Osztrák-Magyar Akció Alapítvány Éves Jelentés 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Osztrák-Magyar Akció Alapítvány Éves Jelentés 2014"

Átírás

1 Osztrák-Magyar Akció Alapítvány Éves Jelentés 2014

2 Az első oldalon lévő fényképeket az OMAA által támogatott 85öu6 (Projektvezetők Dr. Gerhard Baumgartner Dr. Kovács Éva Judit: Die Träume der Grenzsoldaten, Dokumentationsprojekt Grenzwald Sopron-Kőszeg) beszámolójából vettük. TARTALOMJEGYZÉK Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány alapelvei 3 Támogatandó tevékenység 3 Cím, elérhetőség 3 1. A KURATÓRIUM TEVÉKENYSÉGE Az Alapítvány státusza Kuratórium tagjai A Felügyelő Bizottság Állandó meghívottak Az Ösztöndíjas Albizottság Az ügyvezetés és az iroda 7 2. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ A évi költségvetés Könyvvizsgálat A évi pénzügyi jelentés Projektek Ösztöndíjak Éves-, szemeszter- és kutatói ösztöndíjak 13 Magyar ösztöndíjasok 14 Osztrák ösztöndíjasok Rövid, 3 napos kutatói tartózkodások Nyári ösztöndíjak Magyarországon 18 Nyári Nyelvtanfolyam, Szombathely 18 Nyári nyelvtanfolyam, Budapest Nyári Nyelvtanfolyamok Ausztriában PhD hallgatóknak Működés, egyebek INFORMÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 20 Függelék 21

3 Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány alapelvei Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (továbbiakban: AKCIÓ, OMAA) olyan alapítvány, amely az ausztriai és magyarországi oktatási, kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködést támogatja. A közötti időszakban a 11. Vegyes Bizottsági ülés Munkaprogramja szerint Ausztria és Magyarország évente azonos összeggel biztosítja az OMAA működését. A Vegyes Bizottság évi októberi bécsi rendkívüli 12. ülésén az Akció és évi támogatását januártól visszamenően 32,4 mio HUF-ban határozta meg. Az akkor elfogadott Munkaprogram december 31-ig érvényes. A beadott pályázatokat az 5 osztrák és 5 magyar tagból álló kuratórium bírálja el. Az osztrák tagokat az osztrák Tudományos és Kutatási Minisztérium, a magyar tagokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevezi ki. Az AKCIÓ kétoldalú képzési és kutatási együttműködések létrejöttét szorgalmazza számos területen. Elsősorban olyan tevékenységeket finanszíroz, amelyek a fenti együttműködések létrejöttét szolgálják és egyéb anyagi forrásból támogatva kilátás van arra, hogy a program sikeresen folytatódik. A támogatás súlypontját olyan tevékenységek képezik, amelyek témája mindkét ország és azok történelmi gyökerei aktuális fejlődési vagy/és jövőbeni fejlődési folyamatait érintik és kétoldalú érdeklődésre tartanak számot. A célkitűzés keretében kétoldalú rendezvények (tanácskozások, workshopok, stb.), egyetemek és egyéb felsőfokú intézmények képzési tevékenysége is támogatható. A támogatott tevékenységi kör: közös kutatási, képzési és oktatási folyamatok bonyolítása csereprogram keretében, kapcsolatfelvétel, kölcsönös látogatások, közös kutatási, képzési és oktatási tevékenységek megvalósítása céljából, tudományos anyagok elkészítése céljából történő kutatási célú tartózkodás, ösztöndíjak. oktatási segédanyagok kiadása, publikációk, melyek az AKCIÓ támogatásával létrejött tevékenységről, eredményről tájékoztatnak, magyar és német nyelvű nyári nyelvtanfolyamok, nyári egyetemek, nyári szakmai tanfolyamok a tudományok területén, 2010 októbere óta az AKCIÓ projektjeibe szlovák és cseh partnerek is bevonhatók. A támogatás minden esetben a tudományos szakember utánpótlást helyezi előtérbe. Az alapítvány elnevezése: Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akcióprogram Alapítvány Alapítók: az Osztrák Tudományos és Kutatási Minisztérium és a magyar Oktatási Minisztérium Székhely: H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/c. Cím/ Postacím: H-1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16. Telefon/Telefax: (06-1) Internet: Bankszámlaszám: UniCredit Bank Zrt. Budapest Az Akció Alapítvány nyílt, önálló jogi személyiséggel rendelkező közhasznú alapítvány. Köszönet a támogatóknak: 3

4 1. A KURATÓRIUM TEVÉKENYSÉGE Az Alapítvány vezető szerve a Kuratórium, amelynek 5 osztrák és 5 magyar tagja van. A tagokat 3 évre a magyar emberi erőforrások minisztere és az osztrák tudományos és kutatási miniszter nevezi ki. A Kuratórium tagjai javaslatot tesznek az alapítóknak a Kuratórium tagjai közül a Kuratórium elnökének és alelnökének személyére, amelyeket az alapító nevez ki. A Kuratórium elnöke Prof. Dr. Szakály Sándor, alelnöke AL Dr. Christoph Ramoser Az Alapító Okirat A évi civil szervezetekre vonatkozó CLXXV/2011 törvény szerint az alapítvány közhasznú szervezet A Kuratórium tagjai 2014-ben: osztrák részről: AL Dr. Christoph Ramoser Prof. Dr. Werner Zollitsch Prof. Dr. Günter Grampp Prof. Dr. Elmar Bamberg Prof. Dr. Andrea Seidler alelnök, BMWFW (Osztrák Tudományos, Kutatási és Gazdasági Minisztérium) BOKU Wien TU Graz nyugalmazott rektor, egyetemi tanár Universität Wien magyar részről: Prof. Dr. Szakály Sándor Prof. Dr. Kocziszky György Dr. Pálffy Géza DSc Dr. Szabó Dezső Prof. Dr. Vajta László a kuratórium elnöke, VERITAS Történetkutató Intézet, főigazgató Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet, intézetigazgató MTA Történettudományi Intézete Balassi Intézet, Budapest, nemzetközi igazgató Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar, dékán 4

5 A kuratórium évi döntéseinek rövid összefoglalása A kuratórium 2014-ben két ülésen döntött a beérkezett pályázatokról: 1. ülés: április 25. Budapest 2. ülés: november 28. Bécs Minden pályázat elektronikus úton és 1 pld. nyomtatott formában kerülhet beadásra. A döntésről a pályázók értesítése német és magyar nyelven elektronikus úton is, a támogatási szerződés pedig postai úton, papírformában is megküldésre és dokumentálásra kerül. A kuratórium a novemberi ülésén döntött a évi pályázati kiírásról. A magyar pályázók ausztriai rövid ösztöndíjas tartózkodási költségei tekintetében változatlanul érvényben marad az a döntés, hogy ezeket a budapesti ügyvezetés utalja át a magyar résztvevőknek. A költségszámítás módja a projektkérelem adatlapon ezen adminisztratív változás miatt megváltozott. A támogatásra jogosultak körének meghatározásánál a kuratórium egységesen azt az álláspontot képviselte, hogy Magyarországon a 36 állami felsőoktatási intézmény, ill. azok hallgatói, osztrák részről pedig a 21 állami egyetem és 17 szakfőiskola nyújthat be pályázatot. A támogatásra jogosult intézmények listája az OMAA honlapján megtalálható. Ösztöndíjas kérelmet nappali tagozatos hallgatók 6 lezárt sikeres félévet követően adhatnak be. Az Európai Unió hallgatói ausztriai vagy magyarországi pályázatra jogosult egyetemen elvégzett 4 szemeszter igazolása alapján pályázhatnak az elektronikus pályázati rendszeren keresztül: A pályázatra nem jogosult, nem állami felsőoktatási intézmények a pályázó országában partnerkérelmezőként jelenhetnek meg. A Kuratórium tudomásul vette Dr. Christoph Ramoser tájékoztatását arról, hogy ausztriai választások eredményeképpen az osztrák minisztérium struktúrája is változik, amely magával vonhatja a támogatások jellegét, ezáltal megváltozik az ösztöndíjas kiírás is. A kuratórium novemberi, bécsi ülése alkalmából Prof. Szakály Sándor javaslatára két osztrák kuratóriumi tag, Prof. Elmar Bamberg a kuratóriumban 2008 óta és Prof. Werner Zollitsch a kuratóriumban 2006 óta végzett tevékenységéért a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett elismerésben részesült, melynek átadására Bécsben a Magyar Nagykövetségen ünnepélyes keretek között került sor. Dr. Szabó Dezső kuratóriumi tag méltatta a két kitűntetett munkáját. A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett átadásán (balról jobbra Prof. Bamberg, Dr. Gábor Hajas, követségi ügyvivő és Dr. Dezső Szabó). A képet a Nagykövetség bocsátotta rendelkezésre. 5

6 A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett átadásán, (balról jobbra Prof. Dr. Werner Zollitsch, Dr. Gábor Hajas, követségi ügyvivő és Dr. Dezső Szabó) A képet a Nagykövetség bocsátotta rendelkezésre. A kuratórium megtárgyalta az ösztöndíjas támogatás keretében a nyári nyelvtanfolyami részvétel kérdését is, és a évben továbbra is biztosítja ezt a pályázati lehetőséget PhD hallgatóknak. A nyelvtanfolyamon részt vevő ösztöndíjasok számának meghatározása az éves költségvetés jóváhagyása után ill. a pályázatok beérkezését követően történt meg. A Kuratórium az ösztöndíjas kérelmek beadásának határidejét úgy a magyar mint osztrák hallgatókra vonatkozóan egységesen döntötte el. A beadási határidők március 15, május 15, október 30, december 15 voltak. Fenti döntések nyilvánosságra hozataláért és ezeknek a és oldalon történő átvezetéséért az ügyvezető felelős. Az OMAA magyar könyvvizsgálatát a KPMG partnere Dr. Eperjesi Ferenc végezte. A magyar jelentést, amely március 31-én készült el, valamint a Prof. Heinrich Stremitzer és Dr. Ferenc Eperjesi által május 15-én aláírt közös osztrák-magyar könyvvizsgálati jelentést és a évi OMAA közhasznúsági jelentést, ill. az éves tevékenységről elkészített beszámolókat a kuratórium elfogadta. Az alapítóknak a Jelentéseket megküldtük. Az OMAA-nál az EMMI 2014-ben is elvégezte a támogatás felhasználásáról szóló vizsgálatot, ennek eredményes lezárta feltétele volt az éves támogatás utalásának A Felügyelő Bizottság tagjai 2014-ben: A felügyelő bizottság osztrák tagja: Mag. Robert Mitsch és Dr. Peter Sommer A felügyelő bizottság magyar tagja: Prof. Dr. Komlósi László Imre BMWFW PTE, rektor helyettes 1.4. Állandó meghívottak: Dr. Susanne Bachfischer Dr. Szabó Csaba Osztrák Kulturális Fórum igazgatója, Budapest a Collegium Hungaricum h. igazgatója, Bécs 6

7 1.5. Az Ösztöndíjas Albizottság Az ösztöndíjas kérelmek körültekintő elbírálása céljából a kuratórium ösztöndíjas albizottságot nevezett ki. Az Ösztöndíjas Albizottság az elmúlt évben két ülést tartott. Az ülések keretében javaslatot terjesztett elő a kuratóriumnak az új ösztöndíjas kiírásról, rendkívüli ülésen döntött a nyári nyelvtanfolyami pályázatokról és döntött a kuratórium által meghatározott elvek alapján a beadott egyéb ösztöndíjas pályázatokról ben az Ösztöndíjas Albizottság tagjai: osztrák részről: és magyar részről: AL Dr. Christoph Ramoser, BMWFW Prof. Dr. Günter Grampp, TU Graz Prof. Dr. Szakály Sándor, a Kuratórium elnöke Dr. Pálffy Géza, DSc, MTA TTI Az Ösztöndíjas Albizottság ülései 2014-ben: 1. ülés: április 25. Budapest 2. ülés: november 28. Bécs Az OMAA ösztöndíjas pályázatai kizárólag a online rendszeren keresztül kerülnek beadásra és elbírálásra. Az OMAA ösztöndíjakkal kapcsolatos teendőit, az osztrák portált és adatbázist az ügyvezető kezeli Az ügyvezetés és az iroda Az alapítvány irodája Magyarországon, Budapesten működik, a TIT Bródy Sándor utca 16. sz. alatti épületében a TIT Szövetségi irodával megkötött határozatlan idejű bérleti szerződés szerint. Ausztriában az AKCIÓ-val kapcsolatos ügyeket az OeAD GmbH-ICM irodában Mag. Michael Schedl referens részfeladatként segíti, aki a kuratórium ülésein meghívott vendégként részt vesz. Az AKCIÓ ügyvezető igazgatója Schnaider Ágnes, az irodában Varga Judit pénzügyi referens segítette a munkát. Varga Judit és Schnaider Ágnes részt vettek az OeAD GmbH meghívására a Bécsben megrendezett 24. külügyi napon. Az alapítványnak a magyar jogszabályi változások miatti Törvényszéki bejegyzésével kapcsolatos kötelező teendőket az alapítványi iroda közreműködésével a magyar alapító látta el. Az iroda a feladatait 2014-ben is a Kuratórium döntése szerint végezte. Ezek közül néhány: az osztrák és magyar felsőoktatás tájékoztatása, kapcsolattartás a kuratórium döntéshozó tevékenységének előkészítése, segítése; folyamatos tájékoztató tanácsadás a projektek beadásához; pályázati űrlapok kezelése; projektkérelmek fogadása; feldolgozása, a pályázók értesítése; Támogatási Szerződésekkel kapcsolatos teendők bonyolítása; a beszámolók kezelése; a HUF-támogatás utalása és a teljes támogatás elszámolása Budapesten; aktuális, évközi pénzügyi jelentés elkészítése Euro és HUF összegekről minden kuratóriumi ülésre; osztrák és magyar ösztöndíjasok tájékoztatása, tanácsadás, ösztöndíjas pályázatok fogadása, feldolgozása az Ösztöndíjas Albizottság munkájának előkészítése, értesítések, beszámolók; elszámolások a BMWFW megbízásából és a kuratórium jóváhagyásával az Andrássy Gyula Németnyelvű Egyetemnek osztrák részről jóváhagyott éves Euro összegű támogatás és a MES doktori iskolájának szánt osztrák Euro összegű hozzájárulás pénzügyi kezelése, ülések, meghallgatások szervezése. Ezeken túlmenően az irodára nézve a kuratórium Szervezeti és Működési Szabályzata és az Alapítói Okiratban foglaltak az irányadóak. 7

8 2. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ A évi költségvetés jóváhagyása során a kuratórium az HUF összegű magyar támogatásból indult ki, az osztrák fél ugyanekkora összeggel járult hozzá a költségvetéshez, így 2014-ben eurós osztrák támogatásból gazdálkodott az alapítvány. A évi magyar támogatási összeg beérkezéséig, az alapítványi működés folyamatosságának biztosítása érdekében az osztrák fél a 2010/11. évi maradványösszegből az utolsó 3. részletet, ,76 Euro-t utalt át az alapítványnak előlegként, a szervezeti és tartalmi munka folyamatosságának biztosítása végett. A magyar alapítótól a támogatási összeg utalása a következő módon történt az alapítvány számlájára: május 22-én Ft június 26-án Ft augusztus 27-én Ft 2.1. A évi jóváhagyott költségvetés: Az éves költségvetésről a Kuratórium az alábbiak szerint döntött: Támogatott terület Arány Kooperációs projektek: 50% Ösztöndíjak és nyári nyelvtanfolyamok: 40% Működés és egyéb: 10% 2.2. A évi magyar könyvvizsgálat és a évi közös könyvvizsgálati jelentés A évi könyvvizsgálatot a kuratórium megbízásából Dr. Eperjesi Ferenc, KPMG partner végezte, a jelentés március 31-én készült el. A közös osztrák-magyar könyvvizsgálatot Prof. Heinrich Stremitzer és Dr. Eperjesi Ferenc végezték el Bécsben és Budapesten. A közös könyvvizsgálati jelentést a kuratórium a novemberi ülésén elfogadta és ezzel mentesítette az ügyvezetést. A kuratórium egyúttal Prof. Heinrich Stremitzert és Dr. Eperjesi Ferencet bízta meg a évi könyvvizsgálati jelentés elkészítésével is A évi pénzügyi jelentés Projektek 2014-ben összesen 35 projektpályázat került elbírálásra, ebből 24-et támogatott a Kuratórium ( ülés). A 24 projektre a kuratórium HUF és EUR összegeket hagyott jóvá. 8

9 A 2014-ben jóváhagyott együttműködési projektek Pályázó Projektpartner A projekt címe Támogatás Forintban Dr. GIRICZ Zoltán Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar Dr. Peter HOLZER Medizinische Universität Graz Dr. ENYEDY Éva Anna Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Dr. Josef ETZINGER Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Meteorologie Dr. HORVÁTH Gergely ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Dr. WÉBER Mária Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Dr. Arnold NIEBISCH Universität Wien, Institut für Germanistik Dr. BERKE Gyula Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Dr. KELLER Márkus MTA-ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport Dr. GUTTMAN András MTA-PE Transzlációs Glikomika Kutatócsoport Dr. HORNYÁK István Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutatóés Humán Élettani Intézet Dr. LANG György Semmelweis Egyetem, Mellkassebészeti Klinika Dr. Mariann GYÖNGYÖSI Medizinische Universität Wien Dr. GYIRES Klára Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Dr. Christian KOWOL Universität Wien, Institut für Anorganische Chemie Dr. SZALAI Sándor Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Dr. Wolfgang FISCHER Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Geographie und Raumforschung Dr. Timothy RIESE Universität Wien, Institut für EVSL Dr. KELEMEN Pál ELTE BTK, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Dr. Franz MARHOLD Wirtschaftsuniversität Wien Dr. Philipp THER Universität Wien, Institut für Osteuropäische Geschichte Dr. Herbert LINDNER Medizinische Universität Innsbruck, Biocenter Dr. Stefan NEHRER Donau-Universität Krems, Zentrum für Regenerative Medizin und Orthopädie Dr. Walter KLEPETKO Medizinische Universität Wien, Klinische Abteilung für Thoraxchirurgie Támogatás Euróban Autophagie in der Kardioprotektion α2- Adrenozeptoren und Imidazolin I1-Rezeptoren in NSARinduzierten Dünnarm-Ulzera Novel Anticancer Thiosemicarbazone Compounds: Development and Characterization Erstellung eines Skriptums Agrarklimatologie unter Berücksichtigung regionaler Aspekte Geographische Studentenexkursion in Österreich und Ungarn natürliche Potenziale für Bergbau und Regionalentwicklung Terminographisches Wörterbuch für Militär- und Verwaltungsfachsprache Das Aufschreibesystem erster Weltkrieg Bedeutung, Anwendung und Auslegung der Grundrechtecharta der EU im Arbeits- und Sozialrecht Krisen, Staat und Gesellschaft. Lösungsversuche und Transformationen in Österreich und Ungarn im Jh Erstellung von Modellen zur Kopplung von Kapillarelektrophorese mit Massenspektrometrie mittels Elektrospray-Ionisation (CE-ESI-MS) und deren experimentelle Evaluierung Zellbasierende Therapien für die Knochenregeneration Die Rolle von Adrenomedullin im malignen Pleuramesotheliom

10 Dr. BUJDOSÓ Géza Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Dr. PATZIGER Miklós Budapesti Műszaki és Gazdaság-tudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar Dr. CSOMÓS Petra MTA-ELTE Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoport Dr. DEÁK-KÖVÉR Szilvia MTA-ELTE Geológiai Kutatócsoport Dr. Hermann KLUG Paris-Lodron-Universität Salzburg, IFFB Geoinformatik Dr. MARÓTI György Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Dr. EPLÉNYI Anna Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar Dr. SONNEVEND Pál ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Dr. SASS Valéria Magyar Képzőművészeti Egyetem, Doktori Iskola Dr. BAKUCS Lajos Zoltán MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Dr. OROSZ Magdolna ELTE BTK Germanisztikai Intézet Dr. BALOGH László Levente Debreceni Egyetem (X) lemondta utólag Dr. Margit LAIMER Universität für Bodenkultur, Institut für Angewandte Mikrobiologie Dr. Jörg KRAMPE Technische Universität Wien, Institut für Wassergüte, Ressource-management und Abfallwirtschaft Dr. Hermann MENA Universität Innsbruck, Mathematisches Institut Dr. Bernhard FÜGENSCHUH Universität Innsbruck, Institut für Geologie und Paläontologie Dr. CZIGÁNY Szabolcs Pécsi Tudományegyetem TTK, Földrajzi Intézet Dr. Felix BREITENECKER Technische Universität Wien, Institut für Analysis und Scientific Computing Dr. Erwin FROHMANN Universität für Bodenkultur, Institut für Landschaftsarchitektur Dr. Armin STOLZ Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Österreichisches, Europäisches und Vergleichendes Öffentliches Recht Dr. Yair Martin GUTTMANN Akademie der Bildenden Künste Wien BÉKÉSI Dániel Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Volkswirtschaftspolitik und Industrieökonomik Dr. Siegfried MATTL Universität Wien, Institut für Zeitgeschichte Dr. Heidemarie UHL Österreichische Akademie der Wissenschaften Bestimmung der Allergene der wenigen Walnußsorten Betriebsoptimierung von Kläranlagen (X) Kontrollierbarkeit der linearisierten Flachwassergleichungen Geologische Feldübungen der Geologiestudenten in Westösterreich Interdisziplinäre Ausbildung auf Basis von computergestützter hydrologischer Modellierung und praxisnaher Anwendung von Umweltsensorik Entwicklung mathematischer Kompetenztrainigsmodule mit E- Learning Unterstützung Methode und Praxis über historische Gartenpflege und Gartenrevitalisierung in/um Wien DIKAIOSYNE Sommerschule zum vergleichenden Verfassungsrecht mit Bezügen zum Recht der Europäischen Union noch ehe die Blätter fallen junge österreichische und ungarische Künstler reflektieren auf das Thema 100 Jahre Ausbruch I. Weltkrieg. Ausstellungen Wien-Budapest, Herbst Die Wirkung der Finanzkrise auf die Struktur der Nahrungsaufnahme in Österreich und Ungarn Publikation des Bandes Kulturmanöver. Das k.u.k. Kriegspressequartier und die Mobilisierung der Kultur Opfernarrative in der Vergangenheit und in der Gegenwart (Publikation) Jóváhagyott összegek összesen: HUF és

11 A projektpályázatok megoszlása a tudományágak között 2014-ben Tudományterület Projektek Megpályázott Jóváhagyott Jóváhagyott projektek Száma % Euróösszeg HUF-összeg Euróösszeg HUF-összeg Száma % Természettudományok 9 25,71% ,00% Műszaki tudományok 4 11,43% ,00% Orvostudományok 5 14,29% ,00% Agrártudományok 5 14,29% ,00% Társadalomtudományok 6 17,14% ,00% Bölcsészettudományok 5 14,29% ,00% Művészetek 1 2,86% ,00% Összesen ,00% ,00% ebből magyar: 30 ebből magyar: 20 osztrák: 5 osztrák: 4 11

12 Megpályázott és jóváhagyott projektek megoszlása szakterületek szerint Ft-ban Megpályázott és jóváhagyott projektek megoszlása szakterületek szerint euróban Természet. tud. Műszaki tud. Orvostud. Agrártud. Társad. tud. Bölcsész. tud. Művészetek Megpályázott Jóváhagyott Természet. tud. Műszaki tud. Orvostud. Agrártud. Társad. tud. Bölcsész. tud. Művészetek Megpályázott Jóváhagyott Jóváhagyott projektpályázatok megoszlása szakterületek szerint 2014-ben 50% 40% 30% 26% 20% 12% 14% 14% 17% 14% 10% 3% 0% 12

13 Ösztöndíjak Éves-, szemeszter- és kutatói ösztöndíjak Az AKCIÓ Alapítványhoz 2014-ben 46 ösztöndíj-pályázatot nyújtottak be magyar részről. Az AKCIÓ Ösztöndíjas Albizottsága összesen 37 magyar pályázó 79 ösztöndíjas hónappal való támogatására terjesztett elő javaslatot a Kuratóriumnak. Döntése során a kuratórium prioritást biztosított a PhD-hallgatóknak és a kutatóknak évi ösztöndíjak megoszlása 2014 Ösztöndíjas pályázók/fő Jóváhagyott pályázók/fő Jóváhagyott ösztöndíjas hónap Éves ösztöndíjak Magyar részről Osztrák részről Rövid, 3 napos tartózkodások Magyar részről Osztrák részről Nyári ösztöndíjak Magyar részről Nyári ausztriai nyelvtanfolyam Osztrák részről Debreceni nyári nyelvtanfolyam Jóváhagyott magyar (éves) ösztöndíjasok megoszlása INTÉZMÉNYEK szerint 2014-ben Egyetem/Főiskola Ösztöndíjasok száma (fő) Jóváhagyott hónapok Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) 1 4 Budapesti Műszaki és Gazdaságtud. Egyetem (BME) 1 4 Debreceni Egyetem (DE) 2 5 Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Károli Gáspár Református Egyetem (KGRE) 1 1 Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 1 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) 1 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME) 4 4 Pannon Egyetem (PE) 1 2 Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) 2 5 Semmelweis Egyetem (SE) 5 17 Szent István Tudományegyetem (SZIE) 3 6 Összesen: 37 fő 79 hónap 13

14 MAGYAR ÖSZTÖNDÍJASOK 2014 (éves ösztöndíjak) Név Szakterület Intézmény MO Fogadóintézmény Hónap 1. Ugry Bálint Philol. ELTE Uni Wien+ Öst. Saatsarchiv 3 2. Kökényesi Zsolt Philol. ELTE Uni Wien 3 3. Szabados János Philol. SZTE Uni Salzburg 4 4. Péter Szabina Philol. DE Uni Wien 4 5. Szabó Szidonia Eszter Philol. PPKE Uni Wien 4 6. Zakariás Emese Philol. ELTE Uni Wien 4 7. Kádár Zsófia Kára Philol. ELTE Uni Wien 4 8. Páll Evelin Philol. ELTE Uni Wien 2 9. Király Bodnár Tibor GESELLSCH. WISS. ELTE Uni Wien Komjáti Balázs Naturw. BME TU Graz Urai Ákos Naturw. SE TU Graz Tanos Péter Naturw. PE TU Wien dr. Kriston Renáta Philol. KGRE Uni Wien Eva Balogh AGR SZIE Vetmeduni Wien Cziráki Zsuzsanna Philol. SZTE Öst. Staatsarchiv Peter Szűcs AGR NYME Uni Wien Sandor Sajó Philol. ELTE Uni Wien Zsuzsa Bognár Philol. PPKE Uni Wien Dobai Adrienn MED SE Meduni Wien Anna Varga Jani + 5 nap osztrák partner Philol. ELTE Uni Wien 1 tartózkodása 21. David Ligeti Philol. ELTE Uni Wien Vargyas Anna Philol. ELTE Uni Wien + Öst. Natbibl Billecz Ágnes Júlia MED SE MedUni Wien Bogdán Dóra MED SE MedUni Wien Parrag Viktória TECH BCE BOKU Perge Gabriella Philol. ELTE Uni Wien Szilvia Török MED SE Meduni Wien Dr. Czibula Katalin Philol. ELTE Öst. Natbibliothek Dr. Simon Attila Philol. DE Uni Wien Dr. Takács Dóra Philol. NYME Uni Wien Dr. Marti Tibor Philol. MTA Uni Salzburg Dr. Egyed Krisztián GESELLSCH. WISS. NYME FH Burgenland Dr. Lakatos Péter GESELLSCH. WISS. NKE Uni Wien Dr. Zsuzsanna M. Lengyel Philol. ELTE Uni Wien Dr. Péteri Attila Philol. ELTE Uni Wien Dr. Tóth Ferenc Philol. NYME Uni Wien Horváth Dóra Philol. ELTE Uni Wien

15 Magyar ösztöndíjasok (fő) megoszlása küldő intézmények szerint 1 1 BCE BME 2 DE 15 ELTE KGRE MTA NKE 4 NYME 1 PE 2 PPKE 5 SE 3 SZIE 25 Magyar ösztöndíjasok (fő) megoszlása fogadó intézmények szerint Meduni. Wien TU Wien TU Graz Uni. Salzburg Uni. Wien Vetmeduni Wien 1 1 BOKU 3 Egyéb 70% 60% 50% 40% 30% Magyar ösztöndíjasok tudományágak szerinti megoszlása 65% 20% 10% 0% 11% 8% 8% 5% 3% 0% 0% Agrártud. Társadalomtud. Művészetek Orvostud. Természettud. Bölcsészettud. Műszaki tud. Hittudomány 15

16 OSZTRÁK ÖSZTÖNDÍJASOK MAGYARORSZÁGON 2014 Éves ösztöndíjak Magyarországon Név Intézmény Fogadó intézmény Hónap 1. Timea Németh Uni Wien PTE Katharina Gruber Uni Klagenfurt ELTE Huszti Dávid Uni Graz ELTE 9 23 hónap Debreceni Nyári Nyelvtanfolyam osztrák ösztöndíjas résztvevői 2014-ben Név Intézmény 1. Claudia Stubler Uni Wien 2. Sandra Viczek Uni Wien 3. Daniela Haarmann Uni Wien 4. Andreas Lőrincz WU Wien 5. Milutin Bjelic Uni Leoben 6. Markus Groß TU Wien Rövid, 3 napos kutatói tartózkodások Rövid, magyar tartózkodások Ausztriában 2014 Név Fogadó intézmény Szakterület 1. Répásiné dr. Veszprémi Bernadett Uni Wien TECH 2. Mezei Zoltán BOKU AGR 3. Bara Péter ÖAW Philol. 4. Borsos Lilla Lőrinc Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 5. Bögös Loránd Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 6. Brzózka Marek Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 7. Fajgerné Dudás Júlia Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 8. Fischer Judit Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 9. Haász Katalin Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 10. Hecker Péter Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 11. Jakatics-Szabó Veronika Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 12. Kelemen Zeno Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 13. Laczko Julianna Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 14. Lenard Anna Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 15. Mayer Éva Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 16. Nemere Réka Beatrix Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 17. Pettendi Szabó Péter Universität für angewandte Kunst Wien Kunst 18. Sipos Levente Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 19. Surányi Nora Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 16

17 20. Szelley Dovzsenko Lellé Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 21. Szemző Zsófia Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 22. Szíj Kamilla Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 23. Szilágyi Kornél Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 24. Szolnoki József Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 25. Vándor Csaba Akademie der bildenden Künste Wien Kunst 26. Dr. Méhes Leonóra Meduni Wien MED 27. Dr Erős Vilmos Uni Wien Philol. 28. Nagy Anita Dr. Uni Wien GESELLSCH. WISS. 29. Horváth Dóra Öst. Staatsarchiv Philol. 30. Czoboly Gergely Uni Wien GESELLSCH. WISS. 31. Kaprinyák Tünde FAO/IAEA Seibersdorf AGR 32. Szabados János Uni Wien Philol. 33. Dr. Cziráki Zsuzsanna Öst. Staatsarchiv Philol. 34. dr. Pallagi Mária Uni Wien Philol. 35. Dr. Czinege Szilvia Öst. Staatsarchiv Philol. 36. Dr. Mezei Péter Uni Wien GESELLSCH. WISS. 37. Dr. Tóth Iván Uni Wien Philol. 38. dr. Huber Agnes Uni Wien Philol. 39. Dr. Anton Pershin Uni Wien Naturw. 40. Dr. Kerekes Gábor Öst Natbibliothek Philol. 41. Dr. Árva Zsuzsanna Uni Wien GESELLSCH. WISS. 42. Dr. Márta Müller Öst Natbibliothek Philol. 43. Dr. Zsuzsanna Lurcza Uni Wien Philol. 44. Dr. Lengyel Zsuzsanna Uni Wien + Natbibl. Philol. 45. Molnár Ákos BM.I Sicherheitsakademie Wiener Neustadt GESELLSCH. WISS. 46. Dr. Márkus Éva Uni Wien +ÖAW Philol. 47. Dr. Mikonya György Uni Wien Philol. 48. Varga Bálint Uni Wien Philol. 49. Laszló D. Törő Öst.Natbibl.+Staatsarchiv Philol. 50. Jakus Enikő Uni Wien Philol. 51. Dr. Gaál István Uni Graz Naturw. 52. Sörös Borbála Haus_hof-und Staatsarchiv Wien Philol. Rövid, ausztriai kutatói tartózkodások tudományágak szerinti megoszlása 50% 40% 42% 36% 30% 20% 10% 0% 4% 10% 2% 4% 2% 0% 17

18 Nyári ösztöndíjak Magyarországon A Kuratórium örömmel és köszönettel vette Dr. Ramoser alelnök bejelentését, mely szerint a BMWFW a pénzügyi nehézségekre való tekintettel külön keretből fedezi a magyarországi nyelvtanfolyamok költségeit, és a benyújtott 88öu20 és 86öu21 jóváhagyott projektkérelmek alapján Euro összeget utalt át az alapítványnak, mellyel októberében elszámoltunk. Osztrák magyar nyári nyelvtanfolyam Szombathely 2014, 88öu21 A tanfolyam 23. alkalommal került megrendezésre, és 11. alkalommal Szombathelyen. Az Alapítvány ill. a BMWFW a tanfolyamot, melyet magyar részről Prof. Dr. Molnár Katalin, osztrák részről Prof. Andrea Seidler vezetett HUF és 6200 összeggel támogatta. Időpont: 2014.július 06-. július 25.. Résztvevők: 24 magyar és 24 osztrák hallgató A tanfolyam saját újságban tudósít a tanfolyamról. Osztrák-magyar nyári nyelvtanfolyam 2014 Budapest, 88öu20 A tanfolyam 13. alkalommal került megszervezésre. Az alapítvány ill. a BMWFW a tanfolyamot, melyet magyar részről Prof. Szili Katalin, osztrák részről Mag. Georg Pehm vezetett HUF és 2013 összeggel támogatta. Időpont: július 06 július 26 között. Résztvevők: 11 osztrák és 20 magyar hallgató. 18

19 Nyári Nyelvtanfolyamok Ausztriában PhD hallgatóknak Összesen 21 PhD hallgató kapott az AKCIÓ alapítványtól teljes, Salzburgban szervezett 3 hetes részvételre ösztöndíjat. Két hallgató az ösztöndíját lemondta. Az ausztriai nyári rendezvényekről, amelyek az Osztrák Tudományos és Kutatási Minisztérium támogatásával kerülnek megszervezésre, az AKCIÓ Alapítvány budapesti irodája tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket, így a főiskolákat, egyetemeket, a kutatási intézményeket részletes információkkal látta/látja el az év elején felhívások, tájékoztatók megküldése formájában is. Az Osztrák Tudományos és Kutatási Minisztérium az alapítvány fennállása óta támogatja a nyári egyetemeket és a nyári nyelvtanfolyamokat. Ezeknek az a célja, hogy hozzájáruljon a hallgatók és kutatók különböző tudományos területen megszerezhető ismereteinek kibővítéséhez azáltal, hogy legalább középfokú német nyelvismeretet szerezzenek, hozzásegítve ezzel őket a doktori fokozat megszerzéséhez. Ausztriai Nyári Nyelvtanfolyamon résztvevők 2014-ben, Salzburgban Név Intézmény MO SZAK 1. Masa Gabriella SZTE GESELLSCH. WISS. 2. Ákos Nemes / abgesagt ELTE Naturw. 3. Rudolf Hillebrand NYME AGR 4. Melinda Váradi NYME AGR 5. Gulyás Krisztina ELTE Naturw. 6. Melinda Godzsák ME TECH 7. Dóra Bogdán SE MED 8. Anita Ratting PTE GESELLSCH. WISS. 9. Eva Csorvási DE AGR 10. Katalin Szabó SZIE GESELLSCH. WISS. 11. Parrag Viktória BCE GESELLSCH. WISS. 12. Nagy Renáta PE Naturw. 13. Jurecska Judit ELTE Naturw. 14. Soós János BCE AGR 15. Trunk Attila PTE Naturw. 16. Kupecki Nóra SZTE GESELLSCH. WISS. 17. Simonovics János BME TECH 18. Ramona Pap PTE Naturw. 19. Szabina Horváth PTE Naturw. 20. Nikoletta Kovács /abgesagt PTE GESELLSCH. WISS. 21. Anna Kutas PTE Naturw. 60% Ausztriai nyári nyelvtanfolyam résztvevői tudományágak szerinti megoszlásban 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19% 29% 5% 38% 0% 9% 0% 19

20 Az alapítvány működése A budapesti székhelyű alapítvány teljes működési és egyéb költségeit (HUF-ban) az alábbi táblázat tartalmazza: Teljes működési és egyéb költségek Kuratóriumi jóváhagyás Tényleges Személyi jell. ráfordítások és utazási költségek HUF HUF Anyagköltség HUF HUF Igénybe vett szolgáltatások HUF HUF Egyéb költségek HUF HUF Összesen: HUF HUF 3. INFORMÁCIÓS TEVÉKENYSÉG Az AKCIÓ Alapítvány irodája a Kuratórium döntésének megfelelően új pályázati lapokat és tájékoztatót készített a projekt-pályázatok beadásának formai megkönnyítése és a kuratórium döntése szerint. Az OMAA pályázati felhívását évente több alkalommal, elsősorban elektronikus úton juttatjuk el az érintett intézményekhez. Mind a projektpályázati adatlapok, mind az ösztöndíjas támogatás iránti kérőlapok Interneten keresztül hozzáférhetőek és lehívhatók az akció honlapjáról. Az Akció Alapítvány weboldalán kétnyelvű tájékoztató is segíti az Online pályázókat, amelyet a pályázati felhívás mellett kérésre folyamatosan meg is küldünk, ill. folyamatos tanácsadást végzünk. A hagyományos, folyamatos információs anyagokon és tájékoztatáson túl hallgatói börzéken vagy információs rendezvényeken való részvétellel segítjük az érintett intézményeket. Cikkek, beszámolók, felhívások az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítványról: a Neue Zeitung németnyelvű hetilapban az AKCIÓ Alapítvány pályázati felhívása rádió beszélgetés a Nemzetiségi Adásban tájékoztatók az IAM osztrák és a Neue Zeitung c. budapesti németnyelvű hetilapban Ezen túlmenően honlapunkon minden aktuális információ német és magyar nyelven is megtalálható, a pályázati adatlapok letölthetők és a pályázatok elektronikus úton nyújthatók be: 20

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Osztrák-Magyar Akció Alapítvány Éves Jelentés 2015

Osztrák-Magyar Akció Alapítvány Éves Jelentés 2015 Osztrák-Magyar Akció Alapítvány Éves Jelentés 2015 Az első oldalon lévő fényképet a támogatott: Sommerkolleg 2015 Szombathely (Projektvezetők Dr. Andrea SEIDLER Universität Wien, Institut für EVSL és Dr.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról

Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Budapest Nádor u. 7. I em. 139 Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról 1. Az Osztrák-Magyar

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány alapelvei 3 Támogatandó tevékenység 3 Cím, elérhetőség 3 1. A KURATÓRIUM TEVÉKENYSÉGE 4

TARTALOMJEGYZÉK. Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány alapelvei 3 Támogatandó tevékenység 3 Cím, elérhetőség 3 1. A KURATÓRIUM TEVÉKENYSÉGE 4 Az első oldalon lévő fényképet a 82öu10-es számú projektből használtuk fel. TARTALOMJEGYZÉK Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány alapelvei 3 Támogatandó tevékenység 3 Cím, elérhetőség 3 1. A KURATÓRIUM TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 4.forduló

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FELKAI ANDRÁS ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE. Felkai András Ösztöndíj háttere

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FELKAI ANDRÁS ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE. Felkai András Ösztöndíj háttere PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FELKAI ANDRÁS ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE Felkai András Ösztöndíj háttere 2017 A Felkai András Ösztöndíjat 2001 őszén a Citibank kezdeményezésére hozta létre az Alapítvány a Pénzügyi Kultúra

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai NÉMET KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ I. KURZUS Tantárgyód: Óraszám : N_ITH4, B_it001_1 heti 2x2 Számonkérési típus: folyamatos Értékelés módja: Tanszék neve:

Részletesebben

10. Die Modalverben A módbeli segédigék

10. Die Modalverben A módbeli segédigék 10. 10. Die Modalverben A segédigékkel kifejezhetjük, milyen a viszonyunk a cselekvéshez: akarjuk, szeretnénk, tudjuk stb. Általában egy fôigével együtt használjuk ôket a mondatban. Seit 2 Jahren kann

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban A konferencia helyszíne MTA Szegedi Területi Bizottsága (MTA SZAB, Szeged, Somogyi u. 7.) 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont:

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FELKAI ANDRÁS ÖSZTÖNDÍJELNYERÉSÉRE. Felkai András Ösztöndíj háttere

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FELKAI ANDRÁS ÖSZTÖNDÍJELNYERÉSÉRE. Felkai András Ösztöndíj háttere Felkai András Ösztöndíj háttere PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FELKAI ANDRÁS ÖSZTÖNDÍJELNYERÉSÉRE 2013 A Felkai András Ösztöndíjat 2001 őszén a Citibank kezdeményezésére hozta létre az Alapítány a Pénzügyi Kultúra

Részletesebben

Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében

Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében A Konrad-Adenauer-Stiftung, az Antall József Tudásközpont és az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem nemzetközi konferenciája Budapest,

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

Költségtérítéses képzésben résztvevõ cigány fiatalok támogatása March 26.

Költségtérítéses képzésben résztvevõ cigány fiatalok támogatása March 26. Költségtérítéses képzésben résztvevõ cigány fiatalok támogatása 2008. March 26. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS költségtérítéses képzésben résztvevõ roma fiatalok támogatására a 2007/2008. tanév I. félévére vonatkozóan

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

Bolyai ösztöndíjban részesültek 2011. (kezdés: 2011. szeptember 1.)

Bolyai ösztöndíjban részesültek 2011. (kezdés: 2011. szeptember 1.) Bolyai ösztöndíjban részesültek 2011. (kezdés: 2011. szeptember 1.) Agrárközgazdaságtan Szigeti Orsolya KE Gazdaságtudományi Kar Agrárműszaki tudomány Oldal István SZIE Állam- és jogtudomány Horváthy Balázs

Részletesebben

A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása

A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása Prof. Dr. Páles Zsolt tudományos rektorhelyettes 211. szeptember 23. TÁMOP-4.2.2/B-1/1-21-24 projekt nyitórendezvény TÁMOP-4.2.2.B-1/1 pályázat

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE. Az adatokban történő változások:... Megnyitva: 2014. év május hó 30. nap. ügyvezető aláírása

HATÁROZATOK KÖNYVE. Az adatokban történő változások:... Megnyitva: 2014. év május hó 30. nap. ügyvezető aláírása Határozatok könyve HATÁROZATOK KÖNYVE Az egyesület neve: Magyar Germanisták Társasága Az egyesület rövidített neve: MGT Az egyesület székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 5. szám (ELTE BTK Germanisztikai

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t.

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t. Zeneszalon Alapítvány 2008. évi szakmai beszámolója 2008-ban folytatódott a Chopin koncertsorozat az MTA-ban. A Zeneszalon Alapítvány közönségszervezésben segített biztosítani a koncertek látogatottságát.

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARA HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAP FELHASZNÁLÁSÁNAK KARI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARA HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAP FELHASZNÁLÁSÁNAK KARI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARA HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAP FELHASZNÁLÁSÁNAK KARI SZABÁLYZATA Szeged, 2010. A Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi Hallgatói Mobilitási Alapjának

Részletesebben

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK 2013. június 25-26. Zánka Benevezett A csoport Benevezett B csoport KGRE Budapest 0,0 SE Budapest TS 0,0,1 BCE Budapest

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

50 m női gyorsúszás 1 Galamb Szimonetta TE 27, Tompa Orsolya SE 27, Rátkai Petra TE 28,27 4

50 m női gyorsúszás 1 Galamb Szimonetta TE 27, Tompa Orsolya SE 27, Rátkai Petra TE 28,27 4 A verseny rendezője: BME Testnevelési Központja x Budapesti Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség A verseny helye, ideje: Komjádi uszoda 2016.04.3. A verseny neve: SportPont Úszó Bajnokság 50 m ffi gyorsúszás

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam NÉMET NYELV VIZSGAANYAG 9. évfolyam 1. Wortschatz der 1-11. Lektionen in dem Buch Start!Neu + Arbeitsheft+ kiegészítő 2. Themen und Dialoge: 1. Begrüßungen, Vorstellungen 2. Familie 3. Essen und Trinken

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

Helyezés Tagozat Hallgató Intézmény ELSŐ ÁLLATÉLETTAN HORVÁTH KRISZTINA ATE MÁSODIK ÁLLATÉLETTAN BARNA LILLA SZTE - TTIK HARMADIK ÁLLATÉLETTAN

Helyezés Tagozat Hallgató Intézmény ELSŐ ÁLLATÉLETTAN HORVÁTH KRISZTINA ATE MÁSODIK ÁLLATÉLETTAN BARNA LILLA SZTE - TTIK HARMADIK ÁLLATÉLETTAN ELSŐ ÁLLATÉLETTAN HORVÁTH KRISZTINA ATE MÁSODIK ÁLLATÉLETTAN BARNA LILLA SZTE - TTIK HARMADIK ÁLLATÉLETTAN HORÁNYI NÓRA SZTE - TTIK KÜLÖNDÍJ I ÁLLATÉLETTAN KŐVÁRI PETRA PTE - TTK ELSŐ ÁLLATÖKOLÓGIA, SZÜNZOOLÓGIA

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

V. korcsoport. Fiú ( ):

V. korcsoport. Fiú ( ): HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FOGYATÉKOS SPORTOLÓK SZÖVETSÉGE 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Lev. cím:4024 Debrecen, Piac u. 71. Tel.: 0670/370-4737 E-mail: hafoszov@hafoszov.ehc.hu Fogyatékos tanulók nevelését,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati elbírálás tájékoztató

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2016. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2016 1/2016. (I.15.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa egyhangúlag elfogadja a

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK. Általános intézményi adatok, elérhetőségek

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK. Általános intézményi adatok, elérhetőségek KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Általános intézményi adatok, elérhetőségek Pécsi Tudományegyetem (PTE) REKTOR DR. GÁBRIEL RÓBERT egyetemi tanár 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B. http://www.pte.hu/ OM AZONOSÍTÓ

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ Ungarische Rechtsgelehrte IV. Az olvasó a kiemelkedő magyar (magyarországi) jogtudósok életét és munkásságát bemutató sorozat negyedik kötetét tartja kezében. A sorozat első kötete 1999-ben, a második

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L ŐT E R J E S Z T É S a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról szóló OKM rendelet tervezetéről Budapest, 2007. április Döntéselőkészítő munkaanyag! Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

29. Orfűi Tó Show Futás

29. Orfűi Tó Show Futás 12-59 év közöttiek 1 588 DEME Barnabás 1986 00:39:10.6 Pécs 1 1 3:09 min/km +00:00:00.0 2 576 HALÁSZ Ádám 1993 00:39:49.8 Pécs 2 2 3:12 min/km +00:00:39.1 3 587 CSOMOR Róbert 1977 00:51:29.3 Pécs 4 3 4:09

Részletesebben

ELEMENTARY AZ ISKOLAI FORDULÓ EREDMÉNYE

ELEMENTARY AZ ISKOLAI FORDULÓ EREDMÉNYE MEGYEI ANGOL NYELVI VERSENY A KÖZÉPISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMOS TANULÓI SZÁMÁRA 2012-2013 ELEMENTARY AZ ISKOLAI FORDULÓ EREDMÉNYE Elérhető pontszám: 67 pont Megyei fordulóba jutás ponthatára: 50 pont Név Iskola

Részletesebben

Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 2009 Férfi döntő végeredmény

Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 2009 Férfi döntő végeredmény Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 9 Férfi döntő végeredmény Hely Csapatnév Játékos Intézmény 1. Dudás Tamás Kovács Zoltán. Horváth - Szabados Horváth András Szabados István Eszterházy

Részletesebben

2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Az EMMI által kért, és 2015.10.12. állapotnak megfelelő táblázat a következő kiegészítéssel ment el: Állami egyetemek / Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest BCE 1999 2914 2056 2527 1867 2198 2031 2006

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 27-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati elbírálás tájékoztató

Részletesebben

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre!

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! Immer mehr Bürger lehnen die Sommerzeit ab Der Widerstand gegen

Részletesebben

Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló

Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítő hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló

Részletesebben

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007 1 Hemmert János Szegedi Tudomány Egyetem 0:23:57 2 Fejes Gábor Budapesti Műszaki Főiskola 0:24:32 3 Horváth Zoltán Pannon Egyetem 0:25:03 4 Melts András Budapesti Gazdasági Főiskola 0:25:59 5 Horváth Roland

Részletesebben