Publikációs jegyzék. Szakkönyv, monográfia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Publikációs jegyzék. Szakkönyv, monográfia"

Átírás

1 Publikációs jegyzék Szakkönyv, monográfia 1. Geodézia I. Jegyzet az Erdımérnöki Kar hallgatói számára (társszerzı: Bánky József). EFE, Sopron, Geodézia II. Jegyzet az Erdımérnöki Kar hallgatói számára. EFE, Sopron, Fotogrammetria és távérzékelés. Jegyzet az Erdımérnöki Kar hallgatói számára (Társszerzı: Márkus István). EFE, Sopron, Geodéziai vetületek. VEAB nyertes pályázat, II. fokozat. Terjedelem: 183 oldal, Sopron Magyarországi vetületek. Tankönyv. 196 oldal. Mezıgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest, Digitale Geländemodelle des Neusiedler See-Beckens (társszerzık: E. Csaplovics, I. Markus, A. Sindhuber). Burgenländisches Landesmuseum, Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, Band 97, oldal, 28 térképmelléklettel. 7. Bevezetés a geodéziai hibaelméletbe. Elektronikus tankönyv html formátumban Webhely: 8. Geodézia I. Egyetemi jegyzet erdımérnök hallgatóknak. Sopron, old. 9. Geodézia II. Egyetemi jegyzet erdımérnök hallgatóknak. Sopron, old. 10. Földmérés és térképezés. Egyetemi jegyzet környezetmérnök hallgatóknak. Sopron, old. 11. Geodézia erdı- és környezetmérnököknek. Tankönyv. Geomatikai Közlemények VI. Sopron, p. 12. Jankó Sándor ( ) élete és munkássága. Erdész-nagyjaink arcképcsarnoka, 18. szám, Az Erdımérnöki Kar kiadványa, 2003, 42 oldal. 13. Magyarországi vetületek. Elektronikus tankönyv pdf formátumban Webhely: Magyarországi vetületek. Tankönyv. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, oldal. 15. Vetülettan. Egyetemi jegyzet földmérı- és földrendezı hallgatóknak. Székesfehérvár, mid= Felsıgeodézia. Egyetemi jegyzet földmérı- és földrendezı hallgatóknak. Székesfehérvár, emid= Kiegyenlítı számítások. Egyetemi jegyzet földmérı- és földrendezı hallgatóknak. Székesfehérvár, mid=42 Könyvrészlet 18. Ob odnoi vozmozsnosti proiektirovania nivelirnih setej, postroiennih dlja izuchenia vertikalnih dvizsenii zemnoi korü. Sovremennie dvizsenia zemnoi korü. Sbornik nauchnih trudov, Kiev "Naukova Dumka", 1980.

2 Mőholdas helymeghatározás, szakkönyv, (Szerk.: Ádám József, Bányai László, Borza Tibor, Busics györgy, Kenyeres Ambrus, Krauter András, Takács Bence, társszerzı: Király Géza) Mőegyetemi Kiadó, Budapest fejezet: Erdészeti alkalmazások, old. Lektorált tudományos/mővészeti cikkek 20. A vetületi meridiánkonvergencia grafikus meghatározásának egy módja. Geodézia és Kartográfia, Budapest, 20 (1969), old. 21. A giroteodolit-mérések pontosságának fokozása (Dr. Halmos Ferenccel). Geodézia és Kartográfia, Budapest, 25 (1973), Old. 22. A lineáris egyenletrendszerek kondicionáltsága és a geodéziai hálózatok szerkezete. Geodézia és Kartográfia, Budapest, 25 (1973), Old. 23. Sopron város új alapponthálózatának mérése és számítása (Baróthy Bélával, Halmos Ferenccel és Szádeczky-Kardoss Gyulával). Geodinform, Budapest, 5 (1974), Old. 24. Észrevételek A rétegezett mintavétel és a feltételes megfigyelések paramétereinek a legkisebb négyzetek módszerénél hatásosabb becslési módjáról c. tanulmányhoz (Baróthy Bélával). Tatabányai Szénbányák Mősz.-Közg. Közleményei, 1 (1974), 185. Old. 25. A nagymérető háromszögelési hálózat hibavizsgálatának számítástechnikai kérdései (Bartha Gáborral és V. Hetényi Máriával). Geodézia és Kartográfia, Budapest, 26 (1974), Old. 26. A mintanagyság hatása az empirikus eloszlási paraméterek meghatározására a geodéziában. Geodézia és Kartográfia, Budapest, 27 (1975), Old. 27. On the increase of the accuracy of gyrotheodolite measurements (Halmos Ferenccel). Acta Geodaetica Geoph. Et Mont. Ac. Sci. Hung., Budapest, 10 (1975), Old. 28. Kísérletek lineáris egyenletrendszerek megoldására kis számítógépen (Bartha Gáborral). Geodézia és Kartográfia, Budapest, 27 (1975), Old. 29. Two algorithms of matrix inversion for small computers (Baróthy Bélával és Bartha Gáborral). Acta Geod. Geoph. Et Mont., Ac. Sci. Hung., Budapest, 11 (1976), Old. 30. Nekotorie teoreticheskie aspekti nivelirhüh setej s celiu viavlenia vertikalnih skorostej zemnoi korü. Results of the scientific cooperation between the Central Laboratory of Geodesy of the Bulgarian Academy of sciences in Sofia and teh Geodetic and Geophysical Research Institut of the Hungarian Academy of Sciences in Sopron. Sopron, Old. 31. Függıleges földkéregmozgási sebességek statisztikai analízise és a szintezési hálózatok tervezése. Kandidátusi értekezés. Sopron, A földkéregmozgás-vizsgálati szintezési hálózatok tervezésérıl. Geodézia és Kartográfia, Budapest, 30 (1978), Old. 33. Zur Frage der Planung der Höhennetze, mit Rücksicht auf die Erdkrustenbewegungs- Untersuchungen. Acta geod. Geoph. et Mont. Ac. Sci. Hung., Budapest, 14 (1979) 34. Szabályos hibák és szerepük a geodéziai mérésekben. EFE tudományos közleményei, 1980/ Az általánosított geodéziai kiegyenlítés alapvetı összefüggései (Baróthy Bélával). Geodézia és Kartográfia, Budapest, 1981/ Nagy térbeli felületek felmérésének és pontosságvizsgálatának néhány kérdése (Kovács Gyulával). EFE Tudományos Közleményei, 1982/ Novie zadachi v obrazovanii inzsenerov lesnogo hoziastva. Sbornik dokladov, Erdészeti Egyetem kiadványa, Zvolen, 1986.

3 Sébor János élete, munkássága és öröksége, Geodézia és Kartográfia, Budapest, 1990/ old. 39. In memoriam Dr.Bezzegh László, Erdészeti Lapok,1991/1. sz. 33.old. 40. Megemlékezés Jankó Sándorról. Erdészeti Lapok,1992/5. sz old. 41. Egyszerő összefüggések a budapesti sztereografikus rendszerrıl a Gauss-gömbre történı áttéréshez. Geodézia és Kartográfia, Budapest, 1993/3.szám, old. 42. Átszámítások a budapesti sztereografikus és az osztrák Gauss-Krüger (M34) vetületi rendszer között. Geodézia és Kartográfia 1993/5.szám, old. 43. A Fertı tó meder DFM-jének elıállítása. Georgikon Napok kiadványa. Keszthely, szeptember old. 44. Refrakció-együttható vizsgálatok a Fertı tavon (Társszerzı: Kovács Gyula). Geodézia és Kartográfia 1993/6.szám, old. 45. A GPS oktatása az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdımérnöki Karán. Geodézia és Kartográfia, 1994/2.szám, old. 46. Újabb törekvések a térinformatika oktatásában és kutatásában az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdımérnöki Karán (Czimber Kornéllal és Nagy Andrással). III. Térinformatika a felsıoktatásban szimpózium kiadványa október old. 47. Umwandlung Budapester stereographischen und österreichischen Gauss-Krüger- Koordinaten. "Vermessungstechnik und Geoinformation", Wien, 4/1995. S High Resolution Digital Terrain Models of the Bottom of Lake Fertı (Austria, Hungary) - a Hungarian-Austrian Joint Project for Creating Cross-Border Data Bases for Ecosystems Research. Társszerzık: E.Csaplovics, I.Markus, A.Sindhuber. XVIII. ISPRS 1996, Volume 31, Part B7, Commision VII old. 49. Erdészeti térinformatikai alkalmazások (Társszerzı: Czimber Kornél). Térinformatika a regionális fejlesztésekben "Workshop" kiadványa, Debrecen, 1996, 5 oldal. 50. Application of Remote Sensing and GIS in the Sustainable Forest Management. Land Use and Soil Management International Seminar (Társszerzı: Czimber Kornél, Márkus István), Debrecen, kiadványa, p Átszámítások vonatkozási rendszerek között. Geomatikai Közlemények I. Sopron, 1999, p. 52. Geodéziai tesztháló Sopronban. Geomatikai Közlemények III. Sopron, 2000, p. 53. A Föld digitális térképe. CHIP Számítástechnika és kommunikáció, február, old. 54. Transzformációk a geoinformatikában (társszerzı: Závoti J). Geomatikai Közlemények IV. Sopron, 2001, p. 55. A digitális fotogrammetria újabb eredményei a NYME Földmérési és Távérzékelési Tanszékén (társszerzık: Czimber K, Király G):. Geomatikai Közlemények IV. Sopron, 2001, p. 56. GPS technika erdıvel fedett területeken (társszerzı: Gyimóthy Attila). Geomatikai közlemények V. Sopron, 2003, old. 57. Sopron öröksége és jelene. Geomatikai közlemények VII. Budapest, 2004, old. 58. Az erdészeti térképek dátumtranszformációs kérdései. Geomatikai közlemények VIII. Sopron, 2005, old. 59. Geodéziai referenciaadatok szolgáltatása légi lézerszkenner felvételek feldolgozásához. (társszerzık: Kovács Gyula, Bányai László) Geomatikai közlemények VIII. Sopron, 2005, old. 60. GPS-mérések a lombok alatt (társszerzık: Bányai L., Gyimóthy A., Király G.), OTKA Magazin, november. 61. A függıleges kéregmozgások néhány elméleti kérdése. Székesfehérvár, OTKA pályázati anyag része.

4 Matematikai statisztika a függıleges kéregmozgások vizsgálatában. Geomatikai szeminárium, Sopron, 2010, november. Még nem jelent meg publikáció formájában. Egyéb tudománynépszerősítı és ismeretterjesztı tevékenység 63. Statisztikai tesztek a geodéziában. MTA Geodéziai Tudományos Bizottság ülése. Sopron, május Földkéregmozgási célú szintezési hálózatok statisztikai analízisének néhány elméleti aspektusa. Vysoka Skola Technicka. Pozsony, április Mozgásvizsgálati célú szintezési hálózatok tervezésének egy lehetısége. MTESz GKE elıadóülés. Budapest, Ob odnoi vozmozsnosti proiektirovania nivelirnih setej, postroiennih dlja izuchenia vertikalnih dvizsenii zemnoi korü. VII. Össz-Szövetségi recens kéregmozgási szimpózium. Lvov, május K voproszu projektirovania nivelirnüh szetej v geodinamicheskih celiah. KAPG ülésszak, Sopron, április Einige Aspekte der Planung der Höhennezte, mit Rücksicht auf die Erdkrustenbewegungs-Untersuchungen. ÖVVP (Osztrák Geodéziai és Kartográfiai Egyesület), Wien, május Beitrag zur Planung geodaetischer Netze für Bewegungs-Untersuchungen. Geodaetische und Kartographische Tage konferencia, Dresden, Szakértıi vélemény "Kelet-Európa recens függıleges földkéregmozgási térképének magyarországi nemzeti monográfiája" c. OFTH FÖMI anyagról, Budapest, Szakértıi vélemény "A digitális terepmodell sztereofotogrammetriai elıállításához mérési és feldolgozási technológia adatbanki tárolási eljárás kidolgozása" c. kutatási jelentésrıl (Meg. sz.:mém OFTH 13314/ Az ausztriai tanulmányút tapasztalatai. MTESz Geodéziai és Kartográfiai Egyesület elıadóülése. Sopron, A korszerő ortofotó a magyarországi erdırendezés szolgálatában. EFE 175. Éves jubileuni ülésszak. Sopron, augusztus Hozzászólás a Térképészetünk fejlesztése c. vitaanyaghoz. Szakvélemény a MÉM Erdırendezési Szolgálat számára november Elektrooptikai távmérık fejlettségi foka napjainkban, típusaik a világpiacon. MTA VEAB Bányászati-, Földtudományi és Energetikai Szakbizottsági ülés. Sopron, május Fotogrammetriai kutatások a Földméréstani Tanszéken. OEE V. Országos Erdırendezési Napok, Fertıd-Sopron, szeptember Geodéziai és fotogrammetriai kutatások a Földméréstani Tanszéken. MTESz GKE, Sopron, október Instructing Surveying and Photogrammetry for Students of Forestry in Hungary. XVIII. International Congress of FIG in Toronto. Comission 2. Professional Education and Literature, Poster Sessions. Toronto, június Az Országos Magassági Adatbázis iránti igény felmérése az Erdészeti és Faipari Egyetemen. Szakértıi vélemény a Földmérési és Távérzékelési Intézet részére (Közremőködık: Dr. Király László, Dr. szentkúti Ferenc, Dr. Rácz József, Dr. Rumpf János), felkérés: Budapest, július 9. Elküldés: október Erdımérnök hallgatók szerepe a Földméréstani Tanszék kutató munkájában. MTESz GKE, Sopron, április 18.

5 Sébor János élete, munkássága és öröksége. Emlékülés Sébor János születésének 100., halálának 25. évfordulója alkalmából. EFE, Sopron, május Megemlékezés Jeney Jankó Sándorról. Jeney Jankó Sándor emlékülés. Vasvár, 1991.február A Fertı tó feltöltıdési folyamatvizsgálatának elméleti és gyakorlati problémái (Társszerzı: Kovács Gyula). EFE Tudományos Tanácskozása. Sopron, október Topographische Aufnahme des Beckens des Neusiedler Sees. Universität für Bodenkultur: "Sopron stellt sich vor". Wien, 1991 november Geodätische Aufnahme und Bildung eines digitalen Modells für den Boden des Neusiedler Sees - ungarischer Seeteil und Verknüpfung zum Gesamtmodell. (Társszerzık: Márkus I., Csaplovics. E., Kanonier,J.). 17.Neusiedler See Tagung. Illmitz, november A Fertı tó meder DFM-jének elıállítása. Georgikon Napok, Keszthely, szept A Fertı tó medrének topográfiai felmérése. Szimpózium a legújabb Fertı tavi geodéziai és geofizikai kutatásokról. VEAB Geodéziai és Bányamérési Munkabizottsága. Sopron, december AGM RT BP 500 DTA c. anyag szakértıi véleményezése. AT MTA Geodéziai Tudományos Bizottsága által kijelölt ad hoc szakmai bizottság tagjaként. Elnök: Dr. Krauter András, a mősz. tud. kand. Budapest, december A GPS oktatása az Erdészeti és Faipari Egyetemen. Halmos Ferenc "Kozmikus geodézia szeminárium". Sopron, október A Fertı-kutatás újabb eredményei. EFE tudományos ülésszak, Sopron, szeptember Bildung eines digitalen Modells für die Schlammoberfläche und den festen Untergrund des Neusiedler Sees - ungarischer Seeteil. SCOP digitális felületmodell workshop. Technische Universität Wien, 1994.január A Fertı tó feltöltıdési folyamatának vizsgálata. Az MTA Geodéziai Tudományos Bizottságának felolvasó ülése a geodézia tématerületére esı OTKA témákból. Budapest, március Bildung eines digitalen Modells für die Schlammoberfläche und den festen Untergrundes des Neusiedler Sees - ungarischer Seeteil, Illmitz, április A Fertı-kutatás újabb eredményei. EFE tud.ülésszak, Sopron, 1993.szeptember Untersuchung der Verlandungsprozesses des Neusiedler Sees. Osztrák Geodéziai Napok. Eisenstadt, október A Fertı-kutatás újabb eredményei. EFE tud.ülésszak, Sopron, 1993.szeptember A Fertı tó szilárd tófenék és iszapfelszín topográfiai felmérése és digitális magassági modelljének elıállítása. VI. Fertı tavi ankét a Magyar Hidrológiai Társaság rendezésében. Sopron, június Újabb törekvések a térinformatika oktatásában és kutatásában az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdımérnöki Karán (társszerzık: Czimber Kornél, Nagy András). III. Térinformatika a felsıoktatásban szimpózium. KÉE, Budapest, október Trigonometriai magasságmérés. Habilitációs tanóra elıadás. Sopron, november A Fertı-tó medre digitális felületi modelljének elıállítása automatizált földi felméréssel. Habilitációs tudományos elıadás német nyelven. Sopron., november 11.

6 Erdészeti térinformatikai alkalmazások (Társszerzı: Czimber Kornél). Térinformatika a regionális fejlesztésekben, "Workshop", Konferencia kiadvány. Debrecen, old Január Jankó Sándor élete és munkássága. OEE rendezvénye Jankó Sándor születésének 130. évfordulójára. Vasvár, 1996 február A Fertı-tó fenék-, iszapfelszín- es iszapvastagság digitális felületi modellje. Magyar Hidrológiai Társaság vándorgyőlése, Sopron, 1996 május (május 23) A geodézia, fotogrammetria, távérzékelés és térinformatika oktatása az Erdımérnöki Karon, V. Erdészeti szakmai konferencia a WoodTech keretében, Sopron, aug WoodTech konferencia kiadvány: old A Fertı tó feltöltıdési folyamatának vizsgálata. Kutatási zárójelentés. OTKA, I/ sz MERA: MARS & Environment Related Applications, Forest Ecosystems Mapping. Final Report. (társszerzık: Márkus I., Czimber K., Király G., Szentesi L., Bánky J., Gál J., Bartha D.,Várkonyi T.), PHARE Programme, 1996, Contract oldal 107. Térinformatikai stratégia a Soproni Egyetem Erdımérnöki Karán (Társszerzı: Czimber Kornél). HUNGIS - "VII: Térinformatika a felsıoktatásban" szimpózium kiadványa, A GPS oktatása a Soproni Egyetem Erdımérnöki Karán. Ezredvégi helymeghatározás. A 12. Kozmikus Geodéziai Szeminárium elıadásainak győjteménye. Székesfehérvár, Old Szúkárosított területek térképezése GPS-technológiával jan. 20. Gödöllı. MTA Agrártudományok Osztálya, Agrár Mőszaki Bizottsága XXII. kutatási és fejlesztési tanácskozása. Gödöllı, január (jan. 20.) 110. Átszámítások vonatkozási rendszerek között. Geomatikai szemlélet a geodézia elméletében és gyakorlatában". Tudományos szeminárium október A GPS oktatása a Soproni Egyetem Erdımérnöki Karán, Székesfehérvár, Ezredvégi helymeghatározás. 12. Kozmikus Geodéziai Szeminárium, október GIS és GPS: korszerő technológiák az oktatásban és kutatásban, Január. Gödöllı. MTA Agrártudományok Osztálya, Agrár Mőszaki Bizottsága XXIV. kutatási és fejlesztési tanácskozása. Gödöllı, január Vorschlaege für Koordinatentransformation für die Nationalpark-Informationssysteme im Zentraleuropaeischen Raum. 1. Transnationale Projekttreffen: INTERREG IIC, Raumbezogene Infromationssysteme für Nationalparkregionen im Zentraleuropaeischen Raum. Technische Universitaet, Institut für Photogrammetrie und Fernerkunkundung. Wien, május Mikovinyi Sámuel, az asztronómus és geometra. Mikovinyi Sámuel milleniumi emlékülés, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, szeptember Térinformatikai szoftverek a kutatásban és az oktatásban a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdımérnöki Karán (társszerzı: Czimber K). IX. Térinformatika a felsıoktatásban Szimpózium, Budapest, október 18. CD lemez Digitális ortofotók az erdészetben (társszerzık: Király G, Mezei L). MTA Agrártudományok Osztálya Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllı, január Transformations in geoinformatics (társszerzık: Závoti J., Király G.). Elektronikus publikáció, Webhely: Ein einheitliches Referenz- und Koordinatensystem der raumbezogenen Informationssystemen für Nationalparkregionen im Zentraleuropaeischen Raum. 2. Transnationale Projekttreffen, EU-INTERREG IIC, Bad Schandau, március

7 Az erdészeti térképek szelvényezési rendszere. Konferencia elıadás. MTA Agrártudományok Osztálya, Gödöllı XXVI. Kutatási és fejlesztési tanácskozás, január A digitális fotogrammetria újabb eredményei a Földmérési és Távérzékelési Tanszéken (társszerzık: Czimber K, Király G):. X. WOODTECH Erdészeti szakmai konferencia anyaga. Sopron, 2002, p Sopron város ortofoto albuma (elıszó, segédanyagok, fényképek), Székely és Társa Kiadó, Pécs, A GPS technika alkalmazása erdıvel fedett területeken (társszerzı: Gyimóthy Attila). Poszter. MTA Agrár-Mőszaki Bizottságának rendezvénye. Gödöllı, január Ünnepi beszéd Jankó Sándor szobrának felavatásakor. Elhangzott a Nyugat- Magyarországi Egyetem Tanévnyitó ünnepségén. Sopron, szeptember Sopron öröksége és jelene. Elıadás az 50 éves a BME Fotogrammetria és Térinformatika tanszéke c. jubileumi programban. Budapest, november Erdõvel borított területeken végzett GPS mérések pontossági vizsgálata (társszerzı: Gyimóthy Attila). MTA Agrártudományok Osztálya Agrár-Mőszaki Bizottság 28. K+F tanácskozása. Konferencia kiadvány, Gödöllı, II.kötet, old Földünk tükre három dimenzióban. Elıadás a TIT soproni székházában március Az erdészeti térképek dátumtranszformációs kérdései. Elıadás a Geomatikai szemináriumon. Sopron, október Kutatási rész- és zárójelentések.

Kutatás. 1999. április 16-án küldött levelében az OTKA értesített arról, hogy munkánkat a Földtudomány II. zsűri KIVÁLÓ minősítéssel fogadta el.

Kutatás. 1999. április 16-án küldött levelében az OTKA értesített arról, hogy munkánkat a Földtudomány II. zsűri KIVÁLÓ minősítéssel fogadta el. Kutatás Tématerület: Geodézia Kutatási téma címe: A Fertő tó feltöltődési folyamatának vizsgálata. OTKA I/+ 2518. sz. 1991-1995., 3890 eft. Téma vezetője: Dr. Bácsatyai László Résztvevő kutatók: Dr. Bánky

Részletesebben

GeoCalc 3 Bemutatása

GeoCalc 3 Bemutatása 3 Bemutatása Gyenes Róbert & Kulcsár Attila 1 A 3 egy geodéziai programcsomag, ami a terepen felmért, manuálisan és/vagy adatrögzítővel tárolt adatok feldolgozására szolgál. Adatrögzítő A modul a felmérési

Részletesebben

Szakirodalmi tevékenység jegyzéke. 2.) Vincze L.: Javaslat a földtulajdonnal kapcsolatos nyilvántartás korszerűsítésére. (OFTH pályázat,1971.

Szakirodalmi tevékenység jegyzéke. 2.) Vincze L.: Javaslat a földtulajdonnal kapcsolatos nyilvántartás korszerűsítésére. (OFTH pályázat,1971. Szakirodalmi tevékenység jegyzéke 1969-1980 1.) Vincze L.: Pontjelölési eljárások és illesztőpontok mérése a sztereofotogrammetriai eljárással történő 1:1000 méretarányú belterületi felmérések geodéziai

Részletesebben

Kredit tanfolyam a GEO-ban

Kredit tanfolyam a GEO-ban Kredit tanfolyam a GEO-ban IX. Tavaszi Mérnöknap, Nógrád 2017 Földmérő Szakmai Nap Salgótarján, 2017. április 04. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉG TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉG A. Publikációk Közlemények: 1. Kosztka M. - Péterfalvi J.: Erdészeti utak fenntartási rendszere. (Az Erdőgazdálkodási munkabizottság 1989. szeptember 21-i ülésén elhangzott

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. GPS műszerek és kapcsolódó szoftvereik bemutatása

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1993 angol társalgási szinten Megszerzés: nyelvtanfolyam, posztgraduális képzés, Delft University of Technology, The Netherlands

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1993 angol társalgási szinten Megszerzés: nyelvtanfolyam, posztgraduális képzés, Delft University of Technology, The Netherlands Személyi adatok: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: PAPP ERIK Születési dátum: 1956. április 2. Helye: Békéscsaba Munkahely: Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építőmérnöki Intézet 1146 Budapest,

Részletesebben

Magyarország nagyfelbontású digitális domborzatmodellje

Magyarország nagyfelbontású digitális domborzatmodellje Magyarország nagyfelbontású digitális domborzatmodellje Iván Gyula Földmérési és Távérzékelési Intézet Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ A környezetbarát gazdálkodás versenyképességének

Részletesebben

MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET

MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET MÉRNÖKGEODÉZIA tárgy felépítése Témakör Óraszám Előadások: A mérnökgeodézia fogalma, a tárgy tartalma és témakörei A mérnöki létesítmények tervezésének

Részletesebben

MFTTT Vándorgyűlés. Zboray Zoltán Igazgató. FÖMI Távérzékelési és Kozmikus Geodéziai Igazgatóság (TKGI) Földmérési és Távérzékelési Intézet

MFTTT Vándorgyűlés. Zboray Zoltán Igazgató. FÖMI Távérzékelési és Kozmikus Geodéziai Igazgatóság (TKGI) Földmérési és Távérzékelési Intézet MFTTT Vándorgyűlés Zboray Zoltán Igazgató FÖMI Távérzékelési és Kozmikus Geodéziai Igazgatóság (TKGI) Szolnok 2015. július 3. 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. http://www.fomi.hu Előzmények A fotogrammetriai

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Diplomaterv, szakdolgozat, értekezés. Könyv, könyvrészlet. Jegyzet, segédlet. Cikk (lektorált)

Publikációs jegyzék. Diplomaterv, szakdolgozat, értekezés. Könyv, könyvrészlet. Jegyzet, segédlet. Cikk (lektorált) Publikációs jegyzék Diplomaterv, szakdolgozat, értekezés Király Géza (1997): Nagyterületi erdıleltárazás digitális őrfelvételek segítségével. Diplomamunka, Sopron, 1997., p 68. Király Géza (2007): A távérzékelés

Részletesebben

DigiTerra fejlesztési eredmények

DigiTerra fejlesztési eredmények DigiTerra fejlesztési eredmények Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar 2004. március 18. Előadó: Nyull Balázs DigiTerra Kft. DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. Tevékenységek Erdészeti

Részletesebben

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Busznyák János bjs@georgikon.hu Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

Kéregmozgás-vizsgálatok a karon: múlt és jelen

Kéregmozgás-vizsgálatok a karon: múlt és jelen Kéregmozgás-vizsgálatok a karon: múlt és jelen Busics György Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar Geomatikai Intézet, Geodézia Tanszék MTA GTB ülés, Székesfehérvár, 2009. november27. Tartalom

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar NyME Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Márkus Béla mb@geo.info.hu GEO 00 GEO 00 Főiskolai szintű képzés Földmérő szak Mérő szakirány Térinformatika szakirány Földrendező szak Ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. Bevezetés a térinformatikába. Kartográfia történet.

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.)

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) A szak tanterve az első négy félévben mindhárom szakirányon azonos, így szakirányonként külön-külön csak az 5. és 6.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

Magyarországi geodéziai vonatkozási rendszerek és vetületi síkkoordináta-rendszerek vizsgálata

Magyarországi geodéziai vonatkozási rendszerek és vetületi síkkoordináta-rendszerek vizsgálata Magyarországi geodéziai vonatkozási rendszerek és vetületi síkkoordináta-rendszerek vizsgálata Az elmúlt 150 év során Magyarországon a történelmi helyzet sajátos alakulása következtében több alkalommal

Részletesebben

Dr. Ágfalvi Mihály publikációs jegyzéke

Dr. Ágfalvi Mihály publikációs jegyzéke Dr. Ágfalvi Mihály publikációs jegyzéke Publikációk: 1. Kádár, I. - Karsay, F. - Ágfalvi, M. - Lakos L. : A practical method for estimation of map information content. Finalreport on the ICA Comission

Részletesebben

Óbudai Egyetem. Óbuda University. Pro Sciencia et Futuro

Óbudai Egyetem. Óbuda University. Pro Sciencia et Futuro Óbudai Egyetem Óbuda University Pro Sciencia et Futuro Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Keleti Károly Gazdasági

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar GEOINFORMATIKAI INTÉZET SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat Jelölések: G geoinformatikai

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Digitális képek feldolgozása Előfeldolgozás Radiometriai korrekció Geometriai korrekció Képjavítás Szűrők Sávok közötti műveletek Képosztályozás Utófe

Digitális képek feldolgozása Előfeldolgozás Radiometriai korrekció Geometriai korrekció Képjavítás Szűrők Sávok közötti műveletek Képosztályozás Utófe Távérzékelés Digitális felvételek előfeldolgozása (EENAFOTOTV, ETNATAVERV) Erdőmérnöki szak, Környezettudós szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési

Részletesebben

A térinformatika lehetőségei a földrajzórán

A térinformatika lehetőségei a földrajzórán A térinformatika lehetőségei a földrajzórán Geolokáció az oktatásban konferencia AKG, Budapest, 2013. november 30. Dr. Sik András adjunktus, ELTE Természetföldrajzi Tanszék sikandras@gmail.com Mit jelent?

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév

BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév Építőmérnöki Kar Szerkezet-építőmérnöki ágazat mintatanterv - 1 - Építőmérnöki ábrázolás BMEEOME K 2/2/f/4 Statika

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Vetületi rendszerek és átszámítások

Vetületi rendszerek és átszámítások Vetületi rendszerek és átszámítások PhD értekezés tézisei Dr. Varga József egyetemi adjunktus Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Budapest,

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 4.

Matematikai geodéziai számítások 4. Matematikai geodéziai számítások 4. Vetületi átszámítások Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 4.: Vetületi átszámítások Dr. Bácsatyai, László Lektor: Dr. Benedek, Judit Ez a modul a

Részletesebben

A soproni Földmérőmérnöki Kar hatása a szakma fejlődésére

A soproni Földmérőmérnöki Kar hatása a szakma fejlődésére A soproni Földmérőmérnöki Kar hatása a szakma fejlődésére Dr. Németh Gyula aranyokleveles földmérőmérnök A cikk annak a 177 fős földmérőmérnök generációnak állít emléket, amely Sopronban hallott először

Részletesebben

Publikációs jegyzék (Busics György, 2013. január)

Publikációs jegyzék (Busics György, 2013. január) Publikációs jegyzék (Busics György, 2013. január) Könyvek, disszertációk, jegyzetek Németh Gy. Busics Gy. (1993): Alappontmeghatározás. Főiskolai jegyzet. EFE FFFK, Székesfehérvár, 1993. 170 old. Busics

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 5.

Matematikai geodéziai számítások 5. Matematikai geodéziai számítások 5 Hibaterjedési feladatok Dr Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 5: Hibaterjedési feladatok Dr Bácsatyai László Lektor: Dr Benedek Judit Ez a modul a TÁMOP

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés levelező tagozatának mintatanterve (ABLDFF) (Érvényes szeptembertől)

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés levelező tagozatának mintatanterve (ABLDFF) (Érvényes szeptembertől) Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés levelező tagozatának mintatanterve (ABLDFF) (Érvényes 2014. szeptembertől) 1. félév Matematika I. AGIMA1AFLD 15v 5 - Geometria I. AGIGM1AFLD 12v 4 - Informatika

Részletesebben

Részletes publikációs lista (2011-04-01)

Részletes publikációs lista (2011-04-01) Könyv, könyvfejezet: Polgár A. (2007): Környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és mőködtetése. In.: Pájer J. (Szerk.): A környezeti hatásvizsgálat módszertanának és alkalmazásának fejlesztése

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ angol társalgási szinten Megszerzés: nyelvtanfolyam, posztgraduális képzés, Delft University of Technology, The Netherlands

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ angol társalgási szinten Megszerzés: nyelvtanfolyam, posztgraduális képzés, Delft University of Technology, The Netherlands SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: Név: PAPP ERIK TAMÁS Születési dátum: 1956. április 2. Helye: Békéscsaba Lakás: állandó 5600 Békéscsaba, Kazinczy ltp. 11/B fsz. ideiglenes 8000 Székesfehérvár, Béke

Részletesebben

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással Horváth Tamás FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium horvath@gnssnet.hu www.gnssnet.hu Tel.: 06-27-200-930 Mobil: 06-30-867-2570

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve (ABNDFF) (Érvényes szeptembertől)

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve (ABNDFF) (Érvényes szeptembertől) Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve (ABNDFF) (Érvényes 2014. szeptembertől) 1. félév Matematika I. AGIMA1AFND 2+3v 5 - Geometria I. AGIGM1AFND 2+2v 4 -

Részletesebben

Magasságos GPS. avagy továbbra is

Magasságos GPS. avagy továbbra is Magasságos GPS avagy továbbra is Tisztázatlan kérdések az RTK-technológiával végzett magasságmeghatározás területén? http://www.sgo.fomi.hu/files/magassagi_problemak.pdf Takács Bence BME Általános- és

Részletesebben

Busznyák János, Csák Máté Pannon Egyetem, HU

Busznyák János, Csák Máté Pannon Egyetem, HU Busznyák János, Csák Máté Pannon Egyetem, HU bjs@georgikon.hu, mate.csak@georgikon.hu A Pannon Egyetem Georgikon Karán folyó, térinformatikához köthető képzések, tárgyak bemutatása Az oktatás során felhasznált,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN MEGJELENT KÖNYV, VAGY KÖNYVRÉSZLET: 1. A mezıgazdasági vállalkozások gazdálkodásának alapjai SZAKTUDÁS Kiadó Ház, Budapest, 2003. 2. Vertikális termékpályák Tej, gabona,

Részletesebben

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI Detrekői Ákos Keszthely, 2003. 12. 11. TARTALOM 1 Bevezetés 2 Milyen geometriai adatok szükségesek? 3 Néhány szó a referencia rendszerekről 4 Geometriai adatok forrásai

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. KI LEHET GEODÉZIAI TERVEZŐ? Az egyéb

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Informatika és információ technológia alkalmazása a vízgazdálkodásban 45.lecke Mi a

Részletesebben

A FERTŐ TÓNAK ÉS KÖRNYÉKÉNEK FELSZÍNBORÍTÁS- VÁLTOZÁSAI RÉGI TÉRKÉPEK ALAPJÁN

A FERTŐ TÓNAK ÉS KÖRNYÉKÉNEK FELSZÍNBORÍTÁS- VÁLTOZÁSAI RÉGI TÉRKÉPEK ALAPJÁN A FERTŐ TÓNAK ÉS KÖRNYÉKÉNEK FELSZÍNBORÍTÁS- VÁLTOZÁSAI RÉGI TÉRKÉPEK ALAPJÁN Király Géza 1, Konkoly-Gyuró Éva 2, Márkus István 1, Nagy Dezső 2, Sági Éva 3 1 NYME EMK GEVI, Sopron, 9400, 2 NYME EMK EVGI,

Részletesebben

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Célja: Várható elmozdulások előrejelzése (erőhatások alatt, Siógemenci árvízkapu) Már bekövetkezett mozgások okainak vizsgálata (Pl. kulcsi löszpart) Laboratóriumi

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány 1. félév Tantárgy neve Kódja Óraszám, számonkérés Kredit Felelős

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

Publikációs lista. Bányai, L. 1981: Módszer a légi háromszögelés során keletkezett szabályos modell torzulások vizsgálatára. GéK, 33,128.

Publikációs lista. Bányai, L. 1981: Módszer a légi háromszögelés során keletkezett szabályos modell torzulások vizsgálatára. GéK, 33,128. Magyar nyelvű folyóiratcikk Publikációs lista Bányai, L. 1981: Módszer a légi háromszögelés során keletkezett szabályos modell torzulások vizsgálatára. GéK, 33,128. Bartha, G. Bányai, L. Halmos, F. Mentes,

Részletesebben

A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja. Toronyi Bence

A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja. Toronyi Bence A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja Toronyi Bence Főigazgató Földmérési és Távérzékelési Intézet GISopen 2011 Megfelelni az új kihívásoknak 2011. március 16. Földügyi Igazgatás Térbeli

Részletesebben

OTKA NN Szabó András és Balog Kitti

OTKA NN Szabó András és Balog Kitti Alföldön telepített erdők hatása a talaj sótartalmára és a talajvízre OTKA NN 79835 Szabó András és Balog Kitti 2013. 12. 03. Hipotézis EC max: a sófelhalmozódás maximuma GYz: gyökérzóna Tv: talajvízszint

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős)

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) SZOLNOKI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS GÉPÉSZETI TANSZÉK DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) I. Diplomaterv,disszertáció, szakkönyv-részlet, jegyzet,

Részletesebben

Geoinformatikai szakember szakirányú továbbképzési szak

Geoinformatikai szakember szakirányú továbbképzési szak Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai szakember szakirányú továbbképzési szak távoktatásos szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Székesfehérvár, 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap

Részletesebben

Fotogrammetria és távérzékelés A képi tartalomban rejlő információgazdagság Dr. Jancsó Tamás Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar MFTTT rendezvény 2012. Április 18. Székesfehérvár Tartalom

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA TANSZÉK. Márkus Béla. 25 éves a GEO emlékülés. Bevezetés

TÉRINFORMATIKA TANSZÉK. Márkus Béla. 25 éves a GEO emlékülés. Bevezetés TÉRINFORMATIKA TANSZÉK Márkus Béla 25 éves a GEO emlékülés Bevezetés A Főiskolai Kar - felismerve a térinformatika megnövekedett fontosságát - három évvel ezelőtt megalapította a Térinformatika Tanszéket.

Részletesebben

Távérzékelés Analóg felvételek feldolgozása (EENAFOTOTV, ETNATAVERV) Erdőmérnöki szak, Környezettudós szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

A GNSS infrastruktúrára támaszkodó műholdas helymeghatározás. Borza Tibor (FÖMI KGO) Busics György (NyME GEO)

A GNSS infrastruktúrára támaszkodó műholdas helymeghatározás. Borza Tibor (FÖMI KGO) Busics György (NyME GEO) A GNSS infrastruktúrára támaszkodó műholdas helymeghatározás Borza Tibor (FÖMI KGO) Busics György (NyME GEO) Tartalom Mi a GNSS, a GNSS infrastruktúra? Melyek az infrastruktúra szintjei? Mi a hazai helyzet?

Részletesebben

A Tanszék részvétele a szakirányú továbbképzésben

A Tanszék részvétele a szakirányú továbbképzésben A Tanszék részvétele a szakirányú továbbképzésben Dr. Ádám József akadémikus, tanszékvezetõ egyetemi tanár, dr. Horváth Kálmán ny. egyetemi tanár, dr. Kis Papp László egyetemi tanár, dr. Sárközy Ferenc

Részletesebben

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról 29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZAKJELENTÉSEK - NYME GEO 2005/2006. TANÉV

SZAKJELENTÉSEK - NYME GEO 2005/2006. TANÉV SZAKJELENTÉSEK - NYME GEO 2005/2006. TANÉV KARONKÉNT KÉRT ADATOK Intézmény {és karnév}: GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. I. Hallgatói létszámok (szakok szerinti bontásban)

Részletesebben

Nyílt forráskódú tapasztalatok a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán

Nyílt forráskódú tapasztalatok a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán Nyílt forráskódú tapasztalatok a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán Dr. Kristóf Dániel osztályvezető Oláh Róbert igazgató Olasz Angéla térinformatikus Nyílt forráskódú GIS munkaértekezlet, BME, 2013.02.06.

Részletesebben

Március 25-27. Integrated geo-spatial information technology and its application to resource and environmental management towards GEOSS

Március 25-27. Integrated geo-spatial information technology and its application to resource and environmental management towards GEOSS Március 25-27. Integrated geo-spatial information technology and its application to resource and environmental management towards GEOSS FP7-PEOPLE-2009-IRSES Általános adataok Projekt címe: Integrated

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

Délkelet Európai Aszálykezelı Központ. Bihari Zita OMSZ

Délkelet Európai Aszálykezelı Központ. Bihari Zita OMSZ Délkelet Európai Aszálykezelı Központ Bihari Zita OMSZ Tartalom Drought Management Centre for Southeast- Europe (DMCSEE) szervezet projekt DMCSEE mint projekt Résztvevık Szerkezet Cél, feladatok Alapító

Részletesebben

1. Katona János publikációs jegyzéke

1. Katona János publikációs jegyzéke 1. Katona János publikációs jegyzéke 1.1. Referált, angol nyelvű, nyomtatott publikációk [1] J.KATONA-E.MOLNÁR: Visibility of the higher-dimensional central projection into the projective sphere Típus:

Részletesebben

Ingatlan felmérési technológiák

Ingatlan felmérési technológiák Ingatlan felmérési technológiák Fekete Attila okl. földmérő és térinformatikai mérnök Photo.metric Kft. www.photometric.hu geodézia. épületfelmérés. térinformatika Áttekintés Mérési módszerek, technológiák

Részletesebben

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél Szolgáltató Igazgatóság Földmérési és Távérzékelési Intézet www.fomi.hu www.geoshop.hu takacs.krisztian@fomi.hu Budapest, 2014. június 12. Mi az a Geoshop? INSPIRE = térinformatikai

Részletesebben

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke 1. Az előrelátó, átfogó szemléletű terméktervezésről 1972. Budapest, vezetőképzés III. évf. 9. sz. 2. A terméktervezésről és szervezéséről a vállalatban 1972.

Részletesebben

Környezeti informatika

Környezeti informatika Környezeti informatika Alkalmazható természettudományok oktatása a tudásalapú társadalomban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038 Eger, 2012. november 22. Utasi Zoltán Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Az ivanicsi (ivanići) rendszer paraméterezése a térinformatikai alkalmazásokban Dr. Timár Gábor 1, Markovinović Danko 2, Kovács Béla 3

Az ivanicsi (ivanići) rendszer paraméterezése a térinformatikai alkalmazásokban Dr. Timár Gábor 1, Markovinović Danko 2, Kovács Béla 3 Az ivanicsi (ivanići) rendszer paraméterezése a térinformatikai alkalmazásokban Dr. Timár Gábor 1, Markovinović Danko 2, Kovács Béla 3 1 ELTE Geofizikai Tanszék Űrkutató Csoport 2 Zágrábi Egyetem, Geodéziai

Részletesebben

Adatgyűjtés pilóta nélküli légi rendszerekkel

Adatgyűjtés pilóta nélküli légi rendszerekkel Adatgyűjtés pilóta nélküli légi rendszerekkel GISOpen-2015 2015.03.26. Miről lesz szó? Az eljárásról Eddigi munkáinkról A pontosságról A jogi háttérről csak szabadon:) Miért UAS? Elérhető polgári forgalomban

Részletesebben

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK - két féle adatra van szükségünk: térbeli és leíró adatra - a térbeli adat előállítása a bonyolultabb. - a költségek nagyjából 80%-a - munkaigényes,

Részletesebben

Dr. Élő Gábor publikációs jegyzéke List of publications) ( )

Dr. Élő Gábor publikációs jegyzéke List of publications) ( ) 1993 Dr. Élő Gábor publikációs jegyzéke List of publications) (1993-2008) Élő, G.: 'Finite Element analysis in axle development', New World Transport '93, Sterling Publications Ltd., London, 1993, p. 141-143.

Részletesebben

Új módszerek a Fertő tó állapotértékelésében

Új módszerek a Fertő tó állapotértékelésében Új módszerek a Fertő tó állapotértékelésében Magyar Hidrológiai Társaság Fertő ankét Sopron, 2011. április 19. Márkus István Király Géza NYME EMK GEVI Földmérési és Távérzékelési Tanszék A Fertő vízháztartásával

Részletesebben

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Barkász Zsuzsanna Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Székesfehérvár, 2009. Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi

Részletesebben

B/16. számú melléklet Önéletrajz sablon. 4. Jászi Oszkár, 3529 Miskolc Telefonszám(ok) +36 46 363169 Mobil: +36 30 9361904 Fax(ok) -

B/16. számú melléklet Önéletrajz sablon. 4. Jászi Oszkár, 3529 Miskolc Telefonszám(ok) +36 46 363169 Mobil: +36 30 9361904 Fax(ok) - Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utnév(ek) Dr. Dr.Hc. DSc. Farkas Ott Cím(ek) 4. Jászi Oszkár, 3529 Miskolc Telefonszám(ok) +36 46 363169 Mobil: +36 30 9361904 Fax(ok) - E-mail(ek) drfarkas.otto@chello.hu

Részletesebben

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint szöveges adatok tárolására

Részletesebben

A Nyugat-magyarorsz. magyarországi gi Egyetem (NymE) könyvtk Szolgáltat. ltatások a Nyugat- magyarországi gi Egyetem (NymE)

A Nyugat-magyarorsz. magyarországi gi Egyetem (NymE) könyvtk Szolgáltat. ltatások a Nyugat- magyarországi gi Egyetem (NymE) A Nyugat-magyarorsz magyarországi gi Egyetem (NymE) könyvtk nyvtári hálózatah Szolgáltat ltatások a Nyugat- magyarországi gi Egyetem (NymE) Központi KönyvtK nyvtárában Tompa Mónika Informatikus könyvtáros

Részletesebben

Háromdimenziós képi adatokra épülő ökológiai folyamatok modellezése

Háromdimenziós képi adatokra épülő ökológiai folyamatok modellezése Háromdimenziós képi adatokra épülő ökológiai folyamatok modellezése Berke József 1 Szabó József 2 Szeiler Gábor 3 Berkéné Várbíró Beáta 4 1 - Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar, Gazdaságmatematika,

Részletesebben

Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű):

Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű): Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű): 1. Varga Mihály, Sitkei György, Lang Miklós, Boronkai László, Horváth Mihály, Molnár László, Gyurácz Sándor, Németh Gábor, Szabó Csilla: 50 éves a Gépészeti

Részletesebben

Bezzegh László 1917-1990 2

Bezzegh László 1917-1990 2 MÁRKUS ISTVÁN BEZZEGH LÁSZLÓ (1917 1990) ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA Bezzegh László 1917-1990 2 BEZZEGH LÁSZLÓ élete és munkássága Bezzegh László 1917. augusztus 19-én született a ma Romániához tartozó Lugoson.

Részletesebben

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI, KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY 2009/2010. TANÉV Az I. FORDULÓ FELADATAI 1. feladat:

Részletesebben

Szakmai CD-ROM és online adatbázisok 2007.10.09

Szakmai CD-ROM és online adatbázisok 2007.10.09 Szakmai CD-ROM és online adatbázisok 2007.10.09 Helyi (egyetemi) hálózatban elérhető CD-ROM adatbázisok Forest Science Database (Tree CD) CD-ROM adatbázisok a központi könyvtár állományában (helyi használat)

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 5.

Matematikai geodéziai számítások 5. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 5 MGS5 modul Hibaterjedési feladatok SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Galgóczy Zsolt zsolt.galgoczy@gmail.com Referált folyóiratban megjelent cikk: Galgóczy Zs. 2004. Morfometriai paraméterek vizsgálata a Nagy-Szamos forrásvidékén. Földrajzi Közlemények

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK. Professzor dr. Gottfried Konecny az MFTTT tiszteleti tagja

KITÜNTETÉSEK. Professzor dr. Gottfried Konecny az MFTTT tiszteleti tagja H Í R E K KITÜNTETÉSEK Professzor dr. Gottfried Konecny az MFTTT tiszteleti tagja Gottfried Konecny professzort a magyar földmérési, térképészeti és távérzékelési szakemberek nemzetközi elismerésének kimagasló

Részletesebben

Térinformatika amit tudni kell Márkus Béla

Térinformatika amit tudni kell Márkus Béla Térinformatika amit tudni kell Márkus Béla V. EURÓPAI FÖLDMÉRŐK ÉS GEOINFORMATIKUSOK NAPJA - 2016. március 17. Térinformatika amit tudni kell? Mit? Az előadás célja, támogatást adni e kérdés megválaszolásához.

Részletesebben

Gyenes Róbert, Tarsoly Péter

Gyenes Róbert, Tarsoly Péter Geodézia I. Gyenes Róbert, Tarsoly Péter 1 Tanulmányok Bemutatkozás 1999-2002: Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezıi Fıiskolai Kar, földmérı mérnök 2005-2007: Nyugat-Magyarországi Egyetem

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja projektindító workshop Győr, 2003. június 4. A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése Grosz András tudományos

Részletesebben