Kecskemét, április 26.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kecskemét, 2013. április 26."

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Kecskemét, április 26.

2 Tartalom I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)... 6 I.1. Az intézmény feladatkörének, évi tevékenységének ismertetése... 6 I.1.1. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okairól, és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával I.1.2. Vállalkozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke, változása, eredményessége, a költségvetési befizetési kötelezettség, a vállalkozási maradvány/tartalék felhasználási céljai ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására szerint) I.1.3. Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetése I.1.4. Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről, ezen belül, I.1.5. rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről I.1.6. A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek száma I.1.7. A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról I.1.8. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl.: KIR) tapasztalatairól I.1.9. Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól I.2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása I.2.1. Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításnál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre: I.2.2. Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása, I.2.3. Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása, I.2.4. Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések ágazati és célfeladatok hatása, II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása) II.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: II.2 Az előirányzatok alakulása az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése II.2.1. Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása II.2.2. Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középirányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai II.2.3. Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők A személyi juttatások előirányzatának alakulása II. 3 Az intézményi bevételek alakulása

3 II.3.1. Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították II.3.2. Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya II.3.3. Előző évi előirányzat-maradvány átvétele II.4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása II.4.1. Az előirányzat-maradvány alakulása, a évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei: II.4.2. A évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele II.5. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása II.6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása II.7. Tulajdonosi részesedés( gazdasági társaság neve, székhelye) II.8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása II.9. A letéti számla pénzforgalma II.10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése II.11. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk II Akkreditáció II A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

4 Küldetés A Kecskeméti Főiskola célja hogy a Főiskola hosszútávon megfeleljen egy európai felsőoktatási intézmény számára kitűzött legfontosabb feladatoknak: a korszerű oktatásnak, a tudományos kutató, fejlesztő és innovációs (K+F+I) tevékenységnek, a technológiatranszfernek és szolgáltatásnak. 4

5 Bevezetés A Kecskeméti Főiskolán a évben megkezdett megszorítások évben tovább folytatódtak, valamint újabb intézkedések bevezetésére került sor. A főiskola gazdálkodásának legfontosabb jellemzője a hektikusság volt az elmúlt évben, mindamellett a pénzügyi stabilitás helyreállítására való törekvés nagyon szigorú gazdálkodási utasítások meghozatalát tette szükségessé. A pénzügyi nehézségeket a jelentős kormányzati támogatás elvonás, valamint a felsőoktatási keretszámokra vonatkozó kormánydöntés okozta. Az elvonások miatti kényszerintézkedések alapján a költségvetés egyensúlyának megőrzése végett a Főiskola intézkedési tervet dolgozott ki, melynek keretében racionalizáló intézkedések születtek. Ennek során szervezeti átalakítást hajtottunk végre, az ésszerű és gazdaságos működés érdekében csökkent a tanszékek és a vezetők száma. Az üzemeltetési feladatokat év őszétől a Gazdasági- Műszaki Főigazgatóság látja el, központosítottuk a beszerzéseket (pl.: irodaszer). Jelentős kihatása volt a működésre a végrehajtott csoportos létszámcsökkentésnek. Támogatásból nem volt lehetőség eszközpótlásra, beruházásra, valamint csökkenteni kellett a dologi kiadásokat, az ősz folyamán teljes körű beszerzési stoppot rendelt el a gazdaságiműszaki főigazgató. A külső szemlélő számára a gazdálkodás látszatra egyáltalán nem mutatkozik ilyen nehéznek: a főiskola a pályázati források felhasználása révén jelentős fejlesztéseket hajtott végre, illetve indított el 2012-ben is. A főiskola legjelentősebb beruházása a Járműipari Tanszék megépítése, melynek ünnepélyes átadása december 12-én volt. Jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre a oktatás fejlesztése terén is. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság helyszíni vizsgálat során megállapította, hogy a főiskola működése és annak feltételei megfelelnek a törvényi előírásoknak és az abból eredő akkreditációs követelményeknek. Ennek megfelelően átadásra került 2012-ben a Kecskeméti Főiskola akkreditációját tanúsító okirat. Az akkreditáció december 31-ig szól. Az országban - a felsőoktatásban - elsőként indult gyakorlatorientált/duális típusú képzés, amelyen a hallgatók nem csupán a vállalatoknál, hanem már a főiskolán is - a pályázatok által megvalósított beruházásoknak köszönhetően - legmodernebb eszközöket használják. A vagyongazdálkodás terén elért eredményeink elmaradtak a várakozástól: ingatlan értékesítés 2012-ben nem történt A kezelésünkben lévő homokbányai ingatlanjaink értékesítésre a következő évben ismét kísérletet teszünk, a bevételeket a meglévő ingatlanjaink fejlesztésére kívánjuk fordítani. A felvételi rendszer átalakítása a Kecskeméti Főiskola számára 2012-ben továbbra is kedvezőtlen helyzetet eredményezett. A jelentkezettek száma kedvezően alakult, de sajnos a jelentkező hallgatók pontszáma elmaradt a minimum értéktől, ami a felvételi eljárási szabályok következtében azt jelenti, hogy a hallgatót nem tudtuk felvenni. Összességében a fenti nehézségek ellenére az elmúlt gazdasági évet E Ft pénzmaradvánnyal zártuk, a főiskola vagyongyarapodásának mértéke 6,78% az előző évhez viszonyítva. 5

6 I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása) I.1. Az intézmény feladatkörének, évi tevékenységének ismertetése A Kecskeméti Főiskola azonosító adatai 1. Fejezet száma, megnevezése Nemzeti Erőforrás Minisztérium a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám) OM azonosító FI ÁHT azonosító megnevezése Kecskeméti Főiskola önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv - székhelye 6000 Kecskemét, Izsáki út honlap címe - szakágazati besorolása alapító okirat száma, kelte /2011. ( ) b) foglalkoztatottak létszáma 489 fő c) szervezeti kapcsolódásai - hozzárendelt részjogkörű költségvetési egységek, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek fenntartott közoktatási intézmények (önálló jogi személyek) d) tevékenységi köre Felsőoktatás e) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Erdőgazdálkodás Élelmiszergyártás Italgyártás Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 6

7 Kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) Tankönyforgalmazás költségvetési szervnél Üdülői szálláshely-szolgáltatás Kollégiumi szálláshely-nyújtás felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára Felsőoktatásban résztvevő hallgatók lakhatási támogatása Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Rendezvényi étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Egyéb étkeztetés Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Hangfelvétel készítése, kiadása Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Összetétel-, tisztaságvizsgálat, - elemzés Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés Matematikai alkalmazott kutatás Matematikai kísérleti fejlesztés Agrártudományi alkalmazott 7

8 kutatás Agrártudományi kísérleti fejlesztés Műszaki tudományi alkalmazott kutatás Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés Fizikai alkalmazott kutatás Fizikai kísérleti fejlesztés Pszichológia-és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás Pszichológia-és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés Nyelv-és irodalomtudományi alkalmazott kutatás Nyelv-és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés Meteorológiai szolgáltatás K+F tevékenységhez kapcsolódó innováció M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Zöldterület-kezelés Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Finanszírozási műveletek Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8

9 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Felsőfokú szakképzés Szakirányú továbbképzés Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés Agrár képzési terület (Alapképzés-reál képzési területeken) Informatikai képzési terület (Alapképzés-reál képzési területeken) Műszaki képzési terület (Alapképzés-reál képzési területen) Pedagógusképzés (Alapképzéshumán képzési területeken) Agrár képzési terület (Mesterképzés-reál képzési 9

10 területeken) Kifutó rendszerben főiskolai képzés Köztársasági ösztöndíj Miniszteri ösztöndíjak Tanulmányi ösztöndíj Szociális ösztöndíjak Doktorandusz ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Oktatói ösztöndíjak Tankönyv-és jegyzettámogatás Felsőoktatás-fejlesztés (minőség-, tehetséggondozás, kisszak) Felsőoktatási szakértői testületek működése Egyéb felsőoktatás-szervezési feladatok Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthonos nevelése Nemzetiségi tanulók napközi otthonos nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Foglalkoztatást elősegítő képzések Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 10

11 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szakképzési és felnőttképzési támogatások Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Jóléti, sport- és kultúratámogatások Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Növény-és állatkertek megőrzése és fenntartása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Szabadidősport- (rekreációs sport-)tevékenység és támogatása 11

12 Szervezeti egységek megnevezése és december 31-ei átlagos statisztikai létszáma években: adatok fő-ben Szervezeti egység megnevezése év év év Rektori Hivatal Gazdasági Főigazgatóság Oktatási Iroda Kollégium Hallgatói és Oktatói Szolgáltató Központ Tudásközpontok Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar Kertészeti Főiskolai Kar Tanítóképző Főiskolai Kar Könyvtár és Információs Központ Testnevelési Sport Központ Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola Gyakorló Óvoda Önálló szervezeti egységeket alkotnak a hatályos támogatási szerződések alapján szerveződő TÁMOP ÉS TIOP projekt menedzsmentek. (2012. dec. 31-én 4 futó projektünk volt lásd. 2. melléklet) A főiskola menedzsmentje A főiskola vezetése meghatározott hatás- és felelősségi körök alapján, a szubszidiaritás elvén látja el feladatát. A szervezeti hierarchia csúcsán a Szenátus helyezkedik el. A Szenátus a főiskola legfőbb döntéshozó és a döntés végrehajtását ellenőrző testülete. A Szenátus elnöke a rektor. Alkalmazott menedzsment eszközök A főiskola a működésével, fejlesztésével és fenntarthatóságával kapcsolatos terveit és intézkedéseit, azok végrehajtásának ellenőrzését - az Intézményfejlesztési Tervben - a Minőségirányítási Rendszerben leírtak határozzák meg. Főiskola tanúsított intézmény, az MSZEN ISO 9001:2009-es nemzetközi szabványnak megfelelő Minőségirányi rendszert évente értékeljük, fejlesztjük. Az éves beszámolókat oktatási, tudományos, kutatási, humánpolitikai területeken a főiskola Szenátusa évente elfogadja. A fejlesztési tervekben foglalt feladatok jó irányt jelöltek a Kecskeméti Főiskola jövőjét, fejlődését és fenntarthatóságát illetően. Megvalósulásukat, főleg folytatásukat és megvizsgálandóságukat döntően befolyásolták az időközbeni gazdasági-társadalmi változások 12

13 és a felsőoktatás kormányzati irányításának változásai. A főiskola 2010-ben megfogalmazott stratégiai tervének kidolgozása és az intézménnyel, szenátussal való elfogadtatása után jelenleg a megvalósítás szakaszában van a terv. A főiskola 5, illetve 10 évre szóló stratégiai terve az alábbi fontosabb célokat fogalmazza meg: Öt évre vonatkozóan: - a főiskola a régió meghatározó felsőoktatási és egyéb szakemberképző központja új BSc, BA szak, egy MSc indítása, melyeknek az alapjai megvannak - az oktatói-kutatói korfa legalább 10 évvel csökken - módszertanilag korszerűsített oktató-nevelő munka - szakképzések fejlesztése, hatékony karok közti együttműködés - támogató gazdasági és önkormányzati háttér - megszilárdult járműipari képzés - stabil gazdasági héttérrel működő egységes főiskola - megerősödő K + F + I szolgáltató tevékenység A 10 évre szóló tervek: - a Kecskeméti Főiskola a régió meghatározó oktatási és K + F + I szolgáltató központja - több tudományos diszciplínát összefogó, egységes intézmény - legújabb módszertani és technikai eszközöket alkalmazó BSc, MSc, BA, MA képzés a karokon - nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező tudományos műhelyek - a munkaerőpiacon stabilan jelen lévő, piacképes hallgatót kibocsátó főiskola A Kecskeméti Főiskola szervezeti felépítését a Szervezeti és Működési Szabályzat 13. számú melléklete (organogram) tartalmazza. A január 1-jén megalapított háromkarú főiskola 2012-ben hatályos SzMSz-e alapján létrehozott közös egységei: Akadémiai (oktatási) egységek: - Modern Nyelvek Intézete - Testnevelési és Sport Központ - Felnőttképzési Koordináló Központ - Szakkollégium - Tudásközpontok (Járműipari, Környezetbarát Technológiák) Szolgáltató egységek: - Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság - Rektori Hivatal - Oktatási Iroda - Kollégium - HÖK - Hallgatói Szolgáltató Központ - Tudósház ( től különálló egység) - Könyvtár és Információs Központ 13

14 A főiskola demokratikus testületei: Szenátus A Szenátus kizárólagos hatáskörei az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában részletesen megtalálhatók. Ezek: döntéshozatal és a végrehajtás ellenőrzése az oktatás, kutatás, gazdálkodás, szervezeti kérdések, hazai és külföldi kapcsolatok, humánpolitikai kérdések területén. A Szenátusban az intézmény munkatársainak és hallgatóinak képviselete biztosított. A Szenátus összetételét is az SZMSZ határozza meg. A Szenátus munkáját 20 bizottság segíti. A bizottságok tagjait a szervezeti egységek javaslatára a rektor bízza meg. A bizottságokban a hallgatók (FHÖK) képviselete is biztosított. Főiskolai Hallgatói Önkormányzat, (FHÖK), kari hallgatói képviseletek (HK-k) Az FHÖK-nek tanulmányi ügyekben, a térítési és díjszabályzat elfogadásakor, ifjúságpolitikai pénzeszközök kérdésében egyetértési joga van. Az FHÖK-nek több kérdésben véleményezési joga van, de véleményt nyilváníthat a főiskolai működés és a hallgatókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Érdekképviseletek A főiskolán működik a Felsőoktatási Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, az Agrár Felsőoktatási Dolgozók Demokratikus Szakszervezete és a Pedagógus Szakszervezet. Közalkalmazotti Tanács A főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak ezen a tanácson keresztül is véleményezhetik a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói döntéseket, a gazdálkodásból származó bevételek felhasználásának tervezetét, a munkarend kialakítását, az éves szabadságolási terveket. A Kecskeméti Főiskola döntéshozatali rendje A Kecskeméti Főiskola három, különböző képzési profilú főiskolai kara oktatási-kutatási területen teljes autonómiával rendelkezik. A karok vezetői a dékánok, munkájukat dékánhelyettes(ek) segíti(k). - A főiskolai karok legfőbb döntéshozatali, a dékánok döntését megalapozó szervezete a kari tanács. A karok döntéshozatali folyamata jól leképezi a főiskolai folyamatokat. A kari tanácsok összetétele arányaiban megfelel a Szenátus összetételének. Ezzel biztosítja valamennyi munkavállalói csoport, a kari hallgatóság, a működő érdekképviseleti szerv(ek) képviseletét. A kari tanács munkáját, döntései meghozatalát állandó és ad hoc bizottságok segítik. Felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység A főiskola állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: Az 1.2. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki. Az oktatási miniszternek az évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó rendszerben főiskolai szintű képzést folytat. 14

15 Az 1.3. pontban meghatározott szakmacsoportban felsőfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad ki. Az Ftv. a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben és a felnőttképzésről szóló évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában. A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez. Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója. A gyakorlati képzés megvalósítása érdekében tangazdaságot üzemeltet. Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezése szerint. A nemzeti és az egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez. Az oktatási, a kutatási és művészeti tevékenységek színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja. Tankönyv-, jegyzet- és elektronikus adathordozó kiadást, taneszköz-fejlesztést végez. Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv-, jegyzet- és interaktív elektronikus oktatási segédanyag ellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, munkaerő-piaci esélyeinek növelését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják. Diákotthoni szolgáltatást nyújt. Az alkalmazásban lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint. Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében lát el feladatokat. Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket működtet. Tanfolyamok tartása, nyelvvizsgáztatás. A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúraművelés és fejlesztés, kutatás, művészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység. Az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, 15

16 munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása). Vizsgáló laboratóriumi tevékenység. A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvető anyagi feltételeit a fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszereiből származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon. Belső szabályzatban meghatározott alaptevékenység szabad kapacitását kihasználó tevékenységek Az államilag finanszírozott felsőfokú szakemberképzésben részt vevő hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képesítési követelményekben és a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez. Költségtérítéses felsőfokú szakemberképzés a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, valamennyi képzési szinten és formában. Felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása. Általános továbbképzések szervezése. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása. A képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és fejlesztés, tudományszervezés, kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadási és egyéb tevékenység. Az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, sportlétesítmények, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása). Nyelvvizsgáztatási tevékenység. Vizsgáló laboratóriumi tevékenység. Mezőgazdasági szaktanácsadás I.1.1. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okairól, és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával évben a Kecskeméti Főiskola gazdasági tevékenységét a szigorú megszorítások jellemezték. A Kecskeméti Főiskola részére 2010 évhez képest 2012 évben közel 500 Millió Ft-tal kevesebb állami támogatás került megállapításra, mely 14,68%-os csökkenést jelent. 16

17 Ugyanezen időszakban az államilag támogatott hallgatói létszám viszont csak 4,09%-kal csökkent, így a kettő között lényeges eltérés állapítható meg. A következő tábla jól szemlélteti a bevételek és a kiadások alakulását hallgatói létszám tükrében között. E Ft-ban Megnevezés Állami támogatás - Felsőoktatás 2011 tény % (2/1) 2012 tény % (3/2) % (3/1) tény ,56% 86,58% ,32% 78,97% 2013 terv % (4/3) % (4/1) ,72% 63,75% 82,76% 71,66% ,83% 52,19% Bevétel - Gyakorló Közoktatás - Hallgatói juttatások ,72% ,00% 104,72% ,00% 104,72% ,12% ,29% 93,92% ,86% 87,21% ,50% ,46% 67,39% ,44% 33,32% - Támogatás értékű bev pályázatok - Saját (költségtérítéstől az üdülőig) ,90% 111,22% ,86% 79,35% ,31% 1,04% 89,97% 100,06% ,07% 112,14% - Pénzmaradvány ,15% ,06% 19,36% ,00% 0,00% Költségvetési bevétel összesen: ,29% ,67% 71,81% ,57% 44,94% Költségvetési kiadások összesen: ,37% Pénzmaradvány ,71% 76,02% Hallgatói létszámok alakulása Minden év október 15.- létszám Összes hallgató ,45% ,11% 94,45%??? Ebből: állami, nappali, levelező,részfin ,79% ,91% 92,83%??? A kormány által évben végrehajtott költségvetési zárolás összesen 109 M Ft-tal csökkentette a főiskola állami támogatását. A zárolást két részletben hajtották végre. Először a Kormány a 1122/2012. (IV.25.) határozatával 9 millió forint zárolását rendelte el, majd ezt követően a felügyeleti szerv (EMMI) saját hatáskörben az eddigi zárolásokon felül novemberben további 94 millió Ft zárolást határozott meg a főiskola költségvetési támogatása terhére. Ezen döntések az intézmény működőképességét veszélyeztették, nem állt rendelkezésünkre elegendő forrás a működési költségekre. A költségvetés egyensúlyának megőrzése végett június hónapban a rektor úr által felkért munkabizottság intézkedési tervet dolgozott ki. A program végrehajtása során szervezeti átalakításokról, illetve a feladatok racionalizáltabb elvégzése érdekében (végrehajtására) szigorú takarékossági intézkedésekről döntött a főiskola vezetése 17

18 - A Szenátus a működés hatékonysága érdekében új szervezeti felépítést fogadott el a főiskolán. Csökkent a tanszékek és a vezetők száma is (2011. december 31-én a vezetők száma: 33 fő, 2012-ben 27 fő volt) A KFK-n megszűntek a tanszékek, mindössze egy multidiszciplináris tanszék maradt, megszűnt a dékáni hivatal, a dékán-helyettesi pozíció. A TFK-n négy intézetből mindössze három maradt. A TSK (Testnevelési és Sport Központ) Művészeti Intézethez került. A változások során a Modern Nyelvek Intézete összeolvadt a Továbbképzési és Vizsgaközponttal. - A működési nehézségek csökkentése érdekében a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola átköltöztetése mellett döntött a főiskola szenátusa. Az iskola eddig a Kecskemét, Budai u. 7. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben működött. Az épület rendkívül rossz állapotú, a felújítást többször kezdeményeztük a tulajdonosnál, de anyagi okokra hivatkozva ez elmaradt. Több sikertelen pályázati kezdeményezés is volt a felújításra, de ezek a projektek támogatás nélkül maradtak. Az iskola szeptembertől a Kertészei Főiskolai Kar épületében kezdte meg a tanévet. A szükséges átalakítások miatt évben még költségtöbblet, de hosszabb távon hatékonyabb /rentábilisabb működést eredményez. A KFK pénzügyi nehézségein is segít, hogy az épület kihasználtsága megnőtt. Az előzetes felmérések alapján az iskola üzemeltetésével kapcsolatos kiadási költségek 10%-kal csökkennek. - Az üzemeltetési feladatok optimalizálása érdekében azok 2012 év. őszétől a Gazdasági- Műszaki Főigazgatóság irányítása alá kerültek. (2012. november 1-től közös a Tervszerű és Megelőző Karbantartás, a közös gondnokság csak január 1-től indult). - Beszerzéseket központosítottuk (pl.: irodaszerek) - Üzemeltetési kiadások csökkentése céljából december 22. napja és január 7. napja között az intézmény legtöbb épületének a fűtése kizárólag a temperálásra (16 o C) korlátozódott. Ez alól a GAMF Kar főépülete, a tornacsarnokok, a Kertészeti Főiskolai Kar, a Petőfi Általános Iskola és egy-egy kisebb épület volt kivétel. Az épületek időszakos bezárásával, számításaink szerint közel 2 M Ft megtakarítást értünk el. - További megtakarítást eredményez a szeptembertől végrehajtott csoportos létszámleépítés is. A munkavállalók létszáma 2012 jan. 1-én 520 fő, december 31-én 489 fő. A létszámcsökkenés várható megtakarítása és évre lebontva: adatok E Ft-ban Egység megtakarítás Bérmegtakarítás Létszámcsökkentés költségei Tényleges megtakarítás megtakarítás Bérmegtakarítás Létszámcsökkentés költségei Tényleges megtakarítás GAMF Kar GMF HOSZK KFK KIK Kollégium

19 Okt. Iroda RH TFK TSK Összesen: A tavalyi évhez képest csökkentett állami támogatás következménye az is, hogy felújításokra nagyon szerény forrás állt a rendelkezésünkre. Csupán állagmegóvásra, valamint a zavartalan üzemeltetés biztosítására történt intézkedés. A felújítások jelentős részét beruházásból és szakképzési támogatásból (2011. évben befolyt, 2012-ben felhasznált összeg) valósítottuk meg. Zárolás után felújításokat már nem tudtunk végezni, karbantartások közül csak a jogszabályban kötelezően előírt, illetve a balesetveszély megelőzésére szolgáló feladatokat hajtottuk végre. Az év végi zárolások és a kormányzat által elrendelt beszerzési korlátozások eredményeként bútor, személygépjármű, informatikai eszköz és telefon beszerzésére nem volt lehetőség. A tilalom nem vonatkozott az európai uniós forrást tartalmazó előirányzatokra. A főiskola tartalékait év végéig teljes mértékben felhasználta és kimerítette. A évi költségvetés megtervezésekor és elfogadásakor az elvonásokról még nem volt tudomásunk, így a költségvetési egyensúly megtartása végett az előzőekben felsorolt megszorító intézkedésekre került sor. I.1.2. Vállalkozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke, változása, eredményessége, a költségvetési befizetési kötelezettség, a vállalkozási maradvány/tartalék felhasználási céljai ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására szerint) A főiskola vállalkozási tevékenysége január 01-jétől megszűnt, vállalkozási tevékenységet 2012-ben sem folytatott. I.1.3. Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetése A Kecskeméti Főiskola vállalkozási tevékenységben nem vesz részt. 19

20 I.1.4. Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről, ezen belül, I.1.5. rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről A Kecskeméti Főiskola vállalkozásokban kisebbségi tulajdonrésszel vesz részt. A Kecskeméti Főiskola 2008-ban Ft alapítói tőkével részt vett a Kecskemét Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. /KETISZK Kft./ megalapításában. A vállalkozás fő tevékenysége a gyakorlati oktatás végzése a középiskolai tanulóknak. A főiskola fontosnak ítélte meg, hogy szoros kapcsolata legyen a térségi integrált szakképzési központtal, ezért támogatta alapítóként a fenti cél megvalósulását. Az Alföldi Iparfejlesztési (AIPA) Nonprofit Kft-ben a főiskola 25%-os tulajdonosi részesedéssel bír. A kft. többségi tulajdonosa Kecskemét Megyei Jogú Város. A saját tőke főiskolára eső része EFt, ennek befizetése 2010-ben történt meg a kft. számlájára. Fontos a Főiskola számára, hogy Kecskemétnek, mint gazdasági térségnek befektetési programjai milyen sikereket érnek el, továbbá a közvetett haszon lehetőségeit is bővíti a társaságban történő részvételünk. Gazdálkodó szervezet megnevezése Saját tőke értéke (ezer forint) Állami tulajdoni részesedés Költségvetési támogatás összege (ezer forint) Költségveté si támogatás célja Aránya (%) Összege (ezer forint) KETISZK Kft , AIPA Nonprofit 25, Közhasznú Kft Mind a két társaság nonprofit társaság. A nonprofit jellegénél fogva eredménye visszaforgatásra kerül. A gazdasági társaságok beszámolási kötelezettsége minden év május 31. I.1.6. A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek száma Érvényes szabályzatunkkal összhangban a Szociális és Lakásbizottság a dolgozók lakáskölcsönével kapcsolatos hitelkérelmeket - döntésre - a Rektor Úrnak felterjesztette, a vele kapcsolatos adminisztratív munkát a Gazdasági Műszaki Főigazgatóság elvégezte. 20

21 adatok Ft-ban Megnevezés Érték Nyitóegyenleg január 1-jén Támogatás összesen: (-) Kezelési és postaköltség (-) Kamatjóváírás (+) Befolyt törlesztő részlet (+) Pénzmaradvány 2012.december 31-én Kölcsönben részesítettek száma: 4 fő. I.1.7. A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról A Kecskeméti Főiskola Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalommal nem rendelkezik. I.1.8. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl.: KIR) tapasztalatairól A KIR rendszerbe történő belépés során a tényleges munkavégzés december közepétől kezdődött a főiskolán. A KIR rendszer január elejétől vált elérhetővé a KF GMF Munkaügyi Csoport dolgozói számára. Az adatok berögzítését a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságának munkatársai végezték, mivel elektronikusan nem tudták megoldani az adatátvitelt. A gyors bevezetés miatt a háttérmunka nem volt biztosított. Az intézmény nem volt felkészítve a várható nehézségekre. A Munkaügyi Csoport munkatársai már a bevezetést megelőző időszakban és az indításkor is megfeszített munkával végezték az előkészítő feladatokat. A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján második félévében várható a KIR rendszer továbbfejlesztett változatának bevezetése. Ezzel párhuzamosan elérhető lesz egy lekérdező rendszer, amelyből már módunkban fog állni minden adat lekérdezése és a főkönyvi feladás elektronikus átadása is. I.1.9. Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól A Kecskeméti Főiskolán 2012-ben intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás nem volt. 21

22 I.2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása I.2.1. Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításnál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre: A költségvetés összeállításakor még nem ismert változások: - A kormány által évben végrehajtott költségvetési zárolás összesen 109 M Ft-tal csökkentette a főiskola állami támogatását. Hatásainak részletezése a I.1.1 fejezetben található. - TÁMOP / számú pályázati projekt Ft visszautalás feladat meghiúsulása miatt. - Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal FT előleg visszautalása (Corvus- Aircraft Sportrepülőgép Gyártó és Szolgáltató Kft. főpályázó visszalépett a pályázat megvalósításától. I.2.2. Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása, A Kecskeméti Főiskola által ellátott többletfeladat évben nem volt. I.2.3. Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása, Az év során átadott és átvett feladatok miatt létszám- és előirányzat mozgás a Kecskeméti Főiskolán 2012-ben nem volt. I.2.4. Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések ágazati és célfeladatok hatása, A képzés és a tevékenység értékelése Az alapképzési struktúra kialakulása, indítások ütemezése, belső finanszírozott keretek elosztása, hallgatók választási lehetőségei A Kecskeméti Főiskolán az alapképzési szakstruktúra kialakításánál a legfontosabb szempont az, hogy a munkaerőpiacon elhelyezkedni tudó szakembereket képezzünk, olyan szakterületeken ahol a főiskolák hagyományainak megfelelően a gyakorlatias képzésen van a hangsúly. A képzési kínálatunkat is eszerint bővítettük. A MAB 2011-ben akkreditálta a járműmérnöki alapszakunkat, amelyet 2012-ben tudunk indítani először 69 fővel. A járműmérnök szakot a Kecskeméten megtelepedő járműipari multinacionális vállalatok elsősorban a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (MBMH Kft.) és a Knorr Bremse Kft. cégekkel együttműködve bevezettük a duális, gyakorlatorientált mérnökképzést. A színvonalas járműmérnök képzés érdekében a Kecskeméti Főiskola jelentős erőfeszítést tett a képzés infrastruktúrájának kialakításához, TIOP-1.3.1/10 intézkedés alapján pályázati 22

23 forrásból új épületet emeltünk, és a legkorszerűbb mérőműszerekkel és járműtechnológiai eszközökkel szereltük fel mintegy 1,3 Mrd Ft értékben. Az új és a már működő alapképzési szakok mindegyike szerepel mint a Kecskeméti Főiskola képzési programjának része az Oktatási Hivatal nyilvántartásában. A Kecskeméti Főiskola három karán a következő alapképzési szakokat indítottuk 2012-ben az alábbi létszámokkal: Első évre beiratkozó hallgatók száma (2011) Anyagmérnök (GAMF Kar) 22 0 Gépészmérnök (GAMF Kar) Járműmérnök (GAMF Kar) - 69 Mérnök informatikus (GAMF Kar) Műszaki menedzser (GAMF Kar) Műszaki szakoktató (GAMF Kar) 0 0 Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (KFK) Kertészmérnök (KFK) Környezetgazdálkodási (KFK) agrármérnök Tanító (TFK) Óvodapedagógus (TFK) Összesen Első évre beiratkozó hallgatók száma (2012) Az adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a 2012-ben felvett hallgatók száma jelentős mértékben visszaesett mindhárom karon. Ennek részben a keretszámok előzetes meghatározása volt az oka. A KF jelentős erőfeszítéseket tett 2012-ben is az intézmény népszerűsítésére és a sikeres beiskolázás érdekében. Kecskemét km-es körzetében a középiskolák jelentős részét felkerestük a Beiskolázási Road Show keretében. A Kecskeméti Főiskolát 2012-ben akkreditálta a MAB, a GAMF Kar és a TFK öt évre kapott akkreditációt, a KFK három évre. Az akkreditációs jelentésben megfogalmazatott kritikai észrevételekre tervezett intézkedéseinket beépítettük a 2013-as terveinkbe ben a KF átalakította szervezeti struktúráját, a tanszékek, intézetek számát 12-ről 8-ra csökkentette. A költségvetési támogatás jelentős csökkentése miatt csoportos létszámleépítést hajtott végre, az oktatók egy része nyugállományba ment, illetve felmentéssel történő elbocsátások is voltak. 23

24 Mesterképzési szakstruktúra kialakítása, indításának ütemezése (állami finanszírozású keretszámok szétosztása, beiskolázási stratégiák és gyakorlatok, szakirányok indítási stratégiái) A KFK 2012-ben is sikeresen indította a kertészmérnöki MSc szintű szakot levelező tagozaton. A beiskolázás elsősorban a KFK BSc alapképzési szakjain végzettek számára, de természetesen más intézmények hasonló BSc szakjain végzettek részére is biztosít továbbtanulási lehetőséget ben beadtuk a gazdaság- és vidékfejlesztési agrármérnök MSc szak akkreditációs kérelmét. Átjárás a képzési szintek között, befogadás az MSc/MA képzésekre, párhuzamos képzésben, vendéghallgatói jogviszonyban való részvétel szabályozása A képzési szintek (FSZ, FoSZK, BSc, BA, MSc, MA) közötti átjárás teljesül. A felsőfokú szakképzés és a befogadó alapképzési szakhoz kapcsolódóan működik. A felsőfokú szakképzés képzési struktúrájában és mintatantervében meghatározott mennyiségű és tartalmú kreditek beszámítanak a következő szinten teljesítendő kreditek számába. Ez az esetek döntő többségében 40 kredit elfogadását jelenti szakonként. A kertészmérnöki MSc nemcsak a saját alapképzésünkben végzetteket fogadja, de arányaiban jelentős a más főiskolákon végzett, illetve a környező országokból érkezett magyar nyelvű hallgatóknak a száma. Az alapképzési szakokon végzettek számára biztosított az átjárás a szakirányú továbbképzési szakokon történő továbbtanulásra. A gyakorlatorientált szakirányú továbbképzési szakokon jelenleg nemcsak főiskolai, hanem egyetemi végzettségűek is tanulnak. A karokon a hallgatók körében a párhuzamos képzésben való részvétel is megvalósul. A gyakorlati képzés értékelése A Kecskeméti Főiskola egyik legfontosabb törekvése, hogy az intézményünkből kikerülő hallgatók magas színvonalú és korszerű gyakorlati tapasztalatokkal kerüljenek a munkaerőpiacra. Főiskolánk egyik erősségének tartjuk a gyakorlatias képezéseinket. A KFK-n a kertészmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök és a gazdaság- és vidékfejlesztési agrármérnök szakokra járó hallgatók rendelkezésre áll az oktatási épületek közvetlen közelében egy 3 hektáros bemutatókert. A kert rendelkezik a négy fő ágazat (dísznövény, gyümölcs, szőlő, zöldségtermesztés) alapvető bemutató és gyakorló felületével. Növényházakkal, fűtött és fűtés nélküli fóliasátor, vándorfóliás berendezéssel, gyümölcs- és szőlőültetvénnyel, valamint szabadföldi dísznövény- és zöldségfelülettel. A Tangazdaság Kecskemét-Kisfáiban, az oktatási épületektől kb. 10 km távolságra, 270 hektáros területtel rendelkezik. A Tangazdaságban a kertészeti kultúrák (szőlő-gyümölcs, szántóföldi dísznövény- és zöldség) mellett a legfontosabb mezőgazdasági növények termesztése is folyik. A környezetgazdálkodási szak képzéséhez rendelkezésre áll a karon belül egy akkreditált talaj- és növényvizsgáló laboratórium, valamint környezetvédelmi és élelmiszer-alapanyag vizsgáló, illetve mikrobiológiai laboratórium. A városban a kommunális szolgáltatásokat biztosító vállalkozások telephelyei (víz-, szennyvíz, kommunális és egyéb hulladéklerakó), 24

25 valamint biogáz-üzem, amelyek nagyon jól kiegészítik a karon rendelkezésre álló infrastrukturális feltételeket. A gazdasági és vidékfejlesztési szak esetében fontos - a kihelyezett tanszékként működő - MTA Regionális Kutatási Központ Alföldi Tudományos Intézet, valamint a Bács-Kiskun megyei Agrárkamara, és számos vidékfejlesztéssel foglalkozó cég, amelyek teljes mértékben lefedik az oktatáshoz szükséges területeket. A külső gyakorlatok magas szintű megtartásához szoros kapcsolatban állunk a régióban lévő gazdálkodó üzemekkel, ahol a hallgatóknak módjuk van megismerni - termelési körülmények között is - a legújabb és legkorszerűbb termesztési eljárásokkal, fajtákkal, technikákkal. Pilcze-Nagy Kft. a gombatermesztéshez nyújt jó lehetőséget, ami a kartól kb. 10 km-re, a város szélén található. A régióban lévő dísznövény-, gyümölcs-, szőlő-, és zöldségtermesztő üzemekkel szoros kapcsolatban vagyunk, ahol a gyakorlati életben alkalmazott legújabb technológiákat is tudják tanulmányozni a hallgatók. Szoros együttműködésünk van a TÉSZ- ÉSZ Nonprofit szervezettel, a KITE Zrt-vel, az Árpád Agrár Zrt-vel, a ZKI-val, a Corvinus Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Kecskeméti Állomásával, valamint mezőgazdasági termelőüzemekkel, ahol elsősorban növénytermesztéssel és állattenyésztéssel kapcsolatos kérdéseket tanulmányozhatják a hallgatók. A féléves összefüggő szakmai gyakorlatokat a hallgatók a főiskolával szerződéses jogviszonyban álló cégeknél tudják eltölteni, ahol magas színvonalon foglalkoznak a termesztés, a kereskedelem, feldolgozás, vidékfejlesztés és környezetvédelem témákkal. Az infrastrukturális feltételek - a folytonos fejlesztéseknek köszönhetően - kielégítő színvonalúak. Megtalálhatók a legkorszerűbb hajtatási technológiák, korszerű ültetvények is, amely azonban megkívánja a folyamatos fejlesztéseket a szinten tartás érdekében. A GAMF Kar államilag finanszírozott, nappali tagozatos alapképzései esetében 4-6 hetes (nyári) szakmai gyakorlat letöltése kötelező. A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók a főiskolán szerzett elméleti és gyakorlati ismereteiket szintetizálva részt vegyenek konkrét szakmai feladatok megoldásában, az adott gyakorlati hely tevékenységén keresztül megismerjék a vállalatok/intézmények működését, az alapvető gazdasági, gazdálkodási, szervezési és vezetési feladatokat, megfelelő szakmai tapasztalatokat szerezzenek és ismereteket gyűjtsenek a szakdolgozatuk elkészítéséhez. A szakdolgozatban ugyanis a képesítési követelmények szerint gyakorlatias jellegű műszaki/informatikai-gazdasági feladatot kell megoldaniuk. A hallgatónak olyan hazai vagy külföldi vállalatnál, illetve intézménynél kell letöltenie gyakorlatát, amely a gyakorlati cél megvalósítását biztosítani tudja. A legfontosabb vállalati partnereink: Mercedes Benz Manufacturing Hungary Kft., Knorr Bremse Kft., Phoenix Mecano Kft., Autoflex Kft., Bosal Kft., Andritz Kft., HILTI Kft., Electrolux Kft. stb.). A gyakorlati hely és a szakdolgozati téma keresése elsősorban a hallgató feladata. Ugyanakkor folyamatosan jelentkeznek cégek, s hirdetik meg gyakornoki állásaikat, keresik a kar hallgatóit szakmai gyakorlatra. Ezek a megkeresések legtöbbször az oktatási dékánhelyettesnél, szak-, szakirány-felelősöknél, esetenként az oktatásfelelősöknél találhatóak meg, akik többféle módon is informálják erről a hallgatókat. A szakmai gyakorlati lehetőségek közvetítésében a HSZK is folyamatosan segítséget nyújt. 25

26 A hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás mellett a szakkal összefüggő adminisztratív teendőket az oktatásfelelős látja el a karon. Többek között az oktatásfelelős feladata a szakmai gyakorlat előkészítése (hallgatók tájékoztatása, írásbeli hirdetésben is felhívni a hallgatók figyelmét a szakmai gyakorlati hely keresésére, fogadónyilatkozatok begyűjtése, együttműködési megállapodások előkészítése, kiosztása stb.), a gyakorlati beszámolók összegyűjtése, elfogadása esetén ETR-ben történő regisztrálása. A tanulmányi kirándulások, szakmai fórumok, konferenciák, állásbörzék során is aktívan keressük a potenciális, szakmai gyakorlat céljából alkalmasnak ítélt cégeket, szervezeteket. A szakmai gyakorlat elfogadásának feltétele a gyakorlat megfelelő színvonalú teljesítését tanúsító igazolás, valamint a szakmai gyakorlatról készített oldalas, a szakmai gyakorlatvezető által láttamozott írásbeli beszámoló leadása a szak oktatásfelelősének a gyakorlat befejezését követő 2 héten belül, de legkésőbb a következő félév szorgalmi időszakának 1. hetéig (azaz a regisztrációs hét péntekéig). A gyakorlat teljesítését a hallgató munkájának a vállalat/intézmény részéről történő véleményezése, valamint a beadott feladat alapján a szak oktatásfelelőse értékeli. Elégtelen minősítés esetén a szakmai gyakorlatot meg kell ismételni. A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Kara rendelkezik gyakorló intézménnyel, amely óvodai és iskolai intézményegységből áll, önálló jogi személy, fenntartója a Kecskeméti Főiskola, amely, a fenntartói jogait a Fenntartói Tanácson keresztül érvényesíti. A Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda vesz részt a Tanítóképző Főiskolai Kar hallgatóinak szakmai képzésében. A gyakorló óvodai intézményegység két telephelyen működik: a kar udvarán 4 óvodai csoporttal, míg a közeli Bocskai utcán 8 óvodai csoporttal. Mivel mindkét telephely közel van a Tanítóképző Főiskolai Karhoz, ezért a hallgatók által könnyen megközelíthető, nem okoz nehézséget az elérésük. A gyakorlóiskola teljes alsó tagozata, napközis csoportjai és a felső tagozatból az 5-6. évfolyamok rendelkezésre állnak a szakmai gyakorlatra. Jelenleg 9 osztályban és 2 napközis csoportban folyik a képzés. Az osztályok létszáma ideális (átlag 20 fő), ami megkönnyíti a hallgatók munkáját. A pedagógusjelöltek a Gyakorlati Képzési Kabinet által készített ütemezés szerint a teljes szorgalmi időt lefedve egyéni és csoportos gyakorlat keretében teljesítik az időarányos követelményeiket. Az óvodai és az iskolai kapacitás is teljes egészében lefedi a hallgatói létszámot, tehát bázis gyakorlóintézményre nincs szüksége a karnak. A gyakorló iskolát 2012-ben új telephelyre költöztettük, így az iskola lényegesen jobb infrastrukturális körülmények közé került. Az iskola vezetése is átalakult. Az óvodai intézményegységben az óvodapedagógus létszám 25 fő (1 gyógypedagógus is), ebből 21 fő vesz részt rendszeresen az óvodapedagógus jelöltek gyakorlati képzésében, a többiek pedig folyamatosan kapcsolódnak be a szakmai gyakorlatba. A pedagógusok 80%-a nagy szakmai és gyakorlati képzési tapasztalatokkal rendelkezik, közülük 9-en rendelkeznek közép- illetve felsőfokú nyelvvizsgával, és kétnyelvű nevelési csoport vezetésére is alkalmasak. Az iskolai intézményegységben a pedagógus létszám 27 fő (2 fejlesztőpedagógus), ebből 22 vesz részt rendszeresen a hallgatók szakmai felkészítésében. Közülük egy fő kapcsolódott be ebben a tanévben a gyakorlati képzésbe, a többiek már nagy tapasztalatokkal rendelkeznek. A fiatal pedagógusok hospitálásokkal készülnek a gyakorlatvezetői feladatra. A pedagógusok 26

27 közül 5 idegen nyelvszakos végzettséggel rendelkezik, közülük egy angol magyar két tanítási nyelvű osztályban tanít. Mind az óvodában, mind az iskolában biztosított az idegen nyelv műveltségterületes hallgatók felkészítése a kisgyermekkori nyelvoktatásra. Mindkét intézményegység integrált nevelést folytat, így a fejlesztőpedagógusok és a gyógypedagógus irányításával a hallgatók elsajátíthatják a részképesség sérült gyermekekkel és tanulókkal való foglalkozást. Az óvodában és az iskolában is számos gyakorlatvezető szakvizsgázott (17 fő), illetve a többség több szakirányú diplomával is rendelkezik. A tárgyi feltételrendszer amely a közoktatási feladatok ellátásához az óvodában és iskolában rendelkezésre áll a főiskolai hallgatók számára is teljes mértékben hozzáférhető minden tevékenységi forma vonatkozásában (tornatermek/tornaszobák, korszerű tornaeszközök, vizuális eszközök széles spektruma, a zenei, természettudományi nevelés, fejlesztés eszközei). Az eredményes felkészüléshez az intézmény biztosítja azokat az audiovizuális és egyéb eszközöket, felszereléseket is, amelyek a működés, a korszerű nevelés, oktatás szolgálatában állnak (számítógépek, fénymásoló, projektor, PC, CD-/DVD lejátszó). A tantermek 40%-ban rendelkezésre áll interaktív tábla, projektor és PC is a hallgatók számára, míg a többiek tanteremcserével szintén használni tudják a multimédiás eszközöket, és felkészülhetnek azok gyakorlati alkalmazására is. Mind az óvodában, mind az iskolában biztosított a hallgatók minőségi szakmai felkészítése, viszont a gyakorló intézmény finanszírozási problémákkal küzd, ennek az oka, hogy a normatíva nem fedezi a működési költségeket, ráadásul a fenntartói kiadásokat (pl. étkezés) a főiskolának kell állni. I A számszaki beszámoló 6, 7, 10/a., 10/b. és 12. számú mellékleteiben szerepeltetett jogcím adatainak elemzése, Normatív támogatás összegének elszámolása Megnevezés Jogosultak létszáma 27 Normatíva összege Jogosult előirányzat (eft) Rendelkezésre álló előirányzat (eft) adatok E Ft-ban Különbözet (eft) =5-4 Hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás 1 769,5 119eft/fő/10hó Bursa ösztöndij támogatásból 369, Doktoranduszok ösztöndíja 1116eft/fő/év Köztársasági ösztöndíj 2011/ félév (6 hó) 10,0 34 eft/fő/hó Köztársasági ösztöndíj 2012/ félév (4 hó) 15,0 34eft/fő/hó Köztársasági ösztöndij összesen Tankönyv- jegyzet, sport-kult norm tám 1 769,5 11,9eft/fő/10hó Kollégiumi támogatás 616,5 116,5eft/fő/10hó

28 Lakhatási támogatás 861,0 60e-Ft/fő/ 10hó Miniszteri ösztöndíj (51/2007. (III. 27.) Korm. rendelet) 2, Hallgatókkal kapcsolatos előirányzatok összesen A Kecskeméti Főiskola évi költségvetési tervében megtervezett hallgatói előirányzat felültervezett volt. Az E Ft keretösszeg helyett E Ft-ra voltunk jogosultak. A hallgatói előirányzat alapján befizetési kötelezettsége keletkezett a főiskolának, a kollégiumi támogatást vissza kell fizetnünk, a férőhelyeket nem tudtuk teljes egészében feltölteni. Ennek több oka is van: a kollégiumi férőhelyeink egy része alacsony komfortfokozatú, háromágyas elhelyezést nyújt, a hallgatók inkább az albérletet választják; az utolsó félév gyakorlati félév, ezért a hallgatók kiköltöznek, és helyükre nem tudunk hallgatót felvenni év közben (előre kifizetett/lekötött albérletek) Fenti okok miatt a bentlakási szerződés módosítása vált indokolttá oly módon, hogy a hallgatók díjfizetési kötelezettsége a tanév első és második félévére szól. K+F tevékenység külső forrásból történő támogatása K+F feladatok K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen adatok E Ft-ban évben rendelkezésre álló forrás Gyümölcsterm.extrém időjárási hatások előrejelzése (KTIA) Gyümölcsterm. Termésátlag javítása (KTIA) Hibrid és elektromos járművek fejlesztését megalapozó kutatások TÁMOP-4.2.2A-11/1/KONV Összesen: Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen Knorr-Bremse Kft. (járm.fékrendsz.,felfügg.rendsz.fejl.) Contitech Rubber Industry II (flexibilis vezetékek) Contitech Rubber Kft. 4.sz.részfeladat Contitech Rubber Kft.PVDF csövek repedésterjedési vizsg Contitech Rubber Kft.PVDF alapanyag teljkörű vizsgálata 956 Contitech Rubber Kft.erősítő szálak szakítóvizsgálata

29 Széchenyi István Egyetem (felületi jav. tech. kut.) Marley Mo. Zrt. 304 Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. 961 Robert Bosch Kft. 819 Knorr-Bremse Kft. II CabTec Kft CabTec Kft.(kismolt.feldolg.) Powerin Kft. (minimálkenés) 100 Tatabányai Rugógyártó Kft COOPER Bussmann 600 Z-form Kft (előtanulmány kés.) 0 Knorr-Bremse Kft.(fékbetét vizsg.) Pannon Egyetem (próbatest gy.) 236 Óbudai Egyetem (elekt.megm.k.) 550 Colas M0-ás növényvizsgálat 200 TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft.(árny.) 150 TÉSZ-ÉSZ (szin.árny.paprika) 500 TÉSZ-ÉSZ (zbab,csku.sré.vha.) 600 Akkreditált labor (talajvizsgálatok) Összesen: Összes külső forrásból történő támogatás: Normatív kutatási támogatás keretösszegei adatok E Ft-ban Év GAMF KFK TFK Összesen A kutatási keretösszegek alakulása a Kecskeméti Főiskolán évben: adatok E Ft-ban Megnevezés GAMF Kar KFK TFK KF Normatív kutatás K+F kutatási pályázatok Külső megrendelésre végzett K+F feladatok Összesen E Ft Kutatási mutatók Egy oktatóra jutó kutatási keret 2 215,5 2515, ,9 29

30 Egy hallgatóra jutó kutatási keret 61,0 96,1 0 50,8 Egy oktatóra jutó normatív kutatási keret A kutatási teljesítmény adatokban A főiskolán teljes munkaidőben a legalább hat hónapra alkalmazott (főfoglalkozású), tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók létszámának elmúlt három évi alakulását az alábbiak foglalják össze. adatok fő-ben Oktatók, kutatók márc okt márc okt márc. 1. Főfoglalkozású PhD Főfoglalkozású DSc okt. 31 A Kecskeméti Főiskola tudományos fokozattal rendelkező kollégáinak száma az előző évhez képest csökkent. A 3 fővel csökkent a minősített oktató létszám, ez 4,29 %-ban javította a tudományos fokozattal rendelkezők számát. I Hallgatói létszám alakulása A Kecskeméti Főiskola hallgatói létszámában 2012-ben az előző évhez képest 9,31%-os csökkenés figyelhető meg. Az országos átlag szinte valamennyi felsőoktatási intézményében csökkenést mutat. A keretszámok csökkenése kedvezőtlenül befolyásolta a hallgató létszámot. Ha a szakokat külön-külön vizsgáljuk, akkor a GAMF Karon az informatika szak szenvedte a legnagyobb csökkenést, a keretszámot nem tudtuk feltölteni. 30

31 Összes hallgatói létszám alakulása ( ) adatok fő-ben Átlaglétszámok Államilag finanszírozott létszám N, L Költségtérítéses létszám N, L, T Összesen Összes hallgatói létszám alakulása (okt.15-ei adatok) adatok fő-ben Tanév GAMF TFK KFK Összesen 2008/ / / / /

32 Nappali tagozatos hallgatói létszám alakulása (okt. 15-ei adatok) adatok fő-ben Tanév GAMF KFK TFK Összesen 2008/ / / / / A nappali tagozatos hallgatói létszám kis mértékben, de növekedett 2011-hez képest, a csökkenés 3,61%. 32

33 Levelező tagozatos hallgatói létszám alakulása (okt. 15-ei adatok) adatok fő-ben Tanév GAMF KFK TFK Összesen 2008/ / / / / A levelező képzés hallgatói létszáma főiskolai átlagban és országos szinten is csökkent az elmúlt években (2005/2006-tól), ennek legfőbb oka a piac telítődése, a munkáltatók fizetési hajlandósága a gazdasági válság hatására csökkent (az önfinanszírozó képesség a hallgatói oldalon gyenge), az OKJ-s és egyéb szakképzések iránti érdeklődés növekedése. Kedvezőnek mondható és több hatás együttes eredménye (pl. Daimler AG Mercedes beruházás, iparvállalatok igénye), hogy a Kecskeméti Főiskolán a levelező munkarendben felvettek száma nem jelentős mértékben csökkent 2012-ben, a csökkenés mértéke 11,37%. A következő táblázat jól szemlélteti a Kecskeméti Főiskola hallgatóinak évenkénti megoszlását finanszírozási forma szerint. 33

34 Kecskeméti Főiskolán lévő elsős hallgatók létszámának alakulása ( ) között Az első évfolyamra beiratkozott hallgatók aránya stagnáló tendenciát mutat. Jelentős volt az a hallgató tömeg, amelynek tagjai ugyan felvételt nyertek a főiskolára 2012-ben, de már a beiratkozáson nem jelentek meg. Országos jelenséggel állunk szemben, amelynek jelenleg nem ismerjük az okát. Az alábbi táblázat az elsősök arányát mutatja meg az összes hallgató számához viszonyítva. 34

35 Mutatók alakulása évben (októberi oktatói statisztika alapján) adatok fő-ben Megnevezés GAMF Kar KFK TFK KF év Egy oktatóra jutó államilag finanszírozott nappali hallgató 21,6 7,6 11,5 15,1 Egy oktatóra jutó költségtérítéses nappali hallgató 8,1 5,0 4,0 6,0 Egy oktatóra jutó összes államilag finanszírozott hallgató 24,7 15,7 14,5 19,3 Egy oktatóra jutó összes költségtérítéses hallgató 23,4 12,4 12,8 17,4 Egy oktatóra jutó összes hallgató 48,1 28,1 27,3 36, év Egy oktatóra jutó államilag finanszírozott nappali hallgató 15,61 8,26 12,22 13,07 Egy oktatóra jutó költségtérítéses nappali hallgató 14,21 6,22 4,32 9,47 Egy oktatóra jutó összes államilag finanszírozott hallgató 18,02 16,17 14,86 16,65 Egy oktatóra jutó összes költségtérítéses hallgató 28,70 12,26 15,03 21,08 Egy oktatóra jutó összes hallgató 46,71 28,43 29,89 37,72 35

36 I Köztársasági ösztöndíjak 2012-ben köztársasági ösztöndíjra 15 fő volt jogosult. Megnevezés Jogosultak létszáma Normatíva összege Jogosult előirányzat (E Ft) Köztársasági ösztöndíj 2011/ félév (6 hó) 10,0 34 eft/fő/hó Köztársasági ösztöndíj 2012/ félév (4 hó) 15,0 34eft/fő/hó Köztársasági ösztöndíj összesen I Egyéb ösztöndíjak 2012-ben egyéb ösztöndíjra 371 fő volt jogosult. Megnevezés Jogosultak létszáma Normatíva összege Jogosult előirányzat (E Ft) Bursa ösztöndíj támogatásból 369, Miniszteri ösztöndíj (51/2007. (III. 27.) Korm. rendelet) 2,0 357 I Kollégiumi támogatás- szociális viszonyok Kollégiumi ellátottság 2012-ben egységes szervezetben működött a Lővei Klára és a Homokbányai Kollégium. A gazdasági megszorítások és a finanszírozási korlátok miatt napi működésben érezhetően nehézséget okozott. A két telephelyen lévő kollégium rendkívül eltérő állapotban van. A különbségek az épületek állagából adódnak. A Homokbányai Kollégiumban a 2+2 ágyas szoba vizesblokkal együtt nyújtja a hallgatók kényelmét. A folyosón található, teljesen jól felszerelt konyha biztosítja a kulturált főzést és étkezést. Továbbá adottak a széleskörű sportolási és szabadidős lehetőségek. A Lővei Klára Kollégiumban hiányoznak ezek az infrastrukturális adottságok, de a hallgatókat kárpótolja, hogy a belváros szívében igénybe vehetik a kulturális és szórakozási lehetőségeket. A különbségek ellenére nagyon fontos tényező, hogy a kollégiumok azonos elven, elbíráláson alapulva szervezik életüket. Fontos, hogy a közösen alkotott szabályokat következetesen mindenhol betartassák. A hallgatók helyzetének megítélése ne attól függjön, hogy melyik karra jár, hanem egységes szempontok szerint igazságosan részesüljenek a feltételekből. A kollégium főbb feladatai: a kollégiumot a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatkörben működtetjük, 36

37 a Kecskeméti Főiskola Kollégiumának fenntartásával, üzemeltetésével, gazdálkodásával, adminisztrációjával összefüggő tevékenységeket szervezzük, koordináljuk, a kollégiumra vonatkozó jogszabályokat, főiskolai szabályzatokat, utasításból adódó feladatokat végrehajtjuk, a kollégiumok működtetésében a hosszú távú stratégiai érdekek érvényesítése, a kollégiumi épületek felszerelésének, műszaki állapotának megóvása, szinten tartása (szükség esetén a felújításokat kezdeményezzük az üzemeltetési osztály felé), a szakhatósági előírások betartásának és betartatásának szervezése és ellenőrzése, szoros együttműködés a Kollégiumi Bizottsággal, fontos a hallgatók értelmiségi létre való felkészítésének segítése, a kollégiumi hallgatók által használt helyiségek használati rendjének meghatározása, a kollégiumokban folyó szakmai, kulturális, sport, szakkollégiumi tevékenységek segítése, infrastrukturális, működési feltételnek lehetőség szerinti biztosítása, kollégiumi együttélés szabályainak meghatározása a Kollégiumi Bizottság, valamint a HÖK véleményének figyelembe vételével. A kollégium működésének nélkülözhetetlen eleme a Kollégiumi Bizottság. Segítik a kollégista hallgatók mindennapi életük szervezését, valamint az őket érintő döntésekben közreműködnek és irányítanak. A legutóbbi időszakban egyre fontosabb szerepet tölt be a szakkollégium jelenléte. Példát mutatnak arra, hogy megfelelő körülmények között a kollégium nemcsak lakóközösség, hanem szellemi központként is működhet. Ma a szakkollégium a tehetséggondozás színtere, mely a jelenlegi oktatási rendszerben fontos és kiemelt szerepet tölt be. Az oktatók és a hallgatók együttműködésének lehetőségét a hallgatók számára az igényes és tartalmas diákévek átélését kínálja. Fontos szempont a jövőben, hogy mindhárom kar hallgatói egyenlő arányban vehessenek részt a szakkollégium munkájában. A kollégium kihasználtságát befolyásoló tényezők: Az előző években körvonalazódott, hogy a hallgatók nagy többsége a tanév vége felé felmondta a kollégiumi tagsági jogviszonyát (május, június), ezért a kollégium fenntartása jelentős anyagi veszteséggel járt. Fenti okok miatt a bentlakási szerződés módosítása vált indokolttá oly módon, hogy a hallgatók díjfizetési kötelezettsége a tanév első és második félévére szól. A 2012/2013-as tanévre a kollégiumi díjak változtak. Az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók térítési díja: Homokbányai Kollégiumban Ft/hó, Lővei Klára Kollégiumban Ft/hó, Részösztöndíjas, költségtérítéses és önköltséges hallgatók díja: Ft/hó. A bentlakási szerződés módosításának hatására a kollégium kihasználtsága nagymértékben javult. 37

38 Kollégiumi létszámok és férőhelyek 2012-ben 2011/12. tanév Hónap Kollégisták száma Férőhelyek száma Üres férőhelyek száma Január Február Március Április Május Június /13. tanév I. félévére jelentkezők száma: 834 fő 2012/13. tanév Szeptember Október November December A 2012/13. tanévre 834 fő hallgató jelentkezett. A rendelkezésünkre álló 660 férőhelyet 100 %-on feltöltöttük. Több mint 170 hallgató szorult albérlet keresésére. A kollégiumon kívül maradók esélyeit rontja, hogy a tanulással kapcsolatos problémáik, a korosztályra jellemző magánéleti nehézségek megoldásában magukra maradnak, mi több veszélyeztetetté válhatnak. Ezért, úgy gondoljuk, még ha nem is megfelelő szintű szolgáltatást tud nyújtani a két telephelyen lévő kollégium, akkor is feltétlen szükség van a férőhelyek megtartására. A 2010/11. tanévtől a Kecskeméti Főiskola valamennyi első éves kollégista hallgatója egy helyen, a Homokbányai Kollégiumban kapott elhelyezést. Beilleszkedésüket, főiskolai szocializációjukat ún. szenior diákok segítik, akik csekély fizetés ellenében végzik munkájukat. Mivel a kollégiumban nincsenek nevelőtanárok, tevékenységük akkor is nélkülözhetetlen, ha a kiválasztásuk nehezen és, a hallgatói érdektelenség miatt, nem a remélt eredménnyel történik. A kollégiumi szolgáltatások mellett a gazdálkodás és a kapacitás kihasználás jelentős eleme az ún. hasznosítás. A 2012-es évben e területen jó eredményeket teljesítettünk. Ez azt eredményezte, hogy nyáron is folyamatos volt a nyitva tartásunk. A személyi feltételek A 2012-es évben a törvényi és gazdasági megszorítások miatt a nyugdíjba vonuló kollégák státuszára új munkaerőt nem lehetett felvenni. A mindennapi rutinfeladatnak tűnő munkálatokat, nagy mértékben nehezítette a hiányzó munkaerő. A kollégium vezetőjére nagy feladatot rótt a hiányzó munkatársak feladatainak szétosztása, átszervezése. A megmaradt és jelenleg rendelkezésünkre álló munkatársak a saját 38

39 munkakörükön kívül olyan feladatokat és munkát látnak el, ami eredetileg nem az ő munkakörükhöz tartozott. Ez a plusz teher és plusz munka nem járt együtt anyagi többletdíjazással. A főiskola anyagi helyzete miatt minden olyan lehetőséget meg kell ragadni, mely plusz bevételt eredményez. Ennek megfelelően, szinte egész nyáron a kollégium üzemelt, veszélybe sodorva a kollégák teherbíró képességét. A további létszámcsökkenés ellehetetleníti a mindennapi kollégiumi élet feladatainak ellátását, mely a hatékonyság, a biztonság, a tisztaság, az otthonos hangulat rovására megy. Értékelés A 2012-es évben a Kecskeméti Főiskola Kollégiuma folyamatos változáson ment keresztül. A nehézségek ellenére teljesítettük feladatainkat és kötelezettségeinket. A két telephelyen működő kollégiumban összehangoltan és a takarékos működés keretei között igyekezetünk a ránk háruló feladatokat a leghatékonyabban megoldani. A szeptemberben kezdődő tanévet zökkenőmentesen indítottuk. Mindent megteszünk, hogy a hallgatóknak nyújtott szolgáltatás színvonala ne csökkenjen, továbbra is második otthonukként élhessenek a kollégium falai között. Kar évben kollégiumi létszám márc.15. kollégiumra jogosult adatok főben % % márc. 15. kollégiumi létszám okt. 15. kollégiumra jogosult okt. 15. kollégiumi létszám évben kollégiumi létszám GAMF , , KFK , ,31 43 TFK , , KF , ,

40 I Tankönyv-, jegyzettámogatás A Kecskeméti Főiskola integrált nyomdája az Izsáki úti telephelyen működik. A nyomda feladata a főiskola oktatói által írt szakkönyvek, jegyzetek és oktatási segédletek nyomdai előállítása, illetve főiskolai egyéb kiadványainak az elkészítése. A nyomda külső megrendelők számára is végez munkákat illetve a GAMF Karon ellát hallgatók felé nyomtatási, fénymásolási tevékenységet is a hallgatók számára. Feladatát 2012-ben a nyomda 4 fővel látta el. A nyomda által előállított jegyzetek és kiadványok száma: Összes oldalszám: A nyomda által előállított belső kiadványok önköltségi ára (bruttó): A nyomda által előállított külső munkák bruttó összege: 5996 darab (51 féle) 6236 oldal eft eft I Sport, kultúra támogatás A sport kultúra normatív támogatásra jogosult létszám 2012-ben 1769,5 fő volt. A Testnevelési és Sport Központ (TSK) a három kar testnevelési szervezeti egységeiből alakult, s a Kecskeméti Főiskola központi egysége. A TSK tevékenységei: - testnevelés oktatása - a testnevelés oktatásának személyi, tárgyi feltételeit biztosítja 40

41 - biztosítja a MEFOB, az ágazati, a regionális és más versenyeken való eredményes részvétel személyi és szervezési feltételeit - szakmai segítséget nyújt a kari sportegyesületek működéséhez és biztosítja tevékenységük összehangolását - szorgalmazza az oktatók továbbképzését, - szolgáltató tevékenységet folytat - a TSK-hoz tartozó oktatók tevékenységét összehangolja - sporttevékenység szervezése - a C típusú szakosított testnevelés órákkal biztosított mozgásos tevékenységek révén az egészségmegőrzés, a testi és szellemi kondíciók megtartása Szakmai munka bemutatása: ben a főiskola képviseltette magát a Megyei Főiskolás Bajnokságon, melyen labdarúgás sportágban 2. helyezést ért el fővel indult az Országos Egyetemi-Főiskolai, ahol váltófutóversenyen, ahol 7. helyezést ért el. - A Szarvasűző Országos Egyetemi Főiskolai Váltófutóverseny 22. alkalommal történő megszervezésén 100 csapatból a KF csapata 7. helyezett lett. - A Kecskeméti Főiskola megrendezte 2012-ben a Megyei Főiskolás bajnokság terematlétika versenyét. - A legrangosabb versenyen, a Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokságon (MEFOB) asztalitenisz, atlétika, judo és birkózás sportágban kiemelkedő helyezéseket értek el a főiskola hallgatói. - A Műszaki Felsőoktatási Sport Napokon a Kecskeméti Főiskola csapata az összesítésben 3. helyezett lett. - Heti rendszerességgel házibajnokság folyik teremlabdarúgás sportágban 8 csapat részvételével. - A Műszaki Felsőoktatási Sportnapokon az összesített versenyben 3. helyezést értek el, az egyes sportágakban pedig: kosárlabda 1. hely, labdarúgás 1. hely, kézilabda 2. hely. I Tudományos Diákköri Tevékenység A főiskola három karán megrendezésre kerültek a hagyományos kari Tudományos Diákköri Konferenciák (TDK), melyek adatait a következő táblázatban szerepeltetjük: A kari TDK időpontja A TDK-ra benevezett pályaművek száma KF GAMF Kar KF KFK KF TFK november november november XXXVIII. Kari 22. TDK 9 pályamű 6 pályamű 11 pályamű 41

42 A TDK-n előadott pályaművek száma A TDK-ra dolgozatot készítő diákok száma A TDK munkák tudományterületei 9 pályamű 6 pályamű 11 pályamű 12 fő 6 fő 14 fő Műszaki tudomány, Anyagtudomány, Informatika tudomány Agrártudomány, azon belül kertészet, környezettudomány természetvédelem, vidék- és környezetfejlesztés. Pedagógia, Pszichológia, Tanulás- és tanításmódszertan, Humán tudományok A évi TDK munkát érintő pályázati tevékenységek: Nyertes pályázataink: - Komplex szervezetfejlesztés, a munkaerő-piaci és a nemzetközi alkalmazkodóképesség növelése a Kecskeméti Főiskolán TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV A pályázat a tehetséggondozás területére is biztosított forrásokat, pl. szakmai rendezvények tartásával, előadók meghívásával január és április közötti időszakban KF szinten kb. 35 előadást tartottunk a kari tanszékek, intézetek szervezésében. Neves előadókat hívtunk meg a szakma, a közélet és a tudomány képviselői közül A pályázat révén a KF három karán tanszékenként/intézetenként 1 mentor tanár és 1 segítő hallgató került kiválasztásra. A szakmai vezető Lakatosné Török Erika (GAMF kar). A résztvevők rendszeresen tartottak értekezleteket, munka megbeszéléseket, és közös rendezvényeket (részletek ld. pályázati anyag). - A Nemzeti Tehetség Programban sikeres pályázatot adtunk be NTP-FTNYT sorszámmal Környezettudatos tehetséggondozó nyári tábor a Kecskeméti Főiskolán címmel. A pályázat E Ft támogatásban részesült, a szerződéskötés és a kifizetés azonban áthúzódott 2013-ra, mely az elszámolást nehezíti. - NTP-FTNYT sorszámmal Tehetséges hallgatók készségfejlesztő nyári tábora a Kecskeméti Főiskolán - nyári tábora a Kecskeméti Főiskolán címmel adott be a HSZK eredményes pályázatot. A pályázat E Ft támogatásban részesült. A szerződéskötés, és a kifizetés azonban áthúzódott 2013-ra, a tábort januárban tartották meg a szervezők. 42

43 I Hallgatói, oktatói mobilitás, nemzetközi kapcsolatok A Kecskeméti Főiskola Külügyi Irodája integrálja a nemzetközi kapcsolatokat az intézmény alapvető feladataiba - képzés, kutatás, oktatásfejlesztés. Olyan központosított szervezeti egység, amely irányítja és koordinálja a hallgatók és a munkatársak nemzetközi tevékenységét, együttműködik a nemzetközi kapcsolatokban érdekelt minden szervezeti egységgel - annak vezetőjével vagy kijelölt nemzetközi kapcsolattartójával - a nemzetközi kötelességből származó feladat - és felelősség megosztása mellett. A Kecskeméti Főiskola Külügyi Irodája kezeli a főiskola szintű kétoldalú megállapodásokat, ápolja a külföldi egyetemekkel, főiskolákkal fennálló kapcsolatokat, képviseli a főiskolát különböző nemzetközi fórumokon (konferencián, kiállításokon, külföldi vendégek fogadása+kor stb.), menedzseli a nemzetközi mobilitási programokat, angol nyelvű kiadványokat készít (ECTS Guide, Study programmes in English, egyéb tájékoztató anyagok) valamint információt szolgáltat a főiskolai polgárok részére mobilitási lehetőségekről, ösztöndíjakról, konferenciákról. Az Iroda által végzett tevékenységek között kiemelkedő helyet foglal el a különféle programok keretében megvalósuló mobilitás koordinálása és menedzselése, ezen belül: a lehetőségek feltérképezése és azok karok felé való közvetítése, a partnerekkel kötött szerződések menedzselése, a leendő partnerekkel történő kapcsolatfelvétel, a pályázatokkal és a mobilitás megvalósításával kapcsolatos adminisztratív ügyek intézése (pályázatok előkészítése és benyújtása, helyi pályázat kiírása, pályáztatás és személyes tanácsadás stb.), a pályázatokon nyertes hallgatók kiutaztatásával kapcsolatos teendők (partnerek értesítése, szerződéskötések, ösztöndíjak utalása, hallgatói és oktatói beszámolók nyilvántartása, kiértékelése stb.), a külföldi hallgatók intézményi és kari szintű fogadásának megszervezése (regisztráció, orientációs nap stb.), a külföldi hallgatók szakmai programjának megszervezése hallgatói fórumokon való megjelenés A Külügyi Iroda által végzett tevékenységek között kiemelkedő helyet foglal el a különféle programok keretében megvalósuló mobilitás koordinálása és menedzselése. Elsősorban az LLP ERASMUS hallgatói, oktatói, a hallgatói szakmai gyakorlat és a nem oktatói dolgozók csereprogramjának lebonyolítását végzi. Az LLP Erasmus programban azok a felsőoktatási intézmények vehetnek részt, amelyek rendelkeznek az Európai Bizottságnál megpályázható, több évre szóló ún. Erasmus University Charterrel. Főiskolánk sikerrel pályázott, és 2013-ig, a jelenleg zajló 7 éves periódusra elnyerte a jogot az Erasmus-programban való részvételre. 43

44 Az EUC jóváhagyását követően az intézményeknek minden évben pályázatot kell benyújtaniuk a Tempus Közalapítványhoz annak érdekében, hogy az elkövetkezendő tanévre támogatást igényeljenek a mobilitási projektek lebonyolításához. 2012/13-as tanévre is sikeresen pályázott a Külügyi Iroda a partner intézményekkel megkötött kétoldalú szerződéseket, valamint az előző években elért eredményeket alapul véve. A Nemzeti Iroda által megítélt Erasmus keretet intézményünk az Erasmus Programnyilatkozatban (Erasmus Policy Statement) megfogalmazottak alapján használja fel. Megítélt ERASMUS támogatások alakulása Év Támogatás Ki Be GAMFK KFK TFK Össz Hallgató (9.533Euro+ Phare Euro) Oktató (1725Euro + Phare 825 Euro) 5 4 Hallgató( Euro) Oktató (3036 Euro) 9 8 Hallgató ( Euro) Oktató (1314 Euro) 3 14 Hallgató ( Euro) Oktató (1.480 Euro) (+932) 5 10 Hallgató ( Euro) Oktató (2.270 Euro) + (2434 Euro) 9 7 Hallgató ( Euro) Oktató (2.620Euro) + (2800 Euro) Hallgató ( Euro) Oktató (3.400Euro) Hallgató ( Euro) Oktató (5.660Euro) Hallgató ( Euro), Gyakorlat: (5.725 Euro) Oktató (5.971 Euro), STT: (2.473 Euro) Hallgató ( Euro), Gyakorlat: (9.061 Euro) Oktató (7.999 Euro), STT: (1.805 Euro) Hallgató ( Euro), Gyakorlat: (5.646 Euro) Oktató (6.295 Euro), STT: (7075 Euro) Hallgató ( Euro), Gyakorlat: (3.952 Euro) Oktató (5.948 Euro), STT: (1.542 Euro)

45 Hallgató ( Euro), Gyakorlat: ( Euro) Oktató (7.307 Euro), STT: (7.886 Euro) LLP ERASMUS partnerek számának alakulása napjainkig Látható, hogy miközben partnereinek száma folyamatosan nőtt, azzal egyidejűleg növekedett a megítélt támogatások összege és a kiutazók száma a 2009/10-es tanévig. Az ezt követő pályázati évben jelentős visszaesés mutatkozott, amely elsősorban annak köszönhető, hogy a hallgatók egyre nehezebben tudják kiegészíteni az ösztöndíjukat, ami önmagában nem fedezi a külföldön felmerülő összköltségeket. A nemzetközi mobilitást gátló további tényező, hogy a hallgatói állomány nagyobb százaléka nem felel meg a nyelvi követelményeknek. A hallgatók nyelvtudása közötti különbség az elmúlt öt évben nőtt. A kisebb rész nagyon jól, a nagyobb rész pedig nagyon rosszul beszéli a választott idegen nyelvet. Lecsökkent az alap- közép szint között nyelvet tudók aránya. Az oktatói és nem oktatói mobilitás az elmúlt években jelentősen megnőtt, a fiatal nyelvet beszélő munkatársak egyre nagyobb számban vesznek részt nemzetközi pályázatokban, és Erasmus oktatói és nem oktatói mobilitásban, így itt gátló tényezők nem jelentkeznek. A Külügyi Iroda segíti a Főiskola mindhárom karán megvalósuló mindennemű nemzetközi tevékenységének létrejöttét, a pályázati tervezéstől a kivitelezés egyes fázisain át, az adott szakmai irányító igényei szerint. A Kecskeméti Főiskola részt vesz 2012 őszétől a Campus Hungary programban is, ami elsősorban a hallgatói- és oktatói mobilitások számának fellendítését célozta meg. Érdekessége a programnak, hogy nem csak európai célországokba lehet pályázni. A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Kar jelentős szakmai kapacitással, jó személyi feltételekkel rendelkezik az oktatás nemzetköziesítése területén. A Life Long Learning COMENIUS- pályázati típus keretében a Karon folyamatosan működnek a nemzetközi pályázatok. Ezek egy-egy nemzetközi oktatói csoport szakmai együttműködése révén valósulnak meg. Az elmúlt években a nyelvoktatás módszertana, az anyanyelvi képességfejlesztés, az európai állampolgárságra való felkészítés, az ifjúságsegítés és a természettudományok oktatása területén voltak nyertes pályázatok. A pályázati munka 45

46 eredményeként bővült és korszerűsödött a tantárgyi kínálat és növekedett a hallgatói mobilitások lehetősége. (JaLing, ISTEPEC, Prisecco, MOLAN, NaturBild, ADORE, ELICIT). A már lezajlott pályázatok helyébe új pályázatok lépnek, így ez a nemzetközi munka folyamatos a Karon. A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar nemzetközi dimenziójának legfontosabb eleme a történelmi és intézményi tradíciók alapján kialakított hosszú távú stratégia, mely 2003 óta folyamatosan, következetesen működik az intézményben. A stratégia egyik pillére a német nyelvterülten működő felsőoktatási intézményekkel való szoros együttműködés, másik kiemelt fontosságú területe a határon túli magyar felsőoktatási intézményekkel való kooperáció. Tervezzük olyan kétoldalú együttműködési megállapodás megkötését a délkoreai Yeungjin Egyetemmel, melynek következtében Európán kívüli kapcsolattal is rendelkezik majd a Kecskeméti Főiskola GAMF Kara. A kapcsolatok egyik részének kialakulása oktatói-kutatói együttműködéseknek, másik része a nemzetközi iparvállalatok oktatóintézményeivel a cégeken keresztül kialakult kooperációknak köszönhető. A Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar nemzetközi kapcsolatai elsősorban német, dán és román partnerekkel folytatott együttműködésen alapszik. Az elmúlt években csak néhány hallgató próbálta ki magát külföldi társintézményeknél folytatott részképzésen, vagy szakmai gyakorlaton. A 2011-es évben ugrásszerűen megnőtt, elsősorban a gyakorlati ösztöndíj iránt érdeklődők száma, ami a széleskörű tájékoztatásnak és a 100%-os elfogadtatásnak köszönhető. A másik két karral szemben a Kertészeti Főiskolai Kar hallgatói nem csak tanulmányi, de nyári időszakban is tudnak külföldön Erasmus gyakorlati képzést teljesíteni, valamint más fontos gyakorlatokon részt venni. A nemzetközi mobilitást eddig a Karrier Iroda munkatársai segítettek. A jelentkező hallgatók elsősorban német nyelvterületre tudtak pályázni, de voltak hallgatók, akik az Amerikai Egyesült Államokban töltöttek el egyegy félévet gyakorlaton az Amerikai Farmerszövetség közreműködésével. Valamint Dániában és Hollandiában is sikeresen pályáztak hallgatóink gyakorlati idő letöltésére. Az LLP ERASMUS program keretében kiutazó és hozzánk látogató hallgatók és oktatókhoz kapcsolódó statisztikák az alábbiak szerint alakultak (fő): 46

47 Beutazó Oktató Hallgató Együtt Kiutazó Oktató Hallgató Együtt A Külügyi Iroda jelenleg egy olyan adatbázis összeállításán dolgozik, amely a diákok számára elérhetővé teszi a nemzetközi, akkreditált gyakorlati befogadó helyek listáját. Ezzel lényegesen megkönnyítjük a hallgatók gyakorlati ösztöndíj pályázását és egyben garantáljuk a gyakorlatuk teljes elfogadását. További lehetőségek feltárása a hallgatók és oktatók tájékoztatásának eredményesebbé tétele érdekében a jövőben egy olyan irodát, illetve információs pontot kívánunk kialakítani mindhárom karon, ahol mind az oktatók, mind pedig a hallgatók tájékoztatást kapnak a külföldi mobilitási lehetőségekről és ahol segítséget nyújtunk a pályázáshoz. 47

48 Tervezzük továbbá olyan társintézmények felkeresését, melyekkel együttműködve első lépésben LLP Erasmus Intensive Programme, programot majd az Erasmus Mundus közös képzési alprogramját dolgozhatnánk ki. Az EM partnerségeken belül az aktuális pályázati felhívásban meghatározott harmadik országokban és Európában működő felsőoktatási intézmények különböző képzési szintjein tanuló hallgatói, oktatói, valamint kutatói és más intézményi alkalmazottai számára nyújt ösztöndíjakat. A mobilitásnak elsősorban Európába kell irányulnia, de kisebb mértékben lehetőség van a harmadik országokba irányuló tanulmányi, oktatási, kutatási célú mobilitásra is. I Képzési szerkezet változása-munkaerőpiaci igények Hallgatói szolgáltatások értékelése 2012-ben az egység név és szakmai tevékenység változásom esett át. A szenátus 2012 július 24-i ülésén új főiskolai organogramot fogadott el, melyben a Hallgatói és Oktatói Szolgáltató Központot Tudósház, és Hallgatói Szolgáltató Központ néven két szervezeti egységgé alakította át. A Tudósház éves szakmai beszámolóját az egység új igazgatója terjeszti elő, az átadott 2012 évi adatok és dokumentumok alapján. A Hallgatói Szolgáltató Központ 2012-ben a Tudósház üzemeltetése mellett a korábban kialakult alaptevékenységeit folytatta, fejlesztette és mélyítette. Az alaptevékenységek a következők: - Hallgatói humán szolgáltatások - Tehetséggondozás - Diplomás Pályakövetési Rendszer üzemeltetése - Alumni szolgáltatások nyújtása - részvétel a főiskolai beiskolázási marketing tevékenységben A hallgatói humán szolgáltatások keretében segítjük a hallgatókat, hogy kellő időben és tudatosabban készüljenek a munkaerőpiacra történő sikeres kilépésre E területen erős tanácsadói tevékenységet (pl. álláskeresési, önéletrajz írási) végzünk, állás és szakmai gyakorlati helyeket népszerűsítünk a hallgatók körében, valamint rendezvényeket szervezünk (pl. állásbörze, céges látogatások). A tehetséggondozási tevékenységünk kapcsán koordináljuk a hallgatói versenyeket, tréningeket szervezünk a versenyeken résztvevő hallgatóknak (csapatépítő tréning, prezentációs tanácsadás), tartjuk a kapcsolatot a versenyek kiíróival és a hallgatókkal, támogatjuk a versenyek forrásteremtését (szponzorok keresése). A pályaorientáció és tájékoztatás során bemutatjuk a főiskola képzési rendszerét és a hallgatói életet leendő diákjainknak a regionális és országos rendezvényeken (pl. pályaválasztási napok, Educatio Kiállítás). Figyelmet szentelünk a nálunk végzettekkel való kapcsolattartásra (ALUMNI tevékenység), segítséget nyújtunk az öregdiák találkozók szervezésében, szolgáltatásokat fejlesztünk (tagkártya rendszer), és adatbázisokat építünk, aktualizálunk. Üzemeltetjük a Diplomás Pályakövetési Rendszert (DPR), annak eredményeit elérhetővé tesszük, melyek az intézményi hasznosításon túl hasznos információforrás lehet középiskolásoknak, szüleiknek, főiskolás hallgatóknak és a végzetteknek is. 48

49 A Hallgatói Szolgáltató Központ alapfeladatai, a szakmai munka bemutatása 1. Hallgatói humán szolgáltatások nyújtása a Kecskeméti Főiskolán A főiskola a hallgatóknak számára az intézménynél töltött időszak alatt több lehetőséget is biztosít arra, hogy a későbbi munkába állás, a munkaerőpiacra történő kilépés könnyebb legyen. Folyamatosan keressük, ápoljuk és fejlesztjük a főiskolai partnerkapcsolatokat a civil és az üzleti szféra képviselőivel ben igen jó kapcsolatot alakítottunk ki Kecskemét Város Önkormányzatának ifjúságpolitikai és környezetvédelmi munkatársaival. Több városi rendezvényen is közreműködtünk, kölcsönösen segítettük egymás munkáját. Munkatársaink tanácsadás keretében mindhárom kar hallgatóit segítik az álláskeresés, önéletrajzírás, informálódás, szakmai gyakorlati hely keresésével kapcsolatosan, valamint az állásinterjúkon való sikeres szereplésben. Igyekszünk az álláskeresés, az önérvényesülés és az önfejlesztés témájában minél több rendezvényt szervezni, ill. kurzusokat, tréningeket indítani az érdeklődő hallgatók számára. A Hallgatói Szolgáltató Központ lehetőséget biztosított 2012-ben is mentálhigiénés szolgáltatás igénybevételére. Egy külsős pályázati forrásból finanszírozott munkatárs folyamatosan rendelkezésre állt, és több helyszínen is részesített tanácsadásban hallgatót. Ez a szolgáltatás a korai időszakban még nem volt népszerű, de 2012-ben a csatolt táblázatokból is kiderül hogy már igen nagy szükség és igény és kereslet volt rá. A 2012-ben végzett főbb feladatok, projektek, elért eredmények a hallgatói humán szolgáltatások területén: - Az év folyamán folyamatosan elérhető tanácsadó munkatársunk számos hallgatói tanácsadást bonyolított le - Az állásajánlatok, ill. szakmai gyakorlati lehetőségek népszerűsítése állandó volt ben, a szolgáltató rendszer e területen az egyik legstabilabb tevékenysége a Hallgatói Szolgáltató Központnak (a megkeresések száma nőtt) - Egységünk 2012-ben is pozitív mérleggel rendezett állásbörzét, melyen több multinacionális cég, kis és középvállalkozás, szakmai szervezet vett részt. A standok száma 36 volt, a látogatók létszáma közel 1000 fő őszén is tartottunk szabadon választható kurzust Önmenedzselés a felsőoktatásban címmel, melyen közel 60 hallgató vett részt, és szerzett gyakorlati jegyet - egy-egy munkatársunk a hét 2-2 napján személyesen is elérhető volt az év második felétől mindhárom karon, kialakított ügyeleti rend szerint - karrier aloldalunkat 2012-ben becsatornáztuk a megújult főiskolai portálba, így már azonos arculattal, annak rendszerét és tematikáját használva újíthattuk meg a HSZK oldalát. Az oldal fejlesztése egész évben folyamatos volt, és jelenleg is újabb és újabb funkciókat próbálunk kialakítani - a humán szolgáltató pozícióban váltás történt 2012-ben, szülési szabadság miatt új kolléganőt vettünk fel határozott idejű helyettesítésre. A kolléganő betanítása a munka átvétele április folyamán megtörtént, tevékenységét már önállóan, hatékonyan, jól végzi. 49

50 Beérkezett állásajánlatok Beérkezett gyakorlati lehetőség Hallgatók az irodában Tanácsadások Új céges kapcsolatok Szakmai Nap, Konferencia 3 7 Állásbörze 1 1 Önéletrajz írási tréning 1 0 A területen szükséges fejlesztések és megoldási (finanszírozási) lehetőségek meghatározása: - továbbra is fenn kell tartani, és folyamatosan népszerűsíteni szükséges a hallgatói tanácsadásokat a főiskola hallgatói számára, hisz mind a hallgatók, mind a munkáltatók részéről pozitív visszajelzések és igények érkeznek - erősíteni kell a terület webes elérhetőségét, a HSZK webes jelenlétét és szolgáltatásait, fenn kell tartani és fejleszteni kell a közösségi aktivitást (csoportok, HSZK Facebook oldal, események) - azonosítani kell azokat az indikátorokat, melyek a folyamatos és állandó értékelést biztosítani tudják - egyre jobban tapasztalható és egyre több bizonyíték van a HSZK szolgáltatási területei közötti szinergia hatásnak (tehetséggondozásban résztvevő hallgatók karrier útja, majd végzett hallgatói ismeretség, akár viszont szponzoráció). Ezt továbbra is ki kell használni, erősíteni kell - minél több önkéntes segítő hallgatót lenne célszerű bevonni a HSZK munkájába, ami a munkatársak leterheltségét csökkentené, és egyben a hallgatói kapcsolatokat is erősítené - erősíteni kell a céges személyes látogatásokat, törekedni kell a komplex főiskolai szolgáltatási rendszer értékesítésére, népszerűsítésére - a HSZK humán szolgáltató (karrier) területe jelentősebb anyagi forrásokat is tud biztosítani, az elmúlt években már nyereséges az állásbörze, és egyéb szolgáltatások is értékesíthetők, ill. az erősödő munkaerő-piaci kapcsolatok miatt más források is bevonhatók, behúzhatók a főiskolára. Ezt tovább kell erősíteni, fenn kell tartani, hisz láthatóan segíti az egység finanszírozhatóságát. - a főiskolai lehetőségekhez mérten érdemes lenne csatlakozni a kialakulóban lévő karrier irodák minősítő rendszeréhez, minősített karrier iroda címet szerezve - a megfelelő jogi formulát megtalálva hasznos lenne formalizálni a HSZK és a munkaerő-piaci partnerek kapcsolatát (a tervezet már kész) 50

51 2. A Diplomás Pályakövető Rendszer fenntartása és fejlesztése a Kecskeméti Főiskolán A Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) célja, hogy a felsőoktatási intézmények (felső vezetők, vezetők, szakfelelősök, oktatók és szolgáltató egységek munkatársai), a továbbtanulás előtt álló diákok és szüleik, továbbá az országos felsőoktatási és munkaerőpiaci szereplők világos képpel rendelkezzenek a felsőoktatásból kibocsátott szakképzett munkaerő életpályájának alakulásáról. E tevékenység keretében a Hallgatói Szolgáltató Központ menedzseli a 2010 tavaszától rendszeresen megvalósuló aktív hallgatói motivációs vizsgálatokat, a végzett hallgatói "utánkövetési" vizsgálatokat, valamint a munkáltatói kutatásokat. Részt veszünk az eredmények disszeminációjában, valamint a rendszer fejlesztésében ben egy aktív hallgatói felmérést, valamint egy végzett hallgatói kutatást (2009-ban és 2011-ben végzettek körében) valósított meg egységünk. Sajnos 2012-ben már megszűnt az a pályázati forrás, aminek köszönhetően mind az elemzésben, mint a kitöltési motiválásban segítséget adott. Nehézség, hogy az egység nem rendelkezik szociológus ill. elemző munkatárssal, így a kötelező adatszolgáltatáson túl nehéz részletesebb elemzéseket készíteni ben az alapképzésben résztvevőkön túl kiterjesztettük a kutatást a Felsőfokú Szakképzésben végzettekre is, és itt is megvalósítottunk kutatásokat. A 2012-ben lefolytatott DPR kutatás számszerűsíthető eredményei: DPR kutatások főbb mutatói Lefolytatott kutatások száma (db) 2 4 Aktív hallgatói kutatásban résztvevők száma (fő) Végzett hallgatói kutatásban résztvevők száma (fő) A területen szükséges fejlesztések és megoldási (finanszírozási) lehetőségek meghatározása: - Diplomás Pályakövető Rendszer a 2012-es évtől pályázati források nélkül működik tovább, ami jelentős humán, szakmai és anyagi erőforrásokat igényel a főiskolától. Ki kell alakítani a rendszer támogatás nélküli zavartalan működőképességét. Erre lehetőséget ad egy új európai kutatás felé való nyitás (Eurostudent kutatás), amely lehetőséget ad anyagi forrás bevonására (az ott kitöltött rekordokért fizetni tud a kutatás) - azonosítani szükséges a kutatásokban közreműködő, nem HSZK alkalmazott támogató szakembereket (pl. szociológus). - forrást ill. megoldást kell találni a kitöltés célcsoportjainak motiválására, az eredményes kutatások lefolytatása érdekében, - tovább kell erősíteni a kutatások ismeretségét, az eredmények felhasználói körét - a kutatások eredményeit fel kell vezetni a VIR rendszerbe, ill. biztosítani kell a kötelező adatszolgáltatást az Educatio Kft. felé. 3. ALUMNI (öregdiák) tevékenység a Kecskeméti Főiskolán Mind a diplomás pályakövetés hatékony működtetése, mind pedig a főiskola céljai is indokolják, hogy a végzett hallgatókkal még szorosabb kapcsolatot ápolhasson intézmény, 51

52 sőt, a végzett hallgatók egymással is. E cél elérésére egységünk folyamatosan fejleszti a volt hallgatóink számára nyújtott szolgáltatásokat, támogatjuk, és bizonyos időközönként - a Hallgatói Szolgáltató Központ is szervez öregdiák találkozókat, egyéb rendezvényeket. A könnyebb kapcsolatfelvétel érdekében menedzseljük az öregdiák adatbázist főiskolai szinten. A nálunk végzett hallgatókkal elsősorban a közösségi oldalakon és elektronikus hírlevél formájában vesszük fel és tartjuk a kapcsolatot, de szívesen látjuk az érdeklődőket a karokon irodáinkban is. A 2012-ben végzett főbb feladatok, projektek, elért eredmények az Alumni (öregdiák) szolgáltatások területén: ben segítő hallgatók közreműködésével aktualizáltuk, papíralapú nyilvántartásból (hallgatói anyakönyvekből ) felvittük mindhárom főiskolai karunkon a végzett hallgatók meglévő adatainak egy részét. Jelenlegi adatbázisunkban több ezer végzett hallgató adata érhető el digitálisan ben folytattuk az adatbázis aktualizálását, és egy egységes HSZK nyilvántartó rendszert dolgoztunk ki, melyben egy helyen rögzítjük a hallgatók régi adatait (elérhetőségeit), az esetlegesen frissített adatokat, a hallgatói aktivitásukat (pl. jártak-e tanácsadáson nálunk), és egyéb információkat róluk. Az adatbázist természeten csak belső használatra készül, ki nem adható. - kidolgozásra került az alumni tagkártya rendszerünk, kialakítottuk a kártya arculatát, a hozzá kötődő, kedvezményesen elérhető szolgáltatások listáját, az igénybe vehető kedvezmények mértékét, előkészítettük a kártyák legyártását. A kártyák egyedi azonosítót fognak kapni, ehhez kódgenerátort fejlesztettünk. - Alumni tevékenységünket kiterjesztettük a jelentősebb közösségi portálokra is (iwiw, facebook), és ezen csatornákon keresztül folyamatosan tájékoztattuk végzettjeinket a főiskola programjairól, az elérhető lehetőségekről, szolgáltatásokról. - A közösségi oldalak mellett folyamatosan fenntartjuk a téma önálló aloldalát a Hallgatói Szolgáltató Központ weboldalán belül, a már megújult főiskolai arculattal. - Az alumni aloldalon belül egy évfolyamtárs kereső funkció kidolgozásán is dolgoztunk 2012-ben, az alkalmazás elérhető - Az év folyamán több öregdiák találkozó megvalósításában is részt vett munkatársunk, támogatva a végzett hallgatókat ben szülési szabadság miatt új munkatárs vette át az Alumni/DPR munkatárs munkáját, 2012 novemberétől. Az új munkatárs betanulása többnyire ebben az évben le is zárult. Számszerűsíthető eredmények, mutatók 2012-ben Alumni szolgáltatások főbb mutatói Öregdiák adatbázis (feldolgozott hallgatói kartonok) száma Támogatott öregdiák találkozók száma 3 4 Saját szervezésű rendezvények száma 1 4 Öregdiák találkozókon részt vett hallgatók száma Közvetlen kapcsolat (direkt szolgáltatás) öregdiákokkal

53 A területen szükséges fejlesztések és megvalósítási (finanszírozási) lehetőségek meghatározása: - Tovább kell erősíteni a közvetlen kapcsolatfelvétel lehetőségét végzettjeink és intézményük között. Erre a 2013-ban célzottan erősített céges látogatások is lehetőséget adnak majd, valamint a tagkártya rendszert is népszerűsíteni fogjuk - fenn kell tartani az állandó jelenlétet a közösségi portálokon, újabb és újabb csoportokat kell létre hozni (már jelenleg is több csoportot hozott létre a HSZK), erősíteni kell a webes PR tevékenységet - meg kell teremteni az öregdiák tagkártya háttérrendszerét, erősíteni kell ismertségét, népszerűsíteni kell szolgáltatásait a végzettek, az aktív hallgatók és a munkatársak körében is - ki kell aknázni a végzettekben rejlő lehetőségeket, akár mint szakmai vagy anyagi szponzorok, közreműködők. Ezen a területen konkrét bevételek is szerezhetők, pl. adók 1%-ából származó bevétel a Kecskeméti Főiskoláért alapítvány számára, vagy szponzori támogatásokból. - lehetőséget kell biztosítani a munkatársaknak az e területen folyó továbbképzési lehetőségeken való részvételre, a szakmai továbbképzésre, fejlődésre ben részt vett egy munkatársunk egy országos alumni képzésben, mely rendkívül hasznos szakmai kapcsolatokat hozott és hoz. - erősíteni kell a kapcsolatot más intézmények alumni rendszereivel, egységeivel, biztosítani szükséges a tapasztalat-megosztást, az egymástól való tanulás lehetőségét. Erre a 2012-ben írt TÁMOP C pályázati konstrukcióban terveztünk is tevékenységeket, elsősorban a Szegedi Tudományegyetemmel. - Keresni kell azokat a forrásokat, melyek segítségével logózott ajándéktárgyakat készítethet az egység, és ezeket értékesítheti a főiskola polgárai számára. A kapcsolatot felvettük egy helyi vállalkozóval, aki nyitott akár a bizományos típusú értékesítésre is. Ez újabb bevételi forrásokat hozhat, és segítheti az egység önfenntartóvá váló kezdeményezését. 4. Tehetséggondozási tevékenység a Kecskeméti Főiskolán A tehetséggondozás egy felsőoktatási intézmény egyik fontos alapfeladata. Az intézményi lehetőségeken túl a munkáltatók is felismerték a lehetőséget a tehetséggondozásban, ill. azokban a hallgatói megmérettetésekben, mely érdekes, izgalmas feladatokon keresztül szólítják meg a hallgatóságot. A felsőoktatási intézmények hallgatói számára egyre több olyan versenylehetőség adódik, melyen a vállalkozó kedvű fiatalok megmutathatják rátermettségüket, kibontakoztathatják kreativitásukat. A Hallgatói Szolgáltató Központ segíti ezen versenyek, versenykiírások hallgatói körben való népszerűsítését, a hallgatók jelentkezését és jelentkeztetését, és a versenyek és a hallgatók menedzselését. Egységünk teljes körűen menedzseli (céges kapcsolattartás, hallgatói tájékoztatás, versenyek marketing és PR támogatása, csapatépítő napok szervezése, szponzorok gyűjtése, utaztatás, logisztika, szurkolók toborzása) az évek óta megrendezésre kerülő Bosch Elektromobil és 53

54 Bosch Pneumobil versenyeken induló hallgatókat és csapatokat, valamint támogatja a Formula Student és a Shell Ecomarathon csapatot is. A központon keresztül lehet jelentkeznie főiskolánk hallgatóinak több online versenyre (pl. Diák Menedzsment Bajnokság, Év fiatal vállalkozója, IT Challenge stb.). A versenyeken már a 2012-es évben is közel 100 hallgató vett részt, és még több hallgató volt közvetetten érintett ezekben a tevékenységekben. A megmérettetésekre való felkészülés ősszel kezdődik, és 5-8 hónapig tart, így a HSZK iroda hallgatói látogatottsága, a hallgatói kapcsolattartás is szinte állandó a tanévben. A nyári, őszi időszakban a versenyekre épülő járművek folyamatos kiállítási meghívást kapnak, szeptember elejétől október közepéig minden héten ill. hétvégén bemutatkoztak a versenygépek Kecskeméten (pl. autómentes nap) vagy valahol az országban (Szikszói verseny, Mezőberényi autós-motoros találkozó). Ezen népszerűsítő események megjelenési munkálatait is a HSZK szervezi szeptemberében főszervezői voltunk a Kecskeméti Elektromos Gálafutam egész napos versenynek is. A 2012-ben végzett főbb feladatok, projektek, elért eredmények a tehetséggondozás területén: - Főiskolánkról 5 hallgatói csapat tudott felkészülni (több hónapos felkészülés) és részt venni a 2012 évi Elektromobil versenyen. A csapatok eredményei: 2 db I. helyezés, 1 db II. helyezés, és 2 db. III. helyezés. Nevező csapatok száma: 122 db. - Főiskolánkról 2 hallgatói csapat tudott felkészülni (több hónapos felkészülés) és indulni a 2012 évi Pneumobil versenyen. A csapatok eredményei: 2 db II. helyezés, és 1 db. III. helyezés. Induló csapatok száma: 37 db ben az egység a Formula Student csapat támogatását is tovább erősítette, becsatlakoztunk a csapat menedzselésébe - Egységünk több online hallgatói versenyt is népszerűsített az év folyamán, melyre számos főiskolás jelentkezett, egy csapat a döntőig jutott ben egységünk egyik főszervezője volt a Kecskeméti Elektromos Gálafutamnak, mely egész napos látványosság volt Kecskemét város főterén, és ahova az ország egész területéről érkeztek csapatok - A hallgatói versenyekben résztvevőknek számos tréninget, eseményt szerveztünk, támogatva felkészülésüket, eredményes részvételüket a versenyeken. - egységünk folyamatosan fenntartott 2012-ben is olyan aloldalt a Hallgatói Szolgáltató Központ oldalán, mely a tehetséggondozással, és a hallgatói versenyekkel foglalkozik. Számszerűsíthető eredmények, mutatók 2012-ben: Tehetséggondozási tevékenység főbb mutatószámai Menedzselt hallgatói versenyek száma (db) 2 2 Menedzselt hallgatói versenyeken résztvevők száma (fő) Versenyekhez kapcsolódó tréningek/rendezvények száma (db) 2 17 Versenyekhez kapcsolódó tréningeken résztvevő hallgatók száma (db) Támogatott online versenyek száma (db)

55 A területen szükséges fejlesztések és megoldási (finanszírozási) lehetőségek meghatározása: - Keresni kell azokat az új területeket, versenyeket, melyeken a főiskola hallgatói eddig is indultak, vagy a későbbiekben indulni tudnának, hisz a ezen területek igazán win-win szituációkat hordoznak magukban. A hallgatók kiteljesíthetik tehetségüket, értékes tapasztalatokat szerezhetnek, a munkáltatók értékes munkaerő utánpótlás lehetőséget kapnak, népszerűsíthetik magukat és tevékenységüket, az intézmény pedig életre szóló emléket, értéket adhat hallgatóinak, és megmutathatja értékeit a külvilágnak. - Folytatni kell azt a háttérmunkát, mellyel az induló csapatok eredményes részvételét támogatjuk, lehetőleg minél több versenyen. Konkrét visszajelzés más felsőoktatási intézmények csapataitól, hogy számukra nem ad intézményük ilyen háttértámogatást, ebből a szempontból unikum a Kecskeméti Főiskola. - A lehetőségekhez mérten be kell vonni az Eco Marathon versenyt is a közvetlen háttértámogatási rendszerbe, meg kell találni, ill. ki kell alakítani a versenyek közti át- ill. továbbjutási folyamatát a hallgatók részéről - Tovább kell erősíteni a szponzortoborzó tevékenységet, új formákat, eszközöket kell bevetni. Már 2012-ben is több szponzortoborzó napot szerveztünk, papír és elektronikus formájú kiajánlót szerkesztettünk, képeztük a hallgatókat. Ennek is köszönhetően a csapatok már 2012-ben is több százezer forintos támogatásokat gyűjtöttek akár anyagi, akár eszközbeli, vagy egyéb szakmai támogatás keretében. Ez a szám 2013-ban már a jelen adatok alapján a milliós nagyságrendet is eléri. Ez a tevékenység tehát hamarosan behozza, behozhatja azt az anyagi ráfordítást, melybe a járművek megépítése kerül, azaz egyre kisebb anyagi terhet viszont jelentős hasznot hoz jelent az intézmény számára. - Keresni, és gyűjteni szükséges minden a főiskolán és azon kívül fellelhető lehetőséget és segítséget a tehetséges hallgatók segítésére. - Meg kell kezdeni a főiskolai egyéb tehetséggondozási tevékenységekkel való harmonizációt, keresni kell az együttműködést és a kapcsolódási pontokat a szakkollégiummal, a TDK tevékenységgel, öntevékeny csoportokkal. 5. Pályaorientáció és tájékoztatás a főiskola előtt A Hallgatói Szolgáltató Központ munkatársai számos olyan regionális és országos rendezvényen vesznek részt, ahol a leendő hallgatók jobban megismerhetik a főiskolát, oktatási rendszerünket, képzéseinket, szolgáltatásainkat, ill. a Kecskeméti Főiskola által kínált lehetőségeket. Természetesen a Hallgatói Szolgáltató Központhoz nem csak ilyen rendezvényeken, hanem egész évben lehet fordulni, ha bővebb tájékoztatásra, vagy konkrét válaszra vár bármely leendő hallgató, vagy családtagja. A 2012-ben végzett főbb feladatok, projektek, elért eredmények a pályaorientáció és tájékoztatás területén: - az egység munkatársai közreműködtek a főiskolai felvételi tájékoztató kialakításában, 55

56 - több országos pályaválasztási kiállításon tájékoztatták a hallgatókat a továbbtanulás lehetőségeiről (pl. Kecskemét, Szeged, Kiskőrös, Baja, Szekszárd, Kiskunfélegyháza, Szolnok) - támogattuk a kari rendezésű nyílt napok lebonyolítását (2 alkalom) - a Hallgatói Szolgáltató Központ szervezte a főiskola megjelenését az Educatio Nemzetközi Oktatási Kiállításon (jelentkezés, standkialakítás, standszemélyzet, utaztatás stb.). A területen szükséges fejlesztések meghatározása: - Tisztázni kell a HSZK szerepét a főiskolai beiskolázási marketing tevékenységekben - Mindenképpen érdemes lenne főiskolai szintű, egységes marketing egység -et létre hozni, mely koordinálja az operatív marketing és PR tevékenységet az egész főiskolán - Az egység a leendő hallgatók tájékoztatásában pályaorientációjában tud segítséget nyújtani, ezért lehetőleg be kell csatlakozni az új képzési területek és formák (duális típusú képzés) kiválasztási folyamataiba. Az éves tevékenység összefoglaló értékelése 2012 júliusában a szenátus a korábbi Hallgatói Szolgáltató Központ és a Tudósház összekapcsolásával létre jövő Hallgatói és Oktatói Szolgáltató Központot szétválasztotta két különálló egységgé. A döntés megszületését követően a teljes szétválás csak több hónappal később 2013 januárjában valósul meg. Az egység 2012-ben is tovább tudta folytatni azon kezdeményezését, hogy az alaptevékenységek nonprofit jellege és a nem forintorientált szolgáltatás-nyújtási szemlélet mellett bevételt termelő szolgáltatásokat nyújt és fejleszt, jelentős finanszírozási terheket levéve ezzel az intézményről. Célunk továbbra is az, hogy a Hallgatói Szolgáltató Központ az önfenntartó egység irányába haladjon, és oly mértékű bevételek szerzésére legyen képes, melyek nullszaldós -á tudják tenni. A 2012-es év végére kikristályozódtak a HSZK egyes szakmai területei (karrier/tehetséggondozás/dpr-alumni), és e hármas megoszlás személyi struktúrája is elégségesen megfelelő jelenleg. Minden területen van olyan lehetőség mellyel bevételek realizálhatók. A karrier területen sikeres és nyereséges az Állásbörze (nyeresége közel 1,5 millió forint volt 2012-ben, 2013-ban ez várhatóan meg fogja közelíteni a 2,5 millió forintot), de más egyéni tevékenységgel is keletkezett bevétel. A tehetséggondozás területén nagyon nagy PR és reklám értéket képviselnek a járműépítő versenyeken elért rendkívüli országos és nemzetközi eredmények, de a szponzortoborzó tevékenységnek köszönhetően közel milliós nagyságrendű bevétel keletkezett, mely a járművek építésére, csapatok támogatására fordítható ban a jelen állapot szerint ez a tétel is növekedni fog. Közvetettebben kimutatható az alumni tevékenység bevétele, de 2013-ra a DPR kutatásokból is lehet majd bevételt termelni, egy európai kutatással való közös lekérdezésnek köszönhetően, valamint az öregdiákok bevonása a főiskola alapítványát és a tehetséggondozást és a karrier tevékenységet is támogatják, támogathatják. 56

57 A 2012-es évben két személyi változás is történt az egységnél, mind a két esetben gyermekvállalás miatt érkezett új, helyettesítő munkatárs. Az új munkatársak jól beilleszkedtek a csapatba, munkájukat eredményesen végzik. Az egység folyamatosan arra törekszik, hogy minél hatékonyabban, mind a hallgatók, mind intézmény, min pedig az külső partnerek számára kiemelkedően hasznosan végezze munkáját. Tudósház A Tudósház egy komplex szolgáltató, tudományos, ismeretterjesztő hallgatói-oktatói bázis, mely működésével teret biztosít minden érdeklődő számára: - természettudományos ismeretterjesztésre - reál értelmiség körében élt és élő alkotók, valamint alkotások kísérleti és kutatási eredmények bemutatására - tudományos ismeretterjesztés és oktatás szervezésének biztosítására - főiskola tudományos életének és tevékenységének reprezentálására - inkubátorház szerep betöltésére - lakhatási lehetőségre oktatóknak, kutatóknak és egyéb érdeklődőnek - kikapcsolódási és rekreációs lehetőség igénybevételére a Főiskola polgárainak és külső érdeklődők számára A Tudósház kiemelt szolgáltatásai: irodák, termek, távmunka állomások bérbeadása, apartmanok hasznosítása, étkezési (menü és à la carte étkezési lehetőség, catering szolgáltatások, Internet Kávézó) és rekreációs lehetőségek (bowling, szaunák) biztosítása, teljes körű rendezvényszervezés bonyolítása, programok számára helyszín biztosítása, többek között workshopok, tréningek, konferenciák, kiállítások megszervezéséhez, családi és szakmai napok tartására ben a Tudósház üzemeltetését az akkori Hallgatói és Oktatói Szolgáltató Központ látta el megbízott igazgatóval. A Tudósház január 1-el már különálló egységként folytatja tevékenységét. Szakmai működés és eredményességének értékelése 2012-ben 3 irodai, 1 technikai és 3 recepciós munkatárs biztosította a Ház működésével kapcsolatos tevékenységek ellátását. A szakmai munka számszaki mutatói az alábbiak szerint alakulnak. Megrendezett események: Az év során mintegy 158 eseménynek szolgált helyszínéül a Tudósház, részben belsős (36+37), részben külsős (85) kezdeményezésből adódóan. Résztvevők: az egyes programokon összesen fő látogatott el a Házba. Wellness részleg látogatottsága: A Multifunkcionális tér - Étteremben fő étkezett az év során, míg a bowling, szauna és medenceteret 964 fő vette igénybe. Apartmanok kihasználtsága: a hónapok során összesen vendégéjszakát regisztráltunk, a házban található 9 apartmanra vonatkozóan. 57

58 Bevételek: Bérbeadásból (terem, illetve apartman hasznosításból) származnak. A Wellness és Konyha (plusz Internet Kávézó) részlegeket külső vállalkozó üzemeltette szerződés alapján, mely november 15-vel megszüntetésre került. A takarítást szintén külső cég végezte. Év közben változások történtek a humán erőforrás terén: június 30. napján a karbantartói állás megszűnt, majd november 1.-én, illetve december 1.-én újabb létszámcsökkenések történtek, egy recepciós és egy irodai munkatárs személyében december 15-el újabb változás állt be, nevezetesen az immáron különálló egységgé alakult Tudósház két irodai munkatárssal és kinevezett igazgatójával látja el a szükséges feladatokat 2 recepciós munkatárs támogatásával. Mivel az intézmény 2011-ben épült és a technikai eszközök újak, ezért a feladatok ellátását teljes mértékben képesek biztosítani. Az első évi karbantartási és garanciális feladatok elvégzése ősszel megtörtént. Feltérképezésre került, hogy milyen együttműködési lehetőségek mutatkozhatnak vállalkozásokkal, társadalmi érdekképviseleti és közigazgatási szervezetekkel. Melynek célja a meglévő objektum minél nagyobb kihasználtsága, üzemeltetése, a ház és szolgáltatásainak népszerűsítése. Összességében megállapítható, hogy évben a ház a rendelkezésre álló erőforrások megfelelő használatára, illetve a rendeltetésének megfelelő ingatlanhasznosításra törekedett őszén értesítést kaptunk a TÁMOP /1/KONV azonosítószámú Tudó-sok(k) a tudományos eredmények elismertetése és népszerűsítése a Kecskeméti Főiskolán és a Dél-alföldi Régióban elnevezésű pályázat megnyeréséről, melyhez kapcsolódó tevékenységek 2013-ban kezdődnek meg. A pályázat sikeres lebonyolítása és fenntartása nagyban hozzájárul a Kecskeméti Főiskola és a Tudósház pozitív megítéléséhez, népszerűsítéséhez a tudományos értékek és eredmények disszeminációján túl. Oktatásszervezés, hallgatói ügyvitel (ETR) A Kecskeméti Főiskola Oktatási Irodáján az elvégzendő feladatok folyamatjellegűek és három csoportba sorolhatóak: hallgatói kapcsolattartás, hallgatói ügykezelés, általános adminisztráció, az informatikai rendszer működtetése, fejlesztése. Az Irodán az elmúlt évhez képest jelentős létszámcsökkenés következett be: 19 főről létszámunk 14 főre csökkent, de ezek között egy kolléga GYES-en van, egy másik tartós táppénzen, míg egy fő négy órás munkaviszonyban dolgozik. Ebből adódóan a munkafolyamatok átszervezése vált szükségessé, törekszünk a hatékonyabb funkcionális feladatellátásra, azaz egy-egy ember egy-egy részfeladat végrehajtásáért felel, míg a többiek csak ügyfélszolgálati szinten foglalkoznak az adott feladattal (pl.: diákigazolványt mindenki oszt, de csak néhányan foglalkoznak ennek szervezésével, adminisztrálásával). A karok hallgatói létszámának nagymértékű eltérése miatt az eddigi 3 telephelyet 2-re csökkentettük a szűkös erőforrások jobb kihasználása végett. A hallgatói kiszolgálás így 58

59 minőségileg fejlődött. Egyúttal az egyes előadókra jutó terhelést is egyenletesebbé tudtuk tenni. A legkomolyabb kockázati tényező az informatikai rendszer működtetése. Informatikai rendszerünket folyamatosan fejlesztjük, jelentős verzió frissítéseket hajtottunk, illetve hajtunk végre. A év fontos feladata a FIR-rendszerrel való kompatibilitás megteremtése, ami mind informatikai, mind ügyviteli átalakítást jelent. Egyre markánsabban érződik, hogy következetesen meg kell valósítani a Főiskolán belül az egységes tanulmányi nyilvántartási rendszert, ami nemcsak az Iroda munkatársaitól, de az oktató kollégák részéről is változtatást kíván. Folyamatos fejlesztési igényt jelent a Felsőoktatási Törvény változásaiból adódó helyi szabályzatok változtatásában való közreműködés és az új belső szabályzatok alkalmazási feltételeinek biztosítása. Az Iroda munkájának jelentős részét teszi ki a Főiskolai és a Kari Tanulmányi Bizottságok, Diákjóléti Bizottságok, a Kari Kreditátviteli Bizottságok és a Főiskolai Hallgatói Fellebbviteli Bizottság üléseinek előkészítése, az ott hozott személyi döntések kezelése és végrehajtása. A hatósági feladatainkat (felvételik lebonyolítása, statisztikai jelentések készítése, stb.) erőfeszítések árán ugyan, de meg tudtuk oldani, sőt az átszervezéseknek köszönhetően a későbbiekben még gördülékenyebb lesz ezek megvalósítása. Szakok jellemzése karonként A Kecskeméti Főiskola évben 12 alapszakon hirdetett meg képzést, ebből 11 szakon ténylegesen elindulhatott az oktatás (lsd. alább), illetve egy MSc szakon indult el a képzés. A felvételi rendszer átalakítása a Kecskeméti Főiskola számára továbbra is kedvezőtlen helyzetet eredményezett. A kormány által elfogadott felsőoktatási keretszámok csökkenése legfőképpen az FSz képzésben okozott gondot. A főváros felé áramlás, a fizetőképes kereslet csökkenése, a jelentkezők csökkenő száma rontotta a beiskolázási esélyeinket. A sikeres pótfelvételi ellenére sem növekedett a kívánt mértékben az alapképzésre jelentkezők száma. A képzésben továbbra is jellemző a kreditrendszer miatt bent maradó, de csak bizonyos tárgyakat ismétlő hallgatók, viszonylag magas száma. A főiskolán a jelentkezések száma 2012-ben az országos tendenciához hasonlóan alakult. Az alábbi táblázatból néhány lényeges következtetés levonható: az összes jelentkezéseknek 2011-ben a 39,18%-a az első helyen jelölő, 2012-ben ez az arány összességében 27,28%. Főiskolai szinten 2012-ben a GAMF Karon az első helyen jelentkezettek aránya szintén csökkent 31,89%-ról 26,28%-ra, a KFK-n 74,7%-ról 27,18%, a TFK-n 31,35%-ról 29,96%-ra. az első helyen jelentkezettek számához képest kisebb a felvettek száma, főiskolai szinten az arány 64,22% (GAMF: 61,08%, KFK: 68,45%, TFK 69,33%). Az alábbi táblázatban a jelentkezések számát mutatjuk be karonkénti bontásban 2012-ben (az adatok fő-re vonatkoznak): 59

60 Kar Jelentkezés mindösszesen Jelentkezők Felvettek összesen Pótjelentkezők Jelentkezés első helyen mindösszesen Pótfelvettek összesen Keresztféléves képzésre jelentkezők Keresztféléves képz. felvetek összesen Összes Első Összes Első Összes Első helyen helyen helyen GAMF KFK TFK KF összesen ben a Kecskeméti Főiskola három karán a következő szakokon, szakirányokon folyt képzés, illetve a felsorolt képzésekre lehetett jelentkezni a nappali (N) és levelező (L) munkarendben: Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar Szak Anyagmérnöki (BSc) N, L nem indult Gépészmérnöki (BSc) N,L Mérnök informatikus (BSc) N, L Műszaki menedzser (BSc) alapszak N, L Műszaki szakoktató (BSc) N, L nem idult Ipari termék- és formatervező mérnöki (BSc) N nem indult Szakirány fémtechnológiai polimer- és gumitechnológiai anyagtechnológiai és minőségügyi (N) gyártásinformatikai mechatronikai műanyagfeldolgozó ipari informatika és mikrovezérlők hálózati és WEB- technológiák mérnök logisztikus projektmenedzser gépészeti informatikai - Kertészeti Főiskolai Kar Szak Kertészmérnöki N (BSc) Szakirány dísznövénytermesztési gyümölcstermesztési ökológiai gazdálkodási szőlőtermesztési zöldfelület-gazdálkodási 60

61 zöldségtermesztési Kertészmérnöki L (BSc) Környezetgazdálkodási agrármérnöki N, (BSc) Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki N,L (BSc) Kertészmérnöki N, L (MSc) N nem indult általános kertész környezettudatos kertészet természetvédelmi és területfejlesztési Tanítóképző Főiskolai Kar Szak Óvodapedagógus alapszak N, L (BA) Tanító alapszak N,L (BA) önálló Szakirány magyar nyelv és irodalom ember és társadalom természetismeret idegen nyelv (angol, német) informatika vizuális nevelés ének-zene Felsőfokú szakképzés Szakképzés Gépipari mérnök-asszisztens Területfejlesztési szakasszisztens Általános rendszergazda Munkavédelmi mérnökasszisztens Web-programozó Terméktervező műszaki mérnökasszisztens Ifjúságsegítő Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens Mezőgazdasági menedzserasszisztens Hulladékgazdálkodási technológus Közreműködő kar GAMF KAR TFK TFK KFK KFK KFK 61

62 Szakirányú továbbképzés Képzések Integrált gyümölcstermesztő (nem indult) Kertépítő- és zöldfelületfenntartó szakmérnöki Szőlész-borász szakmérnöki Zöldséghajtató és gombatermesztő szakmérnöki Mezőgazdasági környezetgazdálkodó Menedzser szakirányú továbbképzés Minőségügyi szakmérnöki (nem indult) Műanyagfeldolgozó technológus (nem indult) Programozó informatikus (nem indult) Gyártásinformatikus (nem indult) Anyagtechnológus (nem indult) Nyelv- és beszédfejlesztő területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Múzeum pedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú tovább képzési szak (nem indult) Fejlesztő, differenciált területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú tovább képzési szak Kéttannyelvű (angol vagy német) baby-sitter és gyermekfelügyelő (nem indult) Múzeum pedagógia tanítására felkészítő szakirányú továbbképzési szak (nem indult) Közreműködő kar KFK KFK KFK KFK KFK GAMF KAR GAMF KAR GAMF KAR GAMF KAR GAMF KAR GAMF KAR TFK TFK TFK TFK TFK TFK Továbbképzés, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Továbbképzés, és iskolarendszeren kívüli szakmai oktatással az alábbiak intézet és központok foglalkoznak: 1, Felnőttképzési Koordináló Központ A központ 2012-ben 14 tanfolyam indításában vett részt: Tanfolyamok száma Kar megnevezése Tanfolyam megnevezése Résztvevők száma Kertészeti 3 Kar Aranykalászos gazda OKJ tanfolyam 81 5 GAMF Kar CNC-forgácsoló tanfolyam

63 2 GAMF Kar Fogyóelektródás védőgázos ívhegesztő + tűzvédelmi szakvizsga tanfolyam 28 1 GAMF Kar Fogyóelektródás védőgázos ívhegesztő + TÜV minősített hegesztő + tűzvédelmi szakvizsga tanfolyam 20 1 GAMF Kar Fogyóelektródás védőgázos ívhegesztő + Volfrámelektródás védőgázos ívhegesztő + tűzvédelmi szakvizsga tanfolyam 15 2 GAMF Kar Logisztikai ügyintéző tanfolyam 30 Összes létszám: 286 A tanfolyamok szervezésén túl a központ vizsgaszervezéssel is foglalkozik ben más képző intézménynek 12 alkalommal szervezett OKJ vizsgát, ez elsősorban Aranykalászos gazda, és egy esetben Méhész vizsga volt. A 12 vizsgán 267 fő vett részt, vizsgázott le. A központ feladata itt a vizsgák bejelentése, lebonyolítása, valamint a vizsga zárása. A központ feladata közé tartozik a főiskola felnőttképzéssel kapcsolatos iratainak és engedélyeinek jogszabályok szerinti frissítése, gondozása ben az alábbi feladatokat kellett elintézni: - A főiskola felnőttképzési akkreditációja lejárt. Erre vonatkozóan az iratokat márciusban előkészítettük és beadtuk az Oktatási Hivatalnak, ahol mindent rendben találtak, és az akkreditációt újabb 4 évre megkaptuk. - Az új szakképzési törvényből kihagyták a felsőoktatási intézmények vizsgaszervezési jogát. Ezért kérvényeztük a vizsgaszervezési engedélyt 5 szakmára /Aranykalászos gazda, CNCforgácsoló, Fogyóelektródás védőgázos ívhegesztő, Volfrámelektródás védőgázos ívhegesztő valamint Logisztikai ügyintéző/ Helyszíni szemlét követően I-B-001/ /2012. számú határozat alapján a vizsgaengedélyt megkaptuk ben a Tanítóképző Kar munkatársai segítségével 5 képzési program akkreditációját kérvényeztük és kaptuk meg. A meghirdetett tanfolyamindítások mellett szórványos érdeklődés van az alábbi képzésekre: Borász (2-3 fő), Bionövény-termesztő, PLC programozó, CAD-CAM-CNC programozó CISCO rendszerű képzések indítására. Meghirdettünk Kertépítő tanfolyamot, viszont mindössze 6 fő jelentkezett, ezért nem tudtuk elindítani. A központ feladatai közé tartozik a pályázatok írása a felnőttképzés területén ben összesen 3 pályázatot nyújtott be és nyert meg a Munkaügyi Központ kiírására: 3 hegesztő képzés TÁMOP / azonosítószámú Újra tanulok! című kiemelt projekt keretében a Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő és tűzvédelmi szakvizsga képzést. Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő + TÜV minősített hegesztő + tűzvédelmi szakvizsga képzést, valamint a Pénzügyi számviteli ügyintéző képzést. 63

64 A Tanítóképző Főiskolai Kar közreműködésével beadott TÁMOP Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése projekt pályázatát elfogadták, mely 2013-ban elindításra kerül. 2, Területi Szaktanácsadási Központ (TSZK) A TSZK a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázat és akkreditáció alapján működik képző központként és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) programhoz kapcsolódó kötelező képzések megtartására van lehetősége, valamint az általa előző évben tervezett egyéb tanfolyami oktatásokra, felnőttképzésre van engedélye. A TSZK 2012-ben összesen 23 kötelező képzést szervezett: Képzések száma Képzések megnevezése Képzés létszáma 1 Öntözési, meliorációs és egyéb vízgazdálkodási létesítmény-fejlesztés (a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 8 szerinti 2.1 és 3.1 célterület) című képzés 1 Beruházások az állattenyésztésben 2 2 Évelő ültetvények telepítése 22 1 Mezőgazdasági termékek értéknövelése 8 18 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II 431 Összesen: 471 A TSZK által 2012-ben megvalósult OKJ képzések: OKJ képzés megnevezése Létszám (fő) Aranykalászos gazda 10 Aranykalászos gazda 25 Fakitermelő 10 Méhész 20 Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő 5 Mezőgazdasági rakodógép kezelő 3 Önjáró betakarítógép kezelője 3 Összesen: 76 A TSZK megpályázta a Szakmai Szaktanácsadási Központ címet, melyet 2012-ben 5 évre nyert el. 64

65 3, Idegen Nyelvi és Továbbképzési Intézet (Tanítóképző Főiskolai Kar) Az Intézet öt különböző jellegű feladatot lát el. Lektorátusi idegen nyelvi órákat tart A Tanítóképző Kar angol és német nyelvi műveltségterületi képzése folyik célnyelven Pedagógus továbbképzési feladatok ellátása Idegen nyelvek oktatása a felnőttképzés keretén belül: lakossági tanfolyamok, Mercedes és beszállítói számára vállalati tanfolyamok, intézményi nyelvi vizsgára és állami nyelvvizsgákra (ECL) felkészítő tanfolyamok és tréningek Nyelvvizsgáztatás: ECL és BME nyelvvizsgák szervezése, lebonyolítása novembere óta pedig az intézményi nyelvi vizsga is. Idegen nyelvi képzés 2012-ben: Tanfolyam A kurzus megnevezése Résztvevők száma száma 1 Lakossági nyelvtanfolyam (Né B1) 5 1 Nyelvi vizsgára felkészítő tanfolyam (Né 4 B1) 52 Mercedes német nyelvtanfolyam (TFK, 214 Mercedes-Benz) 43 Mercedes magyar nyelvtanfolyam (TFK, 109 Mercedes-Benz) 5 Mercedes angol nyelvtanfolyam (TFK, 24 Mercedes-Benz) 2 MbTech nyelvtanfolyam (Né B1 és B2) 6 8 Nyelvtanfolyam a Mercedes-dolgozók hozzátartozói számára (magyar, angol, 12 francia) 112 Összesen: 374 Továbbképzések 2012-ben: Képzés száma A továbbképzés megnevezése Létszám 4 Fejlesztő, differenciáló területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú 99 fő továbbképzési szak (360 óra) 2 Drámapedagógia szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú 32 fő továbbképzési szak (360 óra) 1 Nyelv- és beszédfejlesztő területen pedagógus szakvizsgára felkészítő 10 fő szakirányú továbbképzési szak (360 óra) 1 Komplex művészeti terápia (60 óra) 11 fő 65

66 1 Nyelv és beszédfejlesztés: logopédiai alapismeretek a tanulási zavar kiküszöbölése érdekében (30 óra) 12 fő 2012-ben két nyelvvizsgaközpontban összesen: 925fő tett nyelvvizsgát: Nyelvvizsgák száma I Gyakorló intézmények változásai gyakorlatigényes képzés (Bologna) Gyakorló Iskolák, óvodák A Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda alaptevékenységeit az Alapító Okirat határozza meg: Alaptevékenységek az Óvodában: - Jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés. - Kétnyelvű óvodai nevelés az arra kijelölt csoportban. - Gyermekek napközbeni ellátása. - Integrációs felkészítés az általános iskolai oktatásra. - Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése. - Sajátos nevelési igényű gyermekek o óvodai nevelése integráltan, a többi gyermekkel együtt, azonos óvodai csoportban, o gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelése, - Óvodai intézményi és munkahelyi étkeztetés A Köznevelési törvény változását követően Alapító okiratunkat is aktualizáltuk: Alaptevékenységek szakfeladatai az óvodai intézményegységben: Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás 66

67 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenységek az Iskolában: - Jóváhagyott pedagógiai program szerinti, nappali rendszerű, alapfokú nevelés-oktatás, mely tevékenység keretében az Iskola felkészíti a tanulókat az általános műveltséget megalapozó alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. - Az alapfokú oktatási tevékenységhez kapcsolódóan magasabb óraszámban, idegen nyelvek oktatása az arra kijelölt osztályban, csoportban. - Két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás. - Iskolaotthonos nevelés és oktatás az 1-4. évfolyamokon. - Napközi otthoni nevelés és tanulószobai nevelés. - Integrációs felkészítés. - Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése, oktatása. - Sajátos nevelési igényű tanulók o iskolai nevelése és oktatása integráltan, a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban, o gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelése és oktatása, - Tanulók tankönyv-ellátása. - Iskolai intézményi és munkahelyi étkeztetés. - Iskolai könyvtári tevékenység. - Diáksport tevékenység. Alaptevékenységek szakfeladatai az általános iskolai intézményegységben: Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 67

68 Általános iskolai tanulószobai nevelés Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Kiegészítő tevékenységek szakfeladatai: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Munkahelyi étkeztetés Közfoglalkoztatás Láthatóan szűkített a lehetőségeken a jogszabály, hiszen nem lehetett megjeleníteni a két tanítási nyelvű általános iskolai oktatást, a tanulók tankönyvellátását, a HH-s tanulók ellátását. Ugyanakkor ez a működésben várhatóan semmi változást nem jelent majd. Az év során az alaptevékenységeket az alábbiak szerint valósítottuk meg: - Óvodai nevelés: a maximálisan engedélyezett férőhelyet 97 %-osan töltöttük fel, és az év folyamán az üresen lévő 11 helyből még 3-at sikerült feltölteni, amely persze több felvételt jelent, hiszen távozók is voltak (lakhelyváltás) az év során. A 12 óvodai csoportból 8 magyar nyelvű csoport, míg 4 angol-magyar kétnyelvű nevelésben részesülő csoport. A magas számú óvodai ellátotti felvétellel a költségvetésünk jelentős részét az óvodai alapnormatíva alapján biztosítottuk ( ,- Ft). - Általános iskolai nevelés, oktatás: a maximálisan engedélyezett férőhelyet a tavalyi tanévben 60 %-os arányban töltöttük be: 2011.I.félév 264 fő, 2011.II.félév 242 fő. A as tanév ismét létszámcsökkenéssel indult, hiszen a 37 ballagó nyolcadikos helyére mindössze 27 beiratkozó elsős tanulót tudott az iskola felvenni. Továbbá érthető csökkenést jelentett az iskola áthelyezése is az Erdei Ferenc térre, ez összesen 13 főt jelentett. A létszám így összesen az év végi 233-hoz képest 23 fővel csökkent. Feladatunk a tanulói létszám növelése, amelyhez nagy előre lépést jelenthet az új környezetben működő iskola. A jelenlegi statisztikai létszám 210 fő (feltöltöttség 50%), a tavalyi okt.1-hez képest 32 fővel csökkent, mely így áll össze: -9 fő es tanév folyamán különböző okok miatt -10 fő magas 8. osztályos létszám és alacsony beiskolázás miatt -13 fő az iskola költözése miatt. Az iskolai alapnormatíva szerint a költségvetésünk ,- Ft-ra volt jogosult. A tanév folyamán 7 új tanuló érkezett és 3 távozott más iskolába, vagyis 4 fővel növeltük létszámunkat. A kis létszámú osztályokba továbbra is hirdetjük a tanulók felvételét, hogy ezzel is elősegítsük a költségvetés egyensúlyának megteremtését. 68

69 - Kétnyelvű óvodai nevelés: A 2012-es évben 4 angol magyar kétnyelvű csoportunk működött teljes létszámmal (99/101 fő, I/II. félév). Mivel ez nem tartozik az államilag finanszírozott alaptevékenységek közé, ezért térítési díjat fizettek a szülők. Ebből a évben ,- Ft saját bevételünk származott. - Két tanítási nyelvű iskolai oktatás: A es tanévben 15 fő, míg a as tanévben 14 és 16 tanuló vett részt két tanítási nyelvű oktatásban, ami ,- Ft további normatívát eredményezett. - Integrált oktatás: a) Sajátos nevelési igényű tanulók: A gyakorlóintézmény évek óta integráltan neveli/oktatja az SNI tanulókat a többi tanulóval együtt. A finanszírozás az előző évihez hasonlóan alakult; az 1 fő enyhe értelmi fogyatékos tanulónk és 2 fő visszahelyezett tanuló mellett a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelésű 22/18 tanuló (2012.I/II. félév) után a 2012-es évben ,- Ft normatívát kaptunk. b) HH és HHH-s gyermekek/tanulók: A gyakorlóintézmény hosszú évek óta fogadja a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket/tanulókat. Az iskolában magas a HH-s gyermekek aránya: 37,2%; míg az óvodában 8,8%. A HHH-s gyermekek aránya 7,1% az iskolában, az óvodában pedig elenyésző: 0,3%. Külön normatíva nem jár az integrált foglalkozásért, viszont a gondozás foglalkozás egyéni fejlesztés óraszámát megemeli. - Napközis, iskolaotthonos és tanulószobai foglalkozás: az iskolai szorgalmi időben az 1-4. évfolyamos tanulók számára napközi otthoni foglalkozást 5/4 csoportban, iskolaotthonos oktatást 1/2 csoportban (2012. I./II. félév); az 5-8. évfolyamosok számára tanulószobai foglalkozást 1 csoportban biztosítottunk. Ezzel a tevékenységgel ,- Ft-ra váltunk jogosultakká. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások és ebből adódó feladatok: - Intézményi étkeztetés: mind az óvodában, mind az iskolában biztosítjuk az étkezést a gyermekek/tanulók és az alkalmazottak számára a Tanítóképző Főiskolai Kar konyháján. A gyermekek és tanulók közül 111 fő 50%-os kedvezményes étkezésre jogosult, illetve 98 fő 100 %-os térítésben részesült (összesen 209 fő). A kedvezményezettek helyett a térítési díjat az intézmény a költségvetéséből kénytelen fizetni, ami nagy terhet jelent. Az iskolai létszámhoz viszonyítva magas a kedvezményesen étkezők létszáma, hiszen mindez ingyen van, illetve 50%-os kedvezménnyel. Az óvodáskorú gyerekek és 69

70 a napköziben maradó tanulók után még vállalja a szülő a fizetést, mert igényli az egész napos felügyeletet. A nagyobb tanulók már tanítás után hazamennek, és otthon ebédelnek. Az állami finanszírozás ( ,- Ft) és a szülők által befizetett összeg együtt sem fedezi az étkezési kiadásokat. A különbözet kifizetése nagy megterhelést jelent költségvetésünk számára. - Ingyenes tankönyvtámogatás: címén Ft támogatásra voltunk jogosultak, ami fedezte a jogos igényeket, és a 25%-os kötelező könyvállomány-bővítést is meg tudtuk valósítani. Normatív kötött felhasználású támogatással kapcsolatos teendők: - Pedagógus-továbbképzés: címén 2012-ben ,- Ft támogatásban részesültünk, amit maradéktalanul fel is használtunk a szakvizsgázó és a 120 órás továbbképzést teljesítő pedagógusok képzési díjának a kifizetésére. Azon pedagógus, aki államilag támogatott MA-képzésben vesz részt, útiköltség-támogatásban részesül. A 2012-ben továbbképzésen részt vettek száma a következőképpen alakult 6.sz. melléklet - Informatikai normatíva - EMMI-től kapott normatív támogatás ,- Ft - Diáksport: 2012-ben nem kaptunk támogatást. - Osztályfőnöki pótlékok kifizetéséhez (13 fő) hozzájárulásként a költségvetés ,- Ft-ot tartalmazott. A hallgatók szakmai pedagógiai gyakorlati képzése: A Gyakorlóintézményben a tanterv közismereti tantárgyainak és az ahhoz kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységnek, valamint az óvodai nevelési, a készség- és képességfejlesztési tanórán kívüli iskolai tevékenységeknek legalább 70%-ában a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar hallgatóinak felkészítése folyik. Az iskolai tanítási, illetve az óvodai foglalkozási időkeret 25%-át pedig gyakorlóiskolai, gyakorlóóvodai feladatokra fordítjuk. Ehhez rendelkezésre állnak az óvodai csoportok, iskolai tanulócsoportok, napközis csoportok és a megfelelő számú, és megfelelő végzettségű gyakorlatvezetők és szakvezetők. A gyakorlati képzésre nem kapunk külön normatívát; az órakedvezménnyel, túlórával végzett nevelő-oktatómunka költségeit a saját költségvetésünkből finanszírozzuk. Az óvodában ez 144óra x 4 hét x 8 hónap = 4608 óra teljesítése, iskolában pedig 97óra x 4 hét x 3,5 hónap = 1358 óra (I. félév) és 79,5óra x 4 hét x 3,5 hónap = 1113 óra, azaz óvodai 4608 és iskolai 2471, összesen 7079 képzésben megtartott óra az év folyamán. A saját bevételek terembérlet alakulása: A 2012-es év I. félévében iskola Ft, I.-II. félévben óvoda Ft, tehát összesen Ft került kiszámlázásra. Az augusztusban bekövetkezett székhelyváltás 70

71 következménye, hogy az iskola elveszítette minden bérlői kapcsolatát illetve bérbeadási lehetőségét. Jelentős saját bevételt a Csányi János Szakközépiskola és a nyelvvizsga helyszínként való bérbeadás jelentett, amellyel szeptembertől már nem tudtunk élni. Az új épületben gazdálkodási, bérbeadási lehetőséget kizárólag a tantermekre kapott az iskola, amelyre igény eddig egy alkalommal jelentkezett. A szakmai működés eredményességének értékelése elsősorban humánerőforrás igény és annak esetleges következményei, tárgyi erőforrás igény a) Humánerőforrás igényünket a főiskola kérésének megfelelően visszaszorítottuk. A nyugdíjazás és haláleset miatt keletkező öt státuszból mindössze egyet töltöttünk be (az óvodából történő átvétellel, illetve az óvodába pályáztatással vettünk fel új kollégát), így 4 üresen maradt. Az így felmerülő többlet órákat főiskolai oktatók bevonásával és túlórák kiadásával voltunk kénytelenek ellátni az iskolában. A főiskola belső ellenőrének jelentés is mutatja, hogy havonta 256 túlóra keletkezik az iskolában anélkül, hogy még egyetlen órát is hiányzott volna valaki betegség miatt! Ebből sikerült 100 órát kifizetés nélkül ellátatni főiskolai oktatókkal és az iskolatitkárral. b) Tárgyi erőforrás igényünket nem tudtuk megvalósítani, hiszen a költségvetésünk csak megszorított gazdálkodást tesz lehetővé. A költözés kapcsán jelentős ráfordítással alakította ki a fenntartó a működéshez szükséges termeket. A tárgyi eszközvásárlást pályázatokból és alapítványi támogatásokból próbáljuk meg fedezni. Az iskola, oktatási segédeszközökkel való ellátottsága elmarad az országos átlagtól. Ebből kivételt csupán az interaktív táblával való ellátottság jelent ben az óvodai intézményegységben az angolos csoportokba járók létszáma elérte a maximumot, és ez a térítési díjfizetés miatt pozitív mutatót jelent a költségvetést illetően. Szakmai munka számszaki mutatói - óraterhelés A gyakorlóintézményekben a humánerőforrás igényünket 2012-ben is igyekeztünk a szükséges minimumra csökkenteni, ami még elégséges a feladatellátáshoz. A betegség miatt hiányzó kollégát számtalan esetben a kötelező óraszám terhére illetve felügyeletként láttattuk el, ami nem igényelt túlmunka elszámolást. Az év folyamán a szervezeti egységnél végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések A 2012-es év folyamán átszervezésre nem került sor. A költségvetési hiány kigazdálkodása végett továbbra is takarékossági intézkedéseket alkalmaztunk. Csak a nagyon indokolt beszerzéseket valósítottuk meg. A hiányzó kollégák helyettesítését belső munkaszervezéssel oldottuk meg: 71

72 óvodában: műszakcserével oldottuk meg a távolléteket; csak a táppénzen lévők helyettesítésére fizettünk helyettesítési díjat, iskolában: a nem szakosok felügyeletet láttak el; ami a pedagógusnak alapfeladata és nem fizettünk érte helyettesítési díjat, új intézkedésként heti lebontásban vizsgáltuk és engedélyeztük a gyakorlati képzésért járó pótlékok és órakedvezmények kiadását, legnagyobb takarékossági intézkedés minden bizonnyal az átköltözés kapcsán valósult meg, hiszen a két félig üres épület helyett, most már csak egy épületet kellett fűteni. További megtakarítások keletkezhettek a szemétszállítás, a portaszolgálat, a takarítás és a karbantartás területén is. A víz és az áramfogyasztás terén is remélünk csökkenést, mivel kisebb területet használ az iskola. Eredményesebben lehet ellenőrizni a gyerekeket és a termeket. A rendkívül tudatos és megtervezett intézkedések ellenére, objektív okok miatt nem sikerült a felhalmozott hiányt csökkenteni. A pályázati tevékenység gazdálkodásra gyakorolt hatása Tempus Közalapítványtól elnyert pályázati összegek - Comenius pályázat The Past Will Meet the Future Myths and Legends from Across Europe euro - Comenius pályázat Road Map to My Healthy Future euro TÁMOP A-11/ Inklúziós szemlélet fejlesztése együttműködésben az óvodától a munka világáig elnyert támogatás: ,- Ft TÁMOP A-11/ Értő olvasás piacképes tudás - szolgáltatásfejlesztés a szövegértés és a digitális korszerűsítés területén elnyert támogatás: nem ismert TÁMOP / Zöldülő mindennapok óvodai pályázat TÁMOP / Innovatív iskola iskolai pályázat tartaléklistás tartaléklistás Összesen: Pályázat (forint): Pályázat (euro): ,- Ft ,- Ft euro 72

73 Normatív támogatás 2012-ben lásd: 11. számú melléklet Tangazdaság A Tangazdaság a Főiskola kezelésében lévő 270 hektár állami földterületen és létesítményeiben mezőgazdasági termelő és oktatási, valamint tudományos kutatási tevékenységet folytató szervezeti egység. Tangazdaság alapvető feladata az, hogy biztosítsa a kar hallgatói számára A gyakorlati oktatás feltételeit úgy, hogy azt a saját termelő tevékenységének, gazdálkodásának részeként valósítja meg. A tangazdaság feladatának tekinti, hogy kutatási-fejlesztési hátteret biztosítson a tanszéken folyó tudományos tevékenységhez, a Tudományos Diákköri munka számára, valamint szakdolgozatukat író hallgatók részére. A tangazdaság saját maga részére és mások megbízásából is végez kutatásokat, kísérleteket és megfigyeléseket, amelyek eredményei hozzájárulnak a technológiák fejlesztéséhez. Az ismeretek hasznosítása a hallgatóság képzésben a térségi szaktanácsadás eszközrendszerein keresztül válik értékké. E feladat végzésébe a tangazdaság a gyakorlatait töltő hallgatókat érdemben bevonja. Ellát valamennyi olyan termelő és szolgáltató tevékenységet, amely az éves tervében jóváhagyásra kerül. A Tangazdaság a szaktárgyak keretében tanult elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására épül. Minden gyakorlat meghatározott eszközt és munkaerőt igényel, ami a tanterv rendjében, a tantárgy programjában a tangazdaság adottságaihoz igazodik. A Tangazdaság termelőtevékenységei: Szántóföldi növénytermesztés Kertészeti termelés (zöldség, gyümölcs, szőlő) Erdőgazdálkodás Feldolgozó ipari tevékenység (saját termelésű szőlő-borászat) Szolgáltatás (mg-i szolgáltatás, slempe szállítás) Tangazdaság az ágazatokat kiszolgáló gépparkot üzemeltet, szolgáltatásokat végez és kereskedelmi tevékenységet folytat (bor, megtermelt termények értékesítése). A Tangazdaság szakmai bemutatókat szervez évben megvalósított szakmai bemutatók: február 23. Burgonya Fajtabemutató Felhasználási javaslatok, termelési tapasztalatok Résztvevők száma: 42 fő 73

74 2012. augusztus 15. Csemegekukorica fajtabemutató Fajták bemutatása, bírálata Résztvevők száma:30 fő Szakmai működés eredményességének értékelése A tangazdasági életformánk több évtizedes sajátossága volt az, hogy a források hiányában nem volt lehetőségünk fejleszteni. Ami sajnos 2012-es évre még inkább jellemző. A szakmai munkát nagyban befolyásolja a meglévő eszközök elavultsága és állapota, a szűkös anyagi források és az időjárás. A meglévő eszközök (pótkocsik, vetőgépek, tárcsák, öntöző berendezések stb.) javítása csak a legfontosabb hibák kijavítására korlátozódott. Hatékony gazdálkodás alapvető feltétele a szakmai hozzáértés mellett a korszerű eszközpark megléte. Jelenlegi eszközök kora kb év, és ezért állandó javításra szorulnak. A használatban lévő eszközök korszerűsítése nem odázható tovább, felújításuk nem gazdaságos, cseréjük szükséges. Ültetvények egy része kiöregedett, rossz fajta-összetételű. Ezek felújítása, rekonstrukciója folyamatos telepítéseket igényelne. A termeléshez minimálisan szükséges növényvédő szerek, műtrágyák, vetőmagvak, kiegészítő anyagok megvásárlásra kerültek, azonban a megvásárolt mennyiség nem elegendő a jó minőségű és mennyiségű hozam eléréséhez, illetve a nyereséges gazdálkodáshoz. Az elmúlt év szélsőséges időjárása tovább rontott a betakarított termények mennyiségén és minőségén. A tangazdaság termelési szerkezetét, a vetésterv kialakítását alapvetően: - a gyakorlati oktatás igénye - a hatékony és nyereséges gazdálkodás - ökológiai adottságok együttesen befolyásolják. A termelő tevékenységhez a dolgozói létszám folyamatosan csökken: Megnevezés Szellemi Fizikai Megbízási szerz: Összesen: A Tangazdaság 2012 évi vetésterve 1. Szántóföldi növénytermesztés Őszi búza 24,10 ha 74

75 Őszi árpa Napraforgó Takarmány kukorica Összesen: 22,41 ha 12,10 ha 6,94 ha 65,55 ha 2. Zöldségtermesztés Csemegekukorica Kelkáposzta Burgonya Sütőtök Összesen: 0,90 ha 2,00 ha 2,00 ha 4,45 ha 9,35 ha 3. Ültetvények: Szőlő Alma Kajszibarack meggy Cseresznye Összesen: 6,43 ha 2,10 ha 3,74 ha 3,12 ha 3,32 ha 18,71 ha 4. Lucerna 65,01 ha 5. Gyep 45,49 ha 6. Cellulóz nyáras 32,40 ha 7. Nem támogatott terület (utak, udvar, nádas, csatornapart, cserjés) 33,50 ha Területek összesen: 270,00 ha Szakmai munka számszaki mutatói: Az üzemi gyakorlatok tematikája a tangazdaságban: Gyakorlati oktatás Ágazat Gyakorlat tárgya megnevezése Tavaszi Gyümölcsös Gyümölcsösök metszése, pótlása Ültetvény ápolási munkák Szőlő Szőlő metszés, kötözés Zöldválogatás, hajtásfésülés, csonkázás Támrendszer javítás, gyomirtás Őszi Gyümölcsös Almaszedés, válogatás Szőlő Szőlő betakarítás, feldolgozás Zöldség Burgonya betakarítás, osztályozás Szántóföldi Szántóföldi szemle, fajtamegfigyelése növénytermesztés Gyep A növény és állatfajok biodiverzitásának megfigyelése 75

76 A hallgatók munkavégzése évfolyamonként (2012.) Megnevezés Munkanap % I. évfolyam ,67 II. évfolyam ,33 Összesen: Gyakorlatot vezetők terhelése : Gyakorlat vezető: 1 fő Megnevezés 1 oktatóra jutó átlagos hallgatói létszám I. évfolyam 28 fő II. évfolyam 14 fő A tangazdaságnál 2012-ben végrehajtott változtatások: Az évközben megszüntettük az önálló raktárosi munkakört, a munkakörhöz tartozó feladatokat a meglévő munkavállalók között felosztottuk. A folyamatos létszámcsökkenést figyelembe véve a évi vetésszerkezetet át kellett alakítani kevesebb élőmunka igényes kultúrák termesztésének irányába. Kiöregedett és korszerűtlen fajta-összetételű szőlőültetvény kivágásra került. Az ültetvények szerkezetátalakítására kiírt és megnyert pályázat feltételeinek a kajszi ültetvény kivételével eleget tettünk, amellyel további bevétel realizálódott. Környezettudatos gazdálkodás részeként a tápanyag utánpótlás új módszerét (baktériumtrágya) alkalmaztuk a szántóföldi gabonanövények a termesztéstechnológia folyamatába. Ennek az új módszernek az alkalmazása nemcsak szakmai, hanem gazdasági megfontolásból történt, mivel műtrágyák vásárlása során jelentős megtakarítások érhetők el, mely módszert a jövőben is alkalmazunk. A tangazdaság által nem használt, üres raktárhelyiség bérbeadás megtörtént. Tangazdaság pénzforgalmi bevételei és kiadásai adatok E Ft-ban évben évben Bevételek Alaptevékenység bevétele Intézmény működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek, szolgáltatások bevételei Egyéb sajátos bevételek 0 0 Átvett pénzeszköz 0 0 Tangazdaság támogatása (KFK) 0 0 Támogatás értékű bevételek Egyéb bevétel 0 0 Pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások 76

77 Személyi juttatások Munkaad. terh. járul Készletbeszerzés Szolgáltatások Felhalmozási kiadások Egyéb kiadások ÁFA Kiadások összesen: Éves tevékenység összefoglaló értékelése: év szélsőséges időjárása a tangazdaság eredményességét nagyban befolyásolta, rontotta, a betakarított termés mennyiségére és minőségére is kihatással volt. Tavaszi fagy (április 10-én az ültetvények virágzásakor -8 ºC volt) a kajszi és cseresznye ültetvényekben 100%-os terméskiesést okozott, míg az alma és meggy ültetvényekben kb %-os volt a fagykár. A szélsőségesen hideg tél (februárban előfordult -22 ºC) a szőlő ültetvény terméshozamát kb. 60%-kal csökkentette, mely hozamot tovább rontott kb. 20%-kal az áprilisi fagy. A szélsőségesen hideg telet szélsőségesen forró nyár követte, mely a szántóföldi növényeket sújtotta leginkább. Öntöző berendezések állandósult hibájából eredő öntözés hiányában az aszály okozta károkat nem tudtuk csökkenteni, mely alacsony termésátlagot eredményezett. Ezekből eredő veszteséget a viszonylag magas felvásárlási árak is csak részben kompenzáltak. Szakképzési hozzájárulás központi alapba vonásával tovább romlottak a termelésbe vonható források. Központi megszorítások további nehézségeket okoztak az anyagi erőforrások tekintetében. A korszerű gazdaságos technológiák bevezetéséhez szükséges technikai háttér biztosítása beszűkült a minimális forrás lehetőségek miatt. A gazdálkodás fő irányai továbbra is az ésszerű, de ugyanakkor a takarékos gazdálkodás volt. A gazdálkodás mutatói 2011-évhez képest javulást mutattak: árbevétel növekedett, míg a kiadások csökkentek. A tangazdaság gyakorlati oktatási feladatait jó minőségben ellátta, a Kar intézményeinek a gazdaságra háruló szolgáltatásait időben, jó minőségben elvégeztük. A kutatás, fajtamegfigyelésének terén a kapcsolatokat tovább bővítettük, a kutatók, fajtatulajdonosok megelégedettséggel nyilatkoztak munkánkról. Elkövetkezendő időszakban nem képzelhető el a tangazdaság rentábilis működése anyagi források növelése és beruházás nélkül. I Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások Jelentős változás volt a Kecskeméti Főiskolán az oktatói létszámban, ami két okra vezethető vissza: egyrészt a jogszabályok változása lehetővé tette a női munkavállalók negyven év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulását. Másrészt a járműmérnök képzés miatt több új oktató alkalmazása is szükségessé vált. Harmadrészt oktatói létszámcsökkenést eredményezett 77

78 az átminősítés oktatói munkakörből mérnöktanári munkakörbe (oktatói követelmény rendszer hatása). Összességében az oktatói létszám (műszaki tanárok nélkül számított oktatói létszám) 8,83%- kal csökkent 2012-ben. Oktatói létszám (az oktatói feladatokat is ellátó kutatókkal együtt) Tanév Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar Kertészeti Főiskolai Kar Tanítóképző Főiskolai Kar adatok fő-ben Összesen 2002/ / / / / / / / / / / Tanév Minősített oktatók száma (az oktatói feladatokat is ellátó kutatókkal együtt) Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar Kertészeti Főiskolai Kar Tanítóképző Főiskolai Kar adatok fő-ben Összesen 2002/ / / / / / / / / / /

79 A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma 3 fővel csökkent 2011-hez képest, százalékos arányuk ennek ellenére intézményi szinten 55,37%-ra emelkedett, ami a minősítés nélküli oktatók nagyobb számú létszámcsökkenése eredményezett. Magasabb a minősített oktatók aránya intézményi szinten. A minősített oktatók aránya: GAMF Kar 60,00%, KFK 56,52%, TFK 47,37 I K+F tevékenység A kutatási tevékenység értékelése 2012-ben A Kecskeméti Főiskolán az oktatás mellett kiemelt a tudományos tevékenység, amelynek eredményeit rendszeresen publikálja. Intézményünkben a versenyképesség növelésének alapvető kérdése a tudományos munkák számának és minőségének folyamatos növelése, a tudományos teljesítmények fokozása. A tudományos tevékenység mennyiségi növekedése mellett a minőséget is szem előtt tartjuk. A főiskola oktatói tudományos eredményeit egyre több impact-faktoros cikk formájában neves hazai és külföldi szakmai folyóiratokban publikálják. Az oktatóink, kutatóink indexelt vagy neves külföldi tudományos nemzetközi konferenciákon való részvétele jelentősen megnövekedett. Alapvető szempontnak tartjuk, hogy a kollégák olyan publikációkat készítsenek, amelyek kompatibilisek az oktatott tárgyukkal vagy amelyek egy új szakindításhoz elengedhetetlenek. A tudományos tevékenység karonkénti összesítése 2012-ben: Tudományos tevékenység KFK TK GAMF ÖSSZ. Kari szakmai és tudományos rendezvények száma*: Kari oktatók által készített publikációk száma magyarországi (nyomtatott, elektronikus) konferencia kiadvány: külföldi tudományos (nyomtatott, elektronikus) konferencia kiadvány: lektorált folyóiratban megjelent tudományos cikk magyar nyelven: ebből impaktfaktoros cikk: - - lektorált hazai folyóiratban megjelent tudományos cikk idegen nyelven: ebből impaktfaktoros cikk: lektorált külföldi folyóiratban megjelent tudományos cikk idegen nyelven: ebből impaktfaktoros cikk: könyv, könyvfejezet: Szakma-specifikus alkotások

80 - művészeti alkotások: művészeti ösztöndíjak elnyerése: - részvétel művészeti zsűrik munkájában: szabadalom: - újítás (új/fenntartott): know-how: - oltalom (új/fenntartott): fajta előállítás: - egyéb (pl. műszaki alkotás, művészi szereplés): 2* 2 Tudományos, művészeti és szakmai közéletiség fejlesztése hazai testületekben való részvétel: nemzetközi testületekben való részvétel: részvétel doktori iskola munkájában: tudományos munka lektori tevékenysége: pályázatok és tudományos/szakmai munkák bírálata: kiadványok szerkesztése: szerkesztő bizottsági részvétel: ben a szakmai és tudományos rendezvények száma az előző évhez képest némileg csökkent. A kutató-fejlesztő munka forrásainak növelése A Kecskeméti Főiskola a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel keresi azokat a forrásokat, amelyek a tudományos tevékenységet segítik. Törekszünk részt venni a külső megrendelésre végzett K+F feladatokban. A tudományos munka személyi feltételeinek minőségi és mennyiségi fejlesztése A Kecskeméti Főiskola szem előtt tartja, hogy a felsőoktatásban a megfeleléshez, a sikeres akkreditációkhoz, a szakindítási kérelmekhez elengedhetetlen a megfelelő számú PhD fokozat. Ezért tudományos fokozatot szerző kollégákat intézményünk anyagi, erkölcsi segítségen túl az indokolt távollétek biztosításával is támogatja. A PhD tanulmányaikat folytató kollégáknak tervet kell készíteniük, amelyben a fokozatszerzésük valós helyzetét rögzítik és a várható teljesülését időrendben ütemezik. Tudományos diákköri munka a Kecskeméti Főiskolán A Kari Tudományos Diákköri Konferenciákat 2012-ben az őszi félévben rendeztünk meg. A GAMF Karról 9 pályaművet 12 hallgató, a Kertészeti Főiskolai Karról 6 pályaművet 6 hallgató, a Tanítóképző Főiskolai Karról 11 pályaművet 14 hallgató készítette el. A TDK a három karon 8 tudományterületet ölelt fel: agrár (ezen belül kertészet, környezettudomány természetvédelem, vidék- és környezetfejlesztés), informatika, műszaki, anyag, pedagógia, pszichológia, tanulás- és tanításmódszertan, humán témakörökben. A karokon összesen 27 oktató vállalt konzulensi feladatot. A dolgozatokat külső és belső bírálók értékelték, a szóbeli előadásokat bizottság pontozta, ezek alapján születtek meg a helyezések. OTDK megrendezésére 2012-ben nem került sor. 80

81 Tudományos Konferenciák szervezése 2012-ben a GAMF kar rendezésében 4 szakmai workshop került megrendezésre, amelynek keretében ipari és felsőoktatási résztvevők találkoztak és tartottak előadásokat. A GAMF Kar minden évben aktívan közreműködik a nemzetközi TEAM Society munkájában (amelynek alapító tagja), illetve a TEAM konferencia szervezésében, amely 2012-ben Horvátországban, Slavonski Brodban volt. A Kecskeméti Főiskola Tudományos tevékenységének összefoglalása Az oktatók tudományos aktivitása (2012) A tudományos témák száma 2004-ben A tudományos témák száma 2005-ben A tudományos műhelyek (témák) száma 2006-ban Tudományos témák száma 2007-ben Tudományos témák száma 2008-ban Tudományos témák száma 2009-ben Tudományos témák száma 2010-ben Tudományos témák száma 2011-ben Tudományos témák száma 2012-ben Gépipari és Automatizálá si Műszaki Főiskolai Kar Kertészeti Főiskolai Kar Tanítóképz ő Főiskolai Kar db Kecskeméti Főiskola összesen (31) 4 (8) 7 (23) 18 (62) A Kecskeméti Főiskolán kutatási témák csökkenésének szükségességét a korábbi években megfogalmaztuk. Ennek megfelelően némileg csökkent a karonkénti kutatási témák száma, összességében még mindig túl soknak tartjuk. A kutatási erők koncentrálása különösen a műszaki karon volt indokolt, amely a számadatok tükrében optimálisan változik. Szükségesnek tartjuk néhány stratégiai témakör (pl. tudományos műhelyek) irányába jobban elmozdítani az egyes kutatási tevékenységeket. Erre a 2012 folyamán elnyert 4 db TÁMOP A és C konstrukciójú kutatási pályázat optimális feltételeket biztosít: ezek a kutatások a járműtechnológiához kapcsolódnak (hybrid járművek energiamenedzsmentje, járműipari műanyagok, smart gridek, közlekedésinformatika). 81

82 A Kecskeméti Főiskola tudományos műhelyei Alkalmazott informatikai Tudományos Műhely GAMF Kar Tanítóképző Főiskolai Kar Kertészeti Főiskolai Kar Autonóm rendszerek Tudományos Műhely Tervezéstudományi Műhely Optika és lézerfizika Tudományos Műhely Kombinatorikus algebra és geometria Tudományos Műhely Finomfelületi és különleges megmunkálások Tudományos Műhely Gépjárművek Tudományos Műhely Hely- és Családtörténeti Kutatóműhely Képességfejlesztő és Kutatóműhely Magyar Gyermekkultúra Módszertani Központ Művészeti Műhely Nyelvészeti és Irodalmi /Gyermekirodalmi Kutatóműhely Vidékfejlesztési Tudományos Műhely Környezetkímélő termesztéstechnológiák Tudományos Műhely Az extrém időjárás hatása a gyümölcságazat versenyképességére Tudományos Műhely A Kecskeméti Főiskola GAMF Karon folyó főbb kutatások Robottechnika, automatizálás Képfeldolgozás Jelfeldolgozás Szupravezetők alkalmazása Mobil robotokra alkalmazható raj- és csoportintelligencia algoritmusok fejlesztése Döntéstámogatási rendszerek fejlesztése és a döntésekben közrejátszó véletlen paraméterek modellezése. Fuzzy szabály-interpolációs módszerek és modell-identifikáció. A szoftverfejlesztés-oktatás eredményességének javítása és a vizuális módszerek bevezetésének hatása a hallgatók alkalmazás-fejlesztési készségeire kommutatív algebra, 82

83 kombinatorikus topológia, diszkrét és rácsgeometria Femtoszekundumos lézerek diszperziós tulajdonságainak vizsgálata, Femtoszekundumos lézerek tervezése, Diszperziós dielektrikumtükrök modellezése, tervezése, Fémek, polimerek hullámos felületén keltett felületi plazmonok vizsgálata Tervezés elmélet és módszertan Mágneses felülethengerlés, polírozás és koptató csiszolás A forgácsolás hőjelenségeinek vizsgálata Kemény anyagok megmunkálása Műanyag alapú kompozitok forgácsolása Ni-bázisú szuperötvözetek forgácsolása Integrált kerékmodul szabályozása Roncsautók és elektrotechnikai hulladékok szerves anyagainak hasznosítására szolgáló technológiák kutatása Belsőégésű motorok torziós lengéseinek, lengéscsillapítóinak kutatása Elektromos és hibrid járművek, hibrid hajtáslánc energiamenedzsmentje GAMF Karon 2012-ben kutatásban együttműködő hazai illetve külföldi intézmények: Hazai intézmények Szegedi Tudományegyetem BME HIT DEAK Zrt., Terba-Med Kft. Tatabányai Rugógyártó Kft., Mevisor Kft. ELTE, Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék, Dr. Istenes Zoltán Budapesti Műszaki és Közgazdasági Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszék, Dr. Tikk Domonkos, tudományos főmunkatárs, Miskolci Egyetem, Általános Informatikai Tanszék, Dr. Kovács Szilveszter, SZTE, Bolyai Intézet, közös kutatás; Rényi Alfréd Matematikai kutató Intézet, Budapest, közös kutatás; BME, Matematika Intézet, Algebra Tanszék, Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Lézeralkalmazási Osztályának Dr. Szipőcs Róbert munkatársával működünk együtt BME Gép és Terméktervezés Tanszék, Széchenyi István Egyetem, Győr Széchenyi István Egyetem Győr, Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Széchenyi István Egyetem, Győr; Óbudai Egyetem, Budapest; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjárművek Tanszék, Külföldi intézmények COSMA FP7 projekt, ipari és akadémiai résztvevők 8 országból Nagy-Britannia, Brunel University, CARISMA Ausztrália, Murdoch University, School of Information Technology, Perth, Dr. Kok Wai Wong, 83

84 Linz, RICAM, Szimbolikus Számítások Osztály, Otto-Von Guericke Universität, Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Németország R. Hofbauer, K. Vedernikov, T. Pabst:. Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Duale Hochschuhle Baden-Würtenberg A Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karon folyó főbb kutatások - Környezeti tényezők szabályozása dísznövények talaj nélküli termesztésénél Phytomonitor műszer alkalmazásával. - Asszimilációs pótmegvilágítás hatásának vizsgálata a kála termesztésére. - Kála hidrokultúrás termesztésének továbbfejlesztése. - Dísznövények felhasználási lehetőségei a temetőkertészetben. - Növény kondícionáló készítmények szántóföldi kipróbálása. - Árnyékoló anyagok (hálók) fényáteresztő képességének vizsgálata zöldségnövényeknél. - Paprikafajták vizsgálata hidrokultúrás termesztési módnál. - Környezeti tényezők hatásának vizsgálata, mérések megfigyelések hajtatott paprikánál. - Környezeti tényezők szabályozása paprika talaj nélküli termesztésénél Phytomonitor műszer alkalmazásával. - Takarási módok és takaróanyagok vizsgálata káposztafélék, fejessaláta korai szabadföldi termesztésénél. - Szilva alany vizsgálat. - Csonthéjas gyümölcsök tárolástechnológiájának fejlesztése. - Fiatal ültetvények pusztulásának okai. - Gyümölcstermő növények virágzásfenológiai és termékenyülési biológiája. - Környezetkímélő szőlőtermesztés, ragadozó atkák. - A metil-bromid teljes kiváltása egyes átmeneti gazdaságú országokban. - Általános kórtani- és rovartani kutatások. - A borpiac primer vizsgálata. - Alföldi legelők gyepgazdálkodási vizsgálata. - Tájökológiai vizsgálatok a nyugat-mecseki karszton - Szárazodás vizsgálata a Duna-Tisza közi homokhátságon - Környezeti és környezettudatossági vizsgálatok a Dél-Alföldön - Az olajnövények (napraforgó, mustár stb.) vizsgálata - Gyógynövények (gyapjas gyűszűvirág, mézontófű stb.) kutatása - Parazitoid fémfürkészek (Hym., Chalciddaidea) életmódjának kutatása - Phytophag rovarfajok kutatása - Az élősködő növények (Orobanche, Cuscuta spp.) biológiájának kutatása - Arzénnel szennyezett öntözővíz hatása különböző zöldségfélék fejlődésére és arzéntartalmára - Monokultúrás gumós édeskömény termesztésének lehetőségei - Szén- és nitrogénforgalom modellezése zöldségtermesztésben 84

85 - Makro- és mikroelem analitikai vizsgálatok, tápanyag ellátottság talaj-, növény- és vízmintákban - Kertészeti ágazatok munkaszervezése és ökonómiája - Kertészeti ágazatok eltartóképességének vizsgálata - Vezetési-szervezési problémák a mezőgazdasági vállalkozásokban - Tanyafejlesztési program monitoringja és hatásvizsgálata - A Mercedes gyár hatásai a vidéki gazdaságra Kecskemét környékén - A NATURA2000 támogatások megítélése a gazdálkodók körében - Az élelmiszer önrendelkezés és a régió kapcsolata - Tradicionális kertészeti és élelmiszeripari termékek minőségi kritériumainak elemzése - Élelmiszerfogyasztói magatartás marketing vizsgálata különböző matematikai, statisztikai módszerekkel - Egy alföldi vidéki település sajátos társadalmi problémái - Az alföldi tanyák, mint a vidékfejlesztés sajátos egységei - Vidéki társadalmi konfliktusok: szegénység, kirekesztettség, munkanélküliség - Egy vállalkozás mezőgazdasági tevékenységének (tevékenységeinek) gazdasági elemzése (növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet) - Egy vállalkozás mezőgazdasági tevékenységének (tevékenységeinek) munkaszervezési vizsgálata (növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet) Kertészeti Főiskolai Karon 2012-ben kutatásban együttműködő hazai illetve külföldi intézmények: Hazai intézmények Kecskeméti Humán Középiskola Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskola, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Megyei Önkormányzata között (KDH-44/1/2009.), Észak Vajdasági Földműves Egyesület Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Bács-Agro Zrt. TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. Egyetértés Mg. Tsz. Bács-Zöldért Zrt. Bácsalmási Agráriparai Részvénytársaság Zwack Unicum NyRt. Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet között Bács-Zöldért Zrt KHK, Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Magyarkert-Magyarfalva Városföldi Agrár Zrt. 85

86 Külföldi intézmények Cooperation Agreement College of Kecskemét, Faculty of Horticultural Science és a Sapientia University of Transylvania, Faculty of Technical and Human Sciences, Tárgu Mures A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karon folyó főbb kutatások - Művészet, valamint művészetpedagógia, - Múzeumpedagógia, - Gyermekirodalom, - Színházi nevelés, - A gyermek alkotótevékenysége, - Pedagógiai és pszichológiai szekció: tehetség- és képességfejlesztés, pedagógus gondolkodás kutatása, nevelés és oktatás módszerei, - Olvasáskutatási szekció: nevelés és oktatás módszerei, olvasáskutatás, - Zenei szekció: nevelés és oktatás módszerei, zenei nevelés, - Kecskemét 20. századi társadalomtörténetének kutatása levéltári források, korabeli helyi sajtó és oral history módszerekkel, - A család- és helytörténet oktatásának erősítése az általános iskolától a középiskoláig. Ennek módszertani kutatása, különféle tanítási segédletek kidolgozása és népszerűsítése elsősorban Kecskemétre vonatkozóan, - A hallgatók bevonása a helytörténeti kutatásokba (szakdolgozatok, TDK dolgozatok készítése) és a család- és helytörténet oktatásának megjelenítése a főiskolai oktatásban, pedagógus továbbképzésekben, - Művek és trendek társadalom, történelem és kultúrák metszéspontjában, - Új adalékok a magyar és külföldi (elsősorban a német és osztrák) gyermek- és ifjúsági irodalom elméletéhez, történetéhez és kritikájához, - A XIX. század magyar irodalma és német irodalma (Arany- és Madách-kutatás; Magyar-német irodalmi kölcsönhatások), - Kutatások a korai, az általános iskolai és a főiskolai idegennyelv-oktatás területén, - Finn-ugor nyelvészeti kutatások, - Kommunikáció-tudományi kutatások. Tanítóképző Főiskolai Karon 2012-ben kutatásban együttműködő hazai illetve külföldi intézmények: Hazai intézmények Magyar Bábjátékos Egyesület Báron Bábos Műhely Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata EFMK 86

87 Nemzetközi Kerámia Stúdió, Nemzetközi Zománc Alkotóműhely/Pedagógus Továbbképzés Marczibányi Téri Művelődési Központ Kodolányi János Főiskola Szegedi Tudományegyetem Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Bács-Kiskun Megyei Levéltár Külföldi intézmények Kirchliche Hochschule Wien Kampus Krems, Universitatea de Vest Timisoara I Változások az intézményi szolgáltatásban A Kecskeméti Főiskola Könyvtár és Információs Központja évi tevékenységének értékelése A Könyvtár és Információs Központot közel 110 ezer könyvtárhasználó kereste fel 2012-ben. A kölcsönzők száma 8389 fő volt, akik több mint 41 ezer dokumentumot kölcsönöztek ki. A regisztrált könyvtárhasználók száma 8488 fő, ebből az aktív olvasók száma 4312 fő. A használati adatok azt mutatják, hogy a csökkenő hallgatói létszám mellett is nőtt a könyvtárhasználók száma. Humánerőforrás A Könyvtár és Információs Központ 2012-ben 15 fő szakalkalmazottal látta el feladatát. Ebből 12 fő munkatárs munkaidejének nagy részét az olvasószolgálati feladatok töltötték ki ben három kisgyermekes munkatársunk tért vissza a gyermekgondozási szabadságról. Jelenleg még két fő van távol gyermekgondozáson. A főiskolán 2012-ben végrehajtott létszámleépítés a könyvtárt is érintette 2 fővel. A szakkönyvtárvezetői és az éves dolgozói munkaértekezletek rendben lezajlottak az év folyamán, ahol különböző témák kerültek megbeszélésre. Tárgyi erőforrások A szakkönyvtárak 2012-ben 227 napon keresztül változatlan nyitva tartással dolgoztak. A szakkönyvtárak átlagban a tanév során heti 44, illetve 49 órát tartanak nyitva. Hétvégén a levelező oktatás miatt 3 órát tart nyitva a KIK Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtára és a Pedagógiai Szakkönyvtára. A főiskola költségvetése a nagyfokú állami támogatás elvonása miatt jelentősen csökkent, ezért a hagyományos dokumentumok állományfejlesztésére fordítható pénzügyi forrásokkal a szakkönyvtárak alig rendelkeztek ben a kurrens folyóirat-állomány megrendelését is csökkentettük. A Magyar Tudományos Akadémia gondozásába átkerülő elektronikus információforrásokat (EISZ) próbáltuk szinten tartani, ehhez jelentős pénzügyi forrásokat kellett hozzárendelni. 87

88 Az elektronikus információforrások közös felületen való keresését a MetaLib szoftver biztosítja. Előfizetett adatbázisok Adatbázis Önrész Állami támogatás Önrész Önrész Önrész Önrész Állami támogatás ScienceDirect - 100% 560e Ft 626e Ft 735e Ft % Web of Science - 100% 540e Ft 564e Ft 638e Ft $ 75% SpringerLink - 100% 100e Ft 215e Ft 362e Ft % CAB Abstracts ACM Digital Library Ft Ft - 660e Ft 770e Ft 1 193e Ft $ 25% - 788e Ft 640e Ft 667e Ft $ 25% EBSCOhost - 100% % Összesen Ft e Ft 2 815e Ft 3 606e Ft Ft - Szolgáltatások Helyben használat, tájékoztatás, könyvtári katalógus használata, beiratkozás, kölcsönzés, hosszabbítás, könyvtárközi kölcsönzés, elektronikus információforrásokhoz való hozzáférés. 88

felsőoktatásban résztvevő

felsőoktatásban résztvevő e) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre Növénytermesztés, 010000 állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 020000 Erdőgazdálkodás 100000

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január ad. 40.964/2004. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2005. január 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Kecskeméti Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Költségvetési alapokmánya Szarvas 2004. február 2 XX. Oktatási Minisztérium 1. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329860

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826 - megnevezése: Budapesti Gazdasági Főiskola

Részletesebben

/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-25/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya

Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Az intézmény a.) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartó szám(pir törzsszám): 309062000

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826000 - megnevezése: Budapesti Gazdasági

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-5/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. A Budapesti Gazdasági Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

15213-83/2009. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-83/2009. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Magyar Táncművészeti Főiskola alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Iktatószám: 15213-80/2009. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Kecskeméti Főiskola 18834-1/2008. számú, 2008. augusztus 6-án kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2004.

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2004. A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. Dr. Detrekői Ákos rektor Török Imre gazdasági és műszaki főigazgató Felügyeleti szerv Fejezet száma, megnevezése: XX, Oktatási

Részletesebben

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása Iktatószám: 15213-60/2009. A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása A Budapesti Gazdasági Főiskola 29760-1/2008. számú, 2008. december 11-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2007.

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 2 A Budapesti Műszaki Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Iktatószám: 15213-78/2009. A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Károly Róbert Főiskola 13744-1/2008. számú, 2008. június 13-án kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

/2008. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

/2008. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 3365-10/2008. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Kecskeméti Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése : XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: PIR törzsszám: 308801

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPOKMÁNYA. XX. fejezet Oktatási Minisztérium

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPOKMÁNYA. XX. fejezet Oktatási Minisztérium A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPOKMÁNYA XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826 - megnevezése: Budapesti Gazdasági Főiskola - székhelye:

Részletesebben

18834-1/2008. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

18834-1/2008. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 18834-1/2008. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Kecskeméti Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Kecskemét, 2014. április 11.

Kecskemét, 2014. április 11. BESZÁMOLÓ A KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2013. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Kecskemét, 2014. április 11. 2 Tartalom Tartalom I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)... 7 I.1. Az intézmény

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. Az Óbudai Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. -ának

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Iktatószám: 15213-64/2009. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Budapesti Műszaki Főiskola 27686-1/2008. számú, 2008. november 25-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek

Részletesebben

ad /2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA március

ad /2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA március ad. 5.940-2/2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. március A Debreceni Egyetem alapító okirata A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 2 Az Eszterházy Károly Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÉVI ALAPOKMÁNYA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÉVI ALAPOKMÁNYA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2004. ÉVI ALAPOKMÁNYA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai! PIR törzsszáma: 308900! az

Részletesebben

/2008. A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

/2008. A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-27/2008. A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona Zalaegerszeg, Posta út 144. Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 20. évi formanyomtatványok, mellékletek Zalaegerszeg, 20. február

Részletesebben

3365-24/2008. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

3365-24/2008. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 3365-24/2008. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2 2008. A Tessedik Sámuel Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

15213-73/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-73/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. Az Eszterházy Károly Főiskola alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Iktatószám: 15213-110/2009. A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Színház- és Filmművészeti Egyetem 3365-22/2008. számú, 2008. február 29-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési

Részletesebben

13631-5/2007. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007.

13631-5/2007. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 13631-5/2007. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 2 A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya. I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium. Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya. I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium. Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium II. Azonosító adatok Az intézmény neve: Rövidített megnevezés: Debreceni Egyetem DE Székhely: 4032 Debrecen,

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA Miskolc, 2014 3.6. sz. Egyetemi szabályzat ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEK SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 282/2014. sz. határozata Készült 8 példányban.

Részletesebben

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

15237-10/2006. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-10/2006. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-10/2006. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a,

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Nyugat-magyarországi Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900000 az

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 1. Fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2. Köztestületi költségvetési szerv a) azonosító adatok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés szeptember 23. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés szeptember 23. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 134/2011. (IX.23.) határozata

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány Költségvetési alapokmány 1) Fejezet száma és megnevezése: Fejezet száma: XXXIII. Fejezet megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2.) Költségvetési szerv: a.) Azonosító adatai: Törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége A kutatóközpont autonóm módon vesz részt az MTA közfeladatainak megoldásában, önállóan is vállal közfeladatokat, továbbá egyéb tevékenységet is végezhet.

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Iktatószám: 15213-92/2009. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Nyíregyházi Főiskola 26783-1/2008. számú, 2008. november 5-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

39-1/2009. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

39-1/2009. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 39-1/2009. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 2 A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

1. A Határozat 2. számú mellékletében jóváhagyott Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata az alábbiak szerint módosul:

1. A Határozat 2. számú mellékletében jóváhagyott Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata az alábbiak szerint módosul: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 40/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben