Publikációs jegyzék. Szakkönyv, monográfia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Publikációs jegyzék. Szakkönyv, monográfia"

Átírás

1 Publikációs jegyzék Szakkönyv, monográfia 1. Geodézia I. Jegyzet az Erdımérnöki Kar hallgatói számára (társszerzı: Bánky József). EFE, Sopron, Geodézia II. Jegyzet az Erdımérnöki Kar hallgatói számára. EFE, Sopron, Fotogrammetria és távérzékelés. Jegyzet az Erdımérnöki Kar hallgatói számára (Társszerzı: Márkus István). EFE, Sopron, Geodéziai vetületek. VEAB nyertes pályázat, II. fokozat. Terjedelem: 183 oldal, Sopron Magyarországi vetületek. Tankönyv. 196 oldal. Mezıgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest, Digitale Geländemodelle des Neusiedler See-Beckens (társszerzık: E. Csaplovics, I. Markus, A. Sindhuber). Burgenländisches Landesmuseum, Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, Band 97, oldal, 28 térképmelléklettel. 7. Bevezetés a geodéziai hibaelméletbe. Elektronikus tankönyv html formátumban Webhely: 8. Geodézia I. Egyetemi jegyzet erdımérnök hallgatóknak. Sopron, old. 9. Geodézia II. Egyetemi jegyzet erdımérnök hallgatóknak. Sopron, old. 10. Földmérés és térképezés. Egyetemi jegyzet környezetmérnök hallgatóknak. Sopron, old. 11. Geodézia erdı- és környezetmérnököknek. Tankönyv. Geomatikai Közlemények VI. Sopron, p. 12. Jankó Sándor ( ) élete és munkássága. Erdész-nagyjaink arcképcsarnoka, 18. szám, Az Erdımérnöki Kar kiadványa, 2003, 42 oldal. 13. Magyarországi vetületek. Elektronikus tankönyv pdf formátumban Webhely: 14. Magyarországi vetületek. Tankönyv. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, oldal. 15. Vetülettan. Egyetemi jegyzet földmérı- és földrendezı hallgatóknak. Székesfehérvár, mid= Felsıgeodézia. Egyetemi jegyzet földmérı- és földrendezı hallgatóknak. Székesfehérvár, emid= Kiegyenlítı számítások. Egyetemi jegyzet földmérı- és földrendezı hallgatóknak. Székesfehérvár, mid=42 Könyvrészlet 18. Ob odnoi vozmozsnosti proiektirovania nivelirnih setej, postroiennih dlja izuchenia vertikalnih dvizsenii zemnoi korü. Sovremennie dvizsenia zemnoi korü. Sbornik nauchnih trudov, Kiev "Naukova Dumka", 1980.

2 Mőholdas helymeghatározás, szakkönyv, (Szerk.: Ádám József, Bányai László, Borza Tibor, Busics györgy, Kenyeres Ambrus, Krauter András, Takács Bence, társszerzı: Király Géza) Mőegyetemi Kiadó, Budapest fejezet: Erdészeti alkalmazások, old. Lektorált tudományos/mővészeti cikkek 20. A vetületi meridiánkonvergencia grafikus meghatározásának egy módja. Geodézia és Kartográfia, Budapest, 20 (1969), old. 21. A giroteodolit-mérések pontosságának fokozása (Dr. Halmos Ferenccel). Geodézia és Kartográfia, Budapest, 25 (1973), Old. 22. A lineáris egyenletrendszerek kondicionáltsága és a geodéziai hálózatok szerkezete. Geodézia és Kartográfia, Budapest, 25 (1973), Old. 23. Sopron város új alapponthálózatának mérése és számítása (Baróthy Bélával, Halmos Ferenccel és Szádeczky-Kardoss Gyulával). Geodinform, Budapest, 5 (1974), Old. 24. Észrevételek A rétegezett mintavétel és a feltételes megfigyelések paramétereinek a legkisebb négyzetek módszerénél hatásosabb becslési módjáról c. tanulmányhoz (Baróthy Bélával). Tatabányai Szénbányák Mősz.-Közg. Közleményei, 1 (1974), 185. Old. 25. A nagymérető háromszögelési hálózat hibavizsgálatának számítástechnikai kérdései (Bartha Gáborral és V. Hetényi Máriával). Geodézia és Kartográfia, Budapest, 26 (1974), Old. 26. A mintanagyság hatása az empirikus eloszlási paraméterek meghatározására a geodéziában. Geodézia és Kartográfia, Budapest, 27 (1975), Old. 27. On the increase of the accuracy of gyrotheodolite measurements (Halmos Ferenccel). Acta Geodaetica Geoph. Et Mont. Ac. Sci. Hung., Budapest, 10 (1975), Old. 28. Kísérletek lineáris egyenletrendszerek megoldására kis számítógépen (Bartha Gáborral). Geodézia és Kartográfia, Budapest, 27 (1975), Old. 29. Two algorithms of matrix inversion for small computers (Baróthy Bélával és Bartha Gáborral). Acta Geod. Geoph. Et Mont., Ac. Sci. Hung., Budapest, 11 (1976), Old. 30. Nekotorie teoreticheskie aspekti nivelirhüh setej s celiu viavlenia vertikalnih skorostej zemnoi korü. Results of the scientific cooperation between the Central Laboratory of Geodesy of the Bulgarian Academy of sciences in Sofia and teh Geodetic and Geophysical Research Institut of the Hungarian Academy of Sciences in Sopron. Sopron, Old. 31. Függıleges földkéregmozgási sebességek statisztikai analízise és a szintezési hálózatok tervezése. Kandidátusi értekezés. Sopron, A földkéregmozgás-vizsgálati szintezési hálózatok tervezésérıl. Geodézia és Kartográfia, Budapest, 30 (1978), Old. 33. Zur Frage der Planung der Höhennetze, mit Rücksicht auf die Erdkrustenbewegungs- Untersuchungen. Acta geod. Geoph. et Mont. Ac. Sci. Hung., Budapest, 14 (1979) 34. Szabályos hibák és szerepük a geodéziai mérésekben. EFE tudományos közleményei, 1980/ Az általánosított geodéziai kiegyenlítés alapvetı összefüggései (Baróthy Bélával). Geodézia és Kartográfia, Budapest, 1981/ Nagy térbeli felületek felmérésének és pontosságvizsgálatának néhány kérdése (Kovács Gyulával). EFE Tudományos Közleményei, 1982/ Novie zadachi v obrazovanii inzsenerov lesnogo hoziastva. Sbornik dokladov, Erdészeti Egyetem kiadványa, Zvolen, 1986.

3 Sébor János élete, munkássága és öröksége, Geodézia és Kartográfia, Budapest, 1990/ old. 39. In memoriam Dr.Bezzegh László, Erdészeti Lapok,1991/1. sz. 33.old. 40. Megemlékezés Jankó Sándorról. Erdészeti Lapok,1992/5. sz old. 41. Egyszerő összefüggések a budapesti sztereografikus rendszerrıl a Gauss-gömbre történı áttéréshez. Geodézia és Kartográfia, Budapest, 1993/3.szám, old. 42. Átszámítások a budapesti sztereografikus és az osztrák Gauss-Krüger (M34) vetületi rendszer között. Geodézia és Kartográfia 1993/5.szám, old. 43. A Fertı tó meder DFM-jének elıállítása. Georgikon Napok kiadványa. Keszthely, szeptember old. 44. Refrakció-együttható vizsgálatok a Fertı tavon (Társszerzı: Kovács Gyula). Geodézia és Kartográfia 1993/6.szám, old. 45. A GPS oktatása az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdımérnöki Karán. Geodézia és Kartográfia, 1994/2.szám, old. 46. Újabb törekvések a térinformatika oktatásában és kutatásában az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdımérnöki Karán (Czimber Kornéllal és Nagy Andrással). III. Térinformatika a felsıoktatásban szimpózium kiadványa október old. 47. Umwandlung Budapester stereographischen und österreichischen Gauss-Krüger- Koordinaten. "Vermessungstechnik und Geoinformation", Wien, 4/1995. S High Resolution Digital Terrain Models of the Bottom of Lake Fertı (Austria, Hungary) - a Hungarian-Austrian Joint Project for Creating Cross-Border Data Bases for Ecosystems Research. Társszerzık: E.Csaplovics, I.Markus, A.Sindhuber. XVIII. ISPRS 1996, Volume 31, Part B7, Commision VII old. 49. Erdészeti térinformatikai alkalmazások (Társszerzı: Czimber Kornél). Térinformatika a regionális fejlesztésekben "Workshop" kiadványa, Debrecen, 1996, 5 oldal. 50. Application of Remote Sensing and GIS in the Sustainable Forest Management. Land Use and Soil Management International Seminar (Társszerzı: Czimber Kornél, Márkus István), Debrecen, kiadványa, p Átszámítások vonatkozási rendszerek között. Geomatikai Közlemények I. Sopron, 1999, p. 52. Geodéziai tesztháló Sopronban. Geomatikai Közlemények III. Sopron, 2000, p. 53. A Föld digitális térképe. CHIP Számítástechnika és kommunikáció, február, old. 54. Transzformációk a geoinformatikában (társszerzı: Závoti J). Geomatikai Közlemények IV. Sopron, 2001, p. 55. A digitális fotogrammetria újabb eredményei a NYME Földmérési és Távérzékelési Tanszékén (társszerzık: Czimber K, Király G):. Geomatikai Közlemények IV. Sopron, 2001, p. 56. GPS technika erdıvel fedett területeken (társszerzı: Gyimóthy Attila). Geomatikai közlemények V. Sopron, 2003, old. 57. Sopron öröksége és jelene. Geomatikai közlemények VII. Budapest, 2004, old. 58. Az erdészeti térképek dátumtranszformációs kérdései. Geomatikai közlemények VIII. Sopron, 2005, old. 59. Geodéziai referenciaadatok szolgáltatása légi lézerszkenner felvételek feldolgozásához. (társszerzık: Kovács Gyula, Bányai László) Geomatikai közlemények VIII. Sopron, 2005, old. 60. GPS-mérések a lombok alatt (társszerzık: Bányai L., Gyimóthy A., Király G.), OTKA Magazin, november. 61. A függıleges kéregmozgások néhány elméleti kérdése. Székesfehérvár, OTKA pályázati anyag része.

4 Matematikai statisztika a függıleges kéregmozgások vizsgálatában. Geomatikai szeminárium, Sopron, 2010, november. Még nem jelent meg publikáció formájában. Egyéb tudománynépszerősítı és ismeretterjesztı tevékenység 63. Statisztikai tesztek a geodéziában. MTA Geodéziai Tudományos Bizottság ülése. Sopron, május Földkéregmozgási célú szintezési hálózatok statisztikai analízisének néhány elméleti aspektusa. Vysoka Skola Technicka. Pozsony, április Mozgásvizsgálati célú szintezési hálózatok tervezésének egy lehetısége. MTESz GKE elıadóülés. Budapest, Ob odnoi vozmozsnosti proiektirovania nivelirnih setej, postroiennih dlja izuchenia vertikalnih dvizsenii zemnoi korü. VII. Össz-Szövetségi recens kéregmozgási szimpózium. Lvov, május K voproszu projektirovania nivelirnüh szetej v geodinamicheskih celiah. KAPG ülésszak, Sopron, április Einige Aspekte der Planung der Höhennezte, mit Rücksicht auf die Erdkrustenbewegungs-Untersuchungen. ÖVVP (Osztrák Geodéziai és Kartográfiai Egyesület), Wien, május Beitrag zur Planung geodaetischer Netze für Bewegungs-Untersuchungen. Geodaetische und Kartographische Tage konferencia, Dresden, Szakértıi vélemény "Kelet-Európa recens függıleges földkéregmozgási térképének magyarországi nemzeti monográfiája" c. OFTH FÖMI anyagról, Budapest, Szakértıi vélemény "A digitális terepmodell sztereofotogrammetriai elıállításához mérési és feldolgozási technológia adatbanki tárolási eljárás kidolgozása" c. kutatási jelentésrıl (Meg. sz.:mém OFTH 13314/ Az ausztriai tanulmányút tapasztalatai. MTESz Geodéziai és Kartográfiai Egyesület elıadóülése. Sopron, A korszerő ortofotó a magyarországi erdırendezés szolgálatában. EFE 175. Éves jubileuni ülésszak. Sopron, augusztus Hozzászólás a Térképészetünk fejlesztése c. vitaanyaghoz. Szakvélemény a MÉM Erdırendezési Szolgálat számára november Elektrooptikai távmérık fejlettségi foka napjainkban, típusaik a világpiacon. MTA VEAB Bányászati-, Földtudományi és Energetikai Szakbizottsági ülés. Sopron, május Fotogrammetriai kutatások a Földméréstani Tanszéken. OEE V. Országos Erdırendezési Napok, Fertıd-Sopron, szeptember Geodéziai és fotogrammetriai kutatások a Földméréstani Tanszéken. MTESz GKE, Sopron, október Instructing Surveying and Photogrammetry for Students of Forestry in Hungary. XVIII. International Congress of FIG in Toronto. Comission 2. Professional Education and Literature, Poster Sessions. Toronto, június Az Országos Magassági Adatbázis iránti igény felmérése az Erdészeti és Faipari Egyetemen. Szakértıi vélemény a Földmérési és Távérzékelési Intézet részére (Közremőködık: Dr. Király László, Dr. szentkúti Ferenc, Dr. Rácz József, Dr. Rumpf János), felkérés: Budapest, július 9. Elküldés: október Erdımérnök hallgatók szerepe a Földméréstani Tanszék kutató munkájában. MTESz GKE, Sopron, április 18.

5 Sébor János élete, munkássága és öröksége. Emlékülés Sébor János születésének 100., halálának 25. évfordulója alkalmából. EFE, Sopron, május Megemlékezés Jeney Jankó Sándorról. Jeney Jankó Sándor emlékülés. Vasvár, 1991.február A Fertı tó feltöltıdési folyamatvizsgálatának elméleti és gyakorlati problémái (Társszerzı: Kovács Gyula). EFE Tudományos Tanácskozása. Sopron, október Topographische Aufnahme des Beckens des Neusiedler Sees. Universität für Bodenkultur: "Sopron stellt sich vor". Wien, 1991 november Geodätische Aufnahme und Bildung eines digitalen Modells für den Boden des Neusiedler Sees - ungarischer Seeteil und Verknüpfung zum Gesamtmodell. (Társszerzık: Márkus I., Csaplovics. E., Kanonier,J.). 17.Neusiedler See Tagung. Illmitz, november A Fertı tó meder DFM-jének elıállítása. Georgikon Napok, Keszthely, szept A Fertı tó medrének topográfiai felmérése. Szimpózium a legújabb Fertı tavi geodéziai és geofizikai kutatásokról. VEAB Geodéziai és Bányamérési Munkabizottsága. Sopron, december AGM RT BP 500 DTA c. anyag szakértıi véleményezése. AT MTA Geodéziai Tudományos Bizottsága által kijelölt ad hoc szakmai bizottság tagjaként. Elnök: Dr. Krauter András, a mősz. tud. kand. Budapest, december A GPS oktatása az Erdészeti és Faipari Egyetemen. Halmos Ferenc "Kozmikus geodézia szeminárium". Sopron, október A Fertı-kutatás újabb eredményei. EFE tudományos ülésszak, Sopron, szeptember Bildung eines digitalen Modells für die Schlammoberfläche und den festen Untergrund des Neusiedler Sees - ungarischer Seeteil. SCOP digitális felületmodell workshop. Technische Universität Wien, 1994.január A Fertı tó feltöltıdési folyamatának vizsgálata. Az MTA Geodéziai Tudományos Bizottságának felolvasó ülése a geodézia tématerületére esı OTKA témákból. Budapest, március Bildung eines digitalen Modells für die Schlammoberfläche und den festen Untergrundes des Neusiedler Sees - ungarischer Seeteil, Illmitz, április A Fertı-kutatás újabb eredményei. EFE tud.ülésszak, Sopron, 1993.szeptember Untersuchung der Verlandungsprozesses des Neusiedler Sees. Osztrák Geodéziai Napok. Eisenstadt, október A Fertı-kutatás újabb eredményei. EFE tud.ülésszak, Sopron, 1993.szeptember A Fertı tó szilárd tófenék és iszapfelszín topográfiai felmérése és digitális magassági modelljének elıállítása. VI. Fertı tavi ankét a Magyar Hidrológiai Társaság rendezésében. Sopron, június Újabb törekvések a térinformatika oktatásában és kutatásában az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdımérnöki Karán (társszerzık: Czimber Kornél, Nagy András). III. Térinformatika a felsıoktatásban szimpózium. KÉE, Budapest, október Trigonometriai magasságmérés. Habilitációs tanóra elıadás. Sopron, november A Fertı-tó medre digitális felületi modelljének elıállítása automatizált földi felméréssel. Habilitációs tudományos elıadás német nyelven. Sopron., november 11.

6 Erdészeti térinformatikai alkalmazások (Társszerzı: Czimber Kornél). Térinformatika a regionális fejlesztésekben, "Workshop", Konferencia kiadvány. Debrecen, old Január Jankó Sándor élete és munkássága. OEE rendezvénye Jankó Sándor születésének 130. évfordulójára. Vasvár, 1996 február A Fertı-tó fenék-, iszapfelszín- es iszapvastagság digitális felületi modellje. Magyar Hidrológiai Társaság vándorgyőlése, Sopron, 1996 május (május 23) A geodézia, fotogrammetria, távérzékelés és térinformatika oktatása az Erdımérnöki Karon, V. Erdészeti szakmai konferencia a WoodTech keretében, Sopron, aug WoodTech konferencia kiadvány: old A Fertı tó feltöltıdési folyamatának vizsgálata. Kutatási zárójelentés. OTKA, I/ sz MERA: MARS & Environment Related Applications, Forest Ecosystems Mapping. Final Report. (társszerzık: Márkus I., Czimber K., Király G., Szentesi L., Bánky J., Gál J., Bartha D.,Várkonyi T.), PHARE Programme, 1996, Contract oldal 107. Térinformatikai stratégia a Soproni Egyetem Erdımérnöki Karán (Társszerzı: Czimber Kornél). HUNGIS - "VII: Térinformatika a felsıoktatásban" szimpózium kiadványa, A GPS oktatása a Soproni Egyetem Erdımérnöki Karán. Ezredvégi helymeghatározás. A 12. Kozmikus Geodéziai Szeminárium elıadásainak győjteménye. Székesfehérvár, Old Szúkárosított területek térképezése GPS-technológiával jan. 20. Gödöllı. MTA Agrártudományok Osztálya, Agrár Mőszaki Bizottsága XXII. kutatási és fejlesztési tanácskozása. Gödöllı, január (jan. 20.) 110. Átszámítások vonatkozási rendszerek között. Geomatikai szemlélet a geodézia elméletében és gyakorlatában". Tudományos szeminárium október A GPS oktatása a Soproni Egyetem Erdımérnöki Karán, Székesfehérvár, Ezredvégi helymeghatározás. 12. Kozmikus Geodéziai Szeminárium, október GIS és GPS: korszerő technológiák az oktatásban és kutatásban, Január. Gödöllı. MTA Agrártudományok Osztálya, Agrár Mőszaki Bizottsága XXIV. kutatási és fejlesztési tanácskozása. Gödöllı, január Vorschlaege für Koordinatentransformation für die Nationalpark-Informationssysteme im Zentraleuropaeischen Raum. 1. Transnationale Projekttreffen: INTERREG IIC, Raumbezogene Infromationssysteme für Nationalparkregionen im Zentraleuropaeischen Raum. Technische Universitaet, Institut für Photogrammetrie und Fernerkunkundung. Wien, május Mikovinyi Sámuel, az asztronómus és geometra. Mikovinyi Sámuel milleniumi emlékülés, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, szeptember Térinformatikai szoftverek a kutatásban és az oktatásban a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdımérnöki Karán (társszerzı: Czimber K). IX. Térinformatika a felsıoktatásban Szimpózium, Budapest, október 18. CD lemez Digitális ortofotók az erdészetben (társszerzık: Király G, Mezei L). MTA Agrártudományok Osztálya Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllı, január Transformations in geoinformatics (társszerzık: Závoti J., Király G.). Elektronikus publikáció, Webhely: Ein einheitliches Referenz- und Koordinatensystem der raumbezogenen Informationssystemen für Nationalparkregionen im Zentraleuropaeischen Raum. 2. Transnationale Projekttreffen, EU-INTERREG IIC, Bad Schandau, március

7 Az erdészeti térképek szelvényezési rendszere. Konferencia elıadás. MTA Agrártudományok Osztálya, Gödöllı XXVI. Kutatási és fejlesztési tanácskozás, január A digitális fotogrammetria újabb eredményei a Földmérési és Távérzékelési Tanszéken (társszerzık: Czimber K, Király G):. X. WOODTECH Erdészeti szakmai konferencia anyaga. Sopron, 2002, p Sopron város ortofoto albuma (elıszó, segédanyagok, fényképek), Székely és Társa Kiadó, Pécs, A GPS technika alkalmazása erdıvel fedett területeken (társszerzı: Gyimóthy Attila). Poszter. MTA Agrár-Mőszaki Bizottságának rendezvénye. Gödöllı, január Ünnepi beszéd Jankó Sándor szobrának felavatásakor. Elhangzott a Nyugat- Magyarországi Egyetem Tanévnyitó ünnepségén. Sopron, szeptember Sopron öröksége és jelene. Elıadás az 50 éves a BME Fotogrammetria és Térinformatika tanszéke c. jubileumi programban. Budapest, november Erdõvel borított területeken végzett GPS mérések pontossági vizsgálata (társszerzı: Gyimóthy Attila). MTA Agrártudományok Osztálya Agrár-Mőszaki Bizottság 28. K+F tanácskozása. Konferencia kiadvány, Gödöllı, II.kötet, old Földünk tükre három dimenzióban. Elıadás a TIT soproni székházában március Az erdészeti térképek dátumtranszformációs kérdései. Elıadás a Geomatikai szemináriumon. Sopron, október Kutatási rész- és zárójelentések.

Kutatás. 1999. április 16-án küldött levelében az OTKA értesített arról, hogy munkánkat a Földtudomány II. zsűri KIVÁLÓ minősítéssel fogadta el.

Kutatás. 1999. április 16-án küldött levelében az OTKA értesített arról, hogy munkánkat a Földtudomány II. zsűri KIVÁLÓ minősítéssel fogadta el. Kutatás Tématerület: Geodézia Kutatási téma címe: A Fertő tó feltöltődési folyamatának vizsgálata. OTKA I/+ 2518. sz. 1991-1995., 3890 eft. Téma vezetője: Dr. Bácsatyai László Résztvevő kutatók: Dr. Bánky

Részletesebben

Szakirodalmi tevékenység jegyzéke. 2.) Vincze L.: Javaslat a földtulajdonnal kapcsolatos nyilvántartás korszerűsítésére. (OFTH pályázat,1971.

Szakirodalmi tevékenység jegyzéke. 2.) Vincze L.: Javaslat a földtulajdonnal kapcsolatos nyilvántartás korszerűsítésére. (OFTH pályázat,1971. Szakirodalmi tevékenység jegyzéke 1969-1980 1.) Vincze L.: Pontjelölési eljárások és illesztőpontok mérése a sztereofotogrammetriai eljárással történő 1:1000 méretarányú belterületi felmérések geodéziai

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉG TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉG A. Publikációk Közlemények: 1. Kosztka M. - Péterfalvi J.: Erdészeti utak fenntartási rendszere. (Az Erdőgazdálkodási munkabizottság 1989. szeptember 21-i ülésén elhangzott

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. GPS műszerek és kapcsolódó szoftvereik bemutatása

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1993 angol társalgási szinten Megszerzés: nyelvtanfolyam, posztgraduális képzés, Delft University of Technology, The Netherlands

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1993 angol társalgási szinten Megszerzés: nyelvtanfolyam, posztgraduális képzés, Delft University of Technology, The Netherlands Személyi adatok: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: PAPP ERIK Születési dátum: 1956. április 2. Helye: Békéscsaba Munkahely: Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építőmérnöki Intézet 1146 Budapest,

Részletesebben

MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET

MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET MÉRNÖKGEODÉZIA tárgy felépítése Témakör Óraszám Előadások: A mérnökgeodézia fogalma, a tárgy tartalma és témakörei A mérnöki létesítmények tervezésének

Részletesebben

Magyarország nagyfelbontású digitális domborzatmodellje

Magyarország nagyfelbontású digitális domborzatmodellje Magyarország nagyfelbontású digitális domborzatmodellje Iván Gyula Földmérési és Távérzékelési Intézet Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ A környezetbarát gazdálkodás versenyképességének

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar NyME Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Márkus Béla mb@geo.info.hu GEO 00 GEO 00 Főiskolai szintű képzés Földmérő szak Mérő szakirány Térinformatika szakirány Földrendező szak Ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Busznyák János bjs@georgikon.hu Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

DigiTerra fejlesztési eredmények

DigiTerra fejlesztési eredmények DigiTerra fejlesztési eredmények Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar 2004. március 18. Előadó: Nyull Balázs DigiTerra Kft. DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. Tevékenységek Erdészeti

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.)

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) A szak tanterve az első négy félévben mindhárom szakirányon azonos, így szakirányonként külön-külön csak az 5. és 6.

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

Magyarországi geodéziai vonatkozási rendszerek és vetületi síkkoordináta-rendszerek vizsgálata

Magyarországi geodéziai vonatkozási rendszerek és vetületi síkkoordináta-rendszerek vizsgálata Magyarországi geodéziai vonatkozási rendszerek és vetületi síkkoordináta-rendszerek vizsgálata Az elmúlt 150 év során Magyarországon a történelmi helyzet sajátos alakulása következtében több alkalommal

Részletesebben

Óbudai Egyetem. Óbuda University. Pro Sciencia et Futuro

Óbudai Egyetem. Óbuda University. Pro Sciencia et Futuro Óbudai Egyetem Óbuda University Pro Sciencia et Futuro Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Keleti Károly Gazdasági

Részletesebben

Dr. Ágfalvi Mihály publikációs jegyzéke

Dr. Ágfalvi Mihály publikációs jegyzéke Dr. Ágfalvi Mihály publikációs jegyzéke Publikációk: 1. Kádár, I. - Karsay, F. - Ágfalvi, M. - Lakos L. : A practical method for estimation of map information content. Finalreport on the ICA Comission

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar GEOINFORMATIKAI INTÉZET SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat Jelölések: G geoinformatikai

Részletesebben

BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév

BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév Építőmérnöki Kar Szerkezet-építőmérnöki ágazat mintatanterv - 1 - Építőmérnöki ábrázolás BMEEOME K 2/2/f/4 Statika

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

A térinformatika lehetőségei a földrajzórán

A térinformatika lehetőségei a földrajzórán A térinformatika lehetőségei a földrajzórán Geolokáció az oktatásban konferencia AKG, Budapest, 2013. november 30. Dr. Sik András adjunktus, ELTE Természetföldrajzi Tanszék sikandras@gmail.com Mit jelent?

Részletesebben

Részletes publikációs lista (2011-04-01)

Részletes publikációs lista (2011-04-01) Könyv, könyvfejezet: Polgár A. (2007): Környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és mőködtetése. In.: Pájer J. (Szerk.): A környezeti hatásvizsgálat módszertanának és alkalmazásának fejlesztése

Részletesebben

Digitális képek feldolgozása Előfeldolgozás Radiometriai korrekció Geometriai korrekció Képjavítás Szűrők Sávok közötti műveletek Képosztályozás Utófe

Digitális képek feldolgozása Előfeldolgozás Radiometriai korrekció Geometriai korrekció Képjavítás Szűrők Sávok közötti műveletek Képosztályozás Utófe Távérzékelés Digitális felvételek előfeldolgozása (EENAFOTOTV, ETNATAVERV) Erdőmérnöki szak, Környezettudós szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással Horváth Tamás FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium horvath@gnssnet.hu www.gnssnet.hu Tel.: 06-27-200-930 Mobil: 06-30-867-2570

Részletesebben

Publikációs jegyzék (Busics György, 2013. január)

Publikációs jegyzék (Busics György, 2013. január) Publikációs jegyzék (Busics György, 2013. január) Könyvek, disszertációk, jegyzetek Németh Gy. Busics Gy. (1993): Alappontmeghatározás. Főiskolai jegyzet. EFE FFFK, Székesfehérvár, 1993. 170 old. Busics

Részletesebben

A soproni Földmérőmérnöki Kar hatása a szakma fejlődésére

A soproni Földmérőmérnöki Kar hatása a szakma fejlődésére A soproni Földmérőmérnöki Kar hatása a szakma fejlődésére Dr. Németh Gyula aranyokleveles földmérőmérnök A cikk annak a 177 fős földmérőmérnök generációnak állít emléket, amely Sopronban hallott először

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés levelező tagozatának mintatanterve (ABLDFF) (Érvényes szeptembertől)

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés levelező tagozatának mintatanterve (ABLDFF) (Érvényes szeptembertől) Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés levelező tagozatának mintatanterve (ABLDFF) (Érvényes 2014. szeptembertől) 1. félév Matematika I. AGIMA1AFLD 15v 5 - Geometria I. AGIGM1AFLD 12v 4 - Informatika

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

A FERTŐ TÓNAK ÉS KÖRNYÉKÉNEK FELSZÍNBORÍTÁS- VÁLTOZÁSAI RÉGI TÉRKÉPEK ALAPJÁN

A FERTŐ TÓNAK ÉS KÖRNYÉKÉNEK FELSZÍNBORÍTÁS- VÁLTOZÁSAI RÉGI TÉRKÉPEK ALAPJÁN A FERTŐ TÓNAK ÉS KÖRNYÉKÉNEK FELSZÍNBORÍTÁS- VÁLTOZÁSAI RÉGI TÉRKÉPEK ALAPJÁN Király Géza 1, Konkoly-Gyuró Éva 2, Márkus István 1, Nagy Dezső 2, Sági Éva 3 1 NYME EMK GEVI, Sopron, 9400, 2 NYME EMK EVGI,

Részletesebben

A Tanszék részvétele a szakirányú továbbképzésben

A Tanszék részvétele a szakirányú továbbképzésben A Tanszék részvétele a szakirányú továbbképzésben Dr. Ádám József akadémikus, tanszékvezetõ egyetemi tanár, dr. Horváth Kálmán ny. egyetemi tanár, dr. Kis Papp László egyetemi tanár, dr. Sárközy Ferenc

Részletesebben

Magasságos GPS. avagy továbbra is

Magasságos GPS. avagy továbbra is Magasságos GPS avagy továbbra is Tisztázatlan kérdések az RTK-technológiával végzett magasságmeghatározás területén? http://www.sgo.fomi.hu/files/magassagi_problemak.pdf Takács Bence BME Általános- és

Részletesebben

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI Detrekői Ákos Keszthely, 2003. 12. 11. TARTALOM 1 Bevezetés 2 Milyen geometriai adatok szükségesek? 3 Néhány szó a referencia rendszerekről 4 Geometriai adatok forrásai

Részletesebben

Délkelet Európai Aszálykezelı Központ. Bihari Zita OMSZ

Délkelet Európai Aszálykezelı Központ. Bihari Zita OMSZ Délkelet Európai Aszálykezelı Központ Bihari Zita OMSZ Tartalom Drought Management Centre for Southeast- Europe (DMCSEE) szervezet projekt DMCSEE mint projekt Résztvevık Szerkezet Cél, feladatok Alapító

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke 1. Az előrelátó, átfogó szemléletű terméktervezésről 1972. Budapest, vezetőképzés III. évf. 9. sz. 2. A terméktervezésről és szervezéséről a vállalatban 1972.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN MEGJELENT KÖNYV, VAGY KÖNYVRÉSZLET: 1. A mezıgazdasági vállalkozások gazdálkodásának alapjai SZAKTUDÁS Kiadó Ház, Budapest, 2003. 2. Vertikális termékpályák Tej, gabona,

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány 1. félév Tantárgy neve Kódja Óraszám, számonkérés Kredit Felelős

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Informatika és információ technológia alkalmazása a vízgazdálkodásban 45.lecke Mi a

Részletesebben

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Célja: Várható elmozdulások előrejelzése (erőhatások alatt, Siógemenci árvízkapu) Már bekövetkezett mozgások okainak vizsgálata (Pl. kulcsi löszpart) Laboratóriumi

Részletesebben

SZAKJELENTÉSEK - NYME GEO 2005/2006. TANÉV

SZAKJELENTÉSEK - NYME GEO 2005/2006. TANÉV SZAKJELENTÉSEK - NYME GEO 2005/2006. TANÉV KARONKÉNT KÉRT ADATOK Intézmény {és karnév}: GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. I. Hallgatói létszámok (szakok szerinti bontásban)

Részletesebben

Nyílt forráskódú tapasztalatok a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán

Nyílt forráskódú tapasztalatok a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán Nyílt forráskódú tapasztalatok a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán Dr. Kristóf Dániel osztályvezető Oláh Róbert igazgató Olasz Angéla térinformatikus Nyílt forráskódú GIS munkaértekezlet, BME, 2013.02.06.

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Geoinformatikai szakember szakirányú továbbképzési szak

Geoinformatikai szakember szakirányú továbbképzési szak Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai szakember szakirányú továbbképzési szak távoktatásos szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Székesfehérvár, 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap

Részletesebben

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős)

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) SZOLNOKI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS GÉPÉSZETI TANSZÉK DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) I. Diplomaterv,disszertáció, szakkönyv-részlet, jegyzet,

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA TANSZÉK. Márkus Béla. 25 éves a GEO emlékülés. Bevezetés

TÉRINFORMATIKA TANSZÉK. Márkus Béla. 25 éves a GEO emlékülés. Bevezetés TÉRINFORMATIKA TANSZÉK Márkus Béla 25 éves a GEO emlékülés Bevezetés A Főiskolai Kar - felismerve a térinformatika megnövekedett fontosságát - három évvel ezelőtt megalapította a Térinformatika Tanszéket.

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

Távérzékelés Analóg felvételek feldolgozása (EENAFOTOTV, ETNATAVERV) Erdőmérnöki szak, Környezettudós szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési

Részletesebben

Fotogrammetria és távérzékelés A képi tartalomban rejlő információgazdagság Dr. Jancsó Tamás Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar MFTTT rendezvény 2012. Április 18. Székesfehérvár Tartalom

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Március 25-27. Integrated geo-spatial information technology and its application to resource and environmental management towards GEOSS

Március 25-27. Integrated geo-spatial information technology and its application to resource and environmental management towards GEOSS Március 25-27. Integrated geo-spatial information technology and its application to resource and environmental management towards GEOSS FP7-PEOPLE-2009-IRSES Általános adataok Projekt címe: Integrated

Részletesebben

1. Katona János publikációs jegyzéke

1. Katona János publikációs jegyzéke 1. Katona János publikációs jegyzéke 1.1. Referált, angol nyelvű, nyomtatott publikációk [1] J.KATONA-E.MOLNÁR: Visibility of the higher-dimensional central projection into the projective sphere Típus:

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja projektindító workshop Győr, 2003. június 4. A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése Grosz András tudományos

Részletesebben

Ingatlan felmérési technológiák

Ingatlan felmérési technológiák Ingatlan felmérési technológiák Fekete Attila okl. földmérő és térinformatikai mérnök Photo.metric Kft. www.photometric.hu geodézia. épületfelmérés. térinformatika Áttekintés Mérési módszerek, technológiák

Részletesebben

Az ivanicsi (ivanići) rendszer paraméterezése a térinformatikai alkalmazásokban Dr. Timár Gábor 1, Markovinović Danko 2, Kovács Béla 3

Az ivanicsi (ivanići) rendszer paraméterezése a térinformatikai alkalmazásokban Dr. Timár Gábor 1, Markovinović Danko 2, Kovács Béla 3 Az ivanicsi (ivanići) rendszer paraméterezése a térinformatikai alkalmazásokban Dr. Timár Gábor 1, Markovinović Danko 2, Kovács Béla 3 1 ELTE Geofizikai Tanszék Űrkutató Csoport 2 Zágrábi Egyetem, Geodéziai

Részletesebben

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK - két féle adatra van szükségünk: térbeli és leíró adatra - a térbeli adat előállítása a bonyolultabb. - a költségek nagyjából 80%-a - munkaigényes,

Részletesebben

Adatgyűjtés pilóta nélküli légi rendszerekkel

Adatgyűjtés pilóta nélküli légi rendszerekkel Adatgyűjtés pilóta nélküli légi rendszerekkel GISOpen-2015 2015.03.26. Miről lesz szó? Az eljárásról Eddigi munkáinkról A pontosságról A jogi háttérről csak szabadon:) Miért UAS? Elérhető polgári forgalomban

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Új módszerek a Fertő tó állapotértékelésében

Új módszerek a Fertő tó állapotértékelésében Új módszerek a Fertő tó állapotértékelésében Magyar Hidrológiai Társaság Fertő ankét Sopron, 2011. április 19. Márkus István Király Géza NYME EMK GEVI Földmérési és Távérzékelési Tanszék A Fertő vízháztartásával

Részletesebben

B/16. számú melléklet Önéletrajz sablon. 4. Jászi Oszkár, 3529 Miskolc Telefonszám(ok) +36 46 363169 Mobil: +36 30 9361904 Fax(ok) -

B/16. számú melléklet Önéletrajz sablon. 4. Jászi Oszkár, 3529 Miskolc Telefonszám(ok) +36 46 363169 Mobil: +36 30 9361904 Fax(ok) - Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utnév(ek) Dr. Dr.Hc. DSc. Farkas Ott Cím(ek) 4. Jászi Oszkár, 3529 Miskolc Telefonszám(ok) +36 46 363169 Mobil: +36 30 9361904 Fax(ok) - E-mail(ek) drfarkas.otto@chello.hu

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Barkász Zsuzsanna Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Székesfehérvár, 2009. Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi

Részletesebben

Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű):

Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű): Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű): 1. Varga Mihály, Sitkei György, Lang Miklós, Boronkai László, Horváth Mihály, Molnár László, Gyurácz Sándor, Németh Gábor, Szabó Csilla: 50 éves a Gépészeti

Részletesebben

Bezzegh László 1917-1990 2

Bezzegh László 1917-1990 2 MÁRKUS ISTVÁN BEZZEGH LÁSZLÓ (1917 1990) ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA Bezzegh László 1917-1990 2 BEZZEGH LÁSZLÓ élete és munkássága Bezzegh László 1917. augusztus 19-én született a ma Romániához tartozó Lugoson.

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

HBONE aktualitások március

HBONE aktualitások március 2013.03.07. HBONE ülés Farkas István NIIF Intézet Tartalomjegyzék Az elmúlt hónapok eseményei Várható események Egyéb 2. oldal NIIF Infrastruktúra fejlesztési pályázatok: Társadalmi Infrastruktúra Operatív

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK. Professzor dr. Gottfried Konecny az MFTTT tiszteleti tagja

KITÜNTETÉSEK. Professzor dr. Gottfried Konecny az MFTTT tiszteleti tagja H Í R E K KITÜNTETÉSEK Professzor dr. Gottfried Konecny az MFTTT tiszteleti tagja Gottfried Konecny professzort a magyar földmérési, térképészeti és távérzékelési szakemberek nemzetközi elismerésének kimagasló

Részletesebben

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése SZAKDOLGOZATVÉDÉS 2008.11.21. A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése Havasi Bálint Geoinformatika szak A felmérés okai. 1. KÖH kezdeményezte a 2001. évi LXIV. törvény alapján a Zalaszántó-Vár

Részletesebben

Szakmai CD-ROM és online adatbázisok 2007.10.09

Szakmai CD-ROM és online adatbázisok 2007.10.09 Szakmai CD-ROM és online adatbázisok 2007.10.09 Helyi (egyetemi) hálózatban elérhető CD-ROM adatbázisok Forest Science Database (Tree CD) CD-ROM adatbázisok a központi könyvtár állományában (helyi használat)

Részletesebben

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról 29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Általános nemzeti projektek Magyar Topográfiai Program (MTP) - Magyarország Digitális Ortofotó Programja (MADOP) CORINE Land Cover (CLC) projektek Mez

Általános nemzeti projektek Magyar Topográfiai Program (MTP) - Magyarország Digitális Ortofotó Programja (MADOP) CORINE Land Cover (CLC) projektek Mez Távérzékelés Országos távérzékelési projektek (EENAFOTOTV, ETNATAVERV) Erdőmérnöki szak, Környezettudós szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Könyvek, könyvrészletek

Könyvek, könyvrészletek PUBLIKÁCIÓS LISTA Könyvek, könyvrészletek Borza T.: Mesterséges holdak előrejelzése és pályaelemjavítás. Egyetemi doktori disszertáció, BME 1975. Borza T.: Új állomáskoordináta meghatározási módszerek

Részletesebben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet UNIREGIO Zárókonferencia Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben Reisinger Adrienn tudományos segédmunkatárs, PhD

Részletesebben

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Név: Barótfi István Tud. fokozat vagy beosztás: a mőszaki tud. doktora Szakterület: környezetkímélı energetika,

Részletesebben

Bevezetés a geodéziába

Bevezetés a geodéziába Bevezetés a geodéziába 1 Geodézia Definíció: a földmérés a Föld alakjának és méreteinek, a Föld fizikai felszínén, ill. a felszín alatt lévő természetes és mesterséges alakzatok geometriai méreteinek és

Részletesebben

A felhasználói szegmens GPS technikák 4. A felhasználói szegmens mindenki, aki hely, sebesség és időadatokat akar meghatározni mindenki, aki a légkörön átmenő elektromágneses hullámokat akar vizsgálni

Részletesebben

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Nyugat-Magyarországi Egyetem SOPRON Prof. Dr. Molnár Sándor dékán Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Az erdő és a fa a Pannon Régió egyik legértékesebb természeti erőforrása. A faipari ágazat

Részletesebben

Építőmérnök BSc MSc képzés. Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25.

Építőmérnök BSc MSc képzés. Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25. Építőmérnök BSc MSc képzés Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25. Institutum Geometrico Hydrotechnicum Alapítva 1782 Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki Kar Villamosmérnöki

Részletesebben

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20.

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20. Dr. Nováky Erzsébet egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Tel. +36-1-482-5319 és +36-1-482-5325 erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu erzsebet.novaky@gmail.com

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

A Nature SDIplus projekt céljai, tervei és eredményei MÁRKUS Béla NymE Geoinformatikai Kar

A Nature SDIplus projekt céljai, tervei és eredményei MÁRKUS Béla NymE Geoinformatikai Kar A Nature SDIplus projekt céljai, tervei és eredményei MÁRKUS Béla NymE Geoinformatikai Kar Co-funded by the Community Programme econtentplus ECP-2007-GEO-317007 Szigetek GISopen konferencia, NymE GEO,

Részletesebben

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES A földmérés ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga részletes érettségi vizsgakövetelményei a XXXV. Földmérés ágazat szakképesítésének

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár Növényvédelmi Tanszék Doktori Iskola vezető Prof. Dr. Kuroli Géza az MTA doktora Alprogramvezető

Részletesebben

Térben Tudatos Társadalom

Térben Tudatos Társadalom Térben Tudatos Társadalom Iván Gyula műszaki főtanácsadó GIS Open 2014 Keretek Technológiák Tapasztalatok - Teendők Székesfehérvár, 2014. április 15-17. Térben Tudatos Társadalom (Spatially Enabled Society)

Részletesebben

DR. H.C. DR. KOVÁCS JENŐ SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA

DR. H.C. DR. KOVÁCS JENŐ SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA DR. H.C. DR. KOVÁCS JENŐ SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA SZAKKÖNYVEK 1. Kovács J. (1964): Vadbetegségekkel kapcsolatos 80 címszó megírása. In. Erdészeti és Vadászati Lexikon. 2. Kovács J. (1972): Erdei Múzeum.

Részletesebben

Tájékoztató a Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program előrehaladásáról: JINKA2.1 Dr. Sallai Gyula

Tájékoztató a Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program előrehaladásáról: JINKA2.1 Dr. Sallai Gyula Tájékoztató a Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program előrehaladásáról: JINKA2.1 Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2014. február 11. A Jövő

Részletesebben

A GNSS Szolgáltató Központ 2009-ben www.gnssnet.hu. Galambos István FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium

A GNSS Szolgáltató Központ 2009-ben www.gnssnet.hu. Galambos István FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium A GNSS Szolgáltató Központ 2009-ben www.gnssnet.hu Galambos István FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Tartalom: A FÖMI GNSSnet.hu hálózata 2008 év végén Modernizáció a hálózatban 2009-ben A szolgáltatások

Részletesebben

RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Winkler Gábor okl. építészmérnök az MTA doktora

RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Winkler Gábor okl. építészmérnök az MTA doktora RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. habil. Winkler Gábor okl. építészmérnök az MTA doktora Név: Winkler Gábor Született: Szombathely, 1941. május 16. Anyja neve: Lovas Anna Apja neve: Dr. Winkler Oszkár Család:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI FAHASZNÁLATOK HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI FAHASZNÁLATOK HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI FAHASZNÁLATOK HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA SZAKÁLOSNÉ MÁTYÁS KATALIN Tudományos témavezető: Prof.

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

A fotogrammetria fejlődési tendenciái

A fotogrammetria fejlődési tendenciái A fotogrammetria fejlődési tendenciái Dr. Engler Péter Dr. Jancsó Tamás Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar Fotogrammetria és Távérzékelés Tanszék GIS Open 2011. Fejlődési irányt befolyásoló

Részletesebben