Informatikai közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása. Módszertani útmutató és segédlet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Informatikai közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása. Módszertani útmutató és segédlet"

Átírás

1 Informatikai közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása Módszertani útmutató és segédlet 1

2 Tartalom Előszó Kormányzati központi informatikai projektek sajátosságai - jellemző eltérések a piaci beszerzésektől Választható eljárások a beszerzési jellemzők tükrében Nyílt eljárás Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás A meghívásos eljárás Versenypárbeszéd Központosított közbeszerzés Előzetes vitarendezéssel kapcsolatos előírások Előzetes vitarendezés Felhívás és dokumentáció összeállítása - a KFF minőségbiztosítási tapasztalatok tükrében Előkészítési feladatok Összeférhetetlenség vizsgálata Piackutatás Becsült érték meghatározása Közbeszerzés tárgyának, mennyiségének pontos megfogalmazása az ajánlattételi vagy részvételi felhívásban (Kbt. 46. ) A becsült érték meghatározása, részekre bontási tilalom Felhívás Dokumentáció Szerződéstervezet A dokumentumban előforduló fontosabb rövidítések

3 Előszó A - nevéhez hűen - korszerű infokommunikációs eszközök használatát célzó projekteket bonyolít le, illetve más állami intézmények számára nyújt projektmenedzsmenthez kötődő szolgáltatásokat. Projektjeink elsősorban európai uniós társfinanszírozás segítségével valósulnak meg, a konkrét (alkalmazás) fejlesztési tevékenységeket pedig jelentős mértékben külső informatikai vállalkozások látják el. A külső partnerek beszerzése minden esetben a hazai közbeszerzési jogszabályok, illetve az európai uniós források felhasználáshoz kapcsolódó elvárások szigorú figyelembe vételével történik. Meggyőződésem, hogy az informatikai beszerzéseknek vannak olyan sajátosságai, amelyek csak erre a területre jellemzők. Az előkészítés során - különösen uniós projektek esetében - több szakma határterületéről kell mély ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkezni a maradéktalanul sikeres lebonyolítás érdekében. Ebben a módszertani dokumentumban kísérletet tettünk arra, hogy közel egy évtizedes IT beszerzési tapasztalatainkat összegezzük. Az ajánlás elkészítése során számos jó és problémás esetet elemeztünk, amelyek tanulságait részben saját munkánk színvonalának emelése érdekében rögzítettük, illetve a szélesebb értelemben vett szakmai közönség számára is elérhetővé tesszük. Bízom abban, hogy támogatói, kedvezményezetti, valamint vállalkozói oldalon egyaránt hasznos információkat találnak - várhatóan rendszeresen frissülő - módszertani ajánlásunkban. Budapest, Szijártó Zoltán elnök 3

4 1. Kormányzati központi informatikai projektek sajátosságai - jellemző eltérések a piaci beszerzésektől A kormányzati informatikai fejlesztési projekteknek, azon belül különösen a szoftverfejlesztéseknek olyan speciális jellemzői vannak, amelyek miatt számos esetben az ajánlatkérőnek a beszerzés becsült értékének pontos meghatározására, illetve az ajánlattevőknek a pontos ajánlati ár kialakítására kizárólag a közbeszerzési eljárásban készített közbeszerzési műszaki leírás alapján van lehetősége, mert korábbi tapasztalatok, illetve piaci összehasonlító adatok általában nem állnak rendelkezésre. Néhány fontos jellemző: Egyedi jelleg Minden fejlesztésnek egyedi jellege van, emiatt országon belüli összehasonlítás jellemzően nem lehetséges. Legtöbb esetben egyedi a beszerzési tárgy Az uniós támogatási forrásból megvalósuló kormányzati rendszerek jellemzően egy speciális célt szolgálnak, új területet fednek le, vagy korábbi rendszereket váltanak fel új, korszerű rendszerekkel, új szolgáltatásokkal. Hazai piaci összehasonlítás ezért többnyire nem lehetséges. Egyedi méretezés A rendszereknek általában költségvetési szerveket kell kiszolgálniuk. Önkormányzatok esetében speciális a területi tagozódás, a számos különálló szervezet, egyéb állami intézmény esetében pedig sokszor a felhasználók száma, a kezelt adatok mennyisége, illetve a kiszolgált ügyfelek számossága jelentős. Piaci rendszerek esetében az összehasonlíthatóan nagy ügyfélszám inkább csak kereskedelmi vagy távközlési jellegű alkalmazások körében fordul elő, ezek azonban funkcionálisan nem hasonlíthatók a speciális kormányzati fejlesztésekhez. Egyedi felhasználói kör Egyedi determinációk (illesztési kötöttségek) Különleges biztonsági elvárások A fenti sajátosságok miatt az ajánlatkérők általában funkcionális módon képesek a közbeszerzési műszaki leírást meghatározni, és ezzel eleget is tesznek a vonatkozó jogszabályi elvárásoknak. Azonban az informatikai fejlesztésekre jellemző és a megvalósításukhoz szükséges komplex terveket, mint pl. koncepcióterv, rendszer architektúra, logikai és fizikai rendszerterv, biztonsági terv, integrációs és migrációs terv már a nyertes ajánlattevőtől várják. 4

5 Ez így rendben is van, hiszen ez biztosítja a szakértő piaci szereplők részvételi lehetőségét oly módon, hogy saját innovatív ötleteiket, egyedi értéknövelt megoldásaikat felhasználják a feladat, a rendszer megvalósítása érdekében. Olyan alkalmazásfejlesztések esetében, ahol a fejlesztendő funkciók már több piaci alkalmazásban megtalálhatóak, gazdaságosabb megoldás, ha lehetővé teszi az ajánlatkérő, hogy a fejlesztést a nyertes ajánlattevő már meglévő megoldásait felhasználva valósítsa meg. Ez ugyanis csökkenti a megvalósítási kockázatot, a fejlesztéshez szükséges időt és a költségeket is. Erre tekintettel legtöbb esetben az ajánlatkérőnek nem is érdemes részletes saját rendszertervet készítenie a közbeszerzés megkezdése előtt, elegendő az elvárt funkcionalitás és teljesítmény részletes meghatározása. Az informatikai fejlesztések többségének objektív természete a fent említett tény, hogy nagy valószínűséggel piaci szereplők hasonló funkcionalitással bíró rendszereket már fejlesztettek a múltban, így ezen fejlesztések elemei általában felhasználhatók az új fejlesztések megvalósításához. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a kormányzati informatikai alkalmazásfejlesztések esetében minden esetben szükséges, hogy az ajánlatkérő az egyedi sajátosságokra figyelemmel gondosan mérlegelje, hogy a közbeszerzése megvalósítása mely eljárás választását teszi lehetővé. A piaci szereplők, mint potenciális ajánlattevők fejlesztési tapasztalata és az általuk megvalósított rendszerek sajátosságai akkor ötvözhetők a speciális beszerzési igénnyel, ha választott közbeszerzési eljárás ezt lehetővé teszi. Ezért minden esetben érdemes megvizsgálni, hogy a Kbt. 89. (2) bekezdés valamely pontja szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás jogszabályi feltételei adott esetben fennállnak e Választható eljárások a beszerzési jellemzők tükrében A következőkben az informatikai beszerzésekről általánosságban lesz szó. A beszerzési jellemzők alapján javaslatot is megfogalmazunk a megfelelő eljárásra vonatkozóan. Jól meghatározott, fix beszerzési tárgy, egyszerűbb műszaki leírás esetén a nyílt eljárást tartjuk megfelelőnek (ld. még részletesebben a Nyílt eljárás c fejezetet). Összetett, sok szolgáltatási elemmel kombinált, esetleg más rendszerhez vagy rendszerekhez illesztendő informatikai rendszer esetén, javasoljuk megvizsgálni a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás jogi feltételeinek meglétét (ld. még részletesebben a Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás c. fejezetet 1.1.2). Olyan esetben, amikor a műszaki leírásból fakadó fejlesztési igényekkel kapcsolatos szerződési elvárások csak tárgyalások útján véglegesíthetők, szintén javasoljuk megvizsgálni a hirdetményes tárgyalásos eljárás jogi feltételeinek meglétét. Sürgős fejlesztési igény esetén a gyorsított eljárások választási lehetőségét szükséges áttekinteni. E körben indokolt esetben, kivételesen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás is alkalmazható, feltéve, hogy annak jogszabályi feltételei fennállnak. 5

6 Eljárásfajták a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján Az egyes eljárásfajták alkalmazhatóságát az általunk azonosított informatikai beszerzés típusokkal összefüggésben vizsgáltuk. Ennek alapján fogalmaztuk meg az adott beszerzés típus tekintetében megállapítható eljárási előnyöket, illetve hátrányokat Nyílt eljárás Az eljárás típusának alkalmazási feltételei, előnyök, hátrányok Rendszer fejlesztés, mint szolgáltatás megrendelése esetén Ez esetben a közbeszerzés tárgya pontosan meghatározható. Az ajánlatkérő elkészíti a megfelelő közbeszerzési műszaki leírást, amelynek alapján a piac szereplői alacsony megvalósíthatósági kockázat mellett pontos árat tudnak ajánlani a beszerzés megvalósítására. A közbeszerzési műszaki leírás tartalmi elemeit a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kell összeállítania az ajánlatkérőnek, és kiemelt figyelmet kell fordítania a teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények részletes megadására. Miután a műszaki leírásnak nem lehet versenykorlátozó hatása, a közbeszerzési műszaki leírást olyan módon kell meghatározni, hogy az ne eredményezze egyes gazdasági szereplők, vagy áruk kizárását az eljárásból, vagy más módon indokolatlanul hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket. Csak akkor megengedett a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozni műszaki leírásban, ha ez a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt szükséges, de a leírásban utalni kell arra is, hogy az ajánlatkérő azzal egyenértékű más dolgot is elfogad. Az alacsony megvalósíthatósági kockázat azért fontos, mert magas kockázat mellett az ajánlattevők várhatóan - beárazva a kockázatokat is- a reálisnál magasabb ajánlati árat ajánlanak meg. A feladat pontos meghatározása azért fontos, mert biztosítani kell a beszerzés megfelelő megvalósítását, ellenkező esetben előfordulhat, hogy egy piaci szereplő ugyan alacsony ellenszolgáltatás fejében, de nem megfelelő minőségben és csak annyit teljesít, ami az esetlegesen nem pontosan meghatározott műszaki leírás alapján jogilag még számon kérhető. A szerződési feltételek között nagy jelentősége van a teljesítés feltételrendszerének, ezen belül is a mennyiségi és minőségi átadás - átvétel szabályainak, melyeket pontosan és részletesen meg kell határozni, beleértve az informatikai rendszerek szubjektív jellemzőinek a meghatározását is, mint például a felhasználói élmény, minőség, látvány stb. Összefoglalva: ha az ajánlatkérőnek lenne kapacitása, maga is meg tudná valósítani a projektet, mert annyira pontosan tudja, hogy mit kell fejleszteni, megvalósítani. Komplex rendszer megvalósítására nem javasoljuk. 6

7 Fejlesztői kapacitás beszerzése esetén: Pontosan meg kell határozni a rendelkezésre bocsátandó szakemberek számát, végzettségét, tapasztalatait, és kompetenciáit. A szerződéstervezetben pontosan rendelkezni kell a feladatok kiadásának módjáról, az erőforrásbecslés elkészítéséről, annak elfogadásáról, a részfeladatok megrendeléséről, a (rész)teljesítés ellenőrzéséről, a munka irányításáról, a (rész) teljesítés átvételéről és igazolásáról. Előny, hogy több idő van a projektszakaszok specifikálására, mert, ha csak fejlesztői kapacitást vásárol az ajánlatkérő, nem kell részletes műszaki leírásban meghatároznia a fejlesztendő rendszert. A projektvezetés és a részletes műszaki specifikáció elkészítése ebben az esetben ajánlatkérői feladat, az ehhez szükséges erőforrásokat ajánlatkérőnek kell biztosítania. A nyílt eljárás előnyei: Az eljárás átfutási ideje rövidebb, mint a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásé. Kevesebb ajánlatkérői erőforrást vesz igénybe az eljárás lebonyolítása. Alapeljárása a közbeszerzésnek, ezért bármely esetben, bármely beszerzési tárgyra, külön feltételek vizsgálata nélkül alkalmazható, választását indokolni nem kell. A nyílt eljárás hátrányai: Komoly előkészítő munka szükséges, hogy pontos és megalapozott ajánlati felhívás és ajánlatkérési dokumentáció készüljön. A közbeszerzés műszaki tartalmának meghatározásakor, valamint a szerződéstervezet elkészítésekor figyelembe kell venni, hogy azok módosítására csak az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően van lehetőség. Az ajánlatok felbontását követően az ajánlati kötöttség beáll, így ezt követően sem a műszaki leírás, sem a szerződéstervezet, sem a benyújtott ajánlat nem módosítható. Az eljárásban bárki ajánlatot nyújthat be, aki a szerződési feladat teljesítésére alkalmasnak érzi magát, így adott esetben magas számú ajánlat érkezhet. Az alkalmassági feltételek meghatározásánál ugyanis a közbeszerzési szerződés értékéhez kell igazodni, a feltételek nem lehetnek sem túlzók, sem aránytalanok, de minden esetben tükrözniük kell az összetett feladat megvalósításához szükséges szakmai felkészültséget. Fejlesztői kapacitás beszerzése esetén csak a fejlesztő szakemberek felkészültségének és szakmai tapasztalatának bemutatását kell meghatározni mint alkalmassági feltételt, a rendelkezésre álló keretösszeg mellett. A szerződéstervezet összeállításánál részletesen le kell írni a részfeladatok kiadásának, az erőforrás-szükséglet meghatározásának módját, a teljesítés elfogadásának menetét. Szabályozni szükséges, hogy milyen felmondási lehetőségek vannak nem megfelelő teljesítés esetére, illetve milyen módon változik a szerződés, ha a tervezettnél kevesebb erőforrásra van ténylegesen szükség. (Már a felhívásban meg kell adni a + 7

8 vagy - százalékos mennyiségi eltérés mértékét, a gyakorlatban az 50%-os eltérés még elfogadott.) A kapacitás beszerzés ötvözhető fejlesztési beszerzéssel, azaz a műszaki leírással jól meghatározott részeket fix áron, az egyéb, a beszerzés indításakor még bizonytalan részeket pedig fejlesztői kapacitás vásárlásával lehet beszerezni egy eljárásban, ezzel biztosítható, hogy ugyanaz az ajánlattevő végezze el a továbbfejlesztést, aki az alaprendszert kifejlesztette Az eljárás menetének rövid összefoglalása A nyílt eljárás az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indul. Az ajánlattételi határidő legalább 45 nap, amelyet legfeljebb 5 nappal le lehet rövidíteni, feltéve, hogy az ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától, és a hirdetményben megadja a hozzáférés adatait. Az ajánlattevők ajánlata az ajánlatok felbontását követően ajánlati kötöttséggel jár, azon változtatni az ajánlatkérő beleegyezésével sem lehet. Az ajánlatok értékelése során hiánypótlásra teljes körben van lehetőség, azonban a hiánypótlás nem járhat az ajánlati kötöttség alá tartozó ajánlati elemek - beleértve a szakmai ajánlatot is - megváltoztatásával. Az ajánlatok és a hiánypótlások vizsgálatát követően az érvényes ajánlatokat a felhívásban meghatározott értékelési szempont szerint kell értékelni. Az eljárás előkészítése A közbeszerzési eljárás előkészítése az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzését jelenti, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzetés piacfelmérést, a közbeszerzés becsült értékének meghatározását, az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció előkészítését. Mindezekhez kapcsolódóan az alábbi feladatok jelentkeznek: 1. Az ajánlatkérő köteles meghatározni közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy testületeket. 2. A piackutatás körében azonosítani kell olyan gazdasági szereplőket, akik a beszerzési tárgy szerinti tevékenységet végeznek, és akik az ajánlatkérő megítélése szerint képesek a szerződés szerinti feladatot teljesíteni. Itt kell a korábbi, hasonló beszerzéssel kapcsolatos tapasztalatokat, továbbá a becsült érték meghatározásához szükséges piaci adatokat összegyűjteni (ld. még részletesebben a Piackutatás fejezetet). 8

9 3. Összeférhetetlenség vizsgálata. Ennek keretében fel kell mérni, hogy a beszerzés tárgya vagy jellege keletkeztethet-e jogi vagy szakmai összeférhetetlenségi helyzeteket. (Például egy felügyelő mérnöki, vagy minőségbiztosítási beszerzésben nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, amely az felügyelet vagy minőségbiztosítás alá vont projekt megvalósításában valamilyen mértékben részt vesz.) Ajánlatkérőnek erre vonatkozóan összeférhetetlenségi nyilatkozatot bekérni az ajánlat részeként az ajánlattevőktől. 4. Meg kell határozni a közbeszerzés becsült értékét. 5. El kell készíteni a közbeszerzési műszaki leírást. 6. Szerződéstervezetet kell összeállítani, amely az eljárás megindítását követően nem változhat meg. 7. Össze kell állítani a közbeszerzési dokumentumokat i. Ajánlati felhívás (beszerzési tárgy, kizáró okok, alkalmassági feltételek, értékelési szempont meghatározása) ii. Dokumentáció (általános tájékoztató, beadandó nyilatkozat-minták, szerződéstervezet, közbeszerzési műszaki leírás) 8. Ex-ante minőségbiztosításra az összes ajánlatkérői dokumentumot a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályra (a továbbiakban KFF) kell felterjeszteni. A minőségbiztosítási eljárásra vonatkozó eljárásrendet és határidőket a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet tartalmazza, erre ebben az anyagban nem térünk ki részletesen. 1 Az eljárás lebonyolítása, határidők 1. Ajánlati felhívás megjelentetése a TED-en (2-5 nap) 2. Dokumentáció rendelkezésre bocsátása elektronikusan, ingyenesen 3. Ajánlattételi határidő, bontás (45 nap vagy 40 nap) 4. Ajánlatok formai vizsgálata (kb. 3-6 nap, ajánlatok terjedelmétől függően) 5. Hiánypótlás (3-10 nap a hiánypótlás összetettségétől függően) 6. Hiánypótlások vizsgálata bírálat és értékelés (3-6 nap) 7. KFF szabályossági tanúsítványának beszerzése 2 vagy Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés beszerzése 3 (15 nap) 8. Döntés, az ajánlatok elbírálásról szóló írásbeli összegezés megküldése az ajánlattevőknek 9. Szerződéskötési moratórium (10 nap) Mindösszesen nap. 1 Uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzés esetén 2 Uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzés esetén 3 Uniós értékhatárt nem elérő közbeszerzés esetén 9

10 Veszélyek és eljárási kockázatok A beszerzési tárgy nem elég pontos meghatározása esetén az ajánlattételi határidő lejártát követően már nincs mód a későbbi módosításra, kiegészítésre. Azt kapja az ajánlatkérő, amit előre meghatározott az ajánlati felhívásban és a dokumentációban. Bármely gazdasági szereplő, aki képes érvényes ajánlatot tenni, adott esetben nyerhet is. Ha az alkalmassági feltételek nem kellően pontosak, és nem igazodnak a beszerzési tárgyhoz, előfordulhat, hogy olyan ajánlattevő nyer, aki valójában nem képes jó minőségben teljesíteni. Ezért kiemelten fontos, hogy a szerződésszerű teljesítés követelményeit (mind a mennyiségi, mind a minőségi) pontosan határozza meg a szerződés. Mivel nincs lehetőség tárgyalásra, a kiegészítő tájékoztatás során adott esetben sok szakmai kérdésre lehet számítani, hiszen csak így van lehetősége az ajánlattevőknek, hogy értelmezést kapjanak a dokumentációhoz, a műszaki leíráshoz, a szerződéstervezethez. Előfordulhat, hogy a kérdések olyan problémára hívják fel a figyelmet, ami a dokumentáció módosításához vezethet Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás Az eljárás feltételei, előnyei, lehetőségei A Kbt. 89. (2) bekezdése tartalmazza azokat az eseteket, amikor a jogi feltételek teljesülése esetén az adott eljárási fajta alkalmazható. Fontos hangsúlyozni, hogy az egyes törvényi jogcímek feltételeit a tervezett beszerzési tárgy jellemzői alapján egyedileg kell megvizsgálni, másképpen fogalmazva mindig az adott közbeszerzés esetén lehet állást foglalni abban a kérdésben, hogy hirdetményes tárgyalásos eljárást lehet e választani vagy - a feltételek hiányában - nem. Az ajánlatkérő hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást akkor alkalmazhat informatikai projekteknél: a) ha a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd a 76. (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján eredménytelen volt (azaz kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek, vagy az egyik ajánlattevő, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlata is meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezetet), feltéve, hogy a felhívásban, a dokumentációban vagy az ismertetőben foglalt feltételek időközben lényegesen nem változtak meg; b) kivételesen, ha a szolgáltatás objektív természete vagy az ehhez kapcsolódó kockázatok nem teszik lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes átfogó (mindenre kiterjedő) meghatározását; c) /informatikai projekteknél nem releváns/; d) szolgáltatás megrendelése esetében, ha a szolgáltatás objektív természete miatt a szerződéses feltételek meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt vagy a meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását, így 10

11 különösen a szellemi szolgáltatások és a 3. melléklet 6. csoportjába tartozó pénzügyi szolgáltatások esetében. Az a) esetben nagyon fontos figyelni arra, hogy az eljárás csak akkor választható, ha a felhívásban, az ismertetőben vagy a dokumentációban szereplő feltételeket az ajánlatkérő lényegesen nem változtatja meg. Lényeges változásnak számít- a teljesség igénye nélkülpl. az alkalmassági feltételek, a műszaki követelmények vagy a fizetési illetve a kötbérfeltételek megváltoztatása. Ugyancsak lényeges a teljesítési határidő, de ez az eljárás megismétlése miatt szükségszerű lehet. Ebben az esetben az javasolható, hogy a beszerzés tárgyára vagy a szerződési feltételekre vonatkozóan szükségessé váló változtatásokat a tárgyalások során tegye meg az ajánlatkérő. A b) esetben azt kell igazolni, hogy a beszerzési tárgy jellegéből adódóan melyek azok a feltételek, kockázati tényezők, amelyekről tárgyalni szükséges annak érdekében, hogy az adott feltétel tartalmának pontos és tárgyalások során történő közös meghatározása mellett az ajánlattevő pontos árat tudjon adni. A d) esetben arra kell kitérni, hogy a szolgáltatás jellege, a szolgáltatás-nyújtás jogszabályi és szokásos üzleti környezete miatt, melyek azok a szerződési feltételek, amelyekről a megfelelő szolgáltatás-nyújtás érdekében tárgyalások szükségesek a felek között, annak érdekében, hogy az ajánlatkérő a számára a legkedvezőbb ajánlatot ki tudja választani. A jogi feltételek tisztázásán túl, az eljárás megindításának minden esetben feltétele az is, hogy az ajánlatkérő elkészítse a beszerzendő rendszer vagy - szolgáltatás esetén- a megrendelendő szolgáltatás közbeszerzési műszaki leírását. Informatikai rendszer beszerzése esetén a műszaki leírásnak tartalmaznia kell a megvalósítandó rendszer elvárt funkcióit, technikai kötöttségeit, más rendszerekhez való csatlakozási pontjait. Ennek során ki kell térni az alábbiakra is: a rendszer által nyújtott szolgáltatások technikai paraméterek ügyfélkör elvárt biztonsági szolgáltatások Ami még ilyenkor bizonytalan lehet: technológiák kiválasztása (ár-érték arány meghatározása) egyes értéknövelt szolgáltatások, amiket a piacon különböző szállítók eltérő formában és árazási politikával kínálhatnak ajánlatkérő által elképzelt "nice-to-have" szolgáltatások, amiknek a megvalósítási költsége bizonytalan, mert nincs tapasztalat és összehasonlítás 11

12 A hirdetményes tárgyalásos eljárás előnyei: Az ajánlattételi szakaszban csak alkalmasnak minősített jelentkezők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételi szakaszba bejutó potenciális ajánlattevők száma rangsorolás és keretszám meghatározása mellett- korlátozható. Tárgyalások során rugalmasan alakíthatóak a szerződési feltételek, de a beszerzés tárgya és az értékelés szempontja nem változhat a tárgyalások során. A tárgyalások során mind a műszaki, mind a kereskedelmi, mind teljesítési feltételek alakíthatóak, valódi tárgyalási poziója van a feleknek. Lehetséges akár meglévő rendszer beszerzése és továbbfejlesztése, valamint integrálása más rendszerekkel. Az előbbi lehetőségek kiegészíthetők fejlesztői kapacitás beszerzéssel olyan feladatokra, amelyre vonatkozóan a műszaki leírás még nem kellő pontossággal áll rendelkezésre. Ilyen esetben napidíjas, vagy óradíjas fejlesztői kapacitás köthető le keretjelleggel a szerződésben, a keret felhasználására a feladat ellátásához szükséges mennyiségben kerülhet sor. A hirdetményes tárgyalásos eljárás hátrányai: Minden esetben indokolni kell a választott eljárási jogcím feltételeinek fennállását. Az eljárás kétszakaszos jellege miatt az eljárás átfutási ideje hosszabb, mint a nyílt eljárásé. A tárgyalások miatt több ajánlatkérői erőforrást vesz igénybe az eljárás lebonyolítása Az eljárás menetének rövid összefoglalása Az eljárás részvételi felhívás közzétételével indul. Pályázati forrásból finanszírozott közbeszerzés esetén az eljárás teljes dokumentációját el kell készíteni már a felhívás feladásakor. A Kbt. szerint ez nem kötelező, azonban a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet szabályai előírják, ugyanis a teljes eljárás összes dokumentumát és dokumentációját (részvételi felhívás, ajánlattételi felhívás, kiegészítő iratok, dokumentáció) egyszerre kell ellenőrzésre benyújtani. A részvételi szakaszban kiegészítő iratokat lehet készíteni a részvételre jelentkezők megfelelő tájékoztatása érddekében. A dokumentáció az ajánlattételhez szükséges elemeket tartalmazza, tartalmi feltételeit a Kbt. 49. (2) bekezdése foglalja össze. Az a dokumentum tehát, amely pl. nem tartalmaz műszaki leírást, vagy szerződés-tervezetet, nem minősül dokumentációnak. A kiegészítő iratokat ingyenesen rendelkezésre kell bocsátani annak, aki kéri. A részvételi határidő minimum 30 nap. Ebben a szakaszban ajánlat nem tehető. Az a jelentkezés, amelyik ajánlatot, vagy bármilyen ajánati elemet (pl. termékismertető, ártáblázat vagy fejlesztői kapacitás bemutatása) tartalmaz, érvénytelen. A részvételi szakaszban a jelentkezők alkalmasságának vizsgálata történik, majd az érvényes jelentkezőket ajánlattételre hívja fel az ajánlatkérő. 12

13 Amennyiben az ajánlatkérő keretszámot határozott meg az ajánlattételi szakaszba továbbjutó ajánlattevők tekintetében a keretszámnak legalább három ajánlattevőt kell magában foglalnia rangsorolnia kell a jelentkezőket. A rangsorolás kizárólag az előre meghatározott szakmai és műszaki alkalmassági feltételek körében kiválasztott szempontok szerint történhet. Az érvényes jelentkezést benyújtott és a meghatározott keretszámon belülre rangsorolt jelentkezőknek kell az eredményközlésétől számított öt munkanapon belül ajánlattételi felhívást küldeni. Megjegyezzük, hogy a Kbt. nem teszi kötelezővé az ajánlattételre meghívandó jelentkezők keretszámának meghatározását, így a rangsorolást sem. Ha azonban várhatóan nagy számú az érdeklődő piaci szereplők száma, akkor ezzel a megoldással lehet a potenciális ajánlattevők számát ésszerűen és jogszerűen korlátozni. Az eljárásban a Kbt. nem ír elő ajánlattételi határidő minimumot, viszont a Kbt. alapelveire tekintettel figyelembe kell venni, hogy az érdemi ajánlattételhez mennyi időre lehet szükség, és az ajánlattételi határidőt ennek alapján kell megállapítani. Ebben az esetben van jelentősége annak is, hogy a dokumentációt már a részvételi szakaszban rendelkezésre bocsátották-e, mert ha több idejük van az ajánlattevőknek előre készülni, akkor az ajánlattételi határidő értelemszerűen már rövidebb is lehet. Az ajánlattételi szakasz lényeges része a tárgyalási szakasz. A tárgyalások forgatókönyvét az ajánlatkérő állapítja meg. Tárgyalni lehet az ajánlattevőkkel együttesen, vagy külön-külön is. A tárgyalás állhat egy fordulóból, vagy szükség szerint több fordulóból is. A tárgyalás során elegendő időt kell szentelni az ajánlatkérő általános szakmai elvárásainak bemutatására, a szerződéses feltételek megtárgyalására és arra is, hogy az ajánlattevők bemutathassák ajánlatukat. Minden tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az azon résztvevő felek képviselőjének kell aláírnia. Célszerű, hogy az adott tárgyalás befejezését követően ott helyben elkészüljön és aláírásra kerüljön a jegyzőkönyv. Az eljárás előkészítése Az eljárás előkészítése kapcsán ugyanazokat az eljárási cselekményeket kell elvégezni, amelyeket a nyílt eljárás előkészítése kapcsán részletesen bemutattunk. Hirdetményes tárgyalásos eljárásban az előkészítés során kell felkészülni arra is, hogy a tárgyalások lebonyolítása hogyan történik, azon az ajánlatkérő részéről milyen összetételű tárgyalási bizottság vesz részt, továbbá, hogy mi lesz a tárgyalási bizottság mozgástere, döntési kompetenciája a tárgyalások során. 13

14 Az eljárás lebonyolítása, határidők Részvételi szakasz: 1. Részvételi felhívás megjelentetése a TED-en (2-5 nap) 2. Kiegészítő iratok vagy a dokumentáció rendelkezésre bocsátása elektronikusan, ingyenesen 3. Részvételi jelentkezési határidő, bontás (30 nap) 4. Részvételi jelentkezések formai vizsgálata (kb. 3-6 nap, terjedelemtől függően) 5. Hiánypótlás (3-10 nap a hiánypótlás összetettségétől függően) 6. Hiánypótlások vizsgálata jelentkezések bírálata (3-6 nap) 7. KFF szabályossági tanúsítványának beszerzése 4 8. Részvételi szakasz lezárása Ajánlattételi szakasz: 1. Ajánlattételi felhívás megküldése 2. Ajánlattételi határidő, az ajánlatok bontása (10-12 nap az ajánlat bonyolultágától függően) 3. Tárgyalások lebonyolítása (5-15 nap) 4. Tárgyalások eredménye alapján módosított dokumentáció elkészítése és megküldése (3-6 nap) 5. Végleges ajánlattételre felkérés (a végleges ajánlatok benyújtására 5-10 napot ajánlatos biztosítani az ajánlattevők részére) 6. Végleges ajánlatok bontása 7. Bírálat és értékelés (3-6 nap) 8. KFF szabályossági tanúsítványának 5 vagy Közbeszerzési utóellenőrzési jelentésnek a beszerzése 6 (15 nap) 9. Szerződéskötési moratórium (10 nap) Mindösszesen nap A meghívásos eljárás A meghívásos eljárás kétszakaszos eljárás, mely részvételi felhívással indul. A részvételi szakaszra és a jelentkezők rangsorolására (rövid lista meghatározására) a tárgyalásos eljárással azonos szabályok vonatkoznak. A meghívásos eljárás második szakasza az ajánlattételi szakasz, amely (leegyszerűsítve) a nyílt eljárás szabályai szerint kerül lebonyolításra. Az ajánlattételi szakaszba csak az alkalmasnak 4 Uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzés esetén 5 Uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzés esetén 6 Uniós értékhatárt nem elérő közbeszerzés esetén 14

GYENESDIÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szabályozás száma: S Z 37. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 1. napjától CZIBOR ZOLTÁNNÉ Jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1.

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1. A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2012. február 1. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT I. rész PREAMBULUM A

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től Közbeszerzési szabályzat Hatályos: 2014. január 1-től 1 Tartalomjegyzék 1.Szabályzat alkalmazási köre...4 2.Szabályzat viszonya a jogszabályokhoz...4 3.Szabályzat személyi hatálya...5 4.Szabályzat tárgyi

Részletesebben

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014.

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. Jóváhagyta a 2014.(07.28.) sz. határozat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széles

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat. " Közbeszerzési szabályzat."

H A T Á R O Z A T. 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat.  Közbeszerzési szabályzat. Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. H A T Á R O Z A T 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat " Közbeszerzési szabályzat." Csárdaszállás Községi Önkormányzatának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat. "Közbeszerzési Szabályzat megalkotása"

H A T Á R O Z A T. 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat. Közbeszerzési Szabályzat megalkotása Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. H A T Á R O Z A T 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat "Közbeszerzési Szabályzat megalkotása" Hunya Község Önkormányzat 94/2013. (IX.25.)

Részletesebben

Helyi, minőségi termékek a közétkeztetésben közbeszerzési kisokos

Helyi, minőségi termékek a közétkeztetésben közbeszerzési kisokos Helyi, minőségi termékek a közétkeztetésben közbeszerzési kisokos A kiadvány a Svájci-Magyar Együttműködési Program Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alapjának társfinanszírozásával jött létre

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.hu S Ü R G Ő S S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S 8. N A P I R E N D I P

Részletesebben

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére Tárgy: 2012. évi Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat-tervezete

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata Érvényes: 2011. május 31-től 1 I. Fejezet A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA A szabályzat célja Jelen közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. május 28-i soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. május 28-i soron következő ülésére Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszáma: /2015. Ügyintéző: Bödőné dr Molnár Irén Tel.: 85/501-001 Email: jegyzo@marcali.hu 5. sz. előterjesztés

Részletesebben

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Szolnoki Törvényszék E l n ö k e 5001 Szolnok Pf. 100 2013. El. II. B. 3. szám A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 15. napjától Dr. Nánási Illés a Szolnoki Törvényszék

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 0/13 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. október 30. Oldal: 1/13 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012. február TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata Vámosszabadi Község Önkormányzat Közbeszerzési szabályzata Hatályos: 2013. április 1. napjától Jóváhagyta: dr. Torma Viktória jegyző Vámosszabadi Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról 1. Példány tulajdonosa: Pacsa Város Önkormányzat polgármestere 2. Példány tulajdonosa: Gazdasági- Pénzügyi

Részletesebben

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben