Sugárvédelem a Nukleáris Medicinában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sugárvédelem a Nukleáris Medicinában"

Átírás

1 Nukleáris medicina kötelező szintentartó tanfolyam A SZEMÉLYZET SUGÁRTERHEL RTERHELÉSE A NUKLE LEÁRIS MEDICINÁBAN Sugárvédelem a Nukleáris Medicinában Belső Lenyelt és/vagy belélegzett radionuklidok Külső Ampulla, fecskendő, páciensek. Porcs Makkay László, Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Sugárvédelmi Szolgálat vezető, sugárvédelmi szakértő, , 2 Sugárforrások Sugárforrás a radioaktív anyag és olyan készülék és berendezés, amely ionizáló sugárzás kibocsátására szolgál. A radioaktív anyaggal működő sugárforrások lehetnek: zártak (felépítése megakadályozza a radioaktív anyagok kijutását a környezetbe) nyitottak(nem teljesül a fenti meghatározás) Zárt sugárforrások A zárt sugárforrás alkalmazása egyszerűbb. Használat során belőlük nem jön (szabadul) ki a sugárzó anyag, csak a sugárzás. Ezeket a sugárforrásokat általában ólomból készült munkatartóban tárolják és szállítják. A munkatartóhoz egy bowdenes rendszert csatlakoztatnak. Felhasználáskor távirányítással előhozzák a munkatartóból a tokozott sugárforrást. A külső sugárzás ilyenkor átmenetileg kis mértékben megnőhet. 3 4 Nyitott sugárforrások Nyitott sugárforrások A nyitott radioaktív sugárforrások folyadék, por, vagy aeroszol állapotban kerülnek forgalmazásba, hordozóanyagukkal együtt. Használatuk során közvetlen kapcsolatba kerülnek a környezettel. Következik, hogy használatuk nagy körültekintést követel meg. A fenti nehézségek ellenére igen széleskörűen alkalmazzák a klinikai gyakorlatban és a kutatásban. A felhasználásuk útvonalát és a munkafázisokat végig ellenőrizni kell a gyártástól a felhasználáson keresztül egész a hulladék tárolásáig. A nyitott sugárforrások a közvetlen felhasználás mellett, megjelenhetnek közvetve a talajban vagy a levegőben sugárszennyeződés formájában. Ennek kikerülése érdekében nagyon fontos a keletkező hulladékok és sugárforrások nyilvántartása. 5 6

2 Nyitott sugárforrások Nyitott sugárforrások A fentieket szigorú jogszabályok biztosítják. A hulladékok tárolását, aktivitásuk és felezési idejük függvényében, átmenetileg a munkahelyen oldhatjuk meg, majd a végleges elhelyezésükről gondoskodni kell. A rövid felezési idejű izotópokat általában 10 felezési idő bevárása után hígítva kiengedhetjük a környezetbe. * Az ennél hosszabb felezési idejű izotópokat és egyéb nem folyékony hulladékokat Püspökszilágyban helyezzük el. * A 65 napnál rövidebb felezési idejű radioaktív hulladékot a laboratórium köteles az átmeneti hulladéktárolóban tárolni mindaddig amíg az radioaktív hulladéknak minősül. [16/2000 (VI.8.) -Eü.M. r.] A laboratóriumi kísérletek során is kikerülhetnek az izotópok a környezetbe. Gondoljunk például az elhullott kísérleti állatok eltemetésére. Mindkét típusú sugárforrás szállítására vonatkozólag szigorú rendszabályok, illetve beszerzendő engedélyek vannak érvénybe, amelynek részletes tárgyalása jelen keretek között nem célunk. 7 8 A külső sugárterhelés A védelem formái A külső sugárterhelés lehet természetes, vagy mesterséges eredetű. A mesterséges sugárforrások elleni védelem, figyelembe véve ezek elterjedését, a sugárvédelem napjaink egyik legfontosabb feladata. A külső forrásokból eredő sugárterhelések elleni védelemnek három alapvető formáját különböztetünk meg, amelyeket adott esetben szoktak külön, de leginkább együtt alkalmazzák őket. Ez a három forma a következő: idővédelem távolságvédelem sugárelnyelő védőfalak (anyagok) alkalmazása. Az idővédelem Az ember sugárterhelése a sugártérben eltöltött idővel egyenesen arányos, ezért a dózisterhelés csökkentésének legegyszerűbb és legolcsóbb módja a sugártérben eltöltött idő csökkentése. Ez matematikailag azt jelenti, hogy sugártérben eltöltött idő ideálisan t=0 s. dd=0, ha dt=0. Az elnyelt dózis arányos a sugártérben eltöltött idővel dd D = dt dd = Ddt Dózis = Dózisteljesítmény x Idő 9 10 Az idővédelem Az idővédelem Az előbbiekből következik: A sugártérben eltöltött idő csökkentése a következő feltételekhez kapcsolódik: Sugaras munkahelyen csak sugaras tevékenységet szabad folytatni A sugaras munkában résztvevők számát mindig optimálni kell Sugaras munkahelyekre belépni olyanoknak (kíséret és felügyelet nélkül), akik nem ott dolgoznak szigorúan tilos a munka előzetes tervezése a munka szervezése szakmai felkészültség (képzettség) szakmai gyakorlat (tapasztalat) a lehető legkevesebb számú munkavégző jelenléte az alkalmazottak rotációja adott esetben Ismétlések, téves orvosi alkalmazás elkerülése és ezzel a páciens / saját dózis csökkentése 11 12

3 Pontszerű sugárforrás terében a dózis a sugárforrástól mért távolság négyzetével fordítottan arányos. Alapvető szabály, hogy direkt (használati) sugárnyalábba nem szabad belenyúlni, belépni. Ezt az e célokra rendszeresített eszközökkel kell megtenni. Ez az egyszerű tény kínálja fel a távolságvédelem alkalmazását a sugárvédelemben Az orvosi izotóptechnikában: I-131-t kapott páciens p sugártere szabad, védelem nélküli kézzel tilos a radioaktív készítményt megfogni hosszúszárú csipeszt, távfogót, manipulátorokat kell alkalmazni nagy aktivitású sugárforrások esetén (például 60 Co) csak távirányítással szabad dolgozni a nagy aktivitású forrásoknál egyedi műveleteket, csak részletes előírás és hatósági engedélyezés alapján végezhetünk MBq I msv/h m Sm t t kapott páciens p sugártere Páciensek, mint két k t lábon l járój sugárforr rforrások 6µSv /h* GBq, 0 m µSv/h* GBq 0 0,5 1 m 3µSv /h* GBq, 0 m Aktivítás koncentráció a vizeletben: 0.3 MBq/ml*GBq 131 I-et kapott páciens sugártere 17 18

4 Következmények Sugárelnyelő anyagok alkalmazásának az elve A sugárzást elnyelő anyag vastagsága Beeső sugárzás Az anyagon áthatolt sugárzás igen hatékony lehetőség a sugárvédelemben Példák: Hosszú csipeszeket használjunk a sugárforrás kezelésére Nagyméretűvizsgálóhelységek a képalkotóberendezések számára A sugárelnyelő anyagok alkalmazása A hatékony sugárvédelem megtervezéséhez nagyon jól kell ismernünk a különféle típusú ionizáló sugárzások kölcsönhatását az anyaggal. Az alfa sugarakat már néhány cm levegő, vagy vékony papír réteg is elnyeli. Nekik főként a belső sugárterhelésnél van szerepük. A béta sugárzásnál figyelembe kell venni az elnyelődésnél keletkező fékezési sugárzást is. A béta sugárzás hatótávolságának megfelelő vastagságú anyag alkalmazása teljes védelmet nyújt. Lényeges szempont kis rendszámú anyag (például plexi) alkalmazása, hogy elkerülhető legyen a fékezési sugárzás keletkezése. A pozitron annihilációjánál a gamma fotonok elnyelettéséről kell gondoskodnunk. A sugárelnyelő anyagok alkalmazása A röntgen és gammasugárzás kölcsönhatása az anyaggal láttuk, hogy hasonló. A kétfajta sugárzás alapvetően csupán hullámhosszban és energiában különbözik egymástól. A valóságban más típusú az energiaeloszlásuk is. A megfelelőanyag kiválasztásához ismernünk kell a sugárzás energiáját, mivel más-más fajta anyagot kell alkalmazni elnyelődés, szórás vagy párképződés esetén. Ismernünk kell a sugárelnyelő anyagra jellemző d 1/2, d 1/10 -t valamint az ólomegyenértéket. Ismernünk kell a sugártér geometriáját és a szórt sugárzás eloszlását. A fenti ismeretek alapján a megfelelően kiválasztott anyagból, számítások útján készített és méretezett védőfalak, kabinok, védőrétegek, pajzsok teszik lehetővé, hogy a dózisterhelés szintje a dóziskorlátok alatt maradjon. Fenti tervezést csak sugárvédelmi szakértő végezheti, valamint Hatósági engedély szükséges A védekezés általános lehetőségei belső sugárterhelés ellen Mi a belső sugárterhelés? A belső sugárterhelés abból származik, hogy a radionuklidok bekerülnek a szervezetbe és ott radioizotóp sugárforrásként okoznak belülről sugárterhelést. 23 A belső sugárterhelés A belső sugárterhelés származhat: természetes radionuklidoktól kozmogén sugárzás földkérgi sugárzás mesterséges eredetű radionuklidoktól kontamináció(külső felületi szennyeződés) abszorpció, vagy ínkorporáció útján ínkorporáció révén belégzés táplálékfelvétel a bőrfelület sebzésekor téves orvosi alkalmazás (személy, vagy dózis tévesztés) 24

5 Hogyan jön létre a belső sugárterhelés? A szervezetben bekerült radionuklidok, in vivo mozgásának a következő szakaszai vannak: a bekerülési kapuban, raktározódnak átmenetileg, vagy hosszabb időtártamra a vér és nyirokkeringéssel elindulnak az ún. célszervek (kritikus szervek) irányában például a stroncium a csontszövetbe a jód a pajzsmirigybe rövidebb / hosszabb ideig a szervezetbe maradnak kiürülnek a szervezetből 25 Mennyi ideig maradnak a szervezetbe a radionuklidok? Az inkorporált radionuklidok testen belüli aktivitását a radionuklidok felezési ideje szabja meg. A felezési idő lehet: fizikai (az az időtartam, amely alatt a kiindulási aktivitás a felére csökken T 1/2 = ln2/λ, λ= bomlási állandó) biológiai(anyagcserés kiürülés ) effektív (a fenti kettőből származtatható és mérhető). Az az időtartam, amely alatt valamely bomlékony anyag mennyisége, koncentrációja az élő szervezetben a fizikai bomlás (felezési idő) és az anyagcserés kiürülés (biológiai felezési idő) eredőjeként a felére csökken. 26 Mennyi ideig maradnak a szervezetbe a radionuklidok? T eff = T T phys phys T T + biol phys T phys : physical half-life T biol : biological half-life Isotope T Physical Half-lives in days T biological T Effective 3 H 4.5 x C 2.1 x Na P S Cl 1.1 x Ca x Fe Co 1.93 x Zn Rb Sr 1.1 x x x m Tc I I Cs 1.1 x Ba Au Po Ra 5.8 x x x U 2.6 x Pu 8.8 x x x A radionuklidok kiürülése a szervezetből Az izotópok szervezetből való kiürülésének a módja lehet: természetes kilélegzett levegő vizelet széklet verejték nyál kilépő sejtek (például hámsejtek) haj nem természetes spontán hányás terápiás céllal bekövetkezett hányás 28 A belső sugárterhelés elleni védelem A belső sugárterhelés elleni védelem Az inkorporált radioaktív anyagok aktivitását, tehát a három felezési időés a kiürülés leirt folyamatai csökkentik. A belső sugárterhelés elleni védelem során, tehát ismerni kell a radioaktív izotóp aktivitásán kívül, az ebből származó egyenérték dózisokat és az effektív dózist. Az ember dózisterhelése, ugyanis az áthaladó sugárenergia azon részéből származik, amely elnyelődik a szervezetben, illetve szervben. Az előbbiekből következik, hogy belső sugárterhelés esetén fő feladatunk a radionuklidok mihamarabbi eltávolítása a szervezetből. Ez történhet: aspecifikusés specifikus eljárásokkal

6 Aspecifikus kezelések Aspecifikus kezelések (dekontamináció) A primer lerakodási helyről, vagy a behatolási kapuból igyekszik eltávolítani a radionuklidokat. Ezek mechanikus tisztítási eljárások. Öblítés, kifújással, törléssel (orr, szájüregből) Gyomormosás, hánytatás, a bejutástól számított két órán belül (a gyomorba jutott anyagokat) A kiürítés gyorsítása (két óra után, a gyomorba jutott anyagokat) Dekontamináció (a külső szennyezés eltávolítása például bőr, haj esetén) Úgy kell elvégezni, hogy a radioaktív anyagot ne kenjük szét. A kitisztítás mindig fokozatos erősségű tisztítóanyagokkal hajtsuk végre (langyos víz, szappanos víz, enyhe lúgos és savas hatású vegyszerek, durvább eszközök). Szőrzet esetén: többszöri lemosás szükség esetén borotválás Szem esetén: gyors öblítés, majd szakintézeti ellátás Nagy bőrfelületek szennyezésekor alapos zuhanyzás javasolt. Külön kérdés az aktív mosófolyadék kezelése. Ha a kontamináció sebzésen át jött létre, úgy a sebészeti kimetszés lehet sikeres Aspecifikus kezelések izotópdiagnosztika esetén A beteg szervezetébe jutatott radiofarmakonok kiürítését, kell elősegíteni. Ez történhet jelentős mennyiségű folyadék megitatásával vizsgálat előtt és után. zsíros étel-ital alkalmazása. enyhe laxativumok adagolása. diurétikumok alkalmazása. Beer Therapy for Tritium 33 Specifikus kezelések Azok az eljárások, amelyeket a radionuklidok sejtekbe, szövetekbe való bejutása után kell alkalmaznunk. Pl. Radioaktív Jód ínkorporáció estén stabil jóddal akadályozzuk meg a pajzsmirigy jódizotóp felvételét. A Sr és Ra csontba való beépülését cselátképző (Caalginát, Ba-szulfát) anyagokkal gátoljuk meg. Cézium kiürülését Berlini-kék adagolásával lehet fokozni. Az alkalmazott eljárások sikerességét az ínkorporációt követő időtartam korlátozza 8-14 órán belül várhatunk tőle eredményt). 34 Ellenőrzött terület (Olyan terület, amelyre a sugárvédelem vagy radioaktív anyaggal való szennyeződés szempontjából külön rendszabályok vonatkoznak és ahova ellenőrzés mellett szabad belépni)* o Védőeszközök kötelező viselete o Szimbólumok jelzések kötelező alkalmazása o Érvényesek a sugárvédelmi jogszabályok o Az emberek mozgása ellenőrzött o Személyes dozimetria o Dózis és felületi szennyezettség mérők o A személyzet ruháinak a tárolása, szociális blokk, hulladéktárolás Felügyelt terület (Olyan terület, amely az ionizáló sugárzás elleni védelem céljából meghatározott felügyelet alatt áll)* *16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 35 Ellenőrzött terület o vizsgáló, o meleg labor, o beadó, o aktív várók o izotóptároló o hulladéktároló Felügyelt terület o Az egész labor A bejáratot meg kell jelölni a sugárveszély tárcsajelével, a helységet azonosító és az engedély nélküli belépést tiltó feliratokkal. Az ajtó belülről reteszelt, vezérelt. Az aktív várok kivételével az ellenőrzött területek bejáratai olyanok legyenek, amik kizárják a páciensek véletlenszerű benyitását. o Ha CT-vel kombinált a vizsgáló, bejárati ajtaja fölé a CT berendezés működésével kényszerkapcsolatba levő, piros fényű lámpát kell szerelni. o A CT berendezés működését a helységen belül is (a gantryre szerelt) figyelmeztető lámpa kell, hogy jelezze. Rá érvényesek a röntgenmunkahelyekre előírtak. 36

7 A személyzet sugárterhelése A beérkező izotóp készítmények átvétele, kicsomagolása, aktivitás mérés, adminisztrálása, tárolása A radiofarmakonok elkészítése, dozírozása, jelzése, tárolása a felhasználásig A radiofarmakonok belső szállítása A radiofarmakonok pácienseknek való beadása A páciensek vizsgálata A páciensekkel való foglalkozás A páciensek tartózkodása a labor területén A radiofarmakonok kezelése A radioaktív hulladék tárolása Balesetek.. Védőruházat Az izotópok megérkezése A radiofarmakonok elkészítése Példa a kicsomagolásra: Ellenőrizni, történt-e károsodás Ellenőrizni, történt-e kontamináció Ellenőrizni a tartalmat Ellenőrizni az aktivitást A sugárvédelem eszközei: védőruházat dózis és szenyezettségmérő személyi dózismérők védőanyagok, pajzsok csipeszek, fogók Védőpajzsok Védőruházat A radioaktív anyag mozgatására szolgáló eszközök A radioaktív hulladék tárolására szolgáló konténerek Dózis-teljesítménymérők, automatikus hangjelzéssel Felületi szennyezettség mérők Dekontaminációs készlet Jelölő eszközök címkék A radiofarmakonok elkészítése Védelem Védőpajzsok használata Fiola védelem Fecskendő védelem Helyi védő szerkezetek A radiofarmakonok elkészítése Csipeszek és s fogók 41 42

8 A radioaktív v hulladék k tárolt rolására ra alkalmas konténerek nerek A radiofarmakonok beadása Néhány hulladéktároló rendelkezésre kell, hogy álljon, hogy a hulladékokat, már a származási helyükön el tudjuk különíteni (szempontok: radioizotóp, aktivitás, felezési idő, kémiai sajátosság, halmazállapot, üveg, papír, fecskendő, stb ) 43 Fecskendő védelem Kesztyűk Ólomgumi kötény? 44 A radiofarmakonok beadása A fecskendő védelme A radiofarmakonok beadása A fiola védelmev Védelem nélkül 2mm W védelem 0.4 msv/h 0.8 msv/h msv/h 0.01 msv/h Tc-99m 10 GBq 10 ml 560 mgy/h 4.2 msv/h 0.04 msv/h 22 msv/h 0.16 msv/h 8 msv/h 6 msv/h 1 mgy/h 2 mm Pb 400 MBq Tc-99m in 1 ml A páciensek vizsgálata Ólomgumi köténnyel, vagy sem? Vizsgálat Dózis (µsv) kötény nélkül köténnyel Bone (400 MBq, 99m Tc) CBF (1000 MBq, 99m Tc) Myocard (75 MBq, 201 Tl) Blood pool (800 MBq, 99m Tc) Others (100 MBq, 99m Tc) ORAMED, Optimization of RAdiation protection for MEDical staff Vanhavere, Belgium: Assessing and reducing exposures to nuclear medicine staff 47 48

9 A páciensek p vizsgálat latának az optimálása (a sugárv rvédelem második m alapelve) Az orvosi sugárterhel rterhelés s optimálása Radionuklid Biókinetika Páciens A beadott aktivitás Effektív dózis A berendezés minősége stb. Diagnosztikai cél / eredmény Orvosi sugárterhelés Sugaras kockázat A kép minősége A páciens minimális sugárterhelése, a még kiértékelhető kép mellett, az optimális radiofarmakon / aktivitás alkalmazásával Radiofarmakonok Radiofarmakonok Abban az esetben, ha egy vizsgálat során egynél több radifarmakon is alkalmazható, a választás a farmakonok fizikai, kémiai biológiai sajátosságai alapján történik. Example: Leucocytes labelled with In-111 Tc-99m 0.36 msv/mbq msv/mbq 20 MBq 7.2 msv 200 MBq 2.2 msv T 1/2 = 2.8 days T 1/2 = 6 hours 51 Tl-201 Tc-99m 25 msv 8 msv 52 A beadott radiofarmakonok aktivitásának az optimálása GUIDANCE LEVELS OF DOSE, DOSE RATE AND ACTIVITY FOR MEDICAL EXPOSURE A diagnosztikai információ értéke Látható, hogy a görbének küszöbértéke van, ami alatt nem jutunk információhoz. E fölött a küszöbérték fölött a görbe meredeken növekszik az aktivitással. A beadott aktivitás Egyszer csak elérünk egy maximumot és a továbbiakban az aktivitás növelése nem vezet javuláshoz, sőt (ICRP 52) 53 54

10 Páciensvédelem Hibás beadás Páciensvédelem Hibás beadás A hibás beadás a következőket jelenti: pácienstévesztés a beadásnál, nem megfelelő radiofarmakon beadása, rossz aktivitásértékű farmakon beadása (>±15% az előírt aktivitásnál terápia esetén és >±25% a diagnosztikai vizsgálatoknál) és végül rossz beadási eljárás/mód, vagy várandós, vagy szoptatós anyák indokolatlan vizsgálata. 55 Hibás beadás esetén: 1. Azonnal minden eszközzel megpróbálja minimalizálni a kialakuló hatásokat. 2. Tájékoztatjuk a nukleáris medicina szakértőnket (szolgálatos orvost) 3. Tájékoztatjuk a pácienst 4. Tájékoztatjuk az orvos fizikust (telefonon?) (és a sugárvédelmi megbízottat), aki kiszámíthatja a páciens által elszenvedett dózist. 5. A szolgálatos asszisztens írásbeli jelentést ír a történtekről, amelyben megpróbálja az okokat is leírni. 6. És végül jelentik az esetet a Nukleáris Medicina Osztály vezetőjének és a Sugárvédelmi Szolgálat vezetőjének, akik döntenek afelől, hogy tovább kell-e értesíteni a Hatóságot is, vagy sem. 7. Legvégül az esetet ismertetik az Osztály összes dolgozójával, kiértékelik és megbeszélik a teendőket, hogy máskor megelőzzenek hasonló eseteket. 56 Hogyan lehet csökkenteni a kontamináció kockázatát? Minden munkafázisban törekedjünk a maximális tisztaságra. Jól bevált laborgyakorlatot alkalmazzunk. Ne együnk, ne igyunk, ne cigarettázzunk izotópos munkahelyen stb. Használjunk védőruházatot és védőkesztyűt. 57 Hatás Kockázat becslés Kockázat = a sugárzás okozta hatás megjelenésének a valószínűsége Örökletes hatások Végzetes rákos elváltozás Végzetes rákos elváltozás Egészség károsodás Egészség károsodás ICRP becslés Az érintettek csoportja Teljes népesség Teljes népesség Az aktív népesség Teljes népesség Az aktív népesség Az expozíció ideje Egész élet során Egész élet során A hatás valószínűsége 1 %/Sv (minden korosztály) 5 %/Sv év 4 %/Sv Egész élet során 7,3 %/Sv év 5,6 %/Sv 58 A sugárhatás kockázata a nukleáris medicinában Kockázati kategóriák (a páciensek által látogatott helységek) A kockázatbecslés jellemző eredményei Vizsgálat típusa Radiofarmakon Effektív dózis Kockázat (msv) (%) Szívizom Tl-201 chloride 23,0 0,12 Csont Tc-99m MDP 3,6 0,018 Pajzsmirigy Tc-99m pertechnetate 1,1 0,006 Tüdő Tc-99m MAA 0,9 0,005 Vese Cr-51 EDTA 0,01 0,00005 Magas kockázat Beadó helyiség Vizsgáló helység Aktív váró Közepes kockázat Páciens váróterem Páciens WC Alacsony Recepció 59 60

Képi diagnosztikus szakmacsoport Nukleáris Medicina. A sugárterhelések formái. Sugárterhelés. Sugárforrások

Képi diagnosztikus szakmacsoport Nukleáris Medicina. A sugárterhelések formái. Sugárterhelés. Sugárforrások Képi diagnosztikus szakmacsoport Nukleáris Medicina A sugárvédelem korszerűmódszerei Eljárások a Nukleáris Medicinában Porcs Makkay László, MH EK, Sugárvédelmi Szolgálat vezető +36 30 828 08 09, e-mail:

Részletesebben

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4 99m Tc-MDP hatására kialakuló dózistér mérése csontszcintigráfia esetén a beteg közvetlen közelében Király R. 1, Pesznyák Cs. 1,2,Sinkovics I. 3, Kanyár B. 4 1 Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás

Részletesebben

TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS

TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS ACCREDITATION OF TESTLab CALIBRATION AND EXAMINATION LABORATORY XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam - 2013 - Hajdúszoboszló Eredet Laboratóriumi

Részletesebben

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA Ádámné Sió Tünde, Kassai Zoltán ÉTbI Radioanalitikai Referencia Laboratórium 2015.04.23 Jogszabályi háttér Alapelv: a lakosság az ivóvizek fogyasztása során nem kaphat

Részletesebben

Sugárvédelmi feladatok az egészségügyben. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésére vonatkozó általános és különös szabályok.

Sugárvédelmi feladatok az egészségügyben. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésére vonatkozó általános és különös szabályok. Sugárvédelmi feladatok az egészségügyben. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésére vonatkozó általános és különös szabályok. Dr. Kóbor József,biofizikus, klinikai fizikus, PTE Sugárvédelmi Szolgálat

Részletesebben

Dr. Duffek LászlL. szló. munkahelyeken. rvédelme. 2014.április 16.

Dr. Duffek LászlL. szló. munkahelyeken. rvédelme. 2014.április 16. Dr. Duffek LászlL szló Sugárz rzás s elleni védelem v a nukleáris medicina munkahelyeken. A dolgozók és s a páciensek p sugárv rvédelme 2014.április 16. A dolgozók sugárv rvédelme A nukleáris Medicinai

Részletesebben

Új - sugárzó készítmény bevezetése a hazai Nukleáris Medicina Osztályokon Sugárvédelmi szakértői leírás

Új - sugárzó készítmény bevezetése a hazai Nukleáris Medicina Osztályokon Sugárvédelmi szakértői leírás Új - sugárzó készítmény bevezetése a hazai Nukleáris Medicina Osztályokon Sugárvédelmi szakértői leírás Porcs-Makkay László, Dr. Jóba Róbert, Dr. Czibor Sándor, Dr. Duffek László, Prof. Dr. Szilvási István

Részletesebben

Háttérsugárzás. A sugáregészségtan célkitűzése. A sugárvédelem alapelvei, dóziskorlátok. Sugáregészségtan és fogorvoslás

Háttérsugárzás. A sugáregészségtan célkitűzése. A sugárvédelem alapelvei, dóziskorlátok. Sugáregészségtan és fogorvoslás A sugáregészségtan célkitűzése A sugárvédelem alapelvei, dóziskorlátok A sugáregészségtan célja az ionizáló és nemionizáló sugárzások hatásának megismerése az emberi szervezetben - annak érdekében, hogy

Részletesebben

Sugárvédelmi feladatok az egészségügybe. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésre vonatkozó általános és különös szabályok.

Sugárvédelmi feladatok az egészségügybe. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésre vonatkozó általános és különös szabályok. Sugárvédelmi feladatok az egészségügybe. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésre vonatkozó általános és különös szabályok. Dr. Csepura György PhD Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

DÓZISTELJESÍTMÉNY DILEMMA SUGÁRTERÁPIÁS BUNKEREK KÖRNYEZETÉBEN

DÓZISTELJESÍTMÉNY DILEMMA SUGÁRTERÁPIÁS BUNKEREK KÖRNYEZETÉBEN DÓZISTELJESÍTMÉNY DILEMMA SUGÁRTERÁPIÁS BUNKEREK KÖRNYEZETÉBEN dr. Ballay László OSSKI-AMOSSO A DÓZISTELJESÍTMÉNY DILEMMA FELVETÉSE SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSEK: DÓZISTELJESÍTMÉNY MÉRÉSEK A helyszínen csak a dózisteljesítmény

Részletesebben

LAKOSSÁGI SUGÁRTERHELÉS 2010. október 6 (szerda), 15:40-16:50, Árkövy terem

LAKOSSÁGI SUGÁRTERHELÉS 2010. október 6 (szerda), 15:40-16:50, Árkövy terem SE FOK Sugárvédelem, 2010/2011 LAKOSSÁGI SUGÁRTERHELÉS 2010. október 6 (szerda), 15:40-16:50, Árkövy terem Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat 1 Sugárterhelések osztályozásának szempontjai - Sugárforrás

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN

SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN 1 Kári Béla, 2 Zagyvai Péter, 3 Kanyár Béla 1 Semmelweis Egyetem ÁOK Radiológia és Onkoterápiás Klinika / Nukleáris Medicina Tanszék 2 Budapesti Műszaki

Részletesebben

ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A SUGÁRVÉDELEMBEN

ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A SUGÁRVÉDELEMBEN ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A SUGÁRVÉDELEMBEN ALARA-elv A sugárveszélyes munkahelyen foglalkoztatott személyek sugárterhelését az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szinten kell tartani a gazdasági

Részletesebben

Sugárbiztonságot növelő műszaki megoldások a Paksi Atomerőmű Zrt. Sugárfizikai Laboratóriumában

Sugárbiztonságot növelő műszaki megoldások a Paksi Atomerőmű Zrt. Sugárfizikai Laboratóriumában XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2012. április 24-26. Hajdúszoboszló Sugárbiztonságot növelő műszaki megoldások a Paksi Atomerőmű Zrt. Sugárfizikai Laboratóriumában Készítette: Orbán Mihály

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN Bujtás T., Ranga T., Vass P., Végh G. Hajdúszoboszló, 2012. április 24-26 Tartalom Bevezetés Radioaktív hulladékok csoportosítása, minősítése A minősítő

Részletesebben

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS)

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) FELELŐSSÉGEK GYAKORLÓ ORVOS az orvosi sugárterhelés elrendelése a beteg teljeskörű védelme SZEMÉLYZET szakképzettség

Részletesebben

2346-06 Radiofarmakológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2346-06 Radiofarmakológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Munkabeosztása szerint hétfőtől Ön a meleglaboratóriumban fog dolgozni. Vegye át a meleglaboratóriumot a munkatársától! Az ellenőrzésnél térjen ki a dokumentációra és a radiofarmakonok leltározására

Részletesebben

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó Elméleti bevezetés PANNONPALATINUS regisztrációs code PR/B10PI0221T0010NF101 A radon a 238 U bomlási sorának tagja, a periódusos rendszer

Részletesebben

1. A radioaktív sugárzás hatásai az emberi szervezetre

1. A radioaktív sugárzás hatásai az emberi szervezetre 1. A radioaktív sugárzás hatásai az emberi szervezetre Az ember állandóan ki van téve a különböző természetes, vagy mesterséges eredetű ionizáló sugárzások hatásának. Ez a szervezetet érő sugárterhelés

Részletesebben

Alapvet források: Kiket kell védeni a nukleáris medicinában? Rendeletek Sugárvédelem módszerei 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet

Alapvet források: Kiket kell védeni a nukleáris medicinában? Rendeletek Sugárvédelem módszerei 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet Alapvető források: A dolgozók és a betegek sugárvédelme a radioizotóp-alkalmazások alkalmazások során ICRP publication 60 (1990) Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság (International Commission on Radiological

Részletesebben

A BELSŐ SUGÁRTERHELÉS ELLENŐRZÉSE. Útmutató az ÁNTSZ Sugáregészségügyi Decentrumok részére. 2. változat OKK-OSSKI

A BELSŐ SUGÁRTERHELÉS ELLENŐRZÉSE. Útmutató az ÁNTSZ Sugáregészségügyi Decentrumok részére. 2. változat OKK-OSSKI A BELSŐ SUGÁRTERHELÉS ELLENŐRZÉSE Útmutató az ÁNTSZ Sugáregészségügyi Decentrumok részére 2. változat OKK-OSSKI Sugáregészségügyi Főosztály I. Ionizáló Sugárzások Főosztálya Budapest, 2002. december 1.

Részletesebben

A PET/CT sugárvédelmi alapjai elméletben és a gyakorlatban

A PET/CT sugárvédelmi alapjai elméletben és a gyakorlatban A PET/CT sugárvédelmi alapjai elméletben és a gyakorlatban Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Országos tudományos továbbképzés 2012. április 14. Hibrid technológia CT: Mi az a PET/CT? morfológiai

Részletesebben

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

Orvosi aktivitásmérők kalibrációinak tapasztalatai

Orvosi aktivitásmérők kalibrációinak tapasztalatai Orvosi aktivitásmérők kalibrációinak tapasztalatai Szűcs László 1, Nagyné Szilágyi Zsófia 1, Laczkó Balázs 2 1 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. 2 A Magyar

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1 SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2003-ban is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23.

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23. A neutronok személyi dozimetriája Deme Sándor MTA EK 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23. Előzmény, 2011 Jogszabályi háttér A személyi dozimetria jogszabálya (16/2000

Részletesebben

Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai

Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai Nyomjelzés az élő szervezetben In vitro diagnosztika: a vizsgálandó személy nem érintkezik közvetlenül radioaktív anyaggal, hanem a tőle levett (általában

Részletesebben

15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet. az atomenergia alkalmazása során a levegbe és vízbe történ radioaktív kibocsátásokról és azok ellenrzésérl

15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet. az atomenergia alkalmazása során a levegbe és vízbe történ radioaktív kibocsátásokról és azok ellenrzésérl 1. oldal 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet az atomenergia alkalmazása során a levegbe és vízbe történ radioaktív kibocsátásokról és azok ellenrzésérl Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

HASADÓ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA A BUDAPESTI KUTATÓREAKTORNÁL 2008-2013 SUGÁRVÉDELEM ÉS SAFEGUARDS

HASADÓ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA A BUDAPESTI KUTATÓREAKTORNÁL 2008-2013 SUGÁRVÉDELEM ÉS SAFEGUARDS MTA Energiatudományi Kutatóközpont HASADÓ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA A BUDAPESTI KUTATÓREAKTORNÁL 2008-2013 SUGÁRVÉDELEM ÉS SAFEGUARDS XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Elter Dénes 1, Nádasi Iván 2 E-mail:

Részletesebben

AZ OSTEOPOROSIS VIZSGÁLAT SUGÁRTERHELÉSE. Készítette: Illés Zsuzsanna biológia környezettan tanári szak 2007.

AZ OSTEOPOROSIS VIZSGÁLAT SUGÁRTERHELÉSE. Készítette: Illés Zsuzsanna biológia környezettan tanári szak 2007. AZ OSTEOPOROSIS VIZSGÁLAT SUGÁRTERHELÉSE Készítette: Illés Zsuzsanna biológia környezettan tanári szak 2007. Motiváció, kitűzött célok a betegség főként nőket érint szakirodalomi adatok vajon nem becsülik

Részletesebben

Dóziskorlátozási rendszer

Dóziskorlátozási rendszer Dóziskorlátozási rendszer Dr. Voszka István 4. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez Sugárvédelmi képzés és továbbképzés Az atomenergia alkalmazása körében szervezett munkavégzés, valamint

Részletesebben

IZOTÓPOS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

IZOTÓPOS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet IZOTÓPOS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT A HELYES MUNKAVÉGZÉS GYAKORLATA NYITOTT RADIOAKTÍV KÉSZÍTMÉNYEKET ALKALMAZÓ MUNKAHELYEKEN

Részletesebben

A sugárvédelem rendszere, mentességi, dóziskorlátozási, beavatkozási, cselekvési és más vonatkoztatási szintek

A sugárvédelem rendszere, mentességi, dóziskorlátozási, beavatkozási, cselekvési és más vonatkoztatási szintek A sugárvédelem rendszere, mentességi, dóziskorlátozási, beavatkozási, cselekvési és más vonatkoztatási szintek Dr. Voszka István 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről

Részletesebben

A sugárzás biológiai hatásai

A sugárzás biológiai hatásai A sugárzás biológiai hatásai Dózisegységek Besugárzó dózis - C/kg Elnyelt dózis - J/kg=gray (Gy) 1 Gy=100 rad Levegőben átlagos ionizációs energiája 53,9*10-19 J. Az elektron töltése 1,6*10-19 C, tehát

Részletesebben

Környezeti és személyi dózismérők típusvizsgálati és hitelesítési feltételeinek megteremtése az MVM PA ZRt sugárfizikai laboratóriumában

Környezeti és személyi dózismérők típusvizsgálati és hitelesítési feltételeinek megteremtése az MVM PA ZRt sugárfizikai laboratóriumában Környezeti és személyi dózismérők típusvizsgálati és hitelesítési feltételeinek megteremtése az MVM PA ZRt sugárfizikai laboratóriumában Szűcs László 1, Károlyi Károly 2, Orbán Mihály 2, Sós János 2 1

Részletesebben

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése Janovics R. 1, Bihari Á. 1, Major Z. 1, Molnár M. 1, Mogyorósi M. 1, Palcsu L. 1, Papp L. 1, Veres

Részletesebben

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete:

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: a 11/2010. (III.4.) KHEM rendelet Vajda-Katona Tünde, Sáfár József Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya Vajda-Katona@haea.gov.hu

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS 2012. ÉVRE

SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS 2012. ÉVRE SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS 2012. ÉVRE 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2012-ben is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

Radiológiai helyzet Magyarországon a Fukushima-i atomerőmű balesete után

Radiológiai helyzet Magyarországon a Fukushima-i atomerőmű balesete után Radiológiai helyzet Magyarországon a Fukushima-i atomerőmű balesete után Homoki Zsolt 1, Kövendiné Kónyi Júlia 1, Ugron Ágota 1, Fülöp Nándor 1, Szabó Gyula 1, Adamecz Pál 2, Déri Zsolt 3, Jobbágy Benedek

Részletesebben

Az Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat bemutatása

Az Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat bemutatása Az Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat bemutatása 1. Bevezetés, az Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat (OSKSZ) feladata, szervezeti felépítése Miért is van szükség egy ilyen szervezetre?

Részletesebben

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É.

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É. RADANAL Kft. www.radanal.kfkipark.hu MTA Izotópkutató Intézet www.iki.kfki.hu Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska

Részletesebben

A Sugárvédelmi Szolgálat kialakításának terve a Duna Medical Centerben. Porcs-Makkay László, Táborszki Katalin, Bazsó Péter

A Sugárvédelmi Szolgálat kialakításának terve a Duna Medical Centerben. Porcs-Makkay László, Táborszki Katalin, Bazsó Péter A Sugárvédelmi Szolgálat kialakításának terve a Duna Medical Centerben Porcs-Makkay László, Táborszki Katalin, Bazsó Péter A Duna Medical Center megalakulása A tervek szerint 2016 második felében nyitja

Részletesebben

Ionizáló sugárzás felhasználása Magyarországon

Ionizáló sugárzás felhasználása Magyarországon Az embert érő orvosi sugárterhelés típusa, szintje és szabályozhatósága. A páciensek védelme ionizáló sugárzások orvosi alkalmazása során Ionizáló sugárzás felhasználása Magyarországon nem nukleáris felhasználások,

Részletesebben

Az új 223 Ra-s radioizotóppal való kezelés logisztikai feladatai

Az új 223 Ra-s radioizotóppal való kezelés logisztikai feladatai MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT MH EK Honvédkórház a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44 Az új 223 Ra-s radioizotóppal való kezelés

Részletesebben

Gamma Műszaki Zrt. SUGÁRFELDERÍTÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI MOBIL LABOR ALKALMAZÁSOKBAN

Gamma Műszaki Zrt. SUGÁRFELDERÍTÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI MOBIL LABOR ALKALMAZÁSOKBAN Gamma Műszaki Zrt. SUGÁRFELDERÍTÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI MOBIL LABOR ALKALMAZÁSOKBAN Petrányi János, Sarkadi András Gamma Műszaki Zrt. Hrabovszky Pál tű. ezredes Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Nukleáris medicina szakasszisztens szakképesítés. 2346-06 Radiofarmakológiai vizsgálatok modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Nukleáris medicina szakasszisztens szakképesítés. 2346-06 Radiofarmakológiai vizsgálatok modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes

Részletesebben

Tolna Megyei Balassa János Kórház Sugársérült Ellátó Akció Csoport Gyakorlata

Tolna Megyei Balassa János Kórház Sugársérült Ellátó Akció Csoport Gyakorlata Tolna Megyei Balassa János Kórház Sugársérült Ellátó Akció Csoport Gyakorlata Volentné Daróczi Beáta, Bertalan Csaba Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Sugáregészségügyi Decentrum

Részletesebben

RADIOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ

RADIOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ RADIOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 1. BEVEZETÉS Az atomenergia békés célokra való alkalmazásakor esetlegesen bekövetkező, különböző forrásokból eredő, a lakosságot és a környezetet veszélyeztető nukleáris veszélyhelyzet

Részletesebben

1. Környezetvédelmi célú gamma spektrummérések

1. Környezetvédelmi célú gamma spektrummérések 1. Környezetvédelmi célú gamma spektrummérések 1.1. A különböző szférákban előforduló radioaktív izotópok A környezetünkben előforduló radioaktivitás származhat természetes és mesterséges (antropogén)

Részletesebben

HOZZÁSZÓLÁS A SUGÁRVÉDELMI HATÓSÁGI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁHOZ

HOZZÁSZÓLÁS A SUGÁRVÉDELMI HATÓSÁGI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁHOZ HOZZÁSZÓLÁS A SUGÁRVÉDELMI HATÓSÁGI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁHOZ Ballay László A SUGÁRVÉDELEM ÉS A NUKLEÁRIS BIZTONSÁG JELENLEGI HATÓSÁGAI NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK ÉS BERENDEZÉSEK NUKLEÁRIS BIZTONSÁGI ÉS MŰSZAKI

Részletesebben

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Országos Frédéric. együttműködése, 1957-2007

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Országos Frédéric. együttműködése, 1957-2007 OAH ünnepi ülés a NAÜ megalapításának 50.évfordulójára, Budapest, 2007. május 18. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet

Részletesebben

1. Bevezetés. Mérésleí rás. A magkémia alapjai laboratóriumi gyakorlat

1. Bevezetés. Mérésleí rás. A magkémia alapjai laboratóriumi gyakorlat A természetes háttérsugárzás Mérésleí rás Az ionizáló sugárzások mindenütt jelen vannak környezetünkben, így testünk folyamatos sugárzásnak van kitéve. Ennek az ún. természetes háttérsugárzásnak az intnzitása

Részletesebben

Radon és leányelemeihez kapcsolódó dóziskonverziós tényezők számítása komplex numerikus modellek és saját fejlesztésű szoftver segítségével

Radon és leányelemeihez kapcsolódó dóziskonverziós tényezők számítása komplex numerikus modellek és saját fejlesztésű szoftver segítségével Radon és leányelemeihez kapcsolódó dóziskonverziós tényezők számítása komplex numerikus modellek és saját fejlesztésű szoftver segítségével Farkas Árpád és Balásházy Imre MTA Energiatudományi Kutatóközpont

Részletesebben

DOZIMETRIA GYAKORLATOK

DOZIMETRIA GYAKORLATOK 1. Miért van szükség sugárvédelemre 1? DOZIMETRIA GYAKORLATOK Az a tény, hogy ionizáló sugárzások (röntgensugarak, magsugárzások) biológiai ártalmakat okozhatnak, már nem sokkal 1895-ben történt felfedezésük

Részletesebben

A személyzet egésztest dózisának a mérése és számítása az Intervenciós Kardiológián

A személyzet egésztest dózisának a mérése és számítása az Intervenciós Kardiológián A személyzet egésztest dózisának a mérése és számítása az Intervenciós Kardiológián Porcs-Makkay László Magyar Honvédség Egészségügyi Központ XXXIX. SUGÁRVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM, HAJDÚSZOBOSZLÓ,

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELİÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELİÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELİÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Quadramet 1,3 GBq/ml oldatos injekció. 2. MINİSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Az oldat milliliterenként 1,3 GBq szamárium ( 153 Sm) lexidronám pentanátriumot

Részletesebben

Általános radiológia - elıadás 1

Általános radiológia - elıadás 1 Sugárvédelem A röntgenvizsgálatok során a módszer biztonságos használata alapvetı fontosságú! A megfelelı berendezésre, vizsgálati technikára, sugárvédelmi eszközökre, sugárterhelés mérésre és a törvényi

Részletesebben

Az Atomfizikai Tanszék. Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzata

Az Atomfizikai Tanszék. Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzata Az Atomfizikai Tanszék Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzata 1. A sugárvédelmi szolgálat szervezeti felépítése, feladatai Az Atomfizika Tanszék az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán,

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2007-ben is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

Sugár- és környezetvédelem. Környezetbiztonság

Sugár- és környezetvédelem. Környezetbiztonság Sugár- és környezetvédelem Környezetbiztonság Sugárözönben élünk A Föld mindenkori élővilágának együtt kellett, és ma is együtt kell élnie azzal a természetes és mesterséges sugárzási környezettel, amelyet

Részletesebben

Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai. 2010. 10. 18. Biofizika, Nyitrai Miklós

Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai. 2010. 10. 18. Biofizika, Nyitrai Miklós Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai. 2010. 10. 18. Biofizika, Nyitrai Miklós Emlékeztető Radioaktív sugárzások keletkezése, típusai A Z A Z α-bomlás» α-sugárzás A Z 4 X X + 2 X A Z 4 2 X 4

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

Kibocsátás- és környezetellenırzés a Paksi Atomerımőben. Dr. Bujtás Tibor Debrecen, 2009. Szeptember 04.

Kibocsátás- és környezetellenırzés a Paksi Atomerımőben. Dr. Bujtás Tibor Debrecen, 2009. Szeptember 04. Kibocsátás- és környezetellenırzés a Paksi Atomerımőben Dr. Bujtás Tibor Debrecen, 2009. Szeptember 04. Elıadás fı témái Hatósági szabályozások Kibocsátás ellenırzés és rendszerei Környezetellenırzés és

Részletesebben

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ Nagy Gábor 1, Zsille Ottó 1, Csurgai József 1, Pintér István 1, Bujtás Tibor 2, Bacskó Gábor 3, Nős Bálint 3, Kerekes Andor 4, Solymosi József 1 1 SOMOS Kft., Budapest 2 Sugár- és Környezetvédelmi Főosztály,

Részletesebben

Radioaktív hulladékok és besorolásuk

Radioaktív hulladékok és besorolásuk Radioaktív hulladékok és besorolásuk Radioaktív hulladéknak azokat a radioaktivitást tartalmazó anyagokat tekintjük, amelyek további felhasználásra már nem alkalmasak, illetve amelyek felhasználójának,

Részletesebben

Dr Zellei Gábor (szerk.) Nukleárisbaleset-elhárítási fogalmak, kategóriák

Dr Zellei Gábor (szerk.) Nukleárisbaleset-elhárítási fogalmak, kategóriák Dr Zellei Gábor (szerk.) Nukleárisbaleset-elhárítási fogalmak, kategóriák A nukleáris balesetekkel kapcsolatos tervezési kérdésekben, a különböző híradásokban hallható balesetek megítélésében, a veszélyhelyzeti

Részletesebben

NUKLEÁRIS MEDICINA. Izotópdiagnosztika Szakmakód: 6500. Nukleáris medicina in vivo tevékenység járóbeteg-ellátásban

NUKLEÁRIS MEDICINA. Izotópdiagnosztika Szakmakód: 6500. Nukleáris medicina in vivo tevékenység járóbeteg-ellátásban NUKLEÁRIS MEDICINA Izotópdiagnosztika Szakmakód: 6500 In vivo diagnosztika Nukleáris medicina in vivo tevékenység járóbeteg-ellátásban Munkahely kategória I. II. III. Személyi feltételek:. Orvos (évi 2500

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

Radioizotópos fájdalomcsillapítás MULTIBONE. in vivo készlet. 153 Sm-EDTMP és 90 Y-EDTMP. injekciók

Radioizotópos fájdalomcsillapítás MULTIBONE. in vivo készlet. 153 Sm-EDTMP és 90 Y-EDTMP. injekciók Radioizotópos fájdalomcsillapítás MULTIBONE in vivo készlet 153 Sm-EDTMP és 90 Y-EDTMP injekciók 153 Sm-MULTIBONE készlet (Sm-IK-26) összetétele 90 Y-MULTIBONE készlet (Y-IK-26) összetétele Multibone por

Részletesebben

MTA KFKI AEKI KÖRNYEZETELLENİRZÉS 2008. ÉVI JELENTÉS

MTA KFKI AEKI KÖRNYEZETELLENİRZÉS 2008. ÉVI JELENTÉS 52/64 I. táblázat. A KFKI telephelyen üzemelı 17 gamma-szonda 10 perces méréseinek 2008-re vonatkozó statisztikai adatai Állomás száma Összadat Értékelhetı adatok* Üzemképtelen Hibás állapot** Átlag Szórás

Részletesebben

A GAMMA ÚJ IZOTÓP LABORATÓRIUMÁNAK LÉTESÍTÉSE

A GAMMA ÚJ IZOTÓP LABORATÓRIUMÁNAK LÉTESÍTÉSE A GAMMA ÚJ IZOTÓP LABORATÓRIUMÁNAK LÉTESÍTÉSE Hajdúszoboszló, 2010. április 28. Bäumler Ede, Illés Gyula, Sarkadi András Gamma Műszaki zrt. A GAMMA IZOTÓP LABORJAI 1960 IH-2, -12 szabályozása egy szobában

Részletesebben

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása Eleso Denis Környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Kiss Ádám Egyetemi tanár A radioaktív anyag a természetben előforduló

Részletesebben

Környezetgazdálkodás. 1868-ban gépészmérnöki diplomát szerzett. 2016.04.11. Dr. Horváth Márk. 1901-ben ő lett az első Fizikai Nobel-díj tulajdonosa.

Környezetgazdálkodás. 1868-ban gépészmérnöki diplomát szerzett. 2016.04.11. Dr. Horváth Márk. 1901-ben ő lett az első Fizikai Nobel-díj tulajdonosa. 2016.04.11. Környezetgazdálkodás Dr. Horváth Márk https://nuclearfree.files.wordpress.com/2011/10/radiation-worker_no-background.jpg 1868-ban gépészmérnöki diplomát szerzett. 1901-ben ő lett az első Fizikai

Részletesebben

M I N I R A Y S M 2 0 0 0 X

M I N I R A Y S M 2 0 0 0 X IZOTÓP INTÉZET KFT. Sugártechnikai Üzletág Levélcím: H-1535 Budapest, Postafiók 851. Tel: 391-0891 Fax: 886-8924 V2.0 M I N I R A Y S M 2 0 0 0 X Sugárvédelmi dózisteljesítmény-mérő Műszaki leírás és használati

Részletesebben

A SÚLYOS ERŐMŰVI BALESETEK KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSÁNAK BECSLÉSE VALÓSIDEJŰ MÉRÉSEK ALAPJÁN

A SÚLYOS ERŐMŰVI BALESETEK KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSÁNAK BECSLÉSE VALÓSIDEJŰ MÉRÉSEK ALAPJÁN Nívódíj pályázat - a pályamű a SOMOS Alapítvány támogatásával készült A SÚLYOS ERŐMŰVI BALESETEK KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSÁNAK BECSLÉSE VALÓSIDEJŰ MÉRÉSEK ALAPJÁN Deme Sándor 1, C. Szabó István 2, Pázmándi

Részletesebben

Nukleáris létesítmények leszerelése során keletkező nagymennyiségű, kisaktivitású hulladék felszabadítási eljárása (Útmutató-tervezet)

Nukleáris létesítmények leszerelése során keletkező nagymennyiségű, kisaktivitású hulladék felszabadítási eljárása (Útmutató-tervezet) Nukleáris létesítmények leszerelése során keletkező nagymennyiségű, kisaktivitású hulladék felszabadítási eljárása (Útmutató-tervezet) Zagyvai Péter [MTA EK], Juhász László [OSSKI], Pázmándi Tamás [MTA

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SUGÁRVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SUGÁRVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 A Szegedi Tudományegyetem Sugárvédelmi Szabályzata SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SUGÁRVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015 2 A Szegedi Tudományegyetem Sugárvédelmi Szabályzata TARTALOM 1. A Sugárvédelmi Szabályzat célja,

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében

Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében Molnár M., Rinyu L., Palcsu L., Mogyorósi M., Veres M. MTA ATOMKI - Isotoptech Zrt. Hertelendi Ede Környezetanalitikai

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

a NAT-1-0969/2010 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0969/2010 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0969/2010 számú akkreditált státuszhoz Az Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet Sugáregészségügyi Fõosztály

Részletesebben

Dr. Pintér Tamás osztályvezető

Dr. Pintér Tamás osztályvezető Mit kezdjünk az atomreaktorok melléktermékeivel? Folyékony radioaktív hulladékok Dr. Pintér Tamás osztályvezető 2014. október 2. MINT MINDEN TECHNOLÓGIÁNAK, AZ ENERGIA- TERMELÉSNEK IS VAN MELLÉKTERMÉKE

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-0969/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-0969/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-0969/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet Sugáregészségügyi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény neve. A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény neve. A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. 1. A készítmény neve SILKY Mosogatószer Gyártó cég neve: SATIN SILK Kft. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel: anionos

Részletesebben

9. A felhagyás környezeti következményei (Az atomerőmű leszerelése)

9. A felhagyás környezeti következményei (Az atomerőmű leszerelése) 9. A felhagyás környezeti következményei (Az atomerőmű leszerelése) 9. fejezet 2006.02.20. TARTALOMJEGYZÉK 9. A FELHAGYÁS KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNYEI (AZ ATOMERŐMŰ LESZERELÉSE)... 1 9.1. A leszerelés szempontjából

Részletesebben

A radioaktív anyagok szállításának fizikai védelme az ADR-ben és a 190/2011. Korm. rendeletben

A radioaktív anyagok szállításának fizikai védelme az ADR-ben és a 190/2011. Korm. rendeletben A radioaktív anyagok szállításának fizikai védelme az ADR-ben és a 190/2011. Korm. rendeletben Sáfár József Országos Atomenergia Hivatal safar@haea.gov.hu XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló,

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez)

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) 1. Azonosító adatok: Készítmény/anyag neve: TONOXYL 4 Forgalmazó: Gyártó: Unikén Kft. 6237 Kecel, Vasút u. 30. Tel./fax:

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a Konferencia résztvevőit!

Tisztelettel köszöntöm a Konferencia résztvevőit! Tisztelettel köszöntöm a Konferencia résztvevőit! Horváth Mihály /építészmérnök/ Martonvásár, Rózsa u, 65 sz. Jelen konferencián a SC PROCURINT SRL Céget képviselem Testközelben vagyunk keze számára Importőr

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A PAKSI ATOMERŐMŰ OPERATÍV DOZIMETRIAI RENDSZERÉBEN

VÁLTOZÁSOK A PAKSI ATOMERŐMŰ OPERATÍV DOZIMETRIAI RENDSZERÉBEN VÁLTOZÁSOK A PAKSI ATOMERŐMŰ OPERATÍV DOZIMETRIAI RENDSZERÉBEN MAKOVECZ GYULA XXXVI. SUGÁRVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM, 2011. május 3-5., Hajdúszoboszló Személyi dozimetriai ellenőrzés Forrásai: Külső

Részletesebben

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson Kató Zoltán, Pálfalvi József Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló 2010 A Matroshka kísérletek: Az Európai Űrügynökség (ESA) dozimetriai programjának

Részletesebben

114. sz. Ajánlás. munkavállalóknak az ionizáló sugárzás elleni védelméről

114. sz. Ajánlás. munkavállalóknak az ionizáló sugárzás elleni védelméről 114. sz. Ajánlás munkavállalóknak az ionizáló sugárzás elleni védelméről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe,

Részletesebben

Alapfokú sugárvédelmi ismeretek

Alapfokú sugárvédelmi ismeretek Alapfokú sugárvédelmi ismeretek - 1 - Bevezetés Az ionizáló sugárzás felhasználása a XIX. század végi felfedezése óta egyre nagyobb teret hódít magának az egészségügy, az ipar, a mezőgazdaság, a tudományos

Részletesebben

Nagy aktívitásu radioaktív sugárforrással működő vérbesugárzó berendezések áttelepítése

Nagy aktívitásu radioaktív sugárforrással működő vérbesugárzó berendezések áttelepítése Nagy aktívitásu radioaktív sugárforrással működő vérbesugárzó berendezések áttelepítése Nádasi Iván IZINTA XL. ELFT. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015.04.21-23 Témavázlat 1. Előzmények

Részletesebben

9. Radioaktív sugárzás mérése Geiger-Müller-csővel. Preparátum helyének meghatározása. Aktivitás mérés.

9. Radioaktív sugárzás mérése Geiger-Müller-csővel. Preparátum helyének meghatározása. Aktivitás mérés. 9. Radioaktív sugárzás mérése Geiger-Müller-csővel. Preparátum helyének meghatározása. ktivitás mérés. MÉRÉS CÉLJ: Megismerkedni a radioaktív sugárzás jellemzésére szolgáló mértékegységekkel, és a sugárzás

Részletesebben

Európai sugárvédelmi előírások/ajánlások. Dózis és kockázat. Indikációs terület. Megállapítás 2.A. Megállapítás 2.B. Ajánlás 3.A. Ajánlás 3.

Európai sugárvédelmi előírások/ajánlások. Dózis és kockázat. Indikációs terület. Megállapítás 2.A. Megállapítás 2.B. Ajánlás 3.A. Ajánlás 3. Európai sugárvédelmi előírások/ajánlások Dózis és kockázat Megállapítás 2.A Alap fogászati röntgenvizsgálat során (intraoralis, panoráma, teleröntgen vizsgálat) az egyént érő sugárdózis alacsony, néhány

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 2005-2009

AZ ORSZÁGOS SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 2005-2009 AZ ORSZÁGOS SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 2005-2009 Ballay László, Turák Olivér Pellet Sándor, Turai István OSSKI AZ OSKSZ-ról RÖVIDEN Jogszabály: 16/2000.(VI.8.) EüM rendelet Feladat:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 Készült a 2006/1907/EC (R.E.A.Ch.) előírások szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 Készült a 2006/1907/EC (R.E.A.Ch.) előírások szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék kereskedelmi megnevezése: Calxyd 1.2 Termék alkalmazhatósága Direkt, vagy indirekt pulpasapkázás,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 209. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 209. szám MAGYAR KÖZLÖNY 209. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 30., szerda Tartalomjegyzék 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési,

Részletesebben

RADIOKÉMIA SZÁMOLÁSI FELADATOK. 2005. Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszék

RADIOKÉMIA SZÁMOLÁSI FELADATOK. 2005. Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszék RADIOKÉMIA SZÁMOLÁSI FELADATOK 2005. Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszék 1. Az atommag kötési energiája Az atommag kötési energiája az ún. tömegdefektusból ( m) számítható ki. m = [Z M p + N M n ] - M

Részletesebben