Kiskunsági élőhelyek kétéltű populációinak védelme projekt megyalósításával kapcsolatos PR és tájékoztatási feladatok ellátása.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiskunsági élőhelyek kétéltű populációinak védelme projekt megyalósításával kapcsolatos PR és tájékoztatási feladatok ellátása."

Átírás

1 Közbeszerzések Tanácsa - Főoldal Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/46 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Premier Marketing Media Kit. Kiskunsági Nemzeti Park működési területe Szolgáltatás tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta) KÉ CPVkód: ; ; Közzététel dátuma: 2011/04/20 Iktatószám: 8545/2011 Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fó tevékenységi köre: Rövid tartalom: Tartalom letöltése PDF-ben Tartalom: Központi szintű Környezetvédelem false Kiskunsági élőhelyek kétéltű populációinak védelme projekt megyalósításával kapcsolatos PR és tájékoztatási feladatok ellátása. I.rnelléklet az (11L31.) IRM rendelethez KOZBESZERZESI ERTESITO A ICözbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapjai 024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: ; hirdetmeny kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: tájékoztató az eljárás eredményéről A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti M A hirdetmény kézbezvételéaek dátuma KE nyilvántartási szám 1. SZAKASZ: AJANLATKERŐ 1.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Postai cím: Liszt Ferenc u. 19. Város/Község: Kecskemét Postai irányít6szám: 6000 Ország: rvlagyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Kákonyi Arpád igazgatóhelyettes Telefon:76/ titkarsag~knphu Fax: 76/ Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): 1.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 22. * (2) bekezdés, 241. ~ b) e) pont] Közjogi szervezet Egyéb 1.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre 1.3.1) A Kbt. IV. fejezete/vi. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Védelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás x Környezetvédelem Oktatás flaoc~ah~cn4n~fim,nt I / :li

2 Közbeszerzásek Tanácsa - Főoldal %~fl4t~~4t4ot4sl Egyéb (nevezze meg): Egészségügy 1.3.2) A Kbt. V. fejezete/vii. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén Víz [Kbt ~ (1) bek. a) pont] Villamos energia [Kbt * (1) bek. a) pont] Gáz- és hőenergia termelése. szállítása és elosztása [Kbt * (1) bek. a) pont] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt * (1) bek. ba) pont] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt ~ (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt * (1) bek. e) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt * (1) bek. c) pont] Repülőtéri tevékenység (Kbt * (1) bek. bb) pont] Kikötői tevékenységek [Kbt * (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások ~Kbt ~ (1) bek.d) pont] IA.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 11.1) Meghatározás ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés ~Kiskunsági élőhelvek kétéltű populúciólnak védelme projekt megvalósításával kapcsolatos PR és tájékoztatási feladatok ellátása ) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának) a) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon. az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Építési koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód b) Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód c) x Szolgáltatás Szolgáltatási kategória száma 11 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Kiskunsági Nemzeti Park múködési területe NIJTS-kód t, l-lu ) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben) Keretmegállapodás megkötése Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések ) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás Nyílt Meghívásos 2/ :1(

3 I Közómszerzések Tanácsa - Főoldal nyproperti.. Tárgyalásos ) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége Megbízási szerződés a Kiskunsági élőhelyek kétéltű populációinak védelme projekt megvalósításával kapcsolatos PR és tájékoztatási feladatok ellátására. A táiékoztatási és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységeket aznfü által kiadott. a Kedvezniényezettek Tájékoztatási Kötelezettségeiről szóló útmutató valamint az Arculati Kézikönyv alapján kell végezni. A projekt során az e dokumentumokban szereplő a Ill. számú kommunikációs terv kerül megvalósításra: - Információs táblák kihelyezése 3 dh C típusú tábla 3 db D típusú emlékeztető tábla - Nyitó sajtótájékoztató, és nyitó rendezvény szervezése A tervezett résztvevők száma 30 fó. a megszólított médiumok száma legalább 15 db - Sajtóközlemények kiadása, nyomtatott sajtó megjelenés ösztönzése 2 alkalom, legalább egy megyei vagy országos napilapban, illetve legalább két helyi újságban - 15 perces PR Film készítése - Televízió (Fizetett megjelenés) A fenti szakmai kisfilm megjelenítése internetes magazinban, és városi televíziókban három alkalommal. - Rádió (Fizetett megjelenés) A két sajtótújékoztató kapcsái~ (a nyitó és a záró rendezvényekröl) egy-egy alkalommal, alkalmanként legalább kétszer történő megjelenés a térségi rádióban, amely magában foglalja az anyag elkészítését, leadását és az útmutató elvárásai szerinti dokumentálását is. - Záró rendezvény és záró sajtótájékoztató szervezése A résztvevők száma min. 40 fó. - Nyomtatott sajtó (fizetett média megjelenés; cikkek. intetjúk). internetes megjelenés, és sajtómegjelenések begyűjtése A megyei napilapban egy. városi újságokban pedigtovábbi 2 megjelenítés. A fentieken túl legalább további 3 db, internetes szakmai és környezetvédelmi híroldalon. illetve intemetes újságokban való megjelenés. - DM levélkampány A KNPÍ a legfontosabb szakmai és társadalmi partnereinek közvetlen levélben való tájékoztatása - lntemetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése legalább háromhavonta - Potódokumentáció - Lakossági fórum ) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szóieayzék Kieaészítő szójeayzék Fő tárgy: További tárgyak: ) A szerződés(ek) értéke ) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kéijük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyesszerzödésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni) Erték (arab számmal) Pénznem HUF AFA nélkül x ÁFA(%), ) Epítési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása ) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása III. SZAKASZ: ELJÁRÁS 111.1) Az eljárás fajtája ) Az eljárás fajtája II ) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén ~adott esetben ideértve a Kbt * (3) bek., szerinti eljárást] Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos ) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősitési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 3 / :1(

4 Közbeszerzések Tanácsa - Föoldal Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Etöminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos ) AközbeszerzésitörvényiV. vagy V. fejezete szerinti éljárás választásáraa Kbt. 21. ~ (3) bek., illetve 161. * (5)bek. alapján került e sor ) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás) Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli x Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos Hirdetménnyel induló, tárgyalásos ) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás) Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos Hirdetménnyel induló, tárgyalásos ) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. ~ Illetve 161/A. *-a alapján került-e sor? nem ) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás. a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben): ) A hirdetmény fajtája Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x Időszakos előzetes összesített tájékoztató Előminősitési hirdetmény 111.2) bírálati szempontok ) Bírálati szempontok (csak a megfwelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat x a következő részszempontok alapján Szempont Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám Á tájékoztatási és szemléletförmálási stratégia minősége 3 PR film szinopszisa ) Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem 111.3) Adminisztratív információk ) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) ) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a 1-IL-ben? nem Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot): Előzetes összesített tájékoztató VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a HL-ben: /8 - Ajánlati/részvételi felhívás VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) A hirdetmény száma a HL-ben: /S - Egyéb korábbi közzététel A hirdetmény száma a HL-ben: / ) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KB-ben? igen Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot): Előzetes összesített tájékoztató VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) Ajánlati/részvételi felhívás x VAGY Pov~7e.rui~ítrft ni~nlnli felliív~í~ (flrr~ :1(

5 I Közbeszerzásek Tanácsa - Főoldal A hirdetmény száma a KÉ-ben: 4603 / 2011 (KÉ-szánVévszám) A hirdetmény könétételének dáturna: 2011/02/25 (év/hó/nap) Egyéb korábbi kö~ététel A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-számiévszám) A hirdetmény kö~étételének dátuma: (év/hó/nap) IV. szakasz: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE - A Szerződés száma: I Megnevezése MEGBIZASI SZERZODES IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/04/II (év/hó/nap) IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 9 IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Premier Marketing Media Kit Postai Cím: Fehér Haló u /7. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1052 Ország: HU Telefon; 1/ krmolnar gmail.com Fax: 1/ Internetcím (URL): IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal) Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben) Erték (arab számmal) Pénznem l-iuf AFA nélkül ÁFÁ-vat x ÁFA (%) Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege Erték (arab számmal) Pénznem I-IUF AFAnélkütx ÁFA (%) a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) Pénznem ÁFA nélkül ÁFA(%). Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem IV.5 ) Valószínűsíthető e atvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal): Erték ÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész~:. (%) Nem ismert A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételévet történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert) IV.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem (E szakaszból szükség esetén több példány használható) V. szakasz kiegészítő információk V. 1) A szerződés eu-alapokbót finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? igen Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot: IK ROP 5/ :11

6 Közbeszerzések Tanácsa - Főoldal V.2) További információk (adott esetben) V.2. 1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben) Dátum: 2011/04/01 (év/hó/nap) V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka V.2.3) Á nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. *-ának (2) bekezdése szerinti minősítése mikro vállalkozás x kisvállalkozás középvállalkozás egyéb (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, Illetve közös ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó) V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben) Név: Strategic Scope Kft. Cím: 1016 Budapest, Naphegy tör 8. Ellenszolgáltatás összege: Erték (arab számmal) Pénznem l-iuf ÁFA nélkül x ÁFA(%), (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó) V.2.5) Az ajánlattevök neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott rész~ánlatok száma Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben) A-Z PRodukció Kit (név) 1061 Budapest. Andrássy űt 20. (cím) Czobor Gábor e.v. (név) 7020 Duna1~ldvár, Kossuth Lajos u. 28. (cím) Szféra-Tisza Kit. (név) 5000 Szolnok, Damjnnich u. 1. (cím) ER Press Reklám és Sajtóiigynökség KI~. (név) 1239 Budapest, Horgász part 23. (cím) (benyújtott részajánlatok száma. adott esetben) Premier Marketing Media Kit. (név) 1052 Budapest, Fehér 1-lajó u /7. (cím) Just Creative Kommunikációs Ügynökség (név) 1047 Budapest, Szí jgyártó u. 4. (cím) Strategic Scope Kíl. (név) 1016 Budapest. Naphegy tér 8. (cím) rruckmedia Kereskedölmi és Szolgáltató Kit. (név) :1~

7 Közbeszerzések Tanácsa - Főoldal iu~ buaapest. iwgiposia u. Ii. ~clm) l3fl-l Európa Kit. és Vita! Pro Kit. közös ajánlattevők (név) 9700 Szombathely. Sernmelweis [.4-6., 1082 Budapest, Üllői űt 66a. 2/2. (Cím) (E pontból az ajánlattevők számától ftiggően több használandó) Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab számmal) V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja Dátum: (év/hó/nap) V.2.7) Egyéb információk: 1. A hirdetmény V2.I) pontjáhan szereplő.eredményhirdetés időpontja helyett, összegezés megk.üldésének időpontját kelt érteni. V.3) E hirdetmény feladásának dátuma: 201 [/04/05 (év/hó/nap) :1<

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Teljesítés helye: Pásztó, Hunyadi út 2399, 2388/14, 1860, 2192, 1826/9, 1826/15, 1848, 1849, 1818/2, 1845, 1789/1, 1846, 1847 hrsz területei

Teljesítés helye: Pásztó, Hunyadi út 2399, 2388/14, 1860, 2192, 1826/9, 1826/15, 1848, 1849, 1818/2, 1845, 1789/1, 1846, 1847 hrsz területei Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 137 Ajánlatkérő: Pásztó Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: HEDÚT'91 Kft. Teljesítés helye: Pásztó, Hunyadi út 2399, 2388/14, 1860, 2192, 1826/9, 1826/15,

Részletesebben

Jogvédelmi biztosítás beszerzése

Jogvédelmi biztosítás beszerzése Jogvédelmi biztosítás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/148 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta) KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Legfőbb Ügyészség, a fellebbviteli főügyészségek és a fővárosi, megyei főügyészségek telephelye (összesen 26 helyszín)

A Legfőbb Ügyészség, a fellebbviteli főügyészségek és a fővárosi, megyei főügyészségek telephelye (összesen 26 helyszín) Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 99 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Eurotronik Zrt. Teljesítés helye: A Legfőbb Ügyészség, a fellebbviteli főügyészségek és a fővárosi, megyei főügyészségek

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (30879/2009)

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (30879/2009) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (30879/2009) 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának

Részletesebben

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 28

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 28 Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2010 / 28 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső tér 1., hrsz.:2361

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső tér 1., hrsz.:2361 Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/138. lapszám

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0072 kompetencia alapú oktatás Hajdúnánáson

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0072 kompetencia alapú oktatás Hajdúnánáson TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0072 kompetencia alapú oktatás Hajdúnánáson Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/34 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben