H A T Á R O Z A T. építési engedélyt ad

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T. építési engedélyt ad"

Átírás

1 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/54-2/2014. Üi.: Pályi György Gázipari és Építésügyi Osztály Tel.: 06 1/ Tárgy: Barátság I. kőolajvezeték kiváltó rekonstrukciója (Tököl szakaszolóországhatár keresztezése) Szada-Vecsés nyomvonalszakasz ,8 szelvényszámok közötti szakaszának építési engedélye H A T Á R O Z A T A Budapesti Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., mint építtető és Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Logisztika (2440 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2.), mint üzemeltető részére a megbízásából eljáró Olajterv Zrt. (1117 Budapest XI., Galvani u. 44.) által beterjesztett kérelemre, a Barátság I. kőolajvezeték kiváltó rekonstrukciója (Tököl szakaszoló-országhatár keresztezése) DN450, PN 63 kőolajvezeték, Szada-Vecsés nyomvonalszakasz ,8 szelvényszámok közötti szakaszára a következő feltételek szerint: I. Az építmények, az építtető és a tervező építési engedélyt ad 1. A sajátos építmények (kőolajvezeték) főbb adatai: 1.1. helye: ECSER 081/13 VECSÉS 055, 6146, 6145, 032/7, 6144, 6143, 6141, 6140, 6139, 047/19, 046/7, 042/6, 038/16, 039/733, 039/737, 039/741, 039/738, 039/374, 039/739, 039/732, 039/736, 039/740, 039/744, 035/3, 033/ rendeltetés: kőolaj kétirányú szállítása A tervezett nyomás: 63 bar. Alkalmazott csövek: Nyomvonali szakaszon és nyílt árokban keresztező vízfolyások alatt: 457x8,8 mm acélcső, anyagminőség L360MB(EN ), szigetelés 3 rétegű kivitelben DIN szerint vagy 3,3 mm vastag 3 gyári szigeteléssel. Útkeresztezéseknél: 457x10 mm acélcső, anyagminőség L360MB (EN ), külső bevonat: 3,5 mm vastag gyári PE szigetelés 3 rétegű kivitelben DIN30670 szerint vagy 4,2 mm vastag 3 rétegű PE szigeteléssel Budapest, Columbus u Ügyfélfogadás: :(06-1) : 1591 Budapest, Pf.: 310. kedden 8-tól 12 óráig csütörtökön 14-től 15 óráig :(06-1)

2 Korrózióvédelem: aktív korrózióvédelem (katódos védelem) + passzív korrózióvédelem (gyárilag előreszigetelt kemény polietién szigetelés) Belsőbevonat nélkül. A vezetékkel közös árokban monomódosú optikai kábel kerül kiépítésre, a kábel teljes nyomvonalon PE 40 típusú védőcsőben kerül elhelyezésre. A Barátság I. kőolajvezeték és az optikai kábel védőcsövének palásttávolsága min. 0,6 méter A létesítmény megépítésének tervezett időpontja: A beruházás építési tevékenységének tervezett időpontja 2 év, várható befejezése első felére prognosztizálható A kőolajvezeték vezeték mérete 450 mm, névleges nyomás PN63, kapacitása mindkét irányban 6,0 Mt/év tervezett üzemóra. 2. Az építtető: 2.1. neve: Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u adószáma: A tervező: 3.1. neve: Olajterv Zrt címe: 1117 Budapest XI., Galvani u tervezők felsorolása NÉV Szakág JOGOSULTSÁG Kosztik Szilvia Nyomvonal ; GO-T Csonki András Nyomvonal ; GO-T Ruzsics László Nyomvonal Németh Viktor Nyomvonal ; GO-T Knézy Ágnes Nyomvonal ;GO-T Boglár Krisztina Nyomvonal ; GO-T Kmetty Károly Nyomvonal, Hírközlés ; GO-T, G-L-9 Darázs Péter Üzemtervezés Kovács Ferenc Üzemtervezés , GO-T Horváth Zsolt Mélyépítés ; KÉ-T Pálinkás Balázs Mélyépítés , KÉ-T; VZ-T; GO-T Nagy Zoltán Magasépítés ; GO-T, T-T Hörcher Gábor Magasépítés ; GO-T, T-T Frank Ferenc Üzemtervezés ; GO-T Jacsó László Üzemtervezés ; GO-T Tompa Miklós Korrózióvédelem ; GO-T; G-L-11; KO-T; VE-T; EN/A;EN; Lados Adrienn Korrózióvédelem KO-T - 2/38 -

3 Gutti Zoltán Hírközlés Farkas Béla Hírközlés , GO-T; HI-T; V-T; W-H2-5; W-H2-8 Harmath Balázs Hírközlés Dorogi Miklósné Hírközlés HI-T Barcziné Vass Júlia EBK GO-T , V-MV-1/2006/03 Dr. Szabóné Tóth Éva EBK , TUO, GO-T Nős Gábor EBK ; KB-T; SZKV-1.1;SZKV-1.2; 4. Felelős műszaki vezető: SZKV-1.4 Az építtető köteles a kivitelezésért felelős műszaki vezető nevét, címét, képzettségére vonatkozó adatokat az építési munka megkezdése előtt 10 nappal írásban bejelenteni a Bányakapitányságnak. II. Feltételek, hatósági rendelkezések 1./A Barátság I. kőolajvezeték (Tököl szakaszoló-országhatár keresztezése) DN450, PN 63 kőolajvezeték biztonsági övezetét a tervező és az üzemeltető 5-5 méterben határozta meg. 2./ Az építési tevékenység megkezdését a kezdés előtt legalább 8 nappal, a létesítmény nyomáspróbájának időpontját az esedékesség előtt legalább 8 nappal korábban a Budapesti Bányakapitányságnak írásban be kell jelenteni. Az építést csak a határozat jogerőre emelkedése után szabad elkezdeni. 3./ Az építési engedély a jogerőre emelkedéstől számítva 2 évig érvényes, de a jelzett időtartamon belül a kivitelezés csak érvényes közmű üzemeltetői nyilatkozatok és szakhatósági hozzájárulások birtokában kezdhető meg. Az építési engedély hatályát veszti, ha a jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított két éven belül az építési tevékenységet nem kezdték meg, és a hatályát nem hosszabbították meg, vagy az építési tevékenységet megkezdték, de a megkezdés napjától számított 10 éven belül a sajátos építmény használatbavételi engedély megadására nem válik alkalmassá. 4./ Az építés megkezdéséről szóló bejelentésnek tartalmaznia kell a kivitelező (fővállalkozó) megnevezését, pontos címét, az építés felelős műszaki vezetőjének nevét, címét, képesítését, műszaki ellenőrének nevét, jogosultságának megnevezését és névjegyzéki számát. 5./ Építtető haladéktalanul köteles bejelenteni a Bányakapitányságnak az építési tevékenység befejezését. 6./ Az építmény csak használatbavételi engedély alapján vehető használatba. A használatbavételi engedély iránti kérelemhez az 53/2012. Korm. rendelet 5. (1) b) és c) pontjában foglaltakon túl a 21. foglaltakat is mellékelni kell. A Bányakapitányság előzetesen 90 napos próbaüzemet engedélyez. A próbaüzemi jelentéseket a Bányakapitányságnak meg kell küldeni. A szállítóvezetéket a kijelölt engedélyes a jóváhagyott minőségügyi rendszerében meghatározott feltételek mellett helyezheti próbaüzembe. Üzembe helyezni csak megfelelően kitisztított, eredményesen nyomáspróbázott szállítóvezetéket, illetve annak tartozékait lehet. 7./ Az MBFH/1726-4/2013. számú határozata alapján, a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről - 3/38 -

4 szóló 79/2005.(X.11.) GKM rendelettel hatályba léptetett Biztonsági Szabályzat II. Tervezés fejezet pontjában foglalt szállítóvezetékek és más nyomvonalas létesítmény keresztezési szöge o között legyen előírás alól, a következő keresztezések esetén eltérés engedélyezett a jelen engedély alapját képező tervekben foglaltak szerint. Tervezett Barátság I. szelvény keresztezés szöge Keresztező vezeték kezelő indok ,9 24 DN400 meglévő Barátság I. kőolajvezeték MOL Nyrt. A kivitelezés során a keresztezett létesítmény közmű kezelője által a közmű kezelői hozzájárulásban foglalt előírásokat be kell tartani. A kőolajvezeték építésekor a keresztezett nyomvonalas létesítmény kezelőjétől szakfelügyeletet kell kérni. 8./ Bányakapitányság az engedélyest az alábbiak megtartására kötelezi: A DN450 vezeték üzembe helyezése után felhagyásra kerül Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtető az építési munkaterületet átadja a fővállalkozó kivitelező részére. Az alvállalkozó kivitelező részére az építési területet a fővállalkozó kivitelező adja át. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót. Az építési napló vezetésének szabályaira a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet V. Fejezet előírásait kell megtartani. Az építési naplót az építőipari kivitelezés ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni és naponta naprakészen kell vezetni. Az 559/2013 (XII.31.) Kormányrendelet 60. (1) bekezdés szerint az elektronikus építési naplót 2016.október 1.-ét követően megkezdett kivitelezések esetén kell alkalmazni. Építtető köteles az építési engedély, illetve a bányahatósági záradékkal ellátott tervdokumentáció egy példányát a kivitelező rendelkezésére bocsátani, aki azt köteles a kivitelezési munkák alatt a helyszínén tartani. A kivitelezést a határozatban felsorolt, engedélyezési záradékkal ellátott dokumentáció alapján kell végezni A kivitelező köteles a szállítóvezeték építésének munkafolyamataira építési technológiai (műveleti) utasításokat kiadni, azok oktatásáról és megtartásáról az érintett dolgozók körében gondoskodni. A tervező, a kivitelező és az üzemeltető kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a munkavédelmi követelményeket a kivitelezés és üzemeltetés időszakára meghatározzák, a munkavédelmi követelmények teljesítéséről folyamatosan gondoskodni kell Az alkalmazni kívánt hegesztési technológiai előírás alapján a kivitelezőnek próbavarratokat kell készíteni. A próbavarratokat roncsolásmentes és roncsolásos vizsgálatnak kell alávetni. A varratvizsgálati eredmények alapján kell elbírálni, hogy az alkalmazni kívánt technológia alkalmas-e a szállítóvezetékre előírt minőségű hegesztési varrat készítéséhez. A technológiai próbavarrat készítéséről jegyzőkönyvet kell felvenni. Szállítóvezetékes hegesztési munkát végezni csak eredményes technológiai előírás szerint szabad. A kivitelezőnek új hegesztési technológiai előírásról kell gondoskodnia, ha a csőméretben, a csőanyag minőségében bekövetkezett változások vagy a hegesztési munkakörülmények megváltozása ezt technológiai szempontból indokolttá teszik. A hegesztési munkák irányítását és ellenőrzését a vonatkozó rendelet szerinti képesítésű hegesztő szakemberek végezhetik. A szállítóvezetékek és tartozékaik hegesztését csak érvényes vizsgával rendelkező minősített hegesztő végezheti, ha hegesztési próbavarrata roncsolásmentes vizsgálat szerint kielégíti a követelményeket. A hegesztővel próbavarratokat kell készíttetni, ha először alkalmazzák szállítóvezeték hegesztésére, ha fél évnél hosszabb ideig nem végzett szállítóvezeték-hegesztést, ha új technológiai előírás alapján kezd hegeszteni. - 4/38 -

5 8.4. A villamos berendezések üzembe helyezése előtt a kivitelezőnek az alábbi méréseket kell elvégezni, jegyzőkönyvezni és ezt a tervezőnek értékelni: - érintésvédelmi, szabványossági és villámvédelmi mérések, - szigetelésvizsgálatok, - gyújtószikramentes külső áramkörök RCL értékei, - mérő-, szabályozó körök, rendszerek hitelesítési és beállítási mérései, - erősáramú berendezések védelem beállításai, - vezérlő, reteszelő rendszerek működési próbái, - a katódállomások terv szerinti beállítása és mérése, - a nagyfeszültségű berendezések vizsgálatai, - távközlő rendszer végmérései A megfelelő minősítésű mérési jegyzőkönyvet az üzemeltetőnek át kell adni A kivitelezés során be kell tartani a létesítmény nyomvonalával és biztonsági övezetével érintett ingatlanok és létesítmények tulajdonosainak hozzájárulásában foglaltakat A kivitelezés során el kell végezni a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet által előírt, és a tervdokumentáció műszaki leírásában elrendelt vizsgálatokat, ellenőrzéseket. A létesítmény használatbavételéig és/vagy üzembe helyezéséig az építtető legalább a következő vizsgálatok elvégzéséről és bizonylatok beszerzéséről köteles gondoskodni: - a kivitelezésre került szállító vezeték nyomáspróbái, - a beépített anyagok és szerelvények műbizonylatai, vizsgálati jegyzőkönyvei és ezek összesítője, - a megvalósult állapotnak megfelelő D tervi dokumentáció - a hegesztési varrat-térkép, hegesztési technológia, hegesztők minősítését igazoló okirat, - a hegesztési varratok vizsgálati (rtg., UH és penetráció) bizonylatai A létesítményt az üzembe helyezés előtt az építtetőnek és az üzemeltetőnek felül kell vizsgálnia. A felülvizsgálat során kötelesek meggyőződni és írásba foglalni a létesítmények rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre való alkalmasságát A nyomáspróbákat a műszaki leírás és a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kell végrehajtani, a nyomáspróbák időpontját a Budapesti Bányakapitányságra az esedékességet megelőzően 8 nappal be kell jelenteni. A szilárdsági nyomáspróbához levegő vagy szénhidrogén nem engedélyezett. A szállítóvezeték és alkatrészeik nyomáspróbáiról nyilvántartást kell végezni és mindaddig meg kell őrizni, amíg a nyomáspróbázott szállítóvezeték és alkatrészeik használatban vannak. A nyomáspróbázni kívánt szállítóvezetéket a nyomáspróba megkezdése előtt fel kell tölteni vízzel oly módon, hogy légzsákok ne alakulhassanak ki. A levegő jelenlétét a szilárdsági nyomáspróba megkezdése előtt alkalmas vizsgálattal és számítással ellenőrizni kell, a nyomáspróba csak akkor kezdhető meg, ha a nyomáspróbázandó vezetéket a követelményeknek megfelelően légtelenítették A meglévő és üzemelő szénhidrogén vezetékek biztonsági övezetében az illetékes üzemeltető írásbeli munkavégzési engedélye alapján, annak szakfelügyelete mellett, valamint a kivitelező felelős műszaki vezetője által írásban meghatározott technológia alapján végezhető a kivitelezés. A felelős műszaki vezető köteles gondoskodni arról, hogy a kivitelezésben közreműködő dolgozók az üzemelő szállítóvezetékek veszélyforrásait megismerjék és a szükséges biztonsági intézkedéseket, megtartsák. - 5/38 -

6 8.11. A létesítmény kivitelezése során bekövetkezett súlyos munkabaleseteket és üzemzavarokat a 9/2013. (III.22.) NFM rendelet előírásainak megfelelően a Bányakapitányságra, és az MBFHra be kell jelenteni. 9./ A kivitelezés során az érintett szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásaiban foglaltakat be kell tartani a következők szerint: A Honvédelmi Minisztérium szakhatósági állásfoglalása: Az OLAJTERV Zrt. (1117 Budapest Galvani u. 44.) P120111/663/136.K hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére MOL Nyrt. Barátság I. kőolajvezeték kiváltó rekonstrukciója (Százhalombatta - Hont) tárgyában az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom: A beruházás megvalósításához az alábbi feltételekkel hozzájárulok: - A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) vagyonkezelésében lévő ingatlanokon, illetve azok környezetében munkavégzés kizárólag előre egyeztetett időpontokban történhet úgy, hogy az ingatlanok megközelíthetőségét folyamatosan biztosítani kell; - Az egyeztetést a nagytarcsai objektum (Nagytarcsa 041/2, 051/1 hrsz és Pécel 344/6 hrsz) vonatkozásában a HM Védelemgazdasági Hivatal Infrastrukturális Igazgatóság Ingatlanfenntartási Osztályával (Bp. IX. ker., Soroksári út 152,1476 Budapest Pf.: 246); az isaszegi objektum (Isaszeg 0111/2, 0112/2, 0118/5, 0127/2 hrsz és Kistarcsa 0156 hrsz) vonatkozásában az MH Anyagellátó Raktárbázissal (Budapest XVI. Újszász u , 1631 Budapest Pf.: 12.); a kerepesi objektum (Kerepes 0134/4 és 0134/5 hrsz) vonatkozásában az MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárral (Budapest XI. Budaörsi út 49-53,1885 Budapest Pf.: 25.) kell lefolytatni; - A szénhidrogén szállító vezeték létesítése, illetve üzemeltetése nem járhat még átmenetileg sem a HM vagyonkezelésű ingatlanok használatának és működésének korlátozásával; Be kell tartani a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Infrastrukturális Igazgatósága által INF/291-95/2012 nyt. számon, az MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár által HIRFK/169-4/2013/ohfk nyt. számon Dudás József úr, az Olajterv Fővállalkozó és Tervező Zrt. szakágvezetője részére adott nyilatkozatokban, valamint az OT-P11423/208/12.K (proj.sz.: 11423/12111) számú, én felvett jegyzőkönyvben foglaltakat. Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal szakhatósági állásfoglalása: A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala (1675 Budapest, Pf.: 41., a továbbiakban: Hatóság) Olajterv Zrt. (1117 Budapest, Galvani utca 44., a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére a MOL Nyrt. - Barátság I. kőolajvezeték kiváltó rekonstrukciója (Százhalombatta-Hont) engedélyezési eljárásához légiközlekedési biztonsági szempontból hozzájárul. Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatal szakhatósági állásfoglalása: Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal előtt KEF /2013. számon, az Olajterv Zrt. (1117 Budapest, Galvani u. 44.) Pl20111/667/13.K számú levelében történt megkeresésre megindított, előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló eljárást megszüntetem. Végzésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakhatósági állásfoglalása: - 6/38 -

7 Olajterv Zrt. Budapest Tisztelt Címzett a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre (a továbbiakban: Felügyelőség) tárgyi ügyben benyújtott kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást adok. A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.; KÜJ száma: ; a továbbiakban: Kérelmező) részére a Barátság I. kőolajvezeték Hont szakaszoló állomás és Tököl szakaszoló állomás közötti, továbbá a Duna irányába húzódó 600 m hosszúságú vezetékszakasz rekonstrukció építési engedélyének kiadásához hozzájárulok.műszaki jellemzők: Vízfolyás keresztezések: A vízfolyás keresztezések meder alatti átvezetéssel, a meder átvágásával, vagy irányított fúrással valósulnak meg. Mederátvágás esetén, amennyiben az építés ideje alatt a mederben jelentőseb víz van, a vízfolyás elgátolására, majd a munkagödör kiásására és víztelenítésére kerül sor. A vízfolyás alá kerülő csőszakasz elhelyezése után a vezetékárkot visszatöltik, tömörítik, valamint az mederprofil helyreállítása után az elgátolást megszüntetik. Keresztezett vízfolyások a Hont-Rétság nyomvonalszakaszon: Hévíz-patak (Nagy-patak) keresztezése - Keresztezés helye: EOVY: ,2; EOVX: ,3 - Kőolajvezeték szelvényszáma: 4+930,5 km. - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 6:4 - Hossz: 42,00 m - Mederfenék szint: 146,00 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 144,50 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50 m Nagyoroszi-patak keresztezése - Keresztezés helye: EOVY: ,6; EOVX: ,8 Kőolajvezeték szelvényszáma: ,2 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 4:4 Keresztező vezeték: - Hossz: 42,00 m - Mederfenék szint: 182,00 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 181,00mBf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,00 m Derék-patak keresztezése - Keresztezés helye: EOVY: ,9; EOVX: ,4 - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,8 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 5: /38 -

8 - Hossz: 42,00 m - Mederfenék szint: 180,10 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 179,10 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,00 m Száraz-patak keresztezése - Keresztezés helye: EOVY: ,5; EOVX: ,5 - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,0 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 4:4 - Hossz: 42,00 m - Mederfenék szint: 177,90 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 176,40 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50 m Keresztezett vízfolyások a Rétság-Rád nyomvonalszakaszon: Jenői-patak keresztezése - Keresztezés helye: EOVY: ,8; EOVX: ,2 - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,9 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 5:4 - Hossz: 42,00 m - Mederfenék szint: 177,00 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 175,50 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50 m Pusztaszántói-patak keresztezése - Keresztezés helye: Pusztaszántói-patak km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,5 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 5:4 - Hossz: 42,00 m - Mederfenék szint: 199,20 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 198,20 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,00 m Lókos-patak keresztezése - Keresztezés helye: EOVY: ,8; EOVX: ,4 - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,3 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - 8/38 -

9 - Csőárok rézsűhajlása: 6:4 - Hossz: 56,00 m - Mederfenék szint: 186,70 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 185,20 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50 m Lókos-patak mellékágának keresztezése - Keresztezés helye: EOVY: ,2; EOVX: ,2 - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,8 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m Csőárok rézsűhajlása: 6:4 - Hossz: 56,00 m - Mederfenék szint: 187,40 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 184,60 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 2,80 m Keresztezett vízfolyások a Rád-Szada nyomvonalszakaszon: Gombás-patak keresztezése - Keresztezés helye: Gombás-patak km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,4 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 5:4 - Hossz: 84,00 m - Mederfenék szint: 120,70 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 119,20 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50 m Basahegyi-mellékág keresztezése - Keresztezés helye: EOVY: ,9; EOVX: Kőolajvezeték szelvényszáma: ,6 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 3:4 - Hossz: 42,00 m - Mederfenék szint: 129,30 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 127,80 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50 m - Medervédelem: RENO matrac burkolat Hartyán-patak keresztezése - 9/38 -

10 - Keresztezés helye: Hartyán-patak km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,4 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 4:4 - Hossz: 84,00 m - Mederfenék szint: 119,90 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 117,20 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 2,70 m - Medervédelem: RENO matrac burkolat Sződ-Rákos-patak keresztezése - Keresztezés helye: Sződ-Rákos-patak km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,3 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 8:4 - Hossz: 56,00 m - Mederfenék szint: 119,60 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 118,10 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50 m - Medervédelem: RENO matrac burkolat Csomádi-patak keresztezése - Keresztezés helye: Csomádi-patak km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,3 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, irányított fúrással - -Hossz: 221,40 m - Mederfenék szint: 166,50 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 162,90 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 3,60 m Keresztezett vízfolyások a Szada-Vecsés nyomvonalszakaszon: Rákos-patakkeresztezése - Keresztezés helye: Rákos-patak km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,6km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, irányított fúrással - Hossz: 311,50 m - Mederfenék szint: 142,60 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 137,80 mbf. Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 4,80 m Gyáli (Maglódi) 17. csatorna keresztezése - Keresztezés helye: Gyáli (Maglódi) 17. csatorna km szelvényében - 10/38 -

11 - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,5 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 4:4 - Hossz: 56,00 m - Mederfenék szint: 128,80 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 127,30 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50 m - Medervédelem: betonba rakott terméskő burkolat Keresztezett vízfolyások a Vecsés-Tököl nyomvonalszakaszon: Gyáli (Maglódi) 17. csatorna keresztezése - Keresztezés helye: Gyáli (Maglódi) 17. csatorna km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,8 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 7:4 Keresztező vezeték: ' " " - Hossz: 41,90 m - Mederfenék szint: 118,10 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 117,10 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,00 m Gyáli 1. főcsatorna keresztezése - Keresztezés helye: Gyáli 1. főcsatorna km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,6 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 6:4 - Hossz: 94,80 m - Mederfenék szint: 114,77 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 113,77 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,00 m - Medervédelem: betonba rakott terméskő burkolat - Keresztezés helye: Gyáli 1. főcsatorna km szelvényében - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, irányított fúrással - Hossz: 90,00 m - Mederfenék szint: 114,77 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 111,77 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 3,00 m Gyáli 2. főcsatorna keresztezése - Keresztezés helye: Gyáli 2. főcsatorna km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,3 km - 11/38 -

12 - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 6:4 - Hossz: 42,00 m - Mederfenék szint: 111,30 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 110,30 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,00 m - Medervédelem: betonba rakott terméskő burkolat 103. csatorna keresztezése - Keresztezés helye: 103. csatorna km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,7 km- - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m ' - Csőárok rézsűhajlása: 7:4 - Hossz: 42,00 m - Mederfenék szint: 113,80 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 112,30 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50 m Gyáli 16. csatorna keresztezése - Keresztezés helye: Gyáli 16. csatorna km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,5 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 5:4 - Hossz: 127,90 m - Mederfenék szint: 111,70 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 110,20 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50 m Gyáli 15. csatorna keresztezése - Keresztezés helye: Gyáli 15. csatorna km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,2 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőáiok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 5:4 - Hossz: 42,00 m - Mederfenék szint: 110,50 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 109,00 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50 m - 12/38 -

13 Gyáli 14. csatorna keresztezése - Keresztezés helye: Gyáli 14. csatorna km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,7 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m Csőárok rézsűhajlása: 6:4 - Hossz: 42,00 m - Mederfenék szint: 107,10 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 105,60 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50 m Alsónémedi (A/3.) csatorna keresztezése - Keresztezés helye: Alsónémedi (A/3.) csatorna km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,1 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, irányi - Hossz: 248,30 m - Mederfenék szint: 98,20 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 92,90 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 5,30 m Duna-Tisza-csatorna keresztezése - Keresztezés helye: Duna-Tisza-csatorna km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,8 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, irányított fúrással - Hossz: 230,20 m - Mederfenék szint: 93,00 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 89,40 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 3,60 m - Keresztezés helye: Duna-Tisza-csatorna km szelvényében - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, irányított fúrással - DN 100 mm és DN 160 mm optikai kábel védőcső - Hossz: 212,00 m - Mederfenék szint: 93,00 mbf. - Keresztező vezeték felső éle: 90,00 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 3,00m XXX/h. csatorna keresztezése - Keresztezés helye: XXX/h. csatorna km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: 106,380,4 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, nyílt árkos mederátvágással - Csőárok fenékszélessége: 2,00 m. zárt sorú pallózással - - Hossz: 14,00 m - Mederfenék szint: 98,30 mbf. - 13/38 -

14 - Keresztező vezeték felső éle: 96,80 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 1,50m Ráckevei (Soroksári)-Duna keresztezése - Keresztezés helye: Ráckevei (Soroksári)-Duna km szelvényében - Kőolajvezeték szelvényszáma: ,1 km - Keresztezés kialakítás: meder alatti keresztezés, irányított fúrással - D 168x4,5 mm PE szigetelésű acél, optikai kábel védőcső - Hossz: 445,40 m - Mederfenék szint: 93,90 mbf - Keresztező vezeték felső éle: 70,50 mbf. - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti távolság: 23,40 m - Mederfenék szint és keresztező vezeték felső éle közötti minimális távolság: 5,10 m Meglévő vízfolyás keresztezések elbontása: A vízfolyás keresztezésekben a régi DN 400 mm átmérőjű csővezeték csak abban az esetben kerül elbontásra, amennyiben a vízfolyás kezelője a bontást előírta. A bontás során a vezetéket elvágják, majd kiemelik. A vízfolyások megbontott mederrézsűje a kezelő által előírt módon kerül helyreállításra. Elbontásra kerülő régi vízfolyás keresztezések: Gombás-patak meglévő keresztezésének elbontása - Keresztezés helye: Gombás-patak km szelvényében - Keresztezés kialakítása: meder alatti - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 5:4 - Elbontandó vezeték: - DN 400 mm szigetelt acélcső - Hossz: 32,00 m Gyáli (Maglódi) 17. csatorna meglévő keresztezésének elbontása - Keresztezés helye: Gyáli (Maglódi) 17. csatorna km szelvényében - Keresztezés kialakítása: meder alatti - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 4:4 - Elbontandó vezeték: - DN 400 mm szigetelt acélcső - Hossz: 75,20 m - Medervédelem: az új vezeték feletti mederburkolathoz csatlakozó kőszórás Gyáli 1. főcsatorna meglévő keresztezésének elbontása - Keresztezés helye: Gyáli 1. főcsatorna km szelvényében - Keresztezés kialakítása: meder alatti - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőáxok rézsűhajlása: 6:4 - Elbontandó vezeték: - DN 400 mm szigetelt acélcső - Hossz: 18,90 m - Medervédelem: kőszórás Gyáli 2. főcsatorna meglévő keresztezésének elbontása - 14/38 -

15 - Keresztezés helye: Gyáli 2. főcsatorna km szelvényében - Keresztezés kialakítása: meder alatti - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 6:4 - Elbontandó vezeték: - DN 400 mm szigetelt acélcső - Hossz: 25,80 m - Medervédelem: kőszórás Duna-Tisza-csatorna meglévő keresztezésének elbontása - Keresztezés helye: Duna-Tisza-csatorna km szelvényében - Keresztezés kialakítása: meder alatti - Csőárok fenékszélessége: 0,80 m - Csőárok rézsűhajlása: 5:4 - Elbontandó vezeték: - DN 400 mm szigetelt acélcső - Hossz: 56,00 m Ráckevei (Soroksári)-Duna meglévő keresztezéseinek elbontása - Keresztezések helye: Ráckevei (Soroksári)-Duna és km szelvényében - Keresztezés kialakítása: meder alatti - Elbontandó vezetékpár egymástól 25,00 m távolságra: - DN 400 mm főágú szigetelt acélcső, hossz: 404,50 m - DN 400 mm mellékágú szigetelt acélcső, hossz: 419,00 m - DN 80 mm kábel védőcső - Bontás menete: A bontásra két ütemben, a hajóút szűkítése mellett kerül sor. A csövek feletti és környezetében lévő takaró mederanyagot hidromechanizációs eljárással (zagyszivattyúval) eltávolítják, tároló bárkákon deponálják, majd a kitermelt mederanyagot a bontási munkák végeztével visszatöltik. A keresztező vezetéket a leterhelő idomokkal együtt úszódaru emeli ki a tároló bárkákra. A parti szakaszon az elbontásra kerülő csőszakaszt nyílt munkagödörből védőcsővel együtt kiemelik a kijelölt pontig. A bent maradó szakaszt híg betonnal kiinjektálják, végül a munkagödröt visszatöltik. A horgonyzási tiltó táblák, kötélrögzítő bakok mindkét parton bontásra kerülnek. Kikötések: Táj- és természetvédelmi szempontból: Általános előírások: - A vezetékrekonstrukció nyomvonala mentén előforduló növényzet tájra jellemző, őshonos fajainak egyedeit kímélni kell. - A vezetékrekonstrukció során védett-, fokozottan védett fajok, valamint Natura 2000 j elölő faj ok nem károsodhatnak... - A vezetékrekonstrukció során, különösen a természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területeken a műszakilag indokolt legkisebb területet kell igénybe venni. - A vezetékrekonstrukció építési szakaszában az ideiglenesen nyitott gödrökbe és árkokba bekerült, csapdázódott állatokat - fokozottan figyelve a védett hüllőkre, kétéltűekre és kisemlősökre - naponta és a betemetés előtt ki kell menteni és megfelelő helyen szabadon kell engedni. - A megnyitott árkokat a műszaki és technológiai lehetőségek szerint a leggyorsabban vissza kell temetni. - A csövek nyomvonalon való elhelyezésekor 2-3 csövenként 1-2 m-es távolságot kell hagyni, az állatvilág számára az átjárhatóság, és a szabad mozgás biztosítása céljából. - 15/38 -

16 - A talajt a vezeték lefektetése után gondosan el kell egyengetni. A gyepes területeken különösen figyelni kell az eredeti mikrodomborzat visszaállítására. - A kivitelezés által bolygatott területeket a lehető legrövidebb idő alatt helyre kell állítani, szükség esetén az invazív növényfajok térnyerését mechanikai módszerekkel meg kell akadályozni. - A bolygatott felszínek környezetrendezését az adott terület táji és termőhelyi adottságainak figyelembevételével, őshonos növények telepítésével kell végezni. - A vezetékrekonstrukció befejezése után az érintett vízfolyások medrét, a lehető legrövidebb időn belül az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani, amennyiben helyenként a meder esetleges stabilizálása szükséges, a környezetbarát RENO matracos kialakítást kell alkalmazni. - A vezetékrekonstrukció különböző munkafázisai során folyamatos egyeztetés szükséges az illetékességi terület szerinti Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: BNPI) vagy a Duna-Ipoly Nemzeti Park, Igazgatósággal (a továbbiakban: DINPI) különösen az indokolásban felsorolt védett természeti területeken, Natura 2000 területeken, és azok környezetében elhelyezkedő beruházási helyszínekre vonatkozóan, az egyeztetésekről jegyzőkönyvet kell készíteni és 8 napon belül meg kell küldeni a Felügyelőségnek. - Amennyiben valamely védett növényfaj egyedeinek védelme csak áttelepítéssel biztosítható, abban az esetben a szükséges méretű földlabdával kell az illetékességi terület szerint a DINPI vagy a BNPI által kijelölt élőhelyre az egyedeket áttelepíteni. Védett növényfaj egyedeinek áttelepítéséhez a Felügyelőség külön engedélyét kell kérni. Védett természeti területeket és Natura 2000 területeket érintő munkálatokra vonatkozó előírások szempontból: - A védett természeti területeken és a Natura 2000 területeken a kivitelezési munkálatokat kizárólag vegetációs időszakon kívül, szeptember 1. és március 31. között lehet végezni, ettől eltérő esetben történő munkavégzés csak illetékességi terület szerint a DINPI vagy a BNPI szakembereivel történt előzetes egyeztetés eredményétől függően végezhető. Az egyeztetés eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni és annak másolati példányát 8 napon belül meg kell küldeni a Felügyelőségnek. - A munkavégzés megkezdése előtt a védett természeti területeket és Natura 2000 területeket érintő közlekedési, szállítási, mozgási útvonalakat, depók, lerakatok helyeit a BNPI és a DINPI szakembereivel egyeztetni szükséges. - A természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló gyepes területeken a munkálatokat lehetőség szerint száraz, csapadékmentes időben kell elvégezni. - A kivitelezés folyamán a védett természeti területen, valamint Natura 2000 területen a felső humusz réteg külön történő deponálásáról, kiszáradásának megakadályozásáról és visszatérítéséről gondoskodni kell. - A Kis-Tece Természetvédelmi Terület esetében az árkok visszatemetésénél az alsó homokos réteg kerüljön felülre a természetes homoki vegetáció regenerálódásának elősegítése céljából. - Az Alsó-Tecze ex lege védett láp (50+770,1 szelvény közelében) és az Ivacsi láprét védett ex lege láp területét (56+338,3 szelvény közelében), valamint a Gödöllői- dombság jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet (69+705,0 és ,0 szelvények környezetében) a vezetékrekonstrukció során felszíni munkavégzéssel nem lehet érinteni. - A vezetékrekonstrukció árkolással történő fektetése helyett irányított fúrással kell keresztezni a ,1 szelvény közelében lévő Alsó-Tecze ex lege védett lápot, az Ivácsi láprétet (56+338,3 szelvény közelében), a Gödöllői-dombság (HUDI20023) nevű jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet (69+705,0 és ,0 szelvények környezetében), továbbá a Ráckevei (Soroksári)-Dunát, mely Natura 2000 terület részét képezi. - 16/38 -

17 - A Ráckevei (Soroksári)-Duna alatt felhagyásra kerülő csövek bontási munkáit a DINPI szakfelügyelete mellett kell végezni. - A Ráckevei (Soroksári)-Duna alatt felhagyásra kerülő csövek bontási munkáit a madarak fészkelési idején és a hüllők kétéltűek vermelési időszakán kívül azaz augusztus 1. - október 31. között lehet végezni, ettől eltérő esetben történő munkavégzés csak a DINPI szakembereivel történt előzetes egyeztetés eredményétől függően végezhető. Az egyeztetés eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni és annak másolati példányát 8 napon belül meg kell küldeni a Felügyelőségnek. Vízrendezési szempontból: - A Ráckevei (Soroksári)-Duna irányított fúrással történő keresztezésénél a vízfolyást keresztezni a mederfenék alatt - figyelembe véve a folyamatban lévő és tervezett folyószabályozási, mederrendezési és -bővítési munkákat - a mederfenék szintjétől 4,0 m- nél mélyebben lehet. Az előírt távolságokat a rézsűben is tartani kell. - Vízfolyás keresztezésénél a meder alatt átvezetett csövet úgy kell kialakítani, hogy a mederfenék alatt - figyelembe véve a folyamatban levő és tervezett mederbővítési munkákat is - legalább 1,0 m-rel mélyebben haladjon. - A nyílt árkos, mederátvágással járó építési munkákat lehetőség szerint kisvizes időszakra kell ütemezni. - Építés alatti vízelvezetésről gondoskodni kell, a vízfolyások medrében az érkező víz továbbvezetését biztosítani kell. - Nyílt árkos keresztezés esetén, az építési munkák befejezése után, a medret és környezetét, valamint a rézsűt az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani. - Az építés ideje alatt a vízfolyások fenntartási sávját (rézsűéltől mért 3-6 m) szabadon kell hagyni. - A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság /2013., /2013., valamint /2013. iktatószámú vagyonkezelői hozzájárulásainak előírásait be kell tartani. Felszín alatti vízvédelmi szempontból: - A vezetékrekonstrukció során kialakult munkagödrök esetleges víztelenítése során a kitermelt talajvíz környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről gondoskodni kell. - A vezetékrekonstrukció során veszélyes anyag átmeneti tárolási, átfejtési tevékenység csak környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel, műszaki védelem mellett folytatható. - Az érintett területeken munkagépek, szállítójárművek karbantartása, javítása, mosása, illetve üzemanyag tárolása tilos. Az építkezés területén üzemelő munkagépek tankolása során az esetleges elfolyások felfogásának szempontjából megfelelő méretű kármentő tálcát kell alkalmazni a talaj- és talajvíz szennyeződés megelőzésére. - A munkagödör feltöltése során felhasznált talaj, illetve töltőanyag talajmechanikai tulajdonságai mellett azok szennyezettségét is meg kell vizsgálni. Csak olyan anyagok használhatóak fel, melyek a földtani közeget és a felszín alatti vizeket nem veszélyeztetik. - A tevékenység megvalósítása, végzése és felhagyása -során a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelmét minden esetben biztosítani kell. - A tevékenység során bekövetkező havária esetén a Felügyelőséget azonnal értesíteni kell, és az esetlegesen bekövetkező környezeti káresemények következtében szükséges kárelhárítás feltételeit biztosítani kell. A környezeti kár felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Kérelmező köteles gondoskodni. - A tevékenység során esetleges szennyezettség észlelése esetén a szakszerű kárelhárítási munkákat haladéktalanul meg kell kezdeni, a szennyezettség tényét késedelem nélkül be kell jelenteni a Felügyelőségre. - 17/38 -

18 - A tevékenység a környezeti kármentesítéssel érintett területrészeken folyó munkálatokat nem akadályozhatja. A beruházás környezeti kármentesítéssel érintett területei: Ecser 1372/3 hrsz.-ú, Szigetcsép 01191/14 hrsz.-ú, Dunavarsány 5095 és 036/16 hrsz.-ú, Alsónémedi 059/9, 059/5, 080/11, 3505/4 és 3505/2 hrsz.-ú ingatlanok. Vízbázis védelmi szemvontból: ; - Az előzetesen lehatárolt Tököl - Szigetújfalu vízbázis kezelőjét, a Fővárosi Vízművek Zrt.-t előzetesen tájékoztatni kell a munkavégzésről és megfelelő szakfelügyeletet kell kérni. - Amennyiben havária esemény következne be, a szakszerű kárelhárítást haladéktalanul meg kell kezdeni a Felügyelőség által KTVF: /2013. számú határozattal elfogadott Vízminőségi Kárelhárítási Tervben foglaltaknak megfelelően. A havária eseményről a Felügyelőséget és a vízbázist üzemeltető Fővárosi Vízművek Zrt. azonnal értesíteni kell. - A munkagépek mozgásának sávjában, amennyiben a meglévő egyéb kőolaj- és termékvezetékek üzemeltetője előíija, ideiglenesen, a kivitelezés idejére teherelosztó lemezeket kell lehelyezni. - A vízbázis területén, a kiváltó rekonstrukció során javítással vagy cserével érintett csőszakasszal közvetlenül szomszédos, üzemelő, egyéb kőolaj- és/vagy termékvezetékek tényleges helyzetét kézi földmunkával fel kell tárni, a feltárásokat minimum 50 méterenként kell elvégezni. - A meglévő egyéb kőolaj- és termékvezetékek keresztezése, illetve megközelítése esetén 1 m-en belül a munkagödör kitermelése csak kézi erővel történhet. - A letermelt humuszt és a kitermelt altalajt elkülönítetten kell deponálni. A kiváltandó szakaszon párhuzamosan futó kőolaj- és termékvezetékek védelme érdekében csőcsorda veszélyeztetettebb vezetékei fölött kell kialakítani a humusz és altalaj depó helyeket. - A kiváltandó kőolaj vezeték leürítését, kitisztítását, annak módját és megfelelőségét a vezeték üzemeltetőjének jegyzőkönyvben dokumentálnia kell, a vezetékek elvágása csak ezt követően engedhető meg. - A tervezett kőolaj vezeték varrat szigeteléseinek megfelelőségét méréssel ellenőrizni kell, az ellenőrzés eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. - A tervezett kőolaj vezetékszakaszt a kiépítést követően szilárdsági nyomáspróbának kell alávetni. Az üzemelő kőolaj vezetékre való rákötést csak ezt követően, a leürített és megfelelően kitisztított vezetéken lehet elvégezni. - A tervezett kőolaj vezeték hegesztéseinek megfelelőségét többszörös, roncsolásmentes vizsgálatokkal kell ellenőrizni, az ellenőrző vizsgálatok eredményét jegyzőkönyvezni kell. - A munkát végző gépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Nem megfelelő állapotú munkagép a munkát nem folytathatja. - A használt munkagépek rendszeres karbantartásáról arra alkalmas telephelyen - a környezetszennyezés elkerülése érdekében - gondoskodni kell. Az építési, felvonulási területen a munkagépek javítása, karbantartása, valamint tisztítása tilos. - A gépjárművek, munkaeszközök utántöltésénél zárt technológiát kell alkalmazni. A munkagépek üzemanyag és olaj utántöltését a vízbázis területén kívül kell végrehajtani. Amennyiben ez nem lehetséges, az esetleges elfolyások felfogásának érdekében megfelelő méretű kármentő tálcát kell alkalmazni a talaj- és talajvíz szennyeződés megelőzésére. Vízbázis területén munkagép javítása tilos. - Az üzemanyagot, kenőolajat és egyéb veszélyes anyagot az építési terület azon részén kell tárolni, amely már vízbázis területen kívül esik. - Az üzemanyag tároló tartályt kármentő tálcán kell elhelyezni. Az üzemanyag tároló tartály épségét napi rendszerességgel ellenőrizni kell. A csöpögő tartályt haladéktalanul el kell szállítani. A tartály helyszínen történő utántöltése tilos. - 18/38 -

19 - Vízbázis védőterületen a veszélyes hulladékok deponálása tilos. - A kivitelezési, felvonulási és raktározási területen a szükséges kármentesítő anyagokat, készleteket az anyag mennyiségének megfelelően kell a helyszínen tárolni. - A kivitelezési munkák befejezését követően a talajszerkezet termőképességét helyre kell állítani és tereprendezést kell végrehajtani a talajtani szakvélemény alapján elkészített rekultivációs terv szerint, a kivitelezéssel érintett teljes területegységre kiterjedően. " Hulladékgazdálkodási szempontból: - A rekonstrukció során kitermelt talajt a további felhasználás előtt vizsgálni kell. Az anyagot szennyezettség esetén EWC kód szerint kell besorolni a hatályos jogszabályoknak megfelelően és a továbbiakban hulladékként kell kezelni. - A tevékenység során biztosítani kell a keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékok, valamint a hasznosítható hulladékok szelektív gyűjtését. - A keletkező veszélyes hulladék kezelésénél be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló hatályos hulladékgazdálkodási jogszabály előírásait. - A veszélyes hulladék átmeneti gyűjtésének céljából az egyes munkaterületeken létesítendő üzemi gyűjtőhely(ek) kialakításának meg kell felelnie a vonatkozó, hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályban foglalt előírásoknak. - A tevékenységből keletkező és visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznosításra, ártalmatlanításra történő átadása az adott hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező vállalkozásnak történhet. A kezelési engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően Kérelmezőnek meg kell győződnie. - Az üzemeltetés során keletkező hulladékot a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell gyűjteni, és további kezelésre hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek szabad átadni. - A felújítási munkálatok, illetve az üzemeltetés során keletkező hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint végzendő. Levegőtisztaság-védelmi szempontból: - A bontási és a kivitelezési munkafolyamatok során az elérhető legjobb technikán alapuló műszaki intézkedések végrehajtásával az építtetőnek megfelelő intézkedéseket kell tennie a diffúz levegőterhelés minimalizálása érdekében (pl. poros felületek nedvesítése). - A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a terület és a szállítási útvonalak rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról kell gondoskodni. - A hulladék szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, levegőterhelést kizáró módon kell végezni. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból: - A kivitelezés során csökkentett zajszintű berendezések alkalmazásával, korlátozott működési időtartammal, zajcsökkentő munkaszervezési intézkedésekkel kell biztosítani a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM- EüM együttes rendelet] 2. mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését. - A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 12. szerint a kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani. - 19/38 -

20 - A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklete szerinti zajterhelési határértékek túllépésével érintett építőipari kivitelezési fázisok csak jogerős zajterhelési határérték betartása alóli felmentés és túllépési engedély határozat birtokában végezhető. A zajterhelési határérték betartása alóli felmentés és túllépési engedély kérelmet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. (2) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentáció benyújtásával kell kezdeményezni a Felügyelőségen. A szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek helye nincs, az ezzel kapcsolatos jogorvoslati jog az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság által hozott határozat ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolható. Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalása: Az Olajterv Zrt. kérelmére a PEF/01/ /2013 számú ELŐZETES TALAJVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS t megadom a Barátság I. kőolajvezeték kiváltó rekonstrukciójának bányahatósági építési engedélyezési eljárásához, a Pest megyei szakasz tekintetében az Olajterv Zrt. által összeállított P számú tervdokumentáció alapján alábbi feltételekkel: - Amennyiben a bejegyzett bányaszolgalmi jogi sávon kívül kerül sor munkavégzésre, azt megelőzően be kell szerezni az illetékes Földhivataltól az időleges más célú hasznosítást lehetővé tevő engedélyt. A földhivatali eljárásban Igazgatóságunknak a talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. melléklet 2.5 pontja alapján összeállított, mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációt, újrahasznosítást megalapozó talajvédelmi terv alapján áll módjában megadni. - A munkálatok megkezdése előtt a humuszos feltalajt külön le kell termelni, majd azt a beruházási területen belül kell felhasználni. - A földmunkák során más mezőgazdasági területet a kitermelésre kerülő terméketlen altalaj vagy egyéb anyagok tárolására igénybe venni szigorúan tilos. - Mezőgazdasági területen szennyező- vagy egyéb talajidegen anyag, illetve terméketlen földanyag nem maradhat. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható meg. Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság szakhatósági állásfoglalása: án kelt kérelmében MOL Nyrt. - Barátság I. kőolajvezeték kiváltó rekonstrukciója (Százhalombatta-Hont)" tárgyában a megküldött DVD adathordozón Pl20111 számmal készített digitális tervdokumentáció alapján a bányahatósági építési eljáráshoz kéri az erdészeti hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulását. A Barátság I. Távvezeték Rekonstrukció" tárgyú digitális tervdokumentáció záradékolásával a bányahatósági építési engedélyezési eljáráshoz előzetes szakhatósági hozzájárulásomat az alábbi feltétellel adom meg: Az esetlegesen érintett erdőterületek igénybevétele csak az erdészeti hatóságnál lefolytatandó igénybevételi eljárás során kiadott végleges engedély jogerőre emelkedését követően kezdhető meg. Ezen engedélyezési eljárás lefolytatását kérelmezni kell az erdészeti hatóságtól. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala szakhatósági állásfoglalása: - 20/38 -

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: 14/2771-90/2013. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási és Tatabánya Ügyintéző: dr. Pósalaky Zita Schwenk Zsuzsanna Dr. Konecsny

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 19-én DOLO-MOBIL Általános Szállítási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1908-9/2012. Tárgy: Budapest XII. kerület, Irhás-árok mederrendezése,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1747-5/2012. Tárgy: A LAB-NYÚL Kft. alsótoldi telepének korszerűsítése,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett

Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett Ügyintéző: Herczeg Tibor : (06-88) 576-645 : (06-88) 576-646 E-mail: tibor.herczeg@mbfh.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5070-17/2012. Tárgy: A Budapesti Erőmű Zrt. Budapest, XI.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT ., r:: i.r~vatal JOG!::RŐS ÉS VÉGREHAJTHATÓ ~.1.,0.. r rj. (;. _.., Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL ~~- Ügyiratszám: IX-T -002/328-25/2012.

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója egyes gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági irányítási rendszerének követelményeiről, jóváhagyásáról és felügyeletéről A Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

Iktatószám: 15627-8/2013. Hiv. szám: Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Előadó: dr. Hegyi-Koczka Ágnes/ Hornyán Sándor HATÁROZAT

Iktatószám: 15627-8/2013. Hiv. szám: Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Előadó: dr. Hegyi-Koczka Ágnes/ Hornyán Sándor HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300 Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.:1029/1/2010 Jogerős: 2010.03.05. Ü.i.: Kasó Attila VISZ-FUVAR

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1033-10/2011. Tárgy: A TBMI Hungary Műanyagfeldolgozó Kft.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: JN/KTF/01831-27/2015 Ügyintéző: Pocsaji Anikó Telefon: +36 56 523 417 Tárgy: Előzetes vizsgálat elbírálása Hiv. szám: Melléklet: A TISZA-TK PROJEKT

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Szám: Kp/1900/2010/VIII Ügyintéző: Moldoványi Judit Telefonszám: 2151-077/267. Tárgy: SPAR KFT Bp. IX. Napfény u. 10. áruház átalakítása

Szám: Kp/1900/2010/VIII Ügyintéző: Moldoványi Judit Telefonszám: 2151-077/267. Tárgy: SPAR KFT Bp. IX. Napfény u. 10. áruház átalakítása Szám: Kp/1900/2010/VIII Ügyintéző: Moldoványi Judit Telefonszám: 2151-077/267 BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZIGAZGATÁSI IRODA ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI CSOPORT

Részletesebben

Tárgy: Hiv. szám: Melléklet: H A T Á R O Z A T

Tárgy: Hiv. szám: Melléklet: H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: Ügyintéző: Szerv. egység: Telefon: 883-9/2015. Rőczeyné Takács Anikó Bányászati Osztály (06-88) 576-635 Tárgy: Hiv. szám: Melléklet: Öskü 071/10 hrsz.-ú ingatlant ellátó középnyomású földgázelosztó

Részletesebben