A közbeszerzés ajánlattevői oldalról Az ajánlatok, részvételi jelentkezések benyújtása, a közbeszerzési eljárás menete, jogorvoslati lehetőségek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A közbeszerzés ajánlattevői oldalról Az ajánlatok, részvételi jelentkezések benyújtása, a közbeszerzési eljárás menete, jogorvoslati lehetőségek"

Átírás

1 A közbeszerzés ajánlattevői oldalról Az ajánlatok, részvételi jelentkezések benyújtása, a közbeszerzési eljárás menete, jogorvoslati lehetőségek Dr. Varga Ágnes és Dr. Szini Katalin

2 A közbeszerzési eljárás fajtái I. (uniós eljárásrend) Nyílt eljárás 1 szakaszból álló eljárás ajánlati felhívással indul nem lehet tárgyalni Kbt. által előírt minimális ajánlattételi határidő ajánlati kötöttség: ajánlattételi határidő lejártától 2

3 A közbeszerzési eljárás fajtái II. Meghívásos eljárás 2 szakaszos eljárás részvételi felhívással indul részvételi szakaszban nem lehet ajánlatot tenni Kbt. által előírt minimális részvételi, ajánlattételi határidő gyorsított eljárás kötöttség 3

4 A közbeszerzési eljárás fajtái III. Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás 2 szakaszos eljárás részvételi felhívással indul Kbt.-ben meghatározott esetekben Kbt. által előírt minimális részvételi határidő gyorsított eljárás kötöttség 4

5 A közbeszerzési eljárás fajtái IV. Hirdetmény nélkül induló tárgyalásos eljárás 1szakaszos eljárás ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indul Kbt.-ben meghatározott esetekben kötöttség Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatása 5

6 Versenypárbeszéd A közbeszerzési eljárás fajtái V. 3 szakaszos eljárás (részvételi, párbeszéd, ajánlattételi szakasz) alkalmazását a Kbt. feltételekhez köti Keretmegállapodásos eljárás 2 szakaszos eljárás keretmegállapodás szerződéskötés közvetlen megrendelés vagy konzultáció 6

7 A közbeszerzési eljárás fajtái VI. (nemzeti eljárásrend) Uniós eljárásrend, eltérések hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás és versenypárbeszéd bármely esetben hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás további esetekben Önállóan kialakított eljárásrend árubeszerzés és szolgáltatás-megrendelés esetén hirdetmény közzétételével indul 7

8 Az ajánlatok és részvételi jelentkezések összeállításának szabályai ajánlat benyújtása: a felhívásban, dokumentációban, illetve jogszabályban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően részvételi jelentkezés benyújtása: a részvételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően ajánlatnak/részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell: - ajánlattételi nyilatkozat - KKV minősítésre vonatkozó nyilatkozat - felolvasólap ajánlat módosítása, visszavonása egyszerű másolat is elegendő, kivéve a közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló dokumentum 8

9 Az ajánlatok, részvételi jelentkezések összeállításának szabályai (a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény tartalma alapján) II.1.8) Részekre vonatkozó információk kötelező megvizsgálni és adott esetben biztosítani a részek tekintetében nyertes ajánlattevővel kell szerződést kötni bármely rész eredménytelensége esetén az egész eljárás eredménytelenné nyilvánítható II.1.9) Alternatív ajánlatok az ajánlatkérő minimumkövetelményeket és közbeszerzési műszaki leírást, illetve egyéb követelményeket határoz meg 9

10 II.2.1) Teljes mennyiség legalacsonyabb vagy legmagasabb mennyiség vagy érték, és az ettől való eltérés lehetősége, százalékos mérték megadásával ajánlatkérő megadhatja a beszerzés becsült értékét is III.1.1) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek szerződés teljesítésének biztosítékai: a) szerződés teljesítésének elmaradása (teljesítési biztosíték) b) szerződés hibás teljesítése (jólteljesítési biztosíték) c) egyéb biztosíték és szerződést biztosító mellékkötelezettség (pl. késedelmi kötbér) teljesítési, jólteljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5%-ban maximalizálva 10

11 az ajánlatban csak nyilatkozni kell biztosíték rendelkezésre bocsátásának módja: a) ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetés b) bankgarancia c) biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény d) egyéb, az ajánlatkérő által előírt biztosítéki forma jótállási, szavatossági igényeknél a fizetési számlára történő befizetés helyett levonható az ellenértékből egyik biztosítéki formáról át lehet térni másikra 11

12 III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek szolgáltatás-megrendelés és árubeszerzés esetén Kbt és Art. 36/A. építési beruházás esetén Kbt (1)-(2) bekezdés; 306/2011. Korm. rendelet; 4/2011. Korm. Rendelet Kbt (1) bekezdés: teljesítésigazolás 15 napon belül Kbt (3) bekezdés: fizetési határidő 30 nap halasztott teljesítés esetén max. 60 nap részletfizetési lehetőség 12

13 Kbt (1) bekezdés: előleg ha az építési beruházás vagy az uniós értékhatárt elérő értékű szolgáltatásmegrendelés teljesítésének időtartama meghaladja a 2 hónapot előleg mértéke: teljes ellenszolgáltatás 5%-a, legfeljebb 10 millió Ft, de magasabb összegű előleg is nyújtható ha a fenti szabályokról nem vagy eltérően rendelkeznek a szerződésben, azok akkor is annak részévé válnak Art. 36/A. : havonta nettó forintot meghaladó ellenszolgáltatás csak köztartozás-mentesség esetén teljesíthető (csak a szeptember 30-át követően keletkezett tartozásnál) 13

14 Kizáró okok III.2.1) Személyes helyzetre vonatkozó adatok (kizáró okok) Kbt. 55. (1) bekezdés: csak olyan gazdasági szereplő tehet ajánlatot, aki nem áll kizáró ok hatálya alatt Kbt. 56. : kötelező kizáró okok Kbt. 57. : fakultatív kizáró okok uniós eljárásrendben elő kell írni előírásuk az ajánlatkérő döntésétől függ nemzeti eljárásrendben csak a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont és (2) bekezdés előírása kötelező igazolási mód: 310/2011. Korm. rendelet 14

15 uniós eljárásrend: igazolás nemzeti eljárásrend: csak nyilatkozni kell, illetve a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontját igazolni kell a Kbt szerinti önállóan kialakított eljárásrend: egyéb objektív alapú alkalmassági feltétel és igazolási mód [310/2011. Korm. rendelet és Kbt. 55. (3) bekezdés!] alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet: a) Kbt ban foglalt kizáró okok ajánlattevő/részvételre jelentkező nyilatkozik b) Kbt ban foglalt kizáró okok ajánlattevő/részvételre jelentkező nyilatkozik vagy alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozik több szakaszból álló közbeszerzési eljárás: az ajánlattételi szakaszban is ellenőrizni kell a Kbt. 36. (5) bekezdés szerinti nyilvántartásokból, de a többi kizáró ok tekintetében elegendő ajánlattevő nyilatkozata 15

16 Az egyes kizáró okok és azok igazolása a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők tekintetében Kizáró ok Kbt. Igazolási mód végelszámolás 56. (1) a) ajánlatkérő ellenőrzi az e-cegjegyzek.hu oldalon ha nem cégről van szó közjegyző vagy gazdasági, szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat tevékenységét felfüggesztette, felfüggesztették gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltás 56. (1) b) ajánlatkérő ellenőrzi az e-cegjegyzek.hu oldalon ha nem cégről van szó vagy a cégbíróságon kívül más hatóság is felfüggesztheti a tevékenységet közjegyző vagy gazdasági, szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat 56. (1) c) magánszemély esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány cég esetén ajánlatkérő ellenőrzi az e-cegjegyzek.hu oldalon ha nem cégről van szó közjegyző vagy gazdasági, szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat 56. (1) d) Ajánlatkérő ellenőrzi a Közbeszerzési Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint az e-cegjegyzek.hu oldalon köztartozás 56. (1) e) ajánlatkérő ellenőrzi a köztartozásmentes adózói adatbázisból ha az adatbázisban nem szerepel adó, vagy együttes adóigazolás korábbi hamis adatszolgáltatás 56. (1) f) Közjegyző vagy gazdasági, szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat 16

17 Kizáró ok Kbt. Igazolási mód munkaügyi jogsértések munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása külföldi engedély nélküli foglalkoztatása egyes bűncselekmények elkövetése 56. (1) g) Ajánlatkérő ellenőrzi az OMMF oldalán, illetve az adóhatóság által vezetett nyilvántartásból, illetve a BÁV honlapjáról 56. (1) h) Csak természetes személy esetén kell igazolni hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal alvállalkozó ki nem fizetése 56. (1) i) Közjegyző, vagy gazdasági, szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat hamis adatszolgáltatás 56. (1) j) Ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során offshore 56. (1) k) ka) ajánlatkérő ellenőrzi az e-cegjegyzek.hu oldalon kb) ajánlatkérő ellenőrzi az e-cegjegyzek.hu oldalon kc) nyilatkozat 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel rendelkezőoffshore 56. (2) Nyilatkozat 17

18 Kizáró ok Kbt. Igazolási mód gazdasági, illetve szakmai tevékenységgel kapcsolatban jogszabálysértés elkövetése (1) a) Közjegyző vagy gazdasági, szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat versenyjogi jogsértés elkövetése 57. (1) b) Közjegyző vagy gazdasági, szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat szerződéses kötelezettség megszegése 57. (1) c) Közjegyző vagy gazdasági, szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat nyilvántartásba bejegyzés hiánya 57. (1) d) Ajánlatkérő ellenőrzi az e-cegjegyzek.hu oldalon további nyilvántartások esetén a Kbt. 36. (5) bekezdés szerinti nyilvántartásokból ellenőrzi ajánlatkérő szolgáltatásnyújtáshoz szükséges engedély hiánya 57. (1) e) Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 36. (5) bekezdés szerinti nyilvántartásból egyebekben az engedély vagy a jogosítvány másolata, illetve szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás szakmai kötelezettségszegés 57. (1) f) Közjegyző vagy gazdasági, szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat 18

19 Alkalmasság legalább 1 műszaki-szakmai és legalább 1 pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmény előírása az eljárást megindító felhívásban pontosan meg kell jelölni az alkalmassági minimumkövetelményeket és azok igazolásának módját alkalmassági feltételrendszer követelménye: arányosság 19

20 közös ajánlattevők/részvételre jelentkezők: együttes megfelelés alkalmassági követelmények igazolása bármely szervezettel (személlyel) más szervezet kapacitása felhasználásának esetkörei a) tényleges igénybevétel nyilatkozat b) referencia nyilatkozat c) gazdasági-pénzügyi alkalmasság kezességvállalási nyilatkozat 20

21 III.2.2) Gazdasági-pénzügyi alkalmasság igazolási mód a) bankinformáció b) beszámoló c) árbevételi nyilatkozat d) szakmai felelősségbiztosításról szóló igazolás 21

22 újonnan piacra lépő ajánlattevők/részvételre jelentkezők beszámolójának benyújtására vonatkozó szabályok ha az ajánlattevő/részvételre jelentkező működésének jogi formája miatt nem lehetséges beszámolót, árbevételről szóló nyilatkozatot benyújtani egyéb nyilatkozat, dokumentum is benyújtható nemzeti eljárásrend elfogadhat, ha ajánlatkérő nyilatkozatot is - árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés értéke nem éri el a 25 millió Ft-ot - építési beruházás értéke nem éri el a 150 millió Ft-ot 22

23 III.2.3) Műszaki-szakmai alkalmasság (szolgáltatás-megrendelés) igazolási mód a) referencia b) ajánlattevő/részvételre jelentkező (illetve vezetői) végzettségének, képzettségének ismertetése c) statisztikai állományi létszámról és vezető tisztségviselők létszámáról készült kimutatás d) szakemberek, különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök bemutatása e) teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, gépek leírása f) minőségbiztosítási intézkedések leírása g) összetett, illetve különleges célt szolgáló szolgáltatásoknál termelési képességről, vizsgálati eszközökről, minőségbiztosítási intézkedésekről végzett vizsgálat h) a szerződés azon részének megjelölése, amelyre 3. személlyel szerződést kíván kötni ajánlattevő/részvételre jelentkező i) indokolt esetben környezetvédelmi intézkedések leírása 23

24 referencia - referencia igazolása: szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolás - referencia tartalma - nemzeti eljárásrendben: referencia-igazolás helyett nyilatkozat is elfogadható Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása nemzeti eljárásrendben: ajánlatkérő nyilatkozatot is elfogadhat, ha - árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés értéke nem éri el a 25 millió Ft-ot - építési beruházás értéke nem éri el a 150 millió Ft-ot 24

25 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság példa Alkalmatlan, 1. Amennyiben a saját vagy jogelődje jegyzett tőkéjének összege az utolsó kettő lezárt üzleti év ( ) egyikében vagy mindkét évben meghaladja a saját tőkéjének összegét 2. Ha az előző kettő év ÁFA nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti (könyvvizsgálati tevékenység) árbevétele nem érte el a nettó 30 M Ft-ot 3. Ha nem rendelkezik könyvvizsgálati szolgáltatás ellátására vonatkozó, legalább 50 M Ft/év kártérítési értékű szakmai felelősségbiztosítással 25

26 Műszaki, illetve szakmai alkalmasság példa 1. Ha nem rendelkezik a felhívás feladásától számított 3 évből származó összesen legalább 6 független könyvvizsgálói jelentés elkészítéséről szóló, szerződésszerűen végzett referenciával, amely olyan gt. beszámolójára vonatkozik, amelynek saját tőkéje/ árbevétele meghaladta a M Ft-ot 2. Nem rendelkezik min. 2 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű és minimum 3 éves könyvvizsgálói tapasztalattal rendelkező, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által főfoglalkozásúként (azaz tagsági jogát nem szüneteltetőként) nyilvántartott szakemberrel 3. Nem rendelkezik min. 5 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, okleveles könyvvizsgálói minősítéssel rendelkező és min. 3 éves könyvvizsgálói szakmai gyakorlattal bíró szakértővel 26

27 III.2.4) Fenntartott szerződések fenntartás: közbeszerzési eljárásban való részvétel jogának fenntartása védett foglalkoztató, védett szervezeti szerződést kötött szervezet, illetve szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező szervezetek ajánlatkérő külön jogszabályban meghatározottak szerint fenntarthatja vagy köteles fenntartani a részvétel jogát: - 50 %-ot meghaladó mértékben megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató szervezet számára - 50 %-ot meghaladó mértékben fogyatékos munkavállalókat foglalkoztató szociális szervezetek számára (amelyek szociális foglalkoztatás keretében szociális intézményben ellátottakat foglalkoztatnak) 27

28 III.3.) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek adott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges foglalkozás, képzettség személyesen közreműködő személyek IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma ajánlattételre felhívás: a keretszám felső határáig rangsorolás módja 28

29 IV.2) Bírálati szempontok Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Összességében legelőnyösebb ajánlat - Részszempontok - Súlyszámok - Pontszám alsó és felső határa - Értékelés módszere 29

30 Részszempont 30 - alkalmasság nem értékelhető - ellenszolgáltatás mértékét mindig meg kell adni - mennyiségi vagy szakmai szempontok alapján értékelhető tényezőkön kell alapulniuk, közbeszerzés tárgyával, szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk - többszöri értékelés tilalma - alszempont súlyszámot kell megadni Értékelés folyamata (összességében legelőnyösebb ajánlat) - részszempontok értékelése a ponthatárok között a megadott módszerrel - értékelési pontszám megszorzása a súlyszámmal - szorzatok összeadása

31 IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk kedvezőbb ajánlat megtételét, ajánlatok rangsorolását elektronikus eszközzel lehetővé tevő folyamat az ajánlatok értékelését követően külön jogszabály szabályozza legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan csak az összességében legelőnyösebb ajánlat számszerűsíthető, képlet szerinti automatikus rangsorolást lehetővé tevő részszempontokra vonatkozóan az árlejtésben részt vevő ajánlattevők egymás megajánlásait látva teszik meg ajánlataikat az árlejtés előre ismertetett lezárásáig 31

32 IV.3.3) Dokumentáció és a kiegészítő iratok, ismertetők beszerzésének feltételei főszabály: megfelelő ajánlattétel érdekében ajánlatkérő köteles dokumentációt készíteni hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás: nem kötelező versenypárbeszéd: ismertető (kötelező) dokumentáció tartalmazza: - szerződéstervezet - ajánlat elkészítésére vonatkozó tájékoztatás - igazolások, nyilatkozatok jegyzéke (minta is lehet) - építési beruházás esetén árazatlan költségvetés 32

33 dokumentáció rendelkezésre bocsátása: - nyílt eljárás felhívás megjelenésének napjától - meghívásos, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás felhívás megküldésének napjától - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eljárás megkezdésétől ajánlatkérő előírhatja, hogy legalább 1 ajánlattevő/részvételre jelentkező/alvállalkozónak megvegye/átvegye/elektronikus úton elérje 33

34 ellenérték alapja: előállítás és rendelkezésre bocsátás költségei ellenérték visszajár: - ajánlatkérő a felhívást visszavonja - az eljárás a Kbt. 76. (1) bekezdés c), d),f) vagy g) pontja alapján eredménytelen - ajánlatkérő nem közli az eljárás eredményét az ajánlati kötöttség alatt vagy az ajánlattételi felhívást a megjelölt határidőig nem küldi meg 34

35 kiegészítő irat: - ha részvételi szakaszban még nincs dokumentáció, a megfelelő részvételi jelentkezés megtételének elősegítésére - részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatos információk, igazolások, nyilatkozatok jegyzéke tájékozódás a munkavállalók védelmére, munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről (az adott szervezetek, hatóságok nevét, címét a dokumentációban meg kell adni) dokumentáció (és felhívás) módosítása 35

36 IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő az ajánlatokat az ajánlattételi, a részvételi jelentkezéseket a részvételi határidőig kell benyújtani nyílt és meghívásos eljárásban az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártakor áll be (meghívásosban a részvételi jelentkezés kötöttsége a részvételi határidő lejártakor) a Kbt. eljárásfajtánként minimális határidőt rögzít (ahol nem, ott azt úgy kell meghatározni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az ajánlat/részvételi jelentkezés összeállításához és benyújtásához) meghosszabbítás 36

37 IV.3.7) Ajánlati kötöttség minimális időtartama részvételi felhívásban nem kell megadni, eljárásfajtánként különböző szabályok max. 30 nap, építési beruházásnál, folyamatba épített ellenőrzés esetén 60 nap meghosszabbítás, meghosszabbodás 37

38 VI.3) További információk az ajánlatok/részvételi jelentkezések elkészítésével, benyújtásával, elbírálásával, értékelésével kapcsolatos további információk alvállalkozó igénybevételéről szóló nyilatkozat - 10 % alatti alvállalkozó a közbeszerzés adott része - 10 % feletti alvállalkozó név + százalékos arány kapcsolattartás - írásban a) postai vagy közvetlen kézbesítés útján b) faxon c) elektronikus úton elektronikus út 38

39 Az ajánlatok és részvételi jelentkezések benyújtásának szabályai írásban és zártan megadott címre határidőben közvetlenül/ postai úton /eltérő módon elkésett ajánlat/részvételi jelentkezés 39

40 Az ajánlatok és részvételi jelentkezések bontása Ajánlattételi/ részvételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni, mindaddig tart, amíg az összes ajánlat/ részvételi jelentkezés felbontásra nem kerül Nyilvánosság köre Ismertetendő adatok köre Anyagi fedezet ismertetése Betekintés a felolvasólapba Jegyzőkönyv megküldése 40

41 Az ajánlatok és részvételi jelentkezések bírálata Bírálati kötelezettség mentesülés lehetősége: a közbeszerzés megkezdését/több szakaszból álló eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlatkérő által előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy utóbb annak teljesítésére nem lenne képes Megfelel-e a feltételeknek, döntés alkalmasságról, érvénytelenségről, kizárásról, értékelés Elbírálás határideje Olyan időtartam alatt, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön Ajánlati kötöttség kiterjesztése lehetséges 41

42 Hiánypótlás és felvilágosítás kérés Ajánlatkérő köteles azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, illetve felvilágosítást kérni a nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. Cél: érvényes ajánlattétel Korlátok Nem járhat az alapelvek sérelmével Nem eredményezheti az ajánlati kötöttség megsértését, azaz a szakmai ajánlat módosítását Hiánypótlás: ajánlat/részvételi jelentkezés feleljen meg a felhívás/dokumentáció/jogszabályok előírásainak irat módosítható, kiegészíthető Önkéntes hiánypótlás/felvilágosítás ajánlatkérő által megadott hiánypótlási határidő alatt Újabb hiánypótlás Felvilágosítás kérése: csak az elbíráláshoz szükséges mértékben, nem irányulhat tárgyalása 42

43 Számítási hiba javítása és irreális ajánlati elem Számítási hiba javítása Objektív hiba javítása, matematikai művelet Ajánlati ár és más számításon alapuló adat is javítható Irreális ajánlati elem Indokoláskérés, válasz értékelése Aránytalanul alacsony ár viszonyítás: szerződés tárgyának értéke megítélés: korábbi tapasztalatok, piacfelmérés, anyagi fedezet megállapításához felhasznált adatok kötelező indokoláskérés: ellenszolgáltatás 20%-kal eltér az anyagi fedezettől Túlzottan magas/alacsony, kirívóan aránytalan, lehetetlen tartalmi elem Érvénytelenség: ha nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel 43

44 Értékelési szempontok és értékelés Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Összességében legelőnyösebb ajánlat - Részszempontok - Súlyszámok - Pontszám alsó és felső határa - Értékelés módszere Részszempont - Alkalmasság nem értékelhető - Ellenszolgáltatás mértékét mindig meg kell adni - Mennyiségi vagy szakmai szempontok alapján értékelhető tényezőkön kell alapulniuk, közbeszerzés tárgyával, szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk - Többszöri értékelés tilalma - Alszempont súlyszámot kell megadni 44

45 Az ajánlatok (részvételi jelentkezések) érvénytelensége Ajánlat/részvételi jelentkezés érvénytelen elkésettség összeférhetetlenség kizáró ok fennállása alkalmatlanság egyéb módon nem felel meg (kivéve ajánlatkérő által meghatározott formai előírások) Ajánlat érvénytelen aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás lehetetlen, túlzottan magas/alacsony, kirívóan aránytalan kötelezettségvállalás Részvételi jelentkezés érvénytelen részvételre jelentkező ajánlatot tesz 45

46 A közbeszerzési eljárás eredménytelensége Nem nyújtottak be ajánlatot/részvételi jelentkezést Kizárólag érvénytelen ajánlatot/részvételi jelentkezést nyújtottak be Anyagi fedezet hiánya Ajánlatkérő a szerződés megkötésére/teljesítésére képtelenné válik Eljárás tisztaságát vagy a résztvevők érdekeit súlyosan sértő eljárási cselekmény Ajánlati kötöttség lejárt és ajánlatát senki nem tartja fenn KDB megsemmisíti ajánlatkérő valamely döntését, kivéve ha jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható Részajánlattételi lehetőség esetén részenként 46

47 Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről, előzetes vitarendezés Eredményhirdetés intézménye megszűnt Írásbeli tájékoztatás (írásbeli összegezés megküldése) kötelező, 3 munkanapon belül Írásbeli összegezés módosítása: Ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldéstől számított 20. napig módosítható, ha orvosolja a törvénysértést Részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés ajánlattételi határidő lejártáig módosítható, ha orvosolja a törvénysértést Elírások javítása kérelemre vagy hivatalból, eredmény megküldésétől számított 10 napon belül 47

48 Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről, előzetes vitarendezés Előzetes vitarendezés Ajánlattevő/részvételre jelentkező: tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül jogsértő írásbeli összegezés ajánlatkérő bármely eljárási cselekménye eljárásban keletkezett bármely dokumentum Érdekelt gazdasági szereplő/kamara/érdekképviseleti szervezet: jogsértőnek tartott ajánlati-, ajánlattételi-, részvételi felhívás, illetve dokumentáció esetén az ajánlattételi/részvételi határidő lejárta előtti 10. napig (gyorsított, vagy rendkívüli sürgősségre alapított hird. nélküli eljárásban e határidők lejártáig) Faxon vagy elektronikus úton válasz 3 munkanapon belül (moratórium!) Hiánypótlás, felvilágosítás/indokolás kérés egy alkalommal végezhető március 27.

49 Az ajánlatok és részvételi jelentkezések nyilvánossága és az üzleti titok védelme Nyilvánosság a főszabály korlát: az üzleti titok védelme Nem tiltható meg: a név, cím, értékelési szempont alapján értékelésre kerülő adat, közérdekből nyilvános adat nyilvánosságra hozatala üzleti titkot képező irat nem tartalmazhat ilyen adatot Elkülönítetten kell elhelyezni Betekintés csak az üzleti titkot nem képező iratokba, munkaidőben, feljegyzés készíthető Érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére tájékoztatás a nyertes ajánlat előnyeiről 49

50 Jogorvoslat Kbt. V. rész jogorvoslat szabályai Közbeszerzési Döntőbizottság hatásköre: - A közbeszerzésre, illetve a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokba ütköző magatartás vagy mulasztás miatti jogviták (minősített és védelmi beszerzésekre irányadó jogszabályok megsértése is) -A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés Kbt.-be ütköző módosítása vagy teljesítése miatti jogviták Bíróság hatásköre: - A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéssel kapcsolatos jogvita - kivéve a szerződésnek az e törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése miatti jogvitát -, valamint a közbeszerzési eljárással kapcsolatos polgári jogi igények elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik. - Döntőbizottság határozatainak felülvizsgálata 50

51 Döntőbizottság eljárásának megindítása: kérelemre vagy hivatalból Kérelem benyújtására jogosult: -Ajánlatkérő -Ajánlattevő/részvételre jelentkező -Egyéb érdekelt, akinek jogát vagy jogos érdekét az e törvénybe ütköző tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti -Kamara vagy érdekképviseleti szerv Kérelem benyújtásának határideje: -Szubjektív (tudomásszerzéstől): 15 nap 10 nap -eljárást lezáró jogsértő döntés -Objektív (jogsértés megtörténtétől): 90 nap 51

52 Kérelem benyújtásának határideje: -Szubjektív (tudomásszerzéstől): 15 nap 10 nap -eljárást lezáró jogsértő döntés -Objektív (jogsértés megtörténtétől): 90 nap Kérelemre benyújtott eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni: - uniós: becsült érték 1%-a, de max Ft - uniós alatti/tervpályázat: becsült érték 1%-a, min. 200 ezer max Ft + kérelmi elemek számától függően nő: % % % % 52

53 Kérelemre benyújtott eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni: - uniós értékhatár felett: becsült érték 1%-a, de max Ft - uniós alatti/tervpályázat: becsült érték 1%-a, min. 200 ezer max Ft + kérelmi elemek számától függően nő: % % % % 53

54 Az eljárás folyamata Eljárás megindítása: legkésőbb a kérelem beérkezését követő munkanapon a kérelem formai vizsgálata hiánypótlási felhívás kibocsátása (8 napon belül hiánypótolni kell) a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása a kérelem érdemi vizsgálata Az ügyfelek és érintettek felhívása az észrevételek 5 napon belüli megküldésére (majd azok továbbítása az ellenérdekű ügyfelek részére) + ajánlatkérő/beszerző felhívása az iratok megküldésére; A vizsgálat kiterjesztésének eldöntése. Tárgyalás (az eljárás megindításától számított 20 napon belül) Speciális szabályok érvényesülnek az iratbetekintés tekintetében. 54

55 Az eljárás befejezése: -Ha nem tartott tárgyalást 15 napon belül - Ha tartott tárgyalást 30 (+10), 60 (+30) napon belül Érdemi határozat: az alaptalan kérelmet elutasítja; a hivatalból indított vagy folytatott eljárásban megállapítja a jogsértés hiányát; megállapítja jogsértés megtörténtét; megállapítja a jogsértés megtörténtét és alkalmazza a 152. (3) bekezdésben felsorolt jogkövetkezményeket; a jogsértés megállapítása mellett bírságot szab ki; megállapítja a jogsértés megtörténtét és a külön jogszabályban meghatározottak szerint eltiltja az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy a közbeszerzési eljárásban részt vett más szervezetet (személyt) a közbeszerzési eljárásban való részvételtől. 55

56 Eltiltás Időtartama: fél évtől 3 évig Kötelező: - eljárás során hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett - jogsértő magatartását jogerős határozatban két éven belül legalább 2x megállapította Mérlegelés alapján: - jogsértés kiszabása mellett Nem csak a jövőre nézve, hanem a vizsgált közbeszerzési eljárásban és egyéb folyamatban levő eljárásban is eltiltja a részvételtől. 56

57 Bírság Összege: becsült érték/jogorvoslattal érintett rész értékének/szerződéses érték - kötelező kiszabás: 15%-a - mérlegelési jogkörben: 10%-a Kötelező: ha a jogsértés a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével valósult meg; a felek a szerződéskötési moratóriumra vonatkozó szabályok megsértésével kötöttek szerződést; ha a szerződést hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként úgy kötötték meg, hogy nem álltak fenn a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazhatóságának feltételei; ha az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén elmulasztotta a Közbeszerzési Döntőbizottság előzetes értesítését; ha a Közbeszerzési Hatóság elnöke kezdeményezte a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását [141. ] és a Döntőbizottság megállapítja a jogsértés megtörténtét. 57

58 Bírság és eltiltás körében mérlegelendő szempontok: eset összes körülménye jogsérelem súlya közbeszerzés tárgya, értéke jogsértés eljárást lezáró döntésre gyakorolt befolyása Kbt.-be ütköző magatartás ismételt tanúsítása jogsértő eljárást segítő együttműködő magatartása nyilvánvalóan szándékos volt a jogsértés 58

59 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! március 27.

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban d r N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Közzététel és kommunikáció A hirdetmények

Részletesebben

Az új törvény alapján bevezetésre kerülő főbb változások a közbeszerzési eljárásokban

Az új törvény alapján bevezetésre kerülő főbb változások a közbeszerzési eljárásokban Az új törvény alapján bevezetésre kerülő főbb változások a közbeszerzési eljárásokban A bemutató témái: -2012. január 1-től hatályba lépő rendelkezések. Változik az ajánlattétel intézményes formája és

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény

Az új közbeszerzési törvény Az új közbeszerzési törvény D r. N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a 1 Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás - hirdetmény közzétételével

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 177-270334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16.

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16. - Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés 2010. április 16. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287430-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S 156-287430 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza..

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény Nemzeti eljárásrend, közbeszerzési szerződések

Az új közbeszerzési törvény Nemzeti eljárásrend, közbeszerzési szerződések Az új közbeszerzési törvény Nemzeti eljárásrend, közbeszerzési szerződések D r. K o v á c s L á s z l ó f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Az új közbeszerzési törvény

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen)

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen) A 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 52 343 01 Közbeszerzési referens Értékelési skála: 91 100 pont 5 (jeles) 81 90 pont

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

A Kbt. módosult rendelkezései 2009. június 11.

A Kbt. módosult rendelkezései 2009. június 11. A Kbt. módosult rendelkezései 2009. június 11. Textilipari Műszaki Tudományos Egyesület Dr. Demkó Ivett hivatalos közbeszerzési tanácsadó, főosztályvezető NFGM, Közbeszerzési Főosztály Erőforrást nyújtó

Részletesebben

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen)

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen) A 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 52 343 01 Közbeszerzési referens Értékelési skála: 91 100 pont 5 (jeles) 81 90 pont

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján 2 3 4 5 ...10...11...16...17...17...18...18...22...24...24...26...28...29...31 18. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó...32 19. Összeférhetetlenség...33

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229621-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S 128-229621 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

KÖZBESZERZÉS A GYAKORLATBAN. dr. Barna Orsolya barnao@barnao.hu

KÖZBESZERZÉS A GYAKORLATBAN. dr. Barna Orsolya barnao@barnao.hu + KÖZBESZERZÉS A GYAKORLATBAN dr. Barna Orsolya barnao@barnao.hu + Az előkészítés jelentősége n Időigény n Szakértelem Ajánlatkérői oldalon n Műszaki szakértő, ágazatszakmai szakértő n Hivatalos közbeszerzési

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

AZ ÚJ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS A KIZÁRÓ OKOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

AZ ÚJ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS A KIZÁRÓ OKOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Szakmai nap és konzultáció közbeszerzők részére 2015. október 21. AZ ÚJ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS A KIZÁRÓ OKOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Dr. Hubai Ágnes Hatályos Kbt. Új Kbt. 56. (1) bek. a) pont 62. (1)

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273027-2010:text:hu:html HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S 179-273027 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34584-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S 021-034584 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3.

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér

Részletesebben

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261951-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S 171-261951 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés legfontosabb új szabályai

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés legfontosabb új szabályai A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés legfontosabb új szabályai Dr. Várhomoki-Molnár Márta NFM, Közbeszerzési Szabályozási és Tájékoztatási Főosztály Tematika A közbeszerzési szerződés megkötése,

Részletesebben

Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265003-2013:text:hu:html Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:267386-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

1. Intézményrendszer az új törvényben A Tanács jövője

1. Intézményrendszer az új törvényben A Tanács jövője A közbeszerzési intézményrendszer változása, régi és új Dr. Kovács László főosztályvezető Közbeszerzések Tanácsa 2011. november 24. A közbeszerzési intézményrendszer változása, régi és új 1 1. Intézményrendszer

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Fogaskerék és fogaskerék-áttétel 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Fogaskerék és fogaskerék-áttétel 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:143530-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Fogaskerék és fogaskerék-áttétel 2014/S 082-143530 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:406390-2011:text:hu:html HU-Budapest: Pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások 2011/S 249-406390 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Kaposvár: Fogröntgen 2010/S 13-016623 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kaposvár: Fogröntgen 2010/S 13-016623 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Kaposvár: Fogröntgen 2010/S 13-016623 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza,

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról A NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása 3 részben 1. Az ajánlatkérő neve és

Részletesebben

HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379245-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S 234-379245 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya, és mennyisége: Az ELTE Biológiai Múzeum hűtés-fűtés korszerűsítése. Mennyiség: 22 db FC készülék

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya, és mennyisége: Az ELTE Biológiai Múzeum hűtés-fűtés korszerűsítése. Mennyiség: 22 db FC készülék AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax +36-1

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Postai cím: Haller út 29. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 96 Ország: Magyarország 2. A közbeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217779-2011:text:hu:html HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S 131-217779

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Szoftverellátási szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Szoftverellátási szolgáltatások 1/6 HU-Budapest: Szoftverellátási szolgáltatások 2009/S 219-315329 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budapesti

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Adásvételi keretszerződés

Részletesebben

HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308656-2011:text:hu:html HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83744-2011:text:hu:html HU-Budapest: Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S 51-083744 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapest I.

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 171-261955 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 171-261955 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261955-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 171-261955 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. Ikt.sz.: 30700/1197 /2015. 1. számú példány Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419789-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S 238-419789 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Budapest: Tömegközlekedési buszok 2013/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

HU-Budapest: Tömegközlekedési buszok 2013/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:155367-2013:text:hu:html HU-Budapest: Tömegközlekedési buszok 2013/S 091-155367 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nyírtávhő Nyíregyházi Távhőszolgáltató KFT, Nyíregyháza, Népkert u. 12.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nyírtávhő Nyíregyházi Távhőszolgáltató KFT, Nyíregyháza, Népkert u. 12. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nyírtávhő Nyíregyházi Távhőszolgáltató KFT, Nyíregyháza, Népkert u. 12. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

IV.1.2) Az eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó keretmegállapodásos eljárás

IV.1.2) Az eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt meghaladó keretmegállapodásos eljárás 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

Erdőtelepítési feladatok ellátása

Erdőtelepítési feladatok ellátása Erdőtelepítési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen)

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen) A 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 52 343 01 Közbeszerzési referens Értékelési skála: 91 100 pont 5 (jeles) 81 90 pont

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő:

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: "Ultrabook-ok és külső winchesterek beszerzése a KM0201-0219SZGR13 keret-megállapodásból" tárgyú közbeszerzési eljárásban eredményről szóló tájékoztató közzététele Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 6/1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tivadar Község Önkormányzata 4921 Tivadar, Petőfi u. 24. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Építési beruházás Tárgy: Vállalkozási

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, és honlap címe:

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma,  és honlap címe: Eljárást megindító felhívás a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: Hivatalos név és székhely: Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.,

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény

Az új közbeszerzési törvény Az új közbeszerzési törvény D r. K u r u c s a i M a r g i t e l n ö k K ö z b e s z e r z é s i D ö n t ő b i z o t t s á g Az új Kbt. Ötödik Része, a jogorvoslat 1 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről

Részletesebben

Perifériák beszerzése

Perifériák beszerzése Perifériák beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt. 122/A.

Részletesebben