Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 31-32"

Átírás

1 MECÉNÁSOKAT KERESÜNK! Kérjük, hogy anyagilag is támogassák ezt a Magazint. Lapunk épp most 4 hónapos. Azonban nyomtatott formában csak 3 hónapig jelentettük meg. Tekintettel arra, hogy a támogatások elmaradása, annak hiánya miatt nem kívánunk több anyagi erõforrást felhasználni. Egy ideig a interneten még láthatóak leszünk. Tudom, tudjuk, hogy sok ezer embernek okoztunk örömöt eme hiánypótló magazinunkkal. Az ország legeldugottabb vidékeirõl is kaptunk telefonhívásokat. Mindenki dicsért. A fennmardáshoz ez viszont kevés. Jó lenne, ha nem hagynánk a múlt ködébe veszni a Spirituális Világ Hírmondóját. Ezért anyagi, tevõleges hozzájárulásokat kérünk. Sok kicsi sokra megy. Bankszámlaszámunk: Köszönettel: Bodor Ernõ lapigazgató A Magyar Biblia Égi hozományunk A név jelentõsége életünkben Csillagmitológia, csillaghit A buddhizmus veszélyei Népi gyógymódok Bevezetés a rituális mágia gyakorlatába Átok és rontás Amit a jóslásról tudni kell A felajánlott ország A harmadik-szem Az írás eredete Dél-amerikai, magyarul beszélõ indiánok Sai Baba és az Ezoterikus Tanok Egyháza Sri Sathya Sai Baba születésnapja Sri Sathya Sai Baba kinyilatkoztatása Kiadja az Ezoterikus Tanok Egyháza, 1063 Budapest, VI. kerület, Kmety György utca 17, Lapigazgató, fõszerkesztõ: Bodor Ernõ, Grafika, tördelés: Sudolský Gábor, Lapterv: Úrhegyi Alexandra, Rovatszerkesztõk: Utasi Ilona, Jármerné Baka Erzsébet, Lõrincz Ibolya, Szakács Tibor, Kovács Tibor, Bankszámlaszámunk: , Hirdetésfelvétel és megrendelés telefonon: , vagy ben: Honlap:

2 A MISZTIKA VILÁGA HIRDETÉSI AJÁNLATA Borítónk hátsó oldala 120 grammos papíron, fényes mûnyomó lakkozott színes (4+1 színû), A5 hirdetési felülettel. Ár: ,-Ft Hirdetésfelvétel Bodor Ernõnél telefonon vagy ben

3 A Magyar Biblia 1. rész Kezdetben létezett egy Szellem, a Lélek és az Erõ. A Nagy,,EGY -ben élt a Minden felett. Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak hittük. Neve: ÍZ. ÍZ,,volt a Kezdetben és,,van Örökké a Minden felett. ÍZ alatt nyugodott a Csend. Mozdulatlanságában hordta az õsanyagot. Az õsanyagban az õsvizet. Az Õsvízben az Élet ígéretét. E három egységét is hittük. Neve: TEN. Így lett nekünk a,,kezdet : ÍZ-TEN. Ezek után most vizsgáljuk meg, mi is van ide leírva. Mondjuk szinte minden. Elõször is ez a pár sor rögzíti azt, hogy Isten minden abszolutum tárháza. Nincs a világban semmi olyan, ami ne Tõle eredne. Õ az eredeti OK. Az Õs Ok. Ugyanakkor Önmagának nincs oka. Nincs kezdete és nincs vége. Tehát számára nem létezik a születés és halál. Ezzel pedig azt is mondjuk, hogy nincs az idõnek sem alávetve. Amennyiben pedig egyáltalán idõrõl beszélünk, akkor rögtön tudnunk kell, hogy valamilyen úgymond teremtett világban zajló eseményrõl van szó. Ez pedig csak azt erõsíti meg, hogy Õ bizonyosan örökéletû. Benne található az õsanyag. Tehát az anyag nem a semmibõl keletkezik, hanem mint láthatjuk az Öreg Östentõl származik. Az öreg szó már a materiális világ szava, hiszen egy kezdet és ok nélküli eredõnek, aminek nincs kezdete és vége, nem feltétlenül megfelelõ egy olyan jelzõ, mely a korra utal. Maga az Õsvíz is benne található. Ebben pedig az Élet ígérete. Tovább vizsgálván ezeket a sorokat feltétlenül észre kell vennünk, hogy Õ mindennel rendelkezik. Neki van mindene egyedül. Gondolj csak bele, kire vagy mire van egy ilyen lénynek szüksége. Mi az, ami neki magának nincs. Azt olvastad az elõbb, hogy magában hordta az õsanyagot. Ez pedig nem mást jelent, mint azt, hogy Õ az Anyagi Világ ura is. Tehát akkor, amikor valaki arra az aljas dologra vetemedik, hogy Isten tulajdonát kisajátítja, akkor tudnunk kell, hogy tolvaj és rabló. Mondom ezt azért, mert tudvalevõ, hogy minden lény, aki akár fizikai testben, akár asztrál vagy bármifélében is van jelen valahol, az mind Isten, APU teremtménye. Már említettem azt, hogy mi mindnyájan egymás testvérei vagyunk. Tehát bárki aki valamit elvesz a másiktól, abba nincs szeretet. Az még egy,,kicsit piszkos. Abban az értelemben mondom ezt, hogy arra a buta álláspontra gondol, hogy bárkinek is bármilye van. Ebbõl azonban ki kell ábrándítanom, mert minden ami csak létezik és van Apu tulajdona. Ha az Apu elnevezés miatt esetleg megbotránkoznál, az csak azért van, mert Te nem szereted õt annyira mint én. Már említettem, hogy kettõnk között csak ennyi a különbség. Nem tartom valószínûnek, hogy Kedves Földi Édesapád csak úgy a vezetéknevén emlegetnéd ha szóba kerül. Egyébként pedig honnan tudod, hogy mi az igazi neve. Nem hiszem hogy anyakönyvezve lenne. Ha még lesz türelmed az olvasáshoz és nem elégeled meg ezt az egészet, akkor majd rájössz arra, hogy nem a név, hanem a mûködés az, ami meg és felismerhetõvé teszi az Õ személyét. Nem hiszem, hogy hajba kellene kapni a különböõ földrészeken a különbözõ fajokban kapott nevei miatt. Aki ezt teszi az mind buta és biztos, hogy valami rosszban sántikál. Ugyanakkor az is le van ide írva ebbe a pár sorba, hogy Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek. És itt most akkor álljunk is meg egy kicsit. Ezekben a sorokban, ha emlékezetem nem csal még nincs szó a teremtésrõl. Akkor most megint elõ kell jönnöm a farbával. Nevezetesen azzal, hogy ismételten megállapítsam, hogy a Lelket nem teremtette senki. A Lélek mindig és örökké létezett és létezni is fog. Namármost ha nem teremtette senki, merthogy írva vagyon, akkor ez ugye azt kell, hogy jelentse mindenki aki ennek az ellenkezõjét állítja hazudik. Tudom, hogy sarkosan fogalmazok, de ez van. Legalább nem lehet félreérteni. Most már ott tartunk, hogy a Lelket nem teremtette senki. Ez így egyszerre nagyon érdekes és kezd egy kissé bizar formát ölteni. Bár ez igazából nem is igaz, mert már említettem azt a szót, hogy Apu. Araszoljunk csak óvatosan, mielõtt kijelentenénk valamit. Most már ennyi araszolgatás elegendõ. Mi hallhatatlanok vagyunk. Mi tehát az Okszférából valók vagyunk. Ebben az esetben pedig rögtön megdõl egy halom állítás, de most ne ezzel foglalkozzunk, hanem azzal ami a lényeg. A lényeg pedig az, hogy mi nem tartozunk az anyagi világhoz, hanem ugyanúgy mint Szeretõ Édesapánk az Õsok gyermekei vagyunk. Tehát Isten fia vagy. Szép? Namármost, ha ez így van, márpedig ez tény, akkor azt is el kell fogadnunk, miszerint a Tudás Õrzõi vagyunk. Tehát azt is mondom Neked, Te Isten szerves része vagy és rendelkezel is mindazokkal a tulajdonságokkal, amikkel rendelkezik Atyád. Ezek után már látnod kell mit akarnak Tõled elvenni. Mindenki rosszat akar, aki nem engedi Önmagunk valós természetének megismerését. Bodor Ernõ 2 3

4 ÉGI HOZOMÁNYUNK 4. rész A TÛZ ELEM A SZEMÉLYISÉGBEN ÉS AZ ÉLETPROGRAMBAN Amikor a szülött november 23 és december 21 között érkezik le a Földre, ezzel azt vállalja, hogy sorsát a Nyilas napjegyeként szándékozik beteljesiteni, vagyis azt az eszköztárat használja fel életutján, amelyedt a Nyilas napjegy nyújt számára. A részletes radix (születési) képlete pedig térképként ad utmutatást földi küldetéséhez, mert tartalmazza mindazokat a lehetõségeket, de a buktatókat is, melyekre a szülöttnek figyelnie érdemes. Még a térkép birtokában is letérhet a lélek az életutjáról, ahogyan az utazó is választhat rövidebb utat, vagy éppen kerülõt egy adott cél eléréséhez. Igy van ezzel az emberek többsége is. A felnõttkori, kiforrott kézirás már pontosan tükrözi azt a módot, ahogyan a szülött életprogramját kezeli, vagy éppen az utját keresi a céljaihoz. Minden égi vállalásnak megvan a kézirásban testet öltött formája, de annak is, ha a szülött nem a választott életutján jár. Vagyis minden Napjegyhez a Zodiákusban hozzárendelhetõ egy ugynevezett tipikus, vagy jellegzetes grafikum illetve kézirás. Most pedig ismerjük meg ennek a hónapnak a szülötteit és azt, hogy mit is hoz személyiségükbe a TÜZES minõség. Segíti-e, avagy éppen hátráltatja õket életutjukon? A NYILAS napjegy jellegzetesen tüzes minõség, melybõl következõen a szülötteik nyugtalanok, elevenek, gyorsak és rendszerint felfelé törekvõek. Az ilyen karaktert állandóan mozgásban tartja a belsõ hevület, és ez életének teljes megélésére, tüze kibontakoztatására serkenti. Hajtóerõként müködik ez a minõség a személyiségben,és a szülöttet élete során olyan pozicióba emelheti, amely hatalommal, vagy vezetõi helyzettel jár együtt. Ez az egyetlen elem a négy közül (a víz, a föld, a levegõ mellett), melyet az ember a tudatosságával kezelni képes. Megtanulta a tüzet létrehozni, õrizni, táplálni, kis lángon tartani, vagy éppen lobogva égni. Ezért sok olyan tulajdonság jelképévé vált, amelyek az embereknek vannak fenntartva, mint pld az akaraterõ, az eszmék megvalósitása, az erkölcsi tartás, az igazságérzet. Ám nagyon fontos hasonlóan a tüzhöz hogy nem szabad kialudni hagyni, de elhatalmasodni sem jó. Vagyis, ha kicsuszik a szülött irányitása alól (pld diszharmónikus esetben) felerõsödhet és az akaratból önkény lehet, az igazság-érzetbõl uralkodási vágy, despotizmus, esetleg kiméletlenség. Ha például a lélekben élõ érkölcsi érzék nem állandó, egyenletes hõfokon égõ, hanem csak ugy fel-fellobban, akkor ez inkább álszentséggé válik. N é z z ü k t e h á t m e g, hogy a tipikus Nyilas napjegyben milyen jellemzõ személyi-ségvonások és grafikus jegyek találhatók: NYILAS (november 23. december 21.) A jupiteri hatás következében Nyilasok kézirása dinamikus, határozott vonal-vezetésü, erõteljes nyomatéku, mely a stabil önbizalom, az impulzivitás mutatója. Tüzes minõsége következtében szülötteiben hatalmas a küzdõszellem ezért kézirásuk mozgalmas, többnyire jobbradõlt és nagy formátumu, lasszó-szerü áthuzásokkal. Aktivitásukat és vállalkozókedvüket szimbolizálja az olykor felfelé tartó sorirányuk, a látványos formák. A telt középbetük és azok hurkossága jelzi, hogy szeretik a munkát, de az eredményeket egyedül aratják le. Nem huzódnak meg a háttérben, büszkék arra, amit elértek, fõleg igy van ez, ha a kezdõbetük kiemelkedõen magasak. Jól mozgósitják energiáikat, melyet mozgáshangsulyos irásképük mutat. A középzónában megjelenõ szögesedések arra utalnak, hogy idegen számukra a passzivitás. Feleõsségteljes és érzelemgazdag emberek, melyet bársonyos, telt vonalaik mutatnak. Kézirásuk általában erõsen, vagy csoportosan kötött, mert õk remek társasági emberek, számukra fontosak az emberi kapcsolatok. A tüz ember impulziv, és ezek az impulzusok belõlük indulnak ki mindig. Szeretik a surlódásokat, mert ezek hozzák õket igazán tüzbe. Õk azok a hajtó-erõk, akik mindig türelmetlenül törnek elõre, õk inditják be a fejlõdést. Ebben rejlik az erõsségük és nem a befejezésben. Ezért van az, hogy gyakran csak bele-kezdenek a dolgokba, sõt olykor csak a szándékik jutnak el és mások akik learatják a termést lehetnek hálásak nekik. Kézirásuk erõsen jobbra irányult (dõltség és tendenciák tekintetében), mert ez a sikerorientált beállitottságu e m b e r e k jellemzõje. Elõfordulhat, hogy kézirásuk vertikálisan megnyult, mert a szellemi területen otthonosan mozognak. A szellõs sortávolság, magas t áthuzások objektiv szemléletet, fejlett igazságérzetet és vezetõi képességeket sejtetnek, amely globális szemlélettel párosul. A kézirás nagy kiterjedése a szabadság szereteté-rõl, az ösztönök erejérõl árulkodik. Mindig igazságos, igazságérzete nagyon fejlett ezért diszharmónikus esetben igazságosztó is lehet. Most pedig egy nem tipikus NYILAS kézirását mutatjuk be, ahol az irás dinamikája megmaradt, ám a betük mérete visszafogottabb, vagyis a tüzesség visszafogott, a kiáradó megmutatkozási és tenniakarás vágya meggondoltsággá alakult a Bakban lévõ Merkur hatására. A józan mértéktartás hatja át a személyiséget, a NYILAS igazságérzete itt meg-vesztegethetetlenséggel és jó beszédkészséggel párosul. A gyors tempó jelen esetrben inkább a szellemi frissességet, a kezdeményezõkészséget huzza alá, mely az ikrekben lévõ ascendens következménye. A NYILAS szülött szabadságvágya, extroverziója gyakran ütközik jelen kézirás tulajdonosánál a lehetõségek korlátjába, melyet õ a tudatosságával (álló irásmód), lényeglátásával (egyszerüsitett betüformák) dolgozott fel jelenlegi életszakaszában. A többnyire alulkötött t áthuzások és az sz betû kialakitása igazolja, hogy belsõ dinamizmusa, függetlenségi törekvései ellenére (erõs nyomaték, kötetlenség) elfogadja az alárendelõdést, mert a családi érdekek jelenleg ezt kivánják meg Tõle. Ez a nem tipikus példa arra tanit, hogy a bölcs belátás is meghozhatja egy életszakaszban a harmóniát, fõleg akkor, ha értelmes célért hoz áldozatot a lélek december 19-i születésü NYILAS nõ Itt mutatkozik meg az az Égi adományunk, melyet a bevezetõnkben emlitettünk mely szerint a lélekben lévõ TÛZ elemet az ember képes a tudatosságával elért szellemi szintjének megfelelõen kézben tartani, kezelni. Utasi Ilona december 17-i születésü NYILAS nõ

5 Bevezetés a számok rejtett jelentõségébe 4. rész A Név jelentõsége életünkben A betûk számértékeit tartalmazó táblázat Pythagorastól, az ókor egyik leghíresebb görög matematikusától és filozófusától származik, aki hosszú éveket töltött Egyiptomban, Babilóniában és ott ismerkedett meg a numerológiával. Az õsi khaldeai-héber ábécé betûszámértékeit átdolgozta a korabeli görög nyelvre, s ma is ezt a Pythagoras-féle értéktáblázatot használjuk némileg módosítva, (a latin ábécének azok a betûi is helyet kapnak benne, amelyeknek nem volt megfelelõjük a régi görög nyelvben). Így alakult ki a betûszám értéktáblázat A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Az elemzéshez ékezetek nélkül leírjuk a teljes nevet nyomtatott nagybetûkkel. A név alatt és felett helyet hagyunk, mivel a magánhangzók számértékeit a név fölé írjuk, a mássalhangzókét pedig a név alá. Utána összegezzük a táblázatból kapott számértékeket a következõ módon: Magánhangzók számértéke = =7 Név K O S S U T H L A J O S 1+7=8 Mássalhangzók számértéke = =10=1+0=1 A magánhangzók összege 16, ami egyszerûsítés után 7. Egy névben a magánhangzók összesített értéke az illetõ egyéniségének a legbensõbb részét mutatja, azokat az ösztönös vágyakat, amelyeket az égitestek elektro-mágneses erõi sugalmaznak neki, s amelyeknek lényegével talán õ maga sincs mindig tisztában. Azt a küldetést, azt az életben betöltendõ missziót jelzi a név magánhangzóinak összértéke, amit a Természet Erõi szántak az illetõ személy számára. Ez csak sugalmazás, aminek követése nem kényszer, viszont az ilyen kozmikus misszió betöltése jólesõ érzést, lelki békét biztosít az egyén számára. Mássalhangzók számértékei összesítésének eredménye 10, ami egyszerûsítés után 1. A mássalhangzók összértéke az egyéniségnek inkább a külsõ oldalát mutatja, azt amit az illetõ mutatni próbál a külvilág felé. Ez persze nem lesz minden esetben ugyanaz a kép, mint amit a magánhangzók összértéke mutat az illetõ kozmikus missziójával kapcsolatban, de van rá esély, hogy a két számérték teljesen megegyezik, ami arra utal, hogy az illetõ be kívánja tölteni a Természet által sugalmazott misszióját az életben, s a külvilág felé sem próbál mást mutatni. Az ipszilon számértéke minden esetben 7, de ez a betû egyszer magánhangzóként szerepel a névben, pl.: Ady névében is, mert i-nek hangzik, más esetekben pedig mássalhangzóként. Amikor magánhangzó az ipszilon akkor a számértékét a név fölé a többi magánhangzó közé írjuk, amikor az ipszilon mássalhangzóként szerepel akkor a név alá írjuk a számértékét a mássalhangzók közé. Nemcsak személyek neveit lehet így elemezni, hanem népek, nemzetek, országok, falvak és hajók neveit is. Általában mindenre alkalmazható ez a névelemzési módszer, aminek általánosan elfogadott és ismert neve van. Magánhangzók számértéke Név M A G Y A R 11= 2 Mássalhangzók számértéke = 9 Magánhangzók számértéke Név M A G Y A R O R S Z Á G 16= 7 Mássalhangzók számértéke = 7 Magánhangzók számértéke Név B U D A P E S T 16 = 7 Mássalhangzók számértéke = 7 Megdöbbentõen azonos számértékeket kapunk Magyarországra és a fõvárosára! Mindkét esetben a magánhangzók összértéke 9, a mássalhangzóké 7, s így a teljes névszám mindkét esetben 16, ami egyszerûsítés után 7. Ebbõl arra következtethetünk, hogy az országnak és fõvárosának a jellege, küldetése és sorsa szinte teljesen azonosnak mutatkozik a numerológia tükrében. Az, hogy a névszámok elemzésébõl nyert információ mennyire megbízható, azt mondhatjuk, hogy személyekkel kapcsolatban a születés dátuma biztosabb kiindulási pontot jelent, mert sok esetben az alapul veendõ név is vita tárgyát képezheti. Például egy képzeletbeli ismerõsünk Kovács Mária akit családi körben mindig csak Mariskának nevezték, késõbb Budapesten élt adminisztrátor lett, itt az irodában mindenki Marikának szólította. Szülei azonban továbbra is csak Mariskának nevezik õt. Megismerkedett egy Kanadában élõ magvar származású fiatalemberrel, és összeházasodtak, Marika Kanadába került. Ott azt veszi észre hogy férje továbbra is Marikának nevezi õt, de mások számára hirtelen Mary lett, és a vezetékneve is megváltozott, most Mrs. Mary Taylor a neve. Ha most arra kér minket, hogy elemezzük ki nevének számértékeit, milyen nevet fogunk használni? Kovács? Taylor?- és a keresztnév Mária? Mariska? Marika? Mary?- mert ezek valószínûleg más-más számértéket fognak adni. Számítsuk ki, hogy milyennek tûnt Kossuth Lajos a honfitársai szemében, valójában milyennek látták õt az akkori magyarok, kortársai. Számítás módja: A magánhangzók összegének egyetlen számjegyre egyszerûsített végértékét hozzáadjuk a mássalhangzók összegének szintén egy számjegyre egyszerûsített végértékéhez. Ha az eredmény kilencnél nagyobb, akkor ismét egyszerûsítünk, hogy csak egyetlen számjegy maradjon. Kossuthnál a teljes névszám a 8-as vibrálási értéket adja. Ajánlatos a kapott eredményszámokat kétjegyû formájukban is figyelembe venni, mert ezek gyakran jelzik azokat a felszín alatt ható erõket, amelyek az egyén életét vagy karrierjét befolyásolják. A következõ példa: Ady Endre Magánhangzók számértéke = =9 Név A D Y E N D R E 4+9=13=4 Mássalhangzók számértéke = =4 A szabály az, hogy a nevet kapcsolatba kell hozni azzal a vonatkozással, amellyel összefüggésben kívánjuk alkalmazni a numerológiai elemzést Családi vonatkozásokban, a szülõkkel kapcsolatban egyszerûen Mariska lesz a név, a pesti munkájával összefüggésben a Marika nevet elemezzük. Hatósági vonatkozásokban viszont a teljes hivatalos nevet használjuk, tehát Magyarországon Kovács Mária, Kanadában pedig Mary Taylor a kiindulási pont. Ez az általános szabály sokszor megoldja ilyen irányú problémáinkat, de így is adódhatnak esetek, amikor kételyeink támadnak arra nézve, hogy melyik nevet kellene alapul vennünk. A születésnap tekintetében nincs ilyen probléma. Azt a legtöbb ember tudja, hogy melyik napon született, s ennyi elég. Személyekkel kapcsolatosan az a legcélszerûbb, ha elkészítjük és kiértékeljük külön-külön a névnek és a születés dátumának a numeroszkópját, azután egybevetjük a kapott eredményeket s így formáljuk meg a szintézist. Jármerné Baka Erzsébet 6 7

6 CSILLAGMITOLÓGIA, CSILLAGHIT A bölcs uralkodik a csillagzatán, a balga engedelmeskedik annak. (Aquinói Szent Tamás) A Nyilas hava november 23.-tól december 22.-ig tart. Tüzes, változó, pozitív jegy. A természetben ezt a tüzet már nem kívülrõl, a Nap energiájából kapjuk, mint a másik két tüzes jegynél, a Kosnál és az Oroszlánnál. A természet a Nyilas havában már egyre zordabb és hidegebb lesz, a nappalok rövidülésével növekszik a sötétség, az élet visszahúzódik az elõre elkészített menedékbe: odúkba, barlangokba, gumókba, gyökerekbe, magvakba, és a teremtõ Isten kegyelmére bízza magát, hogy megéri-e a következõ tavaszt. A tüzes minõség ebben a hónapban a lélek tüzébõl fakad, a várakozásból, az Úrvárásból, az adventi idõszak csöndes imáiból. Ekkor indul a keresztény egyházi év, nem karácsonykor, nem húsvétkor, nem január 1- jén, hanem adventtel, az Úrvárással. A gyertyák fényénél a születõ új Napot idézzük, segítjük, melynek a keresztény vallásban Jézus a megjelenítõje. Imáinkkal azt az óhajt fejezzük ki, hogy a természet átlendüljön a sötétségen, és újraindulhasson a termékeny élet. Az élethez szükséges energiát itt nem a Naptól kapjuk, hanem Tejút-rendszerünk központjából, mely Földünktõl a Nyilas csillagkép irányában található. A Nyilas uralomban vagy otthon lévõ bolygója a Jupiter, melyet a magyar népi csillagászat magyarok csillagának nevez. A Nyilas lényege a hit és lelkesedés. Általában a következõ jellemvonásokat tulajdonítják a Nyilasnak: bizakodó, derûs, jó kedélyû, becsületes, õszinte, nagyvonalú, jóindulatú, életvidám, lelkes, szabadságszeretõ. Ugyanakkor hite átcsaphat túlbuzgóságba, ami elõvigyázatlanná, jóhiszemûvé teheti, nagyvonalúsága túlzottan adakozóvá, jóindulata kihasználhatósággá, lelkesedése túlbuzgósággá válhat, túlzott õszintesége kiszolgáltatottá teheti. gazdálkodik, az múlik az aszcendensén, a különbözõ bolygók házakban és jegyekben elfoglalt helyein, az állócsillagok hatásain, a genetikai örökségen és a személyt érõ környezeti hatásokon. Saját csillagjegyünk ismerete arra is jó többek között, hogy rávilágítson hibáinkra, jellembeli gyengeségeinkre, így ennek ismeretében hogyan tudjuk személyiségünket felvértezni. A cél itt nem az, hogy egy másik csillagjegy tulajdonságait erõltessük magunkra, hanem az, hogy a saját csillagjegyünk pozitív oldalát erõsítsük, és a társadalmi visszajelzésekbõl okulva bizonyos Nyilas jegytulajdonságokat visszafogjunk. Az egyes jegytulajdonságok alá nemcsak személyiségeket soroltak az évezredek során, hanem népeket, nemzeteket is. A szkíta népeket, köztük a magyart is az ókortól kezdve kizárólag a Nyilas jegyhez kapcsolták. A szkíta népek híresen kiváló nyilazó harcosok voltak, és hozzájuk kötõdik a lovaglás, mint életforma. El lehet képzelni, hogy egy lovon vágtázó és közben sûrû nyílzáport eresztõ szkíta sereg milyen hatást válthatott ki gyalogos ellenfeleibõl, akik a porfelhõben száguldóknál szinte nem is látták, hol végzõdik a lovas, és hol kezdõdik a ló. Talán a Nyilas legáltalánosabb jelképe, a nyilazó lovas, illetve az emberi felsõtestû és ló alsótestû mitikus lény, a kentaur ebbõl a látványból született. A Nyilas nemzetek közé Magyarország mellett hagyományosan Spanyolországot, Arábiát, Madagaszkárt, a régi Ausztráliát sorolja az asztrológia, valamint Toscana és Provance tartományokat. Nemcsak a Nyilas személyiségre, de a Nyilas nemzetekre is jellemzõ a szeretet adománya, könyörület, megbocsátás, a megbotlottak fölemelése. Akkor érzik jól magukat, ha adhatnak, és nem a szerzés öröme, hanem a világ megjavításába vetett hit a hajtóerejük. Ennek eszköze az ingyen kegyelem, mellyel sajnos más népek sem az ókorban, sem napjainkban nem tudnak mit kezdeni. Gyengeségnek, gyávaságnak tartják a Nyilas ember lényegét leginkább meghatározó tulajdonságot. ellene minden eszközt, a legaljasabbat is latba vetõ ellenfélnek, akkor ma majmok népesítik be Európát. Ezt a példát a mai napig sem érti meg az az Európa, amelyik még mindig nem érkezett föl az emberlét szintjére. Ne felejtsük el: az ember a fõemlõstõl éppen abban különbözik, hogy az önkéntes és teljes áldozatot amiért semmi viszonzást nem vár! végre tudja hajtani. Más szóval az ingyen kegyelmet gyakorolni tudja. Amíg csak az egyéni vagy szûkebb-tágabb csoportérdek vezérli, addig megmarad a fõemlõs szintjén. Ez a választóvonal. Ha ezt nem tudja átlépni, akár egyénként, akár népként, akkor mint egyén, illetve mint nemzet, megreked az állatvilág mûködési-életviteli szintjén. (Pap Gábor) Magyarországnak évszázadok óta nincs Nyilas vezetõje, ezért nem tud kibontakozni. Folyton fel akarják zárkóztatni más nemzetekhez, melyeknek jellegadó vonásai elütnek a magyar néptõl. Ha az élõvilágban már felismertük, hogy fontos a fajok sokféleségének fennmaradása a biológiai egyensúly megtartása érdekében, akkor arra is rá kellene már jönnünk, hogy a nemzetek sokszínûségének fennmaradása is ugyanilyen fontossággal bír. Egy egység, egy rendszer fog felborulni, ha egyik t a g j á t k i v e s z i k belõle, vagy a felismerhetetlenségig átalakítják. De hogy meddig vagyunk átalakíthatók, az rajtunk is múlik. Lõrincz Ibolya Ha Atilla 452-ben nem hozza meg a maga 8 Hogy ezekkel a kedvezõ tulajdonságokkal áldozatát hogy a teljes gyõzelem pozíciójából megkegyelmez az õt ádázul gyûlölõ, egy Nyilas személyiség miként és hogyan 9

7 A buddhizmus veszélyei Talán már az elsõ pillanatban is visszatetszést kelt a cím. Azonban errõl a vallási irányultságról még is csak beszélnünk kell. Mégpedig azért, mert bár az Istent szeretõ és abban hívõ emberekben néha felmereng egy-egy olyan kósza ötlet, hogy mi lenne akkor, ha elhagyná azt az irányvonalat, amit eddig követett, mert úgy gondolja, hogy egy másikban talán jobban kiteljesedik. Ez egy elég érdekes dolog, de igen sokszor megtörténik az utóbbi idõkben. Na, szóval ezért kell beszélni errõl a kérdésrõl. Ugyanis az, hogy egy Istent valóban szeretõ ember melyik egyház tantételeit teszi magáénak, majdnem mindegy. Mondom ezt azért, mert azt mindannyian tudjuk, hogy Isten csak egyetlen egy van. Az már egy más kérdés, hogy nem minden egyházban ugyanazt az Istent szeretik. Namármost itt kezd el igazán bonyolódni a dolog. Lévén a helyzet nem olyan egyszerû. A hétköznapi embernek segítségre van szüksége ahhoz, hogy az ilyen kardinális ügyekben döntési helyzetbe kerüljön. Mégpedig azért, mert minden cselekedetnek van egy bizonyos visszahatása a cselekvõ felé. A hibás döntéseinknek ugyanúgy vannak következményei, visszahatásai, mint a jóknak. Itt most szó sincs olyan dologról, mint pl. hogy a jó tett helyébe jót várj. Ez ugyanis egy magára valamit is adó emberben fel sem merül. Amennyiben pedig felmerül, akkor az az illetõ minden bizonnyal egy,,kereskedõ. Ugyanis jót nem azért tesz az ember, hogy valami nyeresége származzék belõle. Legalábbis nem illik. Nem beszélve arról, hogy a pozitív cselekedetek is visszahatnak magára az okozóra, tehát úgymond karmát termel az illetõ. Sokan gondolhatnak arra, hogy az jó. Egy bizonyos szempontból ez így is van. Olyan ez, mint amikor valaki a tisztességes munkájáért járó bért beteszi a bankba és az ott kamatozik. Tehát nyereséget termel. Azonban azt feltétlenül tudnunk kell, hogy az itt felhalmozott jó cselekedetek nyereségét csak a végsõ elszámolásnál, az úgynevezett halálnál illetve utána tudjuk kivenni. Ez egy nagyon jó indulótõke lesz a következõ inkarnációnkban. Amennyiben viszont nagyon sok rosszat cselekszünk, akkor nem lesz semmink. Sõt, még mínuszba is kerülhetünk és akkor az a paradoxon helyzet áll elõ, hogy mindjárt adóssággal kezdünk. Gondolom azt nem nagyon kell magyarázni egy Isten szeretõ embernek, hogy azzal, hogy most itt a Földön szaladgálunk, nincs vége semminek. Ez a hely itt csak egy állomás. Valóban az. Amennyiben valakinek nagyon sok jó cselekedete van, annak egyáltalán nem biztos, hogy pont erre a bolygóra kell leszületnie. Mint ahogy abba se legyen valaki nagyon biztos, hogy ha egy csomó rossz dolgot követ el, akkor m e g é r d e m l i azt, hogy ide szülessen le. Ennyi látszólagos kitérõ után pedig visszatérek a buddhizmus veszélyeire. Nagyon jól tudom, hogy a buddhizmusnak több ága van. Azonban egyben mindegyik megegyezik. Mégpedig abban, hogy mind, kivétel nélkül Istentagadó. Ugyanakkor a lélek létezését is kategorikusan elutasítja. Ezek után fel kell, hogy merüljön a kérdés, miért nevezik vallásnak? Nem lenne baj, ha e l g o n d o l - k o d n á n k errõl a kérdésrõl. Márpedig ha vallásnak nevezik, fõleg v i l á g v a l l á s - nak, akkor ezen az alapon az összes materialista is egy egyházat alkot. Kérdésem, ki lehet annak az istene? A válaszom t e r m é s z e t e - sen nem poén szintû. Neve Mara, vagyis az Ördög. Ezek szerint teljesen jogos lenne az a megállapítás, miszerint egy egyháznak nem kell, hogy a Legfelsõbb Személyt elismerje és szeresse. Ezzel én természetesen s e m m i l y e n körülmények között sem értek egyet. A buddhizmus tehát nem más, mint a materialista emberek egyháza. Úgy is mondják, hogy ez az irányvonal nem más, mint egy vallási köntösbe öltöztetett kulturális mozgalom. Ezt jó tudni. Mégpedig azért, mert bár a dalai láma és a tihanyi apát együtt sétálgat a templomban, azért a kettõ között még véletlenül se keressünk semmi kapcsolatot. Ugyanis nincs. Ennek ellenére senki se gondolja, hogy a buddhista ember nem jó. Errõl szó sincs. Õk a saját irányvonalukat követik, mely mint tudjuk, Isten és lélektagadó. Természetesen ne legyünk abban biztosak, hogy ez minden buddhista ember elõtt világos és tudott dolog. Õk, vagyis ennek az egyháznak a papjai (lámái), akik tanítók, nagyon szép retorikával rendelkeznek és sok-sok évig képesek elfedni ezeket az igazságokat. A buddhizmussal kapcsolatos alapvetõ probléma nem az, hogy egy személytelen filozófiát követ, hanem az, hogy azt az emberek nem tudják. Minek utána pedig egy nagyon jónak tûnõ meditációs technikájuk van, sok ember esik nekik áldozatul. Nem beszélve arról, hogy Buddha testvérünk, azért nevezem így, mert csak úgy, mint mi, õ is a magyarság családjába született le. Lévén szkyta nemzetségû. Az õ eredeti tanításainak ellentmond a mai buddhizmus, hisz Õ nem a Legfelsõbb Személyt vagyis Istent tagadta és tagadtatta meg az emberekkel, hanem a védákat. Helyesebben szólva még csak nem is a védákat, hanem az abban szereplõ áldozati állatfelajánlásokat. Lévén ezeket az állatokat megölték. Ezért jött hát Gautama Sidharta Buddha. Aki mellesleg nem más volt, mint a Legfelsõbb Személy részleges inkarnációja. Ezt azonban a halála után több mint 600 évvel keletkezett buddhizmus eltorzította és belõle egy személytelen filozófiai rendszert alkotott meg. Csak úgy megemlítem, hogy nem véletlenül tekinti fõ ellenségének az iszlámot. Lévén az egy Isten hívõ egyház, akinek nem tetszik a materializmus és ennek hangot is ad. A buddhisták pedig sok helyen kifejezetten ellenük építik a stupákat. Gondolják így megvédhetik a materialista eszméiket. 10 Bodor Ernõ 11

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31. Piramis: Boszniában? Égi hozományunk. A név jelentõsége életünkben

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31. Piramis: Boszniában? Égi hozományunk. A név jelentõsége életünkben A Misztika Világa címû magazinunkban jól látható az a törekvés, hogy a spirituális világ ismertetése mellett nagy hangsúlyt fektetünk népünk igaz, valós történelmének bemutatására. Példa erre az egyiptomi

Részletesebben

2-3 4-5 6-7 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-32. Spirituális gyógyítónk kiválasztása. Égi hozományunk Asztrografológia

2-3 4-5 6-7 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-32. Spirituális gyógyítónk kiválasztása. Égi hozományunk Asztrografológia A Tisztelt olvasó, most egy speciális, hiánypótló magazint tart a kezében. Az úgynevezett mássága abból adódik, hogy nem csak érdekességeket, hanem mély spirituális tanításokat adunk közre oly formában,

Részletesebben

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31. A sámán. Égi hozományunk Asztrografológia

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31. A sámán. Égi hozományunk Asztrografológia Köszönetet mondok mindazoknak, akik segítségünkre voltak lapunk terjesztésében. Könyvesboltoknak, bioboltoknak, vegetáriánus éttermeknek és magánszemélyeknek egyaránt. Tevõleges támogatásukkal nagy mértékben

Részletesebben

Tartalom Szellem Az egészség, mint a lélek erejének megnyilvánulása...4-7. A karibi szigetvilág szellemei...8. Üdvözlöm a Kedves Olvasót!

Tartalom Szellem Az egészség, mint a lélek erejének megnyilvánulása...4-7. A karibi szigetvilág szellemei...8. Üdvözlöm a Kedves Olvasót! A Föld napja Gaia istennõ földnek anyja Társa Uránusznak a Végtelen Kozmosz Õs Kaoszból kipattant istenének. Õk, kik szent delejes Varázslatokkal múlandó élettel hintették be a Kék bolygót Megszülték gyermekük,

Részletesebben

A TÉRIDŐ KULCSA: A TUDAT

A TÉRIDŐ KULCSA: A TUDAT A TÉRIDŐ KULCSA: A TUDAT Összefoglaló ismeretek pszichológusoknak, látnokoknak, asztrológusoknak, fizikusoknak, az ezoterika és a parajelenségek iránt érdeklődőknek Első változat TARTALOM ELŐSZÓ... 3 ELSŐ

Részletesebben

BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM

BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM Előszó...2 A meditációban rejlő lehetőségek és veszélyek... 4 Mi a meditáció?... 6 Hol vagyok a meditáció alatt?.... 8 Mi az, amit a meditációval elérhetek?....

Részletesebben

M Á N T Ú T ^ U D D H I Z M

M Á N T Ú T ^ U D D H I Z M M Á N T Ú T ^ U D D H I Z M r u VÁLOGATÁS LÁMA NYDAHL í* TANÍTÁSAIBÓL EGY JÓG1110 VÁLASZA Válogatás Láma Ole Nydahl tanításaiból A magyarországi előadásokon készült hangfelvételt fordította Lahucsky Péter

Részletesebben

SILVER RAVENWOLF ANGYALMÁGIA KIPRÓBÁLT TECHNIKÁK, KREATÍV, HATÉKONY MÓDSZEREK

SILVER RAVENWOLF ANGYALMÁGIA KIPRÓBÁLT TECHNIKÁK, KREATÍV, HATÉKONY MÓDSZEREK SILVER RAVENWOLF ANGYALMÁGIA KIPRÓBÁLT TECHNIKÁK, KREATÍV, HATÉKONY MÓDSZEREK ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST, 2006 Tartalom BEVEZETÉS 7 ELSŐ FEJEZET Keresd és találd meg az angyalokat! 9 MÁSODIK FEJEZET Az angyaloltár

Részletesebben

A védikus asztrológia kézikönyve

A védikus asztrológia kézikönyve A védikus asztrológia kézikönyve Gauranga Das A védikus asztrológia kézikönyve Lál Kiadó LEKTORÁLTA Banyár Magdolna Németh Orsolya Tóth Gábor BORÍTÓTERV Magyar Zsuzsanna Tárkányi Szabolcs SZÁMÍTÓGÉPES

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Meditáció a gyakorlatban Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Ajánlás: A meditáció a gyakorlatban elsősorban azoknak ajánlott, akik szeretnék megismerni és felfedezni a belső világukat

Részletesebben

A Jövő Legendáriuma J. Ezoterikus és Üzleti Kalendárium

A Jövő Legendáriuma J. Ezoterikus és Üzleti Kalendárium 2014 A Jövő Legendáriuma J Ezoterikus és Üzleti Kalendárium 2014 a LÉLEK éve. Ez a Legendárium tulajdona Ha lelkünket rendbe tudjuk rakni, akkor egészségünk, testünk, kapcsolataink, munkánk, üzletünk is

Részletesebben

újság VII. évfolyam, 3. szám

újság VII. évfolyam, 3. szám újság VII. évfolyam, 3. szám hírek, felhívások satyananda yoga programok Helyszín: Budapest V. kerület, Szép utca 3. II. emelet. A részvétel ingyenes. A jóga ágai közül legtöbben csak a hatha jógát, a

Részletesebben

Abrakadabra * Tartalom

Abrakadabra * Tartalom Fórum Gondolatok egy címlap kapcsán Magazinunk legutóbbi száma a kételkedés és a bizonyosság kérdésével foglalkozott. Az újság címlapja többeket reagálásra késztetett. Jelentõs számú elismerés mellett

Részletesebben

29. Dibáczi Enikő: Alternatív tanulásmódszertani gyakorlatok

29. Dibáczi Enikő: Alternatív tanulásmódszertani gyakorlatok 29. Dibáczi Enikő: Alternatív tanulásmódszertani gyakorlatok Közel 10 év tapasztalatait gyűjtöttem össze. Már ennél is régebben foglalkozom nap mint nap különböző alternatív módszerekkel, és majdnem 10

Részletesebben

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011.

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. Leszkoven László A lélek nyelvén Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. 2 I. fejezet Bevezetés mi dolgunk a lelkünkkel? Definíciókkal jobb végezni, mint kezdeni írja egyik művében (Játékfilozófia) Babits Mihály.

Részletesebben

III. A HIT. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes."

III. A HIT. Tóth Árpád: Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes." III. A HIT Nővérek továbbképzése Csongrád megyében Szeged - Hódmezővásárhely 1994. III. A HIT írta:

Részletesebben

A Jövő Legendáriuma J. Ezoterikus és Üzleti Kalendárium

A Jövő Legendáriuma J. Ezoterikus és Üzleti Kalendárium 2013 A Jövő Legendáriuma J Ezoterikus és Üzleti Kalendárium A Jövő Legendáriuma 2013 Szerkesztő: Mátyás Anita Szerzők: Petrezselyem Mónika, Mester Éva, Sándor Eszter, Erdei Zita, Imrich Zoltán, Fáczányi

Részletesebben

A FÉNY ESSZENCIÁJA A SZÍNEK ÉS AZ AURA-SOMA VILÁGA. Hermann Éva és Földesi Orsolya

A FÉNY ESSZENCIÁJA A SZÍNEK ÉS AZ AURA-SOMA VILÁGA. Hermann Éva és Földesi Orsolya A FÉNY ESSZENCIÁJA A SZÍNEK ÉS AZ AURA-SOMA VILÁGA Hermann Éva és Földesi Orsolya Minden jog fenntartva. A könyvben megjelenő grafikák és képek a törvény által védettek! A könyv a kiadó írásos jóváhagyása

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete Takáts Péter Menedzserkalauz A vállalkozások organikus szemlélete Tartalom 1. A gazdasági vállalkozások struktúrájáról 11 2. Az organikus gondolkodás gyakorlati kérdései 27 3. Vállalkozások fejlődése

Részletesebben

LÉLEKMORZSÁK. Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk!

LÉLEKMORZSÁK. Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk! LÉLEKMORZSÁK Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk! web: www.lelekmorzsak.honlapom.com e-mail: lelekmorzsa@gmail.com Facebook: Lélekmorzsák https://www.facebook.com/groups/459063764152317/

Részletesebben

A teljesítmény lélektana

A teljesítmény lélektana Brian Tracy Phoenix szemináriuma A teljesítmény lélektana Bevezető... 2 A hét lelki törvény... 7 Képességeink Kibontakoztatása... 16 Tudat alatti erıforrások... 25 Vegyük kezünkbe sorsunkat!... 29 A negatív

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

estéli beszélgetések

estéli beszélgetések estéli beszélgetések Borinak, Rékának és Kingának I. rész A parti villa teraszán A terasz a ház előtt a domb kiemelkedő szikláján volt. Ovális terület kő mellvéddel. Mögötte a ház, széles, a terasz formáját

Részletesebben

A LÉGZÉS HATALMA UMAR. Ősi perzsa mestergyakorlatok. Tizenöt légzőgyakorlat életerőnk és egészségünk megőrzéséért

A LÉGZÉS HATALMA UMAR. Ősi perzsa mestergyakorlatok. Tizenöt légzőgyakorlat életerőnk és egészségünk megőrzéséért A LÉGZÉS HATALMA Ősi perzsa mestergyakorlatok Tizenöt légzőgyakorlat életerőnk és egészségünk megőrzéséért UMAR ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST 1996 ^Ajánlom e könyvet Ulikának, mert hálás, vagyok neki a gyakorlatok

Részletesebben

S H A K T I G A W A I N A F É N Y B E N

S H A K T I G A W A I N A F É N Y B E N N E W A G E - Ú J K O R S H A K T I G A W A I N É L J A F É N Y B E N ÚT IGAZI ÖNMAGUNKHOZ EGYEK VAGYUNK AZ UNIVERZUMMAL AZ EGÉSZ VILÁGNAK (A mű eredeti címe: Living in the Light. A Guide to Personal and

Részletesebben

Kavicsok, drágakövek, kristályok és élet

Kavicsok, drágakövek, kristályok és élet ParaMed Holisztikus Akadémia Parapszichológia- és Természetgyógyászati Oktatási Központ Kavicsok, drágakövek, kristályok és élet Konzulensek: Kern Antal Készítette: Magyar István Holisztika-szimbológia

Részletesebben

SRI CHINMOY: Asztrológia, természetfeletti és túlvilág Kérdések és válaszok az asztrológiáról, a természetfelettiről és a túlvilágról

SRI CHINMOY: Asztrológia, természetfeletti és túlvilág Kérdések és válaszok az asztrológiáról, a természetfelettiről és a túlvilágról SRI CHINMOY: Asztrológia, természetfeletti és túlvilág Kérdések és válaszok az asztrológiáról, a természetfelettiről és a túlvilágról A fordítás alapjául szolgáló mű: Astrology, the Supernatural and the

Részletesebben

újság VIII. évfolyam, 3. szám

újság VIII. évfolyam, 3. szám újság VIII. évfolyam, 3. szám hírek, felhívások szombat délutáni szatszangok A jóga ágai közül legtöbben csak a hatha jógát, a fizikai gyakorlatokat ismerik. A Satyananda Yoga azért különleges rendszer,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK...1 TUDNIVALÓK RÖVIDEN...4

TARTALOMJEGYZÉK...1 TUDNIVALÓK RÖVIDEN...4 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 TUDNIVALÓK RÖVIDEN...4 Bevezető: Ádám története... 4 Az Energia diéta rendszerének gyors áttekintése...5 Az Alapszámod... 6 Az ételek rezgésszáma... 6 Magas rezgésszámú

Részletesebben