VIII. évf. 4. sz augusztus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIII. évf. 4. sz. 1997. augusztus"

Átírás

1 TÉ KA A KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA MA VIII. évf. 4. sz augusztus Az iskolai könyvtárak 1995/96 tanévi munkájáról Az tanévben 107 általános iskola, 9 gimnázium, 14 gimnázium és szakközépiskola és 9 szakmunkásképz közölt adatokat a Pedagógiai Intézet kérésére. A statisztikai táblázatokhoz az alábbi kiegészítést fzzük: Az általános iskolák könyvtárai Az általános iskolákban a tanulói létszám az elz évi frl fre csökkent, s bár ez nem volt túl nagyarányú, a kisközségek iskoláit érzékenyen érintette, st néhány városi iskolát is. További probléma a 6 és 8 osztályos gimnáziumok elszívó hatása. Az iskolák egy részében a felstagozatos osztályokból elmennek a jól tanuló gyermekek, maradnak a közepes és gyenge eredményt felmutatók, ez nagyon megnehezíti az oktatói munkát az adott iskolákban. Sajnos, sor került iskolák bezárására, pedagógusok elbocsátására, illetve id eltti nyugdíjazásra is. Gondot jelentett az iskolai könyvtárak számára az állománygyarapítás, a beszerzések kisebb része származott a költségvetésbl biztosított összegbl, igen nagy része pedig különböz pályázati összegekbl és ajándékból. A Nemzeti Kulturális Alapból 41 általános iskola könyvtára kapott Ft-os támogatást a Könyvtárellátónál választható könyvekbl. Sajnos néhány esetben nem a megrendelt könyveket kapták. 23 iskolában egyáltalán nem, vagy alig tudtak könyvet venni (50 kötet alatt), további 24 iskolában 100 kötet alatt volt a gyarapodás, csak 60 iskolában haladta meg a 100 kötetet az új könyvek száma. Tehát az általános iskolák közel felében nem tudták megfelelen fejleszteni az iskolai könyvtárat, különösen alacsony volt Tatabánya és Oroszlány iskoláiban a beszerzés. Tatabányán 16 iskola közül 3 egyáltalán nem vett könyvet; további 9 pedig 100 kötet alatt vásárolt. Oroszlányon a négy általános iskolában összesen 279 kötet volt a gyarapodás. Az általános iskolákban összesen 12 ffoglalkozású és 15 félállású iskolai könyvtáros mködött, az iskolák további részében egyéb formában alkalmaznak könyvtárost, leggyakrabban a könyvtári órákat a kötelez óraszámba építik bele. A könyvtárban tartott tanórák száma a következképp alakul: 18 iskola nem jelzett egyetlen tanórát sem, további 34 pedig 10 tanóra alatti számot, leggyakoribb a között megtartott tanórák száma - 46 iskola ezt jelezte, 9 pedig 50 feletti tanórát. A kérdés azért nagyon aktuális, mert a tanév során történt a NAT elfogadása, ahol a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek tanítása új mveltségterületként, kötelez feladatként nagy hangsúllyal szerepel. A középiskolák könyvtárai A tanulói létszámok a következképp változtak: a gimnáziumokban 4573 frl 4524 fre, a szakközépiskola és gimnázium kategóriában 5159 frl 6021 fre, a szakmunkásképz intézetekben 6629 frl 6339 fre. A tanulói létszám emelkedése a gimnázium és szakközépiskola kategóriában volt jelents, a szakmunkástanuló intézetek tanulói létszáma tovább csökkent. A középiskolák az állománygyarapítás terén kedvezbb képet mutatnak az általános iskoláknál. A 32 középfokú iskolából 4 jelentette, hogy 50 kötet alatt volt a gyarapodás, további 4 esetben pedig kötet között, a többség kötet között vásárolt új könyvet, 7 középiskola pedig 500 köteten felül. A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 15 középiskola nyert Ft-ot, az általános iskoláknál említett felhasználási lehetséggel. A középiskolákban 14 ffoglalkozású könyvtáros, 7 félállású iskolai könyvtáros mködik, a többi iskolában részfoglalkozás vagy megbízás alapján látják el a könyvtári teendket. A könyvtári tanórák száma a következképpen alakult: nem tartottak 14 iskolában, 10 óra alatt 8; óra: 9, 50 óra felett 1 iskolában. Továbbképzések Az általános és a középiskolák iskolai könyvtárosai számára két témakörben szervezett a Pedagógiai Intézet továbbképzést: - az 1000 éves magyarországi iskola és iskolai könyvtár (1995. okt. 25. Ea.: Dr. Kelemen Elemér) - a Nemzeti Alaptanterv könyv- és könyvtárhasználati feladatai (1996. május 15. Kalmárné Morcsányi Rozália, a Könyvtárostanárok Szervezetének titkára eladása) - NAT tanfolyam hirdetése, melyre 35 könyvtáros jelentkezett. A tanfolyam lebonyolítására a következ tanévben kerül sor. Mködött a Könyvtárostanárok Szervezetének megyei csoportja, néhányan részt vettek a Könyvtárostanárok Nyári Akadémiáján, melyet a Könyvtárostanárok Szervezete július 1-5 között szervezett Gyrben az Apor Vilmos iskolaközpontban, A téma itt is az ezeréves magyarországi iskola és az iskolai könyvtár volt. Tanulmányi verseny A Pedagógiai Intézet megszervezte a Bod Péter könyv- és könyvtárhasználati verseny megyei fordulóját. A megyei döntn a 12 éves korosztályból 24 tanuló, a 14 éves korosztályból 23 tanuló, a 16 éves korosztályból 3 tanuló versenyzett, a tatai Kkúti Általános Iskola könyvtárában. Összesen 15 iskola 50 tanulója vett részt a megyei döntn. Mindhárom korosztályból az els helyezett jutott az országos írásbeli fordulóra.' Összefoglalva: Ebben az tanévben sem javult az iskolai könyvtárak helyzete az elz évihez képest. Aggodalomra adott okot, hogy az iskolák egy részében évrl évre szegényesebb lesz a könyvtár a megfelel fejlesztési lehetségek hiányában. Tovább súlyosbította a helyzetet az oktatási törvény évi módosítása, amely csökkentette az iskolai könyvtárosok foglalkoztatásának lehetségeit. Ennek hatását azonban csak a következ tanévtl lehet lemérni. Halmi Erzsébet könyvtárvezet Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet szakkönyvtára

2

3

4

5

6

7 7 RÓLUNK ÍRTÁK INTERNET a dorogi Arany János Városi Könyvtárban Korunkban az információ áramlásának, elérhetségének, gyorsaságának egyre nagyobb jelentsége van. Az INTERNET-hálózat ebben óriási segítséget nyújt. Persze messze vagyunk még attól, hogy minden háztartásban ott legyen ez az elbb-utóbb nélkülözhetetlen eszköz. Ezért számolhatunk be most nagy örömmel arról, hogy a könyvtárunk rákapcsolódott az INTERNET-hálózatra, s a nagyközönség is igénybe veheti a rendszert, természetesen a szabályzatban elírt feltételekkel. A megvalósításban segítségünkre volt az elmúlt év végén a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyert ,-Ft, amit a hazai és nemzetközi könyvtári információs rendszerekhez való csatlakozás technikai feltételeinek kialakítására fordíthatunk. A Mveldési és Közoktatási Minisztérium Közmveldési Fosztályától is kaptunk ,- Ft-ot szintén azzal a céllal, hogy felzárkózhassunk az országos könyvtár-informatikai rendszerhez, valamint az INTERNET-hez. S végül, de nem utolsósorban az önkormányzatunk is rendelkezésünkre bocsátott ,-Ft-ot, amelybl megvásárolhattuk a telefonvonalat és egy korszer készüléket. A támogatás lehetséget biztosít a megnövekedett telefonköltség, valamint az INTERNET elfizetési díjának fedezésére. Természetesen az INTERNET, a hálózatok hálózata" nagy kihívás mindnyájunk számára. Hiszen a hatalmas információs tömegével olyan világkönyvtárat" alkot, amelyben igazából csak jól felkészített információkeres" tud hatékonyan navigálni, keresni. A könyvtárlátogatók számára biztosítani kell az INTERNET nyilvános hozzáférését is, amelyhez nemcsak technikai ismereteket kell mozgósítanunk, hanem ezt a tevékenységet segédletekkel, szóbeli tanácsadással stb. is kell támogatnunk. Gurinné Pintér Gabriella Tájékozódtak a képviselk - Használhatatlan zenei részleg - Szkül anyagi lehetségek Kisbéri könyvtár: szellemi központ A június 27-ei kisbéri testületi ülés tegnap folytatódott. A fórumon a Petfi Emlékkönyvtár munkájáról tájékozódtak a képviselk. A könyvtár egyik legrégibb intézménye Kisbérnek. Azon kívül, hogy a város lakossága számára nélkülözhetetlen, az 1976-os könyvtári törvény értelmében január l-jétl Kisbér és környéke központi könyvellátási rendszert hozott létre. Ácsteszér, Aka, Bakonysárkány, Bársonyos, Csatka, Kerékteleki, Súr tagkönyvtárként, szerzdéses alapon tartozik a kisbéri báziskönyvtárhoz, amely rendszeres szolgáltatással, állománycserével, szakmai tanácsadással segíti mködésüket. Ászár és Hánta fiókkönyvtárat tart fenn. A helyi olvasószolgálat kielégítése mellett jelents könyvtárközi kölcsönzést is végeznek Kisbéren. A könyvtár bármelyik olvasója így hozzáférhet az ország bármely könyvtárának állományához. Jó szolgálatot tesz a fénymásoló azoknak, akik egyes - ki nem kölcsönözhet - szakkönyvekbl a szükséges anyagot kimásolhatják, s hazavihetik. Az olvasók hségesen kitartanak a könyvtár mellett, a forgalom nem csökkent. Az anyagi lehetségek szkülése és a könyvárak emelkedése miatti anomália, hogy a gyarapodás ellenére 1992 óta csökken az állomány. A könyvtárba 8 féle napilap, 19 heti és 40 egyéb folyóirat jár, ennek ellenére fontos lapokat nem tud megrendelni a könyvtár. A zenei részleg évek óta nem használható, új zenei anyagra sincs pénz. Az alapos beszámoló természetesen gazdálkodási tételekkel is foglalkozott. 24 Óra, júl Kézmvestábor a komáromi gyermekkönyvtárban Csipeszegeret (is) készítettek A napokban kézmvestábort szervezett a komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár gyermekkönyvtára a Közösségi Házban. A húsz kisdiák az egy hetet igen hasznosan töltötte el, s látogatásunk idején büszkén mutatták, hogy milyen szép tárgyakat készítettek. Mire használható sok más mellett a karton? Ki gondolná, csipeszegeret lehet alkotni belle. Amikor a gyermek elmegy otthonról, a szülknek üzenetet hagyhat ezen. Tolltartót sokféle változatban lehet látni az üzletekben, ám kölessel, vagy éppen rizzsel kidekorálva nem sok helyen. A komáromi táborban ezt is megtekinthettük, s elárulhatjuk, igényesen alkották meg a tanulók. Valószínleg a krepp-papírral is hosszú ideig ügyeskedtek, amelybl jácintot nyírtak, hajtogattak. Mindemellett világító asztali lámpát készítettek, csrték, csavarták, csomózták a fonalat, mire szép karkött alakítottak ki. A kicsik az ajándékozásról sem feledkeztek el, fzhet gyurmából kisebb figurákat alkottak. A táborvezetk, Rigláné Berczeli Mária és Kemény Béláné beszámoltak arról, hogy a gyerekeknek a részvételért nem kellett fizetniük. Kiadásaikat a város kulturális pályázatán nyert pénzbl tudták fedezni, s természetesen a könyvtár is hozzájárult a költségekhez. Jövre szeretnének támogatókat is találni, s ha sikerül, akkor hosszabb idt együtt tölthetnek majd a gyerekek. A két hölgy azt

8 KÖNYVTÁRI HÉT 8 KÖNYVTÁRI HÉT is elmondta, örömmel dolgoztak együtt a kisdiákokkal, akik mindenre fogékonyak voltak. Megjegyezzük: a munkák is errl árulkodtak. 24 Óra, aug. 11. XXVL Komárom-Esztergom megyei könyvtári napok Nyomtatott, illetve elektronikus információk. A használói igények változásai az utóbbi években Szeptember 22. (hétf) Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár A könyvtári napokat megnyitja Dr. Kovács György Zoltán, a megyei közgylés elnöke Ambrus János (Országgylési Könyvtár igazgatója) Vidra Szabó Ferenc (OSZK- Könyvtártud. és Módszertani Központ) Konzultáció Büfé Tamási Csilla (Pest Megyei Könyvtár, Szentendre) Kisteleki Gyzné (Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Székesfehérvár) Konzultáció Jelenits István piarista tanár, irodalomtörténész eladása. (Sík Sándor és Radnóti Miklós.) (A Keresztény Pedagógus Kamara rendezvénye.) Szeptember 23. (kedd) Tata, Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 9.00 Nyílt nap a vállalkozóknak Szeptember 26. (péntek) Modern Üzleti Tudományok Fiskolája, Tatabánya, Béla király krt Könyvtári marketing Komárom- Esztergom megyében Elképzelések stratégiák, tapasztalatok. Megnyitja: Zalainé Kovács Éva (Az IKSZ elnöke) Bevezet eladást tart: dr. Voit Pál (MTF) Szeptember 29. (hétf) Oroszlány, Mveldési Központ és Könyvtár Napjaink információhordozói könyvtáros szemmel Tapasztalatcsere a megye könyvtárosainak A MKE K.-E. megyei szervezetének beszámolója Nyugdíjas könyvtárosok köszöntje Október 06. (hétf) Esztergom, Babits Mihály Városi Könyvtár Beszélgetés a helyi könyvtárak hasznáról olvasók és könyvtárosok között. Szerkesztik: ifj. Gyüszi László, Tata, Móricz Zsigmond Városi Könyvtár dr. Horváth Géza, József Attila Megyei Könyvtár Kelecsényi Péterné, József Attila Megyei Könyvtár Takács Anna, Tatabánya, Városi Könyvtár Tanczerné Jakus Emke, Tata, Kkúti Általános Iskola Kiadja a József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya, F5 tér 2. Felels kiadó: dr. Monostori Imre igazgató Felels szerkeszt: Schmidt József ISSN Tb.MK.S-42/97

KA MA. Könyvtári Napok Komárom-Esztergom megyében 1998. szeptember 21-25. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA. 1998.

KA MA. Könyvtári Napok Komárom-Esztergom megyében 1998. szeptember 21-25. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA. 1998. TÉ KA MA A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA IX. évf. 5. sz. 1998. október Könyvtári Napok Komárom-Esztergom megyében 1998. szeptember 21-25. Immáron 27. alkalommal került sor a rendezvénysorozatra,

Részletesebben

Eredmények, tervek a József Attila Megyei Könyvtárban

Eredmények, tervek a József Attila Megyei Könyvtárban A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA XII. évf. 1. sz. 2001. február Eredmények, tervek a József Attila Megyei Könyvtárban A 2000. év a megyei könyvtár életében és mködésében a stabilizáció,

Részletesebben

SZEMELVÉNYEK A JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁR 1994. ÉVI MUNKATERVÉBL

SZEMELVÉNYEK A JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁR 1994. ÉVI MUNKATERVÉBL A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA V. évf. 1. sz. 1994. február SZEMELVÉNYEK A JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁR 1994. ÉVI MUNKATERVÉBL "Megyei" f e l a d a t o k Komárom-Esztergom megye önkormányzati

Részletesebben

ÉRTED VAGYUNK, POLGÁR! A Magyar Könyvtárosok Egyesületének felhívása

ÉRTED VAGYUNK, POLGÁR! A Magyar Könyvtárosok Egyesületének felhívása A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA VI. évf. 5. sz. 1995. október ÉRTED VAGYUNK, POLGÁR! A Magyar Könyvtárosok Egyesületének felhívása Eger, 1995. 08. 10. A könyvtárak jelen vannak mindennapi

Részletesebben

Költészet Napja A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA. X. évf. 2. sz. 1999. április

Költészet Napja A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA. X. évf. 2. sz. 1999. április A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA X. évf. 2. sz. 1999. április Költészet Napja Ha elsorvad az irodalom, elsorvad a nyelv is..., az irodalom és a nyelv elszegényedésével párhuzamosan azonnal

Részletesebben

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV 2008 Gyöngyös Tartalomjegyzék 1. VÁLTOZÁSOK KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBEN A 2007. ÉVBEN... 2 2. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2008-RA

Részletesebben

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény Pályázat a XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 2012-ben meghirdetett igazgatói állására, amely megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. február 22. számában 2012. március

Részletesebben

BALOGH KRISZTA. Az evangélikus iskolák könyvtárainak helyzete Egy iskolai könyvtári felmérés eredményei. Történetek elôzmények

BALOGH KRISZTA. Az evangélikus iskolák könyvtárainak helyzete Egy iskolai könyvtári felmérés eredményei. Történetek elôzmények Document3 08/9/11 11:54 PM Page 8 KÖNYVTÁR BALOGH KRISZTA Az evangélikus iskolák könyvtárainak helyzete Egy iskolai könyvtári felmérés eredményei Az evangélikus egyház közoktatási intézményeinek célja

Részletesebben

HIMNUSZ. A tartalomból

HIMNUSZ. A tartalomból tv. évf. l.szám Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak hfradója 1995. január A tartalomból A könyvtáros megváltozott szerepe Jászkiséren Egyesületi információk Továbbtanulási lehetőségek Pályázat Az ÁMK-k

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai munkájáról Melléklet: 1 db

Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai munkájáról Melléklet: 1 db Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájától 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Pf.: 58. Ikt.sz.: 02-15602-2/2005. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 4/2008.

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység Beszámoló a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2010. július 1-jétől - 2011. július 31-ig terjedő időszak munkájáról Készítette: Tányér József igazgató 2011. augusztus Tartalom Bevezető

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója 2014 Készítette: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgató korábbi munkáinak felhasználásával 1 Az ember a

Részletesebben

Tartalom: II. évf. 5 szám 2012. május

Tartalom: II. évf. 5 szám 2012. május II. évf. 5 szám. május A Téka Téma online utóda http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu Tartalom: Meg yei kö(nyvtá)rkép............................................................... 2 Színes hétkö znapjaink...11

Részletesebben

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ 2004/2 2004. szeptember 27-én közel száz könyvtáros vett részt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zala Megyei Szervezetének szlovéniai kirándulásán. Képünk a muraszombati Szapáry-kastély

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

VARGA KATALIN DÖMSÖDY ANDREA. Vezetô szakfelügyelôi jelentés az iskolai könyvtárakban végzett 2008-as szakfelügyeleti vizsgálatról 1 KÖNYVTÁR

VARGA KATALIN DÖMSÖDY ANDREA. Vezetô szakfelügyelôi jelentés az iskolai könyvtárakban végzett 2008-as szakfelügyeleti vizsgálatról 1 KÖNYVTÁR Beliv2009-04 09/11/30 10:15 AM Page 10 KÖNYVTÁR VARGA KATALIN DÖMSÖDY ANDREA Vezetô szakfelügyelôi jelentés az iskolai könyvtárakban végzett 2008-as szakfelügyeleti vizsgálatról 1 I. A vizsgálat célja,

Részletesebben

KAPTÁR. Tokajiné Demecs Katalin. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim!

KAPTÁR. Tokajiné Demecs Katalin. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim! KAPTÁR XV. évf. 2. (102.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2006. Tokajiné Demecs Katalin ÜNNEPI KÖNYVHÉT MEGNYITÁSA 2006. JÚNIUS 7. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim! 77. Ünnepi

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Karcsúbb lett a Balassi Bálint Megyei Könyvtár...

Karcsúbb lett a Balassi Bálint Megyei Könyvtár... Karcsúbb lett a Balassi Bálint Megyei... 2000. februárjában pont került fenntartónk, Nógrád Megye Közgyűlése és Salgótarján Megyei Jogú Város között több hónapja tartó finanszírozási vita végére. A korábbi

Részletesebben

Tisztelt györteleki Lakosok!

Tisztelt györteleki Lakosok! Tisztelt györteleki Lakosok! Az események nap mint nap változnak. A választás óta eltelt idre jellemz szó az eseménydússág. Folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot a beruházásokról és a településen történt

Részletesebben

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója 2012 Készítette: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgató korábbi munkáinak felhasználásával 1 Az ember a

Részletesebben

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV 2009 Gyöngyös Tartalomjegyzék 1. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2009-RE TERVEZETT ÁLLOMÁNY SZERZEMÉNYEZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA...

Részletesebben

AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MAGYAR-ANGOL I. Helyzetelemzés Tartalomjegyzék I.1. Az intézményben melyik tanévben

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben