Az RFID technológia szabványos protokolljai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az RFID technológia szabványos protokolljai"

Átírás

1 Az RFID technológia szabványos protokolljai Bevezetés A passzív RFID tag-ek elmúlt évtizedben világszerte bekövetkezett jelentős terjedésének köszönhetően a valódi és a virtuális világ közelítésének igénye számos koncepció megjelenéséhez vezetett. Az előrejelzések szerint 2015-re százmilliárdos nagyságrendben jelennek meg az egyre olcsóbb RFID címkével ellátott objektumok. Az ilyen RFID rendszerben minden fizikai objektumnak megfelel egy globálisan elérhető virtuális objektum, mely a fizikai objektum aktuális és historikus adatait tartalmazza. Ilyenek pl. a fizikai objektum jellemzői, a származása, tulajdonosa, stb. Az információ ezeken túl kiegészülhet további szenzoradatokkal is. Az RFID technológia tehát az információs társadalom új fejlődési szakasza kezdetének tekinthető, ahol az internet nem csupán számítógépeket és kommunikációs terminálokat, hanem gyakorlatilag bármely mindennapi használati tárgyunkat, fogyasztási cikkünket összekapcsolja. Példaként említhetjük a gépjárművet, háztartási eszközöket, a ruhaneműt, alkatrészt vagy akár az élelmiszert és gyógyszert. A rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) olyan technológia, amely rádiófrekvenciák révén automatikus azonosítást és adatrögzítést tesz lehetővé. E technológia legkiemelkedőbb jellemzője, hogy egy mikrochip segítségével lehetővé teszi egy egyedi azonosító és egyéb információk hozzárendelését egy tárgyhoz, állathoz vagy akár egy személyhez is, valamint ezen információnak a leolvasását egy vezeték nélküli berendezés segítségével. Az RFID nem egyszerűen egy elektronikus címke vagy elektronikus vonalkód. Amennyiben e technológia olyan adatbázisokhoz vagy kommunikációs hálózatokhoz kapcsolódik, mint az internet, gyakorlatilag bármilyen környezetben igen hatékonyan teszi lehetővé új szolgáltatások és alkalmazások használatát. Az RFID technológia gazdasági jelentősége abban nyilvánul meg, hogy, a benne rejlő lehetőségek révén a növekedés és a munkahelyteremtés új motorjává válhat, és így jelentős

2 szerepet játszhat a lisszaboni stratégia megvalósításában. A RFID-címkék gyártási ára lassan lecsökken arra a szintre, ami a technológia oldaláról lehetővé teszi az eddiginél jóval szélesebb körű alkalmazást a kereskedelmi és a közszférában. Az RFID technológia a közeljövő trendjei szerint az Internet of Things (IoT) víziójának valóra válásához kap kulcsszerepet, mivel az önálló kommunikációs képességgel nem rendelkező objektumok milliárdjainak összekapcsolásának egyik kulcstechnológiája. A tárgyak internete ma még jellemzően vízióként létezik annak ellenére, hogy az egyes kulcstechnológiái (internet, RFID technológia, szenzortechnológia) már széles körben alkalmazottak. A világ mára ugyan felismerte a kulcstechnológiák szinergikus hatásainak jövőbeni lehetséges előnyeit, de ezek valóra válásához még számos területen olyan kutatások szükségesek, amelyek a máris megfogalmazott társadalmi veszélyek idejekorán történő elkerülését lehetővé teszik. Az Európai Parlament június 15-én állásfoglalást tett közzé a tárgyak internetéről. Az állásfoglalást megalapozó dokumentumok: a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, június 18-i, A tárgyak internete Cselekvési terv Európáért című közleménye (COM(2009) 0278), az Unió soros spanyol elnöksége által november 27-én előterjesztett munkaprogram, különös tekintettel a jövő internetének fejlesztésére irányuló célkitűzés, a Bizottság január 28-i Ma beruházni a holnap Európájába című közleménye (COM(2009) 0036), a Bizottságnak a magánélet és a személyes adatok védelme alapelvének a rádiófrekvenciás azonosításon alapuló alkalmazások területén történő alkalmazásáról szóló ajánlása (C(2009) 3200), a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelve,

3 az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelve, az európai gazdasági fellendülés terve, amely a gazdasági növekedés gyorsabb visszatérését hivatott elősegíteni (COM(2008) 0800), az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság Új digitális menetrend kialakítása Európa számára: 2015.eu című jelentése, az EU eljárási szabályzatának 48. cikke, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentése, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Jogi Bizottság véleménye (A7-0154/2010). Az állásfoglalásban az Európai Parlament megállapítja, hogy az RFID-technológiát az információs és kommunikációs ipar gazdasági fejlődésének katalizátoraként és felgyorsítójaként lehet értelmezni. Úgy véli, hogy a tárgyak internetének elterjedése lehetővé fogja tenni az emberek és a tárgyak közötti, valamint a tárgyak egymás közötti kölcsönhatásának javítását, ami a biztonság, az adatvédelem és a magánélet védelmének tiszteletben tartása esetén óriási hasznokkal járhat az uniós polgárok számára. Az Európai Parlament állásfoglalása szerint az elkövetkező években a tárgyak internete és a kapcsolódó alkalmazások fejlődése jelentős hatással lesz az európai polgárok mindennapi életére és szokásaira, ami széles körű gazdasági és társadalmi változásokat von majd maga után. Felismeri azonban, hogy kutatásra van szükség annak megértéséhez, hogy melyek ezek az elvárások, és az adatok érzékenysége, valamint a személyes adatok és információk védelmével kapcsolatos aggályok hol vethetnek gátat az alkalmazásoknak. Az Európai Parlament fontosnak véli, hogy a tárgyak internetével kapcsolatos technológiai kutatások együtt járjanak a társadalmi-gazdasági kutatásokkal, és e kutatások lehetőleg előzzék meg a tárgyak internetének szélesebb körű elterjedését. Az állásfoglalás szerint az Európai Parlament határozottan hisz abban, hogy a magánélet védelme alapvető érték, és hogy minden felhasználónak ellenőrzéssel kell rendelkeznie saját

4 személyes adatai fölött; kéri ezért az adatvédelmi irányelvnek a jelenlegi digitális környezethez való hozzáigazítását. Ennek megfelelően az adatvédelmi törvény egyes rendelkezéseit a jövőben szükséges újragondolni az adatkezelés szempontjából annak figyelembe vételével, hogy az RFID technológia sok szempontból különbözik más észlelésre használt technológiáktól. A törvény hatálya pl. ki sem terjed a megfigyelés céljából telepített videokamerák alkalmazására, mert a kamerarendszerek képrögzítés nélkül lényegében a személyes felügyeletet helyettesítik. Mindez azonban elképzelhetetlen az RFID technológia használatakor, ahol az események bekövetkeztekor automatikusan keletkeznek adatok. Itt tehát az adatok kezelésének, szűrésének, elrejtésének, deperszonalizációjának szabályaival kell biztosítani a védendő jogok érvényesülését. A tárgyak internetének globális elterjedésében jelentős akadályt jelent, hogy az RFID technológiában jelenleg a világon számos egymástól különböző távközlési szabványt használnak. Az Európai Parlament szerint olyan távközlési szabványokra van szükség, amelyek kompatibilis vagy azonos protokollokat használnak a különböző frekvenciákon. Végezetül a tárgyak internetének kibontakozásához szinte elengedhetetlen feltétel, hogy idejében bekövetkezzen az IPv6 protokoll általánossá válása, amely már képes megbízhatóan kiszolgálni a megnövekedett szolgáltatási igényeket. A hivatkozott állásfoglalásban az Európai Parlament felszólítja az Európai Bizottságot, hogy az IKT és a tárgyak internetének tervezése során vegye figyelembe az Unió kevésbé fejlett régióit valamint felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak társfinanszírozást e technológiák és más IKT-projektek végrehajtása számára a szóban forgó régiókban annak érdekében, hogy gondoskodjanak részvételükről és megakadályozzák kirekesztésüket a közös európai vállalkozásokból. A társadalom információs igénye, a percnyi pontossággal megtervezett gyártási folyamatok és az azokat kiszolgáló logisztikai rendszerek, az egyre magasabb színvonalú szolgáltatások nyújtása mind-mind olyan tendencia, amely a jövő internetének részeként a tárgyak internetének kialakulásához és rohamos elterjedéséhez vezet. A vízió valóra válása vitathatatlan előnyökkel jár majd mind az emberek hétköznapi életében, mind a gazdaságban mind pedig a polgárok és az államok kapcsolatrendszerében. A jövő internetének a mainál sokkal jelentősebb infrastrukturális igényeit a jelenleg is már

5 végzetesen szűk keresztmetszetet jelentő IPv4-et a közeljövőben az IPv6 váltja fel. Ugyan tapasztalható némi késlekedés, de a folyamat megállíthatatlan, és ma már párhuzamosan működik együtt a két protokoll, ahogyan az technológiaváltáskor szokásos (pl. a kézi RFID olvasók jelentős része egyúttal vonalkódot is olvas). Feltételezhető tehát, hogy többek között az e tárgyban jelenleg is folytatott kutatások eredményeként a jövő internete elterjedésének infrastrukturális (címtartományok, sebesség, megbízhatóság, stb.) akadálya nem lesz. Ez annak ellenére igaz, hogy a jövő internetének szerves részeként terjedő tárgyak internete mintegy ötvenezer milliárd objektum hálózathoz kapcsolódási képességét jelenti majd. Ezek a döntően saját intelligenciával nem rendelkező tárgyak lényegében a valamilyen kapcsolódási képességgel ellátott fogyasztási javaink lesznek. A kapcsolódási képesség számos ok miatt jellemzően az RFID/NFC technológia lesz. Ismeretes, hogy maga az RFID/NFC technológia mára nagyszámú alkalmazási területen megjelent, de megállapítható, hogy ezek az alkalmazások egyediek, izoláltak és nem aknázzák ki kellően a technológiában rejlő lehetőségeket. A tárgyak internete minőségileg fog különbözni a jelenlegi RFID/NFC-alapú rendszerektől. Az elterjedés útjában azonban jelenleg különböző részben technológiai, részben társadalmi jellegű akadályok állnak. A felelős szakemberek mindegyike megállapítja, hogy amíg ezen akadályok nem szűnnek meg, az elterjedés a kimutathatóan várható előnyök ellenére sem várható. Abban is egyetértés mutatkozik, hogy e célból jelentős források felhasználásával a sürgető kényszer miatt intenzív és a problémák szerteágazó volta miatt komprehenzív kutatásokra van szükség. Minden olyan technológia, amely a folyamatok elemi eseményeit észlelni, rögzíteni és rendszerbe integrálni képes, csökkenti az átláthatatlanságból adódó egyéni érdekek alapján történő beavatkozások lehetőségeit. Hiába történik azonban a folyamatok optimalizált megtervezése, ha magukról az elemi eseményekről nem megbízható információ kerül a háttérrendszerbe. A vizuális technológiák például (vonalkód, QR-kód) könnyű

6 hamisíthatóságuk révén nem alkalmasak arra, hogy a segítségükkel észlelt elemi eseményeket a rendszer hitelesnek tekinthesse. A tárgyak internetének kulcstechnológiáját jelentő rádiófrekvenciás azonosítás viszont képes megbízható és befolyásolhatatlan módon információt szolgáltatni az elemi események bekövetkezéséről. Ezt egészen pontosan úgy kell érteni, hogy az adott alkalmazás elvárásainak megfelelően akár kriptográfiai szintű megbízhatóságot is elérhetünk. Ennek figyelembe vételével és a folyamatok megfelelő tervezésével, szervezésével bevezetett rendszerek kapcsán állíthatjuk, hogy e technológia minél szélesebb körű elterjedése egyúttal a korrupció elleni harc egyik hatékony eszköze is lehet. Szakmapolitikai, jogi háttér Az Európai Bizottság az Európai Digitális Menetrend -ről szóló COM(2010)245 közleményében kifejezetten ösztönzi a több fél együttműködésével megvalósuló kutatási kompetenciák kialakítását többek között a jövő internete, és azon a belül a tárgyak internete területén. A jelen és közelmúlt szakmapolitikai, jogi hátterének bemutatásánál azonban még a tárgyak internetének egyik legfontosabb kulcstechnológiáját az RFID technológiát kell alapul vennünk. Az RFID sokféleképp lehet az európai polgárok hasznára: biztonságot nyújt (pl. az élelmiszerek nyomon követhetősége, az egészségügyi ellátás, a gyógyszerhamisítás megakadályozása által), kényelmesebbé teszi életünket (pl. a bevásárlóközpontokban való rövidebb sorban állás, a reptéri poggyászok pontosabb és megbízhatóbb kezelése, az automatizált fizetés által); valamint javítja a hozzáférhetőséget (pl. a dementiában és az Alzheimer-kórban szenvedők részére). A technológiát már számos ágazatban alkalmazzák, és így hatással van az európai polgárok életére. A közlekedésben az RFID várhatóan segíteni fogja a hatékonyság és a biztonság javítását, továbbá a személyek és áruk mobilitását szolgáló, új minőségi szolgáltatásokat nyújthat. Az egészségügyi ellátásban az RFID növelheti az ellátás színvonalát és a betegek biztonságát, és javíthatja a gyógykezelések megfelelését és logisztikáját. A kiskereskedelemben az RFID segíthet csökkenteni az áruhiányt, a készletmennyiséget és a lopások számát. Számos iparágban köztük a gyógyszeriparban, az orvostechnikai eszközgyártásban, a szórakoztatóiparban, az elektronikai fogyasztási cikkek, a

7 luxuscikkek, az autóalkatrészek gyártásában vagy a kiskereskedelemben, ahol a hamisítás az elfogadhatatlan minőségű termékek jelentős forrása, az RFID alkalmazása lehetővé tenné a termékek hatékonyabb visszahívását, megakadályozná a tiltott áruk belépését az ellátási láncba, illetve megmutatná, hol léptek be ezek a cikkek mégis az ellátási láncba. Az RFIDcímkézés várhatóan javítani fogja a termékek alkatrészeinek és alapanyagainak válogatását és újrahasznosítását. Mindez jobb környezetvédelmet eredményezhet, és javíthatja a fenntartható fejlődést. A további fejlesztések és az RFID széles körű elterjedése tovább erősítheti az információs és kommunikációs technológiák (IKT) szerepét az innováció ösztönzésében és a gazdasági növekedés elősegítésében. Európa már jelenleg is vezető szerepet tölt be az RFID-vel kapcsolatos kutatásban és fejlesztésben, ami nagymértékben köszönhető az európai kutatási programoknak. A fő kutatási területek az innovatív alkalmazásokkal, az intelligens érzékelőkkel és az RFID-alapú működtető egységekkel, valamint az intelligens hálózatokkal foglalkoznak. Jelentős erőfeszítések irányulnak a nano-elektronikára is, amely az RFID-címkék intelligenciáját, memóriáját, érzékelését és rádiófrekvenciás funkcióit biztosítja. Az iparban számos nagy európai vállalkozás technológiai vállalat és szolgáltató tartozik azon élharcosok közé, akik az RFID-megoldásokat bevezetik a piacra, és sok kis- és középvállalkozás (KKV) már sikeresen be is vezette ezt a technológiát. Azonban annak ellenére, hogy az EU-n belül az RFID-rendszerek piaca évente hozzávetőlegesen 45%-kal nő, ez mégis jócskán alatta marad a globális piacon megvalósuló közel 60%-os növekedésnek. Egy ekkora növekedési szakadék hátráltathatja az információs társadalom növekedéshez és foglalkoztatáshoz való hozzájárulását. Az RFID technológiai és kereskedelmi szempontból már ma is megfelelőnek tekinthető, de további elterjedését számos tényező hátráltatja. Ahhoz, hogy a felhasználók elfogadják ezt az új technológiát, átlátható és következetes jogi és politikai keretszabályozást kell kialakítani. Ennek a keretszabályozásnak az etikai vonatkozásokra, a magánélet védelmére és a biztonságra; az RFID-azonosítókat tartalmazó adatbázisok kezelésére; a rádióspektrum-

8 hozzáférésre; a harmonizált nemzetközi szabványok létrehozására, valamint az egészségügyi és környezetvédelmi vonatkozásokkal kapcsolatos aggodalmakra egyaránt ki kellene terjednie. Mivel az RFID-technológia lényegénél fogva határokon átnyúló, a keretszabályozásnak biztosítania kell a belső piacon belüli összhangot. A társadalmi várakozások és kritikák felmérése céljából az Európai Bizottság 2006-ban széles körű nyilvános konzultációt kezdeményezett, amely öt tematikus szakértői műhelyt és egy 2006 júliusától szeptemberéig nyitva álló, 2190 résztvevőt vonzó online konzultációt foglalt magában. A konzultációs szakasz októberben zárult le egy nyilvános szeminárium keretében, amely bemutatta a konzultáció előzetes eredményeit. Az RFID nyilvános vitájában komoly aggodalomnak adtak hangot arra vonatkozóan, hogy ez a mindent átható és tág lehetőségeket nyújtó technológia veszélyeztetheti a magánéletet. Az RFID-technológia ugyanis felhasználható az azonosítható vagy a már azonosított személyekhez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó és ezért személyes adatnak minősülő információk gyűjtésére, az RFID-címkék személyes adatok tárolására is használhatók, pl. útlevelekben vagy egészségügyi dokumentációkban, az RFID-technológia személyek mozgásának nyomon követésére/visszakeresésére, vagy egy-egy személy viselkedési profiljának meghatározására is használható (pl. nyilvános helyeken vagy a munkahelyen). A Bizottság által kezdeményezett nyilvános konzultációban valóban hangsúlyosan jelent meg a polgárok abbéli aggodalma, hogy az RFID betolakodhat az emberek magánéletébe. Az RFID széles körű elfogadásához tehát megfelelő garanciákat kell adni a magánélet védelmére. Az online konzultáció válaszadói az említett biztosítékokat a magánélet biztonságát fokozó technológiáktól (70%) és a tudatosságnövelő kampányoktól (67%) várják; az RFID részletes jogi szabályozását 55% tartotta a legjobb megoldásnak. A vélemények egyformán oszlottak meg azzal kapcsolatban, hogy a társadalmi alkalmazások valóban pozitív hatásúak-e: mindkét nézőpont mellett a válaszadók 40%-a foglalt állást. Az érdekelt felek felhívták a figyelmet az alapvető értékek és a magánélet megsértésének lehetőségére, valamint a kiterjedtebb megfigyelés veszélyeire hívták fel a figyelmet, különösen a munkahelyen, ahol ez

9 diszkriminációhoz, kirekesztéshez, áldozattá váláshoz, sőt, akár a munkahely elvesztéséhez is vezethet. Egyértelmű, hogy az RFID alkalmazásának társadalmilag, politikailag és etikailag is elfogadhatónak, valamint jogszerűnek kell lennie. Az RFID csak akkor váltja valóra a benne rejlő számos gazdasági és társadalmi előnyt, ha hatékony garanciák vannak az adatvédelemre, a magánélet biztonságára és a kapcsolódó etikai szempontokra vonatkozóan, amelyek az RFID nyilvános elfogadásáról folytatott vita központjában állnak. A személyes adatok védelme az Európai Unió egyik fontos alapelve. Az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke kimondja, hogy az Unió a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása elvein alapul; a 30. cikk előírja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megfelelő rendelkezéseket kell hozni az információk rendőrségi együttműködés során megvalósuló összegyűjtéséről, tárolásáról, feldolgozásáról, elemzéséről és cseréjéről. Az alapjogi charta 8. cikke a személyes adatok védelmét az alapvető szabadságok egyikeként határozza meg. Az adatvédelemre és a magánélet védelmére vonatkozó közösségi keretszabályozás olyan stabil, hogy még az innováció sem tud könnyen hatást gyakorolni rá. A személyes adatok védelméről az általános adatvédelmi irányelv (95/46/EK) a nélkül rendelkezik, hogy különbséget tenne az adatfeldolgozás során használt módszerek és eljárások alapján. Az irányelvet minden technológiára alkalmazni kell, így az RFID-re is. Az irányelv meghatározza az adatvédelem alapelveit, és előírja, hogy az adatkezelő köteles követni ezeket az alapelveket, illetve gondoskodnia személyes adatok feldolgozásának biztonságáról (95/46/EK irányelv 17. cikke). Az általános adatvédelmi irányelvet kiegészíti az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv (2002/58/EK), amely az említett alapelveket alkalmazza az Európai Unióban a nyilvánosan elérhető hírközlési szolgáltatások nyilvános hírközlő hálózaton történő nyújtásával összefüggő személyes adatok kezelésére. E korlátozás következtében számos RFID-alkalmazás csak az általános adatvédelmi irányelv hatálya alá esik, de nem vonatkozik rá közvetlenül az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv.

10 Az említett irányelveknek megfelelően a tagállamok hatóságainak a feladata az adott tagállam által elfogadott rendelkezések helyes alkalmazásának figyelemmel kísérése. A hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy az RFID-alkalmazások bevezetése összhangban áll a magánélet védelmére és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokkal. Ezért szükséges lehet részletes útmutatással szolgálni az olyan új technológiák, mint az RFID gyakorlati megvalósításához. E célból a két irányelv eljárási szabályzat összeállítását írja elő. Ez a folyamat magában foglalja az említett szabályzatoknak az illetékes adatvédelmi hatóság által történő nemzeti szintű felülvizsgálatát, valamint egy, a 29. cikk szerinti munkacsoport által elvégzendő európai szintű felülvizsgálatot. Ami a biztonságot illeti, az iparágnak, a tagállamoknak és a Bizottságnak közös erőfeszítéseket kell tennie az RFID-technológiák és -rendszerek kiterjedt alkalmazása kapcsán várhatóan felmerülő rendszerszintű kérdések és az ezekkel összefüggő biztonsági veszélyek megértésének elmélyítésére. A fent említett kihívások megválaszolásának fontos elemeként olyan tervezési kritériumokat kell meghatározni és elfogadni, amelyek segítségével megszüntethetők a magánélettel és a biztonsággal kapcsolatos kockázatok, nemcsak a technológia, hanem a szervezetek és az üzleti folyamatok szintjén is. Ebben a vonatkozásban, ha az RFID-alapú üzleti folyamatok nagyobb zavarai elleni védekezéssel gondoskodunk a biztonságról, azzal egyúttal a magánélet védelmét is erősítjük. Az RFID-rendszerek széles körű elterjedésének támogatása céljából meg kell találni azokat a helyes gyakorlati megoldásokat is, amelyek révén védekezni lehet az újabb biztonsági veszélyekkel szemben, illetve meg lehet tenni a szükséges ellenintézkedéseket. Az RFID-alapú információs rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó biztonsági és magánéletvédelmi kockázatok azonban mozgó célpontot képeznek, ezért folyamatos nyomon követést, értékelést, útmutatást, szabályozást, kutatást és fejlesztést tesznek szükségessé. A konkrét biztonsági és magánélet-védelmi kockázatok nagymértékben függnek az adott RFIDalkalmazás természetétől: a mindent egy kaptafára megközelítés nem lenne alkalmas az összes lehetséges alkalmazás kezelésére. Ezért az RFID-rendszerek kiválasztása és az RFID-

11 alkalmazások üzembe helyezése előtt gondosan meg kell vizsgálni a biztonsággal és a magánélet védelmével kapcsolatos kockázatok hasznait és költségeit. Az RFID által felvetett szakpolitikai kérdések általában a szabványokat, a szellemi tulajdonjogokat és a kapcsolódó engedélyeztetési rendszereket ölelik fel, ugyanakkor azonban kétségek merültek fel az RFID-rendszer központi elemét jelentő egyedi azonosítókat nyilvántartó adatbázisok nyilvánosságával és semlegességével, illetve az összegyűjtött adatok tárolásával és kezelésével kapcsolatban is, beleértve a harmadik fél általi felhasználást is. Márpedig ez jelentős kérdés, tekintettel arra, hogy az RFID fontos szerepet játszik az internet új fejlődési hulláma szempontjából, amelynek eredményeképpen végül intelligens készülékek és bonyolult érzékelő eszközök milliárdjai fognak összekapcsolódni egyetlen globális hálózati kommunikációs infrastruktúrává. Az online kérdőívre adott válaszokban a válaszadók 86%-a aggódott amiatt, hogy a jövőbeli tárgyak internetében az identitások nyilvántartását és névadását végző rendszernek interoperábilisnak, nyitottnak és megkülönböztetéstől mentesnek kell lennie. Védenie kell az üzemzavar és a nem rendeltetésszerű használat ellen, amelyek komoly problémákat okozhatnak. Az adatok nem kerülhetnek olyan kezekbe, amelyek az adatbázisokat és a névadási rendszereket saját akár céljaikra használhatnák, függetlenül attól, hogy ezek a célok kereskedelmi, biztonsági vagy politikai jellegűek-e. Továbbá a biztonsági, etikai és magánélet-védelmi követelményeket minden olyan érdekelt számára biztosítani kell, az egyéntől a vállalatig, akinek szenzitív kereskedelmi adatai megtalálhatóak az RFID-alapú üzleti folyamatokban. Mint minden vezeték nélküli készülék esetében, a rádióspektrum hozzáférhetősége az RFIDalkalmazások számára is elengedhetetlen. Különösen a spektrumhasználat feltételeinek a harmonizációja fontos a könnyű mobilitás és az alacsony költségek lehetővé tételéhez. Jelenleg számos frekvenciasáv hozzáférhető az RFID-rendszerek számára engedélyeztetés nélkül, és ez már jó pár éve így van a legtöbb EU-országban. Nemrégiben, hogy az RFIDrendszerek növekvő igényeit több rádióspektrum elégíthesse ki, a Bizottság határozatot fogadott el az UHF frekvenciasávban található RFID-frekvenciákról (2006/804/EK). Ennek révén létrejöhet az a harmonizált európai alap, amelyre az európai egységes piacon

12 felépíthetők az RFID-alkalmazások. A konzultáció során a legtöbb válaszadó (72%) ezt a kiosztást háromtól tíz évig tartó időtávlatban találta megfelelőnek. Mindazonáltal az RFID terjedésével továbbra is szükség lesz az igények nyomon követésére. A konzultáció során többen aggodalmuknak adtak hangot az RFID széleskörű alkalmazásának környezeti és egészségügyi hatásával kapcsolatban. Ami a környezetet illeti, az RFID megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvben, valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK irányelvben foglalt, az elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó fogalom meghatározásnak. Az RFID a 3. kategóriába ( IT és távközlési berendezések ) tartozik, ezért az RFID-alkatrészekre alkalmazni kell a 2002/95/EK irányelvet, mely szerint a veszélyes anyagok csak korlátozott mértékben használhatók fel. Az egészségüggyel kapcsolatban a Bizottság a tudományos bizottságok segítségével hosszú ideje nyomon követi az elektromágneses mezők (EMF) lehetséges hatását az emberi egészségre nézve, és a munkavállalók és a polgárok védelmét jogi keretszabályozás is szolgálja. Ez a keretszabályozás az elektromágneses mezők tekintetében lakossági expozíciós határértéket ajánl (1999/519/EK tanácsi ajánlás), és szigorú szabályokat állapít meg a munkavállalók expozíciójára vonatkozóan (2004/40/EK irányelv). Ezen felül az EU piacán forgalomban lévő termékek elektromágneses sugárzására vonatkozó korlátozásokat állapítottak meg a felhasználók és a nem felhasználók biztonsága érdekében (1999/5/EK irányelv). Az RFID-alkalmazások elektromágneses mezői általában gyengék. Ilyen esetekben és normál üzemi feltételek mellett a lakosság és a munkavállalók várhatóan jóval kisebb mértékben vannak kitéve az RFID-hez kapcsolódó EMF-sugárzásnak, mint amit a hatályos szabványok megengednek. Azonban az RFID elterjedésével párhuzamosan a vezeték nélküli alkalmazások (mobil TV, digitális TV, vezeték nélküli széles sávú internet-hozzáférés stb.) számának általános növekedése várható. A Bizottság ezért továbbra is figyelemmel kíséri az uniós és/vagy tagállami szintű keretszabályozás betartását, és tevékenyen támogatja a kutatást és a tudományos adatok felülvizsgálatát, különösen a több forrásból származó EMFsugárzás kumulatív hatásaival kapcsolatban.

13 AZ RFID-technológia lehetőségeinek valóra váltása szükségessé teszi számos, a biztonságra és a magánélet védelmére, az irányításra, a rádióspektrumra és a szabványokra vonatkozó, egymással kölcsönösen összefüggő kérdés megválaszolását. A magánélet védelmét és a biztonságot még a széles körű elterjedésüket megelőzően be kell építeni az RFID-vel összefüggő információs rendszerekbe ( beépített biztonság és magánéletvédelem ), nem pedig a későbbiekben foglalkozni vele. Az RFID információs rendszer kialakítása során figyelembe kell venni a folyamatban tevékenyen részt vevő felek (például gazdasági szervezetek, közigazgatási szervek, kórházak) és a rendszernek alávetett végfelhasználók (polgárok, fogyasztók, betegek, alkalmazottak) igényeit is. Mivel a végfelhasználók általában nem vesznek részt a technológiai tervezés szakaszában, a Bizottság egy olyan alkalmazás-specifikus iránymutatás-készlet (magatartási kódex, helyes gyakorlati megoldások) kialakítását támogatja, amelyet az összes félt képviselő belső szakértői csoport dolgozna ki. E célból minden, a biztonsággal kapcsolatos tevékenységet és kezdeményezést a COM(2006) 251 számú dokumentumban megállapított, a biztonságos információs társadalmat célzó stratégiával összhangban kell végrehajtani. A nyilvános konzultáció eredménye azt mutatja, hogy a válaszadók többsége elegendőnek tartja az RFID-frekvenciákra vonatkozó bizottsági határozatot az UHF-frekvenciasávban üzemelő RFID-rendszerek kezdeti terjesztése során szükséges kedvező környezet biztosításához. Ennek ellenére az iparág jelenleg vizsgálja a további hosszú távú frekvenciaspektrumra vonatkozó igényt és amennyiben szükség lenne további frekvenciákra, az RFID-k számára az egész Európai Unióra vonatkozóan-további harmonizált frekvenciák jelölhetők ki. Magyarországon az RFID technológia rádiófrekvenciás vonatkozású szabályait az Európai Unió rádióspektrum-politikájának megfelelően (pl. 2006/771/EK, 2006/804/EK) az FNFT (Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata) tartalmazza. Az RFID-technológia területén továbbra is aktív kutató- és fejlesztőmunka folyik. A passzív címkék költségeinek 1 eurócent alá történő csökkentése, amely elengedhetetlen a tömeges alkalmazáshoz, két, egymást kiegészítő kutatási irányvonalat tesz szükségessé: a szilíciumcsipek további miniatürizálását a tervezéssel és az összeszereléssel kapcsolatos innovációk révén; olyan szilíciummentes szerves anyagok felkutatása, amelyek ígéretesek a

14 nyomtatható RFID-címkék előállítása szempontjából. Több kutatásra van szükség a biztonság (hitelesítés, titkosítás) és a nagyobb újraírható memóriaegységek vonatkozásában. A jövőbeli alkalmazásoknak nagyobb memóriaegységekre, összetettebb titkosítási algoritmusokra, aktív hálózatos képességekre, integrált érzékelőkre és energiaellátási technikákra van szükségük. Mivel a különböző alkalmazási területeken az RFID elterjedése eltérő dinamika szerint zajlik és még kevés az ilyen irányú tapasztalat, a várható előnyökről és a lehetséges kockázatokról keveset tudunk, és egy-egy alkalmazási területen nagy akadályokat kell leküzdeni. Európában a legtöbb ország csak korlátozott tapasztalatokkal rendelkezik az RFID bevezetésében. A helyzet javítása céljából, és mivel ez a technológia széles körű átvételének és bevezetésének előfeltétele, szükség van az RFID megvalósításának meghatározott alkalmazási területeken működő nagyméretű kísérleti programok révén történő részletes átfogó értékelésére, amelynek során technikai, szervezeti, társadalmi és jogi kérdéseket egyaránt figyelembe kell venni. Európai szinten az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) érintett csoportja támogatja az automatikus azonosítási és adatrögzítési technológiák nemzetközi szabványainak kidolgozását, és kulcsfontosságú szerepet töltött be a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet érintett munkacsoportjának munkájában. Az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) az UHF-frekvenciasávokban működő RFID-rendszerek és az általános kis hatótávolságú készülékek (SRD) számára olyan egyedi szabványokat, illetve a kisfrekvenciájú, a nagyfrekvenciájú és a mikrohullámú készülékek számára olyan szabványokat dolgozott ki, amelyeket az RFID-rendszerekre is lehet alkalmazni. A szabványosításra irányuló tevékenységeket az EU és az USA-ban, Kínában, Koreában, valamint Japánban működő partnerszervek közötti nemzetközi párbeszéd egészíti ki, amely annak meghatározására irányul, hogy szükséges, illetve kívánatos-e együttműködni az egyes alkalmazási területek (például a konténerek biztonsága, a hamisítás, a légi közlekedés, a gyógyszerek) szabványainak kidolgozásában. Az RFID-fejlesztések gyors üteme a technológiák, a termékek és a szolgáltatások folyamatos módosítását, kiigazítását teszi szükségessé. A szabványoknak és a kidolgozási folyamatuknak lépést kell tartaniuk ezzel a világszerte gyorsan fejlődő piaccal. Ezért a nemzetközi

15 szabványok elfogadásának ésszerűsítése és a regionális szabványok harmonizálása alapvető fontosságú a szolgáltatások zökkenőmentes használatba vételéhez, ugyanannyira, mint az RFID-alapú információs rendszerek interoperabilitása, nem utolsósorban azért, hogy így is elősegítsük az elektronikus szolgáltatások nyitott piacának létrejöttét egész Európában. A konzultáció során az derült ki, hogy nagyon fontos, hogy a Bizottság tevékeny szerepet vállaljon az RFID-szabványokra vonatkozó európai szemléletmód kidolgozásában. Az RFID/NFC működését meghatározó főbb szabványok ISO Szabványok ISO : Ez a szabvány szabályozza a HF (13.56 MHz) tartományban működő magas biztonsági szintű, kis hatósugarú (legfeljebb 10 cm) úgynevezett Proximity RFID eszközök (NFC-kártyák és olvasók) működését annak érdekében, hogy a különböző felhasználási területeken (pl. személy- vagy objektumazonosítás, fizetés, tömegközlekedés stb.) kompatibilitást biztosítson. A szabvány egyes részei leírják többek között a fizikai jellemzőket, a kisugározható energiát, a közeghozzáférést illetve az átviteli protokollt. ISO/IEC : ezek a szabványok írják le a HF (13.56 MHz) frekvencián működő úgynevezett Vicinity (kis hatósugáron belüli) RFID eszközök működését. Ez a szabvány az ISO nál nagyobb (1-1,5 m) olvasási távolságával nagy jelentőségű az érintkezésmentes és rálátást nem igénylő azonosítási eljárások piacán mivel ez az olvasási távolság alkalmas az árukövetésre is. ISO 18000: a szabványsorozat a jelenleg RFID céljára általánosan használt frekvenciatartományok működését szabályozza. A szabványsorozat teljes neve: ISO/IEC Információ Technológia AIDC Cikkazonosítási célú RFID Technológiák - Air Interfész : a szabványsorozat általános működésének leírása : a 135 khz alatt történő kommunikáció paraméterei : a 13,56 MHz-en történő kommunikáció paraméterei : a 2,45 GHz-en történő kommunikáció paraméterei az 5,8 GHz-en történő kommunikáció paraméterei (visszavonva)

16 : a MHz-en történő kommunikáció paraméterei a 433,92 MHz-en történő kommunikáció paraméterei Állatazonosításra vonatkozó ISO szabványok ISO /11785: állatazonosításra vonatkozó szabványok ISO Elosztási lánc szabványok ISO 17363: Teherszállítási konténerek ISO Visszatérő szállítási cikkek ISO Szállítási cikkek ISO Termékcsomagolások ISO Termék (RFID) címkézés ISO RFID Teherszállítási konténer azonosítása EPC Szabványok A GS1 (korábban EAN-International) és a GS1 US (korábban Uniform Code Council) 2003-ban létrehozta az EPCGlobal szervezetet, melynek küldetése egy globális, ágazat-független termék-, hely- és partnerazonosítási rendszer, valamint egy szektor semleges üzleti kommunikációs rendszer kialakításának elősegítése a jelentős piaci szereplők bevonásával nemzetközileg elfogadott szabványok alapján. A kereskedelmi célú RFID rendszerek szabványfejlesztés segítségével lehetségessé vált az objektumszintű egyedi azonosítás. A rendszer főbb elemei az egyedi azonosítószámok, a szabványos adathordozók, olvasók és adatfeldolgozó rendszerek, melyek összekapcsolt adatbankokhoz kapcsolódva megfelelő infrastruktúrán keresztül adnak információt (gyártás helye és ideje, gyártási tételszám, szállítási adatok, stb.) az adott termékről annak teljes életciklusa során. Az EPC rendszerben a különböző technológiát alkalmazó RFID rendszereket és így a tag-eket is osztályozták. Az osztályozás az alábbi táblákban található:

17

18 Az EpcGlobal szabványcsalád Tekintettel arra, hogy a projekt kutatás-fejlesztési feladataihoz leginkább az UHF RFID technológia ismerete szükséges, a korábbiakban felsorolt szabványok közül az EpcGlobal egymásra épülő szabványait tekintjük relevánsnak: A fentiek közül jelen példaként az UHF Gen 2 Tag Protocol-t részletesebb is bemutatjuk, de a többi dokumentum anyagát is feldolgozzuk, valamint mellékeljük az eredeti (angol nyelvű) változatot.

19 Az EpcGlobal Class-1 Generation-2 Tag Protokoll A szabvány az UHF RFID olvasó és transzponder MHz-es frekvenciatartományban történő passzív-backscatter kommunikációjának szabályait definiálja, mely szerint mindig az olvasó kezdeményezi a kommunikációt (interrogator talks first, ITF). A kommunikáció félduplex, azaz amikor az olvasó forgalmaz, a transzponder csak figyel és fordítva, amikor az olvasó a transzponder válaszát várja, akkor nem bocsájt ki modulált jelet, csak a backscatter kommunikációhoz szükséges folyamatos hullámjelet (continuous wave, CW). A vizsgált protokoll univerzálisnak (világszabványnak) tekinthető, mert megegyezik az ISO C szabvánnyal, emellett megfelel az ETSI előírásainak. A protokoll technikai előírásainak ismertetésétől eltekintünk, ehelyett az RFID olvasó és transzponder kommunikációjának bemutatására koncentrálunk. Az első generációs szabványok számos jelentős hátránnyal bírtak. Igen kényelmetlen volt megcímezni egy konkrét transzpondert, különösen, ha az EPC kód éppen törlésre került egy új kód hozzárendelésének folyamatában. A transzponder azonosítójának validálására korábban kizárólagosan használt 16-bites CRC számos hamis olvasási eseményt generált (átlagosan minden ik véletlen zaj produkált egy hamis olvasást). A Class 0 protokoll nagyszámú olvasó esetében megbízhatatlan működést eredményezett a jelentős mértékű frekvencia eltolódások miatt, valamint nem rendelkezett szabványos eljárással a címkék írására. A Class 1 protokoll által alkalmazott bináris fa algoritmuson alapuló szingulációs folyamat pedig nagyszámú címke jelenlétében igen lassúnak bizonyult. Mindkét protokoll érzékeny volt a későn belépő (egy felderítési folyamat elindulása után a térbe kerülő) transzponderek kezelésére. Végül: a Class 0 és Class 1 protokoll mindegyike teljesítményben és alkalmazási lehetőségeket tekintve azonos, de egymással inkompatibilisek, így mindkettő a másik széleskörű elterjedésének útjában állt. Felismerve ezeket a problémákat, az EpcGlobal illetékes munkacsoportja (Hardware Action Group) új eljárást dolgozott ki, mely az első generációs szabványokhoz képest sokkal hatékonyabb, ráadásul a fizikai megvalósításban nem igényelt radikális változtatásokat. Az ezek után univerzálissá vált Class 1 Generation 2 szabványt 2005 elején ratifikálták, majd C számon az ISO (International Organization for Sandards) is beiktatta saját szabványai közé.

20 A kommunikáció bináris szimbólumai előremutató módon változtak a korábbiakhoz képest. A bináris 0 egy rövid magas jelszintű impulzus, melyet egy ugyanennyi ideig tartó alacsony szint követ (PW), míg a bináris 1 egy hosszabb magas jelszintű impulzus, melyet azonban rövid alacsony szint követ (PW). Ez a kódolás biztosítja a transzponder folyamatos energiaellátását a bitsorozat konkrét értékétől függetlenül. A bináris 0 bit jelszélességének neve Tari, és a protokoll számos további pontján történik rá hivatkozás. Mivel a Tari értéke a szabványban 6,5 µs és 25 µs között változhat, az adatátviteli sebesség 27 Kbps és 128 Kbps között lehetséges. A bitek átvitele a legmagasabb helyiértékű byte legmagasabb helyiértékű bitjével kezdődik. A transzponder és az olvasó közötti kommunikáció koncepcionálisan az első generációs Class 1 protokollhoz hasonló módon csomagokban zajlik, de a csomagok maguk jelentősen különböznek a korábbiaktól. A szabvány kétféle kódolást értelmez. Alapértelmezett kódolás az FM0 (melyben a bináris 0 -t a jel közepén történő átmenet jellemzi, míg a bináris 1 esetén nincs átmenet). Bevezetésre került ugyanakkor a MMS (Miller-modulated subcarrier), melyben az FM0 jel minden szimbóluma 2, 4 vagy 8 periódusnyi négyszögjellel szorzódik. Meg kell azonban jegyezni, hogy bár az FM0 szimbólum ideje megegyezik a két esetben, a hasznos adatátviteli sebesség az MMS alkalmazásával fele, negyede vagy nyolcada az alapértelmezett kódolásnál elérhető átviteli sebességnek, hiszen a kapcsolati frekvencia állandó. Ha pl. a kapcsolati frekvenciát 100 KHz-re állítjuk be, az FM0 kódolás 100 Kbps, míg az MMS M = 4 esetben csak 25 Kbps adatátvitelt biztosít.

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.5.19. COM(2010)245 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KIADVÁNYA. Kommunikáció 2013. Communications 2013

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KIADVÁNYA. Kommunikáció 2013. Communications 2013 A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KIADVÁNYA Kommunikáció 2013 Communications 2013 SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt. http://www.scinetwork.hu/ info@scinetwork.hu A SCI-Network Távközlési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.15. COM(2015) 339 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Új irányvonal

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV. TEN-T: Szakpolitikai felülvizsgálat

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV. TEN-T: Szakpolitikai felülvizsgálat HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.2.2009 COM(2009) 44 végleges ZÖLD KÖNYV TEN-T: Szakpolitikai felülvizsgálat EGY MEGFELELŐBB MÓDON INTEGRÁLT ÉS A KÖZÖS KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁT SZOLGÁLÓ

Részletesebben

PLENÁRIS ÜLÉS 2010. JÚLIUS 14 15. AZ ELFOGADOTT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

PLENÁRIS ÜLÉS 2010. JÚLIUS 14 15. AZ ELFOGADOTT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Brüsszel, 2010. július 20. PLENÁRIS ÜLÉS 2010. JÚLIUS 14 15. AZ ELFOGADOTT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA Ez a dokumentum a hivatalos nyelveken az EGSZB következő címen

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0318/2006 2005/0043(COD) HU 27/09/2006 Közös álláspont A Tanács által 2006. szeptember 25-én elfogadott közös álláspont az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési

Részletesebben

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ:

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. Integrált uniós csomagkézbesítési piac az e-kereskedelem bővülése érdekében. (EGT-vonatkozású szöveg)

ZÖLD KÖNYV. Integrált uniós csomagkézbesítési piac az e-kereskedelem bővülése érdekében. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.29. COM(2012) 698 final ZÖLD KÖNYV Integrált uniós csomagkézbesítési piac az e-kereskedelem bővülése érdekében (EGT-vonatkozású szöveg) HU HU 1. Bevezetés Széles körben

Részletesebben

A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT. 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról

A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT. 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT 01248/07/HU WP 136 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról Az elfogadás időpontja: június 20. Ez a munkacsoport a 95/46/EK irányelv 29. cikke

Részletesebben

Európai Bizottság. Az Európai Unió új állat-egészségügyi stratégiájáról (2007 2013), melynek alapelve: jobb megelőzni, mint gyógyítani

Európai Bizottság. Az Európai Unió új állat-egészségügyi stratégiájáról (2007 2013), melynek alapelve: jobb megelőzni, mint gyógyítani Európai Bizottság Az Európai Unió új állat-egészségügyi stratégiájáról (2007 2013), melynek alapelve: jobb megelőzni, mint gyógyítani Sem az Európai Bizottság, sem pedig a Bizottság nevében eljáró más

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A Városi Környezet Tematikus Stratégia előkészítő anyaga

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A Városi Környezet Tematikus Stratégia előkészítő anyaga EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2004. február 2. COM(2004)60 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.27. COM(2011) 15 végleges ZÖLD KÖNYV az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása Dr. Szuchy Róbert A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

A 29. CIKK SZERINTI ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT

A 29. CIKK SZERINTI ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT A 29. CIKK SZERINTI ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT 01037/12/HU WP 196 05/2012. számú vélemény a számítási felhőről Elfogadás időpontja: 2012. július 1. Ez a munkacsoport a 95/46/EK irányelv 29. cikke alapján

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére

Részletesebben

ECDL/ICDL IT Biztonság. verzió: 1.1. ECDL Magyarország

ECDL/ICDL IT Biztonság. verzió: 1.1. ECDL Magyarország /ICDL IT Biztonság verzió: 1.1 ECDL Rendelkezünk a vásárlói biztonságot jelentő tudással. 2011-ben 5,5 milliárd támadást blokkoltunk. A Symantec páratlan rálátással rendelkezik a fenyegetések világára.

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 30.6.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (IMCO/CM/03/2011) Tárgy: E-kereskedelem BEVEZETÉS A Bizottság 2010-ben nyilvános konzultációt

Részletesebben

Az RFID technológia használata a főiskolai laborban

Az RFID technológia használata a főiskolai laborban Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet Az RFID technológia használata a főiskolai laborban Készítette: Magyar Péter Programtervező Informatikus BSc Szabó Róbert Programtervező Informatikus

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.22. COM(2014) 14 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az európai

Részletesebben

A felhő alapú számítástechnika adatvédelmi kérdései

A felhő alapú számítástechnika adatvédelmi kérdései Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kar Évfolyamdolgozat A felhő alapú számítástechnika adatvédelmi kérdései Szerző: Boros Andor Konzulens: Dr. Vissy Beatrix Budapest, 2015. május 15 I.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a növényvédő szerek forgalomba hozataláról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a növényvédő szerek forgalomba hozataláról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 11.3.2008 COM(2008) 93 végleges 2006/0136 (COD) Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (előterjesztő:

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE L 347/238 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

CLOUD COMPUTING MAGYARORSZÁGON A JOGI SZABÁLYOZÁS

CLOUD COMPUTING MAGYARORSZÁGON A JOGI SZABÁLYOZÁS CLOUD COMPUTING MAGYARORSZÁGON A JOGI SZABÁLYOZÁS TARTALOM Elôszó 4 Hogyan használja ezt a kiadványt? 5 A kérdôíves alfejezetekben használt fogalmak 6 Cloud computing rövid technikai áttekintés jogi szakemberek

Részletesebben

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV 2010-2014 AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÁGAZAT CSELEKVÉSI TERVE A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG MEGÚJULÁSÁÉRT TARTALOM ÁLLAMTITKÁRI KÖSZÖNTŐ... 6 1. DIGITÁLIS JÖVŐKÉP ÉS CSELEKVÉSI

Részletesebben

AZ ADATVÉDELMI BIZTOS BESZÁMOLÓJA 2006

AZ ADATVÉDELMI BIZTOS BESZÁMOLÓJA 2006 AZ ADATVÉDELMI BIZTOS BESZÁMOLÓJA 2006 AZ ADATVÉDELMI BIZTOS BESZÁMOLÓJA 2006 Adatvédelmi Biztos Irodája Budapest, 2007 Kiadja az Adatvédelmi Biztos Irodája Felelõs kiadó: Dr. Péterfalvi Attila HU ISSN

Részletesebben