Enwis) NAKIR. IPARÁGI MEGOLDÁSOK Hulladékgazdálkodásra Környezet Irányításra. Integrált üzleti rendszer Microsoft Navision bázison

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Enwis) NAKIR. IPARÁGI MEGOLDÁSOK Hulladékgazdálkodásra Környezet Irányításra. Integrált üzleti rendszer Microsoft Navision bázison"

Átírás

1 Enwis) NAKIR IPARÁGI MEGOLDÁSOK Hulladékgazdálkodásra Környezet Irányításra Integrált üzleti rendszer Microsoft Navision bázison

2 Az Ön minõsített iparági megoldása Microsoft Navision alapon A Microsoft Business Solutions, a partnerek kompetenciáját nagymértékben támogatja. A Microsoft Business Solutions partnerek, a szakmájukban elismert szaktudással rendelkeznek és tudják, hogy ezen szakterületen milyen speciális funkciók szükségesek, egy vállalkozásnál fellépõ probléma megoldásához. Ezen együttmûködés eredménye, a Microsoft Navision bázison alapuló minõsített, iparági megoldások létrejötte: minõsített szoftverrendszerek, melyek a vállalkozás iparág specifikus üzleti folyamataihoz vannak illesztve Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. A Microsoft, a Microsoft Business Solutions, a Microsoft Navision, a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, illetve más országokban. Ezen dokumentumban megnevezett minden más cégnév és terméknév, a mindenkori jogosult v é d j e g y e l e h e t. A z e z e n dokumentumban fellelhetõ információk a Microsoft Business Solutions- Navision on alapulnak és szükség esetén minden elõzetes bejelentés nélkül módosíthatóak. A mindenkori jogosult - Microsoft Corporation, Tegos GmbH, MPC Szoftver Kft. - elõzetes írásbeli beleegyezése nélkül, ezen dokumentációkat sem részben, sem egészben nem szabad semmilyen formában és semmiféle eszközzel másolni vagy átadni. A kiadvány szerkesztõje semmiféle felelõsséget nem vállal ezen dokumentumban lévõ hibákért és mulasztásokért. Minden egyéb, nem részletezett jog fenntartva. A rendszer minõségének biztosítása érdekében, a Microsoft a partnerek kompetenciáját, a fejlesztésnél valamint az implementáláskor alkalmazott módszereit vizsgálja. Csak ezen vizsgálatokat kiálló iparági megoldások nevezhetõk minõsített iparági rendszereknek. Csak ezek vehetnek részt a Microsoft Business Solutions iparági programjában, és adnak biztonságot a beruházók számára. Az iparági megoldások teljes egészében a vállalkozás rendszereibe kerülnek integrálásra és azokat a Microsoft Business Solutions partnerek fejlesztik ki, forgalmazzák és gondozzák. Döntsön iparága nagyobb sikere mellett. Döntsön az itt bemutatott minõsített, iparági megoldás mellett. MPC Szoftver Kft 3394 Egerszalók, Ifjuság u. 15. Hungary Telefon: 30 / /

3 enwis) - az Iparági megoldás Hulladék feldolgozásra EGY BEIGAZOLÓDOTT MEGOLDÁS Az enwis), Navision bázison egy integrált komplett megoldást ad, a hulladék feldolgozó és újrahasznosító vállalkozások részére. Az enwis) -t a tegos GmbH 1998 tól kezdõdõen, a dortmundi és a rosenheimi telephelyeken fejlesztette ki. Az enwis) több mint 50 európai középméretû vállalkozásnál került bevezetésre, és jelenleg is kiválóan mûködik....egységesség Az enwis) teljes egészében a Microsoft Navision rendszerbe van integrálva és ez által, mint a hulladék feldolgozó és újrahasznosító vállalkozások egyetlen ERP-rendszere, a mérlegeléstõl a könyvelésig, a tárolástól a k ö l t s é g g a z d á l k o d á s i g e g y s é g e s adatstruktúrát alkalmaz. A rendszerben dolgozó munkatársak számára minden szükséges információ, minden idõben és aktuálisan rendelkezésre áll valamennyi modulban anélkül, hogy a kapcsolódási pontokat kezelni kellene, vagy adatokat több alkalommal kellene beadni. A jogok és feladatkörök kezelését, azaz hogy mely adatokat mely munkatárs tekintheti meg vagy dolgozhat vele, természetesen egy jól megalkotott jogosultsági rendszer szabályozza....az ÖN VÁLLALKOZÁSÁÉRT A Microsoft Navision és az enwis) jellemzõje a moduláris felépítés és az egész rendszer integrációja. Ezáltal egyrészrõl a hulladék feldolgozás minden üzleti -, és munkafolyamat egy rendszerben leképezhetõ, másrészrõl lehetséges a vállalkozás számára releváns modulok egyéni összeállítása. Ezáltal a felhasználó, a vállalata számára egy testre szabott megoldást kap. tegos gmbh hosszú évek tapasztalata, a hulladékfeldolgozás számára készült szoftverfejlesztésbe, egy bejáratott és bevált termék 50 magasan kvalifikált munkatárs a dortmundi és rosenheimi telephelyeken enwis) számos, kifejezetten a hulladék feldolgozó és újrahasznosító vállalkozások részére kifejlesztett funkció moduláris felépítés minden modul integrációja átjárható adatfolyam és munkafolyamat (Workflow), továbbá minden modulban egységes felhasználói felület minden üzleti folyamat, egy rendszerben van leképezve az operatív folyamatok közvetlen beépítése a könyvelésbe minden idõben, minden adat aktuális széleskörû kontrolling lehetõség 3

4 Legfontosabb funkciók Áttekintés MS-Navision alap modulok: Fõkönyv Befektetett eszközök Marketing Szállítók és beszerzés Vevõk és eladás enwis) modulok: Termelõk Hulladék feldolgozók Diszpozíció Telematika és járatterv Számlázás Szolgáltatások és árak Hulladékfajták Koncepciók és projektek Szerzõdéselemzés Hulladékkezelés és termelés Raktárak és tárolók Göngyölegkövetés Jármûpark Tárolóeszközök Mérlegelés Anyagelemzés Napi jelentések Üzemi naplók E-Business Workflow Management Iratkezelés/archiválás Adattárház KÖNYVELÉS A Microsoft Navision alapmoduljaival különösen a fõkönyv, a befektetett eszköz nyilvántartás, a marketing és az értékesítés feladatai, továbbá a személyi nyilvántartás végezhetõk el. Minden más üzleti folyamathoz az enwis) funkciókat rendel, melyek speciálisan a hulladék feldolgozás különlegességeire tekintettel vannak optimalizálva vagy külön erre a célra lettek kifejlesztve. AZ ÖN VÁLLALATA AZ enwis) -ben Minden, a vállalati folyamatok leképezéséhez szükséges fontos adat az enwis) -be behelyezhetõ. Tetszõleges számú leányvállalat, vagy összekapcsolt vállalkozások, üzemek, berendezések vagy raktár kezelhetõ. BESZERZÉS / ELADÁS / SZÁMLÁZÁS Természetesen az enwis) segítségével, a vevõkkel és szállítókkal való összes mûvelet elvégezhetõ. Az enwis) kezeli a számlázási adatokat, a szállítók, mint vevõk is megjelenhetnek és fordítva, valamint lehetõséget ad, a vevõ és szállító folyamatok egy megbízásba való összefoglalására. Minden szállítóhoz és vevõhöz, tetszés szerinti hivatkozási helyet, úgymint fióktelepet, raktárt, lerakatot, üzemudvart lehet rendelni. Az enwis) kényelmes rutint kínál a megrendelések gyors beviteléhez, a célzott árképzéshez és az egyes pozíciók százai vagy ezrei számára a gyûjtõ számlázáshoz. TELEMATIKA/DISZPOZÍCIÓ / JÁRMÛPARK Az enwis) Telematik-Modulja segítségével utakat és járatokat lehet tervezni, összeállítani, GPS-navigációs mûholdas követéssel folyamatosan figyelni, és a képernyõn megjeleníteni. Minden a hulladékkal kapcsolatos, jogszabályban elõírt kísérõpapír, illetve az azokhoz szükséges adatok, rádiókapcsolaton keresztül a jármûre továbbíthatóak és a jármûvön kinyomtathatóak. Az enwis) továbbá, minden idõben áttekintést nyújt a jármûpark kapacitásáról, valamint minden releváns jármûadatról (Pl.: esedékes karbantartási idõpont) és az azon dolgozó munkatársakról. 4

5 Hulladékfeldolgozás menü SZOLGÁLTATÁSOK Minden definiált szolgáltatás számlázható. Ezek, tetszés szerinti meghatározott hulladékfajtákkal, tárolóeszközökkel, speciális jármûvekkel, vagy bármivel, ami a felhasználó vagy a vállalkozás számára fontos, összekapcsolhatók. Az enwis) - ben, lehetõség van a teljesítmények árait, minden elképzelhetõ módon, a lehetséges árképzési kritériumok sokféleségétõl függõen, változtatni. HULLADÉK FAJTÁK ÉS ANALITIKA MODUL A hulladékfajtákat a hivatalos EWC katalógus szerint, vagy teljesen szabadon lehet definiálni. M i n d k e t t õ k o m b i n á l h a t ó e g y m á s s a l. A hulladékfajták-számlaterv segítségével áttekintést kap, minden tetszõleges hulladékfajtára vonatkozóan, egy meghatározott idõtartam alatt feldolgozott hulladékmennyiségrõl. A analitika modul segítségével, az egyes hulladékfajták és az egyes gyártási tételek pontos kémiai összetételét lehet megadni. TÁROLÓESZKÖZ A Tárolóeszköz Modul segítségével, a tárolóeszköz park kezelhetõ. Minden idõben áttekintést kaphatunk a szabad kapacitásokról és a vevõknél található tároló eszközökrõl. Itt rögzíthetjük a bérleti kondíciókat, valamint számolhatjuk és számlázhatjuk az esedékes bérleti díjakat. RAKTÁROZÁS ÉS TÁROLÁS Minden raktári bevét és kiadás már a megbízás rögzítésekor, illetve a bonyolítás során rögzítésre kerül. Az enwis) lehetõséget ad, a számlázott hulladék,- vagy nyersanyagmennyiség és a raktárba betett mennyiség közötti megkülönböztetésre. Tetszõleges mennyiségû raktározási hely jelölhetõ ki. Az enwis) -ben lehetõség van folyamatos, vagy meghatározott napokhoz kötött üzemgazdasági raktárértékelések végzésére. MÉRLEGELÉS BEÉPÍTÉSE A mérlegelés-modul segítségével, a mérlegelési helyek adatai elérhetõek. Lehetõség van, a készpénzes ügyfelek részére közvetlenül a mérlegelési bizonylat alapján, számlák készítésére. ADATTÁRHÁZ Az enwis) -nek van egy saját adattárház interface e, ami egy átfogó kontrollinghoz határtalan lehetõségeket nyújt. Termelõk Hulladék feldolgozók Diszpozíció Járatterv és telematika Számlázás Szolgáltatások Hulladék fajták Koncepciók és projektek Szerzõdéselemzések Göngyölegkövetés Eljárásmódok és termelés Raktárak és tárolók Cikkek Jármûpark Tárolóeszközök Mérlegelés Anyagelemzések Napi jelentések Üzemi naplók E-Business Workflow management Iratkezelés/arciválás Adattárház Szolgáltatások számlatervei Folyamattervek Szolgáltatások árainak áttekintése Dolgozó Sofõr Folyamat-nyilvántartás lapok Személyzet-nyilvántartás lapok Súgó 5

6 A NAKIR ÁLTAL LEFEDETT KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSITERÜLETEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁS CSOMAGOLÁSI ANYAGOK KEZELÉSE, TERMÉKDÍJKALKULÁCIÓ LÉGSZENNYEZÉSI ADATOK KEZELÉSE (PONTFORRÁSOK) VÍZSZENNYEZÉSI ADATOK KEZELÉSE TALAJSZENNYEZÉSI ADATOK KEZELÉSE A NAKIR elõnyeit 5 pontban lehet legrövidebben összefoglalni: 1. Naprakész törvényi megfelelés: a.a legújabb törvényi elõírások szerinti mûködés. b.bevallási területek: hulladékgazdálkodás, csomagolás, levegõvédelem, vízvédelem, talajvédelem. c.folyamatos törvényi követés. 2. Elektronikus adattárolás: a.rendszerezett, naprakész adathalmaz. b.generálható havi, negyedéves, éves vezetõi jelentések. c.generálható grafikus kimutatások. d.elõkalkuláció - tervezési lehetõség. 3. Minimális kézi adatbevitel: a.integrált mûködés a cég vállalatirányítási rendszerével. b.egyszeri adatfeltöltés. c.a mûködés folyamán csak a számítási mûveleteket is befolyásoló adatváltozásokat, illetve a törvényi változásokat kell átvezetni a rendszeren. d.csökkenõ adminisztráció -csökkenthetõ erõforrás igény. 4. XML alapú elektronikus bevallások: a.automatikusan generálható bevallások. b.a bevallások elektronikus úton történõ leadása legmodernebb, egységes technológia. c.a bevallás adatainak akár konszern szintû tovább feldolgozási lehetõsége is adott, mivel az összesítéseknek alapadatául szolgálhatnak a generált bevallás adatok. 5. Lehetõség visszamenõleges adatfeldolgozásra: A NAKIR rendszer azon gazdasági adatokra alapozza a környezetgazdálkodási információk képzését, melyek a használt vállalatirányítási rendszerbõl (pl.: SAP, MFG PRO, stb.) nem törölhetõk, ezért képes az elõzõ idõszak adatait feldolgozni, ami a bázisképzéshez nyújt lehetõséget, illetve év végi bevezetésnél az éves bevallást el lehet készíteni. ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK A 164/2003. (X. 18.) Kormány Rendelet értelmében a hulladékképzõdésrõl a cégeknek meghatározott formában bevallást kell készíteniük. A bevallás elkészítéséhez a cégeknek a hulladék keletkezésérõl nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás alapadatait általában vagy külön erre a célra szolgáló programokkal gyûjtik össze, vagy kézzel töltik fel az adatlapokat. A munka meglehetõsen idõigényes és sok benne az esetleges elem. Az általunk kínált megoldás a cégeknél használt információs rendszer adatainak felhasználásával készíti el a bevallásokat, integrált részévé teszi a hulladékgazdálkodást a vállalati információs rendszernek. A hulladékképzõdés jelentõs része a gyártási fõfolyamatban keletkezik, ezért a legnagyobb figyelmet a kidolgozás során erre a területre irányítottuk. A kidolgozott modell a karbantartás és az improduktív területek hulladékképzõdését is teljes mértékben le tudja képezni. 6

7 A HULLADÉKOK KELETKEZÉSÉNEK FOLYAMATAI A hulladékok jelentõs része a termelési fõfolyamatban keletkezik. Keletkeznek hulladékok a beszállított részegységek kicsomagolása, valamint a termeléssel összefüggõ illetve a termeléstõl független rezsianyag felhasználás során is. A késztermékek becsomagolásához használt csomagolóanyag mennyiségeket is nyilván kell tartani, mert bár itt nem keletkezik hulladék, szállítás esetén a csomagolóanyagokat díjfizetési kötelezettség terheli. A. Hulladékok keletkezése csomagolás során Csomagolási hulladékok keletkezése beszállítás során Csomagolási hulladékok keletkezése kiszállítás során B. Hulladékok keletkezése termelés során Közvetlen hulladékképzõdés a termelés során Általános hulladékok Veszélyes hulladékok Közvetett hulladékképzõdés a termelés során Általános hulladékok Veszélyes hulladékok C. Egyéb közvetett hulladékképzõdés Pl.: Kommunális hulladék A HULLADÉKKÉPZÕDÉS SZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJAI Sorrendben az ismertetésre kerülõ eljárások az egyszerûbbtõl a bonyolultabb felé haladnak. Az egyszerûbb eljárások természetesen nagyobb pontatlanságot tartalmaznak, a bonyolultabb eljárások viszont részletesebb alapadatokat igényelnek. A. Közvetlenül idõarányosítással a hulladékra vonatkoztatva A legegyszerûbb módszer. Az idõszak alatt elszállított hulladék mennyiségébõl egységnyi idõszakra vetítési alapot képzünk, és ebbõl arányosítással képezzük az idõszakra esõ hulladék mennyiségét. B. Idõarányosítással okozó cikkre vonatkoztatva Az idõszak alatt beérkezett illetve visszaszállított OKOZÓ[] cikkekhez, objektumokhoz egységnyi idõszakra vetítési alapot képzünk, valamint képzünk egy ARÁNY[] változót cikkenként és ezekbõl képezzük az idõszakra esõ hulladék mennyiségét. C. Késztermék darabszámra vonatkoztatva Az idõszak alatt az elkészült késztermék mennyiségébõl határozzuk meg a keletkezõ hulladékok mennyiségét. D. Alkatrész darabszámra vonatkoztatva Az idõszak alatt az elkészült alkatrészek, félkész termékek mennyiségébõl határozzuk meg a keletkezõ hulladékok mennyiségét. E. Alkatrész mûveletre vonatkoztatva Az idõszak alatt az elkészült alkatrészek, félkész termékek mûveleteibõl határozzuk meg a keletkezõ hulladékok mennyiségét. A mûvelet az adott vállalatirányítási rendszer gyártási moduljában az elemi egység, amelyhez többek között a gép, a gép mûködési módja (pl. fordulatszám, elõtolás, teljesítmény) és a mûveleti idõ hozzá van rendelve. A hulladékképzõdés ennek a három adatnak a függvénye. F. Alkatrész mûvelet visszajelentésre vonatkoztatva. Az elõzõ módszer továbbfejlesztése annyival, hogy nem a gyártási rendelés lezárása, hanem az egyes mûveletek visszajelentése alapján határozza meg a keletkezõ hulladék mennyiségét. KÖRNYEZETTANULMÁNY A MEGVALÓSÍTÁS ALAPJA Az ismertetett adatmodell alapján a hulladékképzõdés számítását lehetõvé tevõ módszerek közül az elõzetes helyzetfelmérés során állapítjuk meg, hogy melyik eljárást lehet alkalmazni. A környezettanulmány kiterjed a cégnél aktuálisan alkalmazott hulladékgazdálkodási rendszer vizsgálatára is. Ahol a hulladékbevallással kapcsolatos adatszolgáltatás alapadatait állapítják meg. 7

8 A NAKIR Az MPC szoftver Kft terméke Az Ön partnere az Az enwis) a Tegos GmbH terméke

Hulladékgazdálkodási rendszer

Hulladékgazdálkodási rendszer Hulladékgazdálkodási rendszer Hatékonyabb vállalatirányítás Diszpozíció Telematika és járatterv EWC kódok Diszpécserközpont Hulladékkezelés és termelés Iparági megoldás hulladékgazdálkodásra Az enwis)

Részletesebben

Agrárkereskedelmi és agrárintegrátor vállalatok számára

Agrárkereskedelmi és agrárintegrátor vállalatok számára IPARÁGI MEGOLDÁS Agrárkereskedelmi és agrárintegrátor vállalatok számára Microsoft Dynamics alapon 2 A Microsoft Dynamics NAV moduljai Pénzügy főkönyv vevők és követelések szállítók és kötelezettségek

Részletesebben

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI MEGOLDÁS Egyedi termékek gyártásával foglalkozó vállalatok számára. Microsoft Dynamics alapon

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI MEGOLDÁS Egyedi termékek gyártásával foglalkozó vállalatok számára. Microsoft Dynamics alapon Egyedi termékek gyártásával foglalkozó vállalatok számára Microsoft Dynamics alapon 2 A Microsoft Dynamics NAV moduljai Pénzügy főkönyv vevők és követelések szállítók és kötelezettségek tárgyi eszközök

Részletesebben

IPARÁGI MEGOLDÁS Élelmiszeripari gyártó és nagykereskedő cégek részére. Microsoft Dynamics alapon

IPARÁGI MEGOLDÁS Élelmiszeripari gyártó és nagykereskedő cégek részére. Microsoft Dynamics alapon IPARÁGI MEGOLDÁS Élelmiszeripari gyártó és nagykereskedő cégek részére Microsoft Dynamics alapon A Microsoft Dynamics NAV moduljai Pénzügy főkönyv vevők és követelések szállítók és kötelezettségek tárgyi

Részletesebben

Logisztika és szállítmányozás

Logisztika és szállítmányozás IPARÁGI MEGOLDÁS Logisztika és szállítmányozás Microsoft Dynamics alapokon 2 A Microsoft Dynamics moduljai Pénzügy fõkönyv értékesítés tárgyi eszköz beszerzés Disztribúció készletgazdálkodás raktárkezelés

Részletesebben

Logisztika és szállítmányozás

Logisztika és szállítmányozás IPARÁGI MEGOLDÁS Logisztika és szállítmányozás Microsoft Dynamics alapokon 2 A Microsoft Dynamics moduljai Pénzügy fõkönyv értékesítés tárgyi eszköz beszerzés Disztribúció készletgazdálkodás raktárkezelés

Részletesebben

IPARÁGI MEGOLDÁS Utazásszervezés Microsoft Dynamics AX alapokon

IPARÁGI MEGOLDÁS Utazásszervezés Microsoft Dynamics AX alapokon IPARÁGI MEGOLDÁS Utazásszervezés Microsoft Dynamics AX alapokon 2 A Microsoft Dynamics AX főbb funkciói Pénzügy könyvelés, pénzügyi jelentéskészítés pénzügyi elemzés tárgyi eszköz Kereskedelem értékesítés

Részletesebben

IPARÁGI MEGOLDÁS Vezetôi és Gazdálkodási rendszer Önkormányzatok számára Microsoft Dynamics alapon

IPARÁGI MEGOLDÁS Vezetôi és Gazdálkodási rendszer Önkormányzatok számára Microsoft Dynamics alapon IPARÁGI MEGOLDÁS Vezetôi és Gazdálkodási rendszer Önkormányzatok számára Microsoft Dynamics alapon 2 A Microsoft Dynamics NAV moduljai Pénzügy fôkönyv vevôk és követelések szállítók és kötelezettségek

Részletesebben

TRON. Integrált Vállalatirányítási Rendszer. Termékismertetõ

TRON. Integrált Vállalatirányítási Rendszer. Termékismertetõ TRON Integrált Vállalatirányítási Rendszer Termékismertetõ 2000 Bevezetés A mai felgyorsult, számítógépek által irányított gazdasági életben, tevékenységi körtõl függetlenül már a néhány fõt foglalkoztató

Részletesebben

Az SAP vállalatirányítási rendszer

Az SAP vállalatirányítási rendszer Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az SAP vállalatirányítási rendszer Az SAP EBP elektronikus beszerzést támogató rendszer bemutatása az E.ON Hungária Zrt. példáján keresztül Témavezető: Dr. Kárpáti Tibor

Részletesebben

Információs rendszerek

Információs rendszerek Készült a Phare HU0008-02 program támogatásával A felnőttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek javítása Salga Péter Készült a Phare HU0008-02-01-0007 számú Vállalkozások felhasználó-orientált

Részletesebben

Megvalósult SAP megoldás hulladékgazdálkodás főtevékenységű vállalatoknál

Megvalósult SAP megoldás hulladékgazdálkodás főtevékenységű vállalatoknál Megvalósult SAP megoldás hulladékgazdálkodás főtevékenységű vállalatoknál A Synergon által bevezetett SAP rendszer egy cégcsoport három vállalatánál váltotta fel a korábbi sziget-alkalmazásokat, és nyújt

Részletesebben

Navision Support Online

Navision Support Online A Dynamics NAV rendszer funkcionális leírása Egy sikeres üzlet mögött hatékony ügyviteli folyamatok állnak, ahol a megfelelő információk, megfelelő időben, a megfelelő személynél állnak rendelkezésre.

Részletesebben

KFKI ISYS. MFG/PRO eb2. Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT.

KFKI ISYS. MFG/PRO eb2. Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. KFKI ISYS MFG/PRO eb2 Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. B E V E Z E T Ô MFG/PRO integrált vállalatirányítási rendszer Az MFG/PRO integrált vállaltirányítási rendszer mûködésének

Részletesebben

OPS Vállalatirányítási Rendszer V 1.5

OPS Vállalatirányítási Rendszer V 1.5 OPS Vállalatirányítási Rendszer V 1.5 2/14 oldal OPS - Optimized Productivity System Nr:11082901 A bemutatása A cég 2000-ben alakult német-magyar tulajdonosi háttérrel azzal a céllal, hogy a német beszállítói

Részletesebben

Vállalatirányítás logikusan

Vállalatirányítás logikusan Vállalatirányítás logikusan Miért a legmegfelelőbb választás vállalata számára az elog? A kereskedelem, gyártás és logisztikai minden területét támogatja Távolról, a világ bármely pontjáról biztonságosan

Részletesebben

IPARÁGI MEGOLDÁS Kiadványterjesztésre Microsoft Dynamics alapon

IPARÁGI MEGOLDÁS Kiadványterjesztésre Microsoft Dynamics alapon IPARÁGI MEGOLDÁS Kiadványterjesztésre Microsoft Dynamics alapon A Microsoft Dynamics CRM moduljai Értékesítés Az üzleti lehetôségek Az értékesítési folyamatok Az értékesítési tervek optimalizálása Faxszolgáltatások

Részletesebben

BX FOOD (Élelmiszeripari gyártás)

BX FOOD (Élelmiszeripari gyártás) BX FOOD (Élelmiszeripari gyártás) Az SAP Business One élelmiszeripari megoldása Debrecen, 2013 október 4 VariaTech Consulting Kft GOP-131-10/B-2010-0031 "BX Food alkalmazási programcsomag fejlesztése a

Részletesebben

ENTERPRISE APPLICATIONS

ENTERPRISE APPLICATIONS QAD ENTERPRISE APPLICATIONS QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 1. oldal 2. oldal Ritkán állunk meg a mindennapi munka során, hogy átgondoljuk, honnan jöttünk és hová tartunk. Cégünk húszéves jubileuma azonban

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Dr. Holyinka Péter Vállalati információs rendszerek BMF NIK Budapest, 2001. augusztus 6. Kézirat gyanánt Tartalomjegyzék 1. Bevezetés, alapfogalmak 3. 2. A külső információs kapcsolatok 8. 3. Cikkek és

Részletesebben

ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER

ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER Verzió: 2.1.56 Felhasználói kézikönyv Kronos Trade Kft. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 12 KERESKEDELEM (SZÁMLÁZÁS)... 13 KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS... 14 GYÁRTÁS... 14 HÁZIPÉNZTÁR...

Részletesebben

Modulus ERP Integrált Vállalatirányítási rendszer

Modulus ERP Integrált Vállalatirányítási rendszer Modulus ERP Integrált Vállalatirányítási rendszer MODULUS KERETRENDSZER MODULUS FRAMEWORK ERP Mi az a MODULUS Vállalatirányítási Rendszer? A MODULUS Vállalatirányítási Rendszer egy modern, internetes technológiára

Részletesebben

Az Oracle ERP rendszer bevezetése egy multinacionális vállalatnál

Az Oracle ERP rendszer bevezetése egy multinacionális vállalatnál Debreceni Egyetem Informatika Kar Az Oracle ERP rendszer bevezetése egy multinacionális vállalatnál Témavezetők: Dr. Fazekas Gábor Egyetemi docens Zajdóné Kiss Ilona Külső konzulens Készítette: Fige Zoltán

Részletesebben

Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar

Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK A MAGYAR PÉKSÉG KFT. INFORMATIKAI RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA TDK dolgozat Konzulensek:

Részletesebben

A tökéletes megoldás kis- és középvállalkozások számára

A tökéletes megoldás kis- és középvállalkozások számára SzintezisERP MAX+ // p12-01 // cyan magenta yellow black Infor MAX+ Vállalatirányítási Rendszer A tökéletes megoldás kis- és középvállalkozások számára Áttekintés Vállalatirányítási Rendszer egyaránt sikeresen

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÜZLETI FOLYAMATOK FELMÉRÉSE A BAROMFIUDVAR 2002 KFT-NÉL.

Debreceni Egyetem Informatikai Kar BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÜZLETI FOLYAMATOK FELMÉRÉSE A BAROMFIUDVAR 2002 KFT-NÉL. Debreceni Egyetem Informatikai Kar SAP RENDSZER BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÜZLETI FOLYAMATOK FELMÉRÉSE A BAROMFIUDVAR 2002 KFT-NÉL Témavezető: Dr. Kárpáti Tibor Egyetemi adjunktus Külső konzulens: Kovács

Részletesebben

Microsoft Dynamics AX Globális megoldás

Microsoft Dynamics AX Globális megoldás Microsoft Dynamics AX Globális megoldás Merre akarja vezetni a vállalatát? A globális piac éles versenyében az alkalmazottak jelentősen hozzájárulhatnak a vállalat fejlődéséhez, az összetett üzleti kihívások

Részletesebben

ELO Business Logic Provider

ELO Business Logic Provider ELO Business Logic Provider Testreszabott ECM ECM-összeköttetés testreszabva Az ELO Business Logic Provider (BLP) modulja megkönnyíti a vállalati munkát. Segítségével az üzleti alkalmazások tökéletesen

Részletesebben

8 Tipikus 3-rétegű architektúra modell (? SSADM 3-séma modell, DBMS szabvány?)

8 Tipikus 3-rétegű architektúra modell (? SSADM 3-séma modell, DBMS szabvány?) 1 Informatika alkalmazási területei: 1. Bio-informatika 2. Térinformatika (Geo-informatika) 3. Mérnökinformatika 4. Orvos-informatika 5. Kormányzati, jogi közigazgatási informatika (e-kormányzat) 2 Gazdaságinformatika

Részletesebben

Részletes ismertetô. Értékesítés

Részletes ismertetô. Értékesítés Részletes ismertetô Értékesítés Pénzügy/Számvitel Projektmenedzsment Költség és Fedezetszámítás proalpha - Értékesítés A proalpha a siker záloga! A proalpha integrált teljes körû megoldást nyújt valamennyi

Részletesebben