SZENT ERZSÉBET LEVELE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ERZSÉBET LEVELE"

Átírás

1 SZENT ERZSÉBET LEVELE XVI. évfolyam 3. szám december A tartalomból: Sziklára épült templom A tevékeny szeretet háromlábú suszterszéke.. 4 Boulad atya pontjai Hírek Egymillió csillag Önkormányzati kitüntetés A Szent Erzsébet Karitász Szenvedélybeteg-segítõ Lelki Központjáról és a Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálat jövõ évi programjairól Börtönkarácsony Dsida Jenõ emlékére Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának karitatív-szociális folyóirata Ingyenes folyóirat

2 Sziklára épült templom LELKINAPOK A DÉL-PESTI ÉS A BAJÓTI KARITÁSZRÉGIÓKBAN A bajóti régióban szervezett lelkinap mindig várva-várt ünnep. Ezúttal Nyergesújfalu volt a házigazda szeptember 20-án. Molnár Alajos kanonok úr és Fülöp Katalin karitász vezetõ fogadta a zuhogó esõben érkezõ munkatársakat. Szeretetteljes fogadtatásuk pillanatok alatt feledtette velünk a zord idõt. Lelki programunk a csodálatosan felújított templomban kezdõdött. Alajos atya bemutatta a valóságosan is sziklára épült templomát, mely szikla a Duna közepéig nyúlik be, tartja a templom alapzatát. Kivéve a tornyot, melynek lazább szerkezetû talapzata kiváltotta a torony elmozdulását, ezért vált szükségessé egy speciális beton keret, mely biztonságossá tette a torony szerkezetét. Itt megállt egy pillanatra és feltette a kérdést: vajon a Ti lelki templomotok mire épült? Alkalmas arra, hogy felülvizsgáljátok önmagatok lelki templomait, hogy felismerjétek benne a repedéseket, a hitélet megújításának eszközeit. Gazdagodjatok e lelki építkezésben, nyissatok ablakot Krisztus szavainak befogadására. Alajos atya megszívlelendõ gondolatait folytatta Kiss-Maly László dorogi plébános atya. Fiatalos frissességgel, donboszkói szellemiséggel, vonta magára a hallgatóság figyelmét. Arra biztatott, reformáljuk meg lelki életünket, építsük újjá. Vegyük észre önmagunkon, a környezetünkben, az egyházi közösségekben az eldeformálás jelenségeit. Keressük a kor újszerû megoldásait, eszközeit. Legyünk szent példaképek, kövessük a szellemiségüket. Máriáról szóló énekes imája mely szívbõl fakadt, bizonyára hallható volt Szlovákiában a Duna túlsó oldalán is egy kis faluban, ahonnét származik. Az elõadása után megtekintettük a festõi környezetben épült plébániát és a szomszédságában épült Szalézi Gimnáziumot. A gimnázium termeiben került sor a kiscsoportos foglalkozásokra, melyeknek feladata volt, három kérdés feldolgozása. 1. A Szentírásból hogyan gazdagodtam, jutottam elõbbre? 2. Miben torzult a csoportom, miben kell megreformálni? 3. Melyik virág fejezi ki az én életemet? Miközben készülõdtünk a csoport-foglalkozásokra, lehetõség nyílt egy kedves vert csipkébõl készült vallási témát feldolgozó kiállításra, valamint megcsodálhattuk a régiónk gazdag életét bemutató tablókat. Az ebédnél a nyergesi karitász csoport legifjabb tagjai szolgáltak fel. Ezúton is köszönjük a segítõ szolgálatukat. Az egyházközségek szí- 2 SZENT ERZSÉBET LEVELE

3 nes lelki programjaikkal nagyon sok hívõ ember figyelmét fordította a Szentírás megismerésére, de a legnagyobb eredmény a még nem hívõ emberek megszólítása volt a Biblia éve gazdag hozadékkal mozdította elõ a munkatársak lelki igényességét. Egyhangú vélemény, hogy érzõdik az elmozdulás, a fokozott érdeklõdés az evangélium iránt. A nagyszerûen megválasztott kérdések további kutató és felderítõ munkára késztetnek a saját egyházközösségünk megreformálására. Délutáni órákban Dr. Udvardy György püspök úr mutatta be a szentmisét. Elsõként Écsy Gábor atya üzenetét tolmácsolta, kinek külföldi küldetése nem tette lehetõvé személyes részvételét. Az Úr Jézus kegyelme gazdagítson benneteket szólt az üzenet. Püspök úr, mint Magvetõ szórta lelkünkbe Krisztus szavait: szántsátok fel lelketeket, segítsétek termékennyé tenni a parlag lelkeket. Váltsátok életre az evangéliumot napról-napra, törekedjetek az élõ isteni kapcsolatra. Az egyháznak nagyon nagy szüksége van a cselekvõ keresztényekre. Legyen fegyveretek a Biblia, mely képessé és erõssé tesz a külsõ lélekromboló áradat kivédéséhez. Maradjatok az egyházhoz hûségesek, mert úgy tûnik, hogy a jelen társadalomban kezd felértékelõdni a szeretet szolgálat. A szentmise egy kedves eseménnyel zárult. Átadásra került a bajóti régió Erzsébetdíja, melyet ezúttal Sárközi Lajosné Mariska, a szomori karitászvezetõ kapta. A díjat személyesen a püspök úr adta át. Mariska néni munkásságának megbecsülését fémjelezte még a szomori polgármester személyes köszöntése. Hálát adva az ünnepért és az egész napért záró imádságként felcsendült az Ave Maria, melyet Solymosné Horváth Andrea énekelt és hegedûn kísért. A régió munkatársaival ezúton mondunk köszönetet régió vezetõnknek Ferenczy Évának Alajos atyának Fülöp Katának és a nyergesi karitász csoportnak a lelki gazdagodásunkért. Köszönjük. amit a legkisebb testvéreiddel tettél, azt értem tetted! szeptember Szóda Józsefné Szent Márton Karitász Csoport vezetõje LELKINAPOK A DÉL-PESTI ÉS A BAJÓTI KARITÁSZRÉGIÓKBAN december 3

4 LELKINAPOK A DÉL-PESTI ÉS A BAJÓTI KARITÁSZRÉGIÓKBAN A tevékeny szeretet háromlábú suszterszéke Gondolatok a Dél-Pesti Karitász Régió lelki napjáról Október 11-én tartotta a Dél-Pesti Karitász Régió az évenkénti szokásos lelki napját a kispesti Nagyboldogasszony Karitász szervezésében. A régióból összegyûlt 44 karitász munkatársnak Hofher József jezsuita szerzetes tartott elmélkedésre, elgondolkodásra alkalmas elõadásokat. Mivel a jelenlévõk mindegyike az önkéntes segítõ munkája révén nap, mint nap találkozik a rászorultság legkülönfélébb formáival, minden bizonnyal megerõsítést kapott az itt elhangzottakból és megláthatta azt is, hogy ennek vannak szépségei is, nehézségei is. De a jutalom se marad el. Egy jól adott segítség megköszönése, egy elégedett mosoly is sokat jelent. Reményeink és hitünk szerint az igazi jutalom majd a mennyország melegségében ér majd bennünket. A szerzetes atya gondolatainak egyikében a karitászt egy háromlábú suszterszékhez hasonlította, ami mint tudjuk, biztosan áll a lábán. Ha kevesebb a láb, akkor eldõl, ha több, akkor billeghet. Az elsõ az azonnali, talán sok esetben a mérlegelés nélküli segítséget jelenti. Nem tûr halasztást, mert a szükség nagy és azonnal cselekedni kell. A segítségre szoruló ezt akár erõszakosan, követelõzõen kérheti, hivatkozva a lelkiismeretünkre és nem egyszer a hitünkre, az Istennel való kapcsolatunk igaz voltát is megkérdõjelezve fõleg, ha az a segíteni akarás elmarad, vagy nem olyan, mint amit a rászoruló igényel. A második láb a szociális intézmények megléte. Ezek azok, ahová a szükséget szenvedõ elmehet, ott leülhet, alhat, tisztálkodhat, vagy felöltözhet, megfelelõ ruhát kaphat, ehet, ihat, meghallgatják, munkához juttatják, betegségét kezelik, és még számtalan egyéb módon segíthetik. Idetartozik még az az intézményrendszer is, ami felkutatja, megkeresi a rejtõzködõ, sok esetben a sorsát szégyenlõ rászorulót és felajánlja az igénye szerinti ellátást. Van ahol ez állami feladat és fizetésért alkalmazottak végzik. Van ahol önkéntesek a szabadidejüket adva, javadalmazás nélkül látják el ezt a munkát. A harmadik láb a szociálpolitika elkötelezett szolidaritással. Meg kell látnunk az ínségben szenvedõt, nem fordíthatjuk el a fejünket, nem alázhatjuk meg, nem mehetünk el mellette közömbösen még akkor sem, ha erõs tisztálkodási hiányosságok érzékelhetõek, vagy durván, erõszakosan viselkedik, részeg, mentálisan vagy testileg beteg. Ha nem tudunk közvetlenül segíteni, akkor is van felelõsségünk, és még tenni is tudunk. Gondoljunk csak arra, hogy ha becsülettel befizetjük az adónkat, járulékainkat, akkor abból karitatív feladatokra is juttatnak. Ha odafigyelünk, akkor az erre szánt részt oda is 4 SZENT ERZSÉBET LEVELE

5 fogják tenni. Ha betérünk egy templomba és ott pénzt dobunk a Szent Antal perselybe, akkor azzal is a rászorulókat támogatjuk. A legnagyobb és legcélravezetõbb lehetõség az, ha imádkozunk értük és magunkért, hogy adja meg a Jóisten a megfelelõ alkalmat és módot a segítésre. Egy mese szereplõjét felidézve képet kaphattunk arról is, hogy milyen emberi megnyilvánulásokkal találkozhatunk egy segítségadásnál. A Momó történetében szereplõ Bibi bébi a szuperbaba beprogramozott gépi mûködése sok esetben megtapasztalható a mindennapjainkban is. Ez a valamit valamiért már-már piaci elv, ahol mindennek megszabott, vagy kialkudott/kizsarolt ára van. Ha a Bibi bébi a szuperbaba kérésére a szájába dugjuk a speciális süteményt, akkor valamilyen produkcióra lesz képes. A rászoruló kéri/elvárja a segítséget, mi várjuk a produkciót. Legalább ne a kocsmába igya el, hanem tartalmas vitamindús élelemre költse a kapott pénz. Vagy ne válogasson, ha szereti, ha nem, zöldségsalátás szendviccsel akarok rajta segíteni, mert az az egészséges, laktató és nagy a rosttartalma, ami tudvalevõ, hogy szükséges a méregtelenítéshez. Vagy hálája jeléül költözzön már el egy utcasarokkal arrébbra a kapott meleg takaró fejében. Lehetséges, hogy a rászoruló is hasonló gondolatokat forgat a fejében irántunk és akképpen is viselkedik. Ez a viselkedés az emberi kapcsolatainkban mindennapos, bár talán gyanítjuk, hogy sérül az emberi méltóság, de ezer indokunk és ötletünk van arra, hogyan kell másképpen csinálni. Az pedig nem a mi feladatunk gondoljuk helytelenül hanem kezdje a másik, tegyen érte õ, mert õ rontotta el, õ a hibás. Így válunk lassan Bibi bébi a szuper babává. Hofher atya elõadásai után következett egy állófogadás, virslivel, süteménnyel, üdítõvel, élénkítõ kávéval. Ez alatt rég nem látott ismerõsök beszélgethettek családról, plébániai életrõl, karitászról és miegymásról. Ez a nap a Kispesti Nagyboldogasszony templom szentségimádási napja is volt. Ebéd után átmentünk a templomba, hogy térdre ereszkedve töltsünk el egy órát az Oltáriszentség elõtt, imádva Õt és elmélkedve István, Edit, Mária és a többiek esetén, azon, hogy az élet nehéz, furcsa, megdöbbentõ helyzetei hogyan hozták el számukra azt, hogy eljussanak az örök élet forrásához a szentségben jelen levõ Jézushoz. A szentségi áldás vétele után lélekben megerõsödve folytathatjuk azt az önkéntes karitász munkát, amire elhivatottságot érzünk, vagy csak egyszerûen szeretjük csinálni a Jóisten segítségével és reményünk szerint embertársaink testi-lelki hasznára és szolgálatára. Csorba Ottó LELKINAPOK A DÉL-PESTI ÉS A BAJÓTI KARITÁSZRÉGIÓKBAN december 5

6 H Henri Boulad atya szeptember 28-án, Budapesten, karitász munkatársak részére tartott elõadásának margójára Henri Boulad atya elõadását: azzal köszönhetjük meg igazán, ha igyekszünk alkalmazni magunkra, jellegzetes magyarországi helyzeteinkre. Köszönjük, hogy elénk tárta a nemzetközi Caritas Catholica munkájának négy szakágát. Ezek mai magyar állapotát igyekszem itt most átgondolni. A krisztusi szeretetszolgálat, sõt mindenféle emberi szolidaritás alapvetõ kötelessége a mentés különféle vészhelyzetekben, katasztrófák esetén: földrengés után, háború, tûzvész és árvíz idején. Magyar államunk a határainkon belüli katasztrófákkal szemben egyelõre mûködni látszik, külföldi katasztrófák esetén a Katolikus Karitász szervezete kapcsolódhat be a mentésbe. Ha becsületesen adózunk illetve adakozunk, és emellett imádkozunk is az áldozatokért, akkor megtettük a magunkét ebben az ügyben. Fogalmilag megkülönböztetjük ettõl a humanitárius segítségnyújtást, amire rászorul mindenki, aki szokásos, elfogadott életmódjában veszélyeztetve van, illetve azt már el is vesztette. Nemcsak a háborúk és természeti katasztrófák áldozatai ilyenek, nemcsak a munkanélküliek tízezrei, hanem bûncselekmények, sõt saját lumpen életvitelük áldozatai is. Itt és most, elöregedõ településeinken ezeknél is gyakoribb, hogy sokan magukra maradnak, a személyes önellátásra is egyre kevésbé képesek; emberi méltóságuk pedig személyes, családi és baráti kapcsolataik elfogytával súlyosan megsérül. Mi történik magatehetetlen öregeink emberi méltóságával az intézményes egészségügyi illetve szociális ellátásban? Tekintsünk vissza a felebaráti segítség régi, jó példáira, és igyekezzünk számba venni, hogy ma kinek mire lenne szüksége! Hány kibombázott család talált fedélre rokoni és baráti körben, szüleink és nagyszüleink idejében, amikor elhallgattak a fegyverek! Hányan fogadtak be kitelepített családtagot vagy jóbarátot tíz évvel késõbb, amikor feloldották a kényszerlakhelyeket! Ma pedig, van-e hasonló esélye annak, akit a lakásmaffia taszít ki az utcára? Annak idején Pesten, a régi házak körfolyosóin naponta találkoztak egymással az öregek, és a szemük elõtt játszottak kora tavasztól késõ õszig a gyerekek. Hányan élnek ma úgy, hogy csak az ebédhordó csönget hozzájuk hétfõtõl péntekig, és hetenként egyszer talán még egy gondozó! Tegnap volt a születésnapom, és még csak telefonon sem szólt hozzám senki! ilyen jajszót is hallottam már. Meddig képzeljük még, hogy nekünk sincs néhány percünk az õ számukra? Nézzünk körül egy ápo- 6 SZENT ERZSÉBET LEVELE

7 lási osztályon vagy egy szociális otthonban! Valóban ott a helye mindnyájuknak? Sehol egy elfogadva-befogadó családtag, aki fölvállalná a gondjukat? Legalább némi türelmes meghallgatást és a viszontlátás reményét de jó lenne elvinni nekik! Elvinni nekik, hogy tudjanak megbocsátani övéiknek és saját maguknak, hogy tudjanak kibékülni a világgal és a Teremtõvel! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket! Milyen hamar fölvetjük mi, keresztények, a mások felelõsségének a kérdéseit: Na és õk miért nem segítettek? De hát nem õ maga tehet róla? Mi talán nem olyan bûnökbõl nyertünk megváltást, amelyeket mi magunk követtünk el, saját szabad elhatározásunkból?! Nem, nem elég a rászorultság nyilvánvaló, materiális és tömeges eseteivel foglalkozni: a katasztrófák, a háborúk, a munkanélküliség áldozataival és a hajléktalanok tömegével: égetõ szüksége van a segítségre annak is, aki természetes (családi, jószomszédi, egyházközségi) szeretetkapcsolatait elvesztette! A következõ kérdés már arról szól, hogyan foglalkozzunk a rászorulókkal. Nem elég halat adni nekik, meg kell tanítani õket halászni! így szól a szakma közhelye. Eredetileg az éhségövezetek ügyében fogalmazták meg ezt az elvet: Nem elég (sõt, hosszú távon káros!) segélyként élelmiszereket szállítani az éhezõknek: meg kell szervezni, hogy élelmüket maguk termeljék meg! Fejlesztésnek nevezzük az ilyenfajta, középtávon elvárható segítséget! Milyen sajátos ügyekben kellene nekünk ezt az elvet alkalmaznunk? Elõször talán arra gondolunk, hogy a segélyekbõl élõ falusi százezrek számára kellene az önellátó gazdálkodás kultúráját és anyagi feltételeit megteremteni! Bizony, a kultúráját is, mert anélkül csak eltékozolni, legjobb esetben is csak felélni lehet a támogatásul érkezõ javakat! Fejlesztés, mégpedig személyiségfejlesztés lenne már az is, ha szokássá válna a segélyek észszerû felhasználása, ha valóban az alapvetõ szükségletekre fordítanák azokat! Itt, Budapest belvárosában leginkább hajléktalanok életvitelében ismerhetjük föl ezt a problémát: az önálló életvezetés szándékának hiányát. A humanitárius segélyekbõl élés áldatlan állapotával szemben a fejlesztést munkahelyek teremtése illetve önellátó gazdasági egységek kialakítása valósítaná meg. Egyszerûbbnek látszik ennél az elmagányosodott öregek egymásközti kapcsolatrendszerének ösztönzése, felélesztése. Nézhetjük-e tétlenül, hogy némelyik házban hat-nyolc egyedülálló nyugdíjas nézi naponta a televíziót nekikeseredett magányban, de egymással legföljebb az orvosi rendelõben találkozva természetesen csak azok, akik képesek még eljárni oda? Gondolkoztunk-e már azon, hogyan vétethetnénk észre velük, hogy képesek õk december 7

8 még kapni sõt adni is: néhány perc odafigyelést, esetleg egy kis vacsorára valót hozni a boltból, legfõképpen pedig a találkozás örömét?! Próbálunk-e közelíteni azokhoz, akik nem képesek kérni semmit, sok mindent még elfogadni sem?! A válságba jutott életutak megoldását tehát fejlesztés hozhatná meg. Föl kell tennünk ezután a kérdést, hogyan lehetne ezeket a személyes válsághelyzeteket megelõzni? Mivel tömeges jelenségekrõl van szó, a személyes válságoknak rendszeres, rendszerbeli oka van. Rendszerszintû keresztényi cselekvésre lenne tehát szükség! Földünk javait célba kell juttatnunk, Teremtõnk akarata szerint minden embertestvérünkhöz, kinek-kinek valós szükséglete szerint, leküzdve a javak elosztásának mai rendetlenségét, megjavítva az elosztás mai rendszerét, szükség esetén pedig szembeszállva vele. Keresztényi hivatásunkhoz tartozik az is, hogy ebben az irányban gyakoroljunk nyomást a döntéshozókra és az egész közvéleményre. Amit kívánunk tõlük, az nem könyörület, hanem igazság: az élethez, az emberi méltósághoz való elidegeníthetetlen jog igazsága! Perémy Gábor Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia H Í R E K ÉTELOSZTÁS A NYUGATI TÉREN Október 20-tól kezdõdött idén a Szent Erzsébet Karitász utcai szociális szolgálatának hajléktalanokról gondoskodó õszi, téli programja. Az elsõsorban a Nyugati pályaudvar területén és környékén tevékenykedõ Vasúti Szociális Szolgálatot 2005 januárja óta a Szent Erzsébet Karitász mûködteti és 2004 között a Caritas Hungarica keretein belül segítette a rászorulókat. Szociális feladatvállalásaink fõbb célcsoportjai elsõsorban a pályaudvar területén megforduló rászorulók, pl.: idõsek, mozgássérültek, bûncselekmény áldozatává váltak, hajléktalan emberek, munkanélküliek és más, szociálisan rászorulók, így az alkohol-kábítószerfüggõk, a prostitúció érintettjei, kallódó fiatalok, csellengõ gyermekek. A segítségnyújtás formái közül kiemelendõk a krízistámogatások (étkeztetés, takaró, meleg ruha, tisztasági csomag ), információnyújtás, egészségügyi gondozás, foglalkoztatás, a szabadidõ hasznos eltöltésére irányuló programok, lelkigondozás, valamint együttmûködés más intézményekkel. A most megkezdõdött étkeztetési programban, az elmúlt idõszakban naponta otthontalan ember kapott meleg ételt, teát, szendvicset, és átlagban, hetente 60 fõ meleg ruhát, takarót. 8 SZENT ERZSÉBET LEVELE

9 H Í R E K RÉGIÓVEZETŐK TALÁLKOZÓJA A Szent Erzsébet Karitász régióvezetői október 17-én régiógyűlést tartottak. Vidéki és budapesti önkéntes munka koordinálásának további, illetve jobb hatékonysága érdekében a megbeszélésen értékelték, véleményezték az eddigi segélyprogramokat, szó esett az uniós segélyek elosztásáról, annak nehézségeiről, a karácsonyi előkészületekről, továbbképzési lehetőségről. Écsy Gábor atya, mint egyben az országos karitász szervezet igazgatója bemutatta a 24 óra kompromisszumok nélkül (laikus és nem laikus fiatalok önkéntes munkára hívása) és az Egymillió csillag a szegényekért programokat. Karitászmunkatársak lelkinapja november 22-én a Magyar Szentek templomában közel 200 önkéntes munkatárs vett részt a Szent Erzsébet Karitász Központ által szervezett és hagyománnyá tett lelkinapon. Erre az alkalomra a Karitász Központ 7300 darab kenyeret süttetett, melyet a névadó szent jócselekedeteire emlékezvén karitász munkatársaink a rászorulók között osztottak szét a Fõegyházmegye plébániáin. A Szent Erzsébet emléknapjához fûzõdõ egész napos rendezvény Hollai Antal esperes, plébános lelki vezetése, és a szentendrei Péter-Pál Ifjúsági Kórus szolgálata mellett zajlott. Gy GYERMEKEK A GYERMEKEKÉRT A Szent Erzsébet Karitász Központ idén decemberben is segélyakciót hirdet a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése érdekében. A Gyermekek a gyermekekért elnevezésű szolidaritási akció már 12. éve vált hagyománnyá. E program keretében szervezetünk szegény családokban nevelkedő, 6-14 éves, iskoláskorú gyermekeket ajándékoz meg 300 névre szóló ajándékcsomaggal. Akciónk elsődleges célja a gyermekek szegény sorsú kortársaik iránti szolidaritás-, valamint felelősségérzetének tudatosítása, erősítése. A megajándékozott gyermekek kiválasztása önkénteseink segítségével történik, fontosnak tartva a személyességet. A gyerekek számára készült meglepetéseket 2004-ig Dr. Paskai László bíboros, majd 2004-től Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek és Dr. Mádl Ferencné Dalma asszony a Karitász jószolgálati nagykövete kis műsor keretében közösen adják át december 9

10 H Í R E K SZENT ERZSÉBET RÓZSÁJA DÍJ A budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban november 16-án, jótékonysági est keretében adta át Dr. Erdõ Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a rózsát ábrázoló bronz emlékérmet Mezey Klára nyugalmazott orvosnõnek. Az 1999-ben a konferencia által alapított díjat évente adományozzák önkénteseknek, az irgalmasság, a szolgáló szeretet erényeinek elismerésére, és a díjazott személyes példájának felmutatására. Egymillió csillag Az akció 1998-ban Franciaországból indult, hogy meghódítsa az európai kontinenst karácsonyán elsõként Spanyolország, Németország és Svájc csatlakozott a kiemelkedõ programhoz. A Caritas Europa 2005-tõl, a Caritas Internationalis pedig 2006-tól vesz részt önállóan ebben a szolidaritás-akcióban. Az akció célja minden országban közös: az összetartozás szellemének, az emberi szolidaritás érzésének erõsítése. Figyelemfelhívás a társadalom peremére szorultak felé. Magyarországon a szolidaritás egymillió csillaga, december 7-én ragyogott fel elõször, és 1 héten keresztül nap, mint nap arra figyelmeztetett, hogy vannak nálunk sokkal szegényebb emberek, akiknek napi megélhetési gondjaik vannak; figyeljünk rájuk, segítsünk rajtuk... A régiek úgy tartották: valahányszor lehull egy csillag, meghal valaki a Földön. És valahányszor fellobban egy csillag fénye, szeretet gyúl egy emberi szívben... Ezt a fényt hivatott jelképezni ez a kis gyertya. És minden egyes gyertya a Karitász kiáltása az elesettekért, az idõsekért, a betegekért, a rászorultakért. Minden egyes meggyújtott gyertya egy vallomás a másikért. Felebarátunkért. Szimbólum szükséget szenvedõ embertársainkért. Az országos akcióban a katolikus egyház 8 egyházmegyei karitász szervezete vett részt. Így a szolidaritás fényei gyúltak az egri, szegedi, pécsi, kaposvári, az Esztergom-budapesti, székesfehérvári, veszprémi, és a szombathelyi egyházmegyék területén különbözõ falvakban és városokban december 7. és 14. között. A gyertyáért felajánlott adományokból a Karitász élelmiszer adománnyal segíti szegényeket. 10 SZENT ERZSÉBET LEVELE

11 Belsõ-pesti karitász régióvezetõnk munkásságát Szociális Munkáért-díjjal jutalmazta Budapest V. kerületének polgármesteri hivatala. Dr. Berze Lászlóné, Hajni, a Belváros-Lipótváros Önkormányzata által alapított díjat november elején vehette át. Együttmûködve az önkormányzat szociális osztályával évek óta kiemelten támogatja a kerületben az idõs, beteg embereket, koordinálja a belsõ-pesti karitászmunkát, a bazilikai önkéntes csoportot és a helyi karitászraktárat vezeti. A díj a kerületi lakosok szociális problémáinak megoldásában kiemelkedõ munkát végzõk tevékenységének elismeréseként adható, melynek ünnepélyes átadására a Szociális Munka Napján kerül sor. Az évenkénti díjazottakról, javaslatok alapján, az egészségügyi, szociális és lakás bizottság dönt. Önkormányzati kitüntetés Budapest V. kerületében végzett szociális tevékenységért Dr. Berze Lászlóné írása A Szent István Bazilika karitászvezetõje vagyok 18 éve. Rám is gondoltak, hiszen az elsõ napoktól kezdve együtt dolgoztunk az önkormányzat szociális osztályának munkatársaival december 11

12 Nem szeretném részletezni az eddig végzett munkát. Úgy érzem, hogy csak a szokásos karitásztevékenységet végeztük, melybe beletartozik az idõsek látogatása, ajándékosztások, klubnapok, kirándulások, betegek miséje, véradások szervezése, és a ruhaosztások raktárunkban Ez természetesen csapatmunka és úgy szép, ha együtt örülünk minden sikernek is Valami másról szeretnék Veletek beszélni Hogyan kezdtem és mit jelent nekem a CARITAS. Férjem halála után egyedül maradtam, mivel nincs gyermekem. Naponta jártam misére és sokat imádkoztam azért, hogy segítsen az Úr Jézus valami olyat tennem, ami másoknak hasznára válik. Egyik nap egy idõs nénit vettem észre, aki nehezen járt, és feltûnt, milyen hideg van, még sincs sapka a fején. Megszólítottam, és beszélgetve hazakísértem. Megígértem, hogy másnap viszek neki sapkát, amit a legnagyobb csodálkozására be is tartottam. Utána arra gondoltam, lám ez egy karitász cselekedet volt, miért ne lehetne ezt folytatni és kibõvíteni. Így kezdõdött. Nagyon boldognak éreztem magam, és ha ma 18 év után visszagondolok, ez az elsõ lépés sokszor eszembe jut. Azóta egész életemet a Caritas töltötte be, mindent ennek rendeltem alá. Istentõl kapott talentumaimat mind igyekeztem felhasználni, és kamatoztatni. 83 éves vagyok és életemnek ez a legszebb szakasza. Tudom, hogy ameddig élek és egészségem engedi, mindig találni fogok valamit, ami karitász cselekedet Köszönöm az Úr Jézusnak, hogy velem volt és van, fogja a kezem és vezet utamon 12 SZENT ERZSÉBET LEVELE

13 A Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálat évi programjai Február 5-8. Március 7. Március 28. Április Május 8-10 Május 16. Május 30. Május 31. Június 1. Június Július Július Augusztus 7-9. Szeptember 6. Szeptember 12. Szeptember Október Október 24. November December 19. December 31. Lelkigyakorlat Leányfalun (mindenkinek) Lelkinap Óbudán (mindenkinek) Lelkinap Mélykúton (minden érdeklõdõnek) Lelkigyakorlat Leányfalun (mindenkinek, minden érdeklõdõnek) Házastársak Lelki Hétvégéje Óbudán Lelkinap Székesfehérváron (minden érdeklõdõnek) Zarándoknap Makkosmáriára (mindenkinek) Pünkösdi közösségi ünnep Óbudán (mindenkinek) Pünkösdhétfõ Máriaremetén (mindenkinek) Lelkigyakorlat Leányfalun (mindenkinek) Nyári Lelki Tábor (mindenkinek) Munkatársak zarándokhétvégéje (csak munkatársaknak) Lelki hétvége Mohácson Szenvedélybetegek zarándoklata Máriagyûdre Lelkinap Gyõrben (minden érdeklõdõnek) Lelkigyakorlat Leányfalun (mindenkinek) Házastársak Lelki Hétvégéje Óbudán Lelkinap Mélykúton (minden érdeklõdõnek) Lelkigyakorlat Leányfalun (mindenkinek) Lelkinap Óbudán (mindenkinek) Közösségi szilveszter ahol ketten vagy hárman összejönnek a nevemben, ott vagyok közöttük mondja Jézus A Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálatot 1985-ben Halász Endre római katolikus lelkész önkéntes munkatársaival indította, alkoholproblémával küszködõ embertársainak, valamint hozzátartozóinak megsegítésére. A lelkészi feladatokat 2000-tõl Jakus Ottó római katolikus lelkész látja el december 13

14 A Szolgálat tevékenysége elsõsorban közösségi összejövetelek, többnapos lelkigyakorlatok, lelki napok szervezésébõl, személyes lelki gondozásból áll. Az egyre növekvõ igényt érzékelve szükségessé vált a Szolgálat tevékenységének bõvítése, mely hatékonysága látványosan növekedett. Önsegítõ csoport indult szenvedélybetegek és hozzátartozók részére. Szervezünk sport programokat, közös ünnepeket, kirándulásokat. Közösségben a személyes tapasztalatok megosztásának lehetõsége felébreszti a vágyat tapasztalatunk szerint a gyógyulás útja felé. A Szolgálat munkája a közösség erejére és támogatására épül ben indult el Szenvedélybeteg-segítõ Lelki Központunk, a Szent Erzsébet Karitász Központ keretein belül, Óbudán a Kórház utca 37-ben. Lelki Központunkban minden vasárnap: 1700-tól szentségimádás 1730 órától szentmise, utána agapé ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE Közösségi alkalmakon, családlátogatások során is lehetõség nyílik a személyes beszélgetésekre, amely segítheti a gyógyulás utáni vágy felébredését, a változás lehetõségét nyújtva. A lelkigyakorlatok alapja az elfogadó, befogadó légkör, amely lehetõséget ad az õszinte beszélgetésekre. A találkozásokon az elmélkedések, elõadások után kisebb csoportokban beszélgetünk, megosztva egymással fájdalmainkat, nehézségeinket, örömeinket. A hitben való élet sok társunknak hozott változást az életében: elhagyták az alkoholt, visszataláltak családjukhoz, munkahelyükre, közösségükbe. SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T Mások gyógyulását látva felébred a remény: ha másnak ez sikerült, nekem miért ne sikerülhetne. Elérhetõségek: 1035 Budapest, Kórház utca 37. Tel./Fax: (06-1) H - Cs.: 9-17, P.: 9-16 óráig Az alkohol rabságából Jézus a szabadító 14 SZENT ERZSÉBET LEVELE

15 Börtönkarácsony Alsós gimnazista (11-12 éves) voltam, amikor a nagymamám megkérdezte, volna-e kedvem segíteni a börtönkarácsony megszervezésében. Természetesen szívesen segítek, de mi az a börtönkarácsony? Tudod, mesélte a nagymama azokat az embereket aki erõszakosak, vagy megcsalják meglopják, meggyilkolják embertársaikat, azokat hosszabb, rövidebb idõre börtönbe zárják. Az elítéltek többsége lelkileg nagyon sokat szenved, mert úgy érzi, hogy õ mindenki által, talán saját maga által is, a társadalom kivetett, megvetett embere. Nekik nagy szükségük lenne egy kis szeretetre, biztatásra. Ezt szeretnénk nekik a börtönkarácsonykor átadni. Kaptunk az erdészettõl egy szép nagy karácsonyfát. A cukorgyár adott becsomagolatlan szaloncukrot, a papírgyárból kaptunk szaloncukorpapírt. Most a cukor becsomagolásához kérek segítséget. Elvállalom mondtam. Legfeljebb annyit kérek, hogy csomagolás közben meséljen el nagymama egy-egy élményt az elmúlt évek börtönkarácsonyáról. A legfelejthetetlenebb élményem két évvel ezelõtt volt, amikor a szépen feldíszített karácsonyfa alatt álltunk, és hallgattuk a Mennybõl az angyalt, amikor egy év közötti fiatalember térdre esve, zokogva, hangosan köszönte meg a kis Jézusnak, hogy még ide, a börtönbe is eljött hozzá. Arra kérte, adjon neki annyi lelkierõt, hogy a börtönbõl kiszabadulva becsületes ember tudjon lenni. Mi, akik ott voltunk, megdöbbenve láttuk a karácsonyi csodát. A betlehemi jászolból kiáradó, idõt és távolságot nem ismerõ isteni szeretet a börtön falain is áthatol az emberek szívéig P. E. Pulayné Kovách Erzsébet: A szeretet gyöngyszemei Munkatársunk újabb könyvecskébe gyûjtötte életének, karitász-munkájának gyöngyszemeit, a szeretetrõl, jóságról szóló valódi történeteit. A könyv a Szent Gellért Kiadó gondozásában, A Szeretet gyöngyszemei címmel jelent meg, melynek teljes bevételét írónõje ismételten a Szent Erzsébet Karitász támogatására ajánlotta fel december 15

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE XVII. évfolyam 3. szám A tartalomból: 2009. december Karitász mozaikok................... 2 Csillagok

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE S Z E N T E R Z S É B E T K A R I TÁ S Z K Ö Z P O N T 2010. március SZENT ERZSÉBET LEVELE XVIII. évfolyam 1. szám A tartalomból: Ez történt Kispesten.................

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Jónak lenni jó Foglalkoztatás másként Egy IGAZ embermese Jónak lenni

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE S Z E N T E R Z S É B E T K A R I TÁ S Z K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE XVIII. évfolyam 2. szám A tartalomból: 2010. július Árvízi segítségnyújtás................

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE XV. évfolyam 1. szám 2007. április A tartalomból: Utcai missziónk..................... 2 Egri Lelkipásztori

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2005. december A tartalomból: Zarándoklataink..................... 2 A bajóti Szent Erzsébet képmása -díj....

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2008. május A tartalomból: XVI. évfolyam 1. szám Összefoglaló a Szent Erzsébet Karitász elsõ negyedéves

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE XVI. évfolyam 2. szám A tartalomból: 2008. október A szeretetszolgálat útján 2 Karitásztábori képeslapok,

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2005. június XIII. évfolyam 2. szám A tartalomból: Habemus Papam!................... 2 Üdvösség forrása....................

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE 2004. február A tartalomból: Karitász krónika 2003............... 2 A Szent István Bazilika Caritas beszámolója...................... 10 gyógyítsátok a betegeket!........ 11 Jó napot kívánok, a Karitásztól

Részletesebben

Adásidő. I. évfolyam IV. szám 2011. november Ingyenes

Adásidő. I. évfolyam IV. szám 2011. november Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam IV. szám 2011. november Ingyenes Egyházmegyei címlista Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE A tartalomból: 2009. október SZENT ERZSÉBET LEVELE XVII. évfolyam 2. szám VISSZATEKINTÕ Hírek, események..................... 2 Gondolatok a papi hivatásról a papság évében........ 10 Dsida Jenõ verse.....................

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Meghallani Isten akaratát. Társak Vagyunk. Közösségben másokért. III. évfolyam IV. szám 2013.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Meghallani Isten akaratát. Társak Vagyunk. Közösségben másokért. III. évfolyam IV. szám 2013. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam IV. szám 2013. november Ingyenes Mindennek megvan az órája Meghallani Isten akaratát Társak Vagyunk Közösségben másokért Meghallani

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam IV. szám 2012. november Ingyenes Mindennek megvan az órája Keljünk útra Krisztussal Valahonnan fentről Püspöki teavár 2012. október

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam IV. szám 2014. tél Ingyenes Mindennek megvan az órája Elismerés önkénteseinknek Szeretni, szeretve lenni Az összetartozás jele

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam I. szám 2012. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Élni szeretnék interjú a melegedőben 1356 Adományvonal Barátok közt Segítség

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam II. szám 2013. június Ingyenes Mindennek megvan az órája vetőmag egy jobb életért Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE A tartalomból: 2006. április XIV. évfolyam 1. szám Karácsonytól húsvétig................. 2 Betegek karácsonya.......................

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Öt év tragédiái. A szív jósága. Együtt erősebbek vagyunk. V. évfolyam I. szám 2015.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Öt év tragédiái. A szív jósága. Együtt erősebbek vagyunk. V. évfolyam I. szám 2015. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja V. évfolyam I. szám 2015. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Öt év tragédiái A szív jósága Együtt erősebbek vagyunk Magyar Katolikus

Részletesebben

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik...

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... www.gyongyos.ofm.hu Sarlós Boldogasszony XV. évf. 2. szám 2010. július Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... Lk.1,45-46 A nemzeti összetartozás színhelye A te szavadra, Uram Százszorosan kapod

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. árvíz a Duna mentén. Táborozni jó. Hálót. III. évfolyam III. szám 2013. ősz Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. árvíz a Duna mentén. Táborozni jó. Hálót. III. évfolyam III. szám 2013. ősz Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam III. szám 2013. ősz Ingyenes Mindennek megvan az órája árvíz a Duna mentén Táborozni jó Hal helyett Hálót A dunai árvíz karitász

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2006. augusztus A tartalomból: XIV. évfolyam 2. szám Edinára emlékezünk................ 2 Az összefogás

Részletesebben

Szükség van a szolgálatra!

Szükség van a szolgálatra! Szükség van a szolgálatra! Önkéntesek a betegekért 10 éves a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata 2. Vác 2015 Szükség van a szolgálatra!...3 Dr. Faragó Artúr Örökségtől kiscsoportig, azaz sokszínű

Részletesebben

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. március de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28, 20) Gondolatok Húsvétra Mienk a Húsvét ünnepe, mely ennyi jóval van tele Üljük

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

Adás A KAtoliKus Egyház hivatalos segélyszervezetének lapja IV. évfolyam II. szám 2014. nyár

Adás A KAtoliKus Egyház hivatalos segélyszervezetének lapja IV. évfolyam II. szám 2014. nyár Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam II. szám 2014. nyár Ingyenes Mindennek megvan az órája Közösségépítés Rómában A szeretet szolgálatában Foglalkoztatás másként

Részletesebben

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43 VefBor153.qxd 2007. 02. 13. 9:45 Page 2 4. 5. 10. 14. 19. 25. 26. MÁRCIUSI NAPTÁR Elsõvasárnapi szentségimádás Elsõáldozó szülõi FEFO Kisgyermekek liturgiája Szent József ünnepe Családok délutánja Gyümölcsoltó

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. szerettek itt engem. nyári pillanatok. ajándék magunkból. II. évfolyam III. szám 2012. szeptember Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. szerettek itt engem. nyári pillanatok. ajándék magunkból. II. évfolyam III. szám 2012. szeptember Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam III. szám 2012. szeptember Ingyenes Mindennek megvan az órája szerettek itt engem nyári pillanatok ajándék magunkból Az Úr üzenete!

Részletesebben