SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI ÉS FOGYATÉKOS BETEGEK OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunhalas, Kőrösi út 16. Hatálybalépés dátuma: Kiskunhalas, szeptember 15. Készítette : Simon Ilona igazgató Jóváhagyva:

2 2 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Költségvetési szerv neve Az intézmény székhelye Típus szerinti besorolása Szervezeti forma Jogszabályban meghatározott közfeladata Szakágazati besorolása Alapító, székhelye Fenntartó, székhelye Irányító szerv, székhelye Működési területe Alaptevékenysége Kiegészítő tevékenysége Kisegítő tevékenysége Vállalkozási tevékenysége Férőhelyek száma A szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése Feladatellátást szolgáló vagyon Vagyon feletti rendelkezési jog Gazdálkodási jogkör Alapítói okirat határozata II. AZ INTÉZMÉNY FELADATA III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE Szervezeti felépítés Állománytábla A szakmai szervezet egységei Gazdasági szervezet tagozódása Szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítésének rendje IV. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE Igazgató Szakmai vezető Gondozási részleg vezetése

3 3 Az Intézmény nem vezető beosztású, gondozást végző szakmai munkakörei Mentálhigiénés részleg A mentálhigiénés csoport Gazdasági ellátás szervezete Gazdasági vezető Pénzügyi csoportvezető Élelmezésvezető Minőségügyi vezető Belső ellenőr TMK vezető V. AZ INTÉZMÉNYI FÓRUMOK Vezetést segítő tanácsadó szervek Vezetői értekezlet Szakmai team Minőségbiztosítési team Gazdasági munkacsoport Főnővéri munkaközösség Főnővéri értekezlet Osztályértekezletek Összdolgozói értekezlet Lakógyűlés Érdekképviseleti Fórum VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Aláírási jogosultságok Képviseleti jogok Korlátozó intézkedésre vonatkozó szabályok Panaszjog gyakorlása VII. AZ INTÉZMÉNYI SZABÁLYALKOTÁS RENDJE VIII. MŰKÖDÉSI RÉSZ Munkatársak, munkaköri leírások Az Intézmény szervezeti egységeinek és dologzóiank együttműködése IX. ADATKEZELÉS X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4 4 MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: A vagyonnyilatkozat tételre kötelezett munkakörök 2. számú melléklet: FEUVE 3. számú melléklet: együttműködési megállapodás FÜGGELÉKEK 1. számú függelék: Vezetők, és más dolgozók feladat-, hatás- és jogköre 2. számú függelék : Gazdasági jellegű szabályzatok

5 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) hatálya kiterjed a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona valamennyi szervezeti egységére, valamint az Intézménnyel szerződéses viszonyban álló munkatársakra, szervezetekre. Az intézményben folyó tevékenységet az alábbi jogszabályok határozzák meg: 2008.évi CV. tv. a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról, évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, évi C. törvény a számvitelről, 217/1998. (XII.30.) Korm. r. az államháztartás működési rendjéről, 249/2000. (XII.24.) Korm. r. az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, 193/2003.(XI.26.) Korm. r. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, III. törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról 1/2000. SZCSM rendelete 29/1993. Korm. rendelet a térítési díjakról fentiekhez kapcsolódó módosító jogszabályok

6 6 I. Az intézmény adatai, jogállása Adatok 1. Költségvetési szerv neve: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona 2. Székhelye: Kiskunhalas, Kőrösi út Típus szerinti besorolása: (2008.CV.tv.alapján) Tevékenység jellege szerint: Közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató költségvetési szerv fajtája szerint: közintézmény Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv ellátja az intézményhez gazdaságilag integrált, önállóan működő Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Konduktív Pedagógiai Intézete és Szakszolgálata gazdálkodási feladatait is. 4. Szervezeti forma: Ápolást, gondozást nyújtó, vegyes profilú, tartós bentlakásos intézmény 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: évi LXV. Tv.70.. (1) bekezdésében, valamint az évi III tv (1) bekezdésében a megyei önkormányzat számára kötelezően előírt szakosított ellátás 6. Szakágazati besorolása: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 7. Alapító: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Székhelye: 6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3 Alapítás időpontja: július 1 8. Fenntartó: Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Székhelye: 6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3 9. Irányító szerv: Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Székhelye: 6000 Kecskemét Deák Ferenc tér Működési területe: Bács-Kiskun megye

7 7 11.Alap-, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenysége: Alaptevékenysége ( december 31-ig): Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás - Pszichiátriai betegek és foglalkoztatható középsúlyos értelmi fogyatékos, valamint középsúlyos értelmi fogyatékos és más fogyatékosságban szenvedő személyek teljes körű ellátásának biztosítása napi háromszori főétkezés, ruházattal textíliával és a tisztálkodáshoz szükséges anyagokkal, eszközökkel való ellátás. - Egészségügyi alapellátás, belgyógyász, ideg-elme szakorvosi ellátás, valamint szakorvosi ellátáshoz és kórházi kezeléshez való hozzájárulásról való gondoskodás. - Gyógyszerellátás - Ápolási segédeszköz, rehabilitációs eszköz, valamint gyógyászati segédeszközzel való ellátás - Mentálhigiénés ellátás - Foglalkoztatás, készségfejlesztő és képzési célú foglalkoztatás mellett terápiás - és fejlesztő felkészítési célú - munkavégzés, - szocioterápiás módszerek felhasználásával. - Nyilvántartásba vett felvételi kérelemmel, beutaló határozattal rendelkező elhelyezésre várók előgondozása Ápoló- gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás - Pszichiátriai betegek és foglalkoztatható középsúlyos értelmi fogyatékos, és más fogyatékosságban szenvedő személyek teljes körű ellátásának biztosítása napi háromszori főétkezés, ruházattal textíliával és a tisztálkodáshoz szükséges anyagokkal, eszközökkel való ellátás. - Egészségügyi alapellátás, belgyógyász, ideg-elme szakorvosi ellátás, valamint szakorvosi és kórházi kezeléshez való hozzájárulásról való gondoskodás. - Gyógyszerellátás - Ápolási segédeszköz, rehabilitációs eszköz, valamint gyógyászati segédeszközzel való ellátás

8 8 - Mentálhigiénés ellátás - Foglalkoztatás, készségfejlesztő és képzési célú foglalkoztatás - mellett terápiás - és fejlesztő felkészítési célú - munkavégzés, - szocioterápiás módszerek felhasználásával. - Nyilvántartásba vett felvételi kérelemmel, beutaló határozattal rendelkező elhelyezésre várók előgondozása Szociális foglalkoztatás - Az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli Foglalkoztatása, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottság véleménye, valamint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő munka-rehabilitáció vagy fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Alaptevékenysége ( január 1-től): Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Pszichiátriai betegek teljes körű ellátásának biztosítása napi háromszori főétkezés, ruházattal textíliával és a tisztálkodáshoz szükséges anyagokkal, eszközökkel való ellátás. - Egészségügyi alapellátás, belgyógyász, ideg-elme szakorvosi ellátás, valamint szakorvosi ellátáshoz és kórházi kezeléshez való hozzájárulásról való gondoskodás. - Gyógyszerellátás - Ápolási segédeszköz, rehabilitációs eszköz, valamint gyógyászati segédeszközzel való ellátás - Mentálhigiénés ellátás - Foglalkoztatás, készségfejlesztő és képzési célú foglalkoztatás mellett terápiás - és fejlesztő felkészítési célú - munkavégzés, szocioterápiás módszerek felhasználásával.

9 9 - Nyilvántartásba vett felvételi kérelemmel, beutaló határozattal rendelkező elhelyezésre várók előgondozása Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - A foglalkoztatható középsúlyos értelmi fogyatékos, valamint középsúlyos értelmi fogyatékos és más fogyatékosságban szenvedő személyek teljes körű ellátásának biztosítása napi háromszori főétkezés, ruházattal, textíliával és a tisztálkodáshoz szükséges anyagokkal, eszközökkel való ellátás. - Egészségügyi alapellátás, belgyógyász, ideg-elme szakorvosi ellátás, valamint szakorvosi ellátáshoz és kórházi kezeléshez való hozzájárulásról való gondoskodás. - Gyógyszerellátás - Ápolási segédeszköz, rehabilitációs eszköz, valamint gyógyászati segédeszközzel való ellátás - Mentálhigiénés ellátás - Foglalkoztatás, készségfejlesztő és képzési célú foglalkoztatás mellett terápiás - és fejlesztő felkészítési célú - munkavégzés, szocioterápiás módszerek felhasználásával. - Nyilvántartásba vett felvételi kérelemmel, beutaló határozattal rendelkező elhelyezésre várók előgondozása Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében - Az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatása, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottság véleménye, valamint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő munka-rehabilitáció keretében Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében - Az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatása, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottság véleménye, valamint, az

10 10 ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Kiegészítő tevékenység (2009 december 31-ig) Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Munkahelyi vendéglátás Kisegítő tevékenysége és arányainak felső határa a szerv kiadásaiban (2010. január 1-től) Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás M.n.s. egyéb felnőttoktatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Növénytermesztési szolgáltatás Textil, szőrme mosása, tisztítása M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Kisegítő tevékenység felső határa a szerv kiadásaiban : 10% Vállalkozási tevékenysége és arányainak felső határa a szerv kiadásaiban : (2010. január 1-től): Egyéb vendéglátás M.n.s egyéb felnőttoktatás

11 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Növénytermesztési szolgáltatás Textil, szőrme mosása, tisztítása M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Vállalkozási tevékenység felső határa a szerv kiadásaiban max. 10 % 12. Intézmény nyilvántartási száma (törzsszám) : Férőhelyek száma: 355 fő Ápolást, gondozást nyújtó fogyatékos személyek otthona: 120 fő Ápolást, gondozást nyújtó pszichiátriai betegek otthona: 235 fő 14. A szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: A vezetőt a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés nevezi ki pályázat alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Tv. és a végrehajtására kiadott 257/2000.(XII.26) Kormányrendelet 1/A -ában foglaltak szerint. 15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony, továbbá a Munka törvénykönyve alapján végzett munkaviszony keretében közcélú és közhasznú foglalkoztatás. 16. Feladatellátást szolgáló vagyon: Korlátozottan forgalomképes tulajdon Kiskunhalas, Kőrösi út /16 hrsz. Terület:37350 m2 817/17 hrsz. 88 m2 17. Vagyon feletti rendelkezési jog: A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatinak ellátásához a vagyonról és a vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a fenntartó önkormányzat vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően használhatja. 18. Gazdálkodási jogkör (2009. december 31.-ig)

12 12 Önállóan gazdálkodó, az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Ellátja a fenntartó által jóváhagyott megállapodás alapján az intézményhez gazdaságilag integrált, szakmailag önálló, gazdaságilag részben önálló Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Konduktív Pedagógiai Intézete és Szakszolgálata gazdálkodási feladatait. 19. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthonának alapító okiratát a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 105/2009. (V.27) Kgy. határozatával július 1-i hatállyal hagyta jóvá. 20. A tevékenységek forrásai: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat finanszírozása; intézmény saját bevételei (pl: térítési díj, étkezési térítés, egyéb bevétel). 21. Bankszámlaszám: (OTP Bank Nyrt. Kiskunhalasi Fiók) Az Intézmény az általános forgalmi adónak alanya. Adószám: Jogi képviselet A intézmény törvényes képviseletét az igazgató látja el, jogi képviseletét a mindenkor szerződéssel megbízott jogász. 23. Gazdálkodási forma: Gazdálkodását az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. tv. VII. fejezetének rendelkezései alapján folytatja. II. Alaptevékenysége : december 31-ig Szakfeladat Megnevezés szám Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Vonatkozó Jogszabály 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet évi III. tv. 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet évi III. tv.

13 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással 1/2000(I.7.)SzCS M rendelet évi III. tv Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12) Kormány.rend. 3/2006. (V.17) ICSSZEM rend. 92/2008.(IV.23) Kormány rend Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Alaptevékenysége : január 1-től évi III.tv. 217/1998 XII.30 Korm.rend. 249/2000 (XII.24) rend Korm. Szakfeladat szám Megnevezés Vonatkozó Jogszabály Pszichiátriai betegek tartós ellátása 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet évi III. tv Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet évi III. tv. 112/2006 (V.12) Kormány.rend. 3/2006. (V.17) ICSSZEM rend. 92/2008.(IV.23) Kormány rend évi III.tv. 112/2006 (V.12) Kormány.rend. 3/2006. (V.17) ICSSZEM rend. 92/2008.(IV.23) Kormány rend évi III.tv Önkormányzatok és többcélú kistérségi 217/1998 XII.30

14 14 társulások elszámolásai Korm.rend. 249/2000 (XII.24) Korm. rend Közcélú foglalkoztatás évi III. tv Közhasznú foglalkoztatás évi IV. tv. Kiegészítő tevékenység: december 31-ig Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti Intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 1/2000 (I.7) SZCSM rendelet 1993.évi III.tv Munkahelyi vendéglátás 217/1998 (XII.30.) Korm.rend. Kisegítő tevékenysége (2010. január 1-től) Munkahelyi étkeztetés 217/1998 (XII.30.) Korm.rend Egyéb vendéglátás 217/1998 (XII.30.) Korm.rend M.n.s. egyéb felnőttoktatás 217/1998 (XII.30.) Korm.rend Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 217/1998 (XII.30.) Korm.rend Növénytermesztési szolgáltatás 217/1998 (XII.30.) Korm.rend Textil, szőrme mosása, tisztítása 217/1998 (XII.30.) Korm.rend M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 217/1998 (XII.30.) Korm.rend.

15 15 Vállalkozási tevékenység (2010. január 1-től): Egyéb vendéglátás 217/1998 (XII.30.) Korm.rend M.n.s. egyéb felnőttoktatás 217/1998 (XII.30.) Korm.rend Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 217/1998 (XII.30.) Korm.rend Növénytermesztési szolgáltatás 217/1998 (XII.30.) Korm.rend Textil, szőrme mosása, tisztítása 217/1998 (XII.30.) Korm.rend M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 217/1998 (XII.30.) Korm.rend. Az intézmény gazdasági szervezetének feladatai: A 217/1998. (XII. 30) Korm. rendelet 17. (2) bekezdésében foglalt feladatok ellátása: Tervezés Előirányzat felhasználás Az intézmény hatáskörébe tartozó előirányzat módosítás Üzemeltetés, fenntartás, működtetés Beruházás, vagyon használata, hasznosítása, Munkaerő-gazdálkodás Készpénzkezelés Könyvvezetés és beszámolási, valamint a FEUVE kötelezettség, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és saját szervezetére kiterjedő feladatok.

16 16 III. SZERVEZETI SÉMA AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETÉRŐL

17 17 ÁLLOMÁNYTÁBLA július 1-én Munkakör megnevezése Igazgató Szakmai vezető Gazdasági vezető Pszichiátriai főorvos Vezető ápoló Szociális és mentálhigiénés csoportvezető Belső ellenőrzési vezető Minőségügyi vezető Pénzügyi csoportvezető Élelmezésvezető Műszaki csoportvezető Titkárnő Osztályvezető ápoló Szociális és mentálhigiénés munkatárs Ápoló Fejlesztő pedagógus Foglalkoztatás szervező Mozgásterapeuta Szabadidő szervező Szociális ügyintéző Munkaügyi előadó Könyvelő Pénzügyi ügyintéző Pénztáros Raktáros Adminisztrátor Főszakács Szakács Konyhalány Nyilvántartó Fűtő Festő Asztalos Lakatos Villanyszerelő Gépkocsivezető Központi takarító Mosónő Osztályos takarító Szociális foglalkoztatás koordinátor Szociális foglalkoztatás segítő Intézmény engedélyezett összes létszáma: Munkakörhöz kapcsolódó alkalmazotti létszám 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 8 fő 10 fő 105 fő 3 fő 7 fő 1 fő 3 fő 1 fő 1 fő 2 fő 1 fő 1 fő 1 fő 2 fő 1 fő 2 fő 9 fő 1 fő 5 fő 1 fő 1 fő 1 fő 2 fő 2 fő 5 fő 5 fő 13 fő 1 fő 6 fő 213 fő

18 18 Intézményünk szervezete: Intézményünk szervezeti egységeinek vezetői azon jogosítványait, amelyek körében az intézmény képviselőjeként eljárhatnak, munkaköri leírásuk tartalmazza. Az Intézmény szervezeti tagozódása 1. Szakmai szervezet 2. Gazdasági szervezet 1. A Szakmai szervezet egységei: 1.1. Gondozási részleg 1.2. Orvos csoport 1.3. Mentálhigiénés csoport 1.4. Szociális foglalkoztatás A gondozási részleg, és orvos csoport feladatai: Fő feladatuk a prevenció, a lakók rendszeres orvosi felügyelete, ápolása, az orvosi, szakorvosi ellátás, a kórházi, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás. Mentálhigiénés egység feladatai: A fő feladata a lelki egészség védelme. A lakók családi, társadalmi, érdekvédelmi és egymás közötti kapcsolatának kialakítása, fenntartásának segítése, egyéni és csoportos foglalkoztatásának megszervezése, kulturális programok szervezése, új lakó előgondozása. Szociális foglalkoztatás keretében végzett feladatok: Az intézmény fejlesztő-felkészítő, és munka-rehabilitációs tevékenység keretében szociális foglalkoztatást végez.

19 19 Szakmai dolgozók létszáma, szakképzettsége Fogyatékosok tartós bentlakást nyújtó intézménye Engedélyezett férőhelyek száma: 120 fő Működő férőhelyek száma: 120 fő Dolgozók létszáma:69 fő munkakör fő szakképzettség megoszlása intézményvezető orvos 1 pszichiáter, neurológus, pszichiátriai rehabilitációs szakorvos vezető ápoló osztályvezető ápoló 3 1 fő vezetési és szervezési ismeretek 1 fő HÍD ápoló 1 fő körzeti ápoló, üzemápoló, rendelőintézeti asszisztens 2 fő szociális otthoni ápoló ápoló, gondozó fő általános ápoló és asszisztens 19 fő szociális ápoló és gondozó 1 főcsecsemő és gyermekápoló-gondozó 2 fő ápolási asszisztens 1 fő általános betegápoló 2 fő segédápoló szociális és mentálhigiénés munkatárs 6 1 fő általános ápoló és asszisztens 3 fő pszichiátriai ápoló és gondozó 1 fő szociális munkás 1 fő gyógypedagógiai asszisztens fejlesztő pedagógus 1 fő általános ápoló és asszisztens 3 1 fő gyógypedagógus 1 fő pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló mozgásterapeuta 1 1 fő konduktor foglalkoztatás szervező 3 1 fő művelődésszervező 1 fő felnőtt szakápoló 1 fő szociális munkás szabadidő szervező 2 1 fő általános ápoló és asszisztens szociális ápoló és gondozó Szociális ügyintéző 1 művelődésszervező összesen 69

20 20 Pszichiátriai betegek tartós bentlakást nyújtó intézménye Engedélyezett férőhelyek száma: 235 fő Működő férőhelyek száma: 235 fő Dolgozók létszáma:73 fő munkakör fő szakképzettség megoszlása intézményvezető 1 pedagógus, szociológus, szociális szakvizsgázott orvos 1 pszichiáter, pszichiátriai rehabilitációs szakorvos vezető ápoló 1 diplomás ápoló osztályvezető ápoló 5 4 fő pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló 1 fő HÍD ápoló 1 fő pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló ápoló, gondozó 56 szociális és mentálhigiénés munkatárs 4 szociális és mentálhigiénés csoportvezető foglalkoztatás szervező 22 fő pszichiátriai ápoló és gondozó 2 fő szociális gondozó és szervező 3 fő általános ápoló és asszisztens 10 fő felnőtt szakápoló 4 fő HID ápoló 10 fő szociális ápoló és gondozó 1 főcsecsemő és gyermekápoló-gondozó 3 fő segédápoló 2 fő általános ápoló és asszisztens 1 fő pszichiátriai ápoló és gondozó 1 fő gyógypedagógiai asszisztens 1 pedagógus 4 1 fő pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló 1 fő általános ápoló és asszisztens 2 fő szociális munkás összesen 73 Szociális foglalkoztatásban résztvevő dolgozók munkakör fő szakképzettség megoszlása Szociális fogl. koordinátor 1 Közgazdász, számítógépkezelő, mérlegképes könyvelő 1 Mezőgazdasági áruforgalmi technikus, külker üi. 1 Érettségi, vegyesbolti eladó, számítógépkezelő 1 Műanyagfeldolgozó, érettségi, kelmefestő- és tiszt. 1 Nőiruha készítő, érettségi 1 Szőlő és gyümölcstermesztő érettségi, gyógyped. asszisztens, ifjúságsegítő 1 Érettségi, külker ügyintéző, textilipari karbantartó összesen 7 Szociális foglalkoztatás segítő

21 21 2. Gazdasági részleg szervezeti tagozódása: A részleg általános feladata az adott feltételek mellett a szakmai feladatok ellátásának optimális mértékű elősegítése, az intézményi célok megvalósítása érdekében javaslatok kidolgozása, az ésszerű és takarékos gazdálkodás elősegítése, korszerű munkaszervezés kialakítása, információ nyújtása. Feladatkörei: 1. gondnoksággal kapcsolatos feladatok. 2. Pénzügyi és számviteli munkával kapcsolatos feladatok, 3. élelmezési feladatok, 4. Műszaki és karbantartási feladatok. 1. Gondoksággal kapcsolatos feladatok köre: Épületek, építmények tisztántartása, egyéb takarítási feladatok elvégzése Lakók tiszta ruházattal történő folyamatos ellátása Külső bérmosási megrendelések elvégzése Rendezvények zökkenőmentes lebonyolítása 2. Pénzügyi és számviteli feladatai körében: éves költségvetés tervezése, az intézmény előző évi gazdálkodásának értékelése, szakfeladatok igényeiről tájékozódás, a beérkezett igények felülvizsgálata, egyeztetése, a költségvetési előirányzatok alapjául szolgáló részlettervek összeállítása és döntés-előkészítése, a költségvetési javaslat elkészítése, véglegesítése, a pénzügyi feltételek biztosítása, a gazdálkodás pénzügyi lebonyolítása, pénz- és értékkezelés, kötelezettségvállalások nyilvántartása számla ellenőrzése, érvényesítése, kifizetések, átutalások, bevételezések, gondozási díj ügyek, ellátottak letétjeinek ellenőrzése, kezelése, pénzügyi- és költséginformáció, könyvviteli teendők, bizonylati rend kialakítása, a nyilvántartási és elszámolási rend kialakítása, zárlati munkák elvégzése,

22 22 az intézmény igazgatójának rendszeres tájékoztatása a költségvetés helyzetéről, a különféle jelentések határidőre történő elkészítése és benyújtása, rendszeres és folyamatos belső ellenőrzés, szabadságolási terv elkészítése, nyilvántartások vezetése, egyéb illetmény-gazdálkodási, nyilvántartási feladatok ellátása. gazdálkodási- és ellátási tevékenység, az éves felhasználás és a készletek mennyisége alakulásának értékelése, szükségletek felmérése, közbeszerzés alá eső termékek beszerzése, Kbt. törvény betartásával beszerzés, készletezés (a legkedvezőbb beszerzési forrás felkutatása), raktározás, textilgazdálkodás (textíliák beszerzése, tisztítása, javítása, cseréje, selejtezése, védő- és munkaruhával való ellátás), leltározás. szabályzatok, levelek gépelése, dokumentumok iktatása, vezetése, irattározása, postázással kapcsolatos feladatok, lakók törzsadatának vezetése, érkezésének, távozásának nyilvántartása, létszámjelentés készítése, továbbítása, 3. Élelmezési feladatok: a konyha üzemeltetése, élelmezési anyagok beszerzése, raktározása, közbeszerzés előírásainak betartása előkészítési feladatok, az élelmezéssel kapcsolatos ügyvitel, az élelmezési anyagszükségletek biztosítása, ételkészítés, tálalás, tárolás, Az élelmezési feladtok ellátása tekintetében az élelmezési üzem (konyha) felügyelete, a gazdálkodási szabályok betartása tekintetében a gazdasági vezető feladata. A szakmai irányítás (ellátotti élelmezés meghatározása, étlap jóváhagyása, stb.) az intézmény igazgatójának feladatkörébe tartozik.

23 23 4. Műszaki, és karbantartási feladatok: épület karbantartási feladatok, gépek, eszközök javításai, park gondozása, gépkocsi vezetése, az üzemben tartással kapcsolatos feladatok, lakó szállítása vizsgálatokra. telefonközpont kezelése Normatíváért pénzügyileg felelős személyek : Kunos Zoltán gazdasági vezető Szőke Pálné pénzügyi csoportvezető Normatíváért szakmailag felelős személy : Dr. Szűcs Erzsébet szakmai vezető AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE Az intézmény vezetési módja: Az intézményi szakmai operatív irányítást a szakmai vezető gazdasági egység vonatkozásában az operatív irányítást a gazdasági vezető, ápolás vonatkozásában az operatív irányítást a vezető ápoló látja el az igazgató egyszemélyi felelős vezetése mellett. Vezetők 1. Igazgató 1. Az Intézményt az igazgató vezeti, aki egy személyben felelős az intézet jogszabályokban meghatározott működéséért, az intézeti munkáért, valamint a gazdasági tevékenységért. 2. Az igazgató feladatkörében gyakorolja a munkáltatói jogokat. 3. Biztosítja a korszerű, magas színvonalú gondozás megvalósítását. 4. Tanulmányozza az új módszereket, figyelemmel kíséri, és intézkedéseivel segíti az ellátottaknak a közösségbe való beilleszkedését. 5. Értékeli az intézmény mutatóit, ellenőrzi az előírt normatívák betartását, s ennek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. 6. Gondoskodik a munkavédelmi tevékenység ellátásáról. 7. Elkészíti az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az egyéb hatályos jogszabályokban előírt szabályzatokat.

24 24 8. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi: - a részlegek munkáját. E feladatkörében ellenőrzi a szervezeti egységek működését és a munkamegosztást, a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megtartását, a munkafegyelem, az etikai követelmények betartását. 9. Végzi a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását, és ennek alapján intézkedik. 10. Kijelöli a belső ellenőrzési feladatokat, és felügyeletet gyakorol az ellenőrzés felett. 11. Kapcsolatot tart az egészségügyi intézményekkel, az ellátottak hozzátartozóival. 12. A fenntartó által évenként megállapított térítési díj figyelembevételével megállapítja, illetve felülvizsgálja az ellátott rendszeres havi jövedelméből fizetendő személyi térítési díjat. 13. Ellátja a jogosultak érdekvédelmével kapcsolatos teendőket. 14. Megállapítja az Érdekvédelmi Fórum működésének részletes szabályait és biztosítja a Fórum működéséhez szükséges feltételeket. 15. Az igazgató feladatát a fenntartó szerv által meghatározott munkaköri leírás alapján végzi. 16. Az igazgatói teendőket az igazgató távollétében a szakmai vezető látja el. Az igazgató felelős: a) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben, vagy költségvetési keretben, valamint feladatellátási megállapodásban foglaltaknak, illetve az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, b) az intézmény működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság, és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, c) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, d) államháztartási belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony működéséért, továbbá e) a szerv besorolásának megfelelően a szakmai és pénzügyi folyamatos nyomonkövetési (monitoring) rendszer működtetéséért, a tervezési, a beszámolási, valamint a közérdekű, és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rendért.

25 25 Feladatkörébe tartozik: a) az intézmény képviselete, kivéve ez alól a gazdasági, műszaki, és pénzügyi vonatkozású ügyeket, melyekben a képviseletet a gazdasági vezető is elláthatja b) az intézmény működéséről jelentés adásáért a felügyeleti szervek részére, c) Munkáltatói jogok gyakorlása : A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének munkáltatói jogkörébe tartozik a gazdasági vezető önálló vezetői munkakörbe történő kinevezése, illetve vezetői megbízása (új kinevezés, megbízás esetén), felmentése vagy vezetői megbízásának visszavonása, díjazásának megállapítása. Az ezen kívüli egyéb munkáltatói jogkörök gyakorlása a gazdasági vezető tekintetében továbbra is az igazgató jogköre. A gazdasági vezetőn kívül az összes dolgozó felett a munkáltatói jogokat kizárólag az intézmény igazgatója gyakorolja. d) munkavédelmi, tűzvédelmi és a belső ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos intézkedések kiadása, e) az intézmény feladatainak ellátását szolgáló, a kiadási előirányzatokat terhelő fizetési, vagy más teljesítési, (szerződési) kötelezettség vállalása (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) vagy ilyen követelés (bevételi előirányzat teljesítése érdekében történő) előírása. f) Az intézménybe történő felvételkor az intézményvezető írásos formában tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve a törvényes képviselőjét. Költségvetési szerv vezetőjének továbbképzése : Az intézmény igazgatója vagy az általa írásban kijelölt vezető állású személy aki nem lehet a költségvetési szerv gazdasági vezetője kétévente köteles a belső kontroll rendszerek témakörében a pénzügyminiszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. A részvételt köteles az irányító szerv vezetője (Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke) felé az adott év december 31-ig igazolni. 2. Szakmai vezető Feladatait az intézmény igazgatójának közvetlen irányítása alatt látja el. Az intézmény igazgatója nevezi ki, felette munkáltatói jogkört gyakorol. Beosztottai: - gondozási részleg - orvos csoport - mentálhigiéné Szociális foglalkoztatás a munkakör ellátásával kapcsolatos általános feladatai: - irányítja és összehangolja a szakmai szervezetben részvevők munkáját

26 26 - mozgósítja a szakmai erőforrásokat, részt vesz a forrásbővítő tevékenységekben, akcióban. Speciális feladatok: - szakmai segítséget nyújt az ellátottak egyéni és csoportos rehabilitációs programjainak, a közösségi gondozás elveinek kidolgozásához Segíti a vezetést ezek megszervezésében a célmunkát, a célfeladatok kimunkálásában és a programokhoz szükséges instrumentumok tervezésében - ellenőrzi a rehabilitációs munka hatékonyságát, segíti a szakszemélyzet és az ellátottak tevékenységét - az élelmezés és a környezet higiénéjének általános ellenőrzése 3. Gondozási részleg vezetése A gondozási részleg vezetője a vezető ápoló, munkáját az intézet szakmai vezetőjének, közvetlen irányításával, és az intézmény vezetőjének felügyeletével végzi. Feladata: a) a szükséges dokumentáció szabályszerű vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának felügyelete, b) a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, c) az ellátottak által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés, d) a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás, e) az intézet higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése, f) a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése, g) az intézetben ápolói és egyéb egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete 1. Tevékenységéről rendszeresen beszámol. 2. Feladata az ellátottak egészségügyi ellátásának szervezése, irányítása és ellenőrzése. 3. Irányítja, ellenőrzi a gondozási részleg alá tartozó dolgozóinak munkáját. 4. Elkészíti az ápolók munkarendjét, gondoskodik a szükséges gyógyszerek beszerzéséről, tárolásáról, nyilvántartásáról. 5. Végzi és irányítja az orvos utasítása alapján a lakók gyógyszerelését. 6. Megszervezi a gondozottak szűrővizsgálatait. 7. Szervezi az intézmény dolgozóinak időszakos foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát. 8. Irányítja és ellenőrzi az osztályos takarítók munkáját.

27 27 9. Gondoskodik az egészségügyi adminisztráció vezetéséről. 10. Javaslatot tesz az irányítása alá tartozó dolgozók anyagi- és erkölcsi elismerésére. 11. Az orvosokkal elkészíti a lakók gondozási- és ápolási tervét, annak dokumentációját folyamatosan ellenőrzi. 12. Szervezi a védőoltásokkal kapcsolatos teendőket. 13. Feladata a szakdolgozók részére előírt szakmai továbbképzés koordinálása, az új dolgozó regisztrálásra felterjesztése. Folyamatosan vezeti a továbbképzési tervet. Rendszeres kapcsolatot tart: a háziorvossal, szakorvosokkal, az egészségügyi intézményekkel, az ellátottak hozzátartozóival, a módszertani intézetekkel. A hatáskörébe utalt dolgozókkal kapcsolatban: végzi a szabadságok ütemezését, kiírását, lejelentését, gondoskodik a feladatok elosztásáról, intézkedik az észlelt hiányosságok megszüntetéséről, javaslatot tesz a munkaerő átcsoportosítására, helyettesítésére, a hatáskörébe utalt dolgozókkal szemben szükség esetén fegyelmi eljárást kezdeményez. A vezető ápoló a szakmai és irányító, ellenőrző tevékenységről rendszeresen beszámol az intézmény igazgatójának, és szakmai vezetőjének. Felelős továbbá: a gondozás színvonalának emeléséért, új gondozási módszerek és formák kidolgozásáért, alkalmazásáért. Távollétében a helyettesítési feladatait a szakmai vezetőjének javaslata, és az intézet igazgatója által jóváhagyott személy látja el. Az intézmény nem vezető beosztású, gondozást végző szakmai munkakörei Ápoló, szakápoló Feladatát közvetlenül az osztályvezető főnővér irányításával végzi. Feladata: a gondozás reá háruló feladatainak végzése, ezen belül:

28 28 a kulturált környezet, higiénés rend kialakítása, lakószobák otthonossá tétele, a lakók étkezési- és magatartási kultúrájának kialakítása, szinten tartása; az élelmezéssel kapcsolatos ápolói feladatok elvégzése; az ellátottak ruházata, valamint ágynemű cseréje; az ellátottak testi ápolása; az orvos által elrendelt terápiás kezelések, általános és szakápolói teendők végzése; az orvos utasítása szerint injekciózás, gyógyszerelés; az egyéni és csoportos foglalkoztatásban való részvétel; a foglalkoztatással kapcsolatos feladatait a mentálhigiénés nővér irányításával végzi; az ellátottak állandó megfigyelése, az észlelt változások jelentése szóban és írásban; az ellátottak interperszonális és társadalmi kapcsolatainak segítése; a gondozási és ápolási dokumentáció vezetése. 4. Mentálhigiénés részleg 4.1. A mentálhigiénés csoport feladata 1. Feladatukat közvetlenül az intézmény szakmai vezetőjének irányításával végzik. 2. A mentálhigiénés részleget a csoportvezető irányítja. 3. A mentálhigiénés csoportvezető feladata: a szabadságok ütemezése, kiírása, jelentése; a szakmai továbbképzés koordinálása (kreditpont szerzés, szakvizsga); foglalkoztatási, gondozási terv készítése a mentálhigiénés munkatárssal, a főnővérrel és az orvosokkal; minden lakó részére a célszerű és hasznos személyre szabott tevékenység, illetve elfoglaltság szervezése (fizikai, kulturális és szórakoztató jellegű foglalkoztatás); a foglalkoztatásban résztvevő csoport kialakítása; a foglalkoztatás felügyeletének ellátása, biztosítása; a foglalkoztatás érdekében kapcsolattartás az ellátottak hozzátartozóival; állandó kapcsolattartás a gondozási részleggel; javaslatot tesz az irányítása alá tartozó dolgozók anyagi- és erkölcsi elismerésére;

29 29 mentálhigiénés tevékenység. Mentálhigiénés munkatárs feladata: különböző rendezvények megszervezése (kezdeményezi és szervezi a tapasztalatcsere látogatásokat, kirándulásokat); részt vesz a foglalkoztatási és mentálhigiénés munkában. A mentálhigiénés részleg munkatársai távollétük esetén egymást helyettesítik. 5. Gazdasági ellátás szervezete Költségvetés tervezés és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások feltételek nincsenek Gazdasági vezető Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének munkáltatói jogkörébe tartozik a gazdasági vezető önálló vezetői munkakörbe történő kinevezése, illetve vezetői megbízása ( új kinevezés, megbízás esetén), felmentése vagy vezetői megbízásának visszavonása, díjazásának megállapítása. Az ezen kívüli egyéb munkáltatói jogkörök gyakorlása a gazdasági vezető tekintetében továbbra is az igazgató jogköre. - közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, - a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi azt, - gazdasági intézkedéseket hoz, - felelős a 217/1998. (XII. 30) Kormány rendelet 18/A. -ban részletezett feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért. A gazdasági vezető ellátja mindazokat a feladatokat, gyakorolja azokat a jogokat és teljesíti azokat a kötelezettségeket, amelyek a költségvetési szervek gazdasági vezetőit megilletik, illetve terhelik. A gazdasági vezető feladatkörébe tartozik az igazgató közvetlen irányítása mellett az intézmény működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, műszaki és intézményüzemeltetési feladatok, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok irányítása. A gazdasági vezető szervezője az intézményben folyó gazdasági-műszaki ellátásnak. A gazdasági vezető feladatát az intézmény igazgatójának közvetlen irányításával végzi, munkájáról rendszeresen beszámol az igazgatónak.

30 30 A gazdasági vezető felelős: a) az intézmény működéséhez szükséges pénzeszközök megtervezéséért, az eredményes gazdálkodásért, b) a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok betartásáért, betarttatásáért, c) az igazgatóval együttes felelősség terheli a vagyonvédelemért, a számviteli rendért, a mérlegbeszámolóban feltüntetett adatok helyességéért, valódiságáért, d) felelős az intézmény valamennyi szervezeti egységére vonatkozóan a gazdálkodási, nyilvántartási rend kialakításáért és jogosult azok betartásának ellenőrzésére személyesen vagy munkatársai útján e) jelentés adásáért a felügyeleti szervek részére az intézmény gazdálkodásáról, f) az ellenjegyzési jogkör gyakorlása az igazgató kötelezettségvállalása esetén, amennyiben a kötelezettségvállalás feltételei nem állnak fenn, a fennálló akadályt köteles jelenteni, s ha az igazgató a kötelezettségvállaláshoz ragaszkodik, akkor az okmányt a kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt záradékkal látja el, s erről az intézmény felügyeleti szervét 8 napon belül értesíti, g) Az intézmény igazgatója helyett elláthatja a gazdasági és műszaki ügyekben, valamint külső és felügyeleti szerveknél az intézmény képviseletét, h) a gazdasági-műszaki ellátás munkájának megszervezése, a munka zavartalan ellátásának biztosítása. A gazdasági vezető közvetlenül irányítja: pénzügyi csoportvezető az élelmezésvezető; műszaki csoportvezető az ügykezelők munkáját. A gazdasági vezető feladatai: a leltározási ütemterv, és egyéb nem szakmai szabályzatok elkészítése; az intézmény költségvetésének, beszámolóinak elkészítése; a vagyonvédelem és vagyonnyilvántartás biztonságos feltételeinek megteremtése; a bérgazdálkodási feladatok összefogása; az érték- és anyagkönyvelés ellenőrzése; a tulajdon védelme; a leltározási tevékenység felügyelete;

31 31 javaslatot tesz az irányítása alá tartozó dolgozók anyagi- és erkölcsi elismerésére. A gazdasági vezető részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza, melyet az intézmény igazgatója készít el. A gazdasági vezető kapcsolatot tart a munkavédelmi megbízottal, gondoskodik az esetleges hiányosságok megszüntetéséről. A gazdasági vezetői teendőket távollétében a pénzügyi csoportvezető látja el Pénzügyi csoportvezető munkáját a gazdasági vezető irányítása mellett végzi; irányítja, és összehangolja a pénzügyi csoport munkáját elvégzi az ellenőrzési feladatokat Élelmezésvezető Az élelmezésvezető: közvetlenül irányítja a konyhai dolgozók munkáját, megállapítja munkarendjüket, nyilvántartja, ütemezi és kiírja szabadságukat; javaslatot tesz a konyhai dolgozók anyagi- és erkölcsi elismerésére; a raktáros távollétében a raktárkezelési feladatot ellátja; további feladatai: o az ellátottak és dolgozók élelmezésének biztosítása, különös tekintettel az orvos által előírt diétákra, minőségi és mennyiségi mutatókra, o az élelmiszerek beszerzése, o a konyhaüzemben az intézményi tulajdon védelme, o a konyhai dolgozók kötelező orvosi vizsgálatainak a dolgozó részére előírt személyi higiéné betartásának ellenőrzése, o heti étlaptervek összeállítása, o napi étkezési létszám nyilvántartása (ellátott, alkalmazott, vendég), o az élelmezési ügyviteli feladatok ellátása, élelmiszeranyagelszámolások vezetése, o napi ételminták ellenőrzése, o a munkavédelmi előírások megtartásának biztosítása, o élelmiszerrendelés, o az élelmiszer raktárkészletek ellenőrzése, o a térítési díjak elszámolása.

32 TMK vezető: Közvetlen felettese a gazdasági vezető, de közvetlen kapcsolatot tart az igazgatóval. Feladata : - Az irányítása alá tartozó dolgozók: fűtő-, portás, festő, asztalos, kőműves, lakatos, villanyszerelő, gépkocsivezető, udvari munkás, egyéb technikai kisegítő munkaidejének beosztása, figyelemmel a szabadnapokra, szabadságra, munkájuk ellenőrzése, koordinálása. - Elkészíti a vezetése alá tartozó dolgozók munkaköri leírását. - Kapcsolatot tart az intézeti főápolóval, a főnővérekkel, a gazdasági részleg csoportvezetőivel, műszaki üzemeltetési kérdésekben intézkedéseit egyezteti, információt szolgáltat részükre. - Távolléte esetén közvetlenül a gazdasági vezető látja el feladatát. - Meghibásodások esetén, soron kívül intézkedik az üzemeltetés zavartalan biztosítása érdekében. - Megszervezi az épületek, műszaki berendezések és felszerelések biztonságos üzemeltetését, karbantartását, javítását. - Beruházási és felújítási feladatok előkésztésében együttműködik az igazgatóval és gazdasági vezetővel. E feladatokhoz szükséges szakmai indoklásokat, terveket elkészíti. - Folyamatos ellenőrző tevékenységet végez a műszaki dolgozókat érintően. - A dolgozók munkájához a szükséges utasításokat kiadja, őket beszámoltatja, a feladatok végrehajtását ellenőrzi. - Gondoskodik a házilagos kivitelezések szakszerű dokumentálásáért, a munkák vezetéséről, irányításáról. - felhasznált anyag, munkaidő, rezsióradíj vonatkozásában adatot szolgáltat az anyagkönyvelő, raktáros részére, hogy az átdolgozási jegyzék alapján a készterméket leltárba tudja venni. - Az intézményi költségvetés elkészítésekor segítséget ad a karbantartási és közműdíj előirányzatok kialakításához. - Az intézményi saját előállítású eszközökhöz munkaterv összeállításához munkaterületét érintő javaslatot készít. - Feladata továbbá a munkaterületét érintő szükséges adatszolgáltatás elkészítése, a tervdokumentáció őrzése, az energiagazdálkodás, a műhelyek felügyelete, a működési feltételek biztosítása (anyag, eszköz)

33 33 - A selejtezés előkészítésében részt vesz. - Elvégzi a munkalapok vezetését, nyilvántartását és az ebből származó adatokról információt szolgáltat a számvitel részére a kiadások felosztásához. - Szervezi, irányítja az intézmény munkavédelmi, tűzvédelmi feladatait a külső szakértők bevonásával. - Feladata az intézményben a megrendelt áruk szükség szerinti beszerzése, szabályszerűen aláírt megrendelők alapján, figyelembe véve a megkötött keretszerződéseket. Megrendelők hiánya esetén a köteles minden esetben a beszerzést megelőzően gondoskodni a megrendelők pótlásáról, és a szükséges aláírások beszerzéséről. - A már beszerzett anyagokat továbbítja a raktárosok felé. 6. Minőségügyi vezető Részt vesz az intézmény minőségirányítási rendszerének kialakításában, a bevezetés után irányítja és felügyeli annak működését, és a tapasztalatok alapján részt vesz a folyamatos fejlesztésben, a hiba kiigazító és javító tevékenységekben. Elősegíti, hogy a minőségirányítási tevékenység betöltse egyik legfontosabb célját, hatékony vezetési eszköz legyen a felső vezetés részére. Munkáját az intézmény igazgatójának közvetlen irányítása alatt végzi. 7. Belső ellenőr Feladata: a) a szaktevékenység ellátása hatékonyságának, fejlesztése tervszerűségének és gazdaságosságának, a működés és a gazdálkodás szervezettségének; b) a munkaerő foglalkoztatásának, a tárgyi eszközök kihasználásának, fenntartásának és fejlesztésének; c) a jogszabályok, belső szabályzatok és utasítások megtartásának, a bizonylati és okmányfegyelem meglétének; d) a költségvetés tervezésének, végrehajtásának, az előirányzat-maradvány elszámolásának; e) ellenőrzése és értékelése. SZERVEZETI EGYSÉGEK SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK, AZ ESETLEGES HELYETTESÍTÉSEK RENDJE Az intézmény keretein belül működő szervezeti egységek között az együttműködés folyamatos, az egyes szervezeti egységek munkájukat összehangoltan végzik a szakmai, és gazdasági munka hatékonysága érdekében.

34 34 Az intézményben folyó munkát, annak minőségét a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A dolgozók távolléte esetére helyettesítés rendszerének kidolgozása a szervezet vezetőjének ill. a felhatalmazása alapján az adott egység vezetőjének a feladata. A helyettesítésekkel kapcsolatos feladatokat az egyes munkaköri leírások tartalmazzák. AZ INTÉZMÉNYI FÓRUMOK Vezetést segítő tanácsadó szervek Az intézmény működésének fontos feltétele a munkahelyi demokrácia érvényesülése és állandó fejlesztése. Nélkülözhetetlen az ellátottak és a dolgozók rendszeres tájékoztatása az intézmény működéséről. A dolgozóktól szükséges kikérni véleményüket az intézmény működését érintő fontosabb döntések előtt. A dolgozókkal való tanácskozás alapvető formái: 1) Vezetői értekezlet; 2) Szakmai team 3) Minőségbiztosítási team 4) Gazdasági munkacsoport 5) Főnővéri munkaközösség 6) Főnővéri értekezlet 7) Osztályértekezlet 8) Összdolgozói értekezlet 9) Lakógyűlés 10) Érdekképviseleti Fórum 1. Vezetői értekezlet: Az intézmény igazgatójának tanácsadó szerveként működik. Tagjai: o Szakmai vezető, o Pszichiáter főorvos o Gazdasági vezető o Vezető ápoló o Belső ellenőr o Minőségügyi vezető o Műszaki csoportvezető

35 35 o Mentálhigiénés csoportvezető, o Pénzügyi csoportvezető. Megtárgyalja: az intézmény egészét érintő szervezeti és működési kérdéseket, folyamatosan értékeli az intézmény egységeinek munkatervét és azok teljesítését, a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos kérdéseket, a személyzeti oktatási ügyeket, az intézmény bérgazdálkodási, munkaerő-gazdálkodási tevékenységét, az éves továbbképzési tervet, az intézmény munkafegyelmi helyzetét, mindazokat a kérdéseket, amelyeket az intézmény igazgatója, a team tagjai elé terjeszt, vagy amelyeket a team tagjai felvetnek, megszervezi a vezető ügyeletet. A vezetői értekezlet során: o Beszámolnak a részlegvezetők a végzett munkáról, o a csoportok közötti együttműködésről, munkamegosztásról, o a munkafegyelem, a munkahelyi légkör alakulásáról, o illetmény- és jutalmazás jellegű kérdésekről. o Tárgyalnak a részlegek előtt álló feladatokról, a végrehajtás módjáról, új módszerek, technológiák bevezetéséről, eredményéről, o az intézmény működését befolyásoló koncepcionális kérdésekről, o új gondozási,- és munkamódszerek bevezetéséről mind a szakmai, mind a gazdasági területeken o a gazdálkodás és a szakmai munka hatékonyságának kérdéseiről, hatékonyság növelésének módszeréről, o operatív feladatok meghatározásáról. o a vezető ügyeletes beszámol a végzett ellenőrzésekről. A vezetői értekezletet az igazgató hetente, a hét első munkanapján hívja össze. Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni és azt meg kell őrizni. 2. Szakmai team A munkacsoport tagjai a gondozási tervek karbantartásával kapcsolatos feladatokat szervezik és koordinálják, valamint a mindenkori szakmai törvényekből és rendeletekből adódó általános szakmai feladatok gondozási, ápolási tevékenységek, egészségügyi ellátás, mentálhigiénés

36 36 ellátás, előgondozási feladatok, beutalással, intézményi hely elfoglalásával és a foglalkoztatás megszervezése terén elvégzendő munkákat végzik és szervezik. Új gondozási formák kidolgozása, és bevezetésükkel kapcsolatos feladatok szervezése, szakmai protokollok kidolgozása, azok előterjesztése az intézmény igazgatója elé. Összehívja és vezeti: szakmai vezető Tagjai: o Igazgató o Vezető ápoló o Pszichiáter o Pszichológus o Foglalkoztatási csoportvezető o Szociális munkások o Főnővéri munkacsoport vezetője 3. Minőségbiztosítási team Az intézményben bevezetésre kerülő ISO 9001:2001 szabványra épülő minőségirányítási rendszer kialakítása, az ezzel kapcsolatos feladatok meghatározása, és koordinálása. A minőségbiztosítási team havi egy alkalommal ülésezik. Összehívja és vezeti: minőségügyi vezető Tagjai: o Igazgató, o Szakmai vezető, o Gazdasági vezető o Vezető ápoló o Belső ellenőr o Meghívott személy (aktuális protokoll kidolgozója) 4. Gazdasági munkacsoport A vezetői értekezleten megfogalmazott feladatok, tájékoztatók, a gazdálkodási munkával kapcsolatos információk továbbítása. Visszajelzés a vezetőség felé.

37 37 Az aktuális problémák és tapasztalatok megbeszélése Osztályértekezletek időpontjainak megbeszélése Rendezvényekkel, ünnepségekkel kapcsolatos stratégiák megbeszélése Összehívja és vezeti: gazdasági vezető Tagjai: o Igazgató, o Vezető ápoló o Belső ellenőr o Élelmezésvezető o Pénzügyi csoportvezető o Mosodai irányító o Munkaügyi előadó o Pénzügyi munkatársak o Gondnok o Raktáros o Műszaki csoportvezető 5. Főnővéri munkaközösség Tapasztalatok megosztásával az osztályok közötti minőségbeli különbségek megszüntetése Szakmai kérdések megvitatása, véleményezése Segítség az étlap összeállításában. Összehívja és vezeti: a munkaközösség vezetője Tagjai: o Vezető ápoló o Főnővérek. 6. Főnővéri értekezlet Az igazgatói, vezetői értekezleten elhangzott utasítások, tájékoztatók, szakmai és gazdálkodási munkával kapcsolatos információk továbbítása Visszajelzések a vezetőség felé Az aktuális problémák és tapasztalatok megbeszélése A szakmai tanácskozáson meghatározottak közlése, az azokkal kapcsolatos feladatok megbeszélése Szakmai munka értékelése Osztályértekezletek időpontjainak megbeszélése, rendezvényekkel, ünnepségekkel kapcsolatos szervezési stratégiák megbeszélése,

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8196/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Szenvedélybetegek Otthona Országos Módszertani Központ, Kaskantyú

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt.

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt. 122/2009. (IX. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek. Otthona. 6400. Kiskunhalas, Kőrösi út 16.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek. Otthona. 6400. Kiskunhalas, Kőrösi út 16. 1 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona 6400. Kiskunhalas, Kőrösi út 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2008.. Kiskunhalas, 2008. július

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Kikelet Ápoló-Gondozó Otthona Tarpa Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Kikelet Ápoló-Gondozó Otthona Tarpa Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA

A L A P Í T Ó O K I R A T BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény neve: BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA 2. Székhelye (pontos címe): 5600 Békéscsaba, Lencsési út 85. 3. Mûködési (felvételi) területe: A Békéscsaba

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2014. december 12

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

195/2009. (XII. 17.) MÖK

195/2009. (XII. 17.) MÖK 195/2009. (XII. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete Veszprém, Áchim tér 9. szám alatt heti 6 nem szakorvosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Székhelye: 7683 Helesfa, Nádassy-telep Telefon/fax: 73/378-643 Telephelye: 7953 Királyegyháza,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE K E C S K E M É T Ikt. sz.: 5018/2010. E l ő t e r j e s z t é s a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 117/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1.

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. 1/11 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. február 17. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (II. 17.) határozata

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános és bevezető rész Intézmény neve: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Székhelye: 2510 Dorog, Otthon tér 4. Intézményi

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-90. -aiban

Részletesebben