közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció)"

Átírás

1 Tantárgy neve: Könyvtártörténeti és informatikai alapok Kreditszáma: 10 A tanóra típusa 1 : előadás/ szeminárium 8/2 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 2 ): koll./gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): I., II., Írás kialakulása, fajtái, az ókori és középkori írások. Ókori görög könyvtárak; Kéziratos könyv a középkorban; Középkori könyvtárügy; Könyv nyomtatás feltalálása, jelentősége; Könyvnyomtatás fejlődése napjainkig; Magyarországi könyvkultúra és fontosabb hazai nyomdák; Sajtó kialakulása, elterjedése és története napjainkig. Könyv és lapkiadás sajtóviszonyok Magyarországon, valamint külföldi magyar könyv- és lapkiadás. Könyvtárak általános jellemzői és fejlődése új könyvtártípusok. Magyarországi könyvtárügy alakulása. A számítástechnika története, és fejlődésének főbb állomásai. Hardver alapismeretek. Mágneses és optikai háttértárak típusai, a fájlok méretének megállapításához szükséges információk. A számítógépek üzemeltetése, beállítási lehetőségek felhasználók számára; a számítógépes vírusok áttekintése. Adatvédelem, állományok tömörítési eljárásai. Szoftver alapismeretek, a számítógépes programok típusai; operációs rendszerek osztályozása, szolgáltatásai. A hálózatokról. A hálózatba kapcsolt számítógépek erőforrásainak megosztása. Internet szolgáltatásai és a kereső rendszerek. Szövegszerkesztési lehetőségek. A számítástechnika könyvtári használatának hatása a szolgáltatások fejlődésére. A számítógép-használat könyvtári területei: multimédiák; vásárolt és készített adatbázisok; integrált könyvtári rendszerek; digitalizálás; Elektronikus digitális dokumentumok a könyvtárakban (a gyűjtés és készítés lehetőségei). A legfontosabb adatbázisok (Matarka, Manci, Humanus, ODR, Mokka stb.) használatának lehetőségei. A hallgatók ismerjék meg az írás kialakulásának, a könyv és a könyvnyomtatás fejlődésének folyamatát, valamint a könyvtárak és a sajtó történetét kialakulásuktól napjainkig. Ismerjék meg az informatika elméleti alapjait, a szakmai kifejezéseket, alapfogalmakat, a számítógép felépítését, a hardver elemeket és működésüket. A számítógépen működő programok fajtáit, típusait különösképpen az operációs rendszerek felépítését működésének alapelveit. Ismerjék meg az Internet adta lehetőségeket, szolgáltatásokat, és a kereső rendszereket. Felhasználói szintes tudják alkalmazni a szövegszerkesztő programot. A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a számítástechnika könyvtári használatának lehetőségeivel, és megismerjék az informatika szerepét a magyar könyvtári rendszer működésében. Megismerjék és használják az Internetes adatbázisokat. Csapodi Csaba, Tóth András, Vértessy Miklós: (1987) Magyar könyvtártörténet. Budapest Gondolat. ISBN X Tevan Andor (1984): A könyv évezredes útja. Budapest: Gondolat, ISBN Katona Endre (2004): Bevezetés az Informatikába, Budapest, Panem könyvkiadó, ISBN: Pétery Kristóf (2011): Szövegszerkesztés Ms Office 2010-zel, Budapest : Mercator Stúdió,ISBN Sütheő Péter (2003): Elektronikus, digitális és virtuális könyvtárak. In: Horváth Tibor - Papp István (szerk.) Könyvtárosok kézikönyve. 3. A könyvtárak rendszere. Budapest: Osiris, ISBN Dr. Prókai Margit, PhD, egyetemi docens. Báji-Tóth Erika tanársegéd, doktorandusz 1 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 2 pl. évközi beszámoló

2 Tantárgy neve: Weblap, multimédia Kreditszáma: 14 A tanóra típusa 3 : előadás/ szeminárium 4/7 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 4 ): koll./gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): IV., V., VI., Képek megjelenítése, tulajdonságai. Képformátumok, képek tömörítése. Hangok, zenék tulajdonságai, minőségi meghatározó tényezői, Hangformátumok, tömörített formátumok. Animációk készítése. Web lapok felépítése, szerkezeti egységeinek megismerése. Szövegek, formázási lehetőségek, képek hangok, hivatkozások keretek táblázatok készítése. HTML nyelv és Weblapszerkesztő programok megismerése. Ismerjék meg a hallgatók a hang és kép rögzítés mechanikáját. A megszerzett ismereteket megfelelően tudják hasznosítani. A hallgatók ismerjék meg és sajátítsák el a Web-lapok készítésének módszereit, lehetőségeit. A hallgatók képesek legyenek a tantárgy sikeres elvégzése után esztétikus és informatív Web-lapok készítésére és igény szerinti módosítására, kihasználva a HTML nyelv lehetőségeit. Collin, S. (1995): Így működik a számítógépes multimédia : az első lépésektől a mindennapi munkáig. Budapest, Park K. (Merlin könyvek) ISBN Ralf Steinmetz (1998): Multimédia: bevezetés és alapok, Budapest, Springer. ISBN Bócz P. - Szász P.(1998): A világháló lehetőségei. Interaktív Weblapok készítése. Budapest, ComputerBooks. ISBN: Bártfai Barnabás Kovács Rudolf (2001): Weblapkészítés házilag, Budapest, BBS-E. ISBN: Almási Pál: Hogyan szerkesszünk HTML-lapokat? Dr. habil. Koltay Tibor, PhD, főiskolai tanár Báji-Tóth Erika tanársegéd, doktorandusz 3 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 4 pl. évközi beszámoló

3 Tantárgy neve: Digitális dokumentumok kezelése és szerkesztése Kreditszáma: 9 A tanóra típusa 5 : előadás/ szeminárium 2/5 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 6 ): gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): V., VI., Web lapok felépítése, szerkezeti egységeinek megismerése. Szövegek, formázási lehetőségek, képek hangok, hivatkozások keretek táblázatok készítése. HTML nyelv és Weblapszerkesztő programok megismerése. A hallgatók ismerjék meg és sajátítsák el a Web-lapok készítésének módszereit, lehetőségeit. A hallgatók képesek legyenek a tantárgy sikeres elvégzése után esztétikus és informatív Web-lapok készítésére és igény szerinti módosítására, kihasználva a HTML nyelv lehetőségeit. Bócz P. - Szász P.(1998): A világháló lehetőségei. Interaktív Weblapok készítése. Budapest ComputerBooks,. ISBN: Bártfai Barnabás Kovács Rudolf (2001): Weblapkészítés házilag, Budapest, BBS-E. ISBN: Almási Pál: Hogyan szerkesszünk HTML-lapokat? Dr. habil. Koltay Tibor, PhD, főiskolai tanár Báji-Tóth Erika tanársegéd, doktorandusz 5 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 6 pl. évközi beszámoló

4 Tantárgy neve: Híres magyar könyvtárak és könyvtártudósok Kreditszáma: 4 A tanóra típusa 7 : előadás/ szeminárium 2/2 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 8 ): koll./gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): V., VI., A Magyarországon megtalálható nagy múlttal rendelkező könyvtárak története. Országos Széchényi Könyvtár, Akadémiai Könyvtár, Egyetemi Könyvtár, Debreceni és Sárospataki Református Kollégium Könyvtára. A könyvtártudomány és a könyvtárak történetében megtalálható személyiségek (Kovács Máté, Szabó Ervin, Fülöp Géza) életének, tevékenységének megismertetése. A hallgatók ismerjék meg a Magyarországon fellelhető ismert könyvtárak kialakulását, történetét, állományának alakulását. A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a könyvtártudomány kiemelkedő alakjainak életét és munkásságát. Illés György (1984): Mesélő könyvtárak, Bp. Móra,. ISBN: Keresztury Dezső (1982): Híres magyar könyvtárak, Bp. RTV-Minerva. ISBN: Katsányi Sándor (1995): Párhuzamos életrajzok. Könyvtári Figyelő. 41. évf., 1. sz., 1995., ISSN Kovács Máté emlékkönyv. Budapest: MKE, Sebestyén György (1998): Fülöp Géza szerepe. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás sz ISSN Báji-Tóth Erika tanársegéd, doktorandusz 7 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 8 pl. évközi beszámoló

5 Tantárgy neve: Információforrások (Művészet) Kreditszáma: 2 A tanóra típusa 9 : szeminárium 2 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 10 ): gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): V., Az egyes művészeti ágak lexikonjainak, kézikönyveinek, bibliográfiáinak és egyéb szakkönyveinek, valamint a Web-oldalak megismertetése. A hallgatók ismerjék meg a művészethez kapcsolódó szakirodalmat, szakkönyveket. Jávorszky Ferenc tanársegéd, doktorandusz 9 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 10 pl. évközi beszámoló

6 Tantárgy neve: Olvasásszociológia, - pedagógia és pszichológia Kreditszáma: 4 A tanóra típusa 11 : Előadás 4 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 12 ): Koll. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): III., IV. Az olvasás helye a kulturális tevékenységrendszerben. Az olvasásszociológia fogalma, főbb kérdésfeltevései, rövid történeti fejlődése. A felnőtt népesség olvasási szokásai. Olvasók és nem-olvasók. Az olvasás mennyisége és minősége. Az olvasást befolyásoló társadalmi- demográfiai és egyéb tényezők. A gyerekek és fiatalok olvasási szokásai. A határon túli magyarság olvasáskultúrája. Az olvasmányok beszerzési forrásai, a házi könyvgyűjtemények. Könyvtárhasználati szokások, a társadalom könyvtár- és könyvtáros-képe. A olvasmányok befogadása, a műértelmezés szintjei. Az olvasásszociológiai vizsgálatok módszertani kérdései. Az olvasáspszichológia, mint tudomány. Az olvasáselsajátítás folyamata. Funkciózavarok az olvasásban. Az olvasás szintjei. Az olvasás érzelmi, akarati tényezői. Az olvasáshasználat egyéb tényezői: A könyvek. Az illusztrációk. A könyvtár. Az irodalmi érdeklődés. Az irodalmi mű befogadásának pszichológiai problémái. A könyvtáros és az olvasó személyes kapcsolatának pszichológiai törvényszerűségei.. A hallgatók ismerjék meg a különböző társadalmi csoportok művelődési, konkrétan olvasási, könyv- és könyvtárhasználati szokásait, az olvasásszociológiai elemzés módszereit és azoknak a gyakorlatban történő alkalmazását. Ismerjék meg az olvasáselsajátítás és olvasáshasználat pedagógiai és pszichológiai kérdéseit, problémáit. Kapjanak tájékoztatást arról, hogy miként segítheti a könyvtár és a könyvtáros a fejlesztő munkát, az olvasási nehézségek (dislexia) leküzdését, az irodalmi érdeklődés fejlesztését. Gereben Ferenc (2000). Könyv, könyvtár közönség. Budapest: Országos Széchenyi Könyvtár. ISBN Józsa Krisztián Steklács János (2009). Az olvasástanítás kutatásának aktuális kérdései. Magyar pedagógia, 109. évf., 4. sz., ISSN Nagy Attila (2001). Stagnálás, romlás vagy olvasásfejlesztés? Iskolakultúra,, 11. évf., 5. sz., 47-51, ISSN Dr. Sebők Balázs, PhD, főiskolai docens. 11 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 12 pl. évközi beszámoló

7 Tantárgy neve: Angol szaknyelvi kommunikáció Kreditszáma: 2 A tanóra típusa 13 : /Előadás/szeminárium 0/2 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 14 ):Gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): A nemzetközi könyvtári együttműködéshez, új szakmai ismeretek szerzéséhez szükséges alapvető angol szaknyelvi ismeretek, terminológia. Legyenek tisztában az angol nyelvnek a könyvtár- és információtudományban betöltött szerepével. Ismerjék meg az alapvető terminológia egyes elemeit. Pálvölgyi Mihály (2000): Special English for librarians and information managers. Szombathely: BDF. Dr. habil. Koltay Tibor, PhD. 13 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 14 pl. évközi beszámoló

8 Tantárgy neve: Információforrások (Társadalomtudomány) Kreditszáma: 2 A tanóra típusa 15 : /Előadás/szeminárium 0/2 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 16 ): gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): V. A társadalomtudományok körének különböző meghatározásai: tágabb és szűkebb értelmezések. Az MTA társadalomtudományi osztályai, az ETO-szerinti felosztás, a Humanus adatbázis szerinti felosztás. Segédletek, nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, a hungarológiai kézikönyvtár és alapkönyvtár társadalomtudományi anyagai. Az EPA, MEK és a MATARKA társadalomtudományi lehetőségei és közös felületeik. A szociológia, statisztika, demográfia, politika, jog, közgazdaságtan, közigazgatás, hadtudomány, szociális munka, gyógypedagógia, pedagógia, néprajztudomány országos szakkönyvtárai, nagyobb könyvtárai és adatbázisai, elektronikus és nyomtatott kézikönyvei, szaksajtója. A külföldi társadalomtudományi adatbázisok ismerete (EISZ). A gyakorlati képzés során a tudományterületek mentén ismerkednek meg a hallgatók a tájékoztatáshoz nélkülözhetetlen legfontosabb referensz ismeretekkel. A képzés célja, hogy tudjanak tájékozódni és tájékoztatni a megfelelő szakterületeken a legfontosabb forrásokból. A nyomtatott források kézbevétele mellett az elektronikus tájékozódás, keresési rutin elsajátítása nélkülözhetetlen, amit referensz kérdések megoldásával, az előző órai anyag ellenőrző kérdéseivel, feladatmegoldásokkal erősít a gyakorlat. A könyvtári katalógusok és adatbázisok felületén való keresés mellett a szaksajtóban és speciális társadalomtudományi forrásokban is keresési készségekre tesznek szert (közlönyök, közhasznú információk, kormányzati anyagok, törvények). Babbie, Earl (2003): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. 6. átd. kiad. Budapest : Balassi Kiadó, cop ISBN Ungváry Rudolf Vajda Erik (2002): Könyvtári információkeresés. 2. jav. kiad. Budapest : Typotex, 2002 ISBN Hungarológiai alapkönyvtár elektronikus kiadások listája. In: Hungarológiai kézikönyvek jegyzéke, In: EPA + Humanus + MATARKA közös keresőfelülete: Társadalomtudományi kézikönyvek: Dr. Prókai Margit, PhD, egyetemi docens. Jávorszky Ferenc tanársegéd, doktorandusz 15 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 16 pl. évközi beszámoló

9 Tantárgy neve: Információforrások (Természettudomány) Kreditszáma: 2 A tanóra típusa 17 : /Előadás/szeminárium 0/2 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 18 ): gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): V. A természettudományok körének meghatározásai, az ETO-szerinti felosztás követése (környezettudományok (környezet- és természetvédelem), matematika, csillagászat, fizika, kémia, ásványtan, földtudományok, meteorológia, biológia, növénytan, állattan). A tudományterületekhez kapcsolódó segédletek, nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, a hungarológiai kézikönyvtár és alapkönyvtár anyagainak ismerete. Az EPA, MEK és a MATARKA természettudományi lehetőségei és közös felületeik. Az országos szakkönyvtárak adatbázisai, szolgáltatásai, az alapvető kézikönyvek, a szaksajtó ismerete. A külföldi természettudományi adatbázisok ismerete (EISZ). A gyakorlati képzés során a tudományterületek mentén ismerkednek meg a hallgatók a tájékoztatáshoz nélkülözhetetlen legfontosabb referensz ismeretekkel. A képzés célja, hogy tudjanak tájékozódni és tájékoztatni a megfelelő szakterületeken a legfontosabb forrásokból. A nyomtatott források kézbevétele mellett az elektronikus tájékozódás, keresési rutin elsajátítása nélkülözhetetlen, amit referensz kérdések megoldásával, az előző órai anyag ellenőrző kérdéseivel, feladatmegoldásokkal erősít a gyakorlat. A könyvtári katalógusok és adatbázisok felületén való keresés mellett a szaksajtóban és speciális természettudományi forrásokban is keresési készségekre tesznek szert, elsajátítják a források elemzését, az információk kritikus kezelését. Koltay Tibor (szerk.)(1999): Kutatás és közlés a természettudományokban. Budapest: Osiris, ISBN Ungváry Rudolf Vajda Erik (2002): Könyvtári információkeresés. 2. jav. kiad. Budapest : Typotex, 2002 ISBN Hungarológiai alapkönyvtár elektronikus kiadások listája. In: Hungarológiai kézikönyvek jegyzéke, In: EPA + Humanus + MATARKA közös keresőfelülete: Természettudományi kézikönyvek: Dr. Prókai Margit, PhD, egyetemi docens. Jávorszky Ferenc tanársegéd, doktorandusz 17 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 18 pl. évközi beszámoló

10 Tantárgy neve: Elektronikus könyvtár Kreditszáma: 9 A tanóra típusa 19 : /Előadás/szeminárium 2/8 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 20 ): Koll./gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): IV., V. Az Interneten található információk sajátosságai. Az elektronikus, digitális és virtuális könyvtár fogalma. A papírkönyvtártól az elektronikus könyvtárig. Szöveges, képi és multimédia formátumok. Könyvtári/könyvtárosi feladatok a digitalizálás és az elektronikus publikálás területén. Metaadatok, metaadat-szabványok. Szerzői jogi kérdések. Internetes keresők, forráskalauzok, kapuszolgálatok, virtuális könyvtárak, portálok. A közgyűjteményi digitalizálás. A hallgatók ismerjék meg a könyvtárak jövőjét nagyban meghatározó elektronikus könyvtárral kapcsolatos fogalmakat, a digitális gyűjtemények megtervezéséhez fontos fogalmakat, szabványokat és szempontokat, a könyvtári feldolgozó munka, a tájékoztatás és a könyvtártudomány néhány olyan hazai és külföldi információforrását, amely ingyenesen elérhető a World Wide Weben. Ismerjék meg a az internetes keresők és a forráskalauzok közötti különbségeket, használatuk előnyeit és hátrányait. Ismerjék a digitalizálási projektek tervezésének és megvalósításának főbb szakaszait és jellemzőit. Legyenek képesek ingyenesen használható információforrásokat találni és ezeket munkájukban felhasználni. Legyenek képesek digitalizálási projektek tervezésének és megvalósításában közreműködni. Kerekes Pál (2011): e-book kalauz. Budapest, Kossuth. ISBN Koltay Tibor (2007): Virtuális, elektronikus, digitális. Elméleti ismeretek a 21. század könyvtárához. Budapest: Typotex. (Elektronikus kiadás) Sennyey Pongrác Kokas Károly (2011): Könyvtárak a hálózatban: Hogyan változtatta/változtatja meg a könyvtárak jelenét és jövőjét a számítógépes világhálózatba kerülés? Tudományos és Műszaki tájékoztatás, 58. évf. 10. sz ISSN Sikeres digitalizálás lépésről lépésre (2003): Gyakorlati útmutató. Minerva Munkacsoport. Tószegi Zsuzsanna (2006): A szövegdigitalizálás döntési folyamata. Könyvtári Figyelő, (52. évf.), 2. sz., ISSN Dr. habil. Koltay Tibor, PhD, főiskolai tanár Jávorszky Ferenc tanársegéd, doktorandusz 19 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 20 pl. évközi beszámoló

11 Tantárgy neve: Gyermekkönyvtári és iskolai könyvtári állományelemzés Kreditszáma: 9 A tanóra típusa 21 : /Előadás/szeminárium 2/6 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 22 ): Koll./gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): IV., V., VI. Tematika A gyermek- és iskolai könyvtári állomány speciális gyűjteménye, összetétele, részei. Állományalakítási stratégia a gyermekkönyvtárban. A gyermekkönyvtárak gyűjtőköre, dokumentumtípusai, kivonás az állományból, a gyűjtemény rendezése, sajátos kiemelések. Az iskolai könyvtárak gyűjtőköre, jellegzetes dokumentumtípusai. A gyermek és ifjúsági irodalom ismerete: legfontosabb szépirodalmi művek, ismeretterjesztő dokumentumok, szakkönyvek, tankönyvek, kötelező és ajánlott olvasmányok. Nyomtatott, audiovizuális és elektronikus gyermekkönyvtári források. A dokumentumok olvasottsága, keresése. Olvasmányelemzés, használati szokások vizsgálata. A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a gyermekkönyvtári állományt, a speciális gyűjtőkört, a különböző ismerethordozókat, ezek elemzésének mennyiségi és minőségi lehetőségeit. A gyakorlatban is lássák a különböző állományegységek funkcióit, különböző típusú intézmények gyakorlatát. Tegyenek szert gyakorlati ismeretek elsajátítására az állomány szervezésével, raktározásával kapcsolatban, a dokumentumok felszerelésének terén. A gyermek és iskolai korcsoportoknak megfelelően legyenek képesek az ismeretek értékelésére, az információhordozók és dokumentumtípusok életkornak megfelelő kiválasztására, ajánlására. Tóth Gyula (2003): Az iskolai könyvtár. In: Horváth Tibor Papp István (szerk.)(2003): Könyvtárosok kézikönyve, 3. köt. p ISBN Celler Zsuzsanna (szerk.)(2001): Az iskolai könyvtár : Könyvtárostanárok kézikönyve. 3. jav. kiad. Budapest : OPKM, ISBN Köpflerné Szeles Judit - Pálné Leinberger Ágota (szerk.)(2000): Gyermekfoglalkozások. Kaposvár : Megyei és Városi Könyvtár, ISBN Dr. Prókai Margit, PhD. egyetemi docens Palkó-Deli Andrea 21 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 22 pl. évközi beszámoló

12 Tantárgy neve: Könyvtárpedagógia és iskolai könyvtári menedzsment Kreditszáma: 9 A tanóra típusa 23 : /Előadás/szeminárium 4/3 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 24 ): Koll./gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): IV., V., VI. A gyerekkönyvtárban folyó pedagógiai munka megismerése, a könyvtárhasználat és dokumentumhasználat módszertanának bemutatása. Csoportos és egyéni foglalkozások, rendezvények megtervezése és egy-egy foglalkozás vezetése, elemzése különböző korú gyermekek számára. A gyermekkönyvtár kapcsolatrendszerének (a lakóhelyi és a szakmai kapcsolódások) ismerete, az iskola és a könyvtár egymásra utaltsága, kölcsönhatásai. Az iskolai könyvtár menedzsmentje, korszerű módszereinek, eszközeinek bemutatása, elemzése. Információtechnológiai eszközök alkalmazása az iskolai könyvtári menedzsmentben. A gyermekek életkorából adódó speciális közkönyvtári ismeretek alkalmazása, empatikus könyvtárosi attitűd elsajátítása. A gyermekkönyvtárak feladatrendszeréből következően az olvasókkal való egyéni és csoportos foglalkozások gyakorlati ismeretei. Az olvasásra nevelés könyvtári lehetőségei, a családi könyvtár, a szülőkkel való együttműködés jelentősége. A hallgatók sajátítsanak el olyan pedagógiai ismereteket, amelyek különböző életkorú gyermekek számára alkalmassá teszi őket csoportos foglalkozások tartására, könyv tárhasználati órák szervezésére. A foglalkozások szervezésébe építsék be legújabb információtechnológiai ismereteiket, készítsenek multimédiás foglalkoztatási tervet, egyéni és csoportos könyvtárhasználati feladatmegoldó órákat. Váljanak alkalmassá gyermekrendezvények (író-olvasó találkozók), vetélkedők, kiállítások forgatókönyvének tervezésére, a rendezvény szervezésére. Bondor Erika (2007): Iskolai könyvtárak fejlesztése, menedzselése informatikai eszközökkel. Budapest : Könyvtárostanárok Egyesülete, ISBN Bondor Erika (2008): Könyvtárhasználati feladatok : Módszertani segédanyag és óravázlatok hagyományos (nyomtatott) és elektronikus források használatához, Budapest : Könyvtárostanárok Egyesülete, ISBN Dömsödy Andrea (2003): Könyvtár-pedagógia. Budapest : KTE : Flaccus Könyvkiadó, -forgalmazó és Szolgáltató Bt., ISBN X Hock Zsuzsanna (2009): Tehetséggondozás projektmódszerrel : [könyvtárhasználati versenyek]. Budapest : MFPI, (Könyvtárpedagógiai füzetek ; 7.) Nagy Attila (2001): Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat - kritikus gondolkodás : szócikkmásolástól a paródiaírásig. Budapest : Osiris kiadó, ISBN Sándor Gertrúd (2001): Könyves füzet : segédeszköz és feladatgyűjtemény a könyvtárhasználat gyakorlásához az általános iskola 2-8. osztálya számára. Budapest : Korona K., ISBN Dr. Prókai Margit, PhD, egyetemi docens. Palkó-Deli Andrea 23 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 24 pl. évközi beszámoló

13 Tantárgy neve: Könyvtármenedzsment Kreditszáma: 7 A tanóra típusa 25 : /Előadás/szeminárium 2/3 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 26 ): Koll./gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): III., IV. Az elméleti ismeretanyag tartalmazza a menedzsment fogalmát, definícióját, terminológiai problémáit, a vezetéselméleti irányzatokat. Része a könyvtári rendszer felépítése, irányítása, a hazai és nemzetközi együttműködések. A tervezés és szervezés típusai, a szervezeti kultúrák, finanszírozási kérdések, a nonprofit és forprofit szektorok szerepei. Mikro és makro analízisek készítése. A változások kezelése és menedzselése, könyvtári információtechnológiák változásai. TQM, teljesítménymérés és értékelés eszközei, teljesítménymutatók. Könyvtári szolgáltatások minőségügye és menedzselése. Emberi erőforrás-gazdálkodás, motiváció, delegálás és részvétel. Konfliktuskezelés a szolgáltatásban. Az arculat, a pr és a marketing jellemzői a könyvtárban. Versenyhelyzet az információs szektorban, könyvtárak támogatói és konkurensei. Az elméleti ismeretek birtokában a hallgatók legyenek képesek tájékozódni a könyvtári rendszer hazai és nemzetközi szervezetében, tevékenységi köreiben. Tudják ismereteiket a gyakorlatban alkalmazni, ismerjék a könyvtárak működésének fontos törvényi szabályait, előírásait, a működéshez szükséges alapdokumentumokat. Legyen rálátásuk a magyar és európai könyvtárak mellett a világ könyvtárainak működésére (külső és belső könyvtárépítészet, modern szolgáltatások). Legyenek képesek összehasonlító elemzések készítésére a menedzsment témáiban (ODR, statisztikák). Tudjanak statisztikai adatokat értelmezni, mutatókat elemezni, készíteni. Sajátítsák el a minőségbiztosítási eszközök gyakorlati alkalmazását (SWOT-analízis, PGTT, adatgyűjtő-lap, folyamatábra, hisztogram, különböző diagramok). Horváth Tibor - Papp István (szerk.)(2002): Könyvtárosok kézikönyve. 4. köt. Határterületek. p ISBN Mikulás Gábor (1999): Menedzsment. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Könyvtárak Egyesülés, 273 p. ISBN Skaliczki Judit Zalainé Kovács Éva (2001): Minőségmenedzsment a könyvtárban. Veszprém - Budapest, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 193 p. ISBN Téglási Ágnes (szerk.)(1999): A könyvtári menedzsment időszerű kérdései. Budapest, OSZK, 178 p. ISBN Zalainé Kovács Éva (1997): A Total Quality Management alkalmazása a könyvtárban. Budapest, OSZK, ISBN Dr. habil. Koltay Tibor, PhD, főiskolai tanár Dr. Prókai Margit, PhD, egyetemi docens. 25 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 26 pl. évközi beszámoló

14 Tantárgy neve: Tájékoztatás, információforrások, információs rendszerek Kreditszáma: 12 A tanóra típusa 27 : /Előadás/szeminárium 2/8 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 28 ): Koll./gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): II., III., IV. A tájékoztatás fogalma, feladata, helye a könyvtári munkafolyamatokban. Területei, szintjei, forrásai, eszközeinek típusai. A faktografikus tájékoztatás fogalma és eszközei. A referensz kérdések megoldása, a referensz-interjú. A bibliográfiák fogalma, funkciói, típusai, a bibliográfiai adatbázisok. A retrospektív és a kurrens magyar nemzeti bibliográfia. A forrástájékoztatás. Tájékoztatás a közkönyvtárakban, a. bölcsészettudományok és a művészetek területén, a társadalomtudományi, a természet- és alkalmazott tudományi tájékoztatás. A hivatkozási indexek szerepe a tudományos életben és használatuk a tájékoztatásban. Az internet szerepe a tájékoztatásban és a virtuális tájékoztatás. A referátum és más szöveges tartalomfeltáró műfajok. A hallgatók ismerjék meg a tájékoztatás helyét, fontosságát a könyvtár munkafolyamatokban. Rendelkezzenek ismeretekkel a tájékoztatás hazai és külföldi intézményrendszeréről és a tájékoztatási tevékenység szervezéséről. Ismerjék meg a közkönyvtári és szakirodalmi tájékoztatás területeit, tudományáganként eltérő jellegét és forrásait, a hivatkozási indexeket és a bibliográfiai adatbázisokat. Legyenek képesek a felhasználók egyedi információigényének megismerését célzó tevékenységekben (referensz-interjúkban) közreműködni. A tájékoztató és olvasószolgálati könyvtárosok szakmai követelményrendszere. Könyvtári Figyelő. 50. évf., 2. sz., 2004., ISSN Ferenczy Endréné (2003): Tájékoztatás. In: Horváth Tibor - Papp István (szerk.): Könyvtárosok kézikönyve. 3. A könyvtárak rendszere. Budapest: Osiris, 2003., ISBN Koltay Tibor (2003): A referálás elmélete és gyakorlata. Budapest: Könyvtári Intézet. ISBN Murányi Lajos (2001): A bibliográfiától az adatbázisig. In: Horváth Tibor - Papp István (Szerk.): Könyvtárosok Kézikönyve. 2. Feltárás és visszakeresés. Budapest: Osiris, ISBN Pogány György (2006): A könyvszakma segédkönyvei. Budapest: Hatágú Síp Alapítvány, ISBN Dr. habil. Koltay Tibor, PhD, főiskolai tanár. Jávorszky Ferenc tanársegéd, doktorandusz 27 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 28 pl. évközi beszámoló

15 Tantárgy neve: Dokumentumismeret Kreditszáma: 2 A tanóra típusa 29 : Előadás 2 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 30 ): Koll. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): I. A dokumentumismeret tematikája magába foglalja a történeti dokumentumok és információhordozók kialakulásának áttekintését, a modern információhordozók és dokumentumtípusok teljes körű ismeretét. A dokumentumtípusok mai felosztása és tipológiája a könyvtári hagyományos és nem hagyományos felosztás szerint veszi számba a nyomtatott és elektronikus dokumentumok típusait. A képi, hangrögzítéses és audiovizuális típusok változásai, az avulási folyamatok elemzése és kezelési sajátosságai. Valamennyi dokumentumtípus részletes formai és tartalmi elemzése és ismerete nem csak információhordozó szerint, hanem a bibliográfiai adatok forráshelyei, a bibliográfiai adatrögzítés szempontjából is. A dokumentumtípusok speciális könyvtári kezeléseinek (tárolási eszközök, raktározás, védelem, állományszervezés, kiemelések, különgyűjtemények dokumentumtípusok szerint) áttekintése. A téma ismeretéhez hozzátartozik a különböző dokumentumok tapasztalati megismerése (autopszia), kézbevétele, a formai és tartalmi jegyek felismerése. A hallgatók folyamatában lássák és ismerjék meg a dokumentumtípusok változásait, az információhordozók és a dokumentumok kölcsönhatásait. Legyenek képesek a különböző dokumentumtípusok felismerésére, részletes több szempontú elemzésére. Ismerjék azokat a speciális szakkifejezéseket, amelyek a témához kapcsolódnak. Ismereteiket tudják összekapcsolni a más tárgyakhoz szükséges ismeretekkel (feltárás, gyűjteményszervezés), a határterületekhez szükséges gyakorlati tudnivalókkal (szolgáltatás). Legyenek képesek a dokumentumtipológiában különböző szempontú csoportosításokra (a dokumentumok előállítási módja, az információ és az ismeret rögzítésmódja, a könyvtári előfordulás, a megjelenési gyakoriság, a használat módja, a tartalom és műfaj, a használói kör, az információhordozó anyaga és az információ minősége szerint). Bobokné Belányi Beáta Dömsödy Andrea (2001): Dokumentumismeret. Bp. : NKÖM, (Az iskolán kívüli könyvtári szakképzés füzetei) ISBN Papné Angyal Ágnes Tóvári Judit V. Kokovay Zsuzsanna (1999): Az információ és rögzítése : dokumentumismeret. Nyíregyháza : Dialógus Informatikai Iskola Tószegi Zsuzsanna (1999): Dokumentumok, információhordozók. In: Horváth Tibor Papp István (szerk.) (1999) Könyvtárosok kézikönyve. 1. köt. p ISBN Dr. Prókai Margit, egyetemi docens, PhD. 29 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 30 pl. évközi beszámoló

16 Tantárgy neve: Tartalmi feltárás Kreditszáma: 8 A tanóra típusa 31 : /Előadás/szeminárium 2/6 A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb 32 ): Koll./gyj. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): II., III., IV. A tartalmi feltárás helye és szerepe a könyvtári feltáró munkafolyamatokban. Az osztályozási rendszerek és információkereső nyelvek tipológiája és terminológiai jellegzetességei. Reprezentációkészítés, feltártsági mutatók, kölcsönhatások elemzése. A tartalmi feltárás szintjei és gyakorlati lehetőségei (szövegelemzés, szövegértelmezés és tömörítés, kivonatolás, annotációk, referátumok, tömörítvények, szemlék). Az osztályozórendszerező tevékenységek műveletei. A tudományfelosztáson alapuló osztályozási rendszerek és információkereső nyelvek története az ókortól napjainkig. Az Egyetemes Tizedes Osztályozás használatának elsajátítása. A tezaurusz és a tárgyszavas információkereső nyelvek fogalmi és nyelvészeti problémái, a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges alapismeretek elsajátítása. A tudományfelosztáson alapuló osztályozási rendszerek, a nyelvészeti és a statisztikai irányzatok történeti és legújabb trendjeinek ismerete. A szükséges elméleti és történeti tudásanyag támogatásával a hallgatók ismerjék azokat a rendszerező tevékenységeket, amelyeket a könyvtári munkafolyamatokban a feltáráshoz használhatnak. Sajátítsák el az ETO kreatív, alkalmazó használatához szükséges gyakorlati tudást, legyenek képesek önállóan osztályozni a dokumentumokat a rendszer használatával. Legyenek képesek a tartalmi elemzésre, azokra épülő ETO számok önálló alkotására, valamint mások által alkotott ETO számok lefordítására, értelmezésére, a táblázatok és a betűrendes index szakszerű használatával. Szerezzenek jártasságot a tezaurusz fogalmi hierarchiái között, tudjanak tájékozódni az ilyen alapú rendszerekben, önállóan is legyenek képesek deszkriptorok alkotására. Sajátítsák el a tárgyszavas rendszerek szerkesztésének módszereit, kritikus gondolkodással értékeljék az információkereső nyelvben felmerülő problémás lehetőségeket. Problémaelemzésük legyen nyitott a többféle megoldási lehetőségre. Tudják kezelni a nyelvi problémákat (szinonimák, homonimák utalók és hivatkozások), egyszerre legyenek empatikusak a használókkal és következetesek a könyvtári elvárások, az egységesítési szabályok, a könyvtári rendszerezés és rendszerszerűség gyakorlati megvalósításában. B. Hajdu Ágnes Babiczky Béla (1998): Bevezetés az információkereső nyelvek elméletébe és gyakorlatába. Budapest, Universitas Kiadó, ISBN Egyetemes Tizedes Osztályozás. (2005) UDC Publ. Np. P kötet., Bp., OSZK. Könyvtári Intézet, Prókai Margit (2000): A tartalom formája és a változás logikája. A tartalmi feltárás néhány elméleti kérdése. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 47. évf. (2000), 8. sz. p Prókai Margit (2009): Tartalmi feltárás könyvtári osztályozás. Osztályozási rendszerek és információkereső nyelvek. Elektronikus jegyzet. SZIE-ABK, In: Ungváry Rudolf - Orbán Éva (2001): Osztályozás és információkeresés : kommentált szöveggyűjtemény kötet. Bp. : OSZK, köt.: 2. köt.: Dr. Prókai Margit, egyetemi docens, PhD. 31 Ftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 32 pl. évközi beszámoló

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK INFORMATIUS ÖNYVTÁROS ALAPÉPZÉSI (BA) SZA A szak megnevezése: informatikus könyvtáros Az oklevélben szereplő szakképesítés megnevezése : informatikus könyvtáros Végzettségi szint: alapfokozat (Bachelor,

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés 2008. július 8. Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL).

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Informatikus könyvtáros alapszak Tantárgyi programok

Informatikus könyvtáros alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Kommunikációs készségfejlesztés Kurzus neve: Kommunikációs készségfejlesztés Tantárgy heti óraszáma: 0/2 kreditértéke: 2 I. tantárgyfelelős neve: Csider Sándor kurzusfelelős neve: Csider

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

Bemutatkozik az MTA Könyvtára

Bemutatkozik az MTA Könyvtára TARTALOM Bemutatkozik az MTA Könyvtára 1. alapozó program A mintegy 60-90 perces látogatás során levetítjük a könyvtár történetéről és kincseiről készült kisfilmet, bemutatjuk a különféle funkciójú olvasói

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL). [Távoktatás keretében is.] 2008. december 9. Régi nyomtatványok

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Könyvtárismeret Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Mi a könyvtár? Könyveknek és egyéb dokumentumoknak olvasásra, művelődésre, tudományos kutatásra, gyakorlati tájékozódásra szánt és e célokra alkalmassá

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Hunyadi Mátyás Általános Iskola Törökszentmiklós Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Helyzetelemzés Iskolai könyvtárunk gyűjtőköri szabályzatának alapja 8 évfolyamos általános iskolánk szerkezete

Részletesebben

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 11 2. sz. melléklet Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei 1.1. Általános alapelvek Követendő alapelv, hogy a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képz neve, engedélyének érvényessége ECDL EU konform számítógépes felhasználói jogosítvány könyvtárosok számára 2008. április 29. ECDL Start 2008.

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK Szakmai programok. 1827 Budapest Budavári Palota F. épület

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK Szakmai programok. 1827 Budapest Budavári Palota F. épület ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK Szakmai programok A képzés neve, engedélyének érvényessége Irodalmi adatbázisok Szakirodalmi és információs ismeretek az irodalomtudomány, irodalomtörténet,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 596 A könyvtárhasználatra nevelés alapvetően és meghatározóan tantárgyközi feladat, amelynek minden tantárgy ismeretelsajátítása

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet -2013- Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi

Részletesebben

LEJÁRT ÉRVÉNYESSÉGGŰ ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

LEJÁRT ÉRVÉNYESSÉGGŰ ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK LEJÁRT ÉRVÉNYESSÉGGŰ ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képz neve, engedélyének érvényessége Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL). [Távoktatás keretében is.] 2008. december

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve

Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve MK TT/KPR Tantárgyelem - Topic in the subject 0 4 5 6 MK-K Közös képzési modul; Teljesítendő: min. 5k BAFIL Filozófiatörténet; teljesítendő min.

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

Gyűjtőköri szabályzata

Gyűjtőköri szabályzata Jálics Ernő Általános Iskola, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Könyvtárának Gyűjtőköri szabályzata 2014. Alapdokumentumok: - Az 1996. évi LXII. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára állományának gyűjtését, állományalakítását az alábbiak szerint kell végezni. 1./ A könyvtár feladataival összefüggő

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

INDÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK. A képzés helye

INDÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK. A képzés helye INDÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége A képzés óraszáma Iskolai végzettség A képzés indítója A képzés helye Másutt indít-e képzést A képzés díja

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA Készítette: Kolozsváriné Kottán Eleonóra TARTALOM 1. Az iskolai könyvtár feladata 2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 3. Iskolánk gyűjtőkörét

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület Könyvtár-

Részletesebben

Áttekintés. Legfontosabb indirekt források. Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 2.

Áttekintés. Legfontosabb indirekt források. Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 2. Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 2. Wesley János Lelkészképző Főiskola pedagógia BA szak 2013. március 28. Áttekintés I. félév 1. óra információs problémamegoldás

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2012 március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 10. évfolyam

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

I. évfolyam Informatikus könyvtáros szak, levelez tagozat 2011/2012. tanév II. félév

I. évfolyam Informatikus könyvtáros szak, levelez tagozat 2011/2012. tanév II. félév I. évfolyam Informatikus könyvtáros szak, levelez tagozat 2011/2012. tanév II. félév 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12 febr. 10. febr. 11. febr. 24 febr. 25 márc. 9 márc. 23 márc. 24 márc. 30 márc. 31

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

LEJÁRT ÉRVÉNYESSÉGŰ INDÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

LEJÁRT ÉRVÉNYESSÉGŰ INDÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK LEJÁRT ÉRVÉNYESSÉGŰ INDÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége A képzés óraszáma Iskolai végzettség A képzés indítója A képzés helye Másutt indít-e képzést

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4.

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. Pedagógiai információforrások, adatbázisok Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. HOL? HOGYAN? HA UGYAN! Ma már tudjuk, hogy egy értelmes sor vagy egy pontos hír körül mérföld hosszúságú

Részletesebben

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár.

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár. 1.sz.melléklet Gyűjtőköri szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Gyűjtőköri szabályzat 2.sz. melléklet 1./ A gyűjtés mélysége A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolai könyvtára gyűjti az egyetemes tudományokra vonatkozó átfogó tudományos műveket, az ismeretterjesztő-irodalmat,

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Webszerkesztés, a web programozás alapjai 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése Web

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a. A gyűjtőkör

Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a. A gyűjtőkör 1. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a 1. A gyűjtőkör (1) A gyűjtőkör, a könyvtár állományának tartalmi és formai jegyeket viselő stratégiailag megfogalmazott

Részletesebben

Tartalommenedzser képzés tematika oktatott modulok

Tartalommenedzser képzés tematika oktatott modulok Tartalommenedzser képzés tematika oktatott modulok 1154-06 - Tartalommenedzser Elektronikus hírújságot tervez, szerkeszt és működtet WEB-lapok tartalmának szerkesztését, karbantartását végzi Tematikus

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144

1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) 1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144 E-mail(ek) hock.zsuzsa@fppti.hu Állampolgárság

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

Gyűjtőköri irányelvek

Gyűjtőköri irányelvek Gyűjtőköri irányelvek Magyar Nemzeti Bank Könyvtára Budapest, 2010 A Magyar Nemzeti Bank Könyvtára állományainak (szakkönyvtári és közművelődési könyvtári) építését, apasztását illetve a dokumentumok hozzáférhetővé

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Webes kompetenciák a könyvtáros szakmában i munka a bírósági könyvtárakban. I. A könyvtárak működése, működtetése

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Elektronikus könyvtárközi kérések az ODR rendszerben

Elektronikus könyvtárközi kérések az ODR rendszerben Elektronikus könyvtárközi kérések az ODR rendszerben A kérő könyvtárak szemével Koltay Klára kkoltay@lib.unideb.hu Elvárások - kapcsolatok MFPI Pedagógiai Szakkönyvtár és Információs Központ 2010. február

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

VIIKKI TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁR Finnország mezőgazdasági könyvtára

VIIKKI TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁR Finnország mezőgazdasági könyvtára VIIKKI TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁR Finnország mezőgazdasági könyvtára Pádár Éva - Orbán Éva MKE Mezőgazdasági Szekció Budapest, 2006. november 24. KÖRNYEZETE HELSINKI EGYETEMI KÖNYVTÁRI RENDSZER Központi könyvtár:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek III. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Döntési módszerek TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 II- félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Döntési módszerek Tanszék: Matematika-Statisztika Tantárgyfelelős

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A könyvtár azonosító adatai: A könyvtár neve: Zrínyi Miklós Bolyai János Általános Iskola Zrínyi Székhelyintézmény könyvtára Pontos címe: 8800 Nagykanizsa,

Részletesebben

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása Előadók: Toldi Klára Vincze Andrea 1 Előzmények 1997-2002 A nemzetközi könyvtári trendek hatására a hazai könyvtárügyben is megjelenik az informatika

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben