Adatbázis-kezelés alapok. Adatbázis kapcsolatos Internet alkalmazás III. - Fodor Szabina, Szilágyi József

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatbázis-kezelés alapok. Adatbázis kapcsolatos Internet alkalmazás III. - Fodor Szabina, Szilágyi József"

Átírás

1 Adatbázis-kezelés alapok

2 Mirıl lesz szó? 1. Adatbázis-tervezés 2. Relációs adatbázis kezelık - Oracle 3. SQL alapok 4. SQL adatdefiníció 5. SQL lekérdezések 6. SQL adatkarbantartás

3 Adatbázis-tervezés A felhasználói rendszerek túlnyomó része adatfeldolgozás: Adatok tárolása Adatok átalakítása Adatok elıkeresése Adatok megjelenítése A felhasználói rendszer sikere a helyes adatszerkezeten múlik!

4 Adatbázis-tervezés Rendszerfejlesztés folyamata: 1. Megvalósíthatósági elemzés 2. Elemzés Követelmény-elemzés Követelmény-specifikáció 3. Tervezés Logikai Fizika Adatbázis-tervezés 4. Megvalósítás, programozás 5. Tesztelés 6. Üzembehelyzés/Oktatás Adatmodellezés

5 Adatmodellezés Célja: Az adatok helyes logikai szerkezetének meghatározása a jelenlegi rendszer (követelmény-elemzés) és az igényelt rendszer (követelmény-specifikáció) szempontjából Eszközök: Egyed-kapcsolat diagram Normalizálás

6 Adatmodellezés Alapfogalmak: Egyed (entitás): azok az objektumok, amiket le szeretnénk írni. (pl. könyv) Tulajdonság (attribútum): amivel leírjuk az objektumokat (pl. cím, szerzı) Lényeges (idıben) állandó Kapcsolat: az egyedek közötti viszony leírására szolgálnak. (pl. melyik kiadó adta ki)

7 Adatmodellezés Egyed-Kapcsolat diagram: Egyedtípus (entitások halmaza): Kapcsolat foka 1:1 házastársa FÉRJ FELESÉG KÖNYV 1:N Aláfölérendeltség OSZTÁLY DOLGOZÓ dolgozik DOLGOZÓ M:N dolgozik PROJEKT

8 Adatmodellezés - ETK Egyed Tulajdonság Könyv Példány Szerzı Cím Típus Elıfordulás ISBN (Könyvtári kód) Stolnicki Gyula: SQL kézikönyv Kapcsolat 1:N 1:1, N:M Könyv- Példány (1:N)

9 Adatmodellezés Esettanulmány Könyvtár (jelenlegi rendszer) Vannak könyveink, melynek tudjuk a címét, kiadóját, kiadás évet, szerzı(i)t, és a szerzı(k) nemzetiségét Az egyes könyvekhez tárgyszavakat rendelhetünk hozzá (esetleg többet is)

10 Adatmodellezés Esettanulmány Könyvtár Egyedek: KÖNYV SZERZİ KIADÓ TÁRGYSZÓ

11 Adatmodellezés Esettanulmány Könyvtár Egyed-Kapcsolat diagram 1. KIADÓ kiadja TÁRGYSZÓ KÖNYV SZERZİ tartozik írta Problémás kapcsolatok

12 Adatmodellezés Esettanulmány Könyvtár Egyed-Kapcsolat diagram 2. KIADÓ kiadja TÁRGYSZÓ tartozik KÖNYV írta SZERZİ KÖNYV/ TÁRGYSZÓ KÖNYV/ SZERZİ

13 Adatmodellezés Egyedek belsı szerkezete: Az adott egyed leírására szolgáló tulajdonságok Tulajdonságtípusok: Azonosító elemi összetett Leíró

14 Adatmodellezés Azonosító: Az adott egyed (elıfordulásainak) egyértelmő azonosítására szolgáló tulajdonság(ok) Egyedinek kell lennie Nem lehet üres értéke Típusok: Nominatív : önmagában csak azonosításra szolgáló tulajdonság(ok), egyéb jelentése nincs (pl. Neptunkód) Deszkriptív: azonosításon kívül egyéb jelentése is van. elemi (pl. Kiadó neve) összetett (pl. Név+ Születési dátum+ Anyja neve) Vegyes (pl. személyi szám)

15 Adatmodellezés Funkcionális függés: Egy egyeden belül az A tulajdonság funkcionálisan meghatározza B tulajdonságot, ha minden esetben azonos A tulajdonság- érték mellett ugyanaz a B tulajdonság- érték szerepel. Pl. Az ABC-123 rendszámhoz mindig a LADA gyártmány társul, és ugyanígy a többi rendszám esetén is, tehát a Rendszám tulajdonság funkcionálisan meghatározza a Gyártmány tulajdonságot. ( a valóságban vannak kivételek pl. JIMMY-1 rendszám)

16 Adatmodellezés Normalizálás: Célja az egyedek tulajdonságaiból kiindulva helyes adatmodell kialakítása. Normálformák: 0. Normálforma (NF): Minden egyednek kell lennie azonosítójának. 1. NF: 0.NF és minden leíró tulajdonságnak funkcionálisan függeni kell az azonosítótól (nem lehetnek benne ismétlıdı csoportok) 2. NF: 1.NF és minden leíró tulajdonságnak a teljes azonosítótól funkcionálisan is függeni kell (összetett azonosító esetén egyik leíró tulajdonság függ csupán egy kulcsrészlettıl- részleges függés) 3. NF: 2. NF és minden leíró tulajdonság csakis az azonosítótól függ (a leíró tulajdonságok között nem lehet funkcionális függés tranzitív függés) Megjegyzés: ha egy egyed 1. NF-ban van és azonosítója elemi, akkor mindjárt 2.NF-ban is lesz. Léteznek magasabb normálformák is nagyon speciális esetekre.

17 Adatmodellezés Normalizálás lépései: 0. Normálforma (NF): Felsoroljuk az összes tulajdonságot, és meghatározzuk az azonosítót 1. NF: Megkeressük az ismétlıdı tulajdonság-csoportokat, ezeket kiemeljük egy új egyedbe és hozzávesszük az eredeti egyed azonosítóját. A régi egyedbıl az ismétlıdı tulajdonságokat eltüntetjük. Az új egyed azonosítója összetett lesz: egyik része az eredeti egyed azonosítója, másik része az ismétlıdı csoporton belüli alkalmas azonosító. Az egész folyamatot addig folytatjuk, amíg találunk ismétlıdı csoportot 2. NF: 1.NF és az egyed azonosítója elemi, akkor mindjárt 2.NF. is. Ha összetett azonosító, megvizsgáljuk, hogy létezik-e olyan leíró tulajdonság (csoport), amelyet már valamely azonosítórészlet is önmagában meghatároz. Az ilyen tulajdonságokat, az ıket meghatározó azonosítórészlettel együtt kiemeljük egy új egyedbe, és a leíró tulajdonságokat az eredeti egyedbıl eltüntetjük (az azonosítórészt NEM!) Az új egyed azonosítója a meghatározó azonosítórészlet legyen. Az egész folyamatot addig folytatjuk, amíg találunk részlegesen függı csoportot. 3. NF: Megvizsgáljuk, hogy leíró tulajdonságok között találunk-e funkcionális függést, ha igen, az ilyen tulajdonságokat, az ıket meghatározó leíró tulajdosággal (-gokkal) együtt kiemeljük egy új egyedbe, és a meghatározott leíró tulajdonságokat az eredeti egyedbıl eltüntetjük (de a meghatározót NEM!) Az új egyed azonosítója a meghatározó leíró tulajdonság legyen. Az egész folyamatot addig folytatjuk, amíg találunk tarnzitívan függı csoportot.

18 Adatmodellezés 0.NF 1.NF ISBNkód Könyvcím Szerzı(k) neve Szerzı(k) nemzetisége Kiadó neve Kiadó székhelye Kiadás éve Tárgyszó(sza vak) Ismétlıdı csoport Ismétlıdı csoport ISBNkód Szerzıkód Szerzı neve Szerzı nemzetisége ISBNkód Tárgyszó ISBNkód Könyvcím Kiadó neve Kiadó székhelye Kiadás éve Részleges függés

19 Adatmodellezés 2.NF Szerzıkód Szerzı neve Szerzı nemzetisége ISBNkód Tárgyszó ISBNkód Könyvcím Kiadó neve Kiadó székhelye Kiadás éve Tranzitív függés 3.NF Szerzıkód Szerzı neve Szerzı nemzetisége ISBNkód Szerzıkód ISBNkód Tárgyszó Kiadó neve Kiadó székhelye ISBNkód Könyvcím Kiadó neve Kiadás éve SZERZİ KÖNYV/ SZERZİ KÖNYV/ TÁRGYSZÓ KIADÓ KÖNYV

20 Adatmodellezés Kapcsoló tulajdoság: egy egyed azonosítója leíró, vagy azonosítórészként szerepel egy másik egyedben. Kapcsolat az egyed belsı és külsı szerkezete között: Az alárendelt egyednek azonosítórészként vagy leíró tulajdonságként tartalmaznia kell a fölérendelt egyed azonosítóját.

21 Adatmodellezés Esettanulmány Könyvtár A normalizálásból származó Egyed-Kapcsolat diagram 3. KIADÓ kiadja KÖNYV SZERZİ KÖNYV/ TÁRGYSZÓ KÖNYV/ SZERZİ

22 Adatmodellezés Esettanulmány Könyvtár Végleges Egyed-Kapcsolat diagram 4. KIADÓ kiadja TÁRGYSZÓ KÖNYV SZERZİ KÖNYV/ TÁRGYSZÓ KÖNYV/ SZERZİ

23 Adatmodellezés Esettanulmány- Könyvtár (igényelt rendszer) Az eddig (katalógus) nyilvántartásra alapozva meg szeretnénk oldani a kölcsönzés nyilvántartását is. A kölcsönzık az adott könyv példányait kikölcsönzik, ha nincs bent egy sem, akkor elıjegyzésbe veszik. Ha a kölcsönzı nem hozzá vissza idıre könyvet, akkor a késés napjai számától függı büntetést fizet, ami könyvenként 100 Ft.

24 Adatmodellezés Esettanulmány- Könyvtár (igényelt rendszer) Új egyedek: KÖLCSÖNZİ PÉLDÁNY ELİJEGYZÉS

25 Adatmodellezés KIADÓ kiadja TÁRGYSZÓ KÖNYV SZERZİ KÖNYV/ TÁRGYSZÓ KÖNYV/ SZERZİ ELİJEGYZÉS PÉLDÁNY KÖLCSÖNZİ

26 Adatmodellezés KIADÓ kiadja TÁRGYSZÓ KÖNYV SZERZİ KÖNYV/ TÁRGYSZÓ KÖNYV/ SZERZİ ELİJEGYZÉS PÉLDÁNY KÖLCSÖNZİ KÖLCSÖNZÉS

27 Adatmodellezés KÖNYV ISBNkód Könyvcím Kiadó neve Kiadás éve Példányszám SZERZİ Szerzıkód Szerzı neve Szerzı nemzetisége KIADÓ Kiadó neve Kiadó székhelye KÖNYV/SZERZİ ISBNkód Szerzıkód KÖNYV/TÁRGYSZÓ ISBNkód Tárgyszó TÁRGYSZÓ Tárgyszó PÉLDÁNY Könyvtárikó d ISBNkód KÖLCSÖNZİ Kölcsönzıkód Kölcsönzınév Irányítószám Település Lakcím Telefon Tagság kezdete Tagság vége KÖLCSÖNZÉS Kölcsönzıkód Könyvtárikód Kölcsönzés dátuma Lejárat dátuma Visszadátum ELİJEGYZÉS Kölcsönzıkód ISBNkód Elıjegyzés dátuma Aktív-e

28 Adatbázis tervezése Adatmodell TERVEZÉS Adat(bázis) terv fájlkezelés Adatbázis-kezelı rendszer Hierarchikus Hálós Relációs

29 Adatbázis tervezése Adatbáziskezelı rendszerek (DBMS) elınyei: Minden adat az DBMS-en keresztül érhetı logikai fizikai adatfüggetlenség Ügyfél-kiszolgáló architektúra Több felhasználó hatékony kiszolgálás Adatbiztonság adathozzáférés, jogosultságok Adatok biztonsága tranzakció-kezelés helyreállítás, mentés- visszatöltés

30 Adatbázis tervezése Relációs modell: Reláció: A1, A2, R A 1 A 3 K A A 2 n A 3 alaphalmaz ok K A n Egy általános relációt legtöbbször táblázatos formában adjuk meg

31 Adatbázis tervezés Relációs modell: Egyed tábla Tulajdonság mezı Azonosító elsıdleges kulcs Kapcsoló tulajdonság idegen kulcs Kapcsolat idegen kulcson keresztül megvalósított logikai kapcsolat hivatkozási integritás

32 SQL nyelv SQL :Structured Query Language Nem programozási (értsd nem algoritmus leíró) nyelv, hanem a lekérdezı nyelv Szabványos SQL-92 Relációs adatbázis kezelık szinte kivétel nélkül támogatják Tartalmaz Adatdefiníciós Data Definition Language (DDL) Adatmanipuláló Data Manipulation Language (DML) elemeket

33 SQL DDL Tábla definiáló utasítások CREATE TABLE - létrehozás ALTER TABLE (definíció)módosítás DROP TABLE - törlés

34 SQL DDL CREATE TABLE táblanév (táblaelem-felsorolás) táblaelem-felsorolás:= táblaelem táblaelem, táblaelem-felsorolás Táblaelem:= oszlop- meghatározás megszoritás-meghatározás Oszlop-meghatározás:= oszlopnév adattípus [DEFAULT érték] [oszlopmegszorítás] Oszlop-megszorítás:=NOT NULL CHECK megszorítás UNIQUE PRIMERY KEY REFERENCE DEFAULT érték:= szöveg beépített érték NULL

35 SQL DDL SQL adattípusok: Számok: SMALLINT INT LONG FLOAT NUMBER(számjegyekszáma, tizedesjegyek száma) Szöveg CHAR(n) VARCHAR2(n) DÁTUM DATE

36 SQL DDL -Esettanulmány KIADÓ tábla létrehozása: CREATE TABLE KIADO ( Kiadonev VARCHAR2(40) PRIMARY KEY, Kiado_szekhely VARCHAR2(25) NOT NULL) SZERZO tábla: CREATE TABLE SZERZO ( Szerzokod INTEGER PRIMARY KEY, Szerzonev VARCHAR2(35) NOT NULL, Szerzo_nemzetiseg VARCHAR2(15))

37 SQL DDL -Esettanulmány KÖNYV tábla létrehozása: CREATE TABLE KONYV ( ISBNKOD NUMBER(10,0) PRIMARY KEY, Konyvcim VARCHAR2(50) NOT NULL, Kiadonev VARCHAR2(40) REFERENCES KIADO, Kiadas_eve INTEGER, Peldanyszam SMALLINT) TARGYSZO tábla: CREATE TABLE TARGYSZO ( Targyszo VARCHAR2(20) PRIMARY KEY)

38 SQL DDL -Esettanulmány KONYV_SZERZO tábla létrehozása: CREATE TABLE KONYV_SZERZO ( ISBNKod NUMBER(10,0) REFERENCES KONYV, Szerzokod INTEGER REFERENCES SZERZO, PRIMARY KEY(ISBNkod, Szerzokod) ) KONYV_TARGYSZO tábla: CREATE TABLE KONYV_TARGYSZO ( ISBNKod NUMBER(10,0) REFERENCES KONYV, Targyszo VARCHAR2(20) REFERENCES TARGYSZO, PRIMARY KEY(ISBNKod, Targyszo))

39 SQL DDL -Esettanulmány PÉLDÁNY tábla létrehozása: CREATE TABLE PELDANY ( Konyvtarikod INTEGER PRIMARY KEY, ISBNKod NUMBER(10,0) REFERENCES KONYV) KOLCSONZO tábla: CREATE TABLE KOLCSONZO ( Kolcsonzokod INTEGER PRIMARY KEY, Kolcsonzonev VARCHAR2(35) NOT NULL, IRSZ INTEGER NOT NULL, Telepules VARCHAR(20) NOT NULL, Lakcim VARCHAR(50) NOT NULL, Telefon VARCHAR(15), Tagsag_kezdete DATE NOT NULL, Tagsag_vege DATE)

40 SQL DDL - Esettanulmány KOLCSONZES tábla: CREATE TABLE KOLCSONZES ( Kolcsonzokod INTEGER REFERENCES KOLCSONZO, Konyvtarikod INTEGER REFERENCES PELDANY, Kolcsonzes_datuma DATE, Lejarat_datuma DATE NOT NULL, Visszahozas_datuma DATE, PRIMARY KEY(Kolcsonzokod, Konyvtarikod, Kolcsonzes_datuma)) ELOJEGYZES tábla: CREATE TABLE ELOJEGYZES ( Kolcsonzokod INTEGER REFERENCES KOLCSONZO, ISBNKod NUMBER(10,0) REFERENCES KONYV, ELojegyzes_datuma DATE, Aktiv_e CHAR(1) NOT NULL CHECK( Aktiv_e IN ( I, N )), PRIMARY KEY(Kolcsonzokod, ISBNKod, Elojegyzes_datuma))

41 SQL DML Adatkarbantartó utasítások INSERT UPDATE DELETE Lekérdezések SELECT

42 SQL DML Egy rekord felvitele: INSERT INTO táblanév (oszlopnév-nevek) VALUES (érték(ek),[default] Több rekord felvitele egy másik táblából: INSERT INTO táblanév (oszlopnév-nevek) SELECT lekérdezés

43 SQL DML- Esettanulmány INSERT INTO KIADO VALUES( Kiskapu Kft., Budapest ) INSERT INTO SZERZO VALUES (16, Joe Celko, amerikai ) INSERT INTO KONYV VALUES ( , SQL felsıfokon, Kiskapu Kft.,2002, 2)

44 SQL DML- Esettanulmány INSERT INTO TARGYSZO VALUES( SQL ) INSERT INTO KONYV_SZERZO VALUES ( , 16) INSERT INTO KONYV_TARGYSZO VALUES ( , SQL )

45 SQL DML- Esettanulmány INSERT INTO PELDANY VALUES (18, ) INSERT INTO PELDANY VALUES (19, ) INSERT INTO KOLCSONZO (Kolcsonzokod, Kolcsonzonev,IRSZ,Telepules,Lakcim,Telefon,Tags ag_kezdete) VALUES (1, 'Ford Fairlane',12623, 'Los Angeles', 'Pacific Ocean Beach 2589.', ' ',' ')

46 SQL DML- Esettanulmány INSERT INTO KOLCSONZES (Kolcsonzokod, Konyvtarikod,Kolcsonzes_datuma,Lejarat_da tuma) VALUES (1, 19,' ',' ')

47 SQL DML- Esettanulmány INSERT INTO KIADO SELECT * FROM SZILAGYI.KIADO INSERT INTO SZERZO SELECT * FROM SZILAGYI.SZERZO INSERT INTO KONYV SELECT * FROM SZILAGYI.KONYV INSERT INTO PELDANY SELECT * FROM SZILAGYI.PELDANY INSERT INTO TARGYSZO SELECT * FROM SZILAGYI.TARGYSZO INSERT INTO KOLCSONZO SELECT * FROM SZILAGYI.KOLCSONZO

48 SQL DML- Esettanulmány INSERT INTO KONYV_SZERZO SELECT * FROM SZILAGYI.KONYV_SZERZO INSERT INTO KONYV_TARGYSZO SELECT * FROM SZILAGYI. KONYV_TARGYSZO INSERT INTO KOLCSONZES SELECT * FROM SZILAGYI.KOLCSONZES INSERT INTO ELOJEGYZES SELECT * FROM SZILAGYI.ELOJEGYZES

49 SQL SELECT SELECT oszlopnevek * FROM Táblanév(ek) WHERE feltétel(ek) ORDER BY oszlopszám(ok) GROUP BY oszlop(ok) HAVING feltétel

50 SQL S ELECT példák 1. Szerzık listája SELECT * FROM Szerzo 2. Lista csak könyvcímekrıl SELECT Konyvcim FROM Konyv 3. Mely városokból származnak a kölcsönzıink? SELECT DISTINCT Telepules FROM Kolcsonzo

51 SQL SELECT példák 1. Hányféle könyvünk van? SELECT COUNT(*) FROM KONYV 2. Hány darab könyvünk van összesen? SELECT SUM(Peldanyszam) FROM KONYV 3. Átlagosan hány napig volt(van) kint a könyv a kölcsönzıknél? SELECT AVG(DECODE(Visszahozas_datuma,NULL, Sysdate-Kolcsonzes_datuma, Visszahozas_datuma-Kolcsonzes_datuma)) FROM Kolcsonzes

52 SQL SELECT példák 1. Hányféle könyvünk van? SELECT COUNT(*) FROM KONYV 2. Hány darab könyvünk van összesen? SELECT SUM(Peldanyszam) FROM KONYV 3. Átlagosan hány napig volt(van) kint a könyv a kölcsönzıknél? SELECT AVG(DECODE(Visszahozas_datuma,NULL, Sysdate-Kolcsonzes_datuma, Visszahozas_datuma-Kolcsonzes_datuma)) FROM Kolcsonzes

53 SQL SELECT példák 1. Kölcsönzık legutóbbi belépésük szerint rendezve SELECT Kolcsonzonev FROM Kolcsonzo Order BY Tagsag_kezdete DESC 2. Kölcsönzıként összesen hány könyvet kölcsönöztek ki? SELECT Kolcsonzokod, COUNT(konyvtarikod) FROM Kolcsonzes GROUP BY Kolcsonzokod 3. Mely könyvek vannak meg egynél több példányban? SELECT * from KONYV WHERE Peldanyszam>1

54 SQL SELECT példák 1. Adott kiadó által kiadott könyvek címei SELECT KONYV.Konyvcim FROM KONYV, KIADO WHERE KIADO.Kiadonev='Kiskapu Kft.' AND KONYV.Kiadonev=KIADO.Kiadonev 2. Kiknél van kint aktuálisan könyv? SELECT DISTINCT KOLCSONZO.Kolcsonzonev FROM KOLCSONZO, KOLCSONZES WHERE KOLCSONZES.Visszahozas_datuma IS NULL AND KOLCSONZO.Kolcsonzokod=KOLCSONZES.Kolcsonzokod

55 SQL DML - UPDATE UPDATE táblanév SET oszlop(ok)=érték WHERE feltétel

56 SQL DML - UPDATE Ford Fairlane új helyre költözik UPDATE KOLCSONZO SET IRSZ=45556, Telepules='Venice', Lakcim='Verona Drive 6767.' WHERE Kolcsonzokod=1

57 SQL DML - DELETE DELETE FROM táblanév WHERE feltétel Pl. Töröljük ki a Virágnyelv tárgyszót: DELETE FROM TARGYSZO WHERE Targyszo='Virágnyelv'

58 SQL Házi feladatok 1. Keressük ki, kik kölcsönöztek ma! 2. Határozzuk meg kölcsönzıként a fizetendı büntetés összegét! 3. Listázzuk ki azokat a szerzıket, akiket eddig már olvasott valaki! 4. Mely kiadó könyvei a legkurrensebbek!

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai:

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai: 8. Gyakorlat SQL SQL: Structured Query Language; a relációs adatbáziskezelők szabványos, strukturált lekérdező nyelve SQL szabványok: SQL86, SQL89, SQL92, SQL99, SQL3 Az SQL utasításokat mindig pontosvessző

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Adatbázis parancsok 2 Táblaparancsok 2 A táblázat létrehozása 2 A táblázat módosítása 3 A tábla törlése 3 Indextábla létrehozása 3

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2015.03.01 M A N

B I T M A N B I v: T 2015.03.01 M A N Adatbázis Rendszerek MSc 2. Gy: MySQL Táblák, adatok B I v: T 2015.03.01 M A N 1/41 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítások DCL utasítások 2/41 Az SQL jellemzése Az SQL a relációs

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Nappali Tagozat ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT NÉV: MÁK VIRÁG NEPTUN KÓD: A DOLGOZAT CÍME: Jani bácsi székadatbázisa Beadási határidő: 14. oktatási hét

Részletesebben

Adatbázisok* tulajdonságai

Adatbázisok* tulajdonságai Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 4. előadás 2010. 10. 05. Adatbázisok* tulajdonságai Rendezett, logikailag összefüggő és meghatározott szempont szerint tárolt adatok és/vagy információk halmaza Az

Részletesebben

BEVEZETÉS Az objektum fogalma

BEVEZETÉS Az objektum fogalma BEVEZETÉS Az objektum fogalma Program (1) Adat (2) Objektum Kiadványszerkesztés Word Táblázatkezelés Excel CAD AutoCad Adatbáziskezelés Access 1 Program (1) Adat (2) Objektum Adatmodell (2) A valós világ

Részletesebben

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai SQL ALAPOK Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai BEVEZETÉS SQL: Structured Query Language Strukturált Lekérdező Nyelv Szabvány határozza meg, azonban számos nyelvjárása létezik

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. Harmadik előadás

Adatbázis-kezelés. Harmadik előadás Adatbázis-kezelés Harmadik előadás 39 Műveletek csoportosítása DDL adat definiálás Objektum létrehozás CREATE Objektum törlés DROP Objektum módosítás ALTER DML adat módosítás Rekord felvitel INSERT Rekord

Részletesebben

Adattípusok. Max. 2GByte

Adattípusok. Max. 2GByte Adattípusok Típus Méret Megjegyzés Konstans BIT 1 bit TRUE/FALSE SMALLINT 2 byte -123 INTEGER 4 byte -123 COUNTER 4 byte Automatikus 123 REAL 4 byte -12.34E-2 FLOAT 8 byte -12.34E-2 CURRENCY / MONEY 8

Részletesebben

Adattípusok. Max. 2GByte

Adattípusok. Max. 2GByte Adattípusok Típus Méret Megjegyzés Konstans BIT 1 bit TRUE/FALSE TINIINT 1 byte 12 SMALLINT 2 byte -123 INTEGER 4 byte -123 COUNTER 4 byte Automatikus 123 REAL 4 byte -12.34E-2 FLOAT 8 byte -12.34E-2 CURRENCY

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 2. Adatbáziskezelés eszközei Adatbáziskezelés feladata Adatmodell típusai Relációs adatmodell

Részletesebben

BGF. 4. Mi tartozik az adatmodellek szerkezeti elemei

BGF. 4. Mi tartozik az adatmodellek szerkezeti elemei 1. Mi az elsődleges következménye a gyenge logikai redundanciának? inkonzisztencia veszélye felesleges tárfoglalás feltételes függés 2. Az olyan tulajdonság az egyeden belül, amelynek bármely előfordulása

Részletesebben

A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai

A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai 8. gyakorlat Structured Query Language Struktúrált lekérdező nyelv A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai DDL (Data Definition Language) adatstruktúra definiáló

Részletesebben

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Programozás Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. április 22. Bevezetés Adatbáziskezelés

Részletesebben

Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések

Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések Structured Query Language adatbázisok kezelésére szolgáló lekérdező nyelv Szabályok: Utasítások tetszés szerint tördelhetők Utasítások végét pontosvessző zárja

Részletesebben

Az SQL nyelv Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv)

Az SQL nyelv Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv) Az SQL nyelv Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv) Az SQL a relációs adatbázis-kezelő rendszerek ma legelterjedtebb szabványosított adatbáziskezelő nyelve. Az IBM dolgozta ki 1983-ban,

Részletesebben

SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER

SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Adatbázisok I SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Módosítás: DML: - rekord felvitel INSERT - rekord törlés

Részletesebben

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 5. elıadás

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 5. elıadás Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 5. elıadás Adatbázisok* tulajdonságai Rendezett, logikailag összefüggı és meghatározott szempont szerint tárolt adatok és/vagy információk halmaza Az adatok között

Részletesebben

Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) );

Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) ); Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) ); CREATE TABLE `dihunor`.`csapat` ( `ID` INT( 4 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT 'A csapat azonositoja',

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

Adatbázis használat I. 5. gyakorlat

Adatbázis használat I. 5. gyakorlat Adatbázis használat I. 5. gyakorlat Tudnivalók Jövő hétre a normalizálást hozni vagy e- mailben beküldeni! 7. héten (= két hét múlva!) nagyzh + FF checkpoint: adattáblák feltöltése, megszorítások 2010.

Részletesebben

SQL parancsok feldolgozása

SQL parancsok feldolgozása Az SQL nyelv SQL nyelv szerepe Sequental Query Language, deklaratív nyelv Halmaz orientált megközelítés, a relációs algebra műveleteinek megvalósítására Előzménye a SEQUEL (IBM) Algoritmus szerkezeteket

Részletesebben

BEVEZETÉS Az objektum fogalma

BEVEZETÉS Az objektum fogalma BEVEZETÉS Az objektum fogalma Program (1) Adat (2) Objektum Kiadványszerkesztés Word Táblázatkezelés Excel CAD AutoCad Adatbáziskezelés Access 1 Program (2) Adat (1) Objektum 1. Adatmodell A valós világ

Részletesebben

Adatbázis-kezelés, információs-rendszerek

Adatbázis-kezelés, információs-rendszerek Adatbázis-kezelés, információs-rendszerek 3. Ea: Eskúel (2011) Structured Query Language v: 2011.09.05 Szűcs Miklós - ME, ÁIT. 1.o Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítás DCL utasítások

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. alapfogalmak

Adatbázis-kezelés. alapfogalmak Adatbázis-kezelés alapfogalmak Témakörök Alapfogalmak Adatmodellek Relációalgebra Normalizálás VÉGE Adatbázis-kezelő rendszer Database Management System - DBMS Integrált programcsomag, melynek funkciói:

Részletesebben

ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ

ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ n é v : H u zynets Erik n e p t un: BJ8BDJ t a n k ö r: G2-BGI G y a k. v ezető: Smid László G y a k. időpontja: Szerda 16-18 Feladat megfogalmazása Beadandóm főként számítógépes

Részletesebben

Adatbázisok. 9. gyakorlat SQL: SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 14

Adatbázisok. 9. gyakorlat SQL: SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 14 Adatbázisok 9. gyakorlat SQL: SELECT 2015. október 26. 2015. október 26. Adatbázisok 1 / 14 SQL SELECT Lekérdezésre a SELECT utasítás szolgál, mely egy vagy több adattáblából egy eredménytáblát állít el

Részletesebben

Bevezetés az SQL-be. Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009

Bevezetés az SQL-be. Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 Bevezetés az SQL-be Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.3. Relációsémák definiálása SQL-ben Kulcsok megadása (folyt.köv.7.fej.) -- még: Relációs

Részletesebben

STRUCTURED QUERY LANGUAGE(SQL) - ALAPOK

STRUCTURED QUERY LANGUAGE(SQL) - ALAPOK STRUCTURED QUERY LANGUAGE(SQL) - ALAPOK Az adatbázis-kezelők elvárásai közé tartozik az, hogy legyen egy olyan adatbázis-kezelőktől független nyelv, amely az adatdefiníciós, az adatmanipulációs és a lekérdező

Részletesebben

Vizuális programozás gyakorlat

Vizuális programozás gyakorlat Vizuális programozás gyakorlat A gyakorlat célja az entitás modell készítésének és az MS SQLEXPRESS használatának gyakorlása. A gyakorlat során egy könyvtári szoftver adatmodelljét tervezzük meg, valamint

Részletesebben

Adatbázis, adatbázis-kezelő

Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázisok I. rész Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázis: Nagy adathalmaz Közvetlenül elérhető háttértárolón (pl. merevlemez) Jól szervezett Osztott Adatbázis-kezelő szoftver hozzáadás, lekérdezés, módosítás,

Részletesebben

Gyakorlás: Hozzunk létre egy Alkalmazottak táblát AZO szám, Részleg szöveg, Munkakör szöveg és BelépésDátuma dátum típussal.

Gyakorlás: Hozzunk létre egy Alkalmazottak táblát AZO szám, Részleg szöveg, Munkakör szöveg és BelépésDátuma dátum típussal. Adatbázis létrehozása Adatleíró műveletek CREATE DATABASE "tan1" WITH ENCODING= LATIN2 ; vagy parancssorból a terminál alatt $ createdb tan1 E=latin2 Kapcsolódás az adatbázishoz $ psql tan1 Adattábla létrehozása

Részletesebben

Megszorítások. AB1_06A_Megszorítások - Adatbázisok-1 EA (Hajas Csilla, ELTE IK) - J.D. Ullman elıadásai alapján

Megszorítások. AB1_06A_Megszorítások - Adatbázisok-1 EA (Hajas Csilla, ELTE IK) - J.D. Ullman elıadásai alapján Megszorítások Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 7.1. Kulcsok és idegen kulcsok 7.2. Attribútumra vonatkozó megszorítások 7.3. Megszorítások módosítása

Részletesebben

Az SQL adatbázisnyelv: DML

Az SQL adatbázisnyelv: DML Az SQL adatbázisnyelv: DML Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 6.5. Az adatbázis tartalmának módosítása (DML utasítások) INSERT, DELETE, UPDATE

Részletesebben

A könyv tartalomjegyzéke

A könyv tartalomjegyzéke A könyv tartalomjegyzéke Elıszó Bevezetés Adatbázis-kezelı rendszerek Adatmodellezés Alapfogalmak Egyedhalmaz, egyed Kapcsolat, kapcsolat-elıfordulás, kapcsolat típusa Tulajdonság, tulajdonságérték, értékhalmaz

Részletesebben

Adatmodellezés. 1. Fogalmi modell

Adatmodellezés. 1. Fogalmi modell Adatmodellezés MODELL: a bonyolult (és időben változó) valóság leegyszerűsített mása, egy adott vizsgálat céljából. A modellben többnyire a vizsgálat szempontjából releváns jellemzőket (tulajdonságokat)

Részletesebben

Adatbázisok I. Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER

Adatbázisok I. Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Adatbázisok I 1 SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Módosítás: DML: - rekord felvitel INSERT - rekord törlés

Részletesebben

Relációsémák létrehozása SQL nyelvben

Relációsémák létrehozása SQL nyelvben Relációsémák létrehozása SQL nyelvben SQL (Structured Query Language) lekérdezés módosítás relációséma leírására alkalmas utasítások: attribútumnevek, attribútumok adattípusa megszorításokat is megadhatunk,

Részletesebben

Az SQL nyelv. SQL (Structured Query Language = Strukturált Lekérdező Nyelv).

Az SQL nyelv. SQL (Structured Query Language = Strukturált Lekérdező Nyelv). Az SQL nyelv SQL (Structured Query Language = Strukturált Lekérdező Nyelv). A lekérdezési funkciók mellett a nyelv több olyan elemmel is rendelkezik, amelyek más adatkezelési funkciók végrehajtására is

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. Második előadás

Adatbázis-kezelés. Második előadás Adatbázis-kezelés Második előadás 19 Adatmodell Modell: a valóság olyan matematikai vagy tárgyi leképezése, ami a modellalkotó számára fontos tulajdonságokban egyezést utat a valósággal. Adatmodell: az

Részletesebben

Adatbázis tartalmának módosítása

Adatbázis tartalmának módosítása Adatbázis tartalmának módosítása Tankönyv 6.5. Változtatások az adatbázisban A módosító utasítások nem adnak vissza eredményt, mint a lekérdezések, hanem az adatbázis tartalmát változtatják meg. 3-féle

Részletesebben

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK BEVEZETÉS

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK BEVEZETÉS LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK BEVEZETÉS Lénárt Balázs tanársegéd TANTERV, SZOFTVER, IRODALOM Hét Dátum Előadó Előadások Időpont: szerda 8:30-10:00, helye: LFSZÁMG Dátum Gyakvezető 1. 9. 11. Tokodi Adatbázis

Részletesebben

3. Előadás. Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története. Az SQL felépítése. Adattípúsok. SQL utasítások

3. Előadás. Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története. Az SQL felépítése. Adattípúsok. SQL utasítások Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda 3. Előadás Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története Az SQL felépítése Adattípúsok SQL utasítások 1 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem

Részletesebben

Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések

Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.4. Relációs algebra (áttekintés) 5.1.

Részletesebben

SQL*Plus. Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP (dolgozó), DEPT (osztály) "közönséges" felhasználók

SQL*Plus. Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP (dolgozó), DEPT (osztály) közönséges felhasználók SQL*Plus Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP dolgozó), DEPT osztály) "közönséges" felhasználók Adatszótár: metaadatokat tartalmazó, csak olvasható táblák táblanév-prefixek:

Részletesebben

1.óra. Bevezetés. Adatmodellezés, elméleti háttér

1.óra. Bevezetés. Adatmodellezés, elméleti háttér 1.óra Bevezetés Programozás módszertanból tanultunk fájlkezelést (szekvenciális, direkt), ahol az operációs rendszer közvetlen hívásaival tudtunk adatokat permanensen tárolni háttértárolón, és onnan visszaolvasni.

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán Adatbázis rendszerek Molnár Bence Szerkesztette: Koppányi Zoltán A mai órán A mai órán Házi tapasztalatok SQL (és ami mögötte van) Házi tapasztalatok Házi tapasztalatok Házik besorolása megtörtént Oktatói

Részletesebben

Adatbázis Rendszerek II. 3. SQL alapok

Adatbázis Rendszerek II. 3. SQL alapok Adatbázis Rendszerek II. 3. SQL alapok 22/1 B IT v: 2016.10.20 MAN Oracle adattípusok Szöveges adattípusok CHAR (1-2000) VARCHAR (1-4000) VARCHAR2 (1-4000, nemzeti karakterekhez) CLOB (max. 8 TB) NCLOB

Részletesebben

Kidolgozott példák. E-K diagram. Tánc egyednek csak egyetlen attribútuma van. Most a megoldás úgy is helyes lenne,

Kidolgozott példák. E-K diagram. Tánc egyednek csak egyetlen attribútuma van. Most a megoldás úgy is helyes lenne, Kidolgozott példák E-K diagram 1.1. példa Nemzetközi táncverseny: Feladat: Olyan relációs adatbázist szeretnénk létrehozni, amely a Kék Osztriga Nemzetközi Táncversenyen résztvevő csoportok adatait tartalmazza.

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin 1. Alapfogalmak...1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 1 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs

Részletesebben

Gazdasági informatika II (SZIE GTK GVAM 1. évfolyam) 2009/2010. tanév 2. félév

Gazdasági informatika II (SZIE GTK GVAM 1. évfolyam) 2009/2010. tanév 2. félév Gazdasági informatika II (SZIE GTK GVAM 1. évfolyam) 2009/2010. tanév 2. félév Egyed: minden olyan dolog, amit minden más dologtól jól meg tudunk különböztetni és amiről adatokat akarunk tárolni. (pl.

Részletesebben

Mezők viszonya a relációs adatbázis tábláiban

Mezők viszonya a relációs adatbázis tábláiban Mezők viszonya a relációs adatbázis tábláiban A normalizálás megértéséhez szükségünk van néhány további fogalom ismeretére, ezért most kisebb kitérőt teszünk. Megismerjük - a funkcionális függés, - a teljes

Részletesebben

Adatbáziskezelés - SQL. Forrás: dr. Kovács László: Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana Computerbooks 2004 www.mysql.

Adatbáziskezelés - SQL. Forrás: dr. Kovács László: Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana Computerbooks 2004 www.mysql. Adatbáziskezelés - SQL Forrás: dr. Kovács László: Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana Computerbooks 2004 www.mysql.com Miért fontos az adatbáziskezelés a kontrollernek? Bonyolultabb kapcsolatú

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán Adatbázis rendszerek Molnár Bence Szerkesztette: Koppányi Zoltán A mai órán A mai órán SQL (és ami mögötte van) Mi lesz a ZH-ban? SQL Történet 1970-es évek eleje IBM SEQUEL (Structured English QUery Languge)

Részletesebben

SQL gyakorló feladatok. 6. Adatbázis gyakorlat április 5.

SQL gyakorló feladatok. 6. Adatbázis gyakorlat április 5. SQL gyakorló feladatok 6. Adatbázis gyakorlat 2011. április 5. SQL alapparancsai DDL: - create: táblák létrehozása - alter: táblák (séma) módosítása - drop: táblák törlése DML: - select: adatok lekérdezése

Részletesebben

Keskeny Zoltán 2007/08 SQL. Structured Query Language. (gyakorlat az SQL2 szabvány alapján) Keskeny Zoltán tanév

Keskeny Zoltán 2007/08 SQL. Structured Query Language. (gyakorlat az SQL2 szabvány alapján) Keskeny Zoltán tanév SQL Structured Query Language (gyakorlat az SQL2 szabvány alapján) Keskeny Zoltán 2007-2008 tanév Az SQL nyelv SQL = Structured Query Language (struktúrált lekérdező nyelv). A relációs adatbázis-kezelés

Részletesebben

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni:

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: 1 Adatbázis kezelés 2. gyakorlat A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: Táblák létrehozása,

Részletesebben

Adatigények. Koncepcionális séma (magas szintű modell) Logikai séma (alacsony szintű modell) Belső séma (fizikai szerkezet, hozzáférési módok)

Adatigények. Koncepcionális séma (magas szintű modell) Logikai séma (alacsony szintű modell) Belső séma (fizikai szerkezet, hozzáférési módok) Adatbáziskezelés Adatmodell és adatbázis Alapfogalmak: Adatmodell: olyan koncepciók gyűjteménye, amelyek egy adatbázis szerkezetét (egy megadott jelölésrendszer segítségével) egyértelműen leírják. Tartalmazza

Részletesebben

Adatbázis alapú rendszerek

Adatbázis alapú rendszerek Adatbázis alapú rendszerek BookIt projekt dokumentáció Kotosz Tibor, Krajcsovszki Gergely, Seres Regina 2011 Tartalomjegyzék Jelenlegi rendszer... 2 Jelenlegi rendszer fizikai AFD-je... 2 Jelenlegi rendszer

Részletesebben

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni:

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: 1 Adatbázis kezelés 3. gyakorlat A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: Tábla kapcsolatok létrehozása,

Részletesebben

Adatbázis-kezelés - Relációs adatbázisok adatszerkezetének tervezése, megvalósítása

Adatbázis-kezelés - Relációs adatbázisok adatszerkezetének tervezése, megvalósítása Nádasiné Rákossy Gabriella Adatbázis-kezelés - Relációs adatbázisok adatszerkezetének tervezése, megvalósítása A követelménymodul megnevezése: Informatikai ismeretek A követelménymodul száma: 1155-06 A

Részletesebben

Kilencedik témakör: Lazarus-Firebird. Készítette: Dr. Kotsis Domokos

Kilencedik témakör: Lazarus-Firebird. Készítette: Dr. Kotsis Domokos PASzSz Kilencedik témakör: Lazarus-Firebird Készítette: Dr. Kotsis Domokos Az SQLdb fülön IBConnection Kapcsolat A Data Access fülön Az SQLdb fülön... Select 1. Az SQLQuery lezárása. (Active := false,

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2015.03.09 M A N

B I T M A N B I v: T 2015.03.09 M A N Adatbázis Rendszerek MSc 3. Gy: MySQL Lekérdezések B I v: T 2015.03.09 M A N 1/61 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítások DCL utasítások 2/61 DQL Adat lekérdező utasítás Az SQL

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak ADATBÁZIS-KEZELÉS 1. Alapfogalmak... 1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 2 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs adatmodell...

Részletesebben

Adatbázisok I. Az SQL nyelv

Adatbázisok I. Az SQL nyelv Adatbázisok I Az SQL nyelv SQL (Structured Query Language) Deklaratív nyelv, 1974-ben publikálták Halmaz orientált megközelítés, a relációs algebra műveleteinek megvalósítására Előzménye a SEQUEL (IBM)(Structured

Részletesebben

Adatmodell elemei. Adatmodellezés. Adatobjektum. Kutya adatobjektum, mint tábla

Adatmodell elemei. Adatmodellezés. Adatobjektum. Kutya adatobjektum, mint tábla Adatmodell elemei Adatmodellezés adatobjektum (entity, egyed) attribútum, tulajdonság reláció, kapcsolat IR2-2007 2 Adatobjektum Attribútum Kapcsolat Adatobjektum repülő utas típus hossz tömeg utazósebesség

Részletesebben

LBRA6i integrált rendszer

LBRA6i integrált rendszer LBRA6i integrált rendszer LIBRA 6i logolás és a log megtekintése Készítette: Libra Szoftver Zrt. Létrehozás dátuma: 2005.12.15. Utolsó módosítás: 2014.10.30. Referencia szám: LIBRA6i_UZEM_V_1.5 Verzió:

Részletesebben

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK UNIÓ, ALLEKÉRDEZÉSEK

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK UNIÓ, ALLEKÉRDEZÉSEK LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK UNIÓ, ALLEKÉRDEZÉSEK Lénárt Balázs tanársegéd TANTERV Hét Dátum Előadó Előadások Időpont: szerda 8:30-10:00, helye: LFSZÁMG Dátum Gyakvezető 1. 9. 11. Tokodi Adatbázis

Részletesebben

2012.05.11. Adatbázisok I A relációs algebra

2012.05.11. Adatbázisok I A relációs algebra Adatbázisok I A relációs algebra 2 3 4 1 Feladatok Tantárgy tkód cím kredit oktató Oktató oktkód név tanszék fizetés Feladatok 1. Az átlagos kreditpontszám: Γ avg(kredit) (Tantárgy) 2. A Matematika tanszéken

Részletesebben

Adatbáziskezelés 1 / 12

Adatbáziskezelés 1 / 12 Adatbáziskezelés Demeter István-Hunor Adatbáziskezelés Adatbáziskezelés... 1 Alapfogalmak... 2 Adatmodellek... 3 Relációs adatmodell... 3 Attribútumok közötti függőségek... 5 Normál formák... 5 Feladat...

Részletesebben

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv:

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv: 5. Gyakorlat 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része NDQL, hálós lekérdező nyelv: A lekérdezés navigációs jellegű, vagyis a lekérdezés megfogalmazása során azt kell meghatározni, hogy milyen irányban

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Adatbázis-kezelő rendszerek

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Adatbázis-kezelő rendszerek ADATBÁZIS-KEZELÉS Adatbázis-kezelő rendszerek Adat (Data) Észlelhető, felfogható ismeret Jelsorozat Tény, közlés Valakinek vagy valaminek a jellemzője Adatbázis (Data Base, DB) Hosszú ideig évekig meglévő

Részletesebben

Adatbáziskezelı-szerver SQL. Relációs adatbázis-kezelık. Relációs adatszerkezet. Házi feladat 2012.03.05.

Adatbáziskezelı-szerver SQL. Relációs adatbázis-kezelık. Relációs adatszerkezet. Házi feladat 2012.03.05. 1 2 Adatbáziskezelı-szerver Általában dedikált szerver Optimalizált háttértár konfiguráció Csak OS + adatbázis-kezelő szoftver Teljes memória az adatbázisoké Fő funkciók: Adatok rendezett tárolása a háttértárolón

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2014.02.15 M A N

B I T M A N B I v: T 2014.02.15 M A N Adatbázis Rendszerek II. 3. Ea: MySQL alapok B I v: T 2014.02.15 M A N 1/106 Témakörök MySQL letöltés, telepítés Beállítások, indítófájl Parancssoros használat MySQL adatbázisok MySQL adattáblák Bolt adatbázis

Részletesebben

Logikai adatmodell kialakítása

Logikai adatmodell kialakítása Logikai adatmodell kialakítása A logikai adatmodellezés célja: Segít az alkalmazási terület megértésében. Diagramjai révén világosan, pontosan és egyértelműen írja le a kommunikációs rendszert. lősegíti

Részletesebben

MS ACCESS 2010 ADATBÁZIS-KEZELÉS ELMÉLET SZE INFORMATIKAI KÉPZÉS 1

MS ACCESS 2010 ADATBÁZIS-KEZELÉS ELMÉLET SZE INFORMATIKAI KÉPZÉS 1 SZE INFORMATIKAI KÉPZÉS 1 ADATBÁZIS-KEZELÉS MS ACCESS 2010 A feladat megoldása során a Microsoft Office Access 2010 használata a javasolt. Ebben a feladatban a következőket fogjuk gyakorolni: Adatok importálása

Részletesebben

Adatbázis rendszerek tervezése

Adatbázis rendszerek tervezése Sapientia - Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem Csíkszereda Adatbázis rendszerek tervezése A Ditrói Önkormányzat könyvvitele Varga Orsolya Könyvelés és gazdálkodási informatika II. év 2014.04.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán Adatbázis rendszerek I. dr. Siki Zoltán Adatbázis fogalma adatok valamely célszerűen rendezett, szisztéma szerinti tárolása Az informatika elterjedése előtt is számos adatbázis létezett pl. Vállalati személyzeti

Részletesebben

A relációs adatmodell

A relációs adatmodell A relációs adatmodell E. Codd vezette be: 1970 A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of ACM, 13(6). 377-387. 1982 Relational Databases: A Practical Foundation for Productivity.

Részletesebben

BUJDOSÓ GYÖNGYI. Bevezetés az SQL-be OKTATÁSI SEGÉDANYAG AZ ADATBÁZISKEZELÉS CÍMŰ GYAKORLATHOZ DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR

BUJDOSÓ GYÖNGYI. Bevezetés az SQL-be OKTATÁSI SEGÉDANYAG AZ ADATBÁZISKEZELÉS CÍMŰ GYAKORLATHOZ DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR BUJDOSÓ GYÖNGYI Bevezetés az SQL-be OKTATÁSI SEGÉDANYAG AZ ADATBÁZISKEZELÉS CÍMŰ GYAKORLATHOZ DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR Tartalomjegyzék I. Adatbázisok... 3 II. Adatdefiníciós nyelv...6 1. Adattípusok...7

Részletesebben

Alkalmazói rendszerek ACCESS ZH - javítókulcs Informatika tanár MSC, levelező tagozat, január 06.

Alkalmazói rendszerek ACCESS ZH - javítókulcs Informatika tanár MSC, levelező tagozat, január 06. Alkalmazói rendszerek ACCESS ZH - javítókulcs Informatika tanár MSC, levelező tagozat, 2010. január 06. Leírás és feladatok Adatbázisunkban egy üzletlánc törzsvásárlóit tartjuk nyilván. Minden törzsvásárlónak

Részletesebben

Bevezetés: Relációs adatmodell

Bevezetés: Relációs adatmodell Bevezetés: Relációs adatmodell Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.1. Adatmodellek áttekintése 2.2. A relációs modell alapjai --Megjegyzés:

Részletesebben

Informatikus informatikus Térinformatikus Informatikus É 1/11

Informatikus informatikus Térinformatikus Informatikus É 1/11 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára 2010-2011 Őszi félév Heizlerné Bakonyi Viktória HBV@ludens.elte.hu Titkosítás,hitelesítés Szimmetrikus DES 56 bites kulcs (kb. 1000 év) felcserél, helyettesít

Részletesebben

MySQL. Elektronikus jegyzet Széchenyi István Egyetem Távközlési tanszék

MySQL. Elektronikus jegyzet Széchenyi István Egyetem Távközlési tanszék MySQL Elektronikus jegyzet Széchenyi István Egyetem Távközlési tanszék Távközlés-informatika szakirány Protokollok és Szoftverek I. Zsiga Bálint Kovács Ákos Az relációs adatbázis-kezelő rendszerekről Kis

Részletesebben

Adatbázisok (relációs, objektum relációs, NoSQL) Adatbáziskezelő rendszerek Adatbázisok felépítése Adatbázisok tervezése

Adatbázisok (relációs, objektum relációs, NoSQL) Adatbáziskezelő rendszerek Adatbázisok felépítése Adatbázisok tervezése Tartalom Adatbázisok (relációs, objektum relációs, NoSQL) Adatbáziskezelő rendszerek Adatbázisok felépítése Adatbázisok tervezése 2017. 11. 23. 1 Adatbázisok Az adatbázis fogalma Adatbázison valamely cél

Részletesebben

SQL. Táblák összekapcsolása lekérdezéskor Aliasok Allekérdezések Nézettáblák

SQL. Táblák összekapcsolása lekérdezéskor Aliasok Allekérdezések Nézettáblák SQL Táblák összekapcsolása lekérdezéskor Aliasok Allekérdezések Nézettáblák A SELECT UTASÍTÁS ÁLTALÁNOS ALAKJA (ISM.) SELECT [DISTINCT] megjelenítendő oszlopok FROM táblá(k direkt szorzata) [WHERE feltétel]

Részletesebben

Adatbázis rendszerek Ea: Esqúel. Structured Query Language

Adatbázis rendszerek Ea: Esqúel. Structured Query Language Adatbázis rendszerek 1. 4. Ea: Esqúel Structured Query Language 64/1 B ITv: MAN 2015.09.17 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítás DCL utasítások Gyakorló feladatok Ellenőrző kérdések

Részletesebben

GEIAL Kovács László. GEIAL Kovács László

GEIAL Kovács László. GEIAL Kovács László Adatbázisok MSc 7. téma Objektum-orientált szemantikus modellek, ORDBMS struktúra Relációs modell korlátai IFO modell: ember dolgozo lakcim név szint fizetés nyelv postai telefon relációs modell: dolgozo

Részletesebben

A relációs algebra egy speciális algebra, amely néhány egyszerű, de hathatós. operandusok. Egy reláció megadható a nevével vagy közvetlenül, sorainak

A relációs algebra egy speciális algebra, amely néhány egyszerű, de hathatós. operandusok. Egy reláció megadható a nevével vagy közvetlenül, sorainak Informatika szigorlat 11-es tétel: Lekérdező nyelvek 1. Relációs algebra A relációs algebra egy speciális algebra, amely néhány egyszerű, de hathatós módszert ad arra nézve, hogy miként építhetünk új relációkat

Részletesebben

Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda WEB PROGRAMOZÁS 4.ELŐADÁS. Adatbázis alapú alkalmazások készítése PHP-ben

Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda WEB PROGRAMOZÁS 4.ELŐADÁS. Adatbázis alapú alkalmazások készítése PHP-ben Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda WEB PROGRAMOZÁS 4.ELŐADÁS 2015-2016 Adatbázis alapú alkalmazások készítése PHP-ben Adatbázis alapú alkalmazás 2 A leggyakrabban használt dinamikus alkalmazások

Részletesebben

SQL összefoglaló. dbase, Clipper, FoxBase, FoxPro, Access (nem tesz eleget pl. a 3.pontnak)

SQL összefoglaló. dbase, Clipper, FoxBase, FoxPro, Access (nem tesz eleget pl. a 3.pontnak) 1-2. óra Adatbázis-kezelőkről A felhasználó adatbázis-kezelőn keresztül éri el az adatokat. Egy adatbázis-kezelő rendszerrel szemben a következő elvárásaink vannak: 1. Tegye lehetővé a felhasználók számára,

Részletesebben

5. téma XML DB. Az adatkezelés és XML kapcsolata. Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben?

5. téma XML DB. Az adatkezelés és XML kapcsolata. Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben? Adatbázis modellek 5. téma XML DB Az adatkezelés és XML kapcsolata Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben? Adattárolás alapformái: - strukturált - szabad-szöveges - szemi struktúrált -

Részletesebben

11. Gyakorlat Adatbázis-tervezés, normalizálás. Redundancia: egyes adatelemek feleslegesen többször is le vannak tárolva

11. Gyakorlat Adatbázis-tervezés, normalizálás. Redundancia: egyes adatelemek feleslegesen többször is le vannak tárolva 11. Gyakorlat Adatbázis-tervezés, normalizálás Redundancia: egyes adatelemek feleslegesen többször is le vannak tárolva Problémák: helypazarlás konzisztencia-őrzés nehéz Következmény -> Anomáliák: Beszúrási:

Részletesebben

Adatbázisok. 1. gyakorlat. Adatmodellezés október október 1. Adatbázisok 1 / 42

Adatbázisok. 1. gyakorlat. Adatmodellezés október október 1. Adatbázisok 1 / 42 Adatbázisok 1. gyakorlat Adatmodellezés 2016. október 1. 2016. október 1. Adatbázisok 1 / 42 Elérhet ség Web: http://www.inf.u szeged.hu/~mkatona E-mail: mkatona@inf.u-szeged.hu Fogadóóra: Kedd 15 16 Árpád

Részletesebben

Az adatok a vállalat kulcsfontosságú erőforrásai. Az információs rendszer adatai kezelésének két alapvető változata:

Az adatok a vállalat kulcsfontosságú erőforrásai. Az információs rendszer adatai kezelésének két alapvető változata: ADATSZERVEZÉS Az adatok a vállalat kulcsfontosságú erőforrásai. Az információs rendszer adatai kezelésének két alapvető változata: fájlrendszerek (a konvencionális módszer) és adatbázis rendszerek (a haladóbb

Részletesebben

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor 1. Relációs adatmodell alapjai Adatmodell: Az adatmodell egy jelölésmód egy adatbázis adatszerkezetének a leírására, beleértve az adatra vonatkozó megszorításokat

Részletesebben

Az adatbáziskezelés alapjai

Az adatbáziskezelés alapjai Az adatbáziskezelés alapjai Klárné Barta Éva Az adatokat fájlokba szervezve tárolják a számítógépek háttértárain, elsődlegesen a merevlemezeken. Az első adatfeldolgozó rendszerek néhány fájlban tárolt

Részletesebben

NORMALIZÁLÁS. Funkcionális függés Redundancia 1NF, 2NF, 3NF

NORMALIZÁLÁS. Funkcionális függés Redundancia 1NF, 2NF, 3NF NORMALIZÁLÁS Funkcionális függés Redundancia 1NF, 2NF, 3NF FUNKCIONÁLIS FÜGGŐSÉG Legyen adott R(A 1,, A n ) relációséma, valamint P, Q {A 1,, A n } (magyarán P és Q a séma attribútumainak részhalmazai)

Részletesebben