Az ajánlatkérő konzorciumi tagok székhelyei és telephelyei Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ajánlatkérő konzorciumi tagok székhelyei és telephelyei Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:"

Átírás

1 E-levéltár szoftver és hardver elemeinek szállítása valamint kapcsolódó szolgáltatások teljesítése (TED 2011/S ; KÉ-33650/2011.) tárgyú tárgyalásos közbesz. elj. eredményeként kötött szerződés 1. számú módosításáról szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/13 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 0457/2013 CPV Kód: ; ; ; ; ; ; ; Ajánlatkérő: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Teljesítés helye: Az ajánlatkérő konzorciumi tagok székhelyei és telephelyei Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zrt. Ajánlatkérő típusa: Egyéb 100 %% állami tulajdonú gazdasági társaság; Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: központi informatikai és telekommunikációs szolgáltató 7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Csokonai utca 3. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1081 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Égert Zsuzsa Telefon:

2 Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt. Postai cím: Budafoki út 56. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1117 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Az ajánlattevő általános címe (URL): (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) I.3.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb x I.4.) Fő tevékenység I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek x Egyéb (nevezze meg): 100 % állami tulajdonú gazdasági társaság; központi informatikai és telekommunikációs szolgáltató Egészségügy I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők 2

3 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Elektronikus levéltár szoftver és hardver elemeinek szállítása, valamint kapcsolódó szolgáltatások teljesítése II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően x Árubeszerzés x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Az ajánlatkérő konzorciumi tagok székhelyei és telephelyei NUTS-kód HU1, HU2, HU3, HUZ II.1.3) A szerződéskötés időpontja 3

4 Dátum: 2012/10/18 (év/hó/nap) II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége Az Elektronikus levéltár című EKOP című pályázat keretében az elektronikus levéltár szoftver és hardver elemeinek szállítása, valamint kapcsolódó szolgáltatások teljesítése az alábbiak szerint: az ajánlatkérő meghatározott tevékenységét támogató 1 db E-levéltári rendszer tervezése, tervdokumentáció készítése, a tervezett rendszer megvalósítása, a rendszerhez előírt kiviteli dokumentáció elkészítése, oktatása. II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.2) A szerződés végleges összértéke A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%), II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés 2012/10/18 (év/hó/nap) Befejezés 2013/02/28 (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól nem III. SZAKASZ: ELJÁRÁS III.1) Az eljárás fajtája III.1.1) Az eljárás fajtája 4

5 III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III ) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III ) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás 5

6 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III.2) Értékelési szempontok III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám Az E-levéltári rendszer bevezetésének 50 ellenszolgáltatása (nettó Ft-ban megadva) A levéltári nyilvántartó rendszer (LNYR) funkcióinak fejlesztés nélküli 22 megvalósításának mértéke A központi archívum szolgáltatásrendszer (KIA) alkalmazás eszköztár funkcióinak 22 fejlesztés nélküli megvalósításának mértéke A rendszer öt éves fenntartási költsége 5 (nettó Ft-ban megadva) VAGY Egyéb: III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011 /S A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/12/31 (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / 2011 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/01/05 (év/hó/nap) III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben) Dátum: (év/hó/nap) III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 6

7 A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / 2012 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/11/09 (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt nem IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): I. A Szerződés 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 1. az első időszak az Elektronikus Levéltár megvalósításának időszaka, amely július 31-ig, Eredeti: "1. az első időszak az Elektronikus Levéltár megvalósításának időszaka, amely február 28-ig," II. A Szerződés 9.1 pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: Teljesítési véghatáridő az Elektronikus levéltári rendszer megvalósítása tekintetében: július 31. Eredeti: "Teljesítési véghatáridő az Elektronikus levéltári rendszer megvalósítása tekintetében: február 28." III. A Szerződés pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: Az LNYR alapját képező scopearchiv szoftver esetében Felek a 9. számú melléklet szerinti licenszszerződést kötik meg a Vállalkozási szerződés aláírását követő 57 napon belül. Eredeti: " Az LNYR alapját képező scopearciv szoftver esetében Felek a 9. számú melléklet szerinti licenszszerződést kötik meg a Vállalkozási szerződés aláírását követő 45 napon belül." IV. A Szerződés pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: A KIA alapját képező Tessella SDB4 szoftver esetében Felek a 10. számú melléklet sze-rinti licenszszerződést kötik meg a Vállalkozási szerződés aláírását követő 57 napon belül. Eredeti: " A KIA alapját képező Tessella SDB4 szoftver esetében Felek a 10. számú melléklet szerinti licenszszerződést kötik meg a Vállalkozási szerződés aláírását követő 45 napon belül." V. A Szerződés 3/II. számú melléklete (A-F. projektelem) helyébe jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete lép. VI. A Szerződés 3/IV. számú melléklete (Költségnemenkénti pénzügyi ütemezés) helyébe jelen szerződésmódosítás 2. számú melléklete lép. VII. A Szerződés 3/V. számú melléklete (Részteljesítési ütemezés) helyébe jelen szerződésmódosítás 3. számú melléklete lép. VIII. A Szerződés 5. számú melléklete helyébe (Részteljesítési ütemezés) jelen szerződésmódosítás 4. számú melléklete lép. IX. Vállalkozó jelen szerződésmódosítás aláírásáig jelen szerződésmódosítással megállapított teljesítési határidőre figyelemmel a Szerződés 7. számú mellékletét képező bankgaranciában meghatározott lejárati időt március 31-ről augusztus 31-re módosíttatta. 7

8 X. Megrendelő jelen szerződésmódosítás aláírásáig jelen szerződésmódosítással megállapított teljesítési határidőre figyelemmel értesítette a K&H Bank Zrt-t (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) a Felhatalmazó levélben szereplő teljesítési határidő módosulásáról. A felhatalmazási időtartam véghatárideje február 28-ról július 31-re módosul. IV.1.3) A módosítás indoka: Megrendelők a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) alap-ján Elektronikus levéltár szoftver és hardver elemeinek szállítása valamint kapcsolódó szol-gáltatások teljesítése tárgyában (TED 2011/S ; KÉ-33650/2011.) részvételi fel-hívással induló tárgyalásos közbeszerzései eljárást (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) foly-tattak le. Az eljárást lezáró összegezés augusztus 17-én lett megküldve ajánlattevőknek, melyben Vállalkozó jogelődje, az IQSYS Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.) lett nyertes ajánlattevőként megjelölve. Felek a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés tartalmát, ideértve az egyes részteljesítési határidőket valamint a teljesítési határidőt, a tárgyalásokon egyeztették. Az eredményhirdetést követően a közbeszerzési eljárás ellen két jogorvoslati eljárás indult (D.519/2012. valamint D.521/2012. számon). A Kbt. 99. (4) bekezdésének előírására tekin-tettel Felek mindaddig nem köthettek szerződést, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság a jog-orvoslati eljárásokban nem hozott érdemi határozatot. A Közbeszerzési Döntőbizottság a D/519/2012 számú ügyben október 8-án, míg a D/521/2012. számú ügyben októ-ber15-én hozta meg végzését. Felek a Közbeszerzési Döntőbizottság fenti végzéseinek meghozatalát követően a végleges ajánlatban szereplő ütemezést megalapozó augusztus 14-e helyett október 18-án 2/03284/0000/2012 nyilvántartási számon vállalkozási szerződést kötöttek az elektronikus levéltári rendszer megvalósítása, ezen belül szoftver és hardver elemek szállítása, kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyában (továbbiakban: Szerződés). A Szerződést Felek a Kbt (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel a felhívásnak, illetőleg a dokumentációnak és az ajánlatnak a tárgyalás befejezéskori tartalma szerint kötötték meg október 1-jével létrejött az országos és a megyei levéltárakat egységes szervezetbe tö-mörítő Magyar Nemzeti Levéltár (a továbbiakban: MNL). A megyei levéltáraknak és a Magyar Országos Levéltárnak (a továbbiakban: MOL) az MNL-be történő beolvadásáról Magya-rország Kormánya három és fél hónappal a közbeszerzési eljárás megindítását követően, a 1107/2012. (IV. 11.) kormányhatározatban döntött. Az integráció a MOL azon szervezeti egy-ségeire nézve jelent kiemelkedő többletterhet, amelyek az Elektronikus levéltár projekt végre-hajtásában, a Szerződés teljesítésében leginkább érintettek. A fentiekben ismertetett szervezeti változás a közbeszerzési eljárás lefolytatásakor csak rész-ben volt ismert. Az azonban ekkor még nem volt felmérhető és előre látható, hogy ezen szer-vezeti változásnak lesz-e, és ha igen, milyen mértékű hatása a Szerződésre. Mostanra már nyilvánvalóvá vált, hogy az MNL megalakulása és az azzal járó szervezeti és a fentiekben kifejtett egyéb változások jelentős hatással vannak a Szerződésre, különösen az abban meghatározott teljesítési határidőre. A fentiek miatt szükségessé vált a Szerződésben meghatározott feladatok, és azok ütemezésének áttekintése, valamint annak a levéltári átala-kulással szinkronban történő módosítása. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség november 30-án tájékoztatta a Megrendelőket, hogy támogatja a teljesítés Szerződésben rögzített végha-táridejének szeptember 30-ára történő módosítását. IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja Dátum: 2012/12/14 (év/hó/nap) 8

9 V. szakasz: kiegészítő információk V.1) Egyéb információk: 1.) A közbeszerzési eljárás tárgyában szereplő projektet három konzorciumi tag valósítja meg. A konzorcium tagjai, így a közbeszerzési eljárás közös ajánlatkérőinek neve és címe: Magyar Nemzeti Levéltár (korábban Magyar Országos Levéltár; 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.), Budapest Főváros Levéltára (1139 Budapest, Teve u. 3-5.) és a konzorcium vezetője a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1081 Budapest, Csokonai utca 3.). 2.) A nyertes ajánlattevő nem tartozik a Kkv. hatálya alá. 3.) Ajánlattevők neve címe: 3.1. IQSYS Informatikai és Tanácsadó Zrt Budapest, Budafoki út 56. (Jogutódja a T-Systems Magyarország Zrt.) 3.2. Getronics Magyarország Kft Budapest, Tétényi út Bull Magyarország Kft Budapest, Szépvölgyi út AQUIS Informatika Zrt Budapest, Vörösvári út Tekintettel arra, hogy az elektronikus feladórendszer nem engedi a súlyszámok valóságnak megfelelő, tizedes jeggyel történő feltüntetését, csak egész számokat, a IV.2.1) pont 2. és 3. részszempontoknál a súlyszámok helyesen: 2. A levéltári nyilvántartó rendszer (LNYR) funkcióinak fejlesztés nélküli megvalósításának mértéke; súlyszám: 22,5. 3. A központi archívum szolgáltatásrendszer (KIA) alkalmazás eszköztár funkcióinak fejlesztés nélküli megvalósításának mértéke; súlyszám: 22,5." V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A tájékoztatóban foglaltakkal egyetért. V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/01/28 (év/hó/nap) 9

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/126. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/126. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Az Alföldvíz Zrt. munkatársainak különböző képzések megtartása Megbízási Szerződés keretében - TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0081 / 7. rsz / 2014.09.26 szerz.mód. / TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL Közbeszerzési

Részletesebben

A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése.

A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése. A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök)

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök) TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök) Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/79 Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő

Részletesebben

Elektronikus Indítvány-szerkesztő Rendszer alkalmazás kibővítése és tovább-fejlesztése (516/2013)

Elektronikus Indítvány-szerkesztő Rendszer alkalmazás kibővítése és tovább-fejlesztése (516/2013) Elektronikus Indítvány-szerkesztő Rendszer alkalmazás kibővítése és tovább-fejlesztése (516/2013) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/31 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Hivatalos utazással kapcsolatos szolgáltatások teljesítése az Országgyűlés Hivatala részére (519/2013)

Hivatalos utazással kapcsolatos szolgáltatások teljesítése az Országgyűlés Hivatala részére (519/2013) Hivatalos utazással kapcsolatos szolgáltatások teljesítése az Országgyűlés Hivatala részére (519/2013) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/136 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

"Digitális kompetenciafejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása - eszközbeszerzés"

Digitális kompetenciafejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása - eszközbeszerzés "Digitális kompetenciafejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása - eszközbeszerzés" Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: tájékoztató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály H-1980 Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: 461-6578, házi: 11350 / Fax: 461-6524,házi:11362 / E-mail:SchifnerM@bkv.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Somogy Informatika Kft.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Somogy Informatika Kft. Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 117 Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Somogy Informatika Kft. Teljesítés helye: Kaposvár Polgármesteri Hivatal Beszerzés tárgya:

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 67 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: CREO-Team Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Teljesítés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 14 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 14 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 14 Ajánlatkérő: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Nyertes ajánlattevő: Sodexo Pass Hungária Kft. Teljesítés helye: 3530

Részletesebben

Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ tájékoztatója a szerződés teljesítéséről (15553/2011) 6. melléklet az 5/2009. (III.31.

Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ tájékoztatója a szerződés teljesítéséről (15553/2011) 6. melléklet az 5/2009. (III.31. Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ tájékoztatója a szerződés teljesítéséről (15553/2011) 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

"Vállalkozási szerződés megkötése BPR tanácsadás tárgyában" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatás

Vállalkozási szerződés megkötése BPR tanácsadás tárgyában tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatás "Vállalkozási szerződés megkötése BPR tanácsadás tárgyában" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/32 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2014.05.21. Iktatószám: 9467/2014 CPV Kód: 75112100-5;73220000-0;79414000-9;80511000-9

Közzététel dátuma: 2014.05.21. Iktatószám: 9467/2014 CPV Kód: 75112100-5;73220000-0;79414000-9;80511000-9 Az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 számú pályázat Projektmenedzsment feladatainak ellátása, nyilvánosság biztosítása, rendezvényszervezési feladatok ellátása és Szervezetfejlesztés megvalósítása Budapest Főváros

Részletesebben

----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Imrehegy

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 Email: hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató az eljárás eredményéről: Szállítási szerződés - TÁMOP-1.1.1-11/2-2011-0001 Automata ipari varrógép és kelmebevizsgáló berendezés beszerzése - Csömöri úti Mintavarroda Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Egyéb közlemény: 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Egyéb közlemény: 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Page 1 of 7 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a

Részletesebben

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szintetikus földgáz előállító (SNG-ellátó) rendszer és propángáz ellátó rendszer kiépítése

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szintetikus földgáz előállító (SNG-ellátó) rendszer és propángáz ellátó rendszer kiépítése Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szintetikus földgáz előállító (SNG-ellátó) rendszer és propángáz ellátó rendszer kiépítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben