közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció)"

Átírás

1 Tantárgy neve: Könyvtártörténeti és informatikai alapok Kreditszáma: 10 A tanóra típusa 1 : előadás/ szeminárium 8/2 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 2 ): koll./gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): I., II., Írás kialakulása, fajtái, az ókori és középkori írások. Ókori görög könyvtárak; Kéziratos könyv a középkorban; Középkori könyvtárügy; Könyv nyomtatás feltalálása, jelentősége; Könyvnyomtatás fejlődése napjainkig; Magyarországi könyvkultúra és fontosabb hazai nyomdák; Sajtó kialakulása, elterjedése és története napjainkig. Könyv és lapkiadás sajtóviszonyok Magyarországon, valamint külföldi magyar könyv- és lapkiadás. Könyvtárak általános jellemzői és fejlődése új könyvtártípusok. Magyarországi könyvtárügy alakulása. A számítástechnika története, és fejlődésének főbb állomásai. Hardver alapismeretek. Mágneses és optikai háttértárak típusai, a fájlok méretének megállapításához szükséges információk. A számítógépek üzemeltetése, beállítási lehetőségek felhasználók számára; a számítógépes vírusok áttekintése. Adatvédelem, állományok tömörítési eljárásai. Szoftver alapismeretek, a számítógépes programok típusai; operációs rendszerek osztályozása, szolgáltatásai. A hálózatokról. A hálózatba kapcsolt számítógépek erőforrásainak megosztása. Internet szolgáltatásai és a kereső rendszerek. Szövegszerkesztési lehetőségek. A számítástechnika könyvtári használatának hatása a szolgáltatások fejlődésére. A számítógép-használat könyvtári területei: multimédiák; vásárolt és készített adatbázisok; integrált könyvtári rendszerek; digitalizálás; Elektronikus digitális dokumentumok a könyvtárakban (a gyűjtés és készítés lehetőségei). A legfontosabb adatbázisok (Matarka, Manci, Humanus, ODR, Mokka stb.) használatának lehetőségei. A hallgatók ismerjék meg az írás kialakulásának, a könyv és a könyvnyomtatás fejlődésének folyamatát, valamint a könyvtárak és a sajtó történetét kialakulásuktól napjainkig. Ismerjék meg az informatika elméleti alapjait, a szakmai kifejezéseket, alapfogalmakat, a számítógép felépítését, a hardver elemeket és működésüket. A számítógépen működő programok fajtáit, típusait különösképpen az operációs rendszerek felépítését működésének alapelveit. Ismerjék meg az Internet adta lehetőségeket, szolgáltatásokat, és a kereső rendszereket. Felhasználói szintes tudják alkalmazni a szövegszerkesztő programot. A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a számítástechnika könyvtári használatának lehetőségeivel, és megismerjék az informatika szerepét a magyar könyvtári rendszer működésében. Megismerjék és használják az Internetes adatbázisokat. Csapodi Csaba, Tóth András, Vértessy Miklós: (1987) Magyar könyvtártörténet. Budapest Gondolat. ISBN X Tevan Andor (1984): A könyv évezredes útja. Budapest: Gondolat, ISBN Katona Endre (2004): Bevezetés az Informatikába, Budapest, Panem könyvkiadó, ISBN: Pétery Kristóf (2011): Szövegszerkesztés Ms Office 2010-zel, Budapest : Mercator Stúdió,ISBN Sütheő Péter (2003): Elektronikus, digitális és virtuális könyvtárak. In: Horváth Tibor - Papp István (szerk.) Könyvtárosok kézikönyve. 3. A könyvtárak rendszere. Budapest: Osiris, ISBN Dr. Prókai Margit, PhD, egyetemi docens. Báji-Tóth Erika tanársegéd, doktorandusz 1 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 2 pl. évközi beszámoló

2 Tantárgy neve: Weblap, multimédia Kreditszáma: 14 A tanóra típusa 3 : előadás/ szeminárium 4/7 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 4 ): koll./gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): IV., V., VI., Képek megjelenítése, tulajdonságai. Képformátumok, képek tömörítése. Hangok, zenék tulajdonságai, minőségi meghatározó tényezői, Hangformátumok, tömörített formátumok. Animációk készítése. Web lapok felépítése, szerkezeti egységeinek megismerése. Szövegek, formázási lehetőségek, képek hangok, hivatkozások keretek táblázatok készítése. HTML nyelv és Weblapszerkesztő programok megismerése. Ismerjék meg a hallgatók a hang és kép rögzítés mechanikáját. A megszerzett ismereteket megfelelően tudják hasznosítani. A hallgatók ismerjék meg és sajátítsák el a Web-lapok készítésének módszereit, lehetőségeit. A hallgatók képesek legyenek a tantárgy sikeres elvégzése után esztétikus és informatív Web-lapok készítésére és igény szerinti módosítására, kihasználva a HTML nyelv lehetőségeit. Collin, S. (1995): Így működik a számítógépes multimédia : az első lépésektől a mindennapi munkáig. Budapest, Park K. (Merlin könyvek) ISBN Ralf Steinmetz (1998): Multimédia: bevezetés és alapok, Budapest, Springer. ISBN Bócz P. - Szász P.(1998): A világháló lehetőségei. Interaktív Weblapok készítése. Budapest, ComputerBooks. ISBN: Bártfai Barnabás Kovács Rudolf (2001): Weblapkészítés házilag, Budapest, BBS-E. ISBN: Almási Pál: Hogyan szerkesszünk HTML-lapokat? Dr. habil. Koltay Tibor, PhD, főiskolai tanár Báji-Tóth Erika tanársegéd, doktorandusz 3 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 4 pl. évközi beszámoló

3 Tantárgy neve: Digitális dokumentumok kezelése és szerkesztése Kreditszáma: 9 A tanóra típusa 5 : előadás/ szeminárium 2/5 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 6 ): gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): V., VI., Web lapok felépítése, szerkezeti egységeinek megismerése. Szövegek, formázási lehetőségek, képek hangok, hivatkozások keretek táblázatok készítése. HTML nyelv és Weblapszerkesztő programok megismerése. A hallgatók ismerjék meg és sajátítsák el a Web-lapok készítésének módszereit, lehetőségeit. A hallgatók képesek legyenek a tantárgy sikeres elvégzése után esztétikus és informatív Web-lapok készítésére és igény szerinti módosítására, kihasználva a HTML nyelv lehetőségeit. Bócz P. - Szász P.(1998): A világháló lehetőségei. Interaktív Weblapok készítése. Budapest ComputerBooks,. ISBN: Bártfai Barnabás Kovács Rudolf (2001): Weblapkészítés házilag, Budapest, BBS-E. ISBN: Almási Pál: Hogyan szerkesszünk HTML-lapokat? Dr. habil. Koltay Tibor, PhD, főiskolai tanár Báji-Tóth Erika tanársegéd, doktorandusz 5 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 6 pl. évközi beszámoló

4 Tantárgy neve: Híres magyar könyvtárak és könyvtártudósok Kreditszáma: 4 A tanóra típusa 7 : előadás/ szeminárium 2/2 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 8 ): koll./gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): V., VI., A Magyarországon megtalálható nagy múlttal rendelkező könyvtárak története. Országos Széchényi Könyvtár, Akadémiai Könyvtár, Egyetemi Könyvtár, Debreceni és Sárospataki Református Kollégium Könyvtára. A könyvtártudomány és a könyvtárak történetében megtalálható személyiségek (Kovács Máté, Szabó Ervin, Fülöp Géza) életének, tevékenységének megismertetése. A hallgatók ismerjék meg a Magyarországon fellelhető ismert könyvtárak kialakulását, történetét, állományának alakulását. A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a könyvtártudomány kiemelkedő alakjainak életét és munkásságát. Illés György (1984): Mesélő könyvtárak, Bp. Móra,. ISBN: Keresztury Dezső (1982): Híres magyar könyvtárak, Bp. RTV-Minerva. ISBN: Katsányi Sándor (1995): Párhuzamos életrajzok. Könyvtári Figyelő. 41. évf., 1. sz., 1995., ISSN Kovács Máté emlékkönyv. Budapest: MKE, Sebestyén György (1998): Fülöp Géza szerepe. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás sz ISSN Báji-Tóth Erika tanársegéd, doktorandusz 7 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 8 pl. évközi beszámoló

5 Tantárgy neve: Információforrások (Művészet) Kreditszáma: 2 A tanóra típusa 9 : szeminárium 2 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 10 ): gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): V., Az egyes művészeti ágak lexikonjainak, kézikönyveinek, bibliográfiáinak és egyéb szakkönyveinek, valamint a Web-oldalak megismertetése. A hallgatók ismerjék meg a művészethez kapcsolódó szakirodalmat, szakkönyveket. Jávorszky Ferenc tanársegéd, doktorandusz 9 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 10 pl. évközi beszámoló

6 Tantárgy neve: Olvasásszociológia, - pedagógia és pszichológia Kreditszáma: 4 A tanóra típusa 11 : Előadás 4 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 12 ): Koll. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): III., IV. Az olvasás helye a kulturális tevékenységrendszerben. Az olvasásszociológia fogalma, főbb kérdésfeltevései, rövid történeti fejlődése. A felnőtt népesség olvasási szokásai. Olvasók és nem-olvasók. Az olvasás mennyisége és minősége. Az olvasást befolyásoló társadalmi- demográfiai és egyéb tényezők. A gyerekek és fiatalok olvasási szokásai. A határon túli magyarság olvasáskultúrája. Az olvasmányok beszerzési forrásai, a házi könyvgyűjtemények. Könyvtárhasználati szokások, a társadalom könyvtár- és könyvtáros-képe. A olvasmányok befogadása, a műértelmezés szintjei. Az olvasásszociológiai vizsgálatok módszertani kérdései. Az olvasáspszichológia, mint tudomány. Az olvasáselsajátítás folyamata. Funkciózavarok az olvasásban. Az olvasás szintjei. Az olvasás érzelmi, akarati tényezői. Az olvasáshasználat egyéb tényezői: A könyvek. Az illusztrációk. A könyvtár. Az irodalmi érdeklődés. Az irodalmi mű befogadásának pszichológiai problémái. A könyvtáros és az olvasó személyes kapcsolatának pszichológiai törvényszerűségei.. A hallgatók ismerjék meg a különböző társadalmi csoportok művelődési, konkrétan olvasási, könyv- és könyvtárhasználati szokásait, az olvasásszociológiai elemzés módszereit és azoknak a gyakorlatban történő alkalmazását. Ismerjék meg az olvasáselsajátítás és olvasáshasználat pedagógiai és pszichológiai kérdéseit, problémáit. Kapjanak tájékoztatást arról, hogy miként segítheti a könyvtár és a könyvtáros a fejlesztő munkát, az olvasási nehézségek (dislexia) leküzdését, az irodalmi érdeklődés fejlesztését. Gereben Ferenc (2000). Könyv, könyvtár közönség. Budapest: Országos Széchenyi Könyvtár. ISBN Józsa Krisztián Steklács János (2009). Az olvasástanítás kutatásának aktuális kérdései. Magyar pedagógia, 109. évf., 4. sz., ISSN Nagy Attila (2001). Stagnálás, romlás vagy olvasásfejlesztés? Iskolakultúra,, 11. évf., 5. sz., 47-51, ISSN Dr. Sebők Balázs, PhD, főiskolai docens. 11 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 12 pl. évközi beszámoló

7 Tantárgy neve: Angol szaknyelvi kommunikáció Kreditszáma: 2 A tanóra típusa 13 : /Előadás/szeminárium 0/2 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 14 ):Gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): A nemzetközi könyvtári együttműködéshez, új szakmai ismeretek szerzéséhez szükséges alapvető angol szaknyelvi ismeretek, terminológia. Legyenek tisztában az angol nyelvnek a könyvtár- és információtudományban betöltött szerepével. Ismerjék meg az alapvető terminológia egyes elemeit. Pálvölgyi Mihály (2000): Special English for librarians and information managers. Szombathely: BDF. Dr. habil. Koltay Tibor, PhD. 13 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 14 pl. évközi beszámoló

8 Tantárgy neve: Információforrások (Társadalomtudomány) Kreditszáma: 2 A tanóra típusa 15 : /Előadás/szeminárium 0/2 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 16 ): gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): V. A társadalomtudományok körének különböző meghatározásai: tágabb és szűkebb értelmezések. Az MTA társadalomtudományi osztályai, az ETO-szerinti felosztás, a Humanus adatbázis szerinti felosztás. Segédletek, nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, a hungarológiai kézikönyvtár és alapkönyvtár társadalomtudományi anyagai. Az EPA, MEK és a MATARKA társadalomtudományi lehetőségei és közös felületeik. A szociológia, statisztika, demográfia, politika, jog, közgazdaságtan, közigazgatás, hadtudomány, szociális munka, gyógypedagógia, pedagógia, néprajztudomány országos szakkönyvtárai, nagyobb könyvtárai és adatbázisai, elektronikus és nyomtatott kézikönyvei, szaksajtója. A külföldi társadalomtudományi adatbázisok ismerete (EISZ). A gyakorlati képzés során a tudományterületek mentén ismerkednek meg a hallgatók a tájékoztatáshoz nélkülözhetetlen legfontosabb referensz ismeretekkel. A képzés célja, hogy tudjanak tájékozódni és tájékoztatni a megfelelő szakterületeken a legfontosabb forrásokból. A nyomtatott források kézbevétele mellett az elektronikus tájékozódás, keresési rutin elsajátítása nélkülözhetetlen, amit referensz kérdések megoldásával, az előző órai anyag ellenőrző kérdéseivel, feladatmegoldásokkal erősít a gyakorlat. A könyvtári katalógusok és adatbázisok felületén való keresés mellett a szaksajtóban és speciális társadalomtudományi forrásokban is keresési készségekre tesznek szert (közlönyök, közhasznú információk, kormányzati anyagok, törvények). Babbie, Earl (2003): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. 6. átd. kiad. Budapest : Balassi Kiadó, cop ISBN Ungváry Rudolf Vajda Erik (2002): Könyvtári információkeresés. 2. jav. kiad. Budapest : Typotex, 2002 ISBN Hungarológiai alapkönyvtár elektronikus kiadások listája. In: Hungarológiai kézikönyvek jegyzéke, In: EPA + Humanus + MATARKA közös keresőfelülete: Társadalomtudományi kézikönyvek: Dr. Prókai Margit, PhD, egyetemi docens. Jávorszky Ferenc tanársegéd, doktorandusz 15 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 16 pl. évközi beszámoló

9 Tantárgy neve: Információforrások (Természettudomány) Kreditszáma: 2 A tanóra típusa 17 : /Előadás/szeminárium 0/2 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 18 ): gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): V. A természettudományok körének meghatározásai, az ETO-szerinti felosztás követése (környezettudományok (környezet- és természetvédelem), matematika, csillagászat, fizika, kémia, ásványtan, földtudományok, meteorológia, biológia, növénytan, állattan). A tudományterületekhez kapcsolódó segédletek, nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, a hungarológiai kézikönyvtár és alapkönyvtár anyagainak ismerete. Az EPA, MEK és a MATARKA természettudományi lehetőségei és közös felületeik. Az országos szakkönyvtárak adatbázisai, szolgáltatásai, az alapvető kézikönyvek, a szaksajtó ismerete. A külföldi természettudományi adatbázisok ismerete (EISZ). A gyakorlati képzés során a tudományterületek mentén ismerkednek meg a hallgatók a tájékoztatáshoz nélkülözhetetlen legfontosabb referensz ismeretekkel. A képzés célja, hogy tudjanak tájékozódni és tájékoztatni a megfelelő szakterületeken a legfontosabb forrásokból. A nyomtatott források kézbevétele mellett az elektronikus tájékozódás, keresési rutin elsajátítása nélkülözhetetlen, amit referensz kérdések megoldásával, az előző órai anyag ellenőrző kérdéseivel, feladatmegoldásokkal erősít a gyakorlat. A könyvtári katalógusok és adatbázisok felületén való keresés mellett a szaksajtóban és speciális természettudományi forrásokban is keresési készségekre tesznek szert, elsajátítják a források elemzését, az információk kritikus kezelését. Koltay Tibor (szerk.)(1999): Kutatás és közlés a természettudományokban. Budapest: Osiris, ISBN Ungváry Rudolf Vajda Erik (2002): Könyvtári információkeresés. 2. jav. kiad. Budapest : Typotex, 2002 ISBN Hungarológiai alapkönyvtár elektronikus kiadások listája. In: Hungarológiai kézikönyvek jegyzéke, In: EPA + Humanus + MATARKA közös keresőfelülete: Természettudományi kézikönyvek: Dr. Prókai Margit, PhD, egyetemi docens. Jávorszky Ferenc tanársegéd, doktorandusz 17 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 18 pl. évközi beszámoló

10 Tantárgy neve: Elektronikus könyvtár Kreditszáma: 9 A tanóra típusa 19 : /Előadás/szeminárium 2/8 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 20 ): Koll./gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): IV., V. Az Interneten található információk sajátosságai. Az elektronikus, digitális és virtuális könyvtár fogalma. A papírkönyvtártól az elektronikus könyvtárig. Szöveges, képi és multimédia formátumok. Könyvtári/könyvtárosi feladatok a digitalizálás és az elektronikus publikálás területén. Metaadatok, metaadat-szabványok. Szerzői jogi kérdések. Internetes keresők, forráskalauzok, kapuszolgálatok, virtuális könyvtárak, portálok. A közgyűjteményi digitalizálás. A hallgatók ismerjék meg a könyvtárak jövőjét nagyban meghatározó elektronikus könyvtárral kapcsolatos fogalmakat, a digitális gyűjtemények megtervezéséhez fontos fogalmakat, szabványokat és szempontokat, a könyvtári feldolgozó munka, a tájékoztatás és a könyvtártudomány néhány olyan hazai és külföldi információforrását, amely ingyenesen elérhető a World Wide Weben. Ismerjék meg a az internetes keresők és a forráskalauzok közötti különbségeket, használatuk előnyeit és hátrányait. Ismerjék a digitalizálási projektek tervezésének és megvalósításának főbb szakaszait és jellemzőit. Legyenek képesek ingyenesen használható információforrásokat találni és ezeket munkájukban felhasználni. Legyenek képesek digitalizálási projektek tervezésének és megvalósításában közreműködni. Kerekes Pál (2011): e-book kalauz. Budapest, Kossuth. ISBN Koltay Tibor (2007): Virtuális, elektronikus, digitális. Elméleti ismeretek a 21. század könyvtárához. Budapest: Typotex. (Elektronikus kiadás) Sennyey Pongrác Kokas Károly (2011): Könyvtárak a hálózatban: Hogyan változtatta/változtatja meg a könyvtárak jelenét és jövőjét a számítógépes világhálózatba kerülés? Tudományos és Műszaki tájékoztatás, 58. évf. 10. sz ISSN Sikeres digitalizálás lépésről lépésre (2003): Gyakorlati útmutató. Minerva Munkacsoport. Tószegi Zsuzsanna (2006): A szövegdigitalizálás döntési folyamata. Könyvtári Figyelő, (52. évf.), 2. sz., ISSN Dr. habil. Koltay Tibor, PhD, főiskolai tanár Jávorszky Ferenc tanársegéd, doktorandusz 19 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 20 pl. évközi beszámoló

11 Tantárgy neve: Gyermekkönyvtári és iskolai könyvtári állományelemzés Kreditszáma: 9 A tanóra típusa 21 : /Előadás/szeminárium 2/6 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 22 ): Koll./gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): IV., V., VI. Tematika A gyermek- és iskolai könyvtári állomány speciális gyűjteménye, összetétele, részei. Állományalakítási stratégia a gyermekkönyvtárban. A gyermekkönyvtárak gyűjtőköre, dokumentumtípusai, kivonás az állományból, a gyűjtemény rendezése, sajátos kiemelések. Az iskolai könyvtárak gyűjtőköre, jellegzetes dokumentumtípusai. A gyermek és ifjúsági irodalom ismerete: legfontosabb szépirodalmi művek, ismeretterjesztő dokumentumok, szakkönyvek, tankönyvek, kötelező és ajánlott olvasmányok. Nyomtatott, audiovizuális és elektronikus gyermekkönyvtári források. A dokumentumok olvasottsága, keresése. Olvasmányelemzés, használati szokások vizsgálata. A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a gyermekkönyvtári állományt, a speciális gyűjtőkört, a különböző ismerethordozókat, ezek elemzésének mennyiségi és minőségi lehetőségeit. A gyakorlatban is lássák a különböző állományegységek funkcióit, különböző típusú intézmények gyakorlatát. Tegyenek szert gyakorlati ismeretek elsajátítására az állomány szervezésével, raktározásával kapcsolatban, a dokumentumok felszerelésének terén. A gyermek és iskolai korcsoportoknak megfelelően legyenek képesek az ismeretek értékelésére, az információhordozók és dokumentumtípusok életkornak megfelelő kiválasztására, ajánlására. Tóth Gyula (2003): Az iskolai könyvtár. In: Horváth Tibor Papp István (szerk.)(2003): Könyvtárosok kézikönyve, 3. köt. p ISBN Celler Zsuzsanna (szerk.)(2001): Az iskolai könyvtár : Könyvtárostanárok kézikönyve. 3. jav. kiad. Budapest : OPKM, ISBN Köpflerné Szeles Judit - Pálné Leinberger Ágota (szerk.)(2000): Gyermekfoglalkozások. Kaposvár : Megyei és Városi Könyvtár, ISBN Dr. Prókai Margit, PhD. egyetemi docens Palkó-Deli Andrea 21 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 22 pl. évközi beszámoló

12 Tantárgy neve: Könyvtárpedagógia és iskolai könyvtári menedzsment Kreditszáma: 9 A tanóra típusa 23 : /Előadás/szeminárium 4/3 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 24 ): Koll./gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): IV., V., VI. A gyerekkönyvtárban folyó pedagógiai munka megismerése, a könyvtárhasználat és dokumentumhasználat módszertanának bemutatása. Csoportos és egyéni foglalkozások, rendezvények megtervezése és egy-egy foglalkozás vezetése, elemzése különböző korú gyermekek számára. A gyermekkönyvtár kapcsolatrendszerének (a lakóhelyi és a szakmai kapcsolódások) ismerete, az iskola és a könyvtár egymásra utaltsága, kölcsönhatásai. Az iskolai könyvtár menedzsmentje, korszerű módszereinek, eszközeinek bemutatása, elemzése. Információtechnológiai eszközök alkalmazása az iskolai könyvtári menedzsmentben. A gyermekek életkorából adódó speciális közkönyvtári ismeretek alkalmazása, empatikus könyvtárosi attitűd elsajátítása. A gyermekkönyvtárak feladatrendszeréből következően az olvasókkal való egyéni és csoportos foglalkozások gyakorlati ismeretei. Az olvasásra nevelés könyvtári lehetőségei, a családi könyvtár, a szülőkkel való együttműködés jelentősége. A hallgatók sajátítsanak el olyan pedagógiai ismereteket, amelyek különböző életkorú gyermekek számára alkalmassá teszi őket csoportos foglalkozások tartására, könyv tárhasználati órák szervezésére. A foglalkozások szervezésébe építsék be legújabb információtechnológiai ismereteiket, készítsenek multimédiás foglalkoztatási tervet, egyéni és csoportos könyvtárhasználati feladatmegoldó órákat. Váljanak alkalmassá gyermekrendezvények (író-olvasó találkozók), vetélkedők, kiállítások forgatókönyvének tervezésére, a rendezvény szervezésére. Bondor Erika (2007): Iskolai könyvtárak fejlesztése, menedzselése informatikai eszközökkel. Budapest : Könyvtárostanárok Egyesülete, ISBN Bondor Erika (2008): Könyvtárhasználati feladatok : Módszertani segédanyag és óravázlatok hagyományos (nyomtatott) és elektronikus források használatához, Budapest : Könyvtárostanárok Egyesülete, ISBN Dömsödy Andrea (2003): Könyvtár-pedagógia. Budapest : KTE : Flaccus Könyvkiadó, -forgalmazó és Szolgáltató Bt., ISBN X Hock Zsuzsanna (2009): Tehetséggondozás projektmódszerrel : [könyvtárhasználati versenyek]. Budapest : MFPI, (Könyvtárpedagógiai füzetek ; 7.) Nagy Attila (2001): Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat - kritikus gondolkodás : szócikkmásolástól a paródiaírásig. Budapest : Osiris kiadó, ISBN Sándor Gertrúd (2001): Könyves füzet : segédeszköz és feladatgyűjtemény a könyvtárhasználat gyakorlásához az általános iskola 2-8. osztálya számára. Budapest : Korona K., ISBN Dr. Prókai Margit, PhD, egyetemi docens. Palkó-Deli Andrea 23 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 24 pl. évközi beszámoló

13 Tantárgy neve: Könyvtármenedzsment Kreditszáma: 7 A tanóra típusa 25 : /Előadás/szeminárium 2/3 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 26 ): Koll./gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): III., IV. Az elméleti ismeretanyag tartalmazza a menedzsment fogalmát, definícióját, terminológiai problémáit, a vezetéselméleti irányzatokat. Része a könyvtári rendszer felépítése, irányítása, a hazai és nemzetközi együttműködések. A tervezés és szervezés típusai, a szervezeti kultúrák, finanszírozási kérdések, a nonprofit és forprofit szektorok szerepei. Mikro és makro analízisek készítése. A változások kezelése és menedzselése, könyvtári információtechnológiák változásai. TQM, teljesítménymérés és értékelés eszközei, teljesítménymutatók. Könyvtári szolgáltatások minőségügye és menedzselése. Emberi erőforrás-gazdálkodás, motiváció, delegálás és részvétel. Konfliktuskezelés a szolgáltatásban. Az arculat, a pr és a marketing jellemzői a könyvtárban. Versenyhelyzet az információs szektorban, könyvtárak támogatói és konkurensei. Az elméleti ismeretek birtokában a hallgatók legyenek képesek tájékozódni a könyvtári rendszer hazai és nemzetközi szervezetében, tevékenységi köreiben. Tudják ismereteiket a gyakorlatban alkalmazni, ismerjék a könyvtárak működésének fontos törvényi szabályait, előírásait, a működéshez szükséges alapdokumentumokat. Legyen rálátásuk a magyar és európai könyvtárak mellett a világ könyvtárainak működésére (külső és belső könyvtárépítészet, modern szolgáltatások). Legyenek képesek összehasonlító elemzések készítésére a menedzsment témáiban (ODR, statisztikák). Tudjanak statisztikai adatokat értelmezni, mutatókat elemezni, készíteni. Sajátítsák el a minőségbiztosítási eszközök gyakorlati alkalmazását (SWOT-analízis, PGTT, adatgyűjtő-lap, folyamatábra, hisztogram, különböző diagramok). Horváth Tibor - Papp István (szerk.)(2002): Könyvtárosok kézikönyve. 4. köt. Határterületek. p ISBN Mikulás Gábor (1999): Menedzsment. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Könyvtárak Egyesülés, 273 p. ISBN Skaliczki Judit Zalainé Kovács Éva (2001): Minőségmenedzsment a könyvtárban. Veszprém - Budapest, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 193 p. ISBN Téglási Ágnes (szerk.)(1999): A könyvtári menedzsment időszerű kérdései. Budapest, OSZK, 178 p. ISBN Zalainé Kovács Éva (1997): A Total Quality Management alkalmazása a könyvtárban. Budapest, OSZK, ISBN Dr. habil. Koltay Tibor, PhD, főiskolai tanár Dr. Prókai Margit, PhD, egyetemi docens. 25 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 26 pl. évközi beszámoló

14 Tantárgy neve: Tájékoztatás, információforrások, információs rendszerek Kreditszáma: 12 A tanóra típusa 27 : /Előadás/szeminárium 2/8 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 28 ): Koll./gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): II., III., IV. A tájékoztatás fogalma, feladata, helye a könyvtári munkafolyamatokban. Területei, szintjei, forrásai, eszközeinek típusai. A faktografikus tájékoztatás fogalma és eszközei. A referensz kérdések megoldása, a referensz-interjú. A bibliográfiák fogalma, funkciói, típusai, a bibliográfiai adatbázisok. A retrospektív és a kurrens magyar nemzeti bibliográfia. A forrástájékoztatás. Tájékoztatás a közkönyvtárakban, a. bölcsészettudományok és a művészetek területén, a társadalomtudományi, a természet- és alkalmazott tudományi tájékoztatás. A hivatkozási indexek szerepe a tudományos életben és használatuk a tájékoztatásban. Az internet szerepe a tájékoztatásban és a virtuális tájékoztatás. A referátum és más szöveges tartalomfeltáró műfajok. A hallgatók ismerjék meg a tájékoztatás helyét, fontosságát a könyvtár munkafolyamatokban. Rendelkezzenek ismeretekkel a tájékoztatás hazai és külföldi intézményrendszeréről és a tájékoztatási tevékenység szervezéséről. Ismerjék meg a közkönyvtári és szakirodalmi tájékoztatás területeit, tudományáganként eltérő jellegét és forrásait, a hivatkozási indexeket és a bibliográfiai adatbázisokat. Legyenek képesek a felhasználók egyedi információigényének megismerését célzó tevékenységekben (referensz-interjúkban) közreműködni. A tájékoztató és olvasószolgálati könyvtárosok szakmai követelményrendszere. Könyvtári Figyelő. 50. évf., 2. sz., 2004., ISSN Ferenczy Endréné (2003): Tájékoztatás. In: Horváth Tibor - Papp István (szerk.): Könyvtárosok kézikönyve. 3. A könyvtárak rendszere. Budapest: Osiris, 2003., ISBN Koltay Tibor (2003): A referálás elmélete és gyakorlata. Budapest: Könyvtári Intézet. ISBN Murányi Lajos (2001): A bibliográfiától az adatbázisig. In: Horváth Tibor - Papp István (Szerk.): Könyvtárosok Kézikönyve. 2. Feltárás és visszakeresés. Budapest: Osiris, ISBN Pogány György (2006): A könyvszakma segédkönyvei. Budapest: Hatágú Síp Alapítvány, ISBN Dr. habil. Koltay Tibor, PhD, főiskolai tanár. Jávorszky Ferenc tanársegéd, doktorandusz 27 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 28 pl. évközi beszámoló

15 Tantárgy neve: Dokumentumismeret Kreditszáma: 2 A tanóra típusa 29 : Előadás 2 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 30 ): Koll. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): I. A dokumentumismeret tematikája magába foglalja a történeti dokumentumok és információhordozók kialakulásának áttekintését, a modern információhordozók és dokumentumtípusok teljes körű ismeretét. A dokumentumtípusok mai felosztása és tipológiája a könyvtári hagyományos és nem hagyományos felosztás szerint veszi számba a nyomtatott és elektronikus dokumentumok típusait. A képi, hangrögzítéses és audiovizuális típusok változásai, az avulási folyamatok elemzése és kezelési sajátosságai. Valamennyi dokumentumtípus részletes formai és tartalmi elemzése és ismerete nem csak információhordozó szerint, hanem a bibliográfiai adatok forráshelyei, a bibliográfiai adatrögzítés szempontjából is. A dokumentumtípusok speciális könyvtári kezeléseinek (tárolási eszközök, raktározás, védelem, állományszervezés, kiemelések, különgyűjtemények dokumentumtípusok szerint) áttekintése. A téma ismeretéhez hozzátartozik a különböző dokumentumok tapasztalati megismerése (autopszia), kézbevétele, a formai és tartalmi jegyek felismerése. A hallgatók folyamatában lássák és ismerjék meg a dokumentumtípusok változásait, az információhordozók és a dokumentumok kölcsönhatásait. Legyenek képesek a különböző dokumentumtípusok felismerésére, részletes több szempontú elemzésére. Ismerjék azokat a speciális szakkifejezéseket, amelyek a témához kapcsolódnak. Ismereteiket tudják összekapcsolni a más tárgyakhoz szükséges ismeretekkel (feltárás, gyűjteményszervezés), a határterületekhez szükséges gyakorlati tudnivalókkal (szolgáltatás). Legyenek képesek a dokumentumtipológiában különböző szempontú csoportosításokra (a dokumentumok előállítási módja, az információ és az ismeret rögzítésmódja, a könyvtári előfordulás, a megjelenési gyakoriság, a használat módja, a tartalom és műfaj, a használói kör, az információhordozó anyaga és az információ minősége szerint). Bobokné Belányi Beáta Dömsödy Andrea (2001): Dokumentumismeret. Bp. : NKÖM, (Az iskolán kívüli könyvtári szakképzés füzetei) ISBN Papné Angyal Ágnes Tóvári Judit V. Kokovay Zsuzsanna (1999): Az információ és rögzítése : dokumentumismeret. Nyíregyháza : Dialógus Informatikai Iskola Tószegi Zsuzsanna (1999): Dokumentumok, információhordozók. In: Horváth Tibor Papp István (szerk.) (1999) Könyvtárosok kézikönyve. 1. köt. p ISBN Dr. Prókai Margit, egyetemi docens, PhD. 29 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 30 pl. évközi beszámoló

16 Tantárgy neve: Tartalmi feltárás Kreditszáma: 8 A tanóra típusa 31 : /Előadás/szeminárium 2/6 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 32 ): Koll./gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): II., III., IV. A tartalmi feltárás helye és szerepe a könyvtári feltáró munkafolyamatokban. Az osztályozási rendszerek és információkereső nyelvek tipológiája és terminológiai jellegzetességei. Reprezentációkészítés, feltártsági mutatók, kölcsönhatások elemzése. A tartalmi feltárás szintjei és gyakorlati lehetőségei (szövegelemzés, szövegértelmezés és tömörítés, kivonatolás, annotációk, referátumok, tömörítvények, szemlék). Az osztályozórendszerező tevékenységek műveletei. A tudományfelosztáson alapuló osztályozási rendszerek és információkereső nyelvek története az ókortól napjainkig. Az Egyetemes Tizedes Osztályozás használatának elsajátítása. A tezaurusz és a tárgyszavas információkereső nyelvek fogalmi és nyelvészeti problémái, a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges alapismeretek elsajátítása. A tudományfelosztáson alapuló osztályozási rendszerek, a nyelvészeti és a statisztikai irányzatok történeti és legújabb trendjeinek ismerete. A szükséges elméleti és történeti tudásanyag támogatásával a hallgatók ismerjék azokat a rendszerező tevékenységeket, amelyeket a könyvtári munkafolyamatokban a feltáráshoz használhatnak. Sajátítsák el az ETO kreatív, alkalmazó használatához szükséges gyakorlati tudást, legyenek képesek önállóan osztályozni a dokumentumokat a rendszer használatával. Legyenek képesek a tartalmi elemzésre, azokra épülő ETO számok önálló alkotására, valamint mások által alkotott ETO számok lefordítására, értelmezésére, a táblázatok és a betűrendes index szakszerű használatával. Szerezzenek jártasságot a tezaurusz fogalmi hierarchiái között, tudjanak tájékozódni az ilyen alapú rendszerekben, önállóan is legyenek képesek deszkriptorok alkotására. Sajátítsák el a tárgyszavas rendszerek szerkesztésének módszereit, kritikus gondolkodással értékeljék az információkereső nyelvben felmerülő problémás lehetőségeket. Problémaelemzésük legyen nyitott a többféle megoldási lehetőségre. Tudják kezelni a nyelvi problémákat (szinonimák, homonimák utalók és hivatkozások), egyszerre legyenek empatikusak a használókkal és következetesek a könyvtári elvárások, az egységesítési szabályok, a könyvtári rendszerezés és rendszerszerűség gyakorlati megvalósításában. B. Hajdu Ágnes Babiczky Béla (1998): Bevezetés az információkereső nyelvek elméletébe és gyakorlatába. Budapest, Universitas Kiadó, ISBN Egyetemes Tizedes Osztályozás. (2005) UDC Publ. Np. P kötet., Bp., OSZK. Könyvtári Intézet, Prókai Margit (2000): A tartalom formája és a változás logikája. A tartalmi feltárás néhány elméleti kérdése. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 47. évf. (2000), 8. sz. p Prókai Margit (2009): Tartalmi feltárás könyvtári osztályozás. Osztályozási rendszerek és információkereső nyelvek. Elektronikus jegyzet. SZIE-ABK, In: Ungváry Rudolf - Orbán Éva (2001): Osztályozás és információkeresés : kommentált szöveggyűjtemény kötet. Bp. : OSZK, köt.: 2. köt.: Dr. Prókai Margit, egyetemi docens, PhD. 31 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 32 pl. évközi beszámoló

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium Filozófia KÖB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. habil. Kiss Lajos András főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

Részletesebben

KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAMJA Olvasónak nem születik az ember; az olvasóvá válás nevelési folyamat eredménye Tóth Tibor A HSZI CORVIN MÁTYÁS TAGINTÉZMÉNY KÖNYVTÁRA KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rákosné Horváth Erzsébet könyvtáros

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium alap informatika tanterve a NYEK-es gimnáziumi osztályok számára

A Baktay Ervin Gimnázium alap informatika tanterve a NYEK-es gimnáziumi osztályok számára A Baktay Ervin Gimnázium alap informatika tanterve a NYEK-es gimnáziumi osztályok számára 9. Ny 9. 10. heti óraszám 3,5 1 1 éves óraszám 126 36 36 INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési

Részletesebben

INFORMATIKA (2-2 óra)

INFORMATIKA (2-2 óra) INFORMATIKA (2-2 óra) Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Informatika a gimnáziumok és szakközépiskolák 9-12. évfolyamai számára Előszó A MOZAIK Kiadó informatika tankönyvcsaládja tartalmában és megjelenésében 16 éve igyekszik nemcsak követni,

Részletesebben

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek INFORMATIKA A helyi tanterv az ajánlott kerettanterv elfogadásával készült. Az általános képzésben résztvevő tanulók tanulmányaik elmélyítését közép- illetve emelt szintű képzés keretén belül érhetik el.

Részletesebben

Informatika Célok, feladatok:

Informatika Célok, feladatok: Informatika Célok, feladatok: Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERVI a 7. évfolyam számára. Előszó

INFORMATIKA HELYI TANTERVI a 7. évfolyam számára. Előszó INFORMATIKA HELYI TANTERVI a 7. évfolyam számára Előszó A MOZAIK Kiadó informatika tankönyvcsaládja tartalmában és megjelenésében 16 éve igyekszik nemcsak követni, hanem élen is járni a hazai informatika

Részletesebben

HELYI TANTERV INFORMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK (2+2+1)

HELYI TANTERV INFORMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK (2+2+1) HELYI TANTERV INFORMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK (2+2+1) 1 Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson.

Részletesebben

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Informatika tantárgy helyi kerettanterve (informatika real osztály) (9-12. évfolyam) Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom

Részletesebben

Informatika 6-8. évfolyam

Informatika 6-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Informatika 6-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az informatika tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

INFORMATIKA 1+2+1+1+2+2 8 osztályos gimnázium Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az

INFORMATIKA 1+2+1+1+2+2 8 osztályos gimnázium Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az INFORMATIKA 1+2+1+1+2+2 8 osztályos gimnázium Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai

Részletesebben

A informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve A informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján A kerettanterv javasolt

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) 8-as számú melléklet AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Ezen belül a kollégiumi könyvtár működési rendje különös tekintettel a telephelyek közötti állománymozgásra! Név: Zrínyi Ilona Gimnázium

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Bevezető

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Bevezető HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Óraterv a kerettantervhez 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika

Részletesebben

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az információs és kommunikációs kultúrát minden gyermek számára hozzáférhetővé kell tenni. Az informatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a természetes

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Készült a 34/2014. (IV.29.) EMMI rendelet 11. melléklete alapján

Részletesebben

HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Bevezető

HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Bevezető HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Óraterv a kerettantervekhez 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika 1 1 1 1 Bevezető Az informatika

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Második kiegészítés Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt óraszám

INFORMATIKA Emelt óraszám INFORMATIKA Emelt óraszám Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

INFORMATIKA Célok és feladatok

INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és

Részletesebben

Informatika. 4-8. évfolyam

Informatika. 4-8. évfolyam Informatika 4-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az informatika tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok:

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8. INFORMATIKA EMELT Célok, feladatok A felsőtagozatba lépő gyermekek már rendelkeznek számítógép alapszintű felhasználói ismeretekkel. Az Informatika tantárgy feladata, hogy ezeket az ismereteket bővítse,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Anatómia TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok

Informatika. Célok és feladatok Informatika Célok és feladatok Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Mindenkinek el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási,

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Informatika KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EM- MI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.15.változatához ÉVFO-

Részletesebben