SZENT ERZSÉBET LEVELE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ERZSÉBET LEVELE"

Átírás

1 SZENT ERZSÉBET LEVELE XVI. évfolyam 3. szám december A tartalomból: Sziklára épült templom A tevékeny szeretet háromlábú suszterszéke.. 4 Boulad atya pontjai Hírek Egymillió csillag Önkormányzati kitüntetés A Szent Erzsébet Karitász Szenvedélybeteg-segítõ Lelki Központjáról és a Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálat jövõ évi programjairól Börtönkarácsony Dsida Jenõ emlékére Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának karitatív-szociális folyóirata Ingyenes folyóirat

2 Sziklára épült templom LELKINAPOK A DÉL-PESTI ÉS A BAJÓTI KARITÁSZRÉGIÓKBAN A bajóti régióban szervezett lelkinap mindig várva-várt ünnep. Ezúttal Nyergesújfalu volt a házigazda szeptember 20-án. Molnár Alajos kanonok úr és Fülöp Katalin karitász vezetõ fogadta a zuhogó esõben érkezõ munkatársakat. Szeretetteljes fogadtatásuk pillanatok alatt feledtette velünk a zord idõt. Lelki programunk a csodálatosan felújított templomban kezdõdött. Alajos atya bemutatta a valóságosan is sziklára épült templomát, mely szikla a Duna közepéig nyúlik be, tartja a templom alapzatát. Kivéve a tornyot, melynek lazább szerkezetû talapzata kiváltotta a torony elmozdulását, ezért vált szükségessé egy speciális beton keret, mely biztonságossá tette a torony szerkezetét. Itt megállt egy pillanatra és feltette a kérdést: vajon a Ti lelki templomotok mire épült? Alkalmas arra, hogy felülvizsgáljátok önmagatok lelki templomait, hogy felismerjétek benne a repedéseket, a hitélet megújításának eszközeit. Gazdagodjatok e lelki építkezésben, nyissatok ablakot Krisztus szavainak befogadására. Alajos atya megszívlelendõ gondolatait folytatta Kiss-Maly László dorogi plébános atya. Fiatalos frissességgel, donboszkói szellemiséggel, vonta magára a hallgatóság figyelmét. Arra biztatott, reformáljuk meg lelki életünket, építsük újjá. Vegyük észre önmagunkon, a környezetünkben, az egyházi közösségekben az eldeformálás jelenségeit. Keressük a kor újszerû megoldásait, eszközeit. Legyünk szent példaképek, kövessük a szellemiségüket. Máriáról szóló énekes imája mely szívbõl fakadt, bizonyára hallható volt Szlovákiában a Duna túlsó oldalán is egy kis faluban, ahonnét származik. Az elõadása után megtekintettük a festõi környezetben épült plébániát és a szomszédságában épült Szalézi Gimnáziumot. A gimnázium termeiben került sor a kiscsoportos foglalkozásokra, melyeknek feladata volt, három kérdés feldolgozása. 1. A Szentírásból hogyan gazdagodtam, jutottam elõbbre? 2. Miben torzult a csoportom, miben kell megreformálni? 3. Melyik virág fejezi ki az én életemet? Miközben készülõdtünk a csoport-foglalkozásokra, lehetõség nyílt egy kedves vert csipkébõl készült vallási témát feldolgozó kiállításra, valamint megcsodálhattuk a régiónk gazdag életét bemutató tablókat. Az ebédnél a nyergesi karitász csoport legifjabb tagjai szolgáltak fel. Ezúton is köszönjük a segítõ szolgálatukat. Az egyházközségek szí- 2 SZENT ERZSÉBET LEVELE

3 nes lelki programjaikkal nagyon sok hívõ ember figyelmét fordította a Szentírás megismerésére, de a legnagyobb eredmény a még nem hívõ emberek megszólítása volt a Biblia éve gazdag hozadékkal mozdította elõ a munkatársak lelki igényességét. Egyhangú vélemény, hogy érzõdik az elmozdulás, a fokozott érdeklõdés az evangélium iránt. A nagyszerûen megválasztott kérdések további kutató és felderítõ munkára késztetnek a saját egyházközösségünk megreformálására. Délutáni órákban Dr. Udvardy György püspök úr mutatta be a szentmisét. Elsõként Écsy Gábor atya üzenetét tolmácsolta, kinek külföldi küldetése nem tette lehetõvé személyes részvételét. Az Úr Jézus kegyelme gazdagítson benneteket szólt az üzenet. Püspök úr, mint Magvetõ szórta lelkünkbe Krisztus szavait: szántsátok fel lelketeket, segítsétek termékennyé tenni a parlag lelkeket. Váltsátok életre az evangéliumot napról-napra, törekedjetek az élõ isteni kapcsolatra. Az egyháznak nagyon nagy szüksége van a cselekvõ keresztényekre. Legyen fegyveretek a Biblia, mely képessé és erõssé tesz a külsõ lélekromboló áradat kivédéséhez. Maradjatok az egyházhoz hûségesek, mert úgy tûnik, hogy a jelen társadalomban kezd felértékelõdni a szeretet szolgálat. A szentmise egy kedves eseménnyel zárult. Átadásra került a bajóti régió Erzsébetdíja, melyet ezúttal Sárközi Lajosné Mariska, a szomori karitászvezetõ kapta. A díjat személyesen a püspök úr adta át. Mariska néni munkásságának megbecsülését fémjelezte még a szomori polgármester személyes köszöntése. Hálát adva az ünnepért és az egész napért záró imádságként felcsendült az Ave Maria, melyet Solymosné Horváth Andrea énekelt és hegedûn kísért. A régió munkatársaival ezúton mondunk köszönetet régió vezetõnknek Ferenczy Évának Alajos atyának Fülöp Katának és a nyergesi karitász csoportnak a lelki gazdagodásunkért. Köszönjük. amit a legkisebb testvéreiddel tettél, azt értem tetted! szeptember Szóda Józsefné Szent Márton Karitász Csoport vezetõje LELKINAPOK A DÉL-PESTI ÉS A BAJÓTI KARITÁSZRÉGIÓKBAN december 3

4 LELKINAPOK A DÉL-PESTI ÉS A BAJÓTI KARITÁSZRÉGIÓKBAN A tevékeny szeretet háromlábú suszterszéke Gondolatok a Dél-Pesti Karitász Régió lelki napjáról Október 11-én tartotta a Dél-Pesti Karitász Régió az évenkénti szokásos lelki napját a kispesti Nagyboldogasszony Karitász szervezésében. A régióból összegyûlt 44 karitász munkatársnak Hofher József jezsuita szerzetes tartott elmélkedésre, elgondolkodásra alkalmas elõadásokat. Mivel a jelenlévõk mindegyike az önkéntes segítõ munkája révén nap, mint nap találkozik a rászorultság legkülönfélébb formáival, minden bizonnyal megerõsítést kapott az itt elhangzottakból és megláthatta azt is, hogy ennek vannak szépségei is, nehézségei is. De a jutalom se marad el. Egy jól adott segítség megköszönése, egy elégedett mosoly is sokat jelent. Reményeink és hitünk szerint az igazi jutalom majd a mennyország melegségében ér majd bennünket. A szerzetes atya gondolatainak egyikében a karitászt egy háromlábú suszterszékhez hasonlította, ami mint tudjuk, biztosan áll a lábán. Ha kevesebb a láb, akkor eldõl, ha több, akkor billeghet. Az elsõ az azonnali, talán sok esetben a mérlegelés nélküli segítséget jelenti. Nem tûr halasztást, mert a szükség nagy és azonnal cselekedni kell. A segítségre szoruló ezt akár erõszakosan, követelõzõen kérheti, hivatkozva a lelkiismeretünkre és nem egyszer a hitünkre, az Istennel való kapcsolatunk igaz voltát is megkérdõjelezve fõleg, ha az a segíteni akarás elmarad, vagy nem olyan, mint amit a rászoruló igényel. A második láb a szociális intézmények megléte. Ezek azok, ahová a szükséget szenvedõ elmehet, ott leülhet, alhat, tisztálkodhat, vagy felöltözhet, megfelelõ ruhát kaphat, ehet, ihat, meghallgatják, munkához juttatják, betegségét kezelik, és még számtalan egyéb módon segíthetik. Idetartozik még az az intézményrendszer is, ami felkutatja, megkeresi a rejtõzködõ, sok esetben a sorsát szégyenlõ rászorulót és felajánlja az igénye szerinti ellátást. Van ahol ez állami feladat és fizetésért alkalmazottak végzik. Van ahol önkéntesek a szabadidejüket adva, javadalmazás nélkül látják el ezt a munkát. A harmadik láb a szociálpolitika elkötelezett szolidaritással. Meg kell látnunk az ínségben szenvedõt, nem fordíthatjuk el a fejünket, nem alázhatjuk meg, nem mehetünk el mellette közömbösen még akkor sem, ha erõs tisztálkodási hiányosságok érzékelhetõek, vagy durván, erõszakosan viselkedik, részeg, mentálisan vagy testileg beteg. Ha nem tudunk közvetlenül segíteni, akkor is van felelõsségünk, és még tenni is tudunk. Gondoljunk csak arra, hogy ha becsülettel befizetjük az adónkat, járulékainkat, akkor abból karitatív feladatokra is juttatnak. Ha odafigyelünk, akkor az erre szánt részt oda is 4 SZENT ERZSÉBET LEVELE

5 fogják tenni. Ha betérünk egy templomba és ott pénzt dobunk a Szent Antal perselybe, akkor azzal is a rászorulókat támogatjuk. A legnagyobb és legcélravezetõbb lehetõség az, ha imádkozunk értük és magunkért, hogy adja meg a Jóisten a megfelelõ alkalmat és módot a segítésre. Egy mese szereplõjét felidézve képet kaphattunk arról is, hogy milyen emberi megnyilvánulásokkal találkozhatunk egy segítségadásnál. A Momó történetében szereplõ Bibi bébi a szuperbaba beprogramozott gépi mûködése sok esetben megtapasztalható a mindennapjainkban is. Ez a valamit valamiért már-már piaci elv, ahol mindennek megszabott, vagy kialkudott/kizsarolt ára van. Ha a Bibi bébi a szuperbaba kérésére a szájába dugjuk a speciális süteményt, akkor valamilyen produkcióra lesz képes. A rászoruló kéri/elvárja a segítséget, mi várjuk a produkciót. Legalább ne a kocsmába igya el, hanem tartalmas vitamindús élelemre költse a kapott pénz. Vagy ne válogasson, ha szereti, ha nem, zöldségsalátás szendviccsel akarok rajta segíteni, mert az az egészséges, laktató és nagy a rosttartalma, ami tudvalevõ, hogy szükséges a méregtelenítéshez. Vagy hálája jeléül költözzön már el egy utcasarokkal arrébbra a kapott meleg takaró fejében. Lehetséges, hogy a rászoruló is hasonló gondolatokat forgat a fejében irántunk és akképpen is viselkedik. Ez a viselkedés az emberi kapcsolatainkban mindennapos, bár talán gyanítjuk, hogy sérül az emberi méltóság, de ezer indokunk és ötletünk van arra, hogyan kell másképpen csinálni. Az pedig nem a mi feladatunk gondoljuk helytelenül hanem kezdje a másik, tegyen érte õ, mert õ rontotta el, õ a hibás. Így válunk lassan Bibi bébi a szuper babává. Hofher atya elõadásai után következett egy állófogadás, virslivel, süteménnyel, üdítõvel, élénkítõ kávéval. Ez alatt rég nem látott ismerõsök beszélgethettek családról, plébániai életrõl, karitászról és miegymásról. Ez a nap a Kispesti Nagyboldogasszony templom szentségimádási napja is volt. Ebéd után átmentünk a templomba, hogy térdre ereszkedve töltsünk el egy órát az Oltáriszentség elõtt, imádva Õt és elmélkedve István, Edit, Mária és a többiek esetén, azon, hogy az élet nehéz, furcsa, megdöbbentõ helyzetei hogyan hozták el számukra azt, hogy eljussanak az örök élet forrásához a szentségben jelen levõ Jézushoz. A szentségi áldás vétele után lélekben megerõsödve folytathatjuk azt az önkéntes karitász munkát, amire elhivatottságot érzünk, vagy csak egyszerûen szeretjük csinálni a Jóisten segítségével és reményünk szerint embertársaink testi-lelki hasznára és szolgálatára. Csorba Ottó LELKINAPOK A DÉL-PESTI ÉS A BAJÓTI KARITÁSZRÉGIÓKBAN december 5

6 H Henri Boulad atya szeptember 28-án, Budapesten, karitász munkatársak részére tartott elõadásának margójára Henri Boulad atya elõadását: azzal köszönhetjük meg igazán, ha igyekszünk alkalmazni magunkra, jellegzetes magyarországi helyzeteinkre. Köszönjük, hogy elénk tárta a nemzetközi Caritas Catholica munkájának négy szakágát. Ezek mai magyar állapotát igyekszem itt most átgondolni. A krisztusi szeretetszolgálat, sõt mindenféle emberi szolidaritás alapvetõ kötelessége a mentés különféle vészhelyzetekben, katasztrófák esetén: földrengés után, háború, tûzvész és árvíz idején. Magyar államunk a határainkon belüli katasztrófákkal szemben egyelõre mûködni látszik, külföldi katasztrófák esetén a Katolikus Karitász szervezete kapcsolódhat be a mentésbe. Ha becsületesen adózunk illetve adakozunk, és emellett imádkozunk is az áldozatokért, akkor megtettük a magunkét ebben az ügyben. Fogalmilag megkülönböztetjük ettõl a humanitárius segítségnyújtást, amire rászorul mindenki, aki szokásos, elfogadott életmódjában veszélyeztetve van, illetve azt már el is vesztette. Nemcsak a háborúk és természeti katasztrófák áldozatai ilyenek, nemcsak a munkanélküliek tízezrei, hanem bûncselekmények, sõt saját lumpen életvitelük áldozatai is. Itt és most, elöregedõ településeinken ezeknél is gyakoribb, hogy sokan magukra maradnak, a személyes önellátásra is egyre kevésbé képesek; emberi méltóságuk pedig személyes, családi és baráti kapcsolataik elfogytával súlyosan megsérül. Mi történik magatehetetlen öregeink emberi méltóságával az intézményes egészségügyi illetve szociális ellátásban? Tekintsünk vissza a felebaráti segítség régi, jó példáira, és igyekezzünk számba venni, hogy ma kinek mire lenne szüksége! Hány kibombázott család talált fedélre rokoni és baráti körben, szüleink és nagyszüleink idejében, amikor elhallgattak a fegyverek! Hányan fogadtak be kitelepített családtagot vagy jóbarátot tíz évvel késõbb, amikor feloldották a kényszerlakhelyeket! Ma pedig, van-e hasonló esélye annak, akit a lakásmaffia taszít ki az utcára? Annak idején Pesten, a régi házak körfolyosóin naponta találkoztak egymással az öregek, és a szemük elõtt játszottak kora tavasztól késõ õszig a gyerekek. Hányan élnek ma úgy, hogy csak az ebédhordó csönget hozzájuk hétfõtõl péntekig, és hetenként egyszer talán még egy gondozó! Tegnap volt a születésnapom, és még csak telefonon sem szólt hozzám senki! ilyen jajszót is hallottam már. Meddig képzeljük még, hogy nekünk sincs néhány percünk az õ számukra? Nézzünk körül egy ápo- 6 SZENT ERZSÉBET LEVELE

7 lási osztályon vagy egy szociális otthonban! Valóban ott a helye mindnyájuknak? Sehol egy elfogadva-befogadó családtag, aki fölvállalná a gondjukat? Legalább némi türelmes meghallgatást és a viszontlátás reményét de jó lenne elvinni nekik! Elvinni nekik, hogy tudjanak megbocsátani övéiknek és saját maguknak, hogy tudjanak kibékülni a világgal és a Teremtõvel! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket! Milyen hamar fölvetjük mi, keresztények, a mások felelõsségének a kérdéseit: Na és õk miért nem segítettek? De hát nem õ maga tehet róla? Mi talán nem olyan bûnökbõl nyertünk megváltást, amelyeket mi magunk követtünk el, saját szabad elhatározásunkból?! Nem, nem elég a rászorultság nyilvánvaló, materiális és tömeges eseteivel foglalkozni: a katasztrófák, a háborúk, a munkanélküliség áldozataival és a hajléktalanok tömegével: égetõ szüksége van a segítségre annak is, aki természetes (családi, jószomszédi, egyházközségi) szeretetkapcsolatait elvesztette! A következõ kérdés már arról szól, hogyan foglalkozzunk a rászorulókkal. Nem elég halat adni nekik, meg kell tanítani õket halászni! így szól a szakma közhelye. Eredetileg az éhségövezetek ügyében fogalmazták meg ezt az elvet: Nem elég (sõt, hosszú távon káros!) segélyként élelmiszereket szállítani az éhezõknek: meg kell szervezni, hogy élelmüket maguk termeljék meg! Fejlesztésnek nevezzük az ilyenfajta, középtávon elvárható segítséget! Milyen sajátos ügyekben kellene nekünk ezt az elvet alkalmaznunk? Elõször talán arra gondolunk, hogy a segélyekbõl élõ falusi százezrek számára kellene az önellátó gazdálkodás kultúráját és anyagi feltételeit megteremteni! Bizony, a kultúráját is, mert anélkül csak eltékozolni, legjobb esetben is csak felélni lehet a támogatásul érkezõ javakat! Fejlesztés, mégpedig személyiségfejlesztés lenne már az is, ha szokássá válna a segélyek észszerû felhasználása, ha valóban az alapvetõ szükségletekre fordítanák azokat! Itt, Budapest belvárosában leginkább hajléktalanok életvitelében ismerhetjük föl ezt a problémát: az önálló életvezetés szándékának hiányát. A humanitárius segélyekbõl élés áldatlan állapotával szemben a fejlesztést munkahelyek teremtése illetve önellátó gazdasági egységek kialakítása valósítaná meg. Egyszerûbbnek látszik ennél az elmagányosodott öregek egymásközti kapcsolatrendszerének ösztönzése, felélesztése. Nézhetjük-e tétlenül, hogy némelyik házban hat-nyolc egyedülálló nyugdíjas nézi naponta a televíziót nekikeseredett magányban, de egymással legföljebb az orvosi rendelõben találkozva természetesen csak azok, akik képesek még eljárni oda? Gondolkoztunk-e már azon, hogyan vétethetnénk észre velük, hogy képesek õk december 7

8 még kapni sõt adni is: néhány perc odafigyelést, esetleg egy kis vacsorára valót hozni a boltból, legfõképpen pedig a találkozás örömét?! Próbálunk-e közelíteni azokhoz, akik nem képesek kérni semmit, sok mindent még elfogadni sem?! A válságba jutott életutak megoldását tehát fejlesztés hozhatná meg. Föl kell tennünk ezután a kérdést, hogyan lehetne ezeket a személyes válsághelyzeteket megelõzni? Mivel tömeges jelenségekrõl van szó, a személyes válságoknak rendszeres, rendszerbeli oka van. Rendszerszintû keresztényi cselekvésre lenne tehát szükség! Földünk javait célba kell juttatnunk, Teremtõnk akarata szerint minden embertestvérünkhöz, kinek-kinek valós szükséglete szerint, leküzdve a javak elosztásának mai rendetlenségét, megjavítva az elosztás mai rendszerét, szükség esetén pedig szembeszállva vele. Keresztényi hivatásunkhoz tartozik az is, hogy ebben az irányban gyakoroljunk nyomást a döntéshozókra és az egész közvéleményre. Amit kívánunk tõlük, az nem könyörület, hanem igazság: az élethez, az emberi méltósághoz való elidegeníthetetlen jog igazsága! Perémy Gábor Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia H Í R E K ÉTELOSZTÁS A NYUGATI TÉREN Október 20-tól kezdõdött idén a Szent Erzsébet Karitász utcai szociális szolgálatának hajléktalanokról gondoskodó õszi, téli programja. Az elsõsorban a Nyugati pályaudvar területén és környékén tevékenykedõ Vasúti Szociális Szolgálatot 2005 januárja óta a Szent Erzsébet Karitász mûködteti és 2004 között a Caritas Hungarica keretein belül segítette a rászorulókat. Szociális feladatvállalásaink fõbb célcsoportjai elsõsorban a pályaudvar területén megforduló rászorulók, pl.: idõsek, mozgássérültek, bûncselekmény áldozatává váltak, hajléktalan emberek, munkanélküliek és más, szociálisan rászorulók, így az alkohol-kábítószerfüggõk, a prostitúció érintettjei, kallódó fiatalok, csellengõ gyermekek. A segítségnyújtás formái közül kiemelendõk a krízistámogatások (étkeztetés, takaró, meleg ruha, tisztasági csomag ), információnyújtás, egészségügyi gondozás, foglalkoztatás, a szabadidõ hasznos eltöltésére irányuló programok, lelkigondozás, valamint együttmûködés más intézményekkel. A most megkezdõdött étkeztetési programban, az elmúlt idõszakban naponta otthontalan ember kapott meleg ételt, teát, szendvicset, és átlagban, hetente 60 fõ meleg ruhát, takarót. 8 SZENT ERZSÉBET LEVELE

9 H Í R E K RÉGIÓVEZETŐK TALÁLKOZÓJA A Szent Erzsébet Karitász régióvezetői október 17-én régiógyűlést tartottak. Vidéki és budapesti önkéntes munka koordinálásának további, illetve jobb hatékonysága érdekében a megbeszélésen értékelték, véleményezték az eddigi segélyprogramokat, szó esett az uniós segélyek elosztásáról, annak nehézségeiről, a karácsonyi előkészületekről, továbbképzési lehetőségről. Écsy Gábor atya, mint egyben az országos karitász szervezet igazgatója bemutatta a 24 óra kompromisszumok nélkül (laikus és nem laikus fiatalok önkéntes munkára hívása) és az Egymillió csillag a szegényekért programokat. Karitászmunkatársak lelkinapja november 22-én a Magyar Szentek templomában közel 200 önkéntes munkatárs vett részt a Szent Erzsébet Karitász Központ által szervezett és hagyománnyá tett lelkinapon. Erre az alkalomra a Karitász Központ 7300 darab kenyeret süttetett, melyet a névadó szent jócselekedeteire emlékezvén karitász munkatársaink a rászorulók között osztottak szét a Fõegyházmegye plébániáin. A Szent Erzsébet emléknapjához fûzõdõ egész napos rendezvény Hollai Antal esperes, plébános lelki vezetése, és a szentendrei Péter-Pál Ifjúsági Kórus szolgálata mellett zajlott. Gy GYERMEKEK A GYERMEKEKÉRT A Szent Erzsébet Karitász Központ idén decemberben is segélyakciót hirdet a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése érdekében. A Gyermekek a gyermekekért elnevezésű szolidaritási akció már 12. éve vált hagyománnyá. E program keretében szervezetünk szegény családokban nevelkedő, 6-14 éves, iskoláskorú gyermekeket ajándékoz meg 300 névre szóló ajándékcsomaggal. Akciónk elsődleges célja a gyermekek szegény sorsú kortársaik iránti szolidaritás-, valamint felelősségérzetének tudatosítása, erősítése. A megajándékozott gyermekek kiválasztása önkénteseink segítségével történik, fontosnak tartva a személyességet. A gyerekek számára készült meglepetéseket 2004-ig Dr. Paskai László bíboros, majd 2004-től Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek és Dr. Mádl Ferencné Dalma asszony a Karitász jószolgálati nagykövete kis műsor keretében közösen adják át december 9

10 H Í R E K SZENT ERZSÉBET RÓZSÁJA DÍJ A budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban november 16-án, jótékonysági est keretében adta át Dr. Erdõ Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a rózsát ábrázoló bronz emlékérmet Mezey Klára nyugalmazott orvosnõnek. Az 1999-ben a konferencia által alapított díjat évente adományozzák önkénteseknek, az irgalmasság, a szolgáló szeretet erényeinek elismerésére, és a díjazott személyes példájának felmutatására. Egymillió csillag Az akció 1998-ban Franciaországból indult, hogy meghódítsa az európai kontinenst karácsonyán elsõként Spanyolország, Németország és Svájc csatlakozott a kiemelkedõ programhoz. A Caritas Europa 2005-tõl, a Caritas Internationalis pedig 2006-tól vesz részt önállóan ebben a szolidaritás-akcióban. Az akció célja minden országban közös: az összetartozás szellemének, az emberi szolidaritás érzésének erõsítése. Figyelemfelhívás a társadalom peremére szorultak felé. Magyarországon a szolidaritás egymillió csillaga, december 7-én ragyogott fel elõször, és 1 héten keresztül nap, mint nap arra figyelmeztetett, hogy vannak nálunk sokkal szegényebb emberek, akiknek napi megélhetési gondjaik vannak; figyeljünk rájuk, segítsünk rajtuk... A régiek úgy tartották: valahányszor lehull egy csillag, meghal valaki a Földön. És valahányszor fellobban egy csillag fénye, szeretet gyúl egy emberi szívben... Ezt a fényt hivatott jelképezni ez a kis gyertya. És minden egyes gyertya a Karitász kiáltása az elesettekért, az idõsekért, a betegekért, a rászorultakért. Minden egyes meggyújtott gyertya egy vallomás a másikért. Felebarátunkért. Szimbólum szükséget szenvedõ embertársainkért. Az országos akcióban a katolikus egyház 8 egyházmegyei karitász szervezete vett részt. Így a szolidaritás fényei gyúltak az egri, szegedi, pécsi, kaposvári, az Esztergom-budapesti, székesfehérvári, veszprémi, és a szombathelyi egyházmegyék területén különbözõ falvakban és városokban december 7. és 14. között. A gyertyáért felajánlott adományokból a Karitász élelmiszer adománnyal segíti szegényeket. 10 SZENT ERZSÉBET LEVELE

11 Belsõ-pesti karitász régióvezetõnk munkásságát Szociális Munkáért-díjjal jutalmazta Budapest V. kerületének polgármesteri hivatala. Dr. Berze Lászlóné, Hajni, a Belváros-Lipótváros Önkormányzata által alapított díjat november elején vehette át. Együttmûködve az önkormányzat szociális osztályával évek óta kiemelten támogatja a kerületben az idõs, beteg embereket, koordinálja a belsõ-pesti karitászmunkát, a bazilikai önkéntes csoportot és a helyi karitászraktárat vezeti. A díj a kerületi lakosok szociális problémáinak megoldásában kiemelkedõ munkát végzõk tevékenységének elismeréseként adható, melynek ünnepélyes átadására a Szociális Munka Napján kerül sor. Az évenkénti díjazottakról, javaslatok alapján, az egészségügyi, szociális és lakás bizottság dönt. Önkormányzati kitüntetés Budapest V. kerületében végzett szociális tevékenységért Dr. Berze Lászlóné írása A Szent István Bazilika karitászvezetõje vagyok 18 éve. Rám is gondoltak, hiszen az elsõ napoktól kezdve együtt dolgoztunk az önkormányzat szociális osztályának munkatársaival december 11

12 Nem szeretném részletezni az eddig végzett munkát. Úgy érzem, hogy csak a szokásos karitásztevékenységet végeztük, melybe beletartozik az idõsek látogatása, ajándékosztások, klubnapok, kirándulások, betegek miséje, véradások szervezése, és a ruhaosztások raktárunkban Ez természetesen csapatmunka és úgy szép, ha együtt örülünk minden sikernek is Valami másról szeretnék Veletek beszélni Hogyan kezdtem és mit jelent nekem a CARITAS. Férjem halála után egyedül maradtam, mivel nincs gyermekem. Naponta jártam misére és sokat imádkoztam azért, hogy segítsen az Úr Jézus valami olyat tennem, ami másoknak hasznára válik. Egyik nap egy idõs nénit vettem észre, aki nehezen járt, és feltûnt, milyen hideg van, még sincs sapka a fején. Megszólítottam, és beszélgetve hazakísértem. Megígértem, hogy másnap viszek neki sapkát, amit a legnagyobb csodálkozására be is tartottam. Utána arra gondoltam, lám ez egy karitász cselekedet volt, miért ne lehetne ezt folytatni és kibõvíteni. Így kezdõdött. Nagyon boldognak éreztem magam, és ha ma 18 év után visszagondolok, ez az elsõ lépés sokszor eszembe jut. Azóta egész életemet a Caritas töltötte be, mindent ennek rendeltem alá. Istentõl kapott talentumaimat mind igyekeztem felhasználni, és kamatoztatni. 83 éves vagyok és életemnek ez a legszebb szakasza. Tudom, hogy ameddig élek és egészségem engedi, mindig találni fogok valamit, ami karitász cselekedet Köszönöm az Úr Jézusnak, hogy velem volt és van, fogja a kezem és vezet utamon 12 SZENT ERZSÉBET LEVELE

13 A Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálat évi programjai Február 5-8. Március 7. Március 28. Április Május 8-10 Május 16. Május 30. Május 31. Június 1. Június Július Július Augusztus 7-9. Szeptember 6. Szeptember 12. Szeptember Október Október 24. November December 19. December 31. Lelkigyakorlat Leányfalun (mindenkinek) Lelkinap Óbudán (mindenkinek) Lelkinap Mélykúton (minden érdeklõdõnek) Lelkigyakorlat Leányfalun (mindenkinek, minden érdeklõdõnek) Házastársak Lelki Hétvégéje Óbudán Lelkinap Székesfehérváron (minden érdeklõdõnek) Zarándoknap Makkosmáriára (mindenkinek) Pünkösdi közösségi ünnep Óbudán (mindenkinek) Pünkösdhétfõ Máriaremetén (mindenkinek) Lelkigyakorlat Leányfalun (mindenkinek) Nyári Lelki Tábor (mindenkinek) Munkatársak zarándokhétvégéje (csak munkatársaknak) Lelki hétvége Mohácson Szenvedélybetegek zarándoklata Máriagyûdre Lelkinap Gyõrben (minden érdeklõdõnek) Lelkigyakorlat Leányfalun (mindenkinek) Házastársak Lelki Hétvégéje Óbudán Lelkinap Mélykúton (minden érdeklõdõnek) Lelkigyakorlat Leányfalun (mindenkinek) Lelkinap Óbudán (mindenkinek) Közösségi szilveszter ahol ketten vagy hárman összejönnek a nevemben, ott vagyok közöttük mondja Jézus A Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálatot 1985-ben Halász Endre római katolikus lelkész önkéntes munkatársaival indította, alkoholproblémával küszködõ embertársainak, valamint hozzátartozóinak megsegítésére. A lelkészi feladatokat 2000-tõl Jakus Ottó római katolikus lelkész látja el december 13

14 A Szolgálat tevékenysége elsõsorban közösségi összejövetelek, többnapos lelkigyakorlatok, lelki napok szervezésébõl, személyes lelki gondozásból áll. Az egyre növekvõ igényt érzékelve szükségessé vált a Szolgálat tevékenységének bõvítése, mely hatékonysága látványosan növekedett. Önsegítõ csoport indult szenvedélybetegek és hozzátartozók részére. Szervezünk sport programokat, közös ünnepeket, kirándulásokat. Közösségben a személyes tapasztalatok megosztásának lehetõsége felébreszti a vágyat tapasztalatunk szerint a gyógyulás útja felé. A Szolgálat munkája a közösség erejére és támogatására épül ben indult el Szenvedélybeteg-segítõ Lelki Központunk, a Szent Erzsébet Karitász Központ keretein belül, Óbudán a Kórház utca 37-ben. Lelki Központunkban minden vasárnap: 1700-tól szentségimádás 1730 órától szentmise, utána agapé ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE Közösségi alkalmakon, családlátogatások során is lehetõség nyílik a személyes beszélgetésekre, amely segítheti a gyógyulás utáni vágy felébredését, a változás lehetõségét nyújtva. A lelkigyakorlatok alapja az elfogadó, befogadó légkör, amely lehetõséget ad az õszinte beszélgetésekre. A találkozásokon az elmélkedések, elõadások után kisebb csoportokban beszélgetünk, megosztva egymással fájdalmainkat, nehézségeinket, örömeinket. A hitben való élet sok társunknak hozott változást az életében: elhagyták az alkoholt, visszataláltak családjukhoz, munkahelyükre, közösségükbe. SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T Mások gyógyulását látva felébred a remény: ha másnak ez sikerült, nekem miért ne sikerülhetne. Elérhetõségek: 1035 Budapest, Kórház utca 37. Tel./Fax: (06-1) H - Cs.: 9-17, P.: 9-16 óráig Az alkohol rabságából Jézus a szabadító 14 SZENT ERZSÉBET LEVELE

15 Börtönkarácsony Alsós gimnazista (11-12 éves) voltam, amikor a nagymamám megkérdezte, volna-e kedvem segíteni a börtönkarácsony megszervezésében. Természetesen szívesen segítek, de mi az a börtönkarácsony? Tudod, mesélte a nagymama azokat az embereket aki erõszakosak, vagy megcsalják meglopják, meggyilkolják embertársaikat, azokat hosszabb, rövidebb idõre börtönbe zárják. Az elítéltek többsége lelkileg nagyon sokat szenved, mert úgy érzi, hogy õ mindenki által, talán saját maga által is, a társadalom kivetett, megvetett embere. Nekik nagy szükségük lenne egy kis szeretetre, biztatásra. Ezt szeretnénk nekik a börtönkarácsonykor átadni. Kaptunk az erdészettõl egy szép nagy karácsonyfát. A cukorgyár adott becsomagolatlan szaloncukrot, a papírgyárból kaptunk szaloncukorpapírt. Most a cukor becsomagolásához kérek segítséget. Elvállalom mondtam. Legfeljebb annyit kérek, hogy csomagolás közben meséljen el nagymama egy-egy élményt az elmúlt évek börtönkarácsonyáról. A legfelejthetetlenebb élményem két évvel ezelõtt volt, amikor a szépen feldíszített karácsonyfa alatt álltunk, és hallgattuk a Mennybõl az angyalt, amikor egy év közötti fiatalember térdre esve, zokogva, hangosan köszönte meg a kis Jézusnak, hogy még ide, a börtönbe is eljött hozzá. Arra kérte, adjon neki annyi lelkierõt, hogy a börtönbõl kiszabadulva becsületes ember tudjon lenni. Mi, akik ott voltunk, megdöbbenve láttuk a karácsonyi csodát. A betlehemi jászolból kiáradó, idõt és távolságot nem ismerõ isteni szeretet a börtön falain is áthatol az emberek szívéig P. E. Pulayné Kovách Erzsébet: A szeretet gyöngyszemei Munkatársunk újabb könyvecskébe gyûjtötte életének, karitász-munkájának gyöngyszemeit, a szeretetrõl, jóságról szóló valódi történeteit. A könyv a Szent Gellért Kiadó gondozásában, A Szeretet gyöngyszemei címmel jelent meg, melynek teljes bevételét írónõje ismételten a Szent Erzsébet Karitász támogatására ajánlotta fel december 15

16 A 70 éve elhunyt Dsida Jenõ erdélyi magyar költõ emlékére Ünnepi plakát Kérek minden rangú és rendû embereket, hogyha vétkeztem ellenük: bocsássanak meg érte! Kérek testvéreket és barátokat, versenytársakat és ellenségeket, hogy fogják meg a kezemet. Felejtsék el, ha Bábel forgatagában kínok borától szédelegve jártam és nem emeltem kalapot. Szorongok, félek mostanában, különös-nagyok a csillagok mostanában, egyedül vagyok mostanában. Mindent próbáltam, aludtam, sírtam is; most utoljára plakátokat ragasztok a jószívek falára: December A horizont ma ködökbe veszõ, s a nagy világ egyetlen csöndes hómezõ. Pelyhet kavarva dudorász a szél és nagy titokról halkan meséket mesél....merõ szemekkel nézek lefele, mert énbennem talán most minden fekete, s reszketõ térdem csöndben földet ér és megcsókolom a havat csak azért, mert fehér. (1925) Kérek testvéreket és barátokat, kérek minden rendû és rangú embereket, hogy szeressenek engem! (1929) Áldott karácsonyt, boldog új esztendó t kívánunk minden kedves munkatársunknak, támogatónknak és olvasónknak! Kiadó: Szent Erzsébet Karitász Központ, 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. Telefon: , Fax: , Felelõs kiadó: Écsy Gábor Szerkesztõ: Kovács Gyöngyi Nyomdai elõkészítés, nyomtatás: Pharma Press Nyomda és Kiadó

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. május 20-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. május 20-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-250/2015. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. május 20-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE 2004. február A tartalomból: Karitász krónika 2003............... 2 A Szent István Bazilika Caritas beszámolója...................... 10 gyógyítsátok a betegeket!........ 11 Jó napot kívánok, a Karitásztól

Részletesebben

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége Célunk: Hátrányos helyzetűek - sérültek, lelki problémákkal küzködő fiatalok, árvák, idősek, nagycsaládosok -, iskolás korúak és fiatalok szociális, kulturális,

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

MIGRATION AID az elmúlt hónapok számokban

MIGRATION AID az elmúlt hónapok számokban MIGRATION AID az elmúlt hónapok számokban ÉS ELOSZLÁSA NEMZETISÉG SZERINT Ellátott személyek száma Budapesten júliusban és augusztusban 1 600/nap, azaz 111 600 fő Keleti pályaudvar: 800 fő/nap júliusban,

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

A Magyar Vöröskereszt katasztrófasegélyezési. Sáfár Brigitta Katasztrófavédelmi szakmai vezető Magyar Vöröskereszt

A Magyar Vöröskereszt katasztrófasegélyezési. Sáfár Brigitta Katasztrófavédelmi szakmai vezető Magyar Vöröskereszt A Magyar Vöröskereszt katasztrófasegélyezési tevékenysége Sáfár Brigitta Katasztrófavédelmi szakmai vezető Magyar Vöröskereszt Hazai jogi alapok A Magyar Vöröskeresztről szóló1993. évi XL. Törvény szerint:

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Számviteli beszámoló A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Kaszap István Alapítvány Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévben Alapítványunk nem részesült költségvetési

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI Vigyázz Kész - Rajt (Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI MI AZ ADOMÁNYSZERVEZÉS? Forrásteremtés Az adományszervezési (fundraising) stratégia a szervezet működéséhez, céljainak megvalósításához

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról 1 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar Delegáció beszámolója a 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról A Delegáció jelenlegi létszáma: 78 fő, (46 %) a teljes létszám 168. Az elmúlt évben elhunyt

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET működéséről A Segélyszervezettel kapcsolatos fontosabb adatok, információk Székhely 1055 Budapest, Alkotmány u. 12. Jogi forma egyesület Jelleg közhasznú Alakulás

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Csömöri Szent Rita Karitász Közösség 2. A szervezet

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben Vészhelyzetben Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. Mt 20 Nem sokkal

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Albert Schweitzer. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2014. Balatonföldvár, 2014. augusztus 28-29. 2014.09.02.

Albert Schweitzer. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2014. Balatonföldvár, 2014. augusztus 28-29. 2014.09.02. Balatonföldvár, 2014. augusztus 29. "Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is - valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted."

Részletesebben

Hajléktalanok. Az utca emberei

Hajléktalanok. Az utca emberei Hajléktalanok Az utca emberei Hajléktalanok Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok.

Részletesebben

A Magyar Vöröskereszt tevékenysége a lakosság humanitárius felkészítésében

A Magyar Vöröskereszt tevékenysége a lakosság humanitárius felkészítésében A Magyar Vöröskereszt tevékenysége a lakosság humanitárius felkészítésében Sáfár Brigitta Katasztrófavédelmi szakmai koordinátor Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet A VÖRÖSKERESZT. A VILÁG

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 2. szám - 2014. december Kik az Új Családok? Sokan kérdezik tőlünk mostanában, hogy kik az Új Családok, mi jellemző rájuk, mit tesznek, hogyan élnek? Összegyűjtöttünk néhány

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Gyorsjelentés a 2011. évi hajléktalan-adatfelvételről Válaszadó

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 Nr. 844/2009. AZ IFJÚSÁGI MUNKA MEGSZERVEZÉSE Mivel lelkipásztori munkánk egyik fontos területe a gyermekek és az ifjúság nevelése, nagyon fontosnak

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben