JOGI ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGI ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT"

Átírás

1 JOGI ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT Weboldalunkon személyre szabott ingyenes online információnyújtás és konzultációs felület érhető el a pszoriázisos (pikkelysömörös) betegeket kezelő orvosok számára egy háttér-adatbázis ( DermaCare Adatbázis ) felhasználásával, amelynek célja egy online orvosi közösség ( Online Orvosi Közösség ) létrehozása. Az Online Orvosi Közösség szolgáltatásait a VENTIV Kft. (székhely: 1011 Budapest, Fő utca VI. em.; cégjegyzékszám ; kapcsolattartó: Pál Attila Gyula, ügyvezető) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) általi nyilvántartási szám: Adatvédelmi nyilvántartásba vétel folyamatban; Szolgáltató ) nyújtja. A jelen jogi és adatkezelési nyilatkozat ( Nyilatkozat ) az Online Orvosi Közösség szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos feltételeket foglalja össze. A Nyilatkozat továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Infotv.) 20. -a rendelkezéseinek megfelelően az Online Orvosi Közösség szolgáltatásainak igénybevételével összefüggő adatkezelés kapcsán tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató milyen személyes adatokat tart nyilván, azokat a Szolgáltató milyen célból, milyen jogalapon, milyen módon és időtartamig kezeli, az érintett adatokat kik ismerhetik meg. A Nyilatkozat felvilágosítást nyújt arra vonatkozóan is, hogy hogyan lehet kérni a kezelt adatok pontosítását, zárolását vagy törlését a Szolgáltató nyilvántartásából; az érintetteknek az adatkezelés kapcsán milyen jogaik vannak, illetve jogaik sérelme esetén az érintetteknek milyen jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A Nyilatkozat hatálya nem terjed ki azokra a külső, azaz eltérő domain alatti internet-oldalakra, amelyek az Online Orvosi Közösség szolgáltatásai kapcsán külső linkeken keresztül érhetőek el. Ezen külső linkeken elérhető internetoldalak tartalmára, az ezek üzemeltetői által végzett adatkezelési és/vagy egyéb tevékenységre a Szolgáltató felelőssége nem terjed ki. A Nyilatkozat elfogadásával Ön mint az Online Orvosi Közösség szolgáltatásait igénybe vevő személy jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az orvosi tevékenységre irányadó jogszabályokban foglalt feltételekkel összhangban orvosi tevékenység folytatására jogosító egészségügyi szakképesítéssel rendelkező és ilyen tevékenység végzésére jogosult személynek (azaz orvosnak) minősül, aki egyszersmind a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény (Gyftv.) 12. (1) bekezdése szerinti gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakembernek is minősül ( Igénybevevő ), továbbá a Nyilatkozatban leírtakat teljes mértékben megértette és elfogadta, továbbá tudomásul vette, hogy a

2 Nyilatkozat elektronikus úton történő elfogadása egyben írásbeli nyilatkozatnak és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. A Szolgáltató a Nyilatkozatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy az Online Orvosi Közösség szolgáltatásaival kapcsolatos tevékenysége a Nyilatkozatban foglaltaknak minden tekintetben teljes körűen megfelel. AZ ONLINE ORVOSI KÖZÖSSÉG SZOLGÁLTATÁSAI IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI ÉS A KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS JOGALAPJA Az Online Orvosi Közösség szolgáltatásait kizárólag az irányadó jogszabályi előírások alapján orvosnak minősülő szakemberek vehetik igénybe. Az Igénybevevő az Online Orvosi Közösség szolgáltatásait regisztrációval veheti igénybe, mely e Nyilatkozat elfogadását és az online regisztrációs űrlapok kitöltését foglalja magában ( Regisztráció ). A Regisztráció során az Igénybevevő részéről személyes adatok megadása szükséges, melyeket a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben felvesz és kezel. A Szolgáltató adatkezelésének jogalapja az Igénybevevő önkéntes hozzájárulása, az adatkezelés az Igénybevevő önkéntes adatszolgáltatásán alapul. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS IDŐTARTAMA Az Online Orvosi Közösség szolgáltatásainak igénybevétele érdekében az érintett orvos (Igénybevevő) részéről a Regisztráció során az alábbi személyes adatok megadása szükséges: neve, születési időpontja, orvosi pecsétjének száma, elérhetősége, válasz az alábbi kérdésekre: - érzelmileg nehéz feladat-e a pszoriázisos betegek kezelése (igen vagy nem), - együttműködőek-e többnyire a pszoriázisos betegek (igen vagy nem), - meg tud-e felelni a pszoriázisos betegek igényeinek az Igénybevevő (igen vagy nem), - a gyógyulást várják-e a pszoriázisos betegek az Igénybevevőtől (igen vagy nem), munkavégzési szektora (állami vagy magán). A Regisztráció során az Igénybevevő választása szerint megadhatja postai címét. A postai cím megadásával az Igénybevevő kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató postai úton promóciós tevékenységével keresse meg.

3 A Regisztrációt követően a személyes orvosi profilja szerkesztése során az Igénybevevő választása szerint megadhatja az alábbi adatait és megjelölheti, mely adatai legyenek láthatók az Online Orvosi Közösség tagjai számára is: diplomaszerzésének éve, telefonszáma, weboldalának címe, bemutatkozása, fényképe, hobbija(i). A telefonszámának megadásával az Igénybevevő kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató promóciós célból telefonon megkeresse. Fényképének feltöltésével az Igénybevevő kifejezetten hozzájárul, hogy az Online Orvosi Közösség szolgáltatásai között elérhető hozzászólási és konzultációs funkciók használata során fényképe az általa tett hozzászólások mellett nevével együtt megjelenjen. (A Regisztráció, valamint a személyes orvosi profil szerkesztése során megadott adatok a továbbiakban együtt Személyes Adatok ). Az Igénybevevő a Regisztráció, valamint a személyes orvosi profilja szerkesztése során a fentiekre tekintettel önkéntesen bocsátja a Személyes Adatokat a Szolgáltató rendelkezésére, és ezek vonatkozásában az adatrögzítéshez és az adatkezeléshez a jelen Nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárul; az Igénybevevő e hozzájárulása írásbeli hozzájárulásnak minősül. A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott születési idő és pecsétszám alapján az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal adatbázisában, az Oftex rendszeren keresztül ellenőrzi az Igénybevevő orvosi tevékenység végzésére irányuló jogosultságát; ezen felül azonban az Igénybevevő által rendelkezésre bocsátott adatok valóságát nem vizsgálja, azok valóságáért az Igénybevevő felelős.. A Szolgáltató a Személyes Adatokat célhoz kötötten kezeli. A Szolgáltató az Igénybevevők által a DermaCare weboldalra történő Regisztráció, valamint a személyes orvosi profiljuk szerkesztése során megadott Személyes Adatokat az alábbi célok érdekében kezeli, dolgoztatja fel, illetve használja fel: a DermaCare Adatbázisból az Igénybevevők részére kialakítandó, személyre szabott adattartalom és profil összeállítása (szegmentációs funkció); az Igénybevevők figyelmébe ajánlandó cikkeket, illetve információkat tartalmazó tájékoztató jellegű, -es hírlevelek - illetve a postai cím, és ezzel a promóciós célú postai megkereséshez történő hozzájárulás megadása esetén postai hírlevelek - rendszeres küldése (promóciós és hírlevél funkció); az Online Orvosi Közösség más Igénybevevőivel történő kapcsolattartás lehetővé tétele (hozzászólás lehetősége és konzultációs funkció); betegeknek átadható, letölthető útmutatók és tanácsok összeállítása (tanácsadó funkció);

4 az Igénybevevők tájékoztatása a Szolgáltató által nyújtott új szolgáltatásokra vonatkozóan; a DermaCare weboldal adminisztrációja, és a személyes orvosi profil kialakítása; illetve statisztikák kinyerése. A Szolgáltató az Online Orvosi Közösség szolgáltatásaival összefüggésben a későbbiekben egy, a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó aktivitás alapján felállított ösztönző rendszert is alkalmazni kíván ( Ösztönző Rendszer ). Jelen Nyilatkozat nem terjed ki az Ösztönző Rendszer működésére és az abban történő részvételre, illetve az ahhoz kapcsolódó adatkezelésre, melyeket a Szolgáltató eltérő feltételek mellett biztosíthat. Amennyiben az Igénybevevő az Ösztönző Rendszerben is részt kíván venni, úgy erről, és az ezzel összefüggő személyes adatkezelésről az Igénybevevő külön nyilatkozik. Az Igénybevevő által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott Személyes Adatokat a Szolgáltató a jogszabályi keretek között kezeli. A Szolgáltató nem kezeli a Személyes Adatokat az Igénybevevő jelen Nyilatkozatban megadott hozzájárulásában foglaltaktól eltérő célra, és nem is továbbítja azokat harmadik személyek részére kivéve, ha az adatkezelés, adatfelhasználás, vagy adattovábbítás jogszabály, hatóság, vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező. A Szolgáltató a Személyes Adatokat kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, azaz az Online Orvosi Közösség szolgáltatásainak Igénybevevő általi igénybevételének, illetve a DermaCare weboldal Igénybevevő általi használatának időtartama alatt kezeli. Az Igénybevevő a DermaCare weboldalon történő Regisztráció útján létrehozott személyes orvosi profilját, illetve az ahhoz kapcsolódóan megadott Személyes Adatait a személyes orvosi profilján belül, az Orvosprofil menüpontban törölheti; ebben az esetben személyes orvosi profilja megszűnik, a korábban megadott Személyes Adatai törlődnek a DermaCare Adatbázisból (az Igénybevevőre vonatkozóan kizárólag aggregált, az egyedi azonosításra nem alkalmas adatok maradnak a DermaCare Adatbázisban). Az Igénybevevő személyes orvosi profilja, illetve az ahhoz kapcsolódóan megadott Személyes Adatai automatikusan törlődnek a DermaCare Adatbázisból, amennyiben az Igénybevevő személyes orvosi profiljába két éven keresztül nem jelentkezik be. Az Igénybevevő a fentieken túl jogosult a személyes orvosi profilja, illetve az ahhoz kapcsolódóan megadott Személyes Adatai Szolgáltató általi törlését is kérelmezni, a Szolgáltatónak a jelen Nyilatkozat alábbi, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról, illetve jogorvoslati lehetőségekről szóló részében megjelölt kapcsolattartójának postai úton vagy en megküldött kérelme útján. Az Igénybevevő erre irányuló kérelme esetén a törlés iránt a Szolgáltató haladéktalanul intézkedik. AZ IGÉNYBEVEVŐ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI Az Igénybevevőnek - az Infotv ainak megfelelően - bármikor jogában áll tájékoztatást kérni a Szolgáltatótól a Szolgáltató által róla nyilvántartott Személyes Adatok kezeléséről, mely tájékoztatást a Szolgáltató - az Infotv ában foglaltak szerint - köteles megadni részére. A tájékoztatás

5 nemteljesítése esetén az Igénybevevő bírósághoz, illetve a NAIH-hoz fordulhat. Az Igénybevevőnek az Infotv ainak megfelelően - bármikor jogában áll a rá vonatkozó Személyes Adatok helyesbítését, törlését, illetve zárolását kérni, melyet a Szolgáltató az Infotv aiban foglaltak szerint köteles teljesíteni. A kérelem Szolgáltató általi nemteljesítése esetén az Igénybevevő bírósághoz, illetve a NAIH-hoz fordulhat. A Szolgáltató - az Infotv. 15. (5) bekezdésében foglalt kivétellel - az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatásért, valamint a Személyes Adatok helyesbítéséért, törléséért vagy zárolásáért semmilyen költséget vagy díjat nem számít fel az Igénybevevőnek. Az Igénybevevőnek a jövőre nézve bármikor jogában áll indokolás nélkül visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Az Igénybevevő Személyes Adatai kezelése ellen - az Infotv ában foglaltaknak megfelelően tiltakozhat, ebben az esetben a Szolgáltató a tiltakozás megalapozottságának vizsgálatával kapcsolatosan köteles az Infotv ában foglaltak szerint eljárni. Ha az Igénybevevő a Szolgáltató tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, vagy a Szolgáltató a tiltakozás megalapozottságának az Infotv a szerinti vizsgálatát elmulasztotta, az Igénybevevő bírósághoz fordulhat. Az Igénybevevő a rá vonatkozó Személyes Adatok kezelésével kapcsolatos jogainak sérelme esetén az Infotv ában foglaltaknak megfelelően bírósághoz fordulhat jogorvoslatért, illetve az Infotv a alapján kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet. Az Igénybevevő a rá vonatkozó Személyes Adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását, továbbá a Személyes Adatok kezeléséhez megadott hozzájárulása visszavonását a Szolgáltató (VENTIV Kft.) képviselőjéhez, Pál Attila Gyulához (postai cím: 1011 Budapest, Fő utca VI. em; e- címzett kérelmében jelezheti. A SZEMÉLYES ADATOKHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉSRE JOGOSULTAK KÖRE AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓK, ADATTOVÁBBÍTÁS A DermaCare Adatbázisban tárolt és kezelt Személyes Adatok felelős adatkezelője a Szolgáltató (VENTIV Kft. (székhely: 1011 Budapest, Fő utca VI. em.; cégjegyzékszám ; kapcsolattartó: Pál Attila Gyula, ügyvezető) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) általi nyilvántartási szám: Adatvédelmi nyilvántartásba vétel folyamatban. A Személyes Adatokat a Szolgáltató mint adatkezelő szerződéses megbízása alapján a DermaCare Adatbázist üzemeltető adatfeldolgozó, illetve hosting cég, a HD GROUP Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1125 Budapest, Nógrádi utca 2/B.; cégjegyzékszám ) valamint a Proweb Internet Kft. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 23/a.; cégjegyzékszám: ; a továbbiakban a kettő együtt: Adatfeldolgozók ) gyűjtik, tárolják és dolgozzák fel, a Szolgáltató utasításainak megfelelően. A Személyes Adatokhoz kizárólag a Szolgáltató, az Adatfeldolgozók, illetve ezek

6 érintett munkatársai férnek hozzá, utóbbiak az adatfeldolgozással kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése körében. A jelen Nyilatkozat elektronikus úton történő elfogadásával az Igénybevevő kifejezetten hozzájárul a fentiek szerinti adatkezeléshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adattovábbításhoz; az Igénybevevő e hozzájárulása írásbeli hozzájárulásnak minősül. Az Igénybevevő jelen Nyilatkozatban foglalt, az adatkezeléshez, illetve az adatfeldolgozáshoz történő hozzájárulása kizárólag az Online Orvosi Közösség szolgáltatásaihoz kapcsolódó, a fentiekben részletesen ismertetett adatkezelésre, illetve adatfeldolgozásra terjed ki. A Szolgáltató jelen Nyilatkozat alapján végzett, illetve az Adatfeldolgozókkal végeztetett adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységeit a NAIH - az Infotv ában foglaltakkal összhangban nyilvántartásba vette, az adatvédelmi nyilvántartásba vétel száma: Adatvédelmi nyilvántartásba vétel folyamatban. ADATBIZTONSÁG A Személyes Adatokat a Szolgáltató megbízásából az Adatfeldolgozók az Európai Gazdasági Térség ( EGT ) területén található magas biztonságú szerveren őrzik és minden szükséges óvintézkedést megtesznek az adatok védelme tehát az adatok elvesztése; illetéktelen továbbítása, felhasználása, nyilvánosságra hozatala, módosítása, törlése vagy megsemmisítése; valamint az illetéktelen adatbevitel megakadályozása érdekében. A Szolgáltató megbízásából az Adatfeldolgozók a Személyes Adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása, az adatok pontos karbantartása és az információk helyes felhasználása érdekében megfelelő fizikai, elektronikus és menedzsment eljárásokat alkalmaznak az online módon gyűjtött adatok védelmére. Az Adatfeldolgozók Személyes Adatokhoz hozzáférő munkatársai megfelelő képzést kaptak az adatok helyes, és a biztonsági szabályzat, valamint a szigorú titkossági szabványok szerinti kezelésére.

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat 2013.

Adatkezelési szabályzat 2013. Bevezető A MURMUCZOK Kft. a Honlap használatával összefüggésben folytatott adatkezelését az adatvédelemre vonatkozó és azzal kapcsolatos hatályos jogszabályokkal összhangban azok betartásával végzi. Az

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Az adatok kezelésével összefüggésben a Virtuális Erőmű Program Nonprofit Kft. (továbbiakban: Adatkezelő ) mint adatkezelő, ezúton tájékoztatja az érintetteket (továbbiakban: Érintett

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Jelen nyilatkozat a Timár Judit Etelka egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő által megszervezésre kerülő rendezvénnyel összefüggésben megkötendő szerződések,

Részletesebben

Újpest Kártya Kedvezményrendszer Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzat

Újpest Kártya Kedvezményrendszer Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzat Újpest Kártya Kedvezményrendszer Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzat Elfogadta a Újmegyerért Kft. (székhely: 1046 Budapest, Szent István tér 6., cg.: 01-09-176713, adószám: 24674388-2-41, képviseli:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

Név:! Mexbau Kft! Székhely:! 2510 Dorog Schmidt S 18! Képviselő neve:! Kincses Tamás ügyvezető!!

Név:! Mexbau Kft! Székhely:! 2510 Dorog Schmidt S 18! Képviselő neve:! Kincses Tamás ügyvezető!! ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ www.szivattyubolt.hu Mexbau Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.szivattyubolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók

Részletesebben

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Az AUTOFER ZRT. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének

Részletesebben

I. Az adatkezelő (Üzemeltető) adatai

I. Az adatkezelő (Üzemeltető) adatai Bevezetés: Alkatreszonline.hu Webáruház ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA Az Adatkezelésre az alkatreszonline.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

AZ ASTAL SECURITY TECHNOLOGIES KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelem és adatkezelés elveiről, gyakorlatáról

AZ ASTAL SECURITY TECHNOLOGIES KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelem és adatkezelés elveiről, gyakorlatáról AZ ASTAL SECURITY TECHNOLOGIES KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelem és adatkezelés elveiről, gyakorlatáról Az Astal Security Technologies Kft., mint az astalsecurity.hu weboldal (a továbbiakban

Részletesebben

A DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelem és adatkezelés elveiről, gyakorlatáról

A DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelem és adatkezelés elveiről, gyakorlatáról A DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelem és adatkezelés elveiről, gyakorlatáról A Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, mint a reklamjog.hu weboldal ( Weboldal ) üzemeltetője

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a SWAT Privat Group Kft megbízási szerződésének, illetőleg jelen adatvédelmi nyilatkozat aláírásával hozzájárul

Részletesebben

Duna House Hitelcentrum Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. június

Duna House Hitelcentrum Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. június Duna House Hitelcentrum Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. június 1 BEVEZETÉS 3. FOGALMAK 3-5. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA 5-6. A

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A Herpácsi Gábor e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.homokszertartas.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.shop.ayurakellnekem.hu

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.shop.ayurakellnekem.hu ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.shop.ayurakellnekem.hu Cseh Attila EV(a továbbiakban: Szolgáltató) a www.shop.ayurakellnekem.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház) webáruházat üzemeltet, amelynek során

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. A hozzájárulással tisztelt Látogatónk, tisztelt Vendégünk elfogadólag tudomásul veszi az alábbi közléseinket is:

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. A hozzájárulással tisztelt Látogatónk, tisztelt Vendégünk elfogadólag tudomásul veszi az alábbi közléseinket is: ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Az AGORA Nonprofit Kft. (2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 9., Sport Hotel Étterem) tájékoztatja tisztelt Vendégeit és a honlapjára Látogatókat, hogy csak olyan személyes adatokat

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január

Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január BEVEZETÉS 3. FOGALMAK 3-5. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Vidra-Habony Krisztina egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.divatplaza.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT a www.minimobaby.hu webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbáziskezelési szolgáltatásához - NAIH-79162/2014. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; A Magyar Hospice Alapítvány adatkezelési nyilatkozata Magyar Hospice Alapítvány (1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.; Tel: +36-1/ 388-7369, E-mail: info@hospicehaz.hu) az oldal-látogatások, a hírlevélre

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

Okéfuvar Adatvévedmi Szabályzat

Okéfuvar Adatvévedmi Szabályzat Okéfuvar Adatvévedmi Szabályzat Jelen adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: Adatvédelmi szabályzat) a Név: Okéfuvar Kft. Székhely: 8200 Veszprém, Rómer Flóris utca 6/A 2/11. Adószám: 24827067-1-19 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Vatera Sztárajánlatok Adatkezelési Tájékoztató. 1. Bevezetés

Vatera Sztárajánlatok Adatkezelési Tájékoztató. 1. Bevezetés 1. Bevezetés A Vatera Sztárajánlatok, mint diszkont ajánlatokat tartalmazó online kereskedelmi szolgáltatás, mely a http://www.vatera.hu/sztarajanlat oldalról érhető el, a Dante International Korlátolt

Részletesebben

SMART INGATLAN Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. október

SMART INGATLAN Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. október SMART INGATLAN Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. október 1. BEVEZETÉS... 3 2. FOGALMAK... 4 3. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA... 6 4.

Részletesebben

A Mázás.hu Adatkezelési Tájékoztatója

A Mázás.hu Adatkezelési Tájékoztatója A Mázás.hu Adatkezelési Tájékoztatója Az Alpine Trade Kft. (továbbiakban: Mászás.hu) a www.maszas.hu weboldal (a továbbiakban: webáruház) üzemeltetése során a webáruházba látogatók és a webáruházban vásárlók

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető A Fried Kastély Szálloda és Éttermet üzemeltető cég, a Danubetrade Kft. (1221 Budapest, Ady Endre út 133. Adószám: 12690907-2-43, a továbbiakban Szálloda)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Laptop.hu Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Laptop.hu Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Laptop.hu Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 1126 Budapest, Márvány utca 24. B. ép. Az

Részletesebben