Közösségi foglalkoztató szerepének modellezése. A közösségi foglalkoztató szerepének modellezése és megerősítése a közösségi bűnmegelőzés rendszerében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közösségi foglalkoztató szerepének modellezése. A közösségi foglalkoztató szerepének modellezése és megerősítése a közösségi bűnmegelőzés rendszerében"

Átírás

1 A közösségi foglalkoztató szerepének modellezése és megerősítése a közösségi bűnmegelőzés rendszerében SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1

2 Pályázó szervezet: Fővárosi Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata Együttműködő szervezetek: Pest Megyei Igazságügyi Hivatal Önkéntes Központ Alapítvány A projekt megnevezése: A közösségi foglalkoztató szerepének modellezése és megerősítése a közösségi bűnmegelőzés rendszerében A projekt helyszíne: Fővárosi Igazságügyi Hivatal - Jóvá-Tett-Hely Közösségi Foglalkoztató 1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. A projekt időtartama: A támogatási szerződés száma: 1305/2009/OBmB A projekt célja: A Pártfogó Felügyelői Szolgálat háttérintézményeként működő Jóvá-Tett-Hely Közösségi Foglalkoztató szerepének, feladatkörének körülhatárolása és megerősítése a közösségi büntetések és a közösségi bűnmegelőzés rendszerében. 2

3 Tartalomjegyzék I. Kiindulópont I.1. A korábban megvalósított bűnmegelőzési program leírása I.2. A korábban megvalósított program hatásai, eredményei I.3. A program megvalósításának szükségességét indokoló tényezők I.4. A korábbi és a jelenleg megvalósított program kapcsolódása I.5. A projekt tartalmának rövid ismertetése II. Általános bemutatás II.1. A projekt átfogó bemutatása II.2. A program egyes tevékenységi elemeinek egymásra épülése, kapcsolódása, egymásra hatása II.3. Alkalmazott módszerek II.4. A program eredményeinek, hatásainak felmérésére alkalmazott (rendszeres) értékelési eljárások II. 5. A partnerszervezetek közreműködése, vállalt és teljesített feladatok III. A pályázat részletes bemutatása III.1. A közösségi szereplőkkel való együttműködés protokolljának kidolgozása a pártfogó felügyelet végrehajtása során III.2. Különböző profilú, tevékenységi körű szervezetekkel hosszú távú együttműködés kialakítása, a már létező együttműködési hálóba további szervezetek bevonása önkéntesek segítségével III.3. A Jóvá-Tett-Hely Közösségi Foglalkoztató honlapjának létrehozása III.4. Eredmények III.5. Fenntarthatóság IV. Összegzés 3

4 I. Kiindulópont I.1. A korábban megvalósított bűnmegelőzési program leírása Pártfogó Felügyelő Szolgálat 2003-as reformja, egységesítése a közösségi szankciók helyzetének megszilárdítását, e szankciók körének bővítését szolgálta a magyar büntetőjog rendszerében. Az egységes Pártfogó Felügyelői Szolgálattal létrejött egy stabil intézményi háttér, amely alkalmas az ilyen jellegű szankciók végrehajtására. A végrehajtás mellett a Pártfogó Felügyelői Szolgálat komoly kezdeményező szerephez is jutott a közösségi szankciók területén, hiszen a pártfogó felügyelői vélemény bevezetésével lehetőséget kapott arra, hogy a hatékonynak bizonyuló beavatkozások alkalmazására javaslatot tegyen a bíróságnak, illetve az ügyésznek. A modern kriminálpolitikai elvárások alapján a hatékony beavatkozásoknak individualizáltnak kell lennie, tehát a bűnismétlési kockázatok kezelésére kell irányulnia, és figyelembe kell vennie az elkövető sajátos kriminogén szükségleteit. További elvárás a szankció közösségi jellege, a lehetőség szerint a végrehajtásba be kell vonni a közösséget és a helyreállító igazságszolgáltatási szemlélet térnyerésének köszönhetően fontossá vált a jóvátétel, a helyreállítása szempontjának érvényesítése is. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat új, komplex feladatköre ellátásának megkönnyítését szolgálja a közösségi foglalkoztató, mint a Pártfogó Felügyelői Szolgálat háttérintézménye elsősorban a fiatalkorú, fiatal felnőtt elkövetők tekintetében. A közösségi foglalkoztató egyrészt a különféle beavatkozási módok kikísérletezésének, kipróbálásának, másrészt speciálisan a már hatékonynak bizonyuló eszközök alkalmazásának (pl. csoportos foglalkozás) terepe. A közösségi foglalkoztató ugyanakkor fontos szerepet tölt be a pártfogó felügyelők munkájában az ún. támogató funkció érvényesítésében. A pártfogó felügyelők igen nagy leterheltséggel dolgoznak, amely a támogató funkció alacsonyabb szintű érvényesüléséhez vezet a kontroll funkció ellenében. A közösségi foglalkoztató végül, mint közösségi tér alternatívát kínálhat a szabadidő eltöltésére, így önmagában az intézmény látogatása előírható külön magatartási szabályként enyhítve a strukturálatlan szabadidő eltöltés, csellengés kockázatát. 4

5 A közösségi foglalkoztató intézményi modelljeként jött létre a Jóvá-Tett-Hely Közösségi Foglalkoztató 2004-ben az OBmB támogatásával, a Fővárosi Pártfogó Felügyelői Szolgálathoz kötődően. A Jóvá-Tett-Helyen megvalósultak a közösségi foglalkoztató említett funkciói. Az intézmény szolgáltatási struktúrája a fiatalkorú, fiatal felnőtt elkövetők esetében leggyakrabban előforduló bűnismétlési kockázatokhoz igazodik, ezek kezelésére irányul. A szolgáltatások egy részét a külön magatartási szabályként előírható programok, elsősorban a szociális készségek fejlesztését célzó csoportos foglalkozások alkotják. A tanulmányi elmaradás, munkanélküliség kockázatának enyhítésére a Jóvá-Tett-Helyen különféle tanulássegítési (pl. korrepetálás), illetve az álláskeresését, munkába állást segítő programok működnek (munkaerő-piaci tréning, egyéni tanácsadás). A közösségi tér funkció megvalósulását különféle szabadidős programok szolgálják ben Közösségi jóvátételi programok a fővárosban című projektünkkel a helyreállító igazságszolgáltatási eszközök alkalmazásának terjesztése terén tettünk jelentős lépést. A program keretében együttműködést alakítottunk olyan profit, non-profit szervezetekkel, illetve állami intézményekkel, amelyek feladatkörük révén szimbolikus jóvátétel teljesítésére adtak lehetőséget. E partner szervezetek pl környezetvédelemmel, kórházban lévő gyermekek segítésével, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoznak. A projekt során bűnelkövető fiatalok szimbolikus jóvátételként e szervezeteknél végeztek munkát, általában 30 órában. A jóvátételi programot a projekt befejezését követően is folytattuk, és jelenleg is működtetjük. A projektet rendkívül jelentősnek értékeljük a szimbolikus jóvátételi formák elterjesztése terén. A Jóvá-Tett-Hely Közösségi Foglalkoztató létrehozásával a fővárosban lehetővé vált a közösségi büntetések, helyreállító igazságszolgáltatási eszközök széles köre végrehajtása, az állami- és a civil szféra szoros együttműködése a büntető igazságszolgáltatás, illetőleg a harmadlagos bűnmegelőzés területén. I.2. A korábban megvalósított program hatásai, eredményei A Jóvá-Tett-Hely Közösségi Foglalkoztató létrehozásának eredményeképpen lehetővé vált olyan egy olyan pártfogó felügyelői program-struktúra kialakítása, amelynek elemei előírhatók a pártfogó felügyelet külön magatartási szabályaként, illetve amely hatékonyan szolgálja a pártfogó felügyelet támogató, a társadalmi integrációt szolgáló funkcióját.. A közösségi foglalkoztatóban 2008-ban 635 fő, 4262 szolgáltatást, 2009-ben 908 fő, 7887 szolgáltatást vett igénybe. A program elemeit alkotják a szociális készségfejlesztő csoportos foglalkozások, a közösségi jóvátétel, a tanulássegítő programok, az álláskeresést, a munkaerő-piacon való 5

6 érvényesülést támogató programok, és a szabadidős programok, az egyéni pszichológiai tanácsadás. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat klienskörét a büntető igazságszolgáltatás rendszerébe bekerült személyek alkotják, velük egyrészt a büntető eljárás kezdetén (környezettanulmány, pártfogó felügyelői vélemény), illetve a büntetés végrehajtásának szakaszában (pártfogó felügyelet, közérdekű munka) kerül kapcsolatba Szolgálat. A pártfogó felügyelők eljárnak továbbá mediátorként a büntetőjogi mediációs ügyekben, illetve ellátják a börtönpártfogás és az utógondozás feladatait is. A közösségi foglalkoztató programjaival e klienskörből elsősorban a fiatalkorú és fiatal felnőtt pártfogó felügyelet alatt álló ügyfeleket célozza meg, másodsorban azonban a felnőtt korosztály társadalmi integrációjához is szolgálja álláskeresési szolgáltatásaival. A Jóvá-Tett-Hely a fővárosban, a fővárosi Pártfogó Felügyelői Szolgálathoz kapcsolódva működik, de fogad Pest megyei klienseket is. A fővárosi pártfogó felügyelet alatt álló ügyfelek számát tekintve a fiatalkorú pártfogoltak kb %-a, a felnőtt korú pártfogoltak 4-6 %-a jelenik meg a közösségi foglalkoztatóban. I.3. A program megvalósításának szükségességét indokoló tényezők A közösségi foglalkoztató a büntető igazságszolgáltatás részeként működő intézmény, de feladatainak végrehajtása során szorosan együtt kell működnie a közösségi szereplőkkel, figyelemmel arra, hogy e feladatokat minden esetben a pártfogó felügyelők iránymutatásainak megfelelően kell megvalósítania. A közösségi foglalkoztató szolgáltatás-és programstruktúrája az elmúlt évek folyamán megszilárdult, a végrehajtás folyamata, a közreműködő szervezetekkel való, illetve az intézményen belüli (pártfogó felügyelők-közösségi foglalkoztató) együttműködés ugyanakkor nem vált zökkenőmentessé. Ennek oka, hogy a közösségi büntetések végrehajtása, mint sokszereplős folyamat során nem minden esetben váltak világossá a szereplők feladat-és felelősségi körének határai. A pályázat során ezen folyamatok zökkenőmentességét elősegítő protokollok kidolgozását vállaltuk. A pártfogó felügyelői munka támogatásában már eddig is szerepet vállaltak az önkénteseknek, akik megfelelő felkészültség esetén közreműködésükkel növelhetik az esetkezelés hatékonyságát. 6

7 A Jóvá-Tett-Hely Közösségi Foglalkoztató nagy számban fogad önkénteseket, akiknek integrálása a pártfogó felügyelői rendszerébe nem megoldott. Jelentkezésüket követően rövid eligazítást kapnak, részükre a feladatok kiosztása esetleges, szerepük nem tisztázott. Ezért vált szükségessé az önkéntesek szerepének tisztázása, integrálási lehetőségük feltérképezése, a pártfogó felügyelői munka támogatására való alaposabb felkészítése. A pályázat során nem csak az önkéntesek szerepének a tisztázása valósult meg, hanem lehetősségünk nyílt az önkénteseket egy új feladat végrehajtásában is kipróbálni, bevonni. Mivel a közösségi büntetések hatékony végrehajtásához elengedhetetlen a partneri hálózat bővítése, amelyre a közösségi foglalkoztató munkatársainak kapacitása (2 fő) nem minden esetben elegendő, ezért merült fel az igény a hálózatépítés új alapokra helyezése, mely új alapokat az önkéntesek bevonása jelentett. A közösségi foglalkoztatónak a civil társadalomhoz valamint a közösségi szereplőkhöz való szorosabb kapcsolatának kialakításához, megerősítéséhez elengedhetetlen, hogy az elért eredményekről, a kitűzött célokról vagy akár a mindennapi feladatok végrehajtásáról naprakész módon kapjanak tájékoztatást a közösségi szereplők. A tájékoztatásnak és az információáramlásnak legkézenfekvőbb módja egy honlap létrehozása, mely nemcsak a Jóvá- Tett-Hely közösségi foglalkoztatóról, hanem a vele szorosan együttműködő Pártfogó Felügyelői Szolgálatról is informálja a társadalmat, közösségi szereplőket és nem utolsó sorban a Szolgálat és a Foglalkoztató ügyfeleit is. I.4. A korábbi és a jelenleg megvalósított program kapcsolódása A jelenlegi program szervesen kapcsolódott a korábbi két projekthez. A szakmai protokollok a már működő munkafolyamatokat szabályozták, helyezték keretbe és tették átláthatóbbá. A jelenlegi projektben folytattuk a jóvátételi hálózat továbbépítését, részben új alapokra helyezve az önkéntesek bevonásával. Az önkéntesek korábban is jelen voltak a Jóvá-Tett-Hely munkájában, a jelenlegi programban szervezettebbé és hatékonyabbá kívántuk tenni jelenlétüket, markánsabbá téve a közösségi elemet a közösségi büntetések végrehajtásában. A Jóvá-Tett-hely honlapjának elindításával szintén a közösségi bűnmegelőzés vérkeringésébe kívántuk aktívabban bekapcsolódni, munkánkat megmutatni és megkönnyíteni a közösségi szereplőknek a Pártfogó Felügyelői Szolgálattal való együttműködést és a munkánk támogatását. I.5. A projekt tartalmának rövid ismertetése 7

8 A közösségi büntetés végrehajtása során a pártfogó felügyelők, a közösségi foglalkoztató, a közösségi szereplők együttműködési folyamatának modellezése céljából 4 db szakmai protokoll létrehozását terveztük. A jóvátételi együttműködési hálózat fejlesztése céljából önkéntesek képzését és a jóvátételi hálózat építésére való felkészítését, valamint a folyamat végén az önkéntesek segítségével megtalált szervezetekkel együttműködési megállapodások megkötését terveztük. A közösségi kapcsolatok építése, a közösségi foglalkoztató, valamint a Pártfogó Felügyelői Szolgálat munkájának széles körben való megismertetése céljából egy honlap létrehozását tűztük ki célul a program keretében. II. Általános bemutatás II.1. A projekt átfogó bemutatása A pályázat során a fent meghatározott cél érdekében három egymáshoz szervesen kapcsolódó - elemet valósítottunk meg. Elsők között vállaltuk pártfogó felügyelők, a közösségi foglalkoztató, a közösségi szereplők együttműködési folyamatának modellezését, az egyes módszerek alkalmazási gyakorlatának, a szereplők kompetenciájának, felelősségi határainak rögzítését. Ezek rögzítése egyes tevékenységekhez, módszerekhez kötődően protokollok kidolgozásával történt. 4 tevékenységi körre dolgoztunk ki protokollokat: csoportos foglalkozások, jóvátételi tevékenységek, jóvátételi konferencia, önkéntesek bevonása a pártfogó felügyelői munkába. Ezek a tevékenységek szervesen kapcsolódnak a pártfogó felügyelői munkához, a közösségi foglalkoztatóhoz és minden egyes esetben valamilyen harmadik, külső fél, közösségi szereplő is bekapcsolódik a folyamtokba. A protokoll kidolgozásában részt vettek az érintett szereplők: a környezettanulmány, pártfogó felügyelői vélemény készítésével foglalkozó pártfogó felügyelők képviselője (ők javasolhatják a külön magatartási szabályok előírását, amelyet később a foglalkoztatóban hajtanak végre), a pártfogó felügyelet végrehajtásával foglalkozó pártfogó felügyelők képviselője, a közösségi foglalkoztató képviselője, és az adott módszerhez kötődő közösségi szereplők képviselői (pl. csoportvezetők, a jóvátételi tevékenység végzésére lehetőséget adó szervezetek, a konferenciák facilitátorai). 8

9 A protokollok kidolgozása során az önkéntes tevékenységre vonatkozó folyamatszabályozás is megvalósításra került. Az önkéntesek bevonásának a pártfogó felügyelői munkába és a közösségi foglalkoztató működésébe már korábban is megtörtént, a pályázat során az önkéntességet a hálózatépítéssel kapcsoltuk össze, kidolgozva ezzel egy új, önkéntesek által végezhető feladatot, tevékenységet. A Jóvá-Tett-Helyen létrehoztunk egy önkéntesekből álló csoportot, akik civil szervezeteket és az egyéb közösségi szereplőket kutattak fel a pályázat ideje alatt, ezáltal építették a civil kapcsolati hálót. Az önkéntesek bekapcsolódását segítette egy rövid képzés, melyet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat munkatársai tartottak, megismertetve az önkéntesekkel a Pártfogó Felügyelői Szolgálat szervezetrendszerét, a pártfogó felügyelők munkáját, a közösségi jóvátétel tartalmát, jelentőségét, mibenlétét. Az önkéntesek munkáját, integrálását rendszeres esetmegbeszélések segítették. A kidolgozott protokollok, az önkéntesek által újonnan bevont szervezetek, együttműködők a pályázat harmadik elemeként megvalósított honlapon már elérhetők, de ezen túlmenően a honlap információkat tartalmaz a közösségi foglalkoztató és a Pártfogó Felügyelői Szolgálat munkájáról, a közösségi foglalkoztató tevékenységéről, programjairól is. A honlapon keresztül ma már lehetővé válik a Jóvá-Tett-Hellyel való kapcsolatfelvétel, illetve a foglalkoztató is különféle formában közvetlenül kapcsolatot tart az együttműködő partnerekkel. II.2. hatása A program egyes tevékenységi elemeinek egymásra épülése, kapcsolódása, egymásra A szakmai protokollal szabályozott 4 db munkafolyamat egyike a közösségi jóvátétel volt, illetve szabályoztuk az önkéntesek részvételét is a közösségi foglalkoztató munkájában. Ezzel párhuzamosan folyt az önkéntesek képzése, a jóvátételi együttműködési hálózat építése való felkészítése, valamint a potenciális együttműködő szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, illetve az együttműködési megállapodások kidolgozása, megkötése. E második tevékenységi elem eredményeit, tapasztalatait beépítettük a munkafolyamatok szabályozásába. A honlapon nyilvánossá tettük e két szakmai protokollt, illetve a keret megállapodást, amelynek aláírásával az együttműködő szervezetek bekapcsolódhatnak a közösségi jóvátételi lehetőségek biztosításába, a Jóvá-Tett-Hely Közösségi foglalkoztató, illetve a Pártfogó Felügyelői Szolgálat munkájába. II.3. Alkalmazott módszerek 9

10 A protokollok kidolgozását folyamatszabályozásban, kézikönyvkészítésben, szervezetfejlesztésben és az ehhez kapcsolódó képzések tartásában tapasztalattal rendelkező szakértők irányították és készítették el. A kidolgozásban az egyes tevékenységek szereplői vettek részt, közöttük a Pest Megyei Igazságügyi Hivatal mint együttműködő partner pártfogó felügyelő munkatársai is, hiszen egyes alfolyamatokban a Hivatal munkatársai illetve illetékességi területükhöz tartózó pártfogó felügyelet alatt állok is bekapcsolódnak. A protokollok kidolgozásának menete: szakmai team megbeszélések keretében lépésről-lépesre kerültek feldolgozásra a már meglévő feladatelemek. Tisztázásra kerültek a munkafolyamatokban részt vevők konkrét tevékenységei, az együttműködési rutinok szabályokká váltak, a problémás helyzetek feltárásra kerültek, olykor új felelősök és feladtok megnevezésével. Minden egyes folyamat átvilágítását követően elkészült egy vázlatolt anyag, mely az érintettek által ismét megvitatásra került és így készültek el a végleges protokollok. II.4. A program eredményeinek, hatásainak felmérésére alkalmazott (rendszeres) értékelési eljárások A program során eredményként 4 db szakmai protokoll létrehozását, az önkéntes képzésbe 8 fő bevonását, minimum 10 együttműködő szervezet felkutatását terveztük. A program hatásainak mérése a jövőben lesz lehetséges. A szakmai protokoll bevezetése a Pártfogó felügyelői Szolgálat munkájába egy oktatással történik, amelynek keretében a pártfogó felügyelőkkel ismertetjük a protokollok tartalmát. A szakmai protokollok alapján történik a jövőben az együttműködési megállapodások megkötése, az önkéntesekkel való szerződéskötés novemberére tervezzük a projekt hatásainak vizsgálatát az alábbi módon: Kérdőív az intézményen belüli kommunikáció, feladatvégzés változásának követésére Kérdőív az önkéntes tevékenység megkezdéséről Az önkéntesekkel kötött szerződések számának, tartalmának vizsgálata A protokoll alapján kötött együttműködési megállapodás számának, tartalmának felülvizsgálata Közösségi jóvátételt javaslatként megjelölő pártfogó felügyelői vélemények száma A foglalkoztatót a honlap alapján megkeresők száma (becslés alapján), a webes elérhetőség feltüntetésének száma (más oldalon linkként elhelyezés) 10

11 II. 5. A partnerszervezetek közreműködése, vállalt és teljesített feladatok, Az önkéntesek bevonása együttműködő partnerünkön (Önkéntes Központ Alapítvány) keresztül történt. A pályázatban meghatározott képzésen és esetmegbeszélőkön túl szükségessé vált az önkéntesek folyamatos koordinálása, igény merült fel további találkozókra, egyeztetésekre. Így az információ cserére valamint az elért eredmények, részeredmények átadására levelező lista jött létre a pályázat szakmai teamje és valamennyi önkéntes között, valamint személyes konzultációk segítették a hatékony munkát. A Pest megyei Pártfogó Felügyelői Szolgálat munkatársai részt vettek a protokollok létrehozásában, véleményezésében. III. A pályázat részletes bemutatása III.1. A közösségi szereplőkkel való együttműködés protokolljának kidolgozása a pártfogó felügyelet végrehajtása során A közösségi büntetéseknek a foglalkoztató bevonásával zajló végrehajtása során együtt kell működnie a pártfogó felügyelőknek, a közösségi foglalkoztatónak és a pártfogó felügyelet rendszerébe belépő, közösségi szereplőknek. A közösségi büntetések végrehajtása, mint sokszereplős folyamat során tisztázni kellett a szereplők feladat-és felelősségi körét, annak határait. Első lépésként a protokollt elkészítő külső szakértő kiválasztása történt meg közbeszerzési eljárás keretében. A kiválasztás során fontos szakmai szempont volt a szakértő folyamatszabályozásban, szervezetfejlesztésben való jártassága, valamint az, hogy ezen gyakorlati tapasztalatokat hasonló területen tevékenykedő intézményeknél szerezte. A pályázat szakmai teamje ilyen szempontok mentén hallgatta meg a szakértőket és választotta ki az Elco 2000 Kft.(továbbiakban szakértő) A szakértő a munkát egy helyzetfelméréssel kezdte. A kidolgozásra váró alfolyamatokat intézményi, jogszabályi háttérbe ágyaztuk, felvázoltuk a lehetséges szereplőket, a hivatali struktúrát. A helyzetfelmérésen részt vett a Pest Megyei Igazságügyi Hivatal munkatársa, a Fővárosi Pártfogó Felügyelői Szolgálat felnőttekkel és fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó osztályok vezetői, a környezettanulmányt készítő valamint a pártfogó felügyelet végrehajtásáért felelő 11

12 csoportok vezetői, a Központi Igazságügyi Hivatal Módszertani Osztályának munkatársa és a Közösségi Foglalkoztató vezetője. Ez a szakmai team valamennyi protokoll kidolgozásában részt vett, ehhez csatlakoztak speciálisan minden egyes protokoll külső résztvevői. Meghatároztuk, hogy az egyes protokollokhoz fűződő szakmai megbeszéléseknek kik lesznek a szereplői, meghatároztuk az időkereteket, tulajdonképpen a protokollok kidolgozásának munkatervét határoztuk meg az első alkalommal. A következő alkalommal az első protokoll a csoportfoglalkozás tevékenységének szabályozása kidolgozását kezdtük meg. A fenti szakmai teamhez csatlakoztak a csoportos foglalkozást vezető trénerek. A csoportfoglalkozást a pártfogó felügyelet végrehajtása során külön magatartási szabályként írhat elő ügyészség, bíróság. A folyamatban a pártfogó felügyelő, mint esetgazda, a Jóvá-Tett-Hely, mint koordináló és a csoportvezető tréner vesz részt. Tisztáztuk, kinek mi a feladata, az eddigi feladat-átfedéseket megszüntettük, új feladatköröket határoztunk meg, érdekeket, elvárásokat ütköztettünk. A megbeszélést követően egy tisztázásra szoruló, tulajdonképpen nyers anyag született, melyet a Jóvá-Tett-Helyen csoportos foglalkozást tartó valamennyi trénerhez eljuttatunk véleményezésre. A véleményezést követően egy ismételt szakmai megbeszélést tartottunk, majd az így kidolgozott verziót eljuttattuk a szakértőhöz, aki ezt véglegesítette a protokoll megalkotásának szabályai szerint. A szakértővel való harmadik találkozás során a jóvátételi konferencia tevékenységének szabályozása protokoll kidolgozását kezdtük meg. Talán ezen alfolyamat szabályozása jelentette a legnagyobb kihívást, hiszen míg a csoportos foglalkozások alkalmazása a pártfogó felügyelet során már nagy tapasztalatokkal bír, addig a konferencia modell bevezetése a kezdeti szakaszban jár. A protokoll kidolgozása a szintén külön magatartási szabályként alkalmazható új módszer meghonosítását is szolgálja. A megbeszélésen az alap szakmai teamhez a jóvátételi konferencia lebonyolítását végző facilitátorok csatlakoztak. A legtöbb újítás, új feladat meghatározás ennek a protokollnak a kidolgozása során született, tekintve, hogy a folyamat a kisebb számú alkalmazásból következően még nem vált rutinszerűvé. A negyedik alkalommal az önkéntesek bevonása a Jóvá-Tett-Hely Közösségi Foglalkoztató munkájába folyamat szabályozása történt meg. Sikerült jól időzíteni ezt a megbeszélést, hiszen az önkéntesekkel folyó munka (a pályázat II. eleme) addigra annyi tapasztalást nyújtott, hogy ezek következtetéseit már a szabályozás során be tudtuk építeni. A megbeszélésen egyébként 2 önkéntesünk is részt vett, így az ő meglátásaik, eddigi tapasztalataik is segítették, hogy olyan protokoll kerüljön kidolgozásra, amely a gyakorlatra épül, azt támogatja, pontosításaival hatékonyabbá teszi az önkéntesek bevonását. Mivel a pályázat III. elemének (honlap) 12

13 megvalósítása is párhuzamosan történt, ezért a protokoll kidolgozása során már a honlap nyújtotta lehetőségeket is be tudtuk építeni, mint pl. az önkéntesek jelentkezési lehetőségei tartalmi elemhez. A szakértővel való következő találkozás során a közösségi jóvátételi tevékenység folyamatának szabályozása történt meg. Szakmai teamünk mellett korábbi nyertes pályázatunk együttműködő partnerét az Ágyszínház munkatársát vontuk be a munkába, aki kellő tapasztalattal rendelkezik már a közösségi jóvátételi tevékenység végrehajtásában való közreműködésben, mint közösségi szereplő. A pályázat ezen elemének megvalósítása során szakértő segítségével kidolgoztuk a 4 alfolyamat protokollját. A protokollok bevezetésére a pályázatot követően kerül sor. A kidolgozás során felismertük és rendszertanilag értelmeztük az adott problémákat, melyek korábban zavart okoztak a folyamatban. Kikristályosodtak a feladat- és problémakörök, egyben kezeltük is azokat. III.2. Különböző profilú, tevékenységi körű szervezetekkel hosszú távú együttműködés kialakítása, a már létező együttműködési hálóba további szervezetek bevonása önkéntesek segítségével A közösségi foglalkoztató munkájának egyik alappillére a különféle profilú szervezetekkel való együttműködés, illetve önkéntesek bevonása a pártfogó felügyelői munkába és a közösségi foglalkoztató működésébe. A projekt keretében az önkéntesség és a hálózatépítés összekapcsolásával kívántuk fejleszteni a külső szervezetekkel való kapcsolatunkat. A pályázat indulásakor együttműködő partnerünk az Önkéntes Központ Alapítvány honlapján (www.oka.hu) hirdetést helyeztünk el, melyben a Jóvá-Tett-Hely hálózatépítéshez önkénteseket keresett. A jelentkezés határideje a pályázat szűkre szabott megvalósítási ideje miatt igen rövid volt, ennek ellenére számos érdeklődő jelentkezett a megadott fórumokon, elsősorban ben. Már ben történt egy kétoldalú információcsere, egyrészt a programról küldtünk egy rövid tájékoztatót, másrészt az önkéntesek is beszámoltak saját körülményeikről, személyes motivációjukról én közös találkozóra hívtuk az önkénteseket. Reményeinket messze túlszárnyaló számú érdeklődő, sokszínű, az élet minden területéről érkező önkéntes jelent meg, akik hihetetlenül lelkesek, munkánk a program iránt első perctől kezdődően elkötelezettek voltak. Az első találkozót egymás megismerésére szántuk, megadva a lehetőséget az önkéntesekben felmerült kérdések tisztázására, szakmai teamünk bemutatkozására. Nehéz volt oly módon 13

14 beszámolni a munkánkról és az előttünk álló feladatról, hogy az mélyebb szakmai kérdéseket még ne feszegessen, hiszen e kérdések megválaszolása már a képzés részét képezte. Megadtuk mindenkinek a lehetőséget, hogy a jelenlegi tudásuk és tájékoztatónk alapján döntsön a programon való részvételről és amennyiben érdeklődését továbbra is fenntartja akkor a képzésen jelenjen meg én tartottuk az önkéntesek első képzését, nagy örömünkre a 18 fő jelentkezőből 16 fő megjelent. A képzés elején megkötöttük az önkéntesekkel a szerződést, melyben rögzítettük az elvárásokat, meghatároztuk a megvalósítandó feladatot. A képzés hatékonyságának mérésére kidolgoztunk egy kérdőívet, mely az önkéntesek kezdeti ismeretanyagát mérte fel a pártfogó felügyeletről, a közösségi jóvátételi tevékenységről, kitért eddig tapasztalatukra, motivációjukra. Kiderült, hogy az önkéntesek jelentős számánál a közösségi szankció azt jelenti helytelenül, hogy A büntetés mértékét a közösség határozza meg vagy A közösség, tudomást szerezve a bűncselekményről, jogosult kizárni a bűnelkövetőt. A jóvátételi munkára néhány érdekes válasz: Olyan munka, amit a fiatal azért tesz, hogy bizonyítsa jó magaviseletét., Mindenki az általa elkövetett bűn jellegének megfelelő jóvátételi munkát végez. De erre kérdésre a Nem tudom válasz volt leggyakoribb. Az első képzés tematikája következő volt: Jogszabályi háttér A pártfogó felügyelet rendszertani elhelyezése A pártfogó felügyelet célja, tartalmi elemei, módszertana A pártfogó felügyelet ügycsoportjai A környezettanulmány, pártfogó felügyelői vélemény A pártfogó felügyelet végrehajtása A külön magatartási szabályok rendszere Új technikák a végrehajtás során csoportos foglalkozások A képzés alatt interaktív módon ismerték meg a pártfogó felügyelői tevékenységet, egy eseten keresztül néhány elemet maguk is megvalósítottak, készítettek környezettanulmányt, javasoltak külön magatartási szabályt. Az első alkalom a Jóvátételi programok a fővárosban pályázatunk keretében elkészült film vetítésével zárult, mely átvezetés jelentett a képzés második blokkjához, ahol a jóvátételi programok alkalmazásának lehetőségeit ismerték meg a pártfogó felügyelői munkán belül. A képzés második elemének megvalósítására én került sor ahol a következő tematika szerint haladtak: 14

15 Jóvátétel célja A komplex büntetőjogi reform célja a jóvátétel tükrében A jóvátételi programok rendszere A külön magatartási szabályok típusa, alkalmazási gyakoriságuk Jelenlegi együttműködő partnereink Konkrét jóvátételi tevékenységek A képzés a hálózatépítést tematikájának megbeszélésével zárult. Elsőként a civil szervezetek tevékenységi körét különböző kategóriák szerint osztottuk be az önkéntesekkel közösen, ezek a kategóriák a következők voltak: Egészségügy Szociális-családsegítés, idősgondozás Nevelés,oktatás Kulturális Természet-,állatvédelem Környezetvédelem Gyermek- és ifjúságvédelem Hátrányos helyzet, képzés-foglalkoztatás Emberi-, állampolgári jogok védelme Kisebbségi lét Sport Bűnmegelőzés, áldozatvédelem A képzés végén minden önkéntes választott kategóriát érdeklődési körének megfelelően és az első esetmegbeszélő időpontjáig a kategóriák szerin kellett szervezeteket felkutatni akár ismeretségi körükből, akár az internetet használva. A szervezetről minden információt összegyűjtése volt a feladat a következő találkozóra. Az önkéntesek által felvetett ötletként közös levelező listát hoztunk létre a pályázat szakmai teamje és közöttük, így kérdéseiket velünk, de egymás között is megbeszélhették. Egy-egy kategóriát több önkéntes is választott így közös munkára, együttdolgozásra is sarkaltuk őket. A képzést követően az önkéntesekkel a tapasztalatokat három esetmegbeszélő csoport keretében vitattuk meg. Az első esetmegbeszélőre már számos szervezetet (kb. 70 db) gyűjtöttek az 15

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló MEREK 2009. évi szakmai beszámolója A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a megfogalmazott szakmai terv, és az általános

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület ZÁRÓTANULMÁNY

Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület ZÁRÓTANULMÁNY Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület ZÁRÓTANULMÁNY Az önkéntesség elterjesztése a konvergencia régiók területén TÁMOP 5.5.2. 11/2-2012-0007 Tartalom... 1 Nyírteleki Civil Koordinációs

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Szociális védelemről és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés c. dokumentum 2.

Jó gyakorlatok a Szociális védelemről és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés c. dokumentum 2. 2.1. számú függelék Jó gyakorlatok a Szociális védelemről és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés c. dokumentum 2. fejezetéhez 1 1. Integrált Roma Foglalkoztatási Program Az intézkedés/projekt

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Záró tanulmány. ÖNKÉNTESÜL(L)ÉS Önkéntes Központ Üllésen TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0059. I. A szervezet rövid bemutatása, adatai

Záró tanulmány. ÖNKÉNTESÜL(L)ÉS Önkéntes Központ Üllésen TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0059. I. A szervezet rövid bemutatása, adatai I. A szervezet rövid bemutatása, adatai Szervezet neve: MÁTRIX Közhasznú Alapítvány Székhely: 6720 Szeged, Roosevelt tér 5. Postacím: 6701 Szeged, P.F.: 929. Internet: www.matrixalapitvany.hu E-mail: info@matrixalapitvany.hu

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE

BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE A TÁRSADALMI KOHÉZIÓT ERŐSÍTŐ BŰNMEGELŐZÉSI ÉS REINTEGRÁCIÓS PROGRAMOK MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA TÁMOP 5.6.2-10/1-2010-0001 KIEMELT PROJEKT BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE ALPROJEKT A TÁRSADALMI

Részletesebben

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány -

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány - Hálózati kommunikáció - 2. háttértanulmány - Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

Készítette: Kóródi Miklós HELYI TELEPÜLÉSI KOORDINÁCIÓ

Készítette: Kóródi Miklós HELYI TELEPÜLÉSI KOORDINÁCIÓ Készítette: Kóródi Miklós HELYI TELEPÜLÉSI KOORDINÁCIÓ Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása Összefogás Közalapítvány FOGLAK projektiroda

Részletesebben

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Támogató szolgálatának az

Részletesebben

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEK A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSHEZ Projekt azonosító száma: A/077 EMIR azonosító szám: 2.1.1 2005 10 0013/1.0 A jelentés készítésének

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója Bevezető... 2 Szolgáltatási területek... 3 I. Általános információs szolgáltatások... 3 II. Személyes információs-, tanácsadási

Részletesebben

Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Bemutatkozás A Szociális és Munkaügyi Minisztérium fenntartásában működő Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának (MEREK) célja

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások:

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások: B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2006. december 31-i adatok szerint 173.658 fő volt, ebből

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Szervezetfejlesztési program a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0006

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Szervezetfejlesztési program a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0006 Szervezetfejlesztési program a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalban ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0006 Verzió: 1.0 2014. április 30. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés...

Részletesebben

Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke A záró tanulmány megírásának célja, felépítése

Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke A záró tanulmány megírásának célja, felépítése Tartalom Előszó 4 1 Előszó Mindenik embernek a lelkében dal van És a saját lelkét hallja minden dalban És akinek szép a lelkében az ének, Az hallja a mások énekét is szépnek. Babits Mihály: Második ének

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 10. szám 2004. október

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 10. szám 2004. október A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 10. szám 2004. október A TARTALOMBÓL: E számunk szerzői DR. HATVANI ERZSÉBET, KÓTA TÜN- DE, BLAHA MAGDOLNA, JAKUCS ANNA, VÁRI ESZTER, MEZEI ISTVÁN, ILLÉS

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Tartalom Előszó 3 A magyarországi önkéntesség története 4 Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

Az iskolai agresszió kezelése

Az iskolai agresszió kezelése 14/1287-2/2009 elıterjesztés 2. sz. melléklete Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10., 1431 Budapest, Pf. 199 Tel.: (+36-1) 338 2156, 317 2333,

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja PTE Pedagógiai Programja 1 a szervezésében A Pedagógiai Program kidolgozásért felelős munkacsoport tagjai: Békési Andrea - Csovcsics Erika Dr. Orsós Anna Dr. Varga Aranka Jakab Natália Szemenyei Mariann

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4 o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek és az önkéntes szerződés o 8 o 3. fejezet: Önkéntesek toborzása o 12

Részletesebben

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 ZÁRÓTANULMÁNY. www.dartke.hu info@dartke.eu Dr. Nagy Gábor Dániel Dr. Nagy Gábor Dániel +36309061735.

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 ZÁRÓTANULMÁNY. www.dartke.hu info@dartke.eu Dr. Nagy Gábor Dániel Dr. Nagy Gábor Dániel +36309061735. TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 ZÁRÓTANULMÁNY 1. Szervezet adatai: Név: Székhely: 6721 Szeged, Sajka u. 16. Levelezési cím: 6721 Szeged, Sajka u. 16. Telefon: +3662 641-580 Fax: +3662 641-580 Dél-alföldi Regionális

Részletesebben

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök Elôszó Fiatal, pályakezdô pszichiátriai szakgondozóként azért jelentkeztem a Bárczy Gusztáv Tanárképzô Fôiskola szociális szervezô szakára, hogy a pszichiátriai problémákkal élô betegek otthoni gondozása

Részletesebben