P Á L Y Á Z A T A NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁLTAL MEGHIRDETETT KERTVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P Á L Y Á Z A T A NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁLTAL MEGHIRDETETT KERTVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA"

Átírás

1 P Á L Y Á Z A T A NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁLTAL MEGHIRDETETT KERTVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE Készítette: SZEDLÁK IRÉN Nyíregyháza Szélsőbokori út 129/a.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. RÖVID BEVEZETŐ, SZAKMAI, PEDAGÓGIAI HITVALLÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 5 3. VEZETŐI PROGRAM Helyzetelemzés, eredmények Az intézmény helyi sajátosságai 8 Személyi feltételek 11 Az óvoda tárgyi és dologi feltételei Pedagógiai munka Minőségbiztosítás, ellenőrzés, értékelés Az óvoda kapcsolatrendszerei Elképzelések, fejlesztési lehetőségek Az intézmény helyi sajátosságai Működési feltételek Pedagógiai munka Minőségbiztosítás Az óvoda kapcsolatrendszere ÖSSZEGZÉS

3 1. Rövid bevezető A Vezetői Programot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által az Oktatási Közlöny I. évfolyam 2. számában, január 26. -án közzétett Kertvárosi Csicsergő Óvoda (4400. Nyíregyháza, Dugonics út. 16.) óvodavezetői állására meghirdetett kiírásának megfelelően állítottam össze. A Vezetői Programban hitvallást teszek arról, hogy intézményünk nevelő fejlesztő munkáját, eddigi szakmai önállóságát megtartva, értékeik továbbfejlesztését, a partnerközponti intézményi működtetést tekintem legfőbb feladatunknak, összhangban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közoktatási Intézményrendszer Működésének Fenntartói Minőségirányítási Programjával. Ennek megvalósítását biztosító elképzeléseimet fogalmaztam meg e vezetői pályázatomban. Köszönetet mondok az intézmény valamennyi dolgozójának, vezető társaimnak és a Fenntartó Önkormányzat Oktatási Irodájának, akiktől bíztató támogatást kaptam pályázati programom megírásában. Szakmai, pedagógiai hitvallás Ami az ember lehet, annak kell lennie. Hű kell, hogy legyen természetéhez, de csak az érdemes a vezető névre, aki elkötelezetten vezeti csapatát az általa látott cél felé. Az első feltétel, hogy higgyen a célban, a második, hogy elkötelezetten vezessen a célhoz. (A. Maslow) 1972 júniusától vagyok óvónő. Az óvodapedagógusi pályát hivatásszeretetből választottam. Pedagógiai munkámat a gyermekek szeretetére, folyamatos szakmai fejlődésre és a jó munkahelyi közösség kialakítására építettem. 3

4 1996 óta vagyok a Kertvárosi Csicseregő Óvoda vezetője. Az eltelt idő alatt közösen a munkatársaimmal együtt megteremtettünk egy olyan intézményt, ahová a szülők szívesen hozzák a gyermekeiket, a gyermekek jól érzik magukat és az itt dolgozók, pedig otthonuknak tekintik a munkahelyüket. Az elmúlt 15 évben bekövetkezett társadalmi változások újabb kihívásokat jelentenek a pedagógia elmélete és gyakorlata számára. Az óvodai nevelés irányába is megfogalmazódnak igények, melyek új kihívások elé állítják az óvodapedagógusokat. egyre több az olyan gyerek, aki 7 éves korig marad óvodában, (szakvélemény alapján) törvény előírja az eltérő nevelési igényű illetve az etnikai kisebbségek integrációját, óvoda-iskola átmenet kérdésének működési rendszere kidolgozatlan, komoly hangsúlyt kell kapnia az érzelmi-erkölcsi nevelésnek, mert ez alapozza meg a személyiség szocializációját, növekedett az átlagtól eltérő fejlődésű gyermekek száma, sok a részképességgyenge, tanulási nehezítettséggel, beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő gyermek, ezért az egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés fokozottan hangsúlyossá vált, esélyegyenlőség biztosítása minden gyermek számára. Megfelelő arányban és súllyal, komplex módon kívánom ezeket, a feladatokat kezelni. Ilyen irányba kell erősíteni az intézmény szakmai törekvéseit, megtartva eddigi értékeinket és az óvodapedagógusok módszertani szabadságát. 4

5 3. Vezetői program A vezetői programom célja, az intézmény eredményes irányítása a Tevékenységközpontú Óvodai Programunk céljainak elérése érdekében. Az óvodában folyó nevelőmunka feltételeinek biztosítása a közvetlen és közvetett partneri igényekhez igazodva. A vezetésre vonatkozó főbb elveim: Eredményeink megtartása és további javítása az óvodai élet minden területén, csak minőségi munkavégzéssel lehetséges. Fontosnak tartom a társadalomra való nyitottságot, a rugalmas és ésszerű alkalmazkodást és a nyilvánosságot. A módszertani kultúra fejlesztését, a modern technikai eszközök alkalmazását. Vezetési gyakorlatomban messzemenően érvényesíteni kívánom a demokratizmus elvét. Az óvodai munka tervezésében, szervezésében, irányításában értékelésében számítok a széles nyilvánosságra. A jól előkészített, széles bázison alapuló döntésekért személyes felelősséget vállalok. A Közalkalmazotti Tanács véleményére a jövőben is építek, a dolgozókat érintő valamennyi kérdésben. Vezetői munkámban továbbra is nagyon fontosnak tartom a személyes és közvetlen kapcsolattartást az intézmény partnereivel. A szülői munkaközösség vezetőivel és tagjaival kialakított munkakapcsolat kiemelten fontos segítség óvodánk feladatainak színvonalas megvalósításában. Lehetőségeink szerint a magas színvonalon végzett munka elismerése, (kitüntetés, jutalomra való felterjesztés). A fenntartóval, a városrész intézményeivel, lakóival való jó kapcsolat ápolása intézményi céljaink sikeres megvalósítása érdekében. 5

6 3.1. Helyzetelemzés, eredmények Az intézmény alapító okirata, SZMSZ szerinti működése Az intézmény Alapító Okiratának száma: 87/2008.(III. 31.) kg. Sz. hat. Hatályba lépés időpontja: március 31. Helyi feladatok: Óvodai nevelés, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, intézményi közétkeztetés, önköltséges gyermektanfolyamok szervezése, helységek, eszközök bérbeadása Férőhely módosítás: nem történt (Az új Pedagógiai Program elfogadása után átdolgozásra kerül az óvoda házirendje is) Az intézményben biztosítva vannak a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek. Az óvoda működése megfelel az Alapító Okiratban és az SZMSZ-ben meghatározottaknak. Az intézmény gazdálkodási jogköre: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A munkamegosztás a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét együttműködési megállapodás rögzíti a Kincskereső Óvodai Gondnoksággal Az intézmény helyi sajátosságai Intézményünk 4 épületben működik. A központi és tagóvodák közötti távolság km. A központi óvoda Dugonics út. 16. sz. alatt található. Jól felszerelt, korszerű berendezéssel ellátott óvoda, parkosított udvar, pancsolásra alkalmas medence, füves tornapálya, gazdag játéktevékenységre alkalmat adó udvari játszóhelyek jellemzik. Nevelő munkában fontos jelentőséggel bír, az egészség és környezetvédelemre nevelés, hagyományőrzés, felzárkóztatás, családgondozás. A családok szívesen vállalnak aktív szerepet az óvodai nevelésben is. A kertváros legrégebben működő óvodája a Kassa utcai tagóvoda, melyet családi házból alakítottak ki. Hangulata családias, helységei nyugodt játékterek kialakítására alkalmasak, jól felszerelt, ízlésesen berendezett belső tér, változatos programok, sokoldalú fejlesztés lehetőségei várják az óvodásokat. Kiemelten foglalkoznak a néphagyományőrzéssel és a környezettudatos magatartás megalapozásával. 6

7 Az épület részleges felújítása 2004-ben megtörtént, folytatása indokolt, a külső udvari játszóhely fejlesztésével is. A legkisebb óvodánk a Manda bokori tagóvoda, az iskola épületében működik. Férőhely kihasználtsága az utóbbi években gyengült. Az okokat vizsgáljuk. Az épület felújítása szükséges, berendezései, tárgyi felszereltsége jó. A gyermekek mozgásfejlesztésére jól kihasználják az udvar, a közeli tornapálya és a közösségi ház adta lehetőségeket. A családokkal való kapcsolattartásra jellemző az óvoda iránti segítőkészség, kölcsönös bizalom és elfogadás. Az iskola elköltözésével romlott a kihasználtság. Felsősima tagóvoda. Ez az óvoda van a központi óvodától a legtávolabb. Épülete és udvara kiváló feltételeket biztosít a gyermeknevelés számára. Ide jár, a legtöbb hátrányos helyzetű gyermek. Az itt dolgozók arra törekednek, hogy a gyermekeket az óvodába lépés első pillanatától szeretetteljes, családias légkör vegye körül. Folyamatosan törődnek és segítenek a Családsegítő Központtal, a Vöröskereszttel, a gyermekorvossal, védőnővel együtt a hátrányos helyzetű családoknak. Az épület felújítása 2007-ben elkezdődött, folytatása szükséges. A gyermeklétszám alakulása csoportonként Dugonics óvoda. Férőhelyek száma: 100 fő. Csoportok száma: 4 Októberi létszám Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos h Kisebbségi Kassa tagóvoda. Férőhelyek száma: 50 fő. Csoportok száma: 2 Októberi létszám Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos h Kisebbségi Manda tagóvoda. Férőhelyek száma: 25 fő. Csoportok száma: 1 Októberi létszám Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos h Kisebbségi Felsősima tagóvoda. Férőhelyek száma: 25 fő. Csoportok száma: 1 Októberi létszám Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos h Kisebbségi

8 CSICSERGŐ ÓVODA összesen. Októberi létszám Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos h Kisebbségi A pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszámának alakulása Munkakörök Alkalmazottak száma %-os megoszlás Óvodapedagógus 17 59% Gyógypedagógus - - Dajka 10,5 28% Kisegítő személyzet 1, 5 6% Óvodatitkár 1 3% Összesen: 30 fő 100% Az óvodai étkeztetés ellátásáról Az óvodában az étkeztetést a Sodexho Kft. látja el. Az étel mennyisége és minősége megfelelő. Kapcsolatunk a konyha vezetésével jó. Az étkezést naponta 160 gyermek veszi igénybe. Étkezést nem igénylő gyermek nincs. Megkülönböztetett étkezésbe részesül 6 gyermek.(cukorbeteg, tojás tej - liszt érzékenység) Kihasználtság, leétkezett adatok alapján (%) Dugonics út. Kassa u. Felsősima Mandabokor CSICSERGŐ

9 Személyi feltételek Személyi feltételek Alkalmazottak köre ( fő) Pedagógiai képesítéssel rendelkező, pedagógiai munkát végző főállású óvónők száma Egyéb munkakörben pedagógiai munkát segítő főállású dajkák száma Személyi feltételek Egyéb nev.munkát segítő, felsőfokú végzettségű másod.áll.száma (óvodaorvos, védőnő) Jelenleg (fő) Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak Képzés típusa Szak- és továbbképzés Pedagógus szakvizsga Egyéb képesítések Jelenleg (fő) Tervezés 2014-ig (fő) 7 9 Fejlesztő ped. 1 2 Sindelar vizsgálat és fejlesztési módszerek Matematikai tanulás zavarai BME Közoktatás vezetői szakvizsga Életvezetési ismeretek 7 7 Bábjáték az óvodában 1 2 Vizuális technikák 6 8 Egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakirányú 1 2 végzettség Számítógép-kezelői Minőségirányítás az óvodai gyakorlatban Szak- és továbbképzés 3 5 Nyelvvizsga 2 2 Gyógyped - 1 Logopédiai asszisztens - 2 Tanulásban akad. 1 2 Egyéb munkakörben főállásúak száma - Dajkaképző fűtő, udvaros - óvodatitkár, gondnok - konyhai dolgozók - Alkalmazottak száma 1 2 Nem pedagógus Egyéb képesítés (szakiskola) Érettségi 2 4 9

10 Az óvoda tárgyi és dologi feltételei Az intézményi költségvetésben rendelkezésünkre álló előirányzatok biztosították az óvoda zavartalan működését. A fenntartó támogatásával lehetőségünk volt olyan átalakítási, beszerzési munkák elvégezésére, amelyek az óvodánk működésének minőségi javítását eredményezte. Vezetői munkám során az óvoda tárgyi feltételeinek javítására folyamatosan nagy hangsúlyt fektettem. A költségvetés által biztosított, felújítási és karbantartási munkákat évente elvégeztük. Az épületek folyamatos karbantartása mellett, a karbantartó értékes napi munkája ellenére is felmerülnek olyan megoldásra, felújításra váró feladatok az óvodákban, amelyek meghaladják az intézmény költségvetésének lehetőségeit, csak újabb fenntartói támogatásból oldhatóak meg (pl. homlokzat felújítása, nyílászárók cseréje, parketták, vizesblokkok felújítása, tetőjavítás, járdák). A tárgyi és szakmai ellátottság fejlesztéséhez nagymértékben hozzájárultak: a sikeres pályázatok az önkormányzati képviselők által juttatott anyagi támogatások a szülői, szponzori támogatások alapítványi támogatások Pályázati lehetőségeket igyekszünk kihasználni, de egyre kevesebb az óvodákra kiírt pályázat. Az elmúlt években a Közoktatási Közalapítvány pályázatain nyertünk, közlekedési pálya, közlekedési eszközök fejlesztésére, udvari játék tevékenységek fejlesztésére, közös pályázaton nyertünk a Bóbita, Margaréta és Csicsergő Óvoda, a Kompetencia Alapú Nevelés megismerése és elterjesztése pályázaton. Részt veszünk a város által benyújtott Esélyegyenlőségi és Kompetencia elterjesztése EU-s pályázatokban. Minden évben sikerrel pályázunk úszásoktatásra, sportrendezvényekre. 10

11 Pályáztunk a Szelektív Hulladék Gyűjtésre sikerrel, így a szülőket is bevonva szelektíven biztosítjuk a műanyag, papír és fémhulladék összegyűjtését. A dologi és tárgyi feltételek, valamint az eszközrendszer javításához nagymértékben hozzájárult az e célból létrehozott Ezer élmény - Ezer játék Közhasznú Óvodai Alapítványunk. Bevételeiből folyamatosan tudjuk bővíteni, cserélni a csoportok játékállományát, bútor, berendezési tárgyait. Alapítványunk 1% visszatérítésből minden évben több mint 200e Ft-ot kapott mely csoportszobai gyermekbútorok vásárlására, készítésére, illetve karácsonyi játékvásárlásra, bábok, hangszerek és mozgásfejlesztő eszközök vásárlására lett fordítva. Michelin Hungaria Kft támogatásával megújult a központi óvoda udvara. Költségvetést kiegészítő támogatások kimutatása: Év Ezer élmény Ezer játék Alapítvány Pályázat Egyéb források 2004/ / / / / folyamatban Pedagógiai munka A tartalmi munka helyzetképe A helyi nevelési programunk a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelés értékeire épít, mely magában foglalja a teljes gyermeki személyiség fejlesztését tevékenységek által és tevékenységeken keresztül. A Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programunk biztosítja: a gyermekközpontúságot a nevelés elsődlegességét a nyugodt, érzelmi biztonságot adó nevelési légkört 11

12 az esztétikus környezetet a játék elsődlegességét az esélyegyenlőség megteremtését a differenciált egyéni bánásmódot a gyermeki jogok érvényesítését a gyermekek mozgásigényének kielégítését, testi épségének védelmét a külső környezet felé nyitott nevelési légkört az óvodapedagógus szakmai önállóságának tiszteletben tartását Kiemelt nevelési feladataink: A hazai táj a szülőföld szeretetére, a környezeti és természeti értékek megőrzésére, védelmére nevelni a gyermekeket Egészséges életmód, egészséges életvitel igényeink megalapozása A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása szociális és értelmi képesség terén Esélyegyenlőség biztosítása a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek Kommunikációs és kooperációs nevelés A gyermekek számára biztosítani a játék szabadságát, a játékon belüli fejlesztés lehetőségeit, a differenciálást és a tehetséggondozást. A testület a gyermekekhez, mint egyedi, mással nem helyettesíthető individuumokhoz és szociális lényekhez, az életkori sajátosságok és egyéni szükségletek, különbségek ismeretében közelít. A feltételrendszerrel, a tevékenységek tudatos befolyásolásával segítik a személyiség kibontakozását, tekintettel az eltérő adottságokra, képességekre, szokásokra, nembeli, érésbeli, vérmérsékleti különbségekre, és a családok értékrendjének sokféleségére. A sajátos nevelési igényű gyermekek harmonikus személyiségfejlődésének biztosításához különleges gondozási igényüket kielégítve, törekszünk a másságot elfogadó környezet folyamatos fenntartására. A Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programon belül került szabályozásra az intézmény gyermekvédelmi feladatellátása, esélyegyenlőségi programja, amely teljes mértékben megfelel az aktuális jogszabályi elvárásoknak. A nevelőtestület munkáját úgy szervezzük, hogy az összes gyermeknek, ezen belül minden egyes gyermeknek megfeleljen, segítse az esélyegyenlőség megalapozását. 12

13 A tartalmi munka erősségei: Az óvodapedagógusok alapdiplomán kívüli végzettségei a segítő alkalmazottak iskolai végzettségén túli, képességbeli kompetenciái Alkotó, együttműködő alkalmazotti közösség IMIP- ben szabályozott működési rendszer a teljes partneri körre vonatkozóan Fejlődés Napló (bemenet - kimenet szabályozás) Gyermeki fejlődés nyomon követése (a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program melléklete) Fejlődési lapok Képességfejlesztő lapok Szempontok a gyermekekről történő bejegyzések elkészítéséhez Neveltségi szint vizsgálati mérőlapok A szülői elvárásoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően megvalósuló programjaink: Színvonalas részvétel városi rendezvényeken. ügyességi, mesemondó, közlekedési ismeretek, versenyek Országos és városi szinten eredményes szereplés gyermekrajz pályázatokon Hagyományteremtő szándékkal megszervezett rendezvénysorozatok. Oviparádé, mikulástorna, egészséghét. Tagóvoda-találkozók nyári tábor, közös kirándulás a szülőkkel. Az elmúlt évek tapasztalatai mutatják, óvónők jó szakmai felkészültséggel végzik munkájukat. A nevelőtestület pedagógiai kultúrája és megújulási készsége példamutató. (A szakvizsgázók és a módszertani tanfolyamokon való részvétel aránya magas.) Megállapítható, hogy a szakmai önállóság, önértékelő képesség kibontakozott, az óvónők megtalálták azokat a fejlesztési módszereket melyek alkalmasak a pszicho szociális és szociokulturális okok miatt hátrányban lévő gyermekek fejlesztéséhez szükségesek. Örvendetes, hogy testületen belül jó a munkakapcsolat, alkotó légkör uralkodik. Biztosítottak voltak a képzés, önképzés, a továbbképzés és a szakmai konzultációk lehetőségei a dolgozók részére, a kidolgozott továbbképzési terv szerint és igény szerint. Munkatársaim döntő többsége innovatív szemléletű, fogékony az új szakmai és módszertani ismeretekre. 13

14 Aktívan bekapcsolódtunk a bázis óvodák által szervezett munkaközösségek munkájába, minden lehetőséget megragadtunk belső értékeink megmutatására, elkészült óvodánk honlapja, innovációs pályázatok, publikációk, gyakorlati bemutatók, továbbképzések szervezése. Kerestük a lehetőséget a költségvetési forráson kívül, az intézmény anyagi helyzetének javítása érdekében. Sikeres pályázatokat készítettünk. Kiemelten kezeltük a hátrányos helyzetű, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek felzárkóztatását ezek családjaival való kapcsolattartást. E tekintetben nagy figyelmet szenteltünk a felsősimai tagóvodára. Sikereket értünk el, a különböző képességbeli hiányosságok kiszűrésében és lehetőség szerinti korrigálásában.(látás, hallás, mozgás, problémák, diszlexiára utaló jelek, beszédzavarok). Időben irányítottuk a szülőt megfelelő szakemberhez. A külső tagóvodák helyzete nem javult logopédiai ellátás szempontjából, de eredményként könyvelhető el, hogy a szűrővizsgálatokat már helyben végzik el a szakemberek. Az óvodáink az elmúlt öt évben többször megmutatták belső értékeinket, vállaltak bemutató foglalkozásokat, nyíltnapokat, hospitálásokat. Megőriztük a korábban kialakult nevelési értékeinket és igazodtunk a társadalmi igényekhez Minőségbiztosítás, ellenőrzés, értékelés Óvodánkban minőségfejlesztési támogató csoport működik. Minőségpolitikánkban megfogalmaztuk, hogy - Óvodánk kötelezi magát minden belső és külső tevékenységében, hogy törekszik partnerei igényeinek minél teljesebb körű kielégítésére, rugalmasan alkalmazkodva a bennünket érintő kihívásokhoz. - Intézményünk elsősorban a gyermekek, és szüleik igényeinek kíván megfelelni és érdekeiket szolgálni. - Nevelőmunkánk során kiemelt feladatunknak tekintjük az egészséges életmód szokásainak megalapozását, a játékon belüli fejlődés lehetőségeinek megteremtését, az egyéni bánásmód alkalmazását, az iskolai életmódhoz szükséges készségek, képességek kialakítását. 14

15 - Széleskörű tevékenységrendszerrel segítjük a gyermekek személyiségének sokoldalú és hatékony fejlesztését. - A gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó tevékenységeket biztosítunk. - Szeretetteljes, családias légkör kialakítását tartjuk fontosnak, amelyben a gyermekek biztonságot, törődést, odafigyelést, bizalmat éreznek. - Gazdagítjuk a természeti, földrajzi környezet kínálta nevelési lehetőségeket (természeti jelenségek, változások megismerése, természetszeretet kialakítása, a természet védelmére nevelés területeinek bővítése). - Minőségpolitikák megvalósításával szeretnénk elérni, hogy a gyermekek egészséges, testileg, szellemileg fejlett, kiegyensúlyozott, nyitott személyiséggé váljanak. - Intézményünk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásaink minőségének fejlesztése minden dolgozó személy felelőssége. - Nálunk a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak belső és külső képzése, a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése. - Minőségpolitikánk lehetővé teszi a környezettől való előnyös különbözőség elérését, mely intézményünk jövőjének záloga. Az elmúlt időszakban a partneri igény és elégedettségmérés keretében három kört céloztunk meg. A szülőket, az általános iskolai tanítókat és az intézmény dolgozóit. Elemeztük, értékeltük a felmérések eredményeit, melyeket beépítettünk az intézményi gyakorlatba. Így megtörtént a teljesítményértékelés kidolgozása, melynek bevezetése júniustól lesz aktuális. A teljesítményértékelés kifejezetten az óvoda dolgozóinak egyéni teljesítményét hivatott figyelemmel kísérni és értékelni. Az óvodai nevelőmunka ellenőrzése Az ellenőrzés feladata, hogy ezt a pedagógiai önállóságot tiszteletben tartva, továbbfejlesztve növelje az óvodapedagógus pedagógiai hatékonyságát. Az óvoda vezetőségének egyik legfontosabb feladata a jó szociális klíma kialakítása, fenntartása, amely során letompul az ellenőrző és ellenőrzött személy felszíni érdekellentéte, és a nevelés eredményességének javítása hatja át az abban érintetteket. Így fel sem merülhet a mindenáron való hibakeresés, helyette a segítő, fejlesztő szándék elve feltételezett. 15

16 Az óvodában folyó vezetői ellenőrzések rendszere: Az ellenőrzés célja: Visszacsatolás a valóság, a gyakorlat és az elképzelt célok összevetése érdekében verbális, közvetlen illetve közvetett tapasztalatszerzés formájában: A Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program megvalósulásának nyomonkövetése, valamint a dokumentumok egymásra épülése Az országos óvodai alapprogram Az óvoda helyi nevelési programja Az óvoda minőségbiztosítási rendszerének működtetése IMIP szabályozás Az óvoda éves munkaterve Az óvodai munkaközösség programterve A gyermekcsoportok nevelési, tevékenységi programterve A gyermekek egyéni fejlettségét feltáró és fejlesztési feladatait (prevenció, korrekció) tartalmazó dokumentum Az ellenőrzés folyamata: Éves ellenőrzési terv Tervek nyilvánossága (Hirdetőtáblán) Terv pontos megvalósulása Az ellenőrzés eredményeinek visszacsatolása a napi óvodai nevelő-fejlesztő munkába Szükség esetén korrekció végrehajtás 16

17 Amennyiben a folyamatos ellenőrzés során azt tapasztaljuk, hogy a tervek vagy részfeladatok megvalósítása nincs összhangban a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program elfogadott cél és feladatrendszerével, az eltérések okainak feltárása után a nevelőtestületnek lehetősége van a szükséges korrekció megtételére. Az óvoda működésének értékelése: A fejlesztő folyamat, következő, kihagyhatatlan fázisa az, amelyben az ellenőrzés során feltárt adatokra, tényekre támaszkodva kell megvizsgálni, hogy a nevelő-fejlesztő munka és annak eredményei mennyiben felelnek meg a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programban megfogalmazott célkitűzéseknek, az intézmény törvényes működésének. Az értékelés feladata: A nevelőtestület és az egyéb munkakörben foglalkoztatottak munkájának megerősítése az erősségek előtérbe helyezésével. A hibák és hiányosságok feltárása, a pedagógusok és az egyéb munkakörben foglalkoztatottak ösztönzése ezek kijavítására, megszüntetésére, a nevelő-fejlesztő munka hatékonyságának növelése érdekében. Ösztönző rendszer Jogszabályban biztosított lehetőségek A minőségfejlesztési munkát, és a minőségi munkavégzést a 3/2002 (II.15.) OM rendelet szerint lehet anyagilag elismerni A Továbbtanulással biztosított előmeneteli rendszer (156/2001.(IX.12.) Kormányrendelet) is ösztönző hatású: - Szakvizsga megszerzése által előlépés G fizetési osztályba - 7 évenkénti továbbképzés után a bérbesorolásban való előrelépés várakozási Jubileumi jutalom a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint Az oktatási miniszter által adományozható szakmai díjak, emlékplakettek, emlékérmek, oklevelek adományozása 24/1999. (VI.25.) OM rendelet A Közgyűlés által alapított címek, díjak, kitüntetések A fenntartóval történt egyeztetés és engedély után címek adhatók Főtanácsosi- vagy tanácsosi cím Főmunkatársi vagy munkatársi cím 17

18 Tartósan magas színvonalú munkavégzés, kiemelkedő teljesítmény esetén a Kjt. 65. /3/ bekezdése szerint a bértáblában a soros előrelépés várakozási ideje csökkenthető Belső ösztönző rendszer Óvodavezető helyettesi megbízás (óvodavezetői megbízással) Munkaközösség vezetői megbízás (nevelőtestületi szavazással) Minőségfejlesztési csoportvezetői megbízás (óvodavezetői megbízással) Felelősi megbízatások (pedagógus és nem pedagógus munkakörökben) Jutalmazások, anyagi és erkölcsi elismerések Az óvoda kapcsolatrendszere Szülőkkel való kapcsolat Az együttműködés alapelvei: A családi nevelés elsődlegességének tiszteletben tartása; Megismerni és elfogadni a család hagyományait a nevelésben; A szülői jogok érvényesítését segíteni. Az együttműködés tartalma: A tevékenységközpontú óvodai nevelésünk megismertetése, elfogadtatása; Mindkét oldaláról azonos nevelési elvek közelítése; Szervezési és gazdasági területen segítség kérése; Aktív közreműködés az óvodai nevelés napi tevékenységeiben; Családlátogatások; nyílt napok; fogadóórák; szülői értekezletek; Napi találkozások; Ünnepek, ünnepélyek; Séták, kirándulások; Színház, bábszínház látogatáskor kíséret. A Partnerközpontú intézményi működés folyamatát az Intézményi Minőség Irányítási Program tartalmazza. Valamennyi tagintézmény legfontosabb partnerének a gyermeket és a szülői házat jelölte meg. Az óvoda elsősorban a családok felé nyitott, hiszen az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja is hangsúlyozza, hogy a gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda kiegészítő szerepet játszik 18

19 Minden tagóvodában nagyon fontos feladat, hogy a családok a gyermekeikkel együtt, közös programokon, rendezvényeken és az óvoda életében való aktív részvétellel megismerjék gyermekük mindennapi óvodai életét. A családokkal való kapcsolattartás formái és módszerei valamennyi tagóvoda esetében más és más, kialakult hagyományrendszerrel rendelkeznek. Tovább kívánom működtetni e hagyományokat tiszteletben tartva. A családok mentális és szociális problémáinak megoldásában, együttműködünk a Családsegítő Szolgálattal. A Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program cél- és feladatrendszere nem valósulhatna meg a többi partner, támogató, segítő együttműködése nélkül. A partnerkapcsolatok az elmúlt évek hagyományaira épülve, a helyi nevelési programban és a minőségbiztosítási munka során szabályozott, az éves Munkatervben konkretizált együttműködési terveken alapul. Az intézmény jelenlegi kapcsolattartási rendszerének megfelelően az óvoda partneri hálózat tagjainak sora az alábbiak szerint alakul: Nyíregyháza Város Közgyűlése, Oktatási Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Vezetője, valamint munkatársai a Helyi önkormányzati képviselők a Roma kisebbségi önkormányzati képviselő, Felsősima tagóvoda a Szlovák Kisebbségi önkormányzati képviselő, Manda tagóvoda az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Tanulási képességet Vizsgáló bizottság az óvodák gyermekorvosai és védőnői a bölcsődék az általános iskolák vezetői és az alsó tagozatos tanítók az Egyházak az Egészségügyi és Szociális Osztály a Gyámügyi, Gyermekjóléti szolgálat a közművelődési intézmények Színház, Bábszínház, Könyvtár, Közösségi házak. a társ óvodák: Bóbita, Margaréta, Nefelejcs Óvoda Képző és továbbképző intézmények: Nyíregyházi Főiskola, Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem, Suliszerviz, MPKKI 19

20 3.2 Elképzelések, fejlesztési lehetőségek Az intézmény sajátosságai Óvodavezetői munkámban elsődleges feladatomnak tekintem, hogy az óvodás gyermekek az uniós szabályoknak, - az eszköznormának megfelelő esztétikus környezetben, környezetbarát berendezési, felszerelési tárgyak között, a törvényi előírásoknak megfelelő csoportlétszámban, - a szülők igényeit is figyelembe véve - szakmailag jól felkészült óvodapedagógusokkal és szakképzett dajkákkal együtt szeretetteljes légkörben töltsék el mindennapjaikat. Erre szeretnék törekedni a jövőben is. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, fontos megtartani és működtetni az intézményt ebben a szervezeti formában. Valamennyi tagóvoda megtartását indokolja a be óvodázási körzet, gyermek utánpótlása. E tekintetben Manda tagóvoda külön figyelmet igényel Működési feltételek a.) Gazdálkodás Az intézmény gazdálkodásában fontosnak tartom az innovatív szemlélet erősítését. A fenntartó által biztosított költségvetési keretet az intézményben úgy kell felhasználnunk, hogy a legnagyobb hatásfokúak legyenek. Az intézményi bevétel növelésére érdekében a szabad kapacitásokat szükséges kihasználnunk. A bevételeinket a nevelési feltételek javítására fordítjuk. Pályázati tevékenységünket tovább kell erősítenünk, az érdekeltségi rendszer konkrétabb megfogalmazásával, ösztönzéssel. A nevelés tárgyi feltételeinek javítása, bővítése, belföldi és külföldi kapcsolatok szélesítése, kialakítása, egyaránt indokolja a pályázati figyelőrendszer erősítését. Nevelési szempontból is fontosnak tartom, az ésszerű takarékosságot - energia költség csökkentése, fogyóeszközök, tisztítószerek felhasználása, rendeltetésszerű használata. Építeni szeretnék a következő években is a bővülő szponzori hálózatunkra, további támogatói kapcsolatok keresése mellett. Továbbra is számítunk az Ezer élmény- Ezer játék alapítványunk anyagi támogatására. 20

Óvodavezetői. Pályázat

Óvodavezetői. Pályázat Óvodavezetői Pályázat Készítette: Heiner Andrea Szakvizsgázott óvodapedagógus és óvodavezető helyettes Budapest, 2012. március 28 VEZETÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. Az intézmény küldetése 5 1.1 Helyzetelemzés

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére PÁLYÁZAT A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére Kapja: Pályázó: Budapest Főváros XI.ker. Jánosné Szedlacsek Éva Újbuda Önkormányzatának 2030. Érd Ács u. 18. Képviselő testülete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Óvodánk adatai 1 Bevezetés 2 1. Gyermekkép, óvodakép 3 1.1. Óvodakép 3 1.2. Gyermekkép 3 1.3. Küldetésnyilatkozat 4

TARTALOMJEGYZÉK. Óvodánk adatai 1 Bevezetés 2 1. Gyermekkép, óvodakép 3 1.1. Óvodakép 3 1.2. Gyermekkép 3 1.3. Küldetésnyilatkozat 4 TARTALOMJEGYZÉK Óvodánk adatai 1 Bevezetés 2 1. Gyermekkép, óvodakép 3 1.1. Óvodakép 3 1.2. Gyermekkép 3 1.3. Küldetésnyilatkozat 4 2. Óvodánk jellemzői 5 2.1. Óvodánk személyi feltételei 5 2.2. Tárgyi

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Pinczés Katalin Klára óvodavezető 4024.Debrecen, Iparkamara u.2. II./2. Tartalomjegyzék 1. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ 2013-2017. ÉVRE

VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ 2013-2017. ÉVRE VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ 2013-2017. ÉVRE Az elkövetkező évek óvodai gyakorlatát alapjaiban meghatározó új köznevelési törvény végrehajtására vonatkozó rendeletek, a pályázat írásakor már megjelentek.

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

SZIKORA HAJNALKA INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT

SZIKORA HAJNALKA INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT 0 KELENVÖLGY ŐRMEZEI ÓVODA KINDERGARTEN IN KELENVÖLGY - ŐRMEZŐ összevont óvodák Központi cím: Budapest, 1112.Neszmélyi út 22-24. Óvodavezetői (magasabb vezető) beosztásra Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja

Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja A Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: Klesitz Gabriella Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK Bevezető A Pedagógiai Program jogszabályi háttere 1. ÓVODÁNK 6. oldal

Részletesebben

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát.

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 2. Bevezetés Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 15 éves vezetői tevékenység eredményeként - nevelőtestületemmel

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata és a "Közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Pesterzsébeti Kerekerdő

Pesterzsébeti Kerekerdő Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Óvoda 1202 Budapest, Nagysándor J. u. 189. 1204 Budapest, Kalmár I. sétány 1. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Minőségirányítási program 1. A RENDETLENSÉGBŐL TALÁLD MEG

Részletesebben

A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója

A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója Petőfi Sándor Napköziotthonos Óvoda 2510 Dorog, Iskola út 2. A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója Készítette: Schmeráné Eichardt Gizella Óvodavezető Bevezető gondolatok Tartalmas és összességében

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, 2015. május 26. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros

Részletesebben

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Készítette: Marton Csilla Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M OM: 032015 Salgótarjáni Összevont Óvoda P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Salgótarján 2013. Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT. 5510 Dévaványa Hősök tere 1. Igazgatói pályázat Diósné Ambrus Erzsébet 2014. DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT. 5510 Dévaványa Hősök tere 1. Igazgatói pályázat Diósné Ambrus Erzsébet 2014. DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5510 Dévaványa Hősök tere 1. IGAZGATÓI PÁLYÁZAT KÉSZÍTETTE: DIÓSNÉ AMBRUS ERZSÉBET ÓVODAPEDAGÓGUS INTÉZMÉNYVEZETŐ EGYÜTT-ÉRTÜK 1 Nem ismerek érdemet, csak kötelességet,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3.

TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3. TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3. 8. HELYZETELEMZÉS 4. 4.1.Az iskola múltja 4. 4.2.Az iskola jelene 5. 4.3.

Részletesebben

Óvodavezetői Pályázat

Óvodavezetői Pályázat Óvodavezetői Pályázat Pályázat Göd Város Önkormányzata (a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot) által meghirdetett Kastély Központi Óvoda, Intézményvezető

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT A DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHIRDETETT BARTÓK-BABITS UTCAI ÓVODA ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA 2013-2018. Készítette: Illés Jánosné

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben