Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete február 25.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25."

Átírás

1 Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya képviselő 1-4. Kovács Béla képviselő 1-5. Molnár Miklós alpolgármester 1-6. Nagy Zoltán képviselő 1-7. Szatmáriné Máté Éva képviselő 1-8. Dr. Kovács Gergely jegyző 9. Bereczné Nádasdi Erzsébet jegyzőkönyvvezető 10. Cseke Tamás településfejlesztési referens 11. Berencsi Gyuláné pénzügyi vezető 12. Kovácsné Biri Irma óvodavezető 13. Lászlóné Kiss Tünde Idősek Háza vezetője 14. Németi Sándorné könyvtáros 15. Szilágyi Judit Családsegítő Szolgálat munkatársa 16. Zabos Péterné HKSZSZK vezetője 17. Tóthné Zákány Éva HKSZSZK munkatársa Készült: Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 25-i, az önkormányzat Nagyhegyes, Kossuth u. 2. szám alatti tanácskozó termében tartott üléséről. Bajusz Istvánné: Köszönti a képviselő-testület tagjait és a meghívottakat. Megállapítja, az ülés határozatképes, Szatmáriné Máté Éva egyéb elfoglaltsága miatt az ülésen nem vesz részt, az ülést megnyitja. A továbbiakra vonatkozóan javasolja, hogy a testület a napirendet a kiküldött meghívóban szereplő javasolt napirendi pontok szerint fogadja el. Szavazásra kéri a testület tagjait a napirendi pontokra vonatkozóan. 18/2015. (II. 25.) Kt. határozat Ideje: február 25.14:05 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű Tárgya: Napirendi pontok elfogadása Szavazás eredménye Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a február 25-i ülés napirendjét elfogadja. 1

2 Napirendi pontok: 1. Nagyhegyes Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása 2. Szociális és gyermekvédelmi rendelet felülvizsgálata 3. A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 4. Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata 5. A évi közbeszerzési terv elfogadása 6. Ajánlatkérés az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelési 7. feladataira 8. Belterületi utak felújítása 9. Elepi utcák elnevezése 10. Külterületi szántók hasznosítása 11. Földgáz energia beszerzés 12. Rendőrség támogatás kérelme 13. Nagyhegyesi Íjász Kör kérelme 14. Tájékoztató a két ülés között eltelt eseményekről 15. Kérdések, interpellációk, bejelentések Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: február 25. Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Bajusz Istvánné Igen - Buczi Zoltán János Igen - Kissné Pusztai Ibolya Igen - Kovács Béla Igen - Molnár Miklós Igen - Nagy Zoltán Igen - Szatmáriné Máté Éva Távol - Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéssel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett. Bajusz Istvánné a következő határozati javaslatra kéri a szavazást: A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja. 19/2015. (II. 25.) Kt. határozat Ideje: február 25.14:07 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű Szavazás eredménye 2

3 Tárgya: Jelentés lejárt határidejű határozatokról Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: február 25. Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Bajusz Istvánné Igen - Buczi Zoltán János Igen - Kissné Pusztai Ibolya Igen - Kovács Béla Igen - Molnár Miklós Igen - Nagy Zoltán Igen - Szatmáriné Máté Éva Távol - 1. Napirendi pont évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása Bajusz Istvánné: Folyamatosan kell figyelni a pályázati lehetőségeket, hogy minél több támogatási összeget tudjon a település elnyerni. Átadja a szót a bizottságok elnökeinek. Kissné Pusztai Ibolya: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Jogszabályi keretek között kerül megtervezésre a település költségvetése, melynek célja, hogy a költségvetési egyensúly megteremtődjön. Hiány nélkül van tervezve a költségvetés, szépen fel van építve a tervezet. A számba vett bevételek és a becsült bevételek figyelembe vételével évi bevétel fő összege eft, ebből lehet gazdálkodni, erre van ráépítve a kiadás, a kiadásnál szempont, hogy az önkormányzatnak a kötelező feladatait el kell látni, és ezen felül az önként vállalt feladatokat lehet még a bevételre rátervezni. Március 1-től a szociális rendeletet módosítani kell jogszabályi változás miatt, bizonyos összegeket át kellett csoportosítani. Buczi Zoltán: A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a gördülő tervezésről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A bizottság a évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet nem fogadta el 3 igen szavazattal és 1 nem szavazattal, mivel minősített szavazás történt és a hét főből három fő hiányzott. Az intézmények vezetői által leadott költségvetésben nem találtak kivetnivalót, ésszerű költségvetést nyújtottak be. Az óvodai kerítésépítés kapcsán felmerült, hogy magas összegről van szó. Szó esett, hogy legyen egyforma a meglévő kerítéssel, lehet különböző is, ami olcsóbb. Erről döntés nem született, fel lehet használni a 3,6 mft-ot. Az előző testület által megítélt 3 mft-os sportpálya és KRESZ pálya megépítése elmaradt. Erre forrást kellene találni a KRESZ pályára, még akkor is, ha ez nem került tervezésre. Képviselői indítványa volt, hogy az útfelújításokra, és az úttal kapcsolatos beruházásokra tervezett eft + áfa összeget helyezzék 3

4 tartalékba. Gondolják át ennek a koncepcióját. Javasolta, hogy az autóbusz forgalmat az Arany J. utcáról kihozná, a Kossuth utcán közlekedtetve, majd a József A. utcán lehaladva a Bocskai utcán folytatná az eredeti nyomvonalat. Ezzel az Arany J. utcát nem azzal a műszaki tartalommal kellene felújítani, mint a Bocskai utcát. Nem kerülne 84 mft-ba. A Jókai utca azon szakaszát, mely a Kossuth utcától a Bocskai utcáig tart, le kellene aszfaltozni, így a bolt körüli parkoló is le lenne aszfaltozva. Amit az Arany J. utcán meg tudnának takarítani az út szerényebb műszaki tartalmú felújításával, azt a település további útfelújítására tudnák fordítani. El kell még készíteni az ipari utat, valamint Elepen a Diófa utcát is. Az Arany J. utca kétirányú lenne, de a Bocskai utcán is be lehetne vezetni a kétirányú forgalmat. A Nyugati utca és a Bocskai utca műszaki tartalmát és méreteit tekintve megegyezik. Közlekedésbiztonsági szempontból is célszerű lenne, mert a kerékpárosok sok esetben a forgalommal szemben közlekednek. Lakossági fórum volt az autóbusz fordulóról, hogy az Arany J. utcáról és a Bocskai utcáról kihozni a buszforgalmat. Nem lenne olyan nagy a felháborodás a lakosság részéről, inkább az érdektelenség mellett, ami ezt a fórumot kísérte, inkább az fogalmazódott meg, hogy zajártalom van, remegnek a házak. Úgy érezte, hogy a bizottsági ülésen nagy ellenállásba ütközött, de arról beszélt, amit útfelújításra terveztek, ezt gondolják újra, nem biztos, hogy ez a megoldás, amit javasolt, egy számítást megérne, lehet újra lakossági fórumot összehívni. Az indítványát a bizottság nem támogatta. Az elképzelése az volt, ha most rendelkezésre áll 110 mft útfelújításra, akkor minél hamarabb ezt próbálják meg végrehajtani. Dr. Kovács Gergely: A minősített többség a jelenlévő képviselőkhöz igazodik, a bizottsági ülésen négy fő volt jelen, mindenkinek igennek kellett volna szavazni. Értelmezése szerint ebben az esetben nem lett meg a minősített többség, igazából ennek a jelentősége a rendeletalkotásnál releváns, a bizottság csak véleményezi a rendelettervezetet. Buczi Zoltán János: Ugyanazt a képviselői indítványa, mely szerint a 89 mft + áfa útfelújításokra vonatkozó összeget a tartalékkeretbe helyezzék, és a következő ülésig a koncepciót elő kell készíteni. A tartalékkeretbe szeretné helyeztetni a következő tételeket: Tájháznál külső WC építésére tervezett 10 mft, elepi apartmanok kialakítása 2032 eft, térfigyelő kamera felszerelésére tervezett 10 mft, piactér kialakítására tervezett 1 mft, Kiserdei szabadidő park építésének folytatására tervezett 5 mft, Gólyási iskola felújítására tervezett 10 mft. Kevés összeg van a tartalékban, szinte mindegyik tétel esetében pályázatra várnak, amint van pályázati lehetőség, akkor ezeket az összeget vissza lehet helyezni. Megközelítőleg 40 mft-ról van szó. Öt évre szóló járda felújítási koncepció van, 1,5 mft van elkülönítve erre a célra. A település déli oldalán a kerékpárút mellett nincs járda. A kerékpárúton csak kerékpárral lehetne közlekedni, gyalogosoknak nem. Javasolta, hogy a Kossuth utca baloldalon legyen járda kialakítva a Nefelejcs utcáig ugyanolyan módszerrel, ahogyan most újítják fel a járdát, tükröt kell készíteni és utána lehet lerakni a térkövet. Ennek az anyagköltsége bruttó eft, a közfoglalkoztatottak végzik a munkát. Nem azt mondja, hogy a jobb oldalon a felújítást nem kell folytatni, így meg lenne oldva a gyalogos forgalom, leveszik a jobb oldali nem túl jó minőségű járdáról. Ezt a tartalékkeret terhére gondolta megoldani. Bajusz Istvánné: A rendelettervezetben a 6. (6) bekezdésében a napjában szó helyett a napjáig szó. Az Idősek Háza három fizikoterápiás készülék beszerzését tervezte, elég nagy összegűek a készülékek, milyen készülékekről van szó. Lászlóné Kiss Tünde: Az Idősek háza költségvetése két nagy részből áll, a kiadás az intézmény működtetéséhez kapcsolódik, a második a közfoglalkoztatottak alkalmazásával kapcsolatos bérköltségek. A bevétel a térítési díjakból áll és az állami támogatásokból áll. A költségek a működtetésre és a lakók életminőségének javításához szükséges eszközök beszerzéséből áll. Az életminőségének javításához, a 4

5 szabadidő eltöltéséhez, egészségi állapot javításához kapcsolódó költségek. Az idősek otthona akkor tölti be funkcióját, ha az ott lakók úgy is érzik magukat, mintha otthon lennének. Ha valaki beköltözik az otthonba, az egy nagy változás az életében. A lakók száma eléri a 40 főt és sajnos nem jut annyi idő egy személyre, mint korábban, amikor kevesebb volt a létszám. Ha nem figyelnek oda a lakókra, akkor depresszió, stressz alakulhat ki a lakókban és a dolgozókban. Az idősek esetében effektív mozgásról nem beszélhetnek. Sok passzív mozgást lehet végeztetni az idősekkel. Gyógytornászt tudnak alkalmazni a testület jóvoltából. Passzív mozgást biztosítanak bizonyos készülékek. Ilyenek a tervezésre került fizikoterápiás készülékek. Részletesen ismerteti a készülékek működését, előnyeit, hatékonyságát. Bajusz Istvánné: Az ovi foci működik most is a sportegyesület keretében. Együtt lehet működni velük. A KRESZ pálya nem épült meg, azt kevesebb összegből meg lehet oldani. Kovácsné Biri Irma: Kerítést azért gondolta, hogy egységes legyen az óvoda külseje, tudja, hogy nem kevés összeg. Nem ragaszkodik hozzá, ha van valakinek jobb ötlete, ami esztétikus, tartós, időtálló, biztonságos, mindegy milyen formában lesz megvalósítva. A focipálya nem az óvoda ötlete volt, először pályázatból lett volna megvalósítva, de az előző testület döntött, hogy társadalmi munkával megvalósítható, a megvalósítása elmaradt. Van a gyerekeknek elég nagy füves terület. Fontos lenne, hogy elkészüljön a KRESZ pályának a meghosszabbítása, mert futóciklit vásároltak a gyerekeknek, amit nagyon szeretnek használni, de balesetveszélyes a járdán közlekedni vele. Bajusz Istvánné: KRESZ pályára nincs összeg tervezve. Kovácsné Biri Irma: A KRESZ pályára nem terveztek összeget. Az óvodának fel lett ajánlva a KRESZ pályára és a focipálya, az előző költségvetésben sem volt betervezve. Bajusz Istvánné: A KRESZ pályát eft-ból a közfoglalkoztatottak meg tudják oldani, ezt az összeget ki kellene gazdálkodni, vagy a város és községgazdálkodási rovatból megoldani. Kovácsné Biri Irma: A kerítést is lehet szakaszonként megoldani, hogy ne terhelje a költségvetést. Dr. Kovács Gergely: Az ovi-foci pályázat esetén az előző testület úgy döntött, hogy az önrészből meg lehet oldani. Érdemes megfontolni a pályázat benyújtását. Kovácsné Biri Irma: Szép színfoltja lenne az óvodának egy ilyen pálya. A 2,7 mft önrészt érdemes-e ebbe befektetni az önkormányzatnak? Focizni más terepen is lehet. Sok óvodás gyerek jár az iskolába focizni. Molnár Miklós: Abban az esetben, ha ki lesz írva a pályázat, meg kell pályázni az ovi-focit. Az iskolával közösen is lehet használni. Az intézmények a tényleges igényeket szerepeltették a tervezetben. Buczi Zoltán módosító javaslatainak egy részével egyetért, más részével nem. A kerékpárút melletti járdaépítést nem támogatja. Nem biztos, hogy az ott lakók tetszését is elnyerné, hogy a parkosított részt meg kellene bontani, szerinte felesleges pénzkidobás lenne, a kerékpárút hibáit ki lehetne javítani. Az Arany J. utcai forgalom átirányítása a maga részéről nem támogatható. Az buszforduló többe került volna, mint az Arany J. u felújítása, mert körforgalmat kellett volna kialakítani. Az egyirányú közlekedés maradjon meg, a lakosság megszokta. A Bocskai utcai út felújítása megoldotta a lakások sérülését. Az adósságkonszolidációból kimaradt településeknek nyújtott, a településre jutó 44 mft az Arany J. utca felújítására lenne tervezve, az igény így került benyújtásra. Az összes többi javaslat átgondolásra érdemes és inkább a céltartalékba kell tenni, ha lesz pályázati kiírás, akkor át lehet csoportosítani. Buczi Zoltán János: Néhány lakót érintene a járdaépítés, de sokkal több ember érdekét szolgálná. Az 5

6 nem teljesen úgy van, hogy a gyalogosok, babakocsival közlekedők és a kerékpárosok békésen elférnek egymás mellett. Véleménye szerint már nagyon régen meg kellett volna építeni a járdát azon a szakaszon. A Bocskai utca és a Nyugati utca került felújításra, ami nagyon sokba került és még most szerepel az Arany J. utca 85 mft-os tétellel. Elfogadja a testület döntését. Nagy Zoltán: A Kossuth utcán a bal oldali járda esetében meg kell fontolni az építést, szerencse, hogy ilyen rendőrök vannak a településen. Gyakorlatilag szabálytalanság van a kerékpárúton, mert a gyalogosok is ott járnak. Az Arany J. utca felújítása szükséges, egy gyengébb minőségű felújítással nem takarítanak meg annyit, hogy az összes többi utat rendbe tegyék. A buszközlekedéshez sem nyúlna hozzá. A többi tétel mehet a tartalékba. Buczi Zoltán János: Az Arany J. utca kb. 20 éve bírja ezt a terhelést. Csak ezt kéri, vizsgálják meg, hogy mennyit tudnak megtakarítani. Bajusz Istvánné: Ha képviselő úrnak ilyen szándéka volt, akkor a koncepció tárgyalása során kellett volna szólni, mert akkor nem dolgoztak volna feleslegesen, hogy beépítsék a költségvetésbe. Van olyan tétel, amit át lehet tenni a tartalékba, de sok értelme nincs. A helyi közutakra nem lesz pályázat kiírva. Az adósságkonszolidációra ebben az évben nem lehet számolni. Arról volt szó, hogy folytatják az útfelújítást, a legrosszabbat kell először elkezdeni. A Jókai utcai parkoló kiépítését tervezték, de utána elvetették, mart aszfalttal fel lett töltve. Amikor a Jókai utca felújítására kerül sor, akkor lesz a parkoló is leaszfaltozva. A Bocskai utca kétirányúvá tételével nem ért egyet, a Nyugati utca sokkal szélesebb, a terhelhetőség azért olyan, hogy a busz ne kerülgessen semmit. Megszokták a lakosok, hogy egyirányú a forgalom, Nagyhegyesen nincs távolság. A Vízmű épületére nem lesz pályázat, a piactér kérdéses, elepi épület rendbetételére és az elepi kerékpárútra valószínű nem lesz pályázat. A Gólyási iskolára valószínű lesz pályázati kiírás, a térfigyelő kamerára folyamatos a kiírás, kérdés, a megye mit támogat. Tájház melletti WC építését át kell gondolni, a vendégház udvarán lévő konténert át lehet helyezni. A kiserdei szabadidő parkra bizonyos, hogy lesz pályázat. Attól tart, ha átteszik a tartalékba, akkor is a céltartalékba kell, mert, ha a költségvetésben nem szerepel, akkor nem biztos, hogy tudnak pályázni. Járdafelújítás, részéről teljesen mindegy. Biztos benne, hogy azokat a fákat ki kell szedni. Nem ért egyet, hogy a Művelődési ház bevétele elég kevés, növelni kell a bevételt. Pályázni kell a Művelődési ház felújítására szánt összegre. A fel nem használt összeg a tartalékkeretbe kerül vissza. Dr. Kovács Gergely: A kisebb beruházásokra valószínű nem lesz pályázat, és ezeket az összegeket nem biztos, hogy praktikus a tartalékba helyezni, mert külön döntés kell a visszahelyezésére. A pályázati önrész, ha a tartalékba kerül, az nem baj. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtandó pályázatok esetében a projekt előkészítésével, illetve a projekt menedzsmentjével kapcsolatosan felmerülő feladatokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat nyújt segítséget együttműködve a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökséggel. A pályázatírók számára biztosítani kell a pályázatírás költségét. Buczi Zoltán János: A megszokással van problémája, ebből ki kellene mozdulni. Megszokták a lakosok, hogy nagyon sok minden ingyen jár, szinte semmiért nem kell fizetni. Adjanak esélyt az új dolgok befogadására. Már többször említette, hogy a Művelődési házat szakaszosan fel lehetett volna újítani. A Jókai utcai parkolót is megszokták, tesznek rá kavicsot, egy folyókával el lehetne vezetni a vizet. El is lehet őt marasztalni ezért, hogy nem ismeri a település összes közművét, de szerinte meg lehetne oldani az elvezetést, középen van víznyelő is. Hangsúlyozta, hogy nem a parkoló lenne a lényeg, hanem a Jókai utca azon szakasza a parkolóval együtt. Nem azt mondta, hogy mindent meg fognak tudnak egy ötletből valósítani, egy érdemi párbeszédet várt ezzel kapcsolatban. Településfejlesztési Bizottság elnökeként próbál hozzátenni, nem biztos, hogy az jó, ha senki más nem tesz hozzá, akkor próbálkozik továbbra is. 6

7 Molnár Miklós: Jónak tartja a jegyző úr által javasoltakat, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat nyújt segítséget a pályázatok megírásában. Nem szimpatikus, hogy azok nyújtanak segítséget, akik kiírják a pályázatot, előnye, ha ők menedzselik a pályázatot, akkor nagyobb az esély a nyerésre. Azért vannak itt, hogy beszéljék meg a javaslatokat. A Jókai utcai parkolónál vannak víznyelők, megfelelő áttekintéssel a felszíni víz elvezetését árok nélkül arra a pontra folyókával el lehetne vezetni. Amiről tudják, hogy lesz kiírva pályázat, azt nem kellene tartalékba tenni. A Gazdasági Programban szerepelnek ezek a címszavak, ha azt elfogadták, akkor azt tudni kellett, hogy annak pénzügyi vonzata is lesz. Bajusz Istvánné: A HKSZSZK költségvetését, a működéséhez való hozzájárulás eft, valamint kistérségi tagdíjat és a belső ellenőrzési díjat, ami eft, senki nem kifogásolta. Kérés az épület külsejét tegyék rendbe, cseréljenek nyílászárókat. Ez tervezésre került, összesen a 2015-re eft van tervezve a HKSZSZK működése. Molnár Miklós: Képviselő társa azt javasolta, hogy az útépítés legyen újratárgyalva, de arra határidőt állapítsanak meg. Buczi Zoltán János: Az alapkoncepció, hogy a buszforgalom az Arany J. utcáról kikerüljön. Bajusz Istvánné: Az útépítésre eft került tervezésre. Molnár Miklós: Arról kell szavazni, hogy a busz melyik útvonalon járjon, ellenkező esetben a Buczi Zoltán javaslata okafogyottá válik. Buczi Zoltán János: Az útépítések, felújítások kerüljenek tartalékba és következő ülésre készüljön egy számítás. Ha most arról döntenek, hogy a kihozzák a buszt, vagy nem, akkor megalapozatlanul döntenek. Javasolja a testületnek megfontolásra az összes útfelújítás és beruházás a tartalékkeretbe történő átmozgatását. A testület kérje fel a hivatalt, hogy a következő testületi ülésre az Arany J. utca tehermentesítése okán annak alacsonyabb műszaki tartalommal való megvalósítása céljából. A buszforgalom Kossuth utcára terelésével megvalósuló beruházás bekerülési költségét számításokkal támassza alá. Bajusz Istvánné a következő határozati javaslatra kéri a szavazást: A Képviselő-testület támogatja Buczi Zoltán képviselő javaslatát, a költségvetésbe betervezett összes útfelújítás és beruházás a tartalékkeretbe helyezi. A Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy a következő ülésre az Arany J. utca tehermentesítése miatt az autóbusz forgalom Kossuth utcára történő terelésével alacsonyabb műszaki tartalommal való megvalósítására bekerülési költséget számításokkal támassza alá. 20/2015. (II. 25.) Kt. határozat Ideje: február 25.16:28 Típusa: Nyílt Határozat; Elutasítva Egyszerű Tárgya: Képviselői indítvány elutasítása Szavazás eredménye 7

8 Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Buczi Zoltán képviselői indítványát. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: február 25. Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Buczi Zoltán János Igen - Molnár Miklós Igen - Bajusz Istvánné Nem - Kissné Pusztai Ibolya Nem - Kovács Béla Nem - Nagy Zoltán Nem - Szatmáriné Máté Éva Távol - Bajusz Istvánné a következő határozati javaslatra kéri a szavazást: A Képviselő-testület a községgazdálkodási szakfeladaton a piactér kialakítására tervezett 10 mft összeget pályázati önrészként a felhalmozási tartalékba helyezi. 21/2015. (II. 25.) Kt. határozat Ideje: február 25.16:30 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű Szavazás eredménye Tárgya: Költségvetési rendelet módosítása (Piactér kialakítása 10 mft) Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községgazdálkodási szakfeladaton a piactér kialakítására tervezett 10 mft összeget pályázati önrészként a felhalmozási tartalékba helyezi. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: február 25. Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen

9 Bajusz Istvánné Igen - Buczi Zoltán János Igen - Kissné Pusztai Ibolya Igen - Kovács Béla Igen - Molnár Miklós Igen - Nagy Zoltán Igen - Szatmáriné Máté Éva Távol - Bajusz Istvánné a következő határozati javaslatra kéri a szavazást: A Képviselő-testület a községgazdálkodási szakfeladaton a Tájháznál külső WC építésére tervezett 1 mft összeget pályázati önrészként a felhalmozási tartalékba helyezi. 22/2015. (II. 25.) Kt. határozat Ideje: február 25.16:31 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű Szavazás eredménye Tárgya: Költségvetési rendelet módosítása (Tájháznál külső WC építése 1 mft) Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községgazdálkodási szakfeladaton a Tájháznál külső WC építésére tervezett 1 mft összeget pályázati önrészként a felhalmozási tartalékba helyezi. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: február 25. Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Bajusz Istvánné Igen - Buczi Zoltán János Igen - Kissné Pusztai Ibolya Igen - Kovács Béla Igen - Molnár Miklós Igen - Nagy Zoltán Igen - Szatmáriné Máté Éva Távol - Bajusz Istvánné a következő határozati javaslatra kéri a szavazást: A Képviselő-testület a községgazdálkodási szakfeladaton a vízmű épületének felújítására tervezett 1016 eft összeget pályázati önrészként a felhalmozási tartalékba helyezi. Szavazás eredménye 9

10 23/2015. (II. 25.) Kt. határozat Ideje: február 25.16:31 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű Tárgya: Költségvetési rendelet módosítása (vízmű épületének felújítása 1016 eft) Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községgazdálkodási szakfeladaton a vízmű épületének felújítására tervezett 1016 eft összeget pályázati önrészként a felhalmozási tartalékba helyezi. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: február 25. Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Buczi Zoltán János Igen - Kissné Pusztai Ibolya Igen - Kovács Béla Igen - Molnár Miklós Igen - Bajusz Istvánné Nem - Nagy Zoltán Nem - Szatmáriné Máté Éva Távol - Bajusz Istvánné a következő határozati javaslatra kéri a szavazást: A Képviselő-testület a községgazdálkodási szakfeladaton az elepi apartmanok kialakítására tervezett 2032 eft összeget pályázati önrészként a felhalmozási tartalékba helyezi. 24/2015. (II. 25.) Kt. határozat Ideje: február 25.16:33 Típusa: Nyílt Határozat; Elutasítva Egyszerű Szavazás eredménye Tárgya: Költségvetési rendelet módosításának elutasítása (Elepi apartmanok) Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a községgazdálkodási szakfeladaton az elepi apartmanok kialakítására tervezett 2032 eft összeget pályázati önrészként a felhalmozási tartalékba helyezze. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester 10

11 Határidő: február 25. Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Buczi Zoltán János Igen - Bajusz Istvánné Nem - Kissné Pusztai Ibolya Nem - Kovács Béla Nem - Molnár Miklós Nem - Nagy Zoltán Nem - Szatmáriné Máté Éva Távol - Bajusz Istvánné a következő határozati javaslatra kéri a szavazást: A Képviselő-testület a községgazdálkodási szakfeladaton a térfigyelő kamera felszerelésére tervezett 10 mft összeget pályázati önrészként a felhalmozási tartalékba helyezi. 25/2015. (II. 25.) Kt. határozat Ideje: február 25.16:33 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű Szavazás eredménye Tárgya: Költségvetési rendelet módosítása (térfigyelő kamera felszerelése 10 mft) Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községgazdálkodási szakfeladaton a térfigyelő kamera felszerelésére tervezett 10 mft összeget pályázati önrészként a felhalmozási tartalékba helyezi. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: február 25. Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Buczi Zoltán János Igen - Kissné Pusztai Ibolya Igen - Kovács Béla Igen - 11

12 Molnár Miklós Igen - Nagy Zoltán Nem - Bajusz Istvánné Tart. - Szatmáriné Máté Éva Távol - Bajusz Istvánné a következő határozati javaslatra kéri a szavazást: A Képviselő-testület a községgazdálkodási szakfeladaton a Kiserdei szabadidő park építésének folytatására tervezett 5 mft összeget pályázati önrészként a felhalmozási tartalékba helyezi. 26/2015. (II. 25.) Kt. határozat Ideje: február 25.16:34 Típusa: Nyílt Határozat; Elutasítva Egyszerű Szavazás eredménye Tárgya: Költségvetési rendelet módosítása (Kiserdei szabadidő park) Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a községgazdálkodási szakfeladaton a Kiserdei szabadidő park építésének folytatására tervezett 5 mft összeg pályázati önrészként a felhalmozási tartalékba kerüljön. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: február 25. Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Buczi Zoltán János Igen - Bajusz Istvánné Nem - Kissné Pusztai Ibolya Nem - Molnár Miklós Nem - Nagy Zoltán Nem - Kovács Béla Tart. - Szatmáriné Máté Éva Távol - Bajusz Istvánné a következő határozati javaslatra kéri a szavazást: A Képviselő-testület a községgazdálkodási szakfeladaton a Gólyási iskola felújítására tervezett 10 mft összeget pályázati önrészként a felhalmozási tartalékba helyezi. 27/2015. (II. 25.) Kt. határozat Ideje: február 25.16:34 Szavazás eredménye 12

13 Típusa: Nyílt Határozat; Egyszerű Elfogadva Tárgya: Költségvetési rendelet módosítása (Gólyási iskola felújítása 10 mft) Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községgazdálkodási szakfeladaton a Gólyási iskola felújítására tervezett 10 mft összeget pályázati önrészként a felhalmozási tartalékba helyezi. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: február 25. Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Bajusz Istvánné Igen - Buczi Zoltán János Igen - Kissné Pusztai Ibolya Igen - Kovács Béla Igen - Nagy Zoltán Igen - Molnár Miklós Nem - Szatmáriné Máté Éva Távol - Bajusz Istvánné a következő határozati javaslatra kéri a szavazást: A Képviselő-testület a Kossuth utca bal oldalán a Béke úttól a Nefelejcs utcáig terjedő szakaszon térkövezett járda kialakításra a költségvetésben 3 mft-ot, valamint a Kossuth utca jobb oldal felújítására tervezett 1,500 eft + áfa összeget biztosít. 28/2015. (II. 25.) Kt. határozat Ideje: február 25.16:36 Típusa: Nyílt Határozat; Elutasítva Egyszerű Tárgya: Képviselői indítvány elutasítása Szavazás eredménye Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Buczi Zoltán képviselői indítványát, mely szerint a Kossuth utca bal oldalán a Béke úttól a Nefelejcs utcáig terjedő szakaszon térkövezett járda kerüljön kialakításra. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: február

14 Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Buczi Zoltán János Igen - Kovács Béla Igen - Nagy Zoltán Igen - Kissné Pusztai Ibolya Nem - Molnár Miklós Nem - Bajusz Istvánné Tart. - Szatmáriné Máté Éva Távol - Bajusz Istvánné a következő határozati javaslatra kéri a szavazást: A Képviselő-testület az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. bekezdése alapján az alábbiakat állapítja meg: az önkormányzat saját bevételeinek várható összege évben eft, évben eft, a évben eft, évben eft. (Előterjesztés 4. melléklete) az önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a költségvetési évet követő három év vonatkozásában várhatóan nem keletkezik. 29/2015. (II. 25.) Kt. határozat Ideje: február 25.16:38 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű Tárgya: Gördülő tervezés Szavazás eredménye Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. bekezdése alapján az alábbiakat állapítja meg: az önkormányzat saját bevételeinek várható összege évben eft, évben eft, a évben eft, évben eft. (Előterjesztés 4. melléklete) az önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a költségvetési évet követő három év vonatkozásában várhatóan nem keletkezik. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: december 31. Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik

15 Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Bajusz Istvánné Igen - Buczi Zoltán János Igen - Kissné Pusztai Ibolya Igen - Kovács Béla Igen - Molnár Miklós Igen - Nagy Zoltán Igen - Szatmáriné Máté Éva Távol - Bajusz Istvánné a következő határozati javaslatra kéri a szavazást: A Képviselő-testület a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtandó pályázatok esetében a projekt előkészítésével, illetve a projekt menedzsmentjével kapcsolatosan felmerülő feladatokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal együttműködve, a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökséggel együttműködésben kívánja ellátni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására. 30/2015. (II. 25.) Kt. határozat Ideje: február 25.16:39 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű Szavazás eredménye Tárgya: Szándéknyilatkozat TOP pályázatok előkészítésére Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtandó pályázatok esetében a projekt előkészítésével, illetve a projekt menedzsmentjével kapcsolatosan felmerülő feladatokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal együttműködve, a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökséggel együttműködésben kívánja ellátni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: február 25. Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Bajusz Istvánné Igen - Buczi Zoltán János Igen - Kissné Pusztai Ibolya Igen - 15

16 Kovács Béla Igen - Molnár Miklós Igen - Nagy Zoltán Igen - Szatmáriné Máté Éva Távol - Bajusz Istvánné a évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására kéri a szavazást. 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet Ideje: február 25.16:41 Típusa: Nyílt Rendelet; Elfogadva Minősített Szavazás eredménye Tárgya: évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága, Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete 4. melléklete 11. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja meg: Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. A költségvetés szerkezete (1) Nagyhegyes Község Önkormányzata évi költségvetésében az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési intézmények címet alkotnak. (2) Az Önkormányzat címrendjét a 12. melléklet tartalmazza. 2. Az Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai 16

17 3. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését eft költségvetési bevétellel, eft költségvetési kiadással, eft költségvetési egyenleggel állapítja meg. a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről EFt b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EFt c) Közhatalmi bevételek EFt d) Működési bevételek EFt e) Egyéb működési célú támogatások EFt f) Működési célú átvett pénzeszköz EFt g) Felhalmozási bevételek EFt h) Belső finanszírozási bevételek EFt Az intézmények költségvetése (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatát 13 főben állapítja meg, évi költségvetését EFt bevétellel, EFt kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerintit részletezésben hagyja jóvá: a) személyi juttatások EFt b) munkaadókat terhelő járulék EFt c) dologi kiadások EFt d) ellátottak pénzbeli juttatásai EFt e) felhalmozási kiadások 662 EFt f) kiadások összesen: EFt g) saját bevétel EFt h) intézmény finanszírozás EFt i) bevételek összesen: EFt 4. (2) A Képviselő-testület a Tündérkert Óvoda és Bölcsőde létszámát 32 főben állapítja meg, évi költségvetését EFt bevétellel, EFt kiadással, az alábbiak szerinti részletezésben hagyja jóvá: a) személyi juttatások EFt b) munkaadókat terhelő járulék EFt c) dologi kiadások EFt d) felhalmozási kiadások EFt e) kiadások összesen: EFt f) saját bevétel EFt g) intézmény finanszírozás EFt h) bevételek összesen: EFt (3) A Képviselő-testület az Idősek Háza létszámát 12 főben állapítja meg, évi költségvetését EFt bevétellel, EFt kiadással, az alábbiak szerinti részletezésben hagyja jóvá: a) személyi juttatások EFt b) munkaadókat terhelő járulék EFt c) dologi kiadások EFt d) felhalmozási kiadások EFt e) kiadások összesen: EFt 17

18 f) saját bevétel EFt g) intézmény finanszírozás EFt h) bevételek összesen: EFt Céltartalék 5. Az önkormányzat a céltartalékot eft-ban hagyja jóvá az előre nem látható, váratlan kiadásokra, valamint általános tartalék összegét eft-ban állapítja meg. Költségvetés végrehajtásának szabályai 6. (1) Az intézmények a részükre engedélyezett álláshely és létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. (2) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében a személyi juttatás előirányzatot nem léphetik túl. (3) Amennyiben a költségvetési év során a feladatok változása esetén létszámcsökkentés vagy növekedés szükséges, figyelembe kell venni az intézmények közötti átcsoportosítás lehetőségét. (4) A személyi jellegű juttatások számításánál Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 59. (1) bekezdése szerint a köztisztviselőknél forint illetményalappal kell számolni, valamint az 60. (1) bekezdés szerint kell a közalkalmazottak garantált illetményét megállapítani. Az illetménypótlék számítási alapja forint. (5) A Képviselő-testület a béren kívüli (cafeteria) juttatás mértékét Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 59. (2) bekezdését figyelembe véve a köztisztviselőknél és közalkalmazottaknál és Munka Törvényként alkalmazott munkavállalóknak a közterhekkel együtt Ft/fő/év összegben határozzuk meg. (6) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját, a tárgyhónapot követő hónap 3. napjában határozza meg. 7. (1) Az éves költségvetés végrehajtását az alapító okiratokban előírt, a szervezeti és működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett, a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékosság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével kell biztosítani. (2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamelyik költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja, és gondoskodik a költségvetésbe történő beépítéséről. (3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követően következő ülésén a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a Rendelet módosítását. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelettervezet előterjesztéséig december 31-i hatállyal módosíthatja a Rendeletet. 8. (1) A költségvetési szervek kötelesek összeállítani az elemi költségvetésüket, a Rendeletben jóváhagyott költségvetés betartása mellett, a Rendelet hatályba lépését követő 30. napig. 18

19 (2) Az intézmények saját hatáskörben előirányzat módosítása során a feladatellátás, a működtetés zavartalanságát biztosítani kell. (3) A költségvetési szervek a rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat saját hatáskörben nem változtathatják meg. (4) A költségvetési szervek a rendeletben kiemelt előirányzatként meghatározott összegen belül saját hatáskörben módosításokat hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (5) A költségvetési szerv a költségvetési évre vonatkozó forrásainak bővítése érdekében, saját forrást, vagy önkormányzati támogatást igénylő pályázatot csak a polgármester hozzájárulásával nyújthat be. (6) Az írásos engedély megkérésekor a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázat csak az intézményi költségvetés évi működését érinti, tartós, több évre vonatkozó költség kihatása nincs. (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja. 9. A polgármester a költségvetésben meghatározott általános tartalék terhére a költségvetési évben összesen EFt-ot használhat fel. A polgármester köteles a felhasználásról a Képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatni, és kezdeményezni a felhasználásnak megfelelően a Rendelet módosítását. 10. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket. (2) A többletbevétel felhasználását a saját hatáskörű előirányzat-módosítást, a Rendeletbe be kell építeni. (3) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (4) Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk (szellemi és anyagi infrastruktúrájukat) hasznosítását díj ellenében végezhetik. A térítési díj nem lehet kevesebb a felhasználás illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével számított önköltségnél. 11. (1) A polgármester köteles a zavartalan gazdálkodás biztosítása mellett a költségvetési elszámolási számlán lévő, saját bevételből, előző évi pénzmaradványból származó átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél lekötött betétként elhelyezni. (2) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy az átmeneti likviditási hiány megszüntetése érdekében szerződést kössön a számlavezető pénzintézettel 50 millió forint keretösszegben. (3) A polgármester a likviditási hitel felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles a soron következő testületi ülésen. 12. (1) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vállal. (2) A költségvetési szervek a feladataik ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni a szerv vezetője jogosult. 19

20 (3) Az önkormányzat költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel, a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő felelős. 13. A költségvetésben megtervezett általános tartalék felhasználásáról a működési célú kötelező tartalékot meghaladóan előirányzott működési tartalék kivételével a Képviselő-testület dönt a 9. -ban szabályozottak kivételével. 14. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról. 15. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat jegyzője a felelős. (2) A belső ellenőrzést az önkormányzat társulási szerződés keretében biztosítja, melynek megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. Átmeneti rendelkezések A költségvetési rendelet hatálybalépésének napján az átmeneti gazdálkodásról szóló 17/2014. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 16. Záró rendelkezések 17. Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. 18. A rendelet 1. melléklet Nagyhegyes Község Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzati kiemelt előirányzat szerinti bontásban, 2. melléklet Nagyhegyes Község Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai működési és felhalmozási bontásban, 3. melléklet Önkormányzat összevont bevételek és kiadások előirányzata, 4. melléklet Nagyhegyes Község Önkormányzat évi központi támogatása, 5. mellékelt Felhalmozási kiadások, 6. mellékelt Önkormányzat által folyósított ellátások, 7. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek, 8. melléklet Tartalékok, 9. melléklet Mérleg összevontan bevételek kiadások, 20

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.15.) rendeletének módosításáról Hajdúbagos község

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

TERVEZET. A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

TERVEZET. A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Előterjesztés száma: 2/2014.(III.25.) TERVEZET Piliscsév Község Képviselő-testületének /2014. (.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Piliscsév Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Piliscsév

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

rész Második biánsebesty Fábi -testület A költs gvetési

rész Második biánsebesty Fábi -testület A költs gvetési Fábi biánsebesty nsebestyén Közs zség Önkorm nkormányzat nyzat Képvisel pviselő-test -testület letének 1/2013. ( II. 18.) rendelete az Önkorm nkormányzat nyzat 2013. évi költs gvetéséről Fábiánsebestyén

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II. 15.) Önkormányzati

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 383/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013.

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012.(III.9.) Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére 1 E LŐ T E R J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben