A XXXIX. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIV. ÉVKÖNYVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A XXXIX. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIV. ÉVKÖNYVE"

Átírás

1 A XXXIX. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIV. ÉVKÖNYVE

2 PROCEEDINGS of the XXXIXth ANNVAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association P APERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World EDITED by Dr. Gyula Nádas Árpád Publishing Campany Cleveland, Ohio 200 0

3 A XXXIX. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA Szerkesztette: DR NÁDAS GYULA Árpád Könyvkiadó Vállalat Cleveland, Ohio 2000

4 Copyright 2000 by Dr. Nádas Gyula Árpád Könyvkiadó Vállalata 1425 Grace Avenue, Cleveland, Ohio 44107, U.S.A. A közlemények - előadások és felszóla1ások - tartalmáért szerzőik felelősek! Minden jogot fenntartunk! A képekfelvételeinek készítöit zárójelben közöljük Copyright 2000 by Árpád Publisbing Company. Ali rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any mamter whatsoever without prior written pemiissionfrom the publisher except in the case of b ri ef quotations embodied in cn"ticaf artic/es and reviews. Visitour web site at: additionaf infomwtion and ou r archives. Publisher: Arpád Publishing Company, 1425 Grace Avenue, Cleveland, Ohio Typographer: Mrs. Ferenc (Sarolta) Somogyi, 210 Maplefawn Drive, Berea, Ohio Book fayout and web site: Lé/ F Somogyi. Libraty of Congress Cata1og Card Number: ISBN Printed in the United States of America. 4

5 A SZERZŐK ABELOVSZKY ERZSÉBET DR. BAKOS GYULA DR. BALOGH SÁNDOR BIEN GYÖRGY DR. BOKOR IMRE CSAPÓ ENDRE DR. CSIHÁK GYÖRGY CSÓKNÉ VERESS ETELKA CSURKAISTVÁN DR. CZETTLER ANT AL FÖT DR. DÖMÖTÖR TIBOR DR. ÉLES GÉZA ESZTERGÁL Y ELÖD v. FALK VIKTOR FÁY ISTVÁN FORRAY ZOLTÁN GEÖNCZEÖL GYULA HALÁSZ PÉTER V. HAMV AS JÓZSEF HARALYI FEJÉR PÁL DR. HASZNOS MIKLÓS HETYEY SÁNDOR JÁVOR ZOLTÁN DR. JUBA FERENC FÖT DR. KÁLMÁN SZABOLCS DR. KARDOS BÉLA KINCSES AGNES KISS ERZSÉBET KOSZOR US-V ARSA GABRIELLA KÖRTVÉLYESSY ANTAL LEGEZA TAMÁS LEN DV A Y GABRIELLA DR. v. LENGYEL ALFONZ LUDÁNYINÉ NÁDAS JULIANNA LUXANDRÁS MÉCSÉVA MITNY ÁN L.Á.SZLÓ FT MUSTOS ISTVÁN NÁDAl ÉVA DR. NÁDAS JÁNOS, M.D. DR. NÁDAS GYULA NESZLÉNYI JUDIT PALOTÁS PÁL PATRUBÁN MIKLÓS DR. PAPOSI-JOBB ANDOR PELLER MIKLÓS P. DR. PERESZLÉNYI MÁRT A POLGÁRERNŐ POÓRKÁROLY RADICHGÉZA DR. RA V ASZISTVÁN DR.SASVÁRILÁSZLÓ FT SIKLÓDI SÁNDOR SISA ISTV ÁJ'\/ SOMOGYI LÉL STEFKA ISTVÁN SZÉCHENYI ÁGOST DR. TÁPAY MIKLÓS TOMORY ZSUZSA ÜRMÖS ANTAL DR. VARGA LÁSZLÓ DR. VERESS FERENC VERESSJÓZSEF FÖT. DR. VITÉZ FERENC elöadásai, valamint az elhangzottfelszólalások vagy irásban beküldött hosszászólások, javaslatok. beszámolók es párhuzamos ülesek összefoglalói alapján so/tó alá rendezte: NADAS GYULA DR. (A beküldött elöadásokat lehetö/eg teljes eg eszük ben. kivonatosan vagy legalább címük szeríni közöltük.) 5

6 ÁTTEKINTÉS Előszó I. A XXXIX. Magyar Kongresszus megnyitása II. A jelenlegi hazai helyzet III. Magyarságunk sorskérdései IV. Kiállítások V. Irodalmi és művészest VI. Díszvacsora és a Magyar Bál VII. Az Árpád Akadémia XXXIV. évi közgyűlése Egyéni működések. Előadások. Elhunytak VIII. A Magyar Kongresszus keretében rendezett ülések és előadássorozatok IX. A Magyar Nemzeti Világtanács X. Közérdekű közlemények XI. Névmutató XII. Részletes tartalommutató 6

7 ELŐSZÓ A múlt században a kis unokák körbe ülték a nagyapát, aki meséket mondott. Valami szépet, jót, a magyarak vitézségéről és egészséges életfelfogásukról A család nő tagjai nevelték gyermekeiket, unokáikat, főzték a finom magyar ételeket és a legnagyobb szeretettel gondoskodtak hozzátartozóikról Béke volt. az emberek szerették egymást és senki sem akarta a másikat megkárosítani. Az ember legfőbb értéke az erkölcsös életfelfogás volt. * * * Közben eltelt újabb száz év, a békét háborúk sorozata váltotta fel, a technika fejlődése megnövelte az emberek igényeit, a pénzéhség jelentkezett, új eszméket hangoztattak az emberek és a tőke, az anyagiasság került előtérbe. Pénzzel mindent meg lehet venni, a nők versenytársai lettek a férfiaknak és a tömegek elhidegítették a családi meleg fészkeket Egy eddig ismeretlen betegség jellemzi a világ vezetőit: világhatalomra törnek, amit elsősorban úgy akarnak elérni, hogy - szinte szándékosnak látszó módon - lezüllesztik a társadalmat. Az anyák már nem érnek rá gyermekeiket nevelni, tömeg konyhai étkezéssei helyettesítik az otthon melegét és - lezüllik a társadalom. Csak a pénznek van értéke, a jó sportolók millió dolláros évi fizetéssel büszkélkednek, ugyanakkor az iskolákban nem az az érdekes, hogy ki a legjobb tanuló, hanem ki a legjobb sportoló. * * * A jövő kilátása szomorú. Az erkölcsi züllés jelei mutatkoznak. Elegendő, ha csak egy példát ismertetünk 1980-ban - még a kábítószer erősebb elterjedése előtt - összesen nő volt börönben Amerikában, jelenleg re emelkedett a számuk. Csak Ohioban 2800 van bebörtönözve, a legtöbbjük kábítószerrel élt. Érdekes lenne, ha az illetékesek ezeknél a börtönben élő nőknél azt vizsgálnák meg, hogy milyen életük volt gyennekkorukban? De arról is tud a nagyközönség, hogy a cigarettát készítő gyárakat óriási összegű kártérítésre akatják kötelezni (100 billió dollárokra), mert az általuk készített cigarettát fogyasztók súlyos rákbetegségben szenvednek és halnak meg. Miért? Mert a cigarettát gyártó gyárak 7

8 olyan kémiai anyagokkal illatosítiák a dohányt, ami rákbetegséget okoz. Azt tanultuk hajdanában, hogy nem a betegségek meggyógyítása, hanem azoknak megelőzése lenne a társadalom feladata. Ha ezek után azt vizsgálnánk, hogy miként lehet küzdeni, megelőzni a bajokat, akkor a tökések hatalmával találhatnánk magtmkat szemben, amihez gyengék vagyunk. * * * Mi tehát a teendő? Megmaradni a saját háztájunk körletében, nevelni, gondozni, tanítani gyermekeinket, hogy amikor összedül ez a korhadt társadalmi életszemlélet, akkor magyarságunk élén legyenek a szeberni megújhodásnak, amire az elmúlt l OOO év alatt büszkék voltunk. A Magyar Társaság tisztikarában senki sem részesül fi zetésben.. Ezért az eszméért küzd, adja ki évköyvét, a Krónikát, amel yből mindenki csak pozitív tájékoztatást szerezhet. * * * Kéljük magyar véreinket, értsék meg végre, hogy nagy szükség van az összefogásra, egymás megbecsülésére és arra, hogy ne csak meghallgassuk a jó tanácsokat - olvassuk az élet bölcsességeit -, hanem aszerint éljünk és utódainkban is megmaradjunk jó magyarnak. Dr. Nádas Gyula a Magyar Kongresszus főrendezöje 8

9 I. A XXXIX. MAGYAR KONGRESSZUS MEGNYITÁSA A XXXIX. Magyar Kongresszus l Magyar Találkozó november 25-én, pénteken reggel 9 órakor a Sheraton Cleveland City Centre Hotelban kezdődött. Főt. Dr. Dömötör Tibor (Akron, OH): URUNK! Felette vagy térnek és időnek, csodás Teremtője világmindenségnek. Tőled válja néped bízva, reménykedve: hogy lesz majd magyarnak jövője, jókedve. ÓVjad életünket zűrzavar korában, éljen 1ninden ITiagyar boldogan honában. Add vissza hitünket, melyet támad Sátán, erősítsd lelkünket szent csodáknak láttán. Tartsd meg anyanyelvünk, melyet Tőled kaptunk, jö_üön fel egünkre ősi magyar Napunk. Legyen világelső népünk dicsősége, szent történelmünknek sosem legyen vége. Fiaink tudása, lányaink erkölcse MAGYAR IMADSAG legyen magyar szülők megszentelt gyümölcse. Adj bölcs vezetőket, bátor hitvallókat, népünkért élőket, hitükért halókat Örök élet nyelvén hozzánk Jézus szóljon, ne engedd, hogyitiagyar magyarral harcoljon. Áldd meg száműzöttek hűséges munkáját, add vissza magyarnak ősi, nagy hazáját. Tégy csodát a Földön, mint kétezer éve, áldott termést adjon rninden magyar kéve. Magyar hegyek borát ízlelhesse ajkunk, Isten szent áldása örök legyen rajtunk. Ez az imádságunk itt ezen a helyen, erre feleljük most mindnyájan: úgy legyen! 9

10 Dr. Nádas Gyula (Cleveland, Ohio): MEGNYITÓ Igen Tisztelt Hölgyeink és Uraink, Kedves Barátaink, Magyar Testvéreink.' Szeretettel köszöntöm Kongresszusunk előadóit, a világ núnden részéből megjelent tagjainkat, vendégeinket, és műv és ze ink e t. akik jelenlétükkel bizonyítják, hogy őket is érdekli magyar sorskérdéseink mai helyzete. Ezévi Kongresszusunk immár a 39., és ebben az évben is olyan sok gazdag ismeretanyagot tartalmaz, amely mindannyiunk számára fontos. Hangsúlyozottan kérjük kedves előadóinkat, hogy e lőadása ik szövegét az előadás megtartását követően adják le titkárság unknak, hogy azokat Krónikánkban le tudjuk közölni. Ismételten elnézést kérünk azoktól, akik előadásaik szövegét nem adják le időben, azzal késleltetik a Krónika megjelentetését és esetleg előadásuk megjelentetése egy évvel elmarad. Ebben az évben a Hazánkat sújtó igazságtalan békekötéssel - a trianoni jogtalan és erkölcstelen békeparanccsal - a közeli évforduló miatt hangsúlyozottabban kívánunk foglalkozni, amely csak egy része egyesek világhatalmi törekvéseinek: át kívánják rendezni a világot és elfelejtik azt a magyar közmondást, hogy "a fák nem nőnek az égig! " Híreink szerint - a bölcsek és gazdagok tanácsa szerint - nincs szükség intelligenciára, csak dolgozó munkásokra, akik fogyasztanak is és közben mamutvállalatokat hoznak létre és külföldi olcsó munkabérekkel előállított iparcikkek behozatalával veszélyeztetik az amerikai munkások jöv őjét. Ebben az évben és a következőben, politikai harcok lesznek egés Amerikában és minden a választás eredményétől függ, hogy miként alakulnak 2. következő évek. Nekünk, magyaroknak is megvannak a súlyos problémáink, amit otthon a fiatalságnak kell majd megvívnia: a lét vagy nemlét kérdése. A mi feladatunk a hely es tájékoztatás. Mint tudják, kedves hallgatóink, szabad fórum vagyunk, az előadók előadásait előre nem cenzúrázzuk, ezért mindenki maga felel az előadásában elhangzottakért. Kéljük tehát: a tárgyilagosságra és a történelmi tanulságokra építve előadásaikat megtartani. 10

11 Itt emlékezünk meg azokról a kedves barátokról korábbi Kongresszusaink rés ztvevőiről, akik már megharcolták életüket mindannyiunkért. Emléküket kegyelettel őrizzük. Köszönöm szíves türelmüket, a harminckilencedik évi Magyar Kongresszus! ezennel tisztelettel megnyitom. A Titkárság: elsö sorban Beadray Ferenc, dr. Somogyi Ferenc né, Szabolcs Lászlóné, fent: Cathry Emilia. A lapi Endréné (Somogyi F. Lé/) Dr. Tá pay Miklós és Dr. Nádas Gyula a megnyitó elölt beszélgetnek. (Somogyi F. Lé/) ll

12 12 Az Abelovszky házaspár, Bob Taft, Ohio állam kormányzójával

13 II. A JELENLEGIHAZAIHELYZET Dr. Éles Géza (Lakewood, OH) : TÚLÉLÉS VAGY NEMZETHALAL MAGYAR TRAGÉDIA A DUNA-MEDENCÉBEN Van-e kiút '? Batu kán - Szulejmán - Habsburgok - Kofanics - Neoacquistica Commissia - Október 6 - Trianon április 4. - Párizs, november 4. - Ceausescu - Jvfeciar - lvfilosevic a - mérföldkövei a tragédiának. Történelmi ismeretek nélkül nincs nemzeti hivatástudat, de még nemzeti öntudat sem; sem célratörés, mert az utóbbiak lendületét az előbbiek szolgáltatják. A fennmaradás évezredes törvénye: ismerd meg önmagadat. A közösségben élő embert erre a történelem tanitja meg, amely felmutatja: hogyan lettünk azzá, amik vagyunk. A nép, amely ezt a törvényt nem tiszteli, elpusztul, felszívódik azoknak a népeknek soraiba, akik ezt a törvényt betartják. Mindezeken kívül a történelem az egységesülés és a felbomlás folyamatának láncolata. Ezt bizonyítják a világ különböző részein ma is végbemenő változások. Így egyrészről a Szavjetunió és egyes utódállamok szétesése, másrészről Nyugat-Európa egységesülése, amely majd megvalósul, először gazdaságilag, később politikailag. Ezenkívül ezt példázza a Kanada- Amerika-Mexico gazdasági egyezménye. A technológiai forradalom hihetetlenül csökkentette a népek közti távolságot, előmozdította egymás megismerését, jelentősen enyhitette ezzel egymás elleni ellenszenvünket Európában az uralkodó irányzat nem bomlást mutat, hanem inkább regionális és kontinentális egységesülést Gondoljunk csak az Európai Unióra és más hasonló szervezetekre. A XIX. század elejétől a francia forradalom eszméinek hatására gyengülő vallásos hit helyébe jórészben a nacionalizmus lépett, amely idővel sokszor sovinizmussá torzult. Nacionalizmus volt az oka a napoleoni háborúknak, a francia-porosz háborúnak, az orosz-japán háborúnak, fűszerezve cári pánszlávizmussal, amikor a győztes 13

14 antantnak sikerült Közép-Európát balkanizálni, ahelyett, hogy a Balkánt európaizálta volna. A második világháború után a Szövetségesek a párizsi békeszerződésben megismételték a trianoni békeszerződés végzetes tévedéseit, amely egyrés z ről Nyugat tudatlanságának és a francia bosszúállásnak volt a következménye; másrészről a csehek, románok és szerbek vezetőinek, és a magyarok volt szövetségesének, az osztrákoknak soviniszta területszerzési étvágya. A magyarság - viszontagságos, a görög sorstragédiákhoz hasonló történelme során - eljutott a lenni vagy nem lenni kényszerhelyzetébe. Az elmúlt negyven év lelki és szellemi sajátosságokat elkorcsosító bolsevista uralom, a nihilizmus útvesztőjébe sodorta a nemzetet, képtelenné téve nagyobb erőfeszítés kifejtésére, amint ezt a legutóbbi választások bizonyítják, akkor, amikor erre a legnagyobb szükség lenne, hogy megvédje a csonkán maradt országot soviniszta szomszédai támadásaitól és biztosítsa a megszállt területeken élő magyarság elemi emberi jogait. A helyzetet még súlyosbítja a liberál-bolsevista "magyar" kormány területi öncsonkítást folytató külpolitikája. Lásd az alapszerződéseket. Mivel a jelenlegi "magyar" kormány nem hajlandó képviselni és védelmet nyújtani a megszállt területek magyarságának a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és a Délvidéken; hasonlóképpen nem törekszik a csonkaország szomszédaival egy méltányos egyezmény megkötésére, eltekintve a joglemondó alapszerződésektől, így az emigrációra hárul a feladat, hogy ezeknek a sorsdöntő kérdéseknek megoldására törekedjék. De hogyan? - A megszállt területek magyarságának jogvédelmét sikerrel tudná ellátni az UNPO (Unprepresented Nations and People Organization), amely február ll-én alakult azzal a céllal, hogy pódiumot biztosítson azon nemzetek, nemzeti kisebbségek, népek, őslakosok és olyanok számára, akiknek ninc:; képviseletük a nemzetközi fórumokon- pl. az ENSZ-ben. Jelenleg az UNPO-nak - magyarul KNNSZ-nek (Képviseletnélküli Nemzetek és Népek Szervezetének) 43 tagja van, akik 100 millió embert képviselnek. Többek között a Romániai Magyarok Demokratikus Szervezete is tagja a KNNSZ-nek, amelyről Tőkés László református püspök torontói ittlétekor kedvezően nyilatkozott. Az UNPO főtitkársága Hágában, Hollandiában székel, egyik koordináló képviselet Washington D.C. ben, a másik az esztországi Tartubarr működik. Az UNPO lehetőséget ad tagjainak, hogy felvegyék a kapcsolatot nemzetközi szervezetekkel, az ENSZ-t bezárólag; valamint biztosítja a sajtó nyilvánosságát. 14

15 Küszöbönálló összeütközések esetén megelőző diplomáciai eljárást foganatosít. Mindezek a lehetőségek aikaimul szalgálnak arra, hogy a kisebbségi sorsban élő magyarak sérelmeit a nemzetközi fórumok tudomására hozzuk és azok orvoslását kéljük a Magyar Nemzeti Világtanács vagy bármely más szervezet útján, amely megbízást kérne a megszállt területeken működő szervezetektől képviseletükre a nemzetközi fórumokon. A csonkaország fennmaradásának érdekében szükséges, hogy a körny e ző népekkel megegyezésre jussunk. Ez a lehetőség a sovinizmussá torzult nacionalizmusok árnyékában nem reményt keltő. Ennek ellenére meg kell kisérelnünk kapcsolataink javítását. A románok ezirányú ke zdeményező lépéseit figyelemmel kell kisérnünk. A mai válságos helyzet fenntartása nem érdeke sem nekik, sem nekünk, de még Nyugat-Európának és Amerikának sem, ami kétségtelenül nyilvánvalóvá vált a NATO meggyőző boszniai békefenntartó beavatkozásával Első lépésként a cseh-lengyel-magyar konföderáció megkötése volna szükséges, amit egyrészről az UNPO révén szorgalmazhatnánk, másrészről a csehek és lengyelek amerikai országos szervezetei révén. Egyidejűleg ezzel a tevékenységgel az otthoni közvélemény meggyőződése is szükséges volna a politikai színkép jobboldalán álló politikusok bevonásával, amire a tervezett konföderáció másik két tagjának amerikai szervezeti vezetőit is felkérnénk. A konföderációk (államszövetségek) erőnyerés, szarosabb együttműködés, egy fenyegető ellenséggel szemben védelmi szempontból alakultak, az alkotó államok autonómiájának megtartásával A görög városállamok alakítottak ilyen államszövetségeket, kezdetben az etruszkok és a rómaiak, majd később a XII. században az itáliai és német városok. Az újkorban példa erre a svájci államszövetség, amely 1849-ig tartott és az Egyesült Államok 1781-től 1788-ig. Mindkét állam a jelzett idő után szövetséges állammá alakult át. (Az államszövetségek rendelkezései csak a tagállamokat illetik, de nem az egyéneket.) Az osztrák-magyar dualizmus egy kompromisszum volt a központosított és a szövetséges államok között. Az államszövetség tagállamai megtartják szuverénitásukat. Ezzel szemben a szövetséges állam egy oly csoportja az államoknak, amelyben a szuverénitás megosztódik a szövetségi és tagállamok között. A szövetséges állam alkotó államai nem valódi államok, mert nem hagyhatják figyelmen 15

16 kívül a szövetségi alkotmányt, nem érvényteleníthetik a szövetségi törvényeket és nem folytathatnak önálló külpolitikát. Ilyen szövetséges államok az Egyesült Államok, Svájc, Kanada, Ausztrália, Belgium, Brazília, Cyprus, Németország, India, Olaszország és Ausztria. Államszövetségnek vagy szövetséges államnak a felépítési folyamata nem abból áll majd, hogy elütő részeket egyesítsünk vagy egy közakarattal létrejött egészet részeire bontsunk, hanem hogy egy természetszerűen összetartozó egészet, amelyet a tudatlanság, a hosszú és a soviniszta rnicro étatizmus, azaz a volt kisantant kiállamosdisága szétrombolt, egyeségesítsük, újra egésszé tegyüle A föderalizmus nem egy élettelen merev rninta, egy szabvány, hanem élő folyamat, ahol rend uralkodik a szabadság feláldozása nélkül azok között az államok között, amelyek nem hajlandók egymásba olvadni, de felismerték azt, hogy egyesülniük kell fennmaradásuk érdekében. A legtöbb államférfi vagy politikai gondolkodó a békés együttműködés és egy föderációs vagy konföderációs megoldás szükségességét hangsúlyozza. Többek között a cseh Palacky, a horvát Osztrozinsky, a magyar Wesselényi, Teleki László, Szécheny i, Deák, Eötvös József, Kossuth, Klapka, a román Popovi ci, Károly király, Ottó főherceg, Türr, Teleki Pál és a szlovák Hodzsa Milán. Azonban Bécs és leülönösen Ferenc József ellenálltak rninden kísérletnek, amely a kettős Monarchiát több nemzetiségű rendszerre kívánta átalakítani. A birodalom felbomlása után Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia megalkották a kisantantot. Megalakításának egyetlen oka volt, hogy védelmi rendszert biztosítson a megcsonkitott Magyarország revíziós igényeinek megvalósítása ellen. A kisantant nem volt egy szövetségi szervezet, sem konföderáció, hanem lényegében katonai szövetség, amely sohasem töltött be pozitív szerepet. Az otthoni, valamint az emigrációban levő Duna-medencei politikusoknak fel kell ismerniük Kossuth, Masaryk, Maniu, Jorga. Benes és mások végzetes tévedéseit. A leckét meg kell tanulniok, hogy nemzetiségekkel tarkított területen nem lehet homogén nemzetállamot alakítani és fenntartani anélkül, hogy súlyos károkat és sérelmeket ne okoznánk millió és millió nemzeti kisebbségnek - és azt, hogy a cseh, szerb és román politikusok rádupláztak az 1914 előtti magyar államférfiak tévedéseire. Közép-Európa föderalizációjának a célja az, hogy kibékítse a nemzetiségeket a szorosan összefüggő területek gazdasági és politikai határok jelentőségének lényeges csökkentésével. Figyelemremélták ebben a tekintetben a megbékélés híveinek nyilatkozatai. A Curie! Nationalban a Liberális Párt szárnyának elnöke, 16

17 Horiul Rusu többek között ezt nyilatkozta:"létezik Romániában nemzetiségi kérdés? Határozottan igen! Azok az erők, amelyek ennek ellentmondanak, nemzetellenesek Ebből a szempontból a romániai magyarok véleményükkel románabbnak bizonyultak a románoknál". Gróza Péter. Románia miniszterelnöke között, a magyarromán békés együttélés ügyét szolgálta megnyilatkozásával: "Nekünk, románoknak szakasztott olyan érdekünk a kettőnk barátsága, mint a magyaroknak". H/inka Páter így nyilatkozott: "De mondhatnám három hónap múlva, sőt valójában három hét múlva fellebbent a fátyol. Ez alatt a rövid idő alatt többet szenvedtünk a csehektől, mint a magyaroktól ezer év alatt. Most már tudjul<: "Extra Hungariarn non est vita". Mi együtt éltünk a magyarokkal ezer éven át és a tradicionális kötelékeket országaink fekvése is erősíti. Minden szlovák folyó a magyar Altáld felé folyik és minden útunk a magyarok nagy városa, Budapest felé vezet. Míg Prágától a Kárpátok által képzett gát választ el bennünket. "Benes egy becsvágyó csibész, aki még a lengyel Teschen! is el akarja nyelni". Amit meg is tett. Az aktív szlovák nacionalizmus a szlovák értelmiség töredékére szorítkozik. Frantisek Palacky, a legnevesebb cseh történész szerint, ha az osztrák birodalom nem létezne, fel kellene találni, mert Ausztriának kis köztársaságokra való felosztása kiváltaná a német és osztrák imperializmus támadását. Milán S. Durica szlovák professzor szerint egy ezer éven át folytatott magyarizálás etnikailag megszüntette volna a szlovákságot; hogy ez nem történt meg, annak köszönhető, hogy a magyar királyság alapvetően egyenlő elbánást biztosított minden polgárának a latin kultúra elsajátítására december l-én kikiáltották a három szláv nép unióját, amit a horvátok, és szlovének nehéz szívvel fogadtak el, mert féltek a szerb túlsúlytól Ez jutott kifejezésre Ante Trombic memorandumában: "Népünknek semmi bizalma nincs az ilyen demokrácia-ellenes kormányban. A civilizáció szempontjából a mi országaink Ausztria Magyarországon sokkal előbbre vannak, mint Szerbia és nem lesznek hajlandók alávetni magukat egy olyan kormánynak, amely nem éri el az ő szintjüket". Száljunk egy pár szót a kérlelhetetlen népirtókról. - A Dunamedencei államszövetség létrejöttének nyilvánvaló hátráitatája a véres dicsőségét visszavágyó Oroszország és hű csatlósa, Szerbia. Eddig a pánszláv dinoszaurusz a francia reváns támogatását élvezve, kénye- 17

18 kedvére taposta a Nyugat által fennen hirdetett emberi jogokat. Újabban világuralmát a marxizmus embertelen ideológiájával és eszközeivel megvalósítani képtelen orosz imperializmus liberálbolsevista vezére csődtömegén vodkázva azon fáradozik, hogy a nyugati félteke tovafisainak segítségével újra betörjön Közép Európába. A délvidéki magyarság megmaradásának lehetőségeként Sisa István, a "Nemzet határok nélkül" történelmi mű s ze rzője, javasolja egy területi kompromisszum megkötését a szerbekkel, ami a Fernecsatornától északra egy széles sáv autonóm területté nyiivánitását jelentené, amit most a Dayton, Ohioban megkötött horvát-bosnyákszerb békeszerződés tesz különösen időszerűvé, tekintettel arra, hogy a szerbek balkáni hegemóniája leáldozóban van. Ezt a megállapítást az a törekvés támassza alá, amely a szerbek népirtását, háborús bűnösségél és az emberi jogok lábbal tiprását, illetve annak megbüntetését egyre gyakrabban sürgeti nemzetközi körökben. Mi több, egy bűnper már meg is indult. Ami a legjobban jellemző a mai világra, az az a szakadék, amely a technikai problémák megoldását lehetövé tevő modem tudományos módszereink és a nemzetközi kérdéseink elavult, barbár megoldása között tátong. Nemzetközi szolidaritás messze mögötte ballag az anyagi és technológiai haladásnak. Mi háromnegyed évszázada törekszünk hazánk területi status quo-jának a megváltoztatására idejétmúlt módszerekkel és elméletekkel. Kíséreljük meg ez alkalommal ugyanazt a célt elérni pragmatikus ideákkal és eszközökkel. Legyünk egyszer már a siker népe és nem letűnt eszmék tragikus áldozatai. Cseréljük fel az elbukott hős képletét az új honszerzés reális tervével Egyesek a föderalizmus, mások a Szent István-i Magyarország mellett foglalnak állást, némelyek belenyugodtak a status quo-ba. A kérdés: mit lehet megvalósítani most? - nem tíz vagy ötven év múlva, amikor már nem lesznek elegen magyarak Kérdés az is: mit lehet tenni a siker reményében? - és a felelet nem lehet álmodozás, sem irreális bizakodás, hanem csak ésszerű felmérése a helyzetnek és cselekvés, igen - cselekvés. De a kárpát-duna-medencei magyarságnak az említetteken kívül, talán még súlyosabb megoldásra váró sorskérdése, népi állományunk ijesztő fogyása. Pusztulunk és veszünk, "mint oldott kéve, széthull nemzetünk"; vagy ahogy Vörösmarty írta: Sa sírt, hol nemzet szüllyed el, népek v~szik körül...". - Igen, a nemzethalál Muhi, Mohács, kettős Trianon, közel félévszázados bolsevista uralom után elkerülhetetlennek 18

19 Játszik. mert az ideáig a túlélés mesterének bizonyult magyarság élettani és lélektani válság törvényében gyötrődik. Az élettani válság fokmérője az a hat millió magzat halála, akiknek életét a Kádár-kom1ány abortusz-rendelete oltotta ki. Ez a szám nagyobb. mint a trianoni ország lakosságának a fele. A magyar nép halálszínvonalának fokozódó emelkedéséről ír Sisa István történész. A statisztika szeríni 1996 első felében az élveszületések száma körül volt. s várható. hogy 1996 végére alatt lesz ben még 152 ezer volt. Ez azt jelenti, hogy az ország lakossága az ezredfordulóra tíz millió alá jut- üja Sisa. Az évi es veszteség aránya világrekord. Ezenkívül az öngyilkosságok terén is vezet a magyar nép. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a "30-59 éves korosztály halájozása újabb 30%-kal emelkedett". A nemzet az enyészet mesgyéjére lépett, amely lassan, de biztosan az elmúlás felé vezet. Ennek ellenére ha történelmünket vizsgáljuk, úgy találjuk, hogy a népesség csökkedése nem ismeretlen jelenség. A tatárjárás során a lakosság fele elpusztult és csak IV Béla lángesze tudta újjászervezni az országot, amely nem egészen egy évszázad után hatalmának tetőpontjára jutott az Anjouk és Mátyás uralkodása idején, amikor a lakosság száma elérte a 4 és Y 2 milliót, vetekedve Angliával. Majd a XVI. század első felében bekövetkezett tragédia, a törökhódoltság csapásaképpen az ország lakossága 1.8 millióra csökkent. A XVII. század végén a törökhódoltság felszámolásával a nemzet képes volt a megújulásra, sőt, rni több, a török hódoltság idején a szabadságharcok sorozatát vívta meg, Bocskai, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György és Thököly vezetésével. Az 1848-as szabadságharc, az első és második világháború és 1956 hősi áldozatai mind kétségtelen bizonyítékai a nemzet élniakarásának. Vajon a kettős Trianon és a közel félévszázados bolsevista uralom kegyetlen agymosása után meg tudja-e ismételni a nemzet az elmúlás elleni sikeres ellenállását? Úgy Játszik, nem! Mert a lelki és szellemi fáradtság, az érdektelenség, az akarat és cselekvőképesség hiánya és a fájdalmas kiábrándultság miatt kilátástalannak látja a jövőjét, főképpen Nyugat hűtlenségéért. Ez a lelki és szellemi bénultság talán még nagyobb súllyal esik latba, mint az élettani válság. Mindenekfölött megdöbbentő a Horn-kormány részvétlensége e sorsdöntő kérdések megoldását illetően. Van-e kiút? Igen, van! Az élveszületések jutalmazása a harmadik gyerek után, és az abortuszak csökkentése. Az ehhez szükséges pénzalapot a világ magyar emigrációja teremtené elő! Ez a vállalkozás 19

20 versenyfutás az idővel - az agymosott generáció és a népesség rohamos csökkenése között. Ezért szükséges a szellemi és lelki letargia felszámolása, amit felvilágosítói irodalom útján tudnánk elérni. aképpen, hogy könyveket, újságokat, hang- és videoszalagokat küldenénk haza. Mert nem elég énekelni, hogy "Hiszek Magyarország feltámadásában"! Nem elég hinni, tenni is kell valamit. S akkor tiszta lelkiismerettel kérhetjük, hogy "Hozz rá víg esztendőt". Arany János mondta: "Ha rninket elfú az idők zivatarja. nem lesz az Istennek soha több magyalj a". A zivatar kérlelhetetlenül fúj és "Szétszórt hajával, véres homlokával, áll a viharban maga a magyar" - de nem áll, mert földre tiportan taposnak rajta. A népirtás abortusszal és kereset elvonással folyik tovább kiméletlenül. Ha nem növekszik a kárpát-duna-medencei magyarság élveszületésének száma, ha nem változnak életfeltételei, akkor előreláthatóan bevándorlás és betelepítés nélkül, az évek közötti időszakban a népesség csökkenése végzetes lesz ben 10, ben 7, ben 5, ben 3, Ezzel szemben Szlovákia lakossága közötti években 3 millióról 5 rnillióra nőtt. Igen, itt tartunk! Arpád népe kihalóban van/ Mivel nem elég vezércikket írni egy létkérdésről, ami csak írott malaszt marad, ha nem kíséreljük meg a kérdés megoldását, ezért folyószámlát nyitottam a KeyBank-nál, 1435 Warren Rd, Lakewood, OH "Survival Foundation" címen, amelyre dollárt helyeztem el egyelőre; ma már kevés híján dollárnál tartunk. A Túlélés Alap l tvány a magyar gyermekek születési számának növekedését és a magzatelhajtás megakadályozását szolgálja, megbízható magyar barátaink segítségével Az Alapítvány adómentességét sikerült megkapni, így az adományozott összeg az Adójövedelmi Törvény, Intemal Revenue Code, 170. szakaszának értelmében levonható. Újra a történelemhez folyamodom, mert úgy érzem, újabb Mohács előtt állunk. A költő pedig azt mondatja velem: "Egy ezredévi szenvedés kér éltet vagy halált". A Chicago Tribune-ban, Amerika vezető napilapjában Theresa Agovino beszámol Magyarország csecsemőgyilkosságok elleni háborújáról, amelynek gyújtópontjában a budapesti Schöpf-Jv!érei Agost kórház bejáratánál elhelyezett inkubátor áll, amellyel a kórház az egyre növekvő csecsemőgyilkosságok számát kísérli meg korlátozni. 20

21 Anyák, akik nem kívánják megtartani gyermekeiket, ott hagyhatják az inkubátorban, minden további nélkül. A csecsemőgyilkosságok sorozata és egy állítólagos gyermekkereskedelmi bűnszövetkezet tudatára ébresztette az országot, a nemkívánatos gyermekek szomorú sorsára. Szainoki Andrea, Budapest helyettes polgármestere mélyen megütközve a hírközlés azon jelentés-sorozatán, amely szerint halott gyermeket találtak a szemétládákban, nyomatékosan szorgalmazta az inkubátori program megindítását "Úgy gondoltam, ha van egy hely, ahol a várandós anyák meg tudják osztani gondjaikat, megszülhetik gyermekeiket, kétszer is meggondolnák azok elpusztítását" - mondja Szolnoki. A csecsemőgyilkosságok számát nehéz megállapítani, mert legtöbbjükről a hatóságok nem szereznek tudomást. Ennek ellenére sokan úgy gondolják, hogy számuk növekszik a nehéz gazdasági helyzet következtében. A kormány tavaly a költségvetési hiány rniatt leértékelte a forintot és levágta a szociális és gyermekjóléti programokat. Szellemi és lelki üresség jellemzi az országot. 40 éves kommunista uralom alatt, vallási, erkölcsi és családi értékekről ritkán esett szó. Egyesek kapcsolatba hozzák a gyermekgyilkosságok arányát az ország öngyilkossági arányával, amely az egész világon a legmagasabb. A halált úgy tekintik, mint egyik lehetőségét egy kérdés megoldásának. "Gyermekgyilkosság az öngyilkosság kiterjedése" - mondja Herezag Mária szociológus. Ennyit kivonatosan Theresa Agovino Budapesten írt cikkéből, amely hű korismeretet és még több erőt ad elgondolásunk megvalósításához, siettetve a sürgős beavatkozás szükségességét. A törttnelem ítélőszéke tetemre hív majd bennünket, ha nem hárítjuk el a nemzethalál veszedelmét, amely a magyarság élettani állományának fokozatos csökkenése következtében elkerülhetetlennek látszik, különös tekintettel a duna-medencei népek rendkívüli szaporodására. Ugyanúgy, ahogy Zápolya Jánost tetemre hívta a történelem ítélőszéke a mohácsi csata elvesztése miatt, aki ápolgatva átkos pártütéssel királlyá választásának álmát, Szegednél vesztegelt 40. OOO emberével és nem ment a Mohácsnál csatára kész magyarak segítségére. Zápolya viszolygása nemcsak egy vesztett csatát jelentett, hanem kettős királyságot, az ország háromrészre szakadását, másfél évszázados török hódoltságot, amely a 4 és Y2 milliós magyarságat 2 millió alá süllyesztette. 21

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Tisztelt Ünneplő Közösség! Különös súlya van annak, hogy most a honvédelem rendszerének és benne a honvédtisztképzésnek a megújításakor újra gróf Zrínyi

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 2. sz., 2009. február 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A múlt jövője!

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé)

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) Harai Dénes A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) A "krisna-tudatról" az egyik kereskedelmi csatornán - a közelmúltban - egy órás műsort közvetítettek,

Részletesebben

A TAGSÁG ÉS AZ EGYESÜLETEINK

A TAGSÁG ÉS AZ EGYESÜLETEINK SVÉDORSZÁGI MAGYAROK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE UNGERSKA RIKSFÖRBUNDET ASSOCIATION OF HUNGARIANS IN SWEDEN Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és uraim! Kedves barátaim! Ismét eltelt egy év, eljött az ideje, hogy munkánkról

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

SZka 212_06 a Fordulat ÉVe

SZka 212_06 a Fordulat ÉVe a fordulat éve SZKA 212_06 tanulói a fordulat éve 12. ÉVFOLYAM 71 6/1 Egy fiatalember gondolatai Csoportos feladatlap Képzeljétek magatokat a pártkatonával találkozó Szabó Péter helyébe! Vajon milyen

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15.

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15. Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében Nagyvárad, 2016. szeptember 15. Adat és cél Felhasznált adatok: A 2001-es és 2011-es népszámlások adatbázisai ( If everything seems under control, you're

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

ÜNNEPI BESZÉD. Budapest, II. kerület március 15-ei ünnepség. A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik.

ÜNNEPI BESZÉD. Budapest, II. kerület március 15-ei ünnepség. A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik. ÜNNEPI BESZÉD Budapest, II. kerület március 15-ei ünnepség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Budai Polgárok! A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik. Széchenyi István szembesítette

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember DEKA Tartalom Ágost: Válságokról 1 Jövő a Szent Korona jegyében 2 A nemzet népjóléti helyzete 3 A népjóléti

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A SZAB Tudósklub Egyesület. tisztelettel meghívja Önt május 11. napján (szerdán) 18:00 órakor. tartandó előadására.

MEGHÍVÓ. A SZAB Tudósklub Egyesület. tisztelettel meghívja Önt május 11. napján (szerdán) 18:00 órakor. tartandó előadására. MEGHÍVÓ A SZAB Tudósklub Egyesület tisztelettel meghívja Önt 2016. május 11. napján (szerdán) 18:00 órakor tartandó előadására Vendég: PROF. DR. JESZENSZKY GÉZA egyetemi tanár, nagykövet, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

ÜNNEPI KIADÁS SZLOVÉNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

ÜNNEPI KIADÁS SZLOVÉNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL TARTALOM NÉPSZAVAZÁS A FÜGGETLENSÉGRİL 1990, december 23 Hazai archív sajtó- a szlovén függetlenségi folyamatokról 1990-1991 MI TÖRTÉNT? A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE ÉVES PROGRAMOK 2010-11 A 'PICTURE

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Válaszkeresés a társadalmi problémákra Bugán Antal pszichológussal Balogh József beszélget

Válaszkeresés a társadalmi problémákra Bugán Antal pszichológussal Balogh József beszélget 2008 / Tél F o r s p o n t S z o c i o l ó g i a, p s z i c h o l ó g i a, p e d a g ó g i a Válaszkeresés a társadalmi problémákra Bugán Antal pszichológussal Balogh József beszélget A 21. század pszichológiája

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek Tokeczki.qxd 2011.11.19. 14:18 Page 43 TŐKÉCZKI LÁSZLÓ Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek A különböző etnikai/kulturális közösségeknek kezdettől fogva volt önképük (pozitív) és

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Szoborkert települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Langó Csaba 2. A javaslatot benyújtó személy,

Részletesebben

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András 1 Készült az Európai Unió és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlôségi

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben