SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG-ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR SZENT ISTVAN UNIVERSITY FACULTY OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG-ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR SZENT ISTVAN UNIVERSITY FACULTY OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES"

Átírás

1 MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG-ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR SZENT ISTVAN UNIVERSITY FACULTY OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG HUNGARIAN BIOLOGICAL SOCIETY MTA ÖK ÖBI VÁCRÁTÓT MTA CENTRE OF ECOLOGICAL RESEARCH, INSTITUTE OF ECOLOGY AND BOTANY DEBRECENI EGYETEM ÖKOLÓGIAI TANSZÉK UNIVERSITY OF DEBRECEN december a Fővárosi Állat- és Növénykert Barlangtermében (1146 Budapest, Állatkerti út 6-12.) tartja következő II. Fenntartható fejlődés a Kárpát-medencében" nemzetközi konferenciáját II. Sustainable development in the Carpathian Basin" international conference Budapest Zoo and Botanical Garden, Cave Room (1146 Budapest, Állatkerti str ) december 11. csütörtök Thursday : Regisztráció/ Registration Program Programme 9.10: Megnyitó: Gyuricza Csaba SZIE MKK dékán/ opening speech 9.20: Köszöntő: Persányi Miklós, a Fővárosi Állat- és Növénykert igazgatója, a konferencia támogatója/ welcome speech Plenáris előadás/plenary lecture : Valkó Orsolya, Deák Balázs, Török Péter, Tóthmérész Béla: Grassland restoration on former croplands case studies from Hungary (Gyeprekonstrukció egykori szántóterületeken magyarországi esettanulmányok) Szekcióelnök/Chair: Bartha Sándor, Deák Balázs : Deák Balázs, Valkó Orsolya, Tóthmérész Béla, Alexander Cici, Mücke Werner, Kania Adam, János Tamás, Heilmeier Hermann: Fine-scale vertical position as a driver of vegetation patterns in alkali grasslands case study based on remotely sensed data (Vegetáció és mikromozaikosság kapcsolatának vizsgálata szikes tájban lézerszkennelt távérzékeléses adatok segítségével) : Miglécz Tamás, Donkó Ádám, Drexler Dóra, Valkó Orsolya, Deák Balázs, Török Péter, Kelemen András, Tóthmérész Béla: The use of species-rich cover crop seed mixtures in organic viticulture (Szőlősorköz takarónövényzet telepítése sokfajos magkeverékek vetésével) : Villányi Vanda, Péli Evelin Ramóna, Balogh János, Csintalan Zsolt: Gas exchange measurements of O 3 sensitive and resistant plant genotypes under low CO 2 concentrations (Alacsony CO 2 koncentráció mellett végzett gázcsere-mérések O 3 szenzitív és rezisztens növényi genotípusokon) Hozzászólások/Discussion Szünet/ Coffee break

2 Szekcióelnök: Surányi Dezső : Mikó Péter Pál, Kovács G. P., Gyuricza Csaba: Investigation of the nutrient content of green manuring plants in (Másodvetésű zöldtrágyanövények tápanyagtartalmának vizsgálata a es években) : Surányi Dezső: Historical origin of sour cherry Pándy meggy (A Pándy meggy eredete) : Horváth Balázs: The examination of Phaseolus-complement cowpea-species (Vigna sp.) on soil of the Great Hungarian Plain (Phaseolus-komplementer homoki bab-fajok (Vigna sp.) vizsgálata alföldi homokon) : Málnási Csizmadia Gábor: Liquorice species appearance and use of cultural and ethnographic aspects in Hungary (Hazai édesgyökérfajok megjelenésének és felhasználásának kultúrtörténeti és néprajzi vonatkozásai) : Kolozsvári István, Dévai György: Occurrence patterns of dragonflies in Transcarpathia in the light of scientific literature (Szitakötőfajok kárpátaljai előfordulási viszonyai az irodalmi források tükrében) : Peti Erzsébet, Málnási Csizmadia Gábor, Oláh Imre, Schellenberger Judit, Baktay Borbála, Török Katalin, Halász Krisztián: Through collecting to storages: summary of the practical experiences related to Pannon Seedbank project (A gyűjtéstől a hűtőtárolókig: a Pannon Magbank program gyakorlati tapasztalatainak összefoglalás) : Hozzászólások/Discussion : Ebéd/ Lunch Szekcióelnök/chair: Müller Tamás, Katona Krisztián : Várkonyi Levente, Specziár András, Horváth László, Urbányi Béla, Müllerné Trenovszki Magdolna, Müller Tamás: Induced spawning of Hévíz dwarf carp in its natural habitat (Hévízi törpenövésű vadponty indukált szaporítása az élőhelyén) : Müller Tamás, Várkonyi Levente, Adrian Gagiu, Kovács Balázs, Buza Eszter, Majoros Gábor, Staszny Ádám, Horváth Ákos, Bernáth Gergő, Tóth Gábor, Tatár Sándor, Urbányi Béla, Fehér Zoltán, Gabriela Grigoras, Cecilian Serba, Müllerné Trenovszki Magdolna: Attempts on ex situ conservation of Melanopsis parreyssii and Scardinius racovitzai) Kísérlet a váradi maradványcsiga (Melanopsis parreysi) és a Racovitza-kele (Scardinius racovitzai) megmentésére) : Körmendi Sándor: Water quality studies on swamps and channels in the southern drainage basin of Lake Balaton (Vízminőség-vizsgálatok a Balaton déli vízgyűjtőjén található lápokban és csatornákban) : Fehér Ádám, Katona Krisztián, Szemethy László: Selective tree-trunk utilization of ungulates in Natura 2000 forests of Mátra Mountains (Nagyvadfajok szelektív törzshasználata a Mátra Natura 2000 erdőterületein) : Katona Krisztián, Fehér Ádám, Szemethy László: Influencing the browsing impact in the forests of Mátra Mountains (Vadrágás mintázatának szabályozása a Mátra erdőiben) : Kéri András, Puky Miklós: Where do study trails lead? - An overview on the changing role of study trails in nature conservation and environmental education (Hová vezetnek a tanösvények? - Gondolatok a tanösvények változó szerepéről a természetvédelemben és a környezeti nevelésben) : Hozzászólások/Discussion : Szünet/Coffee break Szekcióelnök/Chair: Gyuricza Csaba, Szalai Sándor : Keresztessy Katalin, Tóth Balázs, Penksza Károly, Vad Csaba Ferenc, Mecsnóber Melinda, Weiperth András: Investigations on fish fauna, botany and zoology in Ócsa (Halfaunisztikai, botanikai, zoológiai vizsgálatok Ócsán) : Szalai Sándor, Jonathan Spinoni: Heat and cold waves in the Carpathian Region (Hő- és hideg hullámok a Kárpát-régióban) : Patkó László, Ujhegyi Nikolett, Szabó László, Tóth Mária, Lanszki József, Nagy Zsolt, Heltai Miklós: Testing various hair-snagging devices and surfaces on Hungarian carnivore (Carnivora) species (Emlős ragadozókra (Carnivora) kifejlesztett szőrgyűjtő eszközök tesztelése zárttéri körülmények között) : Oravecz Titanilla: The Hungarian apiary's position and oppurtinities in the EU (A magyar méhészeti ágazat helyzete és lehetőségei az Európai Unióban) : Hozzászólások /Discussion : Szünet/ Coffee break

3 Poszter szekció/ Poster section Andraž Čarni, Ruprecht Eszter, Szabó Anna, Zimmermann Zita, Szabó Gábor, Csathó András István, Házi Judit, Komoly Cecília, Andrej Paušić, Nina Juvan, Bartha Sándor: Diversity, regulation and reliability in vegetation succession (Diverzitás, szabályozottság és megbízhatóság a szukcesszióban) Au Vo Trung, Franco Magurno, Posta Katalin: Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on different types of cultivated soils (Az arbuszkuláris mikorrhizák hatása különböző talajtípusokra) Bartha Sándor: Variability of relative abundances of species in plant communities (A fajok relatív abundanciájának változatossága növénytársulásokban) Besnyői Vera, Vadász Csaba, Máté András, Andráz Carni, Nina Juvan, Csathó András István, Kelemen András, Komoly Cecília, Koncz Péter, Kun Róbert, Molnár Zsolt, Szabó Gábor, Zimmermann Zita, Bartha Sándor: Diversity and fine-scale spatial organization of microhabitats in species rich natural grasslands (Mikroélőhelyek sokfélesége és términtázati szerveződése fajgazdag természetközeli gyeptársulásokban) Camilla Wellstein, Anke Jentsch, Stefano Chelli, Giandiego Campetella, Roberto Canullo, Iva Apostolova, Juliette Bloor, Kevin Cianfaglione, Jürgen Dengler, Philipp von Gillhaußen, Behlül Güler, Házi Judit, Komoly Cecília, Jürgen Kreyling, Julien Pottier, Szabó Gábor, Tsvetelina Terziiska, Emin Uğurlu, Zimmermann Zita, Bartha Sándor: Fine-scale functional organization in grasslands a microquadrat-based approach to assembly rules (Gyepek funkcionális szerveződése mikrocönológiai megközelítésben) Demeter András, Czóbel Szilárd: Economic valuation of selected invasive species (Kiválasztott özönfajok gazdasági szempontú értékelése) Demeter Ibolya, Makádi Marianna, Tomócsik Attila, Aranyos Tibor, Posta Katalin: Changes in microbial and chemical parameters of soils originating from organic and conventional farming in Nyírség region (Organikus és hagyományos gazdálkodású talajok mikrobiális és kémiai paramétereinek változásai a Nyírségben) Dobay Gergely, Szerdahelyi Tibor: Survey of drygrasslands in Duna-Ipoly National Park (Száraz gyepek felmérése a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban) Fehér Luca, Besnyői Vera, Wichmann Barnabás, Buzetzky Győző: Effects of grazing with traditional horse type (Hucul) on the Vánik-pasture (Bakony Mts.) (Hucul lovak legelésének hatása a Bakonybél melletti Vánik-legelő növényzetére) Fehér Zsófia, Szőke Péter, Tóth Andrea, Hajnáczki Sándor, Wichmann Barna: The effect of land usage for the composition of species in grasslands at the foot of Naszály (A tájhasználat hatása a Naszály hegylábi gyepek fajösszetételére) Fekete György, Gulyás Miklós, Philip Longhurst, Ying Jiang: Impact of biogas injection on growth of algal biomass (Biogáz-áramoltatás hatása alga biomassza növekedésére) Fürjes Zsuzsanna, Benyovszky Béla Mihály, Szentes Szilárd, Wichmann Barnabás, Szőke Zoltán, Szemán László, Sutyinszki Zsuszsanna, Ivana Vitasović Kosić, Besnyői Vera, Penksza Károly: Vegetation investigated on Nagymező in the last 20 years (A bükki Nagymező vegetációjának változása az elmúlt 20 év alatt) Hajnáczki Sándor, Házi Judit, Fehér Zsófia, Wichmann Barnabás, Sutyinszki Zsuzsanna, Balogh Ákos, Szőke Péter, Centeri Csaba, Szentes Szilárd: Effect of disturbance on species richness on different sandy grasslands in the center of Carpathian Basin (Fajgazdagság és a környezeti hatások kapcsolata a Kárpát-medence központi homoki területein) Hajnáczki Sándor, Szentes Szilárd, Sutyinszki Zsuzsanna, Uj Boglárka, Fürjes Zsuzsanna, Pajor Ferenc, Andrea Catorci, Federico M. Tardella, Póti Péter: Effects of cut mowing and grazing on species composition and biomass productivity on some Pannon grasslands (A kaszálás és a legeltetés hatása pannon gyepek fajkompozíciójára és biomassza-produkciójára) Kelemen András, Török Péter, Valkó Orsolya, Miglécz Tamás, Tóthmérész Béla: Biomass species richness relationships in alkali landscapes (Fitomassza és fajgazdagság kapcsolata szikes tájban) Keller Norbert, Ujhegyi Nikolett, Szemethy László: The connection between the agri-environmental schemes and the small game population in Hungary preliminary study (Az agrár-környezetgazdálkodási programok és az apróvad-állomány kapcsolata Magyarországon előtanulmány) Kerényi-Nagy Viktor: Revision of Crataegus herbarium-collections in Carpathian Basin (A Crataegus herbáriumok revíziója a Kárpát-medencében) Komoly Cecília: Five year dynamics of Ambrosia artemisiifolia in oldfield restoration experiment sowing different grasses (A parlagfű ötéves dinamikája spontán regenerálódó és fűmaggal vetett parlagokon) Kosiciarova Lucia, Gabriel Izsák, Wichmann Barnabás: Comparison of the undergrowth of semi-natural and managed floodplain forests in Csallóköz (Természetszerű és kezelt ártéri erdők aljnövényzetének összehasonlítása a Csallóközben) Kovács Áron: Valuing geoconservation of perm-triassic boundaries and some other important exploration in Bakony-Balaton Geopark (A Bakony-Balaton Geopark perm-triász határfelületeinek és néhány más, jelentős feltárásának értékelése a földtudományi természetvédelem szempontjából) Kovács-Hajdu Katalin, Nagyapáti Nikolett, Bende Zsolt, Lengyel Gábor, Sovány Krisztina, Görföl Tamás, Valovics Szilvia, Lanszki József: Fauna of Kaposvár University (A Kaposvári Egyetem parkjának állatvilága)

4 Kristó Attila: Initial research results of Physalis sp. cultivation (Physalis sp. termeszthetőségén végzett kezdeti kutatási eredmények) Kun Róbert, Szépligeti Mátyás, Malatinszky Ákos, Virágh Klára, Szentirmai István, Bartha Sándor: Comparative microcoenological studies on marshmeadows colonized by Solidago gigantea (Mikrocönológiai vizsgálatok magas aranyvesszővel fertőzött mocsárréteken) Kun Róbert, Szépligeti Mátyás, Szentirmai István, Bartha Sándor: Effect of mowing methods on the variation of biomass on a marshfield of the Őrség (Kaszálási módok hatása egy őrségi mocsárrét biomasszájának varianciájára) Laczó Márton, Schellenberger Judit, Szirmai Orsolya, Czóbel Szilárd: Botanical surveys in the open patches of a Poplar-Juniper steppe woodlands near Soltvadkert (Botanikai vizsgálatok egy soltvadkerti nyárasborókás nyílt foltjain) Lukács Márió, Ortmann-né Ajkai Adrienne: Health and social relationship of various beech trees on the private territory of the Kőszegi-forrás Forest Reservation (Bükk egyedek szociális és egészségügyi helyzetének összefüggése a Kőszegi-forrás Erdőrezervátum magterületén) Miókovics Eszter, Szabó Gábor, Zimmermann Zita, Rozner György: Results of the monitoring of Juncus maritimus (Lam.) in the south side of Balaton (Eredmények a Juncus maritimus (Lam.) helyzetéről a Balaton déli partmenti területeiről) Nagyapáti Nikolett, Kurys Anita, Szabó László, Heltai Miklós, Torbó László, Duško Cirovic, Aleksandra Penezic, Lanszki József: Study of the feeding habits of the golden jackal in Ormánság (Az aranysakál táplálkozási szokásainak vizsgálata az Ormánságban) Neményi András, Pék Zoltán, Gyuricza Csaba, Mikó Péter Pál, Percze Attila, Helyes Lajos: The effect of water supply on shoot and culm properties of Phyllostachys iridescens (A vízellátottság hatása a Phyllostachys iridescens szár rügyek és szárak paramétereire) Neumann Krisztina, Czóbel Szilárd: Botanical surveys of Cirsium brachycephalum Jur. in the Fonyód Nagyberek area (A Cirsium brachycephalum Jur. botanikai vizsgálata a fonyódi Nagyberekben) Oravecz Titanilla: Apiary in Northern Hungary (Méhészet Észak-Magyarországon) Pápay Gergely, Házi Judit, Besnyői Vera, Saláta Dénes, Uj Boglárka, Fürjes Zsuzsanna: A case study of the effects of shrub eliminating in Mátra Mts. (Cserjeirtás hatásainak vizsgálata a Mátrában) Papp Ernő: Population dynamics of the bearded parrotbill (Panurus biarmicus L., 1758) in the Dinnyési-fertő between 2001 and 2009 (A barkóscinege (Panurus biarmicus L., 1758) populációdinamikájának vizsgálata a Dinnyési-fertőn a időszakban) Penksza Péter, Juhász Réka: Xilo oligosaccharide, techno-functional properties of a new food components (A xilo-oligoszacharidok technológiai tulajdonságai) Peti Erzsébet, Málnási Csizmadia Gábor, Oláh Imre, Schellenberger Judit, Halász Krisztián, Török Katalin, Baktay Borbála: Results of the Pannon Seedbank project (A Pannon Magbank LIFE+ program eredményei) Philippe Sengle, Martin Magnes: Diversity and structure of semi-dry meadows response to management and surroundings A case study from South-Eastern Styria (Austria) (A kezelés hatása félszáraz rétek diverzitására és szerkezetére Esettanulmány Délkelet-Stájerországból (Ausztria)) Rozner György: Recent data to the distribution of Golden Ringed Dragonfly (Cordulegaster bidentata Sélys, 1843) and Large Golden Ringed Dragonfly (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) in Bakony Mountains (Újabb adatok a hegyi szitakötő (Cordulegaster bidentata Sélys, 1843) és a kétcsíkos hegyiszitakötő (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) bakonyi elterjedéséhez) Schellenberger Judit, Peti Erzsébet, Szirmai Orsolya, Barczi Attila, Czóbel Szilárd: Research of vegetation and soil seed bank in a marsh and a xero-mesic grassland in the North Hungarian Mountains (NE Hungary) (Vegetáció és talaj magkészlet vizsgálatok egy északi-középhegységi nedves és xero-mezofil gyepen) Selmeci Marianna, S.-Falusi Eszter, Saláta Dénes: Vegetation study of Tölgy-erdő at Lébény (Hungary) with focus on forest use (A lébényi Tölgy-erdő vegetációjának értékelése az erdőhasználat tükrében) Skutai Julianna, Podmaniczky László, Grónás Viktor: Another approach of High Nature Value Areas (Magas Természeti Értékű Területek más megközelítésben) Sovány Krisztina: Landuse at Boronka Region (Somogy County, Hungary) in XVIII-XIXth centuries, especially in view of traditional grazing (Tájhasználat a Boronka-melléken a XVIII-XIX. században, különös tekintettel a legeltetéses állattartásra) Szabó Boglárka, Centeri Csaba: The importance of the choice of cultivation method and crop rotation at soil erosion sensitive areas (Művelési mód, illetve a vetésforgó megválasztásának jelentősége erózióra érzékeny területeken) Szabó Gábor, Zimmermann Zita: Role of the subterranean ecosystem-engineering species in the maintenance of grasslands (Földalatti ökoszisztéma-mérnök fajok szerepe a gyepek fenntartásában) Szabó Gábor, Zimmermann Zita, Szentes Szilárd, Sutyinszki Zsuzsanna, Uj Boglárka, Penksza Károly: Effect of the climatic factors and different agricultural activities on a dry grasslands in Tihany Peninsula (A klimatikus jellemzők és eltérő gazdálkodási tevékenység hatása a tihanyi-félszigeti pannon száraz gyep fajösszetételére és a funkcionális csoportjaira) Szentes Szilárd, Hajnáczki Sándor, Sutyinszki Zsuzsanna, Uj Borlárka, Fürjes Zsuzsanna, Pajor Ferenc, Andrea Catorci, Federico M. Tardella, Póti Péter: Forage managed investigation on the Hungarian grey cattle pasture in Balaton Uplands (Gyepgazdálkodási vizsgálatok Balaton-felvidéki magyar szürkemarha-legelőkön)

5 Szépligeti Mátyás, Kun Róbert, Bartha Sándor, Szentirmai István: Planning sustainable conservation management of wet meadows in Őrség (West Hungary) (Fenntartható természetvédelmi kezelés tervezése az Őrség üde kaszálórétjein) Tóth Katalin, Tóthmérész Béla, Török Péter, Kelemen András, Simon Edina, Miglécz Tamás, Lukács Balázs, Valkó Orsolya: Seed banks of alkali grasslands (A magbank szerepe a szikes gyepközösségek biodiverzitásának fenntartásában) Török Gábor, Bakos Gyula Máté, Kasperné Szél Zsuzsanna, Béres András, Tasi Julianna: Manuring with overripe manure of goat on vegetation time (Túlérett kecsketrágyával végezett szervestrágyázás a vegetációs időszak alatt) Török Gábor, Bajnok Márta, Szentes Szilárd, Béres András, Harkányiné Székely Zsuzsanna, Tasi Julianna: The effect of weather conditions and utilization systems on the yield and quality of some grass species (Az időjárási tényezők és a hasznosítási rendszerek hatása a terméshozamra és a minőségre néhány pázsitfűfaj esetében) Uj Boglárka, Penksza Károly, Saláta Dénes: Study of the wood pasture near Cserépfalu: changes of vegetation composition between (A cserépfalui fás legelő vegetáció-összetételének vizsgálata között) Valkó Orsolya, Deák Balázs, Tóthmérész Béla, Török Péter, Konyhás Sándor, Végvári Zsolt: Wildfires as drivers of lekking distribution of Great Bustard (Otis tarda) Implications for nature conservation (A természetes tüzek hatása a túzok (Otis tarda) dürgő-terület választására természetvédelmi alkalmazási lehetőségek) Vida Alexandra, Erdős László, Ortmann-né Ajkai Adrienne: Vegetation boundaries research with moving split window analysis in the forest reserve of Kőszegi-forrás (Növényzeti határok vizsgálata osztott mozgó ablakos elemzéssel a Kőszegi-forrás Erdőrezervátumban) Vig Ákos Kornél: Vegetation survey and habitat mapping in Nivegy Valley (A Nivegy-völgy menti területek növényzeti felmérése és élőhely-térképezése) Zimmermann Zita, Szabó Gábor, Házi Judit, Bartha Sándor: Variation of the biomass can indicate organization and naturalness of the plant communities (A biomassza variációja, mint a társulások szervezettségének és funkcionális szempontú természetességének lehetséges indikátora) Zimmermann Zita, Szabó Gábor, Szentes Szilárd, Sutyinszki Zsuzsanna, Uj Boglárka, Penksza Károly: The role of different Festuca species in dry open sandy grassland communities of Danube-Tisza area in Hungary (A különböző Festuca-fajok szerepe a nyílt homokpusztagyepi közösségekben a Duna Tiszaközén) órától Fogadás/ Welcome party, dinner december 12. péntek 8.00: Regisztráció/ Registration Szekcióelnök/ Chair: Penksza Károly : Papp Marianna, Nagy Zoltán, Pintér Krisztina, Koncz Péter, Fóti Szilvia, Balogh János: Contribution of different soil respiration components to total soil CO 2 efflux (Talajlégzés komponenseinek aránya a teljes talajlégzésen belül) : Kálmán Nikoletta, S.-Falusi Eszter, Koncz Péter, Kun Róbert, Biró Marianna: Előzetes adatok inváziós növényfajok elterjedéséről felhagyott kisparcellás mozaikok területén a Duna-Tisza közi Homokháton : Joubert Kálmán, Berkő Péter, Gárdos Éva, Gyenis Gyula: Effects of intrauterine development and nutritional status on perinatal, intrauterine and neonatal mortality (A méhen belüli tápláltság és fejlettség hatása az intrauterin és az újszülöttkori halálozásra) : Nagy Attila, Zanathy Gábor, Ladányi Márta: Moderating berry shrivel with cluster tipping on two experimental fields (A fürtfonnyadás mérséklése fürtfelezéssel két kísérleti területen) : Szűcs László, János István, Molnár Mónika, Szathmáry László: Craniometrical analysis in a micro-region (Northern-Hajdúság) of Hungary in the 10 th -13 th century (Magyarország egy mikrorégiójának (Észak-Hajdúság) népességfejlődése a században kraniometriai elemzés) : Zanathy Gábor, Szuromi Péter, Ladányi Márta: The efficacy of the placement of the nest-boxes in Eger wine region (A mesterséges madárodúk használatának eredményei az Egri borvidéken) : Bőhm Éva Irén: Flora of hybrid poplar plantations in the protective zones of drinking water supply wells at Szentendrei Island (Nemesnyárasok flórája a szentendrei-szigeti ivóvíztermelő kutak védőzónájában) : Hozzászólások/ Discussion : Szünet / Coffee break 12.00: Vezetett állatkerti séta/ Guided zoo walking : Ebéd/ Lunch

Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december)

Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december) Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december) A kiskunsági hosszú távú ökológiai kutatások /KISKUN LTER/ elektronikus szakirodalmi adatbázisában jelenleg szereplő publikációk listája. Az adatbázis

Részletesebben

GYEPGAZDÁLKODÁS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM GRASSLAND MANAGEMENT AND NATURE CONSERVATION. Konferencia összefoglaló Conference proceedings

GYEPGAZDÁLKODÁS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM GRASSLAND MANAGEMENT AND NATURE CONSERVATION. Konferencia összefoglaló Conference proceedings MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG GYEPGAZDÁLKODÁS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM GRASSLAND MANAGEMENT AND NATURE CONSERVATION Konferencia összefoglaló Conference proceedings February 25 th -26 th 2013 Budapest, Hungary MAGYAR

Részletesebben

IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Tudományoktól a döntéshozatalig

IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Tudományoktól a döntéshozatalig IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Tudományoktól a döntéshozatalig Helyszín: Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ Időpont: 2014. november 20-23. Programfüzet

Részletesebben

15. Kolozsvári Biológus Napok 15 th Biology Days. Kivonatfüzet. Abstracts. Kolozsvár Cluj-Napoca 2014 április 4-6.

15. Kolozsvári Biológus Napok 15 th Biology Days. Kivonatfüzet. Abstracts. Kolozsvár Cluj-Napoca 2014 április 4-6. 15. Kolozsvári Biológus Napok 15 th Biology Days Kivonatfüzet Abstracts Kolozsvár Cluj-Napoca 2014 április 4-6. Kivonatfüzet Kolozsvár 2014 április 4 6. Szervezők/Organizers: Babeş-Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

AGRÁRINFORMATIKA FOLYÓIRAT JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS

AGRÁRINFORMATIKA FOLYÓIRAT JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS AGRÁRINFORMATIKA FOLYÓIRAT JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS 2011. Vol. 2, No. 1 ISSN 2061-862X http://journal.magisz.org Agrárinformatika / Agricultural Informatics (2011) Vol. 2, No. 1 Agrárinformatika

Részletesebben

9. Magyar Ökológus Kongresszus

9. Magyar Ökológus Kongresszus 9. Magyar Ökológus Kongresszus Keszthely, 2012. szeptember 5-7. Programfüzet Előadások és poszterek összefoglalói szerkesztette: Bartha Sándor és Mázsa Katalin 9. Magyar Ökológus Kongresszus védnökei:

Részletesebben

Penksza Károly publikációs jegyzéke Tudományos könyv, könyvrészlet Idegen nyelvű A tudományos fokozat megszerzése előtt társszerzővel

Penksza Károly publikációs jegyzéke Tudományos könyv, könyvrészlet Idegen nyelvű A tudományos fokozat megszerzése előtt társszerzővel Penksza Károly publikációs jegyzéke Tudományos könyv, könyvrészlet Idegen nyelvű A tudományos fokozat megszerzése előtt társszerzővel 1. Kovács, M. Turcsányi, G. Penksza, K. Kaszab, L. Szőke, P. (1992):

Részletesebben

12. KOLOZSVÁRI BIOLÓGUS NAPOK

12. KOLOZSVÁRI BIOLÓGUS NAPOK 12. KOLOZSVÁRI BIOLÓGUS NAPOK Kivonatfüzet Kolozsvár 2011 április 8 9. Szervezők: Babeş-Bolyai TE, Biológia és Geológia Kar Apáthy István Egyesület Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) 2 1. ábra: Kolozsvár

Részletesebben

NATURE AND SOCIETY IN THE BALATON REGION Conference on Multidisciplinary Research of Shallow Lake Areas

NATURE AND SOCIETY IN THE BALATON REGION Conference on Multidisciplinary Research of Shallow Lake Areas TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0038 TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOM A BALATON RÉGIÓBAN Tudományos konferencia a sekély vizű tavas területek multidiszciplináris kutatásáról NATURE AND SOCIETY IN THE BALATON REGION

Részletesebben

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése SZENT ISTVÁN EGYETEM Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KISS TÍMEA GÖDÖLLŐ

Részletesebben

Kivonatfüzet. 13. Kolozsvári Biológus Napok 13 th Biology Days. Kolozsvár Cluj-Napoca. 2012 március 30 31. Abstracts

Kivonatfüzet. 13. Kolozsvári Biológus Napok 13 th Biology Days. Kolozsvár Cluj-Napoca. 2012 március 30 31. Abstracts Kivonatfüzet Abstracts 13. Kolozsvári Biológus Napok 13 th Biology Days Kolozsvár Cluj-Napoca 2012 március 30 31. Kivonatfüzet Kolozsvár 2012 március 30 31. Szervezők: Babeş-Bolyai TE, Magyar Biológiai

Részletesebben

KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS HATÁSAI A MEZŐGAZDASÁGBAN

KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS HATÁSAI A MEZŐGAZDASÁGBAN KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS HATÁSAI A MEZŐGAZDASÁGBAN II. rész: 2007-2010 Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. 2013. november 20.

PROGRAMFÜZET. SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. 2013. november 20. PROGRAMFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 2013. november 20. Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF WEST HUNGARY FACULTY OF ECONOMICS FELELŐS TÁRSADALOM FENNTARTHATÓ GAZDASÁG SOCIAL RESPONSIBILITY SUSTAINABLE ECONOMY Programfüzet / Program

Részletesebben

Idegenhonos halak helye és szerepe a Balatonvízgyűjtő. Tézisek

Idegenhonos halak helye és szerepe a Balatonvízgyűjtő. Tézisek Idegenhonos halak helye és szerepe a Balatonvízgyűjtő ökoszisztémájában Tézisek Ferincz Árpád Témavezetők: Dr. Kováts Nóra, egyetemi docens Limnológia Intézeti Tanszék Pannon Egyetem Mérnöki Kar Dr. Paulovits

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEM. Összeállította: Dr. Székely Sándor

TERMÉSZETVÉDELEM. Összeállította: Dr. Székely Sándor TERMÉSZETVÉDELEM Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

A 8. Magyar Ökológus Kongresszus védnökei: Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter Szabó Gábor, a SZTE rektora. A kongresszus támogatói:

A 8. Magyar Ökológus Kongresszus védnökei: Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter Szabó Gábor, a SZTE rektora. A kongresszus támogatói: 8. Magyar Ökológus Kongresszus Programfüzet 2009. augusztus 26-28. Szeged A 8. Magyar Ökológus Kongresszus védnökei: Závodszky Péter, az MTA Biológiai Tudományok Osztályának elnöke Szabó Imre környezetvédelmi

Részletesebben

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET KECSKEMÉTI FŐISKOLA KERTÉSZETI FŐISKOLAI KAR ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA VÁLSÁGKEZELÉS A TUDOMÁNY ESZKÖZEIVEL 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET Támogatónk: Természettudományos ismeretek

Részletesebben

Ecophysiological investigations at species and stand levels in different terrestrial ecosystems affected by various desiccation influences

Ecophysiological investigations at species and stand levels in different terrestrial ecosystems affected by various desiccation influences Szent István University Ecophysiological investigations at species and stand levels in different terrestrial ecosystems affected by various desiccation influences The main points of the thesis EVELIN RAMÓNA

Részletesebben

TARTALOM / CONTENTS. Előszó 5 Foreword 6. Keveiné Bárány Ilona rövid életrajza 7 Short Curriculum Vitae of Ilona Bárány-Kevei 8

TARTALOM / CONTENTS. Előszó 5 Foreword 6. Keveiné Bárány Ilona rövid életrajza 7 Short Curriculum Vitae of Ilona Bárány-Kevei 8 TARTALOM / CONTENTS Előszó 5 Foreword 6 Keveiné Bárány Ilona rövid életrajza 7 Short Curriculum Vitae of Ilona Bárány-Kevei 8 Keveiné Bárány Ilona műveinek bibliográfiája {Bibliography of Ilona Bárány-

Részletesebben

VII. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA 2011. március 24 27., Kolozsvár

VII. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA 2011. március 24 27., Kolozsvár VII. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA 2011. március 24 27., Kolozsvár SZERVEZŐ SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar KÖRNYEZETTUDOMÁNY TANSZÉK TUDOMÁNYOS

Részletesebben

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor A BALATON ÉS VIDÉKE Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

A M AGYAR TUDOM ÁNYOS AK ADÉMIA

A M AGYAR TUDOM ÁNYOS AK ADÉMIA A M AGYAR TUDOM ÁNYOS AK ADÉMIA TAL AJTA NI ÉS AGROK ÉMI AI K UTATÓINTÉZET KUTATÁ S-FEJLESZTÉSI PROJEK TJEI 2001-2009 talajtani - agrokémiai - talajbiológiai - környezetinformatikai - környezetvédelmi

Részletesebben

TAVASZI SZÉL. Absztraktkötet 2015. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6

TAVASZI SZÉL. Absztraktkötet 2015. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015 1 TAVASZI SZÉL Absztraktkötet 2015 Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6 TARTALOMJEGYZÉK AGRÁRTUDOMÁNYI

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE: (Sárospataki Miklós)

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE: (Sárospataki Miklós) PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE: (Sárospataki Miklós) Könyvek, könyvrészletek: 1. Lövei, G.L. and Sárospataki, M. (1990): Carabid beetles in agricultural fields in eastern Europe. In: Stork, N.E. (ed), The Role of

Részletesebben

Gyepterületeink védelme: kutatás, kezelés, rekonstrukció és gazdálkodás IV. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia műhelytalálkozó Tokaj, 2007. március 29-31. Program Előadások és poszterek összefoglalói

Részletesebben

UNIVERSITY OF WEST HUNGARY ROTH GYULA DOCTORAL SCHOOL OF FORESTRY AND WILDLIFE MANAGEMENT SCIENCES

UNIVERSITY OF WEST HUNGARY ROTH GYULA DOCTORAL SCHOOL OF FORESTRY AND WILDLIFE MANAGEMENT SCIENCES UNIVERSITY OF WEST HUNGARY ROTH GYULA DOCTORAL SCHOOL OF FORESTRY AND WILDLIFE MANAGEMENT SCIENCES METHODOLOGICAL DEVELOPMENTS TO THE LONG TERM RESEARCH OF STAND STRUCTURE OF FOREST RESERVES Thesis of

Részletesebben

Sphagnum dominated mires and Sphagnum occurrences of North-Hungary

Sphagnum dominated mires and Sphagnum occurrences of North-Hungary FOLIA HISTORICO-NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2002 26: 67 84 Sphagnum dominated mires and Sphagnum occurrences of North-Hungary ERZSÉBET SZURDOKI & JÁNOS NAGY ABSTRACT: This paper summarises the recent knowledge

Részletesebben

Distribution of Aegilops cylindrica Host in Hungary

Distribution of Aegilops cylindrica Host in Hungary Thaiszia - J. Bot., Košice, 25 (1): 41-72, 2015 http://www.bz.upjs.sk/thaiszia T H A I S Z I A JOURNAL OF BOTANY Distribution of Aegilops cylindrica Host in Hungary JANA TÁBORSKÁ 1, ANDRÁS VOJTKÓ 1, SÁNDOR

Részletesebben

SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS

SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS BERÁCS József Corvinus University of Budapest Budapesti Corvinus Egyetem BESSENYEI István University of Pécs Pécsi Tudományegyetem BOKROS Lajos Central European University,

Részletesebben