A SZENTGÁL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZENTGÁL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI"

Átírás

1 A SZENTGÁL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI

2 H I R D E T M É N Y Gazdahitel Gazdakártya konstrukcióhoz Hatályos: szeptember 16-tól I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint átutalási megbízás jutaléka Bankon kívüli elektronikus forint átutalási megbízás jutaléka Bankon belüli papíralapú forint átutalási megbízás jutaléka Bankon belüli elektronikus forint átutalási megbízás jutaléka Egyéb forgalmi jutalékok Látra szóló kamat A Takarékszövetkezet/Bank Hirdetménye szerint II. A Gazdakártya* kondíciói Megnevezés Díjtétel Esedékesség Éves kártyadíj 1-15 millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft Kártyaigénylést követően Társkártya díja kártyánként (maximum 3 társkártya) 4.000,- Ft Kártyaigénylést követően Bankpénztári POS készpénzfelvétel (saját) Nem lehetséges ATM készpénzfelvétel (saját) 60,- Ft + 0,9% Bankpénztári POS készpénzfelvétel (integrációs) Nem lehetséges ATM készpénzfelvétel (integrációs) 60,- Ft + 0,9% Bankpénztári POS készpénzfelvétel (idegen belföldi) Nem lehetséges ATM készpénzfelvétel (idegen belföldi) 250,- Ft + 0,9% Bankpénztári POS készpénzfelvétel (külföldön) Nem lehetséges ATM készpénzfelvétel (külföldön) 4 EUR + 1,6% Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) ATM egyenleg lekérdezés (saját) Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) 50,- Ft 50,- Ft 50,- Ft Elszámolás beérkezésének napja ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 50,- Ft Vásárlás belföldön 0,3 % max Ft - Vásárlás külföldön 0,3 % max. 21 EUR - Kártyaletiltás Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) PIN újragyártatás díja Kártya gyártatás díja (adatmódosítás, sérülés esetén) Napi készpénzfelvételi limit ATM-nél / kártya Ft Ft 500,- Ft 1.000,- Ft Ft - Napi limit (POS kp. felvét + POS vásárlás) Ft - Napi tranzakció szám maximum (ATM) 5 db / nap - Napi tranzakció szám maximum (POS kp. felvét + POS vásárlás) 10 db / nap - Az újonnan kibocsátásra kerülő Gazdakártya (fő és társkártya/ák) érvényességi ideje 3 év - *Gazdakártyával rendelkező számlatulajdonos ugyanazon pénzforgalmi számlához kapcsolódóan más vállalkozói bankkártyával nem rendelkezhet.

3 2 III. Gazdahitel kondíciói Megnevezés Mérték Esedékesség Hitelösszeg: Futamidő: ,- Ft-tól ,- Ft-ig, egymillió-forintonként emelkedő összegben minimum 91 nap maximum 3 év. Referenciakamat: 1 havi BUBOR Ügyleti kamat: Kamatfelár: 4,5 %pont /év Amennyiben az ügyfél bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a Hitelintézet jogosult a kamatfeláron felül + 4%/év kamatfelárat felszámítani Naptári negyedévente, a negyedév utolsó munkanapján esedékes (a kamat megfizetése a hitelkeret terhére is történhet) Kezelési költség 0,8 %/ év Naptári negyedévente, a negyedév utolsó munkanapján esedékes (a kezelési költség megfizetése a hitelkeret terhére is történhet) Késedelmi kamat: A késedelmes tőketartozásra ügyleti kamat + 6 % pont /év, minden egyéb késedelmes tartozásra 6 %/év Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott kezesség díja: Az Alapítvány készfizető kezessége maximum a mindenkori hitel tőke összegének 80 %-a. A díjfizetés alapja a kezességvállalással érintett teljes tőkeösszeg. 1) Egyedi kezesség díja Az alapítványi kezességvállalás egyedi díja az Alapítvány Üzletszabályzat mellékletét képező Hirdetménytől eltérően: maximum 1 éves futamidő esetén egyszeri 0,4 % 1 éven túli, de maximum 2 éves futamidő esetén egyszeri 0,7 % 2 éven túli, de maximum 3 éves futamidő esetén egyszeri 0,9 % 2) Hirdetmény szerinti kezességi díj Amennyiben a támogatási jogszabályok alapján egyedi díjon a kezesség nem nyújtható, úgy az Alapítvány a mindenkori Hirdetménye szerinti díjon (kedvezményes egyszeri/évenkénti, korrigált, piaci kezességvállalás formájában nyújtott támogatás jogcímen nyújtott kezesség, stb.) vállal kezességet, ha az adós ennek megfizetését nyilatkozatban vállalja. 3) Piaci díj Piaci kezességi kategóriában az Alapítvány mindenkor hatályos Hirdetményének megfelelő piaci díj kizárólag abban az esetben kerül felszámításra, ha a vállalkozás nem jogosult támogatott kategóriában nyújtható kezesség igénybevételére. (Ilyen eset pl.: ha a vállalkozás által igénybe vett de minimis támogatás meghaladja a mindenkor hatályos jogszabályban előírt összeget.). A Szerződésmódosításra, hitelkiváltásra/megújításra vonatkozó szabályokat a Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata tartalmazza. A díj megfizetése a kezesség hatálybalépésének feltétele. A kezességi díj a hitelkeret terhére is teljesíthető. Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet

4 Bankkártya hirdetmény Érvényes: augusztus 25-től Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard VISA Online MasterCard Gold MasterCard Unembossed PayPass MC Business MC Electronic Business Kártyadíjak Éves díj 0 Ft 500 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Társkártya éves díja nem lehetséges nem lehetséges Ft Ft Ft Ft Ft nem lehetséges* nem lehetséges* Opcionális biztosítás havi díja** nem lehetséges 165 Ft 165 Ft 165 Ft 165 Ft nem lehetséges 165 Ft nem lehetséges nem lehetséges Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) 0 Ft éves díj éves díj éves díj éves díj Ft éves díj éves díj Ft PIN újragyártás díja 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft 500 Ft 600 Ft Ft 500 Kártya újragyártás díja (adatmódosítás, sérülés esetén) 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kártya letiltás díja 100 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tranzakciós díjak ATM kp. felvét (saját) 0 Ft 50Ft+0,9% 60Ft+0,9% 60Ft+0,9% ATM kp. felvét (integrációs) 0 Ft 50Ft+0,9% 60Ft+0,9% 60Ft+0,9% ATM kp. felvét (idegen belföldi) nem lehetséges 597 Ft 250Ft+0,9% 250Ft+0,9% ATM kp. felvét külföldön nem lehetséges 3 EUR +1,6% 4 EUR + 1,6% 4 EUR + 1,6% ATM egyenleg lekérdezés (saját) 25 Ft 50 Ft 100 Ft 50 Ft ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 25 Ft 50 Ft 100 Ft 50 Ft Bankpénztári POS kp. felvét (saját) nem lehetséges 75 Ft+0,9% max Ft 100 Ft+0,9% max Ft nem lehetséges Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) nem lehetséges 75 Ft+0,9% max Ft 100 Ft+0,9% max Ft nem lehetséges Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) nem lehetséges 668 Ft 350 Ft+0,9% max Ft nem lehetséges Bankpénztári POS kp. felvét külföldön nem lehetséges 4 EUR+1,6% max. 74 EUR 5 EUR+1.6% max. 75 EUR nem lehetséges Kp. felvét postán nem lehetséges 668 Ft 350 Ft+0,9% max Ft nem lehetséges Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) nem lehetséges 60 Ft 100 Ft 50 Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) nem lehetséges 60 Ft 100 Ft 50 Ft Vásárlás belföldön nem lehetséges Díjmentes 0,3% max Ft 0,3 % max Ft Vásárlás külföldön nem lehetséges Díjmentes 0,3 % max. 21 EUR 0,3% max 21 EUR Kártyalimitek Napi ATM limit Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Napi POS limit (kp.felvét bankfiókban és vásárlás POS terminálon együtt) **** Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Aggregált limit február 26-tól nem kerül alkalmazásra. Sürgősségi kártyapótlás külföldön*** Sürgősségi készpénzfelvétel külföldön Meghiúsult, vagy visszavont sürgősségi intézkedés díja 275 USD 200 USD 75 USD * A számlához társkártya nem igényelhető, azonban több főkártya kibocsátása kérhető ** Opcionális biztosítás díja abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az ügyfél kártyabirtokos írásban nyilatkozik annak igénybevételéről *** nem tartalmazza a bankkártya ügyfél által megadott címre történő szállításának költségét **** PayPass elfogadás esetén, Magyarországon jelenleg Ft-ig nem kell PIN kódot megadni és bizonylatot aláírni vásárláskor. Bizonylatot csak a kártyabirtokos külön kérésére nyomtat a kereskedő ezzel nagymértékben felgyorsítva a fizetési műveletet. Külföldön ez a limit (PIN kód nélküli vásárláshoz kapcsolódó) eltérő lehet. Magasabb összeg kifizetése esetén PIN kódot kell megadni.

5 3. sz. melléklet H I R D E T M É N Y Agrár S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2014 augusztus 25-től I. Az Agrár Széchenyi Kártyához kapcsolódó számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint átutalási megbízás jutaléka Bankon kívüli elektronikus forint átutalási megbízás jutaléka Bankon belüli papíralapú forint átutalási megbízás jutaléka A Takarékszövetkezet/Bank Hirdetménye szerint Bankon belüli elektronikus forint átutalási megbízás jutaléka Egyéb forgalmi jutalékok Látra szóló kamat II. Az Agrár Széchenyi Kártya kondíciói Kártyadíj 1 Hitelkeret Kártyadíj bruttó Esedékesség ,- Ft-os hitelkeret esetén 7.500,- Ft 1-2,5 millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft 3-4,5 millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft 5-6,5 millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft 7-10,5 millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft 11-15,5 millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft 16-20,5 millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft Kártya igénylésekor 2 Megnevezés Díjtétel Esedékesség Társkártya díja kártyánként 4.000,- Ft Társkártya igénylésekor Bankpénztári POS készpénzfelvétel (saját) 100 Ft+0,9% max Ft ATM készpénzfelvétel (saját) 60,- Ft + 0,9% Bankpénztári POS készpénzfelvétel (integrációs) 100 Ft+0,9% max Ft ATM készpénzfelvétel (integrációs) 60,- Ft + 0,9% Bankpénztári POS készpénzfelvétel (idegen belföldi) 350 Ft+0,9% max Ft ATM készpénzfelvétel (idegen belföldi) 250,- Ft + 0,9% Bankpénztári POS készpénzfelvétel (külföldön) 5 EUR+1.6% max. 75 EUR ATM készpénzfelvétel (külföldön) 4 EUR + 1,6% Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) ATM egyenleg lekérdezés (saját) Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) Vásárlás belföldön Vásárlás külföldön 100,- Ft 100,- Ft 100,- Ft 100,- Ft 0,3 % max Ft 0,3 % max. 21 EUR Elszámolás beérkezésének napja 1 A kártya díj valamennyi hitelkeret esetén tartalmazza a hitel bírálatának, a hitelkeret rendelkezésre bocsátásának,illetve felülvizsgálatának, jutalékát, valamint az Agrár Széchenyi Kártya hitelkerethez kibocsátott első bankkártya rendelkezésre bocsátásának díját. 2 Amennyiben a Takarékszövetkezet/Bank az Ügyfél részére a futamidő alatt csökkenő hitelkeretet tart rendelkezésre, a szerződés felülvizsgálatakor esedékes kártyadíj összege a felülvizsgálat időpontjában érvényes (szerződésben rögzített) aktuális hitelkeretre meghatározott kártyadíj összegével egyezik meg. 1

6 Kártyaletiltás Ft Bejelentés beérkezésének napja Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) Ft Új kártya gyártásakor PIN újragyártatás díja 1.000,- Ft PIN újragyártásakor Kártya gyártatás díja (sérülés esetén) 1.500,- Ft Új kártya gyártásakor Napi készpénzfelvételi limit ATM-nél / kártya Ft - Napi limit (POS kp. felvét + POS vásárlás) Ft - Napi tranzakció szám maximum (ATM) 5 db / nap - Napi tranzakció szám maximum (POS kp. felvét + POS vásárlás) 10 db / nap - Agrár Széchenyi Kártyával rendelkező számlatulajdonos ugyanazon pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódóan más vállalkozói bankkártyával nem rendelkezhet. III. Agrár Széchenyi kártyához kapcsolódó folyószámlahitel kondíciói Megnevezés Mérték Esedékesség Ügyleti kamat (bruttó kamat): Referenciakamat + kamatfelár: 1 havi BUBOR + 4 % Kamattámogatás: 2 % Amennyiben a VM/MVH a kamattámogatás folyósítását bármely okból megtagadja vagy felfüggeszti, ezen összeg esedékessége a VM/MVH ez irányú értesítésének kézhezvétele napja Ügyfél által fizetendő kamat: Nettó kamat = Ügyleti kamat (bruttó kamat) 2% (kamattámogatás) Fizetendő negyedévente, a zárlat napján Kezelési költség (kamattal megegyező módon számítandó): 0,8 % Negyedévente, a zárlat napján Késedelmi kamat tőkére: Ügyleti kamat + 6 % Az esedékessé vált tőketartozás után negyedévente, a zárlat napján Késedelmi kamat ügyleti kamatra, kezelés költségre és egyéb tartozásra: 6 % Negyedévente, a zárlat napján Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességvállalási díja Lásd: alábbi táblázat szerint A támogatás nem haladhatja meg a garanciadíj vetítési alap 0,75 %-ának megfelelő összeget Amennyiben a VM/MVH a garanciadíj támogatás folyósítását bármely okból megtagadja, vagy felfüggeszti, a garanciadíj támogatás összegével megegyező összeg esedékessége a VM/MVH ez irányú értesítésének kézhezvétele napja IV. Agrár Széchenyi kártyához kapcsolódó egyéb díjak 2

7 Megnevezés Mérték Esedékesség Szerződéskötési díj (csökkenő hitelkeret rendelkezésre tartása esetén kerül felszámításra) Különdíj (a Bankszámla Hitelszerződésben előírt és vállalt kötelező számlaforgalom nem teljesítése esetén az előírt és a valósan teljesített számlaforgalom közötti különbözetre vetítve kerül felszámításra egyösszegben) egyszeri 3% 3 Bankszámla Hitelszerződés hatályba lépésének napján 1% A Bankszámla/Hitelszerződés megszűnésének napján, illetve pozitív felülvizsgálati döntés esetén a Hitel lejárata napján V. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány részére évente fizetendő kezességi díj, a Vállalkozások által fizetendő éves díjrész és az állami garanciadíj támogatás A./ Kedvezményes kezességi díjak esetén a garanciadíjak, illetve a garancia díjtámogatás összege Agrár Széchenyi Kártya esetén az alábbi táblázat szerint alakul 1,7 %/év mértékű a kezesség összegére vetített - készfizető kezességvállalási díjat figyelembe véve 4 : Hitelkeret összege (Ft) A készfizető kezességvállalás díja (1,7%/ év) (Ft) Vállalkozások által évente fizetendő díjrész (Ft) 5 Állami garanciadíj támogatás (Ft) vetítési alapja a csökkentésre kerülő hitelrész 4 Az adatok tájékoztató jellegűek, a kezességi díj összege a kezességbírálat napjától a hitelszerződés lejáratáig tartó időszakra kerül felszámításra 5 Kezességi díjként legfeljebb a táblázatban szereplő összeg kerül kiszámlázásra a kezesség adott naptári évben való fennállásának arányában 3

8 B) Piaci kezességi díj esetén: - agrár ügyleteknél: 1,63%/év (bruttó díj: 2,38%/év) - nem agrár ügyleteknél: 3,51%/év (bruttó díj: 4,26%/év) Piaci díj akkor kerül felszámításra. ha az adott ügylettel az ügyfél már túllépi a részérére adható támogatás összegét (a kamattámogatás és kezességi díjtámogatás támogatástartalma mellett) a kezességvállalás támogatástartalma, és a vállalkozás ennek megfizetését nyilatkozatban vállalta. Takarékszövetkezet/Bank 4

9 5. számú melléklet Havi számlavezetési díj H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2014 augusztus 25-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Bankon kívüli papíralapú forint átutalási megbízás jutaléka Bankon kívüli elektronikus forint átutalási megbízás jutaléka Bankon belüli papíralapú forint átutalási megbízás jutaléka Bankon belüli elektronikus forint átutalási megbízás jutaléka Egyéb forgalmi jutalékok Látra szóló kamat Kártya díja 1 A Takarékszövetkezet/Bank Hirdetménye szerint II. A Széchenyi Kártya kondíciói Megnevezés Díjtétel Esedékesség ,- Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft 1-2 millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft 3-4 millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft 5-6 millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft 7-10 millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft Kártya igénylésekor millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft Megnevezés Díjtétel Esedékesség Társkártya díja kártyánként 4.000,- Ft Társkártya igénylésekor Bankpénztári POS készpénzfelvétel (saját) 100 Ft+0,9% max Ft ATM készpénzfelvétel (saját) 60,- Ft + 0,9% Bankpénztári POS készpénzfelvétel (integrációs) 100 Ft+0,9% max Ft ATM készpénzfelvétel (integrációs) 60,- Ft + 0,9% Bankpénztári POS készpénzfelvétel (idegen belföldi) 350 Ft+0,9% max Ft ATM készpénzfelvétel (idegen belföldi) 250,- Ft + 0,9% Bankpénztári POS készpénzfelvétel (külföldön) 5 EUR+1.6% max. 75 EUR ATM készpénzfelvétel (külföldön) 4 EUR + 1,6% Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) ATM egyenleg lekérdezés (saját) Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) Vásárlás belföldön 100,- Ft 100,- Ft 100,- Ft 100,- Ft 0,3 % max Ft Elszámolás beérkezésének napja Vásárlás külföldön 0,3 % max.21 EUR Kártyaletiltás Ft Bejelentés beérkezésének napja Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) Ft Új kártya gyártásakor PIN újragyártatás díja 1.000,- Ft PIN újragyártásakor 1 A kártya díja alatt a hitelkeret rendelkezésre bocsátásának illetve felülvizsgálatának, továbbá a Széchenyi Bankkártya rendelkezésre bocsátásának díja együttesen értendő. 2 Amennyiben a Takarékszövetkezet/Bank az Ügyfél részére a futamidő alatt csökkenő hitelkeretet tart rendelkezésre, ezen szerződés felülvizsgálatakor esedékes kártyadíj összege a felülvizsgálat időpontjában érvényes (szerződésben rögzített) aktuális hitelkeretre meghatározott kártyadíj összegével egyezik meg.

10 Kártya gyártatás díja (sérülés esetén) 1.500,- Ft Új kártya gyártásakor Napi készpénzfelvételi limit ATM-nél / kártya Ft - Napi limit (POS kp. felvét + POS vásárlás) Ft - Napi tranzakció szám maximum (ATM) 5 db / nap - Napi tranzakció szám maximum (POS kp. felvét + POS vásárlás) 10 db / nap - Széchenyi Kártyával rendelkező számlatulajdonos ugyanazon pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódóan más vállalkozói bankkártyával nem rendelkezhet. III. Széchenyi kártyához kapcsolódó folyószámlahitel kondíciói Megnevezés Mérték Esedékesség Nettó kamat fizetendő negyedévente, a zárlat napján, Bruttó kamat: Kamattámogatás a 2005-ben létrejött ügyletek esetén egységesen: Kamattámogatás a 2006-ban létrejött ügyletek esetén egységesen: Kamattámogatás a 2007-ben létrejött ügyletek esetén egységesen: Kamattámogatás a 2008-ban létrejött ügyletek esetén egységesen: Kamattámogatás a 2009-ben létrejött ügyletek esetén egységesen: Kamattámogatás a 2010-ben létrejött ügyletek esetén egységesen: Kamattámogatás a 2011-ben létrejött ügyletek esetén egységesen: Kamattámogatás a 2012-ben létrejött ügyletek esetén egységesen: Kamattámogatás a 2013-ben létrejött ügyletek esetén egységesen: Kezelési költség (kamattal megegyező módon számítandó): Késedelmi kamat: Késedelmi kamat ügyleti kamatra, kezelés költségre és egyéb tartozásra: Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díja Kamatbázis + Kamatfelár: 1 havi BUBOR + 4 % Amennyiben a NFM a kamattámogatás folyósítását bármely okból megtagadja vagy felfüggeszti, ezen összeg esedékessége a NFM ez irányú értesítésének kézhezvétele napja. 2 % - 2 % (10 millió Ft értékig) - 1 % (10 millió Ft értékig) - 1 % (10 millió Ft értékig) - 2 % (10 millió Ft értékig) - 1 % (10 millió Ft értékig) - 1 % (10 millió Ft értékig) - 1 % (10 millió Ft értékig) - 1 % (10 millió Ft értékig) - 0,8 % negyedévente, a zárlat napján évi bruttó ügyleti kamat + 6 % 6 % Lásd: alábbi táblázat szerint Az esedékessé vált tőketartozás, valamint a lejárt egyéb tartozások ügyleti kamat és kezelési költség után havonta, minden hó végi záráskor, illetve a lejárt tartozás érvényesítéskor esedékes. A lejárt tőketartozás, valamint lejárt egyéb tartozások után azonnal. A hitelkeret megnyitásakor a készfizető kezességvállalási díj maximum 50%-a azzal a kiegészítéssel, hogy a támogatás nem haladhatja meg a garanciadíj vetítési alap 0,75 %-ának megfelelő összeget Amennyiben a NFM a garanciadíj támogatás folyósítását bármely okból megtagadja, vagy felfüggeszti, a garanciadíj támogatás összegével megegyező összeg esedékessége a NFM ez irányú értesítésének kézhezvétele napja

11 IV. Széchenyi kártyához kapcsolódó egyéb díjak Megnevezés Mérték Esedékesség Szerződéskötési díj (csökkenő hitelkeret rendelkezésre tartása esetén kerül felszámításra) Különdíj (a Bankszámla Hitelszerződésben előírt kötelező számlaforgalom nem teljesítése esetén az előírt és a valósan teljesített számlaforgalom közötti különbözetre vetítve kerül felszámításra egyösszegben) egyszeri 3% 3 Bankszámla Hitelszerződés hatályba lépésének napján 1% A Bankszámla Hitelszerződés megszűnésének napján, illetve pozitív felülvizsgálati döntés esetén a Hitel lejárata napján V. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére fizetendő garanciadíjakat, a Vállalkozások által fizetendő részt és az állami garanciadíj támogatás összegét az alábbi táblázat mutatja be A garanciadíjak, illetve a garancia díj-támogatás összege jelenleg minden Széchenyi Kártya esetén az alábbi táblázat szerint alakul 1,5 %-os mértékű készfizető kezességvállalási díjat figyelembe véve: Hitelkeret összege (Ft) A készfizető kezességvállalás díja (1,5%) (Ft) Vállalkozások által fizetendő rész (Ft) Állami garanciadíj támogatás (Ft) Takarékszövetkezet/Bank 3 vetítési alapja az egy év alatt csökkentésre kerülő hitelrész

12 A MasterCard PayPass TaPassz (Továbbiakban: TaPassz) készpénz-helyettesítı fizetési eszköz fıbb kondíciói Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy MasterCard PayPass TaPassz termék február 2-tıl nem igényelhetı. A korábban igényelt termékek a bankkártya szerzıdés érvényességi ideje alatt, azok érvényességi idejük végéig használhatók. MasterCard PayPass TaPassz pótlása és újragyártása február 2-tıl nem lehetséges. Érvényes: február 2-tıl TaPassz Lakossági VIP Nulla éves díjas Akciós** Promóciós*** Éves díj Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Társkártya éves díja nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Opcionális biztosítás havi díja nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges TaPassz pótlás díja nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges PIN újragyártás díja 600 Ft 0 Ft 600 Ft 600 Ft 600 Ft Letiltási díj Ft 0 Ft Ft Ft Ft ATM kp. felvét (saját) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges ATM kp. felvét (integrációs) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges ATM kp. felvét (idegen belföldi) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges ATM kp. felvét külföldön nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges ATM egyenleg lekérdezés (saját) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Bankpénztári POS kp. felvét (saját) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Bankpénztári POS kp. felvét külföldön nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Kp. felvét postán nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Vásárlás belföldön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Vásárlás külföldön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Napi ATM limit nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Napi POS limit (vásárlások POS terminálon együttesen)* Ft Ft Ft Ft Ft Napi maximum tranzakciók darabszáma 5 db 5 db 5 db 5 db 5 db * PayPass elfogadás esetén, Magyarországon jelenleg Ft-ig nem kell PIN kódot megadni és bizonylatot aláírni. Bizonylatot csak a kártyabirtokos külön kérésére nyomtat a kereskedı. Külföldön ez a limit (PIN kód nélküli vásárláshoz kapcsolódó) eltérı lehet. Magasabb összeg kifizetése esetén PIN kódot kell megadni. ** Elsı évben az Éves díj: 0 Ft *** Elsı évben az Éves díj: 990 Ft

13 PayPass Karóra hirdetmény Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bankkártya Üzletszabályzat és Általános Szerzıdési Feltételek Lakossági Betéti Bankkártyához kiegészítı melléklete MasterCard PayPass Fizetési Eszközökhöz dokumentum május 26. napján közzétett módosításai alapján július 27. napjától: - új MasterCard PayPass Karóra termék nem igényelhetı; - a MasterCard PayPass Karóra termékek az érvényességi idejük lejáratakor nem kerülnek megújításra; - a MasterCard PayPass Karórában lévı chip megújítása, cseréje/pótlása nem lehetséges. A korábban igényelt termékek a MasterCard PayPass Karórában lévı chip érvényességi idejének lejáratáig, de legkésıbb július 31. napjáig használhatóak. Készpénz-helyettesítı fizetési eszköz: PayPass karóra Egyszeri díjas Éves díjas VIP Dolgozói**** Akciós Termékkód 71 Ügyféltípusok ,53 2,52 72 Költségkódok Kibocsátási díj nem lehetséges nem lehetséges / Ft 0 Ft 0 Ft Ft* Társkártya éves díja nem lehetséges nem lehetséges 0 Ft nem lehetséges Opcionális biztosítás havi díja nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Karóra pótlás díja (ellopás, elvesztés esetén chip letiltást követıen) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges PIN újragyártás díja 600 Ft 600 Ft 0 Ft 600 Ft 600 Ft Karóra újragyártás díja (meghibásodás esetén, ha arra a jótállás nem vonatkozik) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Karórában lévı chip újragyártási díja (elvesztés, ellopás, meghibásodás esetén) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Karórában lévı chip letiltási díja Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Karóra és a karórában lévı chip megújítása nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Karórában lévı chip megújítása nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges ATM kp. felvét (saját) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges ATM kp. felvét (integrációs) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges ATM kp. felvét (idegen belföldi) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges ATM kp. felvét külföldön nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges ATM egyenleg lekérdezés (saját) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Bankpénztári POS kp. felvét (saját) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Bankpénztári POS kp. felvét külföldön nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Kp. felvét postán nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Vásárlás belföldön díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes Vásárlás külföldön díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes Napi ATM limit nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges Napi POS limit (vásárlás POS terminálon együttesen)** Ft Ft Ft Ft Ft Napi maximum tranzakciók darabszáma 5 db 5 db 5 db 5 db 5 db Tranzakciós limit*** Ft Ft Ft Ft Ft * Az elsı kibocsátás díja Ft, minden további 2. évben az óra kibocsátási díja megegyezik az egyszeri díj összegével. ** A Takarékbank által javasolt maximális összeg! Ennél magasabb érték beállítása külön Takarékszövetkezeti indoklással lehetséges! *** Jelenleg Magyarországon meghatározott limit, a külföldön, országonként ettıl eltérı limiteket állapíthat meg a kártyatársaság. **** Központi beállítás, a forgalmazó hitelintézet kérésre, egyedi kondíciók is beállíthatók Amennyiben a Számlatulajdonos a kibocsátási díj megfizetését két részletben vállalta, és a második részt még nem fizette meg, köteles az esedékességkor a második részletet (6,990 Ft-ot) is megfizetni.

14 Devizabetét kamatok június 15-tıl Látra szóló devizaszámlák (lakossági, vállalkozói ) Devizanem % USD 0 CHF 0 GBP 0 EUR 0 Lekötött devizaszámlák (lakossági, vállalkozói ) Éves kamat % 1hó 3 hó 6hó 12hó EBKM Éves EBKM Éves EBKM Éves % kamat % kamat % kamat EBKM % % % % USD 0 0 0,20 0,20 0,32 0,32 0,43 0,43 CHF GBP 0,19 0,19 0,25 0,25 0,40 0,40 0,56 0,56 EUR 0,22 0,22 0,22 0,22 0,25 0,25 0,25 0,25 Lekötés esetén a minimum leköthetı összegek meghatározása: EUR-ban történı lekötés esetén: min. 200 EUR CHF-ben történı lekötés esetén: min. 300 CHF GBP-ben történı lekötés esetén: min. 150 GBP USD-ben történı lekötés esetén: min. 200 USD Lekötési idı lejárata elıtt felmondott, vagy részben felmondott devizabetétek után kamat nem jár. Az éves bruttó kamatot a törvényben meghatározott mértékő kamatadó terheli. Nagy összegő ( jelenleg EURO, illetve ennek megfelelı értékő vagy más deviza ), vagy ezen összeg feletti lekötött betét esetén a Takarékszövetkezet egyedi kamatlábat állapíthat meg. A Hirdetmény szerinti kamattól való eltérés mértéke egyedi devizabetét esetében az elhelyezett összeg és egyéb figyelembe vehetı szempontok függvényében 0,025 0,050 % lehet.

15 Deviza számlavezetés kondíciók lakossági Számlanyitási díj Számlavezetési díj Megnevezés Bankon belüli átvezetések Átvezetés ügyfél saját devizaszámlái között Átvezetés ügyfelek devizaszámlái között Átvezetés devizaszámláról saját Ft számlára Átvezetés devizaszámláról Ft számlára Díjmentes Díjmentes Konverzió nélkül jutalék Díjtételek jutalék 0,1 %, min. 1 EUR, max. 250 EUR 0,12 %, min. 2 EUR, max. 250 EUR 0,1 %, min. 1 EUR, max. 250 EUR 0,12 %, min. 2 EUR, max. 250 EUR Konverzióval Alkalmazott árfolyam Deviza vétel/ deviza eladás Deviza vétel/ deviza eladás Deviza vétel/ deviza eladás Deviza vétel/ deviza eladás Átvezetés Ft számláról devizaszámlára - jutalékmentes Deviza eladás Bankon kívüli átutalás Devizaszámla terhére indított deviza átutalás Devizaszámla javára érkezı forint és deviza átutalás Forintszámla javára érkezı forint és deviza átutalás Forintszámla terhére indított deviza átutalás külföldre, belföldre Devizaszámla terhére beszedés, hatósági átutalás/átutalási végzés teljesítése Pénztári tranzakciók 0,50 %, min. 12 EUR 5 EUR 0,4 %, min Ft, max Ft/tétel 0,4%, min Ft, max Ft/ tétel 0,45 %, min. 10 EUR, max 250 EUR Pénztári befizetés Jutalékmentes jutalékmentes Pénztári kifizetés 0,7 % 0,8 %, min. 1 EUR Deviza vétel/ deviza eladás Deviza vétel/ deviza eladás Deviza vételi Deviza eladási Deviza vétel Valuta vétel/ deviza eladás Deviza vétel/ valuta eladás Egyéb költségek Megnevezés Elıre megrendelt kp. felvételének meghiúsulása Swift igazolás Sürgısségi felár Hibás IBAN/BIC azonosítóval kezdeményezett deviza átutalás Swift üzenet másolása Bank által még nem teljesített papír alapú megbízások visszavonása Igazolások kiadása ( ideértve a cégbírósági igazolást is) Könyvvizsgálat céljára kiadott teljes körő számlainformáció A megbízások helytelenségébıl, nem szerzıdésszerő magatartásból eredı levelezés költsége levelenként Díjtétel 0,15 % min Ft 10 EUR/ oldal 0,6 % min 40 EUR 10 EUR + partnerbank által felszámított díj 500 Ft/ üzenet 10 EUR 5 EUR 100 EUR 10 EUR

16 EGT-n kívüli országba történı devizautalás esetén az utalás díja a számlán zárolásra kerül, azaz az utaláshoz kapcsolódó költségekkel az ügyfél nem rendelkezhet szabadon EGT-n kívüli országba történı devizaszámla nyitás esetén kockázati felár számítható fel kockázati megítéléstıl függıen a meglévı díjakon felül, melynek mértéke: + 0,02-0,2 % EGT-n kívüli, devizakülföldi számlatulajdonos esetén a kötelezıen elhelyezendı összeg: adott devizanemben ,- Ft-nak megfelelı deviza összeg / számla, mely a számla megszőnéséig zárolásra kerül a meg nem fizetett számlavezetési díjak fedezeteként A bank a saját költségei mellett minden esetben felszámolja a külföldi bankok által levont, illetve bekért költségeket ( posta, SWIFT, stb.) EUR vagy annak megfelelı más devizaösszeg felett kötelezı 3 nappal megelızıen bejelenteni a bankpénztári készpénz felvételt EUR ( vagy más devizanemben annak megfelelı összegő) feletti befizetéseket a fiók pénztára 12 óráig tud elfogadni. A Takarékszövetkezet a számlamőveletekkel kapcsolatos jutalékokat és költségeket a számla devizanemében vonja le. Az itt figyelembe veendı konverziós tényezı: 1 EURO = 1,3 CHF 1 EURO = 1,5 USD 1 EURO = 0,9 GBP A fix összegben meghatározott jutaléktételek kiszámítása mindenkor a napi devizaközép árfolyamon történik. A nyomtatvány és egyéb költségek megegyeznek a forint számlavezetésnél meghirdetett díjakkal. A Takarékszövetkezet a számlavezetéssel kapcsolatban felmerült költségeket, díjakat a felmerüléssel egyidejőleg naponta elszámolja az ügyfél számlája terhére. A Takarékszövetkezet minden év március 31-ig automatikusan a megelızı évre vonatkozó KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével jogosult a fizetési számlavezetési jutalékok és díjak mértékét módosítani. A díj változásánál a Takarékszövetkezet a Ft értékek esetében 10 Ft-ra történı felfelé kerekítést, deviza összegek, százalékos értékek esetében két tizedes jegyre történı kerekítést alkalmaz. A kondíciós listában foglalt tételeken felül a számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel-, és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek is. A Takarékszövetkezet a deviza átutalási megbízásokat, a Takarékbank Zrt- n keresztül teljesíti. A számlatulajdonos a fizetési számlája terhére deviza-átutalási megbízást a Takarékszövetkezet által közzétett forma nyomtatványon nyújthat be. A devizamőveletekhez kapcsolódó aktuális árfolyamokat a takarékszövetkezet naponta a fiók hivatalos helységében, illetve a honlapon teszi közzé 9 órától. Az ezt megelızıen benyújtott megbízásokra az elızı munkanapi meghirdetett árfolyam érvényes. Bármely típusú fizetési számláról deviza átutalási megbízás a számlavezetı fiókban adható le, illetve elektronikus úton az internetbank vagy házibank szolgáltatáson keresztül nyújtható be. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért vállal felelısséget. A számlatulajdonos által hiányosan vagy pontatlanul adott megbízásokért a Takarékszövetkezet felelısséget nem vállal és az ezzel kapcsolatosan felmerülı költségekkel a számlatulajdonos számláját megterheli. A Takarékszövetkezet az ügyféltıl tárgynapi feldolgozásra 11 óráig benyújtott deviza-átutalási megbízásokat vállalja. Az azt követıen benyújtott megbízásokat a következı munkanapon érkezettnek tekinti és a teljesítési határidıket ettıl a naptól számítja.

17 A hatályban lévı szabályoknak megfelelıen a Takarékszövetkezet kötelezettség elvállalása esetén - a fedezet biztosításáról a befogadásig az ügyfél köteles gondoskodni. A Takarékszövetkezet a deviza átutalási megbízás ellenértékét a befogadás napján ( T munkanap ) az ügyfél számláján könyveli és az alábbi valuta napokkal teljesíti. A konverzió nélküli EUR és USD devizanemekben teljesítendı megbízásokat T+1, A konverzió nélküli egyéb ( nem EUR és USD ) devizanemekben teljesítendı megbízásokat T+2, A konverziós, EUR és USD devizanemekben teljesítendı megbízásokat T+1, valamint A konverziós egyéb devizanemekben teljesítendı megbízásokat T+3. A Takarékszövetkezet fedezetlen átutalási megbízás esetén részteljesítést nem végez. Ilyen esetben a Takarékszövetkezet akkor is kéri a Számlatulajdonos ismételt rendelkezését, ha az eredeti megbízás más számláról történı konverzióval egyébként teljesíthetı lenne. A Takarékszövetkezet a számlatulajdonos fizetési számláján a jogszabályokban foglalt bármilyen jogcímen, korlátozás nélkül teljesíthet jóváírást. A számla megnyitása elıtt történı átutalás, valamint pontatlan vagy hiányos megbízás esetén a Takarékszövetkezet a beérkezet összeget a számlanyitásig, illetve a megbízás pontosításáig függı számlán tartja. A függı számlán az összeg nem kamatozik. Au ebbıl eredı költségek és esetleges veszteségek a számlatulajdonos terhelik. Az átutalással forintszámlára érkezı devizaösszegeket a Takarékszövetkezet forintban írja jóvá a számlatulajdonos javára érkezett megbízásban megjelölt számlán. Devizaszámla javára érkezı átutalási megbízás esetében amennyiben az átutalt összeg pénzneme eltér a megbízásban megjelölt devizaszámla devizanemétıl, úgy a Takarékszövetkezet automatikusan, konverziós tranzakcióként jóváírja az összeget az átutalásban megjelölt devizaszámlán, azaz az átutalással devizaszámlára érkezı összegeket a megadott devizaszámla devizanemében írja jóvá a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos megbízásban megjelölt számláján. A bankköltség viselés módjai az alábbiak: Megosztott költségviselés (SHA) a megbízó és a kedvezményezett egyaránt viseli saját bankja / levelezı bankja által felszámított költségeket. Eben az esetben a megbízó bankja saját jutalékának megbízó terhére történı felszámítása mellett a teljes összeget továbbítja, a kedvezményezett banki bankköltség az átutalt összegbıl kerül levonásra, vagyis a bankköltséggel csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján. Kedvezményezett általi költségviselés ( BEN) az átutalás teljes költségét a( megbízó bank tranzakciós díját, jutalékát, illetve kedvezményezett külföldi banki bankköltségét ) a kedvezményezett viseli. Ennél a költségviselési módnál a megbízás teljesítésekor a megbízás összegébıl levonásra kerül a megbízó bank Hirdetmény szerinti jutaléka. A kedvezményezett banki bankköltség szintén az átutalt összegbıl kerül levonásra. Ennek megfelelıen a megbízó és a kedvezményezett banki költséggel egyaránt csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján. Megbízó általi költségviselés (OUR) az átutalás teljes költségét a( megbízó bank tranzakciós díját, jutalékát, illetve kedvezményezett külföldi banki bankköltségét ) a megbízó fizeti. Ebben az esetben a megbízó bankja saját jutalékának megbízó terhére történı felszámítása mellett a teljes összeget továbbítja, a megbízás összege levonás nélkül jóváírásra kerül a kedvezményezett számláján, a kedvezményezett banki bankköltségek utólagosan a kedvezményezett bank terhelése, vagy költségbeérése alapján kerülnek felszámításra a megbízó számláján. Dolgozói számlavezetés kondíciói: jutalék és költségmentes

18 Deviza számlavezetés kondíciók vállalkozói Számlanyitási díj Számlavezetési díj Megnevezés Bankon belüli átvezetések Átvezetés ügyfél saját devizaszámlái között Átvezetés ügyfelek devizaszámlái között Átvezetés devizaszámláról saját Ft számlára Átvezetés devizaszámláról Ft számlára Átvezetés Ft számláról devizaszámlára Bankon kívüli átutalás Devizaszámla terhére indított deviza átutalás Devizaszámla javára érkezı forint és deviza átutalás Forintszámla javára érkezı forint és deviza átutalás Forintszámla terhére indított deviza átutalás külföldre, belföldre Devizaszámla terhére beszedés, hatósági átutalás/átutalási végzés teljesítése Pénztári tranzakciók Díjmentes 5 EUR /hó Konverzió nélkül jutalék Díjtételek jutalék 0,1 %, min. 2 EUR, max. 250 EUR 0,15 %, min 2 EUR, max 250 EUR 0,1 %, min. 2 EUR, max. 250 EUR Konverzióval 0,15 %, min 2 EUR, max 250 EUR Ft-ig 200 Ft/ tétel, azt meghaladó tételek esetében 0,3 % 0,5 %, min. 12 EUR 10 EUR 0,4 %, min Ft, max Ft/tétel 0,4 %, min Ft, max Ft/ tétel 0,45 %, min. 10 EUR, max 250 EUR Pénztári befizetés Jutalékmentes jutalékmentes Pénztári kifizetés 0,7 % 0,8 %, min. 1 EUR Egyéb költségek Megnevezés Elıre megrendelt kp. felvételének meghiúsulása Swift igazolás Sürgısségi felár Hibás IBAN/BIC azonosítóval kezdeményezett deviza átutalás Swift üzenet másolása Bank által még nem teljesített papír alapú megbízások visszavonása Igazolások kiadása ( ideértve a cégbírósági igazolást is) Könyvvizsgálat céljára kiadott teljes körő számlainformáció A megbízások helytelenségébıl, nem szerzıdésszerő magatartásból eredı levelezés költsége levelenként Alkalmazott árfolyam Deviza vétel/ deviza eladás Deviza vétel/ deviza eladás Deviza vétel/ deviza eladás Deviza vétel/ deviza eladás Deviza eladás Deviza vétel/ deviza eladás Deviza vétel/ deviza eladás Deviza vételi Deviza eladási Deviza vétel Valuta vétel/ deviza eladás Deviza vétel/ valuta eladás Díjtétel 0,15 % min Ft 8 EUR/ oldal 0,6 % min 40 EUR 10 EUR + partnerbank által felszámított díj 500 Ft/ üzenet 10 EUR 5 EUR 100 EUR 10 EUR A bank a saját költségei mellett minden esetben felszámolja a külföldi bankok által levont, illetve bekért költségeket ( posta, SWIFT, stb.) EGT-n kívüli országba történı devizautalás esetén az utalás díja a számlán zárolásra kerül, azaz az utaláshoz kapcsolódó költségekkel az ügyfél nem rendelkezhet szabadon

19 EGT-n kívüli országba történı devizaszámla nyitás esetén kockázati felár számítható fel kockázati megítéléstıl függıen a meglévı díjakon felül, melynek mértéke: + 0,02-0,2 % EGT-n kívüli, devizakülföldi számlatulajdonos esetén a kötelezıen elhelyezendı összeg: adott devizanemben ,- Ft-nak megfelelı deviza összeg / számla, mely a számla megszőnéséig zárolásra kerül a meg nem fizetett számlavezetési díjak fedezeteként EUR vagy annak megfelelı más devizaösszeg felett kötelezı 3 nappal megelızıen bejelenteni a bankpénztári készpénz felvételt EUR ( vagy más devizanemben annak megfelelı összegő) feletti befizetéseket a fiók pénztára 12 óráig tud elfogadni. A Takarékszövetkezet a számlamőveletekkel kapcsolatos jutalékokat és költségeket a számla devizanemében vonja le. Az itt figyelembe veendı konverziós tényezı: 1 EURO = 1,3 CHF 1 EURO = 1,5 USD 1 EURO = 0,9 GBP A fix összegben meghatározott jutaléktételek kiszámítása mindenkor a napi devizaközép árfolyamon történik. A nyomtatvány és egyéb költségek megegyeznek a forint számlavezetésnél meghirdetett díjakkal. A Takarékszövetkezet a számlavezetéssel kapcsolatban felmerült költségeket, díjakat a felmerüléssel egyidejőleg naponta elszámolja az ügyfél számlája terhére. A Takarékszövetkezet minden év március 31-ig automatikusan a megelızı évre vonatkozó KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével jogosult a fizetési számlavezetési jutalékok és díjak mértékét módosítani. A díj változásánál a Takarékszövetkezet a Ft értékek esetében 10 Ft-ra történı felfelé kerekítést, deviza összegek, százalékos értékek esetében két tizedes jegyre történı kerekítést alkalmaz. A kondíciós listában foglalt tételeken felül a számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel-, és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek is. A Takarékszövetkezet a deviza átutalási megbízásokat, a Takarékbank Zrt- n keresztül teljesíti. A számlatulajdonos a fizetési számlája terhére deviza-átutalási megbízást a Takarékszövetkezet által közzétett forma nyomtatványon nyújthat be. A devizamőveletekhez kapcsolódó aktuális árfolyamokat a takarékszövetkezet naponta a fiók hivatalos helységében, illetve a honlapon teszi közzé 9 órától. Az ezt megelızıen benyújtott megbízásokra az elızı munkanapi meghirdetett árfolyam érvényes. Bármely típusú fizetési számláról deviza átutalási megbízás a számlavezetı fiókban adható le, illetve elektronikus úton az internetbank vagy házibank szolgáltatáson keresztül nyújtható be. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért vállal felelısséget. A számlatulajdonos által hiányosan vagy pontatlanul adott megbízásokért a Takarékszövetkezet felelısséget nem vállal és az ezzel kapcsolatosan felmerülı költségekkel a számlatulajdonos számláját megterheli. A Takarékszövetkezet az ügyféltıl tárgynapi feldolgozásra 11 óráig benyújtott deviza-átutalási megbízásokat vállalja. Az azt követıen benyújtott megbízásokat a következı munkanapon érkezettnek tekinti és a teljesítési határidıket ettıl a naptól számítja. A hatályban lévı szabályoknak megfelelıen a Takarékszövetkezet kötelezettség elvállalása esetén - a fedezet biztosításáról a befogadásig az ügyfél köteles gondoskodni. A Takarékszövetkezet a deviza átutalási megbízás ellenértékét a befogadás napján ( T munkanap ) az ügyfél számláján könyveli és az alábbi valuta napokkal teljesíti. A konverzió nélküli EUR és USD devizanemekben teljesítendı megbízásokat T+1,

20 A konverzió nélküli egyéb ( nem EUR és USD ) devizanemekben teljesítendı megbízásokat T+2, A konverziós, EUR és USD devizanemekben teljesítendı megbízásokat T+1, valamint A konverziós egyéb devizanemekben teljesítendı megbízásokat T+3. A Takarékszövetkezet fedezetlen átutalási megbízás esetén részteljesítést nem végez. Ilyen esetben a Takarékszövetkezet akkor is kéri a Számlatulajdonos ismételt rendelkezését, ha az eredeti megbízás más számláról történı konverzióval egyébként teljesíthetı lenne. A Takarékszövetkezet a számlatulajdonos fizetési számláján a jogszabályokban foglalt bármilyen jogcímen, korlátozás nélkül teljesíthet jóváírást. A számla megnyitása elıtt történı átutalás, valamint pontatlan vagy hiányos megbízás esetén a Takarékszövetkezet a beérkezet összeget a számlanyitásig, illetve a megbízás pontosításáig függı számlán tartja. A függı számlán az összeg nem kamatozik. Au ebbıl eredı költségek és esetleges veszteségek a számlatulajdonos terhelik. Az átutalással forintszámlára érkezı devizaösszegeket a Takarékszövetkezet forintban írja jóvá a számlatulajdonos javára érkezett megbízásban megjelölt számlán. Devizaszámla javára érkezı átutalási megbízás esetében amennyiben az átutalt összeg pénzneme eltér a megbízásban megjelölt devizaszámla devizanemétıl, úgy a Takarékszövetkezet automatikusan, konverziós tranzakcióként jóváírja az összeget az átutalásban megjelölt devizaszámlán, azaz az átutalással devizaszámlára érkezı összegeket a megadott devizaszámla devizanemében írja jóvá a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos megbízásban megjelölt számláján. A bankköltség viselés módjai az alábbiak: Megosztott költségviselés (SHA) a megbízó és a kedvezményezett egyaránt viseli saját bankja / levelezı bankja által felszámított költségeket. Eben az esetben a megbízó bankja saját jutalékának megbízó terhére történı felszámítása mellett a teljes összeget továbbítja, a kedvezményezett banki bankköltség az átutalt összegbıl kerül levonásra, vagyis a bankköltséggel csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján. Kedvezményezett általi költségviselés ( BEN) az átutalás teljes költségét a( megbízó bank tranzakciós díját, jutalékát, illetve kedvezményezett külföldi banki bankköltségét ) a kedvezményezett viseli. Ennél a költségviselési módnál a megbízás teljesítésekor a megbízás összegébıl levonásra kerül a megbízó bank Hirdetmény szerinti jutaléka. A kedvezményezett banki bankköltség szintén az átutalt összegbıl kerül levonásra. Ennek megfelelıen a megbízó és a kedvezményezett banki költséggel egyaránt csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján. Megbízó általi költségviselés (OUR) az átutalás teljes költségét a( megbízó bank tranzakciós díját, jutalékát, illetve kedvezményezett külföldi banki bankköltségét ) a megbízó fizeti. Ebben az esetben a megbízó bankja saját jutalékának megbízó terhére történı felszámítása mellett a teljes összeget továbbítja, a megbízás összege levonás nélkül jóváírásra kerül a kedvezményezett számláján, a kedvezményezett banki bankköltségek utólagosan a kedvezményezett bank terhelése, vagy költségbeérése alapján kerülnek felszámításra a megbízó számláján.

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Bankkártya hirdetménye

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Bankkártya hirdetménye Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Bankkártya hirdetménye Érvényes: 2013. szeptember 16tól Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 2013. évi CXXIII. Törvénnyel

Részletesebben

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Érvényes 2012.november 01.

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Érvényes 2012.november 01. Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY Érvényes 2012.november 01. SZÁMLAVEZETÉS... 5 Lakossági számlavezetéssel kapcsolatos díjak, költségek... 5 START számla...

Részletesebben

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2014. január 17.

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2014. január 17. Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY Hatályos 2014. január 17. SZÁMLAVEZETÉS... 4 Lakossági számlavezetéssel kapcsolatos díjak, költségek... 4 Lakossági számlavezetéssel

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Indoklás: A Takarékszövetkezet a vállalkozói hiteleket tartalmazó Aktív üzletági hirdetményében - 2014. augusztus 25.-i hatállyal - közzéteszi hogy a Bankpénztári POS

Részletesebben

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2015.06.01

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2015.06.01 Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2015.06.01 Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet vállalkozó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2015. június 15-tıl. I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2015. június 15-tıl. I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. június 15-tıl I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág Betét elhelyezés csak névre szólóan történhet Könyves betétek: Éves Kamatláb (%) EBKM (%) ( Változó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. szeptember 15-tıl. I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. szeptember 15-tıl. I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. szeptember 15-tıl I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág Betét elhelyezés csak névre szólóan történhet Könyves betétek: Éves Kamatláb (%) EBKM (%)

Részletesebben

2013.09.16. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE

2013.09.16. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE 2013.09.16. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A FŐBB KONDÍCIÓI I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Havi számlavezetési díj Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati számlavezetés és betételhelyezés esetén alkalmazott kondíciók Érvényes: 2010.09.01. PSZ/1. sz. melléklet: TAKARÉKPONT Lakossági forint

Részletesebben

A ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI

A ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI A ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET Forintszámlákra érvényes BETÉT ÉS SZÁMLAVEZETÉSI

Részletesebben

Vállalati hiteltermékek kondíciói 1

Vállalati hiteltermékek kondíciói 1 Hirdetmény Vállalati hiteltermékek kondíciói 1 18/2015 számú Eszköz Ügyvezető Testületi határozattal elfogadva, érvényes 2015.04.03-tól A módosítások, melyeket dőlt betűvel jelöltünk: Az Egységes területalapú

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1/2015. Hatályos: 2015. február 2-től Közzététel: 2015. február 2. TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 4/2015. Hatályos: 2015. július 27-től Közzététel: 2015. június 18 TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2015.április 15-től Forgalmi jutalék - Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft,

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 2/2014. Hatályos: 2014. február 26-tól I. SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN 1.1. ALAPSZÁMLA.-

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015.03.18. H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2015. január 1-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés

Részletesebben

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE B3 TAKARÉK Szövetkezet 8444 Szentgál, Fő u. 30. www.b3takarek.hu info@b3takarek.hu A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 HIRDETMÉNY A FOGYASZTÓI HITELEZÉSI

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez

H I R D E T M É N Y. A Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez H I R D E T M É N Y A Monor és Vidéke 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez Hatályos: 2012. december 1-jétıl H I R D E T M É N Y L a k o s s á g i f o r i

Részletesebben

Érvényes 2013. január 01-tl

Érvényes 2013. január 01-tl 1/2013. Érvényes 2013. január 01-tl LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2013. január 01-tl Forgalmi jutalék - Küls köri papíros alapú megbízás 0,32%, min. 299 Ft, max. 12.000 Ft/tétel

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati számlavezetés és betételhelyezés esetén alkalmazott kondíciók Érvényes: 2011.08.15. Közzétéve: 2011.06.15. Bizonyos termékek érvényességének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.06.22-től

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek)

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Kiszombor KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiadva: 2015. augusztus 01. Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 19. napján jelen Hirdetményben

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek)

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Kiszombor KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiadva: 2015. május 20. I. Betétbiztosítási feltételek A fentiekben felsorolt, 1993. június 30-át megelızıen

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról. Érvényes: 2014.

HIRDETMÉNY. A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról. Érvényes: 2014. HIRDETMÉNY A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról Érvényes: 2014. augusztus 25-től Jelen Hirdetmény a Takarékszövetkezet által forgalmazott termékek

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Indoklás: A Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 279. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Vállalati és Intézményi Üzletág devizabelföldi és devizakülföldi, nem természetes személy ügyfelei részére nyújtott.

HIRDETMÉNY. a Vállalati és Intézményi Üzletág devizabelföldi és devizakülföldi, nem természetes személy ügyfelei részére nyújtott. HIRDETMÉNY a Vállalati és Intézményi Üzletág devizabelföldi és devizakülföldi, nem természetes személy ügyfelei részére nyújtott Takarék Business számlacsomaghoz Módosítással érintett rész: Az üzleti bankkártyák

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 1 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505220 Fax: 37/505225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu Kirendeltség címe, elérhetősége: 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. Tel/Fax: 37/312070 HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.12.01.

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.12.01. Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.12.01. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2011. január 10. Érvényes: 2011. január 10. Lakosság AL/1.

Részletesebben

TakarékPont számlacsomagok

TakarékPont számlacsomagok I. Kamat Látra szóló, változó mértékő, éves kamat, havi tıkésítéssel 0,25 % EBKM: 0,25 % A kamat jövedelem után az adó mértéke 16 %. Az adót a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be. II. Számlacsomagok

Részletesebben