A tartalomból: Alternatív szülés: 5. oldal Nõk a topon: 6. oldal Politikusok az ünneplésrõl:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tartalomból: Alternatív szülés: 5. oldal Nõk a topon: 6. oldal Politikusok az ünneplésrõl:"

Átírás

1 A tartalomból: Alternatív szülés: 5. oldal Nõk a topon: 6. oldal Politikusok az ünneplésrõl: 7. oldal Szekulovics Szrecsko edzõi hitvallása: 8. oldal Kertbarátok melléklet: oldal

2 2 Felhívás bírósági ülnök-választásról A Magyar Köztársaság Alkotmányának 46. (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi LXVII. törvény (továbbiakban: Bjt) 125. (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ülnökök megbízása 4 évre szól. A legutóbbi ülnökválasztásra évben került sor, akiknek a megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le. A Magyar Köztársaság Elnöke 28/2007. (II. 28.) KE határozata alapján a bírósági ülnökök megválasztását március 5. és április 22. közé esõ idõtartamban kell lebonyolítani. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése a Szombathelyi Városi Bírósághoz, a Vas Megyei Bírósághoz, valamint a Szombathelyi Munkaügyi Bírósághoz választ ülnököket. A Bjt szerint a bírósági ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkezõ magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén mûködõ helyi önkormányzatok, valamint pártok kivételével társadalmi szervezetek jelölik. A fiatalkorúak büntetõ ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén mûködõ alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A munkaügyi bíróságok ülnökeit elsõsorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik. Bírósági ülnöknek büntetlen elõéletû, választójoggal rendelkezõ 30. életévét betöltött, de 70. életévét el nem érõ magyar állampolgár jelölhetõ. Felkérem a Szombathelyen lakóhellyel és választójoggal rendelkezõ magyar állampolgárokat, társadalmi szervezeteket, alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményeket, hogy jelöljenek bírósági ülnöknek választható személyeket, akik a fent leírt feltételeknek megfelelnek. A jelöléshez szükséges nyomtatványok Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi és Képviselõi Osztályán beszerezhetõk. Az ülnökválasztással kapcsolatos egyéb kérdésekben a 94/ as telefonon kaphatnak tájékoztatást. A jelöléseket tartalmazó nyomtatványokat a jelölt elfogadó nyilatkozatával együtt legkésõbb március 12. napjáig (hétfõ) óráig lehet leadni a Polgármesteri Hivatal I. emelet 112/B. számú irodájában. A bírósági ülnökök jogairól és kötelezettségeirõl szóló tájékoztató a Városháza földszinti hirdetõtábláján megtekinthetõ. Szombathely, március 5. Dr. Ipkovich György polgármester Forgalomkorlátozás a március 15-i ünnepi rendezvények idején március 15-én a rendezvények zavartalan lebonyolítása érdekében az alábbi idõpontokban és helyeken forgalomkorlátozás lesz kb ig Horváth Boldizsár-szobor: a Király utca (Petõfi Sándor utca Mártírok tere közötti szakasza) és a Széll Kálmán utca (Király utca Wesselényi Miklós utca közötti szakasza) kb ig a Március 15. tér: a Március 15. tér Deák F. u., 48-as honvéd u. Wesselényi M. u., Szelestey L. u. Wesselényi M. u., Petõfi S. u. Kõszegi u. Paragvári u., Karinthy F. u. Liszt F. u. keresztezõdések által határolt terület lezárásra kerül. Az átvonulás ideje alatt kb kb óra között rövid idejû részleges zárásra kell számítani a felsorolt utcákban: Petõfi Sándor utca, Ady tér, Sörház utca és az ezekbe torkolló utcákban kb ig Petõfi Sándor-szobor: a Sörház utca a Brutscher József utcától, és a Hollán Ernõ utca a Kiskar utcáig lezárásra kerül. A rendõrség a fenti idõpontokban és helyeken a gépjármûforgalmat eltereli. Változások az autóbusz-közlekedésben A Vasi Volán Rt. tájékoztatja az utazóközönséget, hogy Szombathely Megyei Jogú Város március 15-i ünnepi rendezvényei miatt az érintett helyi járati autóbuszok az alábbiak szerint közlekednek óra között: A Vasútállomásról induló és a Vasútállomásra érkezõ 1 -es, 5 -ös és 25 -ös vonalszámú járatok nem érintik a Szelestey u. 27., SZTK, Berzsenyi Könyvtár, Paragvári úti Iskola, Horváth Boldizsár krt. és MÁV Üzletigazgatóság elnevezésû megállóhelyeket. A járatok a Horváth B. krt.-on a Kórház elnevezésû megállóhelyen állnak meg. Az 5 -ös járatok a Paragvári u. Horváth B. krt. Vörösmarty u. útvonalon közlekednek, és a Paragvári úti iskola, Horváth B. krt. és Kórház megállóhelyeken állnak meg óra között: A 3 -as, 8 -as és 9 -es vonalszámú járatok nem érintik az Autóbuszállomás és Nyomda (Autóbuszállomás irányába) elnevezésû megállóhelyeket, ideiglenesen a BDF és Óperint Üzletház megállóhelyeken állnak meg. Az ünnepség befejezése után áll vissza az eredeti forgalmi rend. A rendezõk a lakosság és az utazóközönség megértését kérik. Lomtalanítás! Az elõzõ évekhez hasonlóan tavaszi lomtalanítási akciót hirdet Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Osztálya a Szombathelyi Városgazdálkodási Kft. szervezésében. Az akció során a lakosság megszabadulhat a rendszeres hulladékgyûjtés során el nem szállítható (a szabványos szeméttároló edényzetbe a méretük miatt el nem helyezhetõ), a lakásban, háztartásban feleslegessé vagy selejtessé vált tárgyaktól (például bútor, eszköz, háztartási gép). A város lakóterületét öt részre osztva, öt szombati napon történik a gyûjtés. Az elsõ lomtalanítási nap , a terület pedig: a kõszeg szentgotthárdi vasútvonaltól keletre esõ városrész, az ipartelep utcái, beleértve Zanatot, valamint a volt bucsui vasúttól északra esõ városrészt (Kámon, Herény) A második nap , a terület pedig: a Thököly utcától északra esõ városrész a Perint és Gyöngyös patak között a Petõfi S. utcáig, valamint a Szt. Márton utcától északra a Gyöngyös patak és a vasútvonal között a volt bucsui vasút nyomvonaláig (tehát a belváros, valamint a Sugár, Hadnagy és 11-es Huszár út, Lovas utca környéke) A harmadik nap , a terület pedig: Petõfi S. és Honvéd utcáktól északra esõ városrész a Perint és a Gyöngyös patak között a Váci M. utcával bezárólag (tehát a Derkovits-ltp., valamint az Akacs M., Szabó M., Deák F., Engels F. utcák környéke, Hübner, Domonkos, Báthory utcák környéke) A negyedik nap , a terület pedig: a Perint pataktól nyugatra esõ városrész (ide tartozik Olad, az oladi ltp., a Csónakázó-tó környékétõl a Jáki úti temetõig húzódó városrész, Újperint, Petõfi telep), valamint Gyöngyöshermán és Szentkirály Az ötödik nap , a terület pedig: a Szt. Márton u. és Thököly I. utcáktól délre esõ városrész, melyet keletrõl a szentgotthárdi vasútvonal, nyugatról a Perint patak határol, (tehát a belváros déli része, Joskar-Ola-ltp., Százhold, Károly Róbert és Szent Gellért utcák körüli ltp., valamint az Acsádi I. u. és környéke) Nyomatékosan felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a törmelék, ágnyesedék, lapátos áru, valamint a szabványos edényzetben is elhelyezhetõ hulladék nem limlom, tehát ezek kirakását kérjük mellõzni, annál is inkább, mivel egy esetleges szeles idõ esetén ez komoly környezetszennyezést okozhat! Ugyancsak kérjük, hogy veszélyes hulladékot se rakjanak ki szállításra (például elem, akkumulátor, festékes doboz)! A limlomot lehetõség szerint az akció napjának reggelén (fél nyolcig) szíveskedjenek szállítójármûvel megközelíthetõ közterületre kirakni, csökkentve ezzel a guberálás miatti szennyezés veszélyét. Kérjük, hogy a limlom szelektált kirakásával (külön pl. fém, fa, karton) segítsék munkánkat! Bõvebb felvilágosítás az as telefonon kérhetõ. A limlom akció a lakosságra vonatkozik, intézményekre, vállalkozásokra, kereskedelmi egységekre nem! Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Osztálya Szombathely Megyei Jogú Város ingyenes hetilapja Mb. fõszerkesztõ: Kupi Györgyi Lapzárta: csütörtök óra Hirdetési vezetõ: Horváth Vilmos (20/ ) Hirdetésszervezés: Grófsics László (20/ ) Címlap: A régi víztorony Fotó: Czika László, Vass Szilárd Nyomdai elõkészítés: Kerényi DTP & Design Stúdió (70/ ) Nyomda: ORIGO Print Nyomda, Budaörs, tel.: 23/ Kiadja a Savaria Médiacentrum Lapkiadó Kht. Felelõs kiadó: Váradi Gábor ügyvezetõ igazgató Szerkesztõség: 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22. internet: Tel.: 94/ , 94/ Fax: 94/ Terjesztés: Savaria Post Kft. Tel.: 94/ Készült példányban ISSN X Szerkesztõség: 94/ Hirdetésfelvétel: 94/ Internet:

3 Víztorony: madarak helyett a turisták járják A Brenner parki víztorony lassan nyolcvanéves, és már jó ideje csak a madarak lakják. A funkcióját vesztett épület turisztikai látványosságként, kulturális találkozóhelyként születhet újjá, ha a több mint egymilliárdos átalakítás tervei megvalósulnak. Nyolcvan évvel ezelõtt még semmiféle turistacsalogató szerepet nem szántak a ma már sokak fantáziáját megmozgató építménynek, egész egyszerûen olyan ütemben nõtt Szombathely lakosságszáma, hogy a régi, Szent István park feletti, 500 köbméteres víztorony már kevésnek bizonyult a vízellátáshoz, újra volt tehát szükség. A nyomásingadozás állandó probléma volt, de sokszor vízhiány is keserítette a szombathelyiek életét. Bravúr és praktikum 1926-ban született meg az elhatározás: egy új, 800 köbméteres tornyot kell építeni. Becsey Antal építészmérnök el is készítette a gépészeti terveket nem véletlenül bízták rá ezt a munkát, szombathelyi hidrológiai beruházásoknál dolgozott már korábban is. A víztorony tervezésére egy budapesti mérnökiroda szakembereit kérték fel. Közülük az építészeti megoldások leginkább Sárkány István, a statikai tervek pedig Enyedi Béla nevéhez fûzõdnek. Utóbbinak (a kor egyik jeles szakemberének) köszönhetõ, hogy az elsõ torony stílusától teljesen eltérõ, vasbeton tartórendszerrel és tárolómedencével rendelkezõ víztornya lett Szombathelynek. A legelsõ elképzelések szerint a Légszeszgyár utca, azon belül is a gázgyár szomszédsága lett volna az építkezés helyszíne, utóbb mégis a Brenner park mellett döntöttek, mondván, feltehetõen a város ezen része dinamikusabban fejlõdik majd ban az 55 méter magas építményt rendkívül vastag betonból, szokatlanul gyorsan húzták fel a parkos területen, ami a szakértõk szerint már csak azért is bravúr, mert abban a korban sem toronydaru, sem betonszivattyú, sem ma már nélkülözhetetlennek számító vegyszerek nem álltak a kivitelezõk (a Kopfensteiner Testvérek Rt.) rendelkezésére. Raktár és madárvárta A már 28 novemberében üzembe helyezett, de véglegesen csak 29. május 30-án átadott új víztorony a második világháborúig zavartalanul mûködött, 45-ben azonban a tornyot (amelynek földszintjén korábban óvóhelyet alakítottak ki) bombatalálat érte. A kupola teljesen leszakadt, de a medence, a födémszerkezet, a raktár is megsérült. Három évet kellett várni a szomorú esemény után, hogy a helyreállítást összesen 480 ezer forintból elvégezzék. (Az elosztóhálózat is tönkrement a bombázás okozta károk miatt: a közel 1600 méter hosszú nyomócsövet teljesen újjá kellett építeni, a száznál is több megrongálódott tûzcsap felét vadonatújjal kellett pótolni.) A víztorony 85-ig állt a vízellátás szolgálatában, ebben az évben ugyanis átvette a feladatát a parkerdei medence. A Brenner parki ipari mûemlék jellegû építmény állaga azóta igencsak leromlott: földszintjét a tulajdonos önkormányzat és a kezelõ VASIVÍZ Zrt. használja raktárként, a csigalépcsõt pedig a madarak lakták be. Vízi játszótér panorámával Kis szerencsével és sok pénzzel néhány éven belül szebb fejezet kezdõdhet a torony életében: terv ugyanis már létezik a hasznosításra. Több, már csírájában elhalt (kereskedelmi, vendéglátói, magáncélú) ötlet után a mostani elképzelés bekerült a nemrégiben a közgyûlés által elfogadott kiemelt fejlesztési tervek közé. Az idõközben (1993-ban) helyi védelem alá helyezett víztoronyból európai mércével mérve is nívós turisztikai látvány válhat, ha az 1,2 milliárd forintos, uniós forrásra is számító beruházás megvalósul. Információs e-pontot, recepciót, konferenciák és kulturális programok rendezésére alkalmas közösségi teret építenének ki az épületben, amely egyben a vízi kultúra bemutatóhelyeként, a gyerekeknek pedig interaktív játszótérként is szolgálna. Áthaladva a mind az öt érzékszervre ható kiállítótéren egy panoráma kilátóhoz érkezhet majd a turista (vagy az érdeklõdõ szombathelyi), ahonnan a város legtávolabbi szeglete, sõt a környezõ vidék is jól megfigyelhetõ. FEJLESZTÉSI TERVEK 3 Az élményt fokozná az új lépcsõház és a kettõs látványlift, amelybõl szintén csodás kilátás nyílna. Kialakítanának egy jellegzetesen helyi termékeket és ételeket árusító vendéglátóhelyet is. A tervek szerint a víztorony környezete is megszépülne: friss parkosítás, egy különleges kút, egy régi korokat idézõ fedett zenepavilon és egy szabadtéri színpad megépítése várna a kivitelezõkre, emellett új utcabútorokat helyeznének ki, és díszkivilágítás is járna az átalakított toronynak. Akiknek pedig a szívéhez nõtt a KRESZpark, azoknak sem kell aggódniuk: a közlekedés gyakorlására alkalmas tér megmaradna, de természetesen új burkolatot, táblákat kapna. A szombathelyi városképet formáló Brenner parki víztorony megépítése óta látványosságszámba megy, de néhány évtizede inkább elhanyagolt állapota, mintsem impozáns mivolta okán. Ez persze mit sem változtat azon, hogy a por és rozsda alatt ugyanaz az építészeti remekmû bujkál, mint nyolcvan éve. hhá Forrás: Balogh Péter: Szombathelyi víztornyok II. In: Vasi Építész I. évf./8 9.; 100 éves a szombathelyi vízmû VasiVíz Rt

4 4 Tetõtér-beépítés az iskolában, játékcsere az óvodában A szokásosnál több pénzt fordít idén intézményeinek felújítására az önkormányzat. Már folyik az élelmiszer-ipari szakközépiskola kollégiumában tervezett munka elõkészítése. Karbantartási munkákra ebben az évben is 55,7 millió forintot szán a szombathelyi önkormányzat. Ebbõl az összegbõl mintegy ötven városi intézményben terveznek kisebb munkálatokat mondta érdeklõdésünkre Börzsei Csaba, a hivatal városfejlesztési osztályának beruházási irodavezetõje. Fõként festést és más, viszonylag kis költségigényû beruházást végeznek el ebbõl a pénzbõl. További 50 millió forint áll rendelkezésre néhány komolyabb feladatra. Az intézményvezetõk tavaly év végi igényei alapján rangsorolja a teendõket a városvezetés. Legsürgetõbb sok helyen a nyílászárók cseréje, a szigetelések felújítása, a vizesblokkok javítása, ezért ezek a feladatok elsõbbséget élveznek majd. A keret felosztásának elõkészítése azonban a napokban zajlik, véglegesen a szakbizottság dönt róla március végén tudtuk meg. A büdzsében a szokásos 50 millió forint körüli kereten felül további összegek szerepelnek intézményrekonstrukciós célokra. Külön tételként került be a költségvetésbe az élelmiszer-ipari szakközépiskola kollégiuma tetõterének beépítésére elkülönített 80 millió forint. Tíz éve várnak a bõvítés tervei arra, hogy megvalósítsák. Az engedélyek már lejártak, tehát új, aktualizált tervekre és engedélyekre van szükség. Várhatóan nyár végén kezdõdhetnek meg a kivitelezési munkák tájékoztatott az irodavezetõ. Elmondta még: 30 millió forintból idén elindul a szombathelyi intézményi játszóterek eszközeinek cseréje is, igaz, ebbõl egyelõre csak néhány bölcsõde és óvoda udvarának játékait tudják uniós szabvány szerintiekre váltani. A Zanati Közösségi Ház felújításának második ütemére újabb 10 milliót szánnak, és ugyanennyit terveztek be a Rumi úti orvosi rendelõ további munkálataira is. Emlékezés a száguldó halálra Szombathely az ötödik azon magyar városok sorában, melyek a második világháborúban a legnagyobb károkat szenvedték el. Az áldozatokra emlékezett az utókor Szombathely gyásznapján, március 4-én. Az Assisi Szent Ferenc Kollégium falán elhelyezett emléktáblánál a szokásosnál is többen rótták le kegyeletüket az áldozatok elõtt, akikrõl Gregersen-Labossa György evangélikus lelkész és Sill Aba Ferenc a Szent Erzsébet-templom plébánosa emlékezett meg ökumenikus szertartással és imával. Sill Aba Ferenc felidézte, hogy 52 éve ezen a napon százhúsz elhunytat jegyeztek be a ferences templom anyakönyvébe. A tragédiát megörökítõ Kiss Sándor-dombormû alá elhelyezték koszorúikat a közgyûlési frakciók, valamint dr. Ipkovich György polgármester, aki a fõiskola D épületénél, a lebombázott városháza helyén idézte fel a város történetének legszomorúbb napját: Szombathelyre költözött 1944 õszén az akkori belügyminiszter. Ettõl kezdve folyamatosan bombázták a várost, de a legtöbb kárt a március 4-i támadás okozta. Az alacsonyan húzó repülõk telibe találták a székesegyházat, a városházát, de nem volt olyan szeglete a városnak, melyet ne ért volna bombatalálat. A Berzsenyi téren koszorúzott a megyegyûlés nevében Marton Ferenc alelnök, és a polgármesterrel együtt prof. dr. Gadányi Károly, a BDF rektora is. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szombathelyi Távhõszolgáltató Kft. taggyûlése (9700 Szombathely, Március 15. tér 5/A.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ Szombathelyi Távhõszolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: ) ÜGYVEZETÕI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE Az ügyvezetõi tisztség a évi IV. törvény (Gt.) alapján határozott idõre szól, határozott ideje 5 év. Az ügyvezetõi munkakört április 1. napjától kell betölteni. Az ügyvezetõ feladatai: A Gt-ben, valamint a társasági szerzõdésben meghatározottakon túl a társaság mûszaki és gazdasági fejlesztési irányvonalának kialakítása; a társaság gazdálkodásának irányítása, könyvvitelének megszervezése; az éves üzleti terv elkészítése és a taggyûlés elé terjesztése; az éves mérlegbeszámoló elkészítése és a taggyûlés elé terjesztése; beszámoló készítése a gazdálkodásról; a munkáltató jogkör gyakorlása a kft. valamennyi munkavállalója felett; a felügyelõbizottság, a könyvvizsgáló és a tagok kérésére a társaság könyveibe, irataiba a betekintést lehetõvé tétele és a társaság ügyeirõl felvilágosítás adása; a jogszabályi elõírások szerinti fogyasztói érdekegyeztetés megszervezése, lefolytatása. Az ügyvezetést fokozott gondossággal a társaság érdekeinek elsõdlegessége alapján köteles ellátni. A pályázónak a fentiekre tekintettel el kell készítenie javaslatát, a saját szakmai programja alapján a Szombathelyi Távhõszolgáltató Kft. mûködtetésére vonatkozóan. A munkakör betöltésének feltételei: felsõfokú mûszaki egyetemi végzettség legalább 3 év vezetõi gyakorlat az energiatermelés és hõszolgáltatás területén büntetlen elõélet A munkakör betöltésénél elõnyt jelent: a pályázati feltételként kiírt egyetemi mûszaki végzettségen túl felsõfokú gazdasági végzettség tárgyalóképes idegennyelvtudás Az ügyvezetõ igazgató felett a munkáltatói jogokat a taggyûlés gyakorolja. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: fontosabb személyi adatait szakmai életútjának részletes ismertetését diplomáinak hiteles másolatát minimális bér- és jövedelemigényét nyilatkozatát a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben meghatározott összeférhetetlenségi kérdésekben három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1 3., aljegyzõi titkárság I. emelet 113. szoba. A pályázat benyújtásának határideje: március óra. A pályázatot 2 (kettõ) példányban, a borítékon Távhõszolgáltató Kft. ügyvezetõi pályázat megjelöléssel kell benyújtani. Az ügyvezetõ kinevezésérõl a Szombathelyi Távhõszolgáltató Kft. taggyûlése dönt. A pályázattal kapcsolatos minden adatot bizalmasan kezelünk.

5 5 Szülés másképpen Nincsenek elkényeztetve azok a kismamák, akik a rutinszerû orvosi beavatkozásokkal kísért szülésen kívül más lehetõségekre is kíváncsiak. Az interneten ugyan sok információ elérhetõ, de abból még kevés erõ meríthetõ, hogy valaki ismeretlenek tollából olvas bizonytalan eredetû beszámolót. Egy hét múlva egynapos tréninget szerveznek Szombathelyen, ahol neves hazai szakértõktõl minden megtudható a gyermek világrahozatalának alternatív módjairól. Szemléltetés a szülésrõl Nemcsak védõnõknek, szülészorvosoknak, szülésznõknek, hanem laikusoknak, azaz várandós anyukáknak, pároknak és babát tervezõknek is szervezi a hazai nõi körök és kismamaklubok hálózata azt az egész napos tréninget, amelynek témája a természetes szülés, a háborítatlan szülés- és születésélmény. Az Országos Bábaképzõ Intézet által akkreditált továbbképzésnek számító program már sikeresen lezajlott a fõvárosban és néhány vidéki nagyvárosban tudtuk meg Kajzinger Ildikótól, a hálózat szombathelyi tagjától, aki várandós anyukaként úgy gondolja, az egészségügyi dolgozókon kívül a gyermekáldás elõtt állókat is megilleti a jog, hogy elsõ kézbõl, személyesen a szakértõktõl szerezzenek tudomást az alternatív szülési elvekrõl, gyakorlatokról. A szervezõk meghívták a programra dr. Kovács Zoltán szülész-nõgyógyászt, aki munkájában a természetes gyógymódokat sikeresen ötvözi a hagyományos orvoslás módszereivel. Itt lesz Lancsin Zsuzsanna, egy olyan dúla (azaz a várandósság és a szülés alatt támogatást nyújtó asszonytársi segítõ), aki az Amerikában tanult gyógyszermentes fájdalomcsillapító technikákról és különféle vajúdástámogató eszközökrõl tart elõadást. Találkozhatnak a kismamák és a védõnõk Haas György pszichoterapeutával, az Országos Bábaképzõ Intézet ügyvezetõjével, aki a lehetõ legjobb szülés- és születésélmény eléréséhez vezetõ utakat vázolja fel. Még egy vendége lesz a tréningnek, Noll Andrea Nandu, a híres texasi iskolában tanult holisztikus bába, akit könyvekbõl, folyóiratokból sokan ismerhetnek. Õ két elõadást is tart: elõbb az anyává válás jelentõségérõl, a szülés élményérõl, a szüléskísérésrõl, majd a gátvédelemrõl, a különbözõ komplikációk megelõzésérõl beszél. A programon az elõadók filmekbõl játszanak be részleteket, fényképeket mutatnak be, elhoznak olyan szemléltetõeszközöket, mint a vajúdólabda vagy az ún. rebozo-kendõ mondta lapunknak Kajzinger Ildikó, aki szerint azoknak is érdemes megismerkedniük az alternatív módszerekkel, akik eddig idegenkedtek tõlük, vagy egészségügyi dolgozóként még sosem alkalmazták azokat. Nem az otthonszülés az egyetlen megoldás arra hangsúlyozta, ha valaki háborítatlanul, szelíden szeretné világra hozni a gyermekét. A legtöbbeknek biztonságot jelentõ kórházakban is egyre jobbá kellene Labdás-kendõs trükkökrõl is szó lesz tenni az élet megkezdésének feltételeit tette hozzá abban a reményben, hogy a babavárók mellett számos egészségügyi dolgozó is eljön a március 19-én tartandó tréningre. Az esemény egyébként a Körmendi úti evangélikus gyülekezeti teremben lesz. Kedves Sportbarátok! A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományõrzõ Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítsék az olimpiai eszme népszerûsítését. A tavaly felajánlott forintot Halmay Zoltán magasfalui emléktáblájának felállítására fordítottuk. Adószámunk: %, hogy 1%-át jó célokra ajánlja fel!

6 6 Fotó: Czika László Nõk a topon Mit jelent a családban, ha az anya vezetõ beosztásban dolgozik? Hogyan hat a családi békére, ha sikeresebb a nõ, mint a férfi? Mennyire nehezebb a nõk érvényesülése? Ezekre a kérdésekre ad választ Kiss Judit szociológus, a Berzsenyi Dániel Fõiskola Egészségtudományi Tanszékének vezetõje. Manapság egyre több hölgy dolgozik vezetõ beosztásban, és játszik meghatározó szerepet életében a karrier. Ám sokan, különösen a férfiak, még mindig úgy vélekednek, hogy a sikeres nõk nem foglalkoznak eleget családjukkal, és ez az otthoni kapcsolatok kárára válik. Nem vitás, hogy a legtöbb nõnek több szerepben kell helytállnia, de véleményem szerint a vezetõ pozíció és a család teljesen összeegyeztethetõ. Elsõsorban a személyiségtõl és a neveltetéstõl függ, hogyan éli meg egy nõ a vezetõi szerepet, illetve a férfi hogy viszonyul ahhoz, ha párja fõnök, esetleg képzettebb. Ma az élethelyzetek sokkal inkább meghatározzák azt, hogy egy nõ hogyan gondolkodik ezekrõl a kérdésekrõl. Ez pedig elsõsorban azon múlik, hogy milyenek a családi viszonyok, milyen a férj. Persze ha egy aszszony elvállal egy ilyen feladatot, akkor szerencsés, ha a férje inspirálni tudja. A lényeg, hogy ki tudjon alakítani egy megfelelõ idõstruktúrát annak érdekében, hogy se a gyerekekkel való kapcsolat, se a házastársi jó viszony ne sérüljön. Mi a helyzet akkor, ha egy nõ magasabban képzett, vagy jobb pozíciót tölt be, mint a férje? Egyre gyakrabban elõfordul, hogy a nõnek akár több diplomája is van, férjének pedig egy sem, ám ez sem kell, hogy problémát, esetleg kisebbségi érzést okozzon. Teljesen jól mûködhet egy ilyen kapcsolat, ha a két fél képes egymást erõsíteni, és sikeresen kiegészítik egymást. A munkahelyen hogyan áll helyt egy nõ vezetõként? A nõi vezetõkkel kapcsolatban sok tévhittel és még több elõítélettel találkozhatunk. Nem lehet egyértelmûen kijelenteni, hogy a nõi vezetõk inkább döntenek érzelmi alapon, mint a férfiak. Munkám során vezetõként mindig igyekeztem érték mentén és racionálisan dönteni. Természetesen ez is függ a habitustól, de amikor van egy fontos feladat, akkor egy jó vezetõ kemény tud maradni. Egy nõi fõnöknek is meg kell felelnie azoknak az elvárásoknak, amelyek ebbõl a státusból adódnak, és erre a nõk talán még jobban törekednek, mint a férfiak. Azonban az elmondható, hogy a nõk szempontjából a munkahelyi légkör sokkal meghatározóbb, mint a férfiaknál. A hölgyeknél a társas támogatottság, a baráti miliõ lényegesen nagyobb szerepet kap. A férfiak számára ennél sokkal fontosabb a házastárs melletti biztonság érzése. Annak ellenére, hogy nekünk fontos a boldogság, a sikerélmény igénye is nagyon erõs, amit sajnos sok munkahelyen nem ismernek fel. Pedig erre minden vezetõnek törekednie kellene. Nõk között nem ritka a munkahelyi szúrkapiszka, melynek oka lehet az irigység a másik megjelenésére, pozíciójára. Nincsenek könnyû helyzetben ma azok a fiatal lányok, akik az iskolapadból egy többségében éves, idõsebb nõkbõl álló közösségbe kerülnek. Nagyon gyakori, hogy ilyen szituációkban nehezen fogadják õket, irigylik õket fiatalságukért, ellenfelet látnak bennük. Ennek persze oka lehet az is, hogy a mai fiatalok másfajta értékrendszer mentén nevelõdtek, mint az idõsebb generáció, és máshogy gondolkodnak a munkáról, a társadalmi kapcsolatokról. A legtöbb konfliktus pedig abból adódik, hogy nincs meg bennük a tradicionális szemlélet, tekintélytisztelet. Ettõl függetlenül azt gondolom, a munkahelyi aktivitás nem korfüggõ, mert egy huszonéves is letehet nagyszerû dolgokat az asztalra, és a negyvenéves pedig lehet, hogy húsz év alatt nem csinált semmi érdemlegeset. A (fiatal) férfiak helyzete ma sokkal könnyebb... zsgy Szent Erzsébet Molnár C. Pál képein Molnár C. Pál festõmûvész képeibõl nyílt tárlat a Vitalitás Galériában. A kiállításokat szervezõ Vitalitas Savariae Mûvészeti Alapítvány a neves egyházmûvész alkotásaival csatlakozott a Szent Erzsébet-év rendezvényeihez. A kiállítást dr. Veres András nyitotta meg. A szombathelyi egyházmegye fõpásztora elmondta, hogy Erzsébet magyarként a világ egyik legnépszerûbb szentje, aki a nem hívõ emberek számára is példa lehet, mint férjét rajongó szeretettel szeretõ feleség, gyermekeit üldöztetése alatt is gondosan nevelõ özvegy anya, és a szegények felé nyitott szívvel forduló keresztény ember ben II. András lányaként született, Lajos gróf feleségeként került Türingiába, Wartburg várába. Sorsa Lajos halála után fordult mostohára: a férje családja nem nézte el neki jótékonykodását. Egy ízben, mikor épp a szegényekhez igyekezett, sógora kérdõre vonta, hogy mit visz a kötényében. Erzsébet azt mondta, hogy rózsát, és mikor Henrik kérésére megmutatta a kötényét, a szegényeknek szánt kenyér helyén tényleg virágok voltak. Ezt a csodát megörökíti Molnár C. Pál festõmûvész Szent Erzsébetet ábrázoló oltárkép-sorozata, amelyet a ferences templomból kapott kölcsön a Vitalitás Galéria. Molnár C. Pál ( ) neves és keresett egyházmûvész volt, alkotásai az egyházmegye több templomát ékesítik. A mûvészrõl és a kiállításon Veres András kesernyés iróniával jegyezte meg, hogy míg Kun Béla nevét 62, Leninét 118 közterület õrzi hazánkban, Árpád-házi Szent Erzsébetét mindössze tíz. látható alkotásairól Kratochwill Mimi mûvészettörténész szólt, míg Csillag Péter, a festõ unokája pedig néhány személyes élményét osztotta meg a közönséggel. A kiállítás március végéig látogatható.

7 PRO ÉS KONTRA 7 Létezik-e ünnep politika nélkül? A jövõ héten ünnepelünk. Ez a készülõdés egy kicsit más most, mint korábban, mint ahogy a hétköznapi élet is szorongatóbb, mint akár csak egy éve. De vajon ki lehet-e vonni az ünnepeket ez alól a feszültség alól? Szabad-e, kell-e, illik-e az ünnepen benne ragadnunk a napi politikában, vagy lehetne-e enélkül is ünnepelni? Városi képviselõk válaszoltak kérdéseinkre. Csönge Márta A nemzeti ünnep fõhajtás azok elõtt, akik a hazáért, nemzetért cselekedtek. Elmélyedünk történelmünkben, az emlékek józan értékelésén, a jövõ építésén. A közös együttlét, a nemzeti szimbólumok intenzív jelenléte nemzeti identitásunkban erõsít, személyes viszonyunkat alapozza az ünnephez, a nemzethez. A család, az iskola, a média, a szervezetek, a politikai pártok az ünnep lényegében és jelentõségében egyetértenek: nem próbálják Felhívás A március 15-én megrendezésre kerülõ városi megemlékezõ ünnepség zavartalan lebonyolítása érdekében egyeztetõ megbeszélésre várom a pártok és civil szervezetek képviselõit március 13-án, kedden órára, a Városháza elsõ emeleti kistermébe. dr. Ipkovich György polgármester meg felülírni, és nem sajátítanak ki értékeket. Az ünnep nem aktuálpolitika. A nemzeti ünnep történelmi emlékezés. Emlékezés csendesen, fejet hajtva, tisztelegve a történelem elõtt. Ha ezt továbbgondoljuk, akkor mélyebb, gazdagabb, s igazán áldott lehet ünneplésünk. Lazáry Viktor Nemzeti ünnepeinken népünk nemzeti összetartozását ünnepeljük. Ezt kell kihangsúlyoznia minden szónoknak, akiknek a felkérés elfogadása elõtt önvizsgálatot is kell tartaniuk, hogy méltóak-e arra, hogy felszólaljanak e fontos eseményeken. A magyar emberek az elmúlt kétszáz évben kétszer is tanúbizonyságát tették annak, hogy nem tûrik maguk felett idegen hatalmak és azok kiszolgálóinak uralmát, és az ellenük való fellépésben össze tudnak fogni és 1956 üzenete a szabadságért és a függetlenségért való bátor kiállás fontossága. Ezért amikor ünneplünk, azt felszabadultan kell tennünk, saját magunk eldöntve, hogy a számtalan ünnepség közül melyeken kívánunk részt venni. Feiszt György Magyarországon a kiegyezéstõl napjainkig egyetlen olyan politikai kurzus sem volt, amely kommunikációjában ne emelt volna ki a nemzeti múltból hasznosítható példát vagy személyiséget. A jobboldal Szent Istvánt, Széchenyit, Horthy Miklóst, a baloldal Dózsát, Petõfit, Kossuth Lajost igyekezett aktualizálni. Nincs ebben semmi kivetnivaló, hiszen a politikában nem nagyon lehetséges elõdök, példaképek nélkül jelentõs dolgokat létrehozni. A baj akkor kezdõdik, ha a politikus az ellenkezõjét hiszi, magát a történelmi személyiség bõrébe bújtatja, a nemzeti ünnepeket pedig saját, éppen aktuális céljaira használja. Bízom abban, hogy a józanul gondolkodó polgár tisztában van ezzel, hiszen közeledik március 15-e. Molnár Miklós Ma mindent áthat az aktuálpolitika, és ez alól a hatás alól a nagyobb nemzeti ünnepeinket, például október 23-át, március 15-ét sem lehet kivonni. Utóbbit már azért sem, mert 1848 céljai nem valósultak meg maradéktalanul: a sajtószabadság vagy a gyülekezési szabadság épp most is napi politikai viták tárgya mindenki által jól ismert okokból. A politika azért is része a nemzeti ünnepeinknek, mert a politikai szervezetek, pártok ünnepelnek. Jó lenne úgy tíz év múlva elérni, hogy mindenki felszabadultan ünnepelhesse március 15-én azt, hogy a 48-as eszmék kiteljesedtek, az akkori, de ma is aktuális célok megvalósultak. Ma erre nem látok esélyt március 15-i városi ünnepség programja óra: Lovashuszárok felvonulása a Ferences-kerttõl a Petõfi Sándor-szoborig (Útvonal: Ferences-kert Savaria Múzeum parkja Március 15. tér Ady tér) 9.30 óra: Himnusz, vers Savaria Múzeum parkja Dr. Horváth Boldizsár szobrának megkoszorúzása. Koszorúznak: Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzata, valamint pártok, civil szervezetek, Vasi Jogászegylet, Vas Megyei Önkormányzat, Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Vas megyei Kirendeltsége Szózat óra: Március 15. tér Az Országzászló felvonása katonai tiszteletadással Himnusz (Városi Fúvószenekar) szavalat Díszszázad elvonulása, díszmenet óra: Ady tér, Petõfi-szobor Ünnepi beszédet mond: Dr. Czeglédy Csaba alpolgármester Ünnepi mûsor (Élelmiszeripari és Földmérési Szakképzõ Iskola és Kollégium, Bercsényi Miklós Általános Iskola) Szombathely város diákpolgármesterének beiktatása (megbízólevél, kulcs átadása) Koszorúznak Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzata, valamint pártok, civil szervezetek, diákönkormányzat Szózat (Városi Fúvószenekar) Közremûködnek: Németh Tamás tárogató; Élelmiszeripari és Földmérési Szakképzõ Iskola és Kollégium; Bercsényi Miklós Általános Iskola; Polgármesteri Hivatal Versmondó Stúdiója; Szombathely Város Fúvószenekara; Vasi Lovasturisztikai és Hagyományõrzõ Egyesület Kérjük mindazokat a társadalmi szervezeteket, politikai pártokat, amelyek koszorút kívánnak elhelyezni az Ady téren álló Petõfi-szobornál, szándékukat a szervezõk munkájának segítése érdekében legkésõbb március 14-én (szerda) óráig az es telefonszámon Kiss Éva vagy az as telefonszámon Boros Eszter rendezvényszervezõnek jelezni szíveskedjenek. Kérjük, hogy az ünnep alkalmából lobogózzák fel házaikat, épületeiket!

8 8 Pozitív energiával a Falco edzõjeként A Falco-rajongóknak nem kell bemutatni a szerb Szekulovics Szrecskót, hiszen 2002-ben már edzõsködött városunkban. Közel két hónapja újra itt dolgozik, és most munkájáról, életérõl, edzõi hitvallásáról mesél nem csak szurkolóknak. Találkozásunkkor Szrecsko mentegetõzik nem túl jó magyar nyelvtudása miatt, ennek ellenére nagyon jól megértjük egymást. Nagyon szeretnék rendesen megtanulni magyarul, de ez egy nehéz nyelv ben Nyíregyházán és Debrecenben játszottam egy-egy szezont, 2002-tõl két évig voltam edzõ Szombathelyen, akkor tanultam meg valamennyire magyarul. Miután lejárt a szerzõdésem, visszatértem Szerbiába, és most, hogy megint itt vagyok, úgy érzem, mindent elfelejtettem mondja Szrecsko, de rögtön hozzáteszi, nemcsak a Falco miatt örül, hogy itt lehet. Szeretem Magyarországot, Szombathelyt, az itteni embereket. Úgy tapasztalom, most sokkal tisztább, szebb a város, mint három négy évvel ezelõtt. Az oladi lakótelepen élek szerb barátnõmmel, ahol jól érezzük magunkat. Neki egybõl feltûnt, hogy más Magyarországon az élet, mint otthon, mivel a mi nemzetünk lényegesen Képes történelem Továbbra is várjuk olvasóink régi szombathelyi képeit (kommentárokkal)! Címünk: 9700 Szombathely, Géfin utca 22., A papír alapú képeket megõrizzük, és visszajuttatjuk a feladónak! A korábban lapunkban közölt képeket egyben megtekinthetik honlapunk Képes történelem címû rovatában: Tavasszal, amikor zsendül az élet, elõtérbe kerülnek a földszagú témák. A városi tanács Építsük, szépítsük Szombathelyt címû 1961-es kiadványa két termelõszövetkezetet említ, melyek a városi piac lehetõségeit többnyire ki is használják. A Kertész Tsz-t, amely a legfiatalabb nagyüzemi szövetkezeti gazdaság a városban. A frissiben alakult szövetkezet profilja a zöldségés primõráru-termelés, a virágkertészet. Tejben-vajban Fotó: Vass Szilárd A Dózsa Tsz például nagyüzemi csirkeneveléssel is foglalkozik. A képen Tóth Józsefné gondozza a csirkéket igen szakszerûen. Háromhavonként értékesítik a rántanivaló finom jószágokat. Ugyanitt tojásgyártás is folyik, ami jó hasznot hoz a tsz konyhájára. temperamentumosabb. Itt sokkal nyugodtabbak, higgadtabbak az emberek, de ez minket egyáltalán nem zavar, sõt. Szuper itt lenni. A kosárcsapat szinte ugyanaz, mint korábban, úgyhogy ismerjük már egymást, és ez segíti a közös munkát. Nem tudom, hogy a játékosoknak mennyi beleszólásuk volt abba, hogy újra itt lehetek, de úgy látom, örülnek a visszatérésemnek vélekedik. A Falco KC edzõjének legfõbb célja, hogy a csapat az elsõ nyolc közé kerüljön. Úgy gondolja, ez törekvés reális. A hétköznapok szigorú, kemény edzésekkel telnek, de azért ügyel arra, hogy a mérkõzéseken ne legyenek túl fáradtak a fiúk. Edzõi stílusa saját bevallása szerint ugyanolyan temperamentumos, mint a népe. Keményen edzem õket, nem sok lehetõséget adok szórakozásra. Nekem éppúgy komolyan kell venni ezt a munkát, mint a csapatnak. Minden energiámat ebbe fektetem. Idõnként muszáj kiabálnom is a játékosokkal, mert elõfordul, hogy kicsit leengednek. Ilyenkor fel kell rázni õket, és ez nekem így sikerül. Persze nem durván, nem sértem meg õket, de a százszázalékos munkához ez kell, ez hat rájuk. Amikor én pozitív energiával, teljes erõbedobással dolgozom, a csapatom is így tesz, de ha negatív vagyok, õk is azok mondja az edzõ, aki szerint a lelkes szurkolótábornak is nagy szerepe van a sikerben, elsõsorban hazai pályán. Tapasztalatai szerint az országban a Falco közönsége a leghálásabb. Amikor arról faggatom, meddig marad, azt válaszolja, jelenlegi szerzõdése a szezon végéig, májusig szól, azután az eredmények függvényében a vezetés dönt majd a továbbiakról. Ez a munka olyan, hogy ha van eredmény, szükség van az edzõre, ha pedig nincs, edzõt kell váltani. Ez a profik sorsa... (nevet) De szívesen maradnék még sokáig. Színielõadások bérleteseknek A Völgyi Katicáról elnevezett kamaraszínház-bérlet keretében népszerû darabokat láthat az MSH közönsége. A József Attila Színház jóvoltából Ibsen Nórájával kezdõdött a sorozat, de még ebben a hónapban színpadra áll nálunk az Újpest Színház is A napsugár fiúk címû vígjátékkal. Látható még a soproni mûvészek elõadásában a Szerelmi körutazás, a tatabányai Jászai Színház pedig Örkény figuráját formálja meg a Pistipistipistipisti címû játékban. A Csákányi László-bérlet sorozata az Experidance Produkció táncszínházával, a Nagyidai cigányokkal indul, majd a Páratlan párost adja elõ a Madách társulata. Áprilisban a Csárdáskirálynõt mutatják be a miskolci mûvészek, májusban pedig a Jó estét nyár, jó estét szerelem (Pannon Várszínház) és a Vértestvérek (Békés Megyei Jókai Színház) címû musical csalogatja a közönséget. A Csákányi László-elõadásokra bérleteket (korlátozott számban) a Mártírok tere 1. szám alatt lehet váltani, kedvezményektõl és helytõl függõen 3800 és 8000 forint közötti áron (a Völgyi Katica-bérlet egyes darabjaira már csak jegyek vásárolhatóak).

9 9 Tûz a zsinagóga pincéjében Kigyulladt a szigetelõanyag a Bartók Terem pincéjében. A lángokat hamar eloltották, és mivel az ott lévõ gázpalackokat is idõben kihozták, nagyobb kár nem keletkezett az épületben. Személyi sérülés nem történt. Kedden fél tíz elõtt néhány perccel a zeneiskola alatti presszóban a pult mögött álló hölgy azt vette észre, hogy füst szivárog a raktárnak is használt pincébõl. Azonnal mindent áramtalanított, és megpróbálta megnézni, mi is gyulladt ki. A raktárban azonban nem tudott sokáig idõzni, a Bartók Terem pincéjébõl dõlt a fekete, csípõs szagú füst, amit még akkor is érzetünk, amikor a tûz eloltása után faggattuk a balesetrõl. Elmondta, hogy a vendégek is azonnal kapcsoltak, villámgyorsan elhagyták a helyiséget, õ pedig megpróbálta az értékeket menteni a kávézóból. A tûzoltók perceken belül kiérkeztek, ahogy mondani szokták nagy erõkkel vonultak a helyszínre: két gépjármûfecskendõvel, egy tehergépjármûvel, mûszaki mentõvel érkeztek a helyszínre, egyes kiemelt fokozatot rendeltek el tudtuk meg az ugyancsak a helyszínen tartózkodó tûzoltóparancsnoktól, Krizmanics Ferenctõl: Nem tudtuk, hogy mi van a pincében, szerencsére az építkezés miatt már mindent kihordtak a munkások, viszont két gázpalack bent volt a helyiségben. Mivel ezeket nem tudták gyorsan megközelíteni, a szellõzõket bontották ki, és ezeken keresztül hûtötték vízsugarakkal a robbanásveszélyes tartályokat. Az is meglepte õket, hogy egy falat találtak ott, hol az épület alaprajza szerint nem volt fal. Szerencsére ez nem hátráltatta túlzottan az oltást, tíz óra körül már csak szellõztettek a lánglovagok. A tüzet egy a fûtéscsövek bontásánál használt gyorsvágóból kipattant szikra okozta, ettõl kapott lángra a szigetelõanyag. Birkózók hétvégéje Lakézi Gábor, a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetõje és Börzsei Csaba, a beruházási iroda vezetõje is kijött a balesethez, megtudtuk tõlük, hogy az épületben nem esett nagyobb kár. Horváth Mihály, a felújítást végzõ cég fõ-építésvezetõje pedig elmondta, hogy a tûz nem okoz jelentõs fennakadást a kivitelezésben. Kötöttfogású Birkózó Magyar Nagydíjnak ad otthon szombaton és vasárnap a szombathelyi Arena Savaria. A rangos nemzetközi versenyre négy földrész harmincegy országából érkezik az a közel kétszáz birkózó, akik hét súlycsoportban tesztelik tudásukat. A szombathelyi GrandPrix fontos felkészülési állomás, hiszen 2007 az olimpiai kvalifikáció éve. A tavalyi kötött-, szabadfogású és nõi junior Európa-bajnokság után idén újabb nívós nemzetközi versenyt rendezhet Szombathely. Rangját jelöli, hogy Raphael Martinetti, a Nemzetközi Birkózó Szövetség svájci elnöke is a megyeszékhelyre látogat a hétvégén. Dr. Hegedüs Csaba ugyancsak érkezik a vasi viadalra. Õt egyébként megválasztották a pekingi olimpia technikai igazgatójának, éppen a kínai fõvárosból repül haza szülõvárosába. A hétvégi Magyar Nagydíj mezõnyének jelentõs része, mintegy százhúsz birkózó, jelenleg Tatán edzõtáborozik, hiszen ez az utolsó év a 2008-as pekingi olimpia elõtt. Koreaiak, románok, csehek tréningeznek együtt, a versenyzõk pénteken utaznak a megyébe. Gáspár Tamás, a Magyar Birkózó Szövetség ügyvezetõ igazgatója a keddi sajtótájékoztatón elmondta: Azért nagyon fontos a szombathelyi nagydíj, mert már kvalifikációs idõszak van. Ezen a találkozón tesztelhetik egymást az áprilisi szófiai Európa-bajnokság elõtt, ez a fõpróba. A megmérettetésen olimpikonok, többszörös világ- és Európa-bajnokok küzdenek meg. Többek között az egyiptomi Ibrahim Karam Gaber, Mohamad Abd El Fatah, a svéd Jimmy Samuelsson, Ara Abrahamian, az ukrán Vladimir Scsasztkih lép szõnyegre. Ismert sportolókból áll a honi csapat is. Stuhács György, a közelmúltban megválasztott, új szövetségi kapitány ismertette az indulókat: 55 kg-ban Oláh Tibor, Majoros István, 60 kg-ban Jäger Krisztián, 66 kg-ban Lõrincz Tamás, Kliment László, Dröschler Attila, 74 kg-ban Füredi Levente, Kun Renátó, Horváth András, Bácsi Péter, 84 kg-ban Fodor Zoltán, Bárdosi Sándor, 96 kg-ban Kiss Balázs, Németh Iván, Virágh Lajos, 120 kg-ban Deák Bárdos Mihály, Branda Gyula versenyez. Majoros István influenzás, így õ nem vállalta a szereplést. A sportrendezvény szombaton fél 9-kor a selejtezõkkel, elõdöntõkkel kezdõdik, délután a vigaszági mérkõzésekkel folytatódik, este 6 órától a harmadik helyekért lehet küzdeni, az eredményhirdetés fél 7-kor lesz. Vasárnap fél 9-kor ismét ez a program. A belépés ingyenes.

10 A kiskerteket nem bolygatják Nem érinti jelentõsebben a kiskerttulajdonosokat és -bérlõket a településrendezési terv módosítása tudták meg a kertbarátok legutóbbi összejövetelükön. A jelenlévõk kérdéseikre is választ kaptak, sõt tán még szemetesedény is lesz a parkerdõben. A Kertbarátok Egyesülete Németh Kálmán alpolgármestert hívta meg legutóbbi összejövetelére, melyen megtudták, az önkormányzat megõrzendõ értéknek tartja Szombathely kertkultúráját, így bár a vállalkozók, befektetõk kerülgetik ajánlataikkal a várost az eddig kiskertként használt városi tulajdonú földek továbbra is mezõgazdasági hasznosításúak maradnak. Ezt rögzíti a nemrégiben elfogadott településrendezési terv is. Szigorodtak viszont a telkek beépíthetõségére vonatkozó elõírások (az országos szabályozást követve), így ha valaki egy kisházat vagy pincét szeretne felhúzni kertjébe, jól teszi, ha elõbb tájékozódik a városházán. Azt is megtudhatták a kertészkedõk, hogy az önkormányzat következesen ellenõrzi a kertek használatát, rendben tartását. Erre azért van szükség, mert elsõsorban a volt téeszek elhagyott földjein elszaporodtak a gyomok, virul a parlagfû, amely a kiskerttulajdonosokra is több munkát ró. Ha az önkormányzat kaszáltat, az sokkal többe kerül, mintha a tulajdonos maga tartja rendben a földjét hívta fel a figyelmet az alpolgármester a kötelezettségekre. A kertbarátok is elõálltak kéréssel: évek óta probléma az illegális szemétlerakás a kertek környéki erdõsávokba, árokpartra. Az egyik megszólaló úgy véli, olcsóbb lenne egy szemeteskonténert kitenni a kritikus pontokra ( Don kanyar büfé, Kukulló), ahol most a legnagyobb az illegális szemétkupac. Németh Kálmán megígérte a szemétgyûjtõt, azzal: majd meglátjuk, akkor eltûnik-e a szemét. Az utakkal is gond van, rossz állapotúak, egyes helyeken alig tudják megközelíteni a kerteket. Ezen viszont nem tud segíteni a város tudtuk meg hiszen a belvárosi járdákra, utakra is kevés pénz jut. A Körtésben mûködõ egyik egyesület tagja viszont azt mondta, az egyesületük tagdíja ugyan kicsit magasabb, de jut belõle az utakra. Volt, aki a nyugati elkerülõ út miatt félti telkét, neki jó hír, hogy egyelõre az autópályaáron megvalósítható beruházásra nincs pénz. Kérdés volt az is, az új ipari park érinti-e a kiskerteket? Megtudtuk, ipari célra volt honvédségi területeket kíván bevonni az önkormányzat, a kiskerteket nem bolygatják. Vetni tudni kell A tapasztalt kerti rókák már tudják, mikor kell vetni, van, aki szerint meg kell várni, amíg a föld megmelegszik, míg más (ahogy lapunkban nemrégiben a szakember is) azt állítja, hidegben is csíráznak a bátrabb fõzelékbevalók. A növényeknek megvan az a sajátos tulajdonsága, más normális élõlényekkel szemben, hogy a kelésükhöz kell kényelmes ágyat vetni. De mikor? A korán (február-március) vetendõ növényeknek már az õszi ásás után el kell készíteni a magágyat. Tavasszal még nagyon nedves a talaj, így nem csak a sárkoloncokat nehéz leverni a gumicsizmáról, de a földet sem lehet aprószemcséjûvé, morzsalékossá varázsolni, ezt ugyanis a téli fagynál jobban senki nem végzi el. Ha március vége május vége között vetünk, akkor ráérünk tavasszal ágyazni, általában a kukoricát, az uborkát, a paradicsomot, a tökféléket, a babot vetjük ilyenkor. A vetés után kötelezõ hengerezni, írja a szakirodalom. Nekem enélkül is ki szokott kelni a zöldség, de túl sûrûn, így nem úszom meg az egyelés derékfájdító mûveletét. Pedig meg lehet, ha például drazsírozott magot veszünk. Ha viszont a drazsét csak franciában szeretjük, akkor hígíthatjuk a Fotó: Vass Szilárd vetõmagot, például csírázásra képtelen magokkal: a régi magokból annyit kell felhevíteni a sütõben, mint amenynyit el szoktunk vetni, és jól el kell keverni azokkal, melyek kikeléséhez reményt fûzünk. Van némiképp izgalmasabb módszer is: vágjunk selyempapírból fél centi széles csíkot, liszt és víz kevercsébõl cseppentsünk rá a tervezett tõtávolságra akkora cseppeket, amelyekre csak egy-egy mag ragad rá. A magot szórjuk rá, az így felmagozott csíkot pedig tegyük az ágyába, majd gondosan takarjuk be. A kulimász lebomlik, a mag csírázik, hajrá! (Ha esetleg csipetke kel ki, dupla haszon.) Másik módszer: orvosságos üveg tetejébe fúrjunk lyukat, de csak akkorát, hogy egy mag férjen át rajta. Ajánlom, ehhez több kupakot szerezzünk be, mert egy-két kísérlet szükséges addig, mire eltaláljuk, hogy lehet egy magot egyszerre kipottyantani, vagy ha több mag rázódik ki, az miképp nem esik egy négyzetcentiméteren belülre. Ha véletlenül nem lenne otthon orvosságos üvegünk, viszont bõviben vagyunk bergmancsõnek, készítsünk arra tölcsért, pici lukkal. Ha elég hosszú a csõ, a hajolgatást a vetésnél biztos megússzuk, az egyelésig viszont még vehetünk egy-két gyógyfürdõt. (Gentscher Gábor nyomán, Kertészek boltja tavaszi ajánlata! Szombathely, Rumi út 2. Nyitva: H P: 8 17, Szo.: 8 12 Telefon/Fax: , Mobil: 30/ Vetõmagok, virágföldek, permetezõgépek Növényvédõ szerek, mûtrágyák, tápoldatok Agrofóliák, nádszövetek, huzalok, szegek Locsolótömlõk, szivattyúk, öntözéstechnika Kerti és kézi szerszámok széles választéka

11 Cserepesek kálváriája Kevés olyan pontja van a lakásunknak, ahol vígan megélnek a szobanövények. Sõt, ilyen talán nincs is, mert a legszebb kis cserepesem levelei is barnulnak itt-ott. A ránézésre strapabíró példányok is kálváriát járnak nálunk: pályafutásuk a szekrényen kezdõdik, azután a naposabb ablakpárkányon folytatják, majd miután a fûtéstõl fonnyadásnak indulnak, a nagyobbak a padlón kötnek ki, itt viszont sötét van, és rosszul érzik magukat, így átkerülnek a komódra, de ott meg a tévé elektromos kisugárzása öli meg õket, azt hiszem. A konyhaasztal közepe kitüntetett hely, ide csak az ajándékba kapott, virágos növények kerülhetnek. Státusuk nem biztosíték semmire, egy-két hetet alig élnek meg. Legjobb dolguk még mindig a vágott csokroknak van, annak ellenére, hogy napjaik egész biztosan meg vannak számlálva, és gyökeret ebben az életben már nem eresztenek. Gyakran cserélt vízzel ugyanaddig húzzák, mint a rosszabb sorsú cserepesek. Utóbbiak közül ketten kitûnnek a többi közül, no nem szépségükkel, inkább kitartásukkal. Egyikük a nyolcvanas éveket idézi, hosszú, vékony, csíkos leveleivel a régi irodaházak lépcsõfordulóinak hangulatát csempészi a lakásba, de én szeretem. Nem hagy cserben. A másik, tömzsibb és rövidebb levelû, viszonylag régi darab, jó hat éve tologatjuk ide-oda, költözéskor cipeljük lakásról lakásra, mégis csak az alsó levelei csúfultak el kicsit. Ám mivel a földre helyezve is legalább derékmagasságig ér, felülnézetbõl ez mit sem számít, innen burjánzó díszbokornak tûnik, otthonunk egyik büszkesége. Hasonlóan nehéz helyzetben vannak az irodai növényeim, vagyis az egyetlen irodai növényem, mert bár kettõ volt valaha, egyikük már jobblétre szenderült. Lelkes kollégám elszántan élesztgette, locsolgatta, és már a debreceni virágkarneválra készült vele, azon tanakodván, mekkora kamiont kell majd bérelnünk a felvonulásra, hiába. Az íróasztalom a minap kivirult. Nõnap volt, és a férfiak ezt nem felejtették el. Egy kis ideig most virágok nyílnak körülöttem. hhá Megújul az arborétum Tavaly õsszel még az Állami Erdészeti Szolgálat Szombathelyi Igazgatósága kezdte meg a Kámoni Arborétum megújítását 17 millió forintból. Március végére fejezik be a tavak iszaptalanítását, és néhány kisebb felújítási munkát. Az Új Városliget program részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programjának (KEOP) pályázati támogatásából kívánják folytatni a fejlesztéseket. 514 millió forintra lenne szükség kertrehabilitációra, melynek célja az Arborétum angolparkjellegének visszaállítása. Növénytelepítést, tematikus sétaútvonalakat, egyedi padokat, ivókutakat terveznek. A KEOP várhatóan 90%-os vissza nem térítendõ támogatást nyújt. A tíz százalék önerõ felét az Erdészeti Tudományos Kutatóintézet, másik felét Szombathely önkormányzata biztosítja. A beruházás harmadik ütemében egy kétszintes, akadálymentesített látogatóközpontot szeretnének építeni elõadóteremmel, foglalkoztatókkal, kiállítóteremmel, illetve egy új gépkocsiparkoló kialakítása is része lehetne az újabb beruházásnak. Ez utóbbi költségek a millió forintot is elérhetik, bár a finanszírozási forrásokat még keresik. Fotó: Vass Szilárd Savaria Fórum: keresse az interneten! BAKÓ és TÁRSA KFT. GAZDA ABC és KERTIGÉP CENTRUM Szombathely, Vasút u. 10. Tel./Fax: Fûnyírók Fûnyíró traktorok Láncfûrészek Kapálógépek Motoros kaszák Vetõmagok Növényvédõ szerek Mûtrágyák Virághagymák Kerti szerszámok széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat! Budapest Bank áruhitel

12 12 KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató a február 15-tõl életbe lépõ vizitdíj visszatérítésérõl A többszörösen módosított, a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény alapján február 15-tõl került bevezetésre a vizitdíj. Az egészségügyi szolgáltató a vizitdíj megfizetését nyugtával, számlával (továbbiakban bizonylattal) igazolja. Amennyiben a biztosított bizonylattal igazolja, hogy az adott naptári évben általa igénybe vett háziorvosi alapellátásért (ideértve a fogászati alapellátást is) nem emelt összegû, 300 Ft-os vizitdíjat legalább már 20 alkalommal fizetett, akkor a 20. alkalom feletti alapellátások után fizetett, nem emelt összegû, 300 Ft-os vizitdíjak összegét a jegyzõtõl visszaigényelheti. Amennyiben a biztosított bizonylattal igazolja, hogy az adott naptári évben általa igénybe vett járóbeteg-szakellátásért (ideértve a fogászati szakellátást is) nem emelt összegû, 300 Ft-os vizitdíjat legalább már 20 alkalommal fizetett, akkor a 20. alkalom feletti szakellátások után fizetett, nem emelt összegû, 300 Ft-os vizitdíjak összegét a jegyzõtõl visszaigényelheti. A 20 alkalmat háziorvosi ellátások (ideértve a fogászati alapellátást is) és járóbeteg-szakellátások (ideértve a fogászati szakellátást is) tekintetében külön-külön kell figyelembe venni. A vizitdíj visszatérítése iránti kérelmet a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjénél lehet elõterjeszteni, legkésõbb a tárgyévet követõ 60 napon belül. Szombathely városában a jegyzõ hatáskörében eljáró szerv a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Irodája, Szombathely, Kossuth L. u III. emelet. Ügyfélfogadás rendje: a hivatal ügyfélfogadási rendjének megfelelõen: H: óráig Sze: óráig Cs: óráig Az igénylést formanyomtatványon kell benyújtani (beszerezhetõ az Egészségügyi Irodán és a Polgármesteri Hivatal portáján), amelyhez csatolni kell: az adott naptári évben igénybe vett ellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállított, a vizitdíj-visszaigénylésre feljogosító bizonylatot (elsõ 20 db), valamint a visszaigényelni kívánt vizitdíjak befizetését igazoló bizonylatot (20. alkalom feletti). A kérelemben meg kell jelölni, hogy a visszatérítést postai úton, vagy készpénzben történõ kifizetés útján igényli-e. Amennyiben a visszaigényelt összeg készpénzben történõ kifizetését kéri a jogosult melyrõl 15 napon belül döntés születik, úgy azt minden csütörtökön veheti fel a határozat és személyazonosító okmánya birtokában. Az Egészségügyi Irodában minden hónap elsõ szerdáján mód nyílik személyesen, azonnali visszatérítés iránti kérelmet elõterjeszteni. Amennyiben az igénylõ kérelmében foglaltaknak teljes egészében helyt lehet adni, és fellebbezési jogáról lemond, úgy azonnal döntés születik, és készpénzben történik a kifizetés. A kifizetés helye: SAVARIA REHAB-TEAM KHT. Szombathely, Zanati u. 1. szám alatti pénztára, óra között. Fogadóóra Dr. Czeglédy Csaba, Szombathely Megyei Jogú Város 5. sz. választókerületének önkormányzati képviselõje március 19-én (hétfõn) óráig a Pipitér Óvodában (Szombathely, Bem J. u. 9/c) fogadóórát tart. Harangozó Bertalan, Szombathely Megyei Jogú Város 16. sz. választókerületének önkormányzati képviselõje március 12-én (hétfõn) óráig a Fogaras utcai Idõsek Klubjában (Szombathely, Fogaras u. 6.) fogadóórát tart. Soós József, Szombathely Megyei Jogú Város 12. sz. választókerületének önkormányzati képviselõje március 13-án (kedden) órai kezdettel a Nyitra utcai ÁMK-ban (Szombathely, Nyitra u. 15.) fogadóórát tart. Kõvári Attila, Szombathely Megyei Jogú Város 2. sz. választókerületének önkormányzati képviselõje és a Lakás Bizottság elnöke március 14-én (szerdán) óráig a Városháza földszinti kistermében (koccintó) fogadóórát tart. Ügyeletes patika Márc. 10-én Rókus (Gábor Áron u. 12l; ) márc. 11-én Szent Márton (Szent Márton u. 18.; ) márc. 12-én Szent Rita (Vasút u. 3.; ) márc. 13-án Calendula (Szelestey L. u. 4 6.; ) márc. 14-én Elefánt (Zanati u. 20.; ) márc. 15-én Ezerjófû (Wesselényi u. 16/a; ) márc. 16-án Fagyöngy (Szûrcsapó u. 23.; ) márc. 17-én Gondviselés (Vasút u. 17.; ) márc. 18-án Margaréta (Margaréta u. 3.; ) ORVOSI ÜGYELET: Szombathely, Sugár út 1. Gyermek és felnõtt orvosi ügyelet hétköznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, valamint hétvégén és ünnepnapokon egész nap. Tel.: NONSTOP Állatkórház Szombathely, Bartók Béla krt. 9./B. Telefon: 94/ Az önkormányzathoz fizetendõ elsõ félévi építményadó, valamint a helyi iparûzési adó befizetési határideje a munkarendváltozásra tekintettel március 19. A befizetési lapokat az adóhatóság postázta február utolsó napjaiban. Új szemétszállítási díjak Tájékoztatjuk Szombathely város lakosságát, hogy a települési szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/1996. (II. 29.) sz. helyi önkormányzati rendeletben rögzített díjakat a közgyûlés módosította. Az új díjtételek április elsejétõl lépnek érvénybe. A közszolgáltatás igénybevételének díját a gyûjtõtartályok számának, a tartályok ûrméretétõl függõ egyszeri ürítési tarifának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani. A háztartási hulladék gyûjtésére rendszeresített szabványos tartályok egyszeri ürítési díja: literes tartály: 89 Ft/ürítés literes tartály: 118 Ft/ürítés literes tartály: 175 Ft/ürítés 140 literes tartály: 199 Ft/ürítés 240 literes tartály: 335 Ft/ürítés 360 literes tartály: 493 Ft/ürítés 660 literes tartály: 994 Ft/ürítés 770 literes tartály: 1152 Ft/ürítés 1100 literes tartály: 1645 Ft/ürítés Az árak áfa nélkül értendõek! A 660, 770, 1100 literes tartályok ürítési díja tartalmazza az évi háromszori mosás, fertõtlenítés díját! Önkormányzati támogatás távhõs háztartásoknak Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a távhõszolgáltatási díjak emelkedésének kompenzálására a központi támogatáson túl új támogatási rendszert vezetett be. A támogatás az áremelkedés terheit legnagyobb mértékben viselõ szombathelyi távfûtéses lakásban élõ fogyasztók részére nyújt segítséget. Jogosultak azok a fogyasztók, akik lakásuk fûtésére távhõszolgáltatást vesznek igénybe, nevükre szól a távfûtési számla, vagyonuk nem haladja meg a szociális törvény 4. (1) bekezdés b./ pontjában írt határt, és a háztartásukban az egy fogyasztási egységre esõ jövedelem: egyedül élõ esetén meghaladja a Ft-ot, de nem haladja meg a Ft-ot kettõ vagy több személy együttélése esetén meghaladja a Ft-ot, de nem haladja meg a Ft-ot. A támogatás évre szól. A kérelmeket Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Irodáján február 1. és március 31. között lehet benyújtani.

13 13 Fotó: Czika László Telt ház, 3200 nézõ és remek hangulat fogadta a két õsi szomszédvár presztízscsatáját a Sugár úti Arena Savariában szerdán este. Az izgalmasnak ígérkezõ összecsapás némi meglepetést hozott, hiszen a FALCO KC Szombathely végig vezetve magabiztos gyõzelmet aratott a Lami-véd Körmend gárdája felett. Az NB I 20. fordulójában a vasi rangadón a szombathelyi sárga-feketék (23:13, 21:17, 25:16, 20:20) arányban múlták felül a Rábaparti legénységet. A tabellán ezzel a diadallal a Körmend mögé a 6. helyre jött fel Szekulovics csapata. Így mindkét vasi alakulat jó esélyekkel pályázik a rájátszást jelentõ elsõ nyolc hely valamelyikére. Ezüstérmes atléta egyéni csúccsal Vörös Adrienn, a Szombathelyi Fõiskola SE futója egyéni csúccsal ezüstérmet szerzett a 800 méteres számban hétvégén az Atlétika Fedettpályás Ifjúsági Országos Bajnokságon. Csapattársa, Sali Dominika a hatodik helyen zárt. Az egyesület versenyzõi a március végi országos mezei futóbajnokságra készülnek. Vörös Adrienn esélyesként indult az országos bajnokságon. A szombathelyi futó rögtön a rajt után élre állt, õ diktálta az iramot. Az eddigi tapasztalatok alapján ez tûnt a legcélravezetõbb taktikának, mivel ha lassú iramból a hajrában alakul ki a sorrend, elõfordulhat, hogy a gyengébb futam tagjai jobb idõeredményt érnek el. Az atléta egyéni csúcsot futott, ezüstérem került a nyakába. Így értékelt: Nagyon sokat készültem, ún. körözéses edzéseim voltak. Beteg lettem, influenza vírus fertõzött meg, ez az eredményt kicsit befolyásolta, de szerintem jól sikerült a szereplésem. Vörös Adriennek a nyolc, eddig megszerzett csapataranya mellett ez a negyedik egyéni, országos viadalon elért medálja. Edzõje, Kivés István elmondta: Ez egy tudatosan megtervezett program ötödik állomása volt. Adrienn rajthoz állt a Magyar Atlétikai Szövetség versenyein, és a felnõtt korosztályos fedettpályás bajnokságon is. Vörös Adrienn második, Sali Dominika hatodik helyen végzett az ifjúsági országos bajnokságon A másik sportoló, Sali Dominika a hatodik helyen végzett az ifjúsági erõpróbán. A Szombathelyi Fõiskola SE atlétái március 31- én az országos mezei futóbajnokságon mérettetik meg magukat. Kivés István várhatóan legalább öt csapatot, s rendkívüli számú indulót futót nevez. Fotó: Vass Szilárd

14 14 PROGRAMAJÁNLÓ Konkurenciamentes, szabadalmilag védett szolgáltatáshoz ÜZLETTÁRSAT KERESEK. Érdeklõdni egész nap: 30/ KIÁLLÍTÁS Március 14. (K) 17 óra: Gyöngyszemek fiatal alkotómûvészek tavaszi tárlata. Kiállítás-megnyitó. Kiállítók: Bakucz András, Dencs Zsanett, Gadóczy József, Gyárfás Viktória, Hegedûs Adrienn, Heintz Gábor, Huszár Judit, Jenei László, Kékesi Gábor, Kovács Nóra, Mészáros Szabolcs, Németh Alíz, Rasperger Dávid, Rónaszéki Linda, Szántó István, Szijj Sándor, Vadvári Katalin. Nyitva ápr. 11-ig. Helyszín: MSH. Március 16. (P) 18 óra: Azon a napon kép-szöveg-napló. Jari Silomäki finn fotómûvész kiállításának megnyitója, amely egyben a Tavaszi Fesztivál megnyitása is. A Helsinki Iskola a fotótörténet egyik legújabb fejezete, koncept mûvészet mellett a sajtó és a dokumentarista fotográfia sajátos ötvözetébõl alakították ki nyelvezetüket. Jari Silomäki 2001 óta mindennap készít egyegy tájképet, melyekre rövid szövegeket ír. Helyszín: Mûvészetek Háza, Szalon. KOMOLYZENE Március 12. (H) óra: Szombathelyi Szimfonikus Zenekar: Rajter-bérlet 7.: Mahler: Gyermekgyászdalok, 4. szimfónia. Közremûködik: Katerina Hebelkova. Helyszín: HEMO. JUNIOR Március (H K) 10 óra: Grimm Albert Barabás Lõrinczy: Hófehérke meg a törpék. Meseoperett M O Z I a Fogi Színháza elõadásában a zenés gyermekbérletben. Helyszín: MSH. Március 15. (CS) 14 óra: Gyermek Mûvészeti Fesztivál 2007 gála a Gyermekek Háza szervezésében. Helyszín: MMIK. Március 17. (SZO) 9 12 óráig: Zsázsavetés festett cserépbe a Kézmûves Kuckóban. Helyszín: Gyermekek Háza. Március 17. (SZO) 17 óra: Darázsparázs zenés mesejáték a Holle Anyó Színházzal. Helyszín: Savaria Plaza. Március 13. (K) 19 óra: Angyal és Kádár a Budapesti Kamaraszínház elõadása a Weöres Sándor-kamarabérletben. Egy Kádár Jánosnéval készült interjú-sorozat alapján írta Kornis Mihály. Helyszín: MMIK. Március 16. (P) 19 óra: Mámor az élet show-ja a budapesti Orienthalia Hastáncszínház produkciója az OMK-ban. Közremûködik a Bellydancer of the West Side (Szombathely). Március (SZO V): Aludj máskor! 24 órás vetélkedõ a LOGO Ifjúsági Szolgálatnál. Március 13. (K) 16 óra: Ország- Világjárók Baráti Klubja: Az etruszkoktól Szent Ferenc városáig Orvieto, Viterbo, Tarquinia, Gubbio, Perugia, Assisi). Ea.: Ipach Ildikó tudományos munkatárs. Helyszín: MMIK. M Û S O R BELVÁROSI SAVARIA FILMSZÍNHÁZ NOÉ BÁRKÁJA (A színes magyar szatírafilmben többek közt Garas Dezsõ, Kállai Ferenc, Pincroch Csaba, Badár Sándor, Szõke András...) márc ig 14.45, és kor, ig és kor, ig és kor, ig kor EL TROPICO LOST CITY (Rendezõ zeneszerzõ fõszereplõ: Andy Garcia. További szereplõk: Dustin Hoffman, Bill Murray.) márc ig kor, ig kor A KIÁLLHATATLAN (16! Izlandi pusztaság és IKEA-világ: modern pokol. Sötéten mulatságos vízió a skandináv jólét viszolyogtató végállapotáról.) márc. 8-án és ig kor, 9 11-ig kor SZABADSÁG, SZERELEM (A színes magyar film az elmúlt év legnagyobb sikere volt.) márc ig kor, ig kor A HÍDEMBER márc ig kor SZÍNHÁZ MINDENFÉLE ELVITTE A VÍZ (A rajzfilm csak két elõadásban.) márc én kor A MÁSOK ÉLETE (16! 2007-ben Oscar-díjra jelölt film! Politika és egyéni sorsok. Két keletnémet mûvész sorsa a Stasi figyelõ szeme elõtt. Az érzelmes, és mégis izgalmas történetet Florian Henckel von Donnersmarck vitte intelligensen vászonra.) márc ig és kor, ig és kor PARFÜM EGY GYILKOS TÖRTÉNETE (16! Borzongató, romantikus, kosztümös film kiváló szereposztással.) márc ig kor, ig kor BÛNÖS VISZONYOK (Egy boldogtalan, bonyolult szerelem története. Fsz.: Jude Law, Juliette Binoche, Robin Wright Penn.) márc ig kor, ig kor TÁNCOLÓ TALPAK (A nagy sikerû pingvines rajzfilm újra mûsoron.) márc ig kor ÖRÖKMOZGÓ MÛVÉSZMOZI A vetítések 19 órakor kezdõdnek a belvárosi Savaria Filmszínház kamaratermében. Márc. 12-én (H) Ozon: Homok alatt (2002. francia) márc. 13-án (K) Fellini: 8 és ½ (1963. olasz) márc. 14-én (SZ) Marakchi: Marokkó (2005. marokkói francia)

15 Március 13. (K) 17 óra: Az egészséges táplálkozás a fogyasztóvédõ szemével. A Szív a Szívért Egyesület programja. Helyszín: MMIK. Március 14. (K) 16 óra: Hölgyklub: 1848 te csillag irodalmi mûsor a Szombathelyi Képtárban. Március 14. (K) 17 óra: Neves szombathelyiek Horváth Boldizsár ( ) jogász, igazságügyminiszter, az MTA tagja. Ea.: Dr. Tilcsik György levéltár-igazgató. Helyszín: MMIK. Március 14. (SZ) 19 óra: A Páros portrék c. sorozatban: Vörös Ferenc festõmûvész és Horváth Vilmos sportvezetõ. Házigazda: Gombai Zoltán. Helyszín: Malom Sörözõ. Március 14. (SZ) 19 óra: Láncreakció beszélgetéssorozat. Barabás Márton vendége dr. Czeizel Endre genetikus professzor. Helyszín: Mûvészetek Háza, Szalon. Március 17. (SZO) 19 óra: XII. Magyar Grand Prix és X. Kûrverseny sztárvendégek: Csonka András és Keleti Andrea, Zséda. Helyszín: MSH. KÖNNYÛ Húsvéti vásár Március 17. (SZO) 19 óra: Csepregi Éva-koncert a szeretetért. Helyszín: MMIK. Március 17. (SZO) óra: Soundclash Fesztivál Szombathely legnagyobb kortárs könnyûzenei fesztiválja. Fellépõk: Másfél, Hiperkarma, Pannonia All Stars Ska Orchestra, Tizenhét, Trottel, Navrang, Java, DJ North zenék az északi fény jegyében. ATavaszi Fesztivál programja. Helyszín: OMK. SPORT, TÚRA Március 11. (V) 7.30 óra: AVasfüggöny túraút bemutatása 8. Útvonal: Bozsok Bucsu Narda Felsõcsatár. Táv: kb. 23 km. Találkozás az Ady térrõl 7.30-kor Bozsokra induló busznál. Március 15. (CS) 7.40 óra: Tóth Béla-emléktúra a Pinka-szurdokban: Narda Felsõcsatár Pinka-szurdok Vas-hegy Vaskeresztes. Táv: kb. 15 km. Találkozás az Ady térrõl 7.40-kor Torony felé induló autóbusznál. Március (CS V): Dél-dunántúli piros túra Szekszárd és a pécsi állatkert közötti szakasz. Info: MMIK, Orbán Róbert. Huszáros meglepetés A március 15-i ünnepségen felvonuló huszárok a Thököly utca után útba ejtik a város Fõ terét (körülbelül 9.15-re érnek ide), és néhány perces bemutatót tartanak lovastudományukból. A 11- es Huszár úti lovassági laktanyában pedig körülbelül 11 órától 14 óráig a huszáréletbe pillanthatnak be az érdeklõdõ felnõttek és gyerekek. Megszemlélhetik a fegyvereket, és barátkozhatnak a lovakkal. Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala március 26-tól április 7-ig a város Fõ terén HÚSVÉTI VÁSÁRT tart. Az itt felállítandó 8 darab 10 négyzetméteres pavilon üzemeltetésére március 13-án (kedden) 10 órakor nyilvános versenytárgyalás lesz a Városháza földszinti kis tanácskozó termében. A részvétel feltételei: érvényes kereskedõi, vállalkozói igazolvány, 1 hónapnál nem régebbi hitelesített cégbírósági bejegyzés, a helyszínen letétbe helyezett 10 ezer forint bánatpénz. A versenytárgyalással kapcsolatosan felvilágosítást ad a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya (telefon: 94/ ). Nagytakarítás a Stromfelden március én az elõzõ évek gyakorlatának megfelelõen a zöld növényzet gondozásából keletkezõ hulladékok elhelyezésére 2-2 darab konténer kerül kihelyezésre az ún. tûzoltóútra, ill. a Bárdosi-Németh János utcában. Tekintettel arra, hogy a környéken ugyancsak 17-én lesz a szokásos lomtalanítás, ezért kérem lakótársaimat, hogy a kihelyezett konténerekbe lomot és kommunális háztartási hulladékot ne rakjanak. Az elkerülõ út melletti erdõsáv szeméttõl való megtisztítását 17-én reggel 9 órakor kezdjük, melyhez kérem a lakótelepen élõk segítségét! E munkához kesztyût és gyûjtõzsákot biztosítunk! Az elõzõ évek gyakorlatának megfelelõ példás hozzáállásukat ezúttal is kérem és elõre is köszönöm! Kõvári Attila képviselõ A Napfény ízei JÓ KIS HELYEK Ki hinné, hogy a kulináris örömökre vágyó polgár a Joskar- Ola -akótelep szürkés háztömbjei között igazi gyöngyszemre talál a Napfény Étterem révén? Egy korábban kisboltként funkcionáló házat alakított jó ízléssel és érzékkel kellemes, családias kisvendéglõvé az üzemeltetõ, Szabó József A Szent-Györgyi Gimnázium szomszédságában mûködõ új vendéglátóhely, nevéhez méltóan szolid tavaszi-nyári színekkel hívogatja az éhes arra járót. No meg persze kiváló konyhájával, amit tényleg érdemes kipróbálni. A kuliszszák mögött a külföldet megjárt és számos tapasztalatra szert tett szakács, Kiss László varázsolja a tányérokra az ízletes falatokat. Az étlapon a hagyományos ételek mellett számos izgalmas fogás kelleti magát. A scampileves tenger gyümölcseivel a tenger ízeit idézi meg. Az olaszos elõételek és a vendéglõkben sajnos egyre ritkább fõzelékek mellett klasszikus hazai specialitásokat kínálnak: szalontüdõ, pacalpörkölt, vadas marha egyaránt kapható. A ház igazi erõsségei azonban a frissensültek. Gizi néni sertésjavából készült étke jófajta baconszalonnát rejt, a mézes pulykamell illatos és omlós. A rozmaringos csirkecombot mediterrán fûszerekkel bolondította meg a séf. Az erõsebb gyomrúak ehetnek hátszínt lyoni hagymával vagy éppen argentin módra készült ramsteaket. A vízi világ kedvelõi megkóstolhatják a halászlét, esetleg a tényleg vajpuhaságú Don Corleone-féle pontyot. Alighanem a gyilkos tekintetû maffiavezér Keresztapa is elmosolyodna a selymes ízek éreztén. Miként az a telt háznyi közönség is, amely ottjártunkkor hétköznap délidõben megtöltötte a termet. Így hát bevált a tulajdonos ars poeticája: a minõség mennyiség szolid ár hármas jelszava itt nemcsak szlogen, hanem megkóstolható valóság. Napfény Étterem Szombathely, Nyár u. Asztalfoglalás: 94/ gasztromókus Házias ételek, szolid árak Napi menü elvitelre is Kellemes, családias környezet Napfény költözött a Joskar-Olára! Szombathely, Nyár u. Nyitva: mindennap 9 24 óráig Asztalfoglalás: NYERJEN BELÉPÕT A TÁNCVERSENYRE! Március 17-én immár 12. alkalommal rendezi meg a Mûvelõdési és Sportház a Magyar Grand Prix és Kûrversenyt. A látványos programra egy olvasónk két fõ részére szóló belépõjegyet nyerhet, ha jól válaszol alábbi kérdésünkre. A megfejtést március 14-én 12 óráig kérjük megküldeni a címre. A nyertest -ben értesítjük! Kérdésünk: A képen látható mûvész lesz az est egyik sztárvendége. Ki õ?

16 16 INGYEN TELKEK FIATAL HÁZASOKNAK BÖGÖTÉN! Bögöte Község Önkormányzata 10 db telket kínál ingyen értékesítésre 35 éven aluli fiatal házasoknak! (Indokolt esetben a korhatár alól felmentést adunk!) A telkek mérete: (20x50 m) 1000 m 2 Közmûvek: víz, szennyvíz, villany, gáz, telefon, kábel-tv, internetcsatlakozás biztosított! (A csatlakozási díjakat a szolgáltatóknak az építtetõ köteles fizetni!) A telkek családi házzal történõ beépítésére két év kötelezettséget kell vállalni! Kedves Fiatalok! Bögöte csupán 22 km-re van Sárvártól, 41 kmre Szombathelytõl! Kitûnõ az autóbusz-közlekedés! Békés kis falunk folyamatosan épül, szépül, fejlõdik! Az itt élõ emberek szorgalmasak, igényesek a környezetükre, és szívesen látják, fogadják a jó szándékkal érkezõ, letelepedni vágyó magyar állampolgárokat! Kérem, jöjjenek el, nézzék meg ezt a kis községet! Felhívjuk a figyelmüket, hogy a telkekre PÁLYÁZATOT kell benyújtani, amelyet a Képviselõ-testület fog elbírálni! Pályázati adatlapot Bögötén a Községházán lehet kérni: munkanapokon 8 14 óráig, illetve pénteken 8 12 óráig! Bõvebb felvilágosításért forduljanak Patyi Elemér polgármesterhez! Tel.: 95/ , 30/ KONYHATIPP Pisztráng nizzai módra A hazai vizekben igen sokféle halat találhatunk, nem kell tehát a tengeri halakra hagyatkoznunk, ha ízletes ételt szeretnénk készíteni! A hagyományos magyar konyhamûvészetnek mindig is fontos alapanyagát képezték az édesvízi halak! A pisztráng az ínyencek egyik kedvenc hala. Íme egy pisztrángétel a Palace Cafe étlapjáról! (Gellérfi Tamás konyhafõnök ajánlata) Hozzávalók 2 személyre: 2 db közepes méretû pisztráng, 35 dkg parázsburgonya, 10 dkg ceruzabab (mirelit), 6 dkg fekete olívabogyó, 2 dkg kapribogyó, 6 dkg koktélparadicsom, 2 gerezd zúzott fokhagyma, 1db citrom, 1/2 csokor petrezselyemzöld, friss rozmaringág, 1 dl fehérbor, vaj (a pisztráng sütéséhez) Az elkészítés módja: A pisztrángot elõkészítjük: tisztítjuk, filézzük, mossuk, sózzuk. Kb. fél órára lefóliázva hûtõbe tesszük, közben elkészítjük a köretet. A burgonyát sós vízben, héjában megfõzzük, kihûtjük, meghámozzuk. A koktélparadicsomot, ceruzababot, olívabogyót és a kapribogyót leöblítjük. Serpenyõben olívaolajat hevítünk, beletesszük a hámozott burgonyát, és aranybarnára pirítjuk. Sózzuk, borsozzuk, és hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, a finomra vágott petrezselyemzöldet és a fehérbor felét. Apirult burgonyához adjuk a zöldségeket, és nagy lángon átforgatjuk. A tûzrõl félrehúzva meghintjük az apróra vágott friss rozmaringgal, majd ráfacsarjuk a citrom levének a felét. Egy másik serpenyõben vajat olvasztunk, és ropogósra sütjük a lisztbe forgatott pisztrángfiléket. Fontos, hogy a sütést a filé bõrös felével kezdjük. A mûvelet végén a bor és a citrom másik felével meglocsoljuk! A köretet tányérra halmozzuk, ráhelyezzük a halat, rozmaringággal és citrommal díszítjük. PROGRAMOK: márc. 15., h Juice-koncert márc. 16., h Szent Patrik-nap Ír est/acousticoure koncert Vendég: az ország egyetlen skótdudása Asztalfoglalás: 94/

MEGHÍVÓ április 23.

MEGHÍVÓ április 23. MEGHÍVÓ 2015. április 23. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 23-án (csütörtök) 10 00 órai kezdettel rendkívüli munkaülést tart. Javasolt napirendek: Az ülés helye: Veszprém, Megyeház

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról Magyarország Köztársasági Elnöke az idei ülnökválasztás időpontját 2015. március 7. és április 30. napja közötti időtartamra tűzte ki. A bírák jogállásáról

Részletesebben

F E L H Í V Á S Bírósági ülnökök választására

F E L H Í V Á S Bírósági ülnökök választására F E L H Í V Á S Bírósági ülnökök választására Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 7382-21/2015. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására Tisztelt Közgyűlés! A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 30.-i ülése 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 30.-i ülése 8. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30.-i ülése 8. számú napirendi pontja Javaslat bírósági ülnökök megválasztására Előadó: Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. AUGUSZTUS 26. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 175/2011. (VIII.25.) sz. hat. A Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének lemondása

Részletesebben

Javaslat bírósági ülnökök megválasztására

Javaslat bírósági ülnökök megválasztására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat bírósági ülnökök megválasztására Előterjesztő:

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

1A VASÚTÁLLOMÁS BOGÁT

1A VASÚTÁLLOMÁS BOGÁT 1A VASÚTÁLLOMÁS BOGÁT 0.0 - Vasútállomás 0 0.5-56-osok tere (Vörösm. u.) 2 0.9 3,6,7,8,26 Aluljáró (Szt. M. u.) 4 1.4 3,6,7,8,9,26 Városháza 6 1.6 6 Batthyány tér 7 1.9 6 Rákóczi utcai iskola 8 2.5 - Németújvár

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

2015. április 30-án (csütörtökön) órára

2015. április 30-án (csütörtökön) órára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere M E G H Í V Ó Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlését a 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. -ában foglalt jogkörömben eljárva a Városháza I. emeleti Dr. Förster Kálmán

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 14/2007. (II. 15.) Kgy. számú határozat Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

1C VASÚTÁLLOMÁS HERÉNY

1C VASÚTÁLLOMÁS HERÉNY Az alábbi új menetrendek érvényesek: 2016. február 1-től 1C VASÚTÁLLOMÁS HERÉNY - Vasútállomás 0 1U,5,22 Szelestey L. u. 27. 2 1U,5,22 Március 15. tér 3 1U,5,25,22,3A Berzsenyi Könyvtár 5 - Paragvári utcai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2017.(I.31.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek, a területi védőnői körzetek, az iskolavédőnői körzet,

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-46/2015. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű építészeti értékek védelméről 1 szóló 18/1997. (VII. 18.) Ök. rendelete, a 18/1998. (VII. 24.), a 28/2000.(X. 19.) és a 20/2001.(VII.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S BELVÁROS- LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak és szövetkezeti formában működő lakóépületek részére adható támogatás elnyerésére 2012. Belváros-Lipótváros

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Javaslat bírósági ülnökök megválasztására Tisztelt Képviselő-testület! A köztársasági elnök úr az ülnökválasztást 2011. március 7. és április 30. közé eső időtartamra tűzte ki. Az ülnökök

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

SZOMBATHELY TELEPÜLÉS SZAVAZÓKÖREI OKTÓBER 2. ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

SZOMBATHELY TELEPÜLÉS SZAVAZÓKÖREI OKTÓBER 2. ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 1. számú szavazatszámláló bizottság Herényiek Háza, Szombathely, Szent Imre herceg u. 168. 2. számú szavazatszámláló bizottság Kámoni Arborétum Látogató Központ, Szombathely, Szent Imre herceg u. 84/b.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/422-1/2015/I. Tárgy: Bírósági ülnökök választása Üi.: dr. Nemes Adrienn Melléklet: Jelöltek listája Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL augusztus

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL augusztus Tisztelt karneváli önkéntes! A Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Alapítvány ebben az esztendőben is fontosnak tartja a karneváli önkéntes tevékenységeket. Az alapítvány szándéka, hogy 2014-ben, ahogy

Részletesebben

Tájékoztató. 2012. év

Tájékoztató. 2012. év Tájékoztató Tájékoztatás - a többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B -a alapján - az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásáról, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodásról

Részletesebben

PÁLYÁZATOT HIRDET ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK határozatlan, illetve határozott időre szóló BÉRBEADÁSÁRA. Belvárosi helyiségek

PÁLYÁZATOT HIRDET ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK határozatlan, illetve határozott időre szóló BÉRBEADÁSÁRA. Belvárosi helyiségek PÁLYÁZATOT HIRDET ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK határozatlan, illetve határozott időre szóló BÉRBEADÁSÁRA Belvárosi helyiségek A helyiségek határozatlan időre vagy határozott időre illetve kedvezményes bérleti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

AZ OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓI PÁLYÁZATÁRÓL

AZ OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓI PÁLYÁZATÁRÓL ... napirendi pont AZ OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓI PÁLYÁZATÁRÓL Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 43/2007. (II.22.) Kgy.sz. határozatával

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2016. január 13-án 14:00 óra. N A P I R

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének :00 órakor

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének :00 órakor MEGHÍVÓ Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016.10.24 13:00 órakor ülést tart a Városháza I.emeleti Nagyteremben, melyre ezúton tisztelettel meghívom Nyilvános ülés 1. Javaslat Szombathely útfelújítási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról Magyarország köztársasági elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére az ez évi ülnökválasztást várhatóan 2015. március 7. napja

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

Javaslat az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására

Javaslat az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására 41-2/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Javaslat az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Magyarország Alaptörvénye Bíróság

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben