Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézetünk hírei. Közérdekű információk"

Átírás

1

2 Intézetünk hírei Közérdekű információk Intézetünk igazgatója, Környei László március 31-én távozott posztjáról. Ezt követően a Nemzeti Köznevelési Kutatóintézet vezetői állását tölti be. A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet megbízott igazgatója Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlésének március 4-ei határozata értelmében április 1-jétől Turbók Arnold Bertalan, aki folytatja elődje szakszerű, előremutató, az MPI-nek új arculatot adó munkáját június 4-én 17/2004. sz. határozatával Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése módosította az intézet alapító okiratát, melyben tevékenységi körét bővítette a szakértői feladatok ellátásával, szervezésével. Az alapító okirat módosítását az indokolta, hogy a megyében az MPI rendelkezik valamennyi nevelési-oktatási intézményre vonatkozóan olyan szakmai háttérrel jogi, mérés-értékelési, gazdasági, nevelési, oktatási, tantárgyi, tanügyigazgatási szakemberekkel, amely birtokában alkalmas a közoktatási törvény d. pontjában előírt 4 évenkénti átfogó intézményi ellenőrzéshez tartozó feladatok teljes körű megszervezésére. Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése 1/2005. (II. 25.) sz. rendeletében az MPI feladatai között határozta meg a többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatellátásának segítését, a megyei közoktatás-fejlesztési tervvel kapcsolatos tevékenységek felülvizsgálatát. A HEFOP/2004/ Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében címmel meghirdetett pályázaton a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Az egész életen át tartó tanulásra felkészítő kompetencia alapú nevelési-oktatási hálózat működtetése a Nyugat-dunántúli régióban c. projektjével Ft támogatáshoz jutott. A projekt célja olyan kompetencia alapú nevelési módszer adaptálása és használata, mely a közoktatás intézményrendszerének teljes vertikumát átfogja. A projekt megvalósítás helyszínei: Győr, Kapuvár, Sopron, Kőszeg, Celldömölk, Szombathely, Nagykanizsa, Zalaegerszeg. Projektvezető: Baráth Lászlóné pedagógiai igazgatóhelyettes. A projekt időtartama: 2 hónap.

3 Emlékeztető a 2004/2005. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: o április 7. Angol nyelv OKTV döntő o április. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján e napig egészíti ki a középfokú iskolákba jelentkezettek ideiglenes jegyzékét Magyar nyelv OKTV döntő o április 9. Informatika OKTV döntő (I. kategória) o április 11. Földrajz OKTV döntő o április 12. Nemzetiségi német, horvát nyelv OKTV döntő o április 13. A középfokú iskola igazgatója megküldi a végleges felvételi jegyzéket a Felvételi Központnak Művészettörténet OKTV döntő o április 14. Magyar irodalom OKTV döntő Nemzetiségi román nyelv OKTV döntő o április 15. Francia nyelv OKTV döntő (I. és II. kategória) o április 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja Kémia OKTV döntő (I. és II. kategória) o április 1. Nemzetiségi szlovák nyelv OKTV döntő o április 19. Olasz nyelv OKTV döntő (I. kategória) o április 20. Olasz nyelv OKTV döntő (II. kategória) o április 21. Történelem OKTV döntő o április 22. A Felvételi Központ az igazgatói döntések és a tanulói adatlapok alapján elkészíti és megküldi a középfokú iskolának az egyeztetett felvételi jegyzéket Nemzetiségi szlovén nyelv OKTV döntő o április 23. Fizika OKTV döntő (I., II. és III. kategória) o április 27. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak o május 5. Utolsó tanítási nap a kisebbségi nyelven oktató és a két tanítási nyelvű középiskolák végzős osztályaiban A rendkívüli felvételi eljárás kezdete a középfokú beiskolázásban o május 6. Utolsó tanítási nap a közép- és szakiskolák végzős osztályaiban Nemzetiségi nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga Hagyományos írásbeli érettségi vizsga célnyelvből (két tanítási nyelvű középiskola, 13. évfolyam)

4 JOGSZABÁLYFIGYELŐ Magyar Közlöny Intézményvezetők rovata 2/2005. (III. 1.) OM r. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról (MK 26. szám 967. o.) 3/2005. (III. 1.) OM r. A közoktatási intézmények informatikai fejlesztését szolgáló, kötött felhasználású támogatás felhasználásával történő beszerzések igénylési rendjéről (MK 26. szám o.) SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK/TANULÓK ÓVODAI/ ISKOLAI NEVELÉSÉNEK IRÁNYELVEI A Magyar Közlöny március 1-jei számában jelent meg a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve. A 23/1997. (IV. 4.) MKM rendelet helyett egy új jogszabály született, a 2/2005. (III. 1.) OM rendelet. A módosítást az indokolta, hogy a közoktatási törvény megváltoztatta az elnevezéseket, valamint az e körbe sorolható gyermekek körét. Az irányelv alkalmazása a közoktatási törvény. -a alapján kötelező. A honlapon a közoktatás/jogszabályok menüpont alatt elérhető a 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését felvállaló intézmény nevelési programját az Óvodai nevelés országos alapprogramja, valamint a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvében [2/2005. (III. 1.) OM r. 1. számú melléklet] foglaltak alapján készíti el. Az iskolák esetében az iskola helyi tantervét az iskolatípusra kiadott választható kerettantervek és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján kell az intézménynek elkészíteni, mely e rendelet 2. sz. mellékletében található. Az együttnevelő intézmény pedagógiai célú rehabilitációját központilag kiadott egyéni fejlődési lapon kell dokumentálni a 2005/2006-os tanévtől kezdődően az első évfolyamon. Az értelmi fogyatékos tanulókat nevelő általános iskola, a speciális szakiskola, a készségfejlesztő speciális szakiskola fenntartója olyan helyi tantervet is elfogadhat, amely alapján az iskola a tanulókat alapfokú iskolai végzettség megszerzésére és alapműveltségi vizsga letételére készíti fel. Az iskola a felvétel előtt tájékoztatja a jelentkező tanulók szüleit a helyi tantervben foglaltakról.

5 2. számú melléklet: A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve Az első fejezet fogalmazza meg az Irányelv általános elveit, célját, a sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs célú ellátását, a szükséges pedagógiai feltételek biztosítását. Az 1.5. rész tér ki a többségi intézményekben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás kérdésére. A jogszabály megállapítja, hogy az együttnevelő intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, a többi tanulóval való együtthaladása tekinthető, amit a következő tényezők biztosítanak: az iskola pedagógusainak, valamint a szülőknek a felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására; a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesülése, az egyéni fejlesztésnek megfelelő módszerek megválasztása; nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység; magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel rendelkező pedagógus, aki: a. a tananyag feldolgozása során figyelembe veszi a tananyagtartalmak módosulásait; b. szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít; c. a tanórai tevékenységekbe beépíti a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat; d. egy-egy nevelési helyzethez alternatívákat keres; e. alkalmazkodik az eltérő helyzetekhez; f. együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait beépíti a pedagógiai folyamatokba. A gyógypedagógus/terapeuta feladatai: a. segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; b. javaslatot tesz a fejlesztő környezet kialakítására; c. segítséget nyújt a speciális segédeszközök kiválasztásához; d. javaslatot tesz a gyógypedagógiai specifikus módszerek alkalmazására; e. figyelemmel kíséri az egyéni fejlődést, és javaslatot tesz az egyéni fejlesztéshez szükséges módszerváltásokra; f. együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus tapasztalatait; g. terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon. A továbbiakban a fogyatékosság típusainak megfelelő iskolai fejlesztés elveit a NAT műveltségterületeinek megfelelően mutatja be a jogszabály. Mosolits Lászlóné

6 Továbbképzések Tisztelt Intézményvezetők! Tisztelt Pedagógusok! Reményeink szerint már minden közoktatási intézménybe megérkezett a 2005/2006. tanévre szóló, új formátumú Továbbképzési programajánlat című kiadványunk. Kérjük, figyelmesen tanulmányozzák teljes képzési kínálatunkat, és amint a bevezetőben is megírtuk április 30-ig várjuk a jelentkezéseket. Fontos a határidő betartása tekintettel arra, hogy május 15-ig az Oktatási Közlönyben meg kell jelentetnünk azokat a programokat, amelyeket a 2005/2006. tanévben indítani szándékozunk. Csak azokat az akkreditált továbbképzéseinket indítjuk, amelyre minimum 15 fő jelentkező van. Tehát május közepéig körvonalazódnia kell számunkra a következő tanév képzési programjának. A határidőn túl jelentkezőknek már nem lesz módjuk érdeklődésük szerint választani, csak a bejelentett induló tanfolyamaink valamelyikén vehetnek részt. Várjuk mielőbb a jelentkezéseket! Az alábbi programok már szervezés alatt állnak, ezekre korlátozott számban fogadunk még jelentkezéseket! Ezeket a képzéseket még tavasszal szeretnénk elindítani. Kódszám Cím Pályázatírási és projektvezetői alapismeretek pedagógusoknak Önismereti és személyiségfejlesztő tréning pedagógusoknak Ó ra sz á m Célcsoport óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, logopédusok, kollégiumi nevelők, szakoktatók, gyakorlati oktatók tanítók, általános és középiskolai tanárok, gyógypedagógusok, kollégiumi nevelők, szakoktatók, gyakorlati oktatók Részvételi díj (Ft/fő)

7 Kódszám 2002 Cím A pedagógus és a gyermek lelki egészségéért. Az erőszakmentes konfliktuskezelés tanítása Ó ra sz á m 30 Célcsoport óvodapedagógusok, tanítók, tanárok Részvételi díj (Ft/fő) A Sulinet Expressz pályázat nyertesei figyelem! Az utalványok felhasználásának végső határideje május 31. Emlékeztetőül az alábbi képzésekre lehet jelentkezni: Rendszergazda Windows2000 alap 30 óra Rendszergazda RedHat Linux alap 30 óra Rendszergazda Novell 6 alap 30 óra Szövegszerkesztés alapok 30 óra Internet-felhasználási alapok 30 óra Számítógép-kezelés, internet-felhasználás 40 óra Táblázatkezelés alapok 30 óra Adatbázis-kezelés alapok 30 óra A jelentkezés személyesen, az utalvány leadásával történik. Várjuk azon kollégák jelentkezését is, akik nem nyertek a pályázaton. (Nekik a tanfolyam részvételi díját meg kell téríteniük.) Az alábbi programok már szervezés alatt állnak, ezekre korlátozott számban fogadunk még jelentkezéseket! Cím Szövegszerkesztési alapok (Word) Számítógép-kezelés, internet-felhasználás Táblázatkezelés alapok (Excell) Internet-felhasználási alapok Óraszám Részvételi díj A kezdés időpontja Ft április Ft április Ft április Ft április. A tanfolyami foglalkozások tervezett időpontja: heti 1 alkalom, ig.

8 Pedagógus-szakvizsgát ad a Továbbképzési programajánlatban is meghirdetett, a Budapesti Corvinus Egyetem által szervezett KÖZOKTATÁSI VEZETŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS! A képzés időtartama: 4 félév, államvizsgával zárul. A foglalkozások tervezett ideje: maximum havi 2 alkalommal, munkanapon, ig. A továbbképzés helye, mint Konzultációs Központ: Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, 9021 Győr, Árpád út 32. A képzés indításának feltétele minimum 20 fő jelentkezése. A sikeres szervezés érdekében már most szükséges egy előzetes regisztráció. Ezért a jelentkezéseket írásban, bármilyen levélformában várjuk. Részvételi díj: Ft/félév. A továbbképzésről bővebb információt az MPI munkatársától, Kákonyi Ágnestől ( 96/ ) kérhetnek. Április 26-án tól Győrött, az MPI 9. emeleti előadótermében dr. Vajthó Erik bemutatót tart a Pedagógiai értékelés programcsomag szoftverről. Áprilisban a Könyvtáros tanárok munkaközösségének (klubjának) 3. összejövetelét tartjuk. Sopronban a Széchenyi I. Gimnázium könyvtárában április 5-én 15 órakor; Győrött az MPI-ben a földszinti kisteremben április 14-én 15 órakor. Minden könyvtáros tanárt szeretettel várunk (és elvárunk), hogy az aktuális és problematikus kérdések megvitatásra kerülhessenek. Ha további információt szeretnének megtudni a foglalkozással kapcsolatban, hívják Szentgáliné Erőss Márta megyei szaktanácsadót a 20/ ös telefonszámon. Középiskolai matematikatanári klub A megyei középiskolai matematikatanárok részére Honti Dénes megyei szaktanácsadó klubfoglalkozást tart. A foglalkozás témája: Néhány érdekes feladat bemutatása (előadó: Csete Lajos, a Révai M. Gimnázium tanára), A matematika érettségi felkészítéssel és vizsgáztatással kapcsolatos információk. Helyszín: MPI, Győr, Árpád út 32. Időpont: április 21. (csütörtök) 15 óra. A foglalkozásra minden matematikatanár kollégát tisztelettel vár a megyei szaktanácsadó. Tantárgyi klub kollégiumi nevelés területen a megye középiskolai kollégiumainak vezetői, nevelői részére. Litresits Józsefné megyei szaktanácsadó klubfoglalkozást tart A környezeti nevelés lehetőségei a kollégiumi foglalkozások keretében témában. Helyszín: MPI, Győr, Árpád út emeleti panorámaterem. Időpont: április A foglalkozásra minden kollégát tisztelettel és szeretettel vár a megyei szaktanácsadó.

9 Rajz és vizuális kultúrát tanító kollégák figyelmébe! o A Sopronban és környékén rajz és vizuális kultúrát tanító kollégák következő módszertani foglalkozása április 14-én 14 órakor lesz a Deák Téri Általános Iskolában (Deák tér 7.), amelyre Lázárné Verebes Ilona megyei szaktanácsadó szeretettel meghív minden érdeklődő kollégát, aki az alsó vagy a felső tagozaton tanítja a tantárgyat. Ha mód van rá, a résztvevők hozzanak magukkal 1 2 gyermekek által készített munkát, ami a kolléga kedvelt technikájával készült. A foglalkozás tematikája: 1. A műalkotás-elemzés tevékenységközpontú tanítása 1. osztályban. Az élményközpontú tanítás: módszerek, megvalósult gyermekmunkák. Előadó: Imrehné Sebestyén Márta a Képzelet világa c. könyv szerzője. 2. Tapasztalatcsere: Mutassunk be egymásnak sikeresen alkalmazott technikákat. o Lázárné Verebes Ilona megyei szaktanácsadó a következő módszertani foglalkozást április 13-án 15 órakor tartja a győri Kölcsey Ferenc Általános Iskolában (Szent Imre u. 33.) Témája: Tárgykészítés különböző kézműves technikák alkalmazásával (batikolás, gyöngyfűzés, papírmasé ). A bemutató órát Németh Éva tanárnő vállalta. Utána a résztvevők kiállításon megtekinthetik az eddig készült munkákat. Minden érdeklődő pedagógust várunk! Bízunk abban, hogy részvételükkel segítik rendezvényünk sikerességét. AZ EDQ REGIONÁLIS OKTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS 2004/2005. PROJEKT HÍREI Az áprilisi EdQ Konferencianapok következő programjaira tudunk még résztvevőket fogadni: o Egy kiállítás képei Célcsoport: évfolyamon ének-zenét (rajzot) oktató pedagógusok. A képzésen osztrák, szlovák és csehországi pedagógusok is részt vesznek. Munkanyelv: német, magyar. Tolmácsolást biztosítunk. Időpont, helyszín: április óra, Városi Művészeti Múzeum Képtára, 9021 Győr, Király u. 17. Programvezető: Pálfalvi A. János megyei szaktanácsadó. Jelentkezés telefonon az MPI továbbképzési felelősénél, Kákonyi Ágnesnél ( 96/ ).

10 o o Francia Nap Célcsoport: évfolyamon francia nyelvet tanító pedagógusok, igazgatók. A képzésen osztrák, szlovák és csehországi pedagógusok is részt vesznek. Munkanyelv: francia, magyar. Tolmácsolást biztosítunk. Időpont, helyszín: április óra. Délelőtt: Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont, 9024 Győr, Pátzay Pál u. 46. Délután: Alliance Française, 9024 Győr, Baross út Programvezető: Szirányi Ákosné, MPI, Győr. Jelentkezés telefonon az MPI továbbképzési felelősénél, Kákonyi Ágnesnél ( 96/ ). Holokauszt a kutatásban, oktatásban, nevelésben Célcsoport: évfolyamon dolgozó pedagógusok, igazgatók, oktatásügyi szakemberek, szakértők. A képzésen osztrák, szlovák és csehországi pedagógusok is részt vesznek. Munkanyelv: német, magyar. Tolmácsolást biztosítunk. Időpont: április óra, április óra. Helyszín: Győr, Klastrom Hotel. Programvezetők: dr. Gönczöl Lászlóné projektvezető, MPI, Győr; Kákonyi Ágnes továbbképzési felelős, MPI, Győr. Jelentkezés telefonon az MPI továbbképzési felelősénél, Kákonyi Ágnesnél ( 96/ ). Valamennyi képzés programja megtekinthető a honlapon az EdQ/Regionális továbbképzések/edq Akadémia link alatt. A képzések térítésmentesek. Igény esetén étkezést biztosítunk. A regionális EdQ projekt hírei: Az együttműködő partnerek (Győr-Moson-Sopron megye, Bratislava, Brno, Wien) a következő alprojektek megvalósításán dolgoznak: CECO Iskolapszichológia, EdQ Dalton reformpedagógia, Francia olasz Nyelvek Hálózata, Szlovák nyelvkönyv projekt, Iskolai partnerkapcsolatok, Európai Nyelvi Portfólió, Közép-európai alapkompetenciamodell, EdQ Akadémia, EdQ Nyelvi Centrum, IKT. Az EdQ Projekt (Europa Büro) honlapja: Az EdQ partnerek számára hivatalosan megnyitották a Grenzackerstrasse 1. szám alatt a Nyelvi Centrumot. A Centrum 6000 kötete idegen nyelvszakos tanárok számára áll rendelkezésre új nyelvoktatási taneszközök megismerése, felhasználása, tanulmányozása céljára. Az intézményben rendkívül sok szakmai anyag található, melyeket szakdolgozatok készítéséhez is alkalmazhatnak a pedagógusok. Az intézmény az EdQ Projekt (Europa Büro) honlapján érhető el:

11 Tanulmányi versenyek Az MPI szervezésű országos tanulmányi versenyek aktuális nevezési határidői: Az Oktatási Közlöny XLVIII. ÉVFOLYAMÁNAK, 15/II. SZÁMA (2004. június 30.) részletesen tartalmazza azokat az országos szintig felmenő tanulmányi versenyeket, amelyeknek nagy részét megyei fordulóig intézetünk szervezi. A októberben minden iskola számára eljuttatott TANULMÁNYI VERSENYEK c. kiadványunk részletesen tartalmazza az egyes versenyekről szóló tudnivalókat. Az alábbiakban közölt információk csak kiadványunk időpontokat és helyszíneket tartalmazó kivonata, amely adott esetben a javított időpontokat is tartalmazza. Figyelem! Az alábbiakban a nevezési határidő alatt nem a feladás, hanem az MPI-be érkezés időpontja értendő! A feladásnál figyelembe kell venni, hogy a posta csak külön díj ellenében garantálja a két napon belüli továbbítást. VIZUÁLIS KULTÚRA KOMPLEX VERSENY AZ ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA (NÉPRAJZ) A megyei forduló időpontja: április 20. (szerda) 9 óra. Helyszíne: Győr, Kovács Margit ÁMK (Marcalváros I.). A KÉPZŐMŰVÉSZET kategória megyei fordulójának eredményei: Középiskolai tanulók 1. Salamon István Péterfy S. Evangélikus Horváthné Kupai Éva Oktatási Központ, Győr 2. Solecki Medárd Péterfy S. Evangélikus Horváthné Kupai Éva Oktatási Központ, Győr 2. Grózer Alexandra Bolyai-szakközépiskola, Mosonmagyaróvár Paukerné Bartalos Csilla 2. Sulyok Anita Petőfi S. ÁMK, Győr Lázárné Verebes Ilona 2. Kozmor Klaudia Petőfi S. ÁMK, Győr Lázárné Verebes Ilona 3. Cseh Felícia Krúdy Gy. Gimn., Joó István Szakközépisk. és Szakiskola, Győr 3. Pitsch Brigitta Krúdy Gy. Gimn., Joó István Szakközépisk. és Szakiskola, Győr 3. Merkei Annamária Berzsenyi D. Evangélikus Gimn., Sopron Soltráné Sebestyén Anna 3. Katyi Ádám Berzsenyi D. Evangélikus Gimn., Sopron Soltráné Sebestyén Anna 3. Szabó László Berzsenyi D. Evangélikus Gimn., Sopron Soltráné Sebestyén Anna Különdíj: Gubicza Ágnes Kazinczy F. Gimn., Győr Lehner Olga

12 Különdíj: Vámosi Barbara Berg G. Szakiskola, Kapuvár Fábián Imre KÖZÉPISKOLAI ILLEMTANI CSAPATVERSENYS A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA Az országos forduló időpontja: április. (péntek) 11 óra. Helyszíne: Győr, Pálffy Miklós Kereskedelmi Középiskola (Adyváros). KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUMI SZAVALÓVERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló időpontja: április 19. (kedd) 14 óra. Helyszíne: Vitnyéd-Csermajor, Ujhelyi Imre Élelmiszer-ipari Közép- és Felsőfokú Szakképző Intézmény és Kollégium. BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló eredménylistája az MPI honlapján (www.mpigyor.hu) található meg. MEGYEI NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló eredménylistája az MPI honlapján (www.mpigyor.hu) található meg. KAZINCZYRÓL ELNEVEZETT SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló eredménylistája az MPI honlapján (www.mpigyor.hu) található meg. ÉDES ANYANYELVÜNK ORSZÁGOS NYELVHASZNÁLATI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A tanulók két kategóriában versenyeznek: I. gimnáziumok tanulói II. szakközépiskolák, szakmunkásképzők és szakiskolák tanulói A versenyen a 9 12., illetve a 13. évfolyamos még nem érettségizett tanulók vehetnek részt. Az iskolai fordulók időpontja: április 15-ig. A megyei írásbeli időpontja: május 1. (szerda) Helyszínek: Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium (Győr és környéke, Mosonmagyaróvár és környéke, Csorna és környéke tanulói részére) Sopron, Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) (Sopron és környéke, Kapuvár és környéke tanulói részére) A megyei forduló nevezési határideje: április 22., MPI típusú nevezési adatlapon minden iskolatípusból 2 2 tanuló jelentkezhet az MPI-be, a

13 megyei szaktanácsadónak címezve. A borítékon kérjük feltüntetni a verseny nevét is! IMPLOM JÓZSEF KÖZÉPISKOLAI HELYESÍRÁSI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló eredménylistája az MPI honlapján (www.mpigyor.hu) található meg. ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei és az országos fordulók hivatalos eredménylistája, valamint az országos fordulóba jutott tanulók névsora a honlapon találhatók meg. A megyei forduló eredménylistája az MPI honlapján (www.mpigyor.hu) is megtalálható. POLGÁR AZ EURÓPAI DEMOKRÁCIÁBAN ORSZÁGOS CSAPATVERSENYB A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A regionális forduló eredménylistája az MPI honlapján (www.mpigyor.hu) található meg. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY A 9. ÉS 10. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A II. és III. forduló eredménylistája kb április harmadik hetének végétől a és a honlapokon tekinthetők meg. IRINYI JÁNOS ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI KÉMIAVERSENY A 9. ÉS 10. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló eredménylistája az MPI honlapján (www.mpigyor.hu) található meg. KITAIBEL PÁL BIOLÓGIA ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló eredménylistája az MPI honlapján (www.mpigyor.hu) található meg. SZAKISKOLÁK KÖZISMERETI TANTÁRGYI VERSENYEI (SZKTV) A győri regionális forduló (humán tantárgyak) eredménylistája az MPI honlapján (www.mpigyor.hu) található meg. A regionális fordulók teljes eredménylistája és a regionális fordulók feladatai a SULINOVA honlapján (www.sulinova.hu) találhatók meg.

14 Tanítást, tanulást segítő eszközök Az MPI szakkönyvtárának legújabb dokumentumai: Könyvek: 1. Gordon Győri János: A magyartanítás mestersége. Bp.: Krónika Nova, Nóvé Béla: Kortárs krónika Bp.: Krónika Nova, Lengyel Balázs: Verseskönyvről verseskönyvre. Bp.: Krónika Nova, Hosszú Gyula: Római írók. Bp.: Krónika Nova, Kolozsváry Judit: Ilyenek vagyunk. Bp.: OKKER, 2002 Tankönyvek: 1. Madocsai László: Irodalom a középiskolák 10. évfolyama számára. Bp.: NTK, Nagy Barnabás: A térlátás iskolája. Bp.: NTK, 2004 A megyei intézmények hírei Pályázati felhívások Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa 2005-ben 7 pályázatot fog meghirdetni, ebből hármat a tavaszi időszakban, négyet az őszi időszakban. Témakörök: 1. A könyvtárfejlesztés támogatása, benne az érettségi vizsgához szükséges könyvek, könyvtári állománykezelő szoftverek beszerzése 2. Óvodai környezeti neveléshez, tantárgyi és művészeti oktatáshoz szükséges eszközök, felszerelések beszerzésének támogatása beadási határidő: április A térségi közoktatási társulások pedagógiai szakszolgálati feladatainak és a fejlesztő felkészítések eszközbeszerzéseinek támogatása beadási határidő: április Pedagógiai témájú szellemi termékek létrehozásának, szakmai-pedagógiai tanácskozások, konferenciák megvalósításának támogatása 5. Szakmai, kulturális és tanulmányi versenyek támogatása 6. Pedagógiai alkotóműhely (a közalapítvány sorozatában megjelentetett újabb kötet anyagának válogatásához) 7. Kistérségi közoktatási társulások szakmai programjainak támogatása A felsorolt témakörök közül az 1-es számúnak a beadási határideje március 10-én lejárt. A 2-es és 3-as témakör pályázati dokumentációja elérhető a közalapítvány honlapján:

15 Számítógépes nyelvoktatást bemutató nyílt órák Az Oktatási Minisztérium Világ-Nyelv Program Nyelv + számítógép alprogramja keretében számítógépes nyelvoktatást bemutató nyílt órákat szervez a soproni Széchenyi István Gimnáziumban, melyekre szeretettel várja az érdeklődő kollégákat. Az órákat Sándor Márta német szakos nyelvtanár tartja, de az informatikai eszközök nyújtotta lehetőségek tanórai felhasználása iránt érdeklődő, más nyelvszakos kollégák jelenlétére is számítanak. Duplaórák tartását tervezik, a lehető legnagyobb részvétel érdekében délutáni időpontokban, az iskolai szünetek utáni héten. A megjelenő kollégáknak irodalom- és linkgyűjtemény-ajánlást, óravázlatokat és szerzői programok másolását tudják biztosítani (hozott lemezre). A részvételi szándékot jelezzék az címen vagy a 99/ es telefonszámon. A tavaszi szünet után a harmadik duplaórára kerül sor. Rövid tartalma: Iskola A jövő iskolája: interaktív feladatok, hallásértés oktató CD Továbbképzések és/vagy online nyelvtanfolyam anyagának felhasználásával. Iskola életpálya: fordítás németre az Eclipse szerzői program és online szótár segítségével. Helye: Széchenyi István Gimnázium, Sopron, Templom u. 26. Ideje: április (Az órák között 10 perc szünetet tartanak, az órák előtt és után fél órát szánnak megbeszélésre és óraelemzésre.) A régióban a következő Világ-Nyelv továbbképzésekre kerül sor a Vocational Academy (Forrás pályázaton nyertes intézmény) helyszínnel (9027 Győr, Ipar u. 51/B): Téma Számítógéppel támogatott nyelvoktatás A MultiCenter használatának lehetőségei és előnyei Konzultáció Hátrányos helyzetű tanulók idegen nyelvi felzárkóztatása Konzultáció Forrás-nap A Világ-Nyelv program pályázati lehetőségeinek bemutatása A Forrás-könyvtár bemutatása, tapasztalatok Bevezetés és módszertani ötletek az önálló tanuláshoz Időpont Bővebb információ: Kovácsné Wagner Anikó Világ-Nyelv koordinátor,

16 A Győri Exínház április 17-i megnyitójára meghívna 100 magyartanárt és hozzátartozóját, hogy megnézzék Szabó Lőrinc költőről készült előadásukat (Bartók Béla Megyei Művelődési Központ, Győr, Czuczor Gergely u. 17.). Amennyiben az Önök iskolájában van erre igény, jelezzék vissza a neveket, akik felkerülnek a megnyitólistára. A szervezők a 96/ es telefonszámon, ill. az címen várják az igényeket, azok elfogadásáról visszajeleznek. Az Édes Böske, drága Klári, avagy Szabó Lőrinc szerelmei c. színdarabot az eredeti levelezés alapján írta és rendezte: Réczei Tamás. A Váczy Péter-gyűjteményben (Győr, Nefelejcs köz 3.) május 5-ig látogatható a Válogatás a Vasilescu-gyűjteményből: Ország Lili művei c. kiállítás, valamint a Városi Képtárban (Győr, Király u. 17.) május 1-jéig, a Modern magyar művészet rajzok a Radnai-gyűjteményből c. tárlat. Kelemen Benő Benjámin grafikusművész Bizonyos foltok c. kiállítása a Váczy Péter-gyűjteményben (Győr, Nefelejcs köz 3.) április 10-ig látogatható. Szívből jövő gyermeksírás: A gyermek a XX. századi magyar és osztrák képzőművészetben c. kiállítás a Városi Képtárban (Esterházy-palota, Győr, Király u. 17.) megtekinthető április 30-ig, hétfő kivételével naponta 10- től 1 óráig. Tanulmányi versenyek A Bolyai János Matematikai Társulat Győri és Soproni Tagozata február 26-án rendezte meg hagyományos MEGYEI MATEMATIKA VERSENYÉT a NYME ACSJ Tanítóképző Főiskolai Karán. A versenyen az alábbi eredmények születtek: Gimnazisták, évfolyam I. Bognár Gergő, 20 pont, Kossuth Lajos Gimnázium, Mosonmagyaróvár II. Varga András, 19 pont, Sellye János Gimnázium, Rév-Komárom III. Balázs Mónika, 1 pont, Sellye János Gimnázium, Rév-Komárom IV. Honner Balázs, 17 pont, Révai Miklós Gimnázium, Győr V. Márton Krisztina, 15 pont, Széchenyi István Gimnázium, Sopron Különdíj: Páldy Sándor, Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta Gimnazisták, évfolyam I. Takács Rita, 35 pont, Révai Miklós Gimnázium, Győr

17 II. III. Estélyi István, 31 pont, Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta Csató László, 30 pont, Révai Miklós Gimnázium, Győr Nikházy László, 30 pont, Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr IV. Mátyás Péter, 29 pont, Sellye János Gimnázium, Rév-Komárom V. Dömötör Erika, 2 pont, Révai Miklós Gimnázium, Győr Csorba János, 2 pont, Apor Vilmos Iskolaközpont, Győr Különdíj: Kajtár Gergely, Sellye János Gimnázium, Rév-Komárom Szakközépiskolások, évfolyam I. Horváth Csaba, 41 pont, Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola, Győr II. Beregszászi Sandra, 37 pont, Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola, Győr III. Bardóczi László, 35 pont, Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola, Győr IV. Neuberger Eszter, 25 pont, Porpáczy Aladár Középiskola, Fertőd V. Fekete Pál, 21 pont, Veres Péter Mezőgazdasági Szakközépiskola, Győr Szakközépiskolások, évfolyam I. Csöbör Anikó, 37 pont, Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforgalmi, Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola, Győr II. Szabó Diána, 2 pont, Porpáczy Aladár Kertészeti Középiskola, Fertőd III. Pájer Donát, 27 pont, Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola, IV. Győr Németh Gábor, 26 pont, Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola, Győr Rigó József, 26 pont, Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola, Győr V. Erdős Péter, 24 pont, Pálffy Miklós Kereskedelmi Középiskola, Győr Radó Nóra, 24 pont, Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforgalmi, Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola, Győr Tóth Krisztián, 24 pont, Vas- és Villamos-ipari Szakközépiskola, Sopron A nyerteseknek és felkészítő tanáraiknak gratulálunk! Hírek innen onnan Pályázati felhívások Válogatás a SANSZ 2005/3. számának pályázati felhívásaiból: 12. oldal

18 Téma: Attila 100 internetes pályázat korismeret és költészet. Beadási határidő: április 9. Beküldési cím: Téma: Pályázat József Attila születésnapjára. Beküldési határidő: szeptember 1. Beküldési cím: Cserhát Művész Kör titkársága, 1162 Budapest, Dezsőfia u oldal Téma: Kedvezményes szállás, üdülési lehetőség. A pályázat leadása és elbírálása: folyamatos. További információ a weboldalon olvasható illetve a 20/ es telefonszámon kérhető. 17. oldal Téma: Példaképeket keresünk. Beadási határidő: folyamatos. Beküldési cím: Pannon GSM Példakép Alapítvány, 2040 Budaörs, Baross u Téma: Veres Péter-díj A mai magyar falvak a mai Európában. Benyújtási határidő: június 30. Benyújtási cím: Balmazújváros Város Önkormányzata, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér / oldal Téma: Kárpát-medencei Rovásírásverseny. Jelentkezési határidő: április 30. Jelentkezési cím: Forrai Sándor Rovásíró Kör, 1163 Budapest, Sasvár u. 52., 1/ , 30/ oldal Téma: A Triumph diák-stylist csapatot keres! A pályázat II. fordulójának beadási határideje: május 31. Beadási cím: DUE, 1576 Budapest, Pf. 10., Lánci Viktória 1/ Téma: Ellentétek vonzásában c. irodalmi és képzőművészeti pályázat. Beküldési határidő: szeptember 1. Beküldési cím: Cserhát Művész Kör titkársága, 1162 Budapest, Dezsőfia u. 7. 1/ oldal Téma: Socrates/GRUNDTVIG Felnőttoktatás és alternatív tanulási módok. Pályázati határidő: folyamatosan, a kiutazást megelőzően legalább héttel. További információ: Tempus Közalapítvány/Socrates Nemzeti Iroda, 1134 Budapest, Váci út / oldal Téma: Segíthetek? MOL Tehetségtámogató program. Beadási határidő: április 21. További információk: 40/ oldal Téma: IFELORE Országos elsősegélynyújtó verseny. Jelentkezési határidő: április 10. Jelentkezési cím: Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete, 1475 Budapest, Pf. 25. Téma: A Közép-európai Brókerképző és Értékpapírpiaci Ismeretterjesztő Alapítvány pályázati felhívása. Beadási határidő: május 6. Beküldési cím: 1022 Budapest, Csopaki u. 6.,

19 34. oldal Téma: Vállalkozóképzési szakmai programok támogatása. Benyújtási határidő: a megpályázott továbbképzést megelőzően legalább 6 héttel, de legkésőbb április 30. Benyújtási cím: Vállalkozás 2000 Alapítvány, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/A. Melléklet Téma: Arion külföldi tanulmányutak oktatási szakértők számára. Beadási határidő: május 2. További információ: Tempus Közalapítvány/Socrates Nemzeti Iroda, 1134 Budapest, Váci út / Téma: Pályázati felhívás tanulmányi kiránduláson való részvételre. Beérkezési határidő: május 2. Beküldési cím: Oktatási Minisztérium Nemzeti Emlékezet Programiroda Erdély, 14 Budapest, Pf. 1., Válogatás a Pályázatfigyelő 2005/03. számának pályázati felhívásaiból: 17. oldal Téma: Űrkutatási témájú tudományos-fantasztikus diákírások. Beadási határidő: május 15. Beadási cím: Magyar Asztronautikai Társaság, Budapest II., Fő u. 6. I. em. 13., Téma: A Fizika Éve megünneplése. Jelentkezési határidő: május 31. Jelentkezési cím: Magyar Nukleáris Társaság titkársága, Szieberth Máté, BME NTI, 1521 Budapest, 21. oldal Téma: Phare CBC Magyarország Ausztria 2003 program. Beadási határidő: április 14. Beadási cím: VÁTI Kht. Soproni Képviselet, 9400 Sopron, Új u oldal Téma: Pályázati lehetőségek a nyelvoktatás fejlesztésére. Pályázati határidők: április 15., május 14. és július 15. További információ: Tempus Közalapítvány Világ-Nyelv Programiroda, 1134 Budapest, Váci út 37. 1/ , 24. oldal Téma: Segíthetek? MOL Tehetségtámogató program. Beadási határidő: április 21. További információk: 40/ Az Oktatási Minisztérium és az Esélyt a Tanulásra Közalapítvány pályázatának benyújtási határideje: április 29. A pályázat elérhetősége: Az Oktatási Minisztérium 3. Ifjúsági Bolyai Pályázatot hirdet. A pályázat beküldésének határideje: május 15. A pályázat elérhetősége:

20 Az Oktatási Minisztérium, a Történelemtanárok Egylete, a Raoul Wallenberg Egyesület és Alapítvány, valamint a B'nai B'rith Első Budapesti Páholy támogatásával két pályázatot hirdet az embermentéssel, valamint a magyar zsidóság és a holokauszt történetével kapcsolatosan középiskolás diákoknak és tanáraiknak. Beadási határidő: szeptember 15. A pályázat elérhetősége: Nem élhetünk FIZIKA nélkül c. rajz- és plakátpályázat általános és középiskolásoknak 2005, a Fizika Éve alkalmából az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és a Magyar Fizikushallgatók Egyesülete pályázatot hirdet Nem élhetünk FIZIKA nélkül címmel. A pályázóknak feladatuk bemutatni, hogy mindennapi életüket mennyiben befolyásolják az ismert fizikai törvények, kutatási eredmények, találmányok vagy, hogy milyen lenne a földi élet ezek nélkül. A kiírók a résztvevőkre bízzák, hogy hogyan tudják a fenti címet minél látványosabban, kifejezőbben megjeleníteni. A pályázat két kategóriában kerül meghirdetésre: A. Általános iskolában fizikát tanuló diákok részére: Az ő feladatuk a fenti témában, tetszőleges technikával (számítógéppel is) legalább A4-es méretben egy rajz elkészítése. B. Középiskolások részére: Az ő feladatuk a fenti témában tetszőleges technikával (számítógéppel is), legalább A3-as méretű plakát (melyen kép, rajz, ábra, szöveg stb. is helyet kaphat) készítése. A műveket egyetemi oktatókból, középiskolai tanárokból és egyetemi hallgatókból álló vegyes zsűri értékeli. A legjobbnak ítélt alkotásokat Budapesten, a Csodák Palotájában kiállítják, valamint díjazzák is. Díjazás: A kategória B kategória I Ft I Ft II Ft II Ft III. 000 Ft III Ft A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy egyes díjakat megosszon, illetve ne adjon ki, az alkotások minőségének függvényében. Beadási határidő mindkét kategória részére: szeptember 15. Az eredményhirdetésre várhatóan október közepén kerül sor. A pályaműveket kizárólag postai úton lehet eljuttatni. Cím: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány, 1/A. A küldeményre írják rá: Nem élhetünk FIZIKA nélkül. Egy pályázó több művet is beadhat, de azok külön-külön kerülnek elbírálásra. Bővebb információ kérhető a címen, illetve az 1/ es telefonszámon.

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 005/006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 6. A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek kezdő napja Az FVM illetékességi körébe tartozó

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Intézményvezetők figyelmébe Intézetünk megkezdte jövő tanévi kínálatának összeállítását. A szakmai szolgáltatások széles spektrumából válogatva szeretnénk hasznos

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 200/2006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 10. Értesítések megküldése a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok és a 8 évfolyamos gimnáziumok egységes

Részletesebben

Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart.

Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart. Intézetünk hírei Közérdekű információk Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart. A Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

Hatások ellenhatások a nevelésben

Hatások ellenhatások a nevelésben 2009. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Hatások ellenhatások a nevelésben címmel 2009. november 24 25 26-án Lillafüreden, a Hotel

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

2009. január HÍRLÁNC

2009. január HÍRLÁNC 2009. január HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 2008. december elsején létrehozott szervezeti struktúrája Igazgató: Budai Erzsébet telefon:

Részletesebben

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép. 2013. április

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép. 2013. április Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Hírkörkép Várjuk írásaikat! Hagyományainkhoz híven a 2012/2013. tanévben is szeretnénk hírt adni egy-egy közoktatási intézmény vagy civil szervezet sikeres munkájáról.

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

Jeles napok TARTALOMJEGYZÉK KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK SZAKMAI HÍREK. ESEMÉNYEK, CIKKEK. Május. Hogyha virág lennék, Ölelnélek jó illattal;

Jeles napok TARTALOMJEGYZÉK KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK SZAKMAI HÍREK. ESEMÉNYEK, CIKKEK. Május. Hogyha virág lennék, Ölelnélek jó illattal; TARTALOMJEGYZÉK 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. JELES NAPOK KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK TOVÁBBKÉPZÉS JOGSZABÁLYFIGYELŐ VERSENYEK, PÁLYÁZATOK A MI ISKOLÁNK SZAKMAI HÍREK. ESEMÉNYEK, CIKKEK TALLÓZÓ ÁLLÁST

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete Tartalom BEVEZETŐ... 4 Csorna területén működő középfokú oktatási intézmények... 9 ARANY JÁNOS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA... 9 CSORNAI

Részletesebben

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete Tartalom BEVEZETŐ... 4 Csorna területén működő középfokú oktatási intézmények... 9 ARANY JÁNOS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA... 9 CSORNAI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4 A piktogramok magyarázata... 10 A képzési programok témasorrendje: Magyar nyelv és irodalom... 11 Idegen nyelv...

Részletesebben

A nevelési évet előkészítő tanácskozások listáját intézetünk honlapján www.mpigyor.hu a Szaktanácsadás és Rendezvényeink link alatt közöljük.

A nevelési évet előkészítő tanácskozások listáját intézetünk honlapján www.mpigyor.hu a Szaktanácsadás és Rendezvényeink link alatt közöljük. Intézetünk hírei A nevelési évet előkészítő tanácskozások listáját intézetünk honlapján www.mpigyor.hu a Szaktanácsadás és Rendezvényeink link alatt közöljük. Tisztelt Partnereink! Intézetünk szakkönyvtára

Részletesebben

Országos Szakszolgálati Konferencia ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK 2009. április 21-23.

Országos Szakszolgálati Konferencia ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK 2009. április 21-23. 2009. április HÍRLÁNC Országos Szakszolgálati Konferencia ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK 2009. április 21-23. A konferencia célja A konferenciasorozat hagyományaihoz híven, ebben az évben is a sajátos nevelési igényű

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk. Intézményvezetők rovata

Intézetünk hírei. Közérdekű információk. Intézményvezetők rovata Intézetünk hírei Közérdekű információk Hogyan Tovább? című módszertani lapunk 2005/5. számának megjelenése február elején várható. A lap 2006-tól időszaki kiadvány lesz, az előfizetőket tovább már nem

Részletesebben

A DOHÁNYFÜSTMENTES ISKOLA/ÓVODA

A DOHÁNYFÜSTMENTES ISKOLA/ÓVODA Intézetünk hírei Közérdekű információk Intézményvezetők figyelmébe Intézetünk megkezdte jövő nevelési évi kínálatának összeállítását. A szakmai szolgáltatások széles spektrumából válogatva szeretnénk hasznos

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

III. évfolyam 4. szám 2012. január 30 2012. február 12.

III. évfolyam 4. szám 2012. január 30 2012. február 12. III. évfolyam 4. szám 2012. január 30 2012. február 12. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1.Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja TÁMOP-3.4.2.A-11/1...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008.

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008. Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Sulimix iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008 1 Sulimix Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Szakmai szerkesztő: Kelédiné

Részletesebben

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató 2014. évi munkaterv Összeállította Rigóczki Csaba igazgató TARTALOM Tartalom... 2 2013. évi Beszámoló... 3 Helyzetelemzés... 3 A feladatellátási területen működő köznevelési intézményhálózat... 6 Az intézet

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kollégáinkat az új tanév kezdetén. 2007/2008. tanévi munkájukhoz sok szakmai sikert kívánunk!

Szeretettel köszöntjük kollégáinkat az új tanév kezdetén. 2007/2008. tanévi munkájukhoz sok szakmai sikert kívánunk! Intézetünk hírei Közérdekű információk Szeretettel köszöntjük kollégáinkat az új tanév kezdetén. 2007/2008. tanévi munkájukhoz sok szakmai sikert kívánunk! A Hírek e lapszámával postázott Pedagógiai-szakmai

Részletesebben

III. évfolyam 8. szám 2012. március 26-2012. április 8.

III. évfolyam 8. szám 2012. március 26-2012. április 8. III. évfolyam 8. szám 2012. március 26-2012. április 8. I. Pályázatok oktatási, kulturális és gyermekvédelmi intézmények számára Új kiírások I.1. Lehetőség a közösségi szolgálat támogatása érdekében.....4.oldal

Részletesebben

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Flender Éva mb. igazgató 2 0 1 3. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS MENEDZSMENTI FELADATOK...

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2012. április Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule... 4. oldal

Részletesebben

DIÁK HÍREK. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet. 2005. április 38. szám

DIÁK HÍREK. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet. 2005. április 38. szám DIÁK HÍREK Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 2005. április 38. szám Érettségi tréninghétvége Még áprilisban egy alkalommal tesztelhetik tudásukat az emelt szintű érettségire jelentkezők. Az Érettségi

Részletesebben