MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 79. Klaudy kinga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 79. Klaudy kinga"

Átírás

1 MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 79. Klaudy kinga Budapest

2 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva ISSN ISBN Bolla Kálmán Kiadja a Zsigmond Király Főiskola. Felelős kiadó: Dr. Bayer József rektor. Hozott anyagról sokszorosítva. ROBINCO Kft. Felelős vezető: Kecskeméthy Péter. 2

3 KLAUDY KINGA 3

4 4

5 KLAUDY KINGA VALLOMÁSA PÁLYÁJÁRÓL Önvallomás Bombazáporban próbáltak szüleim átjutni a Vérmezőn a Szieszta szanatóriumba 1945 februárjában, de ott annyi volt a sebesült, hogy szülő nőket nem fogadtak, így egy Attila utcai ház óvóhelyén láttam meg a napvilágot a második világháború utolsó napjaiban. Egész életemben budai maradtam, a Kékgolyó utcában nevelkedtem, a Németvölgyi út, a Bíró utca, a Városmajor utca volt általános iskoláim színhelye, középiskolába pedig a Mészáros utcába jártam, az énekkaráról híres Szilágyi Erzsébet leánygimnázium utolsó nem koedukált osztályába. Nagy élmény volt Pestre villamosozni, amikor felvettek az ELTE Bölcsészettudományi Karára. Még nem volt Erzsébet híd, építését a Pesti Barnabás utcai épület harmadik emeleti nagyelőadójának ablakából néztük végig Hahn István professzor történelem előadásainak szünetében. A történelem mellett az egyetemen oroszt, japánt és angolt tanultam, de eszembe sem jutott, hogy nyelvész is lehetnék. Különösnek hangzik talán, de nem is érzékeltem, hogy mi lenne itt a kutatnivaló. Világosabban láttam, mit csinál egy történész. Dolmányos Istvánhoz írtam a szakdolgozatomat, és levéltári kutatásokat végeztem a harmincas évek japán magyar kapcsolatainak feltárásához. A két világháború közötti magyar diplomácia megsárgult, gépírásos iratait tartalmazó dossziék kibontásakor éreztem meg először a kutatás izgalmát, azt, hogy olyan jelenségekre lehet bukkanni, olyan összefüggéseket lehet feltárni, amelyeket előttem más nem fedezett fel. Történészként azonban nem sikerült elhelyezkednem, a középiskolai nyelvtanárkodást nem szerettem igazán, tehát mint a bölcsészek nagy része fordítással próbálkoztam én is. Dolmányos István ajánlott be a Gondolat Kiadóhoz, Herzen leveleinek fordítása volt az első munkám, majd Bahtyin, Uszpenszkij, Zsirmunszkij, Eihenbaum tanulmányaival folytattam. Olyan munkahelyet is sikerült találnom, ahol maradt idő a fordításra, a Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutatóintézetének Könyvtárában helyezkedtem el könyvtárosként, esténként pedig a TIT József Attila Szabadegyetemének Budapesti Nyelviskolájában tanítottam orosz nyelvet, és tanultam japán és angol nyelvet. Mindkét színhely fontosnak bizonyult későbbi pályafutásom szempontjából. Kezdjük a TIT-tel. A 70-es évek elején a TIT Budapesti Nyelviskolája rendszeresen szervezett továbbképzéseket a nyelvtanárok számára. Az előadá- 5

6 sokat a kiváló nyelvészek tartották: Szépe György, Dezső László, Hegedűs József, Fülei-Szántó Endre, Ferenczy Gyula, akiknek a munkásságáról az egyetemen nem is hallottam, de nem hallottam azokról a modern nyelvészeti irányzatokról sem, melyeket előadásaikban ismertettek. Akkor került kezembe először a Modern Nyelvoktatás című folyóirat is, amelynek tanulmányait kezdetben csak azért olvastam, mert jobb nyelvtanár akartam lenni, de fokozatosan feltámadt az érdeklődésem a nyelvoktatás nyelvészeti háttere iránt. A TIT nyelviskolájának akkori vezetői: Simonné Tudóssy Margit, Hegedűs Józsefné, Szentiványi Ágnes a nyelvtanfolyamokból bejövő pénz egy részét konferenciák szervezésére, ösztöndíjakra, kiadványok szerkesztésére, kutatások finanszírozására fordították, így történhetett, hogy nyelvtanárként egyszerre két kutatási programba is bekerültem: a William Nemser vezette kontrasztív nyelvészeti kutatásba, és a Dezső László vezette Szituatív dialógusok és nyelvi szerkezetek című kutatásba. Itt válik fontossá, hogy közben egy akadémiai kutatóintézetben dolgoztam. Igaz, hogy a vegyészet messze esik a nyelvészettől, de alkalmam nyílt megismerni a tudományos kutatók életformáját, láttam, hogy rendszeresen követik a hazai és nemzetközi szakirodalmat, konferenciákra járnak, előadásokat tartanak, eredményeiket publikálják, láttam, hogyan kell igazán elmélyedni egy kutatási témában, láttam mennyi munkával jár, ha valaki egy témában eredményt akar elérni, de láttam a kemény munka jutalmát is. Kissé irigykedve néztem őket, én is szerettem volna sokat dolgozni, és eredményeket elérni. Körülöttem kristályszerkezeteket kutattak, de én a nyelvi szerkezeteket éppoly kutatásra méltó tárgynak éreztem. Intenzívebben kezdtem el nyelvészeti munkákat olvasni, miközben folyamatosan fordítottam is, és valamikor valahogy összekapcsolódott bennem a két dolog. Arra emlékszem, hogy még a Központi Kémiai Kutatóintézet könyvtárában dolgoztam, amikor elolvastam Dezső Lászlónak A jelzős főnévi csoport kérdései a magyarban című tanulmányát, és úgy éreztem nyelvtipológiai fejtegetései sok mindent megmagyaráznak az én fordítási problémáimból. Akkor még nem tudtam, hogy fordításnak elmélete is van. A fordításelmélet létezéséről csak később, 1972-ben értesültem, amikor Hegedűs Józsefnek köszönhetően tudományos segédmunkatársként bekerültem a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Nyelvi Intézetébe, és ott valaki kezembe adta Revzin és Rozencvejg Osznovi obscsevo i masinnovo perevoda című művét. Az ő irodalomjegyzékük alapján kezdtem hozzá az orosz és az angol szakirodalom olvasásának, és alighogy megismerkedtem a fordításelmélet alapjaival máris kipróbálhattam tudásomat a gyakorlatban is, mert 1973-ban Ferenczy Gyula meghívott az ELTE akkor alakuló Fordító- és Tolmácsképző Csoportjába orosz magyar fordítástechnikát oktatni ősze fordulópont volt az életemben, szeptember 21-én délelőtt volt a frissen alakult tanszék évnyitója, és délután volt az esküvőm. Férjem, Bart Ist- 6

7 ván kiváló műfordító, akivel úgy ismerkedtem meg, hogy gyakorló fordítót kerestem az újonnan alakuló tanszék számára. Ő a tanszéken nem akart tanítani, helyette engem tanított egy életen át. Tőle tanultam a fordítói gondolkodást, az ő műfordítói kompetenciájának nyelvészeti leírása máig is kimeríthetetlen ihletforrás kutatásaimhoz. Ami az új tanszéket illeti a folytatás nem volt ilyen idillikus. Mivel a fordító- és tolmácsképzésben semmiféle előzményre nem támaszkodhattunk, mindent nekünk kellett kitalálni, többek között az elmélet és gyakorlat arányát is, és ebben óriási viták voltak a tanszék alapítói között. Ezek a viták ma is folynak a világ fordítóképző intézményeiben, hiszen sok helyen csak gyakorlati képzés van, és fölöslegesnek sőt néhol kifejezetten károsnak tartják a kontrasztív nyelvészeti tudatosítást. Én természetesen a nyelvészeti tudatosítás pártján voltam, ma is hiszek benne, de már nem vagyok olyan harcias, mint pályám kezdetén, és elfogadom azt, hogy más úton is lehet fejleszteni a fordítói készséget, és a fordításkutatás eredményességét nem azon mérem le, hogy a kutatási eredményeket mennyire lehet visszaforgatni a gyakorlatba. Utólag visszatekintve ezek a szakmai viták nagyon hasznosak voltak, hozzásegítettek ahhoz, hogy pontosabban megfogalmazzam álláspontomat, és azt hiszem, első könyvem az Orosz magyar fordítástechnika sem született volna meg, ha nem kell állandóan bizonygatnom, hogy lehet valamiféle rendszert vinni a fordítástechnika oktatásába. A hetvenes éveket életemben a végleges munkahely és a családi boldogság megtalálása, két fiam, Dániel és István születése és édesanyám állandó otthoni segítségének köszönhetően pezsgő szakmai élet jellemezte. Részt vettem minden alkalmazott nyelvészeti konferencián, melyen szakfordításról, szaknyelvoktatásról, szaknyelvkutatásról volt szó. Ezek akkoriban jórészt feltáratlan területek voltak. A bölcsészkarokról kikerült filoszok egy része, akik szakegyetemek lektorátusain helyezkedtek el, olyan feladatokkal találták szembe magukat, amelyekre az egyetem nem készítette fel őket. A Közgazdasági Egyetemen, a Külkereskedelmi Főiskolán, a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Idegen Nyelvi Intézetében szinte évente rendeztek nyelvoktatási és alkalmazott nyelvészeti konferenciákat, melyeken a fordítás elméletéről és oktatásáról szóló előadásaim mindig érdeklődő hallgatóságra találtak. Az alkalmazott nyelvészeti konferenciák mellett 1975-től a russzisztikai konferenciák sorozata jelentett állandó szellemi ösztönzést. Papp Ferenc, a Kossuth Lajos Tudományegyetem (ma: Debreceni Egyetemen) professzora 1975-től kezdve minden év januárjában összehívta a russzistákat az ország minden egyeteméről és főiskolájáról. Itt hallottam először a számítógépes nyelvészetről, a szóvégmutató szótárakról, Melcsuk és Zsolkovszkij értelem-szöveg modelljéről, a szemantikai operátorokról, és itt tartottam először előadást az aktuális tagolás és a fordítás viszonyáról, ami később kandidátusi disszertációm témája lett. Sok helyen és sokat írtam már Papp Ferencről és a russzisztikai konferenci- 7

8 ákról, legyen most elég annyi, hogy a legtöbbet adták, amire egy fiatal kutatónak szüksége lehet: a megmérettetést az idősebb pályatársak és a kortársak szemében. Akit itt elfogadtak, számíthatott arra, hogy felkészültségét, tudását, gondolatait, eredményeit máshol is elfogadják. Csak a hazai pályáról beszélek, mert külföldi konferenciákra akkor még alig jártunk. Egyszer egy moszkvai fordítástudományi konferenciára készültem, amikor Ferenczy Gyula kezembe adta Papp Ferenc egyik cikkét, amely az idegen nyelvet jól tudó nyelvtanulók beszédének kvázi-helyességéről szólt. Egyenként minden mondatuk helyes, szövegük egészében véve mégis idegenül hangzik az anyanyelvi beszélők fülében. Ez az, gondoltam, így lehet megragadni az én posztgraduális hallgatóim magyar fordításainak jellegzetességeit is: nem a mondatok szintjén, hanem a téma-réma tagolás, a funkcionális perspektíva eltolódásának leírásával. Így született meg kandidátusi disszertációm, a Fordítás és aktuális tagolás, amelyet a nyolcvanas évek elején védtem meg. A nyolcvanas évek tudományszervezéssel teltek. Biztos, hogy nem fogalmaztam meg ilyen világosan, de ösztönösen éreztem: ahhoz, hogy egy tudományterületet művelni lehessen, szükség van a szakemberek egy kritikus tömegére, akik ugyanazt a szakirodalmat olvassák, követik az adott tudományterület legújabb fejleményeit, figyelemmel kísérik egymás eredményeit. Egyszóval, szükség van a fordításkutatók összefogására. Abból indultam ki, hogy Magyarországon folyik egy óriási méretű fordítási tevékenység, vagy úgy is fogalmazhatnánk kétnyelvű beszédtevékenység, mely egyáltalán nincs nyelvészetileg leírva, feldolgozva. Össze kell tehát fogni a fordítókat, fordítást oktató tanárokat, lektorokat, a nyelvészet iránt érdeklődő műfordítókat, és elkezdeni a fordítás eredményének, folyamatának és funkciójának rendszeres tudományos feldolgozását. Szerencsém volt abban, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága élén Papp Ferenccel és Szépe Györggyel hajlandó volt befogadni ezt az új tudományterületet, és hozzájárult ahhoz, hogy az 1983-as debreceni russzisztikai konferencián létrehozzuk az Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság Fordításelméleti Szekcióját tól kezdve hat éven keresztül minden évben rendeztünk egy fordítástudományi konferenciát, s az érdeklődők megtöltötték a Roosevelt téri MTA székház Nagytermét. A konferenciák előadásait sikerült publikálni is a Fordításelméleti Füzetekben. Ezzel a szegényes kivitelezésű stencilezett kiadvánnyal, ma már aligha büszkélkedhetünk, de az akkori számítógép nélküli világban ezt sem volt könnyű véghezvinni. A kilencvenes évek rendszerváltása az Egyesült Államokban töltött félév közben ért, és több nagy változást hozott az életemben. Elutazásom előtt itthon még írógéppel dolgoztam, a kis vidéki amerikai egyetemen már csak számítógépet lehetett használni. Hazatérésem után a számítógépes szövegszerkesztés nagyon megkönnyítette régen készülő fordításelméleti könyvem befejezését, és 8

9 az átváltási műveletek korábban cédulákon gyűjtött anyagának gépre vitelét, könyvvé formálását. A másik nagy változást a személyes nemzetközi szakmai kapcsolatok létrejötte jelentette. Elméleti tájékozottságunknak köszönhetően a tanszéken és az akadémiai bizottságban egyaránt jól ki tudtuk használni a nemzetközi együttműködés hirtelen feltáruló lehetőségeit. A kilencvenes években elnyert pályázati pénzekből bekapcsolódhattunk a nemzetközi fordítástudományba, nemcsak mi jártunk külföldre, hanem meg is tudtuk hívni Magyarországra a fordítástudomány legnevesebb szakembereit: Eugen Nida, Gideon Toury, Jose Lambert, Peter Nemwark, Mona Baker, Anthony Pym és még sokan mások jártak tanszékünkön, konferenciáinkon. Két nemzetközi fordítástudományi konferenciát is rendeztünk, egyet Szombathelyen, egyet Budapesten és az utóbbival sokat tettünk azért, hogy Magyarország felkerüljön a nemzetközi fordítástudomány térképére. De a hazai pályán is annyi minden történt a kilencvenes években, hogy a puszta felsorolás is hosszadalmas lenne. Csak a legfontosabbak: 1990-ben a Fordító- és Tolmácsképző átköltözött a Ménesi úti Eötvös Kollégiumból az Amerikai útra, és sokkal jobb körülmények közé került. Kialakíthattuk a számítógépes termet, a konferenciatolmács-termet és az új épület nagy előadótermében elkezdhettem Bevezetés a fordítás elméletébe és Bevezetés a fordítás gyakorlatába című előadásaimat az összes nyelvi csoport számára. Ennek az volt az eredménye, hogy az átváltási műveletek rendszeres leírását, amelyet kezdetben csak angol-magyar és orosz-magyar irányban végeztem el, német-magyar és francia-magyar irányban is kiterjesztettem és egy átfogó indoeurópai-magyar átváltási tipológiává fejlesztettem. Nagy vállalkozásba kezdtünk az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottságán belül is: 1991-ben elindítottuk a Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferenciák sorozatát, amelyet 18 éve minden évben más város egyeteme vagy főiskolája rendez meg tól a konferenciasorozat a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének (MANYE) hivatalos kongreszszusa lett. Bizonyára ennek a konferenciasorozatnak a szervezésében kifejtett munkámnak köszönhetem, hogy 2008-ban nagy megtiszteltetés ért: a leköszönő Szépe György után megválasztottak a MANYE elnökének. De térjünk vissza a '90-es évekhez ben Gárdus János meghívott a Miskolci Egyetemre az akkor alakuló bölcsészkar Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének megalapítására és vezetésére. A miskolci évek jelentősen kitágították repertoáromat, mivel a fordításelméleti előadások mellett alkalmazott nyelvészeti és pszicholingvisztikai előadásokat is tarthattam től 2002-ig vezettem a tanszéket, lelkes munkatársaimmal Simigné Fenyő Saroltával, Dobos Csillával, Bodnár Ildikóval és Urbán Annával máig is sikeresen működő alkalmazott nyelvészeti műhelyt hoztunk létre. 9

10 1994-ben Kiefer Ferenc bíztatására beadtam, és 1996-ban megvédtem nagydoktori értekezésemet A fordítás elmélete és gyakorlata címen decemberében habilitáltam a Pécsi Egyetemen ben Szépe György meghívott oktatni a Pécsi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Programjába. Ez a meghívás adta az ösztönzést, a Bevezetés a fordítás kutatásába című előadássorozat kidolgozására. Saját doktori programom csak hat évvel később lett, de itt kezdtem rá felkészülni ben vettem át a Fordító- és Tolmácsképző Csoport (később Központ, majd Tanszék) vezetését, és munkatársaimmal Szabari Krisztinával, Kurián Ágnessel, Láng Zsuzsával, Boronkay Roe Zsuzsával keményen és sikeresen dolgozó csapatot alkotunk azóta is. Mindkét vezetésemre bízott intézményben arra törekedtem, hogy munkatársaim az oktatómunka mellett tudományos kutatást is végezzenek, és tudtam, hogy ennek két fontos feltétele van: a publikálási lehetőség megteremtése, és szakmai konferenciák rendezése ben két magyar nyelvű tudományos folyóirat alapító főszerkesztője lettem, az egyik a Fordítástudomány a Fordítóés Tolmácsképző Központ, a másik a Modern Filológiai Közlemények a Miskolci Egyetem Modern Filológiai Intézetének folyóirata lett ben az Akadémiai Kiadótól megbízást kaptam egy angol nyelvű fordítástudományi folyóirat az Across Languages and Cultures megindítására. Létrejött a konferenciasorozat is, 1999 óta minden év tavaszán megrendezzük a Fordító- és Tolmácsképző Központ tudományos konferenciáját, de a fordításkutatók számára az Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszusok fordítástudományi szekciója is minden évben lehetőséget nyújt a fellépésre ben neveztek ki egyetemi tanárrá Miskolcon, 2000-ben pedig az ELTE-n, és ezzel már át is léptünk ebbe az évtizedbe, amikor ezeket a sorokat írom. Újabb költözéssel indult az új évtized, tanszékünk a Trefort kert F épületének első emeletén kapott helyet, brüsszeli támogatásból felszerelt tolmácsfülkéink még tágasabb konferenciaterembe kerültek. Örököltünk egy szépen berendezett könyvtárat is, melyet folyamatosan töltünk fel friss fordítástudományi szakirodalommal. Ez a könyvtár lett színtere a Fordítástudományi Doktori Programnak, amely 2003-ban indítottunk részben a tanszék munkatársai (Szabari Krisztina, Kurián Ágnes, Láng Zsuzsa), részben sok tanszéken kívüli kolléga (Nyomárkay István, Bańczerowski Janusz, Károly Krisztina, Gósy Mária, Heltai Pál, Váradi Tamás, Prószéky Gábor, Hell György, Hidasi Judit, Papp Andrea, Fóris Ágota, Szili Katalin, Jászó Anna, Dróth Júlia, Kis Balázs, Horváth Péter) önzetlen segítségével. A programnak több mint ötven hallgatója van, ők már szervezett képzés keretében tanulják a fordítástudományt, van magyar és idegen nyelvű fordítástudományi folyóirat, ahol publikálhatnak, és vannak fordítástudományi konferenciák, ahol előadhatják eredményeiket. Hatvanéves születésnapomon pályatársaim és tanítványaim két kötettel is megleptek. Az egyiket, amely negyven magyar kollégám tanulmányát tartal- 10

11 mazza, 2005-áprilisában a Miskolci Egyetemen rendezett XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson nyújtották át a szerkesztők: Dobos Csilla, Kis Ádám, Lengyel Zsolt, Székely Gábor és Tóth Szergej. A másik tanulmánykötet idegen nyelvű, részben magyar, részben külföldi kollégáim írásai találhatók benne (köztük Andrew Chestermané, Anthony Pymé, Ieva Zaubergáé, Cay Dollerupé, Zuzana Jettmarováé, Sonja Tirkkonen-Condité és Don Királyé). Ez utóbbi kötetet az Akadémiai Kiadó adta ki Károly Krisztina és Fóris Ágota szerkesztésében, és 2005 szeptemberében vehettem át Kiefer Ferenc bevezető szavai után a Magyar Tudományos Akadémián szervezett ünnepségen. Mindkét kötetet folyamatosan olvasom és használom. Örülök, hogy ennyi kollégám tart barátjának, hálás vagyok nekik, hogy így fejezték ki rokonszenvüket, és büszkeséggel tölt el, hogy ennyi értékes gondolatot tudtam inspirálni. Mit várok a jövőtől? Minél tovább szeretnék a szenvedélyeimnek élni: az oktatásnak, a kutatásnak, és folyóirataim szerkesztésének. Feladat is van elég. A Fordító- és Tolmácsképző Tanszék 2009-ben új képzési formát indít: a fordító és tolmács mesterszakot, ami azt jelenti, hogy harmincöt éve sikeresen folytatott képzési struktúránkat kell újjal felváltanunk. Sok megoldandó kutatási kérdés is vár még rám a fordítási univerzálék, az explicitációs és implicitációs fordítási műveletek aszimmetriájának bizonyítása terén. Doktorandusz hallgatóim pedig még csak mostanában kezdenek szigorlatozni, ami azt jelenti, hogy 2010 körül fogják megvédeni az első fordítástudományi disszertációkat. Minél tovább szeretném segíteni pályafutásukat. Most már azonban versenytársaik is vannak, négy unokám is részt kér az életemből, de így kerek a világ. Budapest, július 13. Klaudy Kinga pályaképe évszámokban 1945: Megszületik Budapesten 1963: Érettségi a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban :Elvégzi az ELTE BTK történelem, valamint orosz nyelv és irodalom szakát : Középiskolai tanár a Vörösmarty Gimnáziumban : Az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetének könyvtárosa 1971: Az MTA Tudományszervezési Tájékoztató munkatársa 1972: Tudományos segédmunkatárs a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Nyelvi Intézetében 1973: Egyetemi adjunktus az ELTE BTK Fordító és Tolmácsképző Csoportjában 11

12 1981: A Magyar Tudományos Akadémián megvédi kandidátusi értekezését (Fordítás és aktuális tagolás) 1983: Megalapítja a MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottságának Fordításelméleti Szekcióját 1986: Kinevezik egyetemi docensnek az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Csoportjában : Fordítástudományi konferenciákat rendez az Akadémián (I VI) : A Fordításelméleti Füzetek elindítása és szerkesztése 1990: Egy szemesztert az Amerikai Egyesült Államokban tölt : Elvégzi az ELTE BTK angol nyelv és irodalom szakát 1991: Tevékenyen részt vesz a Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferenciák (később Kongresszusok) sorozatának elindításában 1992: Meghívást kap a Miskolci Egyetem újonnan alakuló Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének megalapítására és vezetésére : Az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Bizottság Fordításelméleti Munkabizottságának elnöke : Az MTA közgyűlési képviselője 1995: Tagja lesz a St Jerome Kiadónál megjelenő The Translator című folyóirat nemzetközi szerkesztőbizottságának 1995: Megválasztják A MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének) alelnökévé : Egy év alatt több nemzetközi konferencián tart előadást: Varsó, Maastricht, Helsingőr, Prága, Nashville Tennessee, Melbourne június: A Magyar Tudományos Akadémián megvédi nagydoktori értekezését (A fordítás elmélete és gyakorlata) szeptember: Transferre Necesse Est 2. Második nemzetközi fordítástudományi konferencia megrendezése Budapesten december: Megtartja habilitációs előadását a Pécsi Egyetemen ( Fordítástudomány és szövegnyelvészet) 1997: Oktatni kezd a Pécsi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Programjában 1997: A Modern Nyelvoktatás című folyóiraton belül új rovatot indít A fordítástudomány műhelyéből címmel 1997: A Miskolci Egyetemen kinevezik másodállású egyetemi tanárnak 1997: Kinevezik tanszékvezetőnek az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Csoportjában : A Miskolci Egyetem Modern Filológiai Intézetének igazgatója 1999: Az I. Fordítástudományi Konferencia és öregdiák találkozó megszervezése a Fordító és Tolmácsképző Központ megalakulásának 25 éves jubileumának alkalmából 1999: Megalapítja a Fordítástudomány című tudományos folyóiratot 12

13 1999: A Miskolci Egyetemen megalapítja a Modern Filológiai Közlemények című tudományos folyóiratot 2000: Az Akadémiai Kiadónál megalapítja az Across Languages and Cultures című nemzetközi tudományos folyóiratot 2000: Az ELTE Bölcsészettudományi Karának kinevezik főállású egyetemi tanárnak 2001: Papp Ferenc akadémikus halála után létrehozza a Papp Ferenc Baráti Kört : Fordításelméleti előadásokat tart Kolozsváron a Babeş Bólyai Tudományegyetemen 2002: Brassai Sámuel díjat kap alkalmazott nyelvészeti munkásságáért a Szegeden rendezett XII. MANYE Kongresszuson 2003: V. Fordítástudományi Konferencia és Öregdiák találkozó az FTK 30 éves jubileuma alkalmából 2003: Megalapítja a Fordítástudományi Doktori Programot az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktoriskoláján belül 2004: A Fordítástudományi PHD Konferenciák megindítása az FTK éves konferenciasorozatán belül április: Magyar pályatársaktól köszöntőkönyvet kap a XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson szeptember: Angol nyelvű köszöntőkönyvet kap a Magyar Tudományos Akadémián 2006: Akadémiai Nívódíjat kap az Across Languages and Cultures című nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztéséért 2007: Az MTA Közgyűlési képviselője : Képviseli a magyar fordítóképzést Brüsszelben az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságának konferenciáin 2007: Megválasztják a Modern Filológiai Társaság alelnökévé 2008: Kitüntetik a Miskolci Egyetemért érdeméremmel 2008: Megválasztják a MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének) elnökévé 13

14 KLAUDY KINGA ÍRÁSAINAK BIBLIOGRÁFIÁJA ( ) Rövidítések: AkK = Akadémiai Kiadó, ÁltNyT = Általános Nyelvészeti Tanulmányok, ATA = American Translators Association, AUB SLingu = Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominante. Sectio Linguistica, BDTF = Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, BGYTF = Bessenyei György Tanárképző Főiskola, BME = Budapesti Műszaki Egyetem, FIT = Fédération Internationale des Traducteurs, FPK = Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont, FOSz = Felsőoktatási Szemle, FTCs = Fordító- és Tolmácsképző Csoport, INyT = Idegen Nyelvek Tanítása, ism. = ismertetés, ITI = Institute of Translation and Interpreting, ITK = Idegennyelvi Továbbképző Központ, JGYTF = Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, JPTE = Janus Pannonius Tanárképző Főiskola, KJF = Kodolányi János Főiskola, KLTE = Kossuth Lajos Tudományegyetem, MNy = Magyar Nyelv, MANYE = Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, MAPRJAL = Mezsdunarodnaja Asszociacija Prepodavatyelej Russzkogo jazyka i lityeratury, ME = Miskolci Egyetem, MKKE = Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, ModNyOkt = Modern Nyelvoktatás, Mtud = Magyar Tudomány, Nyr = Magyar Nyelvőr, Mtud = Magyar Tudomány, ModNyOkt = Modern Nyelvoktatás, NytudÉrt = Nyelvtudományi Értekezések, szerk = szerkesztette, TankK, NemzTankK = Tankönyvkiadó, Nemzeti Tankönyvkiadó, VAPRJAL = Vengerszkaja Asszociacija Prepodavatyelej Russzkogo jazyka i lityeratury, VE = Veszprémi Egyetem, UMB = Univerzita Mateja Bela Beszámoló a moszkvai szövegnyelvészeti konferenciáról. ModNyOkt XII, Szosztavlenyije szpecialnovo szlovarja dlja perevodcsikov. Matyeriali konferencii Tyeorija perevoda. Maurice Thorez Idegen Nyelvi Főiskola, Moszkva, Orosz-magyar fordítási segédanyag a Fordító- és Tolmácsképző Csoport hallgatói számára. ELTE BTK FTCS kiadványa. Budapest, 150 p. (Kézirat) A szövegnyelvészet néhány alapkérdése. ÁltNyT XI (Társzerző: Ferenczy Gy.) 14

15 1977. Altyernatyivi v posztrojenyii ucsebnovo matyeriala na perevodcseszkih kurszah. Slavica XV, Szókincsfejlesztés az állami nyelvvizsgára előkészítő tanfolyamokon. ModNyOkt XV, Fordítás és aktuális tagolás. In: A fordítás elmélete és gyakorlata. Szerk. Ferenczy Gy. FPK, Budapest, Fordítás és aktuális tagolás. Nyr Orosz magyar fordítástechnika. TankK, Budapest, 151 p. Fordításelméleti szöveggyűjtemény. TankK, Budapest, 263 p. (Társzerző: Bart I.) Orosz szövegek mondatszerkesztési sajátosságainak hatása a magyar nyelvre. Nyr Az idegenszerűség mérése az oroszból fordított magyar szövegekben. In: Szaknyelvkutatás szaknyelvoktatás. Szerk. Gárdus J. Tanulmányok a felsőoktatás köréből. FPK, Budapest, Ob odnoj szfere szoposztavlenyija russzkovo i vengerszkovo jazikov. AUB SLingu XI, Idegenszerűség az oroszból fordított magyar tudományos szövegek mondatainak tematikus szakaszában. In: Fordítás és Nyelvoktatás. Szerk. Nyomárkay I. TIT, Budapest, Fordítás és aktuális tagolás. Kandidátusi értekezés. Budapest: Kézirat. Quasi Correctness an experimental and statistical approach. In: The Mission of the Translator Today and Tomorrow. Proceedings of the IX-th World Congress of the International Federation of Translators. Eds. Kopczyński, A. et al. FIT, Warsaw, Aktualnoje cslenyenyije i perevod sz liszta. In: Dokladi vengerszkoj delegacii. Ed. Gárdus J. MAPRJAL, Budapest, Kvazipravilnoszty perevoda i perevodcseszkij jaziki In: Hudozsesztvennij perevod. Voporoszi tyeorii i praktyiki. Eds. Joper P. M. Mkrtcsan, L. M. Izd. Jerevanszkovo Unyiverszityeta, Jerevan Moszkva,

16 1983. Hogyan alkalmazható az aktuális tagolás elmélete a fordítás oktatásában? ModNyOkt XX/l Fordításelmélet fordításoktatás. In: Nyelvoktatás Felsőfokon IV. Szerk. Berényi P. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, Fordításelméleti Füzetek I. MTA. Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság, Budapest, l24 p. (Szerk.) Orosz-magyar fordítástechnika. TankK, Budapest, 151 p. (2. kiadás). Orosz szövegek mondat- és szövegszerkesztési sajátosságainak hatása a magyar nyelvre. In: Anyanyelv idegen nyelv. Szerk. Székely G. A Bessenyei György Tanárképző Főiskola kiadványa, Nyíregyháza, Original Hungarian text vs. text translated from Russian into Hungarian. In: Contrastive Studies Hungarian-Russian. Ed. Papp F. AkK, Budapest, Hogyan alkalmazható az aktuális tagolás elmélete a fordítás oktatásában? Nyr Szoposztavityelnoje izucsenyije nacsala predlozsenyij v russzkih i vengerszkih tyeksztah. Bolgarszkaja Russzisztyika II. évf Oszobennosztyi russzkoj naucsnoj recsi predsztavljajuscsije trudnoszty dlja vengerszkih sztugyentov nyefilologov. Russzkij jazik za rubezsom Fordításelméleti Füzetek 2. MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság, Budapest Debrecen, 74 p. (Szerk.) Van-e a magyarban általános tudományos nyelv? In: Fordításelméleti Füzetek 4. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, Fordításelméleti Füzetek 3. MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság, Budapest Debrecen, 92 p. (Szerk.) Fordításelméleti Füzetek 4. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 168 p. (Szerk.) A fordítás pragmatikai aspektusa. In: Nyelvpedagógiai írások. VIII. Szerk. Papp F. MKKE Nyelvi Intézet, Budapest, A fordítás tudománya. Válogatás a fordításelmélet irodalmából. TankK, Budapest, 365 p. (Társszerző: Bart. I.) Vibor zaloga pri perevogye sz vengerszkovo na russzkij. In: Nyelvpedagógiai Írások. Lingua Russzkij. Szerk. Magyar M.. MKKE Nyelvi Intézet, Budapest,

17 A fordítás helye és szerepe a nyelvoktatásban: a valódi fordítás a középiskolai nyelvoktatásban. In: Az idegen nyelvi nevelés-oktatás néhány iránya és lehetősége. Oktatáskutató Intézet. Szerk. Lengyel Zs. Klaudy K. Budapest, Az idegen nyelvi nevelés-oktatás néhány iránya és lehetősége. Tanulmánygyűjtemény. Budapest, Oktatáskutató Intézet. 375 p. (Társszerk. Lengyel Zs.) A fordítás oktatásának elméleti alapjai. FOSz XXXV/ Perevodcseszkije transzformacii, napravlennije na vossztanovlenyije szvjaznosztyi tyekszta pri perevogye sz russzkovo na vengerszkij. In: Lingvisztyika,lityeraturovegyenyije i metogyika. Ed. Papp F. VAPRJAL, Budapest, Az idéző mondategység igéiről. Nyr 110/ Fordításelméleti Füzetek 5. Budapest, Külkereskedelmi Főiskola. l90 p. (Szerk.) Fordítás és aktuális tagolás. Budapest, AkK 136 p. (NytudÉrt 123.) A fordítás helye és szerepe a nyelvoktatásban. INyT A szenvedő szerkezetről. In: A nyelvoktatás korszerűsítéséért. Szerk. Lengyel Zs. JPTE, Pécs, A kontextus szerepe a cselekvő és a szenvedő igealakok közötti választásban. Hungarológiai Közlemények 19/ Foreigness, foreign flavour, quasi correctness. In: Semantik, Kognition und Åquivalenz. Übersetzungswissenschaftliche Beitrage 11. Eds. Jäger, G. Neubert, A. VEB Verlag Enzyklopedie, Leipzig, A magyar tudományos nyelvhasználat az orosz nyelv tükrében. In: A magyar nyelv rétegződése. Szerk. Kiss J. Szűts L. AkK, Budapest, A frazeologizmusok szó szerinti fordításáról. Nyr A fordítás folyamatának nyelvészeti modelljei. Nyr A fordítási ekvivalenciáról. Hungarológiai Közlemények 20/ O lakunah. In: Nyelvpedagógiai Írások. Lingua Russzkij. Szerk. Papp F. MKKE Nyelvi Intézet, Budapest, Fordításelméleti Füzetek 6. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 217 p. (Szerk.) Az ekvivalencia fogalma a fordításelméletben. Nyr Prevodilacka ekvivalencija. Prevodilac 7/ Koszvennaja interferencija pri perevogye sz inosztrannovo jazika na rodnoj 17

18 jazik. In: Interferenz in der Translation. Ed. Schmidt, H. VEB Verlag Enzyklopedie, Leipzig, Izmerenyije grammatyicseszkih oszobennosztyej vengerszkih tyeksztov perevegyennih sz russzkovo jazika. In: Translatologia Pragensia. Ed. Hrala, M. Univerzita Karlova, Praha, Orosz szólások és közmondások képekben. Budapest, TankK. 346 p. (Társszerző: Dubrovin, M.) Perevod i informacionnaja sztruktura predlozsenyija. In: Übersetzungswissenschaft und Sprachmittlerausbildung. Akten der I. Internationalen Konferenz. Band. II. Ed. Salewsky,H. Humboldt Universität, Berlin, Átváltási műveletek a fordításban. INyT Átváltási műveletek a fordításban. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 166 p. In Defence of a Linguistic Theory of Translation. In: Hovory o prekladu a tlumoceni. Ed. Hrdlicka, M. Interlingue Servis, Praha, Topic, Comment and Translation. In: Empirical Research in Translation and Intercultural Studies. Ed. Tirkkonen-Condit, S. Narr, Tübingen, Merre tart ma a fordítástudomány? In: Az Első Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia anyaga. Szerk. Székely G. BGYTF, Nyíregyháza, Linguistic Theory of Translation LTT (A survey). In: Könyv Papp Ferencnek. Tanulmánygyűjtemény Papp Ferenc 60. születésnapjára. Szerk. Hunyadi L., et al. KLTE, Debrecen, Könyv Papp Ferencnek. Tanulmánygyűjtemény Papp Ferenc 60. születésnapjára. KLTE, Debrecen, 444 p.(társszerkesztők: Hunyadi L., Lengyel Zs., Székely G.) Magyar fordítástudomány a XIX században. (Brassai Sámuel nézetei a fordításról.) In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. Szerk. Szűts L. Kiss L. AkK, Budapest, Fordításelmélet és szövegnyelvészet. In: Nyelvpedagógiai Írások. Szerk. Máté J. MKKE Nyelvi Intézet, Budapest, Merre tart ma a fordítástudomány? MNy LXXXVIII, Just enough Hungarian. How to get By and Be Easily Understood. D.L. Elis and A. Cheyne. Hungarian version. Budapest, Corvina. 147 p. 18

19 1993. Fordításelmélet és szociolingvisztika. Nyr A III. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásai. I II. kötet. Miskolci Egyetem, Miskolc,. 493 p., 503 p. (Szerk.) Fordítástudomány a világban fordításoktatás Magyarországon. In: A III. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásai. I. kötet ME, Miskolc, (Társszerkesztőkkel) A Harmadik után a Negyedik előtt. Beszámoló a III. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferenciáról. Nyelv-Info 1. évf. 2. szám, Optional additions in translation. In: Translation the vital link. Proceedings of the XIII. FIT World Congress. Volume 2. ITI, London, Vissza a szöveghez! In: Szemiotikai szövegtan 6. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz. Szerk. Petőfi S. J. JGYTF Kiadó, Szeged, On explicitation hypothesis. In: Transferre necesse est... Current Issues of Translation Theory. In honour of György Radó on his 80th birthday. Eds. Kohn J. Klaudy K. et al. Dániel Berzsenyi College, Szombathely, Transferre necesse est... Current Issues of Translation Theory. In honour of György Radó on his 80th birthday. Dániel Berzsenyi College, Szombathely, 282 p. (Társszerkesztő: Kohn J.) A fordítás elmélete és gyakorlata. Angol, német, francia, orosz fordítástechnikai példatárral. Scholastica, Budapest, 400 p. Fordításelmélet és pszicholingvisztika. Nyr Fordítástudomány a világban - fordításoktatás Magyarországon. Nyelv-Info 2/ Fordításelmélet és szociolingvisztika. In: A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézetének Tudományos Közleményei. Szerk. Lendvai L. F. ME, Miskolc, Fordítás és nyelvi norma. In: A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában. Szerk. Kemény G. Kardos T. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, Empirikus kutatások a fordításelméletben. In: A II. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia Anyaga. Szerk. Lengyel Zs. VE, Veszprém, A fordítás elmélete és gyakorlata. Angol, német, francia, orosz fordítástechnikai példatárral. Scholastica, Budapest, 400 p. (2. kiadás) Német magyar fordítástechnika. A fordítás lexikája és grammatikája. 1. NemzTankK, Budapest, 293 p. (Társsszerző: Salánki Á.) 19

20 Számítógépes korpuszok felhasználása a fordításkutatásban. In: A IV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia Anyaga. Szerk. Aradi A. Sturz Z. Szőllősy S.A. BME, Budapest, II Lexical Operations in Translation. Segmentation and Integration of Meaning. In: Proceedings of the 36 th Annual Conference of the American Translators Association. Ed. Krawutschke, P. ATA, Nashville, Tennessee, Angol fordítóiskola. Corvina, Budapest, 250 p. (Társszerző: Bart I., Szöllősy J.) Angol magyar fordítástechnika. A fordítás lexikája és grammatikája. 2. NemzTankK, Budapest, 322 p. (Társszerző: Simigné Fenyő S.) Concretization and Generalization of Meaning in Translation. In: Proceedings of the 2nd International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on Translation and Meaning. Ed. Thelen, M. EUROTERM, Maastricht, Egy átváltási tipológia körvonalai. In: Absztrakció és valóság. Tanulmányok Békési Imre köszöntésére. Szerk. Rozgonyiné Molnár E. JGYTF Kiadó, Szeged, Quality Assessment in School Translation and in Professional Translation. In: Dollerup, C. et al. (eds.) New Horizons. Proceedings of the III. Third Language International Conference on Teaching Translation and Interpreting. Amsterdam, Benjamins Changing Status of Translators in Hungary. An European Union Enlarged Towards the East. What Role for Translation. In: Ulrich, M. et al. (ed.) Libri e Riviste d'italia. Rasegna di informazione culturale e bibliografica. Trieste, Instituto Poligrafico e Tecca Dello Stato. Tipologia operacji przeksztalcajacych. In: Tłumaczenie rzemiosło i sztuka. Ed. Snopek, J. Węgierski Instytut Kultury, Warszawa, Translation Studies in Hungary. (eds.) Budapest: Scholastica. 208 p. (Társszerkesztők: Lambert, J., Sohár A.) Back Translation as a Tool for Detecting Explicitation Strategies in Translation. In: Translation Studies in Hungary. Scholastica, Budapest, (Társszerkesztők: Lambert, J., Sohár A.) Translation and Translators in Hungary. Introduction. In: Klaudy K., Lambert, J., Sohár A. (eds.) Translation Studies in Hungary. Scholastica, Budapest, (Társszerző: Bart I.) Jelentésfelbontás és jelentésösszevonás a fordításban és a kétnyelvű szótárakban. In: Nyelv, Nyelvész, Társadalom. Emlékkönyv Szépe György 65 születésnapjára. Szerk. Terts I. JPTE, Pécs, A fordítástudomány műhelyéből 1. A második nemzetközi Transferre necesse est konferenciáról. ModNyOkt II/

1 KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 68. KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS Válogatott fordítástudományi tanulmányok TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 SEGÉDKÖNYVEK

Részletesebben

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program A fordítói kompetencia Nyelvoktatás/nyelvvizsgáztatás: minden tanuló (T)

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése MAI KEIRDI 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Más szervezettel együtt végzett kutatás Más szervezettel együtt végzett kutatás, Szervezet megnevezése A kutatási téma címe, rövid leírása Minőségi

Részletesebben

INTERJÚ KLAUDY KINGA PROFESSZOR ASSZONNYAL

INTERJÚ KLAUDY KINGA PROFESSZOR ASSZONNYAL Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IX. évfolyam, 2. szám (2014) pp. 13 19. INTERJÚ KLAUDY KINGA PROFESSZOR ASSZONNYAL FARKASNÉ PUKLUS MÁRTA Amikor elkezdtünk gondolkodni arról, hogy mivel lephetnénk

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Kutatóhely neve (intézet, tanszék, kutatócsoport, doktori iskola, doktori program): ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Angol Nyelvpedagógia Tanszék, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Kutatási téma címe:

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

PAPP FERENC ÉLETRAJZA Kiefer Ferenc, Magyar Tudomány, 2002/2. 216

PAPP FERENC ÉLETRAJZA Kiefer Ferenc, Magyar Tudomány, 2002/2. 216 PAPP FERENC OLVASÓKÖNYV Szerkesztette: Klaudy Kinga Előszó: Kiefer Ferenc Bibliográfia: Bolla Kálmán A szövegek gondozói Cs. Jónás Erzsébet É. Kiss Katalin Fenyvesi István Hell György Hidasi Judit Kiss

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Kutató neve (fokozat, beosztás): Dr. Károly Krisztina, habilitált egyetemi docens, dékánhelyettes Kutatási téma címe: Koherencia és kohézió a fordításban Résztvevők: Dr. Károly Krisztina Pályázati támogatás

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 58. NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA Szerkesztette: GECSŐ TAMÁS KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA, SZÉKESFEHÉRVÁR TINTA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 2006 TARTALOM

Részletesebben

Europass Önéletrajz. DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28.

Europass Önéletrajz. DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28. Europass Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Név Cím DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28. Telefon +36-46-565-111 Fax +36-46-363-865

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

2010. évi szakmai beszámoló

2010. évi szakmai beszámoló 2010. évi szakmai beszámoló 1.1 A MANYE célkitűzései Az MANYE célja, hogy elősegítse és támogassa az alkalmazott nyelvészet minden ágának művelését, oktatását és kutatását, főként a nyelvoktatásét - beleértve

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Családnév: Dr MÉSZÁROS 2. Keresztnév: Julia 3. Születési dátum: 15 th of July 1952 4. Állampolgárság: Hungarian 5. Családi állapot: Elvált, egy lánygyermek 6. Iskolai végzettség:

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Ballada és szintézis a Kékszakállú-misztériumban. Magyar Nyelvőr 1985/

Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Ballada és szintézis a Kékszakállú-misztériumban. Magyar Nyelvőr 1985/ Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Hungarológiai vonatkozású publikációk (válogatás, 1985 2006) 1985 Ballada és szintézis a Kékszakállú-misztériumban. Magyar Nyelvőr 1985/1. 24-35. Norma, átlag

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény 1979 KLTE 1983 ELTE magyar történelem szakos középiskolai tanár filozófia szakos előadó II. OKTATÁSI

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

EXPLICITÁCIÓ A LEKTORÁLT FORDÍTÁSOKBAN. ROBIN EDINA ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Program 1088 Budapest, Múzeum körút 4. robin@beltav.

EXPLICITÁCIÓ A LEKTORÁLT FORDÍTÁSOKBAN. ROBIN EDINA ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Program 1088 Budapest, Múzeum körút 4. robin@beltav. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, V. évfolyam, 1. szám, (2010) pp. 179-182. EXPLICITÁCIÓ A LEKTORÁLT FORDÍTÁSOKBAN ROBIN EDINA ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Program 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE

AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, II. évfolyam, I. szám, (2007) pp. 21-28. AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE LŐRINCZ JULIANNA Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

gram (doktorandusz III) szövegalkotás programcsomag az 5-8 évfolyamon. OM 298/34/2006 tréner

gram (doktorandusz III) szövegalkotás programcsomag az 5-8 évfolyamon. OM 298/34/2006 tréner Szakmai önéletrajz Név Tancz Tünde Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus tanczt@igyfk.pte.hu Végzettségek 2001- PhD - hallgató PTE Pszichológiai Doktori Iskola, Szociálpszichológiai gram (doktorandusz

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

Szakfordítás angolról magyarra: jellegzetes műveletek, a fordított szakszövegek jellemzői és értékelése különböző fordítási szinteken

Szakfordítás angolról magyarra: jellegzetes műveletek, a fordított szakszövegek jellemzői és értékelése különböző fordítási szinteken Szakfordítás angolról magyarra: jellegzetes műveletek, a fordított szakszövegek jellemzői és értékelése különböző fordítási szinteken A projekt feladata A projekt két részből állt: 1) egy angol magyar

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Suskovics Csilla PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2011. augusztus 29. és 31. között rendezi meg a XXI. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUST. Szombathelyen

MEGHÍVÓ. 2011. augusztus 29. és 31. között rendezi meg a XXI. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUST. Szombathelyen MEGHÍVÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kara, a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központja és a Magyar Alkalmazott Nyelvészek

Részletesebben

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, NÉMET ÉS FRANCIA NYELVŰ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK) Tantágy neve Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör

Részletesebben

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9 Mozgás és egészség KARLOVITZ János Tibor Miskolci Egyetem, Miskolc bolkarlo@uni-miskolc.hu Ebben a bevezető fejezetben arra szeretnénk rávilágítani, miért éppen ezek a tanulmányok és ebben a sorrendben

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS www.njszt.hu/files/neumann/infotortenet Projektek Sántáné-Tóth Edit santane.edit@gmail.com NJSZT ITF 2010.03.11. A projekt indulásáról Kiindulásként

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás Európai önéletrajz SZOCIOLÓGUS: OKTATÓ, KUTATÓ Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu

Részletesebben

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2.

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2. Végzettségek általános iskolai Az oklevelet kiállító intézmények megnevezése (a kar jelölésével) Nápolyi Pedagógusok képesítése Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként)

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php Szakmai önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név DR. FEHÉR KRISZTINA Cím DE MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK, 4010 DEBRECEN, PF. 54. Telefon 06-52-512-900/23098 E-mail Honlap Születési idő és hely krfeher@gmail.com

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Szolnoki Főiskola 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. www.szolf.hu OM azonosító: FI47616 www.ujszechenyiterv.gov.hu IDEGEN NYELVOKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

FORDÍTÁSTUDOMÁNY AZ EZREDFORDULÓN

FORDÍTÁSTUDOMÁNY AZ EZREDFORDULÓN FORDÍTÁSTUDOMÁNY AZ EZREDFORDULÓN KLAUDY KINGA Miskolci Egyetem, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 1. Bevezetés Jubileumi előadásomat két kérdéssel kezdem. Az első kérdés, amellyel tíz év óta minden szeptemberben

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

Beszámoló a évi Eötvös József országos középiskolai szónokversenyről

Beszámoló a évi Eötvös József országos középiskolai szónokversenyről Beszámoló a 2016. évi Eötvös József országos középiskolai szónokversenyről 2016-ben nyolcadik alkalommal rendeztük meg az Eötvös József országos középiskolai szónokversenyt az ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

CV - Dr. Boronkai Dóra Ph.D

CV - Dr. Boronkai Dóra Ph.D CV - Dr. Boronkai Dóra Ph.D Dr. Boronkai Dóra Ph.D egyetemi adjunktus Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet Iroda: A épület, 210. iroda Telefon: 74/528-300/1213Email: boronkaid@igyk.pte.hu ; boronkaidori@freemail.hu

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2016. április 21 22. Helyszín: ELTE BTK Trefort-kert, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, tanácsterem A találkozó

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke.

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. VIII. Tanintézetek, intézmények 1. A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem iratai (1837-) 1914-1923 (-1935), 5,48 ifm a. A Rektori

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

SIMIGNÉ FENYŐ SAROLTA Beszámoló a Metainformációs kutatócsoport létrehozásáról

SIMIGNÉ FENYŐ SAROLTA Beszámoló a Metainformációs kutatócsoport létrehozásáról Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, VII. évfolyam, 1. szám (2012) pp. 175 178. SIMIGNÉ FENYŐ SAROLTA Beszámoló a Metainformációs kutatócsoport létrehozásáról 2011. január 17-én a Miskolci Egyetem BTK

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

A Jel és jelentés konferencia programja (A konferencia helyszíne: Budapest, VI. kerület, Lendvay u. 5.) 2007. október 29.

A Jel és jelentés konferencia programja (A konferencia helyszíne: Budapest, VI. kerület, Lendvay u. 5.) 2007. október 29. A Jel és jelentés konferencia programja 2007. október 29., hétfő délelőtt 9:00 MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐK (MAJOROSI ANNA, GECSŐ TAMÁS) A NYELVELMÉLET - NYELVHASZNÁLAT CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET BEMUTATÁSA (GECSŐ TAMÁS)

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintű felsőoktatási tevékenység: 1982-ben végeztem a KLKF-n, ahol polgári képesítésként testnevelő

Részletesebben

Angol-magyar Orvosi Szakfordítóképzés tanterve és vizsgarendje 2013/2014. tanévben

Angol-magyar Orvosi Szakfordítóképzés tanterve és vizsgarendje 2013/2014. tanévben Angol-magyar Orvosi Szakfordítóképzés tanterve és vizsgarendje 2013/2014. tanévben I.évfolyam II. félév Tantárgy és heti óraszám Kontrasztív országismeret II. (1 ESZT-22 terminológia (1 ESZT-41 A fordítás

Részletesebben

Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből

Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből Készítette: Fülep Ádám EKE Tittel Pál Könyvtár, szaktájékoztató Neveléstudományi Doktori Iskola, II. évf. hallgató Eger, 2016. Dr. Kovács

Részletesebben