A média pozitív szerepe az öngyilkosságok megelőzésében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A média pozitív szerepe az öngyilkosságok megelőzésében"

Átírás

1 A média pozitív szerepe az öngyilkosságok megelőzésében I. Helyzetelemzés Naponta több, mint hat személy hal meg öngyilkosságban Magyarországon. Közöttük sok a fiatalkorú, és a gyermek. Többen halnak meg ilyen módon, mint közúti balesetben, amelyben napi 2-3 személy veszíti életét. Az öngyilkossági kísérletek száma ennél magasabb, melyek nagy részéről nem is szerzünk tudomást. A közúti balesetek megelőzésével számos állami és civil szervezet foglalkozik. Ajánlásaik, javaslataik, oktatótevékenységük széleskörű nyilvánosságot kap, vagyis a társadalom egészének mozgósításával együttérzés kíséri munkásságukat. A közúti balesetekről szóló tudósítások a balesethez vezető okok ismertetésével érzékelhetően a megelőzést kívánják elősegíteni, s ezt gyakran a hátramaradottak fájdalmának megjelenítésével érik el. A balesetek megelőzését szolgálják a közúti plakátok, Ön száguld, mi várjuk kárörvendenek az osztrák autópályák plakátjain a keselyűk, Édesapa hazavárunk üzenik a gyerekek az autósoknak Magyarországon. Ezzel szemben a sajtóban és médiumokban közölt öngyilkossági esetek mind az elkövetés módjában, mind az elkövetés helyében ismétléseket, példakövető tetteket idézhetnek elő. Amíg a közúti balesetekről szóló tudósítások óvatosabb vezetésre, a szabályok betartására ösztönöznek, így komoly megelőző tevékenységet fejtenek ki, addig a minél részletesebb öngyilkossági tudósítások kiválthatják az utánzás szándékával elkövetett öngyilkosságokat. Amíg a baleseti tudósítások a megelőzési mechanizmusokat aktivizálják, addig az öngyilkossági tudósítások a krízishelyzetben lévők számára az öngyilkosságnak mint megoldási mintának a közvetítésével az szuicid szándék megerősítését hívják elő. A szakemberek szerint minden egyes befejezett öngyilkosság további hat emberre van hatással. A sajtóban és médiumokban közölt szuicid esetek mind az elkövetés módjában, mind az elkövetés helyében ismétléseket, példakövető tetteket idézhetnek elő. A médiában bizonyos módon bemutatott öngyilkossági esetek kiválthatják utánzásos alapon az öngyilkosságot. Az utánzás szándékával elkövetett szuicid jelenséget a szakirodalom Werther-effektusnak nevezi, a Goethe-regény hősének öngyilkosságát követő megismétlődések miatt. A harmincas években Seress Rezső dala, a Szomorú Vasárnap hasonló, utánzást keltő hatását jegyzi a szakirodalom. Magyarországon széles körben ismert az első szépségkirálynő esete. A fiatalkorú leány gyógyszer bevételével követett el öngyilkosságot. Ezt követően a médiumokban részletes tudósítások jelentek meg életéről, tettéről, sőt nagysikerű könyv, sláger, film foglalkozott az esettel. Egy pszichiáter csoport munkatársai vizsgálták öngyilkosságának modell-hatását, és megállapították, hogy miközben az elkövetéshez használt gyógyszer fogyasztása általában csökkent, a fiatal nők hasonló módon elkövetett öngyilkossága jelentősen megnövekedett nyarán a közvéleményt megrázta a két budaörsi lány halála. Az elkövetési mód igen széleskörű és hosszantartó média-nyilvánosságot kapott. A közelmúltban Soroksáron azonos módon követett el öngyilkosságot egy férfi. Ma már ott tartunk, hogy az interneten segítik az elkövetés módja és a helyszín iránt érdeklődő krízishelyzetben lévőket. Ismeretes, hogy az egyik internetes fórumra feltett, elkövetési tanácsokat kérő bejegyzés percek alatt az ötletek tárházát felvonultató 1

2 hozzászólásokat eredményezett. Szerencsére a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyors reagálása elejét vette a további ötlet-áradatnak óta emelkedést mutatott a bécsi metró területén elkövetett öngyilkosságok száma ben a médiamunkatársak a szakemberek ajánlásának megfelelően megváltoztatták a tudósítások módját. Az ezt követő vizsgálatok igazolták, hogy amint a tudósítások visszafogottabbak, mértéktartóbbak és diszkrétebbek lettek, a metró területén 70%-kal csökkent az öngyilkosságok száma, s azóta is ezen a szinten maradt. Több, mint 50 vizsgálat és kutatási eredmény következtében kristályosodtak ki az alábbi ténymegállapítások: - az egyes típusú híradások a veszélyeztetett személyek esetében növelhetik az öngyilkosság valószínűségét, mely a híradások hosszától és szembetűnőségétől függ; - az öngyilkosság mint megoldó-képlet egy kritikus lelkiállapotban, krízisben lévő személy számára megoldást ígér, mivel a személy lélektanilag nyitott egy ilyen megoldásra ; - minél hangsúlyosabban jelenik meg az öngyilkosságról szóló tudósítás, és minél nagyobb annak érzelmi töltete, annál gyakoribbak a példakövető öngyilkossági cselekmények; - a nagy kockázatú csoportok (depresszió, veszteség, izoláció, stb.) jellemzőinek társítása az öngyilkossággal a médiában fokozza a szuicídium veszélyét; - a további öngyilkosságok előfordulásának kockázata nő, ha a híradás részletesen beszámol az elkövetés módjáról, drámai/vulgáris szalagcímeket vagy képeket használ, illetve a visszatérő/hosszas híradás felnagyítja vagy magasztalja a halált; - az öngyilkosságról szóló visszafogott, tényszerű beszámolók megváltoztathatják a közvéleményben élő tévhiteket, eloszlathatják a mítoszokat, és ezzel arra bátoríthatják a veszélyeztetett csoportot, hogy segítséget kérjenek; - az öngyilkosság érzékeny probléma-kezelési módjára vonatkozó irányelvek, illetve ajánlások segítik a hatékony prevenciót. Együttműködést ajánlunk a médiumok és a témában érintett ellátó-rendszerek között, melynek célja az öngyilkosságok és öngyilkossági kísérletek számának mérhető csökkentése. II. Buda Béla: Szempontok és irányelvek az optimális médiaábrázoláshoz 1 Az öngyilkosság különleges, sajátosan emberi viselkedésmód, amely ellentmond a köznapi józan gondolkodásnak. Lényegében érthetetlen, ezért egyszerre kelt szorongást a róla hírt kapó emberben, s ugyanakkor vált ki érdeklődést is. Az ókortól kezdve megfigyelhető, hogy az öngyilkossági események emlékezetesek és a közbeszéd tárgyai, s ennek nyomán számos ember fantáziáját megmozgatják. Ősi tapasztalat, hogy egy-egy, széles nyilvánosságot kiváltó öngyilkosság hasonló cselekményeket járványszerű előfordulási sorozat követhet. A hasonlóság az önkárosítás módjában és az elkövető ember sajátosságaiban (nem, életkor, társadalmi helyzet, a tett indokának mondott vagy tekintett ok stb. tekintetében) nyilvánul meg. Goethe Az ifjú Werther szenvedései című könyve volt az első olyan ábrázolása az öngyilkosságnak, amelyet több országban ártalmasnak minősítettek és be is tiltottak, mert a főhőshöz hasonlóan szerelmi csalódást és reménytelenséget megélő fiatal férfiak egész sora vetett véget önkezével életének, miután elolvasták Goethe művét. Később, már a 20. században Seress Rezső Szomorú vasárnap c. dalát kapta fel a sajtó és nevezte el az 1 Az öngyilkosság és a média II. fejezet Buda Béla munkája 2

3 öngyilkosság himnuszának, mivel több öngyilkosság helyszínén ennek a dalnak a hanglemezére bukkantak, vagy pedig a búcsúlevél utalt rá. Számos európai országban a dalt be is tiltották. A 19. század végétől Magyarországon is gyakoribb lett az öngyilkosság, s ebben a korabeli média és közfelfogás szerint járványszerű halmozódásokat figyeltek meg. Az olyan esetek, mint a vízbe ugrás meredek helyről (lásd. Arany János Hídavatás c. versét), vagy ha fiatal nők kútba vetik magukat, gyufát isznak, lúgkövet isznak, idős férfiak felakasztják magukat, vonat alá ugranak, és ezekhez hasonló esetek fordultak elő a csődbe jutott, vagy a bűnelkövetés miatt halálba menekülő lőfegyveres öngyilkosságok mellett. A második világháború után megszaporodott öngyilkosságok során is előfordultak mintakövető, utánzó ismételt cselekedetek, mintegy járványok, az öngyilkosság helyét, módszerét, élethelyzeteket és problématípusokat illetően. A sajtóban és más médiában nyilvánosságra hozott minták nyomán, például különleges önkárosító módszerek terjedtek el. (Gramoxon, Lidocain és más szívgyógyszerek alkohollal kombinált fogyasztása a szer lebomlását gátló szerek mellett, újabban a drogfüggők aranylövése, stb.). Hasonlókat tapasztaltak más európai országokban is (pl. Nagy-Britanniában a paracetamol, Németországban a vonat elé, Ausztriában a metró elé vetették magukat jellemzően, stb.). Nagyjából az ezredfordulóra tudományos tényként alakult ki, hogy az öngyilkosságról szóló híradások a médiában, különösen azok szenzációkeltő, naturalisztikus vagy rejtetten elfogadást, megértést sugalló tálalása kiválthatja a sajátos utánzás késztetését, amit a szakirodalom imitációs effektusnak vagy Werther-effektusnak nevez. Ilyenfajta járványok a 20. század utolsó negyedében a politikai szférában is előfordulnak: például, a tiltakozást és a figyelemfelhívást szolgáló önégetések vagy az önpusztítással együtt végrehajtott terrorcselekmények formájában. Több évtizede zajlanak kísérletek, amelyek az öngyilkosság-megelőzéssel foglalkozó szakemberek és az újságírók, televíziós tudósítók közötti, a hátrányosnak, kártékonynak tartható ábrázolásra vonatkozó párbeszédet szorgalmazzák, s ennek nyomán a média önkorlátozását és mentálhigiénés problémakezelési módját kérik. Ma is ismerünk példákat, amikor gyakran ismétlődő, és a média által bemutatott öngyilkossági viselkedésmódok megritkultak, miután a bulváros, szenzációkereső vagy sematikus ábrázolásmódokkal felhagytak. Ennek pozitív példája a bécsi metró-öngyilkosságok sajátos járványának megszűnése. A média szerepének megítéléséhez tudni kell, hogy az öngyilkosság emberi krízishelyzetek, életproblémák, lelki szenvedések elkeseredettségből, reménytelenségből és menekülésvágyból eredő megszüntetését célzó indulati reakció. Ez a reakció bizonyos állapotokban és egzisztenciális szituációkban gyakoribb (ezeket tekintik a megelőzés szempontjából veszélyeztetett helyzeteknek). Ennek azonban nincs egységes programozottsága. Nem szükségszerű kimenetele az emberi konfliktusoknak és kríziseknek. Sőt, rendszerint igen intenzív és gyakran hosszan tartó belső küzdelem, az élethez kötő természetes érzelmi erők legyűrésének eredménye. Az öngyilkossági lelki állapot, az önpusztító motiváltság általában rövid ideig marad fenn az önkárosításhoz elegendő mértékben, s ha a krízis, a meghalásra irányuló beszűkültség elmúlik, ugyanaz a kritikus lelki állapot nem fejlődik újra. A megelőzött, ahogy gyakran (és hibásan) mondják, a meghiúsult öngyilkosság tehát megnyert élet, míg az önmagával szembekerült, a sorsát elutasítani készülő ember halála feleslegesen elveszített élet, megelőzhető halálozás. Ennek közegészségügyi, népegészségügyi jelentősége is óriási. Magyarországon voltak évek, amikor évente mintegy ötezer ember ölte meg magát, és most is naponta hatan vetnek véget az életüknek (több, mint ahányan baleset következtében halnak meg). Eközben mai lélektani tudásunk szerint egy öngyilkosságnak sem kellene bekövetkeznie. Hiszen az ember létproblémáira ma már a megoldások segítésének sokféle, tudományosan igazolt hatékonyságú módszere létezik! Különös és sajátos formája a segítésnek a névtelen lelki elsősegély telefonszolgálatok krízis-kezelő munkája. Az önkezű halál felzaklató drámájával szemben reményt adó humán üzenet, hogy a legsúlyosabb önpusztító elszántság számos esetében az elmagányosodás 3

4 és kétségbeesés csúcspontjain is egy meghitt, őszinte beszélgetés képes új öneszmélést, indulati felszabadulást és valamiféle újrakezdést kiváltani. A magyar lelki elsősegélyt nyújtó telefonszolgálatok több mint negyven éves története éppen a magyarországi öngyilkossági gyakoriság tükrében ennek pozitív példája. A segítő szakemberek később gyakran találkozhattak ilyen életben-maradottakkal, akiknek pedig erős elszántság és eszközük is volt az önpusztítás módjára. Ilyenkor egy megfelelő beszélgetés elégnek bizonyult az életben maradáshoz! Még többen a szakszerű segítség igénybevétele révén menekültek meg az élet számára (közülük sokan váltak később maguk is önkéntes segítőkké) a telefonos szolgálaton át kapott ösztönzések nyomán. Sokféle krízis-szolgálat, lelki tanácsadás, pszichoterápia vagy segítő közösségi befogadás lehetősége áll nyitva a magyar társadalomban is az előtt, aki igényli. Az öngyilkosság cselekedetének média-ábrázolásának sajátos tétje tehát az, hogy visszafordíthatatlan, tragikus minta terjed-e az emberi problémák megoldására, vagy a remény és az önvédelem szikráinak, törekvéseinek fenntartása valósulhat meg. A mai társadalomban nincs mód a média korlátozására. Magyarországon az agit-prop uralom évtizedei és a paternalisztikus vezérlés hosszú korszaka után különösen nem. Ám a média szakembereinek társadalmi felelősségtudata jegyében lenne tere az öngyilkosságmegelőzés diskurzusainak, önkorlátozásának és új egyezményeinek. Ez nem egyszerű folyamat. Hiszen a köztájékoztatás szabadsága demokratikus alapelv. A köztudat hírigénye nem korlátozható, és a média a versenyszféra része. Alapvető parancs a korai és figyelemfelkeltő híradás. Az öngyilkosságról tehát szólni kell, de nem mindegy, milyen módon! A média-szakemberek számára az öngyilkosság kutatói sokféle szabályt, követendő elvet dolgoztak ki. Módszerek, helyszínek, elkövetési részletek kerülése, a tett motívumainak leegyszerűsítő bemutatása (az okok részletezése), a megértés, elfogadás vagy pozitív értelmezés, méltányolás mellőzése (még implikatív formában sem), a cselekményben kifejeződő szemrehányás, bosszú, agresszió sugalmazásának elhagyása igen lényeges. De nem célszerű az elhunyt fényképének bemutatása, élethelyzetének és problémájának taglalása sem. A nagy gyász, a hatalmas együttérzés, kivált, ha az önpusztító tettben valamilyen menekülés, tiltakozás is felsejlik, számos feszült, megzavart ember számára szolgálhat mintaként vagy ösztönzőként. Arra is gondolni kell, hogy az öngyilkossági események mintaadása nem csupán közvetlenül hat, hanem a tágabb közösség, a nemzet ún. szuicidális kulturájának részévé válhat. A mindennapi diskurzusok nyomán sok ember a személyes krízis idején aktiválja ezt a sajátos, pl. a magyar történelemben markánsan élő viselkedésmintát. Éppen ezért nem célszerű az öngyilkossági események bemutatásakor utalni a magyar történelmi személyek mintáira sem, mint amilyen Széchenyi, József Attila, Teleki Pál, Latinovits Zoltán vagy Domján Edit példája de Dugovics Titusz vagy az önmagát értelmetlenül feláldozó Petőfi Sándor sem hat pozitívan. A média emberei talán könnyebben kidolgozhatják magukban, milyen ábrázolási módokat kell keresniük az öngyilkossággal kapcsolatosan. A média-szakember az emberi lélek elemzője és nevelője, aki számtalan emberi problémával találkozik. Ha az empátiáját hozza működésbe, az öngyilkossági események bemutatásakor és igyekszik rekonstruálni, hogy az általa írt sorokat, hanganyagot vagy képeket hogyan vonatkoztathatják torzítva, kórosan, önbecsmérlően vagy ön-destruktívan a megzavart lelkületű személyek, könnyebben elkerülheti azokat a kártékony kifejezéseket, metaforákat (például, nem mond olyat, hogy sikeres öngyilkosság, nem hangsúlyozza, hogy az ügyetlenül végrehajtott tett sikertelen lett), ami által lúzernek tünteti fel az elkövetőt, aki még ezt sem tudja rendesen végrehajtani. Egyszersmind megérzi, hogy az önpusztító emberrel kik és hogyan azonosulhatnak. Ez már komoly eredmény lenne, ha megvalósulna és elterjedne a magyarországi médiában. Évente akár sok száz ember maradhatna életben és keresne más, 4

5 esetleg hosszadalmas és fáradságos, de mégiscsak az életet igenlő megoldást a problémáira. A média felelősségét azonban pozitív értelemben is gyakran említik. Ez még súlyosabb feladatot ró a szakemberekre. A szenzáció, az izgalmas hír, a figyelmet kiváltó borzalmas tett közlése mellett a televíziótól, rádiótól, írott sajtótól vagy az Internet-től várjuk az élet problémáinak konstruktív megoldási javaslatait, hirdetését, ösztönzését is. Tudományos kutatások bizonyítják azt is, hogy a média konstruktív híradásainak jelentős hatása lehet a krízisben lévő emberekre. Felhívhatják a telefonos lelki-segélyszolgálatokat, felkereshetik a nyitott ambuláns rendelőket, írhatnak elektronikus címekre. Ezentúl, ha tudják, hogy háziorvosuk vagy szakorvosuk (például, egy onkológus), a környezetükben dolgozó pszichológus vagy szociális munkás is felkészült és motivált a segítésre, hozzájuk is fordulhatnak. A szakszerű segítség útjára gyakran a családtagok, rokonok, munkatársak vagy barátok is elvezethetnek valakit, s ők is sokszor a médiából szereznek tudomást ezekről a lehetőségekről. A pszichiátriai és a szenvedély-betegségekben szenvedők különösen veszélyeztetettek az öngyilkosság szempontjából. Az őket ellátó szakemberek fokozott figyelemmel kísérik az öngyilkosság-megelőzés lehetőségeit, és segítő viszonyulásukban ideje korán megteszik a szükséges lépéseket. Számos önkéntes segítő, civil szervezet vagy kortárs-segítő csoportosulás ajánlja fel szolgálatait az öngyilkossági krízisbe került embereknek. Ha a média is felhívja a figyelmet ezekre a lehetőségekre akár a megtörtént önpusztító esetek kapcsán ezzel életeket menthet meg! Úgy is mondhatnánk, hogy a média segíthet a magyar öngyilkossági kultúra, a menekülő meghalás visszaszorításában. A média segítségét kérve az öngyilkosság-megelőzés és krízisintervenció, az öngyilkosságkutatás és a lelki egészségvédelem magyarországi szakemberei közösséget akarnak formálni az öngyilkosság elleni küzdelem érdekében. Ehhez kérik segítő partnereknek a média felelős szakembereit, különösen a hírszolgálatban működő média-munkásokat. A közösség igyekszik folyamatosan, ügyeletszerűen, felelősen konzultálni a média szakembereivel minden olyan eset bemutatásában, kezelési módjában, amelyben az öngyilkosság kerül terítékre. Az utólagos feldolgozás, esetmegbeszélés, visszajelzés és tájékoztatás a legjobb módja, hogy a média-szakember szembesüljön, hogyan fogadta a társadalom, a publikum az ő híradásait, értelmezési módjait, akár rejtett és véletlen sugalmazásait, amelyeket később tudatosan elkerülhet. 5

A média- és hírközlési biztos ajánlása az öngyilkosságokról szóló tudósításokhoz

A média- és hírközlési biztos ajánlása az öngyilkosságokról szóló tudósításokhoz A média- és hírközlési biztos ajánlása az öngyilkosságokról szóló tudósításokhoz 2012 A média felelősségére és a megelőzésben betölthető kiemelkedő szerepére tekintettel a média- és hírközlési biztos a

Részletesebben

Buda Béla. Az öngyilkosság. Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok

Buda Béla. Az öngyilkosság. Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok Buda Béla Az öngyilkosság Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok Második, bõvített kiadás 2001 Buda Béla dr. 2001 ANIMULA KIADÓ Honlap: www.animula.hu Szerkesztõség és könyvesbolt: 1026 Budapest, Bimbó

Részletesebben

No. 25-30. (2002 2002.) "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Tartalom: Bevezetés. Tisztelt olvasó!

No. 25-30. (2002 2002.) Segítőkéz Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Tartalom: Bevezetés. Tisztelt olvasó! No. 25-30. (2002 2002.) "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés A 200l. évi statisztikánk Cikkek, tanulmányok a Délkeleti Régió Hírleveléből Beszámolók konferenciákról Tanulmányok

Részletesebben

XII. LESZ Országos Konferencia

XII. LESZ Országos Konferencia Hódmezővásárhely - Makó XII. LESZ Országos Konferencia 1999. augusztus 27-29. A szakmai előadások rövid ismertetése Dr. Sárvári György 1 A szupervízió értelmezése (interpretációja) Olyan rendszerben átadni

Részletesebben

Szakmai programok, események kalendáriuma 2010

Szakmai programok, események kalendáriuma 2010 MAGYAR LELKI ELSŐSEGÉLY TELEFONSZOLGÁLATOK SZÖVETSÉGE 5600 Békéscsaba, Wlassits sétány 4. Tel.: 66/447-334 www.sos505.hu E-mail: iroda@sos505.hu Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége LESZ

Részletesebben

Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend

Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend Gyula 2014 1088 Budapest, Múzeum u. 17. Online kiadást jóváhagyta: Szilágyiné dr. Szász Zsuzsanna, Igazságügyi Szolgálat, igazgató 2014.

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ TAMOP-5.6.1.C-11/1. ESZTER Közhasznú Alapítvány

SZAKMAI KONCEPCIÓ TAMOP-5.6.1.C-11/1. ESZTER Közhasznú Alapítvány SZAKMAI KONCEPCIÓ TAMOP-5.6.1.C-11/1. ESZTER Közhasznú Alapítvány Mit kezdjen, akit elítélt, de fölmentett később az ég, megvonva tőle a halált, mikor már megadta magát? Kit mindenétől üresen talált a

Részletesebben

Együttműködés erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatainak ellátásában

Együttműködés erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatainak ellátásában ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.c-11/1-2011-0003 Együttműködés erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatainak ellátásában Létem, ha végleg lemerült, ki rettenti el a

Részletesebben

Az önpusztító magatartásformák megelőzésének lehetőségei. Krízisek. Az addikciók és az öngyilkosság közötti összefüggésről

Az önpusztító magatartásformák megelőzésének lehetőségei. Krízisek. Az addikciók és az öngyilkosság közötti összefüggésről B. Erdős Márta Csürke József Az önpusztító magatartásformák megelőzésének lehetőségei. Krízisek. Az addikciók és az öngyilkosság közötti összefüggésről Önpusztító életstratégiák Magyarországon a 16-24

Részletesebben

Infó helyett. 2011. augusztus

Infó helyett. 2011. augusztus Infó helyett 2011. augusztus Sajtómustra Mobbing Könyvespolcra blog Filmajánló Vers Sajtómustra Budaörsi kettős öngyilkosság: felelősök mindenütt Le vagyunk döbbenve az eset kommunikációján - mondja Oriold

Részletesebben

Családi életre nevelő és házasságra felkészítő iskolai képzések és tanfolyamok külföldön

Családi életre nevelő és házasságra felkészítő iskolai képzések és tanfolyamok külföldön 135 Tárkányi Ákos Családi életre nevelő és házasságra felkészítő iskolai képzések és tanfolyamok külföldön Bevezetés A párkapcsolatok növekvő labilitásának és megromlásuk, felbomlásuk magas gazdasági és

Részletesebben

XXII. évfolyam 2012. 1. szám. Dr. Hornyacsek Júlia

XXII. évfolyam 2012. 1. szám. Dr. Hornyacsek Júlia XXII. évfolyam 2012. 1. szám Dr. Hornyacsek Júlia A TÖMEGKATASZTRÓFÁK PSZICHÉS HATÁSA A BEAVATKOZÓ ÁLLOMÁNYRA AZ ALAPVETŐ KORAI ÉS KÉSŐI PSZICHÉS JELENSÉGEK, VALAMINT A NEGATÍV KÖVETKEZMÉNYEK ELKERÜLÉSÉNEK

Részletesebben

családon belüli erőszak elleni

családon belüli erőszak elleni családon belüli erőszak elleni tárcaközi kampány a lelki elsősegély telefonszolgálatok hozzájárulása 2003. december 10. 2004. február 29. 2004. I. Bevezetés a kampány feltételrendszere 1.p. II. A hívások

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Németh Margit. ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003

KÉZIKÖNYV. Németh Margit. ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003 ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003 KÉZIKÖNYV az ESZTER Közhasznú Alapítvány Személyes gondoskodást végzők kompetenciafejlesztése az erőszakcselekmények következtében

Részletesebben

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1.1 TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA...4 1.2 HIPOTÉZIS...4 2. MENTÁLHIGIÉNÉ TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...5 2.1 A MENTÁLHIGIÉNÉ FOGALMA...6 2.2 LELKI EGÉSZSÉGPROMÓCIÓ...6 2.3 POZITÍV MENTÁLHIGIÉNÉ...7

Részletesebben

DEBRECEN. A lelki segítő feladata a "motor beindítása"

DEBRECEN. A lelki segítő feladata a motor beindítása DEBRECEN A lelki segítő feladata a "motor beindítása" Sok házaspár nem engedheti meg magának azt, hogy elvigye nyaralni a gyermekeit PIROS ÉVA E-MAIL: eva.piros@naplo.haon.hu Date: Aug 15, 2003. Publication:

Részletesebben

Krízisintervenció és terápia az áldozatsegítésben. Készítette: Németh Margit, Dr. Virág György

Krízisintervenció és terápia az áldozatsegítésben. Készítette: Németh Margit, Dr. Virág György Krízisintervenció és terápia az áldozatsegítésben Készítette: Németh Margit, Dr. Virág György 1 Tartalomjegyzék I. A krízis definíciója, történeti fejlődése... 5 II. A KRÍZISEK TÍPUSAI... 6 II.1. Társadalmi

Részletesebben

KATEDRA 2002. tartalom. Szerkesztôi gondolatok Talán, ha

KATEDRA 2002. tartalom. Szerkesztôi gondolatok Talán, ha KATEDRA 2002 tartalom Az agresszió Valamennyiünk felelôssége Telefonos Lelki Segélyszolgálat Korunk Nórája Fiatal nôk Gyermekkori elhízás 2 6 8 20 24 26 Szerkesztôi gondolatok Talán, ha Az embernek mindig

Részletesebben

Módszertani ajánlások

Módszertani ajánlások Módszertani ajánlások a szexuális erőszak áldozataival foglalkozó szakemberek számára ------------------------------------------ Írta: Betlen Anna Pap Enikő Szerkesztette: Balogh Lídia Sáfrány Réka Keret

Részletesebben

RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK

RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK Magyar Williams Szindróma Társaság 2006 RITKÁK

Részletesebben

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA adatgyûjtésen, felmérésen, esetelemzésen alapuló jelentés a magyarországi helyzetrõl, a PANDÓRA SZELENCÉJE nevû nemzetközi projekt részeként FÜGGETLEN MÉDIAKÖZPONT n Budapest,

Részletesebben

LÉPÉS-VÁLTÁS Fiatalkorú bûnelkövetõk reintegrációjának programja 2013.

LÉPÉS-VÁLTÁS Fiatalkorú bûnelkövetõk reintegrációjának programja 2013. LÉPÉS-VÁLTÁS Fiatalkorú bûnelkövetõk reintegrációjának programja 2013. LÉPÉS-VÁLTÁS Fiatalkorú bûnelkövetõk reintegrációjának programja TAMOP 5.6.1.A.-11/3-2011-0004. 2013. Nevelõotthonok Nemzetközi Szövetsége

Részletesebben

Betlen Anna Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A SZEXUÁLIS ERŐSZAK ÁLDOZATAIVAL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA. KERET Koalíció, 2012.

Betlen Anna Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A SZEXUÁLIS ERŐSZAK ÁLDOZATAIVAL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA. KERET Koalíció, 2012. Betlen Anna Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A SZEXUÁLIS ERŐSZAK ÁLDOZATAIVAL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KERET Koalíció, 2012. BEMUTATKOZÁS KERET Kik vagyunk: A KERET Koalíciót ( Koalíció a Szexuális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TÁRSSZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGRŐL 2013. JANUÁR 1. - 2013. JÚNIUS 30.

BESZÁMOLÓ A TÁRSSZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGRŐL 2013. JANUÁR 1. - 2013. JÚNIUS 30. BESZÁMOLÓ A TÁRSSZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGRŐL 2013. JANUÁR 1. - 2013. JÚNIUS 30. Magyar Lapkiadók Egyesülete Tartalomjegyzék 1. Az MLE 2013. első félévben elvégzett, és a második félévre kitűzött

Részletesebben

13. Janovszki Gabriella: Az agresszív viselkedés és az iskolai agresszió pszichológiája

13. Janovszki Gabriella: Az agresszív viselkedés és az iskolai agresszió pszichológiája 13. Janovszki Gabriella: Az agresszív viselkedés és az iskolai agresszió pszichológiája 1. Bevezetés Az agresszió gyűjtőfogalom: motivációkat, gondolattartalmakat, érzelmeket és viselkedéseket ír körül,

Részletesebben

Maradj velünk királylány. A média szerepe a gyermek és fiatalkorú öngyilkosság megelőzésében

Maradj velünk királylány. A média szerepe a gyermek és fiatalkorú öngyilkosság megelőzésében Maradj velünk királylány A média szerepe a gyermek és fiatalkorú öngyilkosság megelőzésében dr. Bodonovich Jenő Média- és Hírközlési Biztos Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat VII. Nemzetközi Médiakonferencia

Részletesebben

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Készítette: Fonyódi Ákos Budapest,

Részletesebben

Bede Nóra. Szociális konstruktumok a segítő szakmában 1

Bede Nóra. Szociális konstruktumok a segítő szakmában 1 Bede Nóra Szociális konstruktumok a segítő szakmában 1 Szerencsés tény, hogy az elmúlt években mind többen és mind gyakrabban foglalkoznak elméleti és gyakorlati szempontból a gyermekvédelmi tapasztalatokkal.

Részletesebben