A felsőoktatás minősége=korszerű szervezet, kutatási és pedagógiai minőség Szabó Péter tanszékvezető főiskolai tanár, rektor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A felsőoktatás minősége=korszerű szervezet, kutatási és pedagógiai minőség Szabó Péter tanszékvezető főiskolai tanár, rektor"

Átírás

1 A felsőoktatás minősége=korszerű szervezet, kutatási és pedagógiai minőség Szabó Péter tanszékvezető főiskolai tanár, rektor Dunaújváros, febr. 24.

2 Mottó A föld országai, az oktatásuk megreformálásán fáradoznak két alapvető ok miatt. Az első ok közgazdasági: Megpróbálunk rájönni, hogyan oktassuk gyerekeinket, hogy azok el tudjanak helyezkedni a XXI. század gazdaságában. Ezt hogyan érjük el úgy, hogy azt sem tudjuk, milyen lesz a gazdaság a következő hét végén? A második ok kulturális: Hogyan oktassuk gyermekeinket, hogy azok felnőttként rendelkezzenek kulturális identitással. Mindezt úgy, hogy mégis részei legyenek a globalizáció folyamatának (Sir Ken Robinson) Paradigmaváltásra van szükség a felsőoktatásban is, ami nem működik struktúraváltás nélkül. Mindezt romló gazdasági és társadalmi környezetben kell megoldani. Megoldás lehet a tudatos minőségorientáltság, a kutatás, az oktatás és az azt körülölelő szervezet területén egyaránt.

3 Az európai felsőoktatási térség makrostruktúrája Nemzeti felsőoktatási intézményrendszer állami és nem állami Integrált felsőoktatási intézmények Transznacionáli s oktatás Európai szintű képzési programok Nem integrált intézmények Az üzleti szféra által létrehozott vállalati egyetemek Az európai felsőoktatásban a nem állami szektor integrációjának jogi feltételeit az Európa Tanács, Miniszterek Tanácsának R(97)1- es ajánlása fogalmazza meg, amely a magán felsőoktatási intézmények elismerésére és minőségértékelésére fogalmaz meg ajánlásokat. Az ajánlások között fontos szerepe van az elismert felsőoktatási diplomák jogi és akadémiai, munkaerő piaci értéke megőrzésének, a reputációval rendelkező felsőoktatási intézmények(magán és közintézmények védelme a nem fair versenytársaktól)

4 A nem állami felsőoktatás Európában Régió Állami Nem-állami Összes Megjegyzés Észak-Európa, Benelux, és Baltikum óta a finn intézmények már függetlenek Nyugat-Európa Dél-Európa Közép-Európa Ebből lengyel Ukrajna public Oroszország Cca 300 Cca Európa A 122 finn és brit intézmény államiként Európa Finn, brit függetlenként

5 A felsőoktatás európai problémái és a magánforrás bevonás Eu országok ráfordítása - a GDP 1,3 % USA 2,8 % Dánia, Svédország 2,8 % Alapvető hátrány Európában: a magánforrások gyenge bevonása Kiutak: - magasabb forrásalap- tandíjjal - az egész szektor hatékonysága és eredményessége növelése - differenciált támogatás az adórendszer révén - teljesítményalapú kutatásfinanszírozás - A köz- és magánszektor közös finanszírozása (megrendelői szerződések formája) - Az állami finanszírozás módjának nem csak az oktatás, kutatás minőségéhez kell kötődnie, hanem az azt végrehajtó szervezet költséghatékonyságát is ösztönöznie kell

6 Az oktatási rendszerek strukturális változása az ezredfordulón, a felsőoktatás mint gazdaságfejlesztő és kultúramegtartó tényező Milyen tényezők esetén lehet sikeres a felsőoktatás? Minőség kontra mennyiség problematika kezelése: Az elit kutatóegyetem az egyik sikeres modell (kiemelt állami megrendeléssel) Az új típusú szolgáltató intézmény (egyetem, főiskola). Nem csak oktat, kutat, hanem termeli és eladja a tudást. A két sikeres típus közös vonásai: piaci szemlélet, gazdasági sikeresség, ebből adódó valódi autonómia, amely nemcsak az állam, hanem a piac felől érkező nyomásnak is ellen tud állni. A korszerű intézményi struktúra egyesíti az akadémiai szabadságot a cégszerű működéssel.

7 Az európai felsőoktatás és a magánszektor funkciója - A magánszektor teljesség igénye nélkül ( Dánia, Svédország, Málta, Luxembourg) kiépült az elmúlt két évtizedben - A kontinentális típusú (közszféracentrikus) államokban, mint Németország, Ausztria, Svájc is jelentős - Egyes országokban civilizációs konfliktusok forrása ( Írország, Egyesült Királyság), mivel az ázsiai bevándorlás és féllegális foglalkoztatás eszköze, eltűnik a hallgató a szektorból - Kelet-Európában latin-amerikanizálódott ( 500 fölé ment az intézményszám) a felsőoktatás ( Ukrajna, Románia, Lengyelország) - Görögország, nincs hazai magánszektor- súlyos strukturális válságban az állami is (csak amerikai fiókegyetemek) - Számos országban külön akkreditációs eljárás része, kialakult a magánszektor kezelés hatékony kultúrája - Portugália, Spanyolország, Egyesült Királyság globalizálódott hatalmas volt gyarmati, nemzetközösségi felsőoktatás hálózatok - Általában a 10 % hallgatói részesedése, van ahol 30 % (Lengyelo.) - Funkciója: A világvárosok nemzetközi szerepköre megteremtése Az európai középvárosok világgazdasági integráltsága segítése A gyorsan változó üzleti környezetre való gyors reagálás

8 A Bologna folyamat 5 kulcseleme és a KJF normatív vezetési célkitűzései 1. A többszintű képzési struktúrára való átállás: a gyakran túlszabályozott, és egyes esetekben nem professzió centrikus. A KKK-k keretében olyan alapszakokat kell fejleszteni, amelyek alkalmasak a foglalkoztathatóságra. A szakok létesítését rugalmasabban kell kezelni. 2. Hangsúlyosként, fontos elemként kezelte a Bologna folyamat 2. elemét, a kompetencia alapú képzési struktúrát és modellt 3. Fontosnak tartja az interdiszciplinaritás, az átjárhatóság ösvényeinek megvalósítását a specializációk nem hangzatos címek, hanem a foglalkoztathatóság lényeges elemei 4. Minőségi oktatás és oktatásminőség - koherens tanterv- tantárgypedagógia és szakmódszertan; szakfelelősök, tanszékvezetők, vezető oktatók, oktatók felkészítése 5. Nemzetközi összevethetőség és mobilitás legyen nagyobb arányban elérhető a nemzetközi képzési és gyakorlati félév, egyéb csoportos gyakorlatok biztosítása ( Fürstenfeld, mint nemzetközi gyakorlóhely)

9 Az intézmény szintű kompetencia alapú program kialakításának szükségessége 1. Nem alapvetően fontos az, hogy mit tud a hallgató amikor a felsőoktatásba kerül, hanem azt kell tudnunk, hogy mit kell elsajátítatni a diákokkal a diploma megszerzéséig, hogy az egyszerre meg tudjon felelni a munkaerő-piaci igényeknek és az értelmiségi szerepvállalás feltételeinek. 2. Kiindulási bázis: Az EU országainak munkaerő-piaci tapasztalataiból leszűrt általános kompetencia lista és az egyes professziókhoz tartozó tartalom Legfontosabb elemek: szakmai professzió ismeretanyaga, tudás, képességek, autonómia és felelősség, önképzési tanulási kompetencia, kommunikációs kompetencia, szakmai foglalkoztatási kompetencia Hazai probléma: A felsőoktatási KKK-k nem feltétlen a fenti logika szerint készültek, a többi alrendszerhez tartozó szabályozás OKJ, stb., nem összehangolt jelenleg a felsőoktatással.( a felsőoktatási programok nem modulárisak)

10 KJF pedagógiai modellje Elfogadva október 22-i szenátusi ülésen Határozat száma: SZE 587/3.1/2008.(X.22.) 1. Az oktatókra vonatkozó alapelvek Az oktatás a képzési szintnek megfelelően kvalifikált, az akkreditációs követelményeket teljesítő, a gyakorlatban is kiemelkedő, hazai és nemzetközi, főállású és vendégoktatók közreműködésével valósul meg. A KJF oktatói az oktatás-kutatás-gyakorlat integrálását a képzési szint igényeinek megfelelően valósítják meg. A KJF rendszeres módszertani továbbképzést biztosít, és ösztönzi az önképzést (a hagyományos és a távoktatási módszerek összekapcsolásával). Az oktatók közreműködése, tevékenységének eredményessége az oktatói portfólió (oktatás, kutatás, adminisztráció, szakmai módszertan, az oktatóval való elégedettség, a KJF szakmai hírnevéhez és eredményességéhez való hozzájárulás) minősítése alapján történik)

11 KJF pedagógiai modellje Elfogadva október 22-i szenátusi ülésen Határozat száma: SZE 587/3.1/2008.(X.22.) 2. A hallgatókra vonatkozó alapelvek Az oktatás során a hallgató és az oktató tevékenységükben egymás egyenrangú partnerei. Az oktatás során a hallgató személyiségi jogai nem sérülhetnek. Az oktatás feladata az ismeretek átadásán túl a hallgatók pozitív személyiségjegyének kibontakoztatása. A hallgató felelős saját tanulásáért, szakmai fejlődéséért, ami önálló hallgatói tevékenységet és annak támogatását igényli. A hallgató munkáját, teljesítményét a képzés egész folyamatára kiterjedő hallgatói portfólió (elektronikus és hagyományos) dokumentálja. A hallgatók szakmai professzionális ismereteit, képességeit komplex gyakorlati program segítségével fejlesztjük. A hallgatók elhelyezkedését tehetséggondozási, specializációs és a nemzetközi prog ra mok lehetőség szerinti kihasználásával segítjük. Az értelmiségi szerepkörökre való felkészítést (szakmai, kulturális, sport), önkéntes segítő, aktív állampolgársági programokba való bevonás révén ösztönözzük.

12 3. A képzés nemzetköziesítésére vonatkozó alapelvek A Kodolányi János Főiskola szerves részét képezi az európai mobilitási rendszernek. Cél, hogy az egységes európai felsőoktatási térségen túl a világ felsőoktatási piacán is sikeres szerepet töltsön be. A külföldi hallgatók esetében is a KJF kiválósági pedagógiai módszertani alapelvei érvényesek. Az oktatók mobilitása, a vendégprofesszorok meghívása a KJF képzési szükségleteinek megfelelően a képzési kompetenciák erősítése érdekében történik. A KJF által felajánlott programok, szakok, modulok, tantárgyak, egyéb szolgáltatási programok tartalmában és megvalósításában az európai és nemzetközi szakmai minőségbiztosítási alapelvek érvényesülnek. A nemzeti felsőoktatás nem nélkülözheti a nemzetközi minőségi dimenziókat!

13 Milyen változásokat eredményez egy ilyen program a bevezetés után? A KJF konkrét gyakorlata alapján a kísérleti programban részt vevő oktatók, hallgatók motivációja megnőtt. A kontroll csoport hagyományos oktatásban részesülő tagjai sokkal kevésbé voltak motiváltak, gyakran unalmasnak tartották a régi típusú programot. Az oktatók számára az előkészítő szakasz sokkal több munkát jelentett, majd a megvalósítás kiszámíthatóbb, élvezetesebb feladatot jelentett. A munkaközösségek léte lehetővé tette az oktatók rugalmas cseréjét (külföldi utak, konferencia részvételek szabadabbá váltak, stb, anélkül, hogy órák elmaradtak volna.) A kísérleti csoport eredményei 0,5-1 egész szinttel javultak A lemorzsolódás 70%-kal csökkent (a szigorú tanulmányi szabályzat alkalmazásával együtt 1 vizsga és 1 ismétlővizsga lehetőség a nem teljesített kreditet ezután 1 éven belül meg kell szerezni. tanulókkal való kapcsolat radikálisan átalakult, már a második foglalkozástól folyamatosan készülniük kellett, a hangsúly a szorgalmi időszakban történő munkára került. A kísérleti programban részt vevők a végzés után hamarabb kaptak állást, illetve hamarabb léptették őket elő. A konkrét kísérlet 2006 és 2009 között lezajlott a KJF ezek után már 8 alapszakon és 3 mesterszakon bevezette az új típusú programot.

14 Minőség: vezetés-, oktatásminőség, szolgáltatásminőség, szervezeti kultúra minőség Stratégiai minőségmenedzsment A vezetés rendszeres továbbképzése VIR Vezetés Oktatásminőség Curriculum Szakmódszertan, tantárgy pedagógia Gyakorlatszervezés Hallgatói kutatás Hallgatói portfólió Mérés, értékelés Felsőoktatás analítika: hallgatói teljesítmény kutatás Ügyfélszolgálat Hallgatói tanácsadás DPR Szolgáltatásminőség Szervezeti kultúra Új vezetési modell: hálózati szervezet Szakmai kollégium, adminisztratív kollégium, üzleti versenyképességi kollégium Professzionális belső szolgáltatások

15 Tanszékvezető, szakvezető Vezető oktató KJF oktatói és vezetői követelmény rendszerének alapjai: 1. szerepkörök 2. képzési szükségletek és programok Komplex képzési és kutatási programtervezés, lebonyolítás, értékelés Képzési programfilozófia, Szakmódszertan Benchmarking szemlélet Szakértői szerepkörök, modulvezetés Komplex modulvezetés: oktatás, kutatás, gyakorlat, mérés, értékelés Minden csoport esetében pedagógiaimódszertani és szaknyelvi képzés kötelező Gyakorlott oktató Specializált tudás, tantárgyi programkészítés, szervezés Munkaközösség vezetés, folyamatszervezés, hallgatói tutorálás Kezdő oktató megtervezett tantárgyak oktatásikutatási programjaiban közreműködni Pedagógiai módszertan Egyéb oktatói szerepkörökre felkészítés, hallgatói tutorálás

16 Egy magánintézmény akadémiai szemléletű szervezeti felépítése (KJF 2007)

17 A minőségi oktatást és kutatást támogató intézményi(kari) szervezet ábrája (KJF 2012)

18 A minőségi oktatást és kutatást támogató intézményi(kari) szervezet és a legfontosabb szabályozók, eszközök Önálló allokációs egységek (5) Három éves operatív terv mentén történő működés VIR A minőségorientált és költséghatékony működéshez szükséges szabályozók az SZMSZ- en túl - Vállalati típusú költségvetés - Státuszkatalógus: Az éves költségvetés melléklete - Oktatói, tanári, kutatói, minőségorientált foglalkoztatási követelményrendszer - Teljesítményközpontú vezetői felelősségrendszer - Oktatói, tanári, dolgozói minősítési rendszer Tanulság: A két szervezeti modell közötti költségkülönbség 1 milliárd Ft kiadási oldalon. A költséghatékonyság radikálisan javult. Az oktatási és kutatási minőség markánsan emelkedett. A lemorzsolódás 28%- ról 3 %- ra esett. Az elhelyezkedési mutató a végzettek esetében 68%- ról % közé emelkedett. Az oktatói fluktuáció 3% alá csökkent.

19 Összegzés eredmények: 1. A nem állami fenntartású intézmények a fejlett felsőoktatással rendelkező országokban, elsősorban az elit képzésben élen járnak az oktatási, kutatási, és a szervezetfejlesztési kérdésekben. 2. Az oktatás-kutatás minősége nem a fenntartótól függ, hanem az intézményben oktatók kvalifikáltságától és az intézmény szervezeti kultúrájának minőségétől együttesen. 3. A korszerű felsőoktatás egyszerre képes megfelelni a regionális, a nemzeti és a globális igényeknek, különben provinciálissá válik. 4. Az államnak, mint legfőbb megrendelőnek ösztönöznie kell a korszerű és költséghatékony szervezeti struktúrafejlesztést az egyes intézmények minőségét nem csak az akadémiai szektor minőségével, hanem a szervezet minőségével és a pénzügyi hatékonysággal is jellemezni kell. 5. Nemzeti szinten a felsőoktatás versenyképesség-fokozó szerepe megkérdőjelezhetetlen. Emellett fontos a felsőoktatás nem a versenyszférához tartozó kutatási és oktatási feladata, a két tényező között látszólag feszülő ellentmondást rugalmas intézményrendszerrel fel lehet oldani.

20 Irodalom - Felsőoktatás menedzsment. Szerk. Drótos György, Kováts Gergely. Aula, A felsőoktatás- pedagógia kihívásai a 21. században. Szerk. Sárdi Csilla. Eötvös József Kiadó, Felsőoktatás alulnézetből. Polgári Szemle Folyóirat, 2009/4. - Stratégiai gondolkodás a felsőoktatásban. Szerk. Borsa Melinda, Horváth Tamás, Simon István, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - A főiskolák szerepe és helyzete az európai felsőoktatásban. Nemzetközi konferencia, Dunaújvárosi Főiskola, A modern pedagógia új dimenziói, KJF Kodolányi János Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a kapcsolódó szabályzatok. Szerk. Hervainé Szabó Gyöngyvér, Szabó Péter, Vizi László Tamás

21 Köszönöm a figyelmet!

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 290 TARTALOM 12 Bolognai folyamat Magyarországon Kronológia A magyar felsôoktatás A magyar felsôoktatás jogszabályi háttere 2002-ig nem tette lehetôvé, hogy felsôoktatásunk

Részletesebben

JÖVŐ JELEN ÖTLET FEJLŐDÉS OKTATÁS KREATÍVITÁS TANULÁS TUDÁS KUTATÁS A HELYI GAZDASÁGRA, EGYÜTTMŰKÖDÉS. Intézményfejlesztési terv 2012-2015

JÖVŐ JELEN ÖTLET FEJLŐDÉS OKTATÁS KREATÍVITÁS TANULÁS TUDÁS KUTATÁS A HELYI GAZDASÁGRA, EGYÜTTMŰKÖDÉS. Intézményfejlesztési terv 2012-2015 NYITOTTAN VILÁGRA, Nyitottan a világra, A a helyi gazdaságra, A HELYI GAZDASÁGRA, társadalomra és TÁRSADALOMRA ÉS kultúrára KULTÚRÁRA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2012-2015 Intézményfejlesztési terv

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely Aula, 2009 A könyv az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával jelent meg. Szerkesztette: DRÓTOS GYÖRGY és KOVÁTS GERGELY

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

86 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Széchenyi István Egyetem

86 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Széchenyi István Egyetem 86 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Széchenyi István Egyetem Széchenyi István Egyetem Bevezető 87 Bevezető Győrben a felsőoktatási képzés a 18. századig nyúlik vissza, az 1718-ban létrehozott

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre FGSZE 2013 Szerkesztette: Hrubos Ildikó, Luda Szilvia és Török Imre A szerkesztésben közreműködött: Mészöly

Részletesebben

1. BEVEZETÉS: A HAZAI SZAKMAPOLITIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS A LISSZABONI STRATÉGIA KAPCSOLATA

1. BEVEZETÉS: A HAZAI SZAKMAPOLITIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS A LISSZABONI STRATÉGIA KAPCSOLATA A magyar Oktatási Minisztérium beszámolója a Tanács és Bizottság 2006. évi közös időközi jelentéséhez az EU oktatási és képzési munkaprogramjának megvalósításáról 2005. május Tartalom: 1. Bevezetés: A

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája Érvényes: 2011. július 01-től Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Gazdasági

Részletesebben

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv 2015. június 11. Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A FEHÉR KÖNYVEK RENDSZERE... 4 2. ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

stratégiaalkotás VIR stratégiai mutató adattár

stratégiaalkotás VIR stratégiai mutató adattár stratégiaalkotás VIR stratégiai mutató adattár felsőoktatási menedzsment Készült a Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.1.3 A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése kiemelt projekt

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A Szolnoki Főiskola fejlődése a 2012/2013-as tanévben A 2012/2013. tanév a Szolnoki Főiskola alaptevékenységét illetően

Részletesebben

Fokozatváltás a felsőoktatásban

Fokozatváltás a felsőoktatásban Fokozatváltás a felsőoktatásban A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai Fokozatváltás a felsőoktatásban A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai Tartalom A felsőoktatás

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2014/9/VIII/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. október

Részletesebben

Bognár László, Kadocsa László *

Bognár László, Kadocsa László * Bognár László, Kadocsa László * Álom és valóság (A Dunaújvárosi Fõiskola 2007 elején) A szerzõk áttekintést nyújtanak a Dunaújvárosi Fõiskola jelenérõl, a befejezett és tervezett fejlesztésekrõl, az intézmény

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

Továbblépni a tervezéstől a tettek felé

Továbblépni a tervezéstől a tettek felé Továbblépni a tervezéstől a tettek felé Javaslat a Cselekvési tervhez Az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése az EU elvárások megismerése című program záró tanulmánya MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008

Részletesebben

A közpénzekkel való hatékony gazdálkodás a felsőoktatási intézményekben

A közpénzekkel való hatékony gazdálkodás a felsőoktatási intézményekben A közpénzekkel való hatékony gazdálkodás a felsőoktatási intézményekben Struktúrális változások az intézményirányításban Dr. Palkovics László Felsőoktatásért felelős államtitkár 1 Fokozatváltás a felsőoktatásban

Részletesebben

JELENTÉS. a felsőoktatási törvény végrehajtásának ellenőrzéséről. 0915 2009. június

JELENTÉS. a felsőoktatási törvény végrehajtásának ellenőrzéséről. 0915 2009. június JELENTÉS a felsőoktatási törvény végrehajtásának ellenőrzéséről 0915 2009. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3 Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V2010137/20082009.

Részletesebben

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozások szakirány A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP

Részletesebben

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

Részletesebben

TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában Kutatási jelentés 2012. március 12. Oktatáskutató

Részletesebben