A tartalomból: Alternatív szülés: 5. oldal Nõk a topon: 6. oldal Politikusok az ünneplésrõl:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tartalomból: Alternatív szülés: 5. oldal Nõk a topon: 6. oldal Politikusok az ünneplésrõl:"

Átírás

1 A tartalomból: Alternatív szülés: 5. oldal Nõk a topon: 6. oldal Politikusok az ünneplésrõl: 7. oldal Szekulovics Szrecsko edzõi hitvallása: 8. oldal Kertbarátok melléklet: oldal

2 2 Felhívás bírósági ülnök-választásról A Magyar Köztársaság Alkotmányának 46. (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi LXVII. törvény (továbbiakban: Bjt) 125. (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ülnökök megbízása 4 évre szól. A legutóbbi ülnökválasztásra évben került sor, akiknek a megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le. A Magyar Köztársaság Elnöke 28/2007. (II. 28.) KE határozata alapján a bírósági ülnökök megválasztását március 5. és április 22. közé esõ idõtartamban kell lebonyolítani. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése a Szombathelyi Városi Bírósághoz, a Vas Megyei Bírósághoz, valamint a Szombathelyi Munkaügyi Bírósághoz választ ülnököket. A Bjt szerint a bírósági ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkezõ magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén mûködõ helyi önkormányzatok, valamint pártok kivételével társadalmi szervezetek jelölik. A fiatalkorúak büntetõ ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén mûködõ alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A munkaügyi bíróságok ülnökeit elsõsorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik. Bírósági ülnöknek büntetlen elõéletû, választójoggal rendelkezõ 30. életévét betöltött, de 70. életévét el nem érõ magyar állampolgár jelölhetõ. Felkérem a Szombathelyen lakóhellyel és választójoggal rendelkezõ magyar állampolgárokat, társadalmi szervezeteket, alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményeket, hogy jelöljenek bírósági ülnöknek választható személyeket, akik a fent leírt feltételeknek megfelelnek. A jelöléshez szükséges nyomtatványok Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi és Képviselõi Osztályán beszerezhetõk. Az ülnökválasztással kapcsolatos egyéb kérdésekben a 94/ as telefonon kaphatnak tájékoztatást. A jelöléseket tartalmazó nyomtatványokat a jelölt elfogadó nyilatkozatával együtt legkésõbb március 12. napjáig (hétfõ) óráig lehet leadni a Polgármesteri Hivatal I. emelet 112/B. számú irodájában. A bírósági ülnökök jogairól és kötelezettségeirõl szóló tájékoztató a Városháza földszinti hirdetõtábláján megtekinthetõ. Szombathely, március 5. Dr. Ipkovich György polgármester Forgalomkorlátozás a március 15-i ünnepi rendezvények idején március 15-én a rendezvények zavartalan lebonyolítása érdekében az alábbi idõpontokban és helyeken forgalomkorlátozás lesz kb ig Horváth Boldizsár-szobor: a Király utca (Petõfi Sándor utca Mártírok tere közötti szakasza) és a Széll Kálmán utca (Király utca Wesselényi Miklós utca közötti szakasza) kb ig a Március 15. tér: a Március 15. tér Deák F. u., 48-as honvéd u. Wesselényi M. u., Szelestey L. u. Wesselényi M. u., Petõfi S. u. Kõszegi u. Paragvári u., Karinthy F. u. Liszt F. u. keresztezõdések által határolt terület lezárásra kerül. Az átvonulás ideje alatt kb kb óra között rövid idejû részleges zárásra kell számítani a felsorolt utcákban: Petõfi Sándor utca, Ady tér, Sörház utca és az ezekbe torkolló utcákban kb ig Petõfi Sándor-szobor: a Sörház utca a Brutscher József utcától, és a Hollán Ernõ utca a Kiskar utcáig lezárásra kerül. A rendõrség a fenti idõpontokban és helyeken a gépjármûforgalmat eltereli. Változások az autóbusz-közlekedésben A Vasi Volán Rt. tájékoztatja az utazóközönséget, hogy Szombathely Megyei Jogú Város március 15-i ünnepi rendezvényei miatt az érintett helyi járati autóbuszok az alábbiak szerint közlekednek óra között: A Vasútállomásról induló és a Vasútállomásra érkezõ 1 -es, 5 -ös és 25 -ös vonalszámú járatok nem érintik a Szelestey u. 27., SZTK, Berzsenyi Könyvtár, Paragvári úti Iskola, Horváth Boldizsár krt. és MÁV Üzletigazgatóság elnevezésû megállóhelyeket. A járatok a Horváth B. krt.-on a Kórház elnevezésû megállóhelyen állnak meg. Az 5 -ös járatok a Paragvári u. Horváth B. krt. Vörösmarty u. útvonalon közlekednek, és a Paragvári úti iskola, Horváth B. krt. és Kórház megállóhelyeken állnak meg óra között: A 3 -as, 8 -as és 9 -es vonalszámú járatok nem érintik az Autóbuszállomás és Nyomda (Autóbuszállomás irányába) elnevezésû megállóhelyeket, ideiglenesen a BDF és Óperint Üzletház megállóhelyeken állnak meg. Az ünnepség befejezése után áll vissza az eredeti forgalmi rend. A rendezõk a lakosság és az utazóközönség megértését kérik. Lomtalanítás! Az elõzõ évekhez hasonlóan tavaszi lomtalanítási akciót hirdet Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Osztálya a Szombathelyi Városgazdálkodási Kft. szervezésében. Az akció során a lakosság megszabadulhat a rendszeres hulladékgyûjtés során el nem szállítható (a szabványos szeméttároló edényzetbe a méretük miatt el nem helyezhetõ), a lakásban, háztartásban feleslegessé vagy selejtessé vált tárgyaktól (például bútor, eszköz, háztartási gép). A város lakóterületét öt részre osztva, öt szombati napon történik a gyûjtés. Az elsõ lomtalanítási nap , a terület pedig: a kõszeg szentgotthárdi vasútvonaltól keletre esõ városrész, az ipartelep utcái, beleértve Zanatot, valamint a volt bucsui vasúttól északra esõ városrészt (Kámon, Herény) A második nap , a terület pedig: a Thököly utcától északra esõ városrész a Perint és Gyöngyös patak között a Petõfi S. utcáig, valamint a Szt. Márton utcától északra a Gyöngyös patak és a vasútvonal között a volt bucsui vasút nyomvonaláig (tehát a belváros, valamint a Sugár, Hadnagy és 11-es Huszár út, Lovas utca környéke) A harmadik nap , a terület pedig: Petõfi S. és Honvéd utcáktól északra esõ városrész a Perint és a Gyöngyös patak között a Váci M. utcával bezárólag (tehát a Derkovits-ltp., valamint az Akacs M., Szabó M., Deák F., Engels F. utcák környéke, Hübner, Domonkos, Báthory utcák környéke) A negyedik nap , a terület pedig: a Perint pataktól nyugatra esõ városrész (ide tartozik Olad, az oladi ltp., a Csónakázó-tó környékétõl a Jáki úti temetõig húzódó városrész, Újperint, Petõfi telep), valamint Gyöngyöshermán és Szentkirály Az ötödik nap , a terület pedig: a Szt. Márton u. és Thököly I. utcáktól délre esõ városrész, melyet keletrõl a szentgotthárdi vasútvonal, nyugatról a Perint patak határol, (tehát a belváros déli része, Joskar-Ola-ltp., Százhold, Károly Róbert és Szent Gellért utcák körüli ltp., valamint az Acsádi I. u. és környéke) Nyomatékosan felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a törmelék, ágnyesedék, lapátos áru, valamint a szabványos edényzetben is elhelyezhetõ hulladék nem limlom, tehát ezek kirakását kérjük mellõzni, annál is inkább, mivel egy esetleges szeles idõ esetén ez komoly környezetszennyezést okozhat! Ugyancsak kérjük, hogy veszélyes hulladékot se rakjanak ki szállításra (például elem, akkumulátor, festékes doboz)! A limlomot lehetõség szerint az akció napjának reggelén (fél nyolcig) szíveskedjenek szállítójármûvel megközelíthetõ közterületre kirakni, csökkentve ezzel a guberálás miatti szennyezés veszélyét. Kérjük, hogy a limlom szelektált kirakásával (külön pl. fém, fa, karton) segítsék munkánkat! Bõvebb felvilágosítás az as telefonon kérhetõ. A limlom akció a lakosságra vonatkozik, intézményekre, vállalkozásokra, kereskedelmi egységekre nem! Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Osztálya Szombathely Megyei Jogú Város ingyenes hetilapja Mb. fõszerkesztõ: Kupi Györgyi Lapzárta: csütörtök óra Hirdetési vezetõ: Horváth Vilmos (20/ ) Hirdetésszervezés: Grófsics László (20/ ) Címlap: A régi víztorony Fotó: Czika László, Vass Szilárd Nyomdai elõkészítés: Kerényi DTP & Design Stúdió (70/ ) Nyomda: ORIGO Print Nyomda, Budaörs, tel.: 23/ Kiadja a Savaria Médiacentrum Lapkiadó Kht. Felelõs kiadó: Váradi Gábor ügyvezetõ igazgató Szerkesztõség: 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22. internet: Tel.: 94/ , 94/ Fax: 94/ Terjesztés: Savaria Post Kft. Tel.: 94/ Készült példányban ISSN X Szerkesztõség: 94/ Hirdetésfelvétel: 94/ Internet:

3 Víztorony: madarak helyett a turisták járják A Brenner parki víztorony lassan nyolcvanéves, és már jó ideje csak a madarak lakják. A funkcióját vesztett épület turisztikai látványosságként, kulturális találkozóhelyként születhet újjá, ha a több mint egymilliárdos átalakítás tervei megvalósulnak. Nyolcvan évvel ezelõtt még semmiféle turistacsalogató szerepet nem szántak a ma már sokak fantáziáját megmozgató építménynek, egész egyszerûen olyan ütemben nõtt Szombathely lakosságszáma, hogy a régi, Szent István park feletti, 500 köbméteres víztorony már kevésnek bizonyult a vízellátáshoz, újra volt tehát szükség. A nyomásingadozás állandó probléma volt, de sokszor vízhiány is keserítette a szombathelyiek életét. Bravúr és praktikum 1926-ban született meg az elhatározás: egy új, 800 köbméteres tornyot kell építeni. Becsey Antal építészmérnök el is készítette a gépészeti terveket nem véletlenül bízták rá ezt a munkát, szombathelyi hidrológiai beruházásoknál dolgozott már korábban is. A víztorony tervezésére egy budapesti mérnökiroda szakembereit kérték fel. Közülük az építészeti megoldások leginkább Sárkány István, a statikai tervek pedig Enyedi Béla nevéhez fûzõdnek. Utóbbinak (a kor egyik jeles szakemberének) köszönhetõ, hogy az elsõ torony stílusától teljesen eltérõ, vasbeton tartórendszerrel és tárolómedencével rendelkezõ víztornya lett Szombathelynek. A legelsõ elképzelések szerint a Légszeszgyár utca, azon belül is a gázgyár szomszédsága lett volna az építkezés helyszíne, utóbb mégis a Brenner park mellett döntöttek, mondván, feltehetõen a város ezen része dinamikusabban fejlõdik majd ban az 55 méter magas építményt rendkívül vastag betonból, szokatlanul gyorsan húzták fel a parkos területen, ami a szakértõk szerint már csak azért is bravúr, mert abban a korban sem toronydaru, sem betonszivattyú, sem ma már nélkülözhetetlennek számító vegyszerek nem álltak a kivitelezõk (a Kopfensteiner Testvérek Rt.) rendelkezésére. Raktár és madárvárta A már 28 novemberében üzembe helyezett, de véglegesen csak 29. május 30-án átadott új víztorony a második világháborúig zavartalanul mûködött, 45-ben azonban a tornyot (amelynek földszintjén korábban óvóhelyet alakítottak ki) bombatalálat érte. A kupola teljesen leszakadt, de a medence, a födémszerkezet, a raktár is megsérült. Három évet kellett várni a szomorú esemény után, hogy a helyreállítást összesen 480 ezer forintból elvégezzék. (Az elosztóhálózat is tönkrement a bombázás okozta károk miatt: a közel 1600 méter hosszú nyomócsövet teljesen újjá kellett építeni, a száznál is több megrongálódott tûzcsap felét vadonatújjal kellett pótolni.) A víztorony 85-ig állt a vízellátás szolgálatában, ebben az évben ugyanis átvette a feladatát a parkerdei medence. A Brenner parki ipari mûemlék jellegû építmény állaga azóta igencsak leromlott: földszintjét a tulajdonos önkormányzat és a kezelõ VASIVÍZ Zrt. használja raktárként, a csigalépcsõt pedig a madarak lakták be. Vízi játszótér panorámával Kis szerencsével és sok pénzzel néhány éven belül szebb fejezet kezdõdhet a torony életében: terv ugyanis már létezik a hasznosításra. Több, már csírájában elhalt (kereskedelmi, vendéglátói, magáncélú) ötlet után a mostani elképzelés bekerült a nemrégiben a közgyûlés által elfogadott kiemelt fejlesztési tervek közé. Az idõközben (1993-ban) helyi védelem alá helyezett víztoronyból európai mércével mérve is nívós turisztikai látvány válhat, ha az 1,2 milliárd forintos, uniós forrásra is számító beruházás megvalósul. Információs e-pontot, recepciót, konferenciák és kulturális programok rendezésére alkalmas közösségi teret építenének ki az épületben, amely egyben a vízi kultúra bemutatóhelyeként, a gyerekeknek pedig interaktív játszótérként is szolgálna. Áthaladva a mind az öt érzékszervre ható kiállítótéren egy panoráma kilátóhoz érkezhet majd a turista (vagy az érdeklõdõ szombathelyi), ahonnan a város legtávolabbi szeglete, sõt a környezõ vidék is jól megfigyelhetõ. FEJLESZTÉSI TERVEK 3 Az élményt fokozná az új lépcsõház és a kettõs látványlift, amelybõl szintén csodás kilátás nyílna. Kialakítanának egy jellegzetesen helyi termékeket és ételeket árusító vendéglátóhelyet is. A tervek szerint a víztorony környezete is megszépülne: friss parkosítás, egy különleges kút, egy régi korokat idézõ fedett zenepavilon és egy szabadtéri színpad megépítése várna a kivitelezõkre, emellett új utcabútorokat helyeznének ki, és díszkivilágítás is járna az átalakított toronynak. Akiknek pedig a szívéhez nõtt a KRESZpark, azoknak sem kell aggódniuk: a közlekedés gyakorlására alkalmas tér megmaradna, de természetesen új burkolatot, táblákat kapna. A szombathelyi városképet formáló Brenner parki víztorony megépítése óta látványosságszámba megy, de néhány évtizede inkább elhanyagolt állapota, mintsem impozáns mivolta okán. Ez persze mit sem változtat azon, hogy a por és rozsda alatt ugyanaz az építészeti remekmû bujkál, mint nyolcvan éve. hhá Forrás: Balogh Péter: Szombathelyi víztornyok II. In: Vasi Építész I. évf./8 9.; 100 éves a szombathelyi vízmû VasiVíz Rt

4 4 Tetõtér-beépítés az iskolában, játékcsere az óvodában A szokásosnál több pénzt fordít idén intézményeinek felújítására az önkormányzat. Már folyik az élelmiszer-ipari szakközépiskola kollégiumában tervezett munka elõkészítése. Karbantartási munkákra ebben az évben is 55,7 millió forintot szán a szombathelyi önkormányzat. Ebbõl az összegbõl mintegy ötven városi intézményben terveznek kisebb munkálatokat mondta érdeklõdésünkre Börzsei Csaba, a hivatal városfejlesztési osztályának beruházási irodavezetõje. Fõként festést és más, viszonylag kis költségigényû beruházást végeznek el ebbõl a pénzbõl. További 50 millió forint áll rendelkezésre néhány komolyabb feladatra. Az intézményvezetõk tavaly év végi igényei alapján rangsorolja a teendõket a városvezetés. Legsürgetõbb sok helyen a nyílászárók cseréje, a szigetelések felújítása, a vizesblokkok javítása, ezért ezek a feladatok elsõbbséget élveznek majd. A keret felosztásának elõkészítése azonban a napokban zajlik, véglegesen a szakbizottság dönt róla március végén tudtuk meg. A büdzsében a szokásos 50 millió forint körüli kereten felül további összegek szerepelnek intézményrekonstrukciós célokra. Külön tételként került be a költségvetésbe az élelmiszer-ipari szakközépiskola kollégiuma tetõterének beépítésére elkülönített 80 millió forint. Tíz éve várnak a bõvítés tervei arra, hogy megvalósítsák. Az engedélyek már lejártak, tehát új, aktualizált tervekre és engedélyekre van szükség. Várhatóan nyár végén kezdõdhetnek meg a kivitelezési munkák tájékoztatott az irodavezetõ. Elmondta még: 30 millió forintból idén elindul a szombathelyi intézményi játszóterek eszközeinek cseréje is, igaz, ebbõl egyelõre csak néhány bölcsõde és óvoda udvarának játékait tudják uniós szabvány szerintiekre váltani. A Zanati Közösségi Ház felújításának második ütemére újabb 10 milliót szánnak, és ugyanennyit terveztek be a Rumi úti orvosi rendelõ további munkálataira is. Emlékezés a száguldó halálra Szombathely az ötödik azon magyar városok sorában, melyek a második világháborúban a legnagyobb károkat szenvedték el. Az áldozatokra emlékezett az utókor Szombathely gyásznapján, március 4-én. Az Assisi Szent Ferenc Kollégium falán elhelyezett emléktáblánál a szokásosnál is többen rótták le kegyeletüket az áldozatok elõtt, akikrõl Gregersen-Labossa György evangélikus lelkész és Sill Aba Ferenc a Szent Erzsébet-templom plébánosa emlékezett meg ökumenikus szertartással és imával. Sill Aba Ferenc felidézte, hogy 52 éve ezen a napon százhúsz elhunytat jegyeztek be a ferences templom anyakönyvébe. A tragédiát megörökítõ Kiss Sándor-dombormû alá elhelyezték koszorúikat a közgyûlési frakciók, valamint dr. Ipkovich György polgármester, aki a fõiskola D épületénél, a lebombázott városháza helyén idézte fel a város történetének legszomorúbb napját: Szombathelyre költözött 1944 õszén az akkori belügyminiszter. Ettõl kezdve folyamatosan bombázták a várost, de a legtöbb kárt a március 4-i támadás okozta. Az alacsonyan húzó repülõk telibe találták a székesegyházat, a városházát, de nem volt olyan szeglete a városnak, melyet ne ért volna bombatalálat. A Berzsenyi téren koszorúzott a megyegyûlés nevében Marton Ferenc alelnök, és a polgármesterrel együtt prof. dr. Gadányi Károly, a BDF rektora is. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szombathelyi Távhõszolgáltató Kft. taggyûlése (9700 Szombathely, Március 15. tér 5/A.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ Szombathelyi Távhõszolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: ) ÜGYVEZETÕI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE Az ügyvezetõi tisztség a évi IV. törvény (Gt.) alapján határozott idõre szól, határozott ideje 5 év. Az ügyvezetõi munkakört április 1. napjától kell betölteni. Az ügyvezetõ feladatai: A Gt-ben, valamint a társasági szerzõdésben meghatározottakon túl a társaság mûszaki és gazdasági fejlesztési irányvonalának kialakítása; a társaság gazdálkodásának irányítása, könyvvitelének megszervezése; az éves üzleti terv elkészítése és a taggyûlés elé terjesztése; az éves mérlegbeszámoló elkészítése és a taggyûlés elé terjesztése; beszámoló készítése a gazdálkodásról; a munkáltató jogkör gyakorlása a kft. valamennyi munkavállalója felett; a felügyelõbizottság, a könyvvizsgáló és a tagok kérésére a társaság könyveibe, irataiba a betekintést lehetõvé tétele és a társaság ügyeirõl felvilágosítás adása; a jogszabályi elõírások szerinti fogyasztói érdekegyeztetés megszervezése, lefolytatása. Az ügyvezetést fokozott gondossággal a társaság érdekeinek elsõdlegessége alapján köteles ellátni. A pályázónak a fentiekre tekintettel el kell készítenie javaslatát, a saját szakmai programja alapján a Szombathelyi Távhõszolgáltató Kft. mûködtetésére vonatkozóan. A munkakör betöltésének feltételei: felsõfokú mûszaki egyetemi végzettség legalább 3 év vezetõi gyakorlat az energiatermelés és hõszolgáltatás területén büntetlen elõélet A munkakör betöltésénél elõnyt jelent: a pályázati feltételként kiírt egyetemi mûszaki végzettségen túl felsõfokú gazdasági végzettség tárgyalóképes idegennyelvtudás Az ügyvezetõ igazgató felett a munkáltatói jogokat a taggyûlés gyakorolja. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: fontosabb személyi adatait szakmai életútjának részletes ismertetését diplomáinak hiteles másolatát minimális bér- és jövedelemigényét nyilatkozatát a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben meghatározott összeférhetetlenségi kérdésekben három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1 3., aljegyzõi titkárság I. emelet 113. szoba. A pályázat benyújtásának határideje: március óra. A pályázatot 2 (kettõ) példányban, a borítékon Távhõszolgáltató Kft. ügyvezetõi pályázat megjelöléssel kell benyújtani. Az ügyvezetõ kinevezésérõl a Szombathelyi Távhõszolgáltató Kft. taggyûlése dönt. A pályázattal kapcsolatos minden adatot bizalmasan kezelünk.

5 5 Szülés másképpen Nincsenek elkényeztetve azok a kismamák, akik a rutinszerû orvosi beavatkozásokkal kísért szülésen kívül más lehetõségekre is kíváncsiak. Az interneten ugyan sok információ elérhetõ, de abból még kevés erõ meríthetõ, hogy valaki ismeretlenek tollából olvas bizonytalan eredetû beszámolót. Egy hét múlva egynapos tréninget szerveznek Szombathelyen, ahol neves hazai szakértõktõl minden megtudható a gyermek világrahozatalának alternatív módjairól. Szemléltetés a szülésrõl Nemcsak védõnõknek, szülészorvosoknak, szülésznõknek, hanem laikusoknak, azaz várandós anyukáknak, pároknak és babát tervezõknek is szervezi a hazai nõi körök és kismamaklubok hálózata azt az egész napos tréninget, amelynek témája a természetes szülés, a háborítatlan szülés- és születésélmény. Az Országos Bábaképzõ Intézet által akkreditált továbbképzésnek számító program már sikeresen lezajlott a fõvárosban és néhány vidéki nagyvárosban tudtuk meg Kajzinger Ildikótól, a hálózat szombathelyi tagjától, aki várandós anyukaként úgy gondolja, az egészségügyi dolgozókon kívül a gyermekáldás elõtt állókat is megilleti a jog, hogy elsõ kézbõl, személyesen a szakértõktõl szerezzenek tudomást az alternatív szülési elvekrõl, gyakorlatokról. A szervezõk meghívták a programra dr. Kovács Zoltán szülész-nõgyógyászt, aki munkájában a természetes gyógymódokat sikeresen ötvözi a hagyományos orvoslás módszereivel. Itt lesz Lancsin Zsuzsanna, egy olyan dúla (azaz a várandósság és a szülés alatt támogatást nyújtó asszonytársi segítõ), aki az Amerikában tanult gyógyszermentes fájdalomcsillapító technikákról és különféle vajúdástámogató eszközökrõl tart elõadást. Találkozhatnak a kismamák és a védõnõk Haas György pszichoterapeutával, az Országos Bábaképzõ Intézet ügyvezetõjével, aki a lehetõ legjobb szülés- és születésélmény eléréséhez vezetõ utakat vázolja fel. Még egy vendége lesz a tréningnek, Noll Andrea Nandu, a híres texasi iskolában tanult holisztikus bába, akit könyvekbõl, folyóiratokból sokan ismerhetnek. Õ két elõadást is tart: elõbb az anyává válás jelentõségérõl, a szülés élményérõl, a szüléskísérésrõl, majd a gátvédelemrõl, a különbözõ komplikációk megelõzésérõl beszél. A programon az elõadók filmekbõl játszanak be részleteket, fényképeket mutatnak be, elhoznak olyan szemléltetõeszközöket, mint a vajúdólabda vagy az ún. rebozo-kendõ mondta lapunknak Kajzinger Ildikó, aki szerint azoknak is érdemes megismerkedniük az alternatív módszerekkel, akik eddig idegenkedtek tõlük, vagy egészségügyi dolgozóként még sosem alkalmazták azokat. Nem az otthonszülés az egyetlen megoldás arra hangsúlyozta, ha valaki háborítatlanul, szelíden szeretné világra hozni a gyermekét. A legtöbbeknek biztonságot jelentõ kórházakban is egyre jobbá kellene Labdás-kendõs trükkökrõl is szó lesz tenni az élet megkezdésének feltételeit tette hozzá abban a reményben, hogy a babavárók mellett számos egészségügyi dolgozó is eljön a március 19-én tartandó tréningre. Az esemény egyébként a Körmendi úti evangélikus gyülekezeti teremben lesz. Kedves Sportbarátok! A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományõrzõ Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítsék az olimpiai eszme népszerûsítését. A tavaly felajánlott forintot Halmay Zoltán magasfalui emléktáblájának felállítására fordítottuk. Adószámunk: %, hogy 1%-át jó célokra ajánlja fel!

6 6 Fotó: Czika László Nõk a topon Mit jelent a családban, ha az anya vezetõ beosztásban dolgozik? Hogyan hat a családi békére, ha sikeresebb a nõ, mint a férfi? Mennyire nehezebb a nõk érvényesülése? Ezekre a kérdésekre ad választ Kiss Judit szociológus, a Berzsenyi Dániel Fõiskola Egészségtudományi Tanszékének vezetõje. Manapság egyre több hölgy dolgozik vezetõ beosztásban, és játszik meghatározó szerepet életében a karrier. Ám sokan, különösen a férfiak, még mindig úgy vélekednek, hogy a sikeres nõk nem foglalkoznak eleget családjukkal, és ez az otthoni kapcsolatok kárára válik. Nem vitás, hogy a legtöbb nõnek több szerepben kell helytállnia, de véleményem szerint a vezetõ pozíció és a család teljesen összeegyeztethetõ. Elsõsorban a személyiségtõl és a neveltetéstõl függ, hogyan éli meg egy nõ a vezetõi szerepet, illetve a férfi hogy viszonyul ahhoz, ha párja fõnök, esetleg képzettebb. Ma az élethelyzetek sokkal inkább meghatározzák azt, hogy egy nõ hogyan gondolkodik ezekrõl a kérdésekrõl. Ez pedig elsõsorban azon múlik, hogy milyenek a családi viszonyok, milyen a férj. Persze ha egy aszszony elvállal egy ilyen feladatot, akkor szerencsés, ha a férje inspirálni tudja. A lényeg, hogy ki tudjon alakítani egy megfelelõ idõstruktúrát annak érdekében, hogy se a gyerekekkel való kapcsolat, se a házastársi jó viszony ne sérüljön. Mi a helyzet akkor, ha egy nõ magasabban képzett, vagy jobb pozíciót tölt be, mint a férje? Egyre gyakrabban elõfordul, hogy a nõnek akár több diplomája is van, férjének pedig egy sem, ám ez sem kell, hogy problémát, esetleg kisebbségi érzést okozzon. Teljesen jól mûködhet egy ilyen kapcsolat, ha a két fél képes egymást erõsíteni, és sikeresen kiegészítik egymást. A munkahelyen hogyan áll helyt egy nõ vezetõként? A nõi vezetõkkel kapcsolatban sok tévhittel és még több elõítélettel találkozhatunk. Nem lehet egyértelmûen kijelenteni, hogy a nõi vezetõk inkább döntenek érzelmi alapon, mint a férfiak. Munkám során vezetõként mindig igyekeztem érték mentén és racionálisan dönteni. Természetesen ez is függ a habitustól, de amikor van egy fontos feladat, akkor egy jó vezetõ kemény tud maradni. Egy nõi fõnöknek is meg kell felelnie azoknak az elvárásoknak, amelyek ebbõl a státusból adódnak, és erre a nõk talán még jobban törekednek, mint a férfiak. Azonban az elmondható, hogy a nõk szempontjából a munkahelyi légkör sokkal meghatározóbb, mint a férfiaknál. A hölgyeknél a társas támogatottság, a baráti miliõ lényegesen nagyobb szerepet kap. A férfiak számára ennél sokkal fontosabb a házastárs melletti biztonság érzése. Annak ellenére, hogy nekünk fontos a boldogság, a sikerélmény igénye is nagyon erõs, amit sajnos sok munkahelyen nem ismernek fel. Pedig erre minden vezetõnek törekednie kellene. Nõk között nem ritka a munkahelyi szúrkapiszka, melynek oka lehet az irigység a másik megjelenésére, pozíciójára. Nincsenek könnyû helyzetben ma azok a fiatal lányok, akik az iskolapadból egy többségében éves, idõsebb nõkbõl álló közösségbe kerülnek. Nagyon gyakori, hogy ilyen szituációkban nehezen fogadják õket, irigylik õket fiatalságukért, ellenfelet látnak bennük. Ennek persze oka lehet az is, hogy a mai fiatalok másfajta értékrendszer mentén nevelõdtek, mint az idõsebb generáció, és máshogy gondolkodnak a munkáról, a társadalmi kapcsolatokról. A legtöbb konfliktus pedig abból adódik, hogy nincs meg bennük a tradicionális szemlélet, tekintélytisztelet. Ettõl függetlenül azt gondolom, a munkahelyi aktivitás nem korfüggõ, mert egy huszonéves is letehet nagyszerû dolgokat az asztalra, és a negyvenéves pedig lehet, hogy húsz év alatt nem csinált semmi érdemlegeset. A (fiatal) férfiak helyzete ma sokkal könnyebb... zsgy Szent Erzsébet Molnár C. Pál képein Molnár C. Pál festõmûvész képeibõl nyílt tárlat a Vitalitás Galériában. A kiállításokat szervezõ Vitalitas Savariae Mûvészeti Alapítvány a neves egyházmûvész alkotásaival csatlakozott a Szent Erzsébet-év rendezvényeihez. A kiállítást dr. Veres András nyitotta meg. A szombathelyi egyházmegye fõpásztora elmondta, hogy Erzsébet magyarként a világ egyik legnépszerûbb szentje, aki a nem hívõ emberek számára is példa lehet, mint férjét rajongó szeretettel szeretõ feleség, gyermekeit üldöztetése alatt is gondosan nevelõ özvegy anya, és a szegények felé nyitott szívvel forduló keresztény ember ben II. András lányaként született, Lajos gróf feleségeként került Türingiába, Wartburg várába. Sorsa Lajos halála után fordult mostohára: a férje családja nem nézte el neki jótékonykodását. Egy ízben, mikor épp a szegényekhez igyekezett, sógora kérdõre vonta, hogy mit visz a kötényében. Erzsébet azt mondta, hogy rózsát, és mikor Henrik kérésére megmutatta a kötényét, a szegényeknek szánt kenyér helyén tényleg virágok voltak. Ezt a csodát megörökíti Molnár C. Pál festõmûvész Szent Erzsébetet ábrázoló oltárkép-sorozata, amelyet a ferences templomból kapott kölcsön a Vitalitás Galéria. Molnár C. Pál ( ) neves és keresett egyházmûvész volt, alkotásai az egyházmegye több templomát ékesítik. A mûvészrõl és a kiállításon Veres András kesernyés iróniával jegyezte meg, hogy míg Kun Béla nevét 62, Leninét 118 közterület õrzi hazánkban, Árpád-házi Szent Erzsébetét mindössze tíz. látható alkotásairól Kratochwill Mimi mûvészettörténész szólt, míg Csillag Péter, a festõ unokája pedig néhány személyes élményét osztotta meg a közönséggel. A kiállítás március végéig látogatható.

7 PRO ÉS KONTRA 7 Létezik-e ünnep politika nélkül? A jövõ héten ünnepelünk. Ez a készülõdés egy kicsit más most, mint korábban, mint ahogy a hétköznapi élet is szorongatóbb, mint akár csak egy éve. De vajon ki lehet-e vonni az ünnepeket ez alól a feszültség alól? Szabad-e, kell-e, illik-e az ünnepen benne ragadnunk a napi politikában, vagy lehetne-e enélkül is ünnepelni? Városi képviselõk válaszoltak kérdéseinkre. Csönge Márta A nemzeti ünnep fõhajtás azok elõtt, akik a hazáért, nemzetért cselekedtek. Elmélyedünk történelmünkben, az emlékek józan értékelésén, a jövõ építésén. A közös együttlét, a nemzeti szimbólumok intenzív jelenléte nemzeti identitásunkban erõsít, személyes viszonyunkat alapozza az ünnephez, a nemzethez. A család, az iskola, a média, a szervezetek, a politikai pártok az ünnep lényegében és jelentõségében egyetértenek: nem próbálják Felhívás A március 15-én megrendezésre kerülõ városi megemlékezõ ünnepség zavartalan lebonyolítása érdekében egyeztetõ megbeszélésre várom a pártok és civil szervezetek képviselõit március 13-án, kedden órára, a Városháza elsõ emeleti kistermébe. dr. Ipkovich György polgármester meg felülírni, és nem sajátítanak ki értékeket. Az ünnep nem aktuálpolitika. A nemzeti ünnep történelmi emlékezés. Emlékezés csendesen, fejet hajtva, tisztelegve a történelem elõtt. Ha ezt továbbgondoljuk, akkor mélyebb, gazdagabb, s igazán áldott lehet ünneplésünk. Lazáry Viktor Nemzeti ünnepeinken népünk nemzeti összetartozását ünnepeljük. Ezt kell kihangsúlyoznia minden szónoknak, akiknek a felkérés elfogadása elõtt önvizsgálatot is kell tartaniuk, hogy méltóak-e arra, hogy felszólaljanak e fontos eseményeken. A magyar emberek az elmúlt kétszáz évben kétszer is tanúbizonyságát tették annak, hogy nem tûrik maguk felett idegen hatalmak és azok kiszolgálóinak uralmát, és az ellenük való fellépésben össze tudnak fogni és 1956 üzenete a szabadságért és a függetlenségért való bátor kiállás fontossága. Ezért amikor ünneplünk, azt felszabadultan kell tennünk, saját magunk eldöntve, hogy a számtalan ünnepség közül melyeken kívánunk részt venni. Feiszt György Magyarországon a kiegyezéstõl napjainkig egyetlen olyan politikai kurzus sem volt, amely kommunikációjában ne emelt volna ki a nemzeti múltból hasznosítható példát vagy személyiséget. A jobboldal Szent Istvánt, Széchenyit, Horthy Miklóst, a baloldal Dózsát, Petõfit, Kossuth Lajost igyekezett aktualizálni. Nincs ebben semmi kivetnivaló, hiszen a politikában nem nagyon lehetséges elõdök, példaképek nélkül jelentõs dolgokat létrehozni. A baj akkor kezdõdik, ha a politikus az ellenkezõjét hiszi, magát a történelmi személyiség bõrébe bújtatja, a nemzeti ünnepeket pedig saját, éppen aktuális céljaira használja. Bízom abban, hogy a józanul gondolkodó polgár tisztában van ezzel, hiszen közeledik március 15-e. Molnár Miklós Ma mindent áthat az aktuálpolitika, és ez alól a hatás alól a nagyobb nemzeti ünnepeinket, például október 23-át, március 15-ét sem lehet kivonni. Utóbbit már azért sem, mert 1848 céljai nem valósultak meg maradéktalanul: a sajtószabadság vagy a gyülekezési szabadság épp most is napi politikai viták tárgya mindenki által jól ismert okokból. A politika azért is része a nemzeti ünnepeinknek, mert a politikai szervezetek, pártok ünnepelnek. Jó lenne úgy tíz év múlva elérni, hogy mindenki felszabadultan ünnepelhesse március 15-én azt, hogy a 48-as eszmék kiteljesedtek, az akkori, de ma is aktuális célok megvalósultak. Ma erre nem látok esélyt március 15-i városi ünnepség programja óra: Lovashuszárok felvonulása a Ferences-kerttõl a Petõfi Sándor-szoborig (Útvonal: Ferences-kert Savaria Múzeum parkja Március 15. tér Ady tér) 9.30 óra: Himnusz, vers Savaria Múzeum parkja Dr. Horváth Boldizsár szobrának megkoszorúzása. Koszorúznak: Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzata, valamint pártok, civil szervezetek, Vasi Jogászegylet, Vas Megyei Önkormányzat, Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Vas megyei Kirendeltsége Szózat óra: Március 15. tér Az Országzászló felvonása katonai tiszteletadással Himnusz (Városi Fúvószenekar) szavalat Díszszázad elvonulása, díszmenet óra: Ady tér, Petõfi-szobor Ünnepi beszédet mond: Dr. Czeglédy Csaba alpolgármester Ünnepi mûsor (Élelmiszeripari és Földmérési Szakképzõ Iskola és Kollégium, Bercsényi Miklós Általános Iskola) Szombathely város diákpolgármesterének beiktatása (megbízólevél, kulcs átadása) Koszorúznak Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzata, valamint pártok, civil szervezetek, diákönkormányzat Szózat (Városi Fúvószenekar) Közremûködnek: Németh Tamás tárogató; Élelmiszeripari és Földmérési Szakképzõ Iskola és Kollégium; Bercsényi Miklós Általános Iskola; Polgármesteri Hivatal Versmondó Stúdiója; Szombathely Város Fúvószenekara; Vasi Lovasturisztikai és Hagyományõrzõ Egyesület Kérjük mindazokat a társadalmi szervezeteket, politikai pártokat, amelyek koszorút kívánnak elhelyezni az Ady téren álló Petõfi-szobornál, szándékukat a szervezõk munkájának segítése érdekében legkésõbb március 14-én (szerda) óráig az es telefonszámon Kiss Éva vagy az as telefonszámon Boros Eszter rendezvényszervezõnek jelezni szíveskedjenek. Kérjük, hogy az ünnep alkalmából lobogózzák fel házaikat, épületeiket!

BELVÁROSI PARKTESZT MÉG VÁRAT MAGÁRA A KÖLTSÉGVETÉS ANNO: AZ 50. NEMZETKÖZI NÔNAP AGORA, MEDIAWAVE: KULTURÁLIS PROGRAMÁRADAT

BELVÁROSI PARKTESZT MÉG VÁRAT MAGÁRA A KÖLTSÉGVETÉS ANNO: AZ 50. NEMZETKÖZI NÔNAP AGORA, MEDIAWAVE: KULTURÁLIS PROGRAMÁRADAT 20. ÉVF. 9. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. MÁRCIUS 13. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BELVÁROSI PARKTESZT MÉG VÁRAT MAGÁRA A KÖLTSÉGVETÉS ANNO: AZ 50. NEMZETKÖZI NÔNAP AGORA, MEDIAWAVE: KULTURÁLIS PROGRAMÁRADAT Üzemanyag-fogyasztás

Részletesebben

A tartalomból: Iseum Színháztervek Szombathelyen Önkormányzati gazdasági társaságok Városszépészet anno Prieger Zsolt az Animáról és másról

A tartalomból: Iseum Színháztervek Szombathelyen Önkormányzati gazdasági társaságok Városszépészet anno Prieger Zsolt az Animáról és másról A tartalomból: Iseum Színháztervek Szombathelyen Önkormányzati gazdasági társaságok Városszépészet anno Prieger Zsolt az Animáról és másról 2 Tájékoztató a közgyógyellátási igazolványok érvényességérõl

Részletesebben

Akció a készlet erejéig! CSAPTELEPEK, ZUHANYKABINOK, Címünk: 9700 Szombathely, Rumi út 181. www.mozaikfurdoszoba.hu

Akció a készlet erejéig! CSAPTELEPEK, ZUHANYKABINOK, Címünk: 9700 Szombathely, Rumi út 181. www.mozaikfurdoszoba.hu CSEMPE ÉS JÁRÓLAP SZAKÜZLET MINÕSÉGI CSEMPÉK, JÁRÓLAPOK 10% CSAPTELEPEK, ZUHANYKABINOK, FÜRDÕKÁDAK, FÜRDÕSZOBABÚTOROK Címünk: 9700 Szombathely, Rumi út 181. (a lámpás keresztezõdésben) www.mozaikfurdoszoba.hu

Részletesebben

TÁBOR: ÖRÖM A CSALÁDNAK HAMAROSAN LUBICKOLHATUNK! FREUD ÚJRA A KRÚDY-KLUBBAN DROG-ÜGY: BÛNCSELEKMÉNY TÖRTÉNT

TÁBOR: ÖRÖM A CSALÁDNAK HAMAROSAN LUBICKOLHATUNK! FREUD ÚJRA A KRÚDY-KLUBBAN DROG-ÜGY: BÛNCSELEKMÉNY TÖRTÉNT 24. ÉVF. 19. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. MÁJUS 24. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP TÁBOR: ÖRÖM A CSALÁDNAK HAMAROSAN LUBICKOLHATUNK! FREUD ÚJRA A KRÚDY-KLUBBAN DROG-ÜGY: BÛNCSELEKMÉNY TÖRTÉNT Mindenkit várunk sok szeretettel,

Részletesebben

BOMBATÁMADÁS ELÔTT KIKÖLTÖZÜNK, BEKÖLTÖZÜNK: VISSZACSÁBÍTOTT VÁROSIAK KÖZGYÛLÉSEN TÖRTÉNT: ELBÚCSÚZOTT A JEGYZÔ EMLÉKEZÉS A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA

BOMBATÁMADÁS ELÔTT KIKÖLTÖZÜNK, BEKÖLTÖZÜNK: VISSZACSÁBÍTOTT VÁROSIAK KÖZGYÛLÉSEN TÖRTÉNT: ELBÚCSÚZOTT A JEGYZÔ EMLÉKEZÉS A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA 21. ÉVF. 8. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. MÁRCIUS 5. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BOMBATÁMADÁS ELÔTT KIKÖLTÖZÜNK, BEKÖLTÖZÜNK: VISSZACSÁBÍTOTT VÁROSIAK KÖZGYÛLÉSEN TÖRTÉNT: ELBÚCSÚZOTT A JEGYZÔ EMLÉKEZÉS A KOMMUNIZMUS

Részletesebben

Disney. 7500 Ft-ért. Új, extra ágynemûhuzatok, pehelypaplanok, párnák érkeztek! matracok teljes választéka.

Disney. 7500 Ft-ért. Új, extra ágynemûhuzatok, pehelypaplanok, párnák érkeztek! matracok teljes választéka. Disney ágynemûhuzatok 7500 Ft-ért Új, extra ágynemûhuzatok, pehelypaplanok, párnák érkeztek! matracok teljes választéka. Fotó: Vass Szilárd 2 SAVARIA FÓRUM Október 21. péntek Jogászvíziók "Milyen lesz

Részletesebben

Fogadóóra. A biogáz lehetõségeirõl SAVARIA FÓRUM. A kisebbségi önkormányzati választáson. és a kisebbségi választási névjegyzékrõl

Fogadóóra. A biogáz lehetõségeirõl SAVARIA FÓRUM. A kisebbségi önkormányzati választáson. és a kisebbségi választási névjegyzékrõl 2 Fogadóóra Gyebrovszki János, Szombathely Megyei Jogú Város 13. sz. választókerületének önkormányzati képviselõje 2006. május 29-én (hétfõn) 16.00 18.00 óráig a Gyermekek Házában (Jászai M. u. 4.) fogadóórát

Részletesebben

10% WELLIS hidromasszázs kabinok, kádak engedménnyel CSEMPE ÉS JÁRÓLAP SZAKÜZLET

10% WELLIS hidromasszázs kabinok, kádak engedménnyel CSEMPE ÉS JÁRÓLAP SZAKÜZLET A tartalomból: Ébredés a rémálomból Daganatos betegek esélylatolgatása Eddig öt polgármesterjelölt Amíg meg tudunk élni, jó itt nekünk Új városrész épül CSEMPE ÉS JÁRÓLAP SZAKÜZLET WELLIS hidromasszázs

Részletesebben

NEGYEDMILLIÁRD AZ AKADÉMIÁNAK KÖZGYÛLÉS: FOLYTATÓDIK A SZOMBATHELYI SZOMBAT ANNO: HÁLASTAFÉTÁVAL NEMESMEDVESRE ALGÁS A CSÓNAKÁZÓTÓ VIZE

NEGYEDMILLIÁRD AZ AKADÉMIÁNAK KÖZGYÛLÉS: FOLYTATÓDIK A SZOMBATHELYI SZOMBAT ANNO: HÁLASTAFÉTÁVAL NEMESMEDVESRE ALGÁS A CSÓNAKÁZÓTÓ VIZE 21. ÉVF. 12. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. ÁPRILIS 2. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP NEGYEDMILLIÁRD AZ AKADÉMIÁNAK KÖZGYÛLÉS: FOLYTATÓDIK A SZOMBATHELYI SZOMBAT ANNO: HÁLASTAFÉTÁVAL NEMESMEDVESRE ALGÁS A CSÓNAKÁZÓTÓ

Részletesebben

FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250

FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250 FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250 db alkotása vásárolható meg kedvezménnyel, kamatmentes

Részletesebben

Ezekkel ugyanis olyan, Nyugat-Európában már bevált modellek honosíthatóak

Ezekkel ugyanis olyan, Nyugat-Európában már bevált modellek honosíthatóak 2 SAVARIA FÓRUM Szeptember 22. csütörtök Rendõrök és újságírók reggelije Tizenegy vezetõ pozícióban történt változás a Vas Megyei Rendõr-fõkapitányságon. A módosulásokról sajtóreggelin tájékoztatták a

Részletesebben

ÁLLAMFÔI LÁTOGATÁS SZOMBATHELY AZ UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON ANNO: RENDÔRKÉZEN A KASSZAFÚRÓKIRÁLY FREKVENCIA NÉLKÜL RÁDIÓZNAK TOVÁBB

ÁLLAMFÔI LÁTOGATÁS SZOMBATHELY AZ UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON ANNO: RENDÔRKÉZEN A KASSZAFÚRÓKIRÁLY FREKVENCIA NÉLKÜL RÁDIÓZNAK TOVÁBB 22. ÉVF. 9. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. MÁRCIUS 10. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÁLLAMFÔI LÁTOGATÁS SZOMBATHELY AZ UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON ANNO: RENDÔRKÉZEN A KASSZAFÚRÓKIRÁLY FREKVENCIA NÉLKÜL RÁDIÓZNAK TOVÁBB A fotó

Részletesebben

VAN KÖLTSÉGVETÉSE A VÁROSNAK KÖZGYÛLÉS: VISSZAKERÜLT A KÓRHÁZ KÖZPONTJA KÔSZEGI UTCA: ÚJ HÁZAK, RÉGI HOMLOKZATTAL ANNO: PRÓBAREPÜLÉS ZICHYFALVÁN

VAN KÖLTSÉGVETÉSE A VÁROSNAK KÖZGYÛLÉS: VISSZAKERÜLT A KÓRHÁZ KÖZPONTJA KÔSZEGI UTCA: ÚJ HÁZAK, RÉGI HOMLOKZATTAL ANNO: PRÓBAREPÜLÉS ZICHYFALVÁN 21. ÉVF. 7. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. FEBRUÁR 26. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP VAN KÖLTSÉGVETÉSE A VÁROSNAK KÖZGYÛLÉS: VISSZAKERÜLT A KÓRHÁZ KÖZPONTJA KÔSZEGI UTCA: ÚJ HÁZAK, RÉGI HOMLOKZATTAL ANNO: PRÓBAREPÜLÉS

Részletesebben

A tartalomból: Új tömegközlekedési központ a Vasút utcában? Második ipari park a reptéren épülhet Fél évszázados ismeretség Puskás Öcsivel Jöjjön el

A tartalomból: Új tömegközlekedési központ a Vasút utcában? Második ipari park a reptéren épülhet Fél évszázados ismeretség Puskás Öcsivel Jöjjön el A tartalomból: Új tömegközlekedési központ a Vasút utcában? Második ipari park a reptéren épülhet Fél évszázados ismeretség Puskás Öcsivel Jöjjön el a te országod! interjú dr. Konkoly István ny. megyés

Részletesebben

DZSUNGEL A SZÍNPADON KÖZGYÛLÉS UTÁN: PIAC AZ MMIK-NÁL? FILMFORGATÁS A BELVÁROSBAN ANNO: ÁGYTÓL, ASZTALTÓL VALÓ KÜLÖNÉLÉS

DZSUNGEL A SZÍNPADON KÖZGYÛLÉS UTÁN: PIAC AZ MMIK-NÁL? FILMFORGATÁS A BELVÁROSBAN ANNO: ÁGYTÓL, ASZTALTÓL VALÓ KÜLÖNÉLÉS 24. ÉVF. 10. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. MÁRCIUS 22. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DZSUNGEL A SZÍNPADON KÖZGYÛLÉS UTÁN: PIAC AZ MMIK-NÁL? FILMFORGATÁS A BELVÁROSBAN ANNO: ÁGYTÓL, ASZTALTÓL VALÓ KÜLÖNÉLÉS SEBESEN hívjon!

Részletesebben

Lapozz a 8. oldalra!

Lapozz a 8. oldalra! Lapozz a 8. oldalra! 2 Fotó: Vass Szilárd Fotó: Mittl Attila Megemlékezés A doni katasztrófa áldozatairól megemlékezõ szentmisét celebrált dr. Szabó Tamás tábori püspök január 12-én, csütörtökön a Kálvária

Részletesebben

DOHÁNYZÁS LESZOKTATÁS

DOHÁNYZÁS LESZOKTATÁS 2 SAVARIA FÓRUM November 11. péntek Kiss Péter a határõröknél Valamivel kevesebb határõr dolgozik majd a jövõben Szombathelyen, de sokkal jobban meg lesznek fizetve mondta Kiss Péter kancelláriaminiszter

Részletesebben

Safo12.qxd 4/1/05 10:05 AM Page 1. Tel./fax: 345-474 Tel.: 508-229 Ny: H P: 9.00-17.30 Szo.: 9.00 13.00. 160-as. ágykeretek már 29.

Safo12.qxd 4/1/05 10:05 AM Page 1. Tel./fax: 345-474 Tel.: 508-229 Ny: H P: 9.00-17.30 Szo.: 9.00 13.00. 160-as. ágykeretek már 29. Safo12.qxd 4/1/05 10:05 AM Page 1 Körmendi út Gyõrffy I. u. sarok Tel./fax: 345-474 Tel.: 508-229 Ny: H P: 9.00-17.30 Szo.: 9.00 13.00 160-as natúr fenyõ ágykeretek már 29.900 Ft-tól Safo12.qxd 4/1/05

Részletesebben

M ZAIK CSAPTELEPEK, ZUHANYKABINOK, Címünk: 9700 Szombathely, Rumi út 181. www.mozaikfurdoszoba.hu

M ZAIK CSAPTELEPEK, ZUHANYKABINOK, Címünk: 9700 Szombathely, Rumi út 181. www.mozaikfurdoszoba.hu M ZAIK CSEMPE ÉS JÁRÓLAP SZAKÜZLET MINÕSÉGI CSEMPÉK, JÁRÓLAPOK, CSAPTELEPEK, ZUHANYKABINOK, FÜRDÕKÁDAK, FÜRDÕSZOBABÚTOROK Címünk: 9700 Szombathely, Rumi út 181. (a lámpás keresztezõdésben) www.mozaikfurdoszoba.hu

Részletesebben

PLAYSTATION ÉS OLIMPIA

PLAYSTATION ÉS OLIMPIA 24. ÉVF. 15. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. ÁPRILIS 26. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP PLAYSTATION ÉS OLIMPIA INTERJÚ LIGETI DÁNIEL BIRKÓZÓVAL KÖZGYÛLÉS: FALCO GYÁR, HOLOCAUST-EMLÉKMÛ, ZÁRSZÁMADÁS ANNO: UTAZÓK ÉS ÚTONÁLLÓK

Részletesebben

ÚJ! Vákuummatracok már 13.500 Ft-tól (80x200) Vásárlási utalvány is kapható!

ÚJ! Vákuummatracok már 13.500 Ft-tól (80x200) Vásárlási utalvány is kapható! ÚJ! Vákuummatracok már 13.500 Ft-tól (80x200) Vásárlási utalvány is kapható! 2 SAVARIA FÓRUM December 1. csütörtök Modern labor az iskolában Az elmúlt öt év adatai alapján a hetedik helyen áll a szombathelyi

Részletesebben

Mozdulj, Szombathely!

Mozdulj, Szombathely! ÖNKORMÁNYZATI HETILAP III. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2015. március 21. Mozdulj, Szombathely! Zászlók és címerek Pados Gábor-interjú Vízi emlékek a térségben Önkormányzati hírek 2 2015. március 21. SZOMBATHELYI

Részletesebben

GYERMEKEK A TÉVÉ ELÔTT KÖLTSÉGVETÉS UTÁN, HITELFELVÉTEL ELÔTT ISMÉT VIRÁGBA BORUL HERÉNY SZOMBATHELYEN A KOSÁRKUPA DÖNTÔJE

GYERMEKEK A TÉVÉ ELÔTT KÖLTSÉGVETÉS UTÁN, HITELFELVÉTEL ELÔTT ISMÉT VIRÁGBA BORUL HERÉNY SZOMBATHELYEN A KOSÁRKUPA DÖNTÔJE 19. ÉVF. 10. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. MÁRCIUS 21. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP GYERMEKEK A TÉVÉ ELÔTT KÖLTSÉGVETÉS UTÁN, HITELFELVÉTEL ELÔTT ISMÉT VIRÁGBA BORUL HERÉNY SZOMBATHELYEN A KOSÁRKUPA DÖNTÔJE Az akció

Részletesebben

LISTAÁR -8% KEDVEZMÉNNYEL KAPHATÓ JÚNIUS 30-IG. CSEMPE ÉS JÁRÓLAP SZAKÜZLET 9700 Szombathely, Rumi út 181. MINDEN FÜRDÕSZOBABÚTOR

LISTAÁR -8% KEDVEZMÉNNYEL KAPHATÓ JÚNIUS 30-IG. CSEMPE ÉS JÁRÓLAP SZAKÜZLET 9700 Szombathely, Rumi út 181. MINDEN FÜRDÕSZOBABÚTOR CSEMPE ÉS JÁRÓLAP SZAKÜZLET 9700 Szombathely, Rumi út 181. MINDEN FÜRDÕSZOBABÚTOR LISTAÁR -8% KEDVEZMÉNNYEL KAPHATÓ JÚNIUS 30-IG. A már akciós termékekre nem vonatkozik. 2 SAVARIA FÓRUM Nyílt nap a Kalandvárosban

Részletesebben

A jövő kórháza A nők ünnepe Joós Tamás: Élek és dolgozom! Szombathely gyásznapja

A jövő kórháza A nők ünnepe Joós Tamás: Élek és dolgozom! Szombathely gyásznapja ÖNKORMÁNYZATI HETILAP III. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2015. március 7. A jövő kórháza A nők ünnepe Joós Tamás: Élek és dolgozom! Szombathely gyásznapja Önkormányzati hírek 2 2015. március 7. SZOMBATHELYI 7 FOGADÓÓRA»»

Részletesebben

VÁLTOZÓ CSALÁDMODELL KEVESEBBEN VAGYUNK, DE TOVÁBB ÉLÜNK PILLANATKÉP A SZÍNHÁZI ÉVADRÓL LEOMLOTT A KÉKCSEMPÉS

VÁLTOZÓ CSALÁDMODELL KEVESEBBEN VAGYUNK, DE TOVÁBB ÉLÜNK PILLANATKÉP A SZÍNHÁZI ÉVADRÓL LEOMLOTT A KÉKCSEMPÉS 23. ÉVF. 19. SZÁM SZOMBATHELY, 2013. MÁJUS 18. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP VÁLTOZÓ CSALÁDMODELL KEVESEBBEN VAGYUNK, DE TOVÁBB ÉLÜNK PILLANATKÉP A SZÍNHÁZI ÉVADRÓL LEOMLOTT A KÉKCSEMPÉS HIRDETÉS KASZÓ SOMOGY

Részletesebben

SAVARIA FÓRUM. Megújult Horváth Boldizsár szobra. Az Év Zenekari Mûvésze. Hõsök napi megemlékezés. Elhunyt a mesteredzõ

SAVARIA FÓRUM. Megújult Horváth Boldizsár szobra. Az Év Zenekari Mûvésze. Hõsök napi megemlékezés. Elhunyt a mesteredzõ 2 SAVARIA FÓRUM Megújult Horváth Boldizsár szobra A szobor közel száz évig állt talapzatán karbantartás nélkül, azonban dr. Hankó Faragó Miklós, az Igazságügyi Minisztérium politikai államtitkára és dr.

Részletesebben

Helyi Televíziók találkozója

Helyi Televíziók találkozója ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2014. május 23. Helyi Televíziók találkozója megszépülő templomok Kitüntetést kapott Lórántfy Mária szociális lakásügynökség Önkormányzati hírek 2 2014. május

Részletesebben

M ZAIK. CSEMPE és. A készlet erejéig! -15% Dekorokra nem vonatkozik kedvezménnyel. Címünk: 9700 Szombathely, Rumi út 181.

M ZAIK. CSEMPE és. A készlet erejéig! -15% Dekorokra nem vonatkozik kedvezménnyel. Címünk: 9700 Szombathely, Rumi út 181. M ZAIK CSEMPE ÉS JÁRÓLAP SZAKÜZLET A készlet erejéig! CSEMPE és JÁRÓLAP -15% Dekorokra nem vonatkozik kedvezménnyel Címünk: 9700 Szombathely, Rumi út 181. (a lámpás keresztezõdésben) 2 2004. november 20.

Részletesebben

Tavaszillat a téren Jubilál a repülőtér Mi lesz veled egyetem? Egyéves a termelői piac

Tavaszillat a téren Jubilál a repülőtér Mi lesz veled egyetem? Egyéves a termelői piac ÖNKORMÁNYZATI HETILAP III. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2015. március 28. Tavaszillat a téren Jubilál a repülőtér Mi lesz veled egyetem? Egyéves a termelői piac Önkormányzati hírek 2 2015. március 28. SZOMBATHELYI

Részletesebben