A XXXIX. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIV. ÉVKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A XXXIX. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIV. ÉVKÖNYVE"

Átírás

1 A XXXIX. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIV. ÉVKÖNYVE

2 PROCEEDINGS of the XXXIXth ANNVAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association P APERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World EDITED by Dr. Gyula Nádas Árpád Publishing Campany Cleveland, Ohio 200 0

3 A XXXIX. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA Szerkesztette: DR NÁDAS GYULA Árpád Könyvkiadó Vállalat Cleveland, Ohio 2000

4 Copyright 2000 by Dr. Nádas Gyula Árpád Könyvkiadó Vállalata 1425 Grace Avenue, Cleveland, Ohio 44107, U.S.A. A közlemények - előadások és felszóla1ások - tartalmáért szerzőik felelősek! Minden jogot fenntartunk! A képekfelvételeinek készítöit zárójelben közöljük Copyright 2000 by Árpád Publisbing Company. Ali rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any mamter whatsoever without prior written pemiissionfrom the publisher except in the case of b ri ef quotations embodied in cn"ticaf artic/es and reviews. Visitour web site at: additionaf infomwtion and ou r archives. Publisher: Arpád Publishing Company, 1425 Grace Avenue, Cleveland, Ohio Typographer: Mrs. Ferenc (Sarolta) Somogyi, 210 Maplefawn Drive, Berea, Ohio Book fayout and web site: Lé/ F Somogyi. Libraty of Congress Cata1og Card Number: ISBN Printed in the United States of America. 4

5 A SZERZŐK ABELOVSZKY ERZSÉBET DR. BAKOS GYULA DR. BALOGH SÁNDOR BIEN GYÖRGY DR. BOKOR IMRE CSAPÓ ENDRE DR. CSIHÁK GYÖRGY CSÓKNÉ VERESS ETELKA CSURKAISTVÁN DR. CZETTLER ANT AL FÖT DR. DÖMÖTÖR TIBOR DR. ÉLES GÉZA ESZTERGÁL Y ELÖD v. FALK VIKTOR FÁY ISTVÁN FORRAY ZOLTÁN GEÖNCZEÖL GYULA HALÁSZ PÉTER V. HAMV AS JÓZSEF HARALYI FEJÉR PÁL DR. HASZNOS MIKLÓS HETYEY SÁNDOR JÁVOR ZOLTÁN DR. JUBA FERENC FÖT DR. KÁLMÁN SZABOLCS DR. KARDOS BÉLA KINCSES AGNES KISS ERZSÉBET KOSZOR US-V ARSA GABRIELLA KÖRTVÉLYESSY ANTAL LEGEZA TAMÁS LEN DV A Y GABRIELLA DR. v. LENGYEL ALFONZ LUDÁNYINÉ NÁDAS JULIANNA LUXANDRÁS MÉCSÉVA MITNY ÁN L.Á.SZLÓ FT MUSTOS ISTVÁN NÁDAl ÉVA DR. NÁDAS JÁNOS, M.D. DR. NÁDAS GYULA NESZLÉNYI JUDIT PALOTÁS PÁL PATRUBÁN MIKLÓS DR. PAPOSI-JOBB ANDOR PELLER MIKLÓS P. DR. PERESZLÉNYI MÁRT A POLGÁRERNŐ POÓRKÁROLY RADICHGÉZA DR. RA V ASZISTVÁN DR.SASVÁRILÁSZLÓ FT SIKLÓDI SÁNDOR SISA ISTV ÁJ'\/ SOMOGYI LÉL STEFKA ISTVÁN SZÉCHENYI ÁGOST DR. TÁPAY MIKLÓS TOMORY ZSUZSA ÜRMÖS ANTAL DR. VARGA LÁSZLÓ DR. VERESS FERENC VERESSJÓZSEF FÖT. DR. VITÉZ FERENC elöadásai, valamint az elhangzottfelszólalások vagy irásban beküldött hosszászólások, javaslatok. beszámolók es párhuzamos ülesek összefoglalói alapján so/tó alá rendezte: NADAS GYULA DR. (A beküldött elöadásokat lehetö/eg teljes eg eszük ben. kivonatosan vagy legalább címük szeríni közöltük.) 5

6 ÁTTEKINTÉS Előszó I. A XXXIX. Magyar Kongresszus megnyitása II. A jelenlegi hazai helyzet III. Magyarságunk sorskérdései IV. Kiállítások V. Irodalmi és művészest VI. Díszvacsora és a Magyar Bál VII. Az Árpád Akadémia XXXIV. évi közgyűlése Egyéni működések. Előadások. Elhunytak VIII. A Magyar Kongresszus keretében rendezett ülések és előadássorozatok IX. A Magyar Nemzeti Világtanács X. Közérdekű közlemények XI. Névmutató XII. Részletes tartalommutató 6

7 ELŐSZÓ A múlt században a kis unokák körbe ülték a nagyapát, aki meséket mondott. Valami szépet, jót, a magyarak vitézségéről és egészséges életfelfogásukról A család nő tagjai nevelték gyermekeiket, unokáikat, főzték a finom magyar ételeket és a legnagyobb szeretettel gondoskodtak hozzátartozóikról Béke volt. az emberek szerették egymást és senki sem akarta a másikat megkárosítani. Az ember legfőbb értéke az erkölcsös életfelfogás volt. * * * Közben eltelt újabb száz év, a békét háborúk sorozata váltotta fel, a technika fejlődése megnövelte az emberek igényeit, a pénzéhség jelentkezett, új eszméket hangoztattak az emberek és a tőke, az anyagiasság került előtérbe. Pénzzel mindent meg lehet venni, a nők versenytársai lettek a férfiaknak és a tömegek elhidegítették a családi meleg fészkeket Egy eddig ismeretlen betegség jellemzi a világ vezetőit: világhatalomra törnek, amit elsősorban úgy akarnak elérni, hogy - szinte szándékosnak látszó módon - lezüllesztik a társadalmat. Az anyák már nem érnek rá gyermekeiket nevelni, tömeg konyhai étkezéssei helyettesítik az otthon melegét és - lezüllik a társadalom. Csak a pénznek van értéke, a jó sportolók millió dolláros évi fizetéssel büszkélkednek, ugyanakkor az iskolákban nem az az érdekes, hogy ki a legjobb tanuló, hanem ki a legjobb sportoló. * * * A jövő kilátása szomorú. Az erkölcsi züllés jelei mutatkoznak. Elegendő, ha csak egy példát ismertetünk 1980-ban - még a kábítószer erősebb elterjedése előtt - összesen nő volt börönben Amerikában, jelenleg re emelkedett a számuk. Csak Ohioban 2800 van bebörtönözve, a legtöbbjük kábítószerrel élt. Érdekes lenne, ha az illetékesek ezeknél a börtönben élő nőknél azt vizsgálnák meg, hogy milyen életük volt gyennekkorukban? De arról is tud a nagyközönség, hogy a cigarettát készítő gyárakat óriási összegű kártérítésre akatják kötelezni (100 billió dollárokra), mert az általuk készített cigarettát fogyasztók súlyos rákbetegségben szenvednek és halnak meg. Miért? Mert a cigarettát gyártó gyárak 7

8 olyan kémiai anyagokkal illatosítiák a dohányt, ami rákbetegséget okoz. Azt tanultuk hajdanában, hogy nem a betegségek meggyógyítása, hanem azoknak megelőzése lenne a társadalom feladata. Ha ezek után azt vizsgálnánk, hogy miként lehet küzdeni, megelőzni a bajokat, akkor a tökések hatalmával találhatnánk magtmkat szemben, amihez gyengék vagyunk. * * * Mi tehát a teendő? Megmaradni a saját háztájunk körletében, nevelni, gondozni, tanítani gyermekeinket, hogy amikor összedül ez a korhadt társadalmi életszemlélet, akkor magyarságunk élén legyenek a szeberni megújhodásnak, amire az elmúlt l OOO év alatt büszkék voltunk. A Magyar Társaság tisztikarában senki sem részesül fi zetésben.. Ezért az eszméért küzd, adja ki évköyvét, a Krónikát, amel yből mindenki csak pozitív tájékoztatást szerezhet. * * * Kéljük magyar véreinket, értsék meg végre, hogy nagy szükség van az összefogásra, egymás megbecsülésére és arra, hogy ne csak meghallgassuk a jó tanácsokat - olvassuk az élet bölcsességeit -, hanem aszerint éljünk és utódainkban is megmaradjunk jó magyarnak. Dr. Nádas Gyula a Magyar Kongresszus főrendezöje 8

9 I. A XXXIX. MAGYAR KONGRESSZUS MEGNYITÁSA A XXXIX. Magyar Kongresszus l Magyar Találkozó november 25-én, pénteken reggel 9 órakor a Sheraton Cleveland City Centre Hotelban kezdődött. Főt. Dr. Dömötör Tibor (Akron, OH): URUNK! Felette vagy térnek és időnek, csodás Teremtője világmindenségnek. Tőled válja néped bízva, reménykedve: hogy lesz majd magyarnak jövője, jókedve. ÓVjad életünket zűrzavar korában, éljen 1ninden ITiagyar boldogan honában. Add vissza hitünket, melyet támad Sátán, erősítsd lelkünket szent csodáknak láttán. Tartsd meg anyanyelvünk, melyet Tőled kaptunk, jö_üön fel egünkre ősi magyar Napunk. Legyen világelső népünk dicsősége, szent történelmünknek sosem legyen vége. Fiaink tudása, lányaink erkölcse MAGYAR IMADSAG legyen magyar szülők megszentelt gyümölcse. Adj bölcs vezetőket, bátor hitvallókat, népünkért élőket, hitükért halókat Örök élet nyelvén hozzánk Jézus szóljon, ne engedd, hogyitiagyar magyarral harcoljon. Áldd meg száműzöttek hűséges munkáját, add vissza magyarnak ősi, nagy hazáját. Tégy csodát a Földön, mint kétezer éve, áldott termést adjon rninden magyar kéve. Magyar hegyek borát ízlelhesse ajkunk, Isten szent áldása örök legyen rajtunk. Ez az imádságunk itt ezen a helyen, erre feleljük most mindnyájan: úgy legyen! 9

10 Dr. Nádas Gyula (Cleveland, Ohio): MEGNYITÓ Igen Tisztelt Hölgyeink és Uraink, Kedves Barátaink, Magyar Testvéreink.' Szeretettel köszöntöm Kongresszusunk előadóit, a világ núnden részéből megjelent tagjainkat, vendégeinket, és műv és ze ink e t. akik jelenlétükkel bizonyítják, hogy őket is érdekli magyar sorskérdéseink mai helyzete. Ezévi Kongresszusunk immár a 39., és ebben az évben is olyan sok gazdag ismeretanyagot tartalmaz, amely mindannyiunk számára fontos. Hangsúlyozottan kérjük kedves előadóinkat, hogy e lőadása ik szövegét az előadás megtartását követően adják le titkárság unknak, hogy azokat Krónikánkban le tudjuk közölni. Ismételten elnézést kérünk azoktól, akik előadásaik szövegét nem adják le időben, azzal késleltetik a Krónika megjelentetését és esetleg előadásuk megjelentetése egy évvel elmarad. Ebben az évben a Hazánkat sújtó igazságtalan békekötéssel - a trianoni jogtalan és erkölcstelen békeparanccsal - a közeli évforduló miatt hangsúlyozottabban kívánunk foglalkozni, amely csak egy része egyesek világhatalmi törekvéseinek: át kívánják rendezni a világot és elfelejtik azt a magyar közmondást, hogy "a fák nem nőnek az égig! " Híreink szerint - a bölcsek és gazdagok tanácsa szerint - nincs szükség intelligenciára, csak dolgozó munkásokra, akik fogyasztanak is és közben mamutvállalatokat hoznak létre és külföldi olcsó munkabérekkel előállított iparcikkek behozatalával veszélyeztetik az amerikai munkások jöv őjét. Ebben az évben és a következőben, politikai harcok lesznek egés Amerikában és minden a választás eredményétől függ, hogy miként alakulnak 2. következő évek. Nekünk, magyaroknak is megvannak a súlyos problémáink, amit otthon a fiatalságnak kell majd megvívnia: a lét vagy nemlét kérdése. A mi feladatunk a hely es tájékoztatás. Mint tudják, kedves hallgatóink, szabad fórum vagyunk, az előadók előadásait előre nem cenzúrázzuk, ezért mindenki maga felel az előadásában elhangzottakért. Kéljük tehát: a tárgyilagosságra és a történelmi tanulságokra építve előadásaikat megtartani. 10

11 Itt emlékezünk meg azokról a kedves barátokról korábbi Kongresszusaink rés ztvevőiről, akik már megharcolták életüket mindannyiunkért. Emléküket kegyelettel őrizzük. Köszönöm szíves türelmüket, a harminckilencedik évi Magyar Kongresszus! ezennel tisztelettel megnyitom. A Titkárság: elsö sorban Beadray Ferenc, dr. Somogyi Ferenc né, Szabolcs Lászlóné, fent: Cathry Emilia. A lapi Endréné (Somogyi F. Lé/) Dr. Tá pay Miklós és Dr. Nádas Gyula a megnyitó elölt beszélgetnek. (Somogyi F. Lé/) ll

12 12 Az Abelovszky házaspár, Bob Taft, Ohio állam kormányzójával

13 II. A JELENLEGIHAZAIHELYZET Dr. Éles Géza (Lakewood, OH) : TÚLÉLÉS VAGY NEMZETHALAL MAGYAR TRAGÉDIA A DUNA-MEDENCÉBEN Van-e kiút '? Batu kán - Szulejmán - Habsburgok - Kofanics - Neoacquistica Commissia - Október 6 - Trianon április 4. - Párizs, november 4. - Ceausescu - Jvfeciar - lvfilosevic a - mérföldkövei a tragédiának. Történelmi ismeretek nélkül nincs nemzeti hivatástudat, de még nemzeti öntudat sem; sem célratörés, mert az utóbbiak lendületét az előbbiek szolgáltatják. A fennmaradás évezredes törvénye: ismerd meg önmagadat. A közösségben élő embert erre a történelem tanitja meg, amely felmutatja: hogyan lettünk azzá, amik vagyunk. A nép, amely ezt a törvényt nem tiszteli, elpusztul, felszívódik azoknak a népeknek soraiba, akik ezt a törvényt betartják. Mindezeken kívül a történelem az egységesülés és a felbomlás folyamatának láncolata. Ezt bizonyítják a világ különböző részein ma is végbemenő változások. Így egyrészről a Szavjetunió és egyes utódállamok szétesése, másrészről Nyugat-Európa egységesülése, amely majd megvalósul, először gazdaságilag, később politikailag. Ezenkívül ezt példázza a Kanada- Amerika-Mexico gazdasági egyezménye. A technológiai forradalom hihetetlenül csökkentette a népek közti távolságot, előmozdította egymás megismerését, jelentősen enyhitette ezzel egymás elleni ellenszenvünket Európában az uralkodó irányzat nem bomlást mutat, hanem inkább regionális és kontinentális egységesülést Gondoljunk csak az Európai Unióra és más hasonló szervezetekre. A XIX. század elejétől a francia forradalom eszméinek hatására gyengülő vallásos hit helyébe jórészben a nacionalizmus lépett, amely idővel sokszor sovinizmussá torzult. Nacionalizmus volt az oka a napoleoni háborúknak, a francia-porosz háborúnak, az orosz-japán háborúnak, fűszerezve cári pánszlávizmussal, amikor a győztes 13

14 antantnak sikerült Közép-Európát balkanizálni, ahelyett, hogy a Balkánt európaizálta volna. A második világháború után a Szövetségesek a párizsi békeszerződésben megismételték a trianoni békeszerződés végzetes tévedéseit, amely egyrés z ről Nyugat tudatlanságának és a francia bosszúállásnak volt a következménye; másrészről a csehek, románok és szerbek vezetőinek, és a magyarok volt szövetségesének, az osztrákoknak soviniszta területszerzési étvágya. A magyarság - viszontagságos, a görög sorstragédiákhoz hasonló történelme során - eljutott a lenni vagy nem lenni kényszerhelyzetébe. Az elmúlt negyven év lelki és szellemi sajátosságokat elkorcsosító bolsevista uralom, a nihilizmus útvesztőjébe sodorta a nemzetet, képtelenné téve nagyobb erőfeszítés kifejtésére, amint ezt a legutóbbi választások bizonyítják, akkor, amikor erre a legnagyobb szükség lenne, hogy megvédje a csonkán maradt országot soviniszta szomszédai támadásaitól és biztosítsa a megszállt területeken élő magyarság elemi emberi jogait. A helyzetet még súlyosbítja a liberál-bolsevista "magyar" kormány területi öncsonkítást folytató külpolitikája. Lásd az alapszerződéseket. Mivel a jelenlegi "magyar" kormány nem hajlandó képviselni és védelmet nyújtani a megszállt területek magyarságának a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és a Délvidéken; hasonlóképpen nem törekszik a csonkaország szomszédaival egy méltányos egyezmény megkötésére, eltekintve a joglemondó alapszerződésektől, így az emigrációra hárul a feladat, hogy ezeknek a sorsdöntő kérdéseknek megoldására törekedjék. De hogyan? - A megszállt területek magyarságának jogvédelmét sikerrel tudná ellátni az UNPO (Unprepresented Nations and People Organization), amely február ll-én alakult azzal a céllal, hogy pódiumot biztosítson azon nemzetek, nemzeti kisebbségek, népek, őslakosok és olyanok számára, akiknek ninc:; képviseletük a nemzetközi fórumokon- pl. az ENSZ-ben. Jelenleg az UNPO-nak - magyarul KNNSZ-nek (Képviseletnélküli Nemzetek és Népek Szervezetének) 43 tagja van, akik 100 millió embert képviselnek. Többek között a Romániai Magyarok Demokratikus Szervezete is tagja a KNNSZ-nek, amelyről Tőkés László református püspök torontói ittlétekor kedvezően nyilatkozott. Az UNPO főtitkársága Hágában, Hollandiában székel, egyik koordináló képviselet Washington D.C. ben, a másik az esztországi Tartubarr működik. Az UNPO lehetőséget ad tagjainak, hogy felvegyék a kapcsolatot nemzetközi szervezetekkel, az ENSZ-t bezárólag; valamint biztosítja a sajtó nyilvánosságát. 14

15 Küszöbönálló összeütközések esetén megelőző diplomáciai eljárást foganatosít. Mindezek a lehetőségek aikaimul szalgálnak arra, hogy a kisebbségi sorsban élő magyarak sérelmeit a nemzetközi fórumok tudomására hozzuk és azok orvoslását kéljük a Magyar Nemzeti Világtanács vagy bármely más szervezet útján, amely megbízást kérne a megszállt területeken működő szervezetektől képviseletükre a nemzetközi fórumokon. A csonkaország fennmaradásának érdekében szükséges, hogy a körny e ző népekkel megegyezésre jussunk. Ez a lehetőség a sovinizmussá torzult nacionalizmusok árnyékában nem reményt keltő. Ennek ellenére meg kell kisérelnünk kapcsolataink javítását. A románok ezirányú ke zdeményező lépéseit figyelemmel kell kisérnünk. A mai válságos helyzet fenntartása nem érdeke sem nekik, sem nekünk, de még Nyugat-Európának és Amerikának sem, ami kétségtelenül nyilvánvalóvá vált a NATO meggyőző boszniai békefenntartó beavatkozásával Első lépésként a cseh-lengyel-magyar konföderáció megkötése volna szükséges, amit egyrészről az UNPO révén szorgalmazhatnánk, másrészről a csehek és lengyelek amerikai országos szervezetei révén. Egyidejűleg ezzel a tevékenységgel az otthoni közvélemény meggyőződése is szükséges volna a politikai színkép jobboldalán álló politikusok bevonásával, amire a tervezett konföderáció másik két tagjának amerikai szervezeti vezetőit is felkérnénk. A konföderációk (államszövetségek) erőnyerés, szarosabb együttműködés, egy fenyegető ellenséggel szemben védelmi szempontból alakultak, az alkotó államok autonómiájának megtartásával A görög városállamok alakítottak ilyen államszövetségeket, kezdetben az etruszkok és a rómaiak, majd később a XII. században az itáliai és német városok. Az újkorban példa erre a svájci államszövetség, amely 1849-ig tartott és az Egyesült Államok 1781-től 1788-ig. Mindkét állam a jelzett idő után szövetséges állammá alakult át. (Az államszövetségek rendelkezései csak a tagállamokat illetik, de nem az egyéneket.) Az osztrák-magyar dualizmus egy kompromisszum volt a központosított és a szövetséges államok között. Az államszövetség tagállamai megtartják szuverénitásukat. Ezzel szemben a szövetséges állam egy oly csoportja az államoknak, amelyben a szuverénitás megosztódik a szövetségi és tagállamok között. A szövetséges állam alkotó államai nem valódi államok, mert nem hagyhatják figyelmen 15

16 kívül a szövetségi alkotmányt, nem érvényteleníthetik a szövetségi törvényeket és nem folytathatnak önálló külpolitikát. Ilyen szövetséges államok az Egyesült Államok, Svájc, Kanada, Ausztrália, Belgium, Brazília, Cyprus, Németország, India, Olaszország és Ausztria. Államszövetségnek vagy szövetséges államnak a felépítési folyamata nem abból áll majd, hogy elütő részeket egyesítsünk vagy egy közakarattal létrejött egészet részeire bontsunk, hanem hogy egy természetszerűen összetartozó egészet, amelyet a tudatlanság, a hosszú és a soviniszta rnicro étatizmus, azaz a volt kisantant kiállamosdisága szétrombolt, egyeségesítsük, újra egésszé tegyüle A föderalizmus nem egy élettelen merev rninta, egy szabvány, hanem élő folyamat, ahol rend uralkodik a szabadság feláldozása nélkül azok között az államok között, amelyek nem hajlandók egymásba olvadni, de felismerték azt, hogy egyesülniük kell fennmaradásuk érdekében. A legtöbb államférfi vagy politikai gondolkodó a békés együttműködés és egy föderációs vagy konföderációs megoldás szükségességét hangsúlyozza. Többek között a cseh Palacky, a horvát Osztrozinsky, a magyar Wesselényi, Teleki László, Szécheny i, Deák, Eötvös József, Kossuth, Klapka, a román Popovi ci, Károly király, Ottó főherceg, Türr, Teleki Pál és a szlovák Hodzsa Milán. Azonban Bécs és leülönösen Ferenc József ellenálltak rninden kísérletnek, amely a kettős Monarchiát több nemzetiségű rendszerre kívánta átalakítani. A birodalom felbomlása után Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia megalkották a kisantantot. Megalakításának egyetlen oka volt, hogy védelmi rendszert biztosítson a megcsonkitott Magyarország revíziós igényeinek megvalósítása ellen. A kisantant nem volt egy szövetségi szervezet, sem konföderáció, hanem lényegében katonai szövetség, amely sohasem töltött be pozitív szerepet. Az otthoni, valamint az emigrációban levő Duna-medencei politikusoknak fel kell ismerniük Kossuth, Masaryk, Maniu, Jorga. Benes és mások végzetes tévedéseit. A leckét meg kell tanulniok, hogy nemzetiségekkel tarkított területen nem lehet homogén nemzetállamot alakítani és fenntartani anélkül, hogy súlyos károkat és sérelmeket ne okoznánk millió és millió nemzeti kisebbségnek - és azt, hogy a cseh, szerb és román politikusok rádupláztak az 1914 előtti magyar államférfiak tévedéseire. Közép-Európa föderalizációjának a célja az, hogy kibékítse a nemzetiségeket a szorosan összefüggő területek gazdasági és politikai határok jelentőségének lényeges csökkentésével. Figyelemremélták ebben a tekintetben a megbékélés híveinek nyilatkozatai. A Curie! Nationalban a Liberális Párt szárnyának elnöke, 16

17 Horiul Rusu többek között ezt nyilatkozta:"létezik Romániában nemzetiségi kérdés? Határozottan igen! Azok az erők, amelyek ennek ellentmondanak, nemzetellenesek Ebből a szempontból a romániai magyarok véleményükkel románabbnak bizonyultak a románoknál". Gróza Péter. Románia miniszterelnöke között, a magyarromán békés együttélés ügyét szolgálta megnyilatkozásával: "Nekünk, románoknak szakasztott olyan érdekünk a kettőnk barátsága, mint a magyaroknak". H/inka Páter így nyilatkozott: "De mondhatnám három hónap múlva, sőt valójában három hét múlva fellebbent a fátyol. Ez alatt a rövid idő alatt többet szenvedtünk a csehektől, mint a magyaroktól ezer év alatt. Most már tudjul<: "Extra Hungariarn non est vita". Mi együtt éltünk a magyarokkal ezer éven át és a tradicionális kötelékeket országaink fekvése is erősíti. Minden szlovák folyó a magyar Altáld felé folyik és minden útunk a magyarok nagy városa, Budapest felé vezet. Míg Prágától a Kárpátok által képzett gát választ el bennünket. "Benes egy becsvágyó csibész, aki még a lengyel Teschen! is el akarja nyelni". Amit meg is tett. Az aktív szlovák nacionalizmus a szlovák értelmiség töredékére szorítkozik. Frantisek Palacky, a legnevesebb cseh történész szerint, ha az osztrák birodalom nem létezne, fel kellene találni, mert Ausztriának kis köztársaságokra való felosztása kiváltaná a német és osztrák imperializmus támadását. Milán S. Durica szlovák professzor szerint egy ezer éven át folytatott magyarizálás etnikailag megszüntette volna a szlovákságot; hogy ez nem történt meg, annak köszönhető, hogy a magyar királyság alapvetően egyenlő elbánást biztosított minden polgárának a latin kultúra elsajátítására december l-én kikiáltották a három szláv nép unióját, amit a horvátok, és szlovének nehéz szívvel fogadtak el, mert féltek a szerb túlsúlytól Ez jutott kifejezésre Ante Trombic memorandumában: "Népünknek semmi bizalma nincs az ilyen demokrácia-ellenes kormányban. A civilizáció szempontjából a mi országaink Ausztria Magyarországon sokkal előbbre vannak, mint Szerbia és nem lesznek hajlandók alávetni magukat egy olyan kormánynak, amely nem éri el az ő szintjüket". Száljunk egy pár szót a kérlelhetetlen népirtókról. - A Dunamedencei államszövetség létrejöttének nyilvánvaló hátráitatája a véres dicsőségét visszavágyó Oroszország és hű csatlósa, Szerbia. Eddig a pánszláv dinoszaurusz a francia reváns támogatását élvezve, kénye- 17

18 kedvére taposta a Nyugat által fennen hirdetett emberi jogokat. Újabban világuralmát a marxizmus embertelen ideológiájával és eszközeivel megvalósítani képtelen orosz imperializmus liberálbolsevista vezére csődtömegén vodkázva azon fáradozik, hogy a nyugati félteke tovafisainak segítségével újra betörjön Közép Európába. A délvidéki magyarság megmaradásának lehetőségeként Sisa István, a "Nemzet határok nélkül" történelmi mű s ze rzője, javasolja egy területi kompromisszum megkötését a szerbekkel, ami a Fernecsatornától északra egy széles sáv autonóm területté nyiivánitását jelentené, amit most a Dayton, Ohioban megkötött horvát-bosnyákszerb békeszerződés tesz különösen időszerűvé, tekintettel arra, hogy a szerbek balkáni hegemóniája leáldozóban van. Ezt a megállapítást az a törekvés támassza alá, amely a szerbek népirtását, háborús bűnösségél és az emberi jogok lábbal tiprását, illetve annak megbüntetését egyre gyakrabban sürgeti nemzetközi körökben. Mi több, egy bűnper már meg is indult. Ami a legjobban jellemző a mai világra, az az a szakadék, amely a technikai problémák megoldását lehetövé tevő modem tudományos módszereink és a nemzetközi kérdéseink elavult, barbár megoldása között tátong. Nemzetközi szolidaritás messze mögötte ballag az anyagi és technológiai haladásnak. Mi háromnegyed évszázada törekszünk hazánk területi status quo-jának a megváltoztatására idejétmúlt módszerekkel és elméletekkel. Kíséreljük meg ez alkalommal ugyanazt a célt elérni pragmatikus ideákkal és eszközökkel. Legyünk egyszer már a siker népe és nem letűnt eszmék tragikus áldozatai. Cseréljük fel az elbukott hős képletét az új honszerzés reális tervével Egyesek a föderalizmus, mások a Szent István-i Magyarország mellett foglalnak állást, némelyek belenyugodtak a status quo-ba. A kérdés: mit lehet megvalósítani most? - nem tíz vagy ötven év múlva, amikor már nem lesznek elegen magyarak Kérdés az is: mit lehet tenni a siker reményében? - és a felelet nem lehet álmodozás, sem irreális bizakodás, hanem csak ésszerű felmérése a helyzetnek és cselekvés, igen - cselekvés. De a kárpát-duna-medencei magyarságnak az említetteken kívül, talán még súlyosabb megoldásra váró sorskérdése, népi állományunk ijesztő fogyása. Pusztulunk és veszünk, "mint oldott kéve, széthull nemzetünk"; vagy ahogy Vörösmarty írta: Sa sírt, hol nemzet szüllyed el, népek v~szik körül...". - Igen, a nemzethalál Muhi, Mohács, kettős Trianon, közel félévszázados bolsevista uralom után elkerülhetetlennek 18

19 Játszik. mert az ideáig a túlélés mesterének bizonyult magyarság élettani és lélektani válság törvényében gyötrődik. Az élettani válság fokmérője az a hat millió magzat halála, akiknek életét a Kádár-kom1ány abortusz-rendelete oltotta ki. Ez a szám nagyobb. mint a trianoni ország lakosságának a fele. A magyar nép halálszínvonalának fokozódó emelkedéséről ír Sisa István történész. A statisztika szeríni 1996 első felében az élveszületések száma körül volt. s várható. hogy 1996 végére alatt lesz ben még 152 ezer volt. Ez azt jelenti, hogy az ország lakossága az ezredfordulóra tíz millió alá jut- üja Sisa. Az évi es veszteség aránya világrekord. Ezenkívül az öngyilkosságok terén is vezet a magyar nép. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a "30-59 éves korosztály halájozása újabb 30%-kal emelkedett". A nemzet az enyészet mesgyéjére lépett, amely lassan, de biztosan az elmúlás felé vezet. Ennek ellenére ha történelmünket vizsgáljuk, úgy találjuk, hogy a népesség csökkedése nem ismeretlen jelenség. A tatárjárás során a lakosság fele elpusztult és csak IV Béla lángesze tudta újjászervezni az országot, amely nem egészen egy évszázad után hatalmának tetőpontjára jutott az Anjouk és Mátyás uralkodása idején, amikor a lakosság száma elérte a 4 és Y 2 milliót, vetekedve Angliával. Majd a XVI. század első felében bekövetkezett tragédia, a törökhódoltság csapásaképpen az ország lakossága 1.8 millióra csökkent. A XVII. század végén a törökhódoltság felszámolásával a nemzet képes volt a megújulásra, sőt, rni több, a török hódoltság idején a szabadságharcok sorozatát vívta meg, Bocskai, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György és Thököly vezetésével. Az 1848-as szabadságharc, az első és második világháború és 1956 hősi áldozatai mind kétségtelen bizonyítékai a nemzet élniakarásának. Vajon a kettős Trianon és a közel félévszázados bolsevista uralom kegyetlen agymosása után meg tudja-e ismételni a nemzet az elmúlás elleni sikeres ellenállását? Úgy Játszik, nem! Mert a lelki és szellemi fáradtság, az érdektelenség, az akarat és cselekvőképesség hiánya és a fájdalmas kiábrándultság miatt kilátástalannak látja a jövőjét, főképpen Nyugat hűtlenségéért. Ez a lelki és szellemi bénultság talán még nagyobb súllyal esik latba, mint az élettani válság. Mindenekfölött megdöbbentő a Horn-kormány részvétlensége e sorsdöntő kérdések megoldását illetően. Van-e kiút? Igen, van! Az élveszületések jutalmazása a harmadik gyerek után, és az abortuszak csökkentése. Az ehhez szükséges pénzalapot a világ magyar emigrációja teremtené elő! Ez a vállalkozás 19

20 versenyfutás az idővel - az agymosott generáció és a népesség rohamos csökkenése között. Ezért szükséges a szellemi és lelki letargia felszámolása, amit felvilágosítói irodalom útján tudnánk elérni. aképpen, hogy könyveket, újságokat, hang- és videoszalagokat küldenénk haza. Mert nem elég énekelni, hogy "Hiszek Magyarország feltámadásában"! Nem elég hinni, tenni is kell valamit. S akkor tiszta lelkiismerettel kérhetjük, hogy "Hozz rá víg esztendőt". Arany János mondta: "Ha rninket elfú az idők zivatarja. nem lesz az Istennek soha több magyalj a". A zivatar kérlelhetetlenül fúj és "Szétszórt hajával, véres homlokával, áll a viharban maga a magyar" - de nem áll, mert földre tiportan taposnak rajta. A népirtás abortusszal és kereset elvonással folyik tovább kiméletlenül. Ha nem növekszik a kárpát-duna-medencei magyarság élveszületésének száma, ha nem változnak életfeltételei, akkor előreláthatóan bevándorlás és betelepítés nélkül, az évek közötti időszakban a népesség csökkenése végzetes lesz ben 10, ben 7, ben 5, ben 3, Ezzel szemben Szlovákia lakossága közötti években 3 millióról 5 rnillióra nőtt. Igen, itt tartunk! Arpád népe kihalóban van/ Mivel nem elég vezércikket írni egy létkérdésről, ami csak írott malaszt marad, ha nem kíséreljük meg a kérdés megoldását, ezért folyószámlát nyitottam a KeyBank-nál, 1435 Warren Rd, Lakewood, OH "Survival Foundation" címen, amelyre dollárt helyeztem el egyelőre; ma már kevés híján dollárnál tartunk. A Túlélés Alap l tvány a magyar gyermekek születési számának növekedését és a magzatelhajtás megakadályozását szolgálja, megbízható magyar barátaink segítségével Az Alapítvány adómentességét sikerült megkapni, így az adományozott összeg az Adójövedelmi Törvény, Intemal Revenue Code, 170. szakaszának értelmében levonható. Újra a történelemhez folyamodom, mert úgy érzem, újabb Mohács előtt állunk. A költő pedig azt mondatja velem: "Egy ezredévi szenvedés kér éltet vagy halált". A Chicago Tribune-ban, Amerika vezető napilapjában Theresa Agovino beszámol Magyarország csecsemőgyilkosságok elleni háborújáról, amelynek gyújtópontjában a budapesti Schöpf-Jv!érei Agost kórház bejáratánál elhelyezett inkubátor áll, amellyel a kórház az egyre növekvő csecsemőgyilkosságok számát kísérli meg korlátozni. 20

21 Anyák, akik nem kívánják megtartani gyermekeiket, ott hagyhatják az inkubátorban, minden további nélkül. A csecsemőgyilkosságok sorozata és egy állítólagos gyermekkereskedelmi bűnszövetkezet tudatára ébresztette az országot, a nemkívánatos gyermekek szomorú sorsára. Szainoki Andrea, Budapest helyettes polgármestere mélyen megütközve a hírközlés azon jelentés-sorozatán, amely szerint halott gyermeket találtak a szemétládákban, nyomatékosan szorgalmazta az inkubátori program megindítását "Úgy gondoltam, ha van egy hely, ahol a várandós anyák meg tudják osztani gondjaikat, megszülhetik gyermekeiket, kétszer is meggondolnák azok elpusztítását" - mondja Szolnoki. A csecsemőgyilkosságok számát nehéz megállapítani, mert legtöbbjükről a hatóságok nem szereznek tudomást. Ennek ellenére sokan úgy gondolják, hogy számuk növekszik a nehéz gazdasági helyzet következtében. A kormány tavaly a költségvetési hiány rniatt leértékelte a forintot és levágta a szociális és gyermekjóléti programokat. Szellemi és lelki üresség jellemzi az országot. 40 éves kommunista uralom alatt, vallási, erkölcsi és családi értékekről ritkán esett szó. Egyesek kapcsolatba hozzák a gyermekgyilkosságok arányát az ország öngyilkossági arányával, amely az egész világon a legmagasabb. A halált úgy tekintik, mint egyik lehetőségét egy kérdés megoldásának. "Gyermekgyilkosság az öngyilkosság kiterjedése" - mondja Herezag Mária szociológus. Ennyit kivonatosan Theresa Agovino Budapesten írt cikkéből, amely hű korismeretet és még több erőt ad elgondolásunk megvalósításához, siettetve a sürgős beavatkozás szükségességét. A törttnelem ítélőszéke tetemre hív majd bennünket, ha nem hárítjuk el a nemzethalál veszedelmét, amely a magyarság élettani állományának fokozatos csökkenése következtében elkerülhetetlennek látszik, különös tekintettel a duna-medencei népek rendkívüli szaporodására. Ugyanúgy, ahogy Zápolya Jánost tetemre hívta a történelem ítélőszéke a mohácsi csata elvesztése miatt, aki ápolgatva átkos pártütéssel királlyá választásának álmát, Szegednél vesztegelt 40. OOO emberével és nem ment a Mohácsnál csatára kész magyarak segítségére. Zápolya viszolygása nemcsak egy vesztett csatát jelentett, hanem kettős királyságot, az ország háromrészre szakadását, másfél évszázados török hódoltságot, amely a 4 és Y2 milliós magyarságat 2 millió alá süllyesztette. 21

A XL. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXV. ÉVKÖNYVE

A XL. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXV. ÉVKÖNYVE A XL. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXV. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XLth ANNUAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Litermy and Artistic Association PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists,

Részletesebben

A XXXVIII. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNTKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIII. ÉVKÖNYVE

A XXXVIII. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNTKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIII. ÉVKÖNYVE A XXXVIII. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNTKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIII. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XXXVIIIth ANNUAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERSPRESENTED by Hungarian

Részletesebben

PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas

PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas A XXXVII. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXII. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XXXVIItb ANNUAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERSPRESENTED by Hungarian

Részletesebben

PROCEEDINGS of the. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by

PROCEEDINGS of the. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by PROCEEDINGS of the ~dannualcong~s of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World REPORT FROM THE VI. WORLD

Részletesebben

A XLVI. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLI. ÉVKÖNYVE

A XLVI. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLI. ÉVKÖNYVE A XLVI. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLI. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XLVIth ANNUAL CONGRESS of the Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERS PRESENTED by Hungarian

Részletesebben

XXXTH ANNDAL CONGRESS of

XXXTH ANNDAL CONGRESS of PROCEEDINGS of the XXXTH ANNDAL CONGRESS of Hungarz"an Scientzfic, Literary, and Artistic Assocz"atz"on P APERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World EDITED by Dr.

Részletesebben

A II. ES III. MAGYAR TALALKOZO KRONIKAJA

A II. ES III. MAGYAR TALALKOZO KRONIKAJA / A II. ES III., ~ MAGYAR TALALKOZO " " KRONIKAJA Közzéteszi: ÁRPÁD KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT Cleveland, Ohio - 1966 Copyright 1966 by Dr. Nádas Gyula "Árpád Könyvkiadó Vállalata" 1425 Grace Avenue, Lakel'i

Részletesebben

PAPERS presented by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World

PAPERS presented by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World PROCEEDINGS OF THE XXth ANNUAL CONGRESS of Hungarian Sáentzjz'c, Lz't erary, and Artútz c Association PAPERS presented by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World EDITED BY Dr. jános

Részletesebben

PROCEEDINGS. of t h e XV. ANNUAL CONGRESS

PROCEEDINGS. of t h e XV. ANNUAL CONGRESS PROCEEDINGS of t h e XV. ANNUAL CONGRESS of Hunganán Sáentific, Lz"l erary and Artútz"c Assodalion Papers presented by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World Edz"ted by Dr. jános

Részletesebben

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft EURÓPA TAVASZA -1848-1849 NEMZETRŐL, TÖRTÉNELEMRŐL: KOSÁRY DOMOKOS, FEJTŐ FERENC, KOVÁCS LÁSZLÓ A

Részletesebben

A XXIII. MAGYAR TALÁLI{OZÖ KRÖNIKÁTA. Szerkesztette: DR. NÁDASJÁNOS ~ DR. SOMOGYI FERENC

A XXIII. MAGYAR TALÁLI{OZÖ KRÖNIKÁTA. Szerkesztette: DR. NÁDASJÁNOS ~ DR. SOMOGYI FERENC A XXIII. MAGYAR TALÁLI{OZÖ KRÖNIKÁTA Szerkesztette: DR. NÁDASJÁNOS ~ DR. SOMOGYI FERENC Árpád Könyvkiadó V állalat Cleveland, Ohio 1984 A XXIII. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XVIII. ÉVKÖNYVE

Részletesebben

PROCEEDINGS of the. XXVIIIth ANNUAL CONGRESS of. Hungarz an Scientijic, Literary, and Artistic Assoáatz"on

PROCEEDINGS of the. XXVIIIth ANNUAL CONGRESS of. Hungarz an Scientijic, Literary, and Artistic Assoáatzon PROCEEDINGS of the XXVIIIth ANNUAL CONGRESS of Hungarz an Scientijic, Literary, and Artistic Assoáatz"on PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World REPORT FROM

Részletesebben

PROCEEDINGS of the XXXIth ANNDAL CONGRESS of. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scienlists, Writers and Artists in the Western World.

PROCEEDINGS of the XXXIth ANNDAL CONGRESS of. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scienlists, Writers and Artists in the Western World. PROCEEDINGS of the XXXIth ANNDAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERS PRESENTED by Hungarian Scienlists, Writers and Artists in the Western World EDITED by Dr.János

Részletesebben

Hungarz an Sdentific, Lüerary, and Artistz"c Association

Hungarz an Sdentific, Lüerary, and Artistzc Association PROCEEDINGS of the XXIInd ANNUAL CONGRESS of Hungarz an Sdentific, Lüerary, and Artistz"c Association P APERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World EDITED by Dr.

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

TARTALOM. Irodalmi mozaik POMOGÁTS Béla összeállítása... 27

TARTALOM. Irodalmi mozaik POMOGÁTS Béla összeállítása... 27 TARTALOM TRIANON: 90 APPONYI Albert beszéde a békekonferencián... 3 ALBERT Gábor: Trianon markában... 4 ÁGH István: Látok a Hargitán viharvert fenyves erdõt... 14 POMOGÁTS Béla: A trianoni tragédia és

Részletesebben

Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association

Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PROCEEDINGS of t h e XIV. ANNDAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association Papers Presented by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World Edited by Dr. János

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS A TRIANONI ÁLLAMOK SZÉTHULLÁSA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS A TRIANONI ÁLLAMOK SZÉTHULLÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK Levelező Tagozat Európai Tanulmányok Szakirány A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS A TRIANONI ÁLLAMOK SZÉTHULLÁSA Magyarország

Részletesebben

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Rövidített változat publikálva a ( Trianoni Szemle 2011. január, III.évf. 1. sz. 65-71. old.) Bevezetés: Problémafelvetés a határon

Részletesebben

A XII.,, MAGYAR, TALALKOZO, KRONIKAJA

A XII.,, MAGYAR, TALALKOZO, KRONIKAJA A XII.,, MAGYAR, TALALKOZO, KRONIKAJA Közzéteszi: NÁDAS JÁNOS DR. ÁRPÁD KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT CLEVELAND, OHIO 1973 Minden jogot fenntartunk. A közlemények, előadások és hozzászólások tartalmáért szerzőik

Részletesebben

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA SZERVEZETEK

A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA SZERVEZETEK XXXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER MEGJELENIK 2 HAVONTA ÁRA: 2,50 Euro Erscheinungsort Wien Österreichische Post AG 02Z032898 M P. b. b. VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA

Részletesebben

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010.

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010. BUOD INFO Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 4. szám 2010. július Száz éves a magyar cserkészet egy világot átfogó mozgalom Az idén nyáron is,

Részletesebben

BŰNÖS NEMZET VAGY KĖNYSZERŨ CSATLÓS?

BŰNÖS NEMZET VAGY KĖNYSZERŨ CSATLÓS? Varga József BŰNÖS NEMZET VAGY KĖNYSZERŨ CSATLÓS? Adalékok Magyarország és a Duna-medence kortörténetéhez I. rész 1918-1939 Budapest, 1991 A címlapot tervezte: KURUCZ TIBOR Magyarra fordította: NYÁRI ZSIGMOND

Részletesebben

KOPÁTSY SÁNDOR VAN KIÚT! Budapest, 1995 Készült a Kulturális Alap támogatásával

KOPÁTSY SÁNDOR VAN KIÚT! Budapest, 1995 Készült a Kulturális Alap támogatásával KOPÁTSY SÁNDOR VAN KIÚT! Budapest, 1995 Készült a Kulturális Alap támogatásával TARTALOM ELŐSZÓ (ÚJRA) KI KELL TALÁLNUNK MAGYARORSZÁGOT! Térjünk vissza történelmi külpolitikai utunkra! A Kárpát- medence

Részletesebben

Babits Mihály: Hazám (részlet)

Babits Mihály: Hazám (részlet) Vagyunk... leszünk... Megjelenik március, június, szeptember, december hónapokban 92 2014. december Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedéves

Részletesebben

Pedagógiai háttéranyag

Pedagógiai háttéranyag KÉSZÜLT: a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben 2011. május 2 3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 3 I. ÚTMUTATÓ... 5 A nemzeti összetartozás napja... 5

Részletesebben

Amiről beszélni kell A menekültek ezeréves védelmében

Amiről beszélni kell A menekültek ezeréves védelmében Amiről beszélni kell A menekültek ezeréves védelmében Hernádi Tibor A magyarországi zsidóság ezeréves védelme c. művének kivonatolását és kiegészítését ellátta Botos László Gömbös Gyula korának egyik kiváló

Részletesebben

Múltról a máról. Sztálin, Dimitrov és Renner 1945 tavaszán

Múltról a máról. Sztálin, Dimitrov és Renner 1945 tavaszán XXVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2005. MÁJUS JÜNIUS MEGJELENIK 2 HAVONTA ÁRA: 1,50 Euro Erscheinungsort Wien Österreichische Post AG 02Z032898 M P. b. b. VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN Múltról a máról Hatvan éve fejezõdött

Részletesebben

Magyar újjászületés DR. MARÁCZ LÁSZLÓ POLITIKAI ELMÉLKEDÉSEK KÖZÉP-EURÓPÁRÓL. Mikes International 2008. Hága, Hollandia

Magyar újjászületés DR. MARÁCZ LÁSZLÓ POLITIKAI ELMÉLKEDÉSEK KÖZÉP-EURÓPÁRÓL. Mikes International 2008. Hága, Hollandia Magyar újjászületés POLITIKAI ELMÉLKEDÉSEK KÖZÉP-EURÓPÁRÓL DR. MARÁCZ LÁSZLÓ Mikes International Hága, Hollandia 2008. Kiadó 'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága, Hollandia. Számlaszám: Postbank

Részletesebben