SZIKORA HAJNALKA INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZIKORA HAJNALKA INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT"

Átírás

1 1

2 KELENVÖLGY ŐRMEZEI ÓVODA KINDERGARTEN IN KELENVÖLGY - ŐRMEZŐ összevont óvodák Központi cím: Budapest, 1112.Neszmélyi út Óvodavezetői (magasabb vezető) beosztásra Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Képviselő testülete által,74/2015.(iv.23.) XI.ÖK határozatában és a Köznevelési Koncepció alapján meghirdetett

3 KELENVÖLGY ŐRMEZEI ÓVODA KINDERGARTEN IN KELENVÖLGY ŐRMEZŐ KELENVÖLGYI ÓVODA ÚJBUDAI NAPSUGÁR ÓVODA NESZMÉLYI ÚTI ÓVODA A pályázatot készítette: Szikora Hajnalka Budapest, Tiszavirág u.26/a. Tel: 06-30/ Budapest, május 28. 3

4 TARTALOMJEGYZÉK I.BEVEZETŐ I. 1. A pályázatomat meghatározó dokumentumok 5 I.2. Az intézmény dokumentumai 5 I.3. A pályázat törvényi háttere 6 I.4. Személyes adatok 7 I.5. Szakmai önéletrajz 13 BEVEZETŐ GONDOLATOK Pedagógiai, szakmai és vezetői hitvallásom 13 II. MŰKÖDÉSI ÉS SZAKMAI HELYZET, ELEMZÉS II.1. Az óvodák szervezeti felépítése, szociokulturális hátterük 15 II.2. Humán erőforrás elemzése, szervezeti kultúra jellemzői 21 II.3. Tárgyi erőforrások, feltételek elemzése 25 II.4. Pedagógiai munkák elemzése, elért eredmények 27 II.5. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés, fejlesztő munkával kapcsolatos adatok_30 II.6. Gyermekvédelem 30 III. INTÉZMÉNYVEZETÉSI PROGRAM CÉLKITŰZÉSEK III.1. Közös nevelés program, fejlesztések 32 III.2. Pedagógiai vezetési program 35 III.4. Kapcsolatrendszer működtetése 37 III.5. Tárgyi feltételek fejlesztése 37 IV. MŰKÖDÉSI VEZETÉSI PROGRAM IV.1. Vezetési koncepcióim, célkitűzéseim feladataim 41 IV.2. Munkaközösségekre vonatkozó elképzelések 44 V.3. Kapcsolattartás a dolgozók között 45 4

5 V.4. Az intézmény kapcsolat rendszerének megőrzése 46 V.5. Pedagógiai munkák fejlesztése 47 V.6. Az óvodák kollektívája és a szülők 49 V. PEDAGÓGIAI PROGRAMBÓL ADÓDÓ FELADATOK V.1. Humán erőforrás fejlesztése 51 V.2. Partner központú vezetés 52 V.3. Óvoda irányítását meghatározó feladatok 53 V.4. Vezetői funkciók működtetése 54 VI. FELADAT ELLÁTÁSI TERV 56 VI.2. Öszzegzés 65 VII. MELLÉKLETEK Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok Erkölcsi bizonyítvány Nyilatkozat 5

6 I.BEVEZETŐ SZIKORA HAJNALKA I.1. A PÁLYÁZATOMAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK Budapest. XI. kerület Újbuda Önkormányzata Köznevelési koncepciója Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Közoktatási esélyegyenlőségi programja A három intézmény Szerezeti és Működési Szabályzata A három intézmény helyi pedagógiai programja Az intézmények házirendje I.2. AZ INTÉZMÉNY DOKUMENTUMAI Helyi óvodai nevelési program Intézményi Minőségirányítási program Intézmény esély egyenlőségi terve Intézmény éves munkaterve Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat és módosításai Intézmény Alapító okirat 6

7 I.3. A PÁLYÁZAT TÖRVÉNYI HÁTTERE évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről. 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 363/2012.(XII.17). Korm. rendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségiek jogairól. Az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról. 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról.6. 2 (h) A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések. 17/2013.(III.1.) EMMI rendelet Nemzeti Etnikai kisebbségi óvodai nevelésének irányelvei 22/2013 (III.22) EMMI rendelet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításairól. 7

8 ÖNÉLETRAJZ I.4. SZEMÉLYES ADATOK: Név: Szikora Hajnalka Születési hely, idő: Budapest, 1963.február.27. Anyja neve: Guthy Gizella Lakcím: Budapest. Tiszavirág. utca. 26. / A. Gyermekeim: Zbronkó Hajnalka Zbronkó Gergely I.5. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI VÉGZETTSÉGEK: Óvónői szakközépiskola Tanítóképző Főiskola ELTE. - óvodapedagógus szak Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar - vezető óvodapedagógus szakvizsga Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar - fejlesztő óvodapedagógus szakvizsga EGYÉB SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL: : Lengyel nyelvtanfolyam. 1983: Pályakezdő óvónők köre. I./8 alkalmas továbbképzés/ 8

9 1987: Pályakezdő óvónők köre. II./8 alkalmas továbbképzés/ 1984: Ünnepek, ünnepélyek, rendezvények szervezése./továbbképzés 1985: Ének - zene az óvodában. /8 alkalmas továbbképzés/ : Szakmai továbbképzések 1992: Folyamatosan részt vettem a Kossuth klub előadásain: Nyári akadémián és magam is referáltam Ünnepi előkészületek címmel. Rendszeresen részt vettem Óvodapedagógusok és Tanítók nyári akadémiáján. Óvodapedagógusok klubjában folyamatos klubtagságom volt. 1997: Népművészet napjainkban./ Tanfolyam/ : Gordon. /akkreditált, személyiség fejlesztő tréning/ : Megismerő funkciókat és társadalmi képességeket fejlesztő program./ Stúdium alapítvány/. 1998: Számítástechnikai tanfolyam. /alapfokú számítógép kezelő/. 2005: Szakmai műhely./továbbképzés/. 2010: Játék és mozgás több szólamban konferencia. 2012: A nevelés, fegyelmezés korszerű módszerei szakmai továbbképzés. 2013: Autizmus elmélet és gyakorlat /Vadaskert tanfolyam és önkéntes segítő/. 2013:Diszlexia, specifikus tanulási zavarok: azonosítás és tehetség, támogatás tanfolyam. 2013: Meridián klubvezető. Az önkéntes munkát két éve végzem. 2015: Minősítési eljárásra való felkészülés. 2015: Felkészítés a szakmai ellenőrzésre./oktatási Minisztérium/ MUNKÁLTATÓIM: BM. Üdültetési Osztály. Lendvay u. 9

10 1993. Napközi otthonos óvoda Bp. Dolgozó. u. 16. SZIKORA HAJNALKA Napközi otthonos óvoda Bp. Üllői. u Cseppkő gyermekotthon és óvodája Bp. Cseppkő. u. 74. Jelenlegi munkahelyem: Neszmélyi úti óvoda Neszmélyi utca. 2. I.2. SZAKMAI ÉLETÚT ELEMZÉSE Budapesten lakom. Általános iskolai éveim jelentősen befolyásolták későbbi érdeklődési köröm irányultságát és hivatástudatom. Iskolai éveimben folyamatosan diákvezető voltam. Mint gyerek művész a felnőtt festőkörben. Eredetileg képzőművész grafika szakon szerettem volna tovább tanulni - Képző és Iparművészeti szakközép - iskola grafika szakán ahol 1évig Percz Jenő tanítványa voltam. Kellő affinitást éreztem az - óvoda pedagógiai- munka iránt ahol, : tanulmányaim Bem József óvónői szakközépiskolában. Művészi pályához való erőteljes vonzódásom. A későbbiekben is jelentősen befolyásolták szakmai életutamat. Több rajzversenyen is részt vettek alkotásaim. Egyik ilyen jelentősebb lehetőség, 1979: Budai vár játékkiállításán bábjaimat állították ki. 1980: Művészeti Báb csoport tagja lettem ahol, rendszeresen felléptünk, a bábszínház művésze tanította be nekünk. 1980: alapító tagjai között voltam az akkor, szerveződött KISZ klubnak is. Sok társadalmi munkával alakítottuk ki a klubhelységeket. A klubban versmondó kör rendszeres látogatója lettem. Későbbi kiállításaimon, saját verseimet szavalták a versmondók, amelyek gyűjtött kötetben is megjelentek : Lengyel nyelvtanfolyam. 1998: Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző kar óvodapedagógus- 1998: Megismerő képességet fejlesztő stúdium alapítvány támogatásával. Képességfejlesztő tanfolyamot vezettem a gyerekek számára. 10

11 : Néphagyományt őrző kézműves technikákat ismertető gyermek tanfolyamot Vezettem a gyerekek számára. A szakkör komoly eredményeket ért el. Során többek között saját tűzzománc és cserépégető kemencére pályázatunk és Nyertünk meg. 1996: Szakmai munkaközösséget vezetése. 1997: Óvoda helyi programját, ami a néphagyományok őrzése és a kézműves Néphagyomány őrzés címmel. 2002: Eötvös Loránd Tudományegyetem óvodavezető szakképesítés - adott : Munkaközösséget vezettem, amely többek között szintén az Néphagyományok gyakorlati őrzésére irányult. 2011: Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. - fejlesztő óvodapedagógus szakvizsga Nyári időszakban kézműves szakkört vezetek előző munkahelyemen a Cseppkő gyermekotthonban, tehetséggondozás célzattal. A kézműves műhelyben többféle korosztály képviseli, magát a 4 éves korosztálytól a 17 évesig egyaránt foglalkozok tehetséges gyerekek tanításával gondozással. A gyermekotthon munkájában, mint önkéntes tanító veszek részt. Szintén dolgozhatnak a gyerekek agyaggal, tűzzománccal, üvegfestékkel és más különleges technikával. A nyári időszakban kézműves tábort szerveztünk, amelyen intenzív oktatási formában sajátíthatták el a különböző iparművészeti technikákat. Az elmúlt évben gyermekotthon jubileumi ünnepségére és országos módszertani találkozóra készültünk kiállítási anyaggal. 2001: Kezdtem el dolgozni a gyermekvédelemben ahol az első három évben játék terápiáztattam a gyerekeket. Ezekben az években sajátítottam el az: 2001: Lóczi módszer, ami a mostani gyakorlatom során is segítséget jelent a gyerekek játék tartalmainak fejlesztése szempontjából. 11

12 2004: pályáztam meg a Cseppkő gyermekotthon óvodájának óvodapedagógusi munkáját. Kihívást jelentett számomra az itt eltöltött 8 év. Az itt szerzett elméleti és gyakorlati ismeretek kiegészítették a gyermekotthoni munkámból hiányzó céltudatosságot és jelentősen befolyásolta későbbi még tudatosabban felépített fejlesztési munkámat is. Más kiinduló pontot adtak óravázlataim elkészítéséhez és sokkal tudatosabban terveztem meg a gyermekek mindennapjait. Mivel, óvodánkba javarészt a gyermekotthon óvodáskorú gyermekei érkeztek. Hosszú ideig nyomasztó kihívás volt számomra szembesülni az itt élő gyermekek pszichés sérüléseivel. Nehezen tudtam belelátni sorstalanságukba, lelki fájdalmaikba, élethelyzetükbe, múltjukba és a beláthatatlan jövőjükbe. De, végül is a gyermekvédelemben maradtam 12 évig. Mindig is bennem volt az a gondolat hogy a nehéz sorsú sokszor kilátástalan élethelyzetbe sodródó gyerekeknek helyzetén segíteni szeretnék még akkor is, ha tudom lehetőségeim olykor végesek. Maga az út a megoldásig bár nehéz de, meg lehet tanulni járni rajta. Az itt élő gyerekek nap, mint nap, elcsentek egy darabot a lelkemből de, mosolyukkal és olykor túláradó bizalmukkal, szeretettükkel és ragaszkodásukkal a többszörösét adták vissza. Az óvodapedagógus pályám során, amin 33 éve dolgozom nem találkoztam hasonló erősségű tudásomat és szakmai tapasztalataimat igénybe vevő felelősséggel, mint ebben a munkakörben. Évekig úgy érezhettem a helyemen vagyok köszönet ezért akkori vezetőimnek és segítőimnek. Pedagógiai tevékenységemmel kapcsolatban az évek folyamán folyamatosan képeztem magam felsőbb fokú intézményekben, tanfolyamokon és önképző körökben. Az utóbbi években érdeklődési köröm újra a fejlesztő pedagógia irányában haladt. Ugyancsak megtisztelő volt számomra hogy folyamatos megbízást kaptam a főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatainak vezetésében (Ny - M. o. Egyetem Apáczai Csere János Kar G. Int. Tanszékének tanulásban akadályozottak pedagógiai kara). Ugyancsak ebben az intézményben vettem részt a minőség biztosítási munkákban, mint csoporttag. Többféle alternatív pedagógiai kutató megoldásra irányuló projekt is érdekel ezekkel kapcsolatban néhány tanulmány hozott jelentős változást az életemben. Jelenleg kutató munkát folytatok és módszertan könyvet dolgozok ki a gyerekek mentálhigiéniai egészséges életmód és testi fejlesztés új lehetőségeivel kapcsolatban. Így kerültem kapcsolatba és később a tanítványa lettem dr. Eőry Ajándok professzornak. A meridián tornával való megismerkedésem is ennek kapcsán véletlenszerűen történt egyik módszertani kutatásom nyomán mivel szükségét éreztem a pszichésen sérült gyerekek 12

13 hatékony segítésére egy fejlesztő óvoda pedagógus szemszögéből. Annyira magával ragadott ez a gyógytorna jellegű nagyon hatékony gyakorlatsor, hogy óvodánkban elkezdtem a módszer gyermekekre gyakorolt hatásának megfigyeléseit és a gyógytorna rendszeres gyakoroltatását és a módszertan könyv kidolgozását Pályakezdő óvónők köre. I Pályakezdő óvónők köre. II Ünnepek, ünnepélyek, rendezvények szervezése. Mivel, mindig is közel állt hozzám az éneklés szeretete ezen a területen is szerettem volna plusz ismereteket szerezni Ének - zene az óvodában. /továbbképzés/. Folyamatosan képeztem magam tovább általános ismereteket nyújtó és többféle óvodai foglalkozások tartalmi szempontjait felölelő továbbképzésen. Egyik legjelentősebb komplex szakanyagot felölelő Szakmai továbbképzés. Igazából nem tudtam elválni számomra kedves főiskolai tanáromtól és számomra érdekes szaktárgyi tudást adó tantárgytól a pszichológiától ezért évekig érdeklődéssel vettem részt a Kossuth klub előadásain dr. Hegyi Ildikó szervezésében Folyamatosan részt vettem a Kossuth klub előadásain és magam is referáltam Ünnepi előkészületek címmel. Szintén rendszeresen részt vettem Óvodapedagógusok és Tanítók nyári akadémiáján. Szintén a Kossuth klub szervezésében. Az új óvodavezetővel egyetértésben és közös érdeklődési beállítottsággal tudtunk sok közös tervet megvalósítani. Ebben az időszakban végeztem el több olyan továbbképzést, ami szintén meghatározóvá vált a későbbiek folyamán. Magam is tartottam kézműves tanfolyamot az óvodás korosztály számára. Szintén ebből a témakörből adódott az óvoda helyi programjának témája, amelynek címe a Művészetre nevelés és a népművészet volt Népművészet napjainkban / Tanfolyam/ Gordon. /Személyiség fejlesztő tréning/. A pszichológiai témájú tájékozódásom továbbra is kitöltötte szabad gondolataimat. Elvégeztem a gyerekek és felnőttek memória 13

14 képességét növelő tanfolyamot. Itt korszerű és nagyon hatékony memóriát növelő módszereket tanultam, meg amelynek alapgondolatait továbbra is továbbfejlesztve alkalmazni tudom a kutatásaim folyamán is Megismerő funkciókat és társadalmi képességeket fejlesztő program Számítástechnikai tanfolyamot. Folyamatosan részt vettem többféle témát felölelő szakmai műhelymunkákban Szakmai műhely./továbbképzés/ Játék és mozgás több szólamban konferencia ben. A nevelés, fegyelmezés korszerű módszerei szakmai továbbképzést. Ez a továbbképzés sok segítséget jelentett további munkámban. Óvodánkban intenzívebben volt észlelhető az integráció ezért a folyamatos óvodán belüli szakmai megbeszéléseken felül gyakorta vettünk részt külső tanfolyamokon is. Jelentősebb továbbképzést jelentett számomra a II. kerület Vadaskert gyermekpszichiátria által megszervezett tanfolyam. Később itt önkéntes munkát végeztem Autizmus elmélet és gyakorlat /tanfolyam/ Diszlexia, specifikus tanulási zavarok: azonosítás és tehetség, támogatás tanfolyam. Kutató munkám során, akadtam rá többek között a meridián tornára is, amelynek alap témája a nagymozgás és finommotorika fejlesztése. Később ezt a tanfolyamot elvégeztem. A témával kapcsolatban dolgozok ki módszertani ismertetőt gyerekekről, amely a meridián torna élettani hatását és elsajátításának módját ismerteti kötetet dr. Eőry Ajándok fogja védnökölni és lektorálni ban szereztem meridián klubvezetői oklevél. Autizmus specifikus zavarai 40 órás tanfolyam. Jelentősebb szakmai eredményeim: AZ OPI által meghirdetett szakmai verseny. A dolgozat országos II. helyezést ért el Gyermekvédelmi megbízott Kossuth klub. Előadás tartása. 14

15 1993. Szakmai munkaközösség vezetése. SZIKORA HAJNALKA Gyakornokokkal és az ELTE tanulóival mentori feladatok ellátása Integráció koordinálása. Minőségfejlesztési csoporttag. A gyermekotthonban eltöltött évek alatt a minőségfejlesztés folyamatosan adott tennivalót. Tapasztaltabb kollégáim segítségével gyakorta találkoztak a team tagjai és dolgoztuk ki az aktuális feladatkört. Az intézménnyel kapcsolatos protokolláris feladatok, rendezvényszervezés, dekorálás ellátása. Minden évben részt vettünk a gyermekvédelmi napok keretében megrendezésre kerülő gyermekrajz kiállításokon. Ahol elismerték intézményünk színvonalas képviseletét. Érdeklődési kör Szabadidőmben szeretett hobbimnak, a festészetnek és az írásnak hódolok. Szabad, témaválasztású festményeimből és ikonjaimból, már nem az első kiállítást rendezik meg. Életrajzom, verseim, grafikáim önéletrajzi gyűjteményben jelentek meg. Festményeimből verseskötetek borítóképe készült. Jelenleg módszertan könyvet dolgozok ki és szerkesztek gyermekek számára a meridián torna gyógyhatásával kapcsolatban. Tanulmányaim során mindig szem előtt tartottam, hogy olyan jellegű képzéseken vegyek részt, amelyek segítségével, felelősséggel és humánusan tudjam segíteni, a hozzám bizalommal forduló felnőttek és gyerekek mindennapjait. BEVEZETŐ GONDOLATOK II.1. PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ÉS VEZETŐI HITVALLÁSOM Aki, nem tud, semmit nem szeret semmit. Aki tehetetlen, érthetetlen. Aki nem ért semmit, nem is ér semmit. Aki viszont ért, az szeret is, néz, is lát, is. Minél több tudás rejlik egy- egy dologban, 15

16 Annál nagyobb a szeretet. Aki azt képzeli, hogy minden gyümölcs Ugyanakkor érik, mint a szamóca, az semmit sem tud a szőlőről. Paracelsus A gyermeknevelésről és óvodavezetésről vallott hitemet ez a néhány sor fejezi ki lényegre látóan. Úgy gondolom, hogy a mi szakmánk az elhivatottságról-, szeretetről- és önzetlenségről szól. Tapasztalataim folyamán egyre jobban megbizonyosodott bennem az, az eszme mely szerint szeretetünkkel, a szakmába vetett hitünkkel, szeretetteljes irányításunkkal mi is hozzá tudunk járulni, hogy boldog, igyekvő, kiegyensúlyozott felnőttekké váljon az JÖVŐ NEMZEDÉKE. Hiszem, hogy a gyermekek tisztelete, szeretete és feltétel nélküli elfogadása Nagymértékben segíti a gyermeki képességek komplex módon való kibontakoztatását függetlenül elmaradásaiktól. Az integráció nagymértékben hozzásegíti a gyermekek esélyegyenlőségét. A szereteten alapuló nevelés attitűd segíti a feltétel nélküli elfogadás folyamatát. A már kialakított értékrendek továbbvitele és bővítése, amely a szakmai igényességre, hivatástudattal megszerzett szakmai tapasztalatokra, az évek során szokásokra épül. Lehetőséget nyújt korszerű pedagógiai módszerek kidolgozására új irányt mutatva az alkalmazott pedagógiának! Eddigi szakmai tapasztalataim folyamán tudom, hogy a szeretet és humánum együttes megjelenése a pedagógiai munkában, pozitív irányba tereli a pedagógusok és gyermekek, pedagógusok és szülők viszonyát. Ebből kifolyólag, ha felnőtt és gyermek mindennapjaiban folyamatosan aktívan tevékenykedtető humánus légkör az együttmunkálkodás szeretetének mindennapivá válása a közösség hangulatának mindennapjait derűsebbé és kiegyensúlyozottabbá teszi. Hiszem, hogy gyermekkorban meg kell valósítani a felhőtlen, felszabadult, boldog, örömteli gondtalan játék lehetőségét. 16

17 A szabad játék folyamán a mozgás és tudatosan tervezett játékos megtapasztaláson alapuló tevékenységek a gyermek személyiségének sokoldalú fejlődését biztosítja. A másság elfogadása őszinte, harmonikus kapcsolatot teremt a gyermeki elfogadás kialakulásában, amely segítségére lesz személyiségének humánus alakulására. A másik fél részéről öntudatosabb harmonikusabb személyiség fejlődést biztosít. A kollektíva összefogása nyugodt derűt és biztonságot sugárzó légköre segítségére lesz a gyermekek harmonikus, kiegyensúlyozott fejlődésére. Különös tekintettel az integráció folyamán velünk együtt lévő gyerekekre. Hiszem, hogy a kollektíva tagjainak példamutató attitűdje, segítségére lesz a gyermekek személyiségének kiegyensúlyozott harmonikus fejlődésére. Az igényes neveléssel az ide járó gyermekeket, amely meghatározó lesz számukra, hogy kreatív, alkotó humánus felnőtt váljék belőlük. A kollektíva közös erejével a változás és változtatás egységének elfogadásával egymás szakmai értékeit tiszteletben tartva a szakmai igényességet és hatékonyságot meg lehet valósítani. Hiszem, hogy a részben más szemléletű nevelés szolgálja a jelenlegi és új célokat, elképzeléseket, új erőforrásokat keres és hatékonyan gazdálkodik vele. Munkámmal és elkötelezettségemmel a gyermekek korszerű fejlődését kívánom szolgálni a kollégák és szülők megelégedésére. A menedzser szemléletű vezetés hatással van a pedagógiai munka sikerére. Az anyagi forrásokat kiegészítheti a vezetéstechnikai és motivációs eszköz. A gyermek és felnőtt kollektíva tagjainak, a munkatársaknak, szülőknek, személyisége megbecsülést kap valamint a csapatmunka és harmonikus óvodai légkör az emberi erőforrások tartalékait is aktivitásra tudja serkenteni. II. MŰKÖDÉSI ÉS SZAKMAI HELYZETELEMZÉS II.1. AZ ÓVODÁK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE SZOCIOKULTURÁLIS HÁTTERE 17

18 Neszmélyi úti Óvoda SZIKORA HAJNALKA OM azonosítója: Zöldövezeti, parkosított, jó levegőjű, csendes nyugodt környezetben helyezkedik el új Buda egyik legszebb zöldövezetű területén. A lakótelep infrastruktúrája nyugodt, békés körülményeket biztosít az itt élők számára. A gyermekek a környező lakótelepen és családi házakban él. A gyerekek jelentős része értelmiségi családból érkezik. Ez a fajta életkörülmény nagymértékben meghatározza a családok életformáját és érdeklődési irányultságát, amely hatással van az ide érkező gyerekek neveltségi szintjére is. A gyermekek érzelmi és szocializált élete kiegyensúlyozottnak mondható. Az óvodát 1974 alapították. Tagintézményét később adták át. Amely szinte minden kisebb korosztály nevelése szempontjából modern szobai és kerti eszközökkel van felszerelve. Az intézményünk két feladat ellátási helyén 6 gyermekcsoport működik: Székhely: Budapest, XI.ker. Neszmélyi út homogén csoport Tagóvoda: Budapest, XI.ker. Neszmélyi út 2 homogén csoport A két székhelyet egy szép park zeneiskola és sérült gyermekeket befogadó rehabilitációs intézet választja el. Csoportszobáik a hozzá tartozó öltözőkkel és mosdókkal korszerűek, világosak és tágasnak mondhatóak. Az óvoda egy fő és egy tagintézményből áll. Fő épülete 4 csoportnak férőhely szerint 80 gyermeknek tud adni óvodai ellátást. A tagóvoda, amely 500 m-re helyezkedik el 2 csoportos és 40 fér el. Az óvoda jelenleg gyermek létszám szerinti kihasználtsága 100 % körül mozog. Beleértve az integrált gyermekek 2, ill.3 főnek számító férőhelyét is. A tagóvodába a fiatalabb korosztály jár, mivel számukra ez az épület a leg biztonságosabb testi fejlődésük harmonikus és balesetmentes fejlődése szempontjából ők minden évben átkerülnek a fő épületbe. Értelemszerűen a fő épületben az idősebb korosztály van elhelyezve mivel számukra itt ideális a testi, lelki fejlődésüket segítő környezet. A tágas csoportszobák, az egészség megőrzését célzó jól felszerelt tornaterem, külön foglalkoztató szobák - logopédia, gyógypedagógia. A közösség munkáját segítő helységek- nevelői szoba és iroda. Az utóbbi években az integrált program bevezetésével a kerület távolabbi területeiről is utalnak át gyerekeket. 18

19 1993-ban kezdték el a sérült és ép kisgyermekek együttnevelését teljes integráció keretében. Az innovációs igény szülői kérésekre és kezdeményezésre indult. A szülői igény felmérésének módszerei: - kérdő ívek,- beszélgetések,- szakmai előadások,- értekezletek voltak. Az óvodába járó gyermekek szülei jelentős többségben tanulmányaik és foglalkozásuk alapján értelmiséginek számít. A gyermekek külvilágról alkotott ismeretanyagai és ennek alapján bizonyos szempontból szélesebb ismeretanyagot ölel fel. Az intézmény telephelyen működik ezért az óvodák szakmai egységét igyekszik közösen megoldani a testülettel a gyógypedagógusok munkaközössége is. Az intézmény Együttnevelés játékkal, mozgással szakmai programmal dolgozik. A gyermeki személyiség tiszteletén és megbecsülésén alapszik. Következetes fejlesztéssel lépésről lépésre juttatjuk el a gyerekeket a következő fejlődési szintre. A gyermekek egyéni képességeinek szem előtt tartásával indítjuk el a fejlődésük, útján - amellyel megalapozzuk az önállóan gondolkodni és cselekedni tudó a külvilág iránt érdeklődő felelősséget vállaló munkát szerető és megbecsülő-személyiséget. Kiemelt nevelési feladataik - a többségében mentálisan sérült sajátos nevelési igényű gyerekek együtt nevelése. Az enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos (DOWN szindrómás), autizmus spektrum zavar és egyéb pszichés fejlődési zavar gátolja normál tempójú óvodai fejlesztését. Óvodánk bázis óvodaként működik nevelési évenként két alkalommal tartunk bemutatókat a kerületi pedagógusok részére. Nevelési alapelve - a nevelést komplex pedagógiai és pszichológiai vizsgálatra komplex vizsgálati diagnózisra és javaslatra építve valósítjuk meg, a szakpedagógusok és asszisztensek közös együttműködésének segítségével. Szem előtt tartja a meleg szeretetteljes a gyermekek igényeit előtérbe helyező légkört. Figyelembe veszi az életkori és egyéni sajátosságaikat, részképesség zavaraikat, mentális és testi hátrányaikat. Életkorukra jellemző szocializációs folyamataikat megsegíti. Másságokat elfogadja és tolerálja. Kindergarten in Kelenvölgy úti óvoda OM azonosítója:

20 Az intézmény családi házas zöldövezeti környezetben található. A gyermekek kiegyensúlyozott nevelését két szépen kialakított gondozott udvar és teraszok biztosítják, amelyek tükrözik a nevelőközösség céltudatosságát, harmóniára való törekvését és az esztétika iránti igényét. Az udvaron ivó kutak, kerti zuhanyok, biztonságos gumitéglák, 3 homokozó és árnyékot adó nagy fák biztosítják a gyermekek biztonságos nyugalmát. A csoport szobák, nagyok egyenként 50 négyzetméteresek. A nagy ablakok kellő fényt biztosítanak. A szobák több funkciót látnak el. Étkezés, játék, alvás. Kielégítő mennyiségű játékokkal és fejlesztő eszközökkel rendelkeznek. A gyermekek szervezetten végrehajtott mozgásigényét tornaszoba biztosítja. A gyógypedagógiai és pszichológiai korrekció számára egyelőre, szűkös a helyiség nyújtotta lehetőség. Az óvoda 50 éves múlttal rendelkezik. Budapesten az első jelentős történelmű intézmények közé tartozik. A nevelőtestület hagyományként is folytatja a példamutató szakmai munkát, amelyet az óvoda alapítója Pellády Lujza az ország első állami díjas óvónője kapott. A gyermekek testi lelki egészségére példamutató szakmai tudással és felkészültséggel rendelkező nevelőközösség gondoskodik. A gyermekeket széles látókörű szeretetteljes közösség várja. Az óvoda közvetlen szomszédságában más oktatási intézmény általános iskola is található, amellyel az óvodapedagógusok napi kapcsolatban vannak. Szakmai programjuk, nevelési alapelveik: Egymásra épülőek, amelyek a gyermeki tevékenységet előtérbe helyezve komplex módon érvényesül tevékenységekbe ágyazottan. Alapelvüknek tekintik a játék fontosságát, értékét. Nevelői attitűdjüket a gyermekek szeretete és tisztelete, valamint másságban rejlő elfogadás hatja át. Programjuk önállóan kialakított egyedi tartalmakat tükröz. A programot alapvetően szülök igényeihez igazodva, de a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve tervezik. Sajátosságát a kétnyelvű magyar- német nemzetiségű nevelés biztosítja, amelyet 1998-óta folyik. Érzelmi és értelmi nevelésük középpontjában a program alapján a két tannyelvű beszédfejlesztés áll. Nevelési céljuk: a gyermekek már meglévő anyanyelvi tudásuknak differenciált egyéni fejlesztése és szókincsük bővítése. A hétköznapi életben használatos kommunikációs és 20

21 metakommunikációs beszédészlelés, aktív és passzív szókincsük fejlesztése. A német nyelven történő kommunikáció fejlesztése. Szókincsük fejlesztése, beszédértés és válaszadás fejlesztése. Kétnyelvű nevelés által: az ide járó gyermekek anyanyelvének elmélyítése, elsajátítása, amely segíti a kisgyermek érzelmi és értelmi nevelését. A német nyelv elsajátítása az életkori sajátosságaikban rejlő utánzási képességekre, kisgyermekkori artikulációs bázisra, testbeszéd fokozott megértésére, az anyanyelv elsajátítására épülő artikulációs stratégiára, a nyelvi szabályok rendszerérének könnyebb elsajátítására épül. A gyerekek java része itt találkozik először a német nyelvvel és a nemzetiségi hagyományokkal. Az óvoda mindkét nyelv fejlesztését szolgálja. Szülői igényfelmérés eszközei: Az óvodában jelenleg más formában működik igényt felmérő minőség biztosítási team. A hagyományos kapcsolat fenntartási formákon keresztül értesülnek az óvoda munkájával kapcsolatos elégedettségről és igényekről. A kapcsolat tartási formájuk bizalomra épül. A szülői elégedettség eredményeit a nevelési tervekben rögzítik és a hatékonyabb munka elérése érdekében fejlesztik. Kapcsolatban van: Újbuda Önkormányzatával, Újbuda Német Nemzetiségű Önkormányzatával Nevelési tanácsadóval, Egészségügyi szolgálat, Logopédiai Központ, Családsegítő központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Kelen völgyi közösségi ház Napsugár óvoda OM azonosító: Az óvoda Őrmező zöldövezetében lakótelep központi helyén található egy intézményi komplexum bölcsőde, óvoda, iskola részeként. Az óvoda udvara nagy területen helyezkedik el, amelyen szánkózó domb, korszerű fajátékok és más jellegű udvari játékok találhatóak. Az itt elhelyezett többféle funkciót betöltő udvari tornaeszköz biztosítja a gyerekek számára a sokoldalú mozgásfejlesztést és nevelési és oktatási célok megvalósítását. Az óvodának több napvédővel ellátott fedhető terasza is van, amelyet többféle tevékenységre lehet használni. Az óvoda épületén belül korszerűen berendezett és felszerelt tornaszobák találhatóak. A 21

22 csoportszobák családias jelleget sugallnak a gyerekek számára biztosított a sokszínű játék lehetősége. Az óvodában több éve együttdolgozó gyermekszerető közösség dolgozik. Szakmai programjuk jellegzetessége olyan különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése, amely a szakértői bizottság véleménye alapján életkori sajátosságaikhoz képest alulteljesítenek. Szocializálódási gondjaik, társas kapcsolat kialakításában problémáik, magatartásszabályozási hiányosságaik, tanulási képességek kialakításában akadályozottak, személyiségfejlődésük fejlődése tartósan akadályozott vagy eltérő fejlődés menetű sajátos tendenciát mutat. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek együttnevelése védelmében a Gyermekvédelmi Törvényt a Gyámügyi igazgatási Törvényt figyelembe véve biztosítják a gyerekek számára a közös óvodai ellátást. Az óvoda felvállalta az ételallergiás gyermekek integrált nevelését is ben módosított alapító okiratuk alapján fogadják a sajátos nevelési igényű gyermekeket is. A szakértői bizottság véleménye alapján integrált óvodai nevelésben részesül. Nevelési cél: Nevelőmunkájukban segítsék a gyermeki személyiség kibontakoztatását, egyéni képességeik és készségeik sokoldalú fejlesztését. Pedagógiai tevékenységrendszerükben megőrzik szakmai autonómiájukat, személyi és tárgyi felszereltségükkel biztosítsák az ide járó gyermekek testi lelki fejlődésének sokoldalú színterét. Fontosnak tartják a partneri viszony bizalomra is épülő kialakítását az óvoda és család között, amelyben a család szerepe a gyermek nevelésében a szülők joga és kötelessége. Az intézmény, mint kiegészítő és hátrányokat csökkentő partner jelenik meg. Biztosítják a migráns gyermekek óvodai nevelését, amelyben biztosítják számukra az identitásuk megőrzését a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. Fontosnak tartják környező világ, felfedezését, környezettudatos nevelést és az ezzel kapcsolatos tapasztalatok és közvetlen élmények szereztetését. A játékban örömforrást fejlesztési lehetőségek tanulási színterének lehetőségét jelenti. 22

SZIKORA HAJNALKA INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT

SZIKORA HAJNALKA INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT 0 KELENVÖLGY ŐRMEZEI ÓVODA KINDERGARTEN IN KELENVÖLGY - ŐRMEZŐ összevont óvodák Központi cím: Budapest, 1112.Neszmélyi út 22-24. Óvodavezetői (magasabb vezető) beosztásra Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, 2015. május 26. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros

Részletesebben

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére PÁLYÁZAT A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére Kapja: Pályázó: Budapest Főváros XI.ker. Jánosné Szedlacsek Éva Újbuda Önkormányzatának 2030. Érd Ács u. 18. Képviselő testülete

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja

Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja A Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: Klesitz Gabriella Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK Bevezető A Pedagógiai Program jogszabályi háttere 1. ÓVODÁNK 6. oldal

Részletesebben

Óvodavezetői. Pályázat

Óvodavezetői. Pályázat Óvodavezetői Pályázat Készítette: Heiner Andrea Szakvizsgázott óvodapedagógus és óvodavezető helyettes Budapest, 2012. március 28 VEZETÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. Az intézmény küldetése 5 1.1 Helyzetelemzés

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata és a "Közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

M á k v i r á g Ó v o d a

M á k v i r á g Ó v o d a Ó V O D A V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T M á k v i r á g Ó v o d a Budapest, 1173 Újlak u. 108. Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 2011. A pályázó adatai: Horváth Mária Budapest Kővágó u.

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Óvodánk adatai 1 Bevezetés 2 1. Gyermekkép, óvodakép 3 1.1. Óvodakép 3 1.2. Gyermekkép 3 1.3. Küldetésnyilatkozat 4

TARTALOMJEGYZÉK. Óvodánk adatai 1 Bevezetés 2 1. Gyermekkép, óvodakép 3 1.1. Óvodakép 3 1.2. Gyermekkép 3 1.3. Küldetésnyilatkozat 4 TARTALOMJEGYZÉK Óvodánk adatai 1 Bevezetés 2 1. Gyermekkép, óvodakép 3 1.1. Óvodakép 3 1.2. Gyermekkép 3 1.3. Küldetésnyilatkozat 4 2. Óvodánk jellemzői 5 2.1. Óvodánk személyi feltételei 5 2.2. Tárgyi

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

Gyermekvilág Óvodai pedagógiai program

Gyermekvilág Óvodai pedagógiai program Gyermekvilág Óvodai pedagógiai program Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1.1 Az óvoda bemutatása... 5 Dombóvár... 5 Dalmand... 6 Csikóstöttös... 7 Adatlap... 8 1.2 Tárgyi feltételek... 9 1.3 Alapelveink...

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 032334 Intézményvezető:.. Katinszki Ferencné Legitimációs eljárás /2012. (.) határozatszámon

Részletesebben

Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll s a kivételnek, mely holnapra talán szabály; /Illyés Gyula/

Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll s a kivételnek, mely holnapra talán szabály; /Illyés Gyula/ 1 PARK ÓVODA - L A KKOZÓ TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll s a kivételnek, mely holnapra talán szabály; /Illyés Gyula/ 2 Tartalomjegyzék AZ ÓVODA JOGI

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével

Részletesebben

1. Az óvodaegységek adatai 4. 2. Gyermekkép, óvodakép 5

1. Az óvodaegységek adatai 4. 2. Gyermekkép, óvodakép 5 TARTALOM Bevezető 1. Az óvodaegységek adatai 4 2. Gyermekkép, óvodakép 5 2.1. Helyzetkép az óvodákról 5 2.2. Alapelveink 14 2.3. Gyermekképünk 14 2.4. Pedagógusképünk 14 3. Az óvodánk célja, feladata 15

Részletesebben

GYEREK VIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1082 BUDAPEST BAROSS UTCA 111./B

GYEREK VIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1082 BUDAPEST BAROSS UTCA 111./B GYEREK VIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1082 BUDAPEST BAROSS UTCA 111./B TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK LÉNYEGES JELLEMZŐI 1.1. Óvodánk adatai 2.A HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMOT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A gyermeket tisztelettel kell fogadni, szeretetben kell felnevelni, és szabadságban kell elengedni / Vekerdy Tamás/ KISÚJSZÁLLÁS Városi Óvodai Intézmény SZIVÁRVÁNY Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4.

Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Csak azok előtt tárul fel az élet szépsége, akik ismerik a másokért élő életet. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETŐ...

Részletesebben

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát.

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 2. Bevezetés Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 15 éves vezetői tevékenység eredményeként - nevelőtestületemmel

Részletesebben

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó OM azonosító: 038424 1141 Budapest, Álmos vezér útja 46. Tel: 363-1079, 460-0163 e-mail: zugloibenedek@gmail.com

Részletesebben

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Készítette: Marton Csilla Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Pinczés Katalin Klára óvodavezető 4024.Debrecen, Iparkamara u.2. II./2. Tartalomjegyzék 1. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben