Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Kari Tanács március 17-ei ülésének határozatai és jegyzőkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Kari Tanács 2011. március 17-ei ülésének határozatai és jegyzőkönyve"

Átírás

1 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Kari Tanács március 17-ei ülésének határozatai és jegyzőkönyve A KARI TANÁCS ÜLÉSÉNEK HELYE ELTE BTK Kari Tanácsterem (Múzeum krt. 4/A, fszt. 39. sz. terem) ( jel mutatja, hogy ki rendelkezik szavazati joggal; összesen: 57 fő szavazati jogú tag) DÉKÁNI VEZETÉS JELEN VANNAK Dr. Dezső Tamás dékán, egyetemi docens, a Kari Tanács elnöke Dr. Pál Ferenc, egyetemi tanár, nemzetközi ügyek dékánhelyettese Dr. Orlovszky Géza, egyetemi docens, tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese Dr. Károly Krisztina, egyetemi docens, oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese (választott tag a III. körzetben) Dr. Brenner Koloman egyetemi docens, dékáni megbízott A KARI TANÁCS HIVATALOS OKTATÓI JELEN VANNAK Dr. Bárdosi Vilmos intézetigazgató, egyetemi tanár (Romanisztikai Intézet) Dr. Bodnár István intézetigazgató, egyetemi docens (Filozófia Intézet) Dr. Borsodi Csaba intézetigazgató, egyetemi docens (Történeti Intézet) Dr. Dávid Géza intézetigazgató, egyetemi tanár (Orientalisztikai Intézet) Dr. Frank Tibor intézetigazgató, egyetemi tanár (Angol-Amerikai Intézet) Dr. György Péter intézetigazgató, egyetemi tanár (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet) Dr. Hamar Imre intézetigazgató, egyetemi tanár (Távol-keleti Intézet) Dr. Jászay László intézetigazgató, egyetemi tanár (Szláv és Balti Filológiai Intézet) Dr. Juhász Dezső intézetigazgató, egyetemi tanár (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet) Dr. Kulcsár Szabó Ernő intézetigazgató, egyetemi tanár (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet) Dr. Mohay Tamás intézetigazgató, egyetemi docens (Néprajzi Intézet) Dr. Rényi András intézetigazgató, egyetemi docens (Művészettörténeti Intézet) Dr. Zólyomi Gábor intézetigazgató, egyetemi docens (Ókortudományi Intézet) KIMENTETTÉK MAGUKAT Dr. Knipf Erzsébet intézetigazgató, egyetemi tanár (Germanisztikai Intézet), Dr. Raczky Pál intézetigazgató, egyetemi tanár (Régészettudományi Intézet) Dr. Sebestyén György intézetigazgató, egyetemi tanár (Informatikai és Könyvtártudományi Intézet) VÁLASZTOTT TAGOK I. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET (Fordító- és Tolmácsképző Intézet, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet) Dr. Balázs Géza egyetemi tanár (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet) Dr. Bereczki András adjunktus (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet) Dr. Gintli Tibor egyetemi docens (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet) Dr. Kiss Farkas Gábor adjunktus (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

2 II. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET (Ókortudományi Intézet, Régészettudományi Intézet, Történeti Intézet) Dr. Bács Tamás egyetemi docens (Ókortudományi Intézet) Dr. Csapó Csaba adjunktus (Történeti Intézet) Dr. Majoros István egyetemi tanár (Történeti Intézet) Dr. Nagy Balázs egyetemi docens (Történeti Intézet) III. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET (Angol-Amerikai Intézet, Szláv és Balti Filológiai Intézet) Dr. Dudás Mária tanársegéd (Szláv és Balti Filológiai Intézet) (fentebb a dékáni vezetésben: Dr. Károly Krisztina egyetemi docens, oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese (Angol-Amerikai Intézet)) Dr. Kontra Edit egyetemi docens (Angol-Amerikai Intézet) Dr. Starcevic Attila tanársegéd (Angol-Amerikai Intézet) Tanácskozási joggal: Dr. Dukkon Ágnes főiskolai tanár (Szláv és Balti Filológiai Intézet) Dudás Mária és Dukkon Ágnes egyenlő számú szavazatot kapott, a Szláv és Balti Filológiai Intézetet félévenként egymást váltva képviselik szavazati joggal a Kari Tanácsban. Az első félévben (a 2010/2011-es tanév tavaszi félévében) Dudás Mária kap szavazati jogot, Dukkon Ágnes pedig tanácskozási joggal rendelkező kari tanácsi tag lesz. IV. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET (Germanisztikai Intézet, Romanisztikai Intézet) Dr. Balogh F. András egyetemi docens (Germanisztikai Intézet) Dr. Horváth Krisztina egyetemi docens (Romanisztikai Intézet) Dr. Menczel Gabriella adjunktus (Romanisztikai Intézet) Dr. Törő Krisztina adjunktus (Germanisztikai Intézet) V. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET (Filozófia Intézet, Informatikai és Könyvtártudományi Intézet Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Művészettörténeti Intézet, Néprajzi Intézet, Orientalisztikai Intézet, Távol-keleti Intézet, Zenei Tanszék) Dr. Bodnár Gábor egyetemi docens (Zenei Tanszék) Farkas Noémi tanársegéd (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet) Dr. Varga Balázs adjunktus (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet) Dr. Bene László egyetemi docens (Filozófia Intézet) A NEM OKTATÓK-KUTATÓK VÁLASZTOTT KÉPVISELŐJE Bukta Zsolt az Üzemeltetési Osztály osztályvezetője A BTK HÖK KARI TANÁCSI TAGJAI JELEN VANNAK Nemes László, a HÖK elnöke Bak Bálint (Történeti Intézet) Czákler Anikó (Orientalisztikai Intézet) Derzsenyi Dávid (Művészettörténeti Intézet) Diriczi Zsombor (Régészettudományi Intézet) Faragó Gábor, a Doktorandusz Bizottság elnöke Fejes Zoltán (Filozófia Intézet) Hegedűs Zsuzsa alelnök Horváth Barbara (Távol-keleti Intézet) Kalina Veronika (Néprajzi Intézet) Kovács Zoltán (Informatikai és Könyvtártudományi Intézet) Polgár Mária (Angol-Amerikai Intézet) Prischetzky Réka (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet) 2

3 Smid Róbert (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet) Sőtér Dávid (Szláv és Balti Filológiai Intézet) Szunyogh Piroska (Ókortudományi Intézet) Varga Gyöngyi (Germanisztikai Intézet) Zergi Dániel, a HÖK Tanulmányi Bizottságának elnöke Zsinka Julianna (Romanisztikai Intézet) A KARI TANÁCS ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTJAI JELEN VANNAK Dr. Gaálné Csoba Alice, a Doktori és Tudományszervezési Hivatal hivatalvezetője Dr. Kratochwill Ferencné, a Gazdasági és Üzemeltetési Hivatal hivatalvezetője Taskó Mihályné, a Tanulmányi Hivatal hivatalvezetője Kóczán András Imre, a Dékáni Titkárság titkárságvezetője A KARI TANÁCS JEGYZŐKÖNYVÉNEK KÉSZÍTŐJE Kóczán András Imre, a Dékáni Titkárság titkárságvezetője HATÁROZATOK TÁRA XXII/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete (Hallgatói Követelményrendszer) 4. számú melléklete (Felvételi Szabályzat) módosításáról; XXIII/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete (Hallgatói Követelményrendszer) kari különös részének módosításáról (tanulmányi ösztöndíj); XXIV/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete (Hallgatói Követelményrendszer) kari különös részének módosításáról (köztársasági ösztöndíj); XXV/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete (Hallgatói Követelményrendszer) kari különös részének módosításáról (tudományos ösztöndíj); XXVI/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozat a devizás költségtérítéses képzések díjairól a 2010/2011-es tanévben; XXVII/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozat a kreatív írás minor jóváhagyásáról; XXVIII/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozat nyelvi, szaknyelvi és speciális nyelvi tanfolyamok képzési programjainak jóváhagyásáról; XXIX/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozat a Kelet-Közép-Európa kontextualizációja: Magyarország nemzeti identitása rövidtávú képzési program jóváhagyásáról; XXX/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozat a francia nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak (MA) tanegységlistájának módosításáról; 3

4 NAPIREND ELŐTT AZ ÚJ KARI TANÁCSTAGOK MEGBÍZÓLEVELEINEK ÁTADÁSA, A RÉGI TAGOK MUNKÁJÁNAK MEGKÖSZÖNÉSE Dr. Dezső Tamás dékán megköszöni a Kari Tanács előző ciklusára választott kari tanácstagok munkáját, átadja az új választott tagok megbízóleveleit. A mandátumuk február 28-áig szól. Továbbá átadja az intézetigazgatóknak és a Hallgatói Önkormányzat képviselőinek megbízólevelüket. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dr. Dezső Tamás dékán üdvözli a Kari Tanács tagjait, megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az 57 szavazati joggal rendelkező tag közül 54-en vannak jelen. A Kari Tanács határozatképes. Dr. Dezső Tamás dékán előterjesztésére, két napirendi módosítással a Kari Tanács egyhangúlag, 54 igen szavazattal elfogadta a március 17-ei Kari Tanács napirendjét. A Tanács napirendjére került: 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete (Hallgatói Követelményrendszer) kari különös részének módosítása (tudományos ösztöndíj), 2. A francia nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak (MA) tanegységlistájának módosítása. Nemes László, a HÖK elnöke: a Karon lezárultak az alapszakos választások, amelyek sikeresek és eredményesek voltak mindenütt. A szavazásra jogosultak 59,21 %-a szavazott, minden körzetben több mint 50 %-os volt a részvétel. Két szak kivételével (román, újgörög) minden szakon van hallgatói képviselet. A Hallgatói Önkormányzat bizottsági rendszere átalakult: a Diákjóléti Bizottság, az Esélyegyenlőségi Munkacsoport és a Kollégiumi Bizottság Szociális Bizottsággá; a Külügyi Bizottság és a Határon Túliak Ügyekért Felelős Munkacsoport Külügyi és Határon Túliak Ügyekért Felelős Bizottsággá, a Belügyi, Szakos Képviseleti és Tudományos Bizottság Tudományos Bizottsággá alakult. SZABÁLYZATOK 1. Dr. Károly Krisztina dékánhelyettes asszony előterjesztésére, a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével a Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag, 54 igen szavazattal meghozva a XXII/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatja a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete (Hallgatói Követelményrendszer) 4. számú melléklete (Felvételi Szabályzat, 1. számú melléklet) módosítását. 2. Dr. Károly Krisztina dékánhelyettes asszony előterjesztésére, a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével a Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag, 54 igen szavazattal meghozva a XXIII/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatja a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete (Hallgatói Követelményrendszer) kari különös részének módosítását (tanulmányi ösztöndíj, 2. számú melléklet). 3. Dr. Károly Krisztina dékánhelyettes asszony előterjesztésére, a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével a Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag, 54 igen szavazattal meghozva a XXIV/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatja a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete (Hallgatói Követelményrendszer) kari különös részének módosítását (köztársasági ösztöndíj, 3. számú melléklet). 4

5 4. Nemes László, a HÖK elnökének előterjesztésére a Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag, 54 igen szavazattal meghozva a XXV/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatja a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete (Hallgatói Követelményrendszer) kari különös részének módosítását (tudományos ösztöndíj, 4. számú melléklet). OKTATÁS 5. Dr. Dezső Tamás dékán előterjesztésére, a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével a Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag, 54 igen szavazattal meghozva a XXVI/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatja a devizás költségtérítéses képzések 2010/2011-es tanévben kiszabandó díjairól szóló előterjesztést (5. számú melléklet). 6. Dr. Brenner Koloman dékáni megbízott előterjesztésére a Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag, 54 igen szavazattal meghozva a XXVII/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatja a kreatív írás minor jóváhagyását az alábbi vita után. Brenner Koloman: az előterjesztés szerepelt a februári kari tanács napirendjén, akkor a Kari Tanács levette a napirendjéről, a mostani előterjesztésben már csak minorként szerepel a kreatív írás. Balogh F. András: érdemes lenni tudni, hány hallgató tudja a minort felvenne. Brenner Koloman: a maximális létszám 15 fő, és már magas színvonalon író hallgatók jelentkezhetnének a kreatív írás minorra. Nemes László: a HÖK támogatja az előterjesztést. Kéri az egyik hiányzó tantárgyleírás pótlását (6. számú melléklet). 7. Dr. Dezső Tamás dékán előterjesztésére a Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag, 54 igen szavazattal meghozva a XXVIII/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatja a nyelvi, szaknyelvi és speciális nyelvi tanfolyamok képzési programjainak jóváhagyását (7. számú melléklet) az alábbi megjegyzésekkel. Dezső Tamás: a Karnak az eddig kihasználatlan kapacitásait fel kell tárnia; egyik erőssége lehet a nyelvoktatás kihasználása. 96 fajta nyelvtanfolyam elfogadása kerül most a Kari Tanács elé. A Kar Tanács a múlt évben azért állította vissza az Idegennyelvi Lektorátust, hogy szervezeti keretet adjon a kari nyelviskolának. Az elfogadott tanfolyamokat nem kell akkreditálni, hanem regisztráció végett kell bejelenteni a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központban. A Kar a nyelviskola alapításával munkalehetőséget ad oktatóinak, ugyanakkor az intézmény számára stratégiai kérdés, hogy növelni tudja bevételeit. A nyelviskolát Tiboldi Tímea adjunktus (Angol-Amerikai Intézet) irányítja. 8. Dr. Dezső Tamás dékán előterjesztésére a Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag, 54 igen szavazattal meghozva a XXIX/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatja a Kelet-Közép-Európa kontextualizációja: Magyarország nemzeti identitása rövidtávú képzési program (8. számú melléklet) jóváhagyását az alábbi megjegyzésekkel. Dezső Tamás: a Kar számára fontos stratégiai irány több, az elfogadotthoz hasonló, rövidtávú képzési program kidolgozása. A fizetős képzések alkalmat teremtenek az oktatóknak az óratartásra, és bevételt hoznak a Karnak. 9. Dr. Dezső Tamás dékán előterjesztésére a Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag, 54 igen szavazattal meghozva a XXX/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatja a francia nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak (MA) tanegységlistájának módosítását (9. melléklet). 5

6 Egyebek Dr. Dezső Tamás tudományok periodikák alapításáról: egyre fontosabb a Bölcsészettudományi Kar nemzetközi beágyazottságának megerősítése. Ennek okán a Kar közeli tervei között szerepel 3 tudományos, egy évben kétszer megjelenő periodika megalapítása (irodalomtudományi, nyelvtudományi, történelemtudományi). A szerkesztőbizottságok felállítása most folyik. Miután felálltak a szerkesztőbizottságok, és minden fontosabb részlet tisztázódott, előterjesztés formájában fog a kérdés a Kari Tanács elé kerülni. Kontra Edit: miből lesz erre pénz ebben a pénzügyileg szűkös környezetben? Dezső Tamás: az ügy rendkívüli fontosságára való tekintettel, reméli, hogy a kari vezetés megtalálja, megteremti a terv pénzügyi alapjait. Dr. Dezső Tamás dékán a felsőoktatást ért pénzügyi elvonásokról: a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól 39 Mrd Ft-t zároltak, ebből az elvonásból a felsőoktatást Mrd Ft, 1,7 Mrd Ft pedig az ELTE-t érinti. Feltehetjük a kérdést, hogy a felsőoktatásnak ekkora részt kell-e vállalnia a terhekből. A Bölcsészettudományi Kartól 195 millió Ft-t vonnak el. A következő években is folytatódik a felsőoktatás költségvetésének csökkentése: 2012-ben 12 Mrd Ft-t, 2013-ban 38 Mrd Ft-t, 2014-ben 38 Mrd Ft-ot terveznek elvonni a Széll Kálmán terv alapján. Több kérdés még megválaszolatlan számunkra: milyen módon történik a finanszírozás, bázisalapon-e vagy hallgatói létszám függvényében, kapnak-e külön támogatást a kutatóegyetemek. Ezeket a válaszokat nem tudjuk, meg kell várnunk a nyarat, amikoris megjelenik az új felsőoktatási törvény, látni fogjuk a hozzánk jelentkezők, felvettek számát, s eldől, a felsőoktatási intézmények finanszírozásának módja. Az szinte biztosnak látszik, hogy csökkentik a bölcsészettudományi területre felvehető hallgatók számát. A csökkentés a Karon nyomot fog hagyni, hallgatóval csökkenhet a felvett hallgatók száma. Mindeközben kérdés, hogy a kormányzat ad-e lehetőséget arra, hogy a felsőoktatási intézmények költségtérítéses hallgatókat vegyenek fel kapacitásuk erejéig. A 2012-es esztendő nem lesz olyan, mint az idei. Ennek a Kari Tanácsnak abban kell bölcsességet, bátorságot mutatnia, hogy merjen a meglévő lehetőségre alapozva új, ütőképes kart építeni. Az újjáépítés lehetőségeként kell megragadnunk a mai helyzetet. Mindenkitől sokat fog követelni az új helyzet: sokkal feszesebbnek, pontosabbnak kell lennie mindenkinek, mind az oktatóknak, mind a diákoknak. Az új helyzet ki fogja kényszeríteni, hogy az egyetemi vezetés a dékánokkal együtt újratervezze az állami támogatás elosztását a maradékelvű rendszer újragondolásával. Az új Kari Tanácsnak számos felelős döntést kell meghoznia a tavaszi időszakban. Az új Kari Tanácsnak bátorságot kíván a döntések meghozatalához, erőt a következmények elviseléséhez. Nemes László, a HÖK elnöke a BTK-t ért pénzügyi elvonásokról: a Hallgatói Önkormányzat minden lehetséges támogatást megad a kialakult pénzügyi helyzet enyhítésére, az eddigi három könyvtári gyakornok helyett 4 gyakornokot fog fizetni az Önkormányzat. Március 16-án kerekasztal-beszélgetést tartottak az ELTE ÁJK dísztermében a HÖOK és az ELTE ÁJK HÖK közös szervezésében Milyen lesz az új alkotmány? címmel. A rendezvényen 350 hallgató vett részt. A szegedi EHÖK-ben történt szavazási szabálytalanságokról tájékoztatja a Kari Tanácsot, kéri az oktatókat, hogy az ügy kapcsán, amelytől a HÖOK teljesen elhatárolódott, kerüljék általánosításokat. Tájékoztatja a Kari Tanácsot, hogy a már hagyományosnak számító Bölcsész Napok május 2. és 6. között lesznek. A Hallgatói Önkormányzat elkezdte összeállítani a évben zajlott hallgatói konferenciák almanachját. 6

7 Dr. Dezső Tamás dékán: megköszöni a HÖK nyújtotta segítséget, fontos állandóan szemünk előtt tartanunk: az oktatók és hallgatók közösségét építjük. Megköszöni a Kari Tanács tagjainak a munkáját, bezárja az ülést. Budapest, március 21. Jóváhagyta Dr. Dezső Tamás dékán 7

8 1. számú melléklet ELŐTERJESZTÉS Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer 4. sz. melléklete Felvételi Szabályzatának módosítására (a módosítások vastagítva) SAJÁT SZERVEZÉSŰ VIZSGA 7. (1) A felvételi vizsga helyéről és idejéről a jelentkezőt a felvételi vizsgát megelőzően 30 legalább 15 nappal írásban értesíteni kell (behívólevél). A kiértesítés a szakot gondozó Kar feladata. Tanárszakok esetén az érintett Karok a felvételik időpontját és helyét egyeztetni kötelesek. Budapest, március 7. Dr. Károly Krisztina s. k., oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese 8

9 2. számú melléklet ELŐTERJESZTÉS Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer Különös Része Bölcsészettudományi Karra vonatkozó fejezete módosítására (a módosítások vastagítva) A HKR 350. (1) bekezdés ba) pontja az alábbiak szerint módosul: 350. ad 98. (1) (1)317 Tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható [ ] b) az első, államilag támogatott mesterképzésben részt vevő hallgatóknak ba) az első aktív félévben október és december, vagy március és május folyamán, az alapösztöndíj mértékének megfelelő összegben, Budapest, március 7. Dr. Károly Krisztina s. k., oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese 9

10 3. számú melléklet ELŐTERJESZTÉS Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer Különös Részére Bölcsészettudományi Karra vonatkozó fejezetének módosítására (a módosítások vastagítva) 1. A HKR 357. (4) I.) 1) a következőkkel módosul: 357. (4) I.) 1) Súlyozott tanulmányi átlag a két utolsó lezárt félévben megszorozva az adott tanév őszi félévének szakos/alapszakos szorzójával. (Maximálisan elérhető pontszám 30 pont 20 pont). Azon hallgatók, akik több karon vesznek részt államilag támogatott képzésben, átlaguk együtt számítandó. Ha a hallgatónak ezen szakokhoz több indexe van, abban az esetben a két indexben a szereplő tanegység jegyei együttesen adják ki a figyelembe veendő súlyozott átlagot. A BTK-n kiadott indexet lezárva, a más karon kiadott és lezárt index fénymásolatát a hiánypótlás végéig le kell adni. a) pont 20 pont b) pont 16 pont c) pont 14 pont d) pont 10 pont e) pont 8 pont f) pont 6 pont g) pont 4 pont h) 3.99 alatt 0 pont 2. A HKR 357. (4) I.) 2) a következőkkel módosul: 357. (4) I.) 2) 2 félév alatt elvégzett kreditmennyiségért adható pont. Amennyiben a pályázat alapját képező félévekben a pályázónak összesen háromnál több elhagyott tanegysége, vagy dékáni méltányossági engedéllyel felvett kurzusa van, ezen a jogcímen pontot nem kaphat. a) kredit 2 pont b) kredit 5 pont 4 pont c) kredit 8 pont 6 pont d) kredit 12 pont 8 pont e) 96 kreditnél több 15 pont 10 pont 3. A HKR 357. (4) I.) 3) a következőkkel módosul: 357. (4) I.) 3) Nyelvtudás (Maximálisan elérhető pontszám 20 pont) Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért (a legmagasabb fokozat után) adható pont. Nyelvszakos/nyelvi alapszakos, pályázó pályázatában a szak /alapszak nyelvének középfokú (B2) nyelvvizsgája után nem kaphat pontot. Nyelvszakos pályázó pályázatában a szak fokozatonkénti nyelvi kötelezettségén felüli nyelvvizsgája után kaphat pontot. A nem felvételi követelményként teljesített emelt szintű nyelvi érettségi középfokú (B2) komplex [ C ] típusú nyelvvizsgának minősül. Adott idegen nyelvből azonos fokú szóbeli [ A ] és írásbeli [ B ] típusú nyelvvizsga komplex [ C ] típusú nyelvvizsgának minősül. 10

11 Magyar, illetve kettős állampolgárok esetében (akik egyik állampolgársága magyar) nem vehető figyelembe a magyar nyelvből szerzett nyelvvizsga. A pályázó szakjának Képzési és Kimeneti Követelményeiben felvételi követelményként támasztott nyelvismeret után pont nem adható. a) középfokú (B2) komplex [ C ] 7 pont 4 pont b) felsőfokú (C1) komplex [ C ] 10 pont 7 pont 4. A HKR 357. (4) I.) 4) a következőkkel módosul: 357. (4) I.) 4) Párhuzamos hallgatói jogviszonyban, ill. az Egyetemen belül bármilyen képzési formában tanulmányokat folytató, a pályázat alapját képező félévekben aktív, bejelentett státusszal rendelkező hallgatók az alábbiak szerint kaphatnak pontokat. Amennyiben a pályázó a pályázat alapját képező félévek egyikében, a párhuzamos hallgatói jogviszonyban teljesített szakján halasztó státuszú volt, a párhuzamos jogcímen megítélhető pontszám felét kapja. Ha a párhuzamos képzés esti vagy levelező munkarendű, a pályázó a pontszám felét kaphatja. a) második illetve minden további BA/BSc és MA/MSc szak 8 pont b) két osztatlan szak, vagy szakpár után harmadik osztatlan képzésű szak 8 pont c) osztatlan képzésű szak melletti második BA/BSc alapszak 6 pont d) BA képzésben második illetve minden további 50 kredites ETR-ben regisztrált és le nem adott modul 4 pont osztatlan képzésű szak melletti második MA/MSc szak 7 pont e) BA képzésben második illetve minden további 50 kredites ETR-ben regisztrált és le nem adott modul 4 pont f) felsőfokú szakképzés, levelező képzés, esti képzés 5 pont 5. A HKR 357. (4) II.) 3) a következőkkel módosul: 357. (4) II.) 3) Tudományos Ösztöndíjon elért: a. első helyezés 3 pont b. második helyezés 2 pont c. harmadik helyezés 1 pont d pont 3 pont e pont 2 pont f pont 1 pont 6. A HKR 357. (4) II.) 4) a következőkkel módosul: 357. (4) II.) 4) az egyetemi felvételi eljárás során többletpontot nem érő OKTV a. első helyezés 3 pont b. második és harmadik helyezés 2 pont c. döntőbe jutás 1 pont Elnyert honorácior státusz: 3 pont 7. A HKR 357. (4) II.) 5) pont hatályát veszti. 11

12 8. A bekezdés további sorszámozása módosul: 6) 5) publikációk (Csak a publikációs tevékenységet igazoló formanyomtatvány hiánytalan kitöltése esetén adható pont) Megjelenés alatt álló, vagy megjelenésre szánt dolgozat nem tekinthető publikációnak, kivéve a képzési időn belüli ősszel az utolsó két félévre regisztráló hallgatók estében (osztatlan egyszakos képzés esetében 5-6., osztatlan kétszakos képzés esetében 7-8., mesterképzés esetében 1-2.). a) tudományos és művészeti (szak)lapban illetve tanulmánykötetben megjelent tanulmány 6 pont szerzőtárssal írt tanulmány 3 pont közlemény 1 pont recenzió, kritika 1 pont mű- és/vagy szakfordítás 2 pont szerzőtárssal írt mű- és/vagy szakfordítás 1 pont b) önálló kötet (tudományos munka) 10 pont c) szerzőtárssal írt kötet (tudományos munka) 7 pont d) kötet fordítása 5 pont e) kötet fordítása szerzőtárssal 3 pont f) tudományos kötet szerkesztése 1 pont 7) 6) előadás tudományos konferencián, magyar nyelven 6 pont 8) 7) előadás tudományos konferencián idegen nyelven (nem adott nyelvszakos hallgatóként) 8 pont 9) 8) előadás nemzetközi tudományos konferencián 8 pont 10) 9) egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység a) szakkollégiumi tanulmányokat folytat szakkollégiumonként 1 pont, max. 2 pont A következő szakkollégiumok tagjai: ELTE Bibó István Szakkollégium ELTE Bolyai Kollégium ELTE Eötvös Collegium ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium ELTE Illyés Sándor Szakkollégium Mathias Corvinus Collegium b) Tutorálásban való részvétel: 2 pont c) tudományszervezési tevékenység: 5 pont 9. A HKR 357. (5) bekezdés a következőkkel módosul: 357. (5) A rangsorolás módja: amennyiben több pályázó összesített (végső) pontszáma megegyezik, közöttük a rangsorolás az I. Tanulmányok II. Szakmai Tevékenység pontban foglalt tanulmányi eredmények (pontszámok) alapján történik. Ha még ezután is fennáll a pontegyezőség a további rangsor az II. Szakmai Tevékenység I. Tanulmányok pontban foglalt szakmai tevékenységért tanulmányi eredményért kapott pontok alapján kerül megállapításra. 12

13 10. A HKR 357. (6) bekezdéssel egészül ki: 357. (6) Az utólag pótolható dokumentumok körét a Kar egyértelműen közzéteszi a kari pályázati felhívásban. A hiánypótlásra ki nem jelölt dokumentumok a pályázat leadási határidejét követően nem adhatók le. A pályázat leadásához kijelölt dokumentumok hiányában a kari bíráló bizottság a pályázatot elutasítja. Budapest, március 7. Dr. Károly Krisztina s. k., oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese 13

14 4. számú melléklet Tisztelt Kari Tanács! Az ELTE SzMSz II. kötetének (Hallgatói Követelményrendszer) BTK Kari különös részében az alábbi módosítást kezdeményezzük. Ennek oka, hogy az első pályázási hónapban a rendelkezésre álló keret többszörösére érkezett be Tudományszervezési és Kutatási Pályázat, míg a Sport és Kulturális Pályázatok száma csökkent. Ezúton kérjük a módosító javaslatunk elfogadását. Budapest, március 16. Hegedűs Zsuzsa s. k., Nemes László s. k., Jakus Enikő s. k., tudományos alelnök elnök elnök ELTE BTK HÖK ELTE BTK HÖK ELTE BTK HÖK Kulturális és Sportbizottság 349. ad 95. (4) (1) A BTK számára rendelkezésre álló, a hallgatói normatíva 7,37 %-t kitevő intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj megoszlása a következő: a) szakmai ösztöndíj: 0,25 % b) tudományos ösztöndíj: 2% c) kari közéleti ösztöndíj, 1 % d) kari sport és kulturális ösztöndíj: 4,13% helyett: ad 95. (4)(1) A BTK számára rendelkezésre álló, a hallgatói normatíva 7,37 %- t kitevő intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj megoszlása a következő: a) szakmai ösztöndíj: 0,25 % b) tudományos ösztöndíj: 3% c) kari közéleti ösztöndíj, 1 % d) kari sport és kulturális ösztöndíj: 3,13% 14

15 5. számú melléklet ELŐTERJESZTÉS AZ ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 2010/2011-es tanévben a devizás költségtérítéses képzések díjaira FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGET BIZTOSÍTÓ IDEGENNYELVI ÉS MAGYAR MINT IDEGEN NYELVI KÉPZÉSBEN TANULÓ NAPPALI TAGOZATOS DEVIZÁS KÜLFÖLDI HALLGATÓK Szak megnevezése 2010/2011- es tanévben felvettek euro/félév 2009/2010- es tanévben felvettek euro/félév 2008/2009-es és azt megelőző tanévekben felvettek a 2009-es tanévtől euro/félév 2008/2009-es és azt megelőző tanévekben felvettek euro/félév BA MA Kifutó devizások FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGI SZINTET NEM BIZTOSÍTÓ IDEGENNYELVI KÉPZÉSBEN TANULÓ NAPPALI TAGOZATOS DEVIZÁS KÜLFÖLDI HALLGATÓK Szak megnevezése Intenzív magyar (magyar mint idegen nyelv) nyelvtanfolyam Egy féléves, rövidtávú programok 2010/2011- es tanévben felvettek euro/félév 2009/2010- es tanévben felvettek euro/félév Budapest, március 9. Dr. Dezső Tamás s. k., dékán 15

16 6. számú melléklet KREATÍV ÍRÁS MINOR A minor felelőse: Dr. Orlovszky Géza habil. egyetemi docens (MIKI) Dr. Pál Ferenc egyetemi tanár (Romanisztikai Intézet) A minorra való belépés feltétele: egyetemi felvétel bármely bölcsész vagy társadalomtudományi alapszakra. A specializációra/minorra felvehető hallgatók létszáma: fő Mintatanterv: 4 féléves Kód Tanegység félév k/g k/v óra kr. előf. Prózapoétika (prózapoétika, verstan) 1. k k 30 4 Nyelvhasználat és nyelvhelyesség 1. k k 15 3 Stílusgyakorlat gy k 60 5 Írói arcképek a kortárs magyar és világirodalomból 2. k k 30 4 A műfordítás elmélete és gyakorlata 2. k k 15 3 Stílusgyakorlat gy k 60 5 Dramaturgia és forgatókönyvírás 3. gy/ k k 30 4 Irodalmi szövegek alkotói szempontú k/g 3. elemzése y k 30 4 Stílusgyakorlat gy k 60 5 Kritika- és esszéírás 4. gy k 30 4 Irodalmi szerkesztés 4. gy k 30 4 Stílusgyakorlat gy k A BA minor képzési formában meginduló alkotó írás kurzus célja, hogy az íráshoz legyen az prózai, költői, dráma- vagy alkalmazott szöveg (reklám, közéleti beszéd stb.) kedvet és tehetséget érző hallgatók megismerkedjenek az irodalmi szövegek alkotói szemléletével, és elsajátítsák azokat a professzionális technikákat, műhelytitkokat, amelyek segítségével egy irodalmi ízléssel elkészített szöveg megalkotható. A prózai, verses és drámai szövegek poétikájának elméleti bemutatását, a kritika és esszéírás elméleti kérdéseit valamint a műfordítás elméletét és történetét tárgyaló előadásokat gyakorlati foglalkozások kísérik, amelyeken az oktatók által kiválasztott irodalmi szövegeket, illetve a hallgatók kötelező feladatként elkészített írásait, fordításait elemzik a kurzus résztvevői. Az elsajátítandó szövegformák között helyet kívánunk biztosítani a nem-szépirodalmi és nem-esszészövegeknek is: a kritikai szövegeken kívül a hallgatók megismerkedhetnek a forgatókönyvírás technikájával, a beszéd- és reklámszövegek írásának gyakorlatával. A képzésben külön helyet foglal el a műfordítás elméleti és gyakorlati kérdéseivel való megismerkedés. 16

17 Tantárgy neve: Prózapoétika és verstan Tantárgyleírások Kredit: 4 Félév: 1. Heti óraszám: 2 Óratípus: Előadás x Értékelés: Kollokvium x Szeminárium Gyakorlati jegy Tantárgy leírása: Megismerteti a hallgatókat a próza- és verspoétika elméleti kérdéseivel, bevezetve őket a klasszikus és modern próza- és verspoétikai irodalomba. Áttekintést az a próza és a legfontosabb versformákról, és a két műnem műfaji rendszeréről, az egyes műfajok alakításának sajátságaival. Kötelező olvasmányok: Petőfi S. János Bácsi János Békési Imre Benkes Zsuzsa Vass László, Szövegtan és prózaelemzés. A rövidpróza kreatív-produktív megközelítéséhez, Trezor, Budapest, Arisztotelész, Poétika Horváth János, Verstani munkái, Osiris, Budapest, Tantárgyfelelős: Déri Balázs prof., Ferencz Győző habil. egy. doc. 17

18 Tantárgy neve: Nyelvi normák és nyelvhasználat Kredit: 3 Félév: 1. Tantárgy leírása: Heti óraszám: 1 Óratípus: Előadás Szeminárium x Értékelés: Kollokvium Gyakorlati jegy x Normafogalmak a szociológiában és a nyelvtudományban. Stílus és norma. A nyelvhasználat meghatározói, szintjei (rétegződése). Nyelvi normák és nyelvjárások, irodalom, média, internet. Korrekció és hiperkorrekció. Helyesírási norma. Szövegmunka, szövegjavítás, lektorálás, korrektúra. Kötelező olvasmányok: Balázs Géza - Dede Éva (szerk.): Európai nyelvművelés Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője. Inter Kht. - PRAE.HU, Budapest, Balázs Géza: Magyar nyelvstratégia. MTA, Budapest Fercsik Erzsébet, Raátz Judit: Kommunikáció és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Grétsy László és Kovalovszky Miklós szerk.: Nyelvművelő kézikönyv I II. Akadémiai Kiadó, Budapest Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Tolcsvai Nagy Gábor: A nyelvi norma. Nyelvtudományi Értekezések 144. sz. Budapest Tantárgyfelelős: Balázs Géza egyetemi tanár Oktató: Veszelszki Ágnes tanársegéd 18

19 Tantárgy neve: Stílusgyakorlat 1-4 Kredit: 20 Félév: 1 4. Heti óraszám: 4 Óratípus: Előadás Szeminárium Értékelés: Kollokvium Gyakorlati jegy x x Tantárgy leírása: A minor gerincét a négy féléven keresztül folyó műhelymunka adja. Ennek a gyakorlati, kreatív munkaszemináriumnak a kari hagyományokra, Négyesy László legendás íróképző óráira utalva a stílusgyakorlat nevet adtuk. A stílusgyakorlat keretében a hallgatók a szeminárium vezetője és egymás előtt számot adnak kreatív írói, műfordítói tevékenységükről. A stílusgyakorlatok középpontjában a hallgatók speciális érdeklődésének megfelelően állhat műfordítás vagy alkotó írás. A műfordítói kurzusok felvételének, természetesen, előfeltétele egy idegen nyelv haladó szintű ismerete. A stílusgyakorlatok vezetői felkért műfordítók, költők, prózaírók, illetve színházi vagy filmes szakemberek. A műhelygyakorlat jellegű órákon a szemináriumvezető és a hallgatók között mester-tanítvány jellegű kapcsolat alakul ki. Kívánatos, hogy a hallgatók a négy félév során közös megegyezéssel ugyanannál a tanárnál tanuljanak. Kötelező olvasmányok: Samu Ágnes. Kreatív írás. Holnap, Budapest, Tantárgyfelelős: Orlovszky Géza egy. doc., Oktatók: Ferencz Győző habil. egy. doc. Bárdos László habil. egy. doc. 19

20 Tantárgy neve: Írói arcképek a kortárs magyar és világirodalomból Kredit: Félév: Heti óraszám: Óratípus: Értékelés: Előadás x Kollokvium x Szeminárium Gyakorlati jegy Tantárgy leírása: Az előadás áttekintést ad a kortárs magyar és világirodalom legfontosabb alkotóiról, jelenségeiről, irodalmi intézményeiről. Megismertet a kimagasló írók, költők műveivel, írói-költői sajátosságaival, műhelymunkájuk sajátosságaival. Bemutatja az irodalom közvetítőrendszereinek működését, az irodalmi életben fontos kiadókat, folyóiratokat, írói és kritikai műhelyeket, szervezeteket. Bemutatja a jelenkori irodalmi élet jelentős diskurzusalakzatait, és megtanít az irodalmi kommunikációs formák szakszerű értelmezésére. Kötelező olvasmányok: (Gintli Tibor szerk.) Magyar irodalom. Akadémiai, Budapest, 2010 (Pál József szerk.) Világirodalom. Akadémiai, Budapest,2008 Tantárgyfelelős: Gintli Tibor habil. egy. doc. 20

TANEGYSÉGLISTA (MA) SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése) TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos mesterképzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, a 2009/2010-es, valamint 2010/2011-es tanévben

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, 2009/2010-es valamint

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak Újságíró szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) HEBRAISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) HEBRAISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység:

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység: A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar I. Tanulmányok: Tanulmányi eredmény: 4,51 4,6 : 2 pont 4,61 4,7 : 3 pont 4,71 4,8 : 4 pont 4,81 4,9 : 5 pont 4,91 5,0 : 6 pont Nyelvvizsgák:

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: fordítói szakirány Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali, levelező A szakért

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

LEVÉLTÁR MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK KÉPZÉSI TERV

LEVÉLTÁR MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK KÉPZÉSI TERV LEVÉLTÁR MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK KÉPZÉSI TERV Szakfelelős: Dr. habil. Borsodi Csaba, CSc intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi docens Készítette: Dr. Kenyeres István, PhD címzetes egyetemi docens, főigazgató

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább Mesterképzési szakok - alkalmazott nyelvészet adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - andragógia adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - nemzetközi tanulmányok adatlap mintatanterv:

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar intézeti /tanszéki kreditfelelősök 2014/2015. tanév

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar intézeti /tanszéki kreditfelelősök 2014/2015. tanév Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar intézeti /tanszéki kreditfelelősök 2014/2015. tanév Angol-Amerikai Intézet: Dr. Hargitai Márta (oktatási intézetigazgató-helyettes) Dr. Starcevic Attila

Részletesebben

Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és Kultúra MA szakos hallgatók számára (nappali)

Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és Kultúra MA szakos hallgatók számára (nappali) Mintatanterv kód: MNDMA2015MAN Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és ultúra MA szakos hallgatók számára (nappali) ( félév, 100 kredit: 8 kredit alapozó, 2 kredit törzsanyag + 8 kredit szakirány + 12 kredit

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ PRAKTIKUS JAVASLATOK

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ PRAKTIKUS JAVASLATOK KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ PRAKTIKUS JAVASLATOK Segítség az igazolások beszerzéséhez A törzsszöveg a Hallgatói Követelményrendszer (tov.: HKR) BTK-ra vonatkozó kari különös részének

Részletesebben

FELVÉTELI JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. ALAPKÉPZÉSBEN (BA) VÉGZETTEK számára második tanári szakképzettség: Belépési feltétel:

FELVÉTELI JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. ALAPKÉPZÉSBEN (BA) VÉGZETTEK számára második tanári szakképzettség: Belépési feltétel: 2009 FELVÉTELI Az 2009. évben a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉKE felvételi lehetőségeket hirdet NYELV- ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ TANÁR MA / MESTER NAPPALI

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

VALLÁSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: Ókortudományi Intézet, Filozófia Intézet

VALLÁSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: Ókortudományi Intézet, Filozófia Intézet VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2015) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv =

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 15

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

2013-tól felvett hallgatóknak. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

2013-tól felvett hallgatóknak. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Munka- Fin. idő rend forma Meghirdetett képzés szint A N K germanisztika [néderlandisztika] 170 000 Ft 6 1 < 2 A N K germanisztika

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT ERDŐMÉRNÖKI KAR MELLÉKLETE 2007. 1. Általános rendelkezések (1) Jelen melléklet az Ftv. 125-126., a felsőoktatási hallgatók juttatásairól

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú minősítés (szabadon választható tárgyak

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Tanegységlista (BA) 2011-től felvett hallgatók részére

Tanegységlista (BA) 2011-től felvett hallgatók részére Tanegységlista (BA) 2011-től felvett hallgatók részére Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v =

Részletesebben

BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2015/2016. tanév 1. félévére

BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2015/2016. tanév 1. félévére BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2015/2016. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy a Főiskola kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, NÉMET ÉS FRANCIA NYELVŰ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK) Tantágy neve Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára!

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára! BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Idegennyelvi Központ NYELVI TÁJÉKOZTATÓ Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára! NAPPALI ALAP (BSc/BA), (csak MAGYAR

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ szakirányú továbbképzési szak

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ szakirányú továbbképzési szak Az EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi-Albert Orvostudományi és Gyógyszerészeti Centrum Angol-magyar Orvosi Szakfordítóképző

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány

Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány 2015-től felvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = szakdolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium V = vizsga Z = záróvizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

Kód: BKON2013BASPL Érvényes: 2013/2014. tanévtől

Kód: BKON2013BASPL Érvényes: 2013/2014. tanévtől Mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos nemzetközi kommunikáció szakirányt választó - hallgatók számára (levelező képzés) érvényes: 203/204. tanévtől ód: BON203BASPL Az e mintatanterv

Részletesebben

Kód: BKOP2013BASPN Érvényes: 2013/2014. tanévtől

Kód: BKOP2013BASPN Érvényes: 2013/2014. tanévtől ód: BOP203BASPN PR, marketing szakirány mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos szakirányt választó hallgatók számára (nappali képzés) érvényes: 203/204. tanévtől Jelleg Tantárgy

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre. 1. A pályázók köre

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Zalai Ernő egyetemi tanár Titkárság: Skorán Éva Telefon: (1) 482-5155/5029 Fax: (1) 482-5329 1093 Budapest, Fővám tér 8. 213. szoba Telefon:

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések PONTSZÁMÍTÁS A DISZCIPLINÁRIS MESTERSZAKOKON Általános rendelkezések A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, ennek elemei a tanulmányi pontok, a felvételi

Részletesebben

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára!

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára! BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Idegennyelvi Központ NYELVI TÁJÉKOZTATÓ Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára! NAPPALI ALAP (BSc/BA), (csak MAGYAR

Részletesebben

TIÉD A VILÁG, HA MEGÉRTED!

TIÉD A VILÁG, HA MEGÉRTED! TIÉD A VILÁG, HA MEGÉRTED! Nyelvoktatás a BME-n Tempus Közalapítvány Konferencia Budapest, 2011. november 21. Sárvári Judit sarvari@nyi.bme.hu Idegennyelvi Központ Hallgatói Nyelvoktatási Központ Tolmács-

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíj elnyerésére a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karán (továbbiakban NYME SKK) a 015/016. tanévre A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben