Az új szervezett utazási formákról (package travel directive) szóló irányelv tervezet várható szabályozási irányok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az új szervezett utazási formákról (package travel directive) szóló irányelv tervezet várható szabályozási irányok"

Átírás

1 Az új szervezett utazási formákról (package travel directive) szóló irányelv tervezet várható szabályozási irányok december 3. Dr. Gyenizse Dorottya főtanácsos Turisztikai és Vendéglátóipar Főosztály

2 Előzmények A szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK irányelv (Package Travel Directive) felülvizsgálatának indokai: utazási piac változásai; internet használatának elterjedése, online foglalási rendszerek, utazási webfelületek; low-cost légitársaságok elterjedése, légi piac liberalizálása; megváltozott fogyasztói/utas magatartási formák; Európai Unió Bíróságának esetjoga óta; dinamikus csomagok ( dynamic package ) és új utazási formák megjelenése. 2

3 PRE-ARRANGED PACKAGES Európai Bizottság által készített hatástanulmányból CUSTOMISED TRAVEL ARRANGEMENTS COMBINATIONS ARRANGED AT A SINGLE POINT OF SALE COMBINATIONS ARRANGED VIA LINKED WEBSITES 6% INDEPENDENT TRAVEL ARRANGEMENTS 23% 17% 54% 3

4 Előzmények A PTD irányelv felülvizsgálata 2006-ban kezdődött el között: Európai Bizottság által szervezett konzultációk, workshop-ok, hatástanulmányok, felmérések stb. Magyarország a kezdetektől aktívan támogatja és részt vesz az irányelv korszerűsítésében, pl. Bizottság által szervezett munkacsoporti ülések, kérdőívek elkészítése, hatástanulmányok véleményezése. Az Európai Bizottság július 9-én tette közzé a szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK ( package irányelv ) új tervezetét. 4

5 Vizsgált szabályozási modellek 1. választási lehetőség - státus quo fenntartása, vagyis az irányelv jelenlegi formájának megtartása 2. választási lehetőség iránymutatás, vagyis az irányelv jelenlegi formájának megtartása, és iránymutatás készítése. 3. választási lehetőség az utazási csomag címke (PTD label) bevezetése 4. választási lehetőség az irányelv hatályon kívül helyezése és az iparág önszabályozása 5. választási lehetőség irányelv korszerűsítése csak utazási csomagokra vonatkozóan 6. választási lehetőség irányelv korszerűsítése 5. opció kibővülve a dinamikus csomagok egyes típusaival (egyes igény szerint összeállított utazási formák) 7. választási lehetőség irányelv korszerűsítése az összes dinamikus csomag forma lefedésével 8. választási lehetőség Utazási irányelv egyelemű szolgáltatásokra kiterjedő egységes szabályozás 5

6 Tervezet tárgyalása A tervezetet rendes jogalkotási korábbi együttdöntési eljárásban tárgyalják. Illetékes tanácsi formáció: Versenyképességi Tanács G.23. Fogyasztóvédelmi és Információs Munkacsoport Felelős hazai EKTB szakértői csoport: 13. EKTB Fogyasztóvédelem, a fogyasztók egészségének védelme NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály a kijelölt szakmai felelős. A litván elnökség célja a tárgyalások megkezdése és előrehaladási jelentés elfogadása decemberben (négy munkacsoporti ülés II félévben). 6

7 Eddig lezajlott események nyár folyamán első körben egyeztetés érintett szakmai szervezetekkel (általános vélemény támogatásról). Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) szeptember 13-án elfogadta a tervezet induló általános tárgyalási mandátumot szeptember 13-án lezajlott első munkacsoporti ülés: az Európai Bizottság bemutatta tervezetet és a hozzá készült részletes hatástanulmány bemutatása, a tagállamok általános álláspontjának ismertetése. Megkezdődött a tervezet konkrét, egyes cikkenkénti tárgyalása (1-2. cikk). Kibővült nemzeti szakmai szövetségi konzultáció (közlekedési szolgáltatók bevonása). 7

8 2013. október 16-án megtartott második munkacsoporti ülés: a 3-4. cikkek tárgyalása, az Európai Bizottság részletesebben ismertette a tárgyi és személyi hatályt konkrét példák bemutatásával. November 29-én már 8. cikkig jutott el a munkacsoport. December 13-án kerül sor az munkacsoporti utolsó ülésre ebben a félévben. Az Elnökség kérte a tagállamokat, hogy a nemzeti konzultációk alapján mihamarabb próbáljanak egységes álláspontot adni a főbb kiemelt kérdésekre. Az Európai Parlamentben is megkezdődött a tervezet vitája: a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság október 17-én hallgatta meg a Bizottságot. Kijelölt raportőr: Hans-Peter Mayer. 8

9 Célunk Transzparens egyeztetés az összes érintett szereplővel az egységes nemzeti álláspont kialakításához és képviseletéhez: utasokat/fogyasztókat képviselő fogyasztói szervezetek; piaci, iparági szereplők: az irányelv tágabb tárgyi hatálya miatt nem csak szűken az utaztatói piac szereplői (utazásszervezők és utazásközvetítők), hanem szálláshelyek, illetve közlekedési szolgáltatók is; hatóságok: jogalkalmazás oldaláról már most fontos látnunk, hogy az irányelv végrehajtása hogyan lesz biztosítható. November 14-én széles körű egyeztetésre került sor (MUISZ részvételével is) további konzultációk. 9

10 Főbb rendelkezések - változások I. Hatály, fogalmak Utazási csomagok és igény szerint összeállított utazási formák Előre összeállított utazási csomagok: egy adott szervező által előre összeállított, utazási szolgáltatásokból álló kombináció, amely az alábbi szolgáltatások közül legalább kettőt tartalmaz: (1) személyszállítás, (2) szállásadás, valamint (3) egyéb olyan turisztikai szolgáltatások, amelyek nem járulékos jellegűek a személyszállítás vagy szállásadás mellett, továbbá amelyek a csomag jelentős hányadát (20%) alkotják (pl. gépjárműbérlés). Igény szerint összeállított utazási formák (dinamikus formák): utazási szolgáltatások olyan kombinációi, amelyekben legalább kettő szerepel az említett szolgáltatások közül (mint például a repülőutak, szállodai tartózkodások vagy a gépjárműkölcsönzés), és amelyeket egyetlen utazás vagy üdülés céljára vásároltak ugyanattól a kereskedőtől vagy kapcsolt foglalási folyamatokat alkalmazó kereskedőktől, továbbá a vásárló a saját preferenciái szerint állíthatja össze a megfelelő utazási szolgáltatásokat ( testreszabás ). 2 altípus: egy kereskedő által kínált csomagok (csomagokra jellemző kritérium pl. teljes ár, egy foglalási folyamat, csomagként való hirdetés) vagy több kereskedő által kínált utazási formák (több kereskedő által kínált csomagok vagy több kereskedő által kínált, igény szerint összeállított utazási formák utazási szolgáltatások) 10

11 Ha egy alternatív kritérium is fennáll az utazási csomag fogalma szerint, a kínált szolgáltatás csomagnak tekintendő és érvényesülnek az előírások: pl. tájékoztatási követelmények, a felelősség és a fizetésképtelenséggel szembeni védelem Nem terjed ki a hatály: egyelemű szolgáltatások, alkalmilag szervezett utak Részlegesen: üzleti utak, ha a céges megrendelővel keretszerződés van érvényben nem tartoznak a hatály alá kizárást szeretnénk (DE, AT álláspont) Személyi hatály: non-profit szervezetek?? PCO-k?? egységes uniós értelmezést szeretnénk További definíciók: utazási vagy turisztikai szolgáltatás, utazó, kereskedő, szervező, közvetítő, utazási csomagra vonatkozó szerződés, elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények (nincsen vis major külön nevesítve), nem szerződésszerű teljesítés FEOSZ: egyelemű szolgáltatásokra is kiterjesztené hatályt. 11

12 II. Tájékoztatási kötelezettség Előzetes tájékoztatási elemek (rövidebb és kimerítő lista) Forma: nem lesz kötelező nyomtatott katalógus előírás Utazási szerződés kötelező elemei átadás (tartós adathordozó is megfelelő) Szükséges dokumentumok átadása az utazás megkezdése előtt III. Szerződésjogi előírások Szerződés átruházása feleljen meg másik személy is (összhang új Ptk-val ) Árváltozás: csak, ha szervező fenntartotta az erre vonatkozó jogát, illetve maximum a részvételi díj 10%-áig, egyidejű kötelezettség árcsökkentésre (személyszállítási díjtételek, átváltási árfolyam, adók, illetékek). Legkésőbb indulás előtt 20 nappal, formai követelmények, indokolás és számítási mód. Szerződésmódosítás egyéb esetei Elállás: az utazó az utazási csomag megkezdése előtt, a szervezőnek fizetett megfelelő kártérítés ellenében. A szerződés ésszerű, egységes elállási díjakat határozhat meg (lemondási díj). Egységes elállási díj hiányában a kártérítés összege megegyezik az utazási csomag árának a szervező által megtakarított költségekkel csökkentett részével vitatja FEOSZ, NFH 12

13 IV. Felelősségi kérdések Kizárólag a szervező felel az utazási csomag teljesítéséért. Ennek célja a költségek megkettőződésének és a pereskedésnek az elkerülése. Ugyanakkor az egységes felelősségi szabályok megkönnyítik majd a szervezők és a közvetítők határon átnyúló ügyleteit. Segítségnyújtási kötelezettség utazó számára: megfelelő tájékoztatás, a távközlési eszközök igénybevétele és az alternatív utazási megoldások megtalálása stb. A nem szerződésszerű teljesítés orvoslásának kötelezettsége, továbbá megfelelő alternatív lehetőségek biztosítása az utazási csomag folytatására abban az esetben, ha a szolgáltatások jelentős része nem biztosítható a szerződésben elfogadott formában. Ez a kötelezettség akkor is alkalmazandó, ha az utazó számára nem biztosítják a megállapodásnak megfelelően a kiinduló helyre való visszatérést. DE! Amennyiben elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények fennállása miatt nem biztosítható az utazó időben való visszatérése, a szervező a légi utasok jogairól szóló 261/2004/EK rendelet jelenleg tárgyalás alatt lévő módosítási javaslatnak megfelelően éjszakánként 100 EUR összeghatárig és utazónként három éjszakára köteles fedezni a további tartózkodás költségét MUISZ és MKIK is vitatja 13

14 Részvételi díj megfelelő csökkentése, kártérítés ideértve a nem vagyoni károkért járó kártérítést is (új Ptk-val összhnag: sérelemdíj) bírói esetjog alapján került be Kivételek: a nem szerződésszerű teljesítés az utazónak vagy harmadik személynek tudható be, elkerülhetetlen és rendkívüli helyzet, utazó elmulasztja haladéktalan tájékoztatást a helyszínen tapasztalt nem szerződésszerű teljesítéséről, nemzetközi egyezmények szerinti korlátozás Szerződés szerinti korlátozás (összhang új Ptk.?) : nem terjed ki a személyi sérülésre és a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott kárra, valamint nem eredményezi azt, hogy a kártérítés összege alacsonyabb, mint az utazási csomag teljes árának háromszorosa 281/2008. Korm. rendelet szerint kétszerese A kártérítés vagy a vételár megfelelő csökkentése nem érinti az utazó más utasok jogairól szóló uniós rendeletek alapján fennálló jogait és igényeit, de nem halmozhatja a kártérítést (ugyanazon tények alapján egy helyről juthat kártérítéshez) Követelések elévülési időszaka minimum 1 év Követelések előterjesztése közvetítőn keresztül is történhet. 14

15 V. Fizetésképtelenségi elleni védelem A tagállamok által választott eltérő jogi megoldások miatt ez gyakran a szervezők és közvetítők költségeinek megkettőződéséhez vezetett mégis ellentmondásos szövegtervezet EN és HU fordításban: A tagállamok biztosítják, hogy a területükön letelepedett, az utazási csomagok értékesítését elősegítő utazásszervezők és -közvetítők fizetésképtelenség esetén gondoskodnak az utazók által teljesített valamennyi kifizetés hatékony és gyors visszafizetéséről, valamint, amennyiben a szerződésnek a személyszállítás is részét képezi, az utazók hatékony és gyors hazaszállításáról. Az igény szerint összeállított utazási formákat értékesítő kereskedőre (nem közvetítőre) is fog vonatkozni. Kölcsönös elismerése más tagállamban meglévő pénzügyi biztosítéknak, szorosabb közigazgatási együttműködés (kijelölt kapcsolattartó pontok). Mit: fizetésképtelenséggel szembeni védelem figyelembe veszi az érintett kereskedő tevékenységével járó tényleges pénzügyi kockázatot Mire: utazók által teljesített valamennyi kifizetés hatékony és gyors visszafizetése, valamint, amennyiben a szerződésnek a személyszállítás is részét képezi, az utazók hatékony és gyors hazaszállítása VAGYONI KAUCIÓS rendszer újragondolása! 15

16 VI. Igény szerint összeállított utazási formák speciális előírások Tájékoztatás arról, hogy mit vesz igénybe utazó (nem csomag!) Minden szolgáltató saját maga felel a teljesítésért Fizetésképtelenség elleni védelem lesz (kereskedőre, akitől megvette) VII. Egyéb Közvetítők felelősség foglalási hibákért kivéve, ha az említett hibák az utazónak vagy elkerülhetetlen és rendkívüli körülményeknek tulajdoníthatók. Amennyiben a szervező letelepedési helye az EGT területén kívül található, a tagállamban letelepedett közvetítő a szervezők vonatkozásában a IV. és V. fejezetben előírt kötelezettségek (teljesítés és fizetésképtelenség) hatálya alá tartozik, kivéve, ha a közvetítő bizonyítja, hogy a szervező megfelel a IV. és V. fejezetben foglaltaknak. Fogyasztói jogokról szóló 2011/83/EU irányelv egyes előírásainak kiterjesztése 16

17 1. Harmonizáció szintje 2. Nonprofit szervezetek 3. Alkalmi szervezés 4. Üzleti utak, üzleti utaztatás 5. Definíciók tárgyi hatály Főbb kérdések 6. Egyéb felvetések (korábban megküldött eltérő szakmai szövetégi álláspontok): Árváltoztatás kérdése Utas elállása Vis major helyzet Kártérítés összege, nem vagyoni kártérítés 17

18 Főbb kérdések 6. Egyéb felvetések (korábban megküldött eltérő szakmai szövetégi álláspontok): Árváltoztatás kérdése (8. cikk) Utas elállása (10. cikk) Vis major helyzet (11. cikk) Nem vagyoni kártérítés (12. cikk) Kártérítés maximum összege (12. cikk) 18

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Gyenizse Dorottya Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Telefon:

Budapest, 2009. február 27. Dr. Gyenizse Dorottya tanácsos ÖM Turisztikai Szakállamtitkárság

Budapest, 2009. február 27. Dr. Gyenizse Dorottya tanácsos ÖM Turisztikai Szakállamtitkárság Újjáalakuló jogi környezet? Tájékoztató az utazási vállalkozásokat érintő jövőbeni jogszabályi változásokról Turizmus Kft. Szakmai Konferencia Budapest, 2009. február 27. Dr. Gyenizse Dorottya tanácsos

Részletesebben

A TANÁCS 1990. június 13-i 90/314/EGK IRÁNYELVE a szervezett utazási formákról

A TANÁCS 1990. június 13-i 90/314/EGK IRÁNYELVE a szervezett utazási formákról A TANÁCS 1990. június 13-i 90/314/EGK IRÁNYELVE a szervezett utazási formákról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 100a.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 48/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/7/EU IRÁNYELVE (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. február 11-i 261/2004/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. február 11-i 261/2004/EK RENDELETE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. február 11-i 261/2004/EK RENDELETE visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 16-án az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére Tárgy: 2012. évi Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat-tervezete

Részletesebben

OE határozatok A Szövetségi Hírlevél 2009/3. számában az alábbi OE határozat szövege nem pontosan jelent meg. Ezúton helyesbítünk:

OE határozatok A Szövetségi Hírlevél 2009/3. számában az alábbi OE határozat szövege nem pontosan jelent meg. Ezúton helyesbítünk: Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE IV. évfolyam 4. szám OE határozatok A Szövetségi Hírlevél 2009/3. számában az alábbi OE határozat szövege nem pontosan

Részletesebben

Turisztikai és utazási jog Pannon Egyetem Georgikon Kar, 2014 Tárgyfelelős oktató: Dr. Bánhegyi Gabriella

Turisztikai és utazási jog Pannon Egyetem Georgikon Kar, 2014 Tárgyfelelős oktató: Dr. Bánhegyi Gabriella A tantárgy témakörei Turisztikai és utazási jog Pannon Egyetem Georgikon Kar, 2014 Tárgyfelelős oktató: Dr. Bánhegyi Gabriella Európai és általános jogelvek, melyeket a joggyakorlat figyelembe vesz (vehet)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Chemol Travel márkanéven forgalmazott utazások a Marshaller Repülőjegy Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 49. fszt. 9., Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek.

Általános Szerződési Feltételek. 1 Általános Szerződési Feltételek. 1.Az Admiral Travel Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2700 Cegléd. Szabadság tér 7.; Utazási iroda: tel. 06-53, 311500, és 500-843 / 24 órás ügyeleti száma: 06-20

Részletesebben

A FOGYASZTÁSI HITELEK SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE A FOGYASZTÓVÉDELEM TÜKRÉBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓS IRÁNYELVEKRE

A FOGYASZTÁSI HITELEK SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE A FOGYASZTÓVÉDELEM TÜKRÉBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓS IRÁNYELVEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi gazdálkodás SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány A FOGYASZTÁSI HITELEK SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE A FOGYASZTÓVÉDELEM TÜKRÉBEN,

Részletesebben

A magyar számlázási rendszer egyszerűsítésének javaslattervezete átfogó tanulmány keretében

A magyar számlázási rendszer egyszerűsítésének javaslattervezete átfogó tanulmány keretében A magyar számlázási rendszer egyszerűsítésének javaslattervezete átfogó tanulmány keretében 2009. december 2010. március 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unió egyik jelentős célkitűzése, hogy a kis és

Részletesebben

Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről

Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011. november 22-én került kihirdetésre

Részletesebben

Értelmezési segédlet. a l k a l m a z á s á h o z

Értelmezési segédlet. a l k a l m a z á s á h o z Értelmezési segédlet a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény és a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009 (VIII. 6.) MNB rendelet a l k a l m a z á s á h o z Összeállította:

Részletesebben

Az európai uniós koordináció

Az európai uniós koordináció Az európai uniós koordináció Gerencsér Balázs Szabolcs Láncos Petra Lea Pedryc Dorottya 2015. április 25. 1. Az uniós koordináció fogalma Az európai unió és a tagállamok közötti együttműködés alapfeltétele

Részletesebben

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143.

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/35/EK IRÁNYELVE (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

Utazási feltételek. A Last Call Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei

Utazási feltételek. A Last Call Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Utazási feltételek A Last Call Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Érvényes: 2015. január 1-től visszavonásig 1. Az Utazásszervező 1.1. A Last Call Kft. Magyarországon

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...8 BEVEZETŐ...10 1. MIT JELENT A BELSŐ PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV?...13 AZ IRÁNYELV JELENTŐSÉGE...13 A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA ELŐTT

Részletesebben

169. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 28., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft

169. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 28., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 28., péntek 169. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 278/2008. (XI. 28.) Korm. r. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1 Bevezetés 1.1 A LIGHTHOUSE TRAVEL KFT. (székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91., telefon: 0613458462, fax: 0613458462, adószám: 13883881-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-878183,

Részletesebben

Az élelmiszer-ellátási lánc vertikális kapcsolataiban alkalmazandó helyes gyakorlat elveinek megvalósítására és érvényesítésére vonatkozó keret

Az élelmiszer-ellátási lánc vertikális kapcsolataiban alkalmazandó helyes gyakorlat elveinek megvalósítására és érvényesítésére vonatkozó keret Az élelmiszer-ellátási lánc vertikális kapcsolataiban alkalmazandó helyes gyakorlat elveinek megvalósítására és érvényesítésére vonatkozó keret 2013. január 25. Aláírók: Kizárólag a keretet jóváhagyó szervezetek

Részletesebben

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika, jogszabályok, vámtarifa Vámjogszabályok Brüsszel, 2013. február 15. Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ

ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ HU ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL

Részletesebben

A TANÁCS 98/29/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 98/29/EK IRÁNYELVE 1998L0029 HU 05.06.2003 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 98/29/EK IRÁNYELVE (1998. május 7.) a közép-

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Bankszövetség 2011. II. negyedévi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ a Bankszövetség 2011. II. negyedévi tevékenységéről 1 MAGYAR BANKSZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ a Bankszövetség 2011. II. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2011. július 2 Tartalomjegyzék I. SZABÁLYOZÁSI, ÖNSZABÁLYOZÁLYOZÁSI KÉRDÉSEK... 4 1 A lakáshitelezéssel kapcsolatos

Részletesebben

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához Gyakorlati útmutató a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

Cégjegyzékszám 08-06-004532 Székhely: 9021 Győr, Kisfaludy u. 41., MEDICI TRAVEL UTAZÁSI IRODA

Cégjegyzékszám 08-06-004532 Székhely: 9021 Győr, Kisfaludy u. 41., MEDICI TRAVEL UTAZÁSI IRODA MEDICI TRAVEL UTAZÁSI, SZOLGÁLTATÓ BT. Engedélyszám R-01262/1995/1999. MEDICI TRAVEL UTAZÁSI IRODA Cégjegyzékszám 08-06-004532 Székhely: 9021 Győr, Kisfaludy u. 41., Adószám 22468974-2-08 Tel.: 96/523-424,

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 16/2015. (V. 29.) NGM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

A nemzetgazdasági miniszter 16/2015. (V. 29.) NGM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 6634 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 74. szám A nemzetgazdasági miniszter 16/2015. (V. 29.) NGM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról Az államháztartásról szóló

Részletesebben