Technológiai szintváltás a hídházak megmunkálásában. 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Technológiai szintváltás a hídházak megmunkálásában. 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 2. szám március Gyôr önkormányzata és a Rába szoros együttmûködése a belvárosi ingatlanfejlesztésben 2 3. oldal Március elején írt alá szándéknyilatkozatot Gyôr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Rába Jármûipari Holding Nyrt. arról, hogy a gyôri Integrált Városfejlesztési Stratégiához igazodva az év végéig közösen dolgozzák ki a Rába tulajdonában lévô belvárosi területnek a meglévô megállapodásokhoz igazodó mindkét fél hosszú távú szempontjait figyelembe vevô ingatlanfejlesztési koncepcióját. Sokkal többet bírnak majd a futómûveink 4. oldal Technológiai szintváltás a hídházak megmunkálásában 5. oldal Ezekben a napokban végzi a katonai jármûvekhez gyártott, mellsô futómûvek terhelhetôségének végsô vizsgálatát a Rába Futómû Kft. A hátsó futómûvekre nézve már elkészültek a teszteléssel, mindez egy igen nagyszabású fejlesztés fôpróbája, amelyen 21 mérnök és több más munkatársunk dolgozik.

2 2 oldal 2 Holding Vegyes vállalatot alapított a Fehrer és a Rába A z F. S. Fehrer Automotive GmbH és a Rába Jármûipari Holding Nyrt. a Rába alkatrészüzletága habosítóüzemének bevonásával vegyes vállalatot alapított Magyarországon. A Fehrer Rába Jármûipari Kft októberében kezdi meg mûködését. Az autógyártók földrajzi közelséget és magas minôséget várnak el beszállítóiktól, aminek az együttmûködéssel mindkét partner messzemenôen meg tud felelni. A többségi tulajdonos 70, míg a Rába 30 százalékos üzletrésszel rendelkezik. A tervek szerint az autóipari üléshab gyártására szakosodott vegyes vállalat keretében 12 millió euró értékû beruházás valósul meg a következô három évben. A tervezett fejlesztés több mint két és félszeres kapacitásbôvülést eredményez Móron, ami a partnerek meglévô vevôinek magasabb színvonalon történô kiszolgálásán túl további piacok megszerzését is lehetôvé teszi. Az új vegyes vállalat tevékenysége a tervezéstôl egészen a korszerû technológiával történô gyártásig terjed. A Fehrer 70 százalékos részesedése a fejlesztéshez szükséges tôkébôl, a know-how-ból és a speciális berendezésekbôl tevôdik össze, míg a Rába 30 százalékos részesedését a munkaerô és a jelenlegi gyártókapacitás apportja révén biztosítja. Mindkét tulajdonos nagy szakmai tapasztalattal és kiterjedt vevôkörrel rendelkezik, ami megalapozza a közösen alapított vállalat mûködésének jövôbeli sikereit. A Fehrer Rába egyesíti a Fehrer teljes értékláncra kiterjedô vezetôi szakértelmét a Rába kedvezô földrajzi elhelyezkedésével, ami lehetôvé teszi a magyar és környezô piacok könnyebb elérését. A kelet-európai autóipar növekvô jelentôsége miatt a családi tulajdonban lévô Fehrer jármû beltéri alkatrészek specialistájaként fontos lépést tett pozíciói kiterjesztésére, biztosítva versenyképességét belföldön és külföldön egyaránt mondta dr. Bernd Welzel, a Fehrer ügyvezetôje. A vegyes vállalat megalapításával a Rába egyik stratégiai célkitûzése valósul meg. Az együttmûködésbôl fakadó kapacitásnövekedés és magasabb technológiai színvonal következtében a jövôben lehetôség nyílik újabb hazai piacok megszerzésére és a regionális szintû bôvülésére is. A Rába stratégiájával összhangban az alkatrészüzletág rendelkezésére álló fejlesztési forrásait az ülésváz- és -huzatalkatrészek gyártására koncentrálja tette hozzá Pintér István, a Rába nyrt. elnök-vezérigazgatója. A FEHRER-CSOPORTRÓL Az 1875-ben Kitzingenben alapított, családi tulajdonban lévô Fehrer elsôsorban üléshabokat, ülésmodulokat, tetôvásznakat és napfénytetôket gyárt. A 20 telephelyen többek között Németországban, Svédországban, Csehországban, Oroszországban, az Amerikai Egyesült Államokban, Spanyolországban, Dél-Afrikában és Brazíliában több mint 3000 embert foglalkoztató vállalat 420 millió euró árbevételt ért el 2007-ben. A Fehrer nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a vevôi igényeket teljes mértékben kiszolgáló szervizközpontjaival, valamint a világszerte mûködô telephelyeivel könnyû elérhetôséget biztosítson partnerei számára. Gyôr önkormányzata és a Rába szoros együttmûködése a belvárosi ingatlanfejlesztésben BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ÉS PINTÉR ISTVÁN ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ. M árcius elején írt alá szándéknyilatkozatot Gyôr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Rába Jármûipari Holding Nyrt. arról, hogy a gyôri Integrált Városfejlesztési Stratégiához igazodva az év végéig közösen dolgozzák ki a Rába tulajdonában lévô belvárosi területnek a meglévô megállapodásokhoz igazodó mindkét fél hosszú távú szempontjait figyelembe vevô ingatlanfejlesztési koncepcióját. Az elmúlt évekrôl érdemes anynyit összegezni, hogy a Rába jelentôs telephely-koncentrációt hajtott végre, amelynek eredményeképpen Gyôr belvárosában 43 hektárnyi terület szabadult fel. A korábbi ipartelep kiürítését és környezeti kármentesítését követôen a terület egy részén már 2005-ben, az Engel ingatlanfejlesztô társaság közremûködésével megkezdôdött egy új városnegyed kialakítása. Az elmúlt hetekben aláírt szándéknyilatkozat értelmében a felek

3 3 oldal Holding 3 közösen tekintik át, hogyan lehet a Rába középtávú ingatlanfejlesztési stratégiáját optimálisan összehangolni az Integrált Városfejlesztési Stratégiával. A Rába és a gyôri önkormányzat a szándéknyilatkozat értelmében közös munkacsoportot hoz létre, amelynek feladatai az alábbiak: Térképezze fel az ingatlanra vonatkozó fejlesztési lehetôségeket a partnerségen alapuló tervezés elvét követve. Vizsgálja meg az egyes fejlesztési lehetôségeknek az Integrált Városfejlesztési Stratégiába, illetve a Rába középtávú ingatlanstratégiájába való beilleszthetôségét. Válassza ki a fenti stratégiai célkitûzéseknek megfelelô ingatlanfejlesztési koncepciót, és azonosítsa be az annak megvalósításához szükséges, a felek által biztosítandó erôforrásokat. Dolgozza ki a kiválasztott koncepció megvalósítását célzó együttmûködés kereteit. A munkacsoportnak az idei év végéig kell kidolgoznia részletes javaslatát. A szándéknyilatkozat a felek egyéb két-, illetve többoldalú megállapodásaiból származó kötelezettségeit nem befolyásolja. Borkai Zsolt, Gyôr polgármestere a sajtótájékoztatón elmondta: A stratégiai jelentôségû szándéknyilatkozat igazodik a város által kidolgozott és széles körben egyeztetett Integrált Városfejlesztési Stratégiához és figyelembe veszi a megváltozott ingatlanfejlesztési lehetôségeket is. Jelentôsége, hogy harmonizálni kívánja a korábban két önálló koncepciót, biztosítva, hogy Gyôr pozíciójához méltó belváros alakuljon ki, amely szervesen integrálódik a történelmi belváros építészeti és funkcionális értékeihez. Az együttmûködéssel az utóbbi évtizedek korszakos jelentôségû projektje gyorsulhat fel, ami Gyôr XXI. századi, modern, európai városképét teremti meg. Pintér István, a Rába Nyrt. elnök-vezérigazgatója hozzátette: A Rába tevékenysége több mint egy évszázada szorosan összefonódott Gyôr életével. A város egyik legnagyobb vállalataként nem csupán munkahelyek biztosításával és különféle anyagi támogatással, hanem a város jövôjének tervezésében való aktív, felelôs részvétellel is hozzá kívánunk járulni Gyôr fejlôdéséhez. Ezért üzleti célunkat, az alaptevékenységéhez nem tartozó ingatlanok hatékony hasznosítását is úgy kívánjuk megvalósítani, hogy az optimálisan járuljon hozzá a város hosszú távú, harmonikus fejlôdéséhez. A XXI. századi Gyôr arculatát meghatározhatja ez a terület RITKÁN MONDUNK MOSTANSÁG ILYET, DE TALÁN SZERENCSÉSEK IS VAGYUNK, HOGY A VILÁGVÁLSÁG MOSTANI SZAKASZÁBAN KEZDJÜK EL A TERVEZÉST, HISZEN NÉHÁNY ÉV MÚLVA, AMIKOR REMÉLHETÔLEG A VÁLSÁGRÓL MÁR MÚLT IDÔBEN BESZÉLHETÜNK, MI KÉSZ KONCEPCIÓVAL ÉS STRATÉGIÁVAL ÁLLHATUNK A BEFEKTETÔK ELÉ NYILATKOZTA A SAJTÓTÁJÉ- KOZTATÓT KÖVETÔEN BORKAI ZSOLT POLGÁRMES- TER A RÁBA MAGAZINNAK. Polgármester úr, most a város segít a Rábának, vagy a Rába a városnak? Közösen segítünk egymásnak, de maga a megállapodás is a közös gondolkodásról szól. Azt látom, s ezt helyeslem is, hogy a Rába nem akar úgy lépni az ingatlanfejlesztés ügyében, hogy elôtte nem konzultál a várossal. Remélhetôleg valóban olyan stratégiát tudunk kialakítani, amely mindkét félnek megfelelô és elfogadható. Egyértelmû, hisz az elmúlt évtizedek is ezt bizonyították, hogy a Rába nem tud létezni Gyôr nélkül; de ugyanezt mondhatja el a város is, amelyet több mint száz éve fémjelez a Rába. Valóban történelmi lehetôség ez az öszszefogás, ahogy a sajtótájékoztatón is elhangzott? Igen, mert a XXI. századi Gyôr kialakítását ez a mintegy negyven hektár jelentôsen befolyásolhatja. Nem mindegy, hogy milyen ingatlanfejlesztés irányába megyünk el, s én abban bízok, hogy a Rába, illetve az önkormányzat szakemberei meg tudnak állapodni egy olyan fejlesztési irányvonalban, ami a város érdekeit szolgálja, s persze mindenki elfogadhatónak tart. Felvetôdött a sajtótájékoztatón, hogy én milyen irányvonalat szeretnék, a válaszom továbbra is az, hogy a szolgáltatóipar, illetve a foglalkoztatás irányába mutató elképzelést tudnék szívbôl támogatni. Nekem nem a több tízezres lakónegyed a célom, és szerintem Pintér István vezérigazgató úr sem ezt a lehetôséget látja. De persze az is kérdés, hogy az általunk elfogadott stratégia mentén van, illetve lesz-e olyan beruházó, aki komolyabb fejlesztést hajt végre ezen az irányvonalon. De én bízom benne, hogy lesz olyan beruházó, aki a munkahelyek kialakítását célzó stratégiában lát fantáziát. Pintér István vezérigazgató azt is mondta a tájékoztatón, hogy ezzel a Rába gyakorlatilag kaput nyit a belvárosnak, a városrész terjeszkedhet, levegôhöz juthat. Ön is így látja? Igen, egyetértek azzal, hogy a régi belvárosi rész és a Rába területe a Városrét öszszekapcsolható. Most még ugyan két különálló városrészrôl van szó, de én bízom abban, hogy tíz-tizenöt éven belül összeforr a Belváros és az addigra remélhetôleg beépülô Mosoni-Duna-part, vagyis a Városrét. Kilenc-tíz hónapot kap ez a munkacsoport, hogy eredményt mutasson fel. Láttunk már példát arra, hogy ez az idô kevés, de olyat is, hogy sok a tervek, stratégiák elkészítésére. A Rábának nyilvánvalóan érdeke, hogy ne tolják ki a határidôt. A városnak is az? Én mindent meg fogok tenni azért, hogy a kollégák, illetve az általunk delegált szakemberek olyan intenzitással dolgozzanak, hogy ez a kilenc hónap elég legyen a javaslat elôkészítésére. Ritkán mondunk mostanság ilyet, de talán szerencsések is vagyunk, hogy a világválság mostani szakaszában kezdjük el a tervezést, hiszen néhány év múlva, amikor remélhetôleg a válságról már múlt idôben beszélhetünk, mi kész koncepcióval és stratégiával állhatunk a befektetôk elé Mert ha a válság nincs, nincs ez a lehetôség sem? Ezt nem hiszem. Régóta tartjuk ugyanis egymással a kapcsolatot és folyamatosan egyeztettünk az együttmûködés lehetôségérôl. Egyszerûen most jött el az idô, amikor a vezérigazgató úrral úgy láttuk, hogy a jövôbe kell tekintenünk, s ezt az együttmûködést el kell kezdenünk.

4 4 oldal 4 Futómû Kft. RÁKÓCZY KÁLMÁN Sokkal többet bírnak majd a futómûveink E zekben a napokban végzi a katonai jármûvekhez gyártott, mellsô futómûvek terhelhetôségének végsô vizsgálatát a Rába Futómû Kft. A hátsó futómûvekre nézve már elkészültek a teszteléssel, mindez egy igen nagyszabású fejlesztés fôpróbája, amelyen 21 mérnök és több más munkatársunk dolgozik. Rákóczy Kálmán fôkonstruktôr elmondta: az eddig gyártott polgári és katonai futómûveknek is magas volt a teherbírása és dinamikus a gyorsulása, a katonai jármûvek tekintetében azonban új kihívásoknak kell megfelelni amerikai megrendelônk igen magas szintû igényeihez alkalmazkodva. Míg a polgári jármûveknek elsôsorban az országúti kátyúk és bukkanók okoznak dinamikus terheléseket, a katonai jármûvek esetében pedig az úgymond úttalan utak, például a sivatagi és sziklás terep jelent sokkal nagyobb kihívást Afganisztántól Irakig. Új futómûveinknek az eddigi 10 tonnás tengelyterhelés helyett 11 és fél tonnát kell bírnia a vállalt fejlesztés szerint, de nemcsak az alapterhelhetôséget, hanem a dinamikus terhelhetôséget is növelték konstruktôreink, méghozzá a hagyományos, országúti jármûveknél szokásos 3 G-rôl 5 G-re tudatta Rákóczy Kálmán. A fejlesztést hihetetlen mértékben könnyíti meg a Rába által 2000 óta használt tervezôprogram, amelynek köszönhetôen néhány hét alatt, felesleges anyagfelhasználás nélkül elvégezhetô az a vizsgálat, amely korábban egy évet is igénybe vett, s vagy 3 4 változatot élesben kellett a drága futómûelemeken kipróbálni. A Futómû Kft. egy 3D-s tervezôszoftvert használ, mégpedig a Pro Enginer Wildfire 4-es verzióját, amelynek egy része a Pro Mechanika alkalmas az úgynevezett véges elemszámítások elvégzésére. Ennek segítségével tehát térbeli kivetítésben tesztelhetik mérnökeink a meghatározó teherhordó elemek hídházak, gömbök, tengelycsonkok, kerékagyak egyes pontjain ébredô feszültséget különbözô terhelések esetén. Nincs kézi rajzolgatás, mint régen: a program az adott paraméterekhez viszonyítja a feszültséget, s a konstruktôrök az eredmények ismeretében dolgozzák ki számítógépen az újabb és újabb megoldásokat. Ha túl nagy feszültség keletkezik egy ponton, több konstrukciós megoldás közül tudnak választani: vagy más, jobb anyagminôséget alkalmaznak, vagy pedig az adott alkatrész geometriai alakján változtatnak, például nagyobbra cserélve a sarokrádiuszt, esetenként erôsítô betétlemezeket is alkalmazva. Ezekkel lehet tehát csökkenteni vagy más helyre hangolni a keletkezett feszültségcsúcsokat, de növelhetô a kifáradási határ technológiai beavatkozással is, ilyen például a tömörítô szemcseszórás, a nemesítés vagy a görgôzés alkalmazása. Néhány hét alatt elkészül a végsô változat és kipróbálják a szerkezet terhelhetôségét egy valódi prototípuson. A tapasztalat pedig azt mutatja mondja a fôkonstruktôr, hogy a számítógép által elôre jelzett és a valódi feszültségértékek között minimális az eltérés. Egy szó mint száz, ezek a tesztek elôzték meg az 5 G-s dinamikus terhelhetôségû, katonai futómûvek legyártását is, amelyekhez hasonlót az egész világon csak még egy cég képes elkészíteni a Rábán kívül. Ezek segítségével a 11 és fél tonnát alaphelyzetben bíró futómûvek 120 kilométeres óránkénti sebességre képesek bármilyen nehéz terepen, anyagkárosodás nélkül. Jelenleg a számítások viszszaigazolása van folyamatban, a hátsó futómûvek esetében már elkészült, a mellsôknél még néhány napig tart a vizsgálat. Hozzá kell tenni egyébként, hogy a polgári jármûvek esetében van egy igen megbízható tesztelônk: ô Martin Macik, a cseh Dakar-versenyzô, aki futómûveinket kilométeres sebességgel próbálja ki idôrôl idôre, a leglehetetlenebb terepen is.

5 5 oldal Futómû Kft. 5 Technológiai szintváltás a hídházak megmunkálásában TRIPOLSZKI IMRE A Futómû Kft.-ben még 2007 novemberében határoztuk el, hogy korszerûsíteni fogjuk a hídházak megmunkálási technológiáját. Olyan gépet választottunk, amely megfelelô termelékenységgel és pontossággal tudja helyettesíteni a kiöregedett Dunbar & Cook kétfejes eszterga munkáját. Több gépgyártó ajánlata közül a Protostim által képviselt MAS Kovosvit SPH50DS esztergájára esett a választásunk. A gépen 2500 mm-es hosszig és 750 mmes átmérôig lehet megmunkálást végezni. Ez az eszterga tulajdonképpen egy esztergaközpont, mert nemcsak esztergálást, hanem fúrást és marást is lehet rajta végezni. A gép Siemens 840D CNC vezérléssel van felszerelve. A MAS Kovosvit nagy gyakorlattal rendelkezik a nagyméretû esztergák gyártásában. A vasúti jármûvek tengelyeinek megmunkálásához a világ számos jármûgyártójának már több gyártóberendezést szállítottak. Az SPH50DS kétfejes esztergán a hídház két tengelycsonkjának egyidejû megmunkálásán kívül el lehet készíteni a csapágyszorító meneteket és az orros tárcsa rögzítôhornyát is. Ezt a megmunkálást eddig 3 gépen 3 mûveletben tudtuk elvégezni. Az új gép üzembe állításával csökkenteni tudtuk az egy darabra esô megmunkálási idôt, valamint a 3 mûvelet összevonásával csökkent a tételek átfutási ideje is. A tervezés során jó kapcsolatot alakítottunk ki a gépgyártó MAS Kovosvittel. A világgazdasági válság ezt a beruházást is elérte. A hídházgyártás volumenének csökkenésével, valamint a mezôgazdasági gépek piacának kismértékû növekedésével új feladatot kapott az éppen elkészült gép. Az elôátvétel során kérésünkre újabb megmunkálási lehetôséggel bôvítették a gép adottságait. A gépgyártó egy szuperfiniselô berendezés fogadására alkalmas interfésszel egészítette ki a gépet. Így alkalmassá vált a Caterpillar féltengelyek indukciós edzés utáni simító keményesztergálására és szuperfiniselésére is. A hídházeszterga január 2. hetében érkezett be a Futómû Kft.- hez. A gépet a 28 ezres csarnokba telepítették le. A gép átvételét a hídház megmunkálásával végeztük el. Az eszterga kiváló színvonalon teljesítette az átvételi követelményeket. Az átadás során a dolgozók kezelôi, a technológusok programozói oktatáson vettek részt. TRIPOLSZKI IMRE

6 6 oldal 6 Futómû Kft. Számszerûsíthetô a futómûvek belsô tisztasága E gy nagyobb beruházásnak köszönhetôen mérhetôvé tette a Futómû Kft. a szerelésre kerülô alkatrészek tisztaságát. A mosásra, a szennyezôdés mérésére és a környezetbarát levegô kibocsátásra alkalmas berendezést január óta használják. HATT ATTILA, MOLNÁR ANIKÓ ÉS GYUREK ZOLTÁN filteren maradt szennyezôdés 0,1 mg méréspontosságú mérlegen, a felfogott szemcse nagysága pedig mikroszkóp segítségével mérhetô. Az eredményt a szennyezôdést tartalmazó filtert a számszerûsített adatokkal együtt archiválja a labor. A könnyû mosást és a biztonságos munkavégzést egy elszívófülke teszi lehetôvé, ennek legyártatása a munkaegészség-, a tûz- és a környezetvédelmi elôírások figyelembevételével történt. A mosótálcára szerkesztett munkaasztal pedig forgatható, így a nagyobb alkatrészek körbemosása sem okoz nehézséget. A berendezésnek köszönhetôen a mosáskor keletkezett használt folyadék a szórás elôtti szûrés eredményeként több- Hatt Attila gyártásfejlesztô, Gyurek Zoltán laborvezetô és Molnár Anikó projektvezetô az ezzel kapcsolatos tudnivalókat így foglalta össze: a futómûvek élettartamára és a meghibásodások valószínûségére nagy hatással van a beszerelendô alkatrészek felületi tisztasága is, mivel a nemkívánatos szemcsék károsíthatják a felületek épségét. Ennek felügyelete és biztosítása mindig elsôrendû szempont volt a Rábánál, ám a tavaly indult projekt keretében sikerült megvalósítanunk a tisztaság számszerûsíthe- NÉMETH ZOLTÁN tô mérését is az ISO szabványsorozat szerint. Terveink pedig szerencsésen egybeestek a vevôk által jelzett igényekkel is tudatta Hatt Attila. A beruházás keretében a team kialakította a megfelelô laborkörülményeket és elkészült az új, speciális mosómunkahely is. A projekt felelôsei elmondták: a terveztetés és gyártás során fontos szempont volt többek között a könnyû mozdíthatóság, ezzel lehetôséget teremtettünk a nagyméretû alkatrészek üzemi mosására is. Az agresszív kémiai természetû mosófolyadék átszivattyúzható a szállítóhordóból, kiszórását pedig az 1 mikronos szûrôn át szórópisztollyal lehet elvégezni. A folyamat lényege, hogy az alkatrészrôl lefolyó, szennyezett folyadékot a rendszer visszaszívja egy 5 mikronos filteren keresztül. A ször felhasználható lesz, az elszívott levegô pedig a beépített aktívszenes szûrôn keresztüláramolva a környezetre ártalmatlanul kerül ki a szabadba.

7 7 oldal Az év utolsó hónapjaira kibontakozó erôteljes globális jármûipari recesszió ellenére a gyôri Rábacsoport 2008-ban éves szinten 58,7 milliárd forint árbevételt ért el, ami enyhe bôvülést jelent a évi 58,2 milliárd forinthoz képest. Az EBITDA értéke 4 milliárd, az üzemi eredmény értéke 1,1 milliárd forint lett. A jármûipart sújtó recesszió a jelentôs hatékonysági tartalékokkal rendelkezô társaságot felkészülten érte. Az utolsó negyedév óta a Rába az elsôk között a jármûiparban erôforrásait folyamatosan és rugalmasan a megváltozott iparági környezethez igazítja. A jármûipar gazdasági visszaesése a Rába stratégiai célpiacain eltérô módon jelentkezett. Az amerikai tehergépjármû-piacot egész évben érezhetô, mintegy 15 százalékos visszaesés jellemezte, aminek hatását a mezôgazdasági haszonjármûvek piaci keresletének szinten maradása enyhítette. A Rába elsôsorban a speciális futómûvek eladásának növelésével ezen a piacon 31,2 százalékkal, 108,5 millió dollárra növelte bevételeit 2007-hez képest. Az Európai Unióban, ahol fôként az utolsó negyedévben lehetett érzékelni a megrendelések visszaesését, éves szinten 9,7 százalékos növekedés mellett 52,1 millió eurós forgalmat ért el a cégcsoport. A FÁK-országokba irányuló export ugyanakkor 27,5 millióról 17,4 millió euróra esett, ami elsôsorban az orosz buszpiac jelentôs általános visszaesésére vezethetô vissza. A belföldi árbevétel 21,6 milliárd forint volt, ami 6,1 százalékkal marad el a 2007-es 23 milliárd forintos értéktôl. Az általános piaci feltételek 2008-ban is negatívan befolyásolták a költségek alakulását: az alapanyagárak éves szinten több mint 20, az energiaárak mintegy 15 százalékkal emelkedtek. Az árbevételének közel kétharmadát exportból szerzô Rába számára éves szinten még nem jelentkeztek a forintárfolyam év végi jelentôs gyengülésének hatásai sem: az euró átlagárfolyama nem változott, miközben a dollár átlagosan 6,3 százalékkal ért kevesebbet forintban, mint 2007-ben. A társaság aktuális eredményszámait jelentôs átértékelés befolyásolta: a származékos ügyleteken keletkezett, nem realizált veszteség. Ennek hatására az adózás elôtti eredmény 5423 millió forintot tett ki (a fenti hatástól megtisztított érték 344 millió forint), így a társaság 5098 millió forint nettó veszteséggel zárta az évet. Továbbra is ôrzi üzemi nyereségességét a Rába mindhárom üzletága. Az árbevételt tekintve a futómû-, illetve a jármûüzletág is képes volt minimális növekedést elérni, miközben az alkatrészüzletág a személyautó-gyártás utolsó negyedévben tapasztalt zuhanása miatt éves szinten 3 százalékos visszaeséssel zárta a 2008-as évet. A Rába mûködési stabilitásának biztosítása érdekében már 2008 utolsó negyedévében hozzáigazította mûködését a kedvezôtlenebbé váló piaci viszonyokhoz. Gördülô tervezése révén folyamatosan a várható piaci igényekhez igazítja erôforrásait. Rövidített munkahét bevezetésével biztosította, hogy a társaság megôrizze jól Holding, HR 7 Rába: Az év végére befékezô jármûipari piacon is 59 milliárdos árbevétel képzett szakembereit. E tudásbázis megtartása, a stratégiai partnerek megôrzése, az aktív üzletfejlesztés folytatása, illetve a kulcstevékenységek modernizációjának megkezdése arra is alkalmassá teszi a Rábát, hogy a recessziót követô fellendülés kezdetekor képes legyen jelenlegi piaci részesedéseinek növelésére is. Az elmúlt években lezajlott hatékonyságjavító intézkedések hatására a gazdasági válsággal ma egy stabil, rugalmas, tartalékokkal rendelkezô Rába néz szembe jelentette ki Pintér István, a Rába elnök-vezérigazgatója. Bár az elôttünk álló év nagy részében várhatóan kedvezôtlen piaci és gazdasági körülmények között, csökkenô rendelésállomány mellett kell mûködnünk, a cégcsoport célja az üzemi nyereségesség fenntartása 2009-ben is. Practing A Rába Jármûipari Holding Nyrt. kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a szakmai felsôfokú továbbképzésben aktív szerepet vállaljon. A képzésben való részvételt többféle tényezô is szükségessé teszi. Az egyik alapvetô ok az, hogy a felsôoktatásban tanuló hallgatók szakmai felkészültségének felmérése akkor a leghatékonyabb, ha a vállalat maga is részt vesz a képzésben. Másrészt a Rábánál rendkívül értékes, évszázados szakmai tudás halmozódott fel, ami a vállalatunknál felajánlott gyakorlati (practing) helyekre felvett hallgatók számára biztos gyakorlati tudást jelent. A szakmai felsôfokú továbbképzésben való részvételt a Rába Jármûipari Holding Nyrt. számára a Széchenyi István Egyetemen mûködô, 1996-ban létrehozott Practing Alapítvány biztosítja, melynek vállalatunk az egyik alapító tagja. Az alapítvány létrehozása óta több mint 100 hallgatót fogadott a Rába. Az alapítvány sikeres mûködését mutatja, hogy minden évben jelentôs a vállalathoz Practingra jelentkezôk száma. Mivel a felsôoktatásban jelentôs változások mentek végbe, illetve a követelményrendszer is rendszeresen változik, a Rába Jármûipari Holding Nyrt. módosította a hallgatókkal szemben támasztott követelményeket. Az új feltételrendszert a március 9-én hatályba lépett Practing Alapítványon keresztül érkezô hallgató fogadásának menete címû, HR22003 eljárási utasítás tartalmazza. (Elérési útvonal: Rába szabályozó dokumentumok Holding eljárás HR HR22003.) Fontos megjegyezni, hogy azokat a pályázókat, akik a feltételeknek nem felelnek meg, a vállalat nem tudja fogadni Practing-gyakorlatra. Az alábbiakban az új szabályozás néhány lényeges elemét szeretném kiemelni: KI PÁLYÁZHAT PRACTING-GYAKORLATRA? A Széchenyi István Egyetem valamely karán BSC- vagy MSC-képzésen részt vevô utolsó éves nappali tagozatos hallgató, aki angol, német vagy orosz nyelvbôl legalább középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezik. A Practing- (gyakorlat) helyet elnyerô pályázó a program keretében 3 hónapot tölt el (hetente 4x8 órás munkanap) a Rábánál, ahol munkájáért cserében fix díjban részesül. A három hónap a következô bontásban lehetséges: Ôszi szemeszter esetén: szeptember 15 december 15. Tavaszi szemeszter esetén: február 15 május 15. Mi a Rába alapvetô célja a practingosok fogadásával? A Széchenyi István Egyetemmel való szoros együttmûködés további fenntartása. A Practingra jelentkezôk interjúztatása után kiválasztásra kerülô, kiemelkedô tudással rendelkezô hallgatók segítése a szakmai gyakorlat megszerzésében. A szakmai gyakorlat során kiválasztott (kiváló képességû, motivált, csapatmunkára képes, precíz, felelôsségteljes) tanulók végzés utáni megtartása a Rábánál. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A PRACTINGRÓL Practingos hallgató fogadását igazgatók, menedzserek, illetve teamvezetôk kezdeményezhetik. Az igénylésben meg kell határozni, hogy a hallgatóra milyen feladatok várnak (akár diplomamunka-írás). A feladatmeghatározás a megfelelô tanuló kiválasztását segíti elô. A Practing keretében kiválasztott hallgatók kizárólag mentor segítségével dolgozhatnak. A mentorok a Rába vezetôi által kijelölt, megfelelô szakmai háttérrel és tapasztalattal rendelkezô munkatársak lehetnek. Egy mentor maximálisan három hallgatóval foglalkozhat. FELHÍVÁS KEDVES KOLLÉGÁK! AZ ÔSZI SZEMESZTER- BEN IS TUDUNK HALLGATÓKAT FOGADNI, EHHEZ AZONBAN AZ IGÉNYLÉSEKET MÁJUS 15-IG LE KELL ADNI AZ ADOTT TELEP- HELYEN (GYÔR, SÁRVÁR, MÓR) LÉVÔ EMBE- RI ERÔFORRÁS FEJLESZTÉSÉÉRT FELELÔS SZE- MÉLYNEK. AZ IGÉNYLÉSEK JÓVÁHAGYÁSA UTÁN, MÁJUS VÉGÉN A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN KIHIRDETÉSRE KERÜL- NEK A FELKÍNÁLT GYAKORLATI HELYEK. ZÁMBORI ESZTER

8 8 oldal 8 Jármû Kft. GYÖMRÔN ELÉGEDETTEK AZ ÚJ S91-ESSEL Helyi járat lett a prototípusból Február 1. óta a Budapesttel határos Gyömrôn üzemel helyi járatként a Rába Jármû Kft., a Molitus Kft. és a Webasto Hungária Kft. közös munkájának eredményeként megszületett S91-es midibusz prototípusa. Gyenes Levente, a 14 ezer lelkes város polgármestere ennek háttereként elmondta, korábban a Volánbusz látta el ezt a feladatot egy csuklós Ikarus busszal, amely azonban méretei miatt a település sok utcájába nem tudott behajtani. Miután a szerzôdés lejárt, az önkormányzat pályázatot írt ki a szolgáltatás elvégzésére. A Webasto Hungária Kft. és a Gyömrôi Településüzemeltetô és Fejlesztô Kht. közösen adta be a legkedvezôbb ajánlatot az S91-essel, amelyet február 1-jén állítottak üzembe. A politikus elmondta: az eddigi tapasztalatok rendkívül kedvezôek. A jármû segítségével a város sokkal nagyobb területét, kisebb utcákat is be tudtak vonni a tömegközlekedésbe. Az emberek azért is szeretik, mert alacsony padlós, így a gyerekek és az idôsek a leggyakoribb utasok is könnyen fel tudnak rá szállni. Mûszaki probléma az elmúlt hetekben nem merült fel. Megelégedést váltott ki az új menetrend, valamint az egységes jegy- és bérletrendszer is. Gyenes Levente külön megjegyezte: nagyon örültek, hogy kiváló minôségû magyar terméket vásárolhattak. A város Gyömrô címû magazinjában kétoldalas cikk jelent meg az S91-esrôl Mezey Attila alpolgármester tollából. Ô szintén kiemelte: büszkék arra, hogy teljes egészében magyar fejlesztés, magyar szellemi alkotás és a magyar ipar terméke szolgálja a helyieket. Elônyei között sorolta fel ideális méretét, alacsony szennyezôanyag-kibocsátási értékeit, a klímaberendezést, valamint kényelmes, mégis helytakarékos üléseit. Adamis Gábor, a magyar német vegyes vállalat, a Webasto Hungária Kft. ügyvezetô igazgatója az értékesítés hátterérôl kérdésünkre elmondta: a három cég rendkívül gyorsan alkotta meg a Görögországban, Norvégiában, Rigában, Csehországban és Izlandon népszerû E91-es utódának szánt S91-est, amelyet tavaly áprilisban mutattak be a szakmai és a nagyközönségnek a tököli buszfesztiválon. A jármû azt követôen teszteken vett részt potenciális vevôknél, például a BKVnél, Miskolcon, Szegeden, a Zala Volánnál, a Bakony Volánnál, de egy hónapig járta Csehországot is. Összesen 20 ezer kilométert futott, és eladására azért került sor, mert az így befolyt pénzt vissza lehet forgatni a projektbe. Nagy reményeink vannak a típus üzleti sikerét illetôen, különben nem vágtunk volna bele a gyártásába tette hozzá Adamis Gábor. Torma János, a Rába Jármû Kft. ügyvezetô igazgatója lapunknak arról beszélt, hogy nem lepôdött meg a gyömrôiek kedvezô tapasztalatain, mert az S91-est a teszteken is egyöntetûen dicsérte mindenki. Ez a midibusz a mai kor minden igényét kielégíti fogalmazott a cégvezetô, aki külön is megemlítette a korszerû, CAN-rendszerû elektronikai megoldást, valamint a Rába által gyártott 8 méteres alvázat.

9 9 oldal Jármû Kft. 9 Auditok a Rába Jármû Kft.-nél E gy irányítási rendszert mûködtetô szervezet életének természetes része a rendszer évenkénti, az adott tanúsító szervezet által végzett felügyeleti vagy megújító auditja. Ha a rendszer alapvetô mûködése szabályozott eljárások szerinti tevékenység, belsô auditok, vezetôségi átvizsgálás stb. rendben van, akkor azt mondhatjuk, hogy az évenkénti harmadik fél általi auditok a rendszer mûködésének rutinszerû ellenôrzési pontjai lehetnek. Természetesen nem ennyire egyszerû a helyzet, hiszen az ilyen megmérettetések azért mindig hordoznak magukban kihívásokat, és ez idén sem volt másként! A jelzett megmérettetések idôpontjai évente rendszeresen február hónapra esnek, a tanúsítások érvényességének lejárata elôtt, a meghatározott idôintervallumon belül. A Rába Jármû Kft. rendelkezik az ISO 9001:2000 szabvány szerinti minôségirányítási, az AQAP 2110:2003 NATO kiadvány szerinti katonai minôségirányítási, valamint egy, az ISO 3834:2004 szabvány szerinti hegesztési minôségirányítási rendszerrel. Ezen rendszerek szabályozása a Minôségügyi kézikönyvben került integrálásra. Továbbá rendelkezünk a MSZ 28001:2003 szabvány szerinti MEBIR-rendszer tanúsítványával, errôl külön kézikönyv készült. Februárban tehát esedékes volt az ISO 9001:2000 szabvány szerinti felügyeleti audit, míg az AQAP 2110:2003 katonai minôségirányítási rendszernek a megújító auditja, mivel a kiadvány 2006-ban megváltozott. (Az ISO 3834, illetve MSZ szerinti auditok most nem voltak esedékesek.) 2008-ban a társaság vezetése úgy döntött, hogy kifejleszti és bevezeti az ISO 14001:2004 szerinti környezetirányítási rendszert. A rendszer bevezetésére Takács László gyártásfejlesztési vezetô mint környezetirányítási megbízott kapott feladatot. A rendszer kiépítése 2008 nyarán kezdôdött a Denkstatt Kft. felkészítô segítségével. A fejlesztés során alapvetô cél volt, hogy ezt a rendszert is integráljuk a kézikönyvbe, és lehetôleg együtt, egy idôpontban kerüljön sor a minôségirányítási és a környezetirányítási auditra. A környezetirányítással kapcsolatos új szabályozások, eljárásutasítások bekerültek a rendszerdokumentumok közé, a belsô minôségirányítási audittapasztalattal rendelkezô auditor kollégák pedig képzést kaptak a környezetirányítási auditálás szabályairól. A KIRrendszer belsô auditja így a tervezett ütem szerint végrehajtható volt, és a 2008-as évet tárgyaló vezetôségi átvizsgáláson már teljes körûen tudtuk értékelni nemcsak a minôségirányítási, hanem a környezetirányítási rendszert is. Eközben megkerestük a TÜV Nord Kft.-t, amely nemcsak a minôségirányítási rendszerek, hanem a környezetirányítási rendszer tanúsítására szolgáló akkreditációval is rendelkezik, így kézenfekvô volt ôket felkérni az integrált rendszer tanúsítására. (A TÜV Nord munkatársai már évek óta az ISO 9001:2000 rendszer auditorai.) Tehát az auditon való megfelelés egyik kihívása idén ennek az integrált rendszerauditja, ezen belül a környezetirányítási rendszer tanúsító auditja volt. A másik kihívás az AQAP 2110 NATO-kiadvány 2006-os változásának megújító auditja volt. Ebben az esetben alapvetô változás a rendszerben, illetve a szabályozásban nem volt, viszont a megváltozott kiadványok megfelelô behivatkozása a rendszerdokumentumokban jelentett többletfeladatot. Az AQAP NATO-kiadványok tanúsító auditjaira a HM FLÜ rendszerfelügyeleti osztályának van akkreditációja. A TÜV-vel és a HM FLÜ-vel sikerült úgy ütemezni az auditidôpontokat, hogy az integrált ISO és ISO auditot néhány napon belül követte az AQAP-audit. Az integrált ISO 9001 és ISO rendszer auditjára két minôségirányítási auditor és egy környezetirányítási auditor érkezett. Mind a felügyeleti, mind a tanúsító audit eredményes volt, néhány jobbító javaslattal kiegészítve. A következô AQAP-auditra meglepetésünkre három auditor jött, és nemcsak a katonai többletkövetelményeket, hanem az alap ISO 9001 szabvány követelményeit is górcsô alá vették. A záróértekezleten a vezetô auditor egy nem megfelelôséget állapított meg, néhány jobbító javaslattal kiegészítve. Mivel a nem megfelelôség kijavítására a helyszínen javító intézkedést hoztunk (dokumentumpontosítás), így a a vezetô auditor javaslatot tett a tanúsítvány megújítására. Tehát a február az auditokra való elôkészületek és az auditok végrehajtása miatt zsúfolt, de egyben eredményes is volt. És márciusban a belsô auditok újból elkezdôdnek KRASZTINA ZOLTÁn Típusbizonyítványra vár az új H 14-es M inden bizonnyal még márciusban megkapja a típusbizonyítványt az új H 14-es katonai jármû. A mûszaki részletekrôl, valamint a terhelt és üres állapotban is elvégzett vizsgálatokról érdeklôdtünk a Jármû Kft. szakembereinél. Az új H 14-es a katonai jármûcsalád legkisebb tagja, amely kéttengelyes, összkerékhajtású. Ránézésre kicsi köztük a különbség, a valóságban azonban nagy abban az értelemben, hogy az egyik fülkéje páncélozásra elôkészített, így utólagos páncélozás szerelhetô rá, ami védelmi képességet biztosít repeszek, robbanóaknák, lôszerek ellen mondta Peski Vilmos konstrukciós csoportvezetô. A két katonai terepjáró hajtáslánca ugyanaz: 240 kilowattos, hathengeres dízelmotor dobog bennük, ami lényegesen erôsebb erôforrást jelent, miután a régi típusban csak 206 kilowattos volt. Így lényegesen nagyobb teljesítmény és nyomaték áll rendelkezésre. A sebességváltó is változott, már nem 9, hanem 12 fokozatú, ráadásul automata és kuplungpedál sincs benne, ezt a feladatot egy pneumatikus szerkezet végzi. Folytatás a 10. oldalon.

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám 2009. november-december www.raba.hu Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú

Részletesebben

A John Deere. ismét a Rábát választotta

A John Deere. ismét a Rábát választotta 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 2. szám 2012. március www.raba.hu A John Deere Rába futómûveken az Uralon túl 4 5. oldal ismét a Rábát választotta 2 3. oldal A RÁBA AZ ELMÚLT ÉVEKBEN

Részletesebben

A polgári piacban rejlik a fô kihívás. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Integrált jármûipari termékek

A polgári piacban rejlik a fô kihívás. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Integrált jármûipari termékek 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 8. szám 2008. augusztus-szeptember www.raba.hu Integrált jármûipari termékek és technológiafejlesztô rendszer kutatása 3. oldal A Nemzeti Technológiai

Részletesebben

Tengelycsuklóteam: nagy szeletet a tortából! 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2008 elején ismét trendszerû növekedés, dinamikusan bôvülô

Tengelycsuklóteam: nagy szeletet a tortából! 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2008 elején ismét trendszerû növekedés, dinamikusan bôvülô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 5. szám 2008. május www.raba.hu 2008 elején ismét trendszerû növekedés, dinamikusan bôvülô nyereség 2 3. oldal A gyôri Rába-csoport 2008 elsô negyedévében

Részletesebben

Hôkezelôteam: gyorsaság és partnerség 6 7. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal

Hôkezelôteam: gyorsaság és partnerség 6 7. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 4. szám 2008. április www.raba.hu Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal A Rába Nyrt. mai napon megtartott közgyûlése elfogadta az igazgatóság

Részletesebben

Élesben zajlik a kovácsüzem modernizációja. 6 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Válságkörnyezetben is stabil mûködési

Élesben zajlik a kovácsüzem modernizációja. 6 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Válságkörnyezetben is stabil mûködési 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 4. szám 2009. május www.raba.hu Válságkörnyezetben is stabil mûködési profit 2 3. oldal A jármûiparban tapasztalható globális válság hatása tükrözôdik

Részletesebben

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 3. szám 2012. május www.raba.hu A Rába közgyûlése egyetért a társaság hosszú távú céljaival 2 3. oldal 12 13. oldal A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE

Részletesebben

Miniszterelnök. a Rábánál. 2 3. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Katonai minôsítô vizsgálatok. Új kompetencia: irányított elhûtési technológia

Miniszterelnök. a Rábánál. 2 3. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Katonai minôsítô vizsgálatok. Új kompetencia: irányított elhûtési technológia 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXII. évfolyam 3. szám 2010. március www.raba.hu Miniszterelnök Katonai minôsítô vizsgálatok 10. oldal a Rábánál 2 3. oldal Március elsô felében zajlottak a H18.240DAE-

Részletesebben

Korszerûsítés után és elôtt a futómûszerelde

Korszerûsítés után és elôtt a futómûszerelde 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LIX. évfolyam 8. szám 2007. október www.raba.hu Elkészült a Városrét elsô háza 2. oldal Szeptember végén kezdtek beköltözni az elsô lakók a városréti Amarillisz-kertbe,

Részletesebben

Új huzallal kevesebb leállás a hegesztôknél

Új huzallal kevesebb leállás a hegesztôknél 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 2. szám 2008. február www.raba.hu Új huzallal kevesebb leállás a hegesztôknél Rába: 4 milliárd feletti EBITDA, 10 milliárd alatti nettó hitelállomány

Részletesebben

Akik a hibák belsejébe is belelátnak

Akik a hibák belsejébe is belelátnak 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 3. szám 2008. március www.raba.hu Hivatalosan elindult a Suzuki Splash gyártása 10. oldal A Rába Alkatrészgyártó Kft. jelentôs megrendelôje, a Magyar

Részletesebben

Döntés személyekről és részvényekről

Döntés személyekről és részvényekről 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2006. október április KÖZGYŰLÉST TARTOTTUNK Döntés személyekről és részvényekről A tartalomból: Új ÜT-testületek: Alakuló ülések

Részletesebben

Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás

Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás 2 A PORTFOLIO.HU KLUB VENDÉGE VOLT PINTÉR ISTVÁN Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás A Portfolio.hu Klub havi rendszerességgel vendégül látja az adott időszak úgymond legizgalmasabb tőzsdei kibocsátóit.

Részletesebben

Húsz midibusz alváz Norvégiába

Húsz midibusz alváz Norvégiába 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LIX. évfolyam 6. szám 2007. június-július www.raba.hu Húsz midibusz alváz Norvégiába 8. oldal Oracle verzióváltási projekt a Rábánál 2. oldal Az Oracle névvel elôször

Részletesebben

Felfutás elôtt a tengelycsuklógyártás. 5 6. oldal. Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal

Felfutás elôtt a tengelycsuklógyártás. 5 6. oldal. Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 5. szám 2011. október-november www.raba.hu Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal A RÁBA JÁRMÛIPARI HOL- DING NYRT. EGY ÉVVEL EZE-

Részletesebben

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXVII. évfolyam 3. szám 2015. június www.raba.hu A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 2 3. oldal A MERITOR VÁLLALAT MÁR HOSSZÚ IDEJE A RÁBA MEGBÍZHATÓ PARTNERE.

Részletesebben

JELENTÔS, 17,9 SZÁZALÉ- KOS NÖVEKEDÉS MELLETT 31,1 MILLIÁRD FORINTOS ÁRBEVÉTELT KÖNYVELHE- TETT EL A TÁRSASÁG 2012 ELSÔ KILENC HÓNAPJÁBAN.

JELENTÔS, 17,9 SZÁZALÉ- KOS NÖVEKEDÉS MELLETT 31,1 MILLIÁRD FORINTOS ÁRBEVÉTELT KÖNYVELHE- TETT EL A TÁRSASÁG 2012 ELSÔ KILENC HÓNAPJÁBAN. 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 6. szám 2012. november www.raba.hu Markáns növekedés a Rábánál 2 3. oldal JELENTÔS, 17,9 SZÁZALÉ- KOS NÖVEKEDÉS MELLETT 31,1 MILLIÁRD FORINTOS ÁRBEVÉTELT

Részletesebben

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 5. szám 2004. 2006. október május SIKERES ELSŐ NEGYEDÉVÜNK Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény A Rába-csoport a 2006 első negyedévében

Részletesebben

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 2. szám 2006. 2004. FEBRUÁR október KEZDŐDIK A KÉPZÉSI SOROZAT Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel A tudás alapú társadalom, valamint a

Részletesebben

Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 4. szám 2012. július www.raba.hu Új vizsgálóberendezések a fejlesztések szolgálatában 7 8. oldal Új Igazgatósági és Felügyelô Bizottsági tagok a Rábánál

Részletesebben

Növekedés minden területen

Növekedés minden területen 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2005. október április JUTALOMJÁTÉK A FUTÓMŰBEN Növekedés minden területen Mindezt dr. Szőcs Károlytól, a Rába Futómű Kft. értékesítési

Részletesebben

Folytatódó pozitív trend

Folytatódó pozitív trend 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 11. szám 2005. 2004. november október GYORSJELENTÉS A RÁBA RT. HARMADIK NEGYEDÉVÉRŐL Folytatódó pozitív trend A tartalomból: Paritásos testület

Részletesebben

Új generációs Rába-termékek

Új generációs Rába-termékek 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 1. szám 2011. január www.raba.hu Új generációs Rába-termékek 2. oldal Hosszú távú stratégiai együttmûködés született 4. oldal 5 ÉVRE SZÓLÓ STRATÉGIAI

Részletesebben

Szükség van ránk és a fejlesztéseinkre

Szükség van ránk és a fejlesztéseinkre 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 9. szám 2006. 2004. szeptember október MOSZKVÁBAN JÓL SZEREPELTÜNK Szükség van ránk és a fejlesztéseinkre Egyedüli magyar cégként csak a Rába

Részletesebben

PIACI POZÍCIÓINKAT ERÔSÍTIK A FEJLESZTÉSEK. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre

PIACI POZÍCIÓINKAT ERÔSÍTIK A FEJLESZTÉSEK. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 5. szám 2013. október www.raba.hu A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre 6 7. oldal HÁROM EGYETEM CSAPATÁT IS TÁMOGATTA A RÁBA A GÖNYÛN TARTOTT

Részletesebben

ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés

ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 6. szám 2013. december www.raba.hu 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 2. oldal EGY ÉVVEL EZELÔTT A RÁBA 2012-ES ÉVÉT ÚGY ÉRTÉKELTEM,

Részletesebben

Tovább javuló üzemi eredmények

Tovább javuló üzemi eredmények 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 8. szám 2006. 2004. augusztus október VESZTESÉGES ÉVEK UTÁN POZITÍV NEGYEDÉVEK Tovább javuló üzemi eredmények A Rába-csoport működését 2006 második

Részletesebben

Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot

Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 6. szám 2004. 2006. október június TENGELYTESTEK NYUGAT-EURÓPÁBA Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot A Rába Futómű Kft. a napokban aláírta a

Részletesebben

Versenyképes, új futóműüzletág alakul

Versenyképes, új futóműüzletág alakul 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 6. szám 2004. 2005. október június ELINDULT A DELTA 2006 PROJEKT Versenyképes, új futóműüzletág alakul A Rába Futómű Kft. úgy szeretne eljutni

Részletesebben

Milliárdos nyereséget produkált a Rába Nyrt.

Milliárdos nyereséget produkált a Rába Nyrt. 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 11. szám 2006. 2004. november október POZITÍV A NETTÓ EREDMÉNY IS Milliárdos nyereséget produkált a Rába Nyrt. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett

Részletesebben