Tartalomjegyzék Előszó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék Előszó"

Átírás

1 DANIEL C. DENNETT Darwin veszélyes ideája TYPOTEX Budapest, 1998 Test és Lélek sorozat Sorozatszerkesztő: Pléh Csaba A mű eredeti címe: Darwin's dangerous idea E felsőoktatási tankönyv a Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával, a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított felsőoktatási tankönyvtámogatási program keretében jelent meg. A könyvet a Soros Alapítvány Olvasóbarát programja is támogatta. Copyright 1995 by Daniel C. Dennett Hungárián translation: Kampis György, Kavetzky Péter, Typotex, 1998 ISBN ISSN VAN QUINE-nek, tanáromnak és barátomnak Tartalomjegyzék Előszó II I. rész 15 KEZDJÜK A KÖZEPÉN 1. fejezet 17 Mondd, miért? Hát már semmi sem szent? Mit, hol, mikor, miért - és hogyan? Locke bizonyítása az elme elsőbbségéről Hume közel volt ( 2. fejezet 36 Egy eszme megszületik Mi olyan különleges a fajokban? Természetes szelekció - a képzelet próbája Megmagyarázta-e Darwin a fajok eredetét? A természetes szelekció mint algoritmikus folyamat Folyamatok mint algoritmusok 3. fejezet 65 Az univerzális sav A kezdeti reakciók 68 2,. Darwin a kozmikus piramis ellen 73 3 A kumulatív tervszerűség elve A K + F eszközei: daruk vagy égi fogantyúk? Ki fél a redukcionizmustól? 4. fejezet 91 Az élet fája Hogyan ábrázoljuk az élet fáját? g8 2. Színkódok alkalmazása egy faj megjelölésére Utólagos dicsőség: mitokondriális Éva és a láthatatlan kezdetek Mintázatok, túlegyszerűsítés, magyarázat 5. fejezet 111 A lehetséges és a tényleges ni 1. A lehetőség fokozatai? A mendeli könyvtár A genom és az organizmus közötti komplex viszony Természetes lehetőségek 6. fejezet 134 A létezés szálai a tervezési térben Sodródás és emelkedés

2 Kényszerlépések a tervezési játékban 3. A tervezési tér egysége II. RÉSZ I59 A DARWINI GONDOLKODÁS A BIOLÓGIÁBAN 7. fejezet 161 A darwini szivattyú feltöltése Vissza a darwini frontvonalak mögé Molekuláris evolúció Az életjáték törvényei Örökös visszatérés - élet alapok nélkül? 8. fejezet 202 A biológia mint mérnöki tudomány A mesterséges dolgok tudománya Darwin halott - éljen Darwini Funkció és specifikáció Az eredendő bűn és a jelentés születése A számítógép, amely megtanult dámajátékot játszani A műtermékek hermeneutikája, avagy a tervvisszafejtés Stuart Kauffman, a metamérnök 9. fejezet 248 A minőség keresése Az adaptácionista gondolkodás ereje A Leibniz-i paradigma Játék a kényszerfeltételekkel 10. fejezet 285 Éljen a Brontosaurus! A fiú, aki farkast kiáltott? A ívmező Hüvelykujja A szaggatott egyensúly: egy reményteljes szörnyeteg Tinker-től Evers-en át Chance-ig: A Burgess-pala kettős-játék misztériuma 11. fejezet 339 A viták foglalata Az ártalmatlan eretnekségek megragadása Három vesztes: Teilhard, Lamarck, és az irányított mutáció Cui Bono? III. RÉSZ 359 Az ELME, AZ ÉRTELEM, A'MATEMATIKA ÉS AZ ERKÖLCS 12. fejezet 361 A kultúra darui A majom nagybácsija találkozik a mémmel A megszállók inváziója Létezhet-e a memetika tudománya? a mémek filozófiai jelentősége 13. fejezet. 398 Eszünket vesztjük Darwinért A nyelv szerepe az intelligenciában Chomsky kontra Darwin: négy epizód Derekas próbálkozások 14. fejezet 431 A jelentés evolúciója Az igazi jelentés keresése Két fekete doboz A vészkijáratok lezárása Biztos út a jövőbe 15. fejezet 460 A Császár új elméje és más mesék Kard a kőben Toshiba könyvtára A fantom kvantumgravitációs számítógép: Leckék Lappföldről 16. fejezet 487 Az erkölcsiség eredetéről E Pluribus Unum?

3 Friedrich Nietzsche így-van-ez-és-kész történetei A mohó etikai redukcionizmus néhány változata Szociobiológia: jó és rossz, jó és gonosz fejezet 532 Az erkölcsiség újratervezése Naturalizálható-e az etika? A pályázat elbírálása Az Erkölcsi Elsősegély Kézikönyv 18. fejezet 551 Egy eszme jövője Az élet sokszínűségének dicsérete Univerzális sav: bánjunk vele óvatosan 563 Irodalomjegyzék 593 Név- és tárgymutató Előszó Darwin evolúcióelmélete engem személy szerint mindig is magával ragadott, de az évek során meglepően sok olyan gondolkodóval találkoztam, akik nem tudták véka alá rejteni e nagyszerű gondolattal szembeni ellenérzésüket, amely a zsörtölődő szkepticizmustól egészen a nyílt utálatig terjedt. Nemcsak laikusokat és vallásos gondolkodókat, de világi filozófusokat, pszichológusokat, fizikusokat, sőt biológusokat is találtam, akik, úgy tűnik, jobban szeretnék, ha Darwin tévedett volna. Ez a könyv arról szól, hogy Darwin gondolata miért olyan erőteljes mégis, és miért ígéri azt, hogy az életről vallott legdédelgetettebb vízióinkat új alapokra kell helyeznünk. Néhány szót a módszerről. Ez a könyv nagyjából és egészében a tudományról szól, maga azonban nem tudományos munka. A tudományt nem úgy csináljuk, hogy hírességeket idézgetünk, legyenek azok egyébként bármilyen kiválóak és ékesszólóak, aztán pedig szépen kielemezzük az érveiket. Itt pedig épp ez fog történni. A tudósok ugyanakkor nagyon jól teszik, hogy népszerű és nem olyan népszerű könyveikben és esszéikben olyan ékesszólóan adják elő a mondanivalójukat, amikor bemutatják a laboratóriumban és a terepen végzett munkájuk értelmezéseit, és megpróbálják befolyásolni tudós kollégáikat. Amikor idézem őket, a retorikájukkal és mindezzel együtt, ugyanazt teszem, amit ők - gyakorlom a meggyőzés művészetét. Nem létezik persze olyan, hogy híres ember megdönthetetlen érve. A hírességek mégis gyakran meggyőzőek lehetnek, néha okkal, néha ok nélkül. Megpróbálok válogatni mindezek között, és noha magam nem értem mindazt, ami az általam tárgyalt elméletekkel kapcsolatban jelentőséggel bír, mégis megnyugtat, hogy ugyanígy vannak ezzel maguk a tudósok is (talán néhány polihisztor kivételével). Az interdiszciplináris munkának persze megvannak a maga veszélyei. Remélem, elég mélyen belementem a különböző tudományos kérdések részleteibe, hogy a tájékozatlan olvasónak megmutassam, miről is van szó, és hogy megmagyarázzam, miért pont azt az értelmezést kötöm ezekhez a dolgokhoz, amit előterjesztek. És rengeteg hivatkozást is nyújtok. A dátumokkal ellátott nevek a könyv végén található irodalomjegyzék hivatkozásaira utalnak. Ahelyett, hogy a technikai kifejezések szószedetét nyújtanám, az első alkalommal, amikor használom, röviden definiálom az ilyesmiket, hogy aztán a későbbi diszkusszióban gyakran közelebbről is megvilágítsam az értelmüket. Ezért aztán egy nagyon kiterjedt mutató egészíti ki a könyvet, amely az olvasó segítségére lesz, hogy a könyvben fellelhető bármely kifejezés vagy gondolat valamennyi előfordulását megkereshesse. A lábjegyzetek pedig az olyan elkalandozások céljára vannak, melyeket számos olvasó (ha nem is mindenki) igényel és értékel. Megpróbáltam ezzel a könyvvel lehetővé tenni Önnek, hogy maga is elolvassa azt a tudományos irodalmat, amelyet idézek. A terület egységes szemléletét nyújtom, a felmerülő vitás kérdések jelentőségére vagy jelentéktelenségére vonatkozó észrevételeimmel együtt. Egyes vitákat merészen eldöntök, másokat nyitva hagyok, ugyanakkor olyan keretbe

4 helyezem őket, amelyben az olvasó láthatja, mi is a dolog lényege, és hogy vajon számít-e mármint az olvasónak -, hogy hogyan dől el a kérdés. Remélem, el fogják olvasni ezt az idézett irodalmat, mert tele van csodálatos gondolatokkal. Az általam idézett könyvek némelyike a legnehezebbek között van, melyeket valaha is olvastam. Például Stuart Kauffman és Roger Penrose könyveire gondolok. Ugyanakkor ezek haladott témájukhoz képest pedagógiai erőmutatványok, amelyek bárki által olvashatók és olvasandók, aki tájékozott véleménnyel akar rendelkezni a bennük felvetett fontos kérdésekről. Más könyvek kevésbé veszik igénybe az olvasót - vagyis világosak, informatívak, hamar megérik az erőfeszítést -, megint mások pedig nemcsak, hogy könnyű olvasmányt nyújtanak, de nagyfokú élvezetet is - ezek a tudomány szolgálatába állított művészet remek példái. Mivel Ön most ezt a könyvet olvassa, valószínűleg néhányat már olvasott az ilyenek közül, így épp elég lesz itt ajánlásként egy csokorba foglalnom néhányat: Graham Cairns-Smith, Bill Calvin, Richard Dawkins, Jared Diamond, Manfred Eigen, Steve Gould, John Maynard Smith, Steve Pinker, Mark Ridley és Matt Ridley könyveiről van szó. A tudomány egyetlen területét sem szolgálták jobban a szerzői, mint éppen az evolúció elméletét. Az erősen technikai jellegű filozófiai érvelés, melyet sok filozófus kedvel, hiányzik ebben a könyvben. Azért van ez így, mert nekem már előzőleg is volt némi gondom az ilyesmivel. Megtanultam, hogy az érvek, bármilyen kiválóak legyenek, gyakran süket fülekre találnak. Magam is olyan érvek szerzője vagyok, melyeket én szigorúnak és cáfolhatatlannak tekintek, de azt találom, hogy gyakrabban veszik egyszerűen semmibe őket, minthogy cáfolják, vagy elutasítsák. Nem panaszkodom az igazságtalanság miatt - mindannyian arra kényszerülünk, hogy egyes érveket semmibe vegyünk. És nem vitás, hogy mindannyian semmibe vesszük azokat az érveket, amelyeket a történelem tanúsága szerint leginkább komolyan kellett volna vennünk. Inkább valamiféle közvetlenebb szerepet szeretnék játszani annak a meghatározásában, hogy ki mit ignorálhat. El akarom érni, hogy más tudományágak gondolkodói komolyan vegyék az evolúciós gondolkodást, meg akarom mutatni, hogy alábecsülték azt. És rá akarom vezetni őket, hogy miért hallgattak a hamis szirénekre. E célból művészibb módszereket kell használnom. Egy összefüggő történetet kell elmesélnem. Vagy nem akarja, hogy egy történettel untassák? Nos, én tudom, hogy egy formális érvelés nem untatná Önt - a formális érvelést ugyanis meg sem hallgatná. Úgyhogy azt teszem, amit tennem kell. A történet, amelyet elmesélek, nagyjából új, ugyanakkor kisebb-nagyobb darabokat felhasznál számos más elemzésből, melyeket az elmúlt 25 évben írtam, és amelyek különféle vitákra vagy dilemmákra vonatkoznak. E darabok némelyikét, ha javításokkal is, majdnem egészében beemeltem ebbe a könyvbe, másokra csak utalás történik. Amit itt megmutatok a jéghegy csúcsából, remélem elegendő, hogy tájékoztassam és rögtön meg is győzzem az újoncokat, és határozott állásfoglalásra késztessem szakértő bírálóimat. Megpróbáltam a nagyvonalú elhanyagolások Szküllája és a darálósán részletezett belharcok Karübdisza között navigálni. Valahányszor hamar elsiklok egy probléma mellett, figyelmeztetem az olvasót, hogy így teszek, és megadom a hivatkozásokat az ellenkező véleményekre. A bibliográfia könnyen kétszer ekkora is lehetett volna, de azon az alapon válogattam, hogy a komoly olvasónak csak egy vagy két belépési pontra van szüksége, a többit onnan már maga megtalálja. Jody Azzouni kollégám csodálatos új könyvének elején [Metaphysical Myths, Mathematical Practices: The Ontology and Epistemology of the Exact Sciences, Cambridge University Press, Cambridge 1994) köszönetet mond a Tufts Egyetem filozófia tanszékének azért, hogy majdnem tökéletes környezetet nyújt a filozófia műveléséhez. Meg akarom ismételni mind ezt a köszönetet, mind pedig az értékelést. A filozófiát számos egyetemen tanulmányozzák ugyan, de nem csinálják - úgymond, a filozófia élvezetével foglalkoznak - míg sok másik egyetemen a filozófiai kutatás valamiféle misztikus tevékenységként jelenik meg, amely a diákok látóhatárán kívül folyik, talán a legeredményesebb doktoranduszok kivételével. A Tufts Egyetemen mi valóban csináljuk a filozófiát, mind a tanteremben, mind a kollégáink között, és az eredmények, úgy gondolom, azt mutatják, hogy Azzouni értékelése helyes. A Tufts egyetem kiváló diákokat és kollégákat adott nekem, és ideális környezetet biztosított a velük való munkához. Az elmúlt években egy alsóbbéveseknek szóló szemináriumot

5 tartottam Darwin és a filozófia kapcsolatáról, amelyben e könyv legtöbb gondolata kikovácsolódott. Az utolsó előtti verziót a diákok egy különösen erős csoportja elemezte, bírálta és javította: Karen Bailey, Pascal Buckley, John Cabral, Brian Cavoto, Tim Chambers, Shiraz Cupala, Jennifer Fox, Angéla Giles, Patrick Hawley, Dien Ho, Matthew Kessler, Chris Lerner, Kristin McGuire, Michael Ridge, John Roberts, Lee Rosenberg, Stacey Schmidt, Rhett Smith, Laura Spiliataku, és Scott Tacona, akiknek a segítségéért igen hálás vagyok. E szemináriumot gyakori látogatók is gazdagították: Marcel Kinsbourne, Bo Dahlbom, David Haig, Cynthia Schossberger, Jeff McConnell, David Stipp. Szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak is a sokféle értékes javaslatukért, különösen Hugo Bedau-nak, George Smith-nek, és Stephen White-nak. Külön köszönetet kell mondanom a Kognitív Tudományok Központja titkárnőjének, Alicia Smith-nek, akinek az utalások megtalálásában, a tények ellenőrzésében, az engedélyek megszerzésében, az újabb és újabb változatok elkészítésében és kinyomtatásában, és az egész tervezet általános koordinálásában nyújtott virtuóz teljesítménye szárnyakat adott nekem. Ugyancsak hasznosítottam azoknak a részletes megjegyzéseit, akik a legtöbb, vagy az összes fejezetet átolvasták (Bo Dahlbom, Richard Dawkins, Dávid Haig, Doug Hofstadter, Nick Humphrey, Ray Jackendoff, Philipp Kitcher, Justin Leiber, Ernst Mayr, Jeff McConnell, Steve Pinker, Sue Stafford, és Kim Sterelny); mint rendesen, ők nem felelősek azokért a hibákért, amelyekről nem tudtak lebeszélni. (És ha valaki még a szerkesztők e csodálatos csoportjának segítségével sem tud jó könyvet írni az evolúcióról, jobb, ha föl is adja.) Sokan mások segítettek azzal, hogy lényegbe vágó kérdéseket válaszoltak meg, és beszélgetések tucatjain keresztül járultak hozzá gondolkodásom letisztulásához: Ron Amundsen, Robert Axelrod, Jonathan Bennett, Rbert Brandon, Madeline Caviness, Tim Clutton-Brock, Leda Cosmides, Heléna Cronin, Arthur Danto, Mark De Voto, Marc Feldman, Murray Gell-Mann, Peter Godfrey-Smith, Steve Gould, Danny Hillis, John Holland, Alastair Houston, David Hoy, Bredo Johnsen, Stu Kauffman, Chris Langton, Dick Lewontin, John Maynard Smith, Jim Moore, Roger Penrose, Joanne Philips, Robert Richards, Mark és Matt (a Ridley-k), Dick Schacht, Jeff Schank, Elliot Sober, John Tooby, Robert Trivers, Péter van Inwagen, George Williams, David Sloan Wilson, Edward O. Wilson, és Bilé Wimsatt. Köszönetet szeretnék mondani az ügynökömnek, John Brockman-nek, hogy ezt a hatalmas vállalkozást elkormányozta a számos leselkedő zátony mellett, és segített megtalálnom azon módokat, ahogyan ezt a könyvet jobbá tehettem. Köszönet Terry Zaroffnak, akinek szakértő nyelvi lektorálása számos elírást és következetlenséget derített fel, számos ponton pedig világosabbá, egységesebbé tette a megfogalmazást. És Havenil Subbiahnak, aki az ábrákat rajzolta, a 10.3 ábra és a 10.4 ábra kivételével, melyeket Marc McConnell készített egy Hewlett-Packard Apollo munkaállomáson, az I-dea program használatával. Végül a legfontosabb: köszönetemet és szeretetemet tolmácsolom feleségemnek, Susannak a tanácsaiért, szeretetéért és támogatásáért. Daniel Dennett 1994 szeptemberében I. RÉSZ Kezdjük a közepén Neurath a tudományt egy olyan hajóhoz hasonlította, amelyet, ha újra kell építenünk, deszkánként kell megtegyük, miközben benne ülünk és a hajónak nem szabad elsüllyednie. A filozófus és a tudós ugyanabban a hajóban utazik... Elemezzük az elmélet-alkotást ahogy csak akarjuk, mindig középen kell kezdenünk. Első fogalmaink közepes méretű, közepes távolságra levő objektumokra vonatkoznak, és velük való megismerkedésünk az emberi faj kulturális evolúciójának közepén történik. E szellemi táplálék elsajátításakor nem sokkal jobban vagyunk tudatában a felhasználás és az újdonság, a tartalom és a forma, az utalás és a fogalomalkotás közötti megkülönböztetésnek, mint a napi táplálékunkban lévő fehérjék és szénhidrátok közötti különbségnek. Visszamenőlegesen megkísérelhetjük megkülönböztetni az elmélet-alkotás egyes komponenseit, mint ahogy a fehérjéket és szénhidrátokat is

6 megkülönböztetjük, amikor létfenntartásunkat már biztosítottuk velük. - WILLARD VAN ORMAN QUINE 1960; 4-6. old. I. FEJEZET Mondd, miért? 1. Hát már semmi sem szent? AMIKOR GYEREK VOLTAM, rengeteget énekeltünk a tábortűz mellett, az iskolában és a vasárnapi iskolában, vagy otthon a zongora körül összegyűlve. Egyik kedvenc dalom a Mondd miért? volt. (Azok kedvéért, akiknek emlékezete már nem őrzi ezt a kis gyöngyszemet, a zenét a Függelék tartalmazza. Ez az egyszerű dallam és könnyű harmónia meglepően szépen hangzik.) Tell me why the stars do shine, Tell me why the ivy twines, Tell me why the sky's so blue. Then I will tell you just why I love you. Becasue God made the stars to shine, Because God made the ivy twine, Because God made the sky so blue. Because God made you, that's why I love you. Ettől a nyílt, szentimentális szövegtől még mindig gombóc lesz a torkomban - az élet olyan édes, olyan ártatlan, olyan megnyugtató víziója ez. Aztán jön Darwin, és elrontja az egész ünnepséget. De vajon csakugyan elrontja-e? Ez könyvem témája. Charles Darwin alapvető gondolata A fajok eredeté-nek 1859-ben való publikálásának pillanatától fogva heves reakciókat váltott ki, amelyek a bősz elutasítástól a vallásos lelkesedéssel egyenértékű extatikus követésig terjedtek. Darwin elméletét barát és ellenség egyaránt tévesen ábrázolta és egyaránt visszaélt vele. Eltulajdonították a célból, hogy tudományos színezetet kölcsönözzenek egyes ijesztő és megdöbbentő politikai és társadalmi doktrínáknak, ugyanakkor a karikatúra pellengérére állították ellenzői, akik közül egyesek ezt az elméletet gyermekeink iskoláiban a teremtés tudományával versenyeztették, ami nem más, mint a vallásos áltudományok patetikus zagyvaléka1. Szinte senkit sem hagy közömbösen Darwin, és ne is hagyjon. A darwini elmélet tudományos elmélet, méghozzá egy nagyszabású tudományos elmélet, de ez nem minden. A kreácionistáknak, akik olyan keserűen szembeszállnak vele, egy dologban igazuk van: Darwin veszedelmes gondolata sokkal mélyebbre vág legalapvetőbb hiedelmeink szövedékébe, mint azt sok méltatója akár önmagának is kész bevallani. A dal édes, egyszerű látomását, ha szó szerint vesszük, legtöbbünk már kinőtte, bármennyire kedvvel emlékezünk rá. A jóságos Isten, aki szeretettel, egyenként formált meg mindannyiunkat (valamennyi élőlényt, kicsit és nagyot), és az eget a mi szórakoztatásunkra teleszórta ragyogó csillagokkal - ez az Isten, akárcsak a Mikulás, a gyerekkor mítosza; nem olyasmi, amiben egy józan felnőtt szó szerint hihetne. Ennek a Jóistennek valami sokkal kevésbé konkrét dolog szimbólumává kell átalakulnia, vagy pedig egészében el kell tűnnie. Nem minden tudományos kutató és filozófus ateista, és a hívők közül is sokan azt mondják, hogy Istenről alkotott képzetük békés együttélésben létezhet, vagy akár támogatást is kaphat a darwini eszmerendszertől. Az ő Istenük nem antropomorf kézműves, mégis olyan Isten, aki számukra imádatra méltó, aki képes vigasztalást és értelmet nyújtani az életüknek. Mások végső problémáikat teljesen evilági filozófiák alapján szemlélik, és az élet értelmére vonatkozó olyan nézeteket alkotnak, amelyek elűzik a kétségbeesést mindenféle legfelsőbb lényre utaló fogalom nélkül - van valami, az Univerzumon kívüli, ami szent ezeknek a gondolkodóknak is, de ők nem hívják Istennek; talán Életnek, vagy Szeretetnek, vagy Jóságnak, vagy Intelligenciának, Szépségnek, Emberiességnek hívják. Ami közös mindkét csoportban, a legmélyebb hitvallásukban meglévő különbségek ellenére, az a meggyőződés, hogy az életnek van értelme, és hogy a jóság számít. De vajon fenntartható-e a darwinizmus fényében e praktikus és egyben csodálatos attitűd bármiféle verziója is? Kezdettől fogva voltak, akik úgy gondolták, hogy Darwin a legrosszabb 1E könyvben nem szánok helyet arra, hogy a kreacionizmus mély hibáit felsoroljam, vagy hogy alátámasszam, miért is vetem el azt. Abból indulok ki, hogy ezt a munkát már csodá-latraméltóan elvégezték, például Kitcher (1982), Futuyma (1983), Gilkey (1985) és mások.

7 fajta szellemet eresztette ki a palackból: a nihilizmust. Úgy gondolták, hogy ha Darwinnak igaza van, akkor annak az lesz a következménye, hogy semmi sem lehet szent. Nyersen szólva, hogy minden értelmetlen lesz. Vagy túlzott ez a reakció? Mik vajon a darwini gondolat valóságos következményei? És egyáltalán be van-e az egész dolog tudományosan bizonyítva, vagy még mindig csak egy elmélet? Azt gondolhatnánk, hogy esetleg meg lehetne tenni egy hasznos felosztást: vannak a darwini gondolatnak olyan részei, amelyek valóban felül állnak bármely értelmes kételyen, és aztán vannak a tudományosan kevésbé ellenálló, spekulatív kiterjesztések. Ebben az esetben - ha szerencsénk van - esetleg a sziklaszilárd tudományos tényeknek nem lesznek megdöbbentő következményeik a vallásra, az emberi természetre, vagy az élet értelmére nézve, miközben a darwini gondolat azon részei, melyek az embereket felkavarják, karanténba lennének helyezhetők, mint a tudományosan ellenálló részek ellentmondásos kiterjesztései, vagy puszta értelmezései. Ez így igen megnyugtató megoldás volna. Hanem, kimondani is szörnyű, a helyzet majdnem fordított. Igaz, hogy kavarognak az evolúcióelméletben ellentmondások, de azok, akik fenyegetve érzik magukat a darwinizmustól, nem kell örüljenek ennek. Az ellentmondások legtöbbje - valószínűleg mindegyik - olyan kérdésekre vonatkozik, amelyek csak tudományosak ; vagyis akármelyik oldal is nyer, a kimenetel nem fogja megsemmisíteni az alapvető darwini gondolatot. Ennek a gondolatnak pedig, amely nagyjából épp annyira bizonyos, mint bármi más a tudományban, valóban messze nyúló következményei vannak arra nézve, hogy az élet értelme micsoda, vagy mi kellene, hogy legyen ban Kopernikusz felvetette, hogy a Föld nem a világegyetem középpontja, hanem valójában a Nap körül forog. Több mint száz évébe került ennek az eszmének, hogy egy fokozatos és lényegében fájdalommentes átalakulás révén megtapadjon. (Philipp Melanchthon vallásreformátor, Luther Márton harcostársa azt a véleményt hangoztatta, hogy valamely keresztény herceg meg kellene, hogy állítsa ezt az őrültet, de néhány ilyen fenntartást leszámítva, a világot nem különösebben rázta meg Kopernikusz személye.) A kopernikuszi forradalom utóbb mégis világra szólót durrant Galilei munkájában, csakhogy ezt meg nem publikálták 1632 előtt, amikorra a kérdés már nem volt olyan vitatott a tudósok között. Galilei e lövedéke ugyanakkor hírhedett ellenreakciót váltott ki a római katolikus egyház részéről, olyan lökéshullámot indítva el, amelynek újabb és újabb visszaverődései csak mostanra csillapodtak le. De ezen eposzi konfrontáció drámája ellenére, az a gondolat, hogy bolygónk nem a teremtés középpontja, viszonylag mellékes helyet foglalt el az emberek gondolkodásában. Ma minden iskolás gyerek elfogadja ezt mint egyszerű tényt, kényszerítés és könnyek nélkül. A megfelelő időben a darwini forradalom egy hasonlóan szilárd és problémamentes helyet fog elfoglalni a földgolyó minden iskolázott emberének elméjében és szívében, de ma, több mint száz évvel Darwin halála után, még mindig nem tudunk zöldágra vergődni annak észtbontó következményeivel. A kopernikuszi forradalommal ellentétben, amely mindaddig nem váltotta ki a széles nyilvánosság figyelmét, míg a tudományos részleteket nagyjából el nem rendezték, a darwini forradalom mindig is nyugtalan, laikus szemlélőkkel és szurkolókórussal rendelkezett, akik kezdettől fogva állást foglaltak, a résztvevők köpenyét húzogatva, és bátorítva a karzatnak szóló kiszólásokat. A tudósokat magukat is ugyanezen remények és félelmek mozgatták, úgyhogy nem meglepő, hogy az elméletalkotók közötti viszonylag helyi konfliktusok gyakran nemcsak aránytalanul fel lettek fújva, de a folyamat során súlyosan el is torzultak. Mindenki látta, legalábbis halványan, hogy komoly tétről van szó. Továbbá, habár Darwin monumentálisan fogalmazta meg elméletét, és annak erejét számos tudományos kutató és más kortárs gondolkodó azonnal felfedezte, valóban volt néhány nagy ugrás ebben az elméletben, és ezeket csak nemrégen kezdték meg megfelelően áthidalni. Visszatekintve, a legnagyobb ugrás majdhogynem nevetségesnek tűnik. Minden brilliáns tűnődése közepette Darwin sosem jött rá a legfontosabb fogalomra, amely nélkül az evolúció elmélete reménytelen: a gén fogalmára. Darwinnak nem állt rendelkezésére megfelelő öröklési egység, úgyhogy a természetes szelekcióról szóló beszámolóját megkeserítették azok a kétségek, hogy vajon működik-e az egész. Darwin azt tételezte fel, hogy az utódok szüleik

8 tulajdonságainak mindig valamiféle keverékét vagy átlagát mutatják. Vajon az ilyen kevert öröklődés nem egyszerűen kiátlagolna minden meglévő különbséget, az egészet egységes szürkévé változtatva? Hogyan élheti túl a sokféleség az ilyen könyörtelen kiátlagolást? Darwin felismerte e kérdés komolyságát, de sem ő, sem nagyszámú szenvedélyes támogatója nem tudta megválaszolni azt az öröklődés valamilyen meggyőző és jól dokumentált mechanizmusának leírásával - egy olyan öröklődésével, amely a szülők tulajdonságait kombinálni tudná egy alapvetően változatlan identitás fenntartása mellett. Amire szükség volt, ott volt kéznél, felfedezve (hogy megfogalmazva, az túl erős állítás lenne) Gregor Mendel szerzetes által. Közzé is tette 1865-ben egy viszonylag obskúrus osztrák (morva) folyóiratban, de a tudománytörténet legpikánsabb iróniájaként ott feküdt észrevétlenül, míg a jelentőségét 1900 körül észre nem vették (akkor is eleinte halványan). Győzedelmes bevonulása a modern szintézis kellős közepébe (amely valójában Mendel és Darwin szintézise) az 1940-es években történt meg Theodosius Dobzhansky, Julián Huxley, Ernst Mayr és mások munkájának köszönhetően. Egy újabb fél évszázadra volt szükség ahhoz, hogy ebből az új szövetből kivasalják a ráncokat. A jelenlegi darwinizmus alapvető magja, a DNS alapú reprodukció és evolúció, ma vitán felül áll a tudósok között. Erejét mindennap megmutatja, alapvetően járulva hozzá a geológia és a meteorológia globális léptékű tényeinek magyarázatához, az ökológia és az agronómia közepes skálán elhelyezkedő jelenségein át, le egészen a génsebészet legújabb mikroszkopikus tényeiig. Ez az elmélet az egész biológiát és bolygónk történetét egyetlen nagyívű történetben egyesíti. Akárcsak a Liliputban lekötözött Gulliver, mozdíthatatlan, de nem egy vagy két hatalmas érveléslánc miatt, amelyek esetleg - még ha nem is hiszünk ebben - valóban rendelkezhetnek gyenge szemekkel, hanem a bizonyítékok fonalainak százezrei révén, amelyek ezt az elméletet az emberi tudás szinte valamennyi területéhez kötik. Újabb felfedezések vezethetnek drámai, akár forradalmi eltolódásokhoz a darwini elméleten belül, de az a remény, hogy az elméletet megcáfolják valamilyen világrengető áttörés révén, körülbelül annyira megalapozott, mint az, hogy vissza fogunk térni a geocentrikus világképhez és elhajítjuk Kopernikuszt. Mégis, az elmélet meglepően izzó vitákba keveredett. A szenvedélyek egyik oka az, hogy a tudományos ügyekről folyó viták rendszerint eltorzulnak attól a félelemtől, hogy egy rossz válasz tűrhetetlen morális következményekkel járna. Oly nagyok ezek a félelmek, hogy megfogalmazatlanul hagyják őket, kivonva a figyelem előteréből a cáfolatok és ellencáfolatok számos rétege révén. A vitázó felek állandóan kissé csúsztatnak, megváltoztatják a tárgyat, a mumust szép kényelmesen az árnyékban hagyva. Elsősorban ez felelős annak a napnak a kitolódásáért, amikor majd mindannyian éppoly kényelmesen élünk együtt az új biológiai perspektívánkkal, mint ahogy azt a Kopernikusz által nekünk adott asztronómiai perspektívával tesszük. Amikor csak szóba kerül a darwinizmus, a hőmérséklet érezhetően megemelkedik, mert többről van szó, mint pusztán empirikus tényekről, mondjuk arról, hogy hogyan fejlődött a földi élet, és többről, mint egy elmélet korrekt logikájáról, amely számot adhat az ilyen tényekről. Az egyik fontos dolog, amiről a dolog szól, azzal kapcsolatos, hogy mit jelent feltenni és megválaszolni egy miért típusú kérdést. A Darwin által adott új perspektíva számos hagyományos feltételezést a feje tetejére állít, aláásva bevett eszméinket arról, hogy mi számíthat kielégítő válasznak ezen ősi és megkerülhetetlen kérdésre. Itt a tudomány és a filozófia tökéletesen összefonódik. A tudósok néha azzal csapják be magukat, hogy a filozófiai eszméket legjobb esetben pusztán dekorációnak, vagy élősködő kommentárnak tekintik, amelyek a tudomány kemény, objektív győzelmeihez kapcsolódnak, és hogy azt hiszik, ők maguk immunisak az olyan konfúziókkal szemben, amelyek feloldásának a filozófusok az életüket szentelik. Csakhogy nem lehetséges filozófiától mentes tudomány, csak olyan tudomány, amelynek filozófiai csomagját ellenőrzés nélkül csempésztük fel a repülőgép fedélzetére. A darwini forradalom mind tudományos, mind filozófiai forradalom, és egyik sem létezhetne a másik nélkül. Mint látni fogjuk, inkább a tudósok filozófiai előítéletei, mint a tudományos evidencia hiánya akadályozta meg, hogy megpillantsák, hogyan működik ténylegesen az elmélet, ám azok a filozófiai előítéletek, amelyeket itt el kellene vetni, túlságosan mélyen

9 gyökereznek ahhoz, hogy puszta filozófiai érvekkel kilakoltathatók legyenek. A nehezen megszerzett tudományos tények ellenállhatatlan felvonultatására volt szükség, hogy a tudósok a Darwin által javasolt furcsa, új perspektívát komolyan venni kényszerüljenek. Azok, akik még mindig kevéssé ismerősek ezzel a nagyszerű sorozattal, bocsánatos módon folytatják a Darwin előtti eszmékhez való ragaszkodásukat. És az ütközetnek még nincs vége; még a tudósok között is ott vannak az ellenállás gócai. Hadd játsszak nyílt kártyákkal. Ha díjat kellene adnom a legjobb egyedi gondolatért, amely valaha bárkinek is eszébe jutott, Darwinnak adnám Newton, Einstein és mindenki más előtt. A természetes kiválasztás révén előre haladó evolúció gondolata egyetlen ecsetvonással egyesíti az élet, az értelem és a cél birodalmát a tér és az idő, az ok és az okozat birodalmával, valamint a mechanizmusok és a fizikai törvények birodalmával. De nemcsak nagyszerű tudományos eszme ez. Több annál, egy veszélyes eszme. Darwin nagyszerű gondolata iránti csodálatom szinte határtalan, de én is dédelgetek számos olyan ideát és ideált, amelyekhez kérdőjelet illeszt, és én is meg akarom védeni ezeket. Például, meg akarom védeni a tábortűz melletti dalt, és azt, ami szép és igaz benne, kis unokám és barátai számára, és az ő gyerekeiknek, ha felnőnek. Úgy tűnik, sok más, nagyszerű eszme is van, melyet Darwin gondolata veszélyeztet, és ezek is védelemre szorulhatnak. Az egyetlen jó módszer, amellyel ez megtehető - vagyis az egyetlen olyan módszer, amelynek hosszú távon esélye van -, átvágni magunkat a füstfüggönyön, és magát az eszmét olyan érzéketlenül és olyan szenvedélymentesen szemügyre venni, ahogyan csak lehetséges. Ez alkalommal nem fogunk megelégedni azzal a szemlélettel, hogy nyugi, nyugi, a végén úgyis minden rendben lesz. A mi vizsgálódásunkhoz bizonyos mértékig jó idegek szükségesek. Egyes magánérzések is megsérülhetnek. Az evolúcióról író szerzők rendszerint messziről elkerülik az összecsapást a tudomány és a vallás között. Ahogy Alexander Pope mondta, ahol az angyalok félnek járni, oda tódulnak a bolondok. Akar engem követni? Akarja valóban tudni, hogy mi az, ami túléli a konfrontációt? Mi van például akkor, ha az derül ki, hogy az az édes látomás - vagy egy még annál is jobb - sértetlenül, megerősödve és elmélyülve kerül ki a találkozásból? Nem volna-e szégyen elszalasztani az alkalmat egy erősebb, megújított hitvallás kialakítására, ahelyett a törékeny, betegeskedő hit helyett, amelyről esetleg tévesen úgy gondolta, hogy nem kellene bolygatni? A szent mítoszoknak nem lehet jövőjük. Hogy miért nem? A kíváncsiságunk miatt. Azért, mert (ahogy a dal is emlékeztet rá), tudni akarjuk, hogy miért. Lehet, hogy kinőttünk már a dal által nyújtott válaszból, de sohasem fogjuk kinőni magát a kérdést. Bármit tartsunk is értékesnek, nem tudjuk majd megvédeni a kíváncsiságunktól, mert mi már csak olyan lények vagyunk, hogy az általunk értékesnek tartott dolgok egyike nem más, mint az igazság. Az igazság iránti szeretetünk biztosan központi szerepet játszik, ha életünk értelmét keressük. Akárhogy is, az a gondolat, hogy az élet értelmét csak saját magunk becsapása árán őrizhetjük meg, pesszimistább, nihilistább annál, amit én a magam részéről meg tudnék emészteni. Ha ez lenne a legjobb, amit tehetnénk, akkor arra a következtetésre jutnék, hogy végül is minden tökmindegy. Ez a könyv tehát azok számára íródott, akik egyetértenek azzal az állítással, hogy az élet értelme, mely megéri, hogy foglalkozzunk vele, olyasmi kell legyen, ami kibírja a megvizsgálására tett erőfeszítéseket is. A többieknek azt tanácsolom, csukják be most gyorsan a könyvet, és tipegjenek arrébb. Azoknak, akik itt maradtak, íme a terv. A könyv első része a darwini forradalmat a dolgok tágabb keretei között helyezi el, megmutatva, hogyan változtathatja meg a részletek ismerőinek világszemléletét. Az első fejezet ismerteti azoknak a filozófiai eszméknek a hátterét, amelyek gondolkodásunkat Darwin előtt uralták. A második fejezet bevezeti Darwin fő gondolatát, némileg új alakban mutatva be azt, egy olyan felfogásban, amely az evolúciót algoritmikus folyamatnak tekinti - tisztázunk továbbá néhány ezzel kapcsolatos félreértést. A harmadik fejezet azt mutatja meg, hogy ez a gondolat hogyan buktatja meg az első fejezetben bemutatott Darwin előtti hagyományt. A negyedik és ötödik fejezet felderíti azon megdöbbentő és nyugtalanító távlatok némelyikét, amelyeket a darwini gondolkodásmód nyit meg a számunkra. A második rész a darwini gondolattal szembeni olyan kihívásokat vizsgálja meg, amelyek

DARWIN SZELLEME A fajok eredete mai változatban

DARWIN SZELLEME A fajok eredete mai változatban DARWIN SZELLEME Steve Jones DARWIN SZELLEME A fajok eredete mai változatban Fordította Gyárfás Vera és Orosz István TYPOTEX Budapest, 2003 Az evolúciós gondolat sorozat Sorozatszerkesztő: Kampis György

Részletesebben

A VAK ÓRÁSMESTER. Előszó. Szüleimnek RICHARD DAWKINS

A VAK ÓRÁSMESTER. Előszó. Szüleimnek RICHARD DAWKINS Szüleimnek RICHARD DAWKINS A VAK ÓRÁSMESTER Gondolatok a darwini evolúcióelméletről Akadémiai kiadó - Mezőgazdasági kiadó A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Richard Dawkins: The blind watchmaker.

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 1 A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 3 Tomáš Sedlácek A jó és a rossz közgazdaságtana A Gilgames-eposztól a Wall Streetig ˆ 4 A jó és a rossz gazdaságtana A fordítás alapja: Tomas Sedlacek:

Részletesebben

Test és lélek. Sorozatszerkesztõ: Kovács Ilona. A sorozat eddig megjelent kötetei:

Test és lélek. Sorozatszerkesztõ: Kovács Ilona. A sorozat eddig megjelent kötetei: A párválasztó agy Test és lélek Sorozatszerkesztõ: Kovács Ilona A sorozat eddig megjelent kötetei: Karl Popper: Test és elme. Az interakció védelmében (1998) Pléh Csaba: Bevezetés a megismeréstudományba

Részletesebben

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW A NAGY TERV A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW AKKORD KIADÓ Budapest, 2011 Az eredeti mű címe: Stephen Hawking Leonard Mlodinow The Grand Design Bantam Books, New York, 2010 Fordította: Both

Részletesebben

A LEGNAGYOBB MUTATVÁNY

A LEGNAGYOBB MUTATVÁNY Richard Dawkins A LEGNAGYOBB MUTATVÁNY AZ EVOLÚCIÓ BIZONYÍTÉKAI Nyitott Könyvműhely Budapest, 2009 Fordította KELEMEN LÁSZLÓ A mű eredeti címe The Greatest Show on Earth. The Evidence for Evolution Copyright

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest A fordítás alapjául szolgáló mű Creativity. Flow and the Psychology of Discovery

Részletesebben

Alfred North Whitehead: A természet fogalma

Alfred North Whitehead: A természet fogalma 42 BUKSZ 2010 Alfred North Whitehead: A természet fogalma Ford. Szabados Levente, Typotex Kiadó, Bp., 2007. 201 old., 2900 Ft Whiteheaddel kapcsolatban két dolgot azt is lehet mondani, két könyvet szoktak

Részletesebben

Elõször az Egyesült Államokban jelent meg, a W. H. FREEMAN AND COMPANY, NEW YORK, New York és Oxford kiadásában Copyright(c) 1982 Richard Dawkins

Elõször az Egyesült Államokban jelent meg, a W. H. FREEMAN AND COMPANY, NEW YORK, New York és Oxford kiadásában Copyright(c) 1982 Richard Dawkins A mû eredeti címe: The Extended Phenotype - The Gene as the Unit of Selection Fordította ifj. Vitray Tamás A fordítást az eredetivel egybevetette Gervai Judit A borító- és kötésterv Nagy László munkája

Részletesebben

Evolúciós pszichológia: alapozó kurzus1. Bevezetés. Az elme megrontása: Az evolúciós pszichológia múltja és jelene

Evolúciós pszichológia: alapozó kurzus1. Bevezetés. Az elme megrontása: Az evolúciós pszichológia múltja és jelene Evolúciós pszichológia: alapozó kurzus1 Bevezetés Az evolúciós pszichológia kutatásainak célja az emberi elme szerkezetének felderítése és megértése; olyan megközelítés a pszichológián belül, amely az

Részletesebben

NLP JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR. Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok

NLP JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR. Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR NLP Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok Róbert B. Dilts előszavával és John Grinder bevezetőjével Budapest, 2010 Minden gyakorlati idealistának

Részletesebben

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában Szerkesztette és írta: Hoffman József Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek

Részletesebben

Richard Dawkins ISTENI TÉVESZME

Richard Dawkins ISTENI TÉVESZME Richard Dawkins ISTENI TÉVESZME Nyitott Könyvműhely Budapest, 2007 A mű eredeti dme Richard Dawkins: The God Delusion Copyright 2006 by Richard Dawkins Hungarian translation 2007 by Kepes János Hungarian

Részletesebben

Idézetek. A világ gonoszságára Istennek egyetlen mentsége van -, hogy nem létezik. Az ateista olyan ember, akinek nincsenek láthatatlan támogatói.

Idézetek. A világ gonoszságára Istennek egyetlen mentsége van -, hogy nem létezik. Az ateista olyan ember, akinek nincsenek láthatatlan támogatói. ATEIZMUS Idézetek Én azt állítom, hogy mi egyformán ateisták vagyunk, csak én eggyel kevesebb istenben hiszek, mint te. Mikor megérted, hogy te miért veted el a többi istent, megérted majd azt is, hogy

Részletesebben

Mark Buchanan NEXUS, AVAGY KICSI A VILÁG A hálózatok úttörő tudománya (Tartalom)

Mark Buchanan NEXUS, AVAGY KICSI A VILÁG A hálózatok úttörő tudománya (Tartalom) Mark Buchanan NEXUS, AVAGY KICSI A VILÁG A hálózatok úttörő tudománya (Tartalom) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönettel tartozom mindazon tudósoknak, akik szívélyesen rendelkezésemre bocsátották a könyv megírásához

Részletesebben

KÉRDÉSEK A KEZDETHEZ A TEREMTÉS LOGIKÁJA. Prof. Werner Gitt elõ- és utószavával. dr. Jeszenszky Ferenc okleveles fizikus ajánlásával EVANGÉLIUMI KIADÓ

KÉRDÉSEK A KEZDETHEZ A TEREMTÉS LOGIKÁJA. Prof. Werner Gitt elõ- és utószavával. dr. Jeszenszky Ferenc okleveles fizikus ajánlásával EVANGÉLIUMI KIADÓ DON BATTEN (SZERK.) KEN HAM JONATHAN SARFATI CARL WIELAND KÉRDÉSEK A KEZDETHEZ A TEREMTÉS LOGIKÁJA Prof. Werner Gitt elõ- és utószavával dr. Jeszenszky Ferenc okleveles fizikus ajánlásával EVANGÉLIUMI

Részletesebben

Bevezetés a wesleyánus teológiába

Bevezetés a wesleyánus teológiába William M. Greathouse H. Ray Dunning Bevezetés a wesleyánus teológiába Átdolgozott és bővített kiadás Názáreti Egyház Alapítvány 2009 A könyv eredeti címe: An Introduction to Wesleyan Theology By William

Részletesebben

A tudomány, a tudás és az egyetem

A tudomány, a tudás és az egyetem A tudomány, a tudás és az egyetem Filozófiai és felsőoktatás-elméleti vázlatok Boros János Is ko la kul tú ra-köny vek 37. A tudomány, a tudás és az egyetem Filozófiai és felsőoktatás-elméleti vázlatok

Részletesebben

Paul Davies AZ ÖTÖDIK CSODA Az élet eredetének nyomában * (Tartalom) Keith Runcorn emlékére

Paul Davies AZ ÖTÖDIK CSODA Az élet eredetének nyomában * (Tartalom) Keith Runcorn emlékére Paul Davies AZ ÖTÖDIK CSODA Az élet eredetének nyomában * (Tartalom) Keith Runcorn emlékére ELŐSZÓ 1996 augusztusában felröppent a hír, miszerint egy ősi meteorit a marsbéli életre vonatkozó bizonyítékot

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2008/ 1. áprilisi szám 1. Csíkszentmihályi: A fejlődés útjai II. - A kezünkben lévő hatalmas erő felelősséget kíván tőlünk - 2.

Tartalomjegyzék 2008/ 1. áprilisi szám 1. Csíkszentmihályi: A fejlődés útjai II. - A kezünkben lévő hatalmas erő felelősséget kíván tőlünk - 2. Tartalomjegyzék 2008/ 1. áprilisi szám 1. Csíkszentmihályi: A fejlődés útjai II. - A kezünkben lévő hatalmas erő felelősséget kíván tőlünk - 2. Az isteni mátrix - Az Univerzum aktív résztvevői vagyunk

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály: FLOW Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest 1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal

Részletesebben

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe eszmélet kiskönyvtár Sorozatszerkesztõ: Lugosi Gyõzõ IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe Eszmélet Alapítvány Fordította: Koltai

Részletesebben

Teremtés és megváltás Mózes első könyve

Teremtés és megváltás Mózes első könyve Bibliatanulmányok Teremtés és megváltás Mózes első könyve Írta: Arthur J. Ferch 2006. október, november, december Copyright Arthur J. Ferch, 2006 Copyright Élet és Egészség Könyvkiadó, 2006 Felelõs kiadó:

Részletesebben

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 1 2. AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII.

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 1 2. AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII. ÉVFOLYAM 1 2. SZÁM XIII. ÉVFOLYAM / 2004. 1 2. SZÁM A szerkesztõség címe: 1014

Részletesebben

BEVEZETŐ. Peter Senge

BEVEZETŐ. Peter Senge BEVEZETŐ Peter Senge Örömmel tettem eleget annak a felkérésnek, hogy felfrissítsem az előszót barátom és kollégám, J. Jaworski Szinkronicitás, A vezetés belső útja című könyvének magyar kiadásához. 2004

Részletesebben

VISSZA A KOZMIKUS RENDHEZ

VISSZA A KOZMIKUS RENDHEZ GYÖRGY LAJOS VISSZA A KOZMIKUS RENDHEZ ÖNSZERVEZÕDÉS AZ ÉLÕVILÁGBAN ÉS A TÁRSADALOMBAN Föld Napja Alapítvány 2000 FELESÉGEMNEK: OTTINAK A könyv alapját az ELTE BTK, illetve Szociológiai Intézet Humán Ökológiai

Részletesebben

Stephen Hawking. Az idő rövid története

Stephen Hawking. Az idő rövid története Stephen Hawking Az idő rövid története KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 1982-ben, a Harvard egyetemen tartott Loeb előadás-sorozatom alkalmából szántam rá magam, hogy megpróbáljak népszerű könyvet írni a térről és

Részletesebben

CARL SAGAN AZ ÉDEN SÁRKÁNYAI

CARL SAGAN AZ ÉDEN SÁRKÁNYAI NNCL1242-4C0v1.0 CARL SAGAN AZ ÉDEN SÁRKÁNYAI TŰNŐDÉSEK AZ EMBERI INTELLIGENCIA EVOLÚCIÓJÁRÓL FORDÍTOTTA SZILÁGYI TIBOR EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Carl Sagan / The

Részletesebben