HAZI KINCSTAR A VALLAS ELETE. DR. SZOTS FARKAS, VALLAS-ERKOLCSI ENT() KONYVEK SOROZATA. XVI. KOTET: A MAGYAR PROT. IRODAI,MI TARSASAG KIADVANYA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAZI KINCSTAR A VALLAS ELETE. DR. SZOTS FARKAS, VALLAS-ERKOLCSI ENT() KONYVEK SOROZATA. XVI. KOTET: A MAGYAR PROT. IRODAI,MI TARSASAG KIADVANYA."

Átírás

1 HAZI KINCSTAR VALLAS-ERKOLCSI ENT() KONYVEK SOROZATA. A MAGYAR PROT. IRODAI,MI TARSASAG KIADVANYA. SZERKESZTI DR. SZOTS FARKAS, A TARSASAG TJTKARA. XVI. KOTET: A VALLAS ELETE. BUDAPEST, 1915.

2 BUDAPEST, 1915.

3 HORNYANSZKY VIKTOR CS. ES MR. upv. KONYVNYOMDAJA, BUDAPEST.

4 vallas elet. Kat hatalmas lelki er6 osszemukodeseb61 fakado elet. Minden vallas, a vegetlen isteni leleknek és a veges emberi leleknek eletkozossege, osszekottetese. A vallasos ember az 616 istenseggel lep lelki Osszekottetesbe, lelkileg bekapcsolja ma0.t a mindenhato es mindenutt jelenvale) istensegbe, az istenseg eletado és eletfenntarto era szivja be lelkebe, mint a noveny az eltet6 napsugart és az eletfenntarto leveg6t. A: vallasos ember istenes ember, a ki az istenseggel egyetert, egyiitt erez es egyutt cselekszik. Mint a Szentirds mondja : mi.az Istenben vagyunk és mozgunk, mert az 6 nemzetsege vagyunk. Az Isten lelkenek és az ember lelkenek ez a szent osszehazasodasa : ez a vallas leghelso magva, ez a vallas eletenek titka és nyitja.

5 Tudorriany és tapasztalat egyarant azt tanitja, hogy a vegtelen isteni. leleknek a veges ernberi lelekbe val.() atsugarzasa, ataramlasa sztili a valid.- sos eletet. Ezt a tapasztalati igazsagot Ugy is kifejezhetja, hogy az embernek az isteni lelekbe vale) bekapcsolasabol keletkezik a vallasos elet, mely a tudesok meghatarozasa szerint elet az Istenbol, az Isten altal és az Isten szerint; mert mint Pal apostol mondja : O tale, 6 altala és 6 red nezve vannak mindenek (Rom. 11 :36).. A vallasos elet az istensegb61 fakado és benne gyokerez6 elete az embernek. A vallasos elet eppen azert, mert az istensegb61 fakad, er6teljes, gazdag _és sokoldald elet. Van neki gazdag bels6 vagy lelki vilaga, mely az isteni es az embed lelek legbens6bb szentelyeben el, hat és makodik. Szemmel nem lathato, erzekkel nem erzekelhet6 lelki magjai és csirai ezek a vallasos eletnek. A vallasnak ezt a bels6 eletet csak gondos onmegfigyeles, vagy bels6 tapasztalat titjan eszlelhetjuk. Az isteni er6hatasok lelki nkbe vale) behatolasa, istenseg kijelent6, megvalto, megszentel6 és iidvozito munkassaga egyfe161; ez isteni er6hatasoknak felfogasa, lelkunkbe bevetele a megvaltas, megszentel6des es ticlvozites lelki tenyeiben masfe161: egyt61 egyig oly bels6 lelki elemei a vallas eletenek, amelyeket a feltiletes szemlelet

6 BEVEZETES, 61S6 pillanatra alig vesz eszre, de a melyeket azalapos vizsgalat, a nyugodt belemerilles a.vallasos elet alapveto jelensegeinek ismer fel. Mert ezekb61 keletkeznek az istenseg mivoltarol es 1-milkodeseirol szolo kepzetek, fogalmak, esz-. mek es erzelmek, szoval ezekben nyilvanul a vallas egesz lelki termeszete és belso vilaga. De e belso eletnyilvanulatok mellett a vallasnak lathato nyilvanulatai is vannak. Ilyenek az istenseggel vala eletkozosseg kulso alakjai és szervei, nevezetesen az istentisztelet, az imadsag, 'az enekles és a tobbi istentiszteleti cselekvenyek ; ilyenek tovabba az istenseggel valo eletkozossegb61 szarmazo tanok, szervek és intezmenyek ; s ilyenek vegtil azok a tanbani szervezetben és intezmenyekben vegbemen6 valtozasok és atalakulasok, a. melyeken idok folytan. minden vallas atrnent és atmegy. A vallas eletenek eme bels6 es kuls6 megnyilatkozatait kozelebbrol veve negy focsoportba oszthatjuk. Az elso csoportba - a vallasos eletnek ama belso mozzanatait sorozhatjtik, melyek kozvetlentil az isteni er6hatasoknak'szillemenyei, min& a teremtes, gondviseles, kijelentes, megvaltas, megszenteles, udvozites stb. Ezek a vallasi elemek felt:ili-61, az istensegtol szarmaznak, az isteni miikodesnek eredmenyei, a termeszetfeletti er6-

7 nek kifolyasai. A vallasnak ime szorosan vett isteni elemei alkotjak a vallas isteni alapjat, a vallas isteni eletet,- a melyr61 valo ismeretet a vallastudomanyban a vallas metafizikajanak nevezik. A masodik csoportba a vallasos eletnek ama mozzanatait oszthatfuk be, a melyek az isteni erohatasok befolyasara a vallasos ember lelkeben mennek vegbe. Ugyanis az isteni erohatasokra az emberi lerek vallasos milkiidesbe jo, meghodol az istenseg elott, imadatra buzdul iranta, ontudatos eletkozossegbe lep vele, szoval rendezi az istenseghez vale:* viszonyat. Megalkotja az istenseg mivoltar61 és miikodeseirol valo fogalmat, beleilleszkedik az istenseggel valo osszekottetesbe, fell es szereti, de minden esetben imadja az istenseget, meghodol,felseges_ akaratja elott, azaz a Felsegesnek akaratja parancs és tilalom, tehat erkedcsi torveny lesz az ember szarnara. Ezeknek a lelki jelensegeknek és rniikodeseknek osszesegebol keletkezik a vallas lelki elete, a melyrol valo ismeretet a vallas pszichologiajanak nevezztik a vallastudomanyban. Az isteni alapbol az ember.1elkeben fakad6 vallas tarsadalmilag is szervezkedik. Nevezetesen tovabb terjeszteni es fenntartani igyekszik magat az emberi tarsadalomban, s e vegre kals6 szerveket és intezmenyeket teremt maganalt. Meg-

8 BEVEZETES indul a vallas kiilso elete. Ugyanis, az istenseg mivoltarol és milkodeseirol alkotott fogalmait tanokba, hitczikkekbe, hitvallasokba és hitrendszerekbe onti és foglalja. Ezekbol a tanokbol fejlodnek ki a vallas tanito szervei. Tovabba. minden 616 vallas megalkotja a hivok kozossege szamara a kozos istentiszteletnek cselekvenyeit, modozatjait, szertartasait. Ezekbol lesznek a vallasnak istentiszteleti vagy kultuszi szervei. Vegal minden 61 vallas hitkozossegi szerveket alkot maganak, nevszerint papsagot szervez, egyhazi alkotmanyt letesit, torvenyhozo, birdskodo e's kozigazgatasi rendet allit föl, a mely szerint a vallasi kozosseg eletet vezetni és kormanyozni kell. Ezekbol az egyhazi szervekb61 és intezmenyekbol fejlodik ki a vallas tarsadalmi itagy szoczicilis elete, a melynek ismerete alkotja a vallas tarsadalomtanat vagyis a vallas szocziologiajat. A. vallasnak erne roviden vazolt isteni, lelki es tarsa,dalmi elete minden vallaskozosseg koreben az idok folyaman tobb-kevesebb valtozason " és modosulason naegy keresztill. A vallas elet, az elet pedig soha nem marad egy helyben, hanem mindig vagy n6 és erosodik, vagy satnyul és visszafejlodik. A vallasnak is van fej16- dese, van evoluczioja, a mint ezt a tudosok nevezik. Mas szavakkal a vallcisnale tdrieneli

9 elete is van, mert minden vallas keletkezett, szuletett valahol és valamikor, elt, hatott és makodott valahol és valamikor. Ezert minden vallasnak tortenete és multja van, meg pedig nagyon valtozatos és nagyon melyrehato tortenete van. Nem csuda, sot egeszen terrneszetes tehat, hogy a vallasok torteneti eletevel, tijabb idoberi, sokat foglalkozik a tudomany, sot a vallasok torteneti ismeretebol Vallastortenelem nev 'alatt ktilon tudomany keletkezett, mely-az emberiseg tortenetenek egyik legerdekesebb resze. Ebben a kis konyvben, mely a vallas eletet akarja roviden megismertetni, mi is ebbal a negy szempontbol foglalkozunk a vallas eletevel: Ismertetni 'fogjuk eloszor a vans isteni aiapjat, azutan a vallas eletet az ember lelkeben, majd a vallas eletet a tarsadalornban és vegtil.a vallas eletet a tortenelemben.

10 I. RESZ. A vallas elete az Istenbene 2.. A vallasos diet isteni eleme. entebb jeleztilk mar roviden, hogy a vallas az istensegb61 fakado és az istenseg gyokerezo elet. Lassuk most egy kisse reszletesebben, mit ertiink a vallas isteni eleme alatt. A vallas isteni termeszetet, a keresztyensegre vonatkortatva, mar Gamaliel rabbi felismerte és a zsido nagytanacsban ova intette heves hitfeleit, hogy ne bantsak a Krisztus apostolait, hagyjanak beket nekik ; mert ha emberektol van e dolog, ugy is semmive lesz ; ha pedig Istentol van, ember azt fel nem bonthatja. A hit tudosok mind az oskeresztyenseg idejeben, mind a kozepkorban egyertelrmileg és minden estol isteni intezmenynek vallottak, és hirdettek a keresztyen vallast. Kalvin Janos azonban gondosan disztingvalt ebben a kerdesben is. Hires hittanaban (I. k. 3. és 5. fej.) a vallasos elet isteni terme-

11 12 A VALLAS ELETE szetet ket dologban ldtja. Az 6 eles szerneben eloszor azert isteni dolog a vallas, mert annak erzeket (divinatis census) Maga Isten veste be az emberi lelekbe. Azutan az is isteni elern a vallasban, I-logy a vallasos erzeket (a vallasos osztont) tobb irdnyd miikodesevel maga Isten kelti eletre az ember lelkeben. Ora igazsagot hirdet a tudos reformator, mid6n a vallas isteni termeszetenek ezt a ket elemet igy foglalja ossze : Isten nemcsak beletiltette az emberek lelkebe a vans magvat (religionis semen), hanem a vildg alkotasaban olyannyira kijelentette és sztintelen kijelenti magdt, hogy az ember, ha szemet kinyitja,. kenytelen az Istent meglatni. Istent61 van tehat, Istenb61 fakad az ember valldsos erzeke ; de hafalmdnak és bolcsessegenek feltdrasa dltal maga Isten kelti eletre is és inditja tevekenysegre is az ember vallasos erzeket. A mint mar Pal apostol tanitja : A mi az Istenben ldthatatlan, tudniillik az 6 orokkevalo hatalma és istensege, a vildg terernteset61 fogva az -6 alkotdsaib61 megertetven.meglattatik (Rorn. 1 : 20). A mint a 19-dik zsoltar mondja: Az egek hirdetik az ergs Istennek -dicsoseget es kezenek munkait hirdeti a kiterjesztett erasseg. Es a mint a mi derek Berzsenyink zengi: Teged.(Istent) clics6it a zenit és nadir, a szelveszek bus harca., egi ldng villama, harmatcsepp, viragszal hirdeti nagy kezed alkotasat. Mindezek alapjan ketsegtelenal megallapithato igazsag, hogy a vallasnak Isten a valodi eletkutfeje, erroforrasa és taple.16 ereje. A valldsos erzeket Isten tobbfele miikodesevel kelti eletre az -emberi lelekben.

12 A VALLAS ELETE AZ ISTENBEN 13 Mint mennynek és foldnek Mindenhato ura, a vallasok tanitasa szerint, Isten ad minden lenynek eletet, leheletet és mindeneket. Az ember, mid& megtapasztalja Istennek ezt az eletado hatalmat, meghodol elatte, fell és imadja 6t mint teremto twat, Istenet. Isten, mint minden teremtmeny sorsanak intezoje, mint vilagfenntarto és vilagkormanyzo hatalom, mindenekre kiterjeszti az 6 gondvisel6 josagat, mindenkinek segedelmet nyujt az 6 bajaban. Vallasos erzekevel az ember felismeri Istennek ezt a megtarto és segito hatalmat ; onkent' meghajol e josagos leny elott, szereti és imadja 6t, mint -gondviselo Istenet. Isten, mint orok vilagossag és bolcsesseg, mint tokeletes ertelem és teljes igazsag nemcsak a termeszeti, hanem a lelki vilagban is sztintelen hat, alkot, gyarapit. Vegtelen tokeletessegevel a maga kepere és hasonlatossagara teremtett emberek kortil nemelyeket szabad tetszese szerint feltalalokka, torvenyhozokka avat, masokat profetakka, latnokokka, milveszekke inspiral. A vallasos erzekkel felruhazott ember latja, szemleli, tapasztalja az istensegnek ezeket a csudalatos szellemi erohatasait, meghodol és buzgon leomlik ez elott a felseges tokeletesseg elott és dicsoiti, imadja az Urat, mint rnagat a szellemi vilagban is feltaro Istent, imadja a kijelentes Istenet: Isten, mint tokeletes szentseg és teljes josag, termeszetenel fogva szereti és elosegiti a jot s az erenyt, de termeszetenel fogva megveti és b-linteti a gonoszat, a bunt. Ebbol kifolyolag Isten mind a termeszeti, mind a szellemi vilag-

13 14 A VALLAS ELETE ban a sajat szent akaratjat tette torvennye és akaratjanak ervenyesitesevegett megszabta a vilag erkolcsi rendjet, rnindenhato hatalmaval pedig biztositotta a vilagban az erkolcsiseg uralmat. Az okossagra és szabadsagra teremtett embert is beallitotta ebbe az erkolcsi vilagrendbe. A vallasos erzekkel felruhazott ember,- a mint eszmelni kezd, megerzi es megtapasztalja a lagnak ezt az Istent61 megszabott erkolcsi rend-, jet, fokozatosan fe1ismeri az erkolcsi er6k isteni erteket, meghodol a szentseg es josag Ura elatt, diesolti és imadja Istent, mint erkolcsi torvenyadot és birot. Vegiil Isten a maga legbensobb valojat, az Ora szeretetet, az orok- irgalmassagot, a vegtelen kegyelmet is feltarta az emberisegnek. Mikor eljott az idok teljessege, Isten a maga egesz teljessegeben megjelent a Jezus 'Krisztusban, ki altal Isten nekunk embereknek szereto mennyei atyank lon, a ki- szent fia. Altai a bent61 orok valtsagot szerzett, a ki szent lelke altal az embereket Isten gyermekeive, az emberiseget Isten orszagava tette es teszi. Az ember vallasos erzeke Istennek a Jezus Krisztusban valo eme megtestestileset reszben mar a Krisztus idejeben felismerte, nagyobb reszben azota sztintelen felismeri, hiv6 lelekkel elfogadja es Istent mint megvalto és ildvozit'6 szeretetet szere'ti, dicsoili és illladja. A mondottakbol latnivalo, hogy a vallasos elet isteni elemei azok az isteni milkodesek, a melyekkel a Mindenhato az emberekben a vallasos erzeket el6szor eletre kelti, azutan folyto-

14 A VALLAS ELETE AZ ISTENBEN 15 nos miikodesben tartja és fokrol fokra tokeletesiti. Mert az Isten nem tetlenseg, hanem orok tevekenyseg ; a mint Jezus is tanitja : az en mennyei Atyam szantelen munkalkodik (Jan. 5 : 17). A vallasos eletet megalapozo és tovabbepit6 isteni mukodesek a kovetkezok : a teremles, amellyel mindenhato hatalmara eszmeltet az Ur ; a gondviseles, a mellyel isteni josagat erezteti ; a vallasi kijelentes, a mellyel isteni tokeletessegeit szemlelteti es kozli az emberekkel ; az erkolcsi kijelentes, a mely Altai az erkolcsi vilagrendet megalapitotta, fenntartja, igazgatja és taplalja s az embervilagot erkolcsi hivatasara ebreszti és abban megtartja ; vegill a megvaltas, a mely Altai alvosseget szerzett és biztosit az emberek szamara a nagykegyelmii Uristen. A vallast eletrekelto, megalapozo és biztosito isteni munkassagok azonban targyuk szerint egymastol egyben-masban kiilonboznek. A terem-, tesbol Isten dics6seges mindenhatosaga, a gondviselesbol vegnelktili bolcsessege és josaga, a kijelentesbol sokoldahl tokeletessege, az erkolcsi vilagrendezesbol teljes szentsege és igazsaga, a megvaltasbol tokeletes szeretete sugarzik ki az istensegnek az embervilagra. Az is figyelemremelto a vallast megalapozo, biztosito és taplalo - isteni munkassagokban, hogy az egyes munkassagokat Isten az emberisegnek mind torteneti, mind' egyeni eleteben nem egyszerre tarta fel, hanem az ember fejlodeskepessegehez alkalmazkodva fokozatosan és killonbozo id6kben ervenyesitette és ervenyesiti ma is. Ebb61 folyolag a vallasalapito, vallasbiztosito és vailastaplalo isteni

15 c 1 A VAtleAS ELETE erohatasoknak felismerese is,lassankent és fokozatosan,- tortent és tottenik. az emberiseg kor& ben, a,rninek legmeggy6z61db bizonyiteka az' a teny, bogy a vallasokban _az isteni mnnkassag-okrol nagyon sokfele es - nagyon killonbozo ertekd tanitasok és hagyornanyok vannak ervenyben. 3. : Isten terernto, m.unkassaka. Az istenseg teremt6 rriunkassagarol valo hit minden vallasnak kortis alkoto resze. A vallastortenelerry egyetlenegy vallasalakot sem ismer, mely az istenseg, Seremt6 milk6deset ne hinne - - és ne hirdetne. Es ez egeszen termeszetes ; alert - az 'isteni teremt6 makodesfol valo hit esznieileg az istenseg mindenhatos4ganak és a vilag terbeli és idobeli korlatozottsag4nak sztiksegketpi, folyo manya. Arriiridenhato Isteri, teremto munkassa= gat minden valla'sban sejti, hiszi 6 tapa.ztalja az-ember vallaso erzeke de az alsofokii- validsokban a kezdetleges.vallagos erzek reszer61 nagyon fogyatekos az istenseg terernto senek mind a feiismerese, mind a tariszeril formulazasa. De a roily altaiano az isteni teremt6 rntiko-. des erzete és tapasztalata, csaknern oly killonbozok a formak és a modok, a kepzetek és' tatok, a melyekbe a killonbozo vallasokban, 'a vallasos erzek a teremteshitet oltortette. Az istenseg teremt6 milkodese rnindentitt rigyanaz, de a teremtes felismerese és.formulazasa az ember reszer61 nagyon killonboz6. A meg szervezetlen

16 A VALLAS ELETE AZ ISTENBEN 17 es kezdetleges termeszet-vallasokban, a hol sok szellemben (polidemonizmus) hisz a primitiv ember, nagyon tarka-barka hitregekbe, legti5hbnyire nem is vilagteremtesi, hanem csak vilagkeletkezesi hitmondakba oltlizteti az emberi -kepzetet az istenseg teremro' munkassagat. A sok istenhivo vagyis politheista vallasok vagy reszletes hitregekben, mitoszokban és hitmondakban regelik el a vilag eloallasat, mint a gorog (Hesiod-fele) isten- és vilageredet hitregeje (theoés kozmogonia) ; vagy fantasztikus kepzelgesekkel magyarazzak ki a vilag eredetet, mint a hindu emanacio-elmelet, mely szerint a vilag a Brahmabol (mint a let oscsirajabol) folyt, vagy ornlott ki. De a monoteista heber, keresztyen és mohamedan vallasok mar az egy mindenhato Isten teremto munkajat helyesen felismerik es megfelelo tanban vagy hitczikkben formulazzak. A monoteista vallasok egyertelmaleg hiszik és valljak, hogy az egy mindenhato Isten mindenhate) erejevel kezdetben teremtette, azaz nem letez6b61 letez6ve tette a vilagot. A monotheista vallasok mindnyajan a teremtes vagy kreacio hivei. Am a pozitiv vallasok mellett a bolcselok termeszetfilozofiaja és theologiai elmelodese is mind Indiaban, mind Gorogorszagban, mind a keresztyen, vilagban szamos hozzavetest (hipotezis) termelt a vilag keletkezeserol. Emlitesre meltok : az indiai szankja bolcseszetnek az a hitnezete, hogy az anyag és az era Orokkevalo, melyet a modern europai termeszetbolcselet sok helyen felkapotf ; a gorog EmpedokIes kivaiasz- Dr. Sifts Farkas: A vallas elete. ociate, 2 K3M1 viar SAO"

17 18 A VALLAS ELETE tasi elmelete (szelekczio-teoria), mely szerint az alaktalan 6selemek szerencses veletlen kozbejatszasaval elolenyekke és letalakokka kivaltak, melyet a modern evoluczionistak és szelekczionistak napjainkban (Hackel és tarsai) ismet divatba hortak ; Demokritos ratomisztikaja, mely szerint bizonyos egyszeril orokletii 6sparanykak_ forgas altal killonfele alakokka, testekke és lenyekke tomortiltek, mely hipotezist, javitva es bovitve, ma egyedul ildvozito tudomany gyanant: hirdet a modern materializmus ; Anaxagoras és Plato dualizmusa, mely a vilagot az orok alaktalan anyagbol (khaoszbol vagy hille) a vilaglelek vagy szellem altal alakittatja stb. Vizsgalva az alsobbfoku vallasok terehates hitregeit vagy mitoszait, mindjart els6 tekintetre feltiinik bennuk az a kozos jellemvonds, hogy a mindenseg eloallasat az istenek keletkezesevel legtobbnyire egyiltt kepzelik, tehat hogy a vilageredet vagy kozmogonia egyszersmind isteneredet vagy teogonia is Ezekben a primitiv validsokban az istenek nem oroktol fogva és nem orokke valo lenyek, hanem sziiletnek és meghalnak, mint mi haland.o emberek. Ha pedig a fejlettebb torteneti vallasok mitoszait vessztik szemilgyre, ott az a korillmeny ragadja meg figyelmilnket, hogy a teogonia a vallasi fej16- des emelkedesevel aranyosan kiszorul a hitb61, mig vegre egeszeh eltunik s helyet enged a kreaczionak, vagyis a teremtesben valo hitnek. Tehat mine! fejlettebb a vallas, annal kevesbbe ismer teogoniat s annal inkabb vallja a kreacziot. Vegre, ha az egyistenhivo vagy mono-

18 A VALLAS ELETE AZ ISTENBEN 19 teista vallasokat hasonlitjuk ossze, ezek mar hatarozottan a teremtes-eszmenek hivei, elvetik a teogonia teves hitet, a kozmogonia elv6t pedig csak a teremtes-eszmevel -parositva fogad.* el. Fe'Vino teny azonban, hogy a vilageredet kerdesevel nemcsak a pozitiv vallasok foglalkoznak, hanem a bolcseszek és termeszettudosok is -minden idoben elmelkedtek és vizsgalodtak fel6le. Indiaban, Gorogorszagban, a keresztyen bolcseszetben és az Ujkori termeszettudomanyban mindig elenk vitatas és kutatas targyat kepezte és- kepezi a vilag, a mindenseg, a lenyek es az ember eredetenek kerdese. E tenykortilmenynek az a magyarazata, hogy a vilag e16- allasa kerdeseben mar eredetileg is ket ktilon lelki mozzanat rejlik. Egyik a szorosan vett vallasi, melynek az a kovetelmenye, hogy a vilagmindenseg ne csak megleteben, hanem e16- allasaban is az istensegtol hozassek abszokit ftiggesbe. Masik az altalanos tudalmi vagy ertelmi mozzanat, mely lelkiinknek azon velesztiletett tudasvagyaban gyokerezik, hogy minden okozatnak, tehat a mindensegnek is okat, miertjet és mikentjet kutatja. Ennek a kettos tenynek alapjan ketsegtelentil megallapithatjuk, hogy a vilageredet kerdese a vallasnak és a tudomanynak kozos kerdese, melynek valamelyes megoldasara mind a hit, mind a tudas embere a dolog termeszete Altai utalva van. Kozelebbrol tekintve, a hit embere inkabb a vallasi oldalt szokta és fogja ervenyesiteni ; ezert a vallas, ha letfolteteler61 lemondani nem akar, a vilageredet kerdeseben mindig a 2*

19 20 A VALLAS ELETE teremtes-eszmenek marad a hive és vedelmezoje. A tudas embere pedig hivatasanal fogva a tudas erdeket tartja szem elott, kutatasaban arra torekedik, hogy a vilageredet misztikus kerdesebe a tudas szovetnekevel is behatoljon. A vallas kovetelmenye vagy Tosztulaturna e kerdesben az, hogy a vilagmindenseg s ebben az egyes letez6k letokfejetil az abszoltit szellem ismertessek el. Mert az istenseg csak akkor valosagos Isten, ha eredeteben is, fennallasaban is minden letel és miikodes tole ftigg. A teremtesro nem kepes Isten csak nevleges és nem valosagos Isten. A vallasos hitnek olyan. Isten kell; a ki szabados ura a vilagnak és termeszetnek, az eletnek és halalnak, a ki mennynek és foldnek mindenhato teremt6je. Minden tobbi,kerdes, nevezetesen a teremtes modozatanalt, sorrendjenek stb. kerdese, nem a vallasos hitet, hanem a tudasvagyat erdekli, tehat a tudas korebe utalhato. Ennelfogva a vallasnak itt azon erdeke Ovando meg, hogy a termeszeti és szellemi eroknek els6 kezdetei (monas-ok) az orok Isten abszolut hatalniabol, ennek tudatos akaratelhatarozasa altal szarmazzanak. Hogy azutan ezek az oserok mina osszemakodes, mina yegyiiles és ming torvenyek szerint alakiiltak és fejl6dtek mechanikai, vegyi, elettani és lelki erokke és valosagokka, azt felderiteni a tudas feladata. A tudas kovetelmenye pedig az a vilageredet kerdeseben, hogy az egyes letezok szarmazasanak és leszarmazasanak modjat vagy mikentjet deritse fel.. E vegb61 a tapasztalat altal az oksagi

20 A VALLAS ELETE AZ ISTENBEN 21 torveny lanczolatan felkiseri a valosagok eredetet a legszels6 veges okig, de ott aztan kenytelen megallani és bevallani, h6gy megszunik a tapasztalati, megszunik a termeszet hatara, megakad a tudomanyos eszleles és elkezdoclik a termeszetfelettinek, a tisztan lelki eletnek, a lathatatlan dolgoknak, egy sz6val a hitnek Peldaval vilagositva : a terrneszettudomany a Kant-Laplace-fele teoriaban a vilagtestek s ezek kozott a fold keletkezesenek mikentjet vissza tudja vinni egesz az osgazig-; de hogy az osgaz honnan vette magat, arra kenytelen azzal felelni, hogy nem tudom. Vagy az elettan, a biologia az organikus vagy szerves lenyek fejl6cleset visszakiseri az oscsirdig vagy az osprotoplazmaig, az allatok eredetet,pedig visszaviszi az 6sembrioig ; de hogy az 6sembri6 mibol lett, arra nem tud feleletet adni. Vagy az ember testi szervezetenek fejl6deset a termeszettudomany Darwinnal kimagyarazhatonak yell a hozza leghasonlobb allati testb61; de hogy ez az AIME test honnan kapta azt a szellemi szikrat, a mit okos leleknek nevezank s a minek segitsegevel az a kerdeses allat emberi lennye lett, azt a tudasismet nem tudja megfejteni. A vallasok teremteseszmeje meg eppen azt a gondolatot tartalmazza, hogy a kifejlesi elmelet Altai s altalaban semmi tudas Altai els6 kezdetukig vissza nem kiserhet6 6ser6k és oselemek az abszolat isteni szellem teremt6 mavenek gyamolcsei. Nem nehez tehat belatni, hogy a tudomanynak s kozelebbrol a termeszettudomanynak.01 felfogott erdeke nem tamadja meg a teremteshit

21 22 A VALLAS glete vallasos elemet, azt tudniillik, hogy a veges dolgoknak teremt6 okfeje a mindenhatosaganal fogva erre kepes Isten. Viszont az is konnyen belathat6, hogy a vallasnak helyesen ertelmezett kovetelmenye, mely a lathatatlan vilagra vonat-, kozik, nem all ellentetben a tudomany kovetelmenyevel, mely helyesen felfogva, csak az erzekelheto vilagra terjed ki. Ekkent a vallas és a tudomany bekesen megosztozhatnak a roppant mindenseg birodalman, ha nem lepik at a termeszetilknek megfele16 illetekessegtik hatarat. 4.. Az Isten gondviselo munkassaga. Az istenseg gondviselo makodeset a kezdetleges vallasok fokan is sejti, erzi és tapasztalja a vallasos erzek. Ketsegtelenal bizonyitja ezt az a vallastorteneti hogy minden vallasban hitt és hisz az ember az isteni gondviselesben. De az isteni gondviseles felismerese és formulazasa a vallasos ember -Altai nagyon fogyatekos a kezdetleges vallasokban, a kozepfoku vallasokban sem kielegito, egyedul csak a keresztyen vallasban megfele16 és helyes. Pedig az Isten gondvisel6 makodesenek helyes és teljes -felismerese egyik legsarkalatosabb eleme, isteni megalapozoja és biztositeka az egeszseges vallasos eletnek. A politeista vagy sok istenhiv6 vallasokban meg nagyon hianyosak a gondviselesrol yak) kepzetek, mert az istenek nem urai, hanem csak tagjai és Teszei a mindensegnek, az igazi sors-

22 A VALLAS ELETE AZ ISTENBEN 23 &into és sorsintezo hatalom a szemelytelen vegzet. A sok istenseg hibas felfogasanak megfele- 161eg az isteni gondviselest is megosztja a teves Liton jaro vallasos gondolkozas egyik-masik jó istenseg kozott. A politeista gondviseles-hitnek az a fo, jellemz6 sajatsaga, hogy a vilag gondozasaban nem mindenik istenseg vesz reszt, hanem a vilag fenntartasat és kormanyzasat csak a nagyon korlatolt hatalmti jo istenek vegzik. Ez a hianyos felismerese az isteni gondviselesnek ket forrasbol szarmazik. Eloszor onnan, hogy a politeista vallasokban hibas a vilagkep és ebbol folyolag nines sem az egyseges termeszeti vilagrendr61, sem az egyseges erkolcsi vilagrendrol kielegito felfogasuk. Masodszor es fokent onnan ered a politeista gondviseles-hit hibas volta, hogy hianyzik bell:51e az egy igaz Istenrol vale helyes és teljes erkolcsi forgalom s ennek folytdn az igazi erkolcsi gondviseles. Peldak bizonyitjak. A zendvallasban Ahuramazda a gondviselo istenseg, a ki azonban Ahrimannal, a minden rosszak istenevel, allando harczban all és csak haromezerevi ktizdes utan tudja of legyozni ; addig adaz termeszeti és erkolcsi harcz dill a ket istenseg kozott. A brahmanizmusban Visnu a gondviselo és megtarto istenseg, de hatalma nem terjed ki az egesz vilagra, a gonoszsag vilagan nem 6, hanem Sziva, a rombolas istene, uralkodik. A gorogok vallasaban Zetisz, Apollo és Hestia vegzik a vilagfenntarto és embersegito gondviselest, de oly korldtolt hatalommal, hogy a termeszeti es erkolcsi rosszak vilaga nem ta:-tozik az 6 hataskorlikbe ;

23 24 A VALLAS ELETE a sorsintez6 legfobb hatalom nem az istenek, hanem a szernelytelen vegzet (ananke), a vaksors kezeben van. Altalaban a rosszal s killonosen az erkolcsi rosszal szemben a politeista istenek korlatolt hatalmuknal fogva nem tudnak rendszeres és hatalyos vedelmet es biztositekot nyujtani a jó szamara, mert beloliik is hianyzik az abszolutsag termeszete s mert vallasuk egesz vilagfelfogasa nem tud felemelkedni az orok és szent Isten anal teremtett és kormanyzott erkolcsi vilagrend fogalmara. A mohamedan vallas sem tudott az isteni gondviseles helyes es teljes fogalmara felemelkedni, mert bar egy Istent" vall, de hianyos az istenfogalma. Allah hatalmas, transcendens feletti) Isten, de lenyebol hianyzik az istenseg etikai immanencziaja vagyis a vilagot es Merit az erkolcsi vilagot aloe) és athato szeretetereje. Az egyoldalulag vilagfeletti Allah nem tud lehajolni az 6 okos termtmenyeihez, hogy lelkevel eltesse, szeretetevel athassa, josagaval segitse, irgalmassagaval szeresse, kegyelmevel megvaltsa és advozitse &et. Allah abszolut torvenyado, szigortian parancsolo és biraskodo isten, de nem irgalmas, nem kegyelmes megvalt6 és tidvozito istenseg. E hianyos istenfogalomb61 kifolyolag a mohamedanizmusban is hianyzik a szeretetteljes és kegyelmes erkolcsi gondviseles, a melynek hely& itt is a fatalizmus, vagyis a kerlelhetetlen vegzetben, a rideg vaksorsban, a fatumban valo hit foglaija el. Az osz6vetsegi zsid6 vallasban, a tisztabb rnonoteizmusbol (egy istenhit) kifolyolag az

24 A VALLAS ELETE AZ ISTENBEN 25 isteni gondviselesben valo hit is tisztabb és helyesebb, mint a keresztyensegen kivul az osszes tobbi vallasokban. A zsidosag mar ismeri az erkolcsi tnonoteizmust ; hisz egy egyseges erkolcsi vilagrendben, melyet Jehovanak a Tizparancsolatban kijelentett akarata tar fel ; tud Jehovanak fensegesebb erkolcsi termeszeter61, mely kepes is, kesz is arra, hogy a jot a rossz ellen, az erenyt a bun ellen, az igazsagot a hamissag ellen mar itt a foldon megvedje, megsegitse és diadalra jutassa ; a zsidosag vallja az egyeni vagy szemelyes gondviselest is, mert az Ur mindenkinek orizo pasztora, eletsorsanak intezoje. SzOval a zsido vanes ismeri az erkolcsi gondviselest, mert a Jehova nem csupan mindenhato szuverenitas vagy felsegiseg, hanem mindenhato és mindentittjelenvalo igazsag és szentseg is, a ki a rosszbol is kepes jot kihozni, a ki az emberek altal kigondolt gonoszsagot is jora tudja forditani, a ki a jot termeszetenel fogva szereti és el6segiti, a rosszat termeszet szerint akaddlyozza és biinteti. De azert a zsido gondviselestannak mégis van ket sarkalatos hianya, a melyek el6tt nem szabad szemet hunynunk. Egyik az egyetemesseg hianya, vagyis az, hogy mivel a zsido Jehova els6sorban nemzeti Isten, csak Izraelnek istene, a Id' ebbol folyolag fokent az lzrael nepet, mint testuleti vagy kollektiv szemelyt gondozza, vezerli és segiti ; de ez az eletgondozo és sorsintez6 gondviseles a tobbi nem zsido nepekre alig terjed ki. Ezert a zsido gondviseles nem igazi, nem egyetemes emberi, hanem inkabb reszleges vagy partikularis zsido

25 26 A VALLAS ELETE gondviseles. Masik sarkalatos hianya a zsid6 gondviselestannak, hogy nem ervenyestil benne az isteni kegyelem. A zsido Jehova tiszta erkolcsi torvenyt ad, vilagos erkolcsi parancsokat szab az ember ele, hatarozott fogalmat nyujt az erkolcsi vilagrendrol, mely azonos az Isten akaratanak uralmaval, a teokracziaval ; de nem nyujt a bilnben vergodo embernek segit6kezet a szaba- Aulasra, nem ad isteni erot a megvaltasra, nem reszesiti ildvozit6 kegyelrneben az tidvossegre sovargo lelket. Az igazi, a tokeletes gondviselestant Jezus tarta fel az emberisegnek. A tokeletes gondviseles mar magaban az istenseg keresztyen einevezeseben is kifejezesre jut, mert az Isten minden embernek szereto mennyei atyja, a ki minden emberi teremtmenyet szereto atyai gondozasban reszesiti. Ezert a - keresztyen gondviseles nem reszleges vagy partikularis, hanem minden nepre és minden egyenre kiterjed6 egyetemes vagy univerzalis gondviseles. Azutan a mindenhato Isten nem csupan a termeszeti vilagot tartja form és igazgatja, hanem a szellemi és az erkolcsi vilagnak is gondviselo ura, tehat a keresztyen gondviseles teljes es tokeletes erkolcsi gondviseles, mely mindenhato erejevel minden testi es lelki, foldi es mennyei jot fenntart es atyai Mks szeretetevel ugy.igazgat, hogy a vilagon a bun tiller& és vegleges diadalt nem vehet, hanem a jó és az ereny uralma a vild.- gon biztositva van. Isten tehat nemcsak a termeszeti, hanem az erkolcsi vilagnak is felseges vagy szuveren ura, a kinek hatalma kiterjed jora és rosszra, erenyre és bare, de nem egy

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Hit Gyülekezete Hitvallása

Hit Gyülekezete Hitvallása ISTEN Isten szellem, legfelsőbb, láthatatlan és halhatatlan lény, valóságos személy, Aki teremtője, fenntartója és kormányzója az egész világmindenségnek (láthatóknak és láthatatlanoknak egyaránt). Székhelye

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Bevezetés az 1. részhez Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Isten egyik különleges vonása ezt teljesen egyedi módon a Biblia jelent ki, egyetlen más könyvben vagy vallásban sem található meg

Részletesebben

Az evangélium kezdete

Az evangélium kezdete Márk evangéliuma Lekció: Ézs. 40.1-11 2010. febr. 7. Textus: Mk. 1.1-15 Gazdagrét Az evangélium kezdete Márk evangéliuma a négy evangélium közül a legkorábban íródott, valamint a legrövidebb, a legtömörebb.

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára. Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon

Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára. Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon feltérképez minden fejezetet, röviden összefoglalja értelmüket és rávilágít

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról ADUNARE Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról A jövendőmondásról és boszorkányságról való tanítás nagyon fontos mert azok a Sátán művei és tudnunk

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422.

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422. Pinchas Lapide, a jeruzsálemi American College Újszövetség-professzora, a Der Jude Jesus című könyv [1] szerzője, zsidó hitének, zsidó világképének rövid foglalatát a Zsidó hitem lényege című írásában

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész Az Igazság valós természete VALÓSÁG A valóság az, ami VAN. Csak egy valóság létezik! Nem függ a mi elképzeléseinktől A valóság az objektív, tényszerű létezés

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Tóth-Simon Károly Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Bevezetés Különböző hivatalos nyomtatványokon rendszeresen rákérdeznek a családi állapotunkra. Az önéletrajzunkban is hivatkozunk

Részletesebben

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL/1. A fejlődni szó szerint annyit jelent, mint kibontani egy tekercset, vagyis olyan, mintha egy könyvet olvasnánk. A természetnek, mint könyvnek

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

AZ ÍRÁS IHLETETTSÉGE Dr. Arnold Fruchtenbaum

AZ ÍRÁS IHLETETTSÉGE Dr. Arnold Fruchtenbaum MBS037 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ ÍRÁS IHLETETTSÉGE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETŐ I. AZ IHLETETTSÉG MEGHATÁROZÁSA A. Isten

Részletesebben

TANULMÁNYOK SZERESD..."* ARTHUR LONG

TANULMÁNYOK SZERESD...* ARTHUR LONG TANULMÁNYOK ARTHUR LONG SZERESD..."* A két nagy parancsolat 1 Isten és ember szeretete, amelyet a vallás lényegének tartunk, látszólag semmiféle bonyolult teológiai vagy filozófiai problémát nem jelent.

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k.

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k. IRODALMI ÉRTESÍTŐ. Paedagogiai dolgozatok. írta dr. Schneller István. III. kötet. Budapest, 1910. A pedagógiai dolgozatok első kötete Schneller pedagógiai gondolkodásának és nevelői munkásságának elvi

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet

Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet Mark A. Finley Tíz nap a felházban Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet ADVENT KIADÓ Budapest, 2011 www.adventkiado.hu Tartalom Elsõ nap Buzgó könyörgés...........................................

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Több világosságot" Egyházi beszéd.*

Több világosságot Egyházi beszéd.* Több világosságot" Egyházi beszéd.* Alapige: Ezs. 59. r. 9. v. Várjuk a világosságot, de ime nagy homályosságban járunk, Legyen világosság." Mózes próféta előadása szerint így szólott az Ur a teremtés

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben