Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Kari Tanács március 17-ei ülésének határozatai és jegyzőkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Kari Tanács 2011. március 17-ei ülésének határozatai és jegyzőkönyve"

Átírás

1 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Kari Tanács március 17-ei ülésének határozatai és jegyzőkönyve A KARI TANÁCS ÜLÉSÉNEK HELYE ELTE BTK Kari Tanácsterem (Múzeum krt. 4/A, fszt. 39. sz. terem) ( jel mutatja, hogy ki rendelkezik szavazati joggal; összesen: 57 fő szavazati jogú tag) DÉKÁNI VEZETÉS JELEN VANNAK Dr. Dezső Tamás dékán, egyetemi docens, a Kari Tanács elnöke Dr. Pál Ferenc, egyetemi tanár, nemzetközi ügyek dékánhelyettese Dr. Orlovszky Géza, egyetemi docens, tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese Dr. Károly Krisztina, egyetemi docens, oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese (választott tag a III. körzetben) Dr. Brenner Koloman egyetemi docens, dékáni megbízott A KARI TANÁCS HIVATALOS OKTATÓI JELEN VANNAK Dr. Bárdosi Vilmos intézetigazgató, egyetemi tanár (Romanisztikai Intézet) Dr. Bodnár István intézetigazgató, egyetemi docens (Filozófia Intézet) Dr. Borsodi Csaba intézetigazgató, egyetemi docens (Történeti Intézet) Dr. Dávid Géza intézetigazgató, egyetemi tanár (Orientalisztikai Intézet) Dr. Frank Tibor intézetigazgató, egyetemi tanár (Angol-Amerikai Intézet) Dr. György Péter intézetigazgató, egyetemi tanár (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet) Dr. Hamar Imre intézetigazgató, egyetemi tanár (Távol-keleti Intézet) Dr. Jászay László intézetigazgató, egyetemi tanár (Szláv és Balti Filológiai Intézet) Dr. Juhász Dezső intézetigazgató, egyetemi tanár (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet) Dr. Kulcsár Szabó Ernő intézetigazgató, egyetemi tanár (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet) Dr. Mohay Tamás intézetigazgató, egyetemi docens (Néprajzi Intézet) Dr. Rényi András intézetigazgató, egyetemi docens (Művészettörténeti Intézet) Dr. Zólyomi Gábor intézetigazgató, egyetemi docens (Ókortudományi Intézet) KIMENTETTÉK MAGUKAT Dr. Knipf Erzsébet intézetigazgató, egyetemi tanár (Germanisztikai Intézet), Dr. Raczky Pál intézetigazgató, egyetemi tanár (Régészettudományi Intézet) Dr. Sebestyén György intézetigazgató, egyetemi tanár (Informatikai és Könyvtártudományi Intézet) VÁLASZTOTT TAGOK I. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET (Fordító- és Tolmácsképző Intézet, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet) Dr. Balázs Géza egyetemi tanár (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet) Dr. Bereczki András adjunktus (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet) Dr. Gintli Tibor egyetemi docens (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet) Dr. Kiss Farkas Gábor adjunktus (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

2 II. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET (Ókortudományi Intézet, Régészettudományi Intézet, Történeti Intézet) Dr. Bács Tamás egyetemi docens (Ókortudományi Intézet) Dr. Csapó Csaba adjunktus (Történeti Intézet) Dr. Majoros István egyetemi tanár (Történeti Intézet) Dr. Nagy Balázs egyetemi docens (Történeti Intézet) III. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET (Angol-Amerikai Intézet, Szláv és Balti Filológiai Intézet) Dr. Dudás Mária tanársegéd (Szláv és Balti Filológiai Intézet) (fentebb a dékáni vezetésben: Dr. Károly Krisztina egyetemi docens, oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese (Angol-Amerikai Intézet)) Dr. Kontra Edit egyetemi docens (Angol-Amerikai Intézet) Dr. Starcevic Attila tanársegéd (Angol-Amerikai Intézet) Tanácskozási joggal: Dr. Dukkon Ágnes főiskolai tanár (Szláv és Balti Filológiai Intézet) Dudás Mária és Dukkon Ágnes egyenlő számú szavazatot kapott, a Szláv és Balti Filológiai Intézetet félévenként egymást váltva képviselik szavazati joggal a Kari Tanácsban. Az első félévben (a 2010/2011-es tanév tavaszi félévében) Dudás Mária kap szavazati jogot, Dukkon Ágnes pedig tanácskozási joggal rendelkező kari tanácsi tag lesz. IV. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET (Germanisztikai Intézet, Romanisztikai Intézet) Dr. Balogh F. András egyetemi docens (Germanisztikai Intézet) Dr. Horváth Krisztina egyetemi docens (Romanisztikai Intézet) Dr. Menczel Gabriella adjunktus (Romanisztikai Intézet) Dr. Törő Krisztina adjunktus (Germanisztikai Intézet) V. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET (Filozófia Intézet, Informatikai és Könyvtártudományi Intézet Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Művészettörténeti Intézet, Néprajzi Intézet, Orientalisztikai Intézet, Távol-keleti Intézet, Zenei Tanszék) Dr. Bodnár Gábor egyetemi docens (Zenei Tanszék) Farkas Noémi tanársegéd (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet) Dr. Varga Balázs adjunktus (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet) Dr. Bene László egyetemi docens (Filozófia Intézet) A NEM OKTATÓK-KUTATÓK VÁLASZTOTT KÉPVISELŐJE Bukta Zsolt az Üzemeltetési Osztály osztályvezetője A BTK HÖK KARI TANÁCSI TAGJAI JELEN VANNAK Nemes László, a HÖK elnöke Bak Bálint (Történeti Intézet) Czákler Anikó (Orientalisztikai Intézet) Derzsenyi Dávid (Művészettörténeti Intézet) Diriczi Zsombor (Régészettudományi Intézet) Faragó Gábor, a Doktorandusz Bizottság elnöke Fejes Zoltán (Filozófia Intézet) Hegedűs Zsuzsa alelnök Horváth Barbara (Távol-keleti Intézet) Kalina Veronika (Néprajzi Intézet) Kovács Zoltán (Informatikai és Könyvtártudományi Intézet) Polgár Mária (Angol-Amerikai Intézet) Prischetzky Réka (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet) 2

3 Smid Róbert (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet) Sőtér Dávid (Szláv és Balti Filológiai Intézet) Szunyogh Piroska (Ókortudományi Intézet) Varga Gyöngyi (Germanisztikai Intézet) Zergi Dániel, a HÖK Tanulmányi Bizottságának elnöke Zsinka Julianna (Romanisztikai Intézet) A KARI TANÁCS ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTJAI JELEN VANNAK Dr. Gaálné Csoba Alice, a Doktori és Tudományszervezési Hivatal hivatalvezetője Dr. Kratochwill Ferencné, a Gazdasági és Üzemeltetési Hivatal hivatalvezetője Taskó Mihályné, a Tanulmányi Hivatal hivatalvezetője Kóczán András Imre, a Dékáni Titkárság titkárságvezetője A KARI TANÁCS JEGYZŐKÖNYVÉNEK KÉSZÍTŐJE Kóczán András Imre, a Dékáni Titkárság titkárságvezetője HATÁROZATOK TÁRA XXII/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete (Hallgatói Követelményrendszer) 4. számú melléklete (Felvételi Szabályzat) módosításáról; XXIII/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete (Hallgatói Követelményrendszer) kari különös részének módosításáról (tanulmányi ösztöndíj); XXIV/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete (Hallgatói Követelményrendszer) kari különös részének módosításáról (köztársasági ösztöndíj); XXV/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete (Hallgatói Követelményrendszer) kari különös részének módosításáról (tudományos ösztöndíj); XXVI/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozat a devizás költségtérítéses képzések díjairól a 2010/2011-es tanévben; XXVII/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozat a kreatív írás minor jóváhagyásáról; XXVIII/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozat nyelvi, szaknyelvi és speciális nyelvi tanfolyamok képzési programjainak jóváhagyásáról; XXIX/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozat a Kelet-Közép-Európa kontextualizációja: Magyarország nemzeti identitása rövidtávú képzési program jóváhagyásáról; XXX/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozat a francia nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak (MA) tanegységlistájának módosításáról; 3

4 NAPIREND ELŐTT AZ ÚJ KARI TANÁCSTAGOK MEGBÍZÓLEVELEINEK ÁTADÁSA, A RÉGI TAGOK MUNKÁJÁNAK MEGKÖSZÖNÉSE Dr. Dezső Tamás dékán megköszöni a Kari Tanács előző ciklusára választott kari tanácstagok munkáját, átadja az új választott tagok megbízóleveleit. A mandátumuk február 28-áig szól. Továbbá átadja az intézetigazgatóknak és a Hallgatói Önkormányzat képviselőinek megbízólevelüket. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dr. Dezső Tamás dékán üdvözli a Kari Tanács tagjait, megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az 57 szavazati joggal rendelkező tag közül 54-en vannak jelen. A Kari Tanács határozatképes. Dr. Dezső Tamás dékán előterjesztésére, két napirendi módosítással a Kari Tanács egyhangúlag, 54 igen szavazattal elfogadta a március 17-ei Kari Tanács napirendjét. A Tanács napirendjére került: 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete (Hallgatói Követelményrendszer) kari különös részének módosítása (tudományos ösztöndíj), 2. A francia nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak (MA) tanegységlistájának módosítása. Nemes László, a HÖK elnöke: a Karon lezárultak az alapszakos választások, amelyek sikeresek és eredményesek voltak mindenütt. A szavazásra jogosultak 59,21 %-a szavazott, minden körzetben több mint 50 %-os volt a részvétel. Két szak kivételével (román, újgörög) minden szakon van hallgatói képviselet. A Hallgatói Önkormányzat bizottsági rendszere átalakult: a Diákjóléti Bizottság, az Esélyegyenlőségi Munkacsoport és a Kollégiumi Bizottság Szociális Bizottsággá; a Külügyi Bizottság és a Határon Túliak Ügyekért Felelős Munkacsoport Külügyi és Határon Túliak Ügyekért Felelős Bizottsággá, a Belügyi, Szakos Képviseleti és Tudományos Bizottság Tudományos Bizottsággá alakult. SZABÁLYZATOK 1. Dr. Károly Krisztina dékánhelyettes asszony előterjesztésére, a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével a Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag, 54 igen szavazattal meghozva a XXII/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatja a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete (Hallgatói Követelményrendszer) 4. számú melléklete (Felvételi Szabályzat, 1. számú melléklet) módosítását. 2. Dr. Károly Krisztina dékánhelyettes asszony előterjesztésére, a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével a Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag, 54 igen szavazattal meghozva a XXIII/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatja a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete (Hallgatói Követelményrendszer) kari különös részének módosítását (tanulmányi ösztöndíj, 2. számú melléklet). 3. Dr. Károly Krisztina dékánhelyettes asszony előterjesztésére, a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével a Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag, 54 igen szavazattal meghozva a XXIV/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatja a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete (Hallgatói Követelményrendszer) kari különös részének módosítását (köztársasági ösztöndíj, 3. számú melléklet). 4

5 4. Nemes László, a HÖK elnökének előterjesztésére a Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag, 54 igen szavazattal meghozva a XXV/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatja a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete (Hallgatói Követelményrendszer) kari különös részének módosítását (tudományos ösztöndíj, 4. számú melléklet). OKTATÁS 5. Dr. Dezső Tamás dékán előterjesztésére, a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével a Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag, 54 igen szavazattal meghozva a XXVI/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatja a devizás költségtérítéses képzések 2010/2011-es tanévben kiszabandó díjairól szóló előterjesztést (5. számú melléklet). 6. Dr. Brenner Koloman dékáni megbízott előterjesztésére a Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag, 54 igen szavazattal meghozva a XXVII/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatja a kreatív írás minor jóváhagyását az alábbi vita után. Brenner Koloman: az előterjesztés szerepelt a februári kari tanács napirendjén, akkor a Kari Tanács levette a napirendjéről, a mostani előterjesztésben már csak minorként szerepel a kreatív írás. Balogh F. András: érdemes lenni tudni, hány hallgató tudja a minort felvenne. Brenner Koloman: a maximális létszám 15 fő, és már magas színvonalon író hallgatók jelentkezhetnének a kreatív írás minorra. Nemes László: a HÖK támogatja az előterjesztést. Kéri az egyik hiányzó tantárgyleírás pótlását (6. számú melléklet). 7. Dr. Dezső Tamás dékán előterjesztésére a Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag, 54 igen szavazattal meghozva a XXVIII/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatja a nyelvi, szaknyelvi és speciális nyelvi tanfolyamok képzési programjainak jóváhagyását (7. számú melléklet) az alábbi megjegyzésekkel. Dezső Tamás: a Karnak az eddig kihasználatlan kapacitásait fel kell tárnia; egyik erőssége lehet a nyelvoktatás kihasználása. 96 fajta nyelvtanfolyam elfogadása kerül most a Kari Tanács elé. A Kar Tanács a múlt évben azért állította vissza az Idegennyelvi Lektorátust, hogy szervezeti keretet adjon a kari nyelviskolának. Az elfogadott tanfolyamokat nem kell akkreditálni, hanem regisztráció végett kell bejelenteni a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központban. A Kar a nyelviskola alapításával munkalehetőséget ad oktatóinak, ugyanakkor az intézmény számára stratégiai kérdés, hogy növelni tudja bevételeit. A nyelviskolát Tiboldi Tímea adjunktus (Angol-Amerikai Intézet) irányítja. 8. Dr. Dezső Tamás dékán előterjesztésére a Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag, 54 igen szavazattal meghozva a XXIX/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatja a Kelet-Közép-Európa kontextualizációja: Magyarország nemzeti identitása rövidtávú képzési program (8. számú melléklet) jóváhagyását az alábbi megjegyzésekkel. Dezső Tamás: a Kar számára fontos stratégiai irány több, az elfogadotthoz hasonló, rövidtávú képzési program kidolgozása. A fizetős képzések alkalmat teremtenek az oktatóknak az óratartásra, és bevételt hoznak a Karnak. 9. Dr. Dezső Tamás dékán előterjesztésére a Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúlag, 54 igen szavazattal meghozva a XXX/2011 (III. 17.) sz. kari tanácsi határozatot, támogatja a francia nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak (MA) tanegységlistájának módosítását (9. melléklet). 5

6 Egyebek Dr. Dezső Tamás tudományok periodikák alapításáról: egyre fontosabb a Bölcsészettudományi Kar nemzetközi beágyazottságának megerősítése. Ennek okán a Kar közeli tervei között szerepel 3 tudományos, egy évben kétszer megjelenő periodika megalapítása (irodalomtudományi, nyelvtudományi, történelemtudományi). A szerkesztőbizottságok felállítása most folyik. Miután felálltak a szerkesztőbizottságok, és minden fontosabb részlet tisztázódott, előterjesztés formájában fog a kérdés a Kari Tanács elé kerülni. Kontra Edit: miből lesz erre pénz ebben a pénzügyileg szűkös környezetben? Dezső Tamás: az ügy rendkívüli fontosságára való tekintettel, reméli, hogy a kari vezetés megtalálja, megteremti a terv pénzügyi alapjait. Dr. Dezső Tamás dékán a felsőoktatást ért pénzügyi elvonásokról: a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól 39 Mrd Ft-t zároltak, ebből az elvonásból a felsőoktatást Mrd Ft, 1,7 Mrd Ft pedig az ELTE-t érinti. Feltehetjük a kérdést, hogy a felsőoktatásnak ekkora részt kell-e vállalnia a terhekből. A Bölcsészettudományi Kartól 195 millió Ft-t vonnak el. A következő években is folytatódik a felsőoktatás költségvetésének csökkentése: 2012-ben 12 Mrd Ft-t, 2013-ban 38 Mrd Ft-t, 2014-ben 38 Mrd Ft-ot terveznek elvonni a Széll Kálmán terv alapján. Több kérdés még megválaszolatlan számunkra: milyen módon történik a finanszírozás, bázisalapon-e vagy hallgatói létszám függvényében, kapnak-e külön támogatást a kutatóegyetemek. Ezeket a válaszokat nem tudjuk, meg kell várnunk a nyarat, amikoris megjelenik az új felsőoktatási törvény, látni fogjuk a hozzánk jelentkezők, felvettek számát, s eldől, a felsőoktatási intézmények finanszírozásának módja. Az szinte biztosnak látszik, hogy csökkentik a bölcsészettudományi területre felvehető hallgatók számát. A csökkentés a Karon nyomot fog hagyni, hallgatóval csökkenhet a felvett hallgatók száma. Mindeközben kérdés, hogy a kormányzat ad-e lehetőséget arra, hogy a felsőoktatási intézmények költségtérítéses hallgatókat vegyenek fel kapacitásuk erejéig. A 2012-es esztendő nem lesz olyan, mint az idei. Ennek a Kari Tanácsnak abban kell bölcsességet, bátorságot mutatnia, hogy merjen a meglévő lehetőségre alapozva új, ütőképes kart építeni. Az újjáépítés lehetőségeként kell megragadnunk a mai helyzetet. Mindenkitől sokat fog követelni az új helyzet: sokkal feszesebbnek, pontosabbnak kell lennie mindenkinek, mind az oktatóknak, mind a diákoknak. Az új helyzet ki fogja kényszeríteni, hogy az egyetemi vezetés a dékánokkal együtt újratervezze az állami támogatás elosztását a maradékelvű rendszer újragondolásával. Az új Kari Tanácsnak számos felelős döntést kell meghoznia a tavaszi időszakban. Az új Kari Tanácsnak bátorságot kíván a döntések meghozatalához, erőt a következmények elviseléséhez. Nemes László, a HÖK elnöke a BTK-t ért pénzügyi elvonásokról: a Hallgatói Önkormányzat minden lehetséges támogatást megad a kialakult pénzügyi helyzet enyhítésére, az eddigi három könyvtári gyakornok helyett 4 gyakornokot fog fizetni az Önkormányzat. Március 16-án kerekasztal-beszélgetést tartottak az ELTE ÁJK dísztermében a HÖOK és az ELTE ÁJK HÖK közös szervezésében Milyen lesz az új alkotmány? címmel. A rendezvényen 350 hallgató vett részt. A szegedi EHÖK-ben történt szavazási szabálytalanságokról tájékoztatja a Kari Tanácsot, kéri az oktatókat, hogy az ügy kapcsán, amelytől a HÖOK teljesen elhatárolódott, kerüljék általánosításokat. Tájékoztatja a Kari Tanácsot, hogy a már hagyományosnak számító Bölcsész Napok május 2. és 6. között lesznek. A Hallgatói Önkormányzat elkezdte összeállítani a évben zajlott hallgatói konferenciák almanachját. 6

7 Dr. Dezső Tamás dékán: megköszöni a HÖK nyújtotta segítséget, fontos állandóan szemünk előtt tartanunk: az oktatók és hallgatók közösségét építjük. Megköszöni a Kari Tanács tagjainak a munkáját, bezárja az ülést. Budapest, március 21. Jóváhagyta Dr. Dezső Tamás dékán 7

8 1. számú melléklet ELŐTERJESZTÉS Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer 4. sz. melléklete Felvételi Szabályzatának módosítására (a módosítások vastagítva) SAJÁT SZERVEZÉSŰ VIZSGA 7. (1) A felvételi vizsga helyéről és idejéről a jelentkezőt a felvételi vizsgát megelőzően 30 legalább 15 nappal írásban értesíteni kell (behívólevél). A kiértesítés a szakot gondozó Kar feladata. Tanárszakok esetén az érintett Karok a felvételik időpontját és helyét egyeztetni kötelesek. Budapest, március 7. Dr. Károly Krisztina s. k., oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese 8

9 2. számú melléklet ELŐTERJESZTÉS Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer Különös Része Bölcsészettudományi Karra vonatkozó fejezete módosítására (a módosítások vastagítva) A HKR 350. (1) bekezdés ba) pontja az alábbiak szerint módosul: 350. ad 98. (1) (1)317 Tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható [ ] b) az első, államilag támogatott mesterképzésben részt vevő hallgatóknak ba) az első aktív félévben október és december, vagy március és május folyamán, az alapösztöndíj mértékének megfelelő összegben, Budapest, március 7. Dr. Károly Krisztina s. k., oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese 9

10 3. számú melléklet ELŐTERJESZTÉS Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer Különös Részére Bölcsészettudományi Karra vonatkozó fejezetének módosítására (a módosítások vastagítva) 1. A HKR 357. (4) I.) 1) a következőkkel módosul: 357. (4) I.) 1) Súlyozott tanulmányi átlag a két utolsó lezárt félévben megszorozva az adott tanév őszi félévének szakos/alapszakos szorzójával. (Maximálisan elérhető pontszám 30 pont 20 pont). Azon hallgatók, akik több karon vesznek részt államilag támogatott képzésben, átlaguk együtt számítandó. Ha a hallgatónak ezen szakokhoz több indexe van, abban az esetben a két indexben a szereplő tanegység jegyei együttesen adják ki a figyelembe veendő súlyozott átlagot. A BTK-n kiadott indexet lezárva, a más karon kiadott és lezárt index fénymásolatát a hiánypótlás végéig le kell adni. a) pont 20 pont b) pont 16 pont c) pont 14 pont d) pont 10 pont e) pont 8 pont f) pont 6 pont g) pont 4 pont h) 3.99 alatt 0 pont 2. A HKR 357. (4) I.) 2) a következőkkel módosul: 357. (4) I.) 2) 2 félév alatt elvégzett kreditmennyiségért adható pont. Amennyiben a pályázat alapját képező félévekben a pályázónak összesen háromnál több elhagyott tanegysége, vagy dékáni méltányossági engedéllyel felvett kurzusa van, ezen a jogcímen pontot nem kaphat. a) kredit 2 pont b) kredit 5 pont 4 pont c) kredit 8 pont 6 pont d) kredit 12 pont 8 pont e) 96 kreditnél több 15 pont 10 pont 3. A HKR 357. (4) I.) 3) a következőkkel módosul: 357. (4) I.) 3) Nyelvtudás (Maximálisan elérhető pontszám 20 pont) Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért (a legmagasabb fokozat után) adható pont. Nyelvszakos/nyelvi alapszakos, pályázó pályázatában a szak /alapszak nyelvének középfokú (B2) nyelvvizsgája után nem kaphat pontot. Nyelvszakos pályázó pályázatában a szak fokozatonkénti nyelvi kötelezettségén felüli nyelvvizsgája után kaphat pontot. A nem felvételi követelményként teljesített emelt szintű nyelvi érettségi középfokú (B2) komplex [ C ] típusú nyelvvizsgának minősül. Adott idegen nyelvből azonos fokú szóbeli [ A ] és írásbeli [ B ] típusú nyelvvizsga komplex [ C ] típusú nyelvvizsgának minősül. 10

11 Magyar, illetve kettős állampolgárok esetében (akik egyik állampolgársága magyar) nem vehető figyelembe a magyar nyelvből szerzett nyelvvizsga. A pályázó szakjának Képzési és Kimeneti Követelményeiben felvételi követelményként támasztott nyelvismeret után pont nem adható. a) középfokú (B2) komplex [ C ] 7 pont 4 pont b) felsőfokú (C1) komplex [ C ] 10 pont 7 pont 4. A HKR 357. (4) I.) 4) a következőkkel módosul: 357. (4) I.) 4) Párhuzamos hallgatói jogviszonyban, ill. az Egyetemen belül bármilyen képzési formában tanulmányokat folytató, a pályázat alapját képező félévekben aktív, bejelentett státusszal rendelkező hallgatók az alábbiak szerint kaphatnak pontokat. Amennyiben a pályázó a pályázat alapját képező félévek egyikében, a párhuzamos hallgatói jogviszonyban teljesített szakján halasztó státuszú volt, a párhuzamos jogcímen megítélhető pontszám felét kapja. Ha a párhuzamos képzés esti vagy levelező munkarendű, a pályázó a pontszám felét kaphatja. a) második illetve minden további BA/BSc és MA/MSc szak 8 pont b) két osztatlan szak, vagy szakpár után harmadik osztatlan képzésű szak 8 pont c) osztatlan képzésű szak melletti második BA/BSc alapszak 6 pont d) BA képzésben második illetve minden további 50 kredites ETR-ben regisztrált és le nem adott modul 4 pont osztatlan képzésű szak melletti második MA/MSc szak 7 pont e) BA képzésben második illetve minden további 50 kredites ETR-ben regisztrált és le nem adott modul 4 pont f) felsőfokú szakképzés, levelező képzés, esti képzés 5 pont 5. A HKR 357. (4) II.) 3) a következőkkel módosul: 357. (4) II.) 3) Tudományos Ösztöndíjon elért: a. első helyezés 3 pont b. második helyezés 2 pont c. harmadik helyezés 1 pont d pont 3 pont e pont 2 pont f pont 1 pont 6. A HKR 357. (4) II.) 4) a következőkkel módosul: 357. (4) II.) 4) az egyetemi felvételi eljárás során többletpontot nem érő OKTV a. első helyezés 3 pont b. második és harmadik helyezés 2 pont c. döntőbe jutás 1 pont Elnyert honorácior státusz: 3 pont 7. A HKR 357. (4) II.) 5) pont hatályát veszti. 11

12 8. A bekezdés további sorszámozása módosul: 6) 5) publikációk (Csak a publikációs tevékenységet igazoló formanyomtatvány hiánytalan kitöltése esetén adható pont) Megjelenés alatt álló, vagy megjelenésre szánt dolgozat nem tekinthető publikációnak, kivéve a képzési időn belüli ősszel az utolsó két félévre regisztráló hallgatók estében (osztatlan egyszakos képzés esetében 5-6., osztatlan kétszakos képzés esetében 7-8., mesterképzés esetében 1-2.). a) tudományos és művészeti (szak)lapban illetve tanulmánykötetben megjelent tanulmány 6 pont szerzőtárssal írt tanulmány 3 pont közlemény 1 pont recenzió, kritika 1 pont mű- és/vagy szakfordítás 2 pont szerzőtárssal írt mű- és/vagy szakfordítás 1 pont b) önálló kötet (tudományos munka) 10 pont c) szerzőtárssal írt kötet (tudományos munka) 7 pont d) kötet fordítása 5 pont e) kötet fordítása szerzőtárssal 3 pont f) tudományos kötet szerkesztése 1 pont 7) 6) előadás tudományos konferencián, magyar nyelven 6 pont 8) 7) előadás tudományos konferencián idegen nyelven (nem adott nyelvszakos hallgatóként) 8 pont 9) 8) előadás nemzetközi tudományos konferencián 8 pont 10) 9) egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység a) szakkollégiumi tanulmányokat folytat szakkollégiumonként 1 pont, max. 2 pont A következő szakkollégiumok tagjai: ELTE Bibó István Szakkollégium ELTE Bolyai Kollégium ELTE Eötvös Collegium ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium ELTE Illyés Sándor Szakkollégium Mathias Corvinus Collegium b) Tutorálásban való részvétel: 2 pont c) tudományszervezési tevékenység: 5 pont 9. A HKR 357. (5) bekezdés a következőkkel módosul: 357. (5) A rangsorolás módja: amennyiben több pályázó összesített (végső) pontszáma megegyezik, közöttük a rangsorolás az I. Tanulmányok II. Szakmai Tevékenység pontban foglalt tanulmányi eredmények (pontszámok) alapján történik. Ha még ezután is fennáll a pontegyezőség a további rangsor az II. Szakmai Tevékenység I. Tanulmányok pontban foglalt szakmai tevékenységért tanulmányi eredményért kapott pontok alapján kerül megállapításra. 12

13 10. A HKR 357. (6) bekezdéssel egészül ki: 357. (6) Az utólag pótolható dokumentumok körét a Kar egyértelműen közzéteszi a kari pályázati felhívásban. A hiánypótlásra ki nem jelölt dokumentumok a pályázat leadási határidejét követően nem adhatók le. A pályázat leadásához kijelölt dokumentumok hiányában a kari bíráló bizottság a pályázatot elutasítja. Budapest, március 7. Dr. Károly Krisztina s. k., oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese 13

14 4. számú melléklet Tisztelt Kari Tanács! Az ELTE SzMSz II. kötetének (Hallgatói Követelményrendszer) BTK Kari különös részében az alábbi módosítást kezdeményezzük. Ennek oka, hogy az első pályázási hónapban a rendelkezésre álló keret többszörösére érkezett be Tudományszervezési és Kutatási Pályázat, míg a Sport és Kulturális Pályázatok száma csökkent. Ezúton kérjük a módosító javaslatunk elfogadását. Budapest, március 16. Hegedűs Zsuzsa s. k., Nemes László s. k., Jakus Enikő s. k., tudományos alelnök elnök elnök ELTE BTK HÖK ELTE BTK HÖK ELTE BTK HÖK Kulturális és Sportbizottság 349. ad 95. (4) (1) A BTK számára rendelkezésre álló, a hallgatói normatíva 7,37 %-t kitevő intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj megoszlása a következő: a) szakmai ösztöndíj: 0,25 % b) tudományos ösztöndíj: 2% c) kari közéleti ösztöndíj, 1 % d) kari sport és kulturális ösztöndíj: 4,13% helyett: ad 95. (4)(1) A BTK számára rendelkezésre álló, a hallgatói normatíva 7,37 %- t kitevő intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj megoszlása a következő: a) szakmai ösztöndíj: 0,25 % b) tudományos ösztöndíj: 3% c) kari közéleti ösztöndíj, 1 % d) kari sport és kulturális ösztöndíj: 3,13% 14

15 5. számú melléklet ELŐTERJESZTÉS AZ ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 2010/2011-es tanévben a devizás költségtérítéses képzések díjaira FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGET BIZTOSÍTÓ IDEGENNYELVI ÉS MAGYAR MINT IDEGEN NYELVI KÉPZÉSBEN TANULÓ NAPPALI TAGOZATOS DEVIZÁS KÜLFÖLDI HALLGATÓK Szak megnevezése 2010/2011- es tanévben felvettek euro/félév 2009/2010- es tanévben felvettek euro/félév 2008/2009-es és azt megelőző tanévekben felvettek a 2009-es tanévtől euro/félév 2008/2009-es és azt megelőző tanévekben felvettek euro/félév BA MA Kifutó devizások FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGI SZINTET NEM BIZTOSÍTÓ IDEGENNYELVI KÉPZÉSBEN TANULÓ NAPPALI TAGOZATOS DEVIZÁS KÜLFÖLDI HALLGATÓK Szak megnevezése Intenzív magyar (magyar mint idegen nyelv) nyelvtanfolyam Egy féléves, rövidtávú programok 2010/2011- es tanévben felvettek euro/félév 2009/2010- es tanévben felvettek euro/félév Budapest, március 9. Dr. Dezső Tamás s. k., dékán 15

16 6. számú melléklet KREATÍV ÍRÁS MINOR A minor felelőse: Dr. Orlovszky Géza habil. egyetemi docens (MIKI) Dr. Pál Ferenc egyetemi tanár (Romanisztikai Intézet) A minorra való belépés feltétele: egyetemi felvétel bármely bölcsész vagy társadalomtudományi alapszakra. A specializációra/minorra felvehető hallgatók létszáma: fő Mintatanterv: 4 féléves Kód Tanegység félév k/g k/v óra kr. előf. Prózapoétika (prózapoétika, verstan) 1. k k 30 4 Nyelvhasználat és nyelvhelyesség 1. k k 15 3 Stílusgyakorlat gy k 60 5 Írói arcképek a kortárs magyar és világirodalomból 2. k k 30 4 A műfordítás elmélete és gyakorlata 2. k k 15 3 Stílusgyakorlat gy k 60 5 Dramaturgia és forgatókönyvírás 3. gy/ k k 30 4 Irodalmi szövegek alkotói szempontú k/g 3. elemzése y k 30 4 Stílusgyakorlat gy k 60 5 Kritika- és esszéírás 4. gy k 30 4 Irodalmi szerkesztés 4. gy k 30 4 Stílusgyakorlat gy k A BA minor képzési formában meginduló alkotó írás kurzus célja, hogy az íráshoz legyen az prózai, költői, dráma- vagy alkalmazott szöveg (reklám, közéleti beszéd stb.) kedvet és tehetséget érző hallgatók megismerkedjenek az irodalmi szövegek alkotói szemléletével, és elsajátítsák azokat a professzionális technikákat, műhelytitkokat, amelyek segítségével egy irodalmi ízléssel elkészített szöveg megalkotható. A prózai, verses és drámai szövegek poétikájának elméleti bemutatását, a kritika és esszéírás elméleti kérdéseit valamint a műfordítás elméletét és történetét tárgyaló előadásokat gyakorlati foglalkozások kísérik, amelyeken az oktatók által kiválasztott irodalmi szövegeket, illetve a hallgatók kötelező feladatként elkészített írásait, fordításait elemzik a kurzus résztvevői. Az elsajátítandó szövegformák között helyet kívánunk biztosítani a nem-szépirodalmi és nem-esszészövegeknek is: a kritikai szövegeken kívül a hallgatók megismerkedhetnek a forgatókönyvírás technikájával, a beszéd- és reklámszövegek írásának gyakorlatával. A képzésben külön helyet foglal el a műfordítás elméleti és gyakorlati kérdéseivel való megismerkedés. 16

17 Tantárgy neve: Prózapoétika és verstan Tantárgyleírások Kredit: 4 Félév: 1. Heti óraszám: 2 Óratípus: Előadás x Értékelés: Kollokvium x Szeminárium Gyakorlati jegy Tantárgy leírása: Megismerteti a hallgatókat a próza- és verspoétika elméleti kérdéseivel, bevezetve őket a klasszikus és modern próza- és verspoétikai irodalomba. Áttekintést az a próza és a legfontosabb versformákról, és a két műnem műfaji rendszeréről, az egyes műfajok alakításának sajátságaival. Kötelező olvasmányok: Petőfi S. János Bácsi János Békési Imre Benkes Zsuzsa Vass László, Szövegtan és prózaelemzés. A rövidpróza kreatív-produktív megközelítéséhez, Trezor, Budapest, Arisztotelész, Poétika Horváth János, Verstani munkái, Osiris, Budapest, Tantárgyfelelős: Déri Balázs prof., Ferencz Győző habil. egy. doc. 17

18 Tantárgy neve: Nyelvi normák és nyelvhasználat Kredit: 3 Félév: 1. Tantárgy leírása: Heti óraszám: 1 Óratípus: Előadás Szeminárium x Értékelés: Kollokvium Gyakorlati jegy x Normafogalmak a szociológiában és a nyelvtudományban. Stílus és norma. A nyelvhasználat meghatározói, szintjei (rétegződése). Nyelvi normák és nyelvjárások, irodalom, média, internet. Korrekció és hiperkorrekció. Helyesírási norma. Szövegmunka, szövegjavítás, lektorálás, korrektúra. Kötelező olvasmányok: Balázs Géza - Dede Éva (szerk.): Európai nyelvművelés Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője. Inter Kht. - PRAE.HU, Budapest, Balázs Géza: Magyar nyelvstratégia. MTA, Budapest Fercsik Erzsébet, Raátz Judit: Kommunikáció és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Grétsy László és Kovalovszky Miklós szerk.: Nyelvművelő kézikönyv I II. Akadémiai Kiadó, Budapest Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Tolcsvai Nagy Gábor: A nyelvi norma. Nyelvtudományi Értekezések 144. sz. Budapest Tantárgyfelelős: Balázs Géza egyetemi tanár Oktató: Veszelszki Ágnes tanársegéd 18

19 Tantárgy neve: Stílusgyakorlat 1-4 Kredit: 20 Félév: 1 4. Heti óraszám: 4 Óratípus: Előadás Szeminárium Értékelés: Kollokvium Gyakorlati jegy x x Tantárgy leírása: A minor gerincét a négy féléven keresztül folyó műhelymunka adja. Ennek a gyakorlati, kreatív munkaszemináriumnak a kari hagyományokra, Négyesy László legendás íróképző óráira utalva a stílusgyakorlat nevet adtuk. A stílusgyakorlat keretében a hallgatók a szeminárium vezetője és egymás előtt számot adnak kreatív írói, műfordítói tevékenységükről. A stílusgyakorlatok középpontjában a hallgatók speciális érdeklődésének megfelelően állhat műfordítás vagy alkotó írás. A műfordítói kurzusok felvételének, természetesen, előfeltétele egy idegen nyelv haladó szintű ismerete. A stílusgyakorlatok vezetői felkért műfordítók, költők, prózaírók, illetve színházi vagy filmes szakemberek. A műhelygyakorlat jellegű órákon a szemináriumvezető és a hallgatók között mester-tanítvány jellegű kapcsolat alakul ki. Kívánatos, hogy a hallgatók a négy félév során közös megegyezéssel ugyanannál a tanárnál tanuljanak. Kötelező olvasmányok: Samu Ágnes. Kreatív írás. Holnap, Budapest, Tantárgyfelelős: Orlovszky Géza egy. doc., Oktatók: Ferencz Győző habil. egy. doc. Bárdos László habil. egy. doc. 19

20 Tantárgy neve: Írói arcképek a kortárs magyar és világirodalomból Kredit: Félév: Heti óraszám: Óratípus: Értékelés: Előadás x Kollokvium x Szeminárium Gyakorlati jegy Tantárgy leírása: Az előadás áttekintést ad a kortárs magyar és világirodalom legfontosabb alkotóiról, jelenségeiről, irodalmi intézményeiről. Megismertet a kimagasló írók, költők műveivel, írói-költői sajátosságaival, műhelymunkájuk sajátosságaival. Bemutatja az irodalom közvetítőrendszereinek működését, az irodalmi életben fontos kiadókat, folyóiratokat, írói és kritikai műhelyeket, szervezeteket. Bemutatja a jelenkori irodalmi élet jelentős diskurzusalakzatait, és megtanít az irodalmi kommunikációs formák szakszerű értelmezésére. Kötelező olvasmányok: (Gintli Tibor szerk.) Magyar irodalom. Akadémiai, Budapest, 2010 (Pál József szerk.) Világirodalom. Akadémiai, Budapest,2008 Tantárgyfelelős: Gintli Tibor habil. egy. doc. 20

BeTeKintő. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka

BeTeKintő. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka 2012 BeTeKintő Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka A kiadvány létrehozásában közreműködtek: az ELTE BTK HÖK tisztségviselői Borító: Lövei

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar

ELTE Bölcsészettudományi Kar ELTE BTK 2014 FACULTAS PHILOSOPHIAE A.D. MDCXXXV www.btk.elte.hu 8 8 1 Mária Terézia magyar királynő, német-római császárné, osztrák uralkodó főhercegnő, Egyetemünk újraalapítója ELTE BTK ELTE BTK Tartalom

Részletesebben

BeTeKintő 2013. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban.

BeTeKintő 2013. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. BeTeKintő 2013 Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztők: Csizmadia Anna Horváth Balázs Prischetzky Réka Rágyanszky György Ritzl András A kiadvány létrehozásában

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Doktori Iskola megalakulása A Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori Iskola)

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Mesterképzési szakok Nappali tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Nappali tagozat 2008/2009. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi tájékoztató szerkesztése

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola. Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat

Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola. Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 2007. A DOKTORI ISKOLA TANÁCSA ÁLTAL 2012. ÁPRILIS 2-ÁN MEGTÁRGYALT ÉS JÓVÁHAGYOTT SZÖVEG I. RÉSZ

Részletesebben

A Miskolci Egyetem (ME) Bölcsészettudományi Kara (BTK) Irodalomtudományi Doktori Iskolájának (IDI) Működési Szabályzata

A Miskolci Egyetem (ME) Bölcsészettudományi Kara (BTK) Irodalomtudományi Doktori Iskolájának (IDI) Működési Szabályzata A Miskolci Egyetem (ME) Bölcsészettudományi Kara (BTK) Irodalomtudományi Doktori Iskolájának (IDI) Működési Szabályzata A Doktori Iskola adatai Postacím: 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: 46/565-111

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Alapképzési szakok Levelezõ tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

Budapest Kortárstánc Főiskola

Budapest Kortárstánc Főiskola Budapest Kortárstánc Főiskola Egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 Bevezető rendelkezések...5 Általános rendelkezések...6 Szervezeti

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Szeged, 2014. május 26. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SOPRON 2006 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Általános

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Apáczai Csere János Tanítóképző Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 006/007. tanév Győr * 006 90 Győr, Liszt Ferenc u. 4. Szerkesztők: Varga Józsefné dr. dékánhelyettes Happ Éva tanulmányi

Részletesebben

3/b/2014. (X. 16.) számú határozat. tem (TF) 2014.

3/b/2014. (X. 16.) számú határozat. tem (TF) 2014. 3/b/2014. (X. 16.) számú határozat A Testnevelési Egyet tem (TF) Doktori Szabályzata 2014. A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT EGYETEMI DOKTORI ISKOLA Sz. 1. A jelen Szabályzat hatálya kiterjed

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról (SzMSz III.6. sz. melléklete) Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 II. Értelmező

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. FEJEZET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ MELLÉKLETE

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. FEJEZET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ MELLÉKLETE A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. FEJEZET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ MELLÉKLETE Miskolc, 2014. 1.3.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar beszámolója a kétéves tevékenységéről 2010. október Szombathely TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes Kedves Hallgatónk! Az Ön kezében levő tájékoztató olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a Karunkon töltött évei során. Útmutatást és tájékoztatást ad a szervezet felépítéséről, működési

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ Nyíregyháza, 2010 Szerkesztette: Dr. Harsányi Gergő, Ujváriné Siket Adrienn A kézirat lezárva: 2010. augusztus 30. Felelős kiadó: Dr. Fábián

Részletesebben

ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Budapest

ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Budapest ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Budapest Alapképzési szakok Mesterképzési szakok NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT 2012/2013. tanév

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA. (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY:

KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA. (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY: KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY: MISKOLCI EGYETEM MISKOLC 2008 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2009 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés...4 I. Általános rendelkezések...4

Részletesebben

Tanegységlista (BA) 2011-től felvett hallgatók részére

Tanegységlista (BA) 2011-től felvett hallgatók részére Tanegységlista (BA) 2011-től felvett hallgatók részére Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v =

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben