1,8 7,2 0,2 1,0 1,6 6,2 Nyersanyagok 0,5 0,2 4,3 4,8 3,8 4,6 Energiahordozók 0,2.. 1,3.. 1,1.. Feldolgozott termékek 3,4 4,4 2,5 1,9 0,9 2,5 Gépek, gépi berendezések 15,1 29,4 1,7 1,5 13,4 27,9 Értékváltozás és a forgalom megoszlása a évben (%) Index (2005/2004) Megoszlás Kivitel Behozatal Kivitel Behozatal Összesen 195,3 92,0 100,0 100,0 Élelmiszer, ital, dohány 400,0 500,0 17,5 10,9 Nyersanyagok 40,0 111,6 0,5 52,2 Energiahordozók Feldolgozott termékek 129,4 76,0 10,6 20,6 Gépek, gépi berendezések 194,7 88,2 71,4 16,3

16 104 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 6. szám Tõkebefektetések A kereskedelmi forgalom nagyságrendjéhez viszonyítva számottevõ, néhány 100 millió euró értékû ciprusi befektetések Magyarországon fõként a kereskedelembe irányultak. Cipruson több nemzetközi vállalkozás és ciprusi magyar vegyes vállalat dolgozik, amelyekben a magyar érdekeltség alapvetõen tõkebefektetés jellegû. Csehország A gazdaság helyzete A GDP növekedési üteme 2005-ben 6,0 százalékra gyorsult, amit az export kiemelkedõ bõvülése alapozott meg. A növekedésben meghatározó a feldolgozóipar (7,6%), ezen belül a gépjármûgyártás és a gépipar hozzáadott érték termelésének emelkedése. Számottevõ volt az energetikai, a kereskedelmi és a pénzügyi szektor teljesítménynövekedése is. A fogyasztás kismértékben növekedett és a beruházások bõvülése (3,7%) is mérsékeltebb volt az elõzõ évinél. Az infláció 1,9 százalékra csökkent, az átlagkeresetek 5,5 százalékkal, a reáljövedelmek 3,5 százalékkal emelkedtek. Magas a munkanélküliség szintje: a ráta 2005 végén 8,9 százalék volt. A költségvetési hiány a GDP 2,6 százalékára mérséklõdött. A költségvetési egyenleget kedvezõen befolyásolta, hogy a beruházások munkahely-teremtõ hatása nyomán nõttek az adóbefizetések, és az élénkülõ fogyasztás következtében emelkedtek az áfabevételek. A folyó fizetési mérleg hiánya a külkereskedelmi termékforgalom aktívumának (1,4 milliárd euró) köszönhetõen a GDP 2,2 százalékára csökkent. Az EU csatlakozás kedvezõen hatott a cseh külkereskedelmi forgalomra: az export értéke (62,9 Mrd EUR) közel 17 százalékkal, az importé (61,5 Mrd EUR) 13 százalékkal növekedett. Az EU tagországokba irányul az export 84 százaléka és onnan származik az import közel 71 százaléka, az EU országokkal lebonyolított kereskedelem egyenlege kiemelkedõen jó (+9,4 Mrd EUR). Legnagyobb kereskedelmi partnerei: az exportban Németország, Szlovákia, Ausztria, Lengyelország, az importban Németország, Szlovákia, Olaszország, Kína. A közvetlen külföldi befektetések állománya 2005 végén elérte az 50,9 milliárd eurót. A 2005 évi befektetések értéke (8,8 Mrd EUR) több mint kétszerese az elõzõ évinek (ebbõl 6,2 milliárd euró az alaptõke, 2,6 milliárd euró az újra befektetett jövedelem). A legnagyobb befektetõk: Hollandia, Németország, USA, Ausztria, Spanyolország, Franciaország. A cseh tõkekihelyezések állománya 3,5 milliárd euró, aminek 16 százaléka újra befektetett nyereség. A legjelentõsebb célországok: Szlovákia, Hollandia, Bulgária és Románia. Ez utóbbi esetében meghatározóak a Cseh Villamos Mûvek privatizációs tranzakciói. A kormány gazdasági stratégiájának új eleme az EU-n kívüli országokkal fenntartott gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok élénkítése, a beruházási javak exportjának kormányzati támogatása, illetve a tõkekivitel bõvítésének közvetett támogatása. A magyar cseh külgazdasági kapcsolatok 2005-ben Csehország a 10. (exportban és importban is a 10.) legnagyobb kereskedelmi partnerünk volt. Kivitelünk értéke (1516,2 millió euró) 42,9 százalékkal, a behozatalé (1505,2 millió euró) 8,7 százalékkal bõvült. A kétoldalú külkereskedelmi forgalom egyenlege több mint 330 millió euróval javult és a szaldó pozitívvá vált. A magyar export közel 60 százalékát gépek és gépi berendezések teszik ki, dinamikusan növekedtek gépjármûipari beszállításaink. Legfontosabb exportcikkeink: gépipari (fõként motorok), mûanyagipari (PVC polimer), gyógyszeripari, papíripari, bútoripari (ülõgarnitúrák), illetve alumínium alapanyagú termékek. Dinamikusan növekedtek mûtrágya, gépjármûalkatrész (fõleg fékrendszerek) és mérõmûszer szállításaink. Az import bõvülésében meghatározó a gépek és gépi berendezések, ezen belül a számítógép-alkatrészek, a személygépkocsik, néhány nagyobb gépjármûmotor és motoralkatrész, valamint a TV részegységek behozatalának kiugró növekedése. Jelentõsen növekedett az ásványi termékek, szerves vegyi- és mûanyagipari, gumiipari, ruhaipari termékek, faipari termékek, kõ-, cement, kerámiaipari, üveg- és hengerelt áruk, valamint bútor behozatala is. A korábbi gyakorlattal ellentétben Csehországnak 2004-ben az agrártermékek forgalmában exporttöbblete alakult ki ben a magyar élelmiszer-szállítások ismét meghaladták a Csehországból származó import értékét. A magyar export növekedésének forrása az élõállat (hal, sertés), hús-, és húskészítmények, zöldség-gyümölcs, állateledelek, dohányáru, valamint a tea. A cseh élelmiszer-export sikeres termékei a csokoládékészítmények, a cukor, élõ állatok, tejtermékek a zöldség, gyümölcs és a sör.

17 6. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 105 A magyar cseh külkereskedelem áruszerkezete (M EUR) Kivitel Behozatal Egyenleg Összesen 1060,8 1516,2 1384,5 1505,2 323,8 11,0 Élelmiszer, ital, dohány 106,6 119,1 118,8 112,5 12,2 6,6 Nyersanyagok 19,4 18,3 19,8 15,6 0,3 2,7 Energiahordozók 8,2 10,9 81,1 113,6 73,0 102,6 Feldolgozott termékek 378,8 468,4 603,4 610,8 224,7 142,5 Gépek, gépi berendezések 547,8 899,5 561,3 652,7 13,6 246,8 Értékváltozás és a forgalom megoszlása a évben (%) Index (2005/2004) Megoszlás Kivitel Behozatal Kivitel Behozatal Összesen 142,9 108,7 100,0 100,0 Élelmiszer, ital, dohány 111,7 94,7 7,9 7,5 Nyersanyagok 94,3 79,2 1,2 1,0 Energiahordozók 133,9 140,0 0,7 7,5 Feldolgozott termékek 123,7 101,2 30,9 40,6 Gépek, gépi berendezések 164,2 116,3 59,3 43,4 A magyar turisztikai kínálatból a cseh látogatók körében az egészség-, illetve a fürdõturizmus, valamint az egyedi gasztronómia és a borkultúra a legkeresettebb ben a Csehországból érkezõ vendégek száma 1,5 százalékkal, a vendégéjszakák száma jelentõsen (7,1%-kal), a cseh turisták magyarországi költésének szintje pedig mintegy 10 millió euróra növekedett. Tõkebefektetések A Cseh Nemzeti Bank adatai szerint a közvetlen magyar tõkebefektetések állománya 2005-ben 6 millió euróval nõtt és az év végén megközelítette a 100 millió eurót. A magyar befektetések szerkezete 2001 óta nem változott érdemben. A legnagyobb beruházás a BorsodChem-MChZ ostravai vegyi üzeme, ahol a BorsodChem 2006-ra megduplázza eredeti, 25 millió dolláros befektetését. Folyamatos fejlesztéseket hajt végre a Danubius is Mariánské- láznì-i gyógyszállóiban. További befektetõk: Trigránit (üzletközpont), Fotex (értékesítési hálózat). A cseh cégek magyarországi tõkekihelyezése az év során 4 millió euróval, a teljes állomány az év végéig 13,6 millió euróra nõtt. A cseh cégek többsége termékei magyarországi piaci helyzetének javítása érdekében kívánt céget alapítani Magyarországon (pl. VAPOL CZ s.r.o., Euromont Lešení s.r.o.). Gazdaságdiplomácia és kereskedelemfejlesztési események 2005-ben Budapesten a V4 elnökségünk keretében a hagyományos tárcaszintû találkozók mellett (pénzügyi, közlekedési, mezõgazdasági miniszteri, illetve felsõ vezetõi szintû találkozói) élénk egyeztetés folyt energiapolitikai témakörökben. A kétoldalú megbeszélések intézményi alapját a külgazdasági konzultációs mechanizmus mûködtetése jelenti. Az EU csatlakozást követõen is igyekezünk megõrizni a szoros kapcsolatot a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésében. A kereskedelmi iroda közremûködésével került sor magyar cégek részvételére egy második kategóriás kiállításon (MSV Gépipari Kiállítás, 7 magyar cég), üzemlátogatással egybekötött beszállítói rendezvény megszervezésére a csehországi Behr s.r.o., Witte Nejdek s.r.o. cégek részére Magyarországon, valamint beszállítók szervezésére a Honeywell prágai beszállítói fórumára, borkóstolóval egybekötött üzleti találkozóra 25 soproni és Mátra vidéki borász cég részére, amelyen több mint 200 cseh cég jelent meg,

18 106 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 6. szám több magyar cég prezentációjának megszervezésére (pl. Goldenland, Hungerit). A nagykövetség elsõsorban lobbytevékenységet igénylõ, nagyobb horderejû ügyekben járt el. (Trigránit nagyberuházásai ill. a Malév légi szövetséghez való csatlakozási törekvései.) Csehország gazdasági mutatói Megnevezés Érték * GDP értéke folyóáron Mrd EUR 67,9 78,4 80,3 86,2 98,4 GDP növekedése változatlan áron % 2,6 1,5 3,2 4,4 6,0 Egy fõre jutó GDP folyó áron Ezer EUR/fõ 6,7 7,7 7,9 8,5 9,6 Infláció % 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 Munkanélküliségi ráta % 8,9 9,8 10,3 9,5 8,9 Export értéke Mrd EUR 37,2 40,7 43,1 53,8 62,9 Import értéke Mrd EUR 40,7 43,1 45,2 54,5 61,5 Folyó fizetési mérleg egyenlege Mrd EUR 3,7 4,4 5,0 4,5 2,1 Közvetlen mûködõ tõke import Mrd EUR 6,3 9,0 1,9 3,6 8,8 Közvetlen mûködõ tõke export Mrd EUR 0,2 0,2 0,2 0,4 0,7 Költségvetés egyenlege GDP %-a 5,9 6,8 6,6 2,9 2,6 * Elõzetes éves adat. Dánia A gazdaság helyzete Az OECD augusztusi értékelése szerint Dánia Európa legerõsebb gazdaságainak egyike. A Világgazdasági Fórum 2005-ben a világ országainak versenyképességi rangsorában Dániát Finnország, USA, Svédország és Tajvan után az 5. helyre sorolta. Dánia gazdasági teljesítménye 2005-ben több, eddigi rekordot is megdöntött és a GDP 3,1 százalékkal bõvült. A vállalatok és a háztartások üzleti bizalmi indexe évek óta nem tapasztalt szintet ért el. A fizetési mérlegben a legutóbbi 10 év legnagyobb aktívuma keletkezett. Kiemelkedõ bevételi többlettel zárt az állami költségvetés is. Az állami adósság olyan mértékben csökkent, hogy a dán kormányzat 2010-re a teljes tartozás felszámolását tûzte ki célul. A munkanélküliség 30 éve nem volt ilyen alacsony. A gazdaság hajtómotorja ismét a lakossági fogyasztás volt. A kiskereskedelmi forgalom 5,9 százalékkal nõtt, ezen belül az elektronikus termékek eladása 30 százalékkal. Jelentõsen növekedtek a termelõ beruházások ban az elemzõk továbbra is 3 százalék feletti gazdasági növekedést várnak, részben az Unió gazdaságának élénkülése, részben az USA valamint a jelentõs ázsiai országok folytatódó magas keresletének hatására, ugyanakkor a lakossági fogyasztás, valamint a beruházások folytatódó bõvülését is prognosztizálják. Változatlanul magas aktívumot valószínûsítenek a fizetési mérlegben és az állami költségvetésben (a GDP 2,7 illetve 2,9%-a) ban az export és az import is várhatóan 10 százalékot meghaladó ütemben növekszik. A évi költségvetés prioritásai: az oktatás, gyermeknevelés, egészségügy fejlesztése, a környezetvédelem és a K+F tevékenység. A kedvezõ konjunkturális kilátások mellett is kockázati tényezõt jelent ugyanakkor, hogy a munkanélküliség csökkenésével (az EU-ban tapasztalt legmagasabb foglalkoztatási szint mellett) egyre nehezebb megfelelõ képzettségû szakembert találni, és megnõtt az ingatlanpiac kipukkadásának veszélye is. A muzulmán országokban a Mohamed karikatúrák hatására egyes dán árukkal szemben alkalmazott bojkottot ugyanakkor nem tekintik igazi kockázati elemnek, mivel az érintett országcsoport részesedése a dán kivitelben mindössze 2 százalék. A kedvezõ konjunkturális helyzetben Dánia komolyabb megrázkódtatás nélkül viseli el a magas olajárak hatását. Banki elemzõk szerint csupán 80 dollárnál magasabb hordónkénti ár fejtene ki súlyosabb hatást a dán gazdaságra, amely számításaik szerint legfontosabb exportpiacaikon a kereslet beszûkülését okozná. A 65 dollárnál jóval magasabb árszint tartós kialakulását azonban nem tartják valószínûnek. A dán kormány ugyanakkor nettó energia exportõrként jelentõs bevételhez jut az olaj eladásából. Emellett a legutóbbi olajválság óta a vállalati szférában, de a lakosság körében is jelentõsen javult a fajlagos energia felhasználás.

19 6. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 107 A magyar dán külgazdasági kapcsolatok Kivitelünk értéke 2005-ben (334,9 M EUR) 8 százalékkal bõvült. Az átlagnál gyorsabban nõtt az élelmiszeripari termékek kiszállítása, 4 százalékos részesedésüket azonban nem sikerült növelni. A kivitel 65 százalékát jelentõ gépek, gépi berendezések exportja 18 százalékkal emelkedett. A behozatal értéke (350,1 M EUR) a kivitelénél gyorsabban, 14 százalékkal növekedett, amiben ugyancsak a gyorsan bõvülõ élelmiszeripari termék- és a gépimport (utóbbi a növekvõ dán beruházásokhoz kapcsolódva) játszott szerepet. A legfontosabb exportcikkek: hordozható telefonok, személygépkocsi alkatrészek, elektromotorok, videó- és dvd készülékek, generátor tartozékok, rádió és TV készülékek, háztartási hûtõ- és fagyasztó szekrények, porszívó, kézi- és egyéb elektromos gépek, adatfeldolgozó gépek és tároló egységek. Gyógyszer szállításaink legnagyobb tétele az inzulin. A magyar dán külkereskedelem áruszerkezete (M EUR) Kivitel Behozatal Egyenleg Összesen 310,1 334,9 307,1 350,1 3,0 15,2 Élelmiszer, ital, dohány 12,3 13,6 28,5 36,3 16,2 22,7 Nyersanyagok 6,0 7,6 9,9 10,2 3,9 2,6 Energiahordozók 1,4 1,8 0,2 0,1 1,2 1,7 Feldolgozott termékek 105,3 93,5 161,7 174,2 56,4 80,7 Gépek, gépi berendezések 185,1 218,4 106,8 129,3 78,3 89,1 Értékváltozás és a forgalom megoszlása a évben (%) Index (2005/2004) Megoszlás Kivitel Behozatal Kivitel Behozatal Összesen 108,0 114,0 100,0 100,0 Élelmiszer, ital, dohány 110,6 127,4 4,1 10,4 Nyersanyagok 126,7 103,0 2,3 2,9 Energiahordozók 128,6 50,0 0,5.. Feldolgozott termékek 88,8 107,7 27,9 49,8 Gépek, gépi berendezések 118,0 121,1 65,2 36,9 Tõkebefektetések A dán cégek magyarországi tõkebefektetéseinek állománya mintegy 220 millió euróra tehetõ ben az MNB adatai szerint 8,7 millió euró közvetlen tõkebefektetés érkezett hazánkba Dániából. A hazánkban mûködõ, mintegy 120 dán vállalat csupán kis hányada foglalkozik termelõ tevékenységgel. A jelentõsebb dán befektetõk: Coloplast (egészségügyi termékek), Grundfos (keringtetõ szivattyúk, villanymotorok), Rockwool (kõzetgyapot), Hartman (csomagolóanyag), Danaeg (élelmiszer), IB Andersen Industri (acéldaraboló üzem), Lego (játékok), Nilfisk-Advance (takarítógépek), JYSK (lakás felszerelési áruházlánc), TDC (távközlés), ISS (ipari szolgáltatás), Eorocandle (gyertyaüzem), Danfarm (állattenyésztés, Velux (nyílászárók), Vest-Wood (nyílászárók). Gazdaságdiplomáciai és kereskedelemfejlesztési események A Dán Kereskedelmi Kamara igazgatótanácsának 12 fõs delegációja együttmûködési lehetõségekrõl tárgyalt az ITDH-val és a Magyar Kereskedelmi Kamarával. A külképviselet rendezvényei Dánia több jelentõs városának üzleti közösségét célozták meg. A nagykövetség az aarhusi magyar tiszteletbeli konzullal együtt kapcsolatépítõ tárgyalásokat folytatott az Aarlborgi Egyetem kutatóintézetének képviselõjével a területi és a magyar cégek információtechnikai együttmûködésérõl, továbbá Aarhus megye iparfejlesztési, valamint nemzetközi osztályának képviselõivel a vállalati üzleti kapcsolatok fejlesztésérõl. Dán önkormányzati kezdeményezésre szeptemberében az Észak-Fyn térség kisvállalkozóinak és önkormányzati vezetõinek 66 tagú delegációja ismerkedett az üzleti és befektetési lehetõséggel. A látogatás keretében többek között megtekintették az ipari parkot és megyei vezetõkkel is találkoztak.

20 108 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 6. szám októberében került sor Koppenhágában a Hunsider befektetõi rendezvényre az Adecco, Allianz Hungaria, Dresdener Bank, Equis, GfK, KPMG, McCann Erickson cégek budapesti érdekeltségeinek részvételével, a legnagyobb dán kereskedelmi bank, a Danske Bank támogatásával. Az eseményen 43 dán üzletember jelent meg. A magyar vállalati résztvevõk a magyarországi befektetések különbözõ fázisaihoz kapcsolódó gyakorlati kérdésekrõl, a Miniszterelnöki Hivatal helyettes államtitkára az ország versenyképességérõl tartott elõadást. A dán gazdaság fõbb gazdasági mutatói Megnevezés Érték A GDP értéke folyóáron Mrd EUR 177,5 181,8 187,1 190,8 197,4 A GDP növekedése változatlan áron % 0,7 0,5 0,7 1,9 3,1 Az egy fõre jutó GDP folyó áron EzerEUR/fõ 33,2 33,8 34,7 35,3 36,5 Az infláció % 2,3 2,4 2,0 0,9 2,2 Munkanélküliségi ráta % 5,2 5,2 6,2 6,4 5,1 Az export értéke Mrd EUR 57,0 59,6 57,8 61,2 68,2 Az import értéke Mrd EUR 49,2 51,8 49,8 53,7 60,5 A folyó fizetési mérleg egyenlege Mrd EUR 5,4 4,1 6,2 4,5 7,1 Közvetlen mûködõ tõke import Mrd EUR 12,4 7,0 2,4 8,4 4,0 Közvetlen mûködõ tõke export Mrd EUR 14,5 6,0 1,1 8,3 6,3 A költségvetés egyenlege a GDP %-a 2,8 1,6 1,0 1,1 4,3 Egyesült Királyság A gazdaság helyzete 2005-ben a gazdaság fejlõdésének dinamikája az elõzõ évben elért konjunkturális csúcs (3,1%-os növekedés) után jelentõsen mérséklõdött: a GDP 1,8 százalékkal nõtt. A növekedés hajtóereje a kivitel bõvülése, valamint a beruházások és a lakossági fogyasztás elõzõ évinél szerényebb emelkedése volt ben a beruházások volumene fõként az állami megrendelésû fejlesztéseknek köszönhetõen 3,2 százalékkal, a lakossági fogyasztás az elõzõ évi ütem nem egészen felével 1,7 százalékkal nõtt. A termelõágazatok kibocsátásának 1,9 százalékos csökkenése a kitermelõ és a feldolgozóipar gyenge teljesítményének következménye: a brit ipari termelés, az Unión belül egyedüliként, 1,4 százalékkal csökkent. A GDP közel 80 százalékát elõállító, hagyományosan erõs szolgáltató szektor kibocsátása különösen a pénzügyi, a logisztikai és az ingatlanpiachoz kötõdõ területeken 2,8 százalékkal emelkedett. A munkanélküliség 4,9 százalékra mérséklõdött, az infláció éves átlagban 2,2 százalékra gyorsult. A gazdasági növekedés lassulása mellett folytatódott a fiskális hiány negyedik éve tartó növekedése, annak következtében, hogy a kormány a közszolgáltatások javítását szolgáló programját csak jelentõsen növekvõ központi eladósodás árán tudja megvalósítani. (A költségvetési hiány a GDP 3,4 százalékára, az államadósság 42,8 százalékára emelkedett.) 2005-ben a gazdaság élénkítésére a központi bank két év óta elõször alapkamatot csökkentett (4,5%-ra). Az Egyesült Királyság mintegy 6 százalékkal részesedik a világ áru- és szolgáltatás kereskedelmébõl. Az ország elkötelezett híve a nemzetközi kereskedelem teljes liberalizációjának, támogatja a versenypolitika erõsítését. A brit külkereskedelem jogi kereteit alapvetõen az EU szabályrendszere határozza meg, a mezõgazdasági termékek behozatalára állategészségügyi megfontolásból különösen szigorú szabályok vonatkoznak ben a brit export értéke 6,2 százalékkal, az importé 8,3 százalékkal nõtt. A forgalom bõvülésének dinamikája ugyan az elõzõ évinél élénkebb volt, az EU 25 átlagától azonban elmaradt. A kereskedelmei mérleg hiánya növekszik és döntõen az Unión belüli forgalmat meghaladó dinamikával bõvülõ harmadik országokkal folytatott kereskedelemben halmozódik fel ben a hiány 25 százalékkal emelkedett, és a második világháború utáni legnagyobb méretûre duzzadt. A kereskedelem 55,8 százalékát az EU tagországaival bonyolítja le. Az Unión kívüli legnagyobb partnere az USA, amellyel pozitív a forgalom egyenlege. A Kínából érkezõ import volumene és a növekedés dinamikája is meghaladja az oda irányuló brit kivitelét, így a kétoldalú forgalom egyenlege, a többi EU tagállamhoz hasonlóan növekvõ mértékben deficites.

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁRCIUS 1. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004.

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004. Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 24. Elemzésünket a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésre bocsátott, a hajdú-bihar megyei székhelyű vállalkozások összesített export-import adatai alapján készítettük

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16.

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16. A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, 2013. július 16. Kopint-Tárki Zrt. www.kopint-tarki.hu Tartalom A német gazdaság

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. DECEMBER 3. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A magyar vegyipar 2008-ban

A magyar vegyipar 2008-ban A magyar vegyipar 2008-ban A szakma fejlődését megalapozó gazdasági környezet A világgazdaság dinamikus (évi 5% körüli) növekedése 2008-ban lefékeződött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 20., kedd 164. szám Ára: 2438, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: CXLIV. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság és az In di ai Köz tár sa ság kö zött a ket tõs

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. FEBRUÁR 1. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK HAVONTA

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

1. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete

1. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete 1 Románia 1. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete 1.1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Terület Népesség Nemzetiségi megoszlás Vallási megoszlás Hivatalos nyelv Klíma Államfő

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

Belgium. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete. 1. Általános információk

Belgium. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete. 1. Általános információk Belgium I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Belga Királyság hollandul: Koninkrijk België - franciául: Royaume de Belgique németül:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Magyar-román gazdasági kapcsolatok Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Románia főbb gazdasági mutatói 2008 2009 2010 2011. f.é. A GDP értéke Mrd EUR 136,8 119,8 122,0 55,9 A GDP növekedése %

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM ÁRA: 882 Ft szep tem ber 7. Kormányrendelet. Mi nisz te ri rendeletek. Közlemények

LVIII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM ÁRA: 882 Ft szep tem ber 7. Kormányrendelet. Mi nisz te ri rendeletek. Közlemények LVIII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. szep tem ber 7. T A R T A L O M Szám Tárgy Ol dal Kormányrendelet 215/2007. (VIII. 14.) Korm. r. A Nem ze ti Föld alap pal kapcsolatos egyes kormányrendeletek

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19.

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19. UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, 2009. MÁJUS 19. A magyar külgazdasági stratégia alapkérdései Az EU csatlakozás, a közös kereskedelempolitika átvétele módosította a magyar külgazdasági

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Jun4.qxd 2012.06.20. 7:39 Page 144 A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Járosi Márton Kacsó András A ve ze té kes ener gia szol gál ta tá sok ter mé sze tük nél fog va köz ér de kû ek; nagy

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Az osztrák gazdaság főbb mutatói

Az osztrák gazdaság főbb mutatói Üzleti lehetőségek Ausztriában Nyitott szemmel a német és osztrák piacon Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kecskemét 2013.05.23. Az osztrák gazdaság főbb mutatói Lakosság millió fő A GDP értéke

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben