P Á L Y Á Z A T A NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁLTAL MEGHIRDETETT KERTVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P Á L Y Á Z A T A NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁLTAL MEGHIRDETETT KERTVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA"

Átírás

1 P Á L Y Á Z A T A NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁLTAL MEGHIRDETETT KERTVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE Készítette: SZEDLÁK IRÉN Nyíregyháza Szélsőbokori út 129/a.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. RÖVID BEVEZETŐ, SZAKMAI, PEDAGÓGIAI HITVALLÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 5 3. VEZETŐI PROGRAM Helyzetelemzés, eredmények Az intézmény helyi sajátosságai 8 Személyi feltételek 11 Az óvoda tárgyi és dologi feltételei Pedagógiai munka Minőségbiztosítás, ellenőrzés, értékelés Az óvoda kapcsolatrendszerei Elképzelések, fejlesztési lehetőségek Az intézmény helyi sajátosságai Működési feltételek Pedagógiai munka Minőségbiztosítás Az óvoda kapcsolatrendszere ÖSSZEGZÉS

3 1. Rövid bevezető A Vezetői Programot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által az Oktatási Közlöny I. évfolyam 2. számában, január 26. -án közzétett Kertvárosi Csicsergő Óvoda (4400. Nyíregyháza, Dugonics út. 16.) óvodavezetői állására meghirdetett kiírásának megfelelően állítottam össze. A Vezetői Programban hitvallást teszek arról, hogy intézményünk nevelő fejlesztő munkáját, eddigi szakmai önállóságát megtartva, értékeik továbbfejlesztését, a partnerközponti intézményi működtetést tekintem legfőbb feladatunknak, összhangban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közoktatási Intézményrendszer Működésének Fenntartói Minőségirányítási Programjával. Ennek megvalósítását biztosító elképzeléseimet fogalmaztam meg e vezetői pályázatomban. Köszönetet mondok az intézmény valamennyi dolgozójának, vezető társaimnak és a Fenntartó Önkormányzat Oktatási Irodájának, akiktől bíztató támogatást kaptam pályázati programom megírásában. Szakmai, pedagógiai hitvallás Ami az ember lehet, annak kell lennie. Hű kell, hogy legyen természetéhez, de csak az érdemes a vezető névre, aki elkötelezetten vezeti csapatát az általa látott cél felé. Az első feltétel, hogy higgyen a célban, a második, hogy elkötelezetten vezessen a célhoz. (A. Maslow) 1972 júniusától vagyok óvónő. Az óvodapedagógusi pályát hivatásszeretetből választottam. Pedagógiai munkámat a gyermekek szeretetére, folyamatos szakmai fejlődésre és a jó munkahelyi közösség kialakítására építettem. 3

4 1996 óta vagyok a Kertvárosi Csicseregő Óvoda vezetője. Az eltelt idő alatt közösen a munkatársaimmal együtt megteremtettünk egy olyan intézményt, ahová a szülők szívesen hozzák a gyermekeiket, a gyermekek jól érzik magukat és az itt dolgozók, pedig otthonuknak tekintik a munkahelyüket. Az elmúlt 15 évben bekövetkezett társadalmi változások újabb kihívásokat jelentenek a pedagógia elmélete és gyakorlata számára. Az óvodai nevelés irányába is megfogalmazódnak igények, melyek új kihívások elé állítják az óvodapedagógusokat. egyre több az olyan gyerek, aki 7 éves korig marad óvodában, (szakvélemény alapján) törvény előírja az eltérő nevelési igényű illetve az etnikai kisebbségek integrációját, óvoda-iskola átmenet kérdésének működési rendszere kidolgozatlan, komoly hangsúlyt kell kapnia az érzelmi-erkölcsi nevelésnek, mert ez alapozza meg a személyiség szocializációját, növekedett az átlagtól eltérő fejlődésű gyermekek száma, sok a részképességgyenge, tanulási nehezítettséggel, beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő gyermek, ezért az egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés fokozottan hangsúlyossá vált, esélyegyenlőség biztosítása minden gyermek számára. Megfelelő arányban és súllyal, komplex módon kívánom ezeket, a feladatokat kezelni. Ilyen irányba kell erősíteni az intézmény szakmai törekvéseit, megtartva eddigi értékeinket és az óvodapedagógusok módszertani szabadságát. 4

5 3. Vezetői program A vezetői programom célja, az intézmény eredményes irányítása a Tevékenységközpontú Óvodai Programunk céljainak elérése érdekében. Az óvodában folyó nevelőmunka feltételeinek biztosítása a közvetlen és közvetett partneri igényekhez igazodva. A vezetésre vonatkozó főbb elveim: Eredményeink megtartása és további javítása az óvodai élet minden területén, csak minőségi munkavégzéssel lehetséges. Fontosnak tartom a társadalomra való nyitottságot, a rugalmas és ésszerű alkalmazkodást és a nyilvánosságot. A módszertani kultúra fejlesztését, a modern technikai eszközök alkalmazását. Vezetési gyakorlatomban messzemenően érvényesíteni kívánom a demokratizmus elvét. Az óvodai munka tervezésében, szervezésében, irányításában értékelésében számítok a széles nyilvánosságra. A jól előkészített, széles bázison alapuló döntésekért személyes felelősséget vállalok. A Közalkalmazotti Tanács véleményére a jövőben is építek, a dolgozókat érintő valamennyi kérdésben. Vezetői munkámban továbbra is nagyon fontosnak tartom a személyes és közvetlen kapcsolattartást az intézmény partnereivel. A szülői munkaközösség vezetőivel és tagjaival kialakított munkakapcsolat kiemelten fontos segítség óvodánk feladatainak színvonalas megvalósításában. Lehetőségeink szerint a magas színvonalon végzett munka elismerése, (kitüntetés, jutalomra való felterjesztés). A fenntartóval, a városrész intézményeivel, lakóival való jó kapcsolat ápolása intézményi céljaink sikeres megvalósítása érdekében. 5

6 3.1. Helyzetelemzés, eredmények Az intézmény alapító okirata, SZMSZ szerinti működése Az intézmény Alapító Okiratának száma: 87/2008.(III. 31.) kg. Sz. hat. Hatályba lépés időpontja: március 31. Helyi feladatok: Óvodai nevelés, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, intézményi közétkeztetés, önköltséges gyermektanfolyamok szervezése, helységek, eszközök bérbeadása Férőhely módosítás: nem történt (Az új Pedagógiai Program elfogadása után átdolgozásra kerül az óvoda házirendje is) Az intézményben biztosítva vannak a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek. Az óvoda működése megfelel az Alapító Okiratban és az SZMSZ-ben meghatározottaknak. Az intézmény gazdálkodási jogköre: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A munkamegosztás a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét együttműködési megállapodás rögzíti a Kincskereső Óvodai Gondnoksággal Az intézmény helyi sajátosságai Intézményünk 4 épületben működik. A központi és tagóvodák közötti távolság km. A központi óvoda Dugonics út. 16. sz. alatt található. Jól felszerelt, korszerű berendezéssel ellátott óvoda, parkosított udvar, pancsolásra alkalmas medence, füves tornapálya, gazdag játéktevékenységre alkalmat adó udvari játszóhelyek jellemzik. Nevelő munkában fontos jelentőséggel bír, az egészség és környezetvédelemre nevelés, hagyományőrzés, felzárkóztatás, családgondozás. A családok szívesen vállalnak aktív szerepet az óvodai nevelésben is. A kertváros legrégebben működő óvodája a Kassa utcai tagóvoda, melyet családi házból alakítottak ki. Hangulata családias, helységei nyugodt játékterek kialakítására alkalmasak, jól felszerelt, ízlésesen berendezett belső tér, változatos programok, sokoldalú fejlesztés lehetőségei várják az óvodásokat. Kiemelten foglalkoznak a néphagyományőrzéssel és a környezettudatos magatartás megalapozásával. 6

7 Az épület részleges felújítása 2004-ben megtörtént, folytatása indokolt, a külső udvari játszóhely fejlesztésével is. A legkisebb óvodánk a Manda bokori tagóvoda, az iskola épületében működik. Férőhely kihasználtsága az utóbbi években gyengült. Az okokat vizsgáljuk. Az épület felújítása szükséges, berendezései, tárgyi felszereltsége jó. A gyermekek mozgásfejlesztésére jól kihasználják az udvar, a közeli tornapálya és a közösségi ház adta lehetőségeket. A családokkal való kapcsolattartásra jellemző az óvoda iránti segítőkészség, kölcsönös bizalom és elfogadás. Az iskola elköltözésével romlott a kihasználtság. Felsősima tagóvoda. Ez az óvoda van a központi óvodától a legtávolabb. Épülete és udvara kiváló feltételeket biztosít a gyermeknevelés számára. Ide jár, a legtöbb hátrányos helyzetű gyermek. Az itt dolgozók arra törekednek, hogy a gyermekeket az óvodába lépés első pillanatától szeretetteljes, családias légkör vegye körül. Folyamatosan törődnek és segítenek a Családsegítő Központtal, a Vöröskereszttel, a gyermekorvossal, védőnővel együtt a hátrányos helyzetű családoknak. Az épület felújítása 2007-ben elkezdődött, folytatása szükséges. A gyermeklétszám alakulása csoportonként Dugonics óvoda. Férőhelyek száma: 100 fő. Csoportok száma: 4 Októberi létszám Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos h Kisebbségi Kassa tagóvoda. Férőhelyek száma: 50 fő. Csoportok száma: 2 Októberi létszám Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos h Kisebbségi Manda tagóvoda. Férőhelyek száma: 25 fő. Csoportok száma: 1 Októberi létszám Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos h Kisebbségi Felsősima tagóvoda. Férőhelyek száma: 25 fő. Csoportok száma: 1 Októberi létszám Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos h Kisebbségi

8 CSICSERGŐ ÓVODA összesen. Októberi létszám Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos h Kisebbségi A pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszámának alakulása Munkakörök Alkalmazottak száma %-os megoszlás Óvodapedagógus 17 59% Gyógypedagógus - - Dajka 10,5 28% Kisegítő személyzet 1, 5 6% Óvodatitkár 1 3% Összesen: 30 fő 100% Az óvodai étkeztetés ellátásáról Az óvodában az étkeztetést a Sodexho Kft. látja el. Az étel mennyisége és minősége megfelelő. Kapcsolatunk a konyha vezetésével jó. Az étkezést naponta 160 gyermek veszi igénybe. Étkezést nem igénylő gyermek nincs. Megkülönböztetett étkezésbe részesül 6 gyermek.(cukorbeteg, tojás tej - liszt érzékenység) Kihasználtság, leétkezett adatok alapján (%) Dugonics út. Kassa u. Felsősima Mandabokor CSICSERGŐ

9 Személyi feltételek Személyi feltételek Alkalmazottak köre ( fő) Pedagógiai képesítéssel rendelkező, pedagógiai munkát végző főállású óvónők száma Egyéb munkakörben pedagógiai munkát segítő főállású dajkák száma Személyi feltételek Egyéb nev.munkát segítő, felsőfokú végzettségű másod.áll.száma (óvodaorvos, védőnő) Jelenleg (fő) Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak Képzés típusa Szak- és továbbképzés Pedagógus szakvizsga Egyéb képesítések Jelenleg (fő) Tervezés 2014-ig (fő) 7 9 Fejlesztő ped. 1 2 Sindelar vizsgálat és fejlesztési módszerek Matematikai tanulás zavarai BME Közoktatás vezetői szakvizsga Életvezetési ismeretek 7 7 Bábjáték az óvodában 1 2 Vizuális technikák 6 8 Egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakirányú 1 2 végzettség Számítógép-kezelői Minőségirányítás az óvodai gyakorlatban Szak- és továbbképzés 3 5 Nyelvvizsga 2 2 Gyógyped - 1 Logopédiai asszisztens - 2 Tanulásban akad. 1 2 Egyéb munkakörben főállásúak száma - Dajkaképző fűtő, udvaros - óvodatitkár, gondnok - konyhai dolgozók - Alkalmazottak száma 1 2 Nem pedagógus Egyéb képesítés (szakiskola) Érettségi 2 4 9

10 Az óvoda tárgyi és dologi feltételei Az intézményi költségvetésben rendelkezésünkre álló előirányzatok biztosították az óvoda zavartalan működését. A fenntartó támogatásával lehetőségünk volt olyan átalakítási, beszerzési munkák elvégezésére, amelyek az óvodánk működésének minőségi javítását eredményezte. Vezetői munkám során az óvoda tárgyi feltételeinek javítására folyamatosan nagy hangsúlyt fektettem. A költségvetés által biztosított, felújítási és karbantartási munkákat évente elvégeztük. Az épületek folyamatos karbantartása mellett, a karbantartó értékes napi munkája ellenére is felmerülnek olyan megoldásra, felújításra váró feladatok az óvodákban, amelyek meghaladják az intézmény költségvetésének lehetőségeit, csak újabb fenntartói támogatásból oldhatóak meg (pl. homlokzat felújítása, nyílászárók cseréje, parketták, vizesblokkok felújítása, tetőjavítás, járdák). A tárgyi és szakmai ellátottság fejlesztéséhez nagymértékben hozzájárultak: a sikeres pályázatok az önkormányzati képviselők által juttatott anyagi támogatások a szülői, szponzori támogatások alapítványi támogatások Pályázati lehetőségeket igyekszünk kihasználni, de egyre kevesebb az óvodákra kiírt pályázat. Az elmúlt években a Közoktatási Közalapítvány pályázatain nyertünk, közlekedési pálya, közlekedési eszközök fejlesztésére, udvari játék tevékenységek fejlesztésére, közös pályázaton nyertünk a Bóbita, Margaréta és Csicsergő Óvoda, a Kompetencia Alapú Nevelés megismerése és elterjesztése pályázaton. Részt veszünk a város által benyújtott Esélyegyenlőségi és Kompetencia elterjesztése EU-s pályázatokban. Minden évben sikerrel pályázunk úszásoktatásra, sportrendezvényekre. 10

11 Pályáztunk a Szelektív Hulladék Gyűjtésre sikerrel, így a szülőket is bevonva szelektíven biztosítjuk a műanyag, papír és fémhulladék összegyűjtését. A dologi és tárgyi feltételek, valamint az eszközrendszer javításához nagymértékben hozzájárult az e célból létrehozott Ezer élmény - Ezer játék Közhasznú Óvodai Alapítványunk. Bevételeiből folyamatosan tudjuk bővíteni, cserélni a csoportok játékállományát, bútor, berendezési tárgyait. Alapítványunk 1% visszatérítésből minden évben több mint 200e Ft-ot kapott mely csoportszobai gyermekbútorok vásárlására, készítésére, illetve karácsonyi játékvásárlásra, bábok, hangszerek és mozgásfejlesztő eszközök vásárlására lett fordítva. Michelin Hungaria Kft támogatásával megújult a központi óvoda udvara. Költségvetést kiegészítő támogatások kimutatása: Év Ezer élmény Ezer játék Alapítvány Pályázat Egyéb források 2004/ / / / / folyamatban Pedagógiai munka A tartalmi munka helyzetképe A helyi nevelési programunk a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelés értékeire épít, mely magában foglalja a teljes gyermeki személyiség fejlesztését tevékenységek által és tevékenységeken keresztül. A Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programunk biztosítja: a gyermekközpontúságot a nevelés elsődlegességét a nyugodt, érzelmi biztonságot adó nevelési légkört 11

12 az esztétikus környezetet a játék elsődlegességét az esélyegyenlőség megteremtését a differenciált egyéni bánásmódot a gyermeki jogok érvényesítését a gyermekek mozgásigényének kielégítését, testi épségének védelmét a külső környezet felé nyitott nevelési légkört az óvodapedagógus szakmai önállóságának tiszteletben tartását Kiemelt nevelési feladataink: A hazai táj a szülőföld szeretetére, a környezeti és természeti értékek megőrzésére, védelmére nevelni a gyermekeket Egészséges életmód, egészséges életvitel igényeink megalapozása A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása szociális és értelmi képesség terén Esélyegyenlőség biztosítása a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek Kommunikációs és kooperációs nevelés A gyermekek számára biztosítani a játék szabadságát, a játékon belüli fejlesztés lehetőségeit, a differenciálást és a tehetséggondozást. A testület a gyermekekhez, mint egyedi, mással nem helyettesíthető individuumokhoz és szociális lényekhez, az életkori sajátosságok és egyéni szükségletek, különbségek ismeretében közelít. A feltételrendszerrel, a tevékenységek tudatos befolyásolásával segítik a személyiség kibontakozását, tekintettel az eltérő adottságokra, képességekre, szokásokra, nembeli, érésbeli, vérmérsékleti különbségekre, és a családok értékrendjének sokféleségére. A sajátos nevelési igényű gyermekek harmonikus személyiségfejlődésének biztosításához különleges gondozási igényüket kielégítve, törekszünk a másságot elfogadó környezet folyamatos fenntartására. A Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programon belül került szabályozásra az intézmény gyermekvédelmi feladatellátása, esélyegyenlőségi programja, amely teljes mértékben megfelel az aktuális jogszabályi elvárásoknak. A nevelőtestület munkáját úgy szervezzük, hogy az összes gyermeknek, ezen belül minden egyes gyermeknek megfeleljen, segítse az esélyegyenlőség megalapozását. 12

13 A tartalmi munka erősségei: Az óvodapedagógusok alapdiplomán kívüli végzettségei a segítő alkalmazottak iskolai végzettségén túli, képességbeli kompetenciái Alkotó, együttműködő alkalmazotti közösség IMIP- ben szabályozott működési rendszer a teljes partneri körre vonatkozóan Fejlődés Napló (bemenet - kimenet szabályozás) Gyermeki fejlődés nyomon követése (a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program melléklete) Fejlődési lapok Képességfejlesztő lapok Szempontok a gyermekekről történő bejegyzések elkészítéséhez Neveltségi szint vizsgálati mérőlapok A szülői elvárásoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően megvalósuló programjaink: Színvonalas részvétel városi rendezvényeken. ügyességi, mesemondó, közlekedési ismeretek, versenyek Országos és városi szinten eredményes szereplés gyermekrajz pályázatokon Hagyományteremtő szándékkal megszervezett rendezvénysorozatok. Oviparádé, mikulástorna, egészséghét. Tagóvoda-találkozók nyári tábor, közös kirándulás a szülőkkel. Az elmúlt évek tapasztalatai mutatják, óvónők jó szakmai felkészültséggel végzik munkájukat. A nevelőtestület pedagógiai kultúrája és megújulási készsége példamutató. (A szakvizsgázók és a módszertani tanfolyamokon való részvétel aránya magas.) Megállapítható, hogy a szakmai önállóság, önértékelő képesség kibontakozott, az óvónők megtalálták azokat a fejlesztési módszereket melyek alkalmasak a pszicho szociális és szociokulturális okok miatt hátrányban lévő gyermekek fejlesztéséhez szükségesek. Örvendetes, hogy testületen belül jó a munkakapcsolat, alkotó légkör uralkodik. Biztosítottak voltak a képzés, önképzés, a továbbképzés és a szakmai konzultációk lehetőségei a dolgozók részére, a kidolgozott továbbképzési terv szerint és igény szerint. Munkatársaim döntő többsége innovatív szemléletű, fogékony az új szakmai és módszertani ismeretekre. 13

14 Aktívan bekapcsolódtunk a bázis óvodák által szervezett munkaközösségek munkájába, minden lehetőséget megragadtunk belső értékeink megmutatására, elkészült óvodánk honlapja, innovációs pályázatok, publikációk, gyakorlati bemutatók, továbbképzések szervezése. Kerestük a lehetőséget a költségvetési forráson kívül, az intézmény anyagi helyzetének javítása érdekében. Sikeres pályázatokat készítettünk. Kiemelten kezeltük a hátrányos helyzetű, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek felzárkóztatását ezek családjaival való kapcsolattartást. E tekintetben nagy figyelmet szenteltünk a felsősimai tagóvodára. Sikereket értünk el, a különböző képességbeli hiányosságok kiszűrésében és lehetőség szerinti korrigálásában.(látás, hallás, mozgás, problémák, diszlexiára utaló jelek, beszédzavarok). Időben irányítottuk a szülőt megfelelő szakemberhez. A külső tagóvodák helyzete nem javult logopédiai ellátás szempontjából, de eredményként könyvelhető el, hogy a szűrővizsgálatokat már helyben végzik el a szakemberek. Az óvodáink az elmúlt öt évben többször megmutatták belső értékeinket, vállaltak bemutató foglalkozásokat, nyíltnapokat, hospitálásokat. Megőriztük a korábban kialakult nevelési értékeinket és igazodtunk a társadalmi igényekhez Minőségbiztosítás, ellenőrzés, értékelés Óvodánkban minőségfejlesztési támogató csoport működik. Minőségpolitikánkban megfogalmaztuk, hogy - Óvodánk kötelezi magát minden belső és külső tevékenységében, hogy törekszik partnerei igényeinek minél teljesebb körű kielégítésére, rugalmasan alkalmazkodva a bennünket érintő kihívásokhoz. - Intézményünk elsősorban a gyermekek, és szüleik igényeinek kíván megfelelni és érdekeiket szolgálni. - Nevelőmunkánk során kiemelt feladatunknak tekintjük az egészséges életmód szokásainak megalapozását, a játékon belüli fejlődés lehetőségeinek megteremtését, az egyéni bánásmód alkalmazását, az iskolai életmódhoz szükséges készségek, képességek kialakítását. 14

15 - Széleskörű tevékenységrendszerrel segítjük a gyermekek személyiségének sokoldalú és hatékony fejlesztését. - A gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó tevékenységeket biztosítunk. - Szeretetteljes, családias légkör kialakítását tartjuk fontosnak, amelyben a gyermekek biztonságot, törődést, odafigyelést, bizalmat éreznek. - Gazdagítjuk a természeti, földrajzi környezet kínálta nevelési lehetőségeket (természeti jelenségek, változások megismerése, természetszeretet kialakítása, a természet védelmére nevelés területeinek bővítése). - Minőségpolitikák megvalósításával szeretnénk elérni, hogy a gyermekek egészséges, testileg, szellemileg fejlett, kiegyensúlyozott, nyitott személyiséggé váljanak. - Intézményünk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásaink minőségének fejlesztése minden dolgozó személy felelőssége. - Nálunk a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak belső és külső képzése, a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése. - Minőségpolitikánk lehetővé teszi a környezettől való előnyös különbözőség elérését, mely intézményünk jövőjének záloga. Az elmúlt időszakban a partneri igény és elégedettségmérés keretében három kört céloztunk meg. A szülőket, az általános iskolai tanítókat és az intézmény dolgozóit. Elemeztük, értékeltük a felmérések eredményeit, melyeket beépítettünk az intézményi gyakorlatba. Így megtörtént a teljesítményértékelés kidolgozása, melynek bevezetése júniustól lesz aktuális. A teljesítményértékelés kifejezetten az óvoda dolgozóinak egyéni teljesítményét hivatott figyelemmel kísérni és értékelni. Az óvodai nevelőmunka ellenőrzése Az ellenőrzés feladata, hogy ezt a pedagógiai önállóságot tiszteletben tartva, továbbfejlesztve növelje az óvodapedagógus pedagógiai hatékonyságát. Az óvoda vezetőségének egyik legfontosabb feladata a jó szociális klíma kialakítása, fenntartása, amely során letompul az ellenőrző és ellenőrzött személy felszíni érdekellentéte, és a nevelés eredményességének javítása hatja át az abban érintetteket. Így fel sem merülhet a mindenáron való hibakeresés, helyette a segítő, fejlesztő szándék elve feltételezett. 15

16 Az óvodában folyó vezetői ellenőrzések rendszere: Az ellenőrzés célja: Visszacsatolás a valóság, a gyakorlat és az elképzelt célok összevetése érdekében verbális, közvetlen illetve közvetett tapasztalatszerzés formájában: A Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program megvalósulásának nyomonkövetése, valamint a dokumentumok egymásra épülése Az országos óvodai alapprogram Az óvoda helyi nevelési programja Az óvoda minőségbiztosítási rendszerének működtetése IMIP szabályozás Az óvoda éves munkaterve Az óvodai munkaközösség programterve A gyermekcsoportok nevelési, tevékenységi programterve A gyermekek egyéni fejlettségét feltáró és fejlesztési feladatait (prevenció, korrekció) tartalmazó dokumentum Az ellenőrzés folyamata: Éves ellenőrzési terv Tervek nyilvánossága (Hirdetőtáblán) Terv pontos megvalósulása Az ellenőrzés eredményeinek visszacsatolása a napi óvodai nevelő-fejlesztő munkába Szükség esetén korrekció végrehajtás 16

17 Amennyiben a folyamatos ellenőrzés során azt tapasztaljuk, hogy a tervek vagy részfeladatok megvalósítása nincs összhangban a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program elfogadott cél és feladatrendszerével, az eltérések okainak feltárása után a nevelőtestületnek lehetősége van a szükséges korrekció megtételére. Az óvoda működésének értékelése: A fejlesztő folyamat, következő, kihagyhatatlan fázisa az, amelyben az ellenőrzés során feltárt adatokra, tényekre támaszkodva kell megvizsgálni, hogy a nevelő-fejlesztő munka és annak eredményei mennyiben felelnek meg a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programban megfogalmazott célkitűzéseknek, az intézmény törvényes működésének. Az értékelés feladata: A nevelőtestület és az egyéb munkakörben foglalkoztatottak munkájának megerősítése az erősségek előtérbe helyezésével. A hibák és hiányosságok feltárása, a pedagógusok és az egyéb munkakörben foglalkoztatottak ösztönzése ezek kijavítására, megszüntetésére, a nevelő-fejlesztő munka hatékonyságának növelése érdekében. Ösztönző rendszer Jogszabályban biztosított lehetőségek A minőségfejlesztési munkát, és a minőségi munkavégzést a 3/2002 (II.15.) OM rendelet szerint lehet anyagilag elismerni A Továbbtanulással biztosított előmeneteli rendszer (156/2001.(IX.12.) Kormányrendelet) is ösztönző hatású: - Szakvizsga megszerzése által előlépés G fizetési osztályba - 7 évenkénti továbbképzés után a bérbesorolásban való előrelépés várakozási Jubileumi jutalom a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint Az oktatási miniszter által adományozható szakmai díjak, emlékplakettek, emlékérmek, oklevelek adományozása 24/1999. (VI.25.) OM rendelet A Közgyűlés által alapított címek, díjak, kitüntetések A fenntartóval történt egyeztetés és engedély után címek adhatók Főtanácsosi- vagy tanácsosi cím Főmunkatársi vagy munkatársi cím 17

18 Tartósan magas színvonalú munkavégzés, kiemelkedő teljesítmény esetén a Kjt. 65. /3/ bekezdése szerint a bértáblában a soros előrelépés várakozási ideje csökkenthető Belső ösztönző rendszer Óvodavezető helyettesi megbízás (óvodavezetői megbízással) Munkaközösség vezetői megbízás (nevelőtestületi szavazással) Minőségfejlesztési csoportvezetői megbízás (óvodavezetői megbízással) Felelősi megbízatások (pedagógus és nem pedagógus munkakörökben) Jutalmazások, anyagi és erkölcsi elismerések Az óvoda kapcsolatrendszere Szülőkkel való kapcsolat Az együttműködés alapelvei: A családi nevelés elsődlegességének tiszteletben tartása; Megismerni és elfogadni a család hagyományait a nevelésben; A szülői jogok érvényesítését segíteni. Az együttműködés tartalma: A tevékenységközpontú óvodai nevelésünk megismertetése, elfogadtatása; Mindkét oldaláról azonos nevelési elvek közelítése; Szervezési és gazdasági területen segítség kérése; Aktív közreműködés az óvodai nevelés napi tevékenységeiben; Családlátogatások; nyílt napok; fogadóórák; szülői értekezletek; Napi találkozások; Ünnepek, ünnepélyek; Séták, kirándulások; Színház, bábszínház látogatáskor kíséret. A Partnerközpontú intézményi működés folyamatát az Intézményi Minőség Irányítási Program tartalmazza. Valamennyi tagintézmény legfontosabb partnerének a gyermeket és a szülői házat jelölte meg. Az óvoda elsősorban a családok felé nyitott, hiszen az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja is hangsúlyozza, hogy a gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda kiegészítő szerepet játszik 18

19 Minden tagóvodában nagyon fontos feladat, hogy a családok a gyermekeikkel együtt, közös programokon, rendezvényeken és az óvoda életében való aktív részvétellel megismerjék gyermekük mindennapi óvodai életét. A családokkal való kapcsolattartás formái és módszerei valamennyi tagóvoda esetében más és más, kialakult hagyományrendszerrel rendelkeznek. Tovább kívánom működtetni e hagyományokat tiszteletben tartva. A családok mentális és szociális problémáinak megoldásában, együttműködünk a Családsegítő Szolgálattal. A Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program cél- és feladatrendszere nem valósulhatna meg a többi partner, támogató, segítő együttműködése nélkül. A partnerkapcsolatok az elmúlt évek hagyományaira épülve, a helyi nevelési programban és a minőségbiztosítási munka során szabályozott, az éves Munkatervben konkretizált együttműködési terveken alapul. Az intézmény jelenlegi kapcsolattartási rendszerének megfelelően az óvoda partneri hálózat tagjainak sora az alábbiak szerint alakul: Nyíregyháza Város Közgyűlése, Oktatási Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Vezetője, valamint munkatársai a Helyi önkormányzati képviselők a Roma kisebbségi önkormányzati képviselő, Felsősima tagóvoda a Szlovák Kisebbségi önkormányzati képviselő, Manda tagóvoda az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Tanulási képességet Vizsgáló bizottság az óvodák gyermekorvosai és védőnői a bölcsődék az általános iskolák vezetői és az alsó tagozatos tanítók az Egyházak az Egészségügyi és Szociális Osztály a Gyámügyi, Gyermekjóléti szolgálat a közművelődési intézmények Színház, Bábszínház, Könyvtár, Közösségi házak. a társ óvodák: Bóbita, Margaréta, Nefelejcs Óvoda Képző és továbbképző intézmények: Nyíregyházi Főiskola, Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem, Suliszerviz, MPKKI 19

20 3.2 Elképzelések, fejlesztési lehetőségek Az intézmény sajátosságai Óvodavezetői munkámban elsődleges feladatomnak tekintem, hogy az óvodás gyermekek az uniós szabályoknak, - az eszköznormának megfelelő esztétikus környezetben, környezetbarát berendezési, felszerelési tárgyak között, a törvényi előírásoknak megfelelő csoportlétszámban, - a szülők igényeit is figyelembe véve - szakmailag jól felkészült óvodapedagógusokkal és szakképzett dajkákkal együtt szeretetteljes légkörben töltsék el mindennapjaikat. Erre szeretnék törekedni a jövőben is. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, fontos megtartani és működtetni az intézményt ebben a szervezeti formában. Valamennyi tagóvoda megtartását indokolja a be óvodázási körzet, gyermek utánpótlása. E tekintetben Manda tagóvoda külön figyelmet igényel Működési feltételek a.) Gazdálkodás Az intézmény gazdálkodásában fontosnak tartom az innovatív szemlélet erősítését. A fenntartó által biztosított költségvetési keretet az intézményben úgy kell felhasználnunk, hogy a legnagyobb hatásfokúak legyenek. Az intézményi bevétel növelésére érdekében a szabad kapacitásokat szükséges kihasználnunk. A bevételeinket a nevelési feltételek javítására fordítjuk. Pályázati tevékenységünket tovább kell erősítenünk, az érdekeltségi rendszer konkrétabb megfogalmazásával, ösztönzéssel. A nevelés tárgyi feltételeinek javítása, bővítése, belföldi és külföldi kapcsolatok szélesítése, kialakítása, egyaránt indokolja a pályázati figyelőrendszer erősítését. Nevelési szempontból is fontosnak tartom, az ésszerű takarékosságot - energia költség csökkentése, fogyóeszközök, tisztítószerek felhasználása, rendeltetésszerű használata. Építeni szeretnék a következő években is a bővülő szponzori hálózatunkra, további támogatói kapcsolatok keresése mellett. Továbbra is számítunk az Ezer élmény- Ezer játék alapítványunk anyagi támogatására. 20

A Kertvárosi Csicsergő Óvoda Nevelési Programja

A Kertvárosi Csicsergő Óvoda Nevelési Programja A Kertvárosi Csicsergő Óvoda Nevelési Programja Mottó: Minden amit az ember megtanul, hogy tenni tudjon, a tevékenység révén tanulandó meg. (Coménius) 2010.07.23. Óvodánk bemutatása Négy telephelyen működik

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-8697-5 /2016. Ügyintéző: Kissné Orosz Anita ELŐTERJESZTÉS - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Nyírmada, 2014. május 25. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy évi

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. - mely kiírásra került 2008. 09. 08.-án az Oktatási Közlöny LII. évfolyam 24. számában.

P Á L Y Á Z A T. - mely kiírásra került 2008. 09. 08.-án az Oktatási Közlöny LII. évfolyam 24. számában. Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Igazgatótanácsa 6760 Kistelek, Ifjúság tér 3. Tel.: (62) 259-167 Tárgy: tagintézmény vezetői pályázat P Á L Y Á Z A T - mely kiírásra került 2008. 09. 08.-án

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Az IMIP végrehajtásának értékelése

Az IMIP végrehajtásának értékelése Az IMIP végrehajtásának értékelése A 2009/2010. nevelési évben a Minőségirányítási Program célrendszerét követve az alábbi feladatok teljesítése valósult meg: Minőségi céljaink: 1. Az óvoda szakmai színvonalának

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény neve Orbánhegyi Óvodák A közoktatási intézmény címe 1126 Budapest Orbánhegyi út 3/a.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése Melléklet a 2016. június 26-i jegyzőkönyvhöz: A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése (Az intézmény fenntartói értékelése, különös tekintettel

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN Tárgyi erőforrás 4 csoportos 100 férőhelyes Tornateremmel, differenciált

Részletesebben

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló 2013-2014-es nevelési év működéséről Az óvoda három éves kortól

Részletesebben