2007/3. Hosszúhullámú rádiós távvezérlõ rendszer. 120/25 kv alállomási rekonstrukció. S700K váltóhajtómû

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007/3. Hosszúhullámú rádiós távvezérlõ rendszer. 120/25 kv alállomási rekonstrukció. S700K váltóhajtómû"

Átírás

1 Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2007/3 120/25 kv alállomási rekonstrukció Hosszúhullámú rádiós távvezérlõ rendszer S700K váltóhajtómû

2 A MÁV Dokumentációs Központ és Könyvtár az országban egyedülálló vasúti szakirodalmi gyûjteményével és egyéb tudományágak dokumentumaival várja a kedves érdeklõdõket. Honlapunk elérhetõ a oldalon. Elérhetõségeink: Cím: 1088 Budapest, Múzeum u. 11. Telefon: 06 (1) (1) Fax: 06 (1) Nyitva tartás: H, K, Cs 8 16 Sz 8 18 P 8 13

3 VEZETÉKEK VILÁGA Magyar Vasúttechnikai Szemle Weboldal: (a 2004/1. lapszámtól kezdve pdf-formátumban) Címlapkép: Desiro és BCmot motorvonatok Tapolca állomáson Megjelenés évente négyszer Kiadja: Magyar Közlekedési Kiadó Kft. Felelôs kiadó: Kiss Pál ügyvezetõ igazgató Lapigazgató: F. Takács István Szerkesztõbizottság: Dr. Tarnai Géza, BME Közlekedésautomatika Tanszék Dr. Héray Tibor, Széchenyi István Egyetem Automatizálási Tanszék Dr. Parádi Ferenc, Tran-Sys Kft. Molnár Károly, PowerQuattro Teljesítményelektronikai Zrt. Koós András, BKV Zrt. Dr. Rácz Gábor, BME Közlekedésautomatika Tanszék Dr. Sághi Balázs, Next-Rail Kft. Dr. Erdõs Kornél, Aranyosi Zoltán, Siemens Zrt. Machovitsch László, TRSS Kft. Lõrincz Ágoston, MAUMIK Kft. Ruthner György, OVIT Zrt. Marcsinák László, PROLAN-alfa Kft. Dr. Hrivnák István, Funkwerk IT Feldmann Márton, GYSEV Zrt. Fõszerkesztõ: Sullay János Tel.: Felelõs szerkesztõ: Tóth Péter Tel.: , Fax: Alapító fõszerkesztõ: Gál István Szerkesztõk: Kirilly Kálmán, Tanczer György, Géczi Tibor Tel.: , , Felvilágosítás, elôfizetés, hirdetésfeladás Magyarországon: Magyar Közlekedési Kiadó Kft. H 1134 Budapest, Klapka u. 6. Tel.: (1) , fax: (1) Ára: 500 Ft Nyomás: Oláh Nyomdaipari Kft. Felelõs vezetõ: Oláh Miklós vezérigazgató Elôfizetési díj 1 évre: 2000 Ft Kéziratokat nem ôrzünk meg, és nem küldünk vissza. ISSN XII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM OKTÓBER Tartalom / Inhalt / Contents 2007/3 Sághi Balázs, Ringler Csaba, Csiszár Sándor, Berényi László Korszerû illesztõrendszerek a SIMIS IS elektronikus biztosítóberendezéshez Moderne Schnittstellen zu SIMIS IS Eisenbahnsicherungsanlage in Ungarn Interfaces to SIMIS IS interlocking in Hungary 3 Kállai András, Kövér Gábor, Takács Kornél A MÁV Zrt. érdi 120/25 kv-os vontatási alállomás védelem-irányítástechnika rekonstrukciója Die Rekonstruktion der Schutz- und Steuerungstechnik des 120/25 kv Unterwerks der MÁV AG in der Stadt Érd The reconstruction of protection controlling systems of the Hungarian State Railways' 120/25 kv traction substation at Érd 7 Zengõ Ferenc Vontatási energiaellátó rendszerek méretezése és számítása egyszerûbben SIEMENS SITRAS SIDYTRAC rendszerrel Bahnstromversorgung Auslegung und Berechnung einfacher mit Siemens SITRAS SIDYTRAC System Dimensioning and calculation of traction power supply systems easily with SIEMENS SITRAS SIDYTRAC system 13 Dr. Erdõs Kornél Hosszúhullámú rádiós távvezérlõ rendszer üzemi tapasztalatai Betriebserfahrungen des Funk Rundsteuerung system on die lange Welle Operating Experience of the Radio Ripple Control system on the long-wave 17 Csilléry Béla, Pintér Gábor BUES 2000 elektronikus útátjáró fedezõ berendezés BUES2000 elektronische Bahnüberganganlage BUES2000 type electronic block installation 20 Gergely Balázs Önmûködõ és távvezérelhetõ biztosítóberendezési koncepció magyarországi mellékvonali viszonyokra Konzept von eine automatisierte und ferngesteuerte Eisenbahnsicherungsanlage für Ungarische Nebenbahnen Conception of an automatic and remote-controlled interlocking for Hungarian secondary railways 26 Torsten Wickinger, Csiszár Sándor, Jenei Attila, Rétlaki Gyõzõ A Siemens S700K típusú váltóhajtómûve Elektrische Weichenantrieb S700K von Siemens Siemens S700K electric point machine 30 Dicsõ Károly A Galileo rendszer kiépítésének jelenlegi állapota Aktuellen Zustand des Ausbaus des Galileo-Systems Actual development phase of Galileo system 35 FOLYÓIRATUNK SZERZÕI 38

4 Csak egy szóra Dr. Erdõs Kornél okl. villamosmérnök, mérnök-szakértõ 2 Tömegközlekedés és közlekedési kultúra A sajtó és a média állandóan foglalkozik a tömegközlekedés és a levegõtisztaság kérdésével. Boncolgatják, hogyan lehetne megoldani a korszerûsítést, a színvonal javítását, hogyan lehetne rávenni a gépkocsival közlekedõket a tömegközlekedési eszközök használatára. Ennek legfõbb eredménye lenne a levegõ tisztasági fokának növekedése, valamint a közlekedési zsúfoltság csökkenése. Az állandó propaganda-hadjáraton kívül megkísérelnek minden eszközt bevetni, hogy megnehezítsék a gépkocsival közlekedõk helyzetét, növeljék meg kiadásaikat, hátha a pénztárcájuk lesz az a kényszerítõ eszköz, amely rá tudja venni õket a gépkocsik otthon hagyására. A mai helyzetet vizsgálva kiderül, hogy a fõvárosban, annak több pontján egyidejûleg kezdték meg az utak felújítását, ami jelentõs közlekedési dugók kialakulásához vezetett megjegyzem, hogy igencsak ráfér az utakra a rendbetétel, jelentõsen kiterjedtek a fizetõ parkolóhelyek, sõt egyes helyekre már behajtani is csak külön engedéllyel lehet, drágult a parkolás, Damocles kardjaként függ a gépkocsi-tulajdonosok feje felett az ún. dugódíj bevezetése stb. Ezen tényezõknek valóban arra kellene hatniuk, hogy csökkenjen a gépjármûforgalom. Ezzel szemben nem jelentkezik az elvárható eredmény. Na de tegyük félre a tréfás megjegyzéseket és a panaszokat, és nézzünk körül a tömegközlekedés háza táján is egy kicsit. Elég sok tudományosan megalapozott folyóirat, cikk jelenik meg, és néhány elõadás is elhangzott e témát érintõen, hogyan lehetne javítani a tömegközlekedés színvonalát, illetve kihasználtságát. Nem szeretném elvitatni ezen cikkekben foglalt nézetek, tények jogosultságát és fõleg nem plagizálni, egyes részeket kiragadva ismételni, hanem kikerülve a jogos mûszaki elgondolásokat és érveket, a kérdést a másik oldaláról szeretném megközelíteni. Komoly fejlõdést mutat a modern közlekedési eszközök megjelenése a jármûparkban, így a nagykörúti csuklós villamos, az új chopperes hajtású trolibuszok új színfoltot jelentenek a tömegközlekedésben. Összehasonlítva ezeket a régebbi jármûvekkel, felmerül a kérdés, hogy vajon meddig maradnak ilyen állapotúak, tiszták, nem graffitisek? A gonosz kisördög bujkál bennem, amikor azt képzelem, hogy a jármûvekre festett vagy ragasztott nagy reklámok mintha biztatnák a graffitiseket, hogy akkor nekik is szabad mûvészetüket bemutatni akár a jármûvek külsõ vagy belsõ oldalán, akár a házak falán. Ilyen volt többek között a 6-os villamoson a cirkuszreklám. De van más kérdés is. Mivel elég gyakran veszem igénybe a tömegközlekedést, sajnos tapasztalnom kell, hogy az utasok egy részének közlekedési kultúrája teljesen hiányzik. Ez is egyik oka annak, hogy VEZETÉKEK VILÁGA 2007/3 sokan nem akarnak kiszállni a saját gépkocsijukból. Mit értek ez alatt? Annak megértéséhez igénybe kell venni a közlekedési eszközöket. Csak néhány példát szeretnék felsorolni. Ilyenek az utasok által terjesztett kellemetlen szagok, aminek elképzelését mindenkinek a fantáziájára bízom inkább, a kimondottan piszkos, festékes, olajos, malteros ruhában való felszállás a zsúfolt jármûre, sõt ha van esetleg szabad ülõhely, azonnal le is ülnek. Az ülésen hagyott nyomukat viszont a következõ utas a tiszta ruhájával itatja fel. Sokszor a hajléktalanok ugyancsak tisztaságot meg sem közelítõ ruhában utazgatnak a végállomások között és alszanak a jármûveken. És még lehetne sorolni a hasonló jelenségeket. A másik jelenség pedig az, hogy ugyancsak a propaganda ellenére a szegény fáradt fiatalok nem adják át helyüket az idõsebbeknek. Erre jellemzõ az az interneten talált vicc, hogy az ücsörgõ fiatal megkérdezi a mellette álló idõs hölgyet, hogy a néni beteg? Igen a válasz. A néninek fáj a lába? Igen a válasz. Akkor miért nem tetszett otthon maradni? volt a következõ kérdés helyátadás nélkül. Emellett még szükséges megemlíteni a jármûvek üléseken kívüli részeinek a tisztaságát is. Az ülésekrõl már esett szó, de pl. az autóbuszok világosszürke falborítása ma már inkább sötétszürke a ráragadt portól és piszoktól. Sajnálatos módon úgy néznek ki, mintha újkoruk óta egyáltalán nem lettek volna lemosva. Biztos vagyok benne, hogy az üzemeltetõ vállalatnak vannak anyagi és létszámproblémái is, de gyakorlatilag a jármûvek tisztasága is hozzátartozik az utazási kultúrához. Hogy ne csak a problémákat említsem, még néhány gondolatot sorolok fel az utazási kultúra javítására. Bár egy konferencián a felszólalásomra azt a választ kaptam, hogy sajnos az utazási kultúra nálunk nem olyan, mint Svájcban, én mégis úgy látom, hogy lehetne javítani, ha az üzemeltetõ vállalat érvényre tudná juttatni az utazási feltételeiben szereplõ, a tisztaságra vonatkozó szabályokat. Ne csak a menetjegyeket ellenõrizzék, hanem az ellenõröknek legyen joguk az utazásból kizárni azokat, akik a szabályokat nem tartják be. Az udvariasság már egy kicsit nehezebb kérdés, mert ott az iskolának és a szülõi háznak lehet inkább szerepe, hogy ráneveljék a fiatalokat. Nem tudom, hogy egyáltalán szerepel-e ilyen téma az oktatásban vagy az osztályfõnöki órákon az új tantervek szerint, de régebben foglalkoztak ezzel a kérdéssel is. Talán ha a sok és jó mûszaki és közlekedéstechnikai javaslat megvalósítása mellett egy kicsit több figyelmet fordítanának az utazási kultúra felsorolt és fel nem sorolt kérdéseire is, több gépjármûvel utazót sikerülne átcsábítani a tömegközlekedés használatára. Végezetül mindenkitõl elnézést kérek, aki a cikk miatt egy kicsit sértve érzi magát, de akinek nem inge, ne vegye magára

5 Korszerû illesztõrendszerek a SIMIS IS elektronikus biztosítóberendezéshez 1. Bevezetés Sághi Balázs, Ringler Csaba, Csiszár Sándor, Berényi László 2007-ben a MÁV vonalain több új elektronikus biztosítóberendezés is üzembe kerül. Ezek egyike a Cegléd állomáson üzembehelyezés alatt lévõ Siemens SIMIS IS elektronikus biztosítóberendezés. Jelen cikkünkben a Magyarországon elsõként alkalmazott SIMIS IS biztosítóberendezéshez újonnan kifejlesztett külsõtéri illesztõrendszereket szeretnénk bemutatni. Ezt megelõzõen röviden ismertetjük a SIMIS IS elektronikus biztosítóberendezés fõbb jellemzõit és röviden áttekintést adunk a Cegléden alkalmazott konfigurációról. 2. A SIMIS IS biztosítóberendezés Cegléden A SIMIS IS a Siemens korszerû, elektronikus, vágányutas elvû tolatóvágány-utas vasúti biztosítóberendezése [3]. A rendszer hardverbázisát a moduláris kialakítású, ún. ECC- (Element Control Computer) számítógépek adják. E számítógépek a jól bevált és széles körben alkalmazott kétcsatornás SIMIS biztonsági elven épülnek fel. A két, biztonságot garantáló csatornával párhuzamosan ugyanúgy szinkronban egy harmadik csatorna is mûködik, a rendszer üzemkészségének növelése érdekében. Ha a csatornák egyezõségét vizsgáló öszszehasonlító a csatornák között eltérést észlel, akkor a hibás csatornát kizárja. Ezt követõen a még mûködõ két csatorna biztonságos módon el tudja látni a vezérlési és ellenõrzési feladatokat. Egy-egy ECC számítógéphez a külsõtéri elemek egy részének vezérlése és ellenõrzése tartozik. Erre a feladatra az ECC számítógépekben tipizált és univerzális kártyák állnak rendelkezésre. A jelzõk vezérlését és ellenõrzését az ún. SOM6 (Signal Operating Module) típusú kártyák, a váltókét az ún. POM4 (Point Operating Module) típusú kártyák látják el. Minden más külsõtéri elem illesztésére két univerzális, digitális illesztõkártya szolgál: INOM és UNOM. A belsõtéri illesztésekre szolgáló INOM-kártya 8 biztonsági vagy 16 egyedi be- és kimeneti pontot biztosít. Ez azt jelenti, hogy egy INOM-kártyán például 8 foglaltságérzékelõ szakasz állapotát tudja beolvasni a számítógép, illetve például egy INOM-kártyával lehetséges egy fogadóvágány jelfeladásának vezérlése és ellenõrzése. A jelfogós leválasztást is biztosító, így külsõtéri áramkörök illesztését is lehetõvé tevõ UNOM-kártyán 8 biztonsági be- és kimenet áll rendelkezésre. A táblázatos elven felépülõ vágányúti és elemvezérlési logika azonban nem az ECC-számítógépek szintjén valósul meg, hanem a felettük elhelyezkedõ ún. SIMIS PC rendszerben. A SIMIS PC rendszer összesen 4, kereskedelmi PC számítógépbõl álló rendszer, diverz 2 (2-bõl 2) konfigurációban. Ez azt jelenti, hogy páronként egy-egy különbözõ típusú processzort, alaplapot és operációs rendszert tartalmazó számítógép van összekapcsolva. A két diverz kialakítású PC az ECC-kben történõ kimenet-összehasonlítással kiegészítve nyújtja a rendszer biztonságát, a másik pár PC pedig a rendszer magas rendelkezésre állását biztosítja (1. ábra). A SIMIS IS biztosítóberendezéshez illeszkedõ legfontosabb rendszerek Cegléd állomáson a következõk: a biztosítóberendezés kezelése a Magyarországon már több helyen alkalmazott ILTIS elektronikus kezelõfelület révén lehetséges; a foglaltságérzékelést a vágányszakaszok esetében 75 Hz-es, váltókörzetben és rövid szakaszok esetében 400 Hz-es sínáramkörök végzik, illetve bizonyos fogadóvágányok esetében Siemens AzS 350 U típusú tengelyszámlálók érzékelik a foglaltságot [5]; a jelzõk a már Tatán is alkalmazott, KS rendszerûek, a váltók a Siemens S700K típusú váltóhajtómûvével vannak ellátva [4]; az állomási sorompók közvetlen vezérlését és ellenõrzését a Siemens SIMIS LC típusú elektronikus sorompó berendezései végzik [6]; Cegléd állomás három irányban, összesen öt vágánnyal csatlakozik automatikus, 75 Hz-es térközbiztosító berendezéshez, ahol vonali sorompók is találhatók; a biztosítóberendezési rendszer áramellátását a PowerQuattro Zrt. által gyártott áramellátó rendszer szolgáltatja. Az ILTIS kezelõfelület közvetlenül csatlakozik a SIMIS IS rendszerhez, az egyik kijelölt ECC számítógépen keresztül. A sínáramköri illesztések (foglaltságérzékelés és jelfeladás-vezérlés) INOM-kártyán keresztül csatlakoznak a számítógéphez csakúgy, mint a tengelyszámláló rendszer által adott foglaltsági információk. A 75 Hz-es és a 400 Hz-es sínáramkörök foglaltságérzékelésére a PQ által kifejlesztett, új, elektronikus sínáramköri vevõk kerültek alkalmazásra (EVPQ-75, illetve EVPQ-400 típusok; ezekrõl a közeljövõben biztosan olvashatunk részletesebben is a Vezetékek Világa hasábjain). A jelzõk vezérlését a már említett SOM6, a váltókét a POM4 kártyák látják el, további illesztés nélkül. A SIMIS LC sorompó és a SIMIS IS berendezés közötti összeköttetés UNOM-kártyán keresztül valósul meg, és UNOMkártyával lehet a térközcsatlakozást és a vonali sorompókat is illeszteni. 3. Illesztési feladatok A SIMIS IS biztosítóberendezés elsõ magyarországi alkalmazása során a következõ hazai részrendszerek és a biztosítóberendezési számítógép közötti illesztést kellett megoldani közbensõ illesztõkapcsolások felhasználásával: 75 Hz-es jelfeladás, csatlakozás a 75 Hz-es automatikus térközbiztosító rendszerhez, vonali sorompó csatlakozása. 1. ábra. A SIMIS IS biztosítóberendezés magjának konfigurációja SIMIS PC 2 2-bõl 2 rendszer ECC 3-ból 2 rendszer XII. évfolyam, 3. szám 3

6 A projekt kezdetén természetesen felmerült a kérdés, hogy az illesztések hagyományos módon, azaz például TMjelfogók, D70-jellegû állványok révén kerüljenek megvalósításra (ahogyan az például Tata állomás elektronikus biztosítóberendezése esetén történt [1], [4]), vagy egy korszerû, kompaktabb, új konstrukció kialakításába vágunk bele. Az utóbbi mellett szólt az alacsonyabb helyigény (Cegléd állomáson a biztosítóberendezési helyiség éppenhogy elegendõ méretû a szükséges belsõtéri elemek elhelyezéséhez), ugyanakkor komoly kockázatot jelentett egy teljesen új, elõzményekkel alig bíró, korábbi tapasztalatokat nélkülözõ konstrukció kialakítása. A projekt vezetése vállalta ezt az esetleg idõbeli csúszást, illetve funkcionális nehézséget okozó megoldást, így elindulhatott az új típusú illesztések fejlesztése. A fejlesztés alapvetõen három résztvevõ kooperációjában valósult meg. A Siemens volt felelõs az illesztõfelület SIMIS IS számítógép-oldali kialakításáért és a hozzá tartozó funkciók szoftveres megvalósításáért, továbbá a fejlesztési projekt irányításáért. A NextRail Kft. végezte az illesztõfelületek specifikációját, az illesztõáramkörök elvi kialakítását, az alapkapcsolás és a biztonságigazolás elkészítését. Az illesztõáramkörök megvalósítása a PowerQuattro Zrt. (PQ) feladata volt, õk készítették a kártyák terveit, a szekrénykonstrukciókat és az illesztéseket is õk gyártották. Az illesztések koncepciójának kialakításakor a következõ alapkövetelményeket állítottuk fel: a funkcionalitás minél nagyobb részét a biztosítóberendezés szoftvere valósítsa meg; az illesztéseknek, kompakt kialakításuk révén, kicsi legyen a helyigényük; az illesztések legyenek korszerû, moduláris, az elektronikus biztosítóberendezéshez kivitelben (talán nem túlzás: esztétikailag is) illeszkedõ kialakításúak. A fenti igények kielégítése érdekében kezdettõl kártyák, kártyára szerelt jelfogók, fiókok és szekrények rendszerében gondolkodtunk az illesztések konstrukcióját illetõen. 4. A fejlesztés menete Az illesztések kifejlesztésének elsõ lépése az illesztõfelületek meghatározása volt. Ezt a feladatot a Siemens szakembereinek közremûködésével a NextRail végezte el. Az egyes illesztési típusokhoz egyenként ún. komponensspecifikációk (CDS) készültek. Ezekben a dokumentumokban kerültek rögzítésre az 4 az illesztõkapcsolás és a számítógép közötti csatlakozási pontok, azaz a számítógép által az illesztõ egységnek kiadott parancsok, illetve az illesztõ által a számítógépnek adott jelzések, a számítógép szoftvere által, az adott illesztendõ rendszerrel kapcsolatosan elvégzendõ funkcionális feladatok és biztonsági ellenõrzések, továbbá az illesztõ kapcsolás elvi kialakítása. A CDS dokumentumot a belsõ, azaz a Siemens és a NextRail által történõ elfogadása után a MÁV kapta meg felülvizsgálat céljából. Az illesztõkapcsolás részletes, alapkapcsolás jellegû kialakítását és az alapkapcsolás alapján, illetve azzal párhuzamosan az alapkapcsolás biztonságigazolásának elkészítését azt követõen lehetett megkezdeni, hogy a MÁV a dokumentumban foglaltakat elfogadta. Az alapkapcsolás elkészítése során a kapcsolás elvi kialakítása a NextRail, a kártyák, és a hátlap kialakítása a PQ feladata volt; a két résztvevõ között szoros együttmûködésre volt szükség. Példaként említhetjük, hogy az alapkapcsolás elsõ, a NextRail által elkészített változatában az egyes jelfogók érintkezõi, a kártyák és a hátlap csatlakozópontjai nem voltak kiosztva. Ez ugyanis túlságosan nagy tervezõi kötöttséget jelentett volna a kártyák NYÁK-terveinek kialakítása során, ez pedig akadályozhatta volna a kártyák optimális kialakítását. A jelfogók érintkezõinek és a csatlakozó pontok a kiosztását az elõbbieknek megfelelõen a PQ végezte el, így biztosítva a lehetõ legésszerûbb kártyaterveket. Az érintkezõk és csatlakozópontok kiosztását követõen a tervek visszakerültek a NextRailhez, ahol, az immár azonosítható csatlakozópontok és érintkezõk ismeretében véglegesíthetõek voltak a kapcsolások. Az ilyen módon véglegesített kapcsolások alapján minden egyes illesztéstípushoz elkészült egy prototípus. A prototípuson elvégzett vizsgálatok, mérések alapján lehetett az illesztések funkcionális helyességét bizonyítani. A prototípusok ezenfelül arra is szolgáltak, hogy segítségükkel a SIMIS IS biztosítóberendezéssel való együttmûködés megfelelõségét megvizsgáljuk. Ennek érdekében a prototípusokat kiszállítottuk Svájcba, és az ott felépített, tesztelési célokat szolgáló SIMIS IS biztosítóberendezéssel együtt kerültek tesztelésre, a külsõtéri elemek egyszerûbb vagy komplex szimulációjával. Az illesztések biztonságigazolása a CENELEC/MSZ EN szabvány elõírásainak megfelelõen készült el. Az illesztéseknek önmagukban nem volt egyedi biztonsági ügy dokumentumuk, ehelyett a teljes biztosítóberendezési VEZETÉKEK VILÁGA 2007/3 rendszerre, a Siemens biztonságirányítási rendszerében készült egy biztonsági ügy, amelynek részei lettek az illesztõ kapcsolásokra vonatkozó mûszaki biztonsági jelentések (TSR, a biztonsági ügy 4. fejezete). Az illesztésekre vonatkozó mûszaki biztonsági jelentések alapvetõen a hagyományos, jelfogós kapcsolásokra már régóta alkalmazott, hibakatalóguson alapuló módszerrel készültek. Az elektronikus komponensek, részrendszerek (mint például a vonali sorompó visszajelentõ áramkörének állapotát kiértékelõ elektronika) esetében ez az eljárás nem volt megfelelõ: itt az elektronika felépítését és a benne alkalmazott elektronikai alkatrészek meghibásodási gyakoriságát figyelembe vevõ hibabecslési módszer szolgált a megfelelõ biztonság teljesülésének igazolására. Az alapkapcsolás és a biztonságigazolás, mint minden más alapkapcsolás és biztonságigazolás esetében, átadásra került a MÁV TEB Technológiai Központ számára, szakmai felülvizsgálat céljából. A fent leírt fejlesztési folyamat lineárisnak látszik, a valóságban azonban csakúgy, mint minden más fejlesztés esetén számos visszacsatolás, iteráció tarkította. 5. A kialakított konstrukció A kialakított, moduláris konstrukció legkisebb építõelemei a kártyák, amelyek Hengstler típusú, biztonsági jelfogókat és egyéb elektronikai áramköröket tartalmaznak (2. ábra). Valamennyi, a kártyára szerelt jelfogóhoz tartozik egy a kártya elõlapján diagnosztikai céllal elhelyezett 2. ábra. Illesztõkártya Hengstler-jelfogókkal és elektronikai elemekkel

7 LED, amely a jelfogó gerjesztett állapotánál világít: a kártyák beépített állapotában ugyanis az egyes jelfogók állapota nem figyelhetõ meg. A kártyák 19 -os szabványos fiókrendszerben foglalnak helyet, és a kártyák közötti összeköttetést biztosító hátlaphoz (backpanel) 32 pólusú csatlakozón keresztül kapcsolódnak (3. ábra). A hátlap és a behelyezett, meghatározott típusú kártyák alkotnak egy illesztési egységet. A hátlap és a kártyák megfelelõ kódolással vannak ellátva, így egy adott kártyahelyre csak egy típusú kártya helyezhetõ. Az egyes illesztési egységeket részletesen is bemutatjuk a fejezet következõ alpontjaiban. A hátlap hátsó oldalán Wago rendszerû sorozatkapcsok biztosítják az illesztési egységek különbözõ összeköttetéseit a szekrényen belül. Az illesztõ szekrényekben a kártyafiókokon kívül helyet kaptak szintén fiókszerû elrendezésben a potenciométerek, az ellenállások és a kondenzátorok is. Szintén a szekrényben, hasonló kialakításban kerültek elhelyezésre a 75 Hzes, és a 400 Hz-es elektronikus sínáramköri vevõk, a 13 khz-es sínáramkörök vágányjelfogói, továbbá a vonali és az állomási biztonsági ütemadók (VBU-PQ, ABU-PQ típusok [2]). A szekrények a számítógépszekrényekkel megegyezõ méretûek ( ) és színûek, elõl és hátul is nyithatóak, az elsõ ajtók üvegbetéttel vannak ellátva (4. ábra). A szekrények külsõ kapcsolatai a szekrény aljában és hátsó oldalain elhelyezett sorozatkapcsokon keresztül valósulnak meg. (A teljes biztosítóberendezési rendszer álpadlón helyezkedik el, minden kábelezés alulról történik.) 5.1. A sínáramkörök és a jelfeladás illesztése Cegléd állomáson 13 khz-es, 400 Hz-es és ütemezett 75 Hz-es sínáramkörök kerültek alkalmazásra. A 13 khz-es és a 400 Hz-es sínáramkörök esetében az illesztési feladat egyszerû: a felügyelt pontszerû elem mûködését, illetve a szakasz foglaltságát kell továbbítani a számítógépnek egy-egy antivalens módon mûködõ érintkezõpár segítségével. Ehhez az elektronikus 400 Hz-es sínáramköri vevõ kimeneteit kell a vevõhöz tartozó hátlap megfelelõ pontjairól a számítógép megfelelõ bemeneteire továbbítani. A 13 khz-es sínáramköri vágányjelfogó esetében a megfelelõ érintkezõket kell a számítógép-bemenetekkel összekötetésbe hozni. A 75 Hz-es sínáramkörök esetében, kettõs feladatuknak megfelelõen, egyrészt a foglaltság érzékelését, másrészt a 4. ábra. Egy illesztõszekrény hátoldala (szerelés közben) 3. ábra. Üres kártyafiók a csatlakozókkal jelfeladás vezérlését kellett illeszteni a számítógéphez. Az elõbbi feladat megoldása a 400 Hz-es sínáramkörök illesztésével megegyezõ módon történt, a jelfeladás vezérléséhez azonban illesztõáramkörök kialakítása volt szükséges. Az illesztést az egyes jelfeladást végzõ elemekre tipizált módon alakítottuk ki. Az alkalmazott típusok a következõk: bejárati Megállj!-ra ejtõ szakasz, fogadóvágány és sugárzókábel. Mindhárom típus esetében az illesztõkapcsolás feladata a számítógép által megadott ütemezés kiválasztása és sínáramkörre (vagy sugárzókábelre) való kapcsolása, illetve a szintén a számítógép kimenetei által kijelölt táplálási irány beállítása és kapcsolása Megállj!-ra ejtõ szakasz és fogadóvágány esetén, illetve a táplálás be- és kikapcsolása sugárzókábelek esetén. Mindhárom típus vezérlése egy-egy illesztési egység révén valósul meg. A Megállj!-ra ejtõ szakasz esetében a jelfeladás vezérlését két kártya végzi, a vonatfogadó vágányét négy kártya, a sugárzókábelét pedig ismét két kártya. A kártyák között van az adott elemre specializált típus (a bejárati szakasz és a sugárzókábel esetében egy-egy, a fogadóvágánynál kettõ), az ütemkiválasztást végzõ kártya viszont mindhárom típusnál azonos (a fogadóvágánynál kettõre van szükség). A sugárzókábel táplálását vezérlõ kártya esetében meg kell említeni, hogy a kártyára integrálva kapott helyet a sugárzókábel épségét ki- és bekapcsolt állapotban egyaránt ellenõrzõ, a PQ által újonnan kifejlesztett elektronika is. XII. évfolyam, 3. szám 5

8 és a munka elõrehaladtával egyre több illesztõáramkör kerül éles üzembe. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az illesztõkkel kapcsolatosan eredetileg kitûzött célokat sikerült elérnünk. Az eddigi tapasztalatok kedvezõek, és ez alapján joggal bízhatunk abban, hogy az üzemeltetõk az új típusú illesztésekben megbízható, korszerû, jól kezelhetõ rendszerhez jutnak, és hogy a rendszer Cegléden kívül még sok helyen alkalmazható lesz. Irodalomjegyzék 5. ábra. Teljesen kitöltött kártyafiók: 9 kártya a térközcsatlakozás illesztéséhez, 3 kártya a vonali sorompókhoz 5.2. A térközcsatlakozás illesztése A 75 Hz-es térközcsatlakozás illesztése az alkalmazott legbonyolultabb illesztési egység. A kilenc kártyából és hátlapból álló egység egy irány térközcsatlakoztatását végzi el (5. ábra). A kilenc kártyán és a kapcsolódó áramköri elemeken (ellenállások, potenciométerek) kívül az illesztési egységhez tartozik egy vonali ütemadó és egy 75 Hz-es vevõ is. A térközcsatlakozás-illesztés tervezése során a legnagyobb nehézséget a vonali áramkörökhöz szükséges jelfogók méretezése jelentette. Esetenként (a hurokvizsgáló HV- és a bejáratkérés BeKjelfogóknál) nem is sikerült megfelelõ paraméterekkel bíró jelfogó kiválasztása, ezért jelfogó helyett egyszerû elektronika került alkalmazásra: a BeK esetében egycsatornás, a HV esetében biztonsági, kétcsatornás kialakítással. Nehézséget jelentett az is, hogy a Hengstler-jelfogók kínálatában nincs támaszjelfogó; ezek helyett tapadó jelfogókat alkalmaztunk, ami esetenként komoly feladatot rótt az áramkör tervezõjére (gondoljunk csak a számos menetirány jelfogóra) A vonali sorompó illesztése A vonali sorompó illesztését három kártyát tartalmazó illesztési egységként valósítottuk meg. A három kártyahely lehetõséget biztosít egy állomási indítású vonali sorompó kezelésének és visszajelentésének, valamint egy önmûködõ vonali sorompó visszajelentésének illesztésére. A vonali sorompó visszajelentõ áramkörének kiértékelésére egy új fejlesztésû, kétcsatornás biztonsági kialakítású elektronikát alkalmaztunk. Az elektronika feladata, hogy a visszajelentõ áramkör állapotát (áramértékszintek és villogás) kiértékelje, és a számítógépnek továbbítsa. A kártya elõlapján lévõ LED-ek is jelzik a visszajelentett sorompó állapotát. 6. Összefoglalás A biztonságigazolás jóváhagyását és a prototípustesztek sikeres lezárását követõen indulhatott meg az illesztések sorozatgyártása. A ceglédi illesztések kiviteli terveit a NextRail készítette, ezek alapján gyártotta le a PQ az illesztõszekrényeket. A szekrények belsõ huzalozását még a gyárban kialakították, a helyszíni szerelés során már csak a szekrények egymás közti, számítógépekkel és a külsõtéri elemekkel (pontosabban a kábelrendezõvel) történõ összekötését kellett elvégezni. Az illesztések természetesen a helyszínen is tesztelésre kerültek az éles üzembe helyezés elõtt. Cegléd állomáson jelenleg is folyik az építési fázisok követése az elektronikus biztosítóberendezéssel, 1. Antweiler, B., W. Staab, Tarnai G.: A Siemens elektronikus biztosítóberendezése Tatán. Vezetékek Világa 1997/3 pp Elek L., Gyenes K., Pál Gy., Szabó G.: Korszerû, magas biztonságintegritású ütemadó berendezések a MÁV vonalain. Vezetékek világa 2007/1 pp Keller, B.: SIMIS IS Innovation für den weltweiten Stellwerks-Einsatz. Signal+Draht (94) 9/2002. pp S 700 K point machine. transportation.siemens.com/en/ data/pdf/ts_ra/ produkte/ds_s700k_en. pdf 5. Tarnai G.: Illesztések a vasútbiztosító technikában. Vezetékek Világa. 1999/4 pp The Az S 350 U Microcomputer Axle Counting System. siemens.com/en/data/pdf/ ts_ra/produkte/ds_azs350u_en.pdf 7. The Simis LC level-crossing protection system. com/en/data/pdf/ts_ra/ produkte/ds_simis_lc_en.pdf 6 Moderne Schnittstellen zu SIMIS IS Eisenbahnsicherungsanlage in Ungarn In diesem Aufsatz wird eine neu entwickelte Anpassungssystem dargestellt, für die Anpassung der estw-anlage SIMIS IS von Siemens und bestimmter ungarischen Untersysteme, wie kodierte Gleiskreise, Blockschnittstelle, bzw. Streckenbahnübergänge. Interfaces to SIMIS IS interlocking in Hungary In this paper a new interface circuit design is presented, which was applied to interface the Siemens electronic interlocking system SIMIS IS and some Hungarian subsystems, like (coded) track circuits, block connection and line level crossings. VEZETÉKEK VILÁGA 2007/3

9 A MÁV Zrt. érdi 120/25 kv-os vontatási alállomás védelemirányítástechnika rekonstrukciója Kállai András, Kövér Gábor, Takács Kornél Bevezetés Az érdi 120/25 kv-os vontatási alállomás a MÁV Zrt. eddigi legnagyobb beépített teljesítménnyel üzemelõ, központi fekvésû alállomása, ahol 3db 12 MVA-es vontatási transzformátor 6 db 25 kv-os megszakító mezõvel (amelybõl egy a felharmonikus szûrõ és meddõ kompenzáló berendezés csatlakozására szolgál) biztosítja a Budapest Székesfehérvár és a Budapest Pusztaszabolcs vonalszakasz energia ellátását. A transzformátorállomás villamos védelmei, reléautomatika készülékei, dominópultos helyi vezérlõ berendezése és GVM-85 típusú távvezérlõ berendezése a létesítés óta változatlan kiépítésben üzemeltek. Az alállomásnak úgy a védelmei, mint a távvezérlõ berendezése erkölcsileg és mûszakilag teljesen elavult, a sorozatos meghibásodások és a bizonytalan mûködés miatt a korábban távvezérelt alállomáson már évekkel ezelõtt vissza kellett állítani a helyi kezelést. Az érdi alállomás a jelentõs elõvárosi forgalmat lebonyolító 30/a és 40/a menetrendi szakaszok felsõvezetékét táplálja, ahol folyamatban volt a visszatáplálásos fékezéssel üzemelõ korszerû villamos motorvonatok beszerzése és forgalomba állítása. Az alállomás védelmi készülékei viszont nem voltak alkalmasak az energia-visszatáplálás biztonságos kezelésére. Ezért a védelem-irányítástechnika berendezések lecserélése 2006-ban már elodázhatatlan volt. A Projekt megvalósításában az R-Traffic Kft., a PROLAN Zrt. és a PROTECTA Kft. vett részt. Az alállomások távvezérlése során lényeges szempont a FET (Felsõvezetéki Energia Távvezérlõ) központ helyének kijelölése. A korábbi K+F tanulmányok alapján a MÁV hálózatán a 4-8 db alállomás üzemirányítására alkalmas Regionális FET Központok létesítése a legcélszerûbb megoldás. Ezért a szabadbattyáni alállomás évi védelem-irányítástechnika rekonstrukciója során született az a szakmai döntés, hogy a szabadbattyáni és érdi alállomások távvezérlését is a Budapest Hegyeshalom vasútvonal alállomásait irányító, Bp. Kerepesi út 16-ban lévõ FET központból kell megoldani, ahol így összesen 6 alállomás üzemirányításáért felelõs, regionális FET központ alakult ki. A központ átépítési, hardver- és szoftverbõvítési munkái egy másik szakcikk témájául szolgálnak majd. Felújítási koncepció XII. évfolyam, 3. szám A MÁV alállomási védelem-irányítástechnika rendszerek sokat fejlõdtek az elmúlt évtizedben. A védelmek terén a piacvezetõ hazai gyártó által, a MÁV elvárásai szerint kifejlesztett komplex digitális védelem család biztosítja a hálózati szinten egységes és komoly szervizháttérrel, tartalékalkatrész-ellátással, illetve mérnöki szolgáltatással rendelkezõ megoldást. A közelmúltban épült, illetve átépült alállomások védelem-irányítástechnikai rendszere eléggé kiforrott, egységes koncepciót mutat. Bár más és más konkrét kivitelezési lehetõségek adódtak a zöldmezõs beruházásként megvalósult koncessziós alállomások esetében, vagy a teljes alállomási rekonstrukcióval felújított Hatvan alállomás esetében, és egészen más mûszaki gazdaságossági lehetõségek adódnak a primer technológia változatlanul hagyása esetén. Ez utóbbi esetekben mint Érden is fontos követelmény volt az üzem közbeni átépítés biztosítása, azzal együtt, hogy az alkalmazott technikában kompromisszummentes megoldást kívántunk megvalósítani. Így esett a választás arra a megoldásra, hogy az új irányítástechnika szekrények a régi irányítástechnika helyére kerültek, az új védelemi készülékek pedig mezõnként a régi védelem helyére lettek beépítve a felújított relé állványokon. Az alállomás és a FET központ közötti igen nagy mennyiségû adatforgalom biztonságos megoldása érdekében a beruházás részeként fénykábeles összekötetés kiépítésére került sor az alállomás és az érdi optikai távközlési alközpont között. A védelem átépítése során lényeges szempont volt a visszatáplálásos féküzem elterjedése által támasztott követelményeknek való megfelelés, ill. hogy a védelem és irányítástechnika készülékek kiválasztása során törekedni kell a hálózati szinten egységes mûszaki megoldásokra, egységes készülék és szoftver használatra. Az erõsáramú szakszolgálat továbbra is szem elõtt tartja azt a villamos iparágban elfogadott követelményt, hogy a védelem és az irányítástechnika is mezõ szinten legyen kiépítve egymástól függetlenül, a helyi kezelést biztosító LCD-s interaktív kezelõfelülettel. Érd alállomáson a védelmek már igen, de sajnos az irányítástechnika még nincs ellátva LCD-vel. Koncepcionális kérdés volt az üzemviteli automatikák kialakítása. Korábban önálló készülékekkel oldották meg a transzformátorok feszültségszabályozását, hûtésautomatikáját. Mivel a helyi irányítástechnikában alkalmazott ipari számítógépek nagy megbízhatóságú rendelkezésre állással és rengeteg szabad kapacitással rendelkeznek, így az üzemviteli automatikák szoftverként kerültek megvalósításra az RTU-ban. Ez alól kivétel az MP-2 jelzésû visszakapcsoló automatika funkció, amely a védelmi készülékek szoftverében található. A védelem részeként értelmezett reteszfeltételek megvalósításában a mûszakiak fokozott biztonságra törekvése változatlanul érvényesül. Annak ellenére, hogy a szoftveres reteszegyenletek lefedik az összes tiltott kapcsolást, a transzformátorok szekunder oldali párhuzamos kapcsolását kizáró reteszelés relés, huzalozott retesz formájában is kiépítésre került. Az alkalmazott védelmek Valamennyi újonnan beépített védelem PROTECTA gyártmányú, EuroProt készülék. A teljes védelmi rendszer kiépítésében megfelel a Magyar vontatási energiarendszer védelmeinek mûszaki specifikációja (ETV-ERÕTERV 2007.) elõírásnak. Érd alállomás speciális kapcsolókerti elrendezése 3 betáp és 4 kitáp mezõ speciális fejlesztést tett szükségessé a védelmek gyártójánál. A B jelû transzformátor ugyanis 3 db 25 kv-os mezõ egyidejû táplálására alkalmas szemben az általános 2 db-bal. A 25 kv-os oldalon egyszerûbb volt a primer helyzet. Az eddig kifejlesztett DAB (1 betáp, 1 kitáp) és DSAB (2 betáp, 2 kitáp) védelmek megfelelõ variálásával a kapcsolókert lefedhetõ volt. Az egyedüli problémát a kapcsolókerti differenciál védelem megvalósítása okozta, amely miatt a középsõ Gy jelû mezõ DSAB védelme jelentõs átalakításon esett át és új elnevezést is kapott: DSAB-DTD. A MÁV vontatási transzformátorok DTRV-MÁV típusú komplex digitális védelme tartalmazza a transzformátor differenciálvédelmet, a mechanikus védelmek kioldásainak kezelését, a 120 kv-os túláram védelmet, a 25 kv-os kétfokozatú túláramvédelmet, a 120 kv-os potenciálvédelmet, a 120 és 25 kv-os vissza- 7

10 A RÉGI BERENDEZÉS 8 VEZETÉKEK VILÁGA 2007/3

11 kapcsoló automatikát és a megszakító beragadásvédelmet, a 25 kv-os leágazási védelmek kioldását és feltétel-ellenõrzött bekapcsolását, egylépcsõs impedanciavédelmet. Mivel a transzformátorvédelem két egységben (DTD2-EP1 ill. DTRV-EP2) került kialakításra, ezért lehetõség van bizonyos igen fontos funkciók túláramvédelmek, mechanikus kioldások dupla kivitelére. A DTD2-EP1 készülék tartalmazza a transzformátor bekapcsolási áramlökését csökkentõ TRIM funkciót, melyet ezelõtt csak Hatvan alállomáson alkalmaztunk. Ezzel a vezérelt, a hálózati feszültség megfelelõ pillanatértékéhez szinkronozott bekapcsolással elérhetõ, hogy a transzformátor oszlopaiban a kikapcsoláskor kialakuló remanens fluxus értékének megfelelõ bekapcsolási idõpontot biztosítson a védelem. Ez a korszerû megoldás nagymértékben csökkenti a transzformátor villamos és mechanikai igénybevételét, növeli élettartamát. A TRIM funkció megfelelõ mûködéséhez elengedhetetlen feltétel, hogy a tr. 120 kv-os megszakítóinak bekapcsolási ideje nagyon kicsi szórást mutasson közös hajtással rendelkezzenek, és ezt az idõt a védelemben konstansként beállíthassuk. A védelem-irányítástechnikai rekonstrukcióval egy idõben zajló primer oldali készülékcserék során beépített SF6-os megszakítók megfelelnek ennek a követelménynek. A 25 kv-os mezõk védelmi készülékei DAB és DSAB típusúak. Tartalmazzák a háromlépcsõs impedanciacsökkenési védelmet, hibahelytávmérõt, visszakapcsoló automatikát, próbaellenállás túláram- és hõfokvédelmét, kétfokozatú, független késleltetésû túláramvédelmet, transzformátorvédelmektõl érkezõ kioldások és visszakapcsolás-engedélyezés fogadását, felsõvezetéki hõmásvédelmet, eseményrögzítõt, zavarírót. A védelmes munkahely DCS-628-EP típ. optikai adatkoncentrátora is újdonság a vasúti alkalmazásban. A szûrõ mezõben a koncessziós alállomások létesítésénél alkalmazott DSZLV-EP (Digitális Szûrõ Leágazás Védelem) készülék lett beépítve. MÁV ELMÛ kapcsolat Az érdi transzformátorállomás közös ELMÛ MÁV alállomás, ezért a MÁV-védelmek felújítása érintette az áramszolgáltató tulajdonában lévõ berendezések és készülékek egy részét is. Ez folyamatos koordinációt igényelt az üzemeltetõk, a védelemgyártó és a kivitelezõ között, a tervezés kezdetétõl a mûszaki átadásig terjedõ teljes idõszakban. A MÁV transzformátor leágazásokban történt mérõváltócserék miatt a 120 kv-os központi gyûjtõsín védelemben az áttételek változása miatt volt szükség közbensõ áramváltócserékre. A vasúti potenciálcsökkenési védelem és transzformátor-visszakapcsoló automatika mûködéséhez szükséges digitális jelek, valamint a TRIM funkció által megkövetelt 120 kvos feszültség jelek biztosítására pedig egy új, az ELMÛ MÁV közös alállomásokban eddig nem alkalmazott (viszont egyéb áramszolgáltatói területen pl. Szabadbattyán, Kanizsavár már bevált) védelmi készüléket, egy ATK-FVMP-EP-MÁV típusú feszültség méréspont átkapcsoló automatikát kellett beépíteni és üzembe helyezni. A rendszer hibátlan mûködésének teszteléséhez a 120 kv-os távvezetékeket és a vasúti vontatási hálózatot is érintõ feszültségmentesítésekre volt szükség. A 120 kv-os megszakító beragadásvédelem nem módosult, ezért a transzformátormezõinkbe visszaépítésre kerültek az MBL-Tr leágazási készülékek. Az érintett cégek szakembergárdája együttmûködésbõl is jelesre vizsgázott, amikor az üzem alatti átépítés ellenére üzemzavaroktól és fogyasztói korlátozásoktól mentesen tudta lebonyolítani ezt az igen összetett mûszaki rekonstrukciót. Integrált Védelmes Munkahely XII. évfolyam, 3. szám Az alállomási üzemzavarok behatárolása, ill. az események gyors kiértékelése kapcsán szükségessé vált, hogy a védelmi mûködések, eseményrögzítõk, zavarírók, védelmi beállítások egy helyen elérhetõk legyenek az ezzel megbízott szakember számára. Ezen túlmenõen lehetõség legyen a távolból való ellenõrzésen, adatkiolvasáson felül az érdemi beavatkozásra, a védelek átparaméterezésére, módosított szoftver letöltésére és aktiválására. Az új generációs védelmi készülékek már alkalmak ennek az igénynek a kielégítésére. Belsõ digitális zavaríróval és eseményrögzítõvel rendelkeznek, továbbá az irányítástechnikával való kommunikációt biztosító kettõs optikai hurok mellett rendelkeznek egy harmadik optikai csatlakozási lehetõséggel az integrált védelmes munkahely felé. Az alállomás valamennyi PROTECTA gyártmányú védelmi készüléke egy DCS- EP koncentrátoron keresztül optikai kábelen csatlakozik az alállomási védelmes munkahelyhez. Ez az alállomás helyi kezelõ felülettõl (HAM) teljesen független munkaállomás, amelyen biztonsági okokból kezelési jogosultsággal sem rendelkezik az alállomási kezelõ személyzet. A védelmes szakemberek jelszóval védett bejelentkezését kövezõen itt áttekinthetik az eseménynaplók és zavarírók archív felvételeit és aktívan beavatkozhatnak a védelem mûködésébe. A naplók szûrhetõk és válogathatók. A védelmes munkahelyen elérhetõek az irányítástechnikától átvett valós idejû adatok, kapcsolási állapotok, analóg mérések, jelzések, és lehetõség van távmûködtetésre is. A védelmek egyedi, közvetlen elérését a Protect for Windows program biztosítja. A keletkezett zavarminta fájlok a ZirÉrt modullal beolvashatók és kiértékelhetõk. Az érdivel egy idõben ugyanilyen integrált védelmes munkahely lett kialakítva a szabadbattyáni alállomásban is. Ezzel a projekttel kezdõdött el reményeink szerint a MÁV valamennyi alállomásának védelmi készülékeit egy központból ellenõrzõ felügyeleti rendszer kiépítése. A központi védelmes munkahely a TEBTK Alállomás Felügyeleti Osztály telephelyén kerül elhelyezésre. Ennek a rendszernek a megvalósítása során a teljes hálózati lefedettséget tûztük ki célul. A közelmúltban átépített Hatvan alállomás védelmei már alkalmasak a központi védelmes munkahelyhez történõ csatlakoztatásra, az ezután átépülõ alállomások esetén pedig követelmény lesz a védelmes munkahely kialakítása és rendszerbe történõ integrálása. Az irányítástechnika rendszer Az alállomási rekonstrukciónak szerves részét képezte, egy korszerû irányítástechnikai berendezés telepítése is, amely a teljes technológia felügyeletét biztosítja, illetve lehetõséget nyújt annak távvezérlésére és távdiagnosztikára is. A teljes alállomási irányítástechnikai rendszert a PROLAN Irányítástechnikai Zrt. szállította, amely már bizonyított a MÁV, a GYSEV és a magyar villamos ipar területén is, a megbízható, rugalmas és felhasználóbarát rendszereivel. Az irányítástechnikai rendszer szerkezetét tekintve két fõ csoportra osztható, a ProField telemechanikai központra, és a HAM (helyi alállomási megjelenítõ) munkaállomásra. A saját fejlesztésû és gyártású hardverelemeken keresztül a telemechanikai központ biztosítja a csatlakozó felületet az erõsáramú technológiához, illetve belsõ szoftverek segítségével különbözõ intelligens program funkciókat lát el. Ez a berendezés teszi lehetõvé, hogy távoli helyrõl figyelemmel kísérhessük a mérési értékeket, a berendezések állását, állapotát, illetve távolról mûködtethessünk. Fontos feladata az is, hogy figyelemmel kísérhessük a védelmek és automatikák mûködését, esetlegesen megváltoztassuk beállításaikat, illetve rálátást biztosít 9

12 AZ ÚJ BERENDEZÉS 10 VEZETÉKEK VILÁGA 2007/3

13 1. ábra. Irányítástechnikai alapfelépítés az alállomás segédüzemeire (váltó, egyen, szünetmentes stb.), tûzvédelmi és behatolás-figyelõ rendszerére. A telemechanikai központ az alállomás felépítését figyelembe véve mezõorientáltan lett kialakítva. Az egy-egy mezõhöz tartozó jelek kezeléséhez szükséges készülékelemeket a ProField-UM mezõgép tartalmazza. A ProField-UM mezõgépek modulárisan bõvíthetõk meghatározott funkciójú berendezésekkel, így a helyi kiépítettség függvényében optimálisan kerültek kialakításra. A munkálatok alatt nem volt szükség a teljes alállomás kikapcsolásához, mert mezõrõl mezõre haladva lett a rendszer kiépítve, így mindig csak egy mezõ esett ki a táplálásból. A rendszer egyik nagy elõnye, hogy alkalmas az áram- és feszültségjelek közvetlen (a mérõváltók szekunder kapcsainak) fogadására. A mezõgépek kettõs optikai hurkon keresztül csatlakoznak egy ProField-H fejgéphez, amely felügyeli és kezeli õket. A ProField-H fejgép elsõdleges feladata, hogy az alsó szintû adatátviteli irányokból érkezõ információkat (mezõgépek és digitális védelmek) egységes formába rendezze, és azokat külön-külön, egymástól függetlenül, a felügyelõ berendezések felé, a felsõ szintû adatátviteli vonalakon (HAM, FET központ), az általuk ismert és kezelhetõ formában adja át. Irányonként külön-külön lehet meghatározni, hogy a teljes adatbázis melyik része kerüljön küldésre egy-egy felsõ irányba, így a nem kívánt vagy nem szükséges adatok szûrésre kerülnek, ezzel is megakadályozva a felesleges adatdömpinget. Az adatátviteli irányok megvalósítására különféle intelligens modulok szolgálhatnak. Ebben az esetben 10/100 Mbit/s sebességû EHTERNET alapú, lokális hálózat szolgáltatja a kommunikációs csatornát IEC protokoll formájában. A nagy kiterjedésû rendszerek irányításában az események összefésülhetõsége miatt, nagy jelentõsége van a pontos idõkezelésnek. Minél gyorsabb a technológia, annál nagyobbak a pontossági követelmények. A ProField-H fejgép a GPS alapú pontos idõt 1 msec felbontással kezeli és ezt az RTU minden egységéhez (mezõgépekhez, védelmekhez) eljuttatja. Minden esemény bekövetkeztekor az adatgyûjtõ berendezés ezen idõt hozzárendeli a távirathoz, így a FET központ és a HAM naplózásakor a tényleges technológiai idõ kerül feldolgozásra. Essen egy pár szó a telemechanikai központ intelligens funkcióiról is. A mezõgép begyûjtve a technológiára jellemzõ méréseket és jelzéseket átfogó képpel rendelkezik a technológia aktuális állapotáról. Ennek következtében alkalmas arra, hogy speciális ellenõrzõ és beavatkozó mechanizmusokat realizáljon. Ezek között is az egyik legfontosabb a szoftveres reteszkezelés, amellyel a kapcsoló készülékek mûködtetése logikai függvénykapcsolatba hozhatók egymással. Így megakadályozható az emberi hibából eredõ és üzemzavart okozó téves kapcsolás. A reteszek állapotairól a kezelõ folyamatos tájékoztatást kap a HAMon keresztül. Az inteligens funkciók segítségével a mezõgépek képesek a technológiába közvetlenül beleavatkozni, vagyis automatikus funkciókat ellátni, szükség esetén vezérlést vagy alapjel-állító parancsot kiadni. A kiadott parancsok érvényre juthatnak az RTU beavatkozó moduljain (feszültségszint, áramjel hatására), vagy befolyásolhatják egyéb más automatikák mûködését. A ProField RTU-k többféle elõre elkészített szabadon paraméterezhetõ a villamos iparban XII. évfolyam, 3. szám gyakori funkciókat megvalósító automatikát ismernek. Ebben a rendszerben három automatikatípus lett üzembe helyezve, melyek fix paraméterértékekkel rendelkeznek, hogy a kezelõ ezeken ne tudjon változtatni. Az FHA (feszültség határoló automatika) és az ATSZ (automatikus transzformátor szabályzó) gondoskodik a transzformátorok egyenletes feszültségleadásáról és terhelésérõl, a THAK (transzformátorhûtés automatika) pedig a hûtésükrõl. A telemechanikai rendszer által gyûjtött adatokat a HAM közvetíti a kezelõ felé. A kezelõ a technológiával ablakrendszeren keresztül tartja a kapcsolatot. Itt jelennek meg az információk, és innen lehet a különbözõ funkciókat kezelni. A Prolan Zrt. az elmúlt években a villamosenergia-ipari irányítástechnikai rendszerek folyamatos fejlesztése során transzformátor alállomások és kezelõközpontok komplex irányítástechnikáját készítette el. A saját fejlesztésû XGRAM SCADA távkezelõ munkaállomás nagymegbízhatóságú, minõsített hardver eszközökön, UNIX, LINUX operációs rendszer alatt fut. Az alállomási XGRAM egy egy-monitoros egy-szerveres kialakítás, mely egy 19 -os LCD monitorból és egy HP szerver gépbõl áll. A rendszer összes funkciójának részletes bemutatására nincs lehetõség, ezért a teljesség igénye nélkül egy-két alapfunkciót ismertetek: Eseménytárképzés és -kezelés; Technológiai képek színes, grafikus, többablakos megjelenítése; Mérésfeldolgozás; Archív trendek tárolása; Jelzésfeldolgozás; Alarmkezelés; Eseménynaplózás (technológiai szûrésekkel és különbözõ színekkel); Vezérlések kezelése; Diszpécserek nyilvántartása, jogosultságok kezelése; Üzemviteli automatika funkciók Feszültségfüggõ színezés; Földelés-nyilvántartás stb. A megjelenítés tekintetében az alállomás több egymásról meghívható technológiai képre lett szétosztva. Az alapképen (2. ábra) az áttekintõ egyvonalas áramköri kép látható, amely a 120kV-os gyûjtõsínt, a transzformátormezõket, a 25kV-os mezõket és az alállomási betápláló fázishatárokat tartalmazza. Az áttekinthetõség érdekében a kapcsoló készülékek állásjelzésén felül ezen a sémaképen csak a legfontosabb információk jelennek meg, mint a 120kV-os gyûjtõsín, a transzformátorok és a 25kV-os mezõk feszültség és áram értékei, a fokozat állások, a szoftverreteszek állapota, illetve a vezérlési jogosultság. Az alapképrõl lehív- 11

14 Az áttekintõkép lehetõséget nyújt a kiterjedt irányítástechnikai rendszer, illetve az alállomás üzemállapotának felügyeletére, az esetleges események gyors behatárolására. Bármifajta esemény keletkezésekor az XGRAM azonnali riasztást kezdeményez, majd segítséget nyújt a kezelõ számára, hogy melyik mezõképre lépjen, így lerövidítve a hiba okának pontos behatárolását. Ezzel egy idõben a bekövetkezett eseményrõl vagy eseményekrõl naplósor keletkezik, melyben különbözõ színekkel jelennek meg a különbözõ technológiai események, mint például a védelmi kioldások (piros), RTU diagnosztikai események (cián), kezelõi beavatkozások (zöld) stb. Így folyamatában és a késõbbiekben is áttekinthetõbb a napló. További fejlesztési igények 3. ábra. Transzformátormezõk 2. ábra. Alállomási áttekintõ (alapkép) 5. ábra. RTU diagnosztikai kép A fejlõdés nem áll meg az érdi alállomás korszerû védelem-irányítástechnikai rendszerének üzembe helyezésével. A villamos mozdonyok fedélzeti számítógépekkel történõ felszerelése új kihívást jelent az alállomások, illetve FET központok informatikai rendszerei számára. A következõ lépés az alállomások védelem-irányítástechnikai fejlesztésében a mozdony-alállomás adatkapcsolati háló megteremtése, hogy a villamosenergiaellátó és felhasználó egységek szoros együttmûködésével növeljük a villamos vontatás hatékonyságát és üzembiztonságát. A védelmeknek azonnali jelzést kell küldeniük a tápszakaszon tartózkodó villamos vontatójármûvek felé, ha túlterheléses üzemállapot, felsõvezetéki zárlat és egyéb, a vontatási üzemet alapvetõen befolyásoló esemény történik. Die Rekonstruktion der Schutz- und Steuerungstechnik des 120/25 kv Unterwerks der MÁV AG in der Stadt Érd Die Rekonstruktion der Schutz- und Steuerungstechnik der MÁV AG. 120/25 kv Unterwerke beschleunigte sich in den letzten Jahren. Die kontinuierliche und anwenderfreundliche Entwicklungen der Hersteller ermöglichen die Benutzung immer zuverlässigere und intelligentere Geräte. Mit der Schaffung von Schutzüberwachungszentrale begann der Ausbau eines Kontrollsystems, das das Gesamtnetz abdecken kann. Weitere Entwicklungen zielen, aufgrund der Verbreitung von Lokbordcomputer auf die Verwirklichung des Datentransfers zwischen Elektrolokomotive und Unterwerk. ható mezõképek (3., 4. ábra) már részletesen tartalmazzák a hozzájuk tartozó technológiai jelzéseket, méréseket, illetve a hozzájuk tartozó védelmek adatait, vezérlési lehetõségeit. Az RTU diagnosztikai kép (5. ábra) teljes rálátást biztosít az irányítástechnika állapotára, ahol is egyértelmûen látszik a gépek fizikai elhelyezkedése és azok kapcsolata, életjele, illetve a modulok helye és állapota ábra. 25kV-os mezõk The reconstruction of protection controlling systems of the Hungarian State Railways' 120/25 kv traction substation at Érd The reconstruction of the Hungarian State Railways' traction substations has been sped up in recent years, primarily regarding the controlling systems of the protections of the substations. The continuous development of increasingly user friendly devices by manufacturers gives the opportunity to deploy more and more complex and at the same time more reliable equipment. The establishment of central protection workstations was the first step in the installaton of a networkwide surveillance system. Further steps in development, made possible by the appearence of board computers in electric engines, aim at establishing datalinks between substations and engines. VEZETÉKEK VILÁGA 2007/3

15 Vontatási energiaellátó rendszerek méretezése és számítása egyszerûbben SIEMENS SITRAS SIDYTRAC rendszerrel Bevezetés Zengõ Ferenc A tömegközlekedési áramellátó rendszerek tervezése sok évtizedes tapasztalat és a beépítendõ komponensek széleskörû ismeretének birtokában valósítható meg az elvárható magas mûszaki színvonalon. A tervezés és méretezés folyamata a részletes, az elvárásokra összpontosított feladat-meghatározással kezdõdik, majd ezt követi az aprólékos, minden szükséges részletre kiterjedõ adatgyûjtés, amely döntõen meghatározza a tervezés, illetve méretezés késõbbi minõségét. Az adatok sokszínûsége és merõben eltérõ mûszaki jellege miatt idõnként komoly nehézséget okoz a rendelkezésre álló információk megfelelõ rendszerezése és a továbblépéshez elengedhetetlen strukturálása. A bejövõ információk megfelelõ elõkészítése után következhet a fárasztó, nagy figyelmet igénylõ méretezési folyamat, amelyet szükség esetén többször meg kell ismételni, amennyiben minden részletre és lehetséges megoldásra szeretnénk számítási eredménnyel rendelkezni, hogy kiválasztható legyen az adott körülmények között az optimális megoldás. A méretezési folyamat lezárásaként kerül sor az eredmények kiértékelésére és az optimális megoldás kiválasztására. Vasúti villamosítási rendszerek kialakításánál és ezek építésénél szerzett széleskörû, sok évtizedes tapasztalataink felhasználásával hoztuk létre SITRAS SIDYTRAC szimulációs szoftvert, amelynek segítségével mai kor igényeinek megfelelõen végezhetjük el az áramellátási rendszer méretezését. A SITRAS SIDYTRAC szoftverrel végzett szimulációs számításokban felhasználjuk a széleskörû rendszerépítési szaktudásunkból eredõ és rendelkezésre álló tudásunkat. A szoftver egységesíti és automatizálja a tervezési munkafolyamatokat, ezáltal csökkenti a hibák elõfordulásának gyakoriságát. Lehetõséget biztosít, hogy a rendelkezésre álló erõforrások a rendszer kialakítására és optimalizálására legyenek felhasználva, a nehézkes és sok hibalehetõséget tartalmazó számítási feladatok elvégzése a szoftver felhasználásának segítségével egyszerûen és gyorsan megoldható. Általános ismertetõ A SITRAS SIDYTRAC szoftver alkalmas új váltó- vagy egyenfeszültségû vasúti rendszerek részletes tervezésénél az álalállomások és a felsõvezeték méretezésénél a rendszer egészének gazdaságos méretezésére, a teljesítménytartalékok betervezésére késõbbi fejlesztésekhez, a rendszerek összehasonlítására és megvalósíthatósági vizsgálatok elvégzésére. A szoftver képes az energiafogyasztás és a létesítési költségek tekintetében a rendszeroptimalizálás elvégzésére. Ezáltal lehetõség nyílik a beruházási költségek pontosítására, szükséges esetben csökkentésére még a munkálatok tényleges megkezdése elõtt. Alkalmazási területek A SITRAS SIDYTRAC szoftver lehetõséget biztosít vasúti hálózatok forgalmi helyzeteinek szimulációjára. A forgalmi helyzetek modellezése megteremti üzemeltetési szituációk kipróbálásának lehetõségét és elõzetes kontrollt nyújt a várható terhelésekkel kapcsolatban. A forgalmi helyzetek szimulációjára lehetõség van a váltófeszültséggel táplált vontatási rendszereknél, az egyenfeszültséggel táplált vontatási rendszereknél, a felsõvezeték rendszereknél, a harmadik sínes rendszereknél és a negyedik sínes rendszereknél. A hálózatok forgalmi helyzeteinek szimulációja mellett a szoftver alkalmas méretezési feladatok ellátására. A méretezéssel lehetséges új vasútvonalak AC és DC vontatási rendszereinek kialakítása, villamos-, metró- és HÉV-vonalak, valamint nagyvasúti és nagysebességû vonalak rendszereinek méretezése. Lehetõség nyílik berendezések fejlesztésének és bõvítésének méretezésére tömegközlekedési rendszereknél villamos-, metró- és HÉV-vonalakon, valamint nagyvasúti és nagysebességû vonalak rendszereinél. A szoftverrel tanulmányok, valamint rendszeroptimalizálási feladatok elvégzése is végrehajtható, amelyben lehetõség nyílik a döntéshozói folyamatokat elõsegítõ anyagok elkészítése. XII. évfolyam, 3. szám Az összehasonlító tanulmányoknál különbözõ vontatási energiaellátó rendszerek összehasonlítására van lehetõség, visszavezetéses autotranszformátoros vagy busztertranszformátárás váltófeszültségû rendszerek elõnyeinek, illetve hátrányainak megvizsgálására, felsõvezetékes, harmadik sínes, negyedik sínes vagy trolibusz egyenfeszültségû rendszerek összehasonlítására és a megvalósítás feltételeinek összevetésére. A szoftver egyik modulja a fõegységek méretezésében tud a felhasználó segítségére lenni. Ebben az esetben mód nyílik alállomások transzformátorainak, egyenirányítóinak, kapcsoló berendezéseinek, védelmeinek, kábelrendszerének az igényeknek megfelelõ méretezésére. A szoftver ezen modulja biztosítja még a felsõvezetéki rendszerek vezeték-keresztmetszetének és hõtechnikai mutatóinak méretezését. A program struktúrája és felépítése 1. ábra A szimulációs program három fõ szerkezeti blokkra osztható fel: Az elsõ egység az úgynevezett beviteli szint, ahol az elvégzendõ feladathoz szükséges alapadatok kerülnek beadásra. Ennél az egységnél kerül meghatározásra, mely feladatok szimulációja, illetve méretezése kerül elvégzésre. A második egység a számítás tényleges elvégzését tartalmazza, amely beviteli szinten meghatározott feladatcsomagnak megfelelõen elvégzi a kívánt méretezési, optimalizálási, illetve összehasonlítási feladatokat. Ez a második programblokk a SITRAS SIDYTRAC számításokat végzõ magja. A rendszer a számításokat szakaszos idõléptetéssel végzi és minden lépésnél két folyamatot futtat le. Elõször a menetlekövetõ program kiszámítja a jármûvek tartózkodási helyét, valamint a hálózatból felvett és abba leadott teljesítményüket. Ezeket a villamos terheléseket helyettesíti be a statikus hálózati modellbe és ennek alapján számítja ki a dinamikus hálózati adatokat. 13

16 2. ábra 3. ábra A második folyamatban számítja ki a villamos terheléseket, vagyis az áram- és feszültségértékeket, valamint a lehívható teljesítményt a hálózat valamennyi csomópontjában és ágában. Ezeket az értékeket veszi át a menetlekövetõ program az új ciklushoz. A program a folyamatok végén tárolja az összes mechanikai és villamos paramétert, így azok késõbb is kiértékelhetõek. A harmadik egység a kimeneti szint, amely a számítások eredményeként tartalmazza azon adatokat, amelyeket a rendszerek, berendezések, illetve jármûvek méretezésére, illetve az ezekbõl alkotott rendszerek paramétereire vonatkoznak. Beviteli adatok 14 VEZETÉKEK VILÁGA 2007/3 4. ábra A beviteli adatoknál szükséges a rendszerrel szemben támasztott összes fontos szempont megadása, hogy a számítás, illetve a méretezés eredménye a lehetõségeknek megfelelõen pontosan modellezze az elkészülõ rendszer, illetve berendezés paramétereit. Az állandó hálózat méretezésének egyik szükséges adata a hálózat topológiájára vonatkozó információ (2. ábra). A hálózat topológiájára vonatkozó adatok adják meg a pályából, illetve a környezeti tényezõkbõl eredõ hatásokat a megvalósításra kerülõ rendszer vonatkozásában. A másik szükséges adatcsomag az állandó hálózat méretezéséhez a hálózati elemekre vonatkozó információ. Ebben az adatcsomagban szükséges megadni minden olyan információt, amely a rendszerbe beépítendõ elemekre vonatkozik. Szükséges a csatlakozási feltételek megadása a nagy- és középfeszültségû hálózatban, a feszültség, frekvencia, zárlati teljesítmény, betáplálási pontok elhelyezkedése és a megengedett visszahatás mértéke a hálózatra. A vasúti hálózatra vonatkozó információk is elengedhetetlenek a hálózati adatok megadásánál, a feszültség, a frekvencia, az alállomások elhelyezkedése, a leválasztási pontok és a felsõvezeték kapcsolási rendszere. A felhasznált kábelekre vonatkozó adatok megadása szintén fontos eleme az állandó hálózat számításának. A kábelek hosszadatai, a kábelek nyomvonala, keresztmetszete, anyaga, üzemi hõmérséklete és a felszerelés módja mind szükséges adatok a számítás és méretezés pontos elvégzéséhez (3. ábra). A felsõvezeték típusa, elrendezése, keresztmetszete, anyaga, üzemi hõmérséklete, kopása szintén szükséges adatok a számítás elvégzéséhez. A sínpályára vonatkozó adatok megadása is feltétele a pontos kiinduló adatok megadásának, típusa, keresztmetszete, anyaga, üzemi hõmérséklete kopása és szükséges a helyhez kötött fogyasztok megadása is, mint például a váltófûtés és a világítás. Hálózati adatként szükség van a felsõvezeték konfigurációjának megadására, amely tartalmazza a munkavezeték, a tartósodrony, a megerõsítõ vezeték, a visszavezetés, a vágányközép és a sínkorona szintre vonatkozó adatokat. Szükséges az alállomásokra vonatkozó információk megadása (4. ábra). A transzformátorok típusa, névleges feszültsége, méretezési teljesítménye, terhelési veszteségei, zárlati feszültsége, üzemeltetési besorolása. Az egyenirányítók típusa, névleges feszültsége, névleges árama, üzemeltetési besorolása. A fázisfordító jelleggörbéje, a kapcsoló berendezések adatai, az energia tárolók teljesítménye, energiája, szabályozási algoritmusa. A forgalmi helyzetek szimulálásához és a méretezés teljességének biztosításához szükséges a vonali adatok, a menetrend és a jármûvek adatainak pontos megadása. A vonali adatok megadásánál minden olyan érték megadása szükséges, amely a pálya vonalvetésével, hosszával, emelkedésével, a távolságokkal és a sebességgel kapcsolatos (5. ábra). Szükséges a menetrendi adatok teljes körû megadása is, a megállóhelyek, állomási állásidõk és indulási idõpontok, ütemes menetrend, menetrend részletes megadása, rakomány/terhelések, szerelvények konfigurációja. A méretezés és szimuláció elvégzéséhez szükség van a jármûvek villamos és mechanikai paramétereire, a kerekekre ható vonó- és fékerõ, megengedett vontatási és fékezési áramok, visszatáplálhatóság, segédüzemi teljesítmény, hatásfokok (gyorsítás, fékezés, fõegységek), a mechanikai paraméterek mint, megengedett legnagyobb sebesség, üres tömeg, megengedett legnagyobb terhelés, forgó tömegek, menetellenállás, szerelvényhossz. A számításhoz szükséges adatok bevitele után történik a villamos mutatószámok számítása. A hálózati számítás folyamata A hálózati számítás folyamatát (6. ábra) alapvetõen két fázisra bonthatjuk. Az elsõ fázis az ajánlati fázis, amelynek során a fentiekben ismertetett adatbevitel egyszerûsített formája után történik egy szimuláció, ennek az eredményeként esetleges módosításokra kerül sor, majd a

17 A hálózati számítás eredményei 5. ábra A számítások és méretezések eredményeként kapunk egy olyan adatbázist, amely tartalmazza a megadott rendszerre vonatkozó eredményeket. Ezek az eredmények vonatkoznak a szerelvények mechanikai viselkedésére, út, sebesség, gyorsulás, menet- és állásidõk. Vonatkoznak a szerelvények villamos viselkedésére, áram, teljesítmény, energia, feszültség az áramszedõn. Az adatbázis tartalmazza a villamos hálózatra vonatkozó értékeket, feszültségek, áramértékek, teljesítmények, energia szükséglet, veszteségek, sínpotenciálok, különbözõ diagramokban és listákban megjelenítve. Az adatbázis tartalmaz grafikus menetrendet. Ebben a menetrendben láthatóak az állomások elérési ideje a távolságuk függvényében (7. ábra). A számítások eredményeként megkapjuk az alállomások teljesítmény- és energiaadatait (8. ábra). Ebben megtaláljuk a transzformátorok teljesítményadatait és megkapjuk a berendezésekre vonatkozószámítási adatokat, amelyek megadják a rendszer optimalizált felépítését. A berendezések méretére vonatkozó adatok nagyban függnek a megadott adatok pontosságától, de az optimalizálás a számítás elsõ elvégzése után könnyen megismételhetõ. A szimulációs program létrehoz az áramszedõkre vonatkozó diagramokat az áramszedõn mért teljesítmény, áram- és feszültségértékek vonatkozásában az idõ és az út függvényében (9. ábra). Ezek pontos képet adnak az áramszedõkön jelentkezõ terhelésekrõl ezáltal lehetõség nyílik az áramszedõk megfelelõ kialakítására és az esetleges kritikus helyek felülvizsgálatára és esetleges módosítására. Hálózatoptimalizálás 6. ábra megismételt szimuláció elvégzése után az elkészült eredmény lehetõséget ad egy részletesebb, finomított tervezés elvégzésére. A következõ lépésben a megbízás beérkezése után megkezdõdik az adatok részletes bevitele, amikor mindenre kiterjedõen megadásra kerülnek a számításhoz szükséges alapadatok. Ezt ismételten a szimuláció követi, amelynek elvégzése után megtörténnek a szükséges módosítások, és újból a számítás elvégzésére kerül sor. A számítás elvégzése után megtörténik a hálózati elemek méretezése, amely után szintén módosításokra kerülhet sor és végrehajtásra kerül a hálózati elemek végleges méretezése. A végsõ fázisban a szimuláció és a méretezés eredményeként megkapjuk az optimalizált rendszerre vonatkozó eredményeket. 7. ábra A hálózatoptimalizálással lehetõség nyílik további vezetékrendszerek, alállomások beillesztésének vizsgálatára rend- XII. évfolyam, 3. szám 15

18 szerbe. Ezen vizsgálatokkal megállapíthatjuk, milyen tartalékaink vannak még a rendszerben, és hol szükséges esetlegesen bõvíteni e meglévõ kapacitásokat. Az optimalizálás segítséget nyújt a jármûvek beállítási értékeinek meghatározásában és lehetõvé teszi az üzemi mûködések jobb megértését. A jármûvek haladásának optimalizálása a terhelések kedvezõbb elosztásában nyújt segítséget. Összegzés 8. ábra 9. ábra A cikk bemutatta egy jól felépített, vontatási energiaellátó rendszerek méretezését végzõ szoftver struktúráját, mûködését és annak elemeit. Külön cikket érdemelne egy ilyen rendszer bevezetésének és használatának gazdasági elemzése. A vasúti és városi tömegközlekedési tapasztalatok alapján azonban elmondható, hogy egy ilyen szoftver alkalmazása mindenképpen megtérül, hiszen csökken a felhasznált energia mennyisége, és nõ a berendezések kihasználtsága az optimalizálásnak köszönhetõen. Természetesen ehhez mûszaki szempontból meg kell találni a rendszer kiválasztásánál az egészséges kompromisszumot, hogy a szimuláció költségei elfogatható mértékûek maradjanak. A szoftver jelenleg a Siemens AG megbízásával alkalmazható a szimulációs feladatok ellátására. Megfontolandó lenne, ismerve a várható magyarországi beruházási terveket, egy helyi együttmûködés kialakítása, amely nagy mértékben csökkenteni tudná az alkalmazás költségeit és így lehetõséget teremtene a széleskörû alkalmazás számára. Mindazonáltal a szoftver által nyújtott elõnyök vonzó alternatívát jelenthetnek az energiaellátó rendszerek méretezésénél. Bahnstromversorgung Auslegung und Berechnung einfacher mit Siemens SITRAS SIDYTRAC System Der Artikel legt der Siemens SITRAS SIDYTRAC Bahnstromversorgung Auslegung und Berechnung software vor. Bei der Systemauslegung von Bahnelektrifizierungssystemen verbinden wir die Berechnungen unserer Simulationssoftware Sitras Sidytrac mit unserem umfassenden System- Know-how. Mit Hilfe der Software werden Arbeitsabläufe standardisiert und damit die Fehlquellen reduziert sowie die Effizienz erhöht. Die wichtige Merkmale: Detaillierte Auslegung neuer AC- oder BC- Bahnsysteme mit elektrischer Dimensionierung der Unterwerke und Fahrleitungsanlagen: wirtschaftliche Auslegung der Gesamtanlage, einplanen von Leistungsreserven für künftige Entwicklungen, Systemvergleiche und Machbarkeitsuntersuchungen, Systemoptimierungen hinsichtlich Energieverbrauch und Errichtungskosten. Zum schluß erfolgt die Zusammenfassung von den vorteilen des Softwares und den möglichen Entwicklungsrichtungen. Dimensioning and calculation of traction power supply systems easily with SIE- MENS SITRAS SIDYTRAC system Siemens SITRAS SIDYTRAC software performing dimensioning and calculation for traction power supply is presented in this article. For railway electrification system design the calculation results of SITRAS SIDYTRAC simulation software will be combined with comprehensive system construction experience. This software standardizes and automates design work processes thus reducing the number of failure factor and increasing effectiveness. Main features of the software: detailed design of new alternating or direct voltage railway systems with dimensioning of substations and overhead wire: economic dimensioning of complete system and planning for performance reserves for future developments. Comparison of systems and feasibility studies. System optimization in respect of energy consumption and establishment costs. Last but not least advantages of the software and possible directions of development are summarized. 16 VEZETÉKEK VILÁGA 2007/3

19 Hosszúhullámú rádiós távvezérlõ rendszer üzemi tapasztalatai Bevezetés Dr. Erdõs Kornél A hosszúhullámú rádiós távvezérlõ rendszer és alkalmazási lehetõségei címmel a folyóiratunk 2005/3. számában jelent meg egy cikkem, amely a bevezetõ részében áttekintést ad a központi vezérlés szükségességérõl, majd rövid történeti áttekintést ad a központi vezérlésre alkalmazott rendszerekrõl és berendezésekrõl. Ezt követõen ismerteti a hangfrekvenciás központi vezérlõ rendszert, majd részletesen ismerteti a rádiós távvezérlõ rendszer alkalmazási lehetõségeit, elõnyeit, valamint a rendszer felépítését és mûködési elvét. Jelen cikkemben szeretném részletezni az alkalmazás elõnyeit úgy beruházás, mind pedig üzemeltetés szempontjából, továbbá ismertetni a rendszer alkalmazásával szerzett több mint egy éves üzemi tapasztalatokat. A központi vezérlés megvalósulása elõtt helyi kapcsolóórás vezérléseket alkalmaztak úgy a közvilágítás be- és kikapcsolására, mind pedig a kéttarifás rendszereknél a tarifaátkapcsolásra. Ezek az órák fõként mechanikus kivitelûek voltak, vezérlõ és ellenõrzõ központ nélküliek, így azok pontossága központilag nem volt ellenõrizhetõ. Ezért mûködésüket és pontosságukat csak idõszakos helyszíni kiszállással lehetett esetenként ellenõrizni. Ezen órák mûködésénél két hibaforrás jelentkezett. Az egyik az órák késése, a másik pedig a meghibásodás következtében való leállásuk. Ha a leállás a kéttarifás rendszer magas (nappali) tarifájú állapotban történt, azt az elõfizetõk azonnal jelezték. Amennyiben a leállás az alacsony tarifás (éjjeli) állapotban történt, a fogyasztó nem jelezte, mert nem érte anyagi kár. A kétféle hiba tapasztalatokon és statisztikai átlagokon alapuló veszteségi jelleggörbéjét az 1. diagram ábrázolja. A jelleggörbe tartalmazza az órák késésébõl adódó kapcsolási idõ eltolódás okozta veszteségeket, a 8 órás éjszakai és 16 órás nappali tarifa alkalmazása mellett, a 0 23 órás késési tartományt átlagolva mintegy 5% nagyságrendû veszteséget kapunk. Az álló órák miatti veszteség, ha alacsony tarifás idõszakban hibásodik meg és áll le a kapcsoló óra, így a magas tarifás idõszakban is alacsony tarifán számlálja a fogyasztást, mintegy 2% veszteséget okoz. Ugyancsak statisztikai vizsgálat tárgya volt az egy háztartásra esõ átlagfogyasztás alakulása, illetve az átlagtól való fogyasztáseltérés. A vizsgálati tartomány az átlagfogyasztás 3-szoros értékétõl a 0,25- szörös értékéig lett definiálva. A fogyasztóknak az említett tartományban való megoszlási jelleggörbéjét a 2. diagram tartalmazza. A központi vezérlés egy meghatározott bevezetési üteme mellett a veszteségek változásának jelleggörbéje a 3. diagramon látható. A felsõ görbe jellemzõje a Késés miatti veszteségek fogyasztók válogatás nélküli bekapcsolása a központi vezérlésbe, míg az alsó görbe jellemzõje, hogy elsõ lépésben a kiválogatott nagyfogyasztók kerülnek bekapcsolásra a központi vezérlésbe. Ez utóbbi esetben a veszteség meredekebben csökken, mint az elsõ változatnál. A közvilágítás be- és kikapcsolása csak az órákon elõre programozott idõpontokban történhetett meg. Egy napközbeni bekapcsolás csak kézi vezérléssel volt megoldható a táptranszformátor közelében elhelyezett kézi kapcsoló segítségével. A kapcsoló óra meghibásodása esetén vagy nem kapcsolta be a közvilágítást, vagy az nappalra is bekapcsolva maradt, ami pedig többletfogyasztást eredményezett. A hibaelhárítás mindkét esetben lakossági bejelentés alapján történt. Az ebbõl eredõ veszteségek a számításokat csak elhanyagolható mértékben befolyásolták, így ezek nem kerültek figyelembe vételre. Kapcsolóórás vezérlés 1. diagram Fogyasztásmegoszlás 2. diagram XII. évfolyam, 3. szám 17

20 Veszteségcsökkenés berendezéseken kívül is elhelyezhetõk a jobb vétel biztosítása érdekében. Egyes vevõ megoldásoknál a vevõ motoros antennával megkeresi a legnagyobb térerõ irányát és automatikusan beáll ebbe az irányba. Ez utóbbinak akkor van jelentõsége, ha a rádióadó karbantartása miatt egy földrajzilag más helyen lévõ adóantenna veszi át a jelek sugárzását, mert ilyenkor a vevõ antennák automatikusan átállnak az új adóantenna irányába. Ennek ellenére a kézi állíthatóságú, kivehetõ antennás változat van jobban elterjedve. Központi vezérlés bevezetése, hangfrekvenciás körvezérlés 3. diagram A fentiekben ismertetett hiba- és veszteségi adatok csökkentése céljából szükségessé vált a vezérlések idõbeli szinkronizálása, valamint az elõre programozás mellett tetszõleges idõpontban való parancskiadás lehetõségének kialakítása. Ezen célok elérése céljára lett kialakítva a technika fejlõdésének meghatározott fokán a hangfrekvenciás körvezérlés, mely hazánkba is bevezetésre került és mind a mai napig még alkalmazásban van. Az elõzõ cikkbõl is ismeretes, hogy a vezérlés megvalósítására transzformátor alállomásonként kellett telepíteni a központi vezérlõ egységet, az adóberendezést, a kettõ közötti adatátviteli csatornát, valamint az adóberendezés és az energiaátviteli hálózat közötti csatoló berendezést. Mivel az információátvitel az energiahálózaton keresztül történt, és jelentõs távolságokat kellett áthidalni, illetve a hálózatra jelentõs számú vevõberendezés csatlakozott, az adóberendezés teljesítményét igen magasra kellett megválasztani. Az adó teljesítménye 1000 V-on 125 kva, ami jelentõs energiafelhasználást jelentett a központi vezérlés nyújtotta elõnyök mellett. A jeltovábbításra felhasznált energia üzemeltetési költségként jelenik meg. Az üzemeltetési költségeket tovább növeli az alállomásokra telepített készülékek karbantartási igényessége is, valamint az a tény, hogy egy alállomásra telepített rendszer csak az alállomás körzetét tudja kiszolgálni. A szomszédos alállomásra már új rendszert kell telepíteni. Ez jelentõsen megnöveli a beruházási és üzemeltetési költségeket. A felépítésbõl látszik, hogy ez egy topológiafüggõ rendszer. A magasabb költségei ellenére is látszik, hogy a hangfrekvenciás körvezérlõ rendszer jelentõs többletszolgáltatásokat biztosít a vezérlõórás megoldásokhoz képest. Rádiófrekvenciás vezérlés A rádiófrekvenciás vezérlési rendszer bevezetése teljes mértékben átalakítja a költség struktúrát pozitív irányban. Az egy központi helyrõl történõ vezérlõ jel kiadás egy meglévõ hosszúhullámú rádióadó segítségével szükségtelenné teszi a transzformátor alállomásokra telepített adó és illesztõ berendezések alkalmazását, csökkentve ezzel a beruházási költségeket. Egyidejûleg valamelyest megnövekednek a vevõberendezések árai, mert a hangfrekvenciás szûrõk helyett rádiófrekvenciás szûrõk és rádió vevõ berendezések lettek beépítve, forgatható és irányba állítható ferrit antennákkal. Szükség esetén az antennák a vevõ Beruházás Összesített beruházás 4. diagram A fentiekben röviden ismertetett kétfajta központi vezérlés beruházási költségeit összehasonlító jelleggörbéket a 4. ábra tartalmazza. A görbék 25 éves távlatra és azonos szolgáltatást nyújtó rendszerekre készültek. A két rendszer beruházásának egymáshoz viszonyított %-os értékét az 5. ábra mutatja, amibõl kitûnik, hogy a rádiófrekvenciás vezérlési rendszer öszszesített beruházási költsége gyakorlatilag a hangfrekvenciás körvezérlés összesített beruházási költségének 70%-a körül mozog. Az azonos szolgáltatást nyújtó két rendszerben az egy vevõre esõ éves költségek vizsgálata azt mutatta, hogy a rádiós rendszer költségei 30%al alacsonyabbak a hangfrekvenciás körvezérlés költségeinél. Üzemeltetés karbantartás A két rendszer üzemeltetési költségeinek összehasonlításánál figyelembe kell venni többek között a hangfrekvenciás körvezérlés alállomásonkénti adóberende- 18 VEZETÉKEK VILÁGA 2007/3

2006/1. FET rendszer Monoron és Dombóváron. Biztonsági követelmények kockázati alapú meghatározása. Biztosítóberendezések gyártástörténete

2006/1. FET rendszer Monoron és Dombóváron. Biztonsági követelmények kockázati alapú meghatározása. Biztosítóberendezések gyártástörténete Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2006/1 FET rendszer Monoron és Dombóváron

Részletesebben

2008/3. Térinformatikai alkalmazások TEB-területen. A SIMIS IS biztosítóberendezés Cegléden. Optimális térvilágítás processzorokkal

2008/3. Térinformatikai alkalmazások TEB-területen. A SIMIS IS biztosítóberendezés Cegléden. Optimális térvilágítás processzorokkal Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2008/3 Térinformatikai alkalmazások TEB-területen

Részletesebben

2013/3. A Certuniv NoBo minõsítése. 60 éves a miskolci vágányfék. Kell-e mindenhol a térköz?

2013/3. A Certuniv NoBo minõsítése. 60 éves a miskolci vágányfék. Kell-e mindenhol a térköz? Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2013/3 A Certuniv NoBo minõsítése 60 éves

Részletesebben

Prolan Energiamenedzsment Rendszer. Rendszerleírás

Prolan Energiamenedzsment Rendszer. Rendszerleírás Prolan Energiamenedzsment Rendszer Rendszerleírás Prolan Energiamenedzsment Rendszer Verzió: 2011.09.13. Szerkesztette: Menyes Roland, Salacz Ágoston, Szabó Ervin PROLAN Irányítástechnikai Zrt. 2011 Budakalász

Részletesebben

Technológiai fejlesztés Csak komplexen

Technológiai fejlesztés Csak komplexen A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja AlApítvA: 1908 Technológiai fejlesztés Csak komplexen Kézben tartjuk az energiát GA Magyarország Kft. Telefon: +36 23 501 100 www.ga.hu MEBIR 28001 KÖF

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

local TCO: Mi rejtőzik a jéghegy csúcsa alatt? Magyarország 18 Rendszerintegrátor találkozó 12 Az energiamegtakarítás új útjai

local TCO: Mi rejtőzik a jéghegy csúcsa alatt? Magyarország 18 Rendszerintegrátor találkozó 12 Az energiamegtakarítás új útjai Magyarország 12 Az energiamegtakarítás új útjai 18 Rendszerintegrátor találkozó TCO: Mi rejtőzik a jéghegy csúcsa alatt? 08 ügyvezetői üzenet 2 ügyvezetői üzenet 3 KEDVES OLVASÓ! Örömmel számolhatok be

Részletesebben

Sikeres új esztendôt kívánunk!

Sikeres új esztendôt kívánunk! A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 OVIT_HIRDETES_Elektrotechnika_A4:Layout 1 12/16/09 11:06 AM Page 1 Sikeres új esztendôt kívánunk! A szélenergia-termelés támogatása Csúcson

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

KORSZERŰ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI EGY LOGISZTIKAI EZRED GÉPJÁRMŰ-TECHNIKAI ESZKÖZEINEK ÜZEMFENNTARTÁSÁBAN

KORSZERŰ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI EGY LOGISZTIKAI EZRED GÉPJÁRMŰ-TECHNIKAI ESZKÖZEINEK ÜZEMFENNTARTÁSÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Cs. Nagy Géza KORSZERŰ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI EGY LOGISZTIKAI EZRED GÉPJÁRMŰ-TECHNIKAI

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés. Szolgáltatási Szabályzata

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés. Szolgáltatási Szabályzata Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés Szolgáltatási Szabályzata Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.13.2.2 Verziószám:... 2.2 Hatályba lépés dátuma: 2015.02.28. 1. oldal (összesen:

Részletesebben

című nemzeti minőségpolitikai szakfolyóiratát MEGRENDELÉS

című nemzeti minőségpolitikai szakfolyóiratát MEGRENDELÉS 2012/5 ISO 9004 szabvány szerinti Szervezeti Önértékelés és a Szervezeti Érettségi Szint Informatikai biztonsági módszerek kiterjesztése Elektronikai hibakeresési folyamatok megbízhatósága A minőségszemlélet

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK

SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK JANCSKÁRNÉ ANWEILER ILDIKÓ Főiskolai docens 2004. SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK... Számítógépes folyamatirányító rendszerek... 5 Az irányított folyamat... 5 A számítógépes

Részletesebben

Lean Management. A Lean alkalmazható kis-, közepes- és nagyméretû szervezeteknél, a legkülönfélébb iparágakban és szolgáltatási területeken egyaránt.

Lean Management. A Lean alkalmazható kis-, közepes- és nagyméretû szervezeteknél, a legkülönfélébb iparágakban és szolgáltatási területeken egyaránt. 2008/4 A Hat Szigma és egy pohár sör A Lean Menedzsment és a Hat Szigma evolúciója A Hat Szigma alkalmazása a kis- és középvállalatoknál Változtatások az egészségügyben, a minõség szempontjai Átadták a

Részletesebben

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. 1 Tartalomjegyzék 1 A dokumentum célja...

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Elektrotechnika. 2 0 0 8 / 7-8 www.mee.hu. see it all. all the time. 101. évfolyam. A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908

Elektrotechnika. 2 0 0 8 / 7-8 www.mee.hu. see it all. all the time. 101. évfolyam. A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 Elektrotechnika A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 see it all Áramvektor szabályozások all the time Turbógenerátorok üzemeltetése növelt hatásos teljesítményen a Paksi Atomerőműben

Részletesebben

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr.

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr. TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr. Ködmön István Többszörös rendszerintegráció a tanúsítási gyakorlatban

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

Egy cég adat- és információvédelmének kialakításának első lépései

Egy cég adat- és információvédelmének kialakításának első lépései Gazdaságmérnöki Kft. Információ- és adatvédelmi vezető képzés Egy cég adat- és információvédelmének kialakításának első lépései Készítette: Enyedi Tamás Károly Témavezető: Móricz Pál Budapest, 2005. február

Részletesebben

Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok

Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok A Magyar Hadtudományi Társaság, az MTA Hadtudományi Bizottsága, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Felderítõk Társasága Egyesület a Napjaink hadtudománya

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány)

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány) A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata (tanulmány) Budapest, 2010. november A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt

Részletesebben

WINDOWS SERVER 2003 END OF SUPPORT

WINDOWS SERVER 2003 END OF SUPPORT WINDOWS SERVER 2003 END OF SUPPORT Rövid útmutató az áttéréshez Gál Tamás Datacenter Technical Specialist Microsoft Magyarország v-tgal@microsoft.com Tartalom Bevezetés... 3 Támogatással és nélküle...

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben