H A T Á R O Z A T. építési engedélyt ad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T. építési engedélyt ad"

Átírás

1 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/54-2/2014. Üi.: Pályi György Gázipari és Építésügyi Osztály Tel.: 06 1/ Tárgy: Barátság I. kőolajvezeték kiváltó rekonstrukciója (Tököl szakaszolóországhatár keresztezése) Szada-Vecsés nyomvonalszakasz ,8 szelvényszámok közötti szakaszának építési engedélye H A T Á R O Z A T A Budapesti Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., mint építtető és Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Logisztika (2440 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2.), mint üzemeltető részére a megbízásából eljáró Olajterv Zrt. (1117 Budapest XI., Galvani u. 44.) által beterjesztett kérelemre, a Barátság I. kőolajvezeték kiváltó rekonstrukciója (Tököl szakaszoló-országhatár keresztezése) DN450, PN 63 kőolajvezeték, Szada-Vecsés nyomvonalszakasz ,8 szelvényszámok közötti szakaszára a következő feltételek szerint: I. Az építmények, az építtető és a tervező építési engedélyt ad 1. A sajátos építmények (kőolajvezeték) főbb adatai: 1.1. helye: ECSER 081/13 VECSÉS 055, 6146, 6145, 032/7, 6144, 6143, 6141, 6140, 6139, 047/19, 046/7, 042/6, 038/16, 039/733, 039/737, 039/741, 039/738, 039/374, 039/739, 039/732, 039/736, 039/740, 039/744, 035/3, 033/ rendeltetés: kőolaj kétirányú szállítása A tervezett nyomás: 63 bar. Alkalmazott csövek: Nyomvonali szakaszon és nyílt árokban keresztező vízfolyások alatt: 457x8,8 mm acélcső, anyagminőség L360MB(EN ), szigetelés 3 rétegű kivitelben DIN szerint vagy 3,3 mm vastag 3 gyári szigeteléssel. Útkeresztezéseknél: 457x10 mm acélcső, anyagminőség L360MB (EN ), külső bevonat: 3,5 mm vastag gyári PE szigetelés 3 rétegű kivitelben DIN30670 szerint vagy 4,2 mm vastag 3 rétegű PE szigeteléssel Budapest, Columbus u Ügyfélfogadás: :(06-1) : 1591 Budapest, Pf.: 310. kedden 8-tól 12 óráig csütörtökön 14-től 15 óráig :(06-1)

2 Korrózióvédelem: aktív korrózióvédelem (katódos védelem) + passzív korrózióvédelem (gyárilag előreszigetelt kemény polietién szigetelés) Belsőbevonat nélkül. A vezetékkel közös árokban monomódosú optikai kábel kerül kiépítésre, a kábel teljes nyomvonalon PE 40 típusú védőcsőben kerül elhelyezésre. A Barátság I. kőolajvezeték és az optikai kábel védőcsövének palásttávolsága min. 0,6 méter A létesítmény megépítésének tervezett időpontja: A beruházás építési tevékenységének tervezett időpontja 2 év, várható befejezése első felére prognosztizálható A kőolajvezeték vezeték mérete 450 mm, névleges nyomás PN63, kapacitása mindkét irányban 6,0 Mt/év tervezett üzemóra. 2. Az építtető: 2.1. neve: Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u adószáma: A tervező: 3.1. neve: Olajterv Zrt címe: 1117 Budapest XI., Galvani u tervezők felsorolása NÉV Szakág JOGOSULTSÁG Kosztik Szilvia Nyomvonal ; GO-T Csonki András Nyomvonal ; GO-T Ruzsics László Nyomvonal Németh Viktor Nyomvonal ; GO-T Knézy Ágnes Nyomvonal ;GO-T Boglár Krisztina Nyomvonal ; GO-T Kmetty Károly Nyomvonal, Hírközlés ; GO-T, G-L-9 Darázs Péter Üzemtervezés Kovács Ferenc Üzemtervezés , GO-T Horváth Zsolt Mélyépítés ; KÉ-T Pálinkás Balázs Mélyépítés , KÉ-T; VZ-T; GO-T Nagy Zoltán Magasépítés ; GO-T, T-T Hörcher Gábor Magasépítés ; GO-T, T-T Frank Ferenc Üzemtervezés ; GO-T Jacsó László Üzemtervezés ; GO-T Tompa Miklós Korrózióvédelem ; GO-T; G-L-11; KO-T; VE-T; EN/A;EN; Lados Adrienn Korrózióvédelem KO-T - 2/38 -

3 Gutti Zoltán Hírközlés Farkas Béla Hírközlés , GO-T; HI-T; V-T; W-H2-5; W-H2-8 Harmath Balázs Hírközlés Dorogi Miklósné Hírközlés HI-T Barcziné Vass Júlia EBK GO-T , V-MV-1/2006/03 Dr. Szabóné Tóth Éva EBK , TUO, GO-T Nős Gábor EBK ; KB-T; SZKV-1.1;SZKV-1.2; 4. Felelős műszaki vezető: SZKV-1.4 Az építtető köteles a kivitelezésért felelős műszaki vezető nevét, címét, képzettségére vonatkozó adatokat az építési munka megkezdése előtt 10 nappal írásban bejelenteni a Bányakapitányságnak. II. Feltételek, hatósági rendelkezések 1./A Barátság I. kőolajvezeték (Tököl szakaszoló-országhatár keresztezése) DN450, PN 63 kőolajvezeték biztonsági övezetét a tervező és az üzemeltető 5-5 méterben határozta meg. 2./ Az építési tevékenység megkezdését a kezdés előtt legalább 8 nappal, a létesítmény nyomáspróbájának időpontját az esedékesség előtt legalább 8 nappal korábban a Budapesti Bányakapitányságnak írásban be kell jelenteni. Az építést csak a határozat jogerőre emelkedése után szabad elkezdeni. 3./ Az építési engedély a jogerőre emelkedéstől számítva 2 évig érvényes, de a jelzett időtartamon belül a kivitelezés csak érvényes közmű üzemeltetői nyilatkozatok és szakhatósági hozzájárulások birtokában kezdhető meg. Az építési engedély hatályát veszti, ha a jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított két éven belül az építési tevékenységet nem kezdték meg, és a hatályát nem hosszabbították meg, vagy az építési tevékenységet megkezdték, de a megkezdés napjától számított 10 éven belül a sajátos építmény használatbavételi engedély megadására nem válik alkalmassá. 4./ Az építés megkezdéséről szóló bejelentésnek tartalmaznia kell a kivitelező (fővállalkozó) megnevezését, pontos címét, az építés felelős műszaki vezetőjének nevét, címét, képesítését, műszaki ellenőrének nevét, jogosultságának megnevezését és névjegyzéki számát. 5./ Építtető haladéktalanul köteles bejelenteni a Bányakapitányságnak az építési tevékenység befejezését. 6./ Az építmény csak használatbavételi engedély alapján vehető használatba. A használatbavételi engedély iránti kérelemhez az 53/2012. Korm. rendelet 5. (1) b) és c) pontjában foglaltakon túl a 21. foglaltakat is mellékelni kell. A Bányakapitányság előzetesen 90 napos próbaüzemet engedélyez. A próbaüzemi jelentéseket a Bányakapitányságnak meg kell küldeni. A szállítóvezetéket a kijelölt engedélyes a jóváhagyott minőségügyi rendszerében meghatározott feltételek mellett helyezheti próbaüzembe. Üzembe helyezni csak megfelelően kitisztított, eredményesen nyomáspróbázott szállítóvezetéket, illetve annak tartozékait lehet. 7./ Az MBFH/1726-4/2013. számú határozata alapján, a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről - 3/38 -

4 szóló 79/2005.(X.11.) GKM rendelettel hatályba léptetett Biztonsági Szabályzat II. Tervezés fejezet pontjában foglalt szállítóvezetékek és más nyomvonalas létesítmény keresztezési szöge o között legyen előírás alól, a következő keresztezések esetén eltérés engedélyezett a jelen engedély alapját képező tervekben foglaltak szerint. Tervezett Barátság I. szelvény keresztezés szöge Keresztező vezeték kezelő indok ,9 24 DN400 meglévő Barátság I. kőolajvezeték MOL Nyrt. A kivitelezés során a keresztezett létesítmény közmű kezelője által a közmű kezelői hozzájárulásban foglalt előírásokat be kell tartani. A kőolajvezeték építésekor a keresztezett nyomvonalas létesítmény kezelőjétől szakfelügyeletet kell kérni. 8./ Bányakapitányság az engedélyest az alábbiak megtartására kötelezi: A DN450 vezeték üzembe helyezése után felhagyásra kerül Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtető az építési munkaterületet átadja a fővállalkozó kivitelező részére. Az alvállalkozó kivitelező részére az építési területet a fővállalkozó kivitelező adja át. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót. Az építési napló vezetésének szabályaira a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet V. Fejezet előírásait kell megtartani. Az építési naplót az építőipari kivitelezés ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni és naponta naprakészen kell vezetni. Az 559/2013 (XII.31.) Kormányrendelet 60. (1) bekezdés szerint az elektronikus építési naplót 2016.október 1.-ét követően megkezdett kivitelezések esetén kell alkalmazni. Építtető köteles az építési engedély, illetve a bányahatósági záradékkal ellátott tervdokumentáció egy példányát a kivitelező rendelkezésére bocsátani, aki azt köteles a kivitelezési munkák alatt a helyszínén tartani. A kivitelezést a határozatban felsorolt, engedélyezési záradékkal ellátott dokumentáció alapján kell végezni A kivitelező köteles a szállítóvezeték építésének munkafolyamataira építési technológiai (műveleti) utasításokat kiadni, azok oktatásáról és megtartásáról az érintett dolgozók körében gondoskodni. A tervező, a kivitelező és az üzemeltető kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a munkavédelmi követelményeket a kivitelezés és üzemeltetés időszakára meghatározzák, a munkavédelmi követelmények teljesítéséről folyamatosan gondoskodni kell Az alkalmazni kívánt hegesztési technológiai előírás alapján a kivitelezőnek próbavarratokat kell készíteni. A próbavarratokat roncsolásmentes és roncsolásos vizsgálatnak kell alávetni. A varratvizsgálati eredmények alapján kell elbírálni, hogy az alkalmazni kívánt technológia alkalmas-e a szállítóvezetékre előírt minőségű hegesztési varrat készítéséhez. A technológiai próbavarrat készítéséről jegyzőkönyvet kell felvenni. Szállítóvezetékes hegesztési munkát végezni csak eredményes technológiai előírás szerint szabad. A kivitelezőnek új hegesztési technológiai előírásról kell gondoskodnia, ha a csőméretben, a csőanyag minőségében bekövetkezett változások vagy a hegesztési munkakörülmények megváltozása ezt technológiai szempontból indokolttá teszik. A hegesztési munkák irányítását és ellenőrzését a vonatkozó rendelet szerinti képesítésű hegesztő szakemberek végezhetik. A szállítóvezetékek és tartozékaik hegesztését csak érvényes vizsgával rendelkező minősített hegesztő végezheti, ha hegesztési próbavarrata roncsolásmentes vizsgálat szerint kielégíti a követelményeket. A hegesztővel próbavarratokat kell készíttetni, ha először alkalmazzák szállítóvezeték hegesztésére, ha fél évnél hosszabb ideig nem végzett szállítóvezeték-hegesztést, ha új technológiai előírás alapján kezd hegeszteni. - 4/38 -

5 8.4. A villamos berendezések üzembe helyezése előtt a kivitelezőnek az alábbi méréseket kell elvégezni, jegyzőkönyvezni és ezt a tervezőnek értékelni: - érintésvédelmi, szabványossági és villámvédelmi mérések, - szigetelésvizsgálatok, - gyújtószikramentes külső áramkörök RCL értékei, - mérő-, szabályozó körök, rendszerek hitelesítési és beállítási mérései, - erősáramú berendezések védelem beállításai, - vezérlő, reteszelő rendszerek működési próbái, - a katódállomások terv szerinti beállítása és mérése, - a nagyfeszültségű berendezések vizsgálatai, - távközlő rendszer végmérései A megfelelő minősítésű mérési jegyzőkönyvet az üzemeltetőnek át kell adni A kivitelezés során be kell tartani a létesítmény nyomvonalával és biztonsági övezetével érintett ingatlanok és létesítmények tulajdonosainak hozzájárulásában foglaltakat A kivitelezés során el kell végezni a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet által előírt, és a tervdokumentáció műszaki leírásában elrendelt vizsgálatokat, ellenőrzéseket. A létesítmény használatbavételéig és/vagy üzembe helyezéséig az építtető legalább a következő vizsgálatok elvégzéséről és bizonylatok beszerzéséről köteles gondoskodni: - a kivitelezésre került szállító vezeték nyomáspróbái, - a beépített anyagok és szerelvények műbizonylatai, vizsgálati jegyzőkönyvei és ezek összesítője, - a megvalósult állapotnak megfelelő D tervi dokumentáció - a hegesztési varrat-térkép, hegesztési technológia, hegesztők minősítését igazoló okirat, - a hegesztési varratok vizsgálati (rtg., UH és penetráció) bizonylatai A létesítményt az üzembe helyezés előtt az építtetőnek és az üzemeltetőnek felül kell vizsgálnia. A felülvizsgálat során kötelesek meggyőződni és írásba foglalni a létesítmények rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre való alkalmasságát A nyomáspróbákat a műszaki leírás és a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kell végrehajtani, a nyomáspróbák időpontját a Budapesti Bányakapitányságra az esedékességet megelőzően 8 nappal be kell jelenteni. A szilárdsági nyomáspróbához levegő vagy szénhidrogén nem engedélyezett. A szállítóvezeték és alkatrészeik nyomáspróbáiról nyilvántartást kell végezni és mindaddig meg kell őrizni, amíg a nyomáspróbázott szállítóvezeték és alkatrészeik használatban vannak. A nyomáspróbázni kívánt szállítóvezetéket a nyomáspróba megkezdése előtt fel kell tölteni vízzel oly módon, hogy légzsákok ne alakulhassanak ki. A levegő jelenlétét a szilárdsági nyomáspróba megkezdése előtt alkalmas vizsgálattal és számítással ellenőrizni kell, a nyomáspróba csak akkor kezdhető meg, ha a nyomáspróbázandó vezetéket a követelményeknek megfelelően légtelenítették A meglévő és üzemelő szénhidrogén vezetékek biztonsági övezetében az illetékes üzemeltető írásbeli munkavégzési engedélye alapján, annak szakfelügyelete mellett, valamint a kivitelező felelős műszaki vezetője által írásban meghatározott technológia alapján végezhető a kivitelezés. A felelős műszaki vezető köteles gondoskodni arról, hogy a kivitelezésben közreműködő dolgozók az üzemelő szállítóvezetékek veszélyforrásait megismerjék és a szükséges biztonsági intézkedéseket, megtartsák. - 5/38 -

6 8.11. A létesítmény kivitelezése során bekövetkezett súlyos munkabaleseteket és üzemzavarokat a 9/2013. (III.22.) NFM rendelet előírásainak megfelelően a Bányakapitányságra, és az MBFHra be kell jelenteni. 9./ A kivitelezés során az érintett szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásaiban foglaltakat be kell tartani a következők szerint: A Honvédelmi Minisztérium szakhatósági állásfoglalása: Az OLAJTERV Zrt. (1117 Budapest Galvani u. 44.) P120111/663/136.K hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére MOL Nyrt. Barátság I. kőolajvezeték kiváltó rekonstrukciója (Százhalombatta - Hont) tárgyában az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom: A beruházás megvalósításához az alábbi feltételekkel hozzájárulok: - A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) vagyonkezelésében lévő ingatlanokon, illetve azok környezetében munkavégzés kizárólag előre egyeztetett időpontokban történhet úgy, hogy az ingatlanok megközelíthetőségét folyamatosan biztosítani kell; - Az egyeztetést a nagytarcsai objektum (Nagytarcsa 041/2, 051/1 hrsz és Pécel 344/6 hrsz) vonatkozásában a HM Védelemgazdasági Hivatal Infrastrukturális Igazgatóság Ingatlanfenntartási Osztályával (Bp. IX. ker., Soroksári út 152,1476 Budapest Pf.: 246); az isaszegi objektum (Isaszeg 0111/2, 0112/2, 0118/5, 0127/2 hrsz és Kistarcsa 0156 hrsz) vonatkozásában az MH Anyagellátó Raktárbázissal (Budapest XVI. Újszász u , 1631 Budapest Pf.: 12.); a kerepesi objektum (Kerepes 0134/4 és 0134/5 hrsz) vonatkozásában az MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárral (Budapest XI. Budaörsi út 49-53,1885 Budapest Pf.: 25.) kell lefolytatni; - A szénhidrogén szállító vezeték létesítése, illetve üzemeltetése nem járhat még átmenetileg sem a HM vagyonkezelésű ingatlanok használatának és működésének korlátozásával; Be kell tartani a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Infrastrukturális Igazgatósága által INF/291-95/2012 nyt. számon, az MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár által HIRFK/169-4/2013/ohfk nyt. számon Dudás József úr, az Olajterv Fővállalkozó és Tervező Zrt. szakágvezetője részére adott nyilatkozatokban, valamint az OT-P11423/208/12.K (proj.sz.: 11423/12111) számú, én felvett jegyzőkönyvben foglaltakat. Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal szakhatósági állásfoglalása: A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala (1675 Budapest, Pf.: 41., a továbbiakban: Hatóság) Olajterv Zrt. (1117 Budapest, Galvani utca 44., a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére a MOL Nyrt. - Barátság I. kőolajvezeték kiváltó rekonstrukciója (Százhalombatta-Hont) engedélyezési eljárásához légiközlekedési biztonsági szempontból hozzájárul. Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatal szakhatósági állásfoglalása: Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal előtt KEF /2013. számon, az Olajterv Zrt. (1117 Budapest, Galvani u. 44.) Pl20111/667/13.K számú levelében történt megkeresésre megindított, előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló eljárást megszüntetem. Végzésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakhatósági állásfoglalása: - 6/38 -

7 Olajterv Zrt. Budapest Tisztelt Címzett a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre (a továbbiakban: Felügyelőség) tárgyi ügyben benyújtott kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást adok. A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.; KÜJ száma: ; a továbbiakban: Kérelmező) részére a Barátság I. kőolajvezeték Hont szakaszoló állomás és Tököl szakaszoló állomás közötti, továbbá a Duna irányába húzódó 600 m hosszúságú vezetékszakasz rekonstrukció építési engedélyének kiadásához hozzájárulok.műszaki jellemzők: Vízfolyás keresztezések: A vízfolyás keresztezések meder alatti átvezetéssel, a meder átvágásával, vagy irányított fúrással valósulnak meg. Mederátvágás esetén, amennyiben az építés ideje alatt a mederben jelentőseb víz van, a vízfolyás elgátolására, majd a munkagödör kiásására és víztelenítésére kerül sor. A vízfolyás alá kerülő csőszakasz elhelyezése után a vezetékárkot visszatöltik, tömörítik, valamint az mederprofil helyreállítása után az elgátolást megszüntetik. Keresztezett vízfolyások a Hont-Rétság nyomvonalszakaszon: Hévíz-patak (Nagy-patak) keresztezése - Keresztezés helye: EOVY: ,2; EOVX: ,3 - Kőolajvezeték szelvényszáma: 4+930,5 km. - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 6:4 - Hossz: 42,00 m - Mederfenék szint: 146,00 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 144,50 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50 m Nagyoroszi-patak keresztezése - Keresztezés helye: EOVY: ,6; EOVX: ,8 Kőolajvezeték szelvényszáma: ,2 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 4:4 Keresztező vezeték: - Hossz: 42,00 m - Mederfenék szint: 182,00 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 181,00mBf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,00 m Derék-patak keresztezése - Keresztezés helye: EOVY: ,9; EOVX: ,4 - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,8 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 5: /38 -

8 - Hossz: 42,00 m - Mederfenék szint: 180,10 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 179,10 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,00 m Száraz-patak keresztezése - Keresztezés helye: EOVY: ,5; EOVX: ,5 - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,0 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 4:4 - Hossz: 42,00 m - Mederfenék szint: 177,90 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 176,40 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50 m Keresztezett vízfolyások a Rétság-Rád nyomvonalszakaszon: Jenői-patak keresztezése - Keresztezés helye: EOVY: ,8; EOVX: ,2 - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,9 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 5:4 - Hossz: 42,00 m - Mederfenék szint: 177,00 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 175,50 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50 m Pusztaszántói-patak keresztezése - Keresztezés helye: Pusztaszántói-patak km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,5 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 5:4 - Hossz: 42,00 m - Mederfenék szint: 199,20 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 198,20 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,00 m Lókos-patak keresztezése - Keresztezés helye: EOVY: ,8; EOVX: ,4 - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,3 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - 8/38 -

9 - Csőárok rézsűhajlása: 6:4 - Hossz: 56,00 m - Mederfenék szint: 186,70 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 185,20 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50 m Lókos-patak mellékágának keresztezése - Keresztezés helye: EOVY: ,2; EOVX: ,2 - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,8 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m Csőárok rézsűhajlása: 6:4 - Hossz: 56,00 m - Mederfenék szint: 187,40 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 184,60 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 2,80 m Keresztezett vízfolyások a Rád-Szada nyomvonalszakaszon: Gombás-patak keresztezése - Keresztezés helye: Gombás-patak km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,4 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 5:4 - Hossz: 84,00 m - Mederfenék szint: 120,70 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 119,20 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50 m Basahegyi-mellékág keresztezése - Keresztezés helye: EOVY: ,9; EOVX: Kőolajvezeték szelvényszáma: ,6 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 3:4 - Hossz: 42,00 m - Mederfenék szint: 129,30 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 127,80 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50 m - Medervédelem: RENO matrac burkolat Hartyán-patak keresztezése - 9/38 -

10 - Keresztezés helye: Hartyán-patak km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,4 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 4:4 - Hossz: 84,00 m - Mederfenék szint: 119,90 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 117,20 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 2,70 m - Medervédelem: RENO matrac burkolat Sződ-Rákos-patak keresztezése - Keresztezés helye: Sződ-Rákos-patak km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,3 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 8:4 - Hossz: 56,00 m - Mederfenék szint: 119,60 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 118,10 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50 m - Medervédelem: RENO matrac burkolat Csomádi-patak keresztezése - Keresztezés helye: Csomádi-patak km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,3 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, irányított fúrással - -Hossz: 221,40 m - Mederfenék szint: 166,50 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 162,90 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 3,60 m Keresztezett vízfolyások a Szada-Vecsés nyomvonalszakaszon: Rákos-patakkeresztezése - Keresztezés helye: Rákos-patak km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,6km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, irányított fúrással - Hossz: 311,50 m - Mederfenék szint: 142,60 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 137,80 mbf. Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 4,80 m Gyáli (Maglódi) 17. csatorna keresztezése - Keresztezés helye: Gyáli (Maglódi) 17. csatorna km szelvényében - 10/38 -

11 - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,5 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 4:4 - Hossz: 56,00 m - Mederfenék szint: 128,80 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 127,30 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50 m - Medervédelem: betonba rakott terméskő burkolat Keresztezett vízfolyások a Vecsés-Tököl nyomvonalszakaszon: Gyáli (Maglódi) 17. csatorna keresztezése - Keresztezés helye: Gyáli (Maglódi) 17. csatorna km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,8 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 7:4 Keresztező vezeték: ' " " - Hossz: 41,90 m - Mederfenék szint: 118,10 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 117,10 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,00 m Gyáli 1. főcsatorna keresztezése - Keresztezés helye: Gyáli 1. főcsatorna km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,6 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 6:4 - Hossz: 94,80 m - Mederfenék szint: 114,77 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 113,77 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,00 m - Medervédelem: betonba rakott terméskő burkolat - Keresztezés helye: Gyáli 1. főcsatorna km szelvényében - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, irányított fúrással - Hossz: 90,00 m - Mederfenék szint: 114,77 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 111,77 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 3,00 m Gyáli 2. főcsatorna keresztezése - Keresztezés helye: Gyáli 2. főcsatorna km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,3 km - 11/38 -

12 - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 6:4 - Hossz: 42,00 m - Mederfenék szint: 111,30 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 110,30 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,00 m - Medervédelem: betonba rakott terméskő burkolat 103. csatorna keresztezése - Keresztezés helye: 103. csatorna km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,7 km- - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m ' - Csőárok rézsűhajlása: 7:4 - Hossz: 42,00 m - Mederfenék szint: 113,80 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 112,30 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50 m Gyáli 16. csatorna keresztezése - Keresztezés helye: Gyáli 16. csatorna km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,5 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 5:4 - Hossz: 127,90 m - Mederfenék szint: 111,70 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 110,20 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50 m Gyáli 15. csatorna keresztezése - Keresztezés helye: Gyáli 15. csatorna km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,2 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőáiok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 5:4 - Hossz: 42,00 m - Mederfenék szint: 110,50 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 109,00 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50 m - 12/38 -

13 Gyáli 14. csatorna keresztezése - Keresztezés helye: Gyáli 14. csatorna km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,7 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m Csőárok rézsűhajlása: 6:4 - Hossz: 42,00 m - Mederfenék szint: 107,10 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 105,60 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50 m Alsónémedi (A/3.) csatorna keresztezése - Keresztezés helye: Alsónémedi (A/3.) csatorna km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,1 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, irányi - Hossz: 248,30 m - Mederfenék szint: 98,20 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 92,90 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 5,30 m Duna-Tisza-csatorna keresztezése - Keresztezés helye: Duna-Tisza-csatorna km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,8 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, irányított fúrással - Hossz: 230,20 m - Mederfenék szint: 93,00 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 89,40 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 3,60 m - Keresztezés helye: Duna-Tisza-csatorna km szelvényében - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, irányított fúrással - DN 100 mm és DN 160 mm optikai kábel védőcső - Hossz: 212,00 m - Mederfenék szint: 93,00 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 90,00 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 3,00m XXX/h. csatorna keresztezése - Keresztezés helye: XXX/h. csatorna km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: 106,380,4 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 2,00 m. zárt sorú pallózással - - Hossz: 14,00 m - Mederfenék szint: 98,30 mbf. - 13/38 -

14 - Keresztező vezeték felső éle: 96,80 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50m Ráckevei (Soroksári)-Duna keresztezése - Keresztezés helye: Ráckevei (Soroksári)-Duna km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,1 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, irányított fúrással - D 168x4,5 mm PE szigetelésű acél, optikai kábel védőcső - Hossz: 445,40 m - Mederfenék szint: 93,90 mbf - Keresztező vezeték felső éle: 70,50 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 23,40 m - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti minimális távolság: 5,10 m Meglévő vízfolyás keresztezések elbontása: A vízfolyás keresztezésekben a régi DN 400 mm átmérőjű csővezeték csak abban az esetben kerül elbontásra, amennyiben a vízfolyás kezelője a bontást előírta. A bontás során a vezetéket elvágják, majd kiemelik. A vízfolyások megbontott mederrézsűje a kezelő által előírt módon kerül helyreállításra. Elbontásra kerülő régi vízfolyás keresztezések: Gombás-patak meglévő keresztezésének elbontása - Keresztezés helye: Gombás-patak km szelvényében - Keresztezés kialakítása: meder alatti - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 5:4 - Elbontandó vezeték: - DN 400 mm szigetelt acélcső - Hossz: 32,00 m Gyáli (Maglódi) 17. csatorna meglévő keresztezésének elbontása - Keresztezés helye: Gyáli (Maglódi) 17. csatorna km szelvényében - Keresztezés kialakítása: meder alatti - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 4:4 - Elbontandó vezeték: - DN 400 mm szigetelt acélcső - Hossz: 75,20 m - Medervédelem: az új vezeték feletti mederburkolathoz csatlakozó kőszórás Gyáli 1. főcsatorna meglévő keresztezésének elbontása - Keresztezés helye: Gyáli 1. főcsatorna km szelvényében - Keresztezés kialakítása: meder alatti - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőáxok rézsűhajlása: 6:4 - Elbontandó vezeték: - DN 400 mm szigetelt acélcső - Hossz: 18,90 m - Medervédelem: kőszórás Gyáli 2. főcsatorna meglévő keresztezésének elbontása - 14/38 -

15 - Keresztezés helye: Gyáli 2. főcsatorna km szelvényében - Keresztezés kialakítása: meder alatti - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 6:4 - Elbontandó vezeték: - DN 400 mm szigetelt acélcső - Hossz: 25,80 m - Medervédelem: kőszórás Duna-Tisza-csatorna meglévő keresztezésének elbontása - Keresztezés helye: Duna-Tisza-csatorna km szelvényében - Keresztezés kialakítása: meder alatti - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 5:4 - Elbontandó vezeték: - DN 400 mm szigetelt acélcső - Hossz: 56,00 m Ráckevei (Soroksári)-Duna meglévő keresztezéseinek elbontása - Keresztezések helye: Ráckevei (Soroksári)-Duna és km szelvényében - Keresztezés kialakítása: meder alatti - Elbontandó vezetékpár egymástól 25,00 m távolságra: - DN 400 mm főágú szigetelt acélcső, hossz: 404,50 m - DN 400 mm mellékágú szigetelt acélcső, hossz: 419,00 m - DN 80 mm kábel védőcső - Bontás menete: A bontásra két ütemben, a hajóút szűkítése mellett kerül sor. A csövek feletti és környezetében lévő takaró mederanyagot hidromechanizációs eljárással (zagyszivattyúval) eltávolítják, tároló bárkákon deponálják, majd a kitermelt mederanyagot a bontási munkák végeztével visszatöltik. A keresztező vezetéket a leterhelő idomokkal együtt úszódaru emeli ki a tároló bárkákra. A parti szakaszon az elbontásra kerülő csőszakaszt nyílt munkagödörből védőcsővel együtt kiemelik a kijelölt pontig. A bent maradó szakaszt híg betonnal kiinjektálják, végül a munkagödröt visszatöltik. A horgonyzási tiltó táblák, kötélrögzítő bakok mindkét parton bontásra kerülnek. Kikötések: Táj- és természetvédelmi szempontból: Általános előírások: - A vezetékrekonstrukció nyomvonala mentén előforduló növényzet tájra jellemző, őshonos fajainak egyedeit kímélni kell. - A vezetékrekonstrukció során védett-, fokozottan védett fajok, valamint Natura 2000 j elölő faj ok nem károsodhatnak... - A vezetékrekonstrukció során, különösen a természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területeken a műszakilag indokolt legkisebb területet kell igénybe venni. - A vezetékrekonstrukció építési szakaszában az ideiglenesen nyitott gödrökbe és árkokba bekerült, csapdázódott állatokat - fokozottan figyelve a védett hüllőkre, kétéltűekre és kisemlősökre - naponta és a betemetés előtt ki kell menteni és megfelelő helyen szabadon kell engedni. - A megnyitott árkokat a műszaki és technológiai lehetőségek szerint a leggyorsabban vissza kell temetni. - A csövek nyomvonalon való elhelyezésekor 2-3 csövenként 1-2 m-es távolságot kell hagyni, az állatvilág számára az átjárhatóság, és a szabad mozgás biztosítása céljából. - 15/38 -

16 - A talajt a vezeték lefektetése után gondosan el kell egyengetni. A gyepes területeken különösen figyelni kell az eredeti mikrodomborzat visszaállítására. - A kivitelezés által bolygatott területeket a lehető legrövidebb idő alatt helyre kell állítani, szükség esetén az invazív növényfajok térnyerését mechanikai módszerekkel meg kell akadályozni. - A bolygatott felszínek környezetrendezését az adott terület táji és termőhelyi adottságainak figyelembevételével, őshonos növények telepítésével kell végezni. - A vezetékrekonstrukció befejezése után az érintett vízfolyások medrét, a lehető legrövidebb időn belül az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani, amennyiben helyenként a meder esetleges stabilizálása szükséges, a környezetbarát RENO matracos kialakítást kell alkalmazni. - A vezetékrekonstrukció különböző munkafázisai során folyamatos egyeztetés szükséges az illetékességi terület szerinti Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: BNPI) vagy a Duna-Ipoly Nemzeti Park, Igazgatósággal (a továbbiakban: DINPI) különösen az indokolásban felsorolt védett természeti területeken, Natura 2000 területeken, és azok környezetében elhelyezkedő beruházási helyszínekre vonatkozóan, az egyeztetésekről jegyzőkönyvet kell készíteni és 8 napon belül meg kell küldeni a Felügyelőségnek. - Amennyiben valamely védett növényfaj egyedeinek védelme csak áttelepítéssel biztosítható, abban az esetben a szükséges méretű földlabdával kell az illetékességi terület szerint a DINPI vagy a BNPI által kijelölt élőhelyre az egyedeket áttelepíteni. Védett növényfaj egyedeinek áttelepítéséhez a Felügyelőség külön engedélyét kell kérni. Védett természeti területeket és Natura 2000 területeket érintő munkálatokra vonatkozó előírások szempontból: - A védett természeti területeken és a Natura 2000 területeken a kivitelezési munkálatokat kizárólag vegetációs időszakon kívül, szeptember 1. és március 31. között lehet végezni, ettől eltérő esetben történő munkavégzés csak illetékességi terület szerint a DINPI vagy a BNPI szakembereivel történt előzetes egyeztetés eredményétől függően végezhető. Az egyeztetés eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni és annak másolati példányát 8 napon belül meg kell küldeni a Felügyelőségnek. - A munkavégzés megkezdése előtt a védett természeti területeket és Natura 2000 területeket érintő közlekedési, szállítási, mozgási útvonalakat, depók, lerakatok helyeit a BNPI és a DINPI szakembereivel egyeztetni szükséges. - A természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló gyepes területeken a munkálatokat lehetőség szerint száraz, csapadékmentes időben kell elvégezni. - A kivitelezés folyamán a védett természeti területen, valamint Natura 2000 területen a felső humusz réteg külön történő deponálásáról, kiszáradásának megakadályozásáról és visszatérítéséről gondoskodni kell. - A Kis-Tece Természetvédelmi Terület esetében az árkok visszatemetésénél az alsó homokos réteg kerüljön felülre a természetes homoki vegetáció regenerálódásának elősegítése céljából. - Az Alsó-Tecze ex lege védett láp (50+770,1 szelvény közelében) és az Ivacsi láprét védett ex lege láp területét (56+338,3 szelvény közelében), valamint a Gödöllői- dombság jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet (69+705,0 és ,0 szelvények környezetében) a vezetékrekonstrukció során felszíni munkavégzéssel nem lehet érinteni. - A vezetékrekonstrukció árkolással történő fektetése helyett irányított fúrással kell keresztezni a ,1 szelvény közelében lévő Alsó-Tecze ex lege védett lápot, az Ivácsi láprétet (56+338,3 szelvény közelében), a Gödöllői-dombság (HUDI20023) nevű jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet (69+705,0 és ,0 szelvények környezetében), továbbá a Ráckevei (Soroksári)-Dunát, mely Natura 2000 terület részét képezi. - 16/38 -

17 - A Ráckevei (Soroksári)-Duna alatt felhagyásra kerülő csövek bontási munkáit a DINPI szakfelügyelete mellett kell végezni. - A Ráckevei (Soroksári)-Duna alatt felhagyásra kerülő csövek bontási munkáit a madarak fészkelési idején és a hüllők kétéltűek vermelési időszakán kívül azaz augusztus 1. - október 31. között lehet végezni, ettől eltérő esetben történő munkavégzés csak a DINPI szakembereivel történt előzetes egyeztetés eredményétől függően végezhető. Az egyeztetés eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni és annak másolati példányát 8 napon belül meg kell küldeni a Felügyelőségnek. Vízrendezési szempontból: - A Ráckevei (Soroksári)-Duna irányított fúrással történő keresztezésénél a vízfolyást keresztezni a mederfenék alatt - figyelembe véve a folyamatban lévő és tervezett folyószabályozási, mederrendezési és -bővítési munkákat - a mederfenék szintjétől 4,0 m- nél mélyebben lehet. Az előírt távolságokat a rézsűben is tartani kell. - Vízfolyás keresztezésénél a meder alatt átvezetett csövet úgy kell kialakítani, hogy a mederfenék alatt - figyelembe véve a folyamatban levő és tervezett mederbővítési munkákat is - legalább 1,0 m-rel mélyebben haladjon. - A nyílt árkos, mederátvágással járó építési munkákat lehetőség szerint kisvizes időszakra kell ütemezni. - Építés alatti vízelvezetésről gondoskodni kell, a vízfolyások medrében az érkező víz továbbvezetését biztosítani kell. - Nyílt árkos keresztezés esetén, az építési munkák befejezése után, a medret és környezetét, valamint a rézsűt az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani. - Az építés ideje alatt a vízfolyások fenntartási sávját (rézsűéltől mért 3-6 m) szabadon kell hagyni. - A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság /2013., /2013., valamint /2013. iktatószámú vagyonkezelői hozzájárulásainak előírásait be kell tartani. Felszín alatti vízvédelmi szempontból: - A vezetékrekonstrukció során kialakult munkagödrök esetleges víztelenítése során a kitermelt talajvíz környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről gondoskodni kell. - A vezetékrekonstrukció során veszélyes anyag átmeneti tárolási, átfejtési tevékenység csak környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel, műszaki védelem mellett folytatható. - Az érintett területeken munkagépek, szállítójárművek karbantartása, javítása, mosása, illetve üzemanyag tárolása tilos. Az építkezés területén üzemelő munkagépek tankolása során az esetleges elfolyások felfogásának szempontjából megfelelő méretű kármentő tálcát kell alkalmazni a talaj- és talajvíz szennyeződés megelőzésére. - A munkagödör feltöltése során felhasznált talaj, illetve töltőanyag talajmechanikai tulajdonságai mellett azok szennyezettségét is meg kell vizsgálni. Csak olyan anyagok használhatóak fel, melyek a földtani közeget és a felszín alatti vizeket nem veszélyeztetik. - A tevékenység megvalósítása, végzése és felhagyása -során a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelmét minden esetben biztosítani kell. - A tevékenység során bekövetkező havária esetén a Felügyelőséget azonnal értesíteni kell, és az esetlegesen bekövetkező környezeti káresemények következtében szükséges kárelhárítás feltételeit biztosítani kell. A környezeti kár felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Kérelmező köteles gondoskodni. - A tevékenység során esetleges szennyezettség észlelése esetén a szakszerű kárelhárítási munkákat haladéktalanul meg kell kezdeni, a szennyezettség tényét késedelem nélkül be kell jelenteni a Felügyelőségre. - 17/38 -

18 - A tevékenység a környezeti kármentesítéssel érintett területrészeken folyó munkálatokat nem akadályozhatja. A beruházás környezeti kármentesítéssel érintett területei: Ecser 1372/3 hrsz.-ú, Szigetcsép 01191/14 hrsz.-ú, Dunavarsány 5095 és 036/16 hrsz.-ú, Alsónémedi 059/9, 059/5, 080/11, 3505/4 és 3505/2 hrsz.-ú ingatlanok. Vízbázis védelmi szemvontból: ; - Az előzetesen lehatárolt Tököl - Szigetújfalu vízbázis kezelőjét, a Fővárosi Vízművek Zrt.-t előzetesen tájékoztatni kell a munkavégzésről és megfelelő szakfelügyeletet kell kérni. - Amennyiben havária esemény következne be, a szakszerű kárelhárítást haladéktalanul meg kell kezdeni a Felügyelőség által KTVF: /2013. számú határozattal elfogadott Vízminőségi Kárelhárítási Tervben foglaltaknak megfelelően. A havária eseményről a Felügyelőséget és a vízbázist üzemeltető Fővárosi Vízművek Zrt. azonnal értesíteni kell. - A munkagépek mozgásának sávjában, amennyiben a meglévő egyéb kőolaj- és termékvezetékek üzemeltetője előíija, ideiglenesen, a kivitelezés idejére teherelosztó lemezeket kell lehelyezni. - A vízbázis területén, a kiváltó rekonstrukció során javítással vagy cserével érintett csőszakasszal közvetlenül szomszédos, üzemelő, egyéb kőolaj- és/vagy termékvezetékek tényleges helyzetét kézi földmunkával fel kell tárni, a feltárásokat minimum 50 méterenként kell elvégezni. - A meglévő egyéb kőolaj- és termékvezetékek keresztezése, illetve megközelítése esetén 1 m-en belül a munkagödör kitermelése csak kézi erővel történhet. - A letermelt humuszt és a kitermelt altalajt elkülönítetten kell deponálni. A kiváltandó szakaszon párhuzamosan futó kőolaj- és termékvezetékek védelme érdekében csőcsorda veszélyeztetettebb vezetékei fölött kell kialakítani a humusz és altalaj depó helyeket. - A kiváltandó kőolaj vezeték leürítését, kitisztítását, annak módját és megfelelőségét a vezeték üzemeltetőjének jegyzőkönyvben dokumentálnia kell, a vezetékek elvágása csak ezt követően engedhető meg. - A tervezett kőolaj vezeték varrat szigeteléseinek megfelelőségét méréssel ellenőrizni kell, az ellenőrzés eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. - A tervezett kőolaj vezetékszakaszt a kiépítést követően szilárdsági nyomáspróbának kell alávetni. Az üzemelő kőolaj vezetékre való rákötést csak ezt követően, a leürített és megfelelően kitisztított vezetéken lehet elvégezni. - A tervezett kőolaj vezeték hegesztéseinek megfelelőségét többszörös, roncsolásmentes vizsgálatokkal kell ellenőrizni, az ellenőrző vizsgálatok eredményét jegyzőkönyvezni kell. - A munkát végző gépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Nem megfelelő állapotú munkagép a munkát nem folytathatja. - A használt munkagépek rendszeres karbantartásáról arra alkalmas telephelyen - a környezetszennyezés elkerülése érdekében - gondoskodni kell. Az építési, felvonulási területen a munkagépek javítása, karbantartása, valamint tisztítása tilos. - A gépjárművek, munkaeszközök utántöltésénél zárt technológiát kell alkalmazni. A munkagépek üzemanyag és olaj utántöltését a vízbázis területén kívül kell végrehajtani. Amennyiben ez nem lehetséges, az esetleges elfolyások felfogásának érdekében megfelelő méretű kármentő tálcát kell alkalmazni a talaj- és talajvíz szennyeződés megelőzésére. Vízbázis területén munkagép javítása tilos. - Az üzemanyagot, kenőolajat és egyéb veszélyes anyagot az építési terület azon részén kell tárolni, amely már vízbázis területen kívül esik. - Az üzemanyag tároló tartályt kármentő tálcán kell elhelyezni. Az üzemanyag tároló tartály épségét napi rendszerességgel ellenőrizni kell. A csöpögő tartályt haladéktalanul el kell szállítani. A tartály helyszínen történő utántöltése tilos. - 18/38 -

19 - Vízbázis védőterületen a veszélyes hulladékok deponálása tilos. - A kivitelezési, felvonulási és raktározási területen a szükséges kármentesítő anyagokat, készleteket az anyag mennyiségének megfelelően kell a helyszínen tárolni. - A kivitelezési munkák befejezését követően a talajszerkezet termőképességét helyre kell állítani és tereprendezést kell végrehajtani a talajtani szakvélemény alapján elkészített rekultivációs terv szerint, a kivitelezéssel érintett teljes területegységre kiterjedően. " Hulladékgazdálkodási szempontból: - A rekonstrukció során kitermelt talajt a további felhasználás előtt vizsgálni kell. Az anyagot szennyezettség esetén EWC kód szerint kell besorolni a hatályos jogszabályoknak megfelelően és a továbbiakban hulladékként kell kezelni. - A tevékenység során biztosítani kell a keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékok, valamint a hasznosítható hulladékok szelektív gyűjtését. - A keletkező veszélyes hulladék kezelésénél be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló hatályos hulladékgazdálkodási jogszabály előírásait. - A veszélyes hulladék átmeneti gyűjtésének céljából az egyes munkaterületeken létesítendő üzemi gyűjtőhely(ek) kialakításának meg kell felelnie a vonatkozó, hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályban foglalt előírásoknak. - A tevékenységből keletkező és visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznosításra, ártalmatlanításra történő átadása az adott hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező vállalkozásnak történhet. A kezelési engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően Kérelmezőnek meg kell győződnie. - Az üzemeltetés során keletkező hulladékot a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell gyűjteni, és további kezelésre hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek szabad átadni. - A felújítási munkálatok, illetve az üzemeltetés során keletkező hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint végzendő. Levegőtisztaság-védelmi szempontból: - A bontási és a kivitelezési munkafolyamatok során az elérhető legjobb technikán alapuló műszaki intézkedések végrehajtásával az építtetőnek megfelelő intézkedéseket kell tennie a diffúz levegőterhelés minimalizálása érdekében (pl. poros felületek nedvesítése). - A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a terület és a szállítási útvonalak rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról kell gondoskodni. - A hulladék szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, levegőterhelést kizáró módon kell végezni. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból: - A kivitelezés során csökkentett zajszintű berendezések alkalmazásával, korlátozott működési időtartammal, zajcsökkentő munkaszervezési intézkedésekkel kell biztosítani a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM- EüM együttes rendelet] 2. mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését. - A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 12. szerint a kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani. - 19/38 -

20 - A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklete szerinti zajterhelési határértékek túllépésével érintett építőipari kivitelezési fázisok csak jogerős zajterhelési határérték betartása alóli felmentés és túllépési engedély határozat birtokában végezhető. A zajterhelési határérték betartása alóli felmentés és túllépési engedély kérelmet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. (2) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentáció benyújtásával kell kezdeményezni a Felügyelőségen. A szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek helye nincs, az ezzel kapcsolatos jogorvoslati jog az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság által hozott határozat ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolható. Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalása: Az Olajterv Zrt. kérelmére a PEF/01/ /2013 számú ELŐZETES TALAJVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS t megadom a Barátság I. kőolajvezeték kiváltó rekonstrukciójának bányahatósági építési engedélyezési eljárásához, a Pest megyei szakasz tekintetében az Olajterv Zrt. által összeállított P számú tervdokumentáció alapján alábbi feltételekkel: - Amennyiben a bejegyzett bányaszolgalmi jogi sávon kívül kerül sor munkavégzésre, azt megelőzően be kell szerezni az illetékes Földhivataltól az időleges más célú hasznosítást lehetővé tevő engedélyt. A földhivatali eljárásban Igazgatóságunknak a talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. melléklet 2.5 pontja alapján összeállított, mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációt, újrahasznosítást megalapozó talajvédelmi terv alapján áll módjában megadni. - A munkálatok megkezdése előtt a humuszos feltalajt külön le kell termelni, majd azt a beruházási területen belül kell felhasználni. - A földmunkák során más mezőgazdasági területet a kitermelésre kerülő terméketlen altalaj vagy egyéb anyagok tárolására igénybe venni szigorúan tilos. - Mezőgazdasági területen szennyező- vagy egyéb talajidegen anyag, illetve terméketlen földanyag nem maradhat. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható meg. Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság szakhatósági állásfoglalása: án kelt kérelmében MOL Nyrt. - Barátság I. kőolajvezeték kiváltó rekonstrukciója (Százhalombatta-Hont)" tárgyában a megküldött DVD adathordozón Pl20111 számmal készített digitális tervdokumentáció alapján a bányahatósági építési eljáráshoz kéri az erdészeti hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulását. A Barátság I. Távvezeték Rekonstrukció" tárgyú digitális tervdokumentáció záradékolásával a bányahatósági építési engedélyezési eljáráshoz előzetes szakhatósági hozzájárulásomat az alábbi feltétellel adom meg: Az esetlegesen érintett erdőterületek igénybevétele csak az erdészeti hatóságnál lefolytatandó igénybevételi eljárás során kiadott végleges engedély jogerőre emelkedését követően kezdhető meg. Ezen engedélyezési eljárás lefolytatását kérelmezni kell az erdészeti hatóságtól. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala szakhatósági állásfoglalása: - 20/38 -

BBK/226-2/2014. Jogerős: 2014. 03. 14. Üi.: Pályi György Gázipari és Építésügyi Osztály Tel.: 06 1/373 1803 H A T Á R O Z A T

BBK/226-2/2014. Jogerős: 2014. 03. 14. Üi.: Pályi György Gázipari és Építésügyi Osztály Tel.: 06 1/373 1803 H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/226-2/2014. Jogerős: 2014. 03. 14. Üi.: Pályi György Gázipari és Építésügyi Osztály Tel.: 06 1/373 1803 E-mail: gyorgy.palyi@mbfh.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. építési engedélyt ad

H A T Á R O Z A T. építési engedélyt ad MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/204-2/2014. Üi.: Pályi György Gázipari és Építésügyi Osztály Tel.: 06 1/373 1803 E-mail: gyorgy.palyi@mbfh.hu Tárgy: Barátság I. kőolajvezeték

Részletesebben

BBK/272-2/2014. Jogerős: 2014. 03. 19. Üi.: Pályi György Gázipari és Építésügyi Osztály Tel.: 06 1/373 1803 H A T Á R O Z A T

BBK/272-2/2014. Jogerős: 2014. 03. 19. Üi.: Pályi György Gázipari és Építésügyi Osztály Tel.: 06 1/373 1803 H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/272-2/2014. Jogerős: 2014. 03. 19. Üi.: Pályi György Gázipari és Építésügyi Osztály Tel.: 06 1/373 1803 E-mail: gyorgy.palyi@mbfh.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. építési engedélyt ad

H A T Á R O Z A T. építési engedélyt ad MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/3530-2/2013. Üi.: Pályi György Gázipari és Építésügyi Osztály Tel.: 06 1/373 1803 E-mail: gyorgy.palyi@mbfh.hu Tárgy: Barátság I. kőolajvezeték

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. építési engedélyt ad

H A T Á R O Z A T. építési engedélyt ad MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/3454-2/2013. Üi.: Pályi György Gázipari és Építésügyi Osztály Tel.: 06 1/373 1803 E-mail: gyorgy.palyi@mbfh.hu Tárgy: Barátság I. kőolajvezeték

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. építési engedélyt ad

H A T Á R O Z A T. építési engedélyt ad MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2358-2/2013. Üi.: Pályi György Gázipari és Építésügyi Osztály Tel.: 06 1/373 1803 E-mail: gyorgy.palyi@mbfh.hu Tárgy: Magyar Szlovák

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. építési engedélyt ad

H A T Á R O Z A T. építési engedélyt ad MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2364-2/2013. Üi.: Pályi György Gázipari és Építésügyi Osztály Tel.: 06 1/373 1803 E-mail: gyorgy.palyi@mbfh.hu Tárgy: Magyar Szlovák

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. építési engedélyt ad. Hont: 016, 017/6, 017/14, 017/17, 017/18, 018, 017/24, 017/20, 017/25, 017/31, 017/30, 017/29.

H A T Á R O Z A T. építési engedélyt ad. Hont: 016, 017/6, 017/14, 017/17, 017/18, 018, 017/24, 017/20, 017/25, 017/31, 017/30, 017/29. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1011-2/2014. Üi.: Pályi György Gázipari és Építésügyi Osztály Tel.: 06 1/373 1803 E-mail: gyorgy.palyi@mbfh.hu Tárgy: Barátság I. kőolajvezeték

Részletesebben

Változások a gázelosztás biztonsági követelményeiben

Változások a gázelosztás biztonsági követelményeiben Változások a gázelosztás biztonsági követelményeiben Kerekes Ferenc Gázelosztó Szakági Műszaki Bizottság elnöke Az előadás szól a 1. A biztonsági szabályzat szükségességéről 2. A 80/2005. (X. 11.) GKM

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. BBK/3382-2/2013. Üi.: Pályi György Gázipari és Építésügyi Osztály Tel.: 06 1/373 1803

H A T Á R O Z A T. BBK/3382-2/2013. Üi.: Pályi György Gázipari és Építésügyi Osztály Tel.: 06 1/373 1803 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/3382-2/2013. Üi.: Pályi György Gázipari és Építésügyi Osztály Tel.: 06 1/373 1803 E-mail: gyorgy.palyi@mbfh.hu Tárgy: Magyar Szlovák

Részletesebben

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/682-5/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 05.

Részletesebben

V é g z é s. Az általános építési engedélyezési eljárás megindításának ideje:

V é g z é s. Az általános építési engedélyezési eljárás megindításának ideje: MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/3317-2/2013. Üi.: Pályi György Gázipari- és Építésügyi Osztály Tel.: 06 1/373 1803 E-mail: gyorgy.palyi@mbfh.hu Tárgy: Barátság I. kőolajvezeték

Részletesebben

Tárgy: Szada 0107/ , 0107/ hrsz. elnevezésű kutatási területen homok nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása

Tárgy: Szada 0107/ , 0107/ hrsz. elnevezésű kutatási területen homok nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG I. sz: BBK/3066-15/2012 Üi: Kovácsné Szatmári Tünde Földtani és Adattári Osztály : (06-1) 373-1812 Kapirgálógép Kft. Jogerős: 2013. június

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1225-6/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 06.

Részletesebben

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon

Részletesebben

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 2014. július 1-jén lép hatályba a kormány 31/2014. (II. 12.) kormányrendelete az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2625-8/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 01.

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2470-9/2012. Üi.: Dobos József Földtani és Adattári Osztály Tel.: 06 1/373 1818 E-mail: jozsef.dobos@mbfh.hu Jogerős: 2012.11.21-től

Részletesebben

Tárgy: Gyula V.- homok védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyula V.- homok védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2626-6/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 11.

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Üllő 0109/2, 0110, 0107/3, 0107/7, 0107/8, 0107/6, 0107/9, 0107/11, 0108/1, 0111/1, 0111/2, 0111/31, 0111/32

Üllő 0109/2, 0110, 0107/3, 0107/7, 0107/8, 0107/6, 0107/9, 0107/11, 0108/1, 0111/1, 0111/2, 0111/31, 0111/32 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2360-2/2013. Üi.: Pályi György Gázipari és Építésügyi Osztály Tel.: 06 1/373 1803 E-mail: gyorgy.palyi@mbfh.hu Tárgy: Magyar Szlovák

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 522-9/2016. Tárgy: Szil, Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Bartókné Hajnali Beáta Mellékletek: - Telefon: (96) 524-000 Hiv. szám: - HIDRÁNS Kft., 045/1

Részletesebben

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. (56): 512-319; 512-320 Fax: 512-337 Ügyeleti tel: (56) 512-310, 5001 Szolnok; Pf.:164 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu SZBK/822/10/2010. Üi.: Szabó Miklós

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012.

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2012. október

Részletesebben

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1803-9/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 08.

Részletesebben

HATÁROZAT. építési engedélyt ad

HATÁROZAT. építési engedélyt ad MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/1768-7/2013. ügyintéző: Horváth Attila : 36 88 576 634 : 36 88 576 644 E-mail: attila.horvath@mbfh.hu jogerős: 2013.07.15. Tárgy: a

Részletesebben

Melléklet: 1 pld. dokumentáció : 06-56-512-337 E-mail: gyula.penzes@mbfh.hu

Melléklet: 1 pld. dokumentáció : 06-56-512-337 E-mail: gyula.penzes@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.szám: SZBK/2085-2/2014. Hiv.szám:K112/10-148/2014 Ügyintéző: Pénzes Gyula Ügyintézőjük: Szarka István : 06-56-512-333 Melléklet: 1 pld.

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. május 22-én Tesoro Invest Kft. Iktatószám: PBK/467-7/2014

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!)

11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!) Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbh.hu 11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban

Részletesebben

Jogerős március 28.

Jogerős március 28. BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/273-10/2012. Üi.: Lőrincz György Tel.: 06/1-373-1814 Mobil: 06-20-772-5997 MOL Nyrt. Kutatás- Termelési Divízió Eurázsiai Kutatás-

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. építési engedélyt ad

H A T Á R O Z A T. építési engedélyt ad MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1985-4/2013. Üi.: Pályi György Gázipari és Építésügyi Osztály Tel.: 06 1/373 1803 E-mail: gyorgy.palyi@mbfh.hu Tárgy: Magyar Szlovák

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. 1. A bányabezárási, tájrendezési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan: Fülöpháza 0101/99 hrsz.

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. 1. A bányabezárási, tájrendezési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan: Fülöpháza 0101/99 hrsz. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/2999-23/2013. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2015. március

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz T/F 4660 300, 3614 296 email: iroda@korenyikft.hu 1/5 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Szűcs Balázs főépítész úr részére Budapest Bakáts tér 14. 1092 Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT

Részletesebben

Tárgy: A Körös" megjelölésű kutatási területre vonatkozó 6/2011-2015 sz. Kutatási Műszaki Üzemi Terv módosítás jóváhagyása.

Tárgy: A Körös megjelölésű kutatási területre vonatkozó 6/2011-2015 sz. Kutatási Műszaki Üzemi Terv módosítás jóváhagyása. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A határozat 2014. október 17-től jogerős. SZBK/1714-29/2014. Ügyintéző: Farkas Emese :+36 56 512 318; : +36 56 512 337 E-mail: emese.farkas@mbfh.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 82208-5-37/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Csókási Antia Filakné Enyedi Andrea Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy: Déli Áramlat Magyarország Zrt.,

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A TÁ R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A TÁ R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége évekre: xxxxxx 2014.

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége évekre: xxxxxx 2014. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2013. február 27-től BBK/3533-13/2012. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: Előadó: KTVF: 2297-1/2012. dr. Kádár Judit Niedermayer József Szigetvári Katalin Józsa Judit Kubik Roland Kérjük,

Részletesebben

Tárgy: Levél, hrsz-ú utak földgázelosztó vezeték használatbavételi engedélye H A T Á R O Z A T

Tárgy: Levél, hrsz-ú utak földgázelosztó vezeték használatbavételi engedélye H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: VBK/3289-10/2012. Hiv. szám: F7119-815-2/2012. Ügyintéző: Herczeg Tibor Ügyintézőjük: Rozsos Jenő : (06-88) 576-645 : (06-88)

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató az új iskola

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1407-23/2011. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2011. szeptember 7-től Tárgy: Határozat kitermelési

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-5/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:06/29-372-133

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében

Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara hírközlési és informatikai szakmai továbbképzése Bölsei Tamás Hírközlés-felügyeleti Főosztály bolsei.tamas@nmhh.hu 06

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2335-18/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2014. január

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre:

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre: MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2014. augusztus 15-től BBK/1345-12/2014. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

Tárgy: Csém 048/1 hrsz.-ú területen homok és kavics kutatási műszaki üzemi terv engedélyezése ügyében H A T Á R O Z A T

Tárgy: Csém 048/1 hrsz.-ú területen homok és kavics kutatási műszaki üzemi terv engedélyezése ügyében H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2866-15/2012 Ügyintéző: Németh Károly Földtani- és Adattári Osztály : (06-1) 373-1811 E-mail.: karoly.nemeth@mbfh.hu Tárgy: Csém 048/1

Részletesebben

HATÁROZAT. robbanóanyag felhasználási engedélyt ad

HATÁROZAT. robbanóanyag felhasználási engedélyt ad MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1400-6/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Duna-Dráva Cement

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Tárgy: Mórahalom II.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T

Tárgy: Mórahalom II.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/3951-13/2012. ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2013. március

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Felkészülési segédlet. Gáz- és olajipar. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Felkészülési segédlet. Gáz- és olajipar. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Felkészülési segédlet Gáz- és olajipar 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 11 III. Felkészülési segédlet

Részletesebben

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! VBK/44/3/2010.

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2843-2/3/2013. Tárgy:

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2811-2/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Hősök tere 6. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19.

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19. Tájékoztató a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: jogerős: Iktatószám: 6957-19/2010. Hiv. szám: - Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól.

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július

Részletesebben

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette:

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette: RÁBASZENTMIHÁLY község rendezési tervének módosítása 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett állásfoglalások ismertetése Tervező Juhász Balázs Településtervezés

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bányakapitányság az ügyben SZBK/1080-2/2014. számon döntést hozott (határozatot adott ki).

HIRDETMÉNY. A Bányakapitányság az ügyben SZBK/1080-2/2014. számon döntést hozott (határozatot adott ki). MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1080-3/2014. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu HIRDETMÉNY A Szolnoki Bányakapitányság

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

KOREL Korrózióvédelmi és Elektrotechnikai Kft. CÉGISMERTETŐ. A KOREL Kft. bemutatkozása, Fényképes referenciák

KOREL Korrózióvédelmi és Elektrotechnikai Kft. CÉGISMERTETŐ. A KOREL Kft. bemutatkozása, Fényképes referenciák CÉGISMERTETŐ A KOREL Kft. bemutatkozása, Fényképes referenciák Székhely: 2045 Törökbálint, Őrház utca 1701/3. hrsz. Telephely: 2045 Törökbálint, Őrház - Kazinczy utca kereszteződés Postacím: 2036 Érdliget,

Részletesebben

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Kaláz Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2011 Budakalász Szentendrei

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE

BUDAPEST III. KERÜLET RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE BUDAPEST III. KERÜLET RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE V Í Z J O G I L É T E S Í T É S I E N G E D É L Y E Z É S I T E R V - 2013 - A L Á Í R Ó L A P a BUDAPEST III. KERÜLET RÓMAI PART IDEIGLENES

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben: 2. A tájrendezett területtel a tulajdonos szabadon rendelkezik.

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben: 2. A tájrendezett területtel a tulajdonos szabadon rendelkezik. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/586-11/2014. Ü.i.: Vöröskői Zsófia : +3656512312 : zsofia.voroskoi@mbfh.hu Jogerős: 2014. május 27. Tárgy: Csanádpalota I.-agyag védnevű

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ:

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL SÉG 9021 Gyÿr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Gyÿr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.: MBK/3603-20/2012 Üi.: Láda Péter ( :46/503-755; 20/772-6003)

Részletesebben

Miskolci hatósági iroda Iktatószám: CM/19207-13/2012 Tárgy: MVM NET Zrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Miskolci hatósági iroda Iktatószám: CM/19207-13/2012 Tárgy: MVM NET Zrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Miskolci hatósági iroda Iktatószám: CM/19207-13/2012 Tárgy: MVM NET Zrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) MVM NET Zrt. (1031

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság március 18.-ai üléséről. 218/2016. (03.18.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság március 18.-ai üléséről. 218/2016. (03.18.)TELB. Határozat a A Tárgy: napirend 218/2016. (03.18.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 09/2016 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja. A tárgyalási sorrendet a Bizottság úgy határozza meg, hogy előre

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/4308-5/2012. Hiv. szám:- Ügyintéző: Szeifert Konrád Ügyintézőjük: - : 06-56-512-314 Melléklet: 1 pld. Bányabezárási Müt :

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1237-17/2011. Üi.: Noltész József Tel: +3613731829 Jogerős! 2011.07.18. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv Saint-Gobain Construction

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet-tervezete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Cece Nagyközség

Részletesebben

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Mire vonatkozik az engedély / bejelentés kérelem Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Az Eng.R.1. sz. Mellékletének X. oszlopában meghatározott építmények

Részletesebben