Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézetünk hírei. Közérdekű információk"

Átírás

1

2 Intézetünk hírei Közérdekű információk Intézetünk igazgatója, Környei László március 31-én távozott posztjáról. Ezt követően a Nemzeti Köznevelési Kutatóintézet vezetői állását tölti be. A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet megbízott igazgatója Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlésének március 4-ei határozata értelmében április 1-jétől Turbók Arnold Bertalan, aki folytatja elődje szakszerű, előremutató, az MPI-nek új arculatot adó munkáját június 4-én 17/2004. sz. határozatával Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése módosította az intézet alapító okiratát, melyben tevékenységi körét bővítette a szakértői feladatok ellátásával, szervezésével. Az alapító okirat módosítását az indokolta, hogy a megyében az MPI rendelkezik valamennyi nevelési-oktatási intézményre vonatkozóan olyan szakmai háttérrel jogi, mérés-értékelési, gazdasági, nevelési, oktatási, tantárgyi, tanügyigazgatási szakemberekkel, amely birtokában alkalmas a közoktatási törvény d. pontjában előírt 4 évenkénti átfogó intézményi ellenőrzéshez tartozó feladatok teljes körű megszervezésére. Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése 1/2005. (II. 25.) sz. rendeletében az MPI feladatai között határozta meg a többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatellátásának segítését, a megyei közoktatás-fejlesztési tervvel kapcsolatos tevékenységek felülvizsgálatát. A HEFOP/2004/ Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében címmel meghirdetett pályázaton a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Az egész életen át tartó tanulásra felkészítő kompetencia alapú nevelési-oktatási hálózat működtetése a Nyugat-dunántúli régióban c. projektjével Ft támogatáshoz jutott. A projekt célja olyan kompetencia alapú nevelési módszer adaptálása és használata, mely a közoktatás intézményrendszerének teljes vertikumát átfogja. A projekt megvalósítás helyszínei: Győr, Kapuvár, Sopron, Kőszeg, Celldömölk, Szombathely, Nagykanizsa, Zalaegerszeg. Projektvezető: Baráth Lászlóné pedagógiai igazgatóhelyettes. A projekt időtartama: 2 hónap.

3 Emlékeztető a 2004/2005. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: o április 7. Angol nyelv OKTV döntő o április. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján e napig egészíti ki a középfokú iskolákba jelentkezettek ideiglenes jegyzékét Magyar nyelv OKTV döntő o április 9. Informatika OKTV döntő (I. kategória) o április 11. Földrajz OKTV döntő o április 12. Nemzetiségi német, horvát nyelv OKTV döntő o április 13. A középfokú iskola igazgatója megküldi a végleges felvételi jegyzéket a Felvételi Központnak Művészettörténet OKTV döntő o április 14. Magyar irodalom OKTV döntő Nemzetiségi román nyelv OKTV döntő o április 15. Francia nyelv OKTV döntő (I. és II. kategória) o április 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja Kémia OKTV döntő (I. és II. kategória) o április 1. Nemzetiségi szlovák nyelv OKTV döntő o április 19. Olasz nyelv OKTV döntő (I. kategória) o április 20. Olasz nyelv OKTV döntő (II. kategória) o április 21. Történelem OKTV döntő o április 22. A Felvételi Központ az igazgatói döntések és a tanulói adatlapok alapján elkészíti és megküldi a középfokú iskolának az egyeztetett felvételi jegyzéket Nemzetiségi szlovén nyelv OKTV döntő o április 23. Fizika OKTV döntő (I., II. és III. kategória) o április 27. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak o május 5. Utolsó tanítási nap a kisebbségi nyelven oktató és a két tanítási nyelvű középiskolák végzős osztályaiban A rendkívüli felvételi eljárás kezdete a középfokú beiskolázásban o május 6. Utolsó tanítási nap a közép- és szakiskolák végzős osztályaiban Nemzetiségi nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga Hagyományos írásbeli érettségi vizsga célnyelvből (két tanítási nyelvű középiskola, 13. évfolyam)

4 JOGSZABÁLYFIGYELŐ Magyar Közlöny Intézményvezetők rovata 2/2005. (III. 1.) OM r. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról (MK 26. szám 967. o.) 3/2005. (III. 1.) OM r. A közoktatási intézmények informatikai fejlesztését szolgáló, kötött felhasználású támogatás felhasználásával történő beszerzések igénylési rendjéről (MK 26. szám o.) SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK/TANULÓK ÓVODAI/ ISKOLAI NEVELÉSÉNEK IRÁNYELVEI A Magyar Közlöny március 1-jei számában jelent meg a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve. A 23/1997. (IV. 4.) MKM rendelet helyett egy új jogszabály született, a 2/2005. (III. 1.) OM rendelet. A módosítást az indokolta, hogy a közoktatási törvény megváltoztatta az elnevezéseket, valamint az e körbe sorolható gyermekek körét. Az irányelv alkalmazása a közoktatási törvény. -a alapján kötelező. A honlapon a közoktatás/jogszabályok menüpont alatt elérhető a 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését felvállaló intézmény nevelési programját az Óvodai nevelés országos alapprogramja, valamint a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvében [2/2005. (III. 1.) OM r. 1. számú melléklet] foglaltak alapján készíti el. Az iskolák esetében az iskola helyi tantervét az iskolatípusra kiadott választható kerettantervek és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján kell az intézménynek elkészíteni, mely e rendelet 2. sz. mellékletében található. Az együttnevelő intézmény pedagógiai célú rehabilitációját központilag kiadott egyéni fejlődési lapon kell dokumentálni a 2005/2006-os tanévtől kezdődően az első évfolyamon. Az értelmi fogyatékos tanulókat nevelő általános iskola, a speciális szakiskola, a készségfejlesztő speciális szakiskola fenntartója olyan helyi tantervet is elfogadhat, amely alapján az iskola a tanulókat alapfokú iskolai végzettség megszerzésére és alapműveltségi vizsga letételére készíti fel. Az iskola a felvétel előtt tájékoztatja a jelentkező tanulók szüleit a helyi tantervben foglaltakról.

5 2. számú melléklet: A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve Az első fejezet fogalmazza meg az Irányelv általános elveit, célját, a sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs célú ellátását, a szükséges pedagógiai feltételek biztosítását. Az 1.5. rész tér ki a többségi intézményekben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás kérdésére. A jogszabály megállapítja, hogy az együttnevelő intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, a többi tanulóval való együtthaladása tekinthető, amit a következő tényezők biztosítanak: az iskola pedagógusainak, valamint a szülőknek a felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására; a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesülése, az egyéni fejlesztésnek megfelelő módszerek megválasztása; nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység; magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel rendelkező pedagógus, aki: a. a tananyag feldolgozása során figyelembe veszi a tananyagtartalmak módosulásait; b. szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít; c. a tanórai tevékenységekbe beépíti a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat; d. egy-egy nevelési helyzethez alternatívákat keres; e. alkalmazkodik az eltérő helyzetekhez; f. együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait beépíti a pedagógiai folyamatokba. A gyógypedagógus/terapeuta feladatai: a. segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; b. javaslatot tesz a fejlesztő környezet kialakítására; c. segítséget nyújt a speciális segédeszközök kiválasztásához; d. javaslatot tesz a gyógypedagógiai specifikus módszerek alkalmazására; e. figyelemmel kíséri az egyéni fejlődést, és javaslatot tesz az egyéni fejlesztéshez szükséges módszerváltásokra; f. együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus tapasztalatait; g. terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon. A továbbiakban a fogyatékosság típusainak megfelelő iskolai fejlesztés elveit a NAT műveltségterületeinek megfelelően mutatja be a jogszabály. Mosolits Lászlóné

6 Továbbképzések Tisztelt Intézményvezetők! Tisztelt Pedagógusok! Reményeink szerint már minden közoktatási intézménybe megérkezett a 2005/2006. tanévre szóló, új formátumú Továbbképzési programajánlat című kiadványunk. Kérjük, figyelmesen tanulmányozzák teljes képzési kínálatunkat, és amint a bevezetőben is megírtuk április 30-ig várjuk a jelentkezéseket. Fontos a határidő betartása tekintettel arra, hogy május 15-ig az Oktatási Közlönyben meg kell jelentetnünk azokat a programokat, amelyeket a 2005/2006. tanévben indítani szándékozunk. Csak azokat az akkreditált továbbképzéseinket indítjuk, amelyre minimum 15 fő jelentkező van. Tehát május közepéig körvonalazódnia kell számunkra a következő tanév képzési programjának. A határidőn túl jelentkezőknek már nem lesz módjuk érdeklődésük szerint választani, csak a bejelentett induló tanfolyamaink valamelyikén vehetnek részt. Várjuk mielőbb a jelentkezéseket! Az alábbi programok már szervezés alatt állnak, ezekre korlátozott számban fogadunk még jelentkezéseket! Ezeket a képzéseket még tavasszal szeretnénk elindítani. Kódszám Cím Pályázatírási és projektvezetői alapismeretek pedagógusoknak Önismereti és személyiségfejlesztő tréning pedagógusoknak Ó ra sz á m Célcsoport óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, logopédusok, kollégiumi nevelők, szakoktatók, gyakorlati oktatók tanítók, általános és középiskolai tanárok, gyógypedagógusok, kollégiumi nevelők, szakoktatók, gyakorlati oktatók Részvételi díj (Ft/fő)

7 Kódszám 2002 Cím A pedagógus és a gyermek lelki egészségéért. Az erőszakmentes konfliktuskezelés tanítása Ó ra sz á m 30 Célcsoport óvodapedagógusok, tanítók, tanárok Részvételi díj (Ft/fő) A Sulinet Expressz pályázat nyertesei figyelem! Az utalványok felhasználásának végső határideje május 31. Emlékeztetőül az alábbi képzésekre lehet jelentkezni: Rendszergazda Windows2000 alap 30 óra Rendszergazda RedHat Linux alap 30 óra Rendszergazda Novell 6 alap 30 óra Szövegszerkesztés alapok 30 óra Internet-felhasználási alapok 30 óra Számítógép-kezelés, internet-felhasználás 40 óra Táblázatkezelés alapok 30 óra Adatbázis-kezelés alapok 30 óra A jelentkezés személyesen, az utalvány leadásával történik. Várjuk azon kollégák jelentkezését is, akik nem nyertek a pályázaton. (Nekik a tanfolyam részvételi díját meg kell téríteniük.) Az alábbi programok már szervezés alatt állnak, ezekre korlátozott számban fogadunk még jelentkezéseket! Cím Szövegszerkesztési alapok (Word) Számítógép-kezelés, internet-felhasználás Táblázatkezelés alapok (Excell) Internet-felhasználási alapok Óraszám Részvételi díj A kezdés időpontja Ft április Ft április Ft április Ft április. A tanfolyami foglalkozások tervezett időpontja: heti 1 alkalom, ig.

8 Pedagógus-szakvizsgát ad a Továbbképzési programajánlatban is meghirdetett, a Budapesti Corvinus Egyetem által szervezett KÖZOKTATÁSI VEZETŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS! A képzés időtartama: 4 félév, államvizsgával zárul. A foglalkozások tervezett ideje: maximum havi 2 alkalommal, munkanapon, ig. A továbbképzés helye, mint Konzultációs Központ: Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, 9021 Győr, Árpád út 32. A képzés indításának feltétele minimum 20 fő jelentkezése. A sikeres szervezés érdekében már most szükséges egy előzetes regisztráció. Ezért a jelentkezéseket írásban, bármilyen levélformában várjuk. Részvételi díj: Ft/félév. A továbbképzésről bővebb információt az MPI munkatársától, Kákonyi Ágnestől ( 96/ ) kérhetnek. Április 26-án tól Győrött, az MPI 9. emeleti előadótermében dr. Vajthó Erik bemutatót tart a Pedagógiai értékelés programcsomag szoftverről. Áprilisban a Könyvtáros tanárok munkaközösségének (klubjának) 3. összejövetelét tartjuk. Sopronban a Széchenyi I. Gimnázium könyvtárában április 5-én 15 órakor; Győrött az MPI-ben a földszinti kisteremben április 14-én 15 órakor. Minden könyvtáros tanárt szeretettel várunk (és elvárunk), hogy az aktuális és problematikus kérdések megvitatásra kerülhessenek. Ha további információt szeretnének megtudni a foglalkozással kapcsolatban, hívják Szentgáliné Erőss Márta megyei szaktanácsadót a 20/ ös telefonszámon. Középiskolai matematikatanári klub A megyei középiskolai matematikatanárok részére Honti Dénes megyei szaktanácsadó klubfoglalkozást tart. A foglalkozás témája: Néhány érdekes feladat bemutatása (előadó: Csete Lajos, a Révai M. Gimnázium tanára), A matematika érettségi felkészítéssel és vizsgáztatással kapcsolatos információk. Helyszín: MPI, Győr, Árpád út 32. Időpont: április 21. (csütörtök) 15 óra. A foglalkozásra minden matematikatanár kollégát tisztelettel vár a megyei szaktanácsadó. Tantárgyi klub kollégiumi nevelés területen a megye középiskolai kollégiumainak vezetői, nevelői részére. Litresits Józsefné megyei szaktanácsadó klubfoglalkozást tart A környezeti nevelés lehetőségei a kollégiumi foglalkozások keretében témában. Helyszín: MPI, Győr, Árpád út emeleti panorámaterem. Időpont: április A foglalkozásra minden kollégát tisztelettel és szeretettel vár a megyei szaktanácsadó.

9 Rajz és vizuális kultúrát tanító kollégák figyelmébe! o A Sopronban és környékén rajz és vizuális kultúrát tanító kollégák következő módszertani foglalkozása április 14-én 14 órakor lesz a Deák Téri Általános Iskolában (Deák tér 7.), amelyre Lázárné Verebes Ilona megyei szaktanácsadó szeretettel meghív minden érdeklődő kollégát, aki az alsó vagy a felső tagozaton tanítja a tantárgyat. Ha mód van rá, a résztvevők hozzanak magukkal 1 2 gyermekek által készített munkát, ami a kolléga kedvelt technikájával készült. A foglalkozás tematikája: 1. A műalkotás-elemzés tevékenységközpontú tanítása 1. osztályban. Az élményközpontú tanítás: módszerek, megvalósult gyermekmunkák. Előadó: Imrehné Sebestyén Márta a Képzelet világa c. könyv szerzője. 2. Tapasztalatcsere: Mutassunk be egymásnak sikeresen alkalmazott technikákat. o Lázárné Verebes Ilona megyei szaktanácsadó a következő módszertani foglalkozást április 13-án 15 órakor tartja a győri Kölcsey Ferenc Általános Iskolában (Szent Imre u. 33.) Témája: Tárgykészítés különböző kézműves technikák alkalmazásával (batikolás, gyöngyfűzés, papírmasé ). A bemutató órát Németh Éva tanárnő vállalta. Utána a résztvevők kiállításon megtekinthetik az eddig készült munkákat. Minden érdeklődő pedagógust várunk! Bízunk abban, hogy részvételükkel segítik rendezvényünk sikerességét. AZ EDQ REGIONÁLIS OKTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS 2004/2005. PROJEKT HÍREI Az áprilisi EdQ Konferencianapok következő programjaira tudunk még résztvevőket fogadni: o Egy kiállítás képei Célcsoport: évfolyamon ének-zenét (rajzot) oktató pedagógusok. A képzésen osztrák, szlovák és csehországi pedagógusok is részt vesznek. Munkanyelv: német, magyar. Tolmácsolást biztosítunk. Időpont, helyszín: április óra, Városi Művészeti Múzeum Képtára, 9021 Győr, Király u. 17. Programvezető: Pálfalvi A. János megyei szaktanácsadó. Jelentkezés telefonon az MPI továbbképzési felelősénél, Kákonyi Ágnesnél ( 96/ ).

10 o o Francia Nap Célcsoport: évfolyamon francia nyelvet tanító pedagógusok, igazgatók. A képzésen osztrák, szlovák és csehországi pedagógusok is részt vesznek. Munkanyelv: francia, magyar. Tolmácsolást biztosítunk. Időpont, helyszín: április óra. Délelőtt: Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont, 9024 Győr, Pátzay Pál u. 46. Délután: Alliance Française, 9024 Győr, Baross út Programvezető: Szirányi Ákosné, MPI, Győr. Jelentkezés telefonon az MPI továbbképzési felelősénél, Kákonyi Ágnesnél ( 96/ ). Holokauszt a kutatásban, oktatásban, nevelésben Célcsoport: évfolyamon dolgozó pedagógusok, igazgatók, oktatásügyi szakemberek, szakértők. A képzésen osztrák, szlovák és csehországi pedagógusok is részt vesznek. Munkanyelv: német, magyar. Tolmácsolást biztosítunk. Időpont: április óra, április óra. Helyszín: Győr, Klastrom Hotel. Programvezetők: dr. Gönczöl Lászlóné projektvezető, MPI, Győr; Kákonyi Ágnes továbbképzési felelős, MPI, Győr. Jelentkezés telefonon az MPI továbbképzési felelősénél, Kákonyi Ágnesnél ( 96/ ). Valamennyi képzés programja megtekinthető a honlapon az EdQ/Regionális továbbképzések/edq Akadémia link alatt. A képzések térítésmentesek. Igény esetén étkezést biztosítunk. A regionális EdQ projekt hírei: Az együttműködő partnerek (Győr-Moson-Sopron megye, Bratislava, Brno, Wien) a következő alprojektek megvalósításán dolgoznak: CECO Iskolapszichológia, EdQ Dalton reformpedagógia, Francia olasz Nyelvek Hálózata, Szlovák nyelvkönyv projekt, Iskolai partnerkapcsolatok, Európai Nyelvi Portfólió, Közép-európai alapkompetenciamodell, EdQ Akadémia, EdQ Nyelvi Centrum, IKT. Az EdQ Projekt (Europa Büro) honlapja: Az EdQ partnerek számára hivatalosan megnyitották a Grenzackerstrasse 1. szám alatt a Nyelvi Centrumot. A Centrum 6000 kötete idegen nyelvszakos tanárok számára áll rendelkezésre új nyelvoktatási taneszközök megismerése, felhasználása, tanulmányozása céljára. Az intézményben rendkívül sok szakmai anyag található, melyeket szakdolgozatok készítéséhez is alkalmazhatnak a pedagógusok. Az intézmény az EdQ Projekt (Europa Büro) honlapján érhető el:

11 Tanulmányi versenyek Az MPI szervezésű országos tanulmányi versenyek aktuális nevezési határidői: Az Oktatási Közlöny XLVIII. ÉVFOLYAMÁNAK, 15/II. SZÁMA (2004. június 30.) részletesen tartalmazza azokat az országos szintig felmenő tanulmányi versenyeket, amelyeknek nagy részét megyei fordulóig intézetünk szervezi. A októberben minden iskola számára eljuttatott TANULMÁNYI VERSENYEK c. kiadványunk részletesen tartalmazza az egyes versenyekről szóló tudnivalókat. Az alábbiakban közölt információk csak kiadványunk időpontokat és helyszíneket tartalmazó kivonata, amely adott esetben a javított időpontokat is tartalmazza. Figyelem! Az alábbiakban a nevezési határidő alatt nem a feladás, hanem az MPI-be érkezés időpontja értendő! A feladásnál figyelembe kell venni, hogy a posta csak külön díj ellenében garantálja a két napon belüli továbbítást. VIZUÁLIS KULTÚRA KOMPLEX VERSENY AZ ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA (NÉPRAJZ) A megyei forduló időpontja: április 20. (szerda) 9 óra. Helyszíne: Győr, Kovács Margit ÁMK (Marcalváros I.). A KÉPZŐMŰVÉSZET kategória megyei fordulójának eredményei: Középiskolai tanulók 1. Salamon István Péterfy S. Evangélikus Horváthné Kupai Éva Oktatási Központ, Győr 2. Solecki Medárd Péterfy S. Evangélikus Horváthné Kupai Éva Oktatási Központ, Győr 2. Grózer Alexandra Bolyai-szakközépiskola, Mosonmagyaróvár Paukerné Bartalos Csilla 2. Sulyok Anita Petőfi S. ÁMK, Győr Lázárné Verebes Ilona 2. Kozmor Klaudia Petőfi S. ÁMK, Győr Lázárné Verebes Ilona 3. Cseh Felícia Krúdy Gy. Gimn., Joó István Szakközépisk. és Szakiskola, Győr 3. Pitsch Brigitta Krúdy Gy. Gimn., Joó István Szakközépisk. és Szakiskola, Győr 3. Merkei Annamária Berzsenyi D. Evangélikus Gimn., Sopron Soltráné Sebestyén Anna 3. Katyi Ádám Berzsenyi D. Evangélikus Gimn., Sopron Soltráné Sebestyén Anna 3. Szabó László Berzsenyi D. Evangélikus Gimn., Sopron Soltráné Sebestyén Anna Különdíj: Gubicza Ágnes Kazinczy F. Gimn., Győr Lehner Olga

12 Különdíj: Vámosi Barbara Berg G. Szakiskola, Kapuvár Fábián Imre KÖZÉPISKOLAI ILLEMTANI CSAPATVERSENYS A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA Az országos forduló időpontja: április. (péntek) 11 óra. Helyszíne: Győr, Pálffy Miklós Kereskedelmi Középiskola (Adyváros). KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUMI SZAVALÓVERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló időpontja: április 19. (kedd) 14 óra. Helyszíne: Vitnyéd-Csermajor, Ujhelyi Imre Élelmiszer-ipari Közép- és Felsőfokú Szakképző Intézmény és Kollégium. BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló eredménylistája az MPI honlapján (www.mpigyor.hu) található meg. MEGYEI NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló eredménylistája az MPI honlapján (www.mpigyor.hu) található meg. KAZINCZYRÓL ELNEVEZETT SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló eredménylistája az MPI honlapján (www.mpigyor.hu) található meg. ÉDES ANYANYELVÜNK ORSZÁGOS NYELVHASZNÁLATI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A tanulók két kategóriában versenyeznek: I. gimnáziumok tanulói II. szakközépiskolák, szakmunkásképzők és szakiskolák tanulói A versenyen a 9 12., illetve a 13. évfolyamos még nem érettségizett tanulók vehetnek részt. Az iskolai fordulók időpontja: április 15-ig. A megyei írásbeli időpontja: május 1. (szerda) Helyszínek: Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium (Győr és környéke, Mosonmagyaróvár és környéke, Csorna és környéke tanulói részére) Sopron, Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) (Sopron és környéke, Kapuvár és környéke tanulói részére) A megyei forduló nevezési határideje: április 22., MPI típusú nevezési adatlapon minden iskolatípusból 2 2 tanuló jelentkezhet az MPI-be, a

13 megyei szaktanácsadónak címezve. A borítékon kérjük feltüntetni a verseny nevét is! IMPLOM JÓZSEF KÖZÉPISKOLAI HELYESÍRÁSI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló eredménylistája az MPI honlapján (www.mpigyor.hu) található meg. ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei és az országos fordulók hivatalos eredménylistája, valamint az országos fordulóba jutott tanulók névsora a honlapon találhatók meg. A megyei forduló eredménylistája az MPI honlapján (www.mpigyor.hu) is megtalálható. POLGÁR AZ EURÓPAI DEMOKRÁCIÁBAN ORSZÁGOS CSAPATVERSENYB A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A regionális forduló eredménylistája az MPI honlapján (www.mpigyor.hu) található meg. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY A 9. ÉS 10. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A II. és III. forduló eredménylistája kb április harmadik hetének végétől a és a honlapokon tekinthetők meg. IRINYI JÁNOS ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI KÉMIAVERSENY A 9. ÉS 10. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló eredménylistája az MPI honlapján (www.mpigyor.hu) található meg. KITAIBEL PÁL BIOLÓGIA ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló eredménylistája az MPI honlapján (www.mpigyor.hu) található meg. SZAKISKOLÁK KÖZISMERETI TANTÁRGYI VERSENYEI (SZKTV) A győri regionális forduló (humán tantárgyak) eredménylistája az MPI honlapján (www.mpigyor.hu) található meg. A regionális fordulók teljes eredménylistája és a regionális fordulók feladatai a SULINOVA honlapján (www.sulinova.hu) találhatók meg.

14 Tanítást, tanulást segítő eszközök Az MPI szakkönyvtárának legújabb dokumentumai: Könyvek: 1. Gordon Győri János: A magyartanítás mestersége. Bp.: Krónika Nova, Nóvé Béla: Kortárs krónika Bp.: Krónika Nova, Lengyel Balázs: Verseskönyvről verseskönyvre. Bp.: Krónika Nova, Hosszú Gyula: Római írók. Bp.: Krónika Nova, Kolozsváry Judit: Ilyenek vagyunk. Bp.: OKKER, 2002 Tankönyvek: 1. Madocsai László: Irodalom a középiskolák 10. évfolyama számára. Bp.: NTK, Nagy Barnabás: A térlátás iskolája. Bp.: NTK, 2004 A megyei intézmények hírei Pályázati felhívások Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa 2005-ben 7 pályázatot fog meghirdetni, ebből hármat a tavaszi időszakban, négyet az őszi időszakban. Témakörök: 1. A könyvtárfejlesztés támogatása, benne az érettségi vizsgához szükséges könyvek, könyvtári állománykezelő szoftverek beszerzése 2. Óvodai környezeti neveléshez, tantárgyi és művészeti oktatáshoz szükséges eszközök, felszerelések beszerzésének támogatása beadási határidő: április A térségi közoktatási társulások pedagógiai szakszolgálati feladatainak és a fejlesztő felkészítések eszközbeszerzéseinek támogatása beadási határidő: április Pedagógiai témájú szellemi termékek létrehozásának, szakmai-pedagógiai tanácskozások, konferenciák megvalósításának támogatása 5. Szakmai, kulturális és tanulmányi versenyek támogatása 6. Pedagógiai alkotóműhely (a közalapítvány sorozatában megjelentetett újabb kötet anyagának válogatásához) 7. Kistérségi közoktatási társulások szakmai programjainak támogatása A felsorolt témakörök közül az 1-es számúnak a beadási határideje március 10-én lejárt. A 2-es és 3-as témakör pályázati dokumentációja elérhető a közalapítvány honlapján:

15 Számítógépes nyelvoktatást bemutató nyílt órák Az Oktatási Minisztérium Világ-Nyelv Program Nyelv + számítógép alprogramja keretében számítógépes nyelvoktatást bemutató nyílt órákat szervez a soproni Széchenyi István Gimnáziumban, melyekre szeretettel várja az érdeklődő kollégákat. Az órákat Sándor Márta német szakos nyelvtanár tartja, de az informatikai eszközök nyújtotta lehetőségek tanórai felhasználása iránt érdeklődő, más nyelvszakos kollégák jelenlétére is számítanak. Duplaórák tartását tervezik, a lehető legnagyobb részvétel érdekében délutáni időpontokban, az iskolai szünetek utáni héten. A megjelenő kollégáknak irodalom- és linkgyűjtemény-ajánlást, óravázlatokat és szerzői programok másolását tudják biztosítani (hozott lemezre). A részvételi szándékot jelezzék az címen vagy a 99/ es telefonszámon. A tavaszi szünet után a harmadik duplaórára kerül sor. Rövid tartalma: Iskola A jövő iskolája: interaktív feladatok, hallásértés oktató CD Továbbképzések és/vagy online nyelvtanfolyam anyagának felhasználásával. Iskola életpálya: fordítás németre az Eclipse szerzői program és online szótár segítségével. Helye: Széchenyi István Gimnázium, Sopron, Templom u. 26. Ideje: április (Az órák között 10 perc szünetet tartanak, az órák előtt és után fél órát szánnak megbeszélésre és óraelemzésre.) A régióban a következő Világ-Nyelv továbbképzésekre kerül sor a Vocational Academy (Forrás pályázaton nyertes intézmény) helyszínnel (9027 Győr, Ipar u. 51/B): Téma Számítógéppel támogatott nyelvoktatás A MultiCenter használatának lehetőségei és előnyei Konzultáció Hátrányos helyzetű tanulók idegen nyelvi felzárkóztatása Konzultáció Forrás-nap A Világ-Nyelv program pályázati lehetőségeinek bemutatása A Forrás-könyvtár bemutatása, tapasztalatok Bevezetés és módszertani ötletek az önálló tanuláshoz Időpont Bővebb információ: Kovácsné Wagner Anikó Világ-Nyelv koordinátor,

16 A Győri Exínház április 17-i megnyitójára meghívna 100 magyartanárt és hozzátartozóját, hogy megnézzék Szabó Lőrinc költőről készült előadásukat (Bartók Béla Megyei Művelődési Központ, Győr, Czuczor Gergely u. 17.). Amennyiben az Önök iskolájában van erre igény, jelezzék vissza a neveket, akik felkerülnek a megnyitólistára. A szervezők a 96/ es telefonszámon, ill. az címen várják az igényeket, azok elfogadásáról visszajeleznek. Az Édes Böske, drága Klári, avagy Szabó Lőrinc szerelmei c. színdarabot az eredeti levelezés alapján írta és rendezte: Réczei Tamás. A Váczy Péter-gyűjteményben (Győr, Nefelejcs köz 3.) május 5-ig látogatható a Válogatás a Vasilescu-gyűjteményből: Ország Lili művei c. kiállítás, valamint a Városi Képtárban (Győr, Király u. 17.) május 1-jéig, a Modern magyar művészet rajzok a Radnai-gyűjteményből c. tárlat. Kelemen Benő Benjámin grafikusművész Bizonyos foltok c. kiállítása a Váczy Péter-gyűjteményben (Győr, Nefelejcs köz 3.) április 10-ig látogatható. Szívből jövő gyermeksírás: A gyermek a XX. századi magyar és osztrák képzőművészetben c. kiállítás a Városi Képtárban (Esterházy-palota, Győr, Király u. 17.) megtekinthető április 30-ig, hétfő kivételével naponta 10- től 1 óráig. Tanulmányi versenyek A Bolyai János Matematikai Társulat Győri és Soproni Tagozata február 26-án rendezte meg hagyományos MEGYEI MATEMATIKA VERSENYÉT a NYME ACSJ Tanítóképző Főiskolai Karán. A versenyen az alábbi eredmények születtek: Gimnazisták, évfolyam I. Bognár Gergő, 20 pont, Kossuth Lajos Gimnázium, Mosonmagyaróvár II. Varga András, 19 pont, Sellye János Gimnázium, Rév-Komárom III. Balázs Mónika, 1 pont, Sellye János Gimnázium, Rév-Komárom IV. Honner Balázs, 17 pont, Révai Miklós Gimnázium, Győr V. Márton Krisztina, 15 pont, Széchenyi István Gimnázium, Sopron Különdíj: Páldy Sándor, Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta Gimnazisták, évfolyam I. Takács Rita, 35 pont, Révai Miklós Gimnázium, Győr

17 II. III. Estélyi István, 31 pont, Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta Csató László, 30 pont, Révai Miklós Gimnázium, Győr Nikházy László, 30 pont, Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr IV. Mátyás Péter, 29 pont, Sellye János Gimnázium, Rév-Komárom V. Dömötör Erika, 2 pont, Révai Miklós Gimnázium, Győr Csorba János, 2 pont, Apor Vilmos Iskolaközpont, Győr Különdíj: Kajtár Gergely, Sellye János Gimnázium, Rév-Komárom Szakközépiskolások, évfolyam I. Horváth Csaba, 41 pont, Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola, Győr II. Beregszászi Sandra, 37 pont, Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola, Győr III. Bardóczi László, 35 pont, Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola, Győr IV. Neuberger Eszter, 25 pont, Porpáczy Aladár Középiskola, Fertőd V. Fekete Pál, 21 pont, Veres Péter Mezőgazdasági Szakközépiskola, Győr Szakközépiskolások, évfolyam I. Csöbör Anikó, 37 pont, Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforgalmi, Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola, Győr II. Szabó Diána, 2 pont, Porpáczy Aladár Kertészeti Középiskola, Fertőd III. Pájer Donát, 27 pont, Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola, IV. Győr Németh Gábor, 26 pont, Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola, Győr Rigó József, 26 pont, Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola, Győr V. Erdős Péter, 24 pont, Pálffy Miklós Kereskedelmi Középiskola, Győr Radó Nóra, 24 pont, Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforgalmi, Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola, Győr Tóth Krisztián, 24 pont, Vas- és Villamos-ipari Szakközépiskola, Sopron A nyerteseknek és felkészítő tanáraiknak gratulálunk! Hírek innen onnan Pályázati felhívások Válogatás a SANSZ 2005/3. számának pályázati felhívásaiból: 12. oldal

18 Téma: Attila 100 internetes pályázat korismeret és költészet. Beadási határidő: április 9. Beküldési cím: Téma: Pályázat József Attila születésnapjára. Beküldési határidő: szeptember 1. Beküldési cím: Cserhát Művész Kör titkársága, 1162 Budapest, Dezsőfia u oldal Téma: Kedvezményes szállás, üdülési lehetőség. A pályázat leadása és elbírálása: folyamatos. További információ a weboldalon olvasható illetve a 20/ es telefonszámon kérhető. 17. oldal Téma: Példaképeket keresünk. Beadási határidő: folyamatos. Beküldési cím: Pannon GSM Példakép Alapítvány, 2040 Budaörs, Baross u Téma: Veres Péter-díj A mai magyar falvak a mai Európában. Benyújtási határidő: június 30. Benyújtási cím: Balmazújváros Város Önkormányzata, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér / oldal Téma: Kárpát-medencei Rovásírásverseny. Jelentkezési határidő: április 30. Jelentkezési cím: Forrai Sándor Rovásíró Kör, 1163 Budapest, Sasvár u. 52., 1/ , 30/ oldal Téma: A Triumph diák-stylist csapatot keres! A pályázat II. fordulójának beadási határideje: május 31. Beadási cím: DUE, 1576 Budapest, Pf. 10., Lánci Viktória 1/ Téma: Ellentétek vonzásában c. irodalmi és képzőművészeti pályázat. Beküldési határidő: szeptember 1. Beküldési cím: Cserhát Művész Kör titkársága, 1162 Budapest, Dezsőfia u. 7. 1/ oldal Téma: Socrates/GRUNDTVIG Felnőttoktatás és alternatív tanulási módok. Pályázati határidő: folyamatosan, a kiutazást megelőzően legalább héttel. További információ: Tempus Közalapítvány/Socrates Nemzeti Iroda, 1134 Budapest, Váci út / oldal Téma: Segíthetek? MOL Tehetségtámogató program. Beadási határidő: április 21. További információk: 40/ oldal Téma: IFELORE Országos elsősegélynyújtó verseny. Jelentkezési határidő: április 10. Jelentkezési cím: Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete, 1475 Budapest, Pf. 25. Téma: A Közép-európai Brókerképző és Értékpapírpiaci Ismeretterjesztő Alapítvány pályázati felhívása. Beadási határidő: május 6. Beküldési cím: 1022 Budapest, Csopaki u. 6.,

19 34. oldal Téma: Vállalkozóképzési szakmai programok támogatása. Benyújtási határidő: a megpályázott továbbképzést megelőzően legalább 6 héttel, de legkésőbb április 30. Benyújtási cím: Vállalkozás 2000 Alapítvány, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/A. Melléklet Téma: Arion külföldi tanulmányutak oktatási szakértők számára. Beadási határidő: május 2. További információ: Tempus Közalapítvány/Socrates Nemzeti Iroda, 1134 Budapest, Váci út / Téma: Pályázati felhívás tanulmányi kiránduláson való részvételre. Beérkezési határidő: május 2. Beküldési cím: Oktatási Minisztérium Nemzeti Emlékezet Programiroda Erdély, 14 Budapest, Pf. 1., Válogatás a Pályázatfigyelő 2005/03. számának pályázati felhívásaiból: 17. oldal Téma: Űrkutatási témájú tudományos-fantasztikus diákírások. Beadási határidő: május 15. Beadási cím: Magyar Asztronautikai Társaság, Budapest II., Fő u. 6. I. em. 13., Téma: A Fizika Éve megünneplése. Jelentkezési határidő: május 31. Jelentkezési cím: Magyar Nukleáris Társaság titkársága, Szieberth Máté, BME NTI, 1521 Budapest, 21. oldal Téma: Phare CBC Magyarország Ausztria 2003 program. Beadási határidő: április 14. Beadási cím: VÁTI Kht. Soproni Képviselet, 9400 Sopron, Új u oldal Téma: Pályázati lehetőségek a nyelvoktatás fejlesztésére. Pályázati határidők: április 15., május 14. és július 15. További információ: Tempus Közalapítvány Világ-Nyelv Programiroda, 1134 Budapest, Váci út 37. 1/ , 24. oldal Téma: Segíthetek? MOL Tehetségtámogató program. Beadási határidő: április 21. További információk: 40/ Az Oktatási Minisztérium és az Esélyt a Tanulásra Közalapítvány pályázatának benyújtási határideje: április 29. A pályázat elérhetősége: Az Oktatási Minisztérium 3. Ifjúsági Bolyai Pályázatot hirdet. A pályázat beküldésének határideje: május 15. A pályázat elérhetősége:

20 Az Oktatási Minisztérium, a Történelemtanárok Egylete, a Raoul Wallenberg Egyesület és Alapítvány, valamint a B'nai B'rith Első Budapesti Páholy támogatásával két pályázatot hirdet az embermentéssel, valamint a magyar zsidóság és a holokauszt történetével kapcsolatosan középiskolás diákoknak és tanáraiknak. Beadási határidő: szeptember 15. A pályázat elérhetősége: Nem élhetünk FIZIKA nélkül c. rajz- és plakátpályázat általános és középiskolásoknak 2005, a Fizika Éve alkalmából az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és a Magyar Fizikushallgatók Egyesülete pályázatot hirdet Nem élhetünk FIZIKA nélkül címmel. A pályázóknak feladatuk bemutatni, hogy mindennapi életüket mennyiben befolyásolják az ismert fizikai törvények, kutatási eredmények, találmányok vagy, hogy milyen lenne a földi élet ezek nélkül. A kiírók a résztvevőkre bízzák, hogy hogyan tudják a fenti címet minél látványosabban, kifejezőbben megjeleníteni. A pályázat két kategóriában kerül meghirdetésre: A. Általános iskolában fizikát tanuló diákok részére: Az ő feladatuk a fenti témában, tetszőleges technikával (számítógéppel is) legalább A4-es méretben egy rajz elkészítése. B. Középiskolások részére: Az ő feladatuk a fenti témában tetszőleges technikával (számítógéppel is), legalább A3-as méretű plakát (melyen kép, rajz, ábra, szöveg stb. is helyet kaphat) készítése. A műveket egyetemi oktatókból, középiskolai tanárokból és egyetemi hallgatókból álló vegyes zsűri értékeli. A legjobbnak ítélt alkotásokat Budapesten, a Csodák Palotájában kiállítják, valamint díjazzák is. Díjazás: A kategória B kategória I Ft I Ft II Ft II Ft III. 000 Ft III Ft A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy egyes díjakat megosszon, illetve ne adjon ki, az alkotások minőségének függvényében. Beadási határidő mindkét kategória részére: szeptember 15. Az eredményhirdetésre várhatóan október közepén kerül sor. A pályaműveket kizárólag postai úton lehet eljuttatni. Cím: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány, 1/A. A küldeményre írják rá: Nem élhetünk FIZIKA nélkül. Egy pályázó több művet is beadhat, de azok külön-külön kerülnek elbírálásra. Bővebb információ kérhető a címen, illetve az 1/ es telefonszámon.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu www.hajdu-ped.sulinet.hu OM azonosító: 102-310 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0185-04

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/20 Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete alapján. augusztus 28-29-30. 30. 31.

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A 2016. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A B C 1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga 2. magyar nyelv és irodalom Középszintű érettségi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalom, magyar mint

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium. meghirdeti a 2014/2015.

A FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium. meghirdeti a 2014/2015. A FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium meghirdeti a 2014/2015. tanévben a "FÖLDTŐL AZ ASZTALIG" AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI PROJEKTVERSENYT

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK MÉRÉSI ÉRTÉKELÉSI TANFOLYAMOK Az FPPTI Mérési Értékelési Osztálya a 2007/08 as tanév első félévében az alábbi akkreditált tanfolyamokat tervezi indítani: A hozzáadott érték mit és miért mérünk? (Tudás,

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK

HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATA A TOVÁBBTANULÓK ÉS SZÜLEIK RÉSZLETES, PONTOS TÁJÉKOZTATÁSA. A BEKÜLDENDŐ DOKUMENTUMOK

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. TERVEZET! Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása 2006. november Tartalmi összefoglaló A 2006/2007. tanév rendjéről

Részletesebben

részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint

részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint Szerb Antal Gimnázium 1 Munkaterv 2011/ 2012. tanévre melléklete A munkaterv 1. sz. részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint 18. 9 00-12

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. és fax: 283-0624 283-0858 www.eotvos-szki.sulinet.hu Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye Versenyszabályzat A verseny kiírója: Eötvös

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HATODIK és NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓKNAK! A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2015/2016-os tanévre a HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A tanév munkarendje SZEPTEMBER

A tanév munkarendje SZEPTEMBER A tanév munkarendje 2016. SZEPTEMBER 01. csütörtök munkanap 1 Első tanítási nap 02. péntek munkanap 2 03. szombat pihenőnap 04. vasárnap pihenőnap 05. hétfő munkanap 3 Jelentkezési határidő az őszi érettségire

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 2017/2018. tanévre 6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0001 Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv, angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT)

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján 2008. augusztus 25. 9 óra: nevelőtestületi értekezlet - a tanév előkészítése

Részletesebben

Középiskolai felvételi eljárás tanév

Középiskolai felvételi eljárás tanév Középiskolai felvételi eljárás 2016-2017. tanév 1. Középiskolai felvételi eljárás Legfontosabb dátumok 2016.11.15. Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli vizsgát

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján (1) a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató : 2016. október 28-tól olvasható a következő linken: http://www.mig.hu/hu/felveteli/ (1)

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakközépiskola és Szakiskola OM 202971 Jogszabályi háttér: 229/2012.

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról 1. sz. melléklet (Jelentkezési lap)... Jelentkezési lap OKTV-re tantárgy kategória felkészítő tanár(ok)...... a tanuló aláírása a szülő (gondviselő) aláírása (Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre OM azonosító: 036391 Paks Dózsa György út 103. http://vakbottyangimnazium.hu Iskolánk felsőfokú tanulmányokra

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák!

MEGHÍVÓ. Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák! MEGHÍVÓ Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák! A Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központ tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a A jövő iskolája, a közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben