Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola Szakképzési Program 2011

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola Szakképzési Program 2011"

Átírás

1 Szakképzési Program 2011 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM

2 2 Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola Bámulatra méltó, hogy egy olyan egyszerő élılény, mint a kagyló, olyan csodákra képes, mint az igazgyöngy. Az emberek, ha irritálja ıket valami, dühöngenek, morognak, csapkodnak. A kagyló egészen mást tesz. Ha idegen testecske kerül a belsejébe és irritálni kezdi, olyan anyagokat bocsát ki, ami csökkenti a kellemetlen súrlódást. Bevonja a sebesülést kiváltó testecskét, és csodák csodája, a kibocsátott anyag megszilárdul, és gyönyörőséges gyönggyé változik. Azoknak a kagylóknak, melyeket idegen testecske nem irritál, nincs problémája. Nincs probléma - nincs igazgyöngy. (M. Dale Baughman) Nincs olyan szervezet, amely hibátlanul mőködik. A különbség abban áll, hogy míg az egyik szervezet errıl igyekszik megfeledkezni, addig a másik a hibák kijavítására törekszik és a gyöngykagylóhoz hasonlóan a hibából erényt kovácsol. Intézményünk híven a Pedagógiai programunkban megfogalmazott pedagógiai alapelvekhez ilyen gyöngykagylóvá szeretne válni, amennyiben új, egész szerkezetében és tartalmában módosított Minıség fejlesztési Programjával megkísérli kulcsfolyamatait még tudatosabban szabályozni és ellenırizni, partnereink kimondott és kimondatlan elvárásait még magasabb szinten kielégíteni, miközben kellemes, nyitott atmoszférájú munkahelyet kíván biztosítani minden dolgozójának. Oktató-nevelı munkánknak az egyik legfontosabb területe a szakképzés. Gyál lakosságát, mint egyetlen, a közoktatást a szakközépiskolai, szakiskolai és a felsıfokú szakképzés együttesének szintjén kiszolgáló intézménye, megpróbáljuk mindezt a fenntiek szellemében teljesteni. 2

3 3 Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola Az érettségizett fiatalok szakképzése, mint jövıkép és stratégia Az érettségizett fiatalok szakképzésében való részvétel nagyon szép és fokozottan felelısségteljes munka egy tanár számára. Ebben az oktatási formában az iskolánkban résztvevı fiatalok egyrészt volt diákjaink, de egyre többen más iskola végzettjei is ránk bízzák sorsukat, miközben olyan szakképzést óhajtanak: mellyel versenyképesek lehetnek egy folyamatosan változásban lévı gazdasági környezetben, mely jövedelemforrás, ugyanakkor biztos kiindulópont, biztos alap is legyen az életükben, amelynek birtokában ki tudják aknázni a lehetıségeket, ismereteiket alkalmazni tudják a változó világban. Az oktatás, szakképzés esélyteremtı szerepének feladatát úgy kell biztosítanunk, hogy miközben figyelmünk központjában a szakképzés és a gazdaság kapcsolatának erısítése, valamint a minıség növelése áll, a megfelelı személynek a megfelelı szakképzésben való részvétele, a jövıkép formálás és az egyén kiegyensúlyozott pszichoszomatikus fejlıdése ne csússzon ki látómezınkbıl. Milyen elvárásoknak szeretnénk tehát megfelelni a szakképzésben? Meg kell tanulnunk megismerni és ehhez meg kell tanulnunk tanulni. Meg kell tanulnunk dolgozni, amely nem csak szaktudást, de elkötelezettséget is jelent, amely egy olyan koktél, amelyben a szó szoros értelmében vett szakmai képzettség mellett a szociális viselkedést, a csapatmunkára való alkalmasságot, kockázatvállalást, kezdeményezıképességet is sikerül felmutatni. Meg kell tanulnunk együtt élni másokkal, közös cél, közös program megvalósítása során felfigyelni a sokszínőségre, és ezzel egy idıben kiemelni a hasonlóságot és a kölcsönösséget is. Meg kell tanulnunk élni. Az oktatásnak az egyén teljes fejlıdését szolgálnia kell, ebbe pedig beletartozik a teljes szellemi és testi valóság. Fejleszteni kell az egyén intelligenciáját, az érzékenységét, az esztétikai érzékét, a személyes felelısségét. Ezek azok a feladatok, amelyeket az érettségizett fiatalok szakképzésének ma be kell töltenie. Az Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola jelenleg az alábbiakban ismertetett p i a c k é p e s s z a k m á k b a n, n a p p a l i é s e s t i t a g o z a t o s, t a n d í j m e n t e s k é p z é s e k e n próbálja megvalósítani ezeket a célkitőzéseket érettségizettek számára, de ugyanezt a lehetıséget szeretné biztosítani a felnıttképzés keretei között a tanulni vágyó felnıtteknek is. 3

4 4 Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola KÖZÉPFOKÚ SZAKKÉPZÉSEINK KERESKEDELMI ÜGYINTÉZİ (OKJ: ) Képzési idı: 1 tanév PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZİ (OKJ: ) Képzési idı: 1,5 tanév VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZİ (OKJ: ) Képzési idı: 1,5 tanév (vagy 0,5 tanév a Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés megszerzése után) BANKI BEFEKTETÉSI TERMÉKÉRTÉKESÍTİ (OKJ: ) Képzési idı: 1 tanév KÖZÉPFOKÚ EMELT SZINTŐ SZAKKÉPZÉS: LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZİ (OKJ: ) Képzési idı: 2 tanév. AKKREDITÁLT FELSİFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK a S z o l n o k i Fıiskoláva l e g y ü t t mőködve EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZİ (OKJ: ) (OKJ: KERESKEDELMI MENEDZSER ELÁG); Képzési idı: 2 tanév KERESKEDELMI SZAKMENEDZSER (OKJ: ) (OKJ: KERESKEDELMI MENEDZSER ELÁGAZÁS); Képzési idı: 2 tanév NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZİ (OKJ: ) (OKJ: KERESKEDELMI MENEDZSER ELÁGAZÁS) Képzési idı: 2 tanév ADÓIGAZGATÁSI SZAKÜGYINTÉZİ 4

5 (OKJ: ) (OKJ: ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZİ ELÁGAZÁS) Képzési idı: 2 tanév KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZİ (OKJ: ) (OKJ: ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZİ ELÁGAZÁS) Képzési idı: 2 tanév WEB-PROGRAMOZÓ (OKJ: ) Képzési idı: 2 tanév 5 Továbbtanulási lehetıség: az elvégzett 2 év alatt beszámított krédit-érték alapján a Szolnoki Fıiskolán.. Munkánkat, eredményeinket végzıseink rövid idın belüli munkahelyhez jutása mindennél jobban igazolja. Mindezek mellett azonban jólesı érzéssel vettük tudomásul a Szolnoki Fıiskola Szenátusa által intézményünknek egyhangúlag odaítélt A Szolnoki Fıiskola Üzleti Fakultás Bázisiskolája címet, amelynek magalapítását és adományozását a fıiskola azoknak a partneriskoláknak szánta, amelyek a felsıfokú szakképzésben kialakult eredményes együttmőködés kritériumainak megfeleltek. 5

6 6 Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola SZAKKÉPZÉSEINK BEMUTATÁSA KÖZÉPFOKÚ SZAKKÉPZÉSEINK: KERESKEDELMI ÜGYINTÉZİ (OKJ: ) A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi ügyintézı Szakképesítések köre: Részszakképesítés: Nincs Elágazások: Nincsenek Ráépülés: Azonosítószám: Hozzárendelt FEOR szám: 3621 Képzés maximális idıtartama Szakképesítés/Ráépülés megnevezése Megnevezés: Külgazdasági ügyintézı Szakképzési évfolyamok száma Óraszám Kereskedelmi ügyintézı Külgazdasági ügyintézı II. EGYÉB ADATOK SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Kereskedelmi ügyintézı 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: - Iskolai elıképzettség: érettségi vizsga Szakmai elıképzettség: - Elıírt gyakorlat: - Elérhetı kreditek mennyisége: - 6

7 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: 70 % 3. Gyakorlat aránya: 30 % 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van Idıtartama (évben vagy félévben): 0,5 év 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhetı Ha szervezhetı, mikor: - 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Külgazdasági ügyintézı 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Szakmai elıképzettség: Kereskedelmi ügyintézı Elıírt gyakorlat: - Elérhetı kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: 70 % 3. Gyakorlat aránya: 30 % 4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges III. MUNKATERÜLET 1. A szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör, foglalkozás: A munkakör, foglalkozás FEOR száma FEOR megnevezése: 3621 Kereskedelmi ügyintézı 2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzı leírása: Kommunikációs, marketing és PR tevékenységet végez, koordinál, vállalati/márkaarculatot biztosít Megrendeli a szállítótól a terméket, szolgáltatást Bejövı terméket vagy szolgáltatást átvesz, minısít 7 7

8 Kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel, vevıkkel Megrendelést fogad, visszaigazol, teljesít Reklamációs eseteket kezel Irodai, ügyviteli adminisztrációt végez Irodatechnikai és multimédiás eszközöket kezel Ellátja a külgazdasági kapcsolatokhoz kötıdı adminisztrációs, szervezési és elemzési feladatokat 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma, megnevezése: PR ügyintézı Logisztikai ügyintézı Külkereskedelmi üzletkötı IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A szakmai követelménymodulok felsorolása: A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez Regisztrálja és karbantartja a vevı-, ügyfélkapcsolatait Hivatalos levelezést folytat hagyományos és elektronikus formában Hivatalos okmányokat tölt ki A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz (hatóságoknál, közigazgatási szerveknél) Napi/heti jelentést készít Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez Készpénzzel és készpénzkímélı módon fizettet Nyomon követi a számla kiegyenlítését 8 8

9 Szükség szerint a szerzıdést aláírásra elıkészíti Szerzıdést köt Közremőködik a hitelügyintézésben Hibás teljesítés esetén jegyzıkönyvet vesz fel Árajánlatokat kér, ad, értékel A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérıokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (D, DVD, scanner, nyomtató) Szöveget, táblázatot szerkeszt Elektronikus levelezést folytat, internetet és intranetet használ Telefont, faxot, fénymásológépet kezel Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatait ellátja, az anyagokat archiválja Dokumentumokat fénymásol Audiovizuális, multimédiás eszközöket használ, pl. tv, video, projektor, írásvetítı Használja az egyéb irodai eszközöket (hıkötı, spirálozó, iratmegsemmisítı) Felméri az ügyfelek igényeit Szakmai tanácsot ad ügyfeleknek, partnereknek Termékeirıl, szolgáltatásairól folyamatosan tájékoztatja az ügyfeleit, partnereit Ügyfélszolgálati teendıket lát el Az aktuális kedvezményekrıl folyamatos tájékoztatást ad Szakmai rendezvényeken vesz részt Reklamációt fogad Mérlegeli a kifogások jogosságát és mértékét A reklamáció fajtájától és mértékétıl függıen dönt az ügyintézés menetérıl Javaslatot tesz az ellentételezésre, a reklamáció megoldására Szükség szerint hatósági, szakértıi eljárást kezdeményez Az eljárás eredménye szerint rendezi a reklamációt 9 9

10 Együttmőködik a szervezet társadalmi kapcsolatainak alakításában Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B A levelezés (hagyományos és digitális) rendszerezésének, iktatásának menete, szabályai B A vevı-, ügyfélkapcsolatok regisztrálásának és karbantartásának eljárásai B A hivatalos levelek elkészítésének (hagyományos és elektronikus) szabályai, jellegzetes formái A hivatalos okmányok használatának szabályai A hatósági és igazgatási szervekkel folytatott levelezés jellemzı levéltípusai B Az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az idıszakos jelentések elkészítésének szabályai B A készpénzes, a készpénzkímélı, a készpénz nélküli pénzforgalom és a számlázás lebonyolításának szabályai A szerzıdések alapvetı tartalmi és formai követelményei, jellemzı szerzıdésfajták A hitelkérelem tartalma, a hitelezés menete, a hitelek fajtái A jegyzıkönyvek tartalmi és formai követelményei Árajánlatok tartalma, ajánlatkérés és adás szabályai Az ajánlat értékelésének szempontjai A termékek és szolgáltatások kísérı okmányainak szerepe, kezelése, jellemzı típusai B A számítógép és tartozékainak (D, DVD, scanner, nyomtató) kezelése Az adatközlı táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei Az elektronikus levelezés, az internet és az intranet használata Telefon, fax, fénymásológép kezelésének szabályai B Elektronikus adatbázisok biztonsági mentésének, archiválásának módjai Audiovizuális, multimédiás eszközök alkalmazásának szerepe, kezelése (pl. tv, 10 10

11 video, projektor, írásvetítı) Dokumentáláshoz kapcsolódó irodai eszközök kezelésének szabályai (hıkötı, spirálozó, iratmegsemmisítı) B A reklamáció intézésének folyamata, szempontjai, a panaszkezelési rendszer mőködése B A jegyzıkönyv készítésének szabályai A hatósági, szakértıi eljárás elıkészítésének szabályai B Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció protokollszabályai B A viselkedés, megjelenés szabályai az ügyfélszolgálati munka során B A viselkedés, a megjelenés szabályai a szakmai rendezvényeken A szervezet társadalmi kapcsolatainak, szokásrendszerének, külsı és belsı kommunikációs rendszerének szerepe, elemei A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 EDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 EDL 4. m. Táblázatkezelés 2 EDL 5. m. Adatbázis-kezelés 2 EDL 7. m. Információ és kommunikáció 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvő íráskészség, fogalmazás írásban 4 Hallott szakmai szöveg megértése 3 Idegen nyelvő olvasott szöveg megértése 3 Idegen nyelvő hallott szöveg megértése 3 Telefonálás idegen nyelven Személyes kompetenciák: Felelısségtudat 11 11

12 Megbízhatóság Pontosság Precizitás Türelem Társas kompetenciák: Motiválhatóság Fogalmazó készség Nyelvhelyesség Udvariasság Konszenzuskészség Konfliktusmegoldó készség Módszerkompetenciák: Áttekintı képesség Rendszerezı képesség Emlékezıképesség (ismeretmegırzés) A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Marketing és PR alapismeretek A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Piackutatást végez Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac alakulását Részt vesz a vevıktıl, partnerektıl, ügyfelektıl, közéletbıl érkezı visszacsatolások összegyőjtésében, rendszerezésében Közremőködik a reklámok, bemutatók, akciók szervezésében, az ahhoz kapcsolódó nyomdai munkálatok koordinálásában Protokoll-listát, illetve címlistát állít össze Közremőködik a szervezet belsı és külsı kommunikációs rendszerének és kultúrájának kialakításában, mőködtetésében 12 12

13 Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A piac szereplıi, a vállalati mőködés külsı érintettjei A piac elemei, a piac mőködési mechanizmusa A piackutatás céljai, módszerei A piacbefolyásolás céljai, alapvetı módszerei Reklámok, bemutatók, akciók szerepe, szervezésének folyamata A PR alapvetı eszközei, szabályai, funkciói A szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Beszédkészség 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Hallott szakmai szöveg megértése 2 Diagram olvasása, értelmezése Személyes kompetenciák: Döntésképesség Rugalmasság Társas kompetenciák: Meggyızı készség Fogalmazó készség Közérthetıség Hatékony kérdezés készsége Módszerkompetenciák: Információgyőjtés Nyitott hozzáállás Eredményorientáltság 13 13

14 A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: A beszerzés és az értékesítés elıkészítése, megszervezése A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Meghatározza a beszállítói célcsoportot Meghatározza a vevıi célcsoportot Felkutatja a lehetséges beszállítókat Felkutatja a lehetséges vevıket Összehangolja a kereslettel a kínálatot Értékeli az üzleti partnereket Elkészíti a megrendelést Fogadja a megrendelés visszaigazolását Pontosítja a szállítás idıpontját, helyét Megszervezi a termék fogadását Ellenırzi a beérkezett áruhoz csatolt kísérıokmányokat Azonosítja a terméket Ellenırzi a mennyiséget Ellenırzi a minıséget A hibás teljesítésrıl felvett jegyzıkönyv alapján szükség szerint intézkedik Fogadja a megrendelést Visszaigazolja a megrendelést Elıkészíti, megszervezi a termék vevınek történı átadását Szükség szerint megszervezi a szállítást Kiállítja és mellékeli a kísérıokmányokat Megállapodás szerint a terméket átadja a vevı telephelyén Megállapodás szerint a terméket átadja a saját telephelyén Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: 14 14

15 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Az áruforgalmi folyamat szakaszai, az elosztási csatornái A beszállítók kiválasztásának szempontjai, módjai A vevıkör meghatározásának szempontjai, módjai D Az üzleti partnerek értékelésének szempontjai Az árurendelés módjai és befolyásoló tényezıi B Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása Az áruátvételnél használt eszközök mőködése, kezelése B Az áruhoz csatolt jellemzı kísérıokmányok formai és tartalmi követelményei Árurendszerek, a fıbb árucsoportok jellemzıi D A szabványosítás, a szabvány fogalma, szerepe D A minıség, minıségbiztosítás jelentısége, szerepe, a minıségre ható tényezık B Az eljárás menete hibás teljesítés esetén B A megrendelés visszaigazolásának szabályai, módjai B A szállítólevél kiállításának szabályai, tartalmi és formai követelményei A szállítási terv készítésének szempontjai, módjai A szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 5 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Hallott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 5 Információforrások kezelése 4 Jelképek értelmezése Személyes kompetenciák: Pontosság Szervezıkészség 15 15

16 Szorgalom, igyekezet Precizitás Társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tömör fogalmazás készsége Közérthetıség Udvariasság Kapcsolatteremtı készség Kommunikációs rugalmasság Módszerkompetenciák: Áttekintı képesség Következtetési képesség Problémamegoldás, hibaelhárítás Értékelés Kontroll (ellenırzıképesség) Ismeretek helyén való alkalmazása Emlékezıképesség (ismeretmegırzés) A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Ügyintézıi feladatok a külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása terén A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Kapcsolatot tart a külföldi partnerekkel A külföldi partnerektıl árajánlatot kér A külföldi partnereknek árajánlatot ad Elıkészíti a külkereskedelmi szerzıdést Közremőködik a legalkalmasabb fuvarozási mód kiválasztásában, az útvonal megtervezésében 16 16

17 Felkutatja a lehetséges szállítmányozási cégeket Beszerzi, kiállítja a nemzetközi okmányokat Közremőködik a nemzetközi szállítmánybiztosítási szerzıdés megkötésében Részt vesz a nemzetközi fizetések és bankügyletek elıkészítésében, lebonyolításában Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A külkereskedelem résztvevıi B A külkereskedelmi tevékenységre vonatkozó alapvetı szabályok A piackutatási módszerek és a marketing eszközök alkalmazása a külkereskedelemben Ajánlati tevékenység a külkereskedelemben B A külkereskedelmi ügyletek típusai B A külkereskedelmi szerzıdés tartalma és feltételei A külkereskedelmi szerzıdés megkötéséhez kapcsolódó szabályok, elıírások B A fuvarozási módok, fuvareszközök A fuvarozási mód és útvonal megválasztásának szempontjai A fuvarozást szabályozó nemzetközi egyezmények az egyes fuvarozási módoknál B A fuvarozási szerzıdések tartalma és a fuvarozás okmányai az egyes fuvarozási módoknál A szállítmányozási tevékenység formái Szokások és szokványok a nemzetközi kereskedelemben A külkereskedelemben használt okmányok jellemzıi, szerepük, kezelésük B A nemzetközi elszámolások eszközei B A nemzetközi kereskedelemben használt fizetési módok jellemzıi A csekk, váltó, hitelkártya, az elektronikus fizetés alkalmazása a nemzetközi pénzforgalomban 17 17

18 B A szállítmány biztosítására vonatkozó elıírások, a szállítmány biztosításának formái a külkereskedelemben A vám szerepe, a vámegyezmények A szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintő számítógéphasználat 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Kézírás 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 5 Köznyelvi beszédkészség 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvő íráskészség, fogalmazás írásban 5 Hallott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvő beszédkészség 3 Idegen nyelvi olvasott szöveg megértése 3 Idegen nyelvő fogalmazás írásban 3 Idegen nyelvő hallott szöveg megértése 3 Idegen nyelvő beszédkészség 3 Telefonálás idegen nyelven 4 Információforrások kezelése 4 Jelképek értelmezése 5 Irodatechnikai eszközök használata 4 Informatikai és telekommunikációs eszközök használata 5 Munkavégzéshez szükséges anyagok használata (pl. irodaszerek, nyomtatványok, csomagoló- és postázó anyagok, eszközök, jogi- és mőszaki katalógusok) Személyes kompetenciák: Pontosság Szervezıkészség 18 18

19 Önállóság Precizitás Társas kompetenciák: Közérthetıség Kapcsolatteremtı készség Kommunikációs rugalmasság Kapcsolatfenntartó készség Módszerkompetenciák: Áttekintı képesség Rendszerezı képesség Ismeretek helyén való alkalmazása Emlékezıképesség (ismeretmegırzés) Nyitott hozzáállás Körültekintés, elıvigyázatosság 19 Az azonosító számú, Kereskedelmi ügyintézı megnevezéső szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek Marketing és PR alapismeretek A beszerzés és az értékesítés elıkészítése, megszervezése Az azonosító számú, Külgazdasági ügyintézı megnevezéső ráépülés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Ügyintézıi feladatok a külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása terén V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Modulzáró vizsga eredményes letétele Iskolai rendszerő szakképzés esetén: 19

20 Az utolsó szakképzı évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékő a modulzáró vizsga eredményes letételével 2. A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Hivatalos dokumentumok számítógépen történı elkészítése. Adatbáziskezelı program és internet használata. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használati módjainak bemutatása A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: gyakorlati Idıtartama: 120 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés elıírásai. Magyar és idegennyelvő okmányok tartalmának értelmezése A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: szóbeli Idıtartama: 30 perc (felkészülési idı 15 perc, válaszadási idı 15 perc) A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A kommunikáció, a kapcsolattartás, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvetı szabályai. Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven az ügyintézés jellemzı helyzeteiben A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: szóbeli Idıtartama: 30 perc (felkészülési idı 15 perc, válaszadási idı 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 25% 3. feladat 25% 2. vizsgarész 20 20

21 A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Marketing és PR alapismeretek A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A marketing és PR alapismeretek alkalmazása A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: szóbeli Idıtartama: 30 perc (felkészülési idı 15 perc, válaszadási idı 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 3. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: A beszerzés és az értékesítés elıkészítése, megszervezése A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A beszerzés és az értékesítés mozzanatai, módjai, bizonylatai. A fıbb árucsoportok jellemzıi, a minıség tanúsításának módjai. Az üzleti partnerek kiválasztása, értékelése A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: szóbeli Idıtartama: 30 perc (felkészülési idı 15 perc, válaszadási idı 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 4. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Ügyintézıi feladatok a külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása terén A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatok. Az ehhez kapcsolódó ügyintézıi kommunikáció magyar és idegen nyelven A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: szóbeli 21 21

22 Idıtartama: 45 perc (felkészülési idı 30 perc, válaszadási idı 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A külkereskedelmi ügyletek elıkészítéséhez, lebonyolításához kapcsolódó dokumentumok szerepe, jellemzése. Az okmányok elkészítése, kitöltése magyar és idegen nyelven A hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: gyakorlati Idıtartama: 120 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40% 2. feladat 60% 3. A szakmai vizsga értékelése %-osan Az azonosító számú, Kereskedelmi ügyintézı megnevezéső szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében: 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: 40 Az azonosító számú, Külgazdasági ügyintézı megnevezéső ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében: 4. vizsgarész: A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése. A közgazdasági-marketing alapismeretek legalább középszinten teljesített érettségi vizsgája esetén a számú követelménymodulhoz tartozó vizsgarész teljesítése 100%-osnak tekintendı 5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérı szempontjai - VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 22 22

23 és felszerelések minimuma Kereskedelmi ügyintézı Külgazdasági ügyintézı Számítógép X X Telefon X X Fax X X Internet kapcsolat X X Nyomtató X X Hazai és Uniós jogszabály győjtemény X X Vám- és fuvarokmány mintagyőjtemény X X 13 VII. EGYEBEK A szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítésre jelentkezı fogyatékossággal élı személy tekintetében - különösen akkor, ha fogyatékosságának típusa a szakképesítés megszerzését követı foglalkoztatását kizárná, vagy megkérdıjelezné - a szakképzés megkezdésével kapcsolatban a szakképzést folytató intézmény vezetıje dönt, a fogyatékosság típusának megfelelı érdekképviselet véleményének ismeretében. 23 PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZİ (OKJ: ); Képzési idı: 1,5 tanév. PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZİ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma:

24 24 Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola 2. A szakképesítés megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintézı 3. Szakképesítések köre: Részszakképesítés: Elágazások: Ráépülés: Nincs Nincsenek Nincs 4. Hozzárendelt FEOR szám: Képzés maximális idıtartama Szakképesítés megnevezése Szakképzési évfolyamok száma Óraszám Pénzügyi-számviteli ügyintézı 1, II. EGYÉB ADATOK SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Pénzügyi-számviteli ügyintézı 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: - Iskolai elıképzettség: érettségi vizsga Szakmai elıképzettség: - Elıírt gyakorlat: - Elérhetı kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: - Szakmai alkalmassági követelmények: - 2. Elmélet aránya: 60 % 24

25 3. Gyakorlat aránya: 40 % Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van Idıtartama (évben vagy félévben): 0,5 év 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): - Ha szervezhetı, mikor: - 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: - III. MUNKATERÜLET 1. A szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR FEOR megnevezése száma 3605 Pénzügyi ügyintézı 2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzı leírása Közremőködik a vállalkozások alapításával, mőködtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendıket. Ellátja a házipénztárral kapcsolatos feladatokat. Ellátja az adókötelezettséggel kapcsolatos feladatokat. Közremőködik a vállalkozásfinanszírozási feladatokban. Részt vesz a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozásban. Pénz- és hitelmőveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez. Könyvelési feladatokat lát el. 25

26 Értékesítéssel kapcsolatos feladatokat lát el. Vezeti az analitikus nyilvántartásokat. Elszámolja a termelési költségeket. Közremőködik a különféle szabályzatok elkészítésében. Számítógépes programcsomagokat használ. Összegyőjti az adatokat további feldolgozás céljából. 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése Vállalkozási ügyintézı Nonprofit menedzser Statisztikai és gazdasági ügyintézı 26 IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A szakmai követelménymodulok felsorolása A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gazdálkodási feladatok A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil Ellátja az eszközgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Ellátja a bér- és létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a vállalkozási tevékenység gazdaságosságának, a termelési tényezık hatékony felhasználásának vizsgálatában. Ellátja a marketingtevékenységhez kapcsolódó ügyintézıi feladatokat. 26

27 Közremőködik a vállalkozás beindításához, átalakításához, megszőnéséhez szükséges adminisztratív teendık ellátásában. Kapcsolatot tart a vevıkkel, szállítókkal. Elkészíti a megrendeléseket. Közremőködik a szerzıdéskötéseknél. Kezeli a reklamációkat. Elvégzi az egyeztetéseket a nyilvántartások alapján. Tulajdonságprofil Szakmai kompetenciák: A szakmai ismeretek a típus megjelölésével 27 Típus Szakmai ismeret A nemzetgazdaság és ágazati rendszere. A nemzetgazdaság teljesítmény-kategóriái és mérésük. A vállalat helye a nemzetgazdaságban. A vállalkozás létesítése, mőködése, megszőnése. A befektetett eszközökkel való gazdálkodás. Készletgazdálkodás, a logisztikai rendszer. A munkaerı, mint emberi erıforrás. Bérpolitika, bérrendszerek. Gazdálkodás és gazdaságosság. A vállalkozás vezetése. A vállalkozás stratégiája. A vállalkozás válsága. 27

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve)

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) 2011. Tartalomjegyzék I. Általános irányelvek... 3 1. A képzés szabályozásának jogi háttere... 3 2. A szakképesítések,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési program Vállalkozási ügyintéző () Érvényes: 2012 szeptemberétől A képzési program használatát felnőttképzési formában a Tomori Pál Főiskolán engedélyezem: Kalocsa, 2012.

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 02 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 54 345 02 0000 00 00

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 54 345 02 0000 00 00

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési tanterv óraterve a kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett szakképzésre

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 52 342 01 0000

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Helyi szakmai program

Helyi szakmai program 2. számú melléklet Az Andrássy Gyula Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Helyi program OKJ 54 345 01 Logisztikai ügyintéző szakképesítés A logisztikai ügyintéző szakképzés helyi programja

Részletesebben

NONPROFIT MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

NONPROFIT MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK NONPROFIT MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Számviteli szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Számviteli szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

SZAKKÉPESÍTETT BANKREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZAKKÉPESÍTETT BANKREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZAKKÉPESÍTETT ANKREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 343 04 2. A szakképesítés megnevezése: Szakképesített

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 344 01 2. A szakképesítés megnevezése: Államháztartási

Részletesebben

21/2009. (X. 9.) PM rendelet

21/2009. (X. 9.) PM rendelet 21/2009. (X. 9.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK DÓTNÁCSDÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: dótanácsadó 3. Szakképesítések

Részletesebben

BANKI BEFEKTETÉSI TERMÉKÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

BANKI BEFEKTETÉSI TERMÉKÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK BANKI BEFEKTETÉSI TERMÉKÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben