Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: CHIRMICIU A NDRÁS XIX. évfolyam, szám 12+8 oldal Péntek június 8. Megjelenik Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény és Temes megyében 70 Ft; 0,50 Havi 1200 Ft; 8,00 + postaköltség Felelõsségvállalás Bukarestig, pontosabban Nicolae Vãcãroiu szenátuselnökig terjednek a Párizsban kirobbant legújabb korrupciós botrány hullámai. Vãcãroiu természetesen alaptalan koholmánynak nevezte a vádat. Meglepõ? Nãstase, Hrebenciuc, DIP, Patriciu, Copos, Nagy Zsolt, Markó, ªereº vagy Felix Voiculescu valamennyi, korrupcióval vádolt politikus ártatlannak vallja magát, a vádemelést pedig alaptalan kitalációnak, vagy politikai leszámolásnak nevezi. Az SZDPsek, például, testületileg jelentek meg néhány évvel ezelõtt az ügyészségen, hogy megvédjék Bivolaru kollégájukat a politikai bosszútól! Az ilyesfajta felelõsségvállalás azonban nemcsak a politikusokra jellemzõ: a szintén korrupciógyanú miatt megvádolt üzletemberek Temeºan, Tender, Iancu, Iacobov vagy Csibi István, vagy az alvilági maffiózók (Cãmãtaru testvérek), valamennyien ártatlan áldozatnak állítják be magukat. Hasonlóképpen a korrupciós ügyekbe való keveredés miatt letartóztatott rendõrök! Hát Miron Cozma? Természetesen õ is ártatlannak tekinti magát! Vajon Ion Iliescu mit mond a forradalom és a bányászjárás dossziéiban ellene felhozott népirtási vádakra? Aberráció, légbõl kapott koholmányok egy becsületes és felelõsségteljes személyiség politikai lejáratására. Ennyit a felelõsségvállalásról. Romániát a mosószerreklámba illõ patyolattisztaság jellemzi, legalábbis a gyanúsítottak elmondása szerint. A tények mégis azt mutatják, hogy paradox módon, az 1989-es forradalom több halálos áldozatot követelt a december 22-i gyõzelem után, mint azelõtt! Azóta Románia bányászjárásokkal, a kilencvenes években kifosztott bankokkal, illetve az elharapódzódott korrupcióval tûnt ki. Felelõsségre vonás? Ha Bãsescu vagy Macovei említ ilyesmit, nyilván csakis politikai leszámolásról lehet szó. Ha pedig a civil szférából jönnek ilyen hangok, akkor bizonyára a frusztráció vagy a naivitás beszél. Mert a felelõs politikusok tudják, mi a gerincesség és a felelõsségvállalás. Ami egyértelmûen látszott a népszavazáson elszenvedett csúfos kudarc után az SZDP-, a liberális és az RMDSZ-vezetõk részérõl. Nagyenyed/Fehér Nyolcadikosokat búcsúztattak a Bethlen Gábor Kollégium évszázados csengõi tegnap Nagyenyeden. Két osztály, 55 gyerek mondott búcsút az általános iskolai éveknek, hogy tudásban, hitben és szellemben gyarapodva folytathassa tanulmányait. Osztályfõnökeik, Kóbori Annamária és Gáspár Katalin tanárnõk embernemesítõ munkáját dr. Demény Piroska aligazgató köszönte meg. A négy év bizonyítványaihoz három gondolatot fûzött: Mindenféle képességünk, adottságunk isteni Polgári napilap Elbúcsúztak a nyolcadikosok Az iskola, nevelõik és diáktársaik visszavárják a most búcsúzókat l Ötös lottó: Joker: Arad Petre Roman is jelen volt tegnap az Arad Megyei Nyugdíjasok Ligája által a városháza elõtt szervezett tiltakozáson. A liga municípiumi fiókjának vezetõje a nem túl nagy számban összegyûlt nyugdíjasok elõtt közölte: memorandumba foglalt kéréseiket a prefekturán keresztül juttatják el a kormányhoz. A liga meghívására Petre Roman is kiállt a polgármesteri hivatal elé, a politikus szemmel láthatóan az õt ért központi meghurcolások ellenére nem veszített népszerûségébõl, több idõs asszony és férfi szabályosan ajándék, a zseniség és annak ellenkezõje is. Kötelességünk az, hogy az ajándékot jóra használjuk. Lehet, hogy erõfeszítésekkel, nagy és folyamatos szorgalommal is csak közepesen tudtok teljesíteni, de azért, vagy éppen azért, lehettek jó emberek. Mi, pedagógusok és az iskola nem lehetünk elnézõk, liberálisak az értékelésben, osztályzásban, az késõbb mindenkinek jóvátehetetlen gondot okozna mondta. Folytatása a 4. oldalon TAKÁCS ILDIKÓ belekapaszkodott, csakhogy elmondhassa baját neki. A tiltakozáson jelen lévõ, az aradi ligával jó baráti viszonyt fenntartó Horváth László, a magyarországi Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének elnöke szükségesnek látja egy közép-kelet-eu- 70 bani Elõfizetõknek csak 36 bani Beadták kéréseiket a prefektúrára Petre Roman csatlakozik a nyugdíjasokhoz Mondják, mondják, de ki hallgatja meg õket? rópai nyugdíjas szövetség létrehozását, melyben a közös tapasztalatok megosztása alapján együttesen pályázhatnának különféle, nyugdíjasokat segítõ programokra. Folytatása a 2. oldalon SÓLYA R. EMÍLIA Érdi megemlékezõk Temesvár Félszáz fõs érdi küldöttség keresi fel jövõ szerdán az egykori temesvári szovjet fogolytáborban elhunytak és az elhurcoltak emlékmûvét. A látogatók többsége olyan személy, aki leszármazottja valamelyik túlélõnek. Temesvár Aradi úti bejáratánál, az Agronómiával átellenben 2000 októberében állítottak kaput (s egyben a szabadulást) ábrázoló emlékmûvet Radó János kezdeményezésére azoknak, akiket innen szállítottak Focºani-ba, majd a szovjetunióbeli munkatáborokba. A mai gyümölcsös helyén a németek kezdtek lágert építeni, és 1940-ben szerb hadifoglyok voltak elsõ lakói után szovjet foglyokkal telepítették be, majd 1944 õszétõl zömmel magyar hadifoglyok zsúfolódtak benne. A tízezer fõre tervezett táborban olykor ezren raboskodtak egyszerre. A túlzsúfoltság, a rossz táplálkozás és a higiénia hiánya miatt 1945 tavaszán kitört tífuszjárványnak nyolcezren estek áldozatul, többségben magyarok. P. L. ZS.

2 2 Napzárta Péntek, június 8. Cirkusz a parlamentben Valóságos cirkuszjeleneteknek volt tanúja tegnap a parlament, a Demokrata Párt Tãriceanunak távoznia kell címû bizalmatlansági indítványát csak többórás huzavona után tudták felolvasni. A terem szinte teljesen üres volt, amikor Cristian Rãdulescu DP-képviselõnek végre sikerült ismertetnie a dokumentumot. A Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt, az RMDSZ, a Nagy- Románia Párt és a Konzervatív Párt honatyái elhagyták a termet, a folyosókon és az irodákban tartózkodtak. Jelen voltak, természetesen, a Demokrata Párt és Liberális- Demokrata Párt honatyái, de õk sem teljes létszámban, valamint a kormány képviselõi is, közöttük Markó Béla miniszterelnök-helyettes és Koródi Attila környezetvédelmi miniszter. A bizalmatlansági indítvány vitájára és a szavazásra hétfõn kerül sor. Eltemették az ikreket Egyházi szertartás nélkül temették el tegnap a kolozsvári Házsongárdi temetõben a hét elején öngyilkosságot elkövetõ 25 éves ikerpárt. A temetésen több mint kétszázan vettek részt: rokonok, szomszédok, a szülõk kollégái, illetve a lányok egyetemi kollégái. A temetésen résztvevõ református lelkész csupán egy imát mondott el az ikerpár sírja fölött. A lányok szülei megtagadtak minden nyilatkozatot. A jól szituált családból származó Kinga és Andrea egyetemet végzett, német magyar fordítóként dolgozott, négy nyelven beszélt folyékonyan. Csendes is jelölt Claudiu Secaºiu, a CNSAS kollégiumának elnöke tegnap a Mediafax hírügynökségnek elmondta: a keddi ülésen bejelentette kollégáinak, hogy nem jelölteti magát többé az elnöki tisztségre. Tegnap megfelelõ létszámhiány miatt nem sikerült új elnököt választania az átvilágítási kollégiumnak, így valószínûleg a jövõ kedden tartják meg a választást. CNSAS-beli források szerint tegnap benyújtotta jelölését az elnöki tisztségre Csendes László és Laurenþiu Tãnase. Elõbbit az RMDSZ, utóbbit az SZDP javasolta a tanácsba. Súlyos munkabaleset Súlyos állapotban fekszik a Fehér Megyei Kórházban az az öt munkás, aki tegnap megsérült egy Gyulafehérvár közeli gyárban, ahol a szellõztetõ berendezést szerelték. A kórház baleseti osztálya szerint az egyik munkást az idegsebészetre utalták be, kettõt az intenzív osztályra, kettõt pedig az ortopédiára. A munkások 23 és 48 év közöttiek, egyik sem dolgozott még egy éve sem a vállalatnál. Szerkeszti KILIN SÁNDOR Temesvár Mint megírtuk, az elmúlt héten kereken hatvan határozati javaslatot terjesztettek jóváhagyásra a Bega-parti város tanácsának plenáris ülése elé. Ilyen menynyiségû döntés meghozatalához a rendelkezésre álló idõ nyilván még arra sem elegendõ, hogy a választottak meghallgassanak pár mondatos referátumot, és legalább sejtsék, mire bólintanak rá. Ezért gyakran elõfordul, hogy a nagy horderejû javaslatokat startból elnapolják, mert nincs idõ érdembeli vitára, és milliárdos kiadással járó ügyekben mégsem dönthetnek tárgyi ismeretek nélkül. Folytatás az 1. oldalról A prefektúrára beadott memorandum négypontos. Az elsõben kérik a Nyugdíjasok Országos Hatóságának létrehozását, mivel a jelenlegi bizottság szerintük elavult. A hatóság a parlament hatáskörében mûködne, és hozzájárulhatna a szakszervezetek vagyonához a meglévõ három szakszervezeti konföderáció mellett. A második pontban kérik a méltánytalanságokat Kihasználva az idõ szorítását, a napirenden szereplõ hatvan határozati javaslatból néhányat Gheorghe Ciuhandu polgármester személyesen visszavont, még mielõtt vitát kavartak volna. A lépést azzal indokolta, hogy nincs mód ezek kimerítõ ismertetésére, és ha már így hozta a sors, akkor a következõ plenárisig legalább közvitára bocsáthatják az örökzöld témát, a fõtisztviselõk hûségjutalmának a kérdését. A lakossági véleménnyel megerõsített javaslat minden bizonnyal nagyobb figyelemre számíthat a tanácsosok részérõl. Ígéretéhez híven, a polgármesteri hivatal kifüggesztette kiküszöbölõ nyugdíjtörvény bevezetését. A harmadik pontban egy olyan országosan egységes törvénycsomagot igényelnek, amely biztosítaná, hogy a nyugdíjasok díjmentesen utazhassanak az összes országos szállítási eszközön (a légi közlekedésen kívül). A negyedik pont több apróbb jogot sorol fel, mint például a túlélõ örökös jogát az elhunyt társ nyugdíjának minimum 50%-ára. Közélet Közvita a fõtisztviselõk hûségjutalmáról Teljes nyitottság Arad Négy napot tartott, és tegnap ért véget a megyei tanácsnál a Menedzsment határok nélkül címû tapasztalatcsere és oktatási program. Az oktató fél a Nyugat-Flandria Tartomány és a flamand kormány volt, a hallgatóság pedig az Arad és a Békés megyei önkormányzatok alkalmazottai. A programot 17 ezer euróval támogató flamand fél négy tisztviselõt küldött Aradra, hogy elmondják a tíz Békés megyei és tizennégy aradi résztvevõnek, miként kell megpályázni a strukturális alapokat, miként kell vezetni egy korszerû önkormányzati hivatalt. A két fõ témakör a a nagy érdeklõdéssel várt jegyzéket, jövõ hét csütörtökig bárki megtekintheti a városháza folyosóján. De nem csak megtekintheti, hanem javaslatot is tehet, hogy szerinte ki érdemel prémiumot és ki nem. Elsõ körben a Horticultura Virágkertészet, a Piacok Adminisztrációja, a Közszállítási Közhasznú Társaság (RATT), az Út- és Hídépítõ Vállalat, valamint a Közterület-fenntartó Hivatal igazgatójának javadalmazása került reflektorfénybe. Az esetleges módosító javaslatokat hogy foganatjuk legyen üdvös írásban benyújtani a városháza 120-as számú irodáján. (S.) Véget ért a fejtágító De Clerq elégedett volt diákjaival turizmus és a gazdasági fejlesztés volt, a résztvevõk õsszel Belgiumban, gyakorlati oktatáson folytatják a kurzust. Julien De Clerq, a tartomány humánerõforrás-osztályvezetõje tegnap zárásként elmondta, elégedett a pályázat során megszervezett továbbképzéssel, mert szerinte a tanulásra nagy szükség van a közszféra minden területén. A flamand vendégek meglátogatták a repülõteret, a Cargo Terminált, az ópálosi borászati állomást és a Wine Princesst. (IRHÁZI) Petre Roman csatlakozik a nyugdíjasokhoz A tiltakozáson a megyei liga elnökén, Ilie Cernán kívül jelen volt Vegheº Vasile, a nyugdíjasok municípiumi filiáléjának vezetõje, valamint Bolojan Dumitru, az AAD-CAR Solidaritatea Arad elnöke. A felszólalók elmondták: szeretnék megalakítani a Nyugdíjasok Országos Szövetségét, alakuló kongresszusára még idén nyáron sor kerül. A jelek szerint Petre Roman komoly szerepet akar felvállalni mindebben. Négyszemközt KILIN SÁNDORRAL Feketeleves Ülök egy teraszon, kortyolgatom délutáni keserû feketémet, olvasgatom a legújabb jelentéseket annak a székelyföldi magyar cigánylánynak a temetésérõl, aki azért lett öngyilkos, mert nem engedték továbbtanulni, pedig csökönyösen, kitartóan és öntudatosan ki akart emelkedni a nyomorúságból. Csíkszeredai osztályfõnöknõje elmondta: a kislány, amikor bekerült a líceumba, az elsõ órák egyikén felállt, és így szólt az osztályhoz: Hallgassatok meg, megmondom elõre, hogy cigánylány vagyok, kérlek benneteket, mondjátok meg most, ne késõbb, ne szenvedjek miatta, hogy van-e valami bajotok ezért velem. Mert én olyan szeretnék lenni, amilyenek ti vagytok. Pedagógusként, egykori osztályfõnökként, szülõként, nagyszülõként egyaránt megrázott e történet, ahogy megrázott az ugyancsak nemrég diákjával szexelõ romántanárnõ esete is, amely egészen más okokból öngyilkosságba kergetett egy szépreményû fiatalembert. Az elmúlt napokban, de az elmúlt hetekben és hónapokban a sajtó más kirívó, iskolai történetekrõl is beszámolt: tragikus kimenetelû gyerekverésekrõl és iskolai verekedésekrõl, AIDS-fertõzött iskolás lányokról, olyanról, amelyben a tanár verte a gyereket, de olyanról is, amelyben a gyerek a tanárt. Hova jutottunk, kérdezem magamtól, s eszembe jut, hogy amikor az egyik iskola elõtt elmegyek, látom, hogy egyenruhás testõrök õrködnek, nehogy bántódásuk legyen a kicsinyeknek, s azt is, hogy a módosabb szülõk, nagyszülõk már gépkocsival hordozzák a gyerekeket az iskolába, A TEGNAPRA VIRRADÓ ÉJSZAKÁN egy asszony meghalt, három személy megsebesült, miután két gépkocsi összeütközött Temes megyében. A balesetet okozó sofõr eltûnt a helyszínrõl, a rendõrség azóta is keresi. A Temes Megyei Rendõrség szerint Temesság településen egy Mercedes márkájú személygépkocsi sofõrje elveszítette uralmát az autó fölött, amely a nagy sebesség miatt átsodródott a szembejövõ sávba, és frontálisan összeütközött egy Dacia márkájú gépkocsival. Az ütközés során a Mercedesben utazó egyik, eddig még nem azonosított nõ meghalt, a másik, a 19 éves temesvári Cosmina D.-t pedig súlyos állapotban utalták be a kórházba. A Dacia sofõrje és utasa szintén megsérült, kórházba szállították õket. A rendõrség a csendõrség segítségét kérte a gépkocsivezetõ keresésében. Ha bebizonyosodik, hogy a Mercedes tulajdonosa vezette az autót, 7 év börtönbüntetést róhatnak ki rá gondatlanságból elkövetett emberölés, jogosítvány nélküli vezetés és a baleset helyszínének elhagyása miatt. JÓL ÉRTESÜLT FORRÁSOK SZE- RINT tegnap Mircea Geoanã, a Szociáldemokrata Párt elnöke telefonon felhívta a Vila Lac-ban tartózkodó Cãlin Popescu-Tãriceanu liberális elnököt, s lemondta a két párt vezetõi között tervezett találkozót. Geoanã állítólag elégedetlenségét fejezte ki amiatt, hogy a nap folyamán Tãriceanu kijelentette: a liberálisok semmit sem ajánlhatnak a szociáldemokratáknak, nem hajlandók kompromisszumot kötni. NAGY VOLT A FORRONGÁS tegnap az SZDP székházában: Mircea Geoanã pártelnök Robin Barnmettel, Nagy- Britannia bukaresti nagykövetével is találkozott, miután két nappal ezelõtt Nicholes Taubman amerikai nagykövettel tárgyalt. A FEDDHE- TETLENSÉGI ÜGYNÖKSÉG (ANI) létrehozását és mûködését szabályozó 144/2007-es törvény új elõírásai értelmében a képviselõknek és a szenátoroknak június 15-ig kell benyújtaniuk a 2007-re vonatkozó vagyonbevallásukat, nyilatkozta Ioan Munteanu képviselõházi titkár. Munteanu szerint a honatyák idejében letették 2006-ra a vagyonbevallásokat. Elmagyarázta, ezen felül a honatyáknak mindannyiszor egy nyilatkozatot kell tenniük, ahányszor változás áll be a vagyoni helyzetükben, illetve egyet mandátumuk végén. Az ANI-törvény május 25-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben. SZÉT- HÚZÁST KELT liberális berkekben a kormány azon döntése, hogy közel 150 millió eurót kiutalt Bihar megyének beruházásokra. Cornel Popa képviselõ, a NLP Bihar megyei szervezetének elnöke tegnapi sajtótájékoztatóján beszélt errõl. A kiutalt összegek kiváltották a Kolozs megyei kollégák elégedetlenségét, akik háborút folytatnak ellenünk, és azzal vádolnak, hogy, a moldvai SZDPsekhez hasonlóan, túl sok pénzt hozunk Bihar megyébe mondta ami valóságos divat lett az utóbbi idõben. Sajnos, az is elõfordult már, hogy az egyik kislány már azért könyörgött otthon, hogy mehessen gyalog, szégyellte ugyanis, hogy nekik csak kopott Daciájuk van, amiért tehetõsebb osztálytársai kinevetik. Ülök, mondom, a teraszon, kortyolgatom tovább a feketémet, s miközben a fentieken gondolkodom, néhány tíz méterre tõlem látom, hogy bankettezõ kisérettségizõk nemzeti tesztelõk gyülekeznek. A bakfisok mindegyikén tûsarkú cipõ, csak kínkeservesen tudnak járni benne, néhányuk ruhakölteménye olyan, mintha dollármilliomos szüleikkel a bécsi operabálba mennének, de még a szerényebbeknek is jut egy-egy érettebb hölgyekhez illõ estélyi, kisestélyi, fátyol, s egyéb, az eleganciához szükséges kellék. Hogy mibe kerül egy esztendõs bakfis bankettje, csak elképzelni tudom, s azt is, hogy a szülõk e kényszerû versengésben hányan adósodhatnak el, mennyi családi perpatvart okozhat e túlköltekezés. Amikor iskoláról beszélünk, ez a jelenség is benne van a pakliban, mint ahogy az is, hogy a legújabb hivatalos statisztika szerint 60 ezer gyermek maradt apa, anya vagy apa és anya nélkül, mert szüleik a nagyobb kereset reményében epret szednek külföldön. S hogy visszatérjek a székelyföldi roma lány tragédiájához: gondolt-e valaki arra, hogy a csíkszeredai diáklány, akinek a temetésén több mint ezren vettek részt, nem sokkal azután akasztotta fel magát, miután Bãsescu elnök büdös cigánylánynak nevezett egy újságírónõt? Popa. A Bihar megyei képviselõ arra a 35 millió euróra utalt, amit a kormány a múlt héten utalt ki 11 Bihar megyei település víz- és szennyvíz hálózatának felújítására és kiterjesztésére, illetve további 110 millió euróra, amit a kormány egy baleseti kórház felépítésére adott. Az ultramodern, 435 ágyas kórházat Nagyváradon építik fel 2008-ig. Popa kijelentette: megsértette Horia Uioreanu Kolozs megyei NLP-elnök azon kijelentése, hogy a kormány falun eszközöl beruházásokat. Popa szerint a Kolozs megyei liberálisok azt követõen tették ezt a kijelentést, miután a kormány elutasította javaslatukat, hogy a Regionális Vámhatóság székhelyét és a Területi Építési Felügyelõség székhelyét költöztessék Nagyváradról Kolozsvárra, tekintve, hogy a közelmúltban mindkét intézmény bebizonyította, hogy megfelelõen végzik a dolgukat. A Területi Építési Felügyelõség, például, megállíttatta a Bors Brassó autópálya munkálatait, miután megállapította, hogy néhány helyen kezdett beomlani a föld az útalap alatt. Összeállította SZALONTAI SÁNDOR

3 n Hivatalosan lezárult a viperaügy Resicabánya/Krassó-Szörény Tegnap a tûzoltóság állandó mûszaki titkársága vezetõjének, Mircea Iancu alezredesnek a hivatalos közleményével hivatalosan is lezárult a resicabányai, május 12. óta többször is megújuló viperaügy. A hivatalos közlemény szerint az említett napon a tûzoltók által megölt hüllõ szarvasvipera volt, míg a négytagú viperacsalád, amelybõl csak az anyahüllõt sikerült elfogni, a kígyófélék családjához tartozó ártalmatlan Natrix Tessellata volt, ami magyarul vízisikló. A Kohászpark kígyóját, amelyet többen láttak szintén májusban, sem elfogni, sem azonosítani nem lehetett errõl nem szól a közlemény. Mircea Iancu alezredes közleménye feltételezi, hogy a vízisiklók, illetve a vipera Krassóvár vagy Szekul térségébõl kerülhetett a városba fa- vagy rönkszállítmánnyal. A közlemény a sajtón keresztül megnyugtatni igyekszik a lakosságot, bár tegyük hozzá jobb félni, mint megijedni, annál is inkább, mert megyei szinten sincs annyi helyen viperamarás elleni szérum, amennyi ajánlatos lenne. Makay Botond n Nyomozás közbeni rendõrbaleset Arad Három tolvajt akart kézre keríteni egy berzovai rendõr, aki Dacia Logan szolgálati autójával a nyomozás közben, tegnap hajnali fél három körül, harmadmagával balesetet szenvedett. A rendõr három, több üzlet feltörésével gyanúsított személyt akart elfogni, és ehhez a lippai kollégák segítségét kérte. Azok (ketten) meg is érkeztek a Daciával, majd Berzova felé, egy veszélyes balkanyarban, a rendõr megcsúszott az úton, és a ködben egy út menti, közlekedési táblának ütközött. A rendõröknek nem esett komoly bántódásuk, a szolgálati autójuk azonban megrongálódott. A három tolvajt végül sikerült elfogni, a továbbiakban elõzetes letartóztatásba kerülnek. A baleset ügyében bizottsági eljárás indult. n Három gépkocsi ütközött össze Simándnál Arad Súlyos közlekedési baleset történt tegnap reggel fél nyolc körül Simánd környékén, ahol három személygépkocsi ütközött össze egy sofõr figyelmetlensége miatt. A szerencsétlenség a 79-es fõúton történt, amikor a simándi, 30 éves D. Ilie Nagyvárad felõl Arad irányában Dacia autójával nem tartotta be a kellõ távolságot az elõtte haladó személygépkocsival szemben, és hátulról nekiütközött. Az erõs koccanás során az autót nekilökték egy másik, Logan gépkocsinak, amely épp egy kanyar elõtt állt meg. A baleset következtében súlyos sérüléseket szenvedett a szabálytalankodó simándi sofõr autójában ülõ nõ. A szentanai, 54 éves D. Rodicát a polgárvédelmiek feszítõvasak segítségével szedték ki a roncsok közül. n Vérbe fagyva találtak rá egy juhászra Arad Vérbe fagyva, eszméletlen állapotban talált rá egy juhászára annak munkaadója tegnapelõtt este 10 óra körül a Câmpul Liniºtii zónában lévõ esztenában. A juhász már közel 20 éve szolgált ott, a szerencsétlenség napján Cozimescu Sorin tulajdonos találta meg a férfit, akit azonnal a megyei kórház sürgõsségi osztályára vitt, a rendõrséget is kihívták. A juhász nagyon súlyos állapotban, bordatörésekkel, lépfakadásos tünetekkel került kórházba, ahol annyit el tudott mondani az orvosoknak, hogy egy régi cimborájával iszogatott, mikor egy spontán veszekedés miatt összeverekedtek. Hogy aztán pontosan mi történt, már nem emlékszik. Tény, hogy súlyos állapotára tekintettel, ellenkezéseinek ellenére bent tartották az orvosok. A rendõrség eljárást indított az ügyben, tegnap délután még keresték a tettest. SÓLYA R. E. Dsida Jenõemlékmûsor a Tulipán könyvesboltban Arad Az aradi Tóth Árpád Irodalmi Kör ezúttal a megszokottól eltérõen június 12-én, kedden órakor a Tulipán könyvesboltban tartja évadzáró ülését. Szûcs Éva olvassa fel egypercesét, majd Regéczy Szabina-Perle ismerteti Emberek barátja vagyok címû Dsida Jenõ-tanulmányát a neves költõ, mûfordító születésének centenáriuma alkalmából. A megemlékezésen közremûködik Czernák Ferenc, Hábel Hannelore, Hevesi József, Katona Béla, Katona Csilla, Suplãcan Nagy Mónika, Szép Mária Terézia, Szûcs Éva, Szûcs Noémi, valamint az Aradi 10-es számú Általános Iskola két diákja Nagy Gizella magyartanár, módszertani felelõs vezetésével. Az est szeretetvendégséggel zárul. Minden irodalombarátot várnak! Krónika Kincstári optimizmus a repülõtéren Arad Habár még messze állnak az igazi rentabilitástól, tegnap Dan Bãlãcel, a reptér igazgatója jó eredményekkel takarózva elemezte a közelmúlt katasztrofálisnak nevezhetõ tevékenységét, hozzátéve, hogy a Cargo Terminal összevonása a repülõtérrel máris érezteti pozitív hatását. Elmondta, a Terminal idén 20 százalékkal növelte teherforgalmát, és négy hónap alatt elérte a 155 tonnát, miközben tavaly, ugyanebben az idõszakban 130 tonna áru futott át rajtuk. Csak az elmúlt két hétben 56 tonna árut kezeltek dicsekedett az igazgató. Megjegyzendõ, hogy ez a szám röhejesen kevés, mert a Cargo Terminalt napi 300 tonna (!) áru feldolgozására kalibrálták. A sikerlistáról nem maradhatott ki a reptér sem, amelyen a hivatalos statisztika szerint január április között 5790 utas fordult meg, és ez 260 százalékkal több mint 2006 hasonló periódusában. Más kérdés, hogy ha ezeket a számokat elosztjuk napi utasforgalomra, akkor kiderül, hogy tavaly egy nap 18, idén meg már 48 állampolgár fordul meg a reptéren. Ezért is érthetetlen, miért kellett átszervezéssel óránkénti 200 utas forgalmára átalakítani a reptér befogadóképességét, amikor huszonnégy óra alatt sem tér be ennyi ember. Az egyedüli jó hír, hogy a Blue Air õsztõl, állítólag, Aradon is megszakítja stuttgarti járatát. Kérdés, az ígéret megvalósul-e, mert, mint emlékezetes, a beharangozás ellenére januárban a WizzAir is lefújta aradi terveit. Sajnos, a szép számok ellenére az aradi reptér és a Cargo Terminal haldoklik, a forgalom felélénkítésére semmi remény nincs, érthetetlen módon a fapados járatok is messze elkerülik a várost. (IRHÁZI) Dan Bãlãcel azt mondja, amit maga is hallani szeretne Péntek, június 8. 3 A kétszázalékos adóátutalás sorsa Temes Tegnap a prefektus hivatalában találkoztak Temes megye reprezentatív civilszervezeteinek képviselõi, hogy megvitassák a kétszázalékos adóátutalás sorsát. Az elhangzott vélemények szerint az érintettek elégedetten vennék tudomásul, ha a pénz legkésõbb szeptember 30-ig eljutna a címzettekhez. A prefektus ígéretet tett rá, hogy a többség által méltányosnak tartott határidõt tartani fogják. Az összejövetelen a civilszervezetek képviselõi részletesen ismertették a magyar modellt, arra célozva, hogy a szomszéd országban az adóátutalás gyorsabb, pontosabb, áttekinthetõbb. (S.) Fiatal szobrászok tárlata a Deltában Arad Ma délután 6 órakor nyílik a Delta Nemzeti Galériában Cosmin Florin Moldovan, Miruna Ioana Moraru, Anamaria ªerban és Tamás Attila fiatal szobrászmûvészek, a Temesvári Nyugati Egyetem Képzõmûvészeti Kara végzettjeinek kiállítása. Minden mûvészetkedvelõt szeretettel várnak. K. K. Békéscsabai fotósok a Klióban Szépen fejlõdõ kapcsolatok Arad A jövõ hét végéig tekinthetõ meg a megyei múzeum Klió termében a békéscsabai Márvány Fotómûhely alkotóinak kiállítása. Ezúttal tizenkét alkotó összesen 53 fekete-fehér és színes fotóval lépett az aradi közönség elé, a helybeli Fotóklubbal három éve tartó kapcsolatok keretében immár harmadszor. Az aradiak ezt õsszel viszonozzák Békéscsabán. A békéscsabaiak Bazsó Imre elnök vezetésével öten Bazsóné Magyari Ilona, Dunai Katalin, Petró Zsolt és Petõ László jöttek el ezúttal hozzánk, hogy képviseljék társaikat, akik portrékkal, aktokkal, csendéletekkel, természetfotókkal, a növényés állatvilágból elcsípett pillanatképekkel, kompozíciókkal jelentkeztek. A két testvérmegye központja fotósainak egyre fejlõdõ kapcsolata az egymás mûvészetének megismerése, a személyes kapcsolatok kialakulásának lehetõségén kívül azt a felismerést is mind jobban erõsíti, amelyet jó száz éve ezeken a tájakon már jól ismertek: a sokszínûség érték! Ezt a sokszínûséget a fotósok lelkesen és értõen mûvelik minden tekintetben a határon innen és túl. A tárlat hétfõ kivételével naponta 9 17 óra között látogatható (KISS)

4 4 Péntek, június 8. n A gyárvárosi iskola évzáró ünnepsége Temesvár Az 1-es számú általános iskolában ma 10 órától búcsúztatják a nyolcadikosokat, de a tanintézet nagyszabású évzáró ünnepségére június 13-án, a jövõ szerdán 17 órától kerül sor. A rendezvényt nem a gyárvárosi iskola épületében tartják meg, hanem a közeli kisegítõ iskola (a valamikori zárda, majd magyar gimnázium, a jelenlegi P. P. Neveanu iskola) dísztermében, a T. Maiorescu utca 2 6. szám alatt. A mûsorban a magyar tagozat minden diákja megcsillogtatja szavaló, színjátszó, tánc- és énektudását; színpadra lép az Eszterlánc néptáncegyüttes, a Molnos András Csaba színmûvész által vezetett színkör, valamint a Péter Csilla zenetanárnõ által felkészített furulyás csoport. A szervezõk szeretettel várják az érdeklõdõket, a hozzátartozókat és a jövendõbeli elsõsöket, illetve szüleiket, ugyanis a rendez- PATAKY. L. ZS. vény fénypontja az elsõs-avatás lesz. n Csókai vendégek Dettán Temes Szombaton és vasárnap kulturális és sportrendezvényekre várja a dettai és környékbeli lakosokat a dettai önkormányzat. A mûvelõdési házban, a gimnáziumban és a futballpályán szervezett eseményeken a csókai önkormányzati küldöttség, iskolások és kísérõik is részt vesznek. A kétnapos népünnepélyt a Temes megyei város és a vajdasági nagyközségi között partnerkapcsolat jegyében szervezik. (P. L. ZS.) n Nemzetiségi fesztivál Billéden Temes Vasárnap délután négy órától az egykori sváb nagyközség kultúrotthonában szervezik meg a Nemzetiségek Billédi Fesztiválját. A házigazda a Billeder Heiderose nevû ifjúsági sváb néptánccsoport, amelynek vezetõje, Barta Edith és Donawell Alfred szervezi a fesztivált a helyi önkormányzat támogatásával. A fellépõ hagyományõrzõ együttesek névsora: a Banater Rosmarein temesvári német, a Slavicek temesvári cseh, a Balgarce vingai bolgár, a Bokréta temesvári magyar, a Mladost temesvári szerb, a Zselenej Barvinok lugosi ukrán, a ªatra nagyszentpéteri roma néptánccsoport, valamint a Billédi Általános Iskola román néptáncosai és a rékási fúvószenekar. P. L. ZS. n Kultúrházavatás Újváron Temes Vasárnap avatják fel az újvári községközpont felújított mûvelõdési házát, és az eseményre a megyei hivatalosságok mellett a fejlesztési, középítkezési és lakásügyi minisztert, Borbély Lászlót is várják tájékoztatott Vajda Pál polgármester. Délután három órától tartják meg a helyi tanács díszközgyûlését, és négy órától kezdõdik a kultúrotthonban az ünnepi mûsor. Ennek keretében fellépnek az újvári és jánosföldi iskolák tánccsoportjai, a temesvári Banatul néptáncegyüttes, valamint a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum Bokréta hagyományõrzõ csoportjának táncosai. Este kilenctõl bálba várják a szórakozni Még egy hét türelmet kérnek Déva/Hunyad Florin Oancea alpolgármester szerint egy hét alatt oldódni fog a dévai forgalmi zûrzavar. A városban ugyanis jó két hónapja kész kálváriát jelent autóval közlekedni. Miután március utolsó napjaiban elkezdték a Lido elõtti körforgalom építését, a városközpontot minden irányból csak jókora kerülõkkel és nagynagy türelemmel lehet megközelíteni, hiszen néha tíz percnél is tovább tart egy-egy útkeresztezõdési dugó fellazulása. Ráadásul az önkormányzat mindent vagy semmit alapon egyszerre kezdte foltozni az összes fõútvonalat a városban, úgyhogy néhány napja mindenképp nagyobb esélye van a dévaiaknak pontos idõre gyalog eljutni valahová, mint autóval. Oancea alpolgármester szerint most már csupán egy hétbe kerül, amíg a körforgalom úttesti részét befejezik. Ezután még (PATAKY) vágyókat. n Vasárnapi könyvbemutató Temesvár A Csiky Gergely Állami Magyar Színházban vasárnap délelõtt 11 órától mutatják be Mátray László színmûvész e-fauszt, avagy egy magányos öregúr csodálatos kalandja a számítógéppel címû könyvét. A rendezvényre szeretettel várják az érdeklõdõket. n Erdélyi tájakon Fehér Nagyenyeden, a Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Házban június 10-én, vasárnap 19 órai kezdettel Holányi Julianna festõmûvész Erdélyi tájakon címû kiállítását Rácz Levente nyitja meg. Ez alkalommal jelen lesz a nagyenyedi születésû, ma Magyarországon élõ festõmûvésznõ is. A kiállítás július 15-ig munkanapokon 8 16 óra között tekinthetõ meg. T. I. dolgozni fognak a tér közepén épülõ szökõkúton, de ez már kevésbé zavarja majd a forgalmat. Amúgy Déva tanácsa az idei tavaszon 9 (!) körforgalom megépítését szavazta meg a megyeszékhelyen. Az elsõvel járó forgalmi bonyodalmak után azonban meggondolandó, hogy mikor Jelenidõ Transport-Ar 2007 Erdély legjelentõsebb szakmai vására A rendõrnek sohasem örülnek az autóvezetõk, amikor meg félórás kerülõkre kényszeríti õket, akkor pláne nem számíthat a szimpátiájukra Nagy területet foglal el az autószalon. Csipetnyi ízelítõ a látványos felhozatalból Arad Röviddel a megnyitás elõtt jelentkezett még két cég, s így, amikor Letiþia Buibaº, a Transport-Ar 2007 fõ szervezõje a tegnap délelõtti nyitó ünnepségen röviden ismertette a 14. alkalommal megrendezett professzionális szállítási nemzetközi vásár fõ jellemzõit, elmondhatta, hogy minden eddiginél nagyobb a részvétel: 140 hazai és külföldi cég foglalja el az Expo Arad International két pavilonjának összesen 1800 négyzetméternyi belsõ és a pavilonok Úrnapi körmenet Arad Tegnap, Úrnapján a katolikus templomok mellett felállított négy oltárhoz körmenetben járultak a hívek, papjaik társaságában, akik felolvastak az Evangéliumból, majd közösen imádkoztak, énekeltek. Felvételünk az arad-belvárosi katolikus templomban készült, ahol a órakor kezdõdött ünnepélyes szentmise után a feszületet követve, négy minorita testvérrel az élen a hívek tömege elõbb a templom elõcsarnokában, majd az udvaron felállított további 3, virágokkal, szentképpel, égõ gyertyákkal díszített oltárokhoz járult. Mindegyiknél más atya idézett az kezdjék el a másodikat. Bár a körforgalmakra kétségtelenül szükség van, hiszen Európában jóformán minden faluban körforgalmak biztosítják a zökkenõmentes és biztonságos közlekedést. Igaz, ott a megépítésük nem tart tovább egy hónapnál! GÁSPÁR-BARRA RÉKA Amikor az atya az oltáriszentséget felmutatta, a hívek letérdelve imádkoztak Andrásy-fotó Evangéliumból, amikor pedig felmutatta az oltáriszent- Elbúcsúztak a nyolcadikosok Folytatás az 1. oldalról Hiszen az idõ nem áll meg, jönnek a fárasztó, szorongással teli vizsganapok, és jön a következõ év. Az úton tovább kell menni. Bethlen Gábor iskolájában folytathatják tanulmányaikat, az iskola mindenkit visszavár. A kirepülõk pedig tarsolyukban vihetik tovább a hit, a tudás, a szeretet és az egymásra figyelõ fegyelem magvait. Szõcs Ildikó igazgató és Tóth Noémi Orsolya diáktársuk búcsúbeszédét követõen a díjkiosztásra is sor került. A Bethlen Alapítvány tanulmányi és más versenyeken elért eredményeikért Molnár Levente, Tóth Noémi Orsolya, Botár Hunor, Horváth Enikõ, Köble István és Apáczai Árpád tanulókat tüntette ki. Az osztályelsõk, Boka Paula és Székely Helga 9,83-as átlagukért vehették át a két elsõ díjat. A modern vonalú, nagy kapacitású haszonjármûveknek is sok a nézõje körüli több mint 8000 négyzetméternyi külsõ felületet. Egy bizonyos: az Arad Megyei Kereskedelmi, Ipari és Mezõgazdasági Kamara legnagyobb rendezvénye amelyet Horváth Levente alprefektus joggal nevezett Erdély legjelentõsebb szakmai vásárának minden eddiginél jobban sikerült mind a részvétel, mind a magas mûszaki színvonal tekintetében. Nem kell autóbolondnak lenni ahhoz, hogy az ember órákon át elkerekedett szemmel kószáljon a jármûcsodák személygépkocsik, motorkerékpárok, hatalmas társasgépkocsik és haszonjármûvek között. Mint minden évben, ezúttal is számos kiegészítõ rendezvény szakmai találkozók a szállíttatók és a hatóságok képviselõi között, közérdekû témákat taglaló elõadások (például a közlekedési törvény módosításának szükségességérõl, a professzionális közúti szállítás felfuttatásának uniós finanszírozási lehe- séget, a hívek letérdelve imádkoztak (B) tõségeirõl, a romániai és magyarországi utak infrastruktúrájáról, off road bemutató, személygépkocsik ügyességi versenye a Transport-Ar kupáért) teszik változatossá a vasárnap délutánig nyitva tartó vásárt. Zárás elõtt sorsolják ki az értékes látogatói díjakat (négykerekû terepmotor, robogó stb.). Szakemberek, laikusok számára egyaránt élményszámba megy megtekintése. BALÁZS KATALIN Gyújtogatás a rendõrség orra elõtt Temesvár Személygépkocsit gyújtott fel ismeretlen személy az elmúlt éjszaka a temesvári Take Ionescu utcában, a rendõrség orra elõtt. A megyei kapitányság közelsége ellenére elsõnek a tûzoltók érkeztek a helyszínre, és gyors beavatkozásukkal megmentették a teljes pusztulástól a szuperautót. A helyszíni vizsgálat kiderítette, hogy szándékos gyújtogatás történt: valaki benzines palackot dobott a jármûre, és meggyújtotta azt. A kárvallott tulajdonos nem szolgált nyomra vezetõ információval a rendõröknek! (S.)

5 Sport Péntek, június 8. 5 Románia Szlovénia 2:0 (1:0) Temesváron is sikerült nyerniük Dan Pãltiniºanu stadion, húszezer nézõ. Vezette: Alon Yefet, Shmuel Shteif Danny Krassikow (mindhárman izraeliek). Románia: Lobonþ Contra, Tamaº, Goian, Raþ Codrea (Pleºan 79.), Chivu (kpt.), Zicu (Roºu 60.), Petre (Nicoliþã 76.) Marica, Mutu. Vezetõedzõ: Victor Piþurcã. Szlovénia: Handanovic Ilic, Mavric, Morec, Jokic (Filekovic 84.), Komac, Zlogar (Sukalo 77.), Ceh (kpt.), Vrsic, Lavric Birsa (Novakovic 53.). Vezetõedzõ: Matjaz Kek. Sárga lap: Contra, Tamaº, illetve Jokic, Mavric, Ilic, Novakovic. Vrsic, Zicu és Sepsi is jönne, McKain, Karamian, Abiodun marad! Temesvár Mint ismeretes, Rãzvan Cociº sérülése után Victor Piþurcã szövetségi kapitány Mihãiþã Pleºant, a Temesvári FCU Politehnica középpályását hívta be a válogatottba, aki a temesvári, Szlovénia elleni meccsen a lila-fehér drukkerek huhogása közepette Paul Codrea helyett állt be. Még jobban meglepte viszont a közönséget a mûsorközlõ bejelentése, miszerint a 23 éves Ianis Zicu, a Milánói Internazionale középpályása nyártól a Poli játékosa lesz. Nos, a macedón nemzetiségû technikás középpályás már nem remekelt úgy, mint a román kupadöntõn, amikor is a meccs legjobbjává választották, de Marian Iancu, a Szeles Mónika magyar állampolgár! Végre nem kell Monica Selesnek hívni a világtörténelem egyik legjobb teniszezõnõjét, az újvidéki születésû klasszis ugyanis a napokban letette a magyar állampolgári esküt. A kilencszeres Grand Slam-gyõztes Szeles teljes titoktartás mellett döntött így, még a magyarországi tenisztársadalom sem tudott állampolgársági kérelmérõl, de a szövetség emberei remélik: segítségére lehet a magyar teniszsportnak. Vrsic (13-sal) és Zicu (8-sal) néhány nap múlva újból találkozhat a Dan Pãltiniºanu stadionban Pataky-fotó lila-fehérek elnöke elismerte: tárgyalásokat folytatnak az olasz klubbal, és hajlandók Arad megye Péntek LABDARÚGÁS: III Liga: Nagylaki Victoria Mácsai Voinþa, Nagylakon; Borosjenõ Belényes, borosjenõi központi stadion, mindkettõ 18 órától. Szombat LABDARÚGÁS: III Liga: Aradi UAC Nagyszentmiklósi Unirea, újaradi Motorul pálya, 11 órától. (V) Temes megye Péntek LABDARÚGÁS: III. Liga: Albinai Timiºul Temesvári Calor, temesvári Auto pálya, Gyüregi Tim SK Nagykárolyi Victoria, temesvári A szlovén kapus tehetetlenül nézte, ahogy Contra labdája átgurul a gólvonalon lennének akár 4,5 millió euró kifizetésére is megvásárlása érdekében. Electromotor pálya, UMT Nagyszalontai Liberty, vadászerdei stadion, mindhárom találkozó 18 órától. A 94-ben született gyerekek országos bajnokságának elõdöntõ tornája, a Temesvári Banatul Sportlíceum, a Brassói FC, Târgu Jiu-i Pandurii, Zilahi Amãtura, Marosvásárhelyi Kinder és a Bukaresti Rapid csapatainak részvételével, Banatul Sportlíceum pályája, 17 órától. Szombat LABDARÚGÁS: II. Liga: Temesvári FCU Politehnica II Vajdahunyadi Corvinul, Dan Pãltiniºanu stadion, Lugosi Auxerre Trans Nagyváradi Bihar FC, Tineretului Gólszerzõk: Mutu (41.) és Contra (70.). Szerda este Adrian Mutu és szerezhetett volna csapatának, de a szlovének hálóõre társai megmutatták, hogy valójában elérkezett az ideje, hogy bravúrral védett; néhány az õ generációjuk is kijusson másodperc sem telt el, és a egy kontinensviadalra. A Dan firenzei csatár újból hibázott. Pãltiniºanu stadion a vártál Ezt követõen a szlovének jobban megtelt, amúgy a meccs kissé összeszedték magukat, a folyamán a közönség egy része, hazaiak egész fenn védekeztek, így 20 perc elteltével köztük Aradról érkezettek is, Ionuþ Lupescu, Dumitru Dragomir és Mircea Sandu ellen veszélyeztetni kezdték Lo- Kek kapitány futballistái is skandáltak. bonþ kapuját. Ennek ellenére A mérkõzés õrült iramban a román fölény továbbra is kezdõdött, fél perc sem telt el, érezhetõ volt: Zicu, Marica és és Gabriel Tamaº átadását Mutu technikai fölénye fõleg követõen Mutu már vezetést az egy az egy elleni párharcokban volt döntõ. Fél óra elteltével Goian fejese a felsõlécet találta telibe, viszont mindössze 10 perc elteltével Codrea jobb oldali beadása átment a kapu elõtt várakozókon, de leghátul Mutu bólintotta a hálóba a labdát: 1:0. Szünet után úgy tûnt, mintha a román csapat inkább elõvigyázatosan focizna, nehogy bepottyanjon egy váratlan szlovén gól. Ennek ellenére a hazaiaknak rengeteg gólhelyzetet dolgoztak ki, s ha ebben az idõszakban hatot rúgnak, az is kevés lett volna. Végül is a második találatot a 70. percben szerezték meg, miután Mutu nagyszerû szögletére Contra dõlt rá mágikusan, és bombája a hálóban kötött ki: 2:0. A folytatásban Marica tucatnyi helyzetet puskázott el, Mutu néhány perccel a vége elõtt bebizonyította, hogy az olasz Gazetta dello Sport újság jegyei alapján nemhiába õ lett a félsziget legjobb játékosa: a brazilokat megszégyenítõ mozdulattal varázsolta a labdát Bãnel Nicoliþã lábára, aki viszont Handanovic kapuja fölé lõtte azt. A stadionban jelen volt több hazai személyiség is, de a Kupadöntõtõl eltérõen nem Traian Bãsescu államelnök volt a legvadászottabb, hanem Gigi Zicun kívül a szlovén Dare Vrsic 22 éves középpályás már hónapok óta a temesvári klubvezetõkkel tárgyal, s õ maga is elismerte: szeretne Temesváron focizni, ám a bánságiaknak a szlovák bajnok Zilina vezetõivel kellene megegyezniük. Marian Iancu elárulta azt is, hogy a korábbi híresztelésekkel ellentétben Jonathan McKain, Artyom Karamian és Agunbiade Abiodun biztos nem távozik a Politól, cserében elismerte: Ifeany Emeghara már biztos távozó, de csak akkor, ha találtak helyettesítõt, aki minden bizonnyal a Besztercei Gloria fiatal játékosa, Sepsi László lesz. LÁSZLÓ Á. stadion, mindkét találkozó 11 órától. A 94-ben született gyerekek országos bajnokságának elõdöntõ tornája, Banatul Sportlíceum pályája, 17 órától. RÖPLABDA: Reménység Kupa, három kategóriában: V VI. és VII VIII. osztályosok számára, valamint fiú és lány mini pályás verseny. A temesvári Bega ISK sportcsarnoka, 9 órától. KORONGLÖVÉSZET: Tavasz Kupa, Diana bázis, 10 órától. Vasárnap LABDARÚGÁS: A 94- ben született gyerekek országos bajnokságának elõdöntõ tornája, Banatul Sportlíceum pályája, 11 órától. KORONGLÖVÉSZET: Tavasz Kupa, Diana bázis, 10 órától. (L. Á.) Pataky-fotó Becali, a Bukaresti Steaua tulajdonosa. Jelen voltak más nagy nevek is, mint: Gheorghe Hagi, Ilie Balaci, Ionuþ Iftimoaie, Giovanni és Victor Becali, valamint a helyi közigazgatás vezetõi. Mestermérleg Victor Piþurcã: Elértük azt, amit akartunk, azaz mind a hatot pontot megszereztük. Szerintem a gólkülönbség nagyobb is lehetett volna, de rengeteg gólhelyzet nem ment be. Sajnos, Bulgária is hat pontot szedett össze a fehéroroszok ellen, de, remélem, a következõ selejtezõ körben Eb-selejtezõk Újabb (súlyos) magyar vereség Málta után Magyarországnak is négyet rúgott a norvég labdarúgó-válogatott, amely az oslói Európa-bajnoki selejtezõn úgy verte 4:0-ra Várhidi Péter tanítványait, hogy Geráéknak esélye sem volt a gólszerzésre. Öt nap, két Ebselejtezõ, 0:6-os gólkülönbség, ez a magyar csapat(építés) júniusi mérlege. Norvégia Magyarország 4:0 (1:0) Oslo, Ullevaal-stadion, 16 ezer nézõ. Vezette: Eduardo Iturralde González (spanyol). Gólszerzõk: Iversen (22.), Braaten (58.), Carew (60., 79.). Norvégia: Opdal Hagen, Hangeland, John Arne Riise, Andresen Pedersen (Helstad 82.), Grindheim (Haestad 46.), Björn Riise, Storbaek Carew, Iversen (Braaten 46.). Magyarország: Végh Szélesi, Juhász, Balogh, Vanczák Tõzsér, Tóth, Buzsáky (Vadócz 87.) Hajnal Gera, Priskin (Tisza 73.). A C-csoport további eredményei: Bosznia-Hercegovina Málta 1:0 (Muslimovic 6.), Görögország Moldova 2:1 (Hariszteasz 30., Liberopulosz 95., ill. Viorel Frunzã 80.). Az állás: 1. Görögország 18/7, 2. Törökország 13/6 (16:6), 3. Norvégia 13/7 (17:14), 4. Bosznia-Hercegovina 13/7 (12:13), 5. Magyarország 6/7, 6. Málta 4/7, 7. Moldova 2/7. A-csoport: Kazahsztán Azerbajdzsán 1:1, Örményország Lengyelország 1:0, Finnország Belgium 2:0. Az állás: 1. Lengyelország 19 pont/9 meccs, 2. Portugália 14/7 (15:5), 3. Szerbia 14/7 (10:4), 4. Finnország 14/8 (9:5), 5. Örményország 7/8 (3:7), 6. Belgium 7/8 (5:10), 7. Kazahsztán 6/8, 8. Azerbajdzsán 5/8. további elõnyt szerezhetünk, amikor is mi a fehéroroszok ellen, a bulgárok a hollandok ellen szerepelnek mondta el a román válogatott szövetségi kapitánya, aki csak részben volt megelégedve a temesvári közönséggel, mondva: nagyon zavarták a szövetségellenes skandálások, ennek ellenére Temesvár továbbra is reménykedhet, hogy a Dan Pãltiniºanu stadion ad otthont a Hollandia elleni mérkõzésnek is. Matjaz Kek : Jobban játszottunk, mint Celjében, ennek ellenére a román válogatottnak sikerült gyõznie, és ezennel gratulálok is nekik, mert el kell ismernem, hogy nagy a különbség a két csapat között, megérdemelnék a kijutást a 2008-as Európabajnokságra. A G-csoport további eredményei: Bulgária Fehéroroszország 2:1 (Martin Petrov 11., Jankov 39., ill. Vasziljuk 5., 11-esbõl), Luxemburg Albánia 0:3 (Skela 25., Kapllani 36, 72.). Az állás: 1. Románia 17 pont/ 7 meccs, 2. Bulgária 15/7, 3. Hollandia 14/6, 4. Albánia 9/7, 5. Fehéroroszország 7/7, 6. Szlovénia 4/7, 7. Luxemburg 0/7. LÁSZLÓ ÁRPÁD B-csoport: Feröer-szigetek Skócia 0:2, Litvánia Olaszország 0:2, Franciaország Grúzia 1:0. Az állás: 1. Franciaország 18 pont/7 meccs, 2. Olaszország 16/7, 3. Skócia 15/7, 4. Ukrajna 12/6, 5. Litvánia 7/7, 6. Grúzia 6/8, 7. Feröer-szigetek 0/8. D-csoport: Németország Szlovákia 2:1 (Durica 10., öngól, Hitzlsperger 43., illetve Metzelder 20., öngól). Az állás: 1. Németország 19 pont/7 meccs, 2. Csehország 14/7, 3. Írország 11/7, 4. Szlovákia 9/7, 5. Wales 7/6, 6. Ciprus 4/6, 7. San Marino 0/6. E-csoport: Andorra Izrael 0:2, Horvátország Oroszország 0:0, Észtország Anglia 0:3 (Joe Cole 37., Crouch 54., Owen 62.). Az állás: 1. Horvátország 17 pont/7meccs (16:4), 2. Izrael 17/8 (17:7), 3. Oroszország 15/7, 4. Anglia 14/7, 5. Macedónia 7/7, 6. Észtország 0/7 (0:14), 7. Andorra 0/7 (1:28). F-csoport: Svédország Izland 5:0 (Allbäck 11., 51., Svensson 40., Mellberg 44., Rosenberg 49.), Lettország Dánia 0:2 (Rommedahl ), Liechtenstein Spanyolország 0:2 (David Villa 8., 14.). Az állás: 1. Svédország 15 pont/6 meccs (14:4), 2. Spanyolország 15/7 (13:6), 3. Észak-Írország 13/ 6, 4. Dánia 10/5, 5.Izland 4/ 7, 6. Liechtenstein 4/7, 7. Lettország 3/6.

6 6 Péntek, június 8. Riport Környezetvédelmi fekete lyukak Az erdõ Egy országos felmérés szerint akár hatszáz, környezetszennyezõ vállalatot lehetne azonnal bezáratni, ám belegondolni is rossz, mekkora botránnyal járna egy ilyen drasztikus intézkedés. Az igazsághoz tartozik, hogy miközben Nyugat-Európában is százával mérgezik a levegõt a vállalatok, az Unió a frissen belépõ országokkal kezdené a rendcsinálást, ám akárcsak Románia, több más ország is kapott derogációt. A paráci szeméttelepet január elsejével be kell zárni Arad A megyeszékhely legnagyobb szennyezõje a hõ- és elektromos erõmû (CET) vélekedik egyöntetûen Székely Attila, a környezetvédelmi felügyelet fõfelügyelõje és helyettese, Dorin Sârbu. Itt pedig a legkényesebb kérdés a 64 hektáron elterülõ meddõhányó sorsa, amely viharos szél esetén már többször is befújta Aradra a port, ám a környezõ települések Sofronya, Fakert, Szentlány még gyakrabban szenvednek tõle. A kiszabott büntetések, természetesen, nem oldják meg a problémát, a meddõhányó bezárási kötelezettségének határideje pedig vészesen közeledik. A jelenleg a városi önkormányzat tulajdonában lévõ CET 2013-ig köteles megoldani a kérdést: speciális fóliával letakarni, földdel beborítani, majd fákat ültetni rá. Tény, faültetési kísérletek már korábban is voltak, ám ezek mind kudarcot vallottak, jelenleg a CET egyedüli megoldása, hogy a hosszabb száraz periódusok alatt vízzel permetezi a meddõhányót. Igaz, annak csak tíz százalékát mondja Székely, hozzátéve, azért a vállalat javára legyen, legalább a kéményekhez igyekszik szûrõket tenni, ezzel is csökkentve a légszennyezést. Hunyad A megyében, ahol a környezetszennyezés országos és európai csúcsértékek körül mozog, természetesen tucatjával zárhatná be a környezetvédelmi felügyelõség azokat a cégeket, amelyek fittyet hánynak a szennyezést szabályzó elõírásokra. Pontos kimutatásunk nincs a környezetszennyezõ cégekrõl, de felügyelõink nap mint nap ellenõrzik a vállalatokat, s ahol rendellenességet tapasztalnak, ott elsõ fázisban kialkuszunk egy határidõt, ameddig a cégnek meg kell oldania a környezetvédelmi gondjait. Ha ezt a határidõt nem tartják be, akkor jön a borsos büntetés, s végsõ soron a cég bezárása magyarázza Luiza Iorgovan Velichi, a megyei környezetvédelmi A lakat még fiókban Alku az életért ügynökség aligazgatója. Ilyenre azonban csak egészen ritkán került sor Hunyad megyében. Heten kerültek reflektorfénybe A látványos cégbezárások idén októberben következhetnek be, amennyiben hét Hunyad megyei nagyvállalat nem tartja be az EU-val kötött környezetvédelmi alkut. Ezekkel a cégekkel nem mi tárgyaltunk, hanem a regionális felügyelõségek, illetve a minisztérium szakemberei, akik közvetítõként szolgáltak a cégvezetõség és az EU szakbizottságai közt mutat a háttérre Lucia Costinaº, az ipari szennyezés viszszaszorításáért felelõs megyei felügyelõ. Mai riportunkban utánanéztünk, melyek régiónk mérgezõ pontjai, mit kellene azonnal bezárniuk a környezetvédelmi hatóságoknak. ben, de ezek is nagyon jól tartják a lépést, egyelõre az EU-val kialkudott beruházási ütem szerint haladnak. Százezrek környezetvédelemre Az, hogy fel kell zárkóznunk bizonyos európai normákhoz, még nem jelenti, hogy bezárás veszélye fenyeget minket utasítja el a környezetvédelmi intézkedésekre felszólított cégek névsorára ráragadt feketelista megnevezést Alina State, az AVIS 3000 cég vezetõségi tanácsosa. A három farmot és három gyárat felölelõ cég 2003 óta folyamatosan igyekszik felzárkózni az EU-s elvárásokhoz. Ez mind a mi esetünkben, mind a listán lévõ kaláni, vajdahunyadi nehézipari cégek esetén azért nehéz, mert mindannyian egy-egy mûködõ céget vettünk át, a maga Az évtizedek alatt a belvárosba került hõerõmûnél legalább próbálkoznak A cég egyébként a város terjeszkedésével már a központba került, és a tartalék szerepét betöltõ CET H hõerõmûnél is próbál megfelelni a környezetvédelmi elõírásoknak, az önkormányzat a közelmúltban szavazott meg egy erre vonatkozó határozattervezetet. Bõr-mû Arad másik környezetvédelmi gócpontjának az északnyugati ipari övezettel szemben található csálai szennyvíztelep számít, amelyet a hatóság bezáratott. A csálai sertéshizlalda megszûnését követõen a város nyakán maradt ülepítõ szagát bárki érezheti, aki Nagylak felé kocsikázik, de a környék lakosai is kapnak belõle. A bezárást követõen a szennyvíztelep a megye legnagyobb és monopolhelyzetben lévõ szolgáltatója, a Compania de Apã Arad (CAA) kezébe került, de a megoldásra várni kell, amíg elkészül az ipari övezetet a városi gerincvezetékkel összekötõ csõ. Szerencse, hogy az övezetben nincs nagy vízfogyasztó, például, élelmiszeripari cég, a csálai szennyvíztelepre csak az alkalmazottak hétköznapi használatának eredménye kerül jelzi az örömöt az ürömben Sârbu. Az ugyanezt a vezetéket használó Indagrara sem számít már nagy vízfogyasztónak, termelése igencsak beszûkült. A csálai telepre kerülõ szennyvíz mechanikai tisztítást, ülepítést követõen kerül a Marosba, ahol aztán a természet elvégzi, amit az ember elhanyagolt. A CAA már készülõ fejlesztése, a Bodrogi úti szennyvíztelep korszerûsítése aztán évtizedekre megoldja a város csatornagondjait, hisz nyugat-európai mércével is megfelel a követelményeknek. Ezzel párhuzamosan pedig bõvül a megyeszékhely szennyvízelvezetõrendszere, a polgármester ígérete szerint a lakosság 99 százaléka kanalizált utcákban lakik majd. Ezenkívül Aradon két cég létezik, amelyet a felügyelet különös figyelemmel követ és várja a megoldást: az egyik a Darimex, amely a bélgyártás miatt túlzottan sós vizet enged a csatornába, a másik az egykori Avicola helyén mûködõ Petra Prod baromfivágóhídja, ahol szintén gondok vannak az elõírások betartásával. Szemétségek Vidéken az utóbbi évek legzajosabb és leginkább elhúzódó környezetvédelmi botrányát a borossebesi szûcsök okozzák. A báránybõr kidolgozásához használt vegyszerek rendkívül mérgezõek, s habár ezt korábban évtizedekig beleengedték a városi csatornába, a rendszerváltás után egyre gyakrabban került az ügy a helyi sajtó címoldalára. Jelenleg valóságos állóháború folyik a szûcsök és a város északi környékén élõ lakossága között, amely nem hajlandó többé elviselni a terjengõ bûzt, hisz még szellõztetni is képtelenek. Cégeik bezárásától és a kiszabott büntetésektõl nekibuzdulva, a szûcsök egy része összefogott, hogy közösen oldják meg a szennyvíztisztítást. Készíttettek egy tervet, amelynek alapján a rendszer 150 ezer eurónak megfelelõ összegbe került volna, de õk ennek az összegnek csak kb. a felét tudták kitenni. A környezetvédelmi felügyelet szerint viszont most már legalább félmillió euróra lenne még szükség, kérdés, befejezik-e a beruházást 2008 végéig. A borossebesi azonban egyedi esetnek számít, sokkal súlyosabb a helyzet a hulladékkezelés terén, elsõsorban vidéken. A törvények szerint 2009 végéig az összes vidéki szeméttárolót be kell zárni és letakarni magyarázza Székely Attila, ám úgy tûnik, ennek végrehajtásában a felügyelet sem valami optimista. És akkor még nem beszéltünk az illegális lerakókról, arról, hogy vidéken az emberek egyszerûen a falu szélére, vagy a patak partjára borítják szemetüket. Igaz, a falvak zömében egyetlen konténer sincs teszi hozzá a fõfelügyelõ. De nincs megoldva a megyében a szelektív hulladékgyûjtés sem, állítólag a jövõben az ASA fogja kiválogatni a Polaris által begyûjtött szemetet. Holott szerte Európában ebben a feladatban a lakosság is részt vesz, a különbözõ színû konténerekbe dobva a papírt, üveget, mûanyagot, fémet. És lerobbant felszereléseivel, és a felújítási folyamat elhúzódik, hiszen a piacgazdaságban nem engedhetjük meg magunknak, hogy csak úgy bezárjuk a vállalatot, amíg minden felújítást elvégzünk. Már csak azért sem, mert 450 alkalmazottunk kerülne utcára magyarázza Alina State. Ahhoz, hogy környezetbaráttá alakítsák tyúkfarmjaikat csupán önerõbõl, több mint eurót kell elõteremteni, hiszen teljesen fel kell újítani az állatok élõhelyét, a fûtõ- és vízberendezéseket, a hulladékégetést, a trágyaraktározást, szóval gyakorlatilag a régi farmból csak a falak maradhatnak. Ezt a solymosi farmunknál már el is végeztük mondja Alina State, aki nagyjából egyetért az uniós követelményekkel. Van azonban olyan tétel is, amit egyszerûen ránk sóztak, magyarázza. Ilyen, például, a trágyát felvásároló levegõben a használt elem begyûjtése, vagy a kivénhedt háztartási gépek átvétele. Mindent egybevetve, Székely szerint Arad más, fõleg monoindusztriális vidékekhez képest, környezetvédelmi szempontból kedvezõbb helyzetben van, tulajdonképpen nincs olyan szennyezõ, amelyet már ma be kellene zárni. A felszólításokat azonban komolyan kell venniük az érdekelteknek, mert a hatóság a derogációs periódusok lejártával valóban érvényt szerez a törvényeknek. Alina State optimistán várja az október végi határidõt Az EU tulajdonképpen nyolc céget szemelt ki, amelyeknek idén októberre szabta meg a határidõt, de a feketelistán lévõ kecskedágai mészgyár máris teljesítette a vele szemben szabott elvárásokat, így heten maradtak verseny- Szerkesztõrovatvezetõ IRHÁZI JÁNOS gazdaságok termõföldjének vegyi elemzése. Ezek a földek nem a mi tulajdonunkat képezik, a környezetvédelmisek mégis úgy vélték, nekünk kell ellenõriztetni, hogy mekkora mennyiségû trágyát bír meg egy-egy terület. Ez a tanulmány még jócskán megtoldja a felújításra szánt költségvetést. A csirketenyésztéssel, húsfeldolgozással foglalkozó cégnek sikerült két SAPARD-támogatást is elnyernie, így minden esélye megvan arra, hogy idén október 31-ig rendben legyen a szénája, akárcsak a listán szereplõ további hat cégnek, melyek közt ott szerepel a vajdahunyadi és a kaláni kombinát maradéka, valamint a nagybári kerámiagyár. Egyelõre valamennyien tartják magukat az elõírt fejlesztési ütemtervhez szögezi le Costinaº Lucia környezetvédelmi felügyelõ. GÁSPÁR-BARRA RÉKA

7 Riport legyen velük Fehér A környezetvédelmi hivatal és felügyelet munkatársai, vezetõik távollétében, nem nyilatkozhatnak, csapták orrunkra az ajtót. Ennek ellenére nyilvánosságra hozott beszámolókból meglepetéssel értesül a honlapokat böngészõ polgár, hogy környezetünkben, az ezt beszennyezõ, a természetben s egészségünkben károkat okozható valamennyi légnemû, cseppfolyós vagy szilárd elem a megengedettnél jóval kisebb mennyiségben található a megyében. Ugyanakkor a megyében nyolc nagyvállalt tevékenysége ellen emelt kifogást az Unió, és kaptak haladékot a helyzet javítására 2012-ig. Addig is az országos hatóság engedélyével bocsát ki üvegházhatást okozó gázokat Nagyenyeden a volt IMA-ból létesült Remarul-16 Február Rt. és a Sitindustrie Rt., Marosújváron az UPSOM, Szászsebesen a Holzindustrie Kft., a Kronospan Rt. és a Kronospan Sepal Rt., Gyulafehérváron a Saturn Rt., Péterfalván (Petreºti) pedig a Pehart Tec Rt. Temes A Megyei Környezetvédelmi Felügyelõség elkészített egy úgynevezett feketelistát, amelyen a környezetre veszélyes tevékenységet folytató vállalatok szerepelnek. Összesen 34 cég került fel erre a jegyzékre, a többségük a vegy iparban érdekelt, és közülük 16-ot a természetre különös veszélyes tényezõként tartanak nyilván. Marian Eperieº, a felügyelõség igazgatója hozzátette, hogy ezt a közel háromtucatnyi üzemet folyamatos megfigyelés alatt tartják, mérik az általuk kibocsátok anyagok, gázok mértékét. Egyeseket arra köteleznek az európai uniós direktívák is, hogy több százezer eurós értékû fejlesztéseket eszközöljenek a gyártási folyamatban, amelyek révén a lehetõ legkisebbre csökkentsék a környezetkárosító hatást. Az intézményvezetõ azt is megjegyezte, hogy a szem elõtt tartott kombinátoknak csak egyharmada rendelkezik a környezetvédelmi hatóság mûködési engedélyével, a többi számára jelenleg is folyamatban van az elbírálás. Azokat a vállalatokat, amelyeket a kiemelt kockázatúak közé soroltak be, arra is kötelezik, hogy óvintézkedéseket foganatosítsanak, és katasztrófa-elhárítási tervet dolgozzanak ki, ha ne adj isten üzemi baleset történne. A legveszélyesebb nagyüzemek között említette az Oldja meg a természet A nagyszebeni Regionális Környezetvédelmi Ügynökség jóváhagyását várja a Kronospan létesítendõ formaldehid-gyára, a pánikba esett lakosok pedig Koródi Attila minisztertõl várják a segítséget. Meglovagolva az ügyet, a Kronospanról cikkezik Nicolae Popa képviselõ és Tiberiu Bãrbuleþiu európai parlamenti képviselõ, s mivel konkrét felvilágosítással, a fennálló veszély ismertetésével senki nem szolgál ez ügyben, a közeli akácerdõbõl a gyulafehérvári tömbháznegyedbe sodort virágport a megrémített városiak mérgezõ vegyszernek nézik. Irány a patak Mérgezõ szemcsék s porok Nagyenyeden vannak bõven, tudtuk meg dr. Cãmpean Vasile ökológus párti városi tanácsostól. A vasoxidot, kátrányokat és port kibocsátó Remarul-16 Február Rt. az egyes kemencéjére ez év októberéig kell hogy felszerelje a megfelelõ szûrõket. A többi gondot, akárcsak a Sitindustrie, 2012-ig köteles rendezni. Ez utóbbi az öntésekhez gyantákat is használ, ami nagyon mérgezõ, ezt teljesen be kellene tiltani. Mészporral lepi el a környéket az aszfaltozó telep. Festékeket, oldószereket és fõleg A zöld feketelista Azurt, a Butan Gazt, a Crimbo Gazt, a Colterm távfûtési vállalat központi hõerõmûvét, a Linde Gazt, a Petromot, a Detergenþi Rt.-t, a Sistem Gazt, a Spumotimet, a Solventult és a Zoppas Industriest. Keresztbe tesznek A környezetvédelmi felügyelõség egyébként a temesvári önkormányzat részérõl ütközik a legnagyobb ellenállásba mondta Eperieº. Az intézmény székhelyén ma is becsomagolva áll az a félmillió eurós szerkezet, amelylyel a mintegy 400 ezres lélekszámú város légszennyezettségét tudnák mérni, de a polgármesteri hivatal mindeddig megtagadta a négy szondából álló gép elhelyezését. Az A távfûtési vállalat is a szemmel tartott üzemek között van fûrészport bocsát Enyed patakba a Mobil Rt., és ugyanilyen gondot jelent a patakba bevezetett szennyvíz is. Múzsnaházán, Felenyeden és Enyed jó néhány utcájában sincs csatornahálózat, víztisztító. A szennyvizet és háztartási hulladékokat közvetlenül a patakba engedik. De ökobomba a városi szeméttelep is, ahol a heggyé duzzasztott hulladék nyaranta már önmagától begyullad, s füstöl késõ õszig. Bármilyen mérési adatokat is hoznak nyilvánosságra az illetékesek, az ember a bajt már a saját szemével látja, orrával szagolja, vagy a bõrén érzi. A marosújvári szódagyár 1894-ben épült elõtti mérések adatai szerint a Maros vizének sótartalma kétszerese volt a megengedettnek, a gyár területén mért ásványi A környezetszennyezésre kapott haladékot élvezõ, most éppen indiai tulajdonú marosújvári szódagyár elutasítást hol a köztereken lévõ kevés hellyel, hol az engedélyhez szükséges hiányos dokumentációval indokolták, de a környezetvédelmi szakember szerint ez csak kifogás, és inkább arról van szó, hogy a város vezetõsége a sejthetõen rossz eredményektõl tart: magas szennyezettséggel szembesülnek majd, amit a közvélemény tudomására is kell hozniuk, és ez nem vet majd jó fényt a magára oly sokat adó elöljáróságra, a propaganda szerint minden téren kifogástalan településre. Így történhetett meg emlékeztetett rá Eperieº, hogy tavaly novemberben, amikor a szomszédos Szerbia pancsovai vegyi üzemében robbanás történt, a megyei környezetvédelem nem tudta lemérni, hogy Temesvárt is elérte-e a levegõbe került, a kõolajiparban használatos, egyébként rákkeltõ hatású benzén. A hulladékgazdálkodás is bûzlik A környezetvédelem egyik kényes pontja a természetkímélõ hulladékgazdálkodás. Történtek lépések a szelektív szemétgyûjtés bevezetésére, legalábbis arra, hogy a lakosoktól külön gyûjtsék be a fém-, mûanyag- és szervesanyag-alapú szemetet, de mivel a háztartási hulladékot úgyis egy helyen tárolják, és a feldolgozás sem történik külön, gyakorlatilag nem beszélhetünk korszerû, szelektív hulladékgazdálkodásról. A környezetvédelmi szakemberek szerint a megye valamennyi szeméttelepét már rég be kellett volna zárni, de nem lévén más megoldás, továbbra is ezek a használatosak. Az Európai Unió azonban határidõt szabott ezek felszámolására: a legnagyobbat, a Temesvártól 6-7 kilométerre lévõ, a megyeszékhely és a vonzáskörzetéhez tartozó községek lakosainak szemetét befogadó paráci tárolót, valamint a zsombolyait január elsejével kötelezõ bezárni, a dettait 2009-ig, a buziásfürdõit, a nagyszentmiklósit és a lugosit 2010-ig, a facsádit meg 2015-ig. Ha ez nem történik meg, napi több százezer eurós pénzbírságot köteles majd fizetni a román állam az EU-nak, és sejthetõ, hogy kiken hajtják majd be a pénzt megemelt szemétdíj formájában... A bezárandó szeméttárolókat helyettesíti majd a Gizellafalva határában felépülõ új, környezetkímélõ regionális depónia, amihez 23 millió eurót az ISPA-projekt keretében kapnak a hatóságok, de arra nincs esély, hogy ezt 2009 elõtt befejezzék. A története már ismert: 2002-ben a megyei tanács jóváhagyta a regionális szeméttároló tervét, és gyakorlatilag átvette a temesvári önkormányzat projektjét, az Újszentes és Kovácsi határában kijelölt új sze- Péntek, június 8. 7 szennyezõdés ötször, a kalciumtartalom húszszor nagyobb az elfogadott értéknél. A talajminták nagy koncentrációban tartalmazták a vasat, a nátriumtartalom viszont a megengedett százalék között mozgott. Szén-monoxidból háromszor, ammóniumból másfélszer, porból 3-4-szer nagyobb értéket mértek. A Marosba szalasztott ammóniához alkalmazkodtak a halak. A lúgos-iszapos víz ülepítésére a Maros völgyében kialakított fehér tengerek összterülete 147,3 ha. A hét iszaptárolóból jelenleg 74 hektáron kettõt használnak, az 5-öst és a 6-ost. Az 5-ös magassága meghaladta a 260 métert, és több mint 4 millió köbméter iszapot tart egybe. Ezek a tárolók már egyetlen biztonsági norma szerint se mûködhetnek. A gyár 1999-ben szép csendben kisajátította az éppen visszaszolgáltatásra váró Liki völgyet, ahova a lakosok tájékoztatása és meghallgatása nélkül, ugyanolyan szép csendben, a megye különbözõ szerveinek és hatóságainak a lesütött szeme elõtt felépül a gát, terméketlenné válnak az akkorra feltehetõen magántulajdonba kerülõ földek, megsokszorozódnak a vizek és levegõ különbözõ anyagkoncentrációi, s a váratlan vagy elõre nem látott csapások kezelésére ismét derogációt kérnek az Uniótól. TAKÁCS ILDIKÓ méttároló építését. A két község lakóinak és önkormányzati vezetõinek kitartó tiltakozása nyomán Brüsszel felülbírálta a projektet, és más helyszín keresésére kötelezte a megyei tanácsot. Ezzel viszont az erre szánt támogatás is késett (átütemezték), és csak tavaly nyáron sikerült új helyszínt találni. Marossy Zoltán alprefektus szerint a megyei hatóságok abban hibáztak, hogy nem tájékoztatták kellõképpen az érintett települések lakosait a depónia hatásáráról, illetve arról, hogy mit kapnának cserébe: például új utakat, ivóvíz- és szennyvízhálózatot, munkahelyeket. PATAKY LEHEL ZSOLT

8 8 Péntek, június 8. Hirdetés AZ ARAD MEGYEI TANÁCS május 25-én hozott 110-es számú HATÁROZATA a rendkívüli szállítási jóváhagyások és engedélyek kiadási díjáról, az Arad megyei utakon közlekedõ többletsúlyú és/vagy túllépett határméretû gépkocsik díjáról, valamint az Arad megyei közterülethez tartozó utak körzetében lévõ területek használati díjáról, a 2008-as évre. Az ARAD MEGYEI TANÁCS figyelembe véve: l az Arad Megyei Köz- és Magánterületet Fenntartó Hivatal január 12-én hozott 44-es számú véleményezését l az utólagosan módosított és kiegészített 43/1997-es kormányrendelet 41, 46 és 47-es cikkelyeinek elõirányzatait l a Szállítási- és Belügyminisztérium 407/1990-es közös rendeletét. A helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001-es törvény 97. cikkelye (1) bekezdése által ráruházott jogok alapján ELHATÁROZZA: ELSÕ SZAKASZ: A rendkívüli szállítási jóváhagyások és engedélyek kiadása kérésre történik, az iratok leadását követõ 30 nap alatt, fizetség ellenében, 240 lejes áron. A kiadás 12 hónapra szól, újabb 12 hónapos meghosszabbítással, abban az esetben, ha a megújítási kérelmet a rendkívüli szállítási engedély lejárta elõtt nyújtják be, és ha tiszteletben tartják az érvényben lévõ törvényes rendelkezések megkövetelte feltételeket. Ha a jóváhagyásokat és engedélyeket sürgõsségi rendszerben adják ki, azok díja megkétszerezõdik. MÁSODIK SZAKASZ: A díjszabások és megengedett maximális határértékek, amelyeket a Romániában bejegyzett és az Arad megyei közterülethez tartozó utakon közlekedõ jármûveknél alkalmaznak, az 1. számú Függelékbe foglaltatnak. HARMADIK SZAKASZ: A kihágások megállapítását és a 43/1997-es kormányrendeletbe foglalt pénzbírságok kiszabását az Arad Megyei Út- és Hídkarbantartó Hivatal igazgatója által rendelkezés formájában kijelölt személyzet foganatosítja. NEGYEDIK SZAKASZ: Azok a díjszabások, amelyek a megyei utak körzetébe tartozó területeken végrehajtandó objektumok elõzetes jóváhagyási és engedélyezési díjszabásokról szólnak, a 2. számú Függelékben foglaltatnak. ÖTÖDIK SZAKASZ: Az Arad Megyei Út- és Hídkarbantartó Hivatal koncesszióba vagy bérbe adhat bizonyos területeket a megyei utak körzetébõl hirdetési és reklámtáblák elhelyezésére vagy kereskedelmi területnek stb., a 3. számú Függelékben megállapított díjszabások szerint. HATODIK SZAKASZ: Az olyan berendezések elhelyezéséért a megyei utak körzetében, mint kõolaj- és gázvezetékek, villanyvezetékek, telefonkábelek, vízvezetékek stb. szintén díjszabásokat állapítottak meg a 4. számú Függelék szerint. HETEDIK SZAKASZ: Az Arad Megyei Tanács 74/2006 május 26-i keltezésû Határozatát visszavonják. NYOLCADIK SZAKASZ: Jelen határozat január 1-jétõl lép életbe. IOSIF MATULA elnök Arad Megyei Útés Hídkarbantartó Hivatal 2-es számú FÜGGELÉK a május 25-i keltezésû 110-es számú Határozathoz az Arad megye megyei és községi útjai körzetében elhelyezendõ és végrehajtandó objektumok elõzetes jóváhagyási és engedélyezési díjszabásairól Sorsz. Az irat elnevezése Mértékegys. Díj lej/mértékegys. 1. Elõzetes jóváhagyás az út körzetébe lej/db 118 történõ elhelyezésre és végrehajtásra: 2. Az út körzetébe történõ elhelyezési lej/db 111 és végrehajtási engedély 3. Megoldás-változtatás, amely módosítja a megrendelõ dokumentációjában szereplõ terveket (a módosítást az útkarbantartó végzi) Arad Megyei Út- és Hídkarbantartó Társaság lej/db 20 kiszállás nélkül Arad Megyei Út- és Hídkarbantartó Társaság lej/óra 6,1 kiszállással MEGJEGYZÉS: a díjszabások nem tartalmazzák az áfát. 3-as számú FÜGGELÉK IOAN SILAGHI, a megye titkára a május 25-i keltezésû 110-es számú Határozathoz az Arad megye megyei és községi útjai körzetébe tartozó földterületek bérleti vagy koncesszionálási díjairól Sorsz. A bérlet célja Mértékegys. Bérleti díj lej/m Reklámtáblák elhelyezése m 2 /hónap 4,5 A díjazás alá esõ minimális terület a reklámtábla függõleges vetülete + 1 m körös-körül. 2. Kereskedelmi rendeltetésû területek m 2 /hónap 0 (bódé, utánfutó, asztal élelmiszerek és iparcikkek eladására stb.)a díjazás alá esõ minimális terület az, amelyet az objektum elfoglal + 1 m körös-körül. 3. Bejárás: m 2 /hónap 5,9 a) üzemanyagtöltõ állomások, b) szállodák, motelek, nagybani raktárak stb. A díjazás alá esõ területet a sebességnövelési és -csökkentési útsáv, valamint a balra kanyarodási terület. A díjazás alá esõ területet az építési szélesség és az út biztonsági zónája adja. MEGJEGYZÉS: a díjszabások nem tartalmazzák az áfát. A megyei utak körzetébe tartozó területek koncesszionálása/bérlete szerzõdés alapján történik végleges elhelyezésû objektumok esetében vagy ezen objektumok bejáratához. 1. számú FÜGGELÉK a május 25-i keltezésû 110. számú Határozathoz az Arad megye megyei útjain közlekedõ Romániában bejegyzett, a törvényes súly- és túllépett határméretû jármûvek díjszabásairól. Sorsz. A díjszabás elnevezése Számítási egység A díj lejben áfa nélkül Az összsúly lej/t x km túlhaladása 12,5-16,0 0,034 tonnában 16,1-20,0 0,035 20,1-25,0 0,036 25,1-30,0 0,037 30,1-35,0 0,044 35,1-40,0 0,045 40,1-45,0 0,046 45,1-50,0 0,047 50,1-55,0 0,048 55,1-60,0 0,056 60,1-65,0 0,057 65,1-70,0 0,058 70,1-75,0 0,059 75,1-80,0 0,060 80,1-85,0 0,061 85,1-90,0 0,062 90,1-95,0 0,063 95,1-100,0 0,064 minden 0,1-10t-ért 100t fölött 0,088 Az egytengelysúly 0,1-1,0 lej/tonna 0,056 túlhaladása t-ban 1,1-1,5 tengely x km 0,066 1,6-2,0 0,084 2,1-2,5 0,115 2,6-3,0 0,116 3,5-3,1 0,220 3,5 tonna fölött a forgalom tilos 1. A súly- és határméret A kéttengelysúly 0,1-1,0 lej/tonna 0,044 határok túlhaladása túlhaladása t-ban 1,1-2,0 tengely x km 0,057 2,1-3,0 0,077 3,1-4,0 0,115 4,1-5,0 0,116 5,1-6,0 0,220 6 tonna fölött a forgalom tilos A háromtengelysúly 0,1-1,0 lej/tonna 0,044 túlhaladása t-ban 1,1-2,0 tengely x km 0,066 2,1-3,0 0,088 3,1-4,0 0,115 4,1-5,0 0,116 5,1-6,0 0,117 6,1-7,0 0,220 7 tonna fölött a forgalom tilos A hosszméret 0,1-1,0 lej/km 0,115 túlhaladása m-ben 1,01-2,0 0,116 2,01-3,5 0,220 3,51-6,0 0,222 6,01-9,0 0,441 9,01-12,0 0,556 12,01-15,0 0,882 minden m-ért 3,197 15m fölött A szélesség vagy a 0,1-0,5 lej/km 0,115 magasság túlhaladása 0,51-1,0 0,220 m-ben 1,01-1,5 0,222 1,51-2,0 0,441 2,01-3,5 0,772 3,51-3,0 1,213 3,01-3,5 1,874 minden m-ért 0,551 3,5 m fölött 2. A súly- vagy a határméret újramérése vagy lej/mûvelet 65 a RAR-nak történõ mérés MEGJEGYZÉS: 1. Az elõzetes véleményezést az Arad Megyei Út- és Hídkarbantartó Hivatal adja ki, a kérvény és a szükséges iratok benyújtása után 30 nappal, megszokott formában és 5 nap után sürgõsségi rendszerben. 2. A különleges szállítási engedélyt azoknak a gépjármûveknek adják, amelyek túlhaladják a törvényes összsúly vagy tengelysúly és/vagy határméret határokat. A különleges engedélyt az Arad Megyei Út- és Hídkarbantartó Hivatal adja ki a kérvény és a szükséges iratok benyújtása után 30 nappal, megszokott rendszerben, és 3 nap után sürgõsségi formában. Az engedély nélkül megtett útszakaszon, ha az ellenõrzések útrongálódást állapítanak meg, a szállítónak meg kell térítenie a javítási költségeket az O.M.T. 407/1999-es útmutatásai 6.6. cikkelyének megfelelõen. A súly- és határméret túlhaladásakor, a díjak kiszámítása az O.M.T. 407/1999-es útmutatásai szerint történik. A legnagyobb megengedett összsúly és tengelysúly határok az út kategóriája szerint, áruszállító gépjármûvek esetén és azok a határméretek, amelyek túlhaladása esetén különleges szállítási engedélyre van szükség Sorsz. A gépjármûvek adatai Korszerû Kövesutaknál utaknál 1. Magasság (m) 4,00 4,00 2. Szélesség (m) 2,55 2,55 3. A hûtõtérrel rendelkezõ gépjármûvek szélessége (m) 2,60 2,60 4. Hosszúság (m) egyszerû gépjármûvek 12,00 12,00 pótkocsik 12,00 12,00 nyergesvontatók 18,75 18,75 csuklós jármûvek 16,50 16,50 kéttengelyes autóbuszok 13,50 13,50 kéttengelyesnél nagyobb autóbuszok 15,00 15,00 csuklós autóbuszok 18,75 18,75 pótkocsis autóbuszok 18,75 18,75 5. Tengelysúly (t) nem motor meghajtású 8,00 7,50 egyszerû gépjármûvek 9,00 8,00 kéttengely 15,00 14,00 háromtengely tengelytávolság < 1m 10,00 10,00 tengelytáv 1 1,3m között 14,00 13,00 tengelytáv 1,3 1,8 m között 16,00 15,00 Az értékek megfelelnek a február 2-i keltezésû, 26. számú rendeletben elõirányzottaknak, mely rendelet módosítja és kiegészíti az utak rendszerére vonatkozó 43/1997-es kormányrendeletet.

9 2007. június 8., péntek Évforduló Naptár Szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplõ Medárd és Zaránd nevû kedves olvasóinkat. Medárd napja. Szent Medárd püspök az aratás és szüret védõszentje, a fogfájósok oltalmazója ezen a napon hunyt el a VI. században. Neki tulajdonítják a rózsakoszorú szertartásának bevezetését. Ha Szent Medárd napján esik az esõ, a magyar néphit szerint negyven napig esni fog. Kocsmában Helyezze el az alább megadott szavakat, betûcsoportokat a rejtvényben. Segítségül egy betût elõre beírtunk. Ha ez sikerült, a számozott négyzetek betûivel töltse ki a kis hálót is. Helyes megoldás esetén itt a következõ vicc poénját kapja: Két részeg beszélget a kocsmában. Te, hallottad, hogy a Józsi fia papnak ment? Hogyan? poén a rejtvényben. Kétbetûsek: AU, EK, IG, LR, RA, TI, YL, ZR Hárombetûsek: AKA, DIC, ESD, FSB, KAN, KOR, MAO, MEN, OET, OKI, TNI, ZAK Négybetûsek: KOÓS, KORD, OSON, SZÉK Ötbetûsek: AGYAR, BOHÓC, ÉLIKE, ISMÉT, LLANO, MONTE, OKÍTÓ, OLASZ, OSZTÓ, SIKLÓ, TORTA, ZERGE Hatbetûsek: IZOMER, KÁNTOR, MÁRTON, MESZEL Hétbetûsek: HELIKON, MARIMAR 8 4-es számú FÜGGELÉK a május 25-i keltezésû 110-es számú Határozathoz az Arad megye megyei és községi útjai körzetébe elhelyezett objektumok használati díjairól Sorsz. Az objektum elnevezése Mértékegys. Díj-lej/mértékegys/év A. Gáz-, kõolajszármazék, más tûzveszélyes anyag vezetékek 1 Kövesút alatti átfúrás a). Vezeték 100 mm-es átmérõig m 3,9 b) mm átmérõjû vezeték m 5,8 c). 500 mm fölötti átmérõjû vezeték m 9,6 2 Korszerû burkolatú úttest alatti átfúrás (aszfalt, beton, faragott kõ) a). Vezeték 100 mm-es átmérõig m 7,1 b) mm átmérõjû vezeték m 9,6 c). 500 mm fölötti átmérõjû vezeték m 15,4 3 Vezetékek az út hosszában a). Vezeték 100 mm-es átmérõig m 13,4 b) mm átmérõjû vezeték m 19,3 c). 500 mm fölötti átmérõjû vezeték m 29 3,1 Az út szélességében fekvõ vezetékek a). Vezeték 100 mm-es átmérõig m 7,1 b) mm átmérõjû vezeték m 9,6 c). 500 mm fölötti átmérõjû vezeték m 15, A biztonsági sávban fekvõ vezetékek Föld feletti vezetékek a). Vezeték 100 mm-es átmérõig m 3,7 b) mm átmérõjû vezeték m 5,5 c). 500 mm fölötti átmérõjû vezeték m 9, Föld alatti vezetékek a). Vezeték 100 mm-es átmérõig m 3,9 b) mm átmérõjû vezeték m 5,8 c). 500 mm fölötti átmérõjû vezeték m 9,6 4 A hidak és burkolatok mûszaki csatornáiban fekvõ vagy azok alapjához vagy felépítményéhez kapcsolt vezetékek a). Vezeték 100 mm-es átmérõig m 34,8 b) mm átmérõjû vezeték m 48,3 c). 500 mm fölötti átmérõjû vezeték m 73,5 B. Víz-, öntözési, gõz-, vízlevezetési és más hasonló vezetékek (kutak stb.) 5 Kövesutaknál 5.1. Úttest alatti átfúrás a). Vezeték 100 mm-es átmérõig m 2,8 Napról napra l Hirdetés Y Jöjjön velünk! Arad Június 1 3. között az Iriºor menedékházhoz szervezünk kirándulást. Indulás Aradról két változatban: pénteken a órai vagy szombaton a 7.55 órai vonattal Berzováig. Az útvonal: Berzova Berzova völgye Babina erdészház fõgerinc Iriºor völgye, menedékház. Csoportvezetõk Ciuliac Ioan (tel.: ) és Szentgyörgyi Sándor (tel.: ). Elszállásolás saját sátrakban vagy az Iriºor menedékházban. Akik a menedékházban akarnak aludni, iratkozzanak fel a csoportvezetõknél, hozzanak szigetelõ derékaljat (izolir) és hálózsákot. A költségek kb. 17 lejre rúgnak. Azokat, akik szombaton egy napra kívánnak kirándulni, Rus Mândrean vezeti (tel.: ), és a Debelagora menedékház irányában túráznak. Visszatérés Aradra 2 változatban: szombaton vagy vasárnap órakor. Találkozás a résztvevõkkel fél órával vonatindulás elõtt az aradi nagyállomás bejáratánál. Tizenegybetûsek: FÉRFIMODELL, FOTÓMÁSOLAT, LOUIS ARAGON, TELODENDRON Az olvasásról címû rejtvényünk helyes megfejtése: Olvasni annyi, mint emberként cselekedni Tõzsdei árfolyamok Valutaárfolyam tegnap $ EURÓ HUF RNB 2,4210 3, Ft/1,2920 RKB 2,3700/2,4700 3,2400/3,3100 0,0125/0,0134 RFB 2,3770/2,4740 3,2230/3,3180 0,0123/0,0134 Sanpaolo IMI Bank 2,3870/2,4510 3,2290/3,3030 0,0125/0,0140 Raiffeisen Bank 2,3750/2,4600 3,2300/3,3100 0,0123/0,0140 Feketepiac 2,4000/2,4500 3,2300/3,2600 0,0130/0,0133 Péntek, június 8. 9 Változékony idõ Arad változékony Péntek C Szombat C Vasárnap C Hétfõ C Temes változékony Péntek C Szombat C Vasárnap C Hétfõ C Hunyad változékony Péntek C Szombat C Vasárnap C Hétfõ C Krassó-Szörény borús Péntek C Szombat C Vasárnap C Hétfõ C Fehér változékony Péntek C Szombat C Vasárnap C Hétfõ C b) mm átmérõjû vezeték m 3,9 c). 500 mm fölötti átmérõjû vezeték m 5, Föld feletti áthaladás 6 Korszerû burkolatú utaknál (aszfalt, beton, faragott kõ) a). Vezeték 100 mm-es átmérõig m 5,8 b) mm átmérõjû vezeték m 7,1 c). 500 mm fölötti átmérõjû vezeték m 11, Úttest alatti átfúrás a). Vezeték 100 mm-es átmérõig m 5,8 b) mm átmérõjû vezeték m 7,1 c). 500 mm fölötti átmérõjû vezeték m 11, Föld feletti áthaladás a). Vezeték 100 mm-es átmérõig m 11,6 b) mm átmérõjû vezeték m 15,4 c). 500 mm fölötti átmérõjû vezeték m 23,2 7 Az út hosszában lévõ biztonsági sávban fekvõ vezetékek 7.1. Föld alattiak C Vezeték 100 mm-es átmérõig m 2,8 b) mm átmérõjû vezeték m 3,9 c). 500 mm fölötti átmérõjû vezeték m 5, Föld felettiek a). Vezeték 100 mm-es átmérõig m 5,8 b) mm átmérõjû vezeték m 7,1 c). 500 mm fölötti átmérõjû vezeték m 11,6 8 Az út széltében és hosszában fekvõ vezetékek a). Vezeték 100 mm-es átmérõig m 11,6 b) mm átmérõjû vezeték m 15,4 c). 500 mm fölötti átmérõjû vezeték m 23,2 9 A hidak és burkolatok mûszaki csatornáiban fekvõ vagy azok alapjához vagy felépítményéhez kapcsolt vezetékek a). Vezeték 100 mm-es átmérõig m 29 b) mm átmérõjû vezeték m 38,7 c). 500 mm fölötti átmérõjû vezeték m 58 C. Villany-, távközlési és más hasonló vezetékek 10 Föld feletti áthaladás m 3,9 11 Úttest alatti áthaladás Kövesút m 3, Korszerû burkolatú út m 7,1 12 Oszlopok elhelyezése Az út széltében db A biztonsági sávban db 9,6 13 A hidak és burkolatok mûszaki csatornáiban fekvõ vagy azok alapjához vagy felépítményéhez kapcsolt vezetékek m 9,6 MEGJEGYZÉS 1, 1.1. Mentesülnek a használati díjak fizetése alól: a közúti hálózathoz tartozó állami egységek, a Belügyminisztérium és a Nemzetvédelmi Minisztérium egységei, valamint a társadalombiztosítási és oktatási állami egységek (kórházak, napközi otthonok, öregek otthonai, iskolák, óvodák), a háztartási vezetékek tulajdonosai A víz- és csatornázási mûvek a használatukban lévõ vezetékekért, a BERD kölcsönök futamidejében, 2012-ig. 2. A jelen listába foglalt díjszabások nem tartalmazzák az áfát a 3/1993-as utólagos módosításokat szenvedett sürgõsségi kormányrendelet alapján, sem adót, sem luxusadót a 27/1994-es törvény elõirányzatai szerint, ezeket külön számítják és utalják a helyi költségvetésbe. Temesvári Rádió Magyar nyelvû mûsor Naponta óra között a 630 khzes középhullámú frekvencián, továbbá naponta óra között a MHz-es ultrarövidhullámú frekvencián és interneten a vagy a címen, valamint a Thor III mûholdon (0,8 Ny), a Focus Sat csomagban Június 8., péntek (mûsorvezetõ Koczka György): Hírösszefoglaló, Beszélgessünk a kultúráról, Színházi elõzetes, Idõjárás-jelentés; este (mûsorvezetõ Erdély Rita): Zenés mûsor: Ákos-dalok. Mozi Arad: DACIA 88 minutes (am) ( ). ARTA A kút (am) ( ). New York: Dow ,19 î 0,95% Nasdaq 2558,36 î 1,11% London: FTSE* 6505,10 î 0,27% Frankfurt: DAX* 7618,61 î 1,44% Párizs: CAC* 5890,49 î 1,46% Hongkong: SENG* ,16 î 0,09% Tokió: NIK* ,38 ì 0,07% Budapest: BUX* î 0,31% Bukarest: BET* 8705,11 ì 0,18% órakor. A * jel a tõzsde bezárását jelzi. Tegnap este egy dollár 0,7449 eurót, 121,00 japán jent, 0,5061 angol fontot ért. Ioan Tolan 80 éves Retrospektív kiállítás Arad Ma 18 órakor nyílik meg a megyei múzeum Képzõmûvészeti Részlegén (Gh. Popa de Teiuº utca 2 4. szám, II. emelet) az idén 80 éves Ioan Tolan szobrászmûvész alkotásaiból összeállított retrospektív kiállítás. A tárlatot és a mûvész életpályáját Gheorghe ªeptilici nagyszebeni mûépítész értékeli. K. K. Ö Ö Ö Ö

10 10 Péntek, június 8. Hirdetés

11 Hirdetés Péntek, június Adásvétel n Eladó frizsider és két, német márkájú, kis fogyasztású fagyasztó. Telefon: 0257/ n Battonyán eladó 13 ha szántóföld és 8 ha erdõsáv a határtól 800 méterre, a fõút mellett. Eladó még 34 ha gyep (legelõ) a fõút mellett. Telefon: n Az Alföld gyöngyszemén, Gyulán, családi okok miatt eladó k ertvárosi környezetben lévõ, két család számára alkalmas, földszint + tetõtérbeépítéses, külön bejáratú kertes ház parkosított díszudvarral, dísz-elõk erttel (kovácsoltvas kapu, nyári garázs, elektromos garázskapu, téli garázs, medence, 70 m 2 -es nyitott és 30 m 2 -es fedett terasz, filagória), valamint szintén Gyulán eladó kocsma + éjszakai vendéglátó egység szolgálati lakással, 1600 m 2 -es telken. Telefon: Állásajánlat n Hódmezõvásárhelyre, jól menõ vendéglátóipari egységekbe, szakképzett vagy nagy tapasztalattal rendelkezõ felszolgálókat és szakácsokat alkalmaznak. Magyar nyelvtudás feltétel. A felszolgálóknak nagy elõny a német és angol nyelvtudás. Jelentkezés: tel.: , vasarhely.hu 4 n Déván laboratóriumban fogtechnikust alkalmazok. Telefon: n A Nyugati Jelen munkakönyvvel alkalmaz lapterjesztõt Aradra. Telefon: 0257/ n A Nyugati Jelen nagyenyedi szerk esztõsége lapterjesztõt (újságkihordót) alkalmaz Nagyenyedre. Jelentkezni az Avram Iancu u. 2 sz. alatt vagy a 0258/ telefonszámon naponta 9 14 óra között. Különféle n 30 éves fiatalember megismerkedne komoly hölggyel. Telefon: n Redõnyök felújítását vállalom. Telefon: n Bútorkészítést, karbantartási és javítási munkálatokat vállalok. Telefon: CSAK NAGYBETÛVEL ÍROTT APRÓHIRDETÉST KÖZLÜNK Polgári napilap Kiadja az OCCIDENT MEDIA Kft. Postai katalógusszám: ISSN Egyhavi elõfizetés: 9,00 lej + kézbesítési díj Igazgató: L. SZÕKE MÁRIA tel.: 0722/ ; Imázs- és terjesztési igazgató: BALTA JÁNOS; Reklámmenedzser: FEKETE GÉZA tel.: (0)257/ Szerkesztõbizottság: BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN fõszerkesztõ, JÁMBOR G YULA fõszerkesztõ-helyettes, PONGRÁCZ P. MÁRIA fõmunkatárs, BEGE MAGDOLNA fõszerkesztõ-helyettes és szerkesztõségi fõtitkár, BERKI ERZSÉBET szerkesztõségi titkár, LÉSZAY BÉLA olvasószerkesztõ, BALTA JÁNOS, CHIRMICIU ANDRÁS, IRHÁZI JÁNOS, K ILIN SÁNDOR. Szerkesztõség és kiadó: Arad, Eminescu utca szám, telefonszám: , (0)257/ , (fax). Temesvári szerkesztõség: Temesvár, Savoyai Jenõ utca 6. szám, I. emelet, tel.: (0)256/ , , fax: , szerkesztõségveze tõ PAT AKY LEHEL Z SOLT. Dévai szerkesztõség: Déva, Mareºal Averescu 20-as tömbház D lépcsõház 39-es lakrész, tel./fax: (0)254/ , 0354/ Szerkesztõségvezetõ: C HIRMICIU ANDRÁS. Nagyenyedi szerkesztõség: Nagyenyed, Avram Iancu utca 2. szám, tel: (0)258/ , szerkesztõségvezetõ: MOLNÁR I RÉN. Krassó-Szörény megyei munkatárs: MAKAY BOTOND, tel.: (0)255/ Külföldi munkatárs: HUDY ÁRPÁD Németország (München). Internet: Készült a GUTENBERG Rt. aradi nyomdájában, tel.: 0257/ , fax: 0257/ A lapfej fölötti idézet FALUDY GYÖRGY Óda a magyar nyelvhez címû versébõl származik.

12 12 Péntek, június 8. Hirdetés

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com Dróton rángatnak XIX. évfolyam, 4671. szám 12+8 oldal Péntek 2007. április 13. Megjelenik

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4775. szám 12 oldal Szerda 2007. augusztus 15. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4879. szám 12+4 oldal Szombat Vasárnap 2007. december 15 16. Megjelenik

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4757. szám 12 oldal Szerda 2007. július 25. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4867. szám 16+8 oldal Péntek Vasárnap 2007. november 30. december 2.

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com l Ötös lottó: 33 37 26 10 15 27 Joker: 24 2 43 10 19 + 14 XIX. évfolyam, 4711. szám

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4597. szám 12 oldal Hétfõ 2007. január 15. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4745. szám 12 oldal Szerda 2007. július 11. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com Szüret Síró-nevetõ szemek Riport a régióban 4 5. oldal XIX. évfolyam, 4807. szám 16+8

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4741. szám 16+8 oldal Péntek 2007. július 6. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XX. évfolyam, 4890. szám 12+8 oldal Péntek 2008. január 4. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4664. szám 12 oldal Kedd 2007. április 3. Megjelenik Arad, Fehér, Hunyad,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4747. szám 12+8 oldal Péntek 2007. július 13. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com Baragáni deportáltak találkoztak CHIRMICIU A NDRÁS XIX. évfolyam, 4726. szám 12 oldal

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4708. szám 12 oldal Kedd 2007. május 29. Megjelenik Arad, Fehér, Hunyad,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4780. szám 12 oldal Kedd 2007. augusztus 21. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4756. szám 12 oldal Kedd 2007. július 24. Megjelenik Arad, Fehér, Hunyad,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4593. szám 12 oldal Szerda 2007. január 10. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4589. szám 12+8 oldal Péntek 2007. január 5. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4766. szám 12 oldal Szombat Vasárnap 2007. augusztus 4 5. Megjelenik

Részletesebben

Hány falusi rendõr beszél magyarul

Hány falusi rendõr beszél magyarul Pályázat öntözõrendszer kialakítására A szárazság valamint az, hogy nincs megfelelõen kiépített öntözõrendszer Szatmár megyében nagyon sokak életét megkeserítette és a kukorica termést nagy mértékben kompromittálta.

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XX. évfolyam, 4895. szám 12 oldal Csütörtök 2008. január 10. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4629. szám 12 oldal Szerda 2007. február 21. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4628. szám 12 oldal Kedd 2007. február 20. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Barangolás a Károlyi-kastélyban Valódi idõutazás élményét nyújtja A hajdanvolt kastély, a Károlyi-kastély elsõ emeletén, tíz teremben berendezett kiállítás, amely a grófi család rezidenciájaként szolgáló

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP A nyelvek európai napját ünnepelték az iskolások A nyelvek európai napját ünnepelték tegnap az iskolások, ugyanis 2001 óta szeptember 26-a az európai nyelvek ünnepe. A 10-es Számú Általános Iskola tanulói

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4596. szám 12+4 oldal Szombat Vasárnap 2007. január 13 14. Megjelenik

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4834. szám 16 oldal Kedd 2007. október 23. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Hétfõtõl újból MADISZ táncház a Kölcseyben A tanév megkezdésével folytatódik a Szatmárnémeti MADISZ által szervezett néptáncoktatás és táncház is. Az elsõ táncházra szeptember 24-én, hétfõn kerül sor,

Részletesebben

Sikeres találkozó: lesz körgyûrû, határátkelõ és gyorsforgalmi út is

Sikeres találkozó: lesz körgyûrû, határátkelõ és gyorsforgalmi út is Lámpások gyúltak a rászorulókért A Hám János Óvoda német és magyar csoportja, a 9-es Számú Óvoda német csoportja, az Ettinger Líceum elõkészítõ osztályos tanulói és még számos gyermek gyûlt össze pénteken

Részletesebben