A fajták európai jellegű kategorizálásának és idomításának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fajták európai jellegű kategorizálásának és idomításának"

Átírás

1 A fajták európai jellegű kategorizálásának és idomításának a hiánya megfosztotta a kínaiakat és japánokat a kutyafélék sajátos tulajdonságainak azon élvezetétől, amelyek Európában századokon át nagyban hozzájárultak a sportember életöröméhez, sőt nem csekély mértékben váltak a katona, a madarász, az idomár, a juhász és a tenyésztő hasznára. Bizonyos állami dokumentumokból kiderül, hogy az európai és keleti uralkodók igen korai időktől kezdve széles körben ajándékoztak kutyákat diplomáciai ajándék gyanánt. A régi császárok és királyok büszkélkedtek azon vadászsikereikkel, melyeket a kutyák kiképzésében értek el, s ezeket a sikereket, amelyekből a brit kutyakiképzőknek nem kevés része volt, sok esetben arra használták fel, hogy baráti kapcsolatot alakítsanak ki más országokkal. Japán kultúrájának, vallásának és művészetének java része a kínai kultúrában gyökerezik. A kutyákkal foglalkozó japán források szegényességét ennélfogva némileg ellensúlyozza a kínai források viszonylag nagyobb száma. A buddhizmus oroszlánját és szimbolikáját tárgyaló két fejezetben keleti és európai írások tekintélyes mennyiségű kutatásairól adunk számot. Reményeink szerint az itt szerzett ismeretek hasznosnak bizonyulnak majd azon kutatók számára, akik messze azon a szűk területen túl végzik munkájukat, amelyet e mű a címében összefoglal. A szerző mélyen lekötelezve érzi magát kínai barátainak egy olyan feladathoz nyújtott szenvedélyes segítségükért, amely érdekfeszítő szórakozásból alakult 7

2 végül alapos kutatás végeredményévé. A hozzáférhető kínai irodalmi anyagnak csupán csekély hányada került volna látókörömbe Wu Qicun lelkesedése nélkül, aki miután a téma felkeltette érdeklődését gondos és tudományos igényű buzgalommal látott munkához. Behatóan tanulmányozta a Pekingben fellelhető valamennyi feljegyzést. Kutatásai eleinte az Európában közkeletű nevén kínai pincsiként ismert fajtára korlátozódtak, de más fajtákra vonatkozó ismeretekhez is hozzájutott, amelyeket az érdeklődők számára bemutatunk. A második helyen hálával kell elismernem lekötelezettségem Wang Houzhunnak, aki a palotapincsinek csupán szerény csodálója, hetvenöt évnyi tapasztalata a kutyák és sólymok gondozójaként, amelyre nagyobbrészt Daoguang császár 3 öccse, Wu Ye herceg palotájában tett szert, valóságos kincsesbányának bizonyult a kutyafélékkel kapcsolatos információkat illetően. Külön köszönet illeti Bai Guangfát, a pekingi Lámatemplom apátját, aki volt olyan kedves rámutatni a pontos kapcsolatokra a tibeti és a kínai oroszlánkutya, a kínai oroszlán és a tibeti írásos források között. Ez utóbbiakból bizonyos komolyabb érdeklődésre is számot tartó hivatkozásokat gyűjtöttünk. További köszönet illeti Qian Xilin tábornokot, Yuan Shikai 4 elnök rendőrkutyákért felelős hírszerzési parancsnokát, illetve Kungpah T. 3 Daguang kínai császár ( ). (Szerk.) 4 Yuan Shikai ( ) kínai politikus és nagyhatalmú tábornok a 20. század legelején. (Szerk.) 8

3 Kinget, a Belügyminisztérium egykori tagját, és még sokan másokat, pekingi kínaiakat és külföldieket egyaránt, akik számos ponton információval láttak el, illetve megerősítették értesüléseinket. A szerző hálával fejezi ki lekötelezettségét Berthold Laufernek 5 mérvadó és felbecsülhetetlen értékű Chinese Pottery of the Han Dynasty ( A Han-dinasztia kínai kerámiái ) című munkájának felhasználásért, amelyet az Amerikai Természettudományi Múzeum Kelet-Ázsiai Bizottsága jelentetett meg. E művet igen sokat forgattuk, s gyakorta idézünk majd belőle. Mrs. Neville Lytton Toy Dogs and their Ancestors ( Kedvtelésből tartott kutyák és őseik ) című munkájára is sokat támaszkodtunk. Köszönet illeti továbbá azon nagyszámú mű szerzőit, akiket a hivatkozásokban idézünk. Lehetséges, hogy a kínai Császári Palota feljegyzései amennyiben hozzáférhetővé válnak még többet tárnak fel a kínai pincsi típusú kutya eredetéről és történetéről. Talán azt is elárulják majd, hogy az angol spánielfélék mennyiben köszönhetik tulajdonságukat kínai őseiknek. Eldöntöttnek tekinthetjük, hogy az angol mopsz kínai felmenőkkel rendelkezik, sőt az sem tűnik valószínűtlennek, hogy a King Charles spániel szintén valamely rövidfejű kínai fajtától származik. A tibeti és a japán fajták történetét 5 Berthold Laufer ( ) német származású amerikai antropológus és orientalista. (Szerk.) 9

4 még alaposabban meg kell ismernünk, ám kialakulásuk körvonalakban már tisztázódott. Reményeink szerint, azok a megismert információk, amelyek valamennyire következtetni engednek a kínai palotakutya fajtájának korára és különleges tulajdonságainak okaira, némileg hasznosnak bizonyulnak majd a londoni University College-ben néhány éve kínai pincsikkel folytatott, a Mendel-féle 6 örökléstannal kapcsolatos kísérletek szempontjából is. Nem tűnik kétségesnek, hogy a Császári Palotában létezett, noha mára kihalt, egy különálló fehér, nem albínó kínai pincsifajta is. A kínai, tibeti, japán vagy mongol írástudók talán vitathatónak találnak majd egy-egy apróságot a fordításokban. Nem állt módunkban nagy szaktekintélyekkel ellenőriztetni valamennyi fordítást, de értelmezésük természetesen igen megközelítő hasonlatosságot mutat eredeti jelentésükkel. Különösen ügyeltünk rá, hogy megfelelő szakértő fordítson minden idézetet és ismertetést. A tibetiből készült fordítások külön nehézséget jelentettek. A tibeti vallásos művek a lámák régi írásával lejegyzett nyelvét még maguknak a lámáknak sem egyszerű értelmezni. A tibeti nyelvet ismerő szakértők híján a lámáknak kellett átültetniük a szövegeket, akik mivel nem ismerik a kínai írásjegyeket mongolul írtak. A mon- 6 Gregor Mendel ( ) német származású Ágostonrendi szerzetes, a brünni Ágoston-rendi monostor apátja, botanikus, a tudományos örökléstan megalapozója. (Szerk.) 10

5 gol írást ezt követően kínaira kellett fordítani, mielőtt végül angolra ültethettük volna át. Reméljük, hogy a következő oldalak felkeltik azok érdeklődését is, akik közömbösek a kutyák iránt, mert mellékesen megvilágítják Kína történelmét a keleti palota mindennapi életével egyetemben, s a világ legrégebbi uralkodónépe felett hatalmat gyakorló császárok hosszú sorának diplomáciai kapcsolatait. A legújabb kutatások azt látszanak bizonyítani, hogy az eddigi közvélekedéssel szemben a Kelet több mindenben hasonlít a Nyugatra. Ugyanakkor a nyugati kutyafélék világának nem kis része köszönheti gyökereit és különleges sajátosságait a Keletnek. 11

6 1. FEJEZET Keleti kutyák a korai időszakokban A barlangi üledékekben feltárt bizonyítékok alapján úgy vélik, hogy a kutyát az újkőkorszak embere hozta be Európába, 7 s mérete egy átlagos juhászkutyáénak felelt meg. 8 Mivel Kínában a régészeti kutatások még gyerekcipőben járnak, hiábavaló volna azt remélni, hogy a közeljövőben a napvilágra kerüljön bármi hasonló információ a kutya kínai megjelenésével kapcsolatban. Írásos forrásokból ismert, hogy a kínai a legkorábbi időszakoktól kezdve földművelő nép volt. Mindig is a földművelést tekintette létezése alapjának. Mindazonáltal valamilyen mértékben állattartónak is lennie kellett, hiszen a Sárga-folyó völgyét, ahol a kínaiak először megtelepedtek, érkezésük idején valószínűleg sűrű erdők boríthatták. Nem kétséges, hogy kutyát használtak otthonuk védelmére, a juhnyájak és a szarvasmarhacsodák őrzésére és hajtóvadászathoz. Japánban a geológiai kutatásokhoz számos, az Angliában találtakhoz hasonló dolmen és tavi üledék 7 Boyd Dawkins: Cave Hunting, o. 8 Professor Rolleston: Scientific Papers and Addresses, 522. o. 12

7 Keleti kutyák a korai időszakokban Egy kutya rajza Egy farkas rajza tudományos vizsgálata nyújtott segítséget. Brinkley, az ismert szerző szerint Japán első lakói a betelepülők két áramlatától származnak, melyek mindegyike nagy időbeli eltéréssel ugyan, de Szibériából érkezett; az elsők barlanglakók voltak, utánuk pedig az ainuk 9 jöttek, akik kőeszközöket használtak, és a kannibalizmus életmódjuk részét képezte. Leggyakoribb szórakozások és időtöltésük alighanem a kakasviadal és a vadászat lehetett. A vidék nagy térségei ekkor még lakatlanok voltak, a vadvidékek pedig szarvasban és vaddisznóban bővelkedtek, melyeket a vadászaton a hajtók nyílt területe űztek, hogy ott íjjal és nyíllal fel- 9 Japán északi részének, főleg Hokkaidó őslakói, bár mind ez, mind faji és nyelvi hovatartozásuk vitatott, írásbeliségük máig nincs. (Szerk.) 13

8 Száz állat ábrájával díszített bronzedény Laufer nyomán

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Történelem és Társadalomtudományi Tanszék. Rácz Béla. Őstörténet. Az ősközösségi társadalom története

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Történelem és Társadalomtudományi Tanszék. Rácz Béla. Őstörténet. Az ősközösségi társadalom története II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszék Rácz Béla Őstörténet Az ősközösségi társadalom története jegyzet Beregszász - 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I.

Részletesebben

A CSOMA-AJRCKÉPHEZ A BENGÁLI ÁZSIAI TÁRSASÁG

A CSOMA-AJRCKÉPHEZ A BENGÁLI ÁZSIAI TÁRSASÁG A CSOMA-AJRCKÉPHEZ Bethlenfalvy Géza A BENGÁLI ÁZSIAI TÁRSASÁG 1783-ban, amiközben Sir William Jones a Crocodile" nevű fregatt fedélzetén India felé hajózott, hogy 27 éves fejjel a Legfelsőbb Bíróságon

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KOVÁCS ORSOLYA GABRIELLA 2009.

SZAKDOLGOZAT KOVÁCS ORSOLYA GABRIELLA 2009. SZAKDOLGOZAT KOVÁCS ORSOLYA GABRIELLA 2009. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Távol-Keleti Interkulturális Menedzsment szakirány PANDADIPLOMÁCIA

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest A fordítás alapjául szolgáló mű Creativity. Flow and the Psychology of Discovery

Részletesebben

Konfuciusz Krónika. Az ELTE Konfuciusz Intézet ingyenes magazinja V. évfolyam 2011/2. szám 孔 子 学 院 通 讯 罗 兰 大 学 孔 子 学 院 2011 年 第 二 期 免 费 发 行

Konfuciusz Krónika. Az ELTE Konfuciusz Intézet ingyenes magazinja V. évfolyam 2011/2. szám 孔 子 学 院 通 讯 罗 兰 大 学 孔 子 学 院 2011 年 第 二 期 免 费 发 行 Konfuciusz Krónika Az ELTE Konfuciusz Intézet ingyenes magazinja V. évfolyam 2011/2. szám 孔 子 学 院 通 讯 罗 兰 大 学 孔 子 学 院 2011 年 第 二 期 免 费 发 行 Konfuciusz Krónika Miért tanuljunk kínaiul? A kínai a legtöbbek

Részletesebben

A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a reformkortól a 20. század elejéig

A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a reformkortól a 20. század elejéig Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/5 6. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.5 6.93 egyetemi tanár, PTE BTK Kéri Katalin A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a reformkortól a 20. század elejéig A neveléstörténet

Részletesebben

BELVEDERE. Sárkányok földjén. A Távol-Kelet közelről MERIDIONALE. TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK XXII. évfolyam, 7 8. szám. MMX november december

BELVEDERE. Sárkányok földjén. A Távol-Kelet közelről MERIDIONALE. TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK XXII. évfolyam, 7 8. szám. MMX november december TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK XXII. évfolyam, 7 8. szám Sárkányok földjén A Távol-Kelet közelről A régió történelméről és társadalmairól szerkesztett rovatunk a 4 79. oldalon olvasható. Szerkesztő:

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály: FLOW Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest 1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal

Részletesebben

罗 兰 大 学 孔 子 学 院. ELTE Konfuciusz Intézet 节 目 手 册 PROGRAMOK 2012/I.

罗 兰 大 学 孔 子 学 院. ELTE Konfuciusz Intézet 节 目 手 册 PROGRAMOK 2012/I. 罗 兰 大 学 孔 子 学 院 ELTE Konfuciusz Intézet PROGRAMOK 2012/I. 节 目 手 册 2011 legfontosabb eseményei képekben Kedves Barátunk! Ismét eltelt egy újabb, számtalan izgalmas kihívással teli év. A Nyúl éve alkalmat

Részletesebben

A magyar-török nyelvviszony Mahmūd al-kāšγari török szótárának és nyelvtanának alapján

A magyar-török nyelvviszony Mahmūd al-kāšγari török szótárának és nyelvtanának alapján Czeglédi Katalin A magyar nyelv szerepe őstörténetünk kutatásában X. A magyar-török nyelvviszony Mahmūd al-kāšγari török szótárának és nyelvtanának alapján I. kötet Czeglédi Katalin, Hungary, Pilisvörösvár,

Részletesebben

Kommunikáció és lobbi

Kommunikáció és lobbi Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban projekt (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1/0300 Kunos István Kommunikáció és lobbi Miskolc, 2013. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Az

Részletesebben

BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS

BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás köszönet édes feleségemnek, Margaretnek. Az ő kitartó mindennapi segítsége és támogatása nélkül ez a könyv sohasem jelenhetett volna meg. Az ő bennem való

Részletesebben

BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS

BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS Magánkiadás Budapest 1996 Fiamnak, Botos Zoltán Gregorynak ajánlom ezt a könyvet, azzal a reménnyel, hogy ez irányban folytatja a kutatásomat. A magyarok Istene adjon neki tudást,

Részletesebben

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe eszmélet kiskönyvtár Sorozatszerkesztõ: Lugosi Gyõzõ IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe Eszmélet Alapítvány Fordította: Koltai

Részletesebben

MAGYAR IDENTITÁS AUSZTRIÁBAN

MAGYAR IDENTITÁS AUSZTRIÁBAN MAGYAR IDENTITÁS AUSZTRIÁBAN Cserján Károly SZISZTEMATIKUS KUTATÁS A MAGYAR NÉPCSOPORT KERETÉBEN Az Osztrák Kancellári Hivatal népcsoport-támogatása segítségével 1994 óta folyik kutatás Az ausztriai magyarok

Részletesebben

OFKD DOLGOZAT. Bagi Zoltán

OFKD DOLGOZAT. Bagi Zoltán OFKD DOLGOZAT Bagi Zoltán Debrecen 2009 DEBRECENI EGYETEM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Természetvédelmi Állattani és Vadgadálkodási Tanszék Tanszékvezető: Dr. habil. Juhász Lajos ŐSHONOS MAGYAR GALAMBFAJTÁK

Részletesebben

Arról, hogy az idegen népek miként látták a Római Birodalmat, mennyit értettek

Arról, hogy az idegen népek miként látták a Római Birodalmat, mennyit értettek Hoppál Krisztina (1985) régész, az ELTE BTK Régészet Doktori Programjának hallgatója. Kutatási területe a római kínai kapcsolatok. A Középső Birodalom és Róma avagy miképpen képzelték el a kínaiak a Római

Részletesebben

DARWIN SZELLEME A fajok eredete mai változatban

DARWIN SZELLEME A fajok eredete mai változatban DARWIN SZELLEME Steve Jones DARWIN SZELLEME A fajok eredete mai változatban Fordította Gyárfás Vera és Orosz István TYPOTEX Budapest, 2003 Az evolúciós gondolat sorozat Sorozatszerkesztő: Kampis György

Részletesebben

Katasztrófa(történet)? Az 1880. évi zágrábi földrengés példája *

Katasztrófa(történet)? Az 1880. évi zágrábi földrengés példája * 66 Vadas András Katasztrófa(történet)? Az 1880. évi zágrábi földrengés példája * Környezettörténet katasztrófatörténet A környezettörténet a 20. század második felének egyik leggyorsabban fejlődő történettudományi

Részletesebben

孔 子 学 院 通 讯 罗 兰 大 学 孔 子 学 院 2009 年 第 一 期 免 费 发 行. Konfuciusz Krónika. Az ELTE Konfuciusz Intézet ingyenes magazinja III. évfolyam 2009/1.

孔 子 学 院 通 讯 罗 兰 大 学 孔 子 学 院 2009 年 第 一 期 免 费 发 行. Konfuciusz Krónika. Az ELTE Konfuciusz Intézet ingyenes magazinja III. évfolyam 2009/1. 孔 子 学 院 通 讯 罗 兰 大 学 孔 子 学 院 2009 年 第 一 期 免 费 发 行 Konfuciusz Krónika Az ELTE Konfuciusz Intézet ingyenes magazinja III. évfolyam 2009/1. szám Konfuciusz Krónika Miért tanuljunk kínaiul? A kínai a legtöbbek

Részletesebben

Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka

Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka SALAMON JUDIT PAPP ZSOLT Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka 2012 Az ifjúságsegítő képzés interprofesszionális fejlesztése TÁMOP-5.4.4.-09/2-C-2009-0002 Tisztelt Olvasó! A TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0002

Részletesebben

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VI. évfolyam 2. szám 2010 Zsigmond Király Főiskola VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER Hatodik évfolyam, 2010/2. szám A folyóirat

Részletesebben

CARL SAGAN AZ ÉDEN SÁRKÁNYAI

CARL SAGAN AZ ÉDEN SÁRKÁNYAI NNCL1242-4C0v1.0 CARL SAGAN AZ ÉDEN SÁRKÁNYAI TŰNŐDÉSEK AZ EMBERI INTELLIGENCIA EVOLÚCIÓJÁRÓL FORDÍTOTTA SZILÁGYI TIBOR EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Carl Sagan / The

Részletesebben

Távol-keleti tanulmányok

Távol-keleti tanulmányok Távol-keleti tanulmányok 3. ÉVFOLYAM 2011/1-2 Főszerkesztő HAMAR IMRE BUDAPEST E számunk kiadását a Magyar Kína-Kutatásért Alapítvány és az ELTE Konfuciusz Intézet támogatta. A kötet megjelent 2013-ban.

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály

Csíkszentmihályi Mihály Csíkszentmihályi Mihály Az öröm művészete Flow a mindennapokban Nyitott Könyvműhely Budapest, 2009 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült Finding Flow The Psychology of Engagement with Everyday Life

Részletesebben

Ú mint új muzeológia. A hétköznapokban szeretünk mindent, ami új. A hétköznapokban utálunk mindent, ami új. FRAZON ZSÓFIA

Ú mint új muzeológia. A hétköznapokban szeretünk mindent, ami új. A hétköznapokban utálunk mindent, ami új. FRAZON ZSÓFIA Ú mint új muzeológia FRAZON ZSÓFIA A hétköznapokban szeretünk mindent, ami új. A hétköznapokban utálunk mindent, ami új. A legfurcsább az, hogy mindkét mondat igaz. Amikor használati tárgyainkról gondolkodunk,

Részletesebben

罗 兰 大 学 孔 子 学 院. ELTE Konfuciusz Intézet 节 目 手 册 PROGRAMOK 2010/I.

罗 兰 大 学 孔 子 学 院. ELTE Konfuciusz Intézet 节 目 手 册 PROGRAMOK 2010/I. 罗 兰 大 学 孔 子 学 院 ELTE Konfuciusz Intézet 节 目 手 册 PROGRAMOK 2010/I. 2009 legfontosabb eseményei képekben Kedves Barátunk! Az ma már megkérdőjelezhetetlen tény, hogy Kína nemcsak a jövő egyik legbefolyásosabb

Részletesebben

Palanovics Norbert: Umemura Yuko: A Japán-tengertől a Duna-partig. Imaoka Dzsúicsiró életpályája a magyar-japán kapcsolatok tükrében

Palanovics Norbert: Umemura Yuko: A Japán-tengertől a Duna-partig. Imaoka Dzsúicsiró életpályája a magyar-japán kapcsolatok tükrében III. évfolyam 2006/3-4. KÖNYVISMERTETÉS Palanovics Norbert: Imaoka Dzsúicsiró életpályája a magyar-japán kapcsolatok tükrében Gondolat Kiadó (Budapest), 2006.4 198 oldal Ritka az olyan könyv, amely egyszerre

Részletesebben

Stibrányi Máté, Mesterházy Gábor, Padányi-Gulyás Gergely RÉGÉSZETI FELTÁRÁS ELŐTT VAGY HELYETT

Stibrányi Máté, Mesterházy Gábor, Padányi-Gulyás Gergely RÉGÉSZETI FELTÁRÁS ELŐTT VAGY HELYETT AZ MNM NÖK Tudományos-népszerűsítő füzetei 5 HNM NCHPC Popular Science Booklets 5 Stibrányi Máté, Mesterházy Gábor, Padányi-Gulyás Gergely RÉGÉSZETI FELTÁRÁS ELŐTT VAGY HELYETT régészeti lelőhely-azonosítás,

Részletesebben

GYÖRGYI CSABA. Károly Anna: Az oral history mint kutatási módszer. In: Magiszter, 2007/5. szám. 59. o. 4

GYÖRGYI CSABA. Károly Anna: Az oral history mint kutatási módszer. In: Magiszter, 2007/5. szám. 59. o. 4 GYÖRGYI CSABA ÖRMÉNYEK PEST MEGYÉBEN Egy rendhagyó oral history interjú margójára Dolgozatomban a történetírás egyik leginnovatívabb irányzatának, 2 az oral historynak az eszköztárát alkalmazva közelítettem

Részletesebben