P Á L Y Á Z A T A NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁLTAL MEGHIRDETETT KERTVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P Á L Y Á Z A T A NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁLTAL MEGHIRDETETT KERTVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA"

Átírás

1 P Á L Y Á Z A T A NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁLTAL MEGHIRDETETT KERTVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE Készítette: SZEDLÁK IRÉN Nyíregyháza Szélsőbokori út 129/a.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. RÖVID BEVEZETŐ, SZAKMAI, PEDAGÓGIAI HITVALLÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 5 3. VEZETŐI PROGRAM Helyzetelemzés, eredmények Az intézmény helyi sajátosságai 8 Személyi feltételek 11 Az óvoda tárgyi és dologi feltételei Pedagógiai munka Minőségbiztosítás, ellenőrzés, értékelés Az óvoda kapcsolatrendszerei Elképzelések, fejlesztési lehetőségek Az intézmény helyi sajátosságai Működési feltételek Pedagógiai munka Minőségbiztosítás Az óvoda kapcsolatrendszere ÖSSZEGZÉS

3 1. Rövid bevezető A Vezetői Programot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által az Oktatási Közlöny I. évfolyam 2. számában, január 26. -án közzétett Kertvárosi Csicsergő Óvoda (4400. Nyíregyháza, Dugonics út. 16.) óvodavezetői állására meghirdetett kiírásának megfelelően állítottam össze. A Vezetői Programban hitvallást teszek arról, hogy intézményünk nevelő fejlesztő munkáját, eddigi szakmai önállóságát megtartva, értékeik továbbfejlesztését, a partnerközponti intézményi működtetést tekintem legfőbb feladatunknak, összhangban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közoktatási Intézményrendszer Működésének Fenntartói Minőségirányítási Programjával. Ennek megvalósítását biztosító elképzeléseimet fogalmaztam meg e vezetői pályázatomban. Köszönetet mondok az intézmény valamennyi dolgozójának, vezető társaimnak és a Fenntartó Önkormányzat Oktatási Irodájának, akiktől bíztató támogatást kaptam pályázati programom megírásában. Szakmai, pedagógiai hitvallás Ami az ember lehet, annak kell lennie. Hű kell, hogy legyen természetéhez, de csak az érdemes a vezető névre, aki elkötelezetten vezeti csapatát az általa látott cél felé. Az első feltétel, hogy higgyen a célban, a második, hogy elkötelezetten vezessen a célhoz. (A. Maslow) 1972 júniusától vagyok óvónő. Az óvodapedagógusi pályát hivatásszeretetből választottam. Pedagógiai munkámat a gyermekek szeretetére, folyamatos szakmai fejlődésre és a jó munkahelyi közösség kialakítására építettem. 3

4 1996 óta vagyok a Kertvárosi Csicseregő Óvoda vezetője. Az eltelt idő alatt közösen a munkatársaimmal együtt megteremtettünk egy olyan intézményt, ahová a szülők szívesen hozzák a gyermekeiket, a gyermekek jól érzik magukat és az itt dolgozók, pedig otthonuknak tekintik a munkahelyüket. Az elmúlt 15 évben bekövetkezett társadalmi változások újabb kihívásokat jelentenek a pedagógia elmélete és gyakorlata számára. Az óvodai nevelés irányába is megfogalmazódnak igények, melyek új kihívások elé állítják az óvodapedagógusokat. egyre több az olyan gyerek, aki 7 éves korig marad óvodában, (szakvélemény alapján) törvény előírja az eltérő nevelési igényű illetve az etnikai kisebbségek integrációját, óvoda-iskola átmenet kérdésének működési rendszere kidolgozatlan, komoly hangsúlyt kell kapnia az érzelmi-erkölcsi nevelésnek, mert ez alapozza meg a személyiség szocializációját, növekedett az átlagtól eltérő fejlődésű gyermekek száma, sok a részképességgyenge, tanulási nehezítettséggel, beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő gyermek, ezért az egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés fokozottan hangsúlyossá vált, esélyegyenlőség biztosítása minden gyermek számára. Megfelelő arányban és súllyal, komplex módon kívánom ezeket, a feladatokat kezelni. Ilyen irányba kell erősíteni az intézmény szakmai törekvéseit, megtartva eddigi értékeinket és az óvodapedagógusok módszertani szabadságát. 4

5 3. Vezetői program A vezetői programom célja, az intézmény eredményes irányítása a Tevékenységközpontú Óvodai Programunk céljainak elérése érdekében. Az óvodában folyó nevelőmunka feltételeinek biztosítása a közvetlen és közvetett partneri igényekhez igazodva. A vezetésre vonatkozó főbb elveim: Eredményeink megtartása és további javítása az óvodai élet minden területén, csak minőségi munkavégzéssel lehetséges. Fontosnak tartom a társadalomra való nyitottságot, a rugalmas és ésszerű alkalmazkodást és a nyilvánosságot. A módszertani kultúra fejlesztését, a modern technikai eszközök alkalmazását. Vezetési gyakorlatomban messzemenően érvényesíteni kívánom a demokratizmus elvét. Az óvodai munka tervezésében, szervezésében, irányításában értékelésében számítok a széles nyilvánosságra. A jól előkészített, széles bázison alapuló döntésekért személyes felelősséget vállalok. A Közalkalmazotti Tanács véleményére a jövőben is építek, a dolgozókat érintő valamennyi kérdésben. Vezetői munkámban továbbra is nagyon fontosnak tartom a személyes és közvetlen kapcsolattartást az intézmény partnereivel. A szülői munkaközösség vezetőivel és tagjaival kialakított munkakapcsolat kiemelten fontos segítség óvodánk feladatainak színvonalas megvalósításában. Lehetőségeink szerint a magas színvonalon végzett munka elismerése, (kitüntetés, jutalomra való felterjesztés). A fenntartóval, a városrész intézményeivel, lakóival való jó kapcsolat ápolása intézményi céljaink sikeres megvalósítása érdekében. 5

6 3.1. Helyzetelemzés, eredmények Az intézmény alapító okirata, SZMSZ szerinti működése Az intézmény Alapító Okiratának száma: 87/2008.(III. 31.) kg. Sz. hat. Hatályba lépés időpontja: március 31. Helyi feladatok: Óvodai nevelés, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, intézményi közétkeztetés, önköltséges gyermektanfolyamok szervezése, helységek, eszközök bérbeadása Férőhely módosítás: nem történt (Az új Pedagógiai Program elfogadása után átdolgozásra kerül az óvoda házirendje is) Az intézményben biztosítva vannak a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek. Az óvoda működése megfelel az Alapító Okiratban és az SZMSZ-ben meghatározottaknak. Az intézmény gazdálkodási jogköre: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A munkamegosztás a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét együttműködési megállapodás rögzíti a Kincskereső Óvodai Gondnoksággal Az intézmény helyi sajátosságai Intézményünk 4 épületben működik. A központi és tagóvodák közötti távolság km. A központi óvoda Dugonics út. 16. sz. alatt található. Jól felszerelt, korszerű berendezéssel ellátott óvoda, parkosított udvar, pancsolásra alkalmas medence, füves tornapálya, gazdag játéktevékenységre alkalmat adó udvari játszóhelyek jellemzik. Nevelő munkában fontos jelentőséggel bír, az egészség és környezetvédelemre nevelés, hagyományőrzés, felzárkóztatás, családgondozás. A családok szívesen vállalnak aktív szerepet az óvodai nevelésben is. A kertváros legrégebben működő óvodája a Kassa utcai tagóvoda, melyet családi házból alakítottak ki. Hangulata családias, helységei nyugodt játékterek kialakítására alkalmasak, jól felszerelt, ízlésesen berendezett belső tér, változatos programok, sokoldalú fejlesztés lehetőségei várják az óvodásokat. Kiemelten foglalkoznak a néphagyományőrzéssel és a környezettudatos magatartás megalapozásával. 6

7 Az épület részleges felújítása 2004-ben megtörtént, folytatása indokolt, a külső udvari játszóhely fejlesztésével is. A legkisebb óvodánk a Manda bokori tagóvoda, az iskola épületében működik. Férőhely kihasználtsága az utóbbi években gyengült. Az okokat vizsgáljuk. Az épület felújítása szükséges, berendezései, tárgyi felszereltsége jó. A gyermekek mozgásfejlesztésére jól kihasználják az udvar, a közeli tornapálya és a közösségi ház adta lehetőségeket. A családokkal való kapcsolattartásra jellemző az óvoda iránti segítőkészség, kölcsönös bizalom és elfogadás. Az iskola elköltözésével romlott a kihasználtság. Felsősima tagóvoda. Ez az óvoda van a központi óvodától a legtávolabb. Épülete és udvara kiváló feltételeket biztosít a gyermeknevelés számára. Ide jár, a legtöbb hátrányos helyzetű gyermek. Az itt dolgozók arra törekednek, hogy a gyermekeket az óvodába lépés első pillanatától szeretetteljes, családias légkör vegye körül. Folyamatosan törődnek és segítenek a Családsegítő Központtal, a Vöröskereszttel, a gyermekorvossal, védőnővel együtt a hátrányos helyzetű családoknak. Az épület felújítása 2007-ben elkezdődött, folytatása szükséges. A gyermeklétszám alakulása csoportonként Dugonics óvoda. Férőhelyek száma: 100 fő. Csoportok száma: 4 Októberi létszám Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos h Kisebbségi Kassa tagóvoda. Férőhelyek száma: 50 fő. Csoportok száma: 2 Októberi létszám Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos h Kisebbségi Manda tagóvoda. Férőhelyek száma: 25 fő. Csoportok száma: 1 Októberi létszám Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos h Kisebbségi Felsősima tagóvoda. Férőhelyek száma: 25 fő. Csoportok száma: 1 Októberi létszám Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos h Kisebbségi

8 CSICSERGŐ ÓVODA összesen. Októberi létszám Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos h Kisebbségi A pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszámának alakulása Munkakörök Alkalmazottak száma %-os megoszlás Óvodapedagógus 17 59% Gyógypedagógus - - Dajka 10,5 28% Kisegítő személyzet 1, 5 6% Óvodatitkár 1 3% Összesen: 30 fő 100% Az óvodai étkeztetés ellátásáról Az óvodában az étkeztetést a Sodexho Kft. látja el. Az étel mennyisége és minősége megfelelő. Kapcsolatunk a konyha vezetésével jó. Az étkezést naponta 160 gyermek veszi igénybe. Étkezést nem igénylő gyermek nincs. Megkülönböztetett étkezésbe részesül 6 gyermek.(cukorbeteg, tojás tej - liszt érzékenység) Kihasználtság, leétkezett adatok alapján (%) Dugonics út. Kassa u. Felsősima Mandabokor CSICSERGŐ

9 Személyi feltételek Személyi feltételek Alkalmazottak köre ( fő) Pedagógiai képesítéssel rendelkező, pedagógiai munkát végző főállású óvónők száma Egyéb munkakörben pedagógiai munkát segítő főállású dajkák száma Személyi feltételek Egyéb nev.munkát segítő, felsőfokú végzettségű másod.áll.száma (óvodaorvos, védőnő) Jelenleg (fő) Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak Képzés típusa Szak- és továbbképzés Pedagógus szakvizsga Egyéb képesítések Jelenleg (fő) Tervezés 2014-ig (fő) 7 9 Fejlesztő ped. 1 2 Sindelar vizsgálat és fejlesztési módszerek Matematikai tanulás zavarai BME Közoktatás vezetői szakvizsga Életvezetési ismeretek 7 7 Bábjáték az óvodában 1 2 Vizuális technikák 6 8 Egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakirányú 1 2 végzettség Számítógép-kezelői Minőségirányítás az óvodai gyakorlatban Szak- és továbbképzés 3 5 Nyelvvizsga 2 2 Gyógyped - 1 Logopédiai asszisztens - 2 Tanulásban akad. 1 2 Egyéb munkakörben főállásúak száma - Dajkaképző fűtő, udvaros - óvodatitkár, gondnok - konyhai dolgozók - Alkalmazottak száma 1 2 Nem pedagógus Egyéb képesítés (szakiskola) Érettségi 2 4 9

10 Az óvoda tárgyi és dologi feltételei Az intézményi költségvetésben rendelkezésünkre álló előirányzatok biztosították az óvoda zavartalan működését. A fenntartó támogatásával lehetőségünk volt olyan átalakítási, beszerzési munkák elvégezésére, amelyek az óvodánk működésének minőségi javítását eredményezte. Vezetői munkám során az óvoda tárgyi feltételeinek javítására folyamatosan nagy hangsúlyt fektettem. A költségvetés által biztosított, felújítási és karbantartási munkákat évente elvégeztük. Az épületek folyamatos karbantartása mellett, a karbantartó értékes napi munkája ellenére is felmerülnek olyan megoldásra, felújításra váró feladatok az óvodákban, amelyek meghaladják az intézmény költségvetésének lehetőségeit, csak újabb fenntartói támogatásból oldhatóak meg (pl. homlokzat felújítása, nyílászárók cseréje, parketták, vizesblokkok felújítása, tetőjavítás, járdák). A tárgyi és szakmai ellátottság fejlesztéséhez nagymértékben hozzájárultak: a sikeres pályázatok az önkormányzati képviselők által juttatott anyagi támogatások a szülői, szponzori támogatások alapítványi támogatások Pályázati lehetőségeket igyekszünk kihasználni, de egyre kevesebb az óvodákra kiírt pályázat. Az elmúlt években a Közoktatási Közalapítvány pályázatain nyertünk, közlekedési pálya, közlekedési eszközök fejlesztésére, udvari játék tevékenységek fejlesztésére, közös pályázaton nyertünk a Bóbita, Margaréta és Csicsergő Óvoda, a Kompetencia Alapú Nevelés megismerése és elterjesztése pályázaton. Részt veszünk a város által benyújtott Esélyegyenlőségi és Kompetencia elterjesztése EU-s pályázatokban. Minden évben sikerrel pályázunk úszásoktatásra, sportrendezvényekre. 10

11 Pályáztunk a Szelektív Hulladék Gyűjtésre sikerrel, így a szülőket is bevonva szelektíven biztosítjuk a műanyag, papír és fémhulladék összegyűjtését. A dologi és tárgyi feltételek, valamint az eszközrendszer javításához nagymértékben hozzájárult az e célból létrehozott Ezer élmény - Ezer játék Közhasznú Óvodai Alapítványunk. Bevételeiből folyamatosan tudjuk bővíteni, cserélni a csoportok játékállományát, bútor, berendezési tárgyait. Alapítványunk 1% visszatérítésből minden évben több mint 200e Ft-ot kapott mely csoportszobai gyermekbútorok vásárlására, készítésére, illetve karácsonyi játékvásárlásra, bábok, hangszerek és mozgásfejlesztő eszközök vásárlására lett fordítva. Michelin Hungaria Kft támogatásával megújult a központi óvoda udvara. Költségvetést kiegészítő támogatások kimutatása: Év Ezer élmény Ezer játék Alapítvány Pályázat Egyéb források 2004/ / / / / folyamatban Pedagógiai munka A tartalmi munka helyzetképe A helyi nevelési programunk a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelés értékeire épít, mely magában foglalja a teljes gyermeki személyiség fejlesztését tevékenységek által és tevékenységeken keresztül. A Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programunk biztosítja: a gyermekközpontúságot a nevelés elsődlegességét a nyugodt, érzelmi biztonságot adó nevelési légkört 11

12 az esztétikus környezetet a játék elsődlegességét az esélyegyenlőség megteremtését a differenciált egyéni bánásmódot a gyermeki jogok érvényesítését a gyermekek mozgásigényének kielégítését, testi épségének védelmét a külső környezet felé nyitott nevelési légkört az óvodapedagógus szakmai önállóságának tiszteletben tartását Kiemelt nevelési feladataink: A hazai táj a szülőföld szeretetére, a környezeti és természeti értékek megőrzésére, védelmére nevelni a gyermekeket Egészséges életmód, egészséges életvitel igényeink megalapozása A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása szociális és értelmi képesség terén Esélyegyenlőség biztosítása a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek Kommunikációs és kooperációs nevelés A gyermekek számára biztosítani a játék szabadságát, a játékon belüli fejlesztés lehetőségeit, a differenciálást és a tehetséggondozást. A testület a gyermekekhez, mint egyedi, mással nem helyettesíthető individuumokhoz és szociális lényekhez, az életkori sajátosságok és egyéni szükségletek, különbségek ismeretében közelít. A feltételrendszerrel, a tevékenységek tudatos befolyásolásával segítik a személyiség kibontakozását, tekintettel az eltérő adottságokra, képességekre, szokásokra, nembeli, érésbeli, vérmérsékleti különbségekre, és a családok értékrendjének sokféleségére. A sajátos nevelési igényű gyermekek harmonikus személyiségfejlődésének biztosításához különleges gondozási igényüket kielégítve, törekszünk a másságot elfogadó környezet folyamatos fenntartására. A Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programon belül került szabályozásra az intézmény gyermekvédelmi feladatellátása, esélyegyenlőségi programja, amely teljes mértékben megfelel az aktuális jogszabályi elvárásoknak. A nevelőtestület munkáját úgy szervezzük, hogy az összes gyermeknek, ezen belül minden egyes gyermeknek megfeleljen, segítse az esélyegyenlőség megalapozását. 12

13 A tartalmi munka erősségei: Az óvodapedagógusok alapdiplomán kívüli végzettségei a segítő alkalmazottak iskolai végzettségén túli, képességbeli kompetenciái Alkotó, együttműködő alkalmazotti közösség IMIP- ben szabályozott működési rendszer a teljes partneri körre vonatkozóan Fejlődés Napló (bemenet - kimenet szabályozás) Gyermeki fejlődés nyomon követése (a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program melléklete) Fejlődési lapok Képességfejlesztő lapok Szempontok a gyermekekről történő bejegyzések elkészítéséhez Neveltségi szint vizsgálati mérőlapok A szülői elvárásoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően megvalósuló programjaink: Színvonalas részvétel városi rendezvényeken. ügyességi, mesemondó, közlekedési ismeretek, versenyek Országos és városi szinten eredményes szereplés gyermekrajz pályázatokon Hagyományteremtő szándékkal megszervezett rendezvénysorozatok. Oviparádé, mikulástorna, egészséghét. Tagóvoda-találkozók nyári tábor, közös kirándulás a szülőkkel. Az elmúlt évek tapasztalatai mutatják, óvónők jó szakmai felkészültséggel végzik munkájukat. A nevelőtestület pedagógiai kultúrája és megújulási készsége példamutató. (A szakvizsgázók és a módszertani tanfolyamokon való részvétel aránya magas.) Megállapítható, hogy a szakmai önállóság, önértékelő képesség kibontakozott, az óvónők megtalálták azokat a fejlesztési módszereket melyek alkalmasak a pszicho szociális és szociokulturális okok miatt hátrányban lévő gyermekek fejlesztéséhez szükségesek. Örvendetes, hogy testületen belül jó a munkakapcsolat, alkotó légkör uralkodik. Biztosítottak voltak a képzés, önképzés, a továbbképzés és a szakmai konzultációk lehetőségei a dolgozók részére, a kidolgozott továbbképzési terv szerint és igény szerint. Munkatársaim döntő többsége innovatív szemléletű, fogékony az új szakmai és módszertani ismeretekre. 13

14 Aktívan bekapcsolódtunk a bázis óvodák által szervezett munkaközösségek munkájába, minden lehetőséget megragadtunk belső értékeink megmutatására, elkészült óvodánk honlapja, innovációs pályázatok, publikációk, gyakorlati bemutatók, továbbképzések szervezése. Kerestük a lehetőséget a költségvetési forráson kívül, az intézmény anyagi helyzetének javítása érdekében. Sikeres pályázatokat készítettünk. Kiemelten kezeltük a hátrányos helyzetű, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek felzárkóztatását ezek családjaival való kapcsolattartást. E tekintetben nagy figyelmet szenteltünk a felsősimai tagóvodára. Sikereket értünk el, a különböző képességbeli hiányosságok kiszűrésében és lehetőség szerinti korrigálásában.(látás, hallás, mozgás, problémák, diszlexiára utaló jelek, beszédzavarok). Időben irányítottuk a szülőt megfelelő szakemberhez. A külső tagóvodák helyzete nem javult logopédiai ellátás szempontjából, de eredményként könyvelhető el, hogy a szűrővizsgálatokat már helyben végzik el a szakemberek. Az óvodáink az elmúlt öt évben többször megmutatták belső értékeinket, vállaltak bemutató foglalkozásokat, nyíltnapokat, hospitálásokat. Megőriztük a korábban kialakult nevelési értékeinket és igazodtunk a társadalmi igényekhez Minőségbiztosítás, ellenőrzés, értékelés Óvodánkban minőségfejlesztési támogató csoport működik. Minőségpolitikánkban megfogalmaztuk, hogy - Óvodánk kötelezi magát minden belső és külső tevékenységében, hogy törekszik partnerei igényeinek minél teljesebb körű kielégítésére, rugalmasan alkalmazkodva a bennünket érintő kihívásokhoz. - Intézményünk elsősorban a gyermekek, és szüleik igényeinek kíván megfelelni és érdekeiket szolgálni. - Nevelőmunkánk során kiemelt feladatunknak tekintjük az egészséges életmód szokásainak megalapozását, a játékon belüli fejlődés lehetőségeinek megteremtését, az egyéni bánásmód alkalmazását, az iskolai életmódhoz szükséges készségek, képességek kialakítását. 14

15 - Széleskörű tevékenységrendszerrel segítjük a gyermekek személyiségének sokoldalú és hatékony fejlesztését. - A gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó tevékenységeket biztosítunk. - Szeretetteljes, családias légkör kialakítását tartjuk fontosnak, amelyben a gyermekek biztonságot, törődést, odafigyelést, bizalmat éreznek. - Gazdagítjuk a természeti, földrajzi környezet kínálta nevelési lehetőségeket (természeti jelenségek, változások megismerése, természetszeretet kialakítása, a természet védelmére nevelés területeinek bővítése). - Minőségpolitikák megvalósításával szeretnénk elérni, hogy a gyermekek egészséges, testileg, szellemileg fejlett, kiegyensúlyozott, nyitott személyiséggé váljanak. - Intézményünk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásaink minőségének fejlesztése minden dolgozó személy felelőssége. - Nálunk a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak belső és külső képzése, a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése. - Minőségpolitikánk lehetővé teszi a környezettől való előnyös különbözőség elérését, mely intézményünk jövőjének záloga. Az elmúlt időszakban a partneri igény és elégedettségmérés keretében három kört céloztunk meg. A szülőket, az általános iskolai tanítókat és az intézmény dolgozóit. Elemeztük, értékeltük a felmérések eredményeit, melyeket beépítettünk az intézményi gyakorlatba. Így megtörtént a teljesítményértékelés kidolgozása, melynek bevezetése júniustól lesz aktuális. A teljesítményértékelés kifejezetten az óvoda dolgozóinak egyéni teljesítményét hivatott figyelemmel kísérni és értékelni. Az óvodai nevelőmunka ellenőrzése Az ellenőrzés feladata, hogy ezt a pedagógiai önállóságot tiszteletben tartva, továbbfejlesztve növelje az óvodapedagógus pedagógiai hatékonyságát. Az óvoda vezetőségének egyik legfontosabb feladata a jó szociális klíma kialakítása, fenntartása, amely során letompul az ellenőrző és ellenőrzött személy felszíni érdekellentéte, és a nevelés eredményességének javítása hatja át az abban érintetteket. Így fel sem merülhet a mindenáron való hibakeresés, helyette a segítő, fejlesztő szándék elve feltételezett. 15

16 Az óvodában folyó vezetői ellenőrzések rendszere: Az ellenőrzés célja: Visszacsatolás a valóság, a gyakorlat és az elképzelt célok összevetése érdekében verbális, közvetlen illetve közvetett tapasztalatszerzés formájában: A Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program megvalósulásának nyomonkövetése, valamint a dokumentumok egymásra épülése Az országos óvodai alapprogram Az óvoda helyi nevelési programja Az óvoda minőségbiztosítási rendszerének működtetése IMIP szabályozás Az óvoda éves munkaterve Az óvodai munkaközösség programterve A gyermekcsoportok nevelési, tevékenységi programterve A gyermekek egyéni fejlettségét feltáró és fejlesztési feladatait (prevenció, korrekció) tartalmazó dokumentum Az ellenőrzés folyamata: Éves ellenőrzési terv Tervek nyilvánossága (Hirdetőtáblán) Terv pontos megvalósulása Az ellenőrzés eredményeinek visszacsatolása a napi óvodai nevelő-fejlesztő munkába Szükség esetén korrekció végrehajtás 16

17 Amennyiben a folyamatos ellenőrzés során azt tapasztaljuk, hogy a tervek vagy részfeladatok megvalósítása nincs összhangban a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program elfogadott cél és feladatrendszerével, az eltérések okainak feltárása után a nevelőtestületnek lehetősége van a szükséges korrekció megtételére. Az óvoda működésének értékelése: A fejlesztő folyamat, következő, kihagyhatatlan fázisa az, amelyben az ellenőrzés során feltárt adatokra, tényekre támaszkodva kell megvizsgálni, hogy a nevelő-fejlesztő munka és annak eredményei mennyiben felelnek meg a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programban megfogalmazott célkitűzéseknek, az intézmény törvényes működésének. Az értékelés feladata: A nevelőtestület és az egyéb munkakörben foglalkoztatottak munkájának megerősítése az erősségek előtérbe helyezésével. A hibák és hiányosságok feltárása, a pedagógusok és az egyéb munkakörben foglalkoztatottak ösztönzése ezek kijavítására, megszüntetésére, a nevelő-fejlesztő munka hatékonyságának növelése érdekében. Ösztönző rendszer Jogszabályban biztosított lehetőségek A minőségfejlesztési munkát, és a minőségi munkavégzést a 3/2002 (II.15.) OM rendelet szerint lehet anyagilag elismerni A Továbbtanulással biztosított előmeneteli rendszer (156/2001.(IX.12.) Kormányrendelet) is ösztönző hatású: - Szakvizsga megszerzése által előlépés G fizetési osztályba - 7 évenkénti továbbképzés után a bérbesorolásban való előrelépés várakozási Jubileumi jutalom a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint Az oktatási miniszter által adományozható szakmai díjak, emlékplakettek, emlékérmek, oklevelek adományozása 24/1999. (VI.25.) OM rendelet A Közgyűlés által alapított címek, díjak, kitüntetések A fenntartóval történt egyeztetés és engedély után címek adhatók Főtanácsosi- vagy tanácsosi cím Főmunkatársi vagy munkatársi cím 17

18 Tartósan magas színvonalú munkavégzés, kiemelkedő teljesítmény esetén a Kjt. 65. /3/ bekezdése szerint a bértáblában a soros előrelépés várakozási ideje csökkenthető Belső ösztönző rendszer Óvodavezető helyettesi megbízás (óvodavezetői megbízással) Munkaközösség vezetői megbízás (nevelőtestületi szavazással) Minőségfejlesztési csoportvezetői megbízás (óvodavezetői megbízással) Felelősi megbízatások (pedagógus és nem pedagógus munkakörökben) Jutalmazások, anyagi és erkölcsi elismerések Az óvoda kapcsolatrendszere Szülőkkel való kapcsolat Az együttműködés alapelvei: A családi nevelés elsődlegességének tiszteletben tartása; Megismerni és elfogadni a család hagyományait a nevelésben; A szülői jogok érvényesítését segíteni. Az együttműködés tartalma: A tevékenységközpontú óvodai nevelésünk megismertetése, elfogadtatása; Mindkét oldaláról azonos nevelési elvek közelítése; Szervezési és gazdasági területen segítség kérése; Aktív közreműködés az óvodai nevelés napi tevékenységeiben; Családlátogatások; nyílt napok; fogadóórák; szülői értekezletek; Napi találkozások; Ünnepek, ünnepélyek; Séták, kirándulások; Színház, bábszínház látogatáskor kíséret. A Partnerközpontú intézményi működés folyamatát az Intézményi Minőség Irányítási Program tartalmazza. Valamennyi tagintézmény legfontosabb partnerének a gyermeket és a szülői házat jelölte meg. Az óvoda elsősorban a családok felé nyitott, hiszen az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja is hangsúlyozza, hogy a gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda kiegészítő szerepet játszik 18

19 Minden tagóvodában nagyon fontos feladat, hogy a családok a gyermekeikkel együtt, közös programokon, rendezvényeken és az óvoda életében való aktív részvétellel megismerjék gyermekük mindennapi óvodai életét. A családokkal való kapcsolattartás formái és módszerei valamennyi tagóvoda esetében más és más, kialakult hagyományrendszerrel rendelkeznek. Tovább kívánom működtetni e hagyományokat tiszteletben tartva. A családok mentális és szociális problémáinak megoldásában, együttműködünk a Családsegítő Szolgálattal. A Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program cél- és feladatrendszere nem valósulhatna meg a többi partner, támogató, segítő együttműködése nélkül. A partnerkapcsolatok az elmúlt évek hagyományaira épülve, a helyi nevelési programban és a minőségbiztosítási munka során szabályozott, az éves Munkatervben konkretizált együttműködési terveken alapul. Az intézmény jelenlegi kapcsolattartási rendszerének megfelelően az óvoda partneri hálózat tagjainak sora az alábbiak szerint alakul: Nyíregyháza Város Közgyűlése, Oktatási Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Vezetője, valamint munkatársai a Helyi önkormányzati képviselők a Roma kisebbségi önkormányzati képviselő, Felsősima tagóvoda a Szlovák Kisebbségi önkormányzati képviselő, Manda tagóvoda az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Tanulási képességet Vizsgáló bizottság az óvodák gyermekorvosai és védőnői a bölcsődék az általános iskolák vezetői és az alsó tagozatos tanítók az Egyházak az Egészségügyi és Szociális Osztály a Gyámügyi, Gyermekjóléti szolgálat a közművelődési intézmények Színház, Bábszínház, Könyvtár, Közösségi házak. a társ óvodák: Bóbita, Margaréta, Nefelejcs Óvoda Képző és továbbképző intézmények: Nyíregyházi Főiskola, Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem, Suliszerviz, MPKKI 19

20 3.2 Elképzelések, fejlesztési lehetőségek Az intézmény sajátosságai Óvodavezetői munkámban elsődleges feladatomnak tekintem, hogy az óvodás gyermekek az uniós szabályoknak, - az eszköznormának megfelelő esztétikus környezetben, környezetbarát berendezési, felszerelési tárgyak között, a törvényi előírásoknak megfelelő csoportlétszámban, - a szülők igényeit is figyelembe véve - szakmailag jól felkészült óvodapedagógusokkal és szakképzett dajkákkal együtt szeretetteljes légkörben töltsék el mindennapjaikat. Erre szeretnék törekedni a jövőben is. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, fontos megtartani és működtetni az intézményt ebben a szervezeti formában. Valamennyi tagóvoda megtartását indokolja a be óvodázási körzet, gyermek utánpótlása. E tekintetben Manda tagóvoda külön figyelmet igényel Működési feltételek a.) Gazdálkodás Az intézmény gazdálkodásában fontosnak tartom az innovatív szemlélet erősítését. A fenntartó által biztosított költségvetési keretet az intézményben úgy kell felhasználnunk, hogy a legnagyobb hatásfokúak legyenek. Az intézményi bevétel növelésére érdekében a szabad kapacitásokat szükséges kihasználnunk. A bevételeinket a nevelési feltételek javítására fordítjuk. Pályázati tevékenységünket tovább kell erősítenünk, az érdekeltségi rendszer konkrétabb megfogalmazásával, ösztönzéssel. A nevelés tárgyi feltételeinek javítása, bővítése, belföldi és külföldi kapcsolatok szélesítése, kialakítása, egyaránt indokolja a pályázati figyelőrendszer erősítését. Nevelési szempontból is fontosnak tartom, az ésszerű takarékosságot - energia költség csökkentése, fogyóeszközök, tisztítószerek felhasználása, rendeltetésszerű használata. Építeni szeretnék a következő években is a bővülő szponzori hálózatunkra, további támogatói kapcsolatok keresése mellett. Továbbra is számítunk az Ezer élmény- Ezer játék alapítványunk anyagi támogatására. 20

A Kertvárosi Csicsergő Óvoda Nevelési Programja

A Kertvárosi Csicsergő Óvoda Nevelési Programja A Kertvárosi Csicsergő Óvoda Nevelési Programja Mottó: Minden amit az ember megtanul, hogy tenni tudjon, a tevékenység révén tanulandó meg. (Coménius) 2010.07.23. Óvodánk bemutatása Négy telephelyen működik

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. - mely kiírásra került 2008. 09. 08.-án az Oktatási Közlöny LII. évfolyam 24. számában.

P Á L Y Á Z A T. - mely kiírásra került 2008. 09. 08.-án az Oktatási Közlöny LII. évfolyam 24. számában. Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Igazgatótanácsa 6760 Kistelek, Ifjúság tér 3. Tel.: (62) 259-167 Tárgy: tagintézmény vezetői pályázat P Á L Y Á Z A T - mely kiírásra került 2008. 09. 08.-án

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Az IMIP végrehajtásának értékelése

Az IMIP végrehajtásának értékelése Az IMIP végrehajtásának értékelése A 2009/2010. nevelési évben a Minőségirányítási Program célrendszerét követve az alábbi feladatok teljesítése valósult meg: Minőségi céljaink: 1. Az óvoda szakmai színvonalának

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló 2013-2014-es nevelési év működéséről Az óvoda három éves kortól

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, VALAMINT A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTÉZMÉNYI NEVELÉSE ÉRDEKÉBEN Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest,

Részletesebben

Óvodai kutatás-fejlesztés az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-ben

Óvodai kutatás-fejlesztés az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-ben Óvodai kutatás-fejlesztés az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-ben Módszertani kultúrában az óvodapedagógia ma verhetetlen Magyarországon. (Kutatási program az eredményes óvoda-iskola átmenet

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN Tárgyi erőforrás 4 csoportos 100 férőhelyes Tornateremmel, differenciált

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE

VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE SZABÓ ILDIKÓ VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE Azt amit már tudsz, próbáld meg jól felhasználni a gyakorlatban, s ha így teszel, idővel fölfeded majd a rejtett dolgokat, amelyekre kíváncsi vagy.

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN ÓVODÁNK FELTÉTELRENDSZERE 4 csoportos 100 férőhelyes 9 fő pedagógus, 1 fő gondozónő, 4 fő

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben