KÖNYVJEGYZÉK az Új Könyvek évi 7. számához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖNYVJEGYZÉK az Új Könyvek 2012. évi 7. számához"

Átírás

1 Könyvtárellátó Nonproft Kft. Kódex Könyváruház 1391 Budapest, Postafók Budapest, V. Honvéd utca 5. Tel.: (1) , Fax:(1) Telefon: (1) , Fax: (1) E-mal: E-mal: Kaznczy Ferenc Könyvesbolt Magyar Államkncstár 6722 eged, óska u. 34/A Tel./Fax: 62/ Adógazgatás azonosító szám: E-mal: KÖNYVEGYZÉK az Új Könyvek év 7. számához A dokumentumok ajánlására használt ek tartalma: K: kézkönyvtár; S: segédkönyvtár; T: általános gyűjtőkörű könyvtárak törzsanyaga; : általános gyűjtőkörű könyvtárakba javasolt dokumentum; : szak- és felsőoktatás, I: középskola könyvtárakba, : általános skola könyvtárakba javasolt dokumentum; Gy: gyermek szép- és szak; X: gyermekkönyvtárakba s beszerezhető felnőtt és fjúság ; H: hangoskönyv; Ö: öregbetűs könyv. Ajánló 0 ÁLTALÁNOS MŰVEK ervezetek és más együttműködés formák erző, cím, kadó ISMERETTERESZTŐ ÉS SZAKIRODALOM Smon Zsuzsanna: A Nagyboldogasszony úttól a Ménes útg : történetek és dokumentumok az MTA Irodalomtudomány Intézet évtzedeből. Bp. : Nap 415 p. Múzeumok Múzeumőr : a múzeum smeretterjesztés lapja : a Bács-Kskun Megye Önkormányzat Múzeum ervezetének folyórata. 9. évf. 1. sz. Kecskemét : Bács-Kskun M. Múz. erv. 36 p. Múzeumőr : a múzeum smeretterjesztés lapja : a Bács-Kskun Megye Önkormányzat Múzeum ervezetének folyórata. 9. évf sz. Kecskemét : Bács-Kskun M. Múz. erv. 44 p. Múzeumőr : a múzeum smeretterjesztés lapja : a Bács-Kskun Megye Önkormányzat Múzeum ervezetének folyórata. 9. évf. 4. sz. Kecskemét : Bács-Kskun M. Múz. erv. 44 p. Folyóratok. Újságírás. Sajtó Danss Győző (1938-): Újságíróskola : gyakorlat útmutató. Bp. : Tnta 164 p. (Az ékesszólás kskönyvtára, 19.) 1 FILOZÓFIA Descartes, René ( ): A lélek szenvedélye és más írások. Bp. : L'Harmattan 217 p. (Rezonőr) Pszchológa Vsszatalálunk egymáshoz? : konflktusok és megoldások a szülő-gyermek kapcsolatban. Bp. : Kulcslyuk K. 155 p. (Nytott Akadéma) K 3500,- Ft F ngyenes 67 példány felett 471,- Ft F ngyenes 67 példány felett 471,- Ft F ngyenes 67 példány felett 471,- Ft F 1490,- Ft F 2500,- Ft F 1990,- Ft S M M M D D V 91 tudományos akadéma tudomány történelm forrás múzeum kadvány régészet Bács-Kskun megye múzeum kadvány magyar néprajz Bács-Kskun megye múzeum kadvány magyar néprajz karácsony Bács-Kskun megye újságírás útmutató flozófa etka gyermeklélektan család nevelés konflktus 1

2 erző, cím, kadó Wnterhoff, Mchael (1955-): Mért válnak zsarnokká a gyerekenk? avagy: A gyermekkor elrablása. 2. kad. Bp. ; Pécs : Dalóg Campus 172 p. (Dalóg lfe könyvek) 2 VALLÁS Dogmatka. Teológa Langer Róbert - Vértesalja László (1953-): ent Kozma és Damján : az orvosszentek üzenete képekben. Bp. : Semmelwes 120 p. Kereszténység. Keresztény egyházak Nagyszombat Agendarus : ű szertartás betétek az esztergom rítusból : 1583, Debrecen : Debrecen Egy. K. 236 p. (Nyelv és művelődéstörténet adattár, 11.) lágy Sámuel ( ): Katekzmus rövd oktatás azoknak számokra, akk legelőször akarnak az Úrnak ent Vacsorájával éln, és azon alkalmatossághoz ntéztetett Ágenda, Debrecen, 1751 : Pskárkos lágy Sámuel névtelen munkája. Debrecen ; [Mskolc] : Tszántúl Ref. Egyházker. Gyűjtemények : DE M. Nyelvtud. Tanszék : ME M. Nyelvtud. Tansz. 236 p. (Nyelv és művelődéstörténet adattár, 10.) Temesváry ános (1857-?): Erdély középkor püspöke : levéltár kutatása alapján. [Repr. kad.] Bp. : Hstóraantk Kvház K. VII, 476 p. Nem-keresztény vallások Latman, Mchael (1946-): Kabbala kezdőknek : a Kabbala története, tana és enkor alkalmazása. Bp. : Partvonal 171 p. (A valód Kabbala) F 2780,- Ft K 4001,- Ft F 2364,- Ft F 1091,- Ft K 0,- Ft F 2990,- Ft Latman, Mchael (1946-): Káoszból a harmónába : a Kabbala útmutatása a globáls válság megoldására. Hámer Áron (ford.) Bp. : Partvonal 115 p. (A valód Kabbala) F 2490,- Ft TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK ocológa. Társadalm kapcsolatok és folyamatok. Statsztka A család értékek és a demográfa magatartás változása. Bp. : KSH NKI 173 p. (Központ Statsztka Hvatal Népességtudomány Kutató F 1500,- Ft Intézetének kutatás entése, 91.) Evans, Patrca: avakkal verve... : szóbel erőszak a párkapcsolatokban. 2. kad. Bp. : Háttér : NANE F 2500,- Ft Egyes. 242 p. (Tűz-hely könyvek) Kovács Kataln (1960-): Társadalm egyenlőtlenségek a mortaltásban on ( ) és az epdemológa átmenet elmélete. Bp. : KSH NKI 130 p. (Központ Statsztka Hvatal F 1500,- Ft Népességtudomány Kutató Intézetének kutatás entése, 92.) Pease, Allan: Testbeszéd : gondolatolvasás gesztusokból. 22. kad. Bp. : Park 222, [2] p. F 3000,- Ft (Hétköznap pszchológa) Poltka. Poltkatudomány Bárány Attla (1971-) - Laszlovszky ózsef (1958-) - Papp Zsuzsanna: Angol - magyar kapcsolatok a középkorban Márabesnyő : Attraktor 2 db. F 5900,- Ft W L N T L L C E K P B 30 gyermeklélektan gyermeknevelés szent - orvos 3. század vallás ábrázolás egyház szertartás katolkus egyház szertartáskönyv nyelvemlék konfrmácó református egyház katekzmus 18. század püspök - Erdély középkor - életrajz reprnt kadás Kabbala zsdó vallás msztka művelődéstörténet Kabbala zsdó vallás msztka családszocológa demográfa ezredforduló párkapcsolat erőszak nő halálozás statsztka társadalm egyenlőtlenség járványtan testbeszéd nem verbáls kommunkácó külkapcsolat kulturáls kapcsolat országtörténelem 2

3 erző, cím, kadó Frsnyák Zsuzsa (1960-): Közlekedés, poltka, Nagy Béla (térk.) - Glatz Ferenc (szerk.) Bp. : MTA Törttud. Int. 655 p. ( a szovjet zónában és a rendszerváltásban) Mért hagytuk, hogy így legyen?. Bp. : XXI. ázad K. 223 p. Praznovszky Iván ( ): A Monarchától Tranong egy magyar dplomata szemével : Praznovszky Iván emlékezése. Bp. : Olvasó Sarok 359 p. Sárközy Tamás (1940-): kormányzása : a szoft dktatúra kormányzásától az újkaptalsta konflktusos demokráca kormányzásán át a fülkeforradalom vezérdemokrácájának kormányzáság. Bp. : Park 540 p. Vtány Iván (1925-): A feudalzmus továbbélése a ma on. Bp. : Noran Lbro 206 p. Gazdaság. Közgazdaság-tudomány. Pénzügy A bzonyosság vége avagy Quo vads demokráca? ombathely : Savara Unv. Press 230, [2] p. (Új reformkor sorozat) udt, Tony (1948-): Balsors ül e tájon : tanulmány enleg bajankról. p. : Európa 277, [2] p. Lengyel Balázs: Tudásalapú regonáls fejlődés. Bp. : L'Harmattan 167 p. og. ogtudomány Navratyl Zoltán: A varázsló eltör pálcáját? : a jog szabályozás vonulata az asszsztált humán reprodukcótól a reproduktív klónozásg. Bp. : Gondolat 300 p. K 5700,- Ft F 3500,- Ft K 7991,- Ft K 4900,- Ft F 2490,- Ft F 2500,- Ft K 3000,- Ft F 2100,- Ft F 3200,- Ft erző jog és parjogvédelem. Bp. : Eötvös 338 p. F 5154,- Ft Társaság jog : egyetem. 2. kad. eged : Lectum 650 p. ocáls gondoskodás és gondozás F A családsegítés elmélete és gyakorlata : szöveggyűjtemény. Bp. : Akad. K. 705 p. Pedagóga. Gyermeknevelés Nyelv és oktatás ksebbségben : Kárpát-medence körkép. Bp. : Tnta 357 p. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 135.) K 7000,- Ft K 5200,- Ft F 2990,- Ft F M P S V B L N T C N 93 közlekedésügy belpoltka 20. század közélet ezredforduló század dplomácatörténet magyar történelem 20. század történelm forrás belpoltka kormányzat poltka század hűbér rendszer vlággazdaság globalzácó társadalm változás konferencakadvány gazdaságtörténet gazdaságpoltka Európa század gazdaság fejlődés regonáls gazdaság tudás alapú társadalom bológa reprodukcós technka - embró jog szabályozás szerző jog - parjog társaság jog családterápa szocálpszchológa társadalm kapcsolat pszchoterápa oktatásügy anyanyelv oktatás nyelvhasználat jog határon túl magyarság 3

4 erző, cím, kadó Puszta Gabrella (1966-): A láthatatlan kéztől a barát kezekg : hallgató értelmező közösségek a felsőoktatásban. Bp. : Ú-M-K 307 p. + CD-R (Oktatás és társadalom, 9.) Néprajz. Etnológa. Folklór acsvay Éva (1945-): obrok. Bp. : Népr. Múz. 198 p. (A Néprajz Múzeum tárgykatalógusa, 18.) Vass ózsef - Papp Imre ( ): Vakbarázdák : Papp Imre pékmester feljegyzéseből. Kskundorozsma ; eged : Petőf S. Műv. Ház : Bába 32 p. (Dorozsma füzetek, 8.) 5 TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Természetvédelem. Természetrajz Varázslatos unk : Bp. : Kossuth 142 p. Csllagászat Bond, Peter (1948-): A vlágűr : varázslatos Gy csllagköz utazás : tények három dmenzóban. Bp. : Ventus Lbro [14] p. Fzka Kaku, Mcho (1947-): Hpertér : [a párhuzamos unverzumok, az dőelhajlás és a tzedk dmenzó vlága]. Bp. : Akkord 364 p. (Talentum tudományos könyvtár) 6 ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK Orvostudomány. Egészségügy Berény Maranne - Katona Ferenc (1925-): Fejlődésneurológa : az öntudat, a kommunkácó és a mozgás kalakulása. Bp. : Medcna 478 p. A csontrtkulásról. Bp. : Galenus 119 p. (Patka magazn könyvek) Egészség-gazdaságtan és technológaelemzés : az egészség-gazdaságtan elemzéstől a klnka és fnanszírozás döntéshozatalg. Bp. : Medcna 328 p. A fttség mértéke mnt a megbetegedések rzkóját befolyásoló tényező. Bp. : Akad. K. 178 p. (Magyar sporttudomány füzetek, 4.) Gyermekgyógyászat dfferencáldagnosztka. Bp. : Semmelwes 164 p. Molnár Kornéla: árványtan : egészségügy szakskolák e. Bp. : Medcna 312 p. Az öngylkosság orvos szemmel : kockázatfelmérés, kezelés, prevencó. Bp. : Medcna 422 p. F 3280,- Ft F ngyenes 67 példány felett 5490,- Ft F 909,- Ft F 4990,- Ft K 3990,- Ft K 3990,- Ft K 5690,- Ft K 2990,- Ft K 5600,- Ft F 2940,- Ft F 2400,- Ft F 2951,- Ft K 5900,- Ft A pulmonológa kézkönyve. Bp. : Medcna 863 p. K 10400,- Ft Servan-Schreber, Davd ( ): Búcsúzn többször s lehet. Bp. : Park 157, [3] p. Skloot, Rebecca: Henretta Lacks örök élete. Bp. : Park 399 p., [8] t. K 2900,- Ft F 3900,- Ft P V V B K 11 B 54 C E 20 F 62 G 82 M 81 Ö 35 P 96 S 52 S 67 oktatásszocológa felsőoktatás szakma szocalzácó egyetem hallgató magyar néprajz szobrászat keresztény művészet magyar néprajz nép mesterség Kskundorozsma természet környezet nemzet park fényképalbum vlágegyetem gyermekkönyv hpertér elmélet fzka asztrometra kozmológa - dő deggyógyászat agy betegség csecsemő gyermek csontrtkulás közegészségügy közgazdaságtan kóroktan egészségügy sport egészséges életmód gyermekgyógyászat orvos dagnosztka fertőző betegség járványtan öngylkosság tüdőgyógyászat kézkönyv rákbetegség memoár rákbetegség géntechnka- sejttan dokumentum 4

5 erző, cím, kadó Sólyom ános (1939-): Gyermekgyógyászat dagnosztka és hormonvzsgálatok : endoped-nfo. Bp. : Semmelwes 210 p. Vécse László (1954-): Betegvzsgálat és gyakorlat neurológa : egyetem jegyzet. Bp. : Medcna 45 p. Általános és személy hgéné. Mentálhgéné X Boutenko, Vctora: 12 lépés a nyers étrendg : lúgosítás természetesen. Bp. : Boenergetc 213 p. Hanrech, Ingeborg: Mt egyen és mt gyon a csecsemő? : [szoptatás, tápszerek, hozzátáplálás, allergamegelőzés]. Bécs : Hanrech 160 p. Kerner Tbor: Az öt év csodája : önszervezés ttkok kézkönyve : hogyan szervezd meg életedet, hogy 60 hónap alatt mnden álmod valóra váljon. 2. kad. Bp. : Bagolyvár 272 p. Kerner Tbor: klaszlárd önbecsülés : hogyan építhetsz megngathatatlan önbzalmat mentáls állóképességed fejlesztésével. 2. kad. Bp. : Bagolyvár 222 p. Scott, Gn Graham: Dolgozn jó! : százegy apró trükk, amvel örömtelbbé tehetjük munkánkat. Bp. : Akad. K. 178 p. Soma (1966-): Nemek genje. Bp. : affa 191 p., [4] t.fol. Thomas, Angela (1962-): ernted szép vagyok? ombathely : Immanuel ószóró 226 p. Terápák Cramer, Bertrand - Palaco-Espasa, Francsco: A baba-mama pszchoterápák gyakorlata : módszertan és esettanulmányok. Bp. : Medcna 328 p. Hadtechnka Craughwell, Thomas. (1956-): A háború tudósa : zsenáls elmék, pusztító találmányok. Bp. : Kossuth 303 p. Mezőgazdaság Abbott, ez: Kskertek kézkönyve : zöld ksokos. Bp. : Ventus Lbro 256 p. Alapy Gyula ( ): A csallóköz halászat története. [Repr. kad.] Bp. : Hstóraantk Kvház K. 166, [2] p. Lorenz, Konrad ( ): Ember és kutya. Teljes, csorbítatlan kad. Bp. : Cartaphlus 229 p. Why do horses sleep standng up? : 101 of the most perplexng questons answered about equne engmas, medcal mysteres, and befuddlng behavors. London : Oron 223 p. ű Vendéglátás. akácskönyvek Lajos Mar (1943-) - Hemző Károly (1928-): 66 torta. 2. kad. Bp. : Sanoma Meda 143 p. (Nők lapja műhely) Ramsay, Gordon (1966-): Barát lakomák. Pécs : Alexandra 269, [3] p. K 4001,- Ft F 1600,- Ft F 2,- Ft F 3980,- Ft F 3490,- Ft F 2650,- Ft F 3950,- Ft K 2940,- Ft F 2951,- Ft F 4980,- Ft F 4990,- Ft F 3990,- Ft K 3000,- Ft K 1700,- Ft F 1835,- Ft K 3900,- Ft K 5,- Ft S 70 V B H K K S S T C C A A L W L R 36 endokrnológa endokrn betegség orvos dagnosztka gyermek orvos dagnosztka deggyógyászat egészséges táplálkozás vegetáránus étrend ételrecept táplálkozástudomány csecsemő életvezetés életvezetés életvezetés munkahely életvezetés párkapcsolat nemek lélektana mentálhgéna vallásos pszchoterápa családterápa hadtechnka feltaláló - találmány művelődéstörténet amatőr kertészkedés gazdaságtörténet halászat Csallóköz kutya etológa ló sütemény szakácskönyv szakácskönyv 5

6 erző, cím, kadó Ungváry Renáta, W.: A Ksmama babakonyhája. 2. bőv., átd. kad. Bp. : Sanoma Meda 240 p. Vezetéstudomány. Menedzsment. ervezés Boudreau, ohn W.: HR újratöltve avagy Hogyan lehet bevált üzlet módszerekkel jobb személy döntéseket hozn. Bp. : Akad. K. 168 p. Gage, Randy: Hogyan építsünk MLM pénzgyárat : a network marketng tudománya. Bp. : Bagolyvár 168 p. Gray, ule: A tökéletes önéletrajz : egy hvatásos önéletrajzíró tanácsa a tökéletes állás megszerzéséhez. Bp. : Akad. K. 255 p. Hallowell, Edward M.: Tündöklés : hogyan hozzuk k emberenkből a legjobbat az agykutatás segítségével?. Bp. : Akad. K. 143 p. Borászat Moldova György (1934-): Keserű pohár. 3. köt. Vllány - a borra épült város. Bp. : Urbs Kvk. 147, [3] p. ámítástechnka Adobe photoshop CS5 : tanfolyam a könyvben. Bp. : Perfact-Pro IX, 350 p., XVI t. Blumenthal, Karen: Steve obs : the man who thought dfferent : a bography by Karen Blumenthal. London : Bloomsbury [8], 310 p. ű Hangszerkészítés Ncholls, Geoff: Dobok könyve : [a dobszerelés története]. Bp. : Cartaphlus 144 p. 7 MŰVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT A művészet kérdése általában Forra György (1930-): Orvosszemmel a képtárakban. Bp. : Medcna 147 p. Építészet. Urbansztka Kanczlerné Veréb Mára - Schneller István (1949-) - övény Anna: Budapest lakóparkok. Bp. : Terc 266 p. Rajzművészet Gy Beurenmester, Corna: Rajzolj szrénázó autót! : rajzskola gyerekeknek. Bp. : get Kvk. 61 p. Börln, Tna - Ahlborn, Mareke: Gyere velünk a Gy lovagvárba! : rajzskola gyerekeknek. Bp. : get Kvk. 61 p. Iparművészet, díszítőművészet, par formatervezés Mester Éva (1947-): Az építészet üvegek I parművészet értéke : magyarország X üvegfestmények és díszüvegezések. Bp. : Geopen 216 p. Rostás Péter (1972-): Empre és bedermeer bútorművészet on. Bp. : BTM : Geopen 95 p. F 3900,- Ft F 3750,- Ft F 2490,- Ft F 2990,- Ft F 3950,- Ft K 2500,- Ft F 5880,- Ft F 1750,- Ft K 3990,- Ft F 4200,- Ft F 5,- Ft K 2300,- Ft K 2300,- Ft K 5900,- Ft F 3290,- Ft U B G G H M A B N F K B B M R 87 táplálkozás csecsemő szakácskönyv humánerőforrásmenedzsment hálózat értékesítés útmutató álláskeresés önéletrajz útmutató vezetéslélektan mentálhgéna borászat rport számítógépes grafka képfeldolgozás nformácós technka - vállalat Egyesült Államok század életrajz hangszertörténet hangszerkészítés dob képzőművészet konográfa betegség lakópark urbansztka városszocológa rajzművészet művészet technkája rajzművészet művészet technkája üvegművészet művészettörténet Európa parművészet -bútor 19. század 6

7 erző, cím, kadó Fotóművészet. Fényképezés I Efert ános (1943-): Képírás - fotóakadéma. Bp. : X Kossuth 156, [3] p. Zene I X Lebrecht, Norman (1948-): A komolyzene anekdotakncse. Bp. : Európa 357 p. Phllps, Pamela S.: Éneklés. Bp. : Panem XX, 355 p. + CD (Tantusz könyvek) Sáros Bálnt (1925-): A cgányzenekar múltja az egykorú sajtó tükrében. 2. köt Bp. : Nap 503 p. ínházművészet Vendégségben Bajor Gznél : az Országos ínháztörténet Múzeum Bajor Gz gyűjteménye. Bp. : OSZMI 127 p. + DVD Társas szórakozások Allué, osep M.: átékok nagy könyve. Bp. : Holnap X 192 p. Vadászat Nadler Herbert ( ): Cserkészeten és lesen Nagymagyarországon : vadászat elbeszélések 80 eredet fényképfelvétellel. eged : Laz 273, [2] p. 8 NYELV ÉS IRODALOM Nyelvtudomány Helynévtörténet tanulmányok : lektorált folyórat. 5. [Debrecen] : Debrecen Egy. K. 271 p. (A Magyar Névarchívum kadványa, 17.) Helynévtörténet tanulmányok : lektorált folyórat. 6. [Debrecen] : Debrecen Egy. K. 226 p. (A Magyar Névarchívum kadványa, 23.) Hoffmann István (1953-): A Thany alapítólevél mnt helynévtörténet forrás. Debrecen : Debrecen Egy. K. 259, [2] t.fol. (A Magyar Névarchívum kadványa, 16.) Ks Tamás (1962-): A magyar szlengkutatás bblográfája. 2. jav. bőv. kad. Debrecen : Debrecen Egy. K. 237 p. (lengkutatás, 7.) Magyar nyelvjárások : a Debrecen Egyetem Magyar Nyelvtudomány Tanszékének évkönyve : [lektorált folyórat]. 47. Debrecen : DE BTK M. Nyelvtud. Tanszék 268 p. Patrocny settlement names n Europe. Debrecen ; Helsnk : [Debrecen Egy. M. Nyelvtud. Int.] : [Kotmasten kelten tutkmuskeskus] 249 p. (Onomastca Uralca, 8.) ű Póczos Rta: Nyelv érntkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. Debrecen : Debrecen Egy. K. 237 p. (A Magyar Névarchívum kadványa, 18.) K 5990,- Ft K 3200,- Ft F 3500,- Ft K 3500,- Ft F ngyenes, 67 példány felett 2000,- Ft F 3300,- Ft K 2600,- Ft F 4001,- Ft F 4545,- Ft F 4545,- Ft F 4545,- Ft F 3636,- Ft F 4545,- Ft F 4001,- Ft E L P S V A N 12 H 59 H 59 H 73 K 49 M 14 P 45 P 74 fotóművészet komolyzene zene élet anekdota énekoktatás énekgyakorlat oktatás segédlet zenetörténet cgányzenekar színész század játék vadászat vadászkaland elbeszélés földrajz név nyelvtörténet földrajz név nyelvtörténet nyelvtörténet földrajz név nyelvemlék 11. század rétegnyelv szakbblográfa nyelvjárás földrajz név névtan - Európa tanulmánygyűjtemény névtan német nyelv nyelv kölcsönhatás Baranya megye 7

8 erző, cím, kadó Rácz Anta (1971-): Adatok a népnévvel alakult rég településnevek történetéhez. [Debrecen] : Debrecen Egy. K. 248 p. (A Magyar Névarchívum kadványa, 19.) Reszeg Kataln (1979-): Hegynevek a középkor on. [Debrecen] : Debrecen Egy. K. 216 p. (A Magyar Névarchívum kadványa, 21.) abó ózsef, P. (1931-): Kína nyelvkönyv : tanuljon X könnyen, gyorsan kínaul!. Bp. : Tnta 116 p. (Híd szótárak) A szövegösszefüggés elmélet és gyakorlat megközelítés módja : polglott termnológa és fogalm áttekntés. [Debrecen] : Debrecen Egy. K. 158 p. (Offcna textologca, 16.) ótárak I X K I 1000 angol szó : képes angol tematkus szótár. Bp. : Akad. K. 136 p. Temes Vola: Magyar ellentétszótár : ellentétes entésű szavak szótára. Bp. : Tnta 314 p. (A magyar nyelv kézkönyve, 22.) Irodalomtudomány Árpás Károly (1955-): A csengetés után : egy magyartanár műhelyéből. eged : Bába 432 p. Csokona-szókncstár. 2. Csokona próza művenek szövegszótára és adattára. Debrecen : KLTE 1024 p. (ámítógépes nyelvtörténet adattár, 12.) A stíluskohézó eszköze a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen : Debrecen Egy. K. 251 p. (A Debrecen Egyetem Magyar Nyelvtudomány Intézetének kadványa, 89.) őnye Tamás (1957-): Ttkos írás köt. Bp. : Noran 2 db. F 4545,- Ft F 4545,- Ft F 2100,- Ft F 2182,- Ft K 2490,- Ft K 3990,- Ft F 3709,- Ft K 6364,- Ft F 3273,- Ft K 9999,- Ft FÖLDRAZ. ÉLETRAZ. TÖRTÉNELEM Honsmeret. Helytörténet Gömör és Kshont törvényesen egyesült vármegyének leírása. [Repr. kad.] Bp. : Hstóraantk Kvház K. CX, 354, [15] p., [2] t.fol. K 5000,- Ft Heves és Külső olnok törvényesen egyesült vármegyéknek leírása. [Repr. kad.] Bp. : K 5400,- Ft Hstóraantk Kvház K. X, 548 p. Lehoczky Tvadar ( ): Beregvármegye monographája [Repr. kad.] Bp. : Hstóraantk K 17100,- Ft Kvház K. 3 db. Földrajztudomány. Térképek. Útkönyvek Collns Europe [Kart. dok.] : essental road atlas : ncludes a wde range of cty maps : Rev. ed. London : Collns Bartholomew : HarperCollns F 5109,- Ft Publshers 1 atlasz (XVII, 272 p.) ű R 11 R E T A C S G H L C 24 nyelvtörténet névtan földrajz név település - nép Kárpát-medence földrajz név - hegy nyelvtörténet középkor kína nyelv nyelvkönyv szövegtan szövegnyelvészet tematkus szótár kétnyelvű szótár antonma egynyelvű szótár története író - költő század szókncs stlsztka elmélet rodalm élet állam terror kortörténelem Kádár-korszak helysmeret 19. század reprnt kadás helysmeret 19. század reprnt kadás helytörténet helysmeret reprnt kadás Európa atlasz 8

9 erző, cím, kadó Változó falvank : tzenkét falurajz Kercaszomortól Nyírkarászg. Bp. : Akad. K. 360 p. Vétek György: urkolj Londonban! : olmpa városkalauz. Bp. : Hberna Nova 155 p. Életrajzok. Családtörténet. Címertan. Lovagrendek Charpenter, Lous: A templomos lovagok ttka. Átd. kad. Bp. : Holnap 188, [3] p. Ducret, Dane: Hírhedt dktátorok asszonya. Bp. : Kossuth 324 p., [8] t. Kempelen Béla ( ): Magyar nemes családok. 4. köt. Fa - Házy. [Repr. kad.] Bp. : Nemz. Örökség K. VII, 503 p. Kempelen Béla ( ): A nemesség : útmutató az összes nemesség ügyekben : genealoga és heraldka kézkönyv. [Repr. kad.] [Mskolc] : Nemzet Örökség Kadó 142 p. Nyáry Albert ( ): A heraldka vezérfonala. [Repr. kad.] [Mskolc] : Nemzet Örökség Kadó 291 p., XIII t., [7] t.fol. Sebestyén ózsef ( ): A brassa fekete templom Mátyás-kor címere. [Repr. kad.] [Mskolc] : Nemzet Örökség Kadó 22 p. Ókor történelem I Schuller, Wolfgang (1935-): Kleopátra : három b králynője. Bp. : Gabo 277 p., [16] t. (Krály házak) és a magyarság története Deák Farkas ( ): Egy magyar főúr a XVII. században : gr. Csáky István életrajza. [Repr. kad.] Bp. : Hstóraantk Kvház K. 350 p. Garamvölgy László (1956-): Hunyad Mátyás - meggylkolták a krályt. Bp. : Studum Plusz 349, [13] p. Hamann, Brgtte (1940-): Erzsébet krályné. Bp. : Európa 715, [2] p., [24] t. Maros Tbor ózsef: Ellenforradalom Pakson és Tolnán 1919-ben. Paks : Pákoltz I. Vár. Kvt. 70 p. (Hador könyvek) Sebestyén Gyula ( ): Az Árpádok története. [Onga] : Nemz. Örökség K. 129 p. F 3990,- Ft F 1980,- Ft F 2500,- Ft F 3600,- Ft F 7500,- Ft F 3500,- Ft F 9100,- Ft F 500,- Ft K 2190,- Ft K 4100,- Ft K 3499,- Ft F 3392,- Ft F 1899,- Ft F 2100,- Ft V V C D K K N S S D G H M S 45 Magyar őstörténet űcs László: Égre írott történelem : 2012, a maja 930 próféca és a magyar őstörténet kapcsolódása. Bp. : K 3990,- Ft Budakönyvek 254 p. SZÉPIRODALOM Adler-Olsen, uss (1950-): Fácángylkosok. Bp. : Anmus 382 p. (Skandnáv krmk) F 3290,- Ft A 23 Åmodt, Tna (1985-): Betonpróza. Bp. : Pont 83, [4] p. K 2835,- Ft A 55 Austen, ane ( ): Értelem és érzelem. Bp. : Ulpus-ház 426 p. F 2999,- Ft A 97 falu - településszocológa század London - olmpa útkönyv templomosok művelődéstörténet híres ember - nő 20. század családtörténet nemes család nemesség genealóga társadalomtörténet címertan reprnt kadás címertan - templom Brassó Hunyadak kora uralkodó ókor Egyptom életrajz 1. század (Kr. e.) történelm személy 17. század - életrajz magyar történelem uralkodó 15. század uralkodócsalád nő - életrajz 19. század magyar történelem ellenforradalom 20. század magyar történelem magyar őstörténet Árpád-kor próféca - maják magyar őstörténet magyarságkutatás dán bűnügy norvég novella angol 9

10 Gy Gy X X Gy Gy erző, cím, kadó Austen, ane ( ): Meggyőző érvek. Bp. : angol F 2999,- Ft A 97 Ulpus-ház 271 p. Bálnt Ágnes ( ): Én vagyok a Tévé-Mac. 3. kad. Bp. : Móra [32] p. K 1990,- Ft B 20 képeskönyv Bánfalv Mára (1945-): Kronosz rózsá. [Verőce] : F 1600,- Ft B 27 Arcus 119 p. vers Barbe és a sellőkaland 2 : mesekönyv a rajzflm alapján. Bp. : Egmont-Hungary 29 p. K 2199,- Ft B 32 képeskönyv Baxter, Stephen (1957-): Időhajók. Bp. : Metropols angol F 3990,- Ft B 42 Meda 514, [4] p. (Galaktka fantasztkus könyvek) fantasztkus Benedek abolcs (1973-): A vérgróf. Bp. : Lbr F 3490,- Ft B p. Benton, m (1960-): Dear dumb dary, never do anythng, ever : the (nearly) true confessons of ame F 1530,- Ft B 51 Kelly. London : Puffn [10], 132 p. ű fjúság Berg udt (1974-) - Agócs Írsz: Maszat a vonaton. Bp. : Pozsony Pagony [48] p. K 1680,- Ft B 55 képeskönyv Berta Ádám (1974-): Egon nem fáradt. Pozsony : F 2200,- Ft B 57 Kallgram 147, [2] p. novella Bowden, Olver (1948-): Assassn s creed : ttkos keresztes háború. Bp. : Fumax 429 p. ű F 3791,- Ft B 84 angol Brggs, Patrca (1965-): Megszólít a hold. Bp. : Agave Kv. 265 p. + A vér kötelez. Bp. : Agave Kv. F 2980,- Ft B p. Brooks, Terry (1944-): I fgl d Armageddon. Mlano : Mondador 342 p. (Bestsellers, 1766) olasz nyelvű Bulgakov, Mhal Afanas'evč ( ): Il maestro e Margherta. Mlano : BUR 480, [4] p. (BUR) olasz nyelvű Camller, Andrea (1925-): Il colore del sole : romanzo. 4. ed. Mlano : Mondador 122, [3] p. (Scrttor talan e straner) olasz nyelvű Chrste, Agatha ( ): Gylkosvadászat. Bp. : Európa 246 p. (Európa krm) Clancy, Tom (1947-) - Telep, Peter (1965-): Aganst all enemes. London : Pengun Books [6], 756 p. ű Coben, Harlan (1962-): Bűnösnek nylvánítva. Bp. : affa 346 p. Coben, Harlan (1962-): Lve wre. London : Oron Books 385 p. ű Crewe, Megan: Elszgetelve. Bp. : Egmont-Hungary 341 p. (Egmont dark) Egedy Zta (1991-): A sors múltja. Bp. : Aposztróf K. 143 p. Fákról és vrágokról. Bp. : Manó Kv. 63 p. (Mesélj nekem, 11.) F 3145,- Ft B 90 F 3731,- Ft B 96 K 5003,- Ft C 11 K 2300,- Ft C 20 F 1691,- Ft C 23 F 2940,- Ft C 24 F 2100,- Ft C 24 F 2999,- Ft C 31 F 1995,- Ft E 19 K 1289,- Ft F 12 Fejős Éva: Cuba lbre. Bp. : Ulpus-ház 518 p. F 3499,- Ft F 36 Ftzgerald, Francs Scott ( ): Az utolsó cézár. Bp. : Európa 244 p. Follett, Ken (1949-): Az ördög műve. Bp. : Gabo 442 p. K 3000,- Ft F 62 K 2990,- Ft F 69 fantasy orosz olasz angol bűnügy bűnügy bűnügy kanada angol vlág mese - népmese - angol 10

11 X H Gy Gy erző, cím, kadó Frank, Anne ( ): Anne Frank naplója : júnus augusztus bőv. kad. Bp. : Park 308, [3] p., [8] t. Glbert, Elzabeth (1969-): Hűség : eat, pray, love 2. [Utánny.] Bp. : Ulpus-ház 366 p. Głowack, anusz: Good nght, erzy. Bp. : Európa 292, [5] p. Grand Edt: Láthatatlan ember. [S.l.] : Magánkad. 48 p. (Könnyen magyarul, 3.) Greene, Graham ( ): Az sztambul vonat : szórakoztató. Bp. : Holnap 244, [3] p. Hamvas Béla ( ): Zen buddhzmus [hangdok.]. Rátót Zoltán (előadó) Bp. : Kossuth : Mojzer 1 hanglem. (CD) (60 mn) Hawkns, Karen: Kockázatos szerelem. Bp. : General Press 284 p. (Romantkus ek) Herrndorf, Wolfgang (1965-): Cskk. Bp. : Scolar 317 p. Hjorth, Mchael (1963-) - Rosenfeldt, Hans (1964-): Ingovány. Bp. : Anmus 447 p. (Skandnáv krmk) ames, Peter (1948-): Dead man's grp. London : Pan Books 503 p. ű ames, Peter (1948-): A halott szorítása. Bp. : General Press 365 p. (Vlágskerek) ankovszky Éva ( ): Éggérő fű. 10. kad. Bp. : Móra 92 p. ankovszky Éva ( ): Felnőtteknek írtam. 11. kad. Bp. : Móra 170, [4] p. Karczag György ( ): A térkép szernt smeretlen : régészet kaland. Bp. : Hungarovox 307 p. Kasza Márta: A legdrágább kncs. Pécs : Alexandra 111 p. Kng, Stephen (1947-): Atlantsz gyermeke. Bp. : Európa 696, [7] p. Knney, eff (1971-): Dary of a wmpy kd : the ugly X truth. London : Puffn [6], 217, [17] p. ű Leacock, Stephen B. ( ): Gertrud, a nevelőnő [hangdok.]. acsvay László (előadó) Bp. : X H Kossuth : Mojzer 2 hanglem. (CD) (118 mn) (Hangoskönyv) London, ack ( ): A vadon szava. 3. kad. I X Bp. : Holnap 95 p., [10] t.fol. (Ifjúság könyvek) Gy H Gy May, Karl ( ): Wnnetou 4. [hangdok.] : Wnnetou. Galambos Péter (előadó) Bp. : Kossuth : Mojzer 1 hanglem. (MP3) (443 mn) (Hangoskönyv) McCullers, Carson ( ): Óra mutató nélkül. Bp. : Európa 272 p. Mler, Zdeněk (1921-) - Doskočlová, Hana: A vakond és a nyuszmama. 2. kad. Bp. : Móra 54 p. F 2900,- Ft F 91 F 3499,- Ft G 46 K 2900,- Ft G 47 F 1490,- Ft G 61 K 2600,- Ft G 62 M 1990,- Ft H 26 K 2,- Ft H 45 K 2951,- Ft H 64 F 3389,- Ft H 71 F 2450,- Ft K 2,- Ft K 2390,- Ft K 2490,- Ft F 2400,- Ft K 18 K 2499,- Ft K 23 F 3400,- Ft K 46 F 2145,- Ft K 46 P 2990,- Ft L 40 K 2100,- Ft L 77 M 2990,- Ft M 48 K 2900,- Ft M 49 holland napló életrajz lengyel történelm átdolgozás angol zen buddhzmus esszé romantkus német svéd bűnügy angol bűnügy angol bűnügy fjúság karcolat kaland gyermek mese - gyermek kanada angol -elbeszélés humoreszk hangoskönyv - német fjúság kaland hangoskönyv - K 2690,- Ft M 68 képeskönyv 11

64400068-30107825-11100018 Telefon: (1)-237-6900/ 225 Adóigazgatási azonosító szám: 18066328-2-41 E-mail: kellopont-szeged@kello.

64400068-30107825-11100018 Telefon: (1)-237-6900/ 225 Adóigazgatási azonosító szám: 18066328-2-41 E-mail: kellopont-szeged@kello. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Kódex Könyváruház 1391 Budapest, Postafiók 204. 1054 Budapest, V. Honvéd utca 5. www.kello.hu Telefon: (1)-237-6900/ 206 Telefon: (1)-237-6900/ 4 Fax: (1)-349-8383 E-mail:

Részletesebben

64400068-30107825-11100018 Telefon: (1)-237-6900/ 225 Adóigazgatási azonosító szám: 18066328-2-41 E-mail: kellopont-szeged@kello.

64400068-30107825-11100018 Telefon: (1)-237-6900/ 225 Adóigazgatási azonosító szám: 18066328-2-41 E-mail: kellopont-szeged@kello. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Kódex Könyváruház 1391 Budapest, Postafiók 204. 1054 Budapest, V. Honvéd utca 5. www.kello.hu Telefon: (1)-237-6900/ 206 Telefon: (1)-237-6900/ 4 Fax: (1)-349-8383 E-mail:

Részletesebben

64400068-30107825-11100018 Telefon: (1)-237-6900/ 225 Adóigazgatási azonosító szám: 18066328-2-41 E-mail: kellopont-szeged@kello.

64400068-30107825-11100018 Telefon: (1)-237-6900/ 225 Adóigazgatási azonosító szám: 18066328-2-41 E-mail: kellopont-szeged@kello. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Kódex Könyváruház 1391 Budapest, Postafiók 204. 1054 Budapest, V. Honvéd utca 5. www.kello.hu Telefon: (1)-237-6900/ 206 Telefon: (1)-237-6900/ 4 Fax: (1)-349-8383 E-mail:

Részletesebben

64400068-30107825-11100018 Telefon: (1)-237-6900/ 225 Adóigazgatási azonosító szám: 18066328-2-41 E-mail: kellopont-szeged@kello.

64400068-30107825-11100018 Telefon: (1)-237-6900/ 225 Adóigazgatási azonosító szám: 18066328-2-41 E-mail: kellopont-szeged@kello. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Kódex Könyváruház 1391 Budapest, Postafiók 204. 1054 Budapest, V. Honvéd utca 5. www.kello.hu Telefon: (1)-237-6900/ 206 Telefon: (1)-237-6900/ 4 Fax: (1)-349-8383 E-mail:

Részletesebben

64400068-30107825-11100018 Telefon: (1)-237-6900/ 225 Adóigazgatási azonosító szám: 18066328-2-41 E-mail: kellopont-szeged@kello.

64400068-30107825-11100018 Telefon: (1)-237-6900/ 225 Adóigazgatási azonosító szám: 18066328-2-41 E-mail: kellopont-szeged@kello. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Kódex Könyváruház 1391 Budapest, Postafiók 204. 1054 Budapest, V. Honvéd utca 5. www.kello.hu Telefon: (1)-237-6900/ 206 Telefon: (1)-237-6900/ 4 Fax: (1)-349-8383 E-mail:

Részletesebben

KARÁCSONYI KEDVEZMÉNYES KÖNYVJEGYZÉK 2014.

KARÁCSONYI KEDVEZMÉNYES KÖNYVJEGYZÉK 2014. önyvtellátó Nonprofit ft. 1391 Budapest, Pf. 204. www.kello.hu Telefon: 06-1-237-6900/4 ax: 06-1-339-4791 E-mail: ertekesites@kello.hu Adóigazgatási azonosító szám: 18066328-2-41 Számlaszám: Alsónémedi

Részletesebben

A hazugság forradalma : A kisgyermek és a valóság / Szávai Géza ; szerk. Venczel Kati. 2. kiad.. Budapest : Pont, 2001 150 SZ 39 F

A hazugság forradalma : A kisgyermek és a valóság / Szávai Géza ; szerk. Venczel Kati. 2. kiad.. Budapest : Pont, 2001 150 SZ 39 F FELNŐTT SZAKIRODALOM Általános művek A Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium jubileumi évkönyve 1951-2001 / szerk. Ádám István et al. ; az iskolatörténeti részt írta Mundruczó János. Gödöllő

Részletesebben

Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU

Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 29 FT WWW.KONYV7.HU Fotó: Szabó J. Judit Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó HAMAROSAN MEGJELENIK Fritz Hennenberg...IGAZÁN A ZENÉBEN

Részletesebben

Temesi Ferenc a Kölcsön Idôrôl. Okker Kiadó Novák István. Kertész Ákos A tudomány és a mûvészet igazsága. Tarján Tamás Szeptember 21.

Temesi Ferenc a Kölcsön Idôrôl. Okker Kiadó Novák István. Kertész Ákos A tudomány és a mûvészet igazsága. Tarján Tamás Szeptember 21. www.hatterkiado.hu hatterkiado@vnet.hu KÖNYVES HAVILAP IX. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2005. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU Okker Kiadó Novák István Kertész Ákos A tudomány és a mûvészet igazsága Tarján Tamás Szeptember

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 6. FÜZET 2003. MÁRCIUS 15. 3230-4017. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

Sebestyén Márta. A legôsibb költészetrôl és a csodás diófáról mesél. Kertész Ákos Mikro és makro. Tarján Tamás Nagy, mint a debrecenyi határ

Sebestyén Márta. A legôsibb költészetrôl és a csodás diófáról mesél. Kertész Ákos Mikro és makro. Tarján Tamás Nagy, mint a debrecenyi határ KÖNYVES HAVILAP XIII. ÉVFOLYAM 3 4. SZÁM 2009. FEBRUÁR ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU Hát az elég rettenetes, mikor valaki magát komolyan veszi, különösen, ha ez az alkotói alapállása. Esze

Részletesebben

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény KÖNYVES HAVILAP XIII. ÉVFOLYAM 15 16. SZÁM 2009. AUGUSZTUS ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps Murányi Gábor

Részletesebben

Békés Pál. Csikágó-gangmitológia. Balassi Kiadó Kôszeghy Péter. Kertész Ákos A lelket fertôzô média. Murányi Gábor Történelmi böngészde

Békés Pál. Csikágó-gangmitológia. Balassi Kiadó Kôszeghy Péter. Kertész Ákos A lelket fertôzô média. Murányi Gábor Történelmi böngészde KÖNYVES HAVILAP X. ÉVFOLYAM 23 24. SZÁM 2006. DECEMBER 294 FT WWW.KONYV7.HU 24 oldalas melléklettel Balassi Kiadó Kôszeghy Péter Kertész Ákos A lelket fertôzô média Murányi Gábor Történelmi böngészde Tandori

Részletesebben

Poszler György. Goethéhez, Tolsztojhoz és Vörösmartyhoz nem volt bátorságom. Olvasási Világkongresszus Budapesten. Ab Ovo Kiadó Pataki Judit

Poszler György. Goethéhez, Tolsztojhoz és Vörösmartyhoz nem volt bátorságom. Olvasási Világkongresszus Budapesten. Ab Ovo Kiadó Pataki Judit KÖNYVES HAVILAP X. ÉVFOLYAM 15 16. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 294 FT WWW.KONYV7.HU Olvasási Világkongresszus Budapesten Ab Ovo Kiadó Pataki Judit Kertész Ákos A rekkenô semmi közepén Tandori Dezsô Sir Conan

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 12. FÜZET 2003. JÚNIUS 15. 7484-8062. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

A Móra Kiadó újdonságaiból

A Móra Kiadó újdonságaiból KÖNYVES HAVILAP IX. ÉVFOLYAM 17 18. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 294 FT WWW.KONYV7.HU Apáczai Kiadó Esztergályos Jenô 2 oldalas melléklettel Kertész Ákos Két szemlélet sosem azonos, de átfedések vannak Tarján

Részletesebben

Elôbb volt csatár, mint író Esterházy Péter. Könyvmolyképzô Kiadó A. Katona Ildikó. Murányi Gábor Betakarítás

Elôbb volt csatár, mint író Esterházy Péter. Könyvmolyképzô Kiadó A. Katona Ildikó. Murányi Gábor Betakarítás KÖNYVES HAVILAP X. ÉVFOLYAM 11 1. SZÁM 006. JÚNIUS 94 FT WWW.KONYV7.HU 3 oldalas melléklettel 77. Ünnepi Könyvhét 5. Gyermekkönynapok 006. június 8 1. Murányi Gábor Betakarítás Kertész Ákos Párizsi szorongások

Részletesebben

2007 március havában jelenik meg BENEDEK ISTVÁN GÁBOR csodálatos novelláinak negyedik kiadása. Kötve 2000 Ft Fûzve 1800 Ft. www.hatterkiado.

2007 március havában jelenik meg BENEDEK ISTVÁN GÁBOR csodálatos novelláinak negyedik kiadása. Kötve 2000 Ft Fûzve 1800 Ft. www.hatterkiado. KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 2007. MÁRCIUS 294 FT WWW.KONYV7.HU Kalligram Kiadó Szigeti László Tarján Tamás A regények vére Kertész Ákos A kultúra állatkertje Interjú G. Szabó Judit Esterházy

Részletesebben

64400068-30107825-11100018 Telefon: (1)-237-6900/ 225 Adóigazgatási azonosító szám: 18066328-2-41 E-mail: kellopont-szeged@kello.

64400068-30107825-11100018 Telefon: (1)-237-6900/ 225 Adóigazgatási azonosító szám: 18066328-2-41 E-mail: kellopont-szeged@kello. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Kódex Könyváruház 1391 Budapest, Postafiók 204. 1054 Budapest, V. Honvéd utca 5. www.kello.hu Telefon: (1)-237-6900/ 206 Telefon: (1)-237-6900/ 4 Fax: (1)-349-8383 E-mail:

Részletesebben

Tolnai Ottó. 2004. évi Magyar Irodalmi Díj. Könyvtárellátó Kht. Maróti Istvánné. Kertész Ákos A Hartley-modell és az emberi nyelv

Tolnai Ottó. 2004. évi Magyar Irodalmi Díj. Könyvtárellátó Kht. Maróti Istvánné. Kertész Ákos A Hartley-modell és az emberi nyelv KÖNYVES HAVILAP IX. ÉVFOLYAM 3 4. SZÁM 2005. FEBRUÁR 294 FT WWW.KONYV7.HU Könyvtárellátó Kht. Maróti Istvánné Kertész Ákos A Hartley-modell és az emberi nyelv A szegény kisgyermek kései panaszai Beszélgetés

Részletesebben

Legendavadászat : szóbeszédek, tévhitek, átverések nyomában / [Marinov Iván, Dezső András, Pál Attila]. Budapest : HVG Kv.

Legendavadászat : szóbeszédek, tévhitek, átverések nyomában / [Marinov Iván, Dezső András, Pál Attila]. Budapest : HVG Kv. FELNŐTT SZAKIRODALOM Általános művek A Pest Megyei Könyvtár 50 éve / szerk. Gerber György ; fotók Aknay Csaba, Miser István, Tamási Csilla, borító fotó Benkovits Bálint. Szentendre : Pest Megyei Könyvtár,

Részletesebben

SikeresÔ Parti Nagy Lajos. Kráter Mûhely Könyvkiadó Turcsány Péter. Kertész Ákos A boldogság edénye. Murányi Gábor Mûmelléklet, igaz világ

SikeresÔ Parti Nagy Lajos. Kráter Mûhely Könyvkiadó Turcsány Péter. Kertész Ákos A boldogság edénye. Murányi Gábor Mûmelléklet, igaz világ KÖNYVES HAVILAP X. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 2006. MÁRCIUS 294 FT WWW.KONYV7.HU Kráter Mûhely Könyvkiadó Turcsány Péter Kertész Ákos A boldogság edénye Murányi Gábor Mûmelléklet, igaz világ Tandori Dezsô Kapható,

Részletesebben

Négy dimenzióban él. Interjú Rakovszky Zsuzsával. Leslie L. Lawrence új regénysorozatáról. Líra és Lant Rt. Kolosi Tamás. Tarján Tamás Öttel osztható

Négy dimenzióban él. Interjú Rakovszky Zsuzsával. Leslie L. Lawrence új regénysorozatáról. Líra és Lant Rt. Kolosi Tamás. Tarján Tamás Öttel osztható KÖNYVES HAVILAP IX. ÉVFOLYAM 15 16. SZÁM 2005. AUGUSZTUS 294 FT WWW.KONYV7.HU Leslie L. Lawrence új regénysorozatáról Líra és Lant Rt. Kolosi Tamás Tarján Tamás Öttel osztható Életbölcsességek Konrád György

Részletesebben

Murányi Zita. Nárcisz tükörében. Könyvkeresô Kürti Judit. Kertész Ákos Mibôl lesz a cserebogár? Tarján Tamás Karácsonyi cikk KÖNYVES KÉTHETILAP

Murányi Zita. Nárcisz tükörében. Könyvkeresô Kürti Judit. Kertész Ákos Mibôl lesz a cserebogár? Tarján Tamás Karácsonyi cikk KÖNYVES KÉTHETILAP KÖNYVES KÉTHETILAP VIII. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2004. DECEMBER 9. 184 FT WWW.KONYV7.HU Könyvkeresô Kürti Judit Kertész Ákos Mibôl lesz a cserebogár? Tarján Tamás Karácsonyi cikk Fotó: Szabó J. Judit Nárcisz

Részletesebben

KOSS UTH KI ADÓ. www.kossuth.hu 2012. ELSŐ FÉL ÉV. KOSSUTH KIADÓ ZRT. 1043 Budapest, Bocskai utca 26. Postacím: 1327 Budapest, Pf.

KOSS UTH KI ADÓ. www.kossuth.hu 2012. ELSŐ FÉL ÉV. KOSSUTH KIADÓ ZRT. 1043 Budapest, Bocskai utca 26. Postacím: 1327 Budapest, Pf. KOSS UTH KI ADÓ 2012. ELSŐ FÉL ÉV KOSSUTH KIADÓ ZRT. 1043 Budapest, Bocskai utca 26. Postacím: 1327 Budapest, Pf. 55 KERESKEDELMI CSOPORT 1043 Budapest, Bocskai utca 26. / Telefon: (06-1) 231-2060, 888-9124

Részletesebben

Fábry Sándor. Tarján Tamás Karácsonyi színház. Gondolat Kiadó Bácskai István. Arthur király és az ô lovagjai. Tandori Dezsô Gépiratváltozatok

Fábry Sándor. Tarján Tamás Karácsonyi színház. Gondolat Kiadó Bácskai István. Arthur király és az ô lovagjai. Tandori Dezsô Gépiratváltozatok KÖNYVES HAVILAP X. ÉVFOLYAM 1 2. SZÁM 2006. JANUÁR 294 FT WWW.KONYV7.HU Tarján Tamás Karácsonyi színház Gondolat Kiadó Bácskai István Arthur király és az ô lovagjai Tandori Dezsô Gépiratváltozatok Interjú

Részletesebben

József Attila. 100 éve született. Mentor Kiadó Káli Király István. A tapintat nem írói erény Beszélgetés Eörsi Istvánnal

József Attila. 100 éve született. Mentor Kiadó Káli Király István. A tapintat nem írói erény Beszélgetés Eörsi Istvánnal KÖNYVES HAVILAP IX. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 2005. MÁRCIUS 294 FT WWW.KONYV7.HU Mentor Kiadó Káli Király István A tapintat nem írói erény Beszélgetés Eörsi Istvánnal Kertész Ákos A jel jelentése a használati

Részletesebben

2015. 2. szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST

2015. 2. szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST 2015. 2. szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁÉKOZTATÓA 201502001 201502197 KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Ú KÖNYVEK. Könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója 52. év fo

Részletesebben

Megtart a föld. Táplál az ég. Beszélgetés Jókai Annával. Könyvek a plázson Népszerû mûfajok és témák

Megtart a föld. Táplál az ég. Beszélgetés Jókai Annával. Könyvek a plázson Népszerû mûfajok és témák KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 15 16. SZÁM 2007. AUGUSZTUS 294 FT WWW.KONYV7.HU Könyvek a plázson Népszerû mûfajok és témák Fotó: Szabó J. Judit Megtart a föld. Táplál az ég. Beszélgetés Jókai Annával Della

Részletesebben

Utak egymáshoz : gondolatok a párkapcsolati érintkezés formáiról / Belső Nóra. [Budapest] : Jaffa, 2011 150 B 46 F

Utak egymáshoz : gondolatok a párkapcsolati érintkezés formáiról / Belső Nóra. [Budapest] : Jaffa, 2011 150 B 46 F FELNŐTT SZAKIRODALOM Általános művek A diplomamunka-készítés módszertana : praktikum / Voit Pál. Tatabánya : Tri-Mester, 2004 001 V 94 Fs Abstracts : II. International conference of the CIGR hungarian

Részletesebben