A közbeszerzés ajánlattevői oldalról Az ajánlatok, részvételi jelentkezések benyújtása, a közbeszerzési eljárás menete, jogorvoslati lehetőségek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A közbeszerzés ajánlattevői oldalról Az ajánlatok, részvételi jelentkezések benyújtása, a közbeszerzési eljárás menete, jogorvoslati lehetőségek"

Átírás

1 A közbeszerzés ajánlattevői oldalról Az ajánlatok, részvételi jelentkezések benyújtása, a közbeszerzési eljárás menete, jogorvoslati lehetőségek Dr. Varga Ágnes és Dr. Szini Katalin

2 A közbeszerzési eljárás fajtái I. (uniós eljárásrend) Nyílt eljárás 1 szakaszból álló eljárás ajánlati felhívással indul nem lehet tárgyalni Kbt. által előírt minimális ajánlattételi határidő ajánlati kötöttség: ajánlattételi határidő lejártától 2

3 A közbeszerzési eljárás fajtái II. Meghívásos eljárás 2 szakaszos eljárás részvételi felhívással indul részvételi szakaszban nem lehet ajánlatot tenni Kbt. által előírt minimális részvételi, ajánlattételi határidő gyorsított eljárás kötöttség 3

4 A közbeszerzési eljárás fajtái III. Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás 2 szakaszos eljárás részvételi felhívással indul Kbt.-ben meghatározott esetekben Kbt. által előírt minimális részvételi határidő gyorsított eljárás kötöttség 4

5 A közbeszerzési eljárás fajtái IV. Hirdetmény nélkül induló tárgyalásos eljárás 1szakaszos eljárás ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indul Kbt.-ben meghatározott esetekben kötöttség Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatása 5

6 Versenypárbeszéd A közbeszerzési eljárás fajtái V. 3 szakaszos eljárás (részvételi, párbeszéd, ajánlattételi szakasz) alkalmazását a Kbt. feltételekhez köti Keretmegállapodásos eljárás 2 szakaszos eljárás keretmegállapodás szerződéskötés közvetlen megrendelés vagy konzultáció 6

7 A közbeszerzési eljárás fajtái VI. (nemzeti eljárásrend) Uniós eljárásrend, eltérések hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás és versenypárbeszéd bármely esetben hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás további esetekben Önállóan kialakított eljárásrend árubeszerzés és szolgáltatás-megrendelés esetén hirdetmény közzétételével indul 7

8 Az ajánlatok és részvételi jelentkezések összeállításának szabályai ajánlat benyújtása: a felhívásban, dokumentációban, illetve jogszabályban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően részvételi jelentkezés benyújtása: a részvételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően ajánlatnak/részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell: - ajánlattételi nyilatkozat - KKV minősítésre vonatkozó nyilatkozat - felolvasólap ajánlat módosítása, visszavonása egyszerű másolat is elegendő, kivéve a közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló dokumentum 8

9 Az ajánlatok, részvételi jelentkezések összeállításának szabályai (a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény tartalma alapján) II.1.8) Részekre vonatkozó információk kötelező megvizsgálni és adott esetben biztosítani a részek tekintetében nyertes ajánlattevővel kell szerződést kötni bármely rész eredménytelensége esetén az egész eljárás eredménytelenné nyilvánítható II.1.9) Alternatív ajánlatok az ajánlatkérő minimumkövetelményeket és közbeszerzési műszaki leírást, illetve egyéb követelményeket határoz meg 9

10 II.2.1) Teljes mennyiség legalacsonyabb vagy legmagasabb mennyiség vagy érték, és az ettől való eltérés lehetősége, százalékos mérték megadásával ajánlatkérő megadhatja a beszerzés becsült értékét is III.1.1) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek szerződés teljesítésének biztosítékai: a) szerződés teljesítésének elmaradása (teljesítési biztosíték) b) szerződés hibás teljesítése (jólteljesítési biztosíték) c) egyéb biztosíték és szerződést biztosító mellékkötelezettség (pl. késedelmi kötbér) teljesítési, jólteljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5%-ban maximalizálva 10

11 az ajánlatban csak nyilatkozni kell biztosíték rendelkezésre bocsátásának módja: a) ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetés b) bankgarancia c) biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény d) egyéb, az ajánlatkérő által előírt biztosítéki forma jótállási, szavatossági igényeknél a fizetési számlára történő befizetés helyett levonható az ellenértékből egyik biztosítéki formáról át lehet térni másikra 11

12 III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek szolgáltatás-megrendelés és árubeszerzés esetén Kbt és Art. 36/A. építési beruházás esetén Kbt (1)-(2) bekezdés; 306/2011. Korm. rendelet; 4/2011. Korm. Rendelet Kbt (1) bekezdés: teljesítésigazolás 15 napon belül Kbt (3) bekezdés: fizetési határidő 30 nap halasztott teljesítés esetén max. 60 nap részletfizetési lehetőség 12

13 Kbt (1) bekezdés: előleg ha az építési beruházás vagy az uniós értékhatárt elérő értékű szolgáltatásmegrendelés teljesítésének időtartama meghaladja a 2 hónapot előleg mértéke: teljes ellenszolgáltatás 5%-a, legfeljebb 10 millió Ft, de magasabb összegű előleg is nyújtható ha a fenti szabályokról nem vagy eltérően rendelkeznek a szerződésben, azok akkor is annak részévé válnak Art. 36/A. : havonta nettó forintot meghaladó ellenszolgáltatás csak köztartozás-mentesség esetén teljesíthető (csak a szeptember 30-át követően keletkezett tartozásnál) 13

14 Kizáró okok III.2.1) Személyes helyzetre vonatkozó adatok (kizáró okok) Kbt. 55. (1) bekezdés: csak olyan gazdasági szereplő tehet ajánlatot, aki nem áll kizáró ok hatálya alatt Kbt. 56. : kötelező kizáró okok Kbt. 57. : fakultatív kizáró okok uniós eljárásrendben elő kell írni előírásuk az ajánlatkérő döntésétől függ nemzeti eljárásrendben csak a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont és (2) bekezdés előírása kötelező igazolási mód: 310/2011. Korm. rendelet 14

15 uniós eljárásrend: igazolás nemzeti eljárásrend: csak nyilatkozni kell, illetve a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontját igazolni kell a Kbt szerinti önállóan kialakított eljárásrend: egyéb objektív alapú alkalmassági feltétel és igazolási mód [310/2011. Korm. rendelet és Kbt. 55. (3) bekezdés!] alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet: a) Kbt ban foglalt kizáró okok ajánlattevő/részvételre jelentkező nyilatkozik b) Kbt ban foglalt kizáró okok ajánlattevő/részvételre jelentkező nyilatkozik vagy alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozik több szakaszból álló közbeszerzési eljárás: az ajánlattételi szakaszban is ellenőrizni kell a Kbt. 36. (5) bekezdés szerinti nyilvántartásokból, de a többi kizáró ok tekintetében elegendő ajánlattevő nyilatkozata 15

16 Az egyes kizáró okok és azok igazolása a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők tekintetében Kizáró ok Kbt. Igazolási mód végelszámolás 56. (1) a) ajánlatkérő ellenőrzi az e-cegjegyzek.hu oldalon ha nem cégről van szó közjegyző vagy gazdasági, szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat tevékenységét felfüggesztette, felfüggesztették gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltás 56. (1) b) ajánlatkérő ellenőrzi az e-cegjegyzek.hu oldalon ha nem cégről van szó vagy a cégbíróságon kívül más hatóság is felfüggesztheti a tevékenységet közjegyző vagy gazdasági, szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat 56. (1) c) magánszemély esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány cég esetén ajánlatkérő ellenőrzi az e-cegjegyzek.hu oldalon ha nem cégről van szó közjegyző vagy gazdasági, szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat 56. (1) d) Ajánlatkérő ellenőrzi a Közbeszerzési Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint az e-cegjegyzek.hu oldalon köztartozás 56. (1) e) ajánlatkérő ellenőrzi a köztartozásmentes adózói adatbázisból ha az adatbázisban nem szerepel adó, vagy együttes adóigazolás korábbi hamis adatszolgáltatás 56. (1) f) Közjegyző vagy gazdasági, szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat 16

17 Kizáró ok Kbt. Igazolási mód munkaügyi jogsértések munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása külföldi engedély nélküli foglalkoztatása egyes bűncselekmények elkövetése 56. (1) g) Ajánlatkérő ellenőrzi az OMMF oldalán, illetve az adóhatóság által vezetett nyilvántartásból, illetve a BÁV honlapjáról 56. (1) h) Csak természetes személy esetén kell igazolni hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal alvállalkozó ki nem fizetése 56. (1) i) Közjegyző, vagy gazdasági, szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat hamis adatszolgáltatás 56. (1) j) Ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során offshore 56. (1) k) ka) ajánlatkérő ellenőrzi az e-cegjegyzek.hu oldalon kb) ajánlatkérő ellenőrzi az e-cegjegyzek.hu oldalon kc) nyilatkozat 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel rendelkezőoffshore 56. (2) Nyilatkozat 17

18 Kizáró ok Kbt. Igazolási mód gazdasági, illetve szakmai tevékenységgel kapcsolatban jogszabálysértés elkövetése (1) a) Közjegyző vagy gazdasági, szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat versenyjogi jogsértés elkövetése 57. (1) b) Közjegyző vagy gazdasági, szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat szerződéses kötelezettség megszegése 57. (1) c) Közjegyző vagy gazdasági, szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat nyilvántartásba bejegyzés hiánya 57. (1) d) Ajánlatkérő ellenőrzi az e-cegjegyzek.hu oldalon további nyilvántartások esetén a Kbt. 36. (5) bekezdés szerinti nyilvántartásokból ellenőrzi ajánlatkérő szolgáltatásnyújtáshoz szükséges engedély hiánya 57. (1) e) Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 36. (5) bekezdés szerinti nyilvántartásból egyebekben az engedély vagy a jogosítvány másolata, illetve szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás szakmai kötelezettségszegés 57. (1) f) Közjegyző vagy gazdasági, szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat 18

19 Alkalmasság legalább 1 műszaki-szakmai és legalább 1 pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmény előírása az eljárást megindító felhívásban pontosan meg kell jelölni az alkalmassági minimumkövetelményeket és azok igazolásának módját alkalmassági feltételrendszer követelménye: arányosság 19

20 közös ajánlattevők/részvételre jelentkezők: együttes megfelelés alkalmassági követelmények igazolása bármely szervezettel (személlyel) más szervezet kapacitása felhasználásának esetkörei a) tényleges igénybevétel nyilatkozat b) referencia nyilatkozat c) gazdasági-pénzügyi alkalmasság kezességvállalási nyilatkozat 20

21 III.2.2) Gazdasági-pénzügyi alkalmasság igazolási mód a) bankinformáció b) beszámoló c) árbevételi nyilatkozat d) szakmai felelősségbiztosításról szóló igazolás 21

22 újonnan piacra lépő ajánlattevők/részvételre jelentkezők beszámolójának benyújtására vonatkozó szabályok ha az ajánlattevő/részvételre jelentkező működésének jogi formája miatt nem lehetséges beszámolót, árbevételről szóló nyilatkozatot benyújtani egyéb nyilatkozat, dokumentum is benyújtható nemzeti eljárásrend elfogadhat, ha ajánlatkérő nyilatkozatot is - árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés értéke nem éri el a 25 millió Ft-ot - építési beruházás értéke nem éri el a 150 millió Ft-ot 22

23 III.2.3) Műszaki-szakmai alkalmasság (szolgáltatás-megrendelés) igazolási mód a) referencia b) ajánlattevő/részvételre jelentkező (illetve vezetői) végzettségének, képzettségének ismertetése c) statisztikai állományi létszámról és vezető tisztségviselők létszámáról készült kimutatás d) szakemberek, különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök bemutatása e) teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, gépek leírása f) minőségbiztosítási intézkedések leírása g) összetett, illetve különleges célt szolgáló szolgáltatásoknál termelési képességről, vizsgálati eszközökről, minőségbiztosítási intézkedésekről végzett vizsgálat h) a szerződés azon részének megjelölése, amelyre 3. személlyel szerződést kíván kötni ajánlattevő/részvételre jelentkező i) indokolt esetben környezetvédelmi intézkedések leírása 23

24 referencia - referencia igazolása: szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolás - referencia tartalma - nemzeti eljárásrendben: referencia-igazolás helyett nyilatkozat is elfogadható Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása nemzeti eljárásrendben: ajánlatkérő nyilatkozatot is elfogadhat, ha - árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés értéke nem éri el a 25 millió Ft-ot - építési beruházás értéke nem éri el a 150 millió Ft-ot 24

25 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság példa Alkalmatlan, 1. Amennyiben a saját vagy jogelődje jegyzett tőkéjének összege az utolsó kettő lezárt üzleti év ( ) egyikében vagy mindkét évben meghaladja a saját tőkéjének összegét 2. Ha az előző kettő év ÁFA nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti (könyvvizsgálati tevékenység) árbevétele nem érte el a nettó 30 M Ft-ot 3. Ha nem rendelkezik könyvvizsgálati szolgáltatás ellátására vonatkozó, legalább 50 M Ft/év kártérítési értékű szakmai felelősségbiztosítással 25

26 Műszaki, illetve szakmai alkalmasság példa 1. Ha nem rendelkezik a felhívás feladásától számított 3 évből származó összesen legalább 6 független könyvvizsgálói jelentés elkészítéséről szóló, szerződésszerűen végzett referenciával, amely olyan gt. beszámolójára vonatkozik, amelynek saját tőkéje/ árbevétele meghaladta a M Ft-ot 2. Nem rendelkezik min. 2 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű és minimum 3 éves könyvvizsgálói tapasztalattal rendelkező, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által főfoglalkozásúként (azaz tagsági jogát nem szüneteltetőként) nyilvántartott szakemberrel 3. Nem rendelkezik min. 5 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, okleveles könyvvizsgálói minősítéssel rendelkező és min. 3 éves könyvvizsgálói szakmai gyakorlattal bíró szakértővel 26

27 III.2.4) Fenntartott szerződések fenntartás: közbeszerzési eljárásban való részvétel jogának fenntartása védett foglalkoztató, védett szervezeti szerződést kötött szervezet, illetve szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező szervezetek ajánlatkérő külön jogszabályban meghatározottak szerint fenntarthatja vagy köteles fenntartani a részvétel jogát: - 50 %-ot meghaladó mértékben megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató szervezet számára - 50 %-ot meghaladó mértékben fogyatékos munkavállalókat foglalkoztató szociális szervezetek számára (amelyek szociális foglalkoztatás keretében szociális intézményben ellátottakat foglalkoztatnak) 27

28 III.3.) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek adott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges foglalkozás, képzettség személyesen közreműködő személyek IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma ajánlattételre felhívás: a keretszám felső határáig rangsorolás módja 28

29 IV.2) Bírálati szempontok Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Összességében legelőnyösebb ajánlat - Részszempontok - Súlyszámok - Pontszám alsó és felső határa - Értékelés módszere 29

30 Részszempont 30 - alkalmasság nem értékelhető - ellenszolgáltatás mértékét mindig meg kell adni - mennyiségi vagy szakmai szempontok alapján értékelhető tényezőkön kell alapulniuk, közbeszerzés tárgyával, szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk - többszöri értékelés tilalma - alszempont súlyszámot kell megadni Értékelés folyamata (összességében legelőnyösebb ajánlat) - részszempontok értékelése a ponthatárok között a megadott módszerrel - értékelési pontszám megszorzása a súlyszámmal - szorzatok összeadása

31 IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk kedvezőbb ajánlat megtételét, ajánlatok rangsorolását elektronikus eszközzel lehetővé tevő folyamat az ajánlatok értékelését követően külön jogszabály szabályozza legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan csak az összességében legelőnyösebb ajánlat számszerűsíthető, képlet szerinti automatikus rangsorolást lehetővé tevő részszempontokra vonatkozóan az árlejtésben részt vevő ajánlattevők egymás megajánlásait látva teszik meg ajánlataikat az árlejtés előre ismertetett lezárásáig 31

32 IV.3.3) Dokumentáció és a kiegészítő iratok, ismertetők beszerzésének feltételei főszabály: megfelelő ajánlattétel érdekében ajánlatkérő köteles dokumentációt készíteni hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás: nem kötelező versenypárbeszéd: ismertető (kötelező) dokumentáció tartalmazza: - szerződéstervezet - ajánlat elkészítésére vonatkozó tájékoztatás - igazolások, nyilatkozatok jegyzéke (minta is lehet) - építési beruházás esetén árazatlan költségvetés 32

33 dokumentáció rendelkezésre bocsátása: - nyílt eljárás felhívás megjelenésének napjától - meghívásos, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás felhívás megküldésének napjától - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eljárás megkezdésétől ajánlatkérő előírhatja, hogy legalább 1 ajánlattevő/részvételre jelentkező/alvállalkozónak megvegye/átvegye/elektronikus úton elérje 33

34 ellenérték alapja: előállítás és rendelkezésre bocsátás költségei ellenérték visszajár: - ajánlatkérő a felhívást visszavonja - az eljárás a Kbt. 76. (1) bekezdés c), d),f) vagy g) pontja alapján eredménytelen - ajánlatkérő nem közli az eljárás eredményét az ajánlati kötöttség alatt vagy az ajánlattételi felhívást a megjelölt határidőig nem küldi meg 34

35 kiegészítő irat: - ha részvételi szakaszban még nincs dokumentáció, a megfelelő részvételi jelentkezés megtételének elősegítésére - részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatos információk, igazolások, nyilatkozatok jegyzéke tájékozódás a munkavállalók védelmére, munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről (az adott szervezetek, hatóságok nevét, címét a dokumentációban meg kell adni) dokumentáció (és felhívás) módosítása 35

36 IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő az ajánlatokat az ajánlattételi, a részvételi jelentkezéseket a részvételi határidőig kell benyújtani nyílt és meghívásos eljárásban az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártakor áll be (meghívásosban a részvételi jelentkezés kötöttsége a részvételi határidő lejártakor) a Kbt. eljárásfajtánként minimális határidőt rögzít (ahol nem, ott azt úgy kell meghatározni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az ajánlat/részvételi jelentkezés összeállításához és benyújtásához) meghosszabbítás 36

37 IV.3.7) Ajánlati kötöttség minimális időtartama részvételi felhívásban nem kell megadni, eljárásfajtánként különböző szabályok max. 30 nap, építési beruházásnál, folyamatba épített ellenőrzés esetén 60 nap meghosszabbítás, meghosszabbodás 37

38 VI.3) További információk az ajánlatok/részvételi jelentkezések elkészítésével, benyújtásával, elbírálásával, értékelésével kapcsolatos további információk alvállalkozó igénybevételéről szóló nyilatkozat - 10 % alatti alvállalkozó a közbeszerzés adott része - 10 % feletti alvállalkozó név + százalékos arány kapcsolattartás - írásban a) postai vagy közvetlen kézbesítés útján b) faxon c) elektronikus úton elektronikus út 38

39 Az ajánlatok és részvételi jelentkezések benyújtásának szabályai írásban és zártan megadott címre határidőben közvetlenül/ postai úton /eltérő módon elkésett ajánlat/részvételi jelentkezés 39

40 Az ajánlatok és részvételi jelentkezések bontása Ajánlattételi/ részvételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni, mindaddig tart, amíg az összes ajánlat/ részvételi jelentkezés felbontásra nem kerül Nyilvánosság köre Ismertetendő adatok köre Anyagi fedezet ismertetése Betekintés a felolvasólapba Jegyzőkönyv megküldése 40

41 Az ajánlatok és részvételi jelentkezések bírálata Bírálati kötelezettség mentesülés lehetősége: a közbeszerzés megkezdését/több szakaszból álló eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlatkérő által előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy utóbb annak teljesítésére nem lenne képes Megfelel-e a feltételeknek, döntés alkalmasságról, érvénytelenségről, kizárásról, értékelés Elbírálás határideje Olyan időtartam alatt, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön Ajánlati kötöttség kiterjesztése lehetséges 41

42 Hiánypótlás és felvilágosítás kérés Ajánlatkérő köteles azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, illetve felvilágosítást kérni a nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. Cél: érvényes ajánlattétel Korlátok Nem járhat az alapelvek sérelmével Nem eredményezheti az ajánlati kötöttség megsértését, azaz a szakmai ajánlat módosítását Hiánypótlás: ajánlat/részvételi jelentkezés feleljen meg a felhívás/dokumentáció/jogszabályok előírásainak irat módosítható, kiegészíthető Önkéntes hiánypótlás/felvilágosítás ajánlatkérő által megadott hiánypótlási határidő alatt Újabb hiánypótlás Felvilágosítás kérése: csak az elbíráláshoz szükséges mértékben, nem irányulhat tárgyalása 42

43 Számítási hiba javítása és irreális ajánlati elem Számítási hiba javítása Objektív hiba javítása, matematikai művelet Ajánlati ár és más számításon alapuló adat is javítható Irreális ajánlati elem Indokoláskérés, válasz értékelése Aránytalanul alacsony ár viszonyítás: szerződés tárgyának értéke megítélés: korábbi tapasztalatok, piacfelmérés, anyagi fedezet megállapításához felhasznált adatok kötelező indokoláskérés: ellenszolgáltatás 20%-kal eltér az anyagi fedezettől Túlzottan magas/alacsony, kirívóan aránytalan, lehetetlen tartalmi elem Érvénytelenség: ha nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel 43

44 Értékelési szempontok és értékelés Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Összességében legelőnyösebb ajánlat - Részszempontok - Súlyszámok - Pontszám alsó és felső határa - Értékelés módszere Részszempont - Alkalmasság nem értékelhető - Ellenszolgáltatás mértékét mindig meg kell adni - Mennyiségi vagy szakmai szempontok alapján értékelhető tényezőkön kell alapulniuk, közbeszerzés tárgyával, szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk - Többszöri értékelés tilalma - Alszempont súlyszámot kell megadni 44

45 Az ajánlatok (részvételi jelentkezések) érvénytelensége Ajánlat/részvételi jelentkezés érvénytelen elkésettség összeférhetetlenség kizáró ok fennállása alkalmatlanság egyéb módon nem felel meg (kivéve ajánlatkérő által meghatározott formai előírások) Ajánlat érvénytelen aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás lehetetlen, túlzottan magas/alacsony, kirívóan aránytalan kötelezettségvállalás Részvételi jelentkezés érvénytelen részvételre jelentkező ajánlatot tesz 45

46 A közbeszerzési eljárás eredménytelensége Nem nyújtottak be ajánlatot/részvételi jelentkezést Kizárólag érvénytelen ajánlatot/részvételi jelentkezést nyújtottak be Anyagi fedezet hiánya Ajánlatkérő a szerződés megkötésére/teljesítésére képtelenné válik Eljárás tisztaságát vagy a résztvevők érdekeit súlyosan sértő eljárási cselekmény Ajánlati kötöttség lejárt és ajánlatát senki nem tartja fenn KDB megsemmisíti ajánlatkérő valamely döntését, kivéve ha jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható Részajánlattételi lehetőség esetén részenként 46

47 Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről, előzetes vitarendezés Eredményhirdetés intézménye megszűnt Írásbeli tájékoztatás (írásbeli összegezés megküldése) kötelező, 3 munkanapon belül Írásbeli összegezés módosítása: Ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldéstől számított 20. napig módosítható, ha orvosolja a törvénysértést Részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés ajánlattételi határidő lejártáig módosítható, ha orvosolja a törvénysértést Elírások javítása kérelemre vagy hivatalból, eredmény megküldésétől számított 10 napon belül 47

48 Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről, előzetes vitarendezés Előzetes vitarendezés Ajánlattevő/részvételre jelentkező: tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül jogsértő írásbeli összegezés ajánlatkérő bármely eljárási cselekménye eljárásban keletkezett bármely dokumentum Érdekelt gazdasági szereplő/kamara/érdekképviseleti szervezet: jogsértőnek tartott ajánlati-, ajánlattételi-, részvételi felhívás, illetve dokumentáció esetén az ajánlattételi/részvételi határidő lejárta előtti 10. napig (gyorsított, vagy rendkívüli sürgősségre alapított hird. nélküli eljárásban e határidők lejártáig) Faxon vagy elektronikus úton válasz 3 munkanapon belül (moratórium!) Hiánypótlás, felvilágosítás/indokolás kérés egy alkalommal végezhető március 27.

49 Az ajánlatok és részvételi jelentkezések nyilvánossága és az üzleti titok védelme Nyilvánosság a főszabály korlát: az üzleti titok védelme Nem tiltható meg: a név, cím, értékelési szempont alapján értékelésre kerülő adat, közérdekből nyilvános adat nyilvánosságra hozatala üzleti titkot képező irat nem tartalmazhat ilyen adatot Elkülönítetten kell elhelyezni Betekintés csak az üzleti titkot nem képező iratokba, munkaidőben, feljegyzés készíthető Érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére tájékoztatás a nyertes ajánlat előnyeiről 49

50 Jogorvoslat Kbt. V. rész jogorvoslat szabályai Közbeszerzési Döntőbizottság hatásköre: - A közbeszerzésre, illetve a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokba ütköző magatartás vagy mulasztás miatti jogviták (minősített és védelmi beszerzésekre irányadó jogszabályok megsértése is) -A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés Kbt.-be ütköző módosítása vagy teljesítése miatti jogviták Bíróság hatásköre: - A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéssel kapcsolatos jogvita - kivéve a szerződésnek az e törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése miatti jogvitát -, valamint a közbeszerzési eljárással kapcsolatos polgári jogi igények elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik. - Döntőbizottság határozatainak felülvizsgálata 50

51 Döntőbizottság eljárásának megindítása: kérelemre vagy hivatalból Kérelem benyújtására jogosult: -Ajánlatkérő -Ajánlattevő/részvételre jelentkező -Egyéb érdekelt, akinek jogát vagy jogos érdekét az e törvénybe ütköző tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti -Kamara vagy érdekképviseleti szerv Kérelem benyújtásának határideje: -Szubjektív (tudomásszerzéstől): 15 nap 10 nap -eljárást lezáró jogsértő döntés -Objektív (jogsértés megtörténtétől): 90 nap 51

52 Kérelem benyújtásának határideje: -Szubjektív (tudomásszerzéstől): 15 nap 10 nap -eljárást lezáró jogsértő döntés -Objektív (jogsértés megtörténtétől): 90 nap Kérelemre benyújtott eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni: - uniós: becsült érték 1%-a, de max Ft - uniós alatti/tervpályázat: becsült érték 1%-a, min. 200 ezer max Ft + kérelmi elemek számától függően nő: % % % % 52

53 Kérelemre benyújtott eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni: - uniós értékhatár felett: becsült érték 1%-a, de max Ft - uniós alatti/tervpályázat: becsült érték 1%-a, min. 200 ezer max Ft + kérelmi elemek számától függően nő: % % % % 53

54 Az eljárás folyamata Eljárás megindítása: legkésőbb a kérelem beérkezését követő munkanapon a kérelem formai vizsgálata hiánypótlási felhívás kibocsátása (8 napon belül hiánypótolni kell) a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása a kérelem érdemi vizsgálata Az ügyfelek és érintettek felhívása az észrevételek 5 napon belüli megküldésére (majd azok továbbítása az ellenérdekű ügyfelek részére) + ajánlatkérő/beszerző felhívása az iratok megküldésére; A vizsgálat kiterjesztésének eldöntése. Tárgyalás (az eljárás megindításától számított 20 napon belül) Speciális szabályok érvényesülnek az iratbetekintés tekintetében. 54

55 Az eljárás befejezése: -Ha nem tartott tárgyalást 15 napon belül - Ha tartott tárgyalást 30 (+10), 60 (+30) napon belül Érdemi határozat: az alaptalan kérelmet elutasítja; a hivatalból indított vagy folytatott eljárásban megállapítja a jogsértés hiányát; megállapítja jogsértés megtörténtét; megállapítja a jogsértés megtörténtét és alkalmazza a 152. (3) bekezdésben felsorolt jogkövetkezményeket; a jogsértés megállapítása mellett bírságot szab ki; megállapítja a jogsértés megtörténtét és a külön jogszabályban meghatározottak szerint eltiltja az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy a közbeszerzési eljárásban részt vett más szervezetet (személyt) a közbeszerzési eljárásban való részvételtől. 55

56 Eltiltás Időtartama: fél évtől 3 évig Kötelező: - eljárás során hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett - jogsértő magatartását jogerős határozatban két éven belül legalább 2x megállapította Mérlegelés alapján: - jogsértés kiszabása mellett Nem csak a jövőre nézve, hanem a vizsgált közbeszerzési eljárásban és egyéb folyamatban levő eljárásban is eltiltja a részvételtől. 56

57 Bírság Összege: becsült érték/jogorvoslattal érintett rész értékének/szerződéses érték - kötelező kiszabás: 15%-a - mérlegelési jogkörben: 10%-a Kötelező: ha a jogsértés a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével valósult meg; a felek a szerződéskötési moratóriumra vonatkozó szabályok megsértésével kötöttek szerződést; ha a szerződést hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként úgy kötötték meg, hogy nem álltak fenn a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazhatóságának feltételei; ha az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén elmulasztotta a Közbeszerzési Döntőbizottság előzetes értesítését; ha a Közbeszerzési Hatóság elnöke kezdeményezte a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását [141. ] és a Döntőbizottság megállapítja a jogsértés megtörténtét. 57

58 Bírság és eltiltás körében mérlegelendő szempontok: eset összes körülménye jogsérelem súlya közbeszerzés tárgya, értéke jogsértés eljárást lezáró döntésre gyakorolt befolyása Kbt.-be ütköző magatartás ismételt tanúsítása jogsértő eljárást segítő együttműködő magatartása nyilvánvalóan szándékos volt a jogsértés 58

59 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! március 27.

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény. PBKIK Közbeszerzési referens képzés Bozsánovics Judit Pécs, 2013. szeptember 27-28.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény. PBKIK Közbeszerzési referens képzés Bozsánovics Judit Pécs, 2013. szeptember 27-28. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény PBKIK Közbeszerzési referens képzés Bozsánovics Judit Pécs, 2013. szeptember 27-28. I. Egybeszámítási szabály Árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-117. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 17. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293427-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014. 7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014.

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. Jóváhagyta a 2014.(07.28.) sz. határozat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széles

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 131-233781. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 131-233781. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233781-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 131-233781 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP 5.2.1-14-2015-00001 részprojekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP 5.2.1-14-2015-00001 részprojekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP 5.2.1-14-2015-00001 részprojekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2.

Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Építési beruházás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240196-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Részvételi dokumentáció

Részvételi dokumentáció Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Részvételi dokumentáció a Szállítási szerződés a Külügyminisztérium tevékenységi körébe tartozó hatósági eljárások elektronikus támogatásához

Részletesebben

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1.

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1. A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2012. február 1. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT I. rész PREAMBULUM A

Részletesebben

143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST X. KERÜLET TERÜLETÉN KIALAKÍTANDÓ, SZABAD HOZZÁFÉRÉSŰ VEZETÉK NÉLKÜLI

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben