Osztrák-Magyar Akció Alapítvány Éves Jelentés 2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Osztrák-Magyar Akció Alapítvány Éves Jelentés 2014"

Átírás

1 Osztrák-Magyar Akció Alapítvány Éves Jelentés 2014

2 Az első oldalon lévő fényképeket az OMAA által támogatott 85öu6 (Projektvezetők Dr. Gerhard Baumgartner Dr. Kovács Éva Judit: Die Träume der Grenzsoldaten, Dokumentationsprojekt Grenzwald Sopron-Kőszeg) beszámolójából vettük. TARTALOMJEGYZÉK Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány alapelvei 3 Támogatandó tevékenység 3 Cím, elérhetőség 3 1. A KURATÓRIUM TEVÉKENYSÉGE Az Alapítvány státusza Kuratórium tagjai A Felügyelő Bizottság Állandó meghívottak Az Ösztöndíjas Albizottság Az ügyvezetés és az iroda 7 2. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ A évi költségvetés Könyvvizsgálat A évi pénzügyi jelentés Projektek Ösztöndíjak Éves-, szemeszter- és kutatói ösztöndíjak 13 Magyar ösztöndíjasok 14 Osztrák ösztöndíjasok Rövid, 3 napos kutatói tartózkodások Nyári ösztöndíjak Magyarországon 18 Nyári Nyelvtanfolyam, Szombathely 18 Nyári nyelvtanfolyam, Budapest Nyári Nyelvtanfolyamok Ausztriában PhD hallgatóknak Működés, egyebek INFORMÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 20 Függelék 21

3 Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány alapelvei Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (továbbiakban: AKCIÓ, OMAA) olyan alapítvány, amely az ausztriai és magyarországi oktatási, kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködést támogatja. A közötti időszakban a 11. Vegyes Bizottsági ülés Munkaprogramja szerint Ausztria és Magyarország évente azonos összeggel biztosítja az OMAA működését. A Vegyes Bizottság évi októberi bécsi rendkívüli 12. ülésén az Akció és évi támogatását januártól visszamenően 32,4 mio HUF-ban határozta meg. Az akkor elfogadott Munkaprogram december 31-ig érvényes. A beadott pályázatokat az 5 osztrák és 5 magyar tagból álló kuratórium bírálja el. Az osztrák tagokat az osztrák Tudományos és Kutatási Minisztérium, a magyar tagokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevezi ki. Az AKCIÓ kétoldalú képzési és kutatási együttműködések létrejöttét szorgalmazza számos területen. Elsősorban olyan tevékenységeket finanszíroz, amelyek a fenti együttműködések létrejöttét szolgálják és egyéb anyagi forrásból támogatva kilátás van arra, hogy a program sikeresen folytatódik. A támogatás súlypontját olyan tevékenységek képezik, amelyek témája mindkét ország és azok történelmi gyökerei aktuális fejlődési vagy/és jövőbeni fejlődési folyamatait érintik és kétoldalú érdeklődésre tartanak számot. A célkitűzés keretében kétoldalú rendezvények (tanácskozások, workshopok, stb.), egyetemek és egyéb felsőfokú intézmények képzési tevékenysége is támogatható. A támogatott tevékenységi kör: közös kutatási, képzési és oktatási folyamatok bonyolítása csereprogram keretében, kapcsolatfelvétel, kölcsönös látogatások, közös kutatási, képzési és oktatási tevékenységek megvalósítása céljából, tudományos anyagok elkészítése céljából történő kutatási célú tartózkodás, ösztöndíjak. oktatási segédanyagok kiadása, publikációk, melyek az AKCIÓ támogatásával létrejött tevékenységről, eredményről tájékoztatnak, magyar és német nyelvű nyári nyelvtanfolyamok, nyári egyetemek, nyári szakmai tanfolyamok a tudományok területén, 2010 októbere óta az AKCIÓ projektjeibe szlovák és cseh partnerek is bevonhatók. A támogatás minden esetben a tudományos szakember utánpótlást helyezi előtérbe. Az alapítvány elnevezése: Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akcióprogram Alapítvány Alapítók: az Osztrák Tudományos és Kutatási Minisztérium és a magyar Oktatási Minisztérium Székhely: H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/c. Cím/ Postacím: H-1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16. Telefon/Telefax: (06-1) Internet: Bankszámlaszám: UniCredit Bank Zrt. Budapest Az Akció Alapítvány nyílt, önálló jogi személyiséggel rendelkező közhasznú alapítvány. Köszönet a támogatóknak: 3

4 1. A KURATÓRIUM TEVÉKENYSÉGE Az Alapítvány vezető szerve a Kuratórium, amelynek 5 osztrák és 5 magyar tagja van. A tagokat 3 évre a magyar emberi erőforrások minisztere és az osztrák tudományos és kutatási miniszter nevezi ki. A Kuratórium tagjai javaslatot tesznek az alapítóknak a Kuratórium tagjai közül a Kuratórium elnökének és alelnökének személyére, amelyeket az alapító nevez ki. A Kuratórium elnöke Prof. Dr. Szakály Sándor, alelnöke AL Dr. Christoph Ramoser Az Alapító Okirat A évi civil szervezetekre vonatkozó CLXXV/2011 törvény szerint az alapítvány közhasznú szervezet A Kuratórium tagjai 2014-ben: osztrák részről: AL Dr. Christoph Ramoser Prof. Dr. Werner Zollitsch Prof. Dr. Günter Grampp Prof. Dr. Elmar Bamberg Prof. Dr. Andrea Seidler alelnök, BMWFW (Osztrák Tudományos, Kutatási és Gazdasági Minisztérium) BOKU Wien TU Graz nyugalmazott rektor, egyetemi tanár Universität Wien magyar részről: Prof. Dr. Szakály Sándor Prof. Dr. Kocziszky György Dr. Pálffy Géza DSc Dr. Szabó Dezső Prof. Dr. Vajta László a kuratórium elnöke, VERITAS Történetkutató Intézet, főigazgató Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet, intézetigazgató MTA Történettudományi Intézete Balassi Intézet, Budapest, nemzetközi igazgató Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar, dékán 4

5 A kuratórium évi döntéseinek rövid összefoglalása A kuratórium 2014-ben két ülésen döntött a beérkezett pályázatokról: 1. ülés: április 25. Budapest 2. ülés: november 28. Bécs Minden pályázat elektronikus úton és 1 pld. nyomtatott formában kerülhet beadásra. A döntésről a pályázók értesítése német és magyar nyelven elektronikus úton is, a támogatási szerződés pedig postai úton, papírformában is megküldésre és dokumentálásra kerül. A kuratórium a novemberi ülésén döntött a évi pályázati kiírásról. A magyar pályázók ausztriai rövid ösztöndíjas tartózkodási költségei tekintetében változatlanul érvényben marad az a döntés, hogy ezeket a budapesti ügyvezetés utalja át a magyar résztvevőknek. A költségszámítás módja a projektkérelem adatlapon ezen adminisztratív változás miatt megváltozott. A támogatásra jogosultak körének meghatározásánál a kuratórium egységesen azt az álláspontot képviselte, hogy Magyarországon a 36 állami felsőoktatási intézmény, ill. azok hallgatói, osztrák részről pedig a 21 állami egyetem és 17 szakfőiskola nyújthat be pályázatot. A támogatásra jogosult intézmények listája az OMAA honlapján megtalálható. Ösztöndíjas kérelmet nappali tagozatos hallgatók 6 lezárt sikeres félévet követően adhatnak be. Az Európai Unió hallgatói ausztriai vagy magyarországi pályázatra jogosult egyetemen elvégzett 4 szemeszter igazolása alapján pályázhatnak az elektronikus pályázati rendszeren keresztül: A pályázatra nem jogosult, nem állami felsőoktatási intézmények a pályázó országában partnerkérelmezőként jelenhetnek meg. A Kuratórium tudomásul vette Dr. Christoph Ramoser tájékoztatását arról, hogy ausztriai választások eredményeképpen az osztrák minisztérium struktúrája is változik, amely magával vonhatja a támogatások jellegét, ezáltal megváltozik az ösztöndíjas kiírás is. A kuratórium novemberi, bécsi ülése alkalmából Prof. Szakály Sándor javaslatára két osztrák kuratóriumi tag, Prof. Elmar Bamberg a kuratóriumban 2008 óta és Prof. Werner Zollitsch a kuratóriumban 2006 óta végzett tevékenységéért a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett elismerésben részesült, melynek átadására Bécsben a Magyar Nagykövetségen ünnepélyes keretek között került sor. Dr. Szabó Dezső kuratóriumi tag méltatta a két kitűntetett munkáját. A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett átadásán (balról jobbra Prof. Bamberg, Dr. Gábor Hajas, követségi ügyvivő és Dr. Dezső Szabó). A képet a Nagykövetség bocsátotta rendelkezésre. 5

6 A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett átadásán, (balról jobbra Prof. Dr. Werner Zollitsch, Dr. Gábor Hajas, követségi ügyvivő és Dr. Dezső Szabó) A képet a Nagykövetség bocsátotta rendelkezésre. A kuratórium megtárgyalta az ösztöndíjas támogatás keretében a nyári nyelvtanfolyami részvétel kérdését is, és a évben továbbra is biztosítja ezt a pályázati lehetőséget PhD hallgatóknak. A nyelvtanfolyamon részt vevő ösztöndíjasok számának meghatározása az éves költségvetés jóváhagyása után ill. a pályázatok beérkezését követően történt meg. A Kuratórium az ösztöndíjas kérelmek beadásának határidejét úgy a magyar mint osztrák hallgatókra vonatkozóan egységesen döntötte el. A beadási határidők március 15, május 15, október 30, december 15 voltak. Fenti döntések nyilvánosságra hozataláért és ezeknek a és oldalon történő átvezetéséért az ügyvezető felelős. Az OMAA magyar könyvvizsgálatát a KPMG partnere Dr. Eperjesi Ferenc végezte. A magyar jelentést, amely március 31-én készült el, valamint a Prof. Heinrich Stremitzer és Dr. Ferenc Eperjesi által május 15-én aláírt közös osztrák-magyar könyvvizsgálati jelentést és a évi OMAA közhasznúsági jelentést, ill. az éves tevékenységről elkészített beszámolókat a kuratórium elfogadta. Az alapítóknak a Jelentéseket megküldtük. Az OMAA-nál az EMMI 2014-ben is elvégezte a támogatás felhasználásáról szóló vizsgálatot, ennek eredményes lezárta feltétele volt az éves támogatás utalásának A Felügyelő Bizottság tagjai 2014-ben: A felügyelő bizottság osztrák tagja: Mag. Robert Mitsch és Dr. Peter Sommer A felügyelő bizottság magyar tagja: Prof. Dr. Komlósi László Imre BMWFW PTE, rektor helyettes 1.4. Állandó meghívottak: Dr. Susanne Bachfischer Dr. Szabó Csaba Osztrák Kulturális Fórum igazgatója, Budapest a Collegium Hungaricum h. igazgatója, Bécs 6

7 1.5. Az Ösztöndíjas Albizottság Az ösztöndíjas kérelmek körültekintő elbírálása céljából a kuratórium ösztöndíjas albizottságot nevezett ki. Az Ösztöndíjas Albizottság az elmúlt évben két ülést tartott. Az ülések keretében javaslatot terjesztett elő a kuratóriumnak az új ösztöndíjas kiírásról, rendkívüli ülésen döntött a nyári nyelvtanfolyami pályázatokról és döntött a kuratórium által meghatározott elvek alapján a beadott egyéb ösztöndíjas pályázatokról ben az Ösztöndíjas Albizottság tagjai: osztrák részről: és magyar részről: AL Dr. Christoph Ramoser, BMWFW Prof. Dr. Günter Grampp, TU Graz Prof. Dr. Szakály Sándor, a Kuratórium elnöke Dr. Pálffy Géza, DSc, MTA TTI Az Ösztöndíjas Albizottság ülései 2014-ben: 1. ülés: április 25. Budapest 2. ülés: november 28. Bécs Az OMAA ösztöndíjas pályázatai kizárólag a online rendszeren keresztül kerülnek beadásra és elbírálásra. Az OMAA ösztöndíjakkal kapcsolatos teendőit, az osztrák portált és adatbázist az ügyvezető kezeli Az ügyvezetés és az iroda Az alapítvány irodája Magyarországon, Budapesten működik, a TIT Bródy Sándor utca 16. sz. alatti épületében a TIT Szövetségi irodával megkötött határozatlan idejű bérleti szerződés szerint. Ausztriában az AKCIÓ-val kapcsolatos ügyeket az OeAD GmbH-ICM irodában Mag. Michael Schedl referens részfeladatként segíti, aki a kuratórium ülésein meghívott vendégként részt vesz. Az AKCIÓ ügyvezető igazgatója Schnaider Ágnes, az irodában Varga Judit pénzügyi referens segítette a munkát. Varga Judit és Schnaider Ágnes részt vettek az OeAD GmbH meghívására a Bécsben megrendezett 24. külügyi napon. Az alapítványnak a magyar jogszabályi változások miatti Törvényszéki bejegyzésével kapcsolatos kötelező teendőket az alapítványi iroda közreműködésével a magyar alapító látta el. Az iroda a feladatait 2014-ben is a Kuratórium döntése szerint végezte. Ezek közül néhány: az osztrák és magyar felsőoktatás tájékoztatása, kapcsolattartás a kuratórium döntéshozó tevékenységének előkészítése, segítése; folyamatos tájékoztató tanácsadás a projektek beadásához; pályázati űrlapok kezelése; projektkérelmek fogadása; feldolgozása, a pályázók értesítése; Támogatási Szerződésekkel kapcsolatos teendők bonyolítása; a beszámolók kezelése; a HUF-támogatás utalása és a teljes támogatás elszámolása Budapesten; aktuális, évközi pénzügyi jelentés elkészítése Euro és HUF összegekről minden kuratóriumi ülésre; osztrák és magyar ösztöndíjasok tájékoztatása, tanácsadás, ösztöndíjas pályázatok fogadása, feldolgozása az Ösztöndíjas Albizottság munkájának előkészítése, értesítések, beszámolók; elszámolások a BMWFW megbízásából és a kuratórium jóváhagyásával az Andrássy Gyula Németnyelvű Egyetemnek osztrák részről jóváhagyott éves Euro összegű támogatás és a MES doktori iskolájának szánt osztrák Euro összegű hozzájárulás pénzügyi kezelése, ülések, meghallgatások szervezése. Ezeken túlmenően az irodára nézve a kuratórium Szervezeti és Működési Szabályzata és az Alapítói Okiratban foglaltak az irányadóak. 7

8 2. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ A évi költségvetés jóváhagyása során a kuratórium az HUF összegű magyar támogatásból indult ki, az osztrák fél ugyanekkora összeggel járult hozzá a költségvetéshez, így 2014-ben eurós osztrák támogatásból gazdálkodott az alapítvány. A évi magyar támogatási összeg beérkezéséig, az alapítványi működés folyamatosságának biztosítása érdekében az osztrák fél a 2010/11. évi maradványösszegből az utolsó 3. részletet, ,76 Euro-t utalt át az alapítványnak előlegként, a szervezeti és tartalmi munka folyamatosságának biztosítása végett. A magyar alapítótól a támogatási összeg utalása a következő módon történt az alapítvány számlájára: május 22-én Ft június 26-án Ft augusztus 27-én Ft 2.1. A évi jóváhagyott költségvetés: Az éves költségvetésről a Kuratórium az alábbiak szerint döntött: Támogatott terület Arány Kooperációs projektek: 50% Ösztöndíjak és nyári nyelvtanfolyamok: 40% Működés és egyéb: 10% 2.2. A évi magyar könyvvizsgálat és a évi közös könyvvizsgálati jelentés A évi könyvvizsgálatot a kuratórium megbízásából Dr. Eperjesi Ferenc, KPMG partner végezte, a jelentés március 31-én készült el. A közös osztrák-magyar könyvvizsgálatot Prof. Heinrich Stremitzer és Dr. Eperjesi Ferenc végezték el Bécsben és Budapesten. A közös könyvvizsgálati jelentést a kuratórium a novemberi ülésén elfogadta és ezzel mentesítette az ügyvezetést. A kuratórium egyúttal Prof. Heinrich Stremitzert és Dr. Eperjesi Ferencet bízta meg a évi könyvvizsgálati jelentés elkészítésével is A évi pénzügyi jelentés Projektek 2014-ben összesen 35 projektpályázat került elbírálásra, ebből 24-et támogatott a Kuratórium ( ülés). A 24 projektre a kuratórium HUF és EUR összegeket hagyott jóvá. 8

9 A 2014-ben jóváhagyott együttműködési projektek Pályázó Projektpartner A projekt címe Támogatás Forintban Dr. GIRICZ Zoltán Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar Dr. Peter HOLZER Medizinische Universität Graz Dr. ENYEDY Éva Anna Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Dr. Josef ETZINGER Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Meteorologie Dr. HORVÁTH Gergely ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Dr. WÉBER Mária Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Dr. Arnold NIEBISCH Universität Wien, Institut für Germanistik Dr. BERKE Gyula Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Dr. KELLER Márkus MTA-ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport Dr. GUTTMAN András MTA-PE Transzlációs Glikomika Kutatócsoport Dr. HORNYÁK István Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutatóés Humán Élettani Intézet Dr. LANG György Semmelweis Egyetem, Mellkassebészeti Klinika Dr. Mariann GYÖNGYÖSI Medizinische Universität Wien Dr. GYIRES Klára Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Dr. Christian KOWOL Universität Wien, Institut für Anorganische Chemie Dr. SZALAI Sándor Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Dr. Wolfgang FISCHER Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Geographie und Raumforschung Dr. Timothy RIESE Universität Wien, Institut für EVSL Dr. KELEMEN Pál ELTE BTK, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Dr. Franz MARHOLD Wirtschaftsuniversität Wien Dr. Philipp THER Universität Wien, Institut für Osteuropäische Geschichte Dr. Herbert LINDNER Medizinische Universität Innsbruck, Biocenter Dr. Stefan NEHRER Donau-Universität Krems, Zentrum für Regenerative Medizin und Orthopädie Dr. Walter KLEPETKO Medizinische Universität Wien, Klinische Abteilung für Thoraxchirurgie Támogatás Euróban Autophagie in der Kardioprotektion α2- Adrenozeptoren und Imidazolin I1-Rezeptoren in NSARinduzierten Dünnarm-Ulzera Novel Anticancer Thiosemicarbazone Compounds: Development and Characterization Erstellung eines Skriptums Agrarklimatologie unter Berücksichtigung regionaler Aspekte Geographische Studentenexkursion in Österreich und Ungarn natürliche Potenziale für Bergbau und Regionalentwicklung Terminographisches Wörterbuch für Militär- und Verwaltungsfachsprache Das Aufschreibesystem erster Weltkrieg Bedeutung, Anwendung und Auslegung der Grundrechtecharta der EU im Arbeits- und Sozialrecht Krisen, Staat und Gesellschaft. Lösungsversuche und Transformationen in Österreich und Ungarn im Jh Erstellung von Modellen zur Kopplung von Kapillarelektrophorese mit Massenspektrometrie mittels Elektrospray-Ionisation (CE-ESI-MS) und deren experimentelle Evaluierung Zellbasierende Therapien für die Knochenregeneration Die Rolle von Adrenomedullin im malignen Pleuramesotheliom

10 Dr. BUJDOSÓ Géza Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Dr. PATZIGER Miklós Budapesti Műszaki és Gazdaság-tudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar Dr. CSOMÓS Petra MTA-ELTE Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoport Dr. DEÁK-KÖVÉR Szilvia MTA-ELTE Geológiai Kutatócsoport Dr. Hermann KLUG Paris-Lodron-Universität Salzburg, IFFB Geoinformatik Dr. MARÓTI György Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Dr. EPLÉNYI Anna Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar Dr. SONNEVEND Pál ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Dr. SASS Valéria Magyar Képzőművészeti Egyetem, Doktori Iskola Dr. BAKUCS Lajos Zoltán MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Dr. OROSZ Magdolna ELTE BTK Germanisztikai Intézet Dr. BALOGH László Levente Debreceni Egyetem (X) lemondta utólag Dr. Margit LAIMER Universität für Bodenkultur, Institut für Angewandte Mikrobiologie Dr. Jörg KRAMPE Technische Universität Wien, Institut für Wassergüte, Ressource-management und Abfallwirtschaft Dr. Hermann MENA Universität Innsbruck, Mathematisches Institut Dr. Bernhard FÜGENSCHUH Universität Innsbruck, Institut für Geologie und Paläontologie Dr. CZIGÁNY Szabolcs Pécsi Tudományegyetem TTK, Földrajzi Intézet Dr. Felix BREITENECKER Technische Universität Wien, Institut für Analysis und Scientific Computing Dr. Erwin FROHMANN Universität für Bodenkultur, Institut für Landschaftsarchitektur Dr. Armin STOLZ Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Österreichisches, Europäisches und Vergleichendes Öffentliches Recht Dr. Yair Martin GUTTMANN Akademie der Bildenden Künste Wien BÉKÉSI Dániel Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Volkswirtschaftspolitik und Industrieökonomik Dr. Siegfried MATTL Universität Wien, Institut für Zeitgeschichte Dr. Heidemarie UHL Österreichische Akademie der Wissenschaften Bestimmung der Allergene der wenigen Walnußsorten Betriebsoptimierung von Kläranlagen (X) Kontrollierbarkeit der linearisierten Flachwassergleichungen Geologische Feldübungen der Geologiestudenten in Westösterreich Interdisziplinäre Ausbildung auf Basis von computergestützter hydrologischer Modellierung und praxisnaher Anwendung von Umweltsensorik Entwicklung mathematischer Kompetenztrainigsmodule mit E- Learning Unterstützung Methode und Praxis über historische Gartenpflege und Gartenrevitalisierung in/um Wien DIKAIOSYNE Sommerschule zum vergleichenden Verfassungsrecht mit Bezügen zum Recht der Europäischen Union noch ehe die Blätter fallen junge österreichische und ungarische Künstler reflektieren auf das Thema 100 Jahre Ausbruch I. Weltkrieg. Ausstellungen Wien-Budapest, Herbst Die Wirkung der Finanzkrise auf die Struktur der Nahrungsaufnahme in Österreich und Ungarn Publikation des Bandes Kulturmanöver. Das k.u.k. Kriegspressequartier und die Mobilisierung der Kultur Opfernarrative in der Vergangenheit und in der Gegenwart (Publikation) Jóváhagyott összegek összesen: HUF és

11 A projektpályázatok megoszlása a tudományágak között 2014-ben Tudományterület Projektek Megpályázott Jóváhagyott Jóváhagyott projektek Száma % Euróösszeg HUF-összeg Euróösszeg HUF-összeg Száma % Természettudományok 9 25,71% ,00% Műszaki tudományok 4 11,43% ,00% Orvostudományok 5 14,29% ,00% Agrártudományok 5 14,29% ,00% Társadalomtudományok 6 17,14% ,00% Bölcsészettudományok 5 14,29% ,00% Művészetek 1 2,86% ,00% Összesen ,00% ,00% ebből magyar: 30 ebből magyar: 20 osztrák: 5 osztrák: 4 11

12 Megpályázott és jóváhagyott projektek megoszlása szakterületek szerint Ft-ban Megpályázott és jóváhagyott projektek megoszlása szakterületek szerint euróban Természet. tud. Műszaki tud. Orvostud. Agrártud. Társad. tud. Bölcsész. tud. Művészetek Megpályázott Jóváhagyott Természet. tud. Műszaki tud. Orvostud. Agrártud. Társad. tud. Bölcsész. tud. Művészetek Megpályázott Jóváhagyott Jóváhagyott projektpályázatok megoszlása szakterületek szerint 2014-ben 50% 40% 30% 26% 20% 12% 14% 14% 17% 14% 10% 3% 0% 12

13 Ösztöndíjak Éves-, szemeszter- és kutatói ösztöndíjak Az AKCIÓ Alapítványhoz 2014-ben 46 ösztöndíj-pályázatot nyújtottak be magyar részről. Az AKCIÓ Ösztöndíjas Albizottsága összesen 37 magyar pályázó 79 ösztöndíjas hónappal való támogatására terjesztett elő javaslatot a Kuratóriumnak. Döntése során a kuratórium prioritást biztosított a PhD-hallgatóknak és a kutatóknak évi ösztöndíjak megoszlása 2014 Ösztöndíjas pályázók/fő Jóváhagyott pályázók/fő Jóváhagyott ösztöndíjas hónap Éves ösztöndíjak Magyar részről Osztrák részről Rövid, 3 napos tartózkodások Magyar részről Osztrák részről Nyári ösztöndíjak Magyar részről Nyári ausztriai nyelvtanfolyam Osztrák részről Debreceni nyári nyelvtanfolyam Jóváhagyott magyar (éves) ösztöndíjasok megoszlása INTÉZMÉNYEK szerint 2014-ben Egyetem/Főiskola Ösztöndíjasok száma (fő) Jóváhagyott hónapok Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) 1 4 Budapesti Műszaki és Gazdaságtud. Egyetem (BME) 1 4 Debreceni Egyetem (DE) 2 5 Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Károli Gáspár Református Egyetem (KGRE) 1 1 Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 1 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) 1 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME) 4 4 Pannon Egyetem (PE) 1 2 Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) 2 5 Semmelweis Egyetem (SE) 5 17 Szent István Tudományegyetem (SZIE) 3 6 Összesen: 37 fő 79 hónap 13

14 MAGYAR ÖSZTÖNDÍJASOK 2014 (éves ösztöndíjak) Név Szakterület Intézmény MO Fogadóintézmény Hónap 1. Ugry Bálint Philol. ELTE Uni Wien+ Öst. Saatsarchiv 3 2. Kökényesi Zsolt Philol. ELTE Uni Wien 3 3. Szabados János Philol. SZTE Uni Salzburg 4 4. Péter Szabina Philol. DE Uni Wien 4 5. Szabó Szidonia Eszter Philol. PPKE Uni Wien 4 6. Zakariás Emese Philol. ELTE Uni Wien 4 7. Kádár Zsófia Kára Philol. ELTE Uni Wien 4 8. Páll Evelin Philol. ELTE Uni Wien 2 9. Király Bodnár Tibor GESELLSCH. WISS. ELTE Uni Wien Komjáti Balázs Naturw. BME TU Graz Urai Ákos Naturw. SE TU Graz Tanos Péter Naturw. PE TU Wien dr. Kriston Renáta Philol. KGRE Uni Wien Eva Balogh AGR SZIE Vetmeduni Wien Cziráki Zsuzsanna Philol. SZTE Öst. Staatsarchiv Peter Szűcs AGR NYME Uni Wien Sandor Sajó Philol. ELTE Uni Wien Zsuzsa Bognár Philol. PPKE Uni Wien Dobai Adrienn MED SE Meduni Wien Anna Varga Jani + 5 nap osztrák partner Philol. ELTE Uni Wien 1 tartózkodása 21. David Ligeti Philol. ELTE Uni Wien Vargyas Anna Philol. ELTE Uni Wien + Öst. Natbibl Billecz Ágnes Júlia MED SE MedUni Wien Bogdán Dóra MED SE MedUni Wien Parrag Viktória TECH BCE BOKU Perge Gabriella Philol. ELTE Uni Wien Szilvia Török MED SE Meduni Wien Dr. Czibula Katalin Philol. ELTE Öst. Natbibliothek Dr. Simon Attila Philol. DE Uni Wien Dr. Takács Dóra Philol. NYME Uni Wien Dr. Marti Tibor Philol. MTA Uni Salzburg Dr. Egyed Krisztián GESELLSCH. WISS. NYME FH Burgenland Dr. Lakatos Péter GESELLSCH. WISS. NKE Uni Wien Dr. Zsuzsanna M. Lengyel Philol. ELTE Uni Wien Dr. Péteri Attila Philol. ELTE Uni Wien Dr. Tóth Ferenc Philol. NYME Uni Wien Horváth Dóra Philol. ELTE Uni Wien

15 Magyar ösztöndíjasok (fő) megoszlása küldő intézmények szerint 1 1 BCE BME 2 DE 15 ELTE KGRE MTA NKE 4 NYME 1 PE 2 PPKE 5 SE 3 SZIE 25 Magyar ösztöndíjasok (fő) megoszlása fogadó intézmények szerint Meduni. Wien TU Wien TU Graz Uni. Salzburg Uni. Wien Vetmeduni Wien 1 1 BOKU 3 Egyéb 70% 60% 50% 40% 30% Magyar ösztöndíjasok tudományágak szerinti megoszlása 65% 20% 10% 0% 11% 8% 8% 5% 3% 0% 0% Agrártud. Társadalomtud. Művészetek Orvostud. Természettud. Bölcsészettud. Műszaki tud. Hittudomány 15

16 OSZTRÁK ÖSZTÖNDÍJASOK MAGYARORSZÁGON 2014 Éves ösztöndíjak Magyarországon Név Intézmény Fogadó intézmény Hónap 1. Timea Németh Uni Wien PTE Katharina Gruber Uni Klagenfurt ELTE Huszti Dávid Uni Graz ELTE 9 23 hónap Debreceni Nyári Nyelvtanfolyam osztrák ösztöndíjas résztvevői 2014-ben Név Intézmény 1. Claudia Stubler Uni Wien 2. Sandra Viczek Uni Wien 3. Daniela Haarmann Uni Wien 4. Andreas Lőrincz WU Wien 5. Milutin Bjelic Uni Leoben 6. Markus Groß TU Wien Rövid, 3 napos kutatói tartózkodások Rövid, magyar tartózkodások Ausztriában 2014 Név Fogadó intézmény Szakterület 1. Répásiné dr. Veszprémi Bernadett Uni Wien TECH 2. Mezei Zoltán BOKU AGR 3. Bara Péter ÖAW Philol. 4. Borsos Lilla Lőrinc Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 5. Bögös Loránd Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 6. Brzózka Marek Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 7. Fajgerné Dudás Júlia Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 8. Fischer Judit Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 9. Haász Katalin Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 10. Hecker Péter Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 11. Jakatics-Szabó Veronika Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 12. Kelemen Zeno Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 13. Laczko Julianna Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 14. Lenard Anna Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 15. Mayer Éva Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 16. Nemere Réka Beatrix Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 17. Pettendi Szabó Péter Universität für angewandte Kunst Wien Kunst 18. Sipos Levente Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 19. Surányi Nora Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 16

17 20. Szelley Dovzsenko Lellé Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 21. Szemző Zsófia Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 22. Szíj Kamilla Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 23. Szilágyi Kornél Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 24. Szolnoki József Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 25. Vándor Csaba Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 26. Dr. Méhes Leonóra Meduni Wien MED 27. Dr Erős Vilmos Uni Wien Philol. 28. Nagy Anita Dr. Uni Wien GESELLSCH. WISS. 29. Horváth Dóra Öst. Staatsarchiv Philol. 30. Czoboly Gergely Uni Wien GESELLSCH. WISS. 31. Kaprinyák Tünde FAO/IAEA Seibersdorf AGR 32. Szabados János Uni Wien Philol. 33. Dr. Cziráki Zsuzsanna Öst. Staatsarchiv Philol. 34. dr. Pallagi Mária Uni Wien Philol. 35. Dr. Czinege Szilvia Öst. Staatsarchiv Philol. 36. Dr. Mezei Péter Uni Wien GESELLSCH. WISS. 37. Dr. Tóth Iván Uni Wien Philol. 38. dr. Huber Agnes Uni Wien Philol. 39. Dr. Anton Pershin Uni Wien Naturw. 40. Dr. Kerekes Gábor Öst Natbibliothek Philol. 41. Dr. Árva Zsuzsanna Uni Wien GESELLSCH. WISS. 42. Dr. Márta Müller Öst Natbibliothek Philol. 43. Dr. Zsuzsanna Lurcza Uni Wien Philol. 44. Dr. Lengyel Zsuzsanna Uni Wien + Natbibl. Philol. 45. Molnár Ákos BM.I Sicherheitsakademie Wiener Neustadt GESELLSCH. WISS. 46. Dr. Márkus Éva Uni Wien +ÖAW Philol. 47. Dr. Mikonya György Uni Wien Philol. 48. Varga Bálint Uni Wien Philol. 49. Laszló D. Törő Öst.Natbibl.+Staatsarchiv Philol. 50. Jakus Enikő Uni Wien Philol. 51. Dr. Gaál István Uni Graz Naturw. 52. Sörös Borbála Haus_hof-und Staatsarchiv Wien Philol. Rövid, ausztriai kutatói tartózkodások tudományágak szerinti megoszlása 50% 40% 42% 36% 30% 20% 10% 0% 4% 10% 2% 4% 2% 0% 17

18 Nyári ösztöndíjak Magyarországon A Kuratórium örömmel és köszönettel vette Dr. Ramoser alelnök bejelentését, mely szerint a BMWFW a pénzügyi nehézségekre való tekintettel külön keretből fedezi a magyarországi nyelvtanfolyamok költségeit, és a benyújtott 88öu20 és 86öu21 jóváhagyott projektkérelmek alapján Euro összeget utalt át az alapítványnak, mellyel októberében elszámoltunk. Osztrák magyar nyári nyelvtanfolyam Szombathely 2014, 88öu21 A tanfolyam 23. alkalommal került megrendezésre, és 11. alkalommal Szombathelyen. Az Alapítvány ill. a BMWFW a tanfolyamot, melyet magyar részről Prof. Dr. Molnár Katalin, osztrák részről Prof. Andrea Seidler vezetett HUF és 6200 összeggel támogatta. Időpont: 2014.július 06-. július 25.. Résztvevők: 24 magyar és 24 osztrák hallgató A tanfolyam saját újságban tudósít a tanfolyamról. Osztrák-magyar nyári nyelvtanfolyam 2014 Budapest, 88öu20 A tanfolyam 13. alkalommal került megszervezésre. Az alapítvány ill. a BMWFW a tanfolyamot, melyet magyar részről Prof. Szili Katalin, osztrák részről Mag. Georg Pehm vezetett HUF és 2013 összeggel támogatta. Időpont: július 06 július 26 között. Résztvevők: 11 osztrák és 20 magyar hallgató. 18

19 Nyári Nyelvtanfolyamok Ausztriában PhD hallgatóknak Összesen 21 PhD hallgató kapott az AKCIÓ alapítványtól teljes, Salzburgban szervezett 3 hetes részvételre ösztöndíjat. Két hallgató az ösztöndíját lemondta. Az ausztriai nyári rendezvényekről, amelyek az Osztrák Tudományos és Kutatási Minisztérium támogatásával kerülnek megszervezésre, az AKCIÓ Alapítvány budapesti irodája tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket, így a főiskolákat, egyetemeket, a kutatási intézményeket részletes információkkal látta/látja el az év elején felhívások, tájékoztatók megküldése formájában is. Az Osztrák Tudományos és Kutatási Minisztérium az alapítvány fennállása óta támogatja a nyári egyetemeket és a nyári nyelvtanfolyamokat. Ezeknek az a célja, hogy hozzájáruljon a hallgatók és kutatók különböző tudományos területen megszerezhető ismereteinek kibővítéséhez azáltal, hogy legalább középfokú német nyelvismeretet szerezzenek, hozzásegítve ezzel őket a doktori fokozat megszerzéséhez. Ausztriai Nyári Nyelvtanfolyamon résztvevők 2014-ben, Salzburgban Név Intézmény MO SZAK 1. Masa Gabriella SZTE GESELLSCH. WISS. 2. Ákos Nemes / abgesagt ELTE Naturw. 3. Rudolf Hillebrand NYME AGR 4. Melinda Váradi NYME AGR 5. Gulyás Krisztina ELTE Naturw. 6. Melinda Godzsák ME TECH 7. Dóra Bogdán SE MED 8. Anita Ratting PTE GESELLSCH. WISS. 9. Eva Csorvási DE AGR 10. Katalin Szabó SZIE GESELLSCH. WISS. 11. Parrag Viktória BCE GESELLSCH. WISS. 12. Nagy Renáta PE Naturw. 13. Jurecska Judit ELTE Naturw. 14. Soós János BCE AGR 15. Trunk Attila PTE Naturw. 16. Kupecki Nóra SZTE GESELLSCH. WISS. 17. Simonovics János BME TECH 18. Ramona Pap PTE Naturw. 19. Szabina Horváth PTE Naturw. 20. Nikoletta Kovács /abgesagt PTE GESELLSCH. WISS. 21. Anna Kutas PTE Naturw. 60% Ausztriai nyári nyelvtanfolyam résztvevői tudományágak szerinti megoszlásban 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19% 29% 5% 38% 0% 9% 0% 19

20 Az alapítvány működése A budapesti székhelyű alapítvány teljes működési és egyéb költségeit (HUF-ban) az alábbi táblázat tartalmazza: Teljes működési és egyéb költségek Kuratóriumi jóváhagyás Tényleges Személyi jell. ráfordítások és utazási költségek HUF HUF Anyagköltség HUF HUF Igénybe vett szolgáltatások HUF HUF Egyéb költségek HUF HUF Összesen: HUF HUF 3. INFORMÁCIÓS TEVÉKENYSÉG Az AKCIÓ Alapítvány irodája a Kuratórium döntésének megfelelően új pályázati lapokat és tájékoztatót készített a projekt-pályázatok beadásának formai megkönnyítése és a kuratórium döntése szerint. Az OMAA pályázati felhívását évente több alkalommal, elsősorban elektronikus úton juttatjuk el az érintett intézményekhez. Mind a projektpályázati adatlapok, mind az ösztöndíjas támogatás iránti kérőlapok Interneten keresztül hozzáférhetőek és lehívhatók az akció honlapjáról. Az Akció Alapítvány weboldalán kétnyelvű tájékoztató is segíti az Online pályázókat, amelyet a pályázati felhívás mellett kérésre folyamatosan meg is küldünk, ill. folyamatos tanácsadást végzünk. A hagyományos, folyamatos információs anyagokon és tájékoztatáson túl hallgatói börzéken vagy információs rendezvényeken való részvétellel segítjük az érintett intézményeket. Cikkek, beszámolók, felhívások az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítványról: a Neue Zeitung németnyelvű hetilapban az AKCIÓ Alapítvány pályázati felhívása rádió beszélgetés a Nemzetiségi Adásban tájékoztatók az IAM osztrák és a Neue Zeitung c. budapesti németnyelvű hetilapban Ezen túlmenően honlapunkon minden aktuális információ német és magyar nyelven is megtalálható, a pályázati adatlapok letölthetők és a pályázatok elektronikus úton nyújthatók be: 20

Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány

Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány ÉVES JELENTÉS 2011 TARTALOMJEGYZÉK Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány alapelvei 3 Támogatandó tevékenység 3 Cím, elérhetőség 3 1. A KURATÓRIUM TEVÉKENYSÉGE 4 1.1. Az Alapítvány

Részletesebben

w ww.nem et-d i pl oma so k.h u

w ww.nem et-d i pl oma so k.h u A B S O L V E N T E N N A C H R I C H T E N NEMET-DIPLOMASOK EGYESULETE információs kiadványa 16. évfolyam/jahrgang Nr. 1. szám Februar 2009 február w ww.nem et-d i pl oma so k.h u 15. konferenciánk helyszíne

Részletesebben

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost 2013 Hírlevél Infobrief Téma: Berufsorientierung www (wer wählt wie)? Ki Hogyan Választ? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Téma:

Részletesebben

EdTWIN Projekt 2008-2011 EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK EDTWIN NEMZETKÖZI PROJEKT TEAM

EdTWIN Projekt 2008-2011 EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK EDTWIN NEMZETKÖZI PROJEKT TEAM Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Gy r EdTWIN Projekt 2008-2011 EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYTEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR EdTWIN Koordinációs és Információs Központ

Részletesebben

Digitális kapszulába zárt tudás

Digitális kapszulába zárt tudás Digitális kapszulába zárt tudás Mint ahogy az írás nem szorította ki a szót, a könyv az írást, ugyanígy nem csorbítja az oktatásban alkalmazott elektronika a tananyagot. Sőt, olyan elektronikus eszköz

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány A hazai egyetemek bekapcsolódása a nemzetközi oktatási és kutatási színtérbe, és

Részletesebben

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI FÜZETEK Szerkesztette: Cziráki Szabina Nagy Anna Emilia HU ISSN 1215-7775 HU ISSN 1215-7767 Az OTDT elnöke: Dr. Szendrő Péter egyetemi

Részletesebben

Gyógyszerész- és fogorvos doktorrá avatás a Pécsi Tudományegyetemen Pécs, 2011. június 25.

Gyógyszerész- és fogorvos doktorrá avatás a Pécsi Tudományegyetemen Pécs, 2011. június 25. TARTALOMALOM Doktorrrá avatások ünnepi beszédei (Szabó Gyula, Perjési Pál, Miseta Attila, Nyitrai Miklós, Ohmacht Róbert) A Doktori és Habilitációs Tanács ülései (Fischer Emil) A Pécsi Akadémiai Bizottság

Részletesebben

Vietnami delegáció egyetemünkön

Vietnami delegáció egyetemünkön XII. évfolyam 6. szám 2011. június 6. 3 tartalomból Semmelweis Egyetem Az Orvosegyetem és a TF-Fórum újságok jogutódja A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi, Egészségtudományi, Fogorvostudományi,

Részletesebben

ANATÓMIAI MODELLEK ÉS FALIKÉPEK EGÉSZSÉGÜGYI SZIMULÁTOROK TELJES TERMÉKVÁLASZTÉKUNK A WEBOLDALUNKON TALÁLHATÓ! CTA Képzés Semmelweis Egyetem

ANATÓMIAI MODELLEK ÉS FALIKÉPEK EGÉSZSÉGÜGYI SZIMULÁTOROK TELJES TERMÉKVÁLASZTÉKUNK A WEBOLDALUNKON TALÁLHATÓ! CTA Képzés Semmelweis Egyetem CTA Képzés Semmelweis Egyetem Az Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézete a Magyarországi Klinikai Vizsgálatszervezők Társasága támogatásával Klinikai Vizsgálati Asszisztens (Clinical

Részletesebben

Newsletter Schweizerische Botschaft / Ambassade de Suisse / Magyarországi Svájci Nagykövetség

Newsletter Schweizerische Botschaft / Ambassade de Suisse / Magyarországi Svájci Nagykövetség Newsletter Schweizerische Botschaft / Ambassade de Suisse / Magyarországi Svájci Nagykövetség Budapest 2 / 2013 Wir wünschen allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr!

Részletesebben

Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart.

Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart. Intézetünk hírei Közérdekű információk Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart. A Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. szeptember. http://hirmondo.budakeszi.hu. Családi nap 2012. Bővebben a 16.

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. szeptember. http://hirmondo.budakeszi.hu. Családi nap 2012. Bővebben a 16. XXI. évf. 2012. szeptember BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Családi nap 2012 Bővebben a 16. oldalon Az a dolgom, hogy hidat építsek a múlt és a jövendő

Részletesebben

Ünnepi köszöntő. Grußwort. Magyar Egyesület Berlin e.v. XVI. évfoly. olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró

Ünnepi köszöntő. Grußwort. Magyar Egyesület Berlin e.v. XVI. évfoly. olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró XVI. évfoly olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungar.ungarn-in-ber n-in-berlin.de Grußwort des Botschafters der Republik Ungarn vom 16. April 2010 Lieber Herr Vorsitzender

Részletesebben

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. Freundschaft e.v. Oranienburg zum 10jährigen Jubiläum und weiterhin ein erfolgreiches Wirken!

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. Freundschaft e.v. Oranienburg zum 10jährigen Jubiläum und weiterhin ein erfolgreiches Wirken! www.ungarn-in-berlin.de 15. szám, ára: 1,50 euró 2002. november/december Magyar Egyesület Berlin e.v. Idei koncerteseményünk: Bródy János! Kockázatok És Mellékhatások 2002. november 9., Collgeium Hungaricum:

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2009 tavasza

FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2009 tavasza FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2009 tavasza Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Mediatandem Ungarn Tradition und Dynamik

Mediatandem Ungarn Tradition und Dynamik Mediatandem Ungarn Tradition und Dynamik Einsichten junger deutschsprachiger Journalisten in Ungarn Dokumentation 2006 Eine Initiative der Bálint György Journalisten Akademie in Budapest gefördert von

Részletesebben

völgységi hírlevél Bécsben szentelték fel az idei Balassi-kardokat

völgységi hírlevél Bécsben szentelték fel az idei Balassi-kardokat völgységi Bonyhád és környéke közéleti lapja hírlevél VII. évfolyam, 1. szám 2013. február 105 éve született Wass Albert Ünnepi megemlékezés és koszorúzás az író bonyhádi szobránál A Wass Albert Törzsasztal

Részletesebben

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló (1) Az Európai Bizottság Egész életen át tartó programja Magyarországon 2009. Éves beszámoló Impresszum:

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

2005. szeptember 20. Hírlevél. www.innovacio.hu. 17. szám 17. szám

2005. szeptember 20. Hírlevél. www.innovacio.hu. 17. szám 17. szám XV. évf. 17. szám Hírlevél www.innovacio.hu 17. szám XV. évfolyam 32 Elnökség Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Pakucs János Elnök Olajterv Rt. Ügyvezető Igazgató

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem 2011/2012. tanévének évkönyve

A Nyugat-magyarországi Egyetem 2011/2012. tanévének évkönyve A Nyugat-magyarországi Egyetem 2011/2012. tanévének évkönyve NymE-PRESS a Nyugat-magyarországi Egyetem kiadója 2012. Nyugat-magyarországi Egyetem :: Nyugat-magyarországi Egyetem :: Nyugat-magyarországi

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK Dr. Harsányi László elnök Perlik Pál igazgató Jóváhagyom: Dr. Hiller István miniszter NKA Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

Egy lépés előre. Az Expak workshopon többek között kiderült: az addig felkeresett cégek nem rendelkeztek esélyegyenlőségi

Egy lépés előre. Az Expak workshopon többek között kiderült: az addig felkeresett cégek nem rendelkeztek esélyegyenlőségi II. évfolyam, 1. szám 2010. szeptember Egy lépés előre. Az Expak workshopon többek között kiderült: az addig felkeresett cégek nem rendelkeztek esélyegyenlőségi tervvel. (8. old.) Ein Schritt vorwärts.

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. oldal JOGSZABÁLYOK 1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztáraság Kormánya és a Cseh Köztáraság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh

Részletesebben

Wir wünschen allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern einen bunten und entspannenden Herbstanfang!

Wir wünschen allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern einen bunten und entspannenden Herbstanfang! Newsletter Schweizerische Botschaft / Ambassade de Suisse / Magyarországi Svájci Nagykövetség Budapest September 2014/ 2014 szeptember Wir wünschen allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern einen bunten und

Részletesebben

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató.

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató. 1990-2010 Szerkesztette: Felelõs kiadó: Kiadta: Tervezés, nyomda: Fotók: dr. Antos László, Dr. Szabó Gábor, elnök Magyar Innovációs Szövetség VISUALIA Kreatív Ügynökség Böhm Katalin, Ducsai Szabolcs, Farkas

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

A Semmelweis Alumni programjai:

A Semmelweis Alumni programjai: XIV. évfolyam 2. szám 2013. március 25. 3 tartalomból Semmelweis Egyetem Az Orvosegyetem és a TF-Fórum újságok jogutódja A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi, Egészségtudományi, Egészségügyi Közszolgálati,

Részletesebben

ACTA DOCTORANDORUM 2014

ACTA DOCTORANDORUM 2014 2014 ACTA DOCTORANDORUM 2014 Kiadja a Doktoranduszok Országos Szövetsége. ISSN 1418-4605 Szerkesztette: Budai Csaba ACTA DOCTORANDORUM 1 Tartalomjegyzék 2014 Lectori Salutem!... 3 20 éves a DoSz - Gondolatok

Részletesebben