HAZI KINCSTAR A VALLAS ELETE. DR. SZOTS FARKAS, VALLAS-ERKOLCSI ENT() KONYVEK SOROZATA. XVI. KOTET: A MAGYAR PROT. IRODAI,MI TARSASAG KIADVANYA.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAZI KINCSTAR A VALLAS ELETE. DR. SZOTS FARKAS, VALLAS-ERKOLCSI ENT() KONYVEK SOROZATA. XVI. KOTET: A MAGYAR PROT. IRODAI,MI TARSASAG KIADVANYA."

Átírás

1 HAZI KINCSTAR VALLAS-ERKOLCSI ENT() KONYVEK SOROZATA. A MAGYAR PROT. IRODAI,MI TARSASAG KIADVANYA. SZERKESZTI DR. SZOTS FARKAS, A TARSASAG TJTKARA. XVI. KOTET: A VALLAS ELETE. BUDAPEST, 1915.

2 BUDAPEST, 1915.

3 HORNYANSZKY VIKTOR CS. ES MR. upv. KONYVNYOMDAJA, BUDAPEST.

4 vallas elet. Kat hatalmas lelki er6 osszemukodeseb61 fakado elet. Minden vallas, a vegetlen isteni leleknek és a veges emberi leleknek eletkozossege, osszekottetese. A vallasos ember az 616 istenseggel lep lelki Osszekottetesbe, lelkileg bekapcsolja ma0.t a mindenhato es mindenutt jelenvale) istensegbe, az istenseg eletado és eletfenntarto era szivja be lelkebe, mint a noveny az eltet6 napsugart és az eletfenntarto leveg6t. A: vallasos ember istenes ember, a ki az istenseggel egyetert, egyiitt erez es egyutt cselekszik. Mint a Szentirds mondja : mi.az Istenben vagyunk és mozgunk, mert az 6 nemzetsege vagyunk. Az Isten lelkenek és az ember lelkenek ez a szent osszehazasodasa : ez a vallas leghelso magva, ez a vallas eletenek titka és nyitja.

5 Tudorriany és tapasztalat egyarant azt tanitja, hogy a vegtelen isteni. leleknek a veges ernberi lelekbe val.() atsugarzasa, ataramlasa sztili a valid.- sos eletet. Ezt a tapasztalati igazsagot Ugy is kifejezhetja, hogy az embernek az isteni lelekbe vale) bekapcsolasabol keletkezik a vallasos elet, mely a tudesok meghatarozasa szerint elet az Istenbol, az Isten altal és az Isten szerint; mert mint Pal apostol mondja : O tale, 6 altala és 6 red nezve vannak mindenek (Rom. 11 :36).. A vallasos elet az istensegb61 fakado és benne gyokerez6 elete az embernek. A vallasos elet eppen azert, mert az istensegb61 fakad, er6teljes, gazdag _és sokoldald elet. Van neki gazdag bels6 vagy lelki vilaga, mely az isteni es az embed lelek legbens6bb szentelyeben el, hat és makodik. Szemmel nem lathato, erzekkel nem erzekelhet6 lelki magjai és csirai ezek a vallasos eletnek. A vallasnak ezt a bels6 eletet csak gondos onmegfigyeles, vagy bels6 tapasztalat titjan eszlelhetjuk. Az isteni er6hatasok lelki nkbe vale) behatolasa, istenseg kijelent6, megvalto, megszentel6 és iidvozito munkassaga egyfe161; ez isteni er6hatasoknak felfogasa, lelkunkbe bevetele a megvaltas, megszentel6des es ticlvozites lelki tenyeiben masfe161: egyt61 egyig oly bels6 lelki elemei a vallas eletenek, amelyeket a feltiletes szemlelet

6 BEVEZETES, 61S6 pillanatra alig vesz eszre, de a melyeket azalapos vizsgalat, a nyugodt belemerilles a.vallasos elet alapveto jelensegeinek ismer fel. Mert ezekb61 keletkeznek az istenseg mivoltarol es 1-milkodeseirol szolo kepzetek, fogalmak, esz-. mek es erzelmek, szoval ezekben nyilvanul a vallas egesz lelki termeszete és belso vilaga. De e belso eletnyilvanulatok mellett a vallasnak lathato nyilvanulatai is vannak. Ilyenek az istenseggel vala eletkozosseg kulso alakjai és szervei, nevezetesen az istentisztelet, az imadsag, 'az enekles és a tobbi istentiszteleti cselekvenyek ; ilyenek tovabba az istenseggel valo eletkozossegb61 szarmazo tanok, szervek és intezmenyek ; s ilyenek vegtil azok a tanbani szervezetben és intezmenyekben vegbemen6 valtozasok és atalakulasok, a. melyeken idok folytan. minden vallas atrnent és atmegy. A vallas eletenek eme bels6 es kuls6 megnyilatkozatait kozelebbrol veve negy focsoportba oszthatjuk. Az elso csoportba - a vallasos eletnek ama belso mozzanatait sorozhatjtik, melyek kozvetlentil az isteni er6hatasoknak'szillemenyei, min& a teremtes, gondviseles, kijelentes, megvaltas, megszenteles, udvozites stb. Ezek a vallasi elemek felt:ili-61, az istensegtol szarmaznak, az isteni miikodesnek eredmenyei, a termeszetfeletti er6-

7 nek kifolyasai. A vallasnak ime szorosan vett isteni elemei alkotjak a vallas isteni alapjat, a vallas isteni eletet,- a melyr61 valo ismeretet a vallastudomanyban a vallas metafizikajanak nevezik. A masodik csoportba a vallasos eletnek ama mozzanatait oszthatfuk be, a melyek az isteni erohatasok befolyasara a vallasos ember lelkeben mennek vegbe. Ugyanis az isteni erohatasokra az emberi lerek vallasos milkiidesbe jo, meghodol az istenseg elott, imadatra buzdul iranta, ontudatos eletkozossegbe lep vele, szoval rendezi az istenseghez vale:* viszonyat. Megalkotja az istenseg mivoltar61 és miikodeseirol valo fogalmat, beleilleszkedik az istenseggel valo osszekottetesbe, fell es szereti, de minden esetben imadja az istenseget, meghodol,felseges_ akaratja elott, azaz a Felsegesnek akaratja parancs és tilalom, tehat erkedcsi torveny lesz az ember szarnara. Ezeknek a lelki jelensegeknek és rniikodeseknek osszesegebol keletkezik a vallas lelki elete, a melyrol valo ismeretet a vallas pszichologiajanak nevezztik a vallastudomanyban. Az isteni alapbol az ember.1elkeben fakad6 vallas tarsadalmilag is szervezkedik. Nevezetesen tovabb terjeszteni es fenntartani igyekszik magat az emberi tarsadalomban, s e vegre kals6 szerveket és intezmenyeket teremt maganalt. Meg-

8 BEVEZETES indul a vallas kiilso elete. Ugyanis, az istenseg mivoltarol és milkodeseirol alkotott fogalmait tanokba, hitczikkekbe, hitvallasokba és hitrendszerekbe onti és foglalja. Ezekbol a tanokbol fejlodnek ki a vallas tanito szervei. Tovabba. minden 616 vallas megalkotja a hivok kozossege szamara a kozos istentiszteletnek cselekvenyeit, modozatjait, szertartasait. Ezekbol lesznek a vallasnak istentiszteleti vagy kultuszi szervei. Vegal minden 61 vallas hitkozossegi szerveket alkot maganak, nevszerint papsagot szervez, egyhazi alkotmanyt letesit, torvenyhozo, birdskodo e's kozigazgatasi rendet allit föl, a mely szerint a vallasi kozosseg eletet vezetni és kormanyozni kell. Ezekbol az egyhazi szervekb61 és intezmenyekbol fejlodik ki a vallas tarsadalmi itagy szoczicilis elete, a melynek ismerete alkotja a vallas tarsadalomtanat vagyis a vallas szocziologiajat. A. vallasnak erne roviden vazolt isteni, lelki es tarsa,dalmi elete minden vallaskozosseg koreben az idok folyaman tobb-kevesebb valtozason " és modosulason naegy keresztill. A vallas elet, az elet pedig soha nem marad egy helyben, hanem mindig vagy n6 és erosodik, vagy satnyul és visszafejlodik. A vallasnak is van fej16- dese, van evoluczioja, a mint ezt a tudosok nevezik. Mas szavakkal a vallcisnale tdrieneli

9 elete is van, mert minden vallas keletkezett, szuletett valahol és valamikor, elt, hatott és makodott valahol és valamikor. Ezert minden vallasnak tortenete és multja van, meg pedig nagyon valtozatos és nagyon melyrehato tortenete van. Nem csuda, sot egeszen terrneszetes tehat, hogy a vallasok torteneti eletevel, tijabb idoberi, sokat foglalkozik a tudomany, sot a vallasok torteneti ismeretebol Vallastortenelem nev 'alatt ktilon tudomany keletkezett, mely-az emberiseg tortenetenek egyik legerdekesebb resze. Ebben a kis konyvben, mely a vallas eletet akarja roviden megismertetni, mi is ebbal a negy szempontbol foglalkozunk a vallas eletevel: Ismertetni 'fogjuk eloszor a vans isteni aiapjat, azutan a vallas eletet az ember lelkeben, majd a vallas eletet a tarsadalornban és vegtil.a vallas eletet a tortenelemben.

10 I. RESZ. A vallas elete az Istenbene 2.. A vallasos diet isteni eleme. entebb jeleztilk mar roviden, hogy a vallas az istensegb61 fakado és az istenseg gyokerezo elet. Lassuk most egy kisse reszletesebben, mit ertiink a vallas isteni eleme alatt. A vallas isteni termeszetet, a keresztyensegre vonatkortatva, mar Gamaliel rabbi felismerte és a zsido nagytanacsban ova intette heves hitfeleit, hogy ne bantsak a Krisztus apostolait, hagyjanak beket nekik ; mert ha emberektol van e dolog, ugy is semmive lesz ; ha pedig Istentol van, ember azt fel nem bonthatja. A hit tudosok mind az oskeresztyenseg idejeben, mind a kozepkorban egyertelrmileg és minden estol isteni intezmenynek vallottak, és hirdettek a keresztyen vallast. Kalvin Janos azonban gondosan disztingvalt ebben a kerdesben is. Hires hittanaban (I. k. 3. és 5. fej.) a vallasos elet isteni terme-

11 12 A VALLAS ELETE szetet ket dologban ldtja. Az 6 eles szerneben eloszor azert isteni dolog a vallas, mert annak erzeket (divinatis census) Maga Isten veste be az emberi lelekbe. Azutan az is isteni elern a vallasban, I-logy a vallasos erzeket (a vallasos osztont) tobb irdnyd miikodesevel maga Isten kelti eletre az ember lelkeben. Ora igazsagot hirdet a tudos reformator, mid6n a vallas isteni termeszetenek ezt a ket elemet igy foglalja ossze : Isten nemcsak beletiltette az emberek lelkebe a vans magvat (religionis semen), hanem a vildg alkotasaban olyannyira kijelentette és sztintelen kijelenti magdt, hogy az ember, ha szemet kinyitja,. kenytelen az Istent meglatni. Istent61 van tehat, Istenb61 fakad az ember valldsos erzeke ; de hafalmdnak és bolcsessegenek feltdrasa dltal maga Isten kelti eletre is és inditja tevekenysegre is az ember vallasos erzeket. A mint mar Pal apostol tanitja : A mi az Istenben ldthatatlan, tudniillik az 6 orokkevalo hatalma és istensege, a vildg terernteset61 fogva az -6 alkotdsaib61 megertetven.meglattatik (Rorn. 1 : 20). A mint a 19-dik zsoltar mondja: Az egek hirdetik az ergs Istennek -dicsoseget es kezenek munkait hirdeti a kiterjesztett erasseg. Es a mint a mi derek Berzsenyink zengi: Teged.(Istent) clics6it a zenit és nadir, a szelveszek bus harca., egi ldng villama, harmatcsepp, viragszal hirdeti nagy kezed alkotasat. Mindezek alapjan ketsegtelenal megallapithato igazsag, hogy a vallasnak Isten a valodi eletkutfeje, erroforrasa és taple.16 ereje. A valldsos erzeket Isten tobbfele miikodesevel kelti eletre az -emberi lelekben.

12 A VALLAS ELETE AZ ISTENBEN 13 Mint mennynek és foldnek Mindenhato ura, a vallasok tanitasa szerint, Isten ad minden lenynek eletet, leheletet és mindeneket. Az ember, mid& megtapasztalja Istennek ezt az eletado hatalmat, meghodol elatte, fell és imadja 6t mint teremto twat, Istenet. Isten, mint minden teremtmeny sorsanak intezoje, mint vilagfenntarto és vilagkormanyzo hatalom, mindenekre kiterjeszti az 6 gondvisel6 josagat, mindenkinek segedelmet nyujt az 6 bajaban. Vallasos erzekevel az ember felismeri Istennek ezt a megtarto és segito hatalmat ; onkent' meghajol e josagos leny elott, szereti és imadja 6t, mint -gondviselo Istenet. Isten, mint orok vilagossag és bolcsesseg, mint tokeletes ertelem és teljes igazsag nemcsak a termeszeti, hanem a lelki vilagban is sztintelen hat, alkot, gyarapit. Vegtelen tokeletessegevel a maga kepere és hasonlatossagara teremtett emberek kortil nemelyeket szabad tetszese szerint feltalalokka, torvenyhozokka avat, masokat profetakka, latnokokka, milveszekke inspiral. A vallasos erzekkel felruhazott ember latja, szemleli, tapasztalja az istensegnek ezeket a csudalatos szellemi erohatasait, meghodol és buzgon leomlik ez elott a felseges tokeletesseg elott és dicsoiti, imadja az Urat, mint rnagat a szellemi vilagban is feltaro Istent, imadja a kijelentes Istenet: Isten, mint tokeletes szentseg és teljes josag, termeszetenel fogva szereti és elosegiti a jot s az erenyt, de termeszetenel fogva megveti és b-linteti a gonoszat, a bunt. Ebbol kifolyolag Isten mind a termeszeti, mind a szellemi vilag-

13 14 A VALLAS ELETE ban a sajat szent akaratjat tette torvennye és akaratjanak ervenyesitesevegett megszabta a vilag erkolcsi rendjet, rnindenhato hatalmaval pedig biztositotta a vilagban az erkolcsiseg uralmat. Az okossagra és szabadsagra teremtett embert is beallitotta ebbe az erkolcsi vilagrendbe. A vallasos erzekkel felruhazott ember,- a mint eszmelni kezd, megerzi es megtapasztalja a lagnak ezt az Istent61 megszabott erkolcsi rend-, jet, fokozatosan fe1ismeri az erkolcsi er6k isteni erteket, meghodol a szentseg es josag Ura elatt, diesolti és imadja Istent, mint erkolcsi torvenyadot és birot. Vegiil Isten a maga legbensobb valojat, az Ora szeretetet, az orok- irgalmassagot, a vegtelen kegyelmet is feltarta az emberisegnek. Mikor eljott az idok teljessege, Isten a maga egesz teljessegeben megjelent a Jezus 'Krisztusban, ki altal Isten nekunk embereknek szereto mennyei atyank lon, a ki- szent fia. Altai a bent61 orok valtsagot szerzett, a ki szent lelke altal az embereket Isten gyermekeive, az emberiseget Isten orszagava tette es teszi. Az ember vallasos erzeke Istennek a Jezus Krisztusban valo eme megtestestileset reszben mar a Krisztus idejeben felismerte, nagyobb reszben azota sztintelen felismeri, hiv6 lelekkel elfogadja es Istent mint megvalto és ildvozit'6 szeretetet szere'ti, dicsoili és illladja. A mondottakbol latnivalo, hogy a vallasos elet isteni elemei azok az isteni milkodesek, a melyekkel a Mindenhato az emberekben a vallasos erzeket el6szor eletre kelti, azutan folyto-

14 A VALLAS ELETE AZ ISTENBEN 15 nos miikodesben tartja és fokrol fokra tokeletesiti. Mert az Isten nem tetlenseg, hanem orok tevekenyseg ; a mint Jezus is tanitja : az en mennyei Atyam szantelen munkalkodik (Jan. 5 : 17). A vallasos eletet megalapozo és tovabbepit6 isteni mukodesek a kovetkezok : a teremles, amellyel mindenhato hatalmara eszmeltet az Ur ; a gondviseles, a mellyel isteni josagat erezteti ; a vallasi kijelentes, a mellyel isteni tokeletessegeit szemlelteti es kozli az emberekkel ; az erkolcsi kijelentes, a mely Altai az erkolcsi vilagrendet megalapitotta, fenntartja, igazgatja és taplalja s az embervilagot erkolcsi hivatasara ebreszti és abban megtartja ; vegill a megvaltas, a mely Altai alvosseget szerzett és biztosit az emberek szamara a nagykegyelmii Uristen. A vallast eletrekelto, megalapozo és biztosito isteni munkassagok azonban targyuk szerint egymastol egyben-masban kiilonboznek. A terem-, tesbol Isten dics6seges mindenhatosaga, a gondviselesbol vegnelktili bolcsessege és josaga, a kijelentesbol sokoldahl tokeletessege, az erkolcsi vilagrendezesbol teljes szentsege és igazsaga, a megvaltasbol tokeletes szeretete sugarzik ki az istensegnek az embervilagra. Az is figyelemremelto a vallast megalapozo, biztosito és taplalo - isteni munkassagokban, hogy az egyes munkassagokat Isten az emberisegnek mind torteneti, mind' egyeni eleteben nem egyszerre tarta fel, hanem az ember fejlodeskepessegehez alkalmazkodva fokozatosan és killonbozo id6kben ervenyesitette és ervenyesiti ma is. Ebb61 folyolag a vallasalapito, vallasbiztosito és vailastaplalo isteni

15 c 1 A VAtleAS ELETE erohatasoknak felismerese is,lassankent és fokozatosan,- tortent és tottenik. az emberiseg kor& ben, a,rninek legmeggy6z61db bizonyiteka az' a teny, bogy a vallasokban _az isteni mnnkassag-okrol nagyon sokfele es - nagyon killonbozo ertekd tanitasok és hagyornanyok vannak ervenyben. 3. : Isten terernto, m.unkassaka. Az istenseg teremt6 rriunkassagarol valo hit minden vallasnak kortis alkoto resze. A vallastortenelerry egyetlenegy vallasalakot sem ismer, mely az istenseg, Seremt6 milk6deset ne hinne - - és ne hirdetne. Es ez egeszen termeszetes ; alert - az 'isteni teremt6 makodesfol valo hit esznieileg az istenseg mindenhatos4ganak és a vilag terbeli és idobeli korlatozottsag4nak sztiksegketpi, folyo manya. Arriiridenhato Isteri, teremto munkassa= gat minden valla'sban sejti, hiszi 6 tapa.ztalja az-ember vallaso erzeke de az alsofokii- validsokban a kezdetleges.vallagos erzek reszer61 nagyon fogyatekos az istenseg terernto senek mind a feiismerese, mind a tariszeril formulazasa. De a roily altaiano az isteni teremt6 rntiko-. des erzete és tapasztalata, csaknern oly killonbozok a formak és a modok, a kepzetek és' tatok, a melyekbe a killonbozo vallasokban, 'a vallasos erzek a teremteshitet oltortette. Az istenseg teremt6 milkodese rnindentitt rigyanaz, de a teremtes felismerese és.formulazasa az ember reszer61 nagyon killonboz6. A meg szervezetlen

16 A VALLAS ELETE AZ ISTENBEN 17 es kezdetleges termeszet-vallasokban, a hol sok szellemben (polidemonizmus) hisz a primitiv ember, nagyon tarka-barka hitregekbe, legti5hbnyire nem is vilagteremtesi, hanem csak vilagkeletkezesi hitmondakba oltlizteti az emberi -kepzetet az istenseg teremro' munkassagat. A sok istenhivo vagyis politheista vallasok vagy reszletes hitregekben, mitoszokban és hitmondakban regelik el a vilag eloallasat, mint a gorog (Hesiod-fele) isten- és vilageredet hitregeje (theoés kozmogonia) ; vagy fantasztikus kepzelgesekkel magyarazzak ki a vilag eredetet, mint a hindu emanacio-elmelet, mely szerint a vilag a Brahmabol (mint a let oscsirajabol) folyt, vagy ornlott ki. De a monoteista heber, keresztyen és mohamedan vallasok mar az egy mindenhato Isten teremto munkajat helyesen felismerik es megfelelo tanban vagy hitczikkben formulazzak. A monoteista vallasok egyertelmaleg hiszik és valljak, hogy az egy mindenhato Isten mindenhate) erejevel kezdetben teremtette, azaz nem letez6b61 letez6ve tette a vilagot. A monotheista vallasok mindnyajan a teremtes vagy kreacio hivei. Am a pozitiv vallasok mellett a bolcselok termeszetfilozofiaja és theologiai elmelodese is mind Indiaban, mind Gorogorszagban, mind a keresztyen, vilagban szamos hozzavetest (hipotezis) termelt a vilag keletkezeserol. Emlitesre meltok : az indiai szankja bolcseszetnek az a hitnezete, hogy az anyag és az era Orokkevalo, melyet a modern europai termeszetbolcselet sok helyen felkapotf ; a gorog EmpedokIes kivaiasz- Dr. Sifts Farkas: A vallas elete. ociate, 2 K3M1 viar SAO"

17 18 A VALLAS ELETE tasi elmelete (szelekczio-teoria), mely szerint az alaktalan 6selemek szerencses veletlen kozbejatszasaval elolenyekke és letalakokka kivaltak, melyet a modern evoluczionistak és szelekczionistak napjainkban (Hackel és tarsai) ismet divatba hortak ; Demokritos ratomisztikaja, mely szerint bizonyos egyszeril orokletii 6sparanykak_ forgas altal killonfele alakokka, testekke és lenyekke tomortiltek, mely hipotezist, javitva es bovitve, ma egyedul ildvozito tudomany gyanant: hirdet a modern materializmus ; Anaxagoras és Plato dualizmusa, mely a vilagot az orok alaktalan anyagbol (khaoszbol vagy hille) a vilaglelek vagy szellem altal alakittatja stb. Vizsgalva az alsobbfoku vallasok terehates hitregeit vagy mitoszait, mindjart els6 tekintetre feltiinik bennuk az a kozos jellemvonds, hogy a mindenseg eloallasat az istenek keletkezesevel legtobbnyire egyiltt kepzelik, tehat hogy a vilageredet vagy kozmogonia egyszersmind isteneredet vagy teogonia is Ezekben a primitiv validsokban az istenek nem oroktol fogva és nem orokke valo lenyek, hanem sziiletnek és meghalnak, mint mi haland.o emberek. Ha pedig a fejlettebb torteneti vallasok mitoszait vessztik szemilgyre, ott az a korillmeny ragadja meg figyelmilnket, hogy a teogonia a vallasi fej16- des emelkedesevel aranyosan kiszorul a hitb61, mig vegre egeszeh eltunik s helyet enged a kreaczionak, vagyis a teremtesben valo hitnek. Tehat mine! fejlettebb a vallas, annal kevesbbe ismer teogoniat s annal inkabb vallja a kreacziot. Vegre, ha az egyistenhivo vagy mono-

18 A VALLAS ELETE AZ ISTENBEN 19 teista vallasokat hasonlitjuk ossze, ezek mar hatarozottan a teremtes-eszmenek hivei, elvetik a teogonia teves hitet, a kozmogonia elv6t pedig csak a teremtes-eszmevel -parositva fogad.* el. Fe'Vino teny azonban, hogy a vilageredet kerdesevel nemcsak a pozitiv vallasok foglalkoznak, hanem a bolcseszek és termeszettudosok is -minden idoben elmelkedtek és vizsgalodtak fel6le. Indiaban, Gorogorszagban, a keresztyen bolcseszetben és az Ujkori termeszettudomanyban mindig elenk vitatas és kutatas targyat kepezte és- kepezi a vilag, a mindenseg, a lenyek es az ember eredetenek kerdese. E tenykortilmenynek az a magyarazata, hogy a vilag e16- allasa kerdeseben mar eredetileg is ket ktilon lelki mozzanat rejlik. Egyik a szorosan vett vallasi, melynek az a kovetelmenye, hogy a vilagmindenseg ne csak megleteben, hanem e16- allasaban is az istensegtol hozassek abszokit ftiggesbe. Masik az altalanos tudalmi vagy ertelmi mozzanat, mely lelkiinknek azon velesztiletett tudasvagyaban gyokerezik, hogy minden okozatnak, tehat a mindensegnek is okat, miertjet és mikentjet kutatja. Ennek a kettos tenynek alapjan ketsegtelentil megallapithatjuk, hogy a vilageredet kerdese a vallasnak és a tudomanynak kozos kerdese, melynek valamelyes megoldasara mind a hit, mind a tudas embere a dolog termeszete Altai utalva van. Kozelebbrol tekintve, a hit embere inkabb a vallasi oldalt szokta és fogja ervenyesiteni ; ezert a vallas, ha letfolteteler61 lemondani nem akar, a vilageredet kerdeseben mindig a 2*

19 20 A VALLAS ELETE teremtes-eszmenek marad a hive és vedelmezoje. A tudas embere pedig hivatasanal fogva a tudas erdeket tartja szem elott, kutatasaban arra torekedik, hogy a vilageredet misztikus kerdesebe a tudas szovetnekevel is behatoljon. A vallas kovetelmenye vagy Tosztulaturna e kerdesben az, hogy a vilagmindenseg s ebben az egyes letez6k letokfejetil az abszoltit szellem ismertessek el. Mert az istenseg csak akkor valosagos Isten, ha eredeteben is, fennallasaban is minden letel és miikodes tole ftigg. A teremtesro nem kepes Isten csak nevleges és nem valosagos Isten. A vallasos hitnek olyan. Isten kell; a ki szabados ura a vilagnak és termeszetnek, az eletnek és halalnak, a ki mennynek és foldnek mindenhato teremt6je. Minden tobbi,kerdes, nevezetesen a teremtes modozatanalt, sorrendjenek stb. kerdese, nem a vallasos hitet, hanem a tudasvagyat erdekli, tehat a tudas korebe utalhato. Ennelfogva a vallasnak itt azon erdeke Ovando meg, hogy a termeszeti és szellemi eroknek els6 kezdetei (monas-ok) az orok Isten abszolut hatalniabol, ennek tudatos akaratelhatarozasa altal szarmazzanak. Hogy azutan ezek az oserok mina osszemakodes, mina yegyiiles és ming torvenyek szerint alakiiltak és fejl6dtek mechanikai, vegyi, elettani és lelki erokke és valosagokka, azt felderiteni a tudas feladata. A tudas kovetelmenye pedig az a vilageredet kerdeseben, hogy az egyes letezok szarmazasanak és leszarmazasanak modjat vagy mikentjet deritse fel.. E vegb61 a tapasztalat altal az oksagi

20 A VALLAS ELETE AZ ISTENBEN 21 torveny lanczolatan felkiseri a valosagok eredetet a legszels6 veges okig, de ott aztan kenytelen megallani és bevallani, h6gy megszunik a tapasztalati, megszunik a termeszet hatara, megakad a tudomanyos eszleles és elkezdoclik a termeszetfelettinek, a tisztan lelki eletnek, a lathatatlan dolgoknak, egy sz6val a hitnek Peldaval vilagositva : a terrneszettudomany a Kant-Laplace-fele teoriaban a vilagtestek s ezek kozott a fold keletkezesenek mikentjet vissza tudja vinni egesz az osgazig-; de hogy az osgaz honnan vette magat, arra kenytelen azzal felelni, hogy nem tudom. Vagy az elettan, a biologia az organikus vagy szerves lenyek fejl6cleset visszakiseri az oscsirdig vagy az osprotoplazmaig, az allatok eredetet,pedig visszaviszi az 6sembrioig ; de hogy az 6sembri6 mibol lett, arra nem tud feleletet adni. Vagy az ember testi szervezetenek fejl6deset a termeszettudomany Darwinnal kimagyarazhatonak yell a hozza leghasonlobb allati testb61; de hogy ez az AIME test honnan kapta azt a szellemi szikrat, a mit okos leleknek nevezank s a minek segitsegevel az a kerdeses allat emberi lennye lett, azt a tudasismet nem tudja megfejteni. A vallasok teremteseszmeje meg eppen azt a gondolatot tartalmazza, hogy a kifejlesi elmelet Altai s altalaban semmi tudas Altai els6 kezdetukig vissza nem kiserhet6 6ser6k és oselemek az abszolat isteni szellem teremt6 mavenek gyamolcsei. Nem nehez tehat belatni, hogy a tudomanynak s kozelebbrol a termeszettudomanynak.01 felfogott erdeke nem tamadja meg a teremteshit

21 22 A VALLAS glete vallasos elemet, azt tudniillik, hogy a veges dolgoknak teremt6 okfeje a mindenhatosaganal fogva erre kepes Isten. Viszont az is konnyen belathat6, hogy a vallasnak helyesen ertelmezett kovetelmenye, mely a lathatatlan vilagra vonat-, kozik, nem all ellentetben a tudomany kovetelmenyevel, mely helyesen felfogva, csak az erzekelheto vilagra terjed ki. Ekkent a vallas és a tudomany bekesen megosztozhatnak a roppant mindenseg birodalman, ha nem lepik at a termeszetilknek megfele16 illetekessegtik hatarat. 4.. Az Isten gondviselo munkassaga. Az istenseg gondviselo makodeset a kezdetleges vallasok fokan is sejti, erzi és tapasztalja a vallasos erzek. Ketsegtelenal bizonyitja ezt az a vallastorteneti hogy minden vallasban hitt és hisz az ember az isteni gondviselesben. De az isteni gondviseles felismerese és formulazasa a vallasos ember -Altai nagyon fogyatekos a kezdetleges vallasokban, a kozepfoku vallasokban sem kielegito, egyedul csak a keresztyen vallasban megfele16 és helyes. Pedig az Isten gondvisel6 makodesenek helyes és teljes -felismerese egyik legsarkalatosabb eleme, isteni megalapozoja és biztositeka az egeszseges vallasos eletnek. A politeista vagy sok istenhiv6 vallasokban meg nagyon hianyosak a gondviselesrol yak) kepzetek, mert az istenek nem urai, hanem csak tagjai és Teszei a mindensegnek, az igazi sors-

22 A VALLAS ELETE AZ ISTENBEN 23 &into és sorsintezo hatalom a szemelytelen vegzet. A sok istenseg hibas felfogasanak megfele- 161eg az isteni gondviselest is megosztja a teves Liton jaro vallasos gondolkozas egyik-masik jó istenseg kozott. A politeista gondviseles-hitnek az a fo, jellemz6 sajatsaga, hogy a vilag gondozasaban nem mindenik istenseg vesz reszt, hanem a vilag fenntartasat és kormanyzasat csak a nagyon korlatolt hatalmti jo istenek vegzik. Ez a hianyos felismerese az isteni gondviselesnek ket forrasbol szarmazik. Eloszor onnan, hogy a politeista vallasokban hibas a vilagkep és ebbol folyolag nines sem az egyseges termeszeti vilagrendr61, sem az egyseges erkolcsi vilagrendrol kielegito felfogasuk. Masodszor es fokent onnan ered a politeista gondviseles-hit hibas volta, hogy hianyzik bell:51e az egy igaz Istenrol vale helyes és teljes erkolcsi forgalom s ennek folytdn az igazi erkolcsi gondviseles. Peldak bizonyitjak. A zendvallasban Ahuramazda a gondviselo istenseg, a ki azonban Ahrimannal, a minden rosszak istenevel, allando harczban all és csak haromezerevi ktizdes utan tudja of legyozni ; addig adaz termeszeti és erkolcsi harcz dill a ket istenseg kozott. A brahmanizmusban Visnu a gondviselo és megtarto istenseg, de hatalma nem terjed ki az egesz vilagra, a gonoszsag vilagan nem 6, hanem Sziva, a rombolas istene, uralkodik. A gorogok vallasaban Zetisz, Apollo és Hestia vegzik a vilagfenntarto és embersegito gondviselest, de oly korldtolt hatalommal, hogy a termeszeti es erkolcsi rosszak vilaga nem ta:-tozik az 6 hataskorlikbe ;

23 24 A VALLAS ELETE a sorsintez6 legfobb hatalom nem az istenek, hanem a szernelytelen vegzet (ananke), a vaksors kezeben van. Altalaban a rosszal s killonosen az erkolcsi rosszal szemben a politeista istenek korlatolt hatalmuknal fogva nem tudnak rendszeres és hatalyos vedelmet es biztositekot nyujtani a jó szamara, mert beloliik is hianyzik az abszolutsag termeszete s mert vallasuk egesz vilagfelfogasa nem tud felemelkedni az orok és szent Isten anal teremtett és kormanyzott erkolcsi vilagrend fogalmara. A mohamedan vallas sem tudott az isteni gondviseles helyes es teljes fogalmara felemelkedni, mert bar egy Istent" vall, de hianyos az istenfogalma. Allah hatalmas, transcendens feletti) Isten, de lenyebol hianyzik az istenseg etikai immanencziaja vagyis a vilagot es Merit az erkolcsi vilagot aloe) és athato szeretetereje. Az egyoldalulag vilagfeletti Allah nem tud lehajolni az 6 okos termtmenyeihez, hogy lelkevel eltesse, szeretetevel athassa, josagaval segitse, irgalmassagaval szeresse, kegyelmevel megvaltsa és advozitse &et. Allah abszolut torvenyado, szigortian parancsolo és biraskodo isten, de nem irgalmas, nem kegyelmes megvalt6 és tidvozito istenseg. E hianyos istenfogalomb61 kifolyolag a mohamedanizmusban is hianyzik a szeretetteljes és kegyelmes erkolcsi gondviseles, a melynek hely& itt is a fatalizmus, vagyis a kerlelhetetlen vegzetben, a rideg vaksorsban, a fatumban valo hit foglaija el. Az osz6vetsegi zsid6 vallasban, a tisztabb rnonoteizmusbol (egy istenhit) kifolyolag az

24 A VALLAS ELETE AZ ISTENBEN 25 isteni gondviselesben valo hit is tisztabb és helyesebb, mint a keresztyensegen kivul az osszes tobbi vallasokban. A zsidosag mar ismeri az erkolcsi tnonoteizmust ; hisz egy egyseges erkolcsi vilagrendben, melyet Jehovanak a Tizparancsolatban kijelentett akarata tar fel ; tud Jehovanak fensegesebb erkolcsi termeszeter61, mely kepes is, kesz is arra, hogy a jot a rossz ellen, az erenyt a bun ellen, az igazsagot a hamissag ellen mar itt a foldon megvedje, megsegitse és diadalra jutassa ; a zsidosag vallja az egyeni vagy szemelyes gondviselest is, mert az Ur mindenkinek orizo pasztora, eletsorsanak intezoje. SzOval a zsido vanes ismeri az erkolcsi gondviselest, mert a Jehova nem csupan mindenhato szuverenitas vagy felsegiseg, hanem mindenhato és mindentittjelenvalo igazsag és szentseg is, a ki a rosszbol is kepes jot kihozni, a ki az emberek altal kigondolt gonoszsagot is jora tudja forditani, a ki a jot termeszetenel fogva szereti és el6segiti, a rosszat termeszet szerint akaddlyozza és biinteti. De azert a zsido gondviselestannak mégis van ket sarkalatos hianya, a melyek el6tt nem szabad szemet hunynunk. Egyik az egyetemesseg hianya, vagyis az, hogy mivel a zsido Jehova els6sorban nemzeti Isten, csak Izraelnek istene, a Id' ebbol folyolag fokent az lzrael nepet, mint testuleti vagy kollektiv szemelyt gondozza, vezerli és segiti ; de ez az eletgondozo és sorsintez6 gondviseles a tobbi nem zsido nepekre alig terjed ki. Ezert a zsido gondviseles nem igazi, nem egyetemes emberi, hanem inkabb reszleges vagy partikularis zsido

25 26 A VALLAS ELETE gondviseles. Masik sarkalatos hianya a zsid6 gondviselestannak, hogy nem ervenyestil benne az isteni kegyelem. A zsido Jehova tiszta erkolcsi torvenyt ad, vilagos erkolcsi parancsokat szab az ember ele, hatarozott fogalmat nyujt az erkolcsi vilagrendrol, mely azonos az Isten akaratanak uralmaval, a teokracziaval ; de nem nyujt a bilnben vergodo embernek segit6kezet a szaba- Aulasra, nem ad isteni erot a megvaltasra, nem reszesiti ildvozit6 kegyelrneben az tidvossegre sovargo lelket. Az igazi, a tokeletes gondviselestant Jezus tarta fel az emberisegnek. A tokeletes gondviseles mar magaban az istenseg keresztyen einevezeseben is kifejezesre jut, mert az Isten minden embernek szereto mennyei atyja, a ki minden emberi teremtmenyet szereto atyai gondozasban reszesiti. Ezert a - keresztyen gondviseles nem reszleges vagy partikularis, hanem minden nepre és minden egyenre kiterjed6 egyetemes vagy univerzalis gondviseles. Azutan a mindenhato Isten nem csupan a termeszeti vilagot tartja form és igazgatja, hanem a szellemi és az erkolcsi vilagnak is gondviselo ura, tehat a keresztyen gondviseles teljes es tokeletes erkolcsi gondviseles, mely mindenhato erejevel minden testi es lelki, foldi es mennyei jot fenntart es atyai Mks szeretetevel ugy.igazgat, hogy a vilagon a bun tiller& és vegleges diadalt nem vehet, hanem a jó és az ereny uralma a vild.- gon biztositva van. Isten tehat nemcsak a termeszeti, hanem az erkolcsi vilagnak is felseges vagy szuveren ura, a kinek hatalma kiterjed jora és rosszra, erenyre és bare, de nem egy

Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS. Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára

Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS. Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára Eletunk Krisztus 8 osztaly.indd 1 2010.07.15. 16:39:13 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő FÜLÖPNÉ

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik.

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Katolikus VALLÁSI KALAUZ Általános készületi anyag a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Péceli

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXXV. éuf. 1900. September October. 5-dik füzet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXXV. éuf. 1900. September October. 5-dik füzet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXXV. éuf. 1900. September October. 5-dik füzet. A keresztény egység.* Az emberiség testvérisége az evangelium szerint nem egyházi, nem is dogmatikai, hanem erkölcsi közösség. Erről

Részletesebben

TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ

TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ ÚJ REMÉNY BAPTISTA GYÜLEKEZET MÁSODIK ALKALOM A TEREMTÉS ÉS A TEREMTŐ NAGYSZERŰSÉGE TARTALOMJEGYZÉK Bev: A teremtés nagyszerűsége Zsolt 8 Milyen nagyszerű a világ I, Isten

Részletesebben

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA Összeállította: Dr. Veres András Eger, 1993 TARTALOM Erkölcsteológia I I. rész: Az erkölcsteológia alapfogalmai...11 1. A katolikus morálteológia lényege és feladata...11

Részletesebben

Bevezetés a wesleyánus teológiába

Bevezetés a wesleyánus teológiába William M. Greathouse H. Ray Dunning Bevezetés a wesleyánus teológiába Átdolgozott és bővített kiadás Názáreti Egyház Alapítvány 2009 A könyv eredeti címe: An Introduction to Wesleyan Theology By William

Részletesebben

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ KPSZTI 2004. 1 Útmutató a szemelvénygyűjtemény használatához A liturgiából kiinduló dogmatika tantervi anyagához

Részletesebben

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám Ára: 350,- Ft Sion fiai örüljenek királyuknak! (Zsolt 149,2) Áldott karácsonyi ünnepet és új esztendõt! BSz orvos-konferenciája,

Részletesebben

Az isteni kinyilatkoztatás

Az isteni kinyilatkoztatás Az isteni kinyilatkoztatás Meghatározás: kinyilatkoztatás (lat. revelatio) 1. általános értelemben a személy részéről olyan önmagára vonatkozó ismeret önkéntes, szabad és szeretetből történő közlése, mely

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: Vízkereszt utáni III. VASÁRNAP. I. sorozat: vasárnap, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!

Dr. Marczell Mihály: Vízkereszt utáni III. VASÁRNAP. I. sorozat: vasárnap, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet! Dr. Marczell Mihály: Vízkereszt utáni III. VASÁRNAP I. sorozat: vasárnap, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 21. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Előszó...

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

A VALLASPSZICHOLOGIA FEJLODESENEK TORTENETE

A VALLASPSZICHOLOGIA FEJLODESENEK TORTENETE A VALLASPSZICHOLOGIA FEJLODESENEK TORTENETE IRTA : DR. VASADY 138LA 11 TA RTALOMJEGYZEK : Bevezetes I. A vallaspszichologia torteneti fejlodese a modern, modszeres, empirikus 1 pszichologia felviragzasa

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: Vízkereszt utáni V. VASÁRNAP. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!

Dr. Marczell Mihály: Vízkereszt utáni V. VASÁRNAP. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet! Dr. Marczell Mihály: Vízkereszt utáni V. VASÁRNAP I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 23. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 Előszó...5

Részletesebben

Recenzió In: Keresztény magvető, (72.) 1940/4-5. 203.

Recenzió In: Keresztény magvető, (72.) 1940/4-5. 203. 1 2 Recenzió In: Keresztény magvető, (72.) 1940/4-5. 203. Clarke Szent-Iványi: A keresztény imádkozás". Unitárius vallásos irodalmunkban már rég óta érezzük egy olyan könyvnek a hiányát, mely unitárius

Részletesebben

HELMUTH VON GLASENAPP. Az öt világvallás. Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó

HELMUTH VON GLASENAPP. Az öt világvallás. Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó HELMUTH VON GLASENAPP Az öt világvallás Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó Határozó jegyzete: Egyáltalán nem foglalkoztam a könyv tartalomjegyzékével,

Részletesebben

Í r t a : H e i z e r T a m á s ( V. é v f. ) B T A, 1 9 9 4.

Í r t a : H e i z e r T a m á s ( V. é v f. ) B T A, 1 9 9 4. SZAKDOLGOZAT Í r t a : H e i z e r T a m á s ( V. é v f. ) B T A, 1 9 9 4. GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELÕK AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN Rendszeres teológiai Tanszék 2 Témavezetõ tanár: Almási Mihály Tartalomjegyzék Elıszó...8

Részletesebben

Teremtéstan III. 1. A teremtés mint a Szentháromság műve

Teremtéstan III. 1. A teremtés mint a Szentháromság műve 1 Teremtéstan III Mai irányzatok a teremtéstanban 1. A teremtés mint a Szentháromság műve A keresztény teológia mindig vallotta, hogy a teremés a szentháromságos egy Isten műve, de a hagyományos teremtéstanban

Részletesebben

NYILATKOZATAI MÉDIUMI ÚTON MEGNYILATKOZÓ SZELLEM TANÍTÁSAIT ÖSSZEGYŰJTÖTTE: (1897-1905 KÖZÖTT) FORSBOOM BERNÁT

NYILATKOZATAI MÉDIUMI ÚTON MEGNYILATKOZÓ SZELLEM TANÍTÁSAIT ÖSSZEGYŰJTÖTTE: (1897-1905 KÖZÖTT) FORSBOOM BERNÁT EMÁNUEL SZELLEM NYILATKOZATAI * MÉDIUMI ÚTON MEGNYILATKOZÓ SZELLEM TANÍTÁSAIT ÖSSZEGYŰJTÖTTE: (1897-1905 KÖZÖTT) FORSBOOM BERNÁT * A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE 1923 ÉVI KIADÁSA NYOMÁN ÚJRA KIADJA AZ

Részletesebben

Mt 7,21: nem minden aki ezt mondja: Uram! Uram! - megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát;

Mt 7,21: nem minden aki ezt mondja: Uram! Uram! - megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát; I. Alapfogalmak: 1. Mi a vallás? A vallás az Isten és felebarát iránti szeretet. Lásd: Mk 12,28-31: minden parancsolatok között az első: szeresd az Urat, a te Istenedet... a második hasonlatos ehhez: szeresd

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: PÜNKÖSD. II. rész: PÜNKÖSD UTÁNI XIV. VASÁRNAP. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: PÜNKÖSD. II. rész: PÜNKÖSD UTÁNI XIV. VASÁRNAP. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: PÜNKÖSD II. rész: PÜNKÖSD UTÁNI XIV. VASÁRNAP I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 66. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

DR. ELŐD ISTVÁN VALLÁS ÉS EGYHÁZ. katolikus szemmel SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA BUDAPEST 1981.

DR. ELŐD ISTVÁN VALLÁS ÉS EGYHÁZ. katolikus szemmel SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA BUDAPEST 1981. DR. ELŐD ISTVÁN VALLÁS ÉS EGYHÁZ katolikus szemmel SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA BUDAPEST 1981. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 KATOLIKUS SZEMMEL...4 A VALLÁS...5 VIZSGÁLÓDÁSUNK

Részletesebben

FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA

FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA APOR VILMOS KATOLIKUS FÕISKOLA FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA BOROS ISTVÁN A képzés bevezetése a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása

Részletesebben

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Kolozsvár 2010 1 Második Helvét Hitvallás Fordította Buzogány Dezső, Juhász Tamás és Sipos Gábor (Kolozsvár, 1988) A kolozsvári protestáns teológián a református

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE Békés Gellérttel (Lukács László) " 524. MAI MEDITÁClÓK JÁNOSY ISTVÁN: Gondolatok az archetípusról... 532

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE Békés Gellérttel (Lukács László)  524. MAI MEDITÁClÓK JÁNOSY ISTVÁN: Gondolatok az archetípusról... 532 vigilia 51. ÉVFOLYAM, JÚLIUS Szent Jakab havában (Tarjányi Zoltán)........................................ 481 GALGÓCZY ZSUZSA: Hajnali vizeken (vers) 482 TÖRÖK ENDRE: Vlagyimir Szolovjov 483 VLAGYIMIR

Részletesebben

Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009

Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009 Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009 A Biblia első teljes magyar fordítása, a Vizsolyi Biblia: A kezdetek: Mózes első könyvének első lapja, a címlap, János evangéliumának első lapja Boldogító

Részletesebben

A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom

A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom Tartalom... 1 Bevezetés a negyedéves tanulmányhoz... 4 Bevezetés az Efézus 1: 1-14-hez... 7 I. - 2013. 01. 05. Alapozó tanulmány: A bűn, a törvény és a

Részletesebben

Ember és üdvösség kapcsolata buddhista és keresztény tanítások tükrében

Ember és üdvösség kapcsolata buddhista és keresztény tanítások tükrében Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Levelező Tagozat Ember és üdvösség kapcsolata buddhista és keresztény tanítások tükrében Szakdolgozat Készítette: Kerékjártó Mihály Konzulens: Dr. Kránitz

Részletesebben