Publikációs jegyzék. Szakkönyv, monográfia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Publikációs jegyzék. Szakkönyv, monográfia"

Átírás

1 Publikációs jegyzék Szakkönyv, monográfia 1. Geodézia I. Jegyzet az Erdımérnöki Kar hallgatói számára (társszerzı: Bánky József). EFE, Sopron, Geodézia II. Jegyzet az Erdımérnöki Kar hallgatói számára. EFE, Sopron, Fotogrammetria és távérzékelés. Jegyzet az Erdımérnöki Kar hallgatói számára (Társszerzı: Márkus István). EFE, Sopron, Geodéziai vetületek. VEAB nyertes pályázat, II. fokozat. Terjedelem: 183 oldal, Sopron Magyarországi vetületek. Tankönyv. 196 oldal. Mezıgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest, Digitale Geländemodelle des Neusiedler See-Beckens (társszerzık: E. Csaplovics, I. Markus, A. Sindhuber). Burgenländisches Landesmuseum, Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, Band 97, oldal, 28 térképmelléklettel. 7. Bevezetés a geodéziai hibaelméletbe. Elektronikus tankönyv html formátumban Webhely: 8. Geodézia I. Egyetemi jegyzet erdımérnök hallgatóknak. Sopron, old. 9. Geodézia II. Egyetemi jegyzet erdımérnök hallgatóknak. Sopron, old. 10. Földmérés és térképezés. Egyetemi jegyzet környezetmérnök hallgatóknak. Sopron, old. 11. Geodézia erdı- és környezetmérnököknek. Tankönyv. Geomatikai Közlemények VI. Sopron, p. 12. Jankó Sándor ( ) élete és munkássága. Erdész-nagyjaink arcképcsarnoka, 18. szám, Az Erdımérnöki Kar kiadványa, 2003, 42 oldal. 13. Magyarországi vetületek. Elektronikus tankönyv pdf formátumban Webhely: 14. Magyarországi vetületek. Tankönyv. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, oldal. 15. Vetülettan. Egyetemi jegyzet földmérı- és földrendezı hallgatóknak. Székesfehérvár, mid= Felsıgeodézia. Egyetemi jegyzet földmérı- és földrendezı hallgatóknak. Székesfehérvár, emid= Kiegyenlítı számítások. Egyetemi jegyzet földmérı- és földrendezı hallgatóknak. Székesfehérvár, mid=42 Könyvrészlet 18. Ob odnoi vozmozsnosti proiektirovania nivelirnih setej, postroiennih dlja izuchenia vertikalnih dvizsenii zemnoi korü. Sovremennie dvizsenia zemnoi korü. Sbornik nauchnih trudov, Kiev "Naukova Dumka", 1980.

2 Mőholdas helymeghatározás, szakkönyv, (Szerk.: Ádám József, Bányai László, Borza Tibor, Busics györgy, Kenyeres Ambrus, Krauter András, Takács Bence, társszerzı: Király Géza) Mőegyetemi Kiadó, Budapest fejezet: Erdészeti alkalmazások, old. Lektorált tudományos/mővészeti cikkek 20. A vetületi meridiánkonvergencia grafikus meghatározásának egy módja. Geodézia és Kartográfia, Budapest, 20 (1969), old. 21. A giroteodolit-mérések pontosságának fokozása (Dr. Halmos Ferenccel). Geodézia és Kartográfia, Budapest, 25 (1973), Old. 22. A lineáris egyenletrendszerek kondicionáltsága és a geodéziai hálózatok szerkezete. Geodézia és Kartográfia, Budapest, 25 (1973), Old. 23. Sopron város új alapponthálózatának mérése és számítása (Baróthy Bélával, Halmos Ferenccel és Szádeczky-Kardoss Gyulával). Geodinform, Budapest, 5 (1974), Old. 24. Észrevételek A rétegezett mintavétel és a feltételes megfigyelések paramétereinek a legkisebb négyzetek módszerénél hatásosabb becslési módjáról c. tanulmányhoz (Baróthy Bélával). Tatabányai Szénbányák Mősz.-Közg. Közleményei, 1 (1974), 185. Old. 25. A nagymérető háromszögelési hálózat hibavizsgálatának számítástechnikai kérdései (Bartha Gáborral és V. Hetényi Máriával). Geodézia és Kartográfia, Budapest, 26 (1974), Old. 26. A mintanagyság hatása az empirikus eloszlási paraméterek meghatározására a geodéziában. Geodézia és Kartográfia, Budapest, 27 (1975), Old. 27. On the increase of the accuracy of gyrotheodolite measurements (Halmos Ferenccel). Acta Geodaetica Geoph. Et Mont. Ac. Sci. Hung., Budapest, 10 (1975), Old. 28. Kísérletek lineáris egyenletrendszerek megoldására kis számítógépen (Bartha Gáborral). Geodézia és Kartográfia, Budapest, 27 (1975), Old. 29. Two algorithms of matrix inversion for small computers (Baróthy Bélával és Bartha Gáborral). Acta Geod. Geoph. Et Mont., Ac. Sci. Hung., Budapest, 11 (1976), Old. 30. Nekotorie teoreticheskie aspekti nivelirhüh setej s celiu viavlenia vertikalnih skorostej zemnoi korü. Results of the scientific cooperation between the Central Laboratory of Geodesy of the Bulgarian Academy of sciences in Sofia and teh Geodetic and Geophysical Research Institut of the Hungarian Academy of Sciences in Sopron. Sopron, Old. 31. Függıleges földkéregmozgási sebességek statisztikai analízise és a szintezési hálózatok tervezése. Kandidátusi értekezés. Sopron, A földkéregmozgás-vizsgálati szintezési hálózatok tervezésérıl. Geodézia és Kartográfia, Budapest, 30 (1978), Old. 33. Zur Frage der Planung der Höhennetze, mit Rücksicht auf die Erdkrustenbewegungs- Untersuchungen. Acta geod. Geoph. et Mont. Ac. Sci. Hung., Budapest, 14 (1979) 34. Szabályos hibák és szerepük a geodéziai mérésekben. EFE tudományos közleményei, 1980/ Az általánosított geodéziai kiegyenlítés alapvetı összefüggései (Baróthy Bélával). Geodézia és Kartográfia, Budapest, 1981/ Nagy térbeli felületek felmérésének és pontosságvizsgálatának néhány kérdése (Kovács Gyulával). EFE Tudományos Közleményei, 1982/ Novie zadachi v obrazovanii inzsenerov lesnogo hoziastva. Sbornik dokladov, Erdészeti Egyetem kiadványa, Zvolen, 1986.

3 Sébor János élete, munkássága és öröksége, Geodézia és Kartográfia, Budapest, 1990/ old. 39. In memoriam Dr.Bezzegh László, Erdészeti Lapok,1991/1. sz. 33.old. 40. Megemlékezés Jankó Sándorról. Erdészeti Lapok,1992/5. sz old. 41. Egyszerő összefüggések a budapesti sztereografikus rendszerrıl a Gauss-gömbre történı áttéréshez. Geodézia és Kartográfia, Budapest, 1993/3.szám, old. 42. Átszámítások a budapesti sztereografikus és az osztrák Gauss-Krüger (M34) vetületi rendszer között. Geodézia és Kartográfia 1993/5.szám, old. 43. A Fertı tó meder DFM-jének elıállítása. Georgikon Napok kiadványa. Keszthely, szeptember old. 44. Refrakció-együttható vizsgálatok a Fertı tavon (Társszerzı: Kovács Gyula). Geodézia és Kartográfia 1993/6.szám, old. 45. A GPS oktatása az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdımérnöki Karán. Geodézia és Kartográfia, 1994/2.szám, old. 46. Újabb törekvések a térinformatika oktatásában és kutatásában az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdımérnöki Karán (Czimber Kornéllal és Nagy Andrással). III. Térinformatika a felsıoktatásban szimpózium kiadványa október old. 47. Umwandlung Budapester stereographischen und österreichischen Gauss-Krüger- Koordinaten. "Vermessungstechnik und Geoinformation", Wien, 4/1995. S High Resolution Digital Terrain Models of the Bottom of Lake Fertı (Austria, Hungary) - a Hungarian-Austrian Joint Project for Creating Cross-Border Data Bases for Ecosystems Research. Társszerzık: E.Csaplovics, I.Markus, A.Sindhuber. XVIII. ISPRS 1996, Volume 31, Part B7, Commision VII old. 49. Erdészeti térinformatikai alkalmazások (Társszerzı: Czimber Kornél). Térinformatika a regionális fejlesztésekben "Workshop" kiadványa, Debrecen, 1996, 5 oldal. 50. Application of Remote Sensing and GIS in the Sustainable Forest Management. Land Use and Soil Management International Seminar (Társszerzı: Czimber Kornél, Márkus István), Debrecen, kiadványa, p Átszámítások vonatkozási rendszerek között. Geomatikai Közlemények I. Sopron, 1999, p. 52. Geodéziai tesztháló Sopronban. Geomatikai Közlemények III. Sopron, 2000, p. 53. A Föld digitális térképe. CHIP Számítástechnika és kommunikáció, február, old. 54. Transzformációk a geoinformatikában (társszerzı: Závoti J). Geomatikai Közlemények IV. Sopron, 2001, p. 55. A digitális fotogrammetria újabb eredményei a NYME Földmérési és Távérzékelési Tanszékén (társszerzık: Czimber K, Király G):. Geomatikai Közlemények IV. Sopron, 2001, p. 56. GPS technika erdıvel fedett területeken (társszerzı: Gyimóthy Attila). Geomatikai közlemények V. Sopron, 2003, old. 57. Sopron öröksége és jelene. Geomatikai közlemények VII. Budapest, 2004, old. 58. Az erdészeti térképek dátumtranszformációs kérdései. Geomatikai közlemények VIII. Sopron, 2005, old. 59. Geodéziai referenciaadatok szolgáltatása légi lézerszkenner felvételek feldolgozásához. (társszerzık: Kovács Gyula, Bányai László) Geomatikai közlemények VIII. Sopron, 2005, old. 60. GPS-mérések a lombok alatt (társszerzık: Bányai L., Gyimóthy A., Király G.), OTKA Magazin, november. 61. A függıleges kéregmozgások néhány elméleti kérdése. Székesfehérvár, OTKA pályázati anyag része.

4 Matematikai statisztika a függıleges kéregmozgások vizsgálatában. Geomatikai szeminárium, Sopron, 2010, november. Még nem jelent meg publikáció formájában. Egyéb tudománynépszerősítı és ismeretterjesztı tevékenység 63. Statisztikai tesztek a geodéziában. MTA Geodéziai Tudományos Bizottság ülése. Sopron, május Földkéregmozgási célú szintezési hálózatok statisztikai analízisének néhány elméleti aspektusa. Vysoka Skola Technicka. Pozsony, április Mozgásvizsgálati célú szintezési hálózatok tervezésének egy lehetısége. MTESz GKE elıadóülés. Budapest, Ob odnoi vozmozsnosti proiektirovania nivelirnih setej, postroiennih dlja izuchenia vertikalnih dvizsenii zemnoi korü. VII. Össz-Szövetségi recens kéregmozgási szimpózium. Lvov, május K voproszu projektirovania nivelirnüh szetej v geodinamicheskih celiah. KAPG ülésszak, Sopron, április Einige Aspekte der Planung der Höhennezte, mit Rücksicht auf die Erdkrustenbewegungs-Untersuchungen. ÖVVP (Osztrák Geodéziai és Kartográfiai Egyesület), Wien, május Beitrag zur Planung geodaetischer Netze für Bewegungs-Untersuchungen. Geodaetische und Kartographische Tage konferencia, Dresden, Szakértıi vélemény "Kelet-Európa recens függıleges földkéregmozgási térképének magyarországi nemzeti monográfiája" c. OFTH FÖMI anyagról, Budapest, Szakértıi vélemény "A digitális terepmodell sztereofotogrammetriai elıállításához mérési és feldolgozási technológia adatbanki tárolási eljárás kidolgozása" c. kutatási jelentésrıl (Meg. sz.:mém OFTH 13314/ Az ausztriai tanulmányút tapasztalatai. MTESz Geodéziai és Kartográfiai Egyesület elıadóülése. Sopron, A korszerő ortofotó a magyarországi erdırendezés szolgálatában. EFE 175. Éves jubileuni ülésszak. Sopron, augusztus Hozzászólás a Térképészetünk fejlesztése c. vitaanyaghoz. Szakvélemény a MÉM Erdırendezési Szolgálat számára november Elektrooptikai távmérık fejlettségi foka napjainkban, típusaik a világpiacon. MTA VEAB Bányászati-, Földtudományi és Energetikai Szakbizottsági ülés. Sopron, május Fotogrammetriai kutatások a Földméréstani Tanszéken. OEE V. Országos Erdırendezési Napok, Fertıd-Sopron, szeptember Geodéziai és fotogrammetriai kutatások a Földméréstani Tanszéken. MTESz GKE, Sopron, október Instructing Surveying and Photogrammetry for Students of Forestry in Hungary. XVIII. International Congress of FIG in Toronto. Comission 2. Professional Education and Literature, Poster Sessions. Toronto, június Az Országos Magassági Adatbázis iránti igény felmérése az Erdészeti és Faipari Egyetemen. Szakértıi vélemény a Földmérési és Távérzékelési Intézet részére (Közremőködık: Dr. Király László, Dr. szentkúti Ferenc, Dr. Rácz József, Dr. Rumpf János), felkérés: Budapest, július 9. Elküldés: október Erdımérnök hallgatók szerepe a Földméréstani Tanszék kutató munkájában. MTESz GKE, Sopron, április 18.

5 Sébor János élete, munkássága és öröksége. Emlékülés Sébor János születésének 100., halálának 25. évfordulója alkalmából. EFE, Sopron, május Megemlékezés Jeney Jankó Sándorról. Jeney Jankó Sándor emlékülés. Vasvár, 1991.február A Fertı tó feltöltıdési folyamatvizsgálatának elméleti és gyakorlati problémái (Társszerzı: Kovács Gyula). EFE Tudományos Tanácskozása. Sopron, október Topographische Aufnahme des Beckens des Neusiedler Sees. Universität für Bodenkultur: "Sopron stellt sich vor". Wien, 1991 november Geodätische Aufnahme und Bildung eines digitalen Modells für den Boden des Neusiedler Sees - ungarischer Seeteil und Verknüpfung zum Gesamtmodell. (Társszerzık: Márkus I., Csaplovics. E., Kanonier,J.). 17.Neusiedler See Tagung. Illmitz, november A Fertı tó meder DFM-jének elıállítása. Georgikon Napok, Keszthely, szept A Fertı tó medrének topográfiai felmérése. Szimpózium a legújabb Fertı tavi geodéziai és geofizikai kutatásokról. VEAB Geodéziai és Bányamérési Munkabizottsága. Sopron, december AGM RT BP 500 DTA c. anyag szakértıi véleményezése. AT MTA Geodéziai Tudományos Bizottsága által kijelölt ad hoc szakmai bizottság tagjaként. Elnök: Dr. Krauter András, a mősz. tud. kand. Budapest, december A GPS oktatása az Erdészeti és Faipari Egyetemen. Halmos Ferenc "Kozmikus geodézia szeminárium". Sopron, október A Fertı-kutatás újabb eredményei. EFE tudományos ülésszak, Sopron, szeptember Bildung eines digitalen Modells für die Schlammoberfläche und den festen Untergrund des Neusiedler Sees - ungarischer Seeteil. SCOP digitális felületmodell workshop. Technische Universität Wien, 1994.január A Fertı tó feltöltıdési folyamatának vizsgálata. Az MTA Geodéziai Tudományos Bizottságának felolvasó ülése a geodézia tématerületére esı OTKA témákból. Budapest, március Bildung eines digitalen Modells für die Schlammoberfläche und den festen Untergrundes des Neusiedler Sees - ungarischer Seeteil, Illmitz, április A Fertı-kutatás újabb eredményei. EFE tud.ülésszak, Sopron, 1993.szeptember Untersuchung der Verlandungsprozesses des Neusiedler Sees. Osztrák Geodéziai Napok. Eisenstadt, október A Fertı-kutatás újabb eredményei. EFE tud.ülésszak, Sopron, 1993.szeptember A Fertı tó szilárd tófenék és iszapfelszín topográfiai felmérése és digitális magassági modelljének elıállítása. VI. Fertı tavi ankét a Magyar Hidrológiai Társaság rendezésében. Sopron, június Újabb törekvések a térinformatika oktatásában és kutatásában az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdımérnöki Karán (társszerzık: Czimber Kornél, Nagy András). III. Térinformatika a felsıoktatásban szimpózium. KÉE, Budapest, október Trigonometriai magasságmérés. Habilitációs tanóra elıadás. Sopron, november A Fertı-tó medre digitális felületi modelljének elıállítása automatizált földi felméréssel. Habilitációs tudományos elıadás német nyelven. Sopron., november 11.

6 Erdészeti térinformatikai alkalmazások (Társszerzı: Czimber Kornél). Térinformatika a regionális fejlesztésekben, "Workshop", Konferencia kiadvány. Debrecen, old Január Jankó Sándor élete és munkássága. OEE rendezvénye Jankó Sándor születésének 130. évfordulójára. Vasvár, 1996 február A Fertı-tó fenék-, iszapfelszín- es iszapvastagság digitális felületi modellje. Magyar Hidrológiai Társaság vándorgyőlése, Sopron, 1996 május (május 23) A geodézia, fotogrammetria, távérzékelés és térinformatika oktatása az Erdımérnöki Karon, V. Erdészeti szakmai konferencia a WoodTech keretében, Sopron, aug WoodTech konferencia kiadvány: old A Fertı tó feltöltıdési folyamatának vizsgálata. Kutatási zárójelentés. OTKA, I/ sz MERA: MARS & Environment Related Applications, Forest Ecosystems Mapping. Final Report. (társszerzık: Márkus I., Czimber K., Király G., Szentesi L., Bánky J., Gál J., Bartha D.,Várkonyi T.), PHARE Programme, 1996, Contract oldal 107. Térinformatikai stratégia a Soproni Egyetem Erdımérnöki Karán (Társszerzı: Czimber Kornél). HUNGIS - "VII: Térinformatika a felsıoktatásban" szimpózium kiadványa, A GPS oktatása a Soproni Egyetem Erdımérnöki Karán. Ezredvégi helymeghatározás. A 12. Kozmikus Geodéziai Szeminárium elıadásainak győjteménye. Székesfehérvár, Old Szúkárosított területek térképezése GPS-technológiával jan. 20. Gödöllı. MTA Agrártudományok Osztálya, Agrár Mőszaki Bizottsága XXII. kutatási és fejlesztési tanácskozása. Gödöllı, január (jan. 20.) 110. Átszámítások vonatkozási rendszerek között. Geomatikai szemlélet a geodézia elméletében és gyakorlatában". Tudományos szeminárium október A GPS oktatása a Soproni Egyetem Erdımérnöki Karán, Székesfehérvár, Ezredvégi helymeghatározás. 12. Kozmikus Geodéziai Szeminárium, október GIS és GPS: korszerő technológiák az oktatásban és kutatásban, Január. Gödöllı. MTA Agrártudományok Osztálya, Agrár Mőszaki Bizottsága XXIV. kutatási és fejlesztési tanácskozása. Gödöllı, január Vorschlaege für Koordinatentransformation für die Nationalpark-Informationssysteme im Zentraleuropaeischen Raum. 1. Transnationale Projekttreffen: INTERREG IIC, Raumbezogene Infromationssysteme für Nationalparkregionen im Zentraleuropaeischen Raum. Technische Universitaet, Institut für Photogrammetrie und Fernerkunkundung. Wien, május Mikovinyi Sámuel, az asztronómus és geometra. Mikovinyi Sámuel milleniumi emlékülés, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, szeptember Térinformatikai szoftverek a kutatásban és az oktatásban a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdımérnöki Karán (társszerzı: Czimber K). IX. Térinformatika a felsıoktatásban Szimpózium, Budapest, október 18. CD lemez Digitális ortofotók az erdészetben (társszerzık: Király G, Mezei L). MTA Agrártudományok Osztálya Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllı, január Transformations in geoinformatics (társszerzık: Závoti J., Király G.). Elektronikus publikáció, Webhely: Ein einheitliches Referenz- und Koordinatensystem der raumbezogenen Informationssystemen für Nationalparkregionen im Zentraleuropaeischen Raum. 2. Transnationale Projekttreffen, EU-INTERREG IIC, Bad Schandau, március

7 Az erdészeti térképek szelvényezési rendszere. Konferencia elıadás. MTA Agrártudományok Osztálya, Gödöllı XXVI. Kutatási és fejlesztési tanácskozás, január A digitális fotogrammetria újabb eredményei a Földmérési és Távérzékelési Tanszéken (társszerzık: Czimber K, Király G):. X. WOODTECH Erdészeti szakmai konferencia anyaga. Sopron, 2002, p Sopron város ortofoto albuma (elıszó, segédanyagok, fényképek), Székely és Társa Kiadó, Pécs, A GPS technika alkalmazása erdıvel fedett területeken (társszerzı: Gyimóthy Attila). Poszter. MTA Agrár-Mőszaki Bizottságának rendezvénye. Gödöllı, január Ünnepi beszéd Jankó Sándor szobrának felavatásakor. Elhangzott a Nyugat- Magyarországi Egyetem Tanévnyitó ünnepségén. Sopron, szeptember Sopron öröksége és jelene. Elıadás az 50 éves a BME Fotogrammetria és Térinformatika tanszéke c. jubileumi programban. Budapest, november Erdõvel borított területeken végzett GPS mérések pontossági vizsgálata (társszerzı: Gyimóthy Attila). MTA Agrártudományok Osztálya Agrár-Mőszaki Bizottság 28. K+F tanácskozása. Konferencia kiadvány, Gödöllı, II.kötet, old Földünk tükre három dimenzióban. Elıadás a TIT soproni székházában március Az erdészeti térképek dátumtranszformációs kérdései. Elıadás a Geomatikai szemináriumon. Sopron, október Kutatási rész- és zárójelentések.

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

É Volume XII ÉVFOLYAM G E O M , BÁNYAI L, PAPP G ZÁVOTI J, Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP PRON, CSATKAI U U. 6-8.

É Volume XII ÉVFOLYAM G E O M , BÁNYAI L, PAPP G ZÁVOTI J, Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP PRON, CSATKAI U U. 6-8. É Volume ÉVFOLYAM XII 2009 G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s SZERKESZTŐK Editors ZÁVOTI J,, BÁNYAI L, PAPP G HU ISSN 1419-6492 MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI

Részletesebben

G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K

G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K ÉVFOLYAM XIV/1 2011 Volume G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s SZERKESZTŐK Editors ZÁVOTI J, BÁNYAI L, PAPP G HU ISSN 1419-6492 MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K

G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K ÉVFOLYAM XVI 2013 Volume G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s FŐSZERKESZTŐ Editor in Chief TANÁCSADÓ TESTÜLET Advisory Board PAPP G ÁDÁM J (elnök/chair)

Részletesebben

HIDROLÓGIAI FOLYAMATOK MODELLEZÉSE

HIDROLÓGIAI FOLYAMATOK MODELLEZÉSE Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar HIDROLÓGIAI FOLYAMATOK MODELLEZÉSE A SOPRON MELLETTI HIDEGVÍZ-VÖLGYBEN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Kalicz Péter Sopron, 2006 Kitaibel Pál Környezettudományi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

A tudományos és publikációs tevékenység Dr. Meszlényi Rózsa

A tudományos és publikációs tevékenység Dr. Meszlényi Rózsa A tudományos és publikációs tevékenység Dr. Meszlényi Rózsa Könyv, jegyzet, oktatási segédanyag (lektorált, magyar nyelven megjelent) - Képlékeny fémalakítások Fıiskolai jegyezet Tankönyvkiadó, Budapest

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1993 angol társalgási szinten Megszerzés: nyelvtanfolyam, posztgraduális képzés, Delft University of Technology, The Netherlands

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1993 angol társalgási szinten Megszerzés: nyelvtanfolyam, posztgraduális képzés, Delft University of Technology, The Netherlands Személyi adatok: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: PAPP ERIK Születési dátum: 1956. április 2. Helye: Békéscsaba Munkahely: Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építőmérnöki Intézet 1146 Budapest,

Részletesebben

A Földmérőmérnöki Kar soproni évtizede

A Földmérőmérnöki Kar soproni évtizede A Földmérőmérnöki Kar soproni évtizede Ötven éve, Sopronban hangzott el a mérnökké avatás jól ismert szövege: okleveles földmérőmérnöknek nyilvánítjuk, amikor Zambó János dékán kezéből az utolsó mérnökjelölt

Részletesebben

XIII/1. É Volume ÉVFOLYAM G E O M BARSI Á PAPP G , BÁNYAI L, ZÁVOTI J, Guest Editor. Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP SZERKESZTŐK PRON, CSATKAI U

XIII/1. É Volume ÉVFOLYAM G E O M BARSI Á PAPP G , BÁNYAI L, ZÁVOTI J, Guest Editor. Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP SZERKESZTŐK PRON, CSATKAI U É Volume ÉVFOLYAM XIII/1 2010 G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s VENDÉGSZERKESZTŐ Guest Editor SZERKESZTŐK Editors BARSI Á ZÁVOTI J,, BÁNYAI L, PAPP

Részletesebben

Domborzatmodellek elõállításához felhasználható forrásadatok

Domborzatmodellek elõállításához felhasználható forrásadatok Király Géza 1 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Földmérési és Távérzékelési Tanszék, 9400 Sopron-Ady E. u. 5., +99/518-272, kiraly.geza@emk.nyme.hu Összefoglaló: Hazánkban egyre több lehetõség van digitális

Részletesebben

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 Az 1984-92 év közötti publikációimat (kandidátusi fokozat megszerzése eltt) elkülönítve jelöltem a felsorolásoknál. ÖNÁLLÓ SZAKKÖNYV, TANKÖNYV MAGYAR

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Tóth Gergely

PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Tóth Gergely 5. sz. MELLÉKLET A Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos cím megszerzése érdekében benyújtott pályázathoz PUBLIKÁCIÓS LISTA 1 Tóth Gergely a) Tudományos könyvek szerző Tóth, G., Montanarella, L.,

Részletesebben

12. Nemes J.: A programvezérlések mechanikai elemeinek fejlődése. Főiskolák Fizika, Matematika és Számítástechnika oktatóinak XXVII.

12. Nemes J.: A programvezérlések mechanikai elemeinek fejlődése. Főiskolák Fizika, Matematika és Számítástechnika oktatóinak XXVII. Publikációs jegyzék Könyv: 1. Nemes J.: A számítógép felépítése, Alapismeret képekben. Celldömölk, PAUZ Könyvkiadó Kft. 2003. 52p.L. R E 2. Nemes J.: Informatika 10-11 éveseknek tankönyv. Celldömölk, PAUZ

Részletesebben

Térinformatika oktatási törzsanyag. Márkus Béla EFE FFFK Térinformatikai Tanszék. Abstract

Térinformatika oktatási törzsanyag. Márkus Béla EFE FFFK Térinformatikai Tanszék. Abstract Térinformatika oktatási törzsanyag Márkus Béla EFE FFFK Térinformatikai Tanszék Abstract The relatively slow development of GIS/LIS in Hungary can be explained by a lower level computer environment on

Részletesebben

Publikációs lista Dr. Bíró Tibor

Publikációs lista Dr. Bíró Tibor Publikációs lista Dr. Bíró Tibor Könyv: 1. Tamás J., Kovács B., Bíró T. (2002): Vízkészlet-modellezés. Debreceni Egyetem. 200. p. 199. ISBN 963 472 657 7 Könyvrészlet: Magyar nyelven: 2. Tamás J., Bíró

Részletesebben

IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy

IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transilvania IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy Csíksomlyó, 2003. június 19-22. Şumuleu Ciuc, June 19-22,

Részletesebben

Dr. Kárász Imre tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Kárász Imre tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Kárász Imre tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Kárász Imre publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehető tudományos publikációk köre

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 Erdősi Ferenc 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 ERDŐSI FERENC Erdősi Ferenc 2 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK

Részletesebben

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA. oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA. oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban Baja, 2014 Szerkeszette, lektorálta: Dr. Steinerné dr. habil. Molnár Judit CSc Technikai munkatárs:

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Doktori (PhD) értékezés tézisei A FÖLDEGYENÉRTÉK MINT BIRTOKRENDEZÉSI ELEM

Nyugat-magyarországi Egyetem. Doktori (PhD) értékezés tézisei A FÖLDEGYENÉRTÉK MINT BIRTOKRENDEZÉSI ELEM Nyugat-magyarországi Egyetem Doktori (PhD) értékezés tézisei A FÖLDEGYENÉRTÉK MINT BIRTOKRENDEZÉSI ELEM Mizseiné Nyiri Judit SOPRON 2008 Készült a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdımérnöki kar Roth Gyula

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Dr. Lóczy Dénes. I. Könyvek

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Dr. Lóczy Dénes. I. Könyvek PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE Dr. Lóczy Dénes I. Könyvek 1. LÓCZY D. (ed.) Land Evaluation Studies in Hungary. - Akadémiai Kiadó, Budapest. 1988. 95 p. 2. LÓCZY D. Dél-Dunántúl. Cartographia, Budapest. 2001. 184

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Teljes publikációs lista. Makra László. Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db

Teljes publikációs lista. Makra László. Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db Teljes publikációs lista Makra László Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db TUDOMÁNYOS CIKKEK REFERÁLT FOLYÓIRATOKBAN KÜLFÖLDÖN A fokozatszerzés (1996) óta: 22; korábban:

Részletesebben

BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK T É R I N F O R M A T I K A A L A P J A I BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

Részletesebben

Faller Gusztáv (1930-2000)

Faller Gusztáv (1930-2000) Faller Gusztáv (1930-2000) 57 Dr.h.c, Dr. Faller Gusztáv (1930-2000) élete és munkássága Amikor Faller Gusztávra emlékezünk, vissza kell tekintenünk a régebbi történelmi múltba, felidézve egy neves család

Részletesebben

CD-ROM és DVD lista 1993-2014-ig

CD-ROM és DVD lista 1993-2014-ig CD-ROM és DVD lista 1993-2014-ig 1. A Beremendi Kristály-barlang és más geológiai ritkaságok, rég eltűnt barlangok és páratlan ősmaradványok [elektronikus dokumentum]. Kép és szöveg. Harkány : Beszélő

Részletesebben