BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Kertváros Kártya kibocsátásáról és használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! Javaslatom alapján a Képviselő testület 286/2010. (VI. 16.) Kt. számú határozatában Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, a Kertváros Kártya bevezetését az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja és támogatja. Ezzel egyidejűleg felkért a Kertváros Kártya bevezetésének és üzemeltetési tervének részletes kidolgozására és Képviselő-testület elé terjesztésére. A Kertváros Kártya koncepciójának elfogadása óta már több kerületben alkalmaznak ilyen vagy ehhez hasonló rendszereket, melyek igencsak sikeresnek bizonyultak. Például a 12. kerület Hegyvidék Kártyáját kevesebb, mint egy év alatt majdnem a teljes lakosság egynegyede igényelte. Sőt olyan igény mutatkozott a kártyára, hogy a 12. kerület az igénylők körét is kibővítette, kedvezményeket biztosítva például a kerületi felsőoktatási intézményben tanulóknak is. Budapest kerületei közül ezen kívül még Erzsébetváros, Ferencváros, Terézváros, Óbuda, Zugló, Pesterzsébetet és utoljára Soroksár is vállalkozott a kedvezményeket biztosító kártya kibocsátására. Mindezek mellett számos megyei jogú város is élt ezzel a lehetőséggel, így túlterjeszkedtem a testületi által meghatározott feladatomon, és már nemcsak a kaposvári példát, hanem az azóta számos új keletű kezdeményezést is górcső alá vettem javaslatom kidolgozásakor. Mint az a Képviselő-testület előtt már ismeretes a Kertváros Kártya bevezetésének alapvető célja, hogy a kerületiek részére különleges kedvezményeket nyújtson elsősorban a sport és a kultúra területén. A kártya és a hozzá kapcsolódó rendszerek nagyban hozzájárulnak a helyi lakosok identitásának megerősítéséhez. Ezt erősíti az is, hogy a kis- és középvállalkozások is részt vehetnek a rendszerben. A konkrétumokat tekintve a rendszer egyrészt klasszikus kereskedelmi (vásárlás és szolgáltatások igénybevétele) és önkormányzati (pl. kedvezményes belépés önkormányzati létesítményekbe) kedvezményeket megtestesítő rendszerként valósulna meg, melyhez különböző PR kiadványok kapcsolódnak majd, amelyben a kedvezményeket nyújtó vállalkozások reklámfelülethezjutnak. Másodsorban a rendszer bevezetésével, egy minimális plusz ráfordítással tovább könnyíthető a kártyát igénylők élete, ugyanis a kártya lehetőséget adna, a hivatalban már létező fizikai beléptető rendszerbe történő automatikus beléptetésre, külön kártya nélkül, a saját kártyájával a Polgármesteri Hivatali beléptető rendszerén keresztül a Hivatalba beléphet, így megspórolja a sorban állást, valamint a kártya használata alapján rögzített nyilvántartással követhetővé válik a Hivatalban ügyfélként érkezők el és megoszlása is. A felmerülő igények fényében természetesen a bevezetett rendszer tovább bővíthető, valamint egyes modulok rugalmasan módosíthatók. A Kertváros Kártya bevezetésére az elképzelések szerint a következők szerint kerülne sor: az I. ütemben megoldható az Erzsébetligeti és Rákosszentmihályi uszoda, a Polgármesteri Hiva-

2 tal beléptetése, valamint a Corvin Művelődési Ház fizetős rendezvényeire vásárolt kedvezményes jegyrendszerének kidolgozása. Indulásként lehetővé tesszük a kereskedelmi kedvezményfunkció bevezetését is azzal a feltétellel, hogy a bevezetés teljes költsége a vállalkozásokat terheli, melyre van előzetes érdeklődés üzlettulajdonosok részéről. A tapasztalatok azt mutatják, hogy általánosságban elmondható, hogy elsősorban a saját" városkártyák bírtak a vállalkozók felé meggyőző erővel. Tehát amennyiben az adott város, illetve kerület SAJÁT kártyát készített, és nem pedig csatlakozott egy-egy már kész kártyarendszerhez, abban az esetben nagy volt a csatlakozási hajlandóság a vállalkozók részéről. Például a már említett 12. kerületben 160 cég döntött úgy, hogy minimum 5% kedvezményt ad a kártya felmutatójának, míg Siklóson is 70 cég csatlakozott. A nagyobb városokban pedig egész magas számokat mutatnak a statisztikák, általában a megyei jogú városokban 300 feletti a csatlakozott vállalkozások száma, Székesfehérváron 320, Miskolcon 340 cég ad kedvezményeket a lakosságnak. A kerület lakosságszámát tekintve várhatóan 100 cég körül prognosztizálható a csatlakozók száma. Tekintettel arra, hogy egy bizonyos magánszemélyi kör részére Önkormányzatunk kedvezményeket nyújt, a vonatkozó jogszabályok értelmében, a Kertváros Kártya bevezetéséről a Képviselő-testületnek rendeletet kell alkotnia. A Kertváros Kártya üzemeltetési, terjesztési és nyilvántartási feladatainak elvégzése a XVI. kerületi Városfejlesztő Kft-n belül a legcélszerűbb. E feladat ellátásának érdekében szükséges a XVI. kerületi Városfejlesztő Kft.-n belül egy Ügyfélszolgálati Iroda létrehozása, illetve szervezeti és infrastrukturális fejlesztése. A tevékenységi kör bővítése miatt szükségessé válik a Kft. alapító okiratának módosítása. A kedvezményt, nyújtó intézményeket, és sportegyesületeket a leigazolt kieső bevétel után kompenzáció illeti meg. Egyelőre az intézmények közül kedvezményt kizárólag a Corvin Művelődési Ház ad, a részéről ténylegesen nyújtott árcsökkentést negyedéves elszámolás alapján, a költségvetés soron következő módosításával az Önkormányzat pótelőirányzatként kompenzálja. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közül csak Kertváros Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft bevétel kiesése várható, amely külön kompenzációt nem igényel, ugyanis az a velük kötött közszolgáltatási szerződés alapján történik. A következő táblázat bemutatja, hogy darab kártya január 15-i bevezetése esetén milyen kiadások várhatóak: 1. Bevezetési költségek: A.) a.) Munkaszervezet: - Városfejlesztő Kft. - 1 fő: Személyi juttatás: Járulékai: 1300 eft 700 eft Összesen: 2000 eft b.) egyszeri fejlesztési költségek: Színes Kártyanyomtató: Szerver számítógép: 1000 eft 150 eft 2

3 Kártya: Irodai fejlesztések: (bútorzat, irodaszerek stb.) Összesen: 1500 eft 500 eft 3150 eft B.) Beléptetési pontok: - 3 db. Kártyaleolvasó (+ informatikai háttér) 500 eft Összesen: 500 eft C.) Reklámköltségek -hirdetések eft - elfogadó helyek 450 eft - grafikai feladatok 300 eft - hirdetés önkormányzati újságban 100 eft Összesen: 1850 eft A táblázatok összesítése alapján a kiadások 7500 eft-ot tesznek ki, amely magában foglalja a bevezetési becsült költségeit, illetve a jövő év működési költségeit, azonban nem számoltunk a bevételek kiesésével, ugyanis egyrészt a bevétel kiesés nem prognosztizálható, másrészt könnyen elképzelhető, hogy a csökkentett árak valamennyivel több érdeklődőt vonzanak majd, így egy másik oldalon pedig majd növelve a bevételeket. Mivel a költségvetés illetve az üzleti tervek a évre még nem készültek el, a legcélszerűbb, ha a rendelet elfogadását követően az üzleti tervet a társaság és az intézmény ennek megfelelően tervezi bevételeit. Következő években természetesen az egyszeri fejlesztések költségeivel nem kell számolni. Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Kertváros Kártya kibocsátásáról és használatáról szóló.../2010. (...) önkormányzati rendeletét. (elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 17. (2) bekezdés a/ pontja alapján) 3

4 Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a XVI. kerületi Városfejlesztő Kft- ' vei kötött megbízási szerződés a Kertváros Kártya Ügyfélszolgálati Irodájának működtetésével kapcsolatos módosítására, valamint a Kft. tevékenységi körének bővítéséhez szükséges alapító okirat módosítás aláírására. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendszerbe belépni kívánó vállalkozókkal a 2. számú mellékletben foglalt együttműködési megállapodást kösse meg. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kártya bevezetéséhez szükséges 7500 e Ft-ot a évi költségvetés terhére biztosítja. Határidő: december 31. Felelős: Kovács Péter polgármester (egyszerű szótöbbséget igényel) jegyző Melléklet: rendelet-tervezet 4

5 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat /2010. ( ) önkormányzati rendelete a Kertváros Kártya kibocsátásáról és használatáról Képviselő-testületének Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet Altalános rendelkezések A rendelet célja 1 E rendelet célja, hogy kedvezményes vásárlásra és szolgáltatás igénybevételére jogosító kártya kibocsátásával Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) elősegítse az érintettek megélhetési lehetőségeinek bővítését, valamint ezzel összefüggésben a kedvezményt biztosító vállalkozások működőképességének és a szolgáltatások minőségének a javulását, továbbá kedvezményes belépést biztosítson az e rendeletben meghatározott intézmények rendezvényeire, illetve lehetőséget biztosítson a rendszerben résztvevő vállalkozások szolgáltatásainak kedvezményes igénybevételére. A rendelet hatálya 2. E rendelet hatálya a kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel és személyazonosság igazolására alkalmas igazolvánnyal rendelkező természetes személyekre terjed ki. E rendelet ában foglalt rendelkezések a kedvezményeket biztosító jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (továbbiakban: szervezetek) is kiterjednek. II. fejezet Részletes rendelkezések A kedvezmények köre és mértéke 3. (1) A Kertváros Kártya a következő intézmények és társaságok termékeinek és szolgáltatásainak kedvezményes igénybevételére jogosít:

6 2 Intézmények, társaságok Corvin Művelődési Ház kulturális belépőjegyes rendezvényeire Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Erzsébet-ligeti és Rákosszentmihályi Uszoda belépőjegyeire Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. által szervezett egyéb sport rendezvényekre Kedvezményt biztosító új csatlakozók A kedvezmény mértéke 10 % (a belépőjegy árából) 10 % (a belépőjegy árából) 15 % (a belépőjegy árából) Vállalt %-os mértékben, de minimum 8 %-os mértékben (2) Az (1) bekezdésben felsorolt kedvezmények bérlet, csoportos jegy vásárlása során nem érvényesíthetőek, más kedvezménnyel össze nem vonhatóak. (3) A Kertváros Kártya át nem ruházható, és kizárólag a kártyatulajdonos részére biztosítja a kedvezmény igénybevételét. (4) Az egyes intézmények és társaságok a kártya emblémáját és a kedvezmény mértékét jól látható helyen kötelesek elhelyezni. A Kertváros Kártya általi kedvezményt nyújtó intézmények és önkormányzati társaságok kötelesek a felhasználást szabályzatban rögzíteni. (5) A kedvezmények köre a polgármester által megkötött külön megállapodás alapján bővülhet, melyről az Önkormányzat a változást megelőzően legalább 30 nappal tájékoztatja a kártyatulajdonosokat nyilvános hirdetés formájában. Kertváros Kártya kibocsátása és érvényessége 4- (1) A Kertváros Kártyát az erre a célra rendszeresített igénylőlapon lehet igényelni a XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. (továbbiakban: Városfejlesztő Kft.) Ügyfélszolgálatán (1. számú melléklet). A nyomtatvány átvehető az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Városfejlesztő Kft. Ügyfélszolgálati Irodáján, illetve az Önkormányzat hivatalos honlapjáról (www.budapestl6.hu) is letölthető. A kártya igénylése során a személyazonosság és a lakcím igazolására alkalmas okmányra van szükség, amely igazolja, hogy az igénylő megfelel a jelen rendelet 2. -ában foglalt feltételeknek. Az igénylőlap átvételétől számított 15 napon belül a kártyát el kell készíteni, és az igénylőnek át kell adni. (2) Az igénylésekről a Városfejlesztő Kft. nyilvántartást vezet.

7 3 (3) A Kertváros Kártya előállítása költségeinek egy részét az Önkormányzat, egy részét az igénylő viseli. Az igénylő minden új kártya előállításáért 1.500,-Ft-ot (elvesztés esetén is), a kártya érvényesítéséért 500,-Ft-ot köteles fizetni, kivéve az e rendelet 6. -ában foglaltakat. (4) A díjat csekken a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a Kertváros Kártya" megnevezést és a jogosult nevét. A befizetést igazoló szelvényt az igénylőlap leadásával (kártya igénylése esetén) vagy a kártya felmutatásával együtt be kell mutatni a Városfejlesztő Kft. ügyfélszolgálati irodáján. 5. (1) A kártya csak a vonalkód matricával ellátva érvényes. A kártya érvényességi időtartama 1 év. (2) Lejárat előtt 30 nappal a kártya érvényességi ideje - jelen rendelet 2. számú mellékletét képező nyomtatvány benyújtásával - további 1 évvel meghosszabbítható. (3) Csak az érvényes kártya jogosít a vele járó kedvezmények igénybevételére. 6. Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén lakóhellyel és/vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a kártya igénylésekor 60. életévüket betöltött természetes személyek részére a kártya, valamint az ehhez tartozó, az érvényességi időt tartalmazó vonalkód matrica alanyi jogon, térítésmentesen jár. A kártya érvénytelenítése (1) Amennyiben a kártya tulajdonosa a kártyaigénylési feltételeknek már nem felel meg, úgy kártyáját a Városfejlesztő Kft. Ügyfélszolgálati Irodáján le kell adnia, mely érvénytelenítésre kerül. (2) Az elvesztett kártyák a bejelentést követően érvénytelenítésre kerülnek. Kompenzálás 8. (1) A kedvezményt nyújtó önkormányzati intézmények fenntartója a ténylegesen nyújtott kedvezményt a polgármester részére benyújtott és általa igazolt negyedéves elszámolás alapján a költségvetés soron következő módosításával pótelőirányzatként kompenzálja.

8 4 Az önkormányzati tulajdonú részesedéssel működő gazdasági társaságok bevétel kiesésének kompenzálása a velük kötött közszolgáltatási szerződés alapján történik. VII. fejezet Értelmező és záró rendelkezések (1) E rendelet alkalmazásában a személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas okmányok: a) a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány, b) személyazonosító igazolvány vagy útlevél, vagy január l-jét követően kiállított vezetői engedély vagy sorkatona esetén katonai igazolvány, és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány). (2) Kiskorú esetében a szülő, illetve törvényes képviselő köteles igazolni a gyermek személyazonosságát (személyi lap/lakcímigazolvány). 10. (1) Ez a rendelet december 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 15- től kell alkalmazni. (2) Ez a rendelet az Európai Parlament és Tanács december 12-ei, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. Ancsin László jegyző Kovács Péter polgármester

9 az (... A. sz. melléklet ) önkormányzati rendelethez Kertváros Kártva igénvlólap Új kártya igénylése (1500 Ft) Új kártya igénylése 60. éve feletti személy részére (ingyenes) Kártya érvényesítése (500 Ft) Kártya érvényesítése 60. éve feletti személy részére (ingyenes) Kártyabirtokos hibáján kívül meghibásodott kártya cseréje (A megfeleld'négyzetbe "x"jel írandó) Igénylő tölti ki! 1. Az isénvlő neve: 2. Az isénvlő állandó lakcíme: 3. Személvi isazolvánv száma: 4. Kártyaszám: 5. Tel. szám: 6. Személvi szám: 7. Nvugdí/as törzsszám: Kelt.: Igénylő aláírása Rendszergazda tölti ki! D Az igénylő által megadott adatok megegyeznek a személyi igazolványban és a lakcímkártyában feltüntetett adatokkal. OAz igénylő a Kertváros Kártya igénylésének díját megfizette Ft-1500 Ft OAz igénylő a Kertváros Kártya igénylésére jogosult. (A feltételek megléte a megfelelő szöveg előtt x"jellel jelölendő) Kelt.: Rendszergazda aláírása Okmányiroda tölti ki! (csak új kártya igénylése esetén) OAz igénylő által megadott adatok megegyeznek a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adataival DAz igénylő a Kertváros Kártya igénylésére jogosult (A feltételek megléte a megfelelő szöveg előtt x"jellel jelölendő) Kelt.: aláírása Igénylő tölti ki! A mai napon a Kertváros Kártyát átvettem, az igénylő lapon és a kártyán szereplő fénykép és személyi adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt.: Igénylő aláírása

10 5 Általános Indoklás: Jelen rendelet célja és indoka, hogy a kedvezményes vásárlásra és szolgáltatás igénybevételére jogosító kártya kibocsátásával Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) elősegítse az érintettek megélhetési lehetőségeinek bővítését, valamint ezzel összefüggésben a kedvezményt biztosító vállalkozások működőképességének és a szolgáltatások minőségének a javulását, továbbá kedvezményes belépést biztosítson az e rendeletben meghatározott intézmények rendezvényeire, illetve lehetőséget biztosítson a rendszerben résztvevő vállalkozások szolgáltatásainak kedvezményes igénybevételére. Részletes indokolás 1. -hoz: A rendelet célját határozza meg. 2. -hoz: A rendelet hatályát határozza meg. 3. -hoz: A kedvezmények mértékét és körét határozza meg. A kedvezmények köre később bővíthető hoz: A kártya kibocsátásának folyamatát rögzíti. A kártya érvényességének időtartamát és érvényesíthetőségét szabályozza. 6. -hoz: A 60 év feletti lakosoknak járó különleges kedvezményeket rögzíti. 7. -hoz: A kártya érvénytelenítésére vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket. 8 -hoz: A kedvezményeket nyújtó vállalkozások részére nyújtott kompenzáció mértékét és módját rögzíti hoz: Záró és értelmező rendelkezéseket tartalmaz.

11 Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészt Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 1163 Budapest, Havashalom u. 43. képviseli Kovács Péter polgármester másrészt (székhely, cg.szám) képviseletében: kerületi vállalkozás (továbbiakban: vállalkozás) között az alábbi feltételekkel: 1.) Az önkormányzat a Kertváros kártya kibocsátásáról, és használatáról szóló.../2010. ( ) rendeletével bevezeti meghatározott körben a kedvezményes vásárlásra jogosító kártyáját. Ezzel a kártyával az arra jogosultak egy törzsvásárlói rendszer tagjává válnak, akik a rendszerhez csatlakozó szervezetek szolgáltatásait és áruit kedvezményesen vehetik igénybe. 2.) Vállalkozás kijelenti, hogy az érvényes Kertváros kártyával rendelkező személyek részére az általa nyújtott szolgáltatásokból, forgalmazott áruinak árából % kedvezményt biztosít. 3.) Vállalkozás az üzlethelyiségeiben jól látható helyen tájékoztatót, valamint egy, a kártyával megegyező kivitelű matricát helyez el arról, hogy Kertváros kártya elfogadó hely. 4.) Az önkormányzat a vállalkozás cégnevét és székhelyét a Kertváros kártya elfogadó helyeket tartalmazó kiadványaiban szerepelteti, továbbá az ilyen tárgyú elektronikus és írott reklámanyagaiban, médiumaiban megjelenteti. 5.) Jelen együttműködési megállapodás az aláírás napjától hatályos, és 3 évre szól. 6.) E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megfelelő rendelkezései az irányadóak. 7.) Felek fenti megállapodásukat, mint akaratukkal mindenben egyezőt négy eredeti példányban aláírták. Budapest, (év) (hó) (nap) Önkormányzat Vállalkozás

12 1 1 2 > L b O l O KIVONAT a december 8-án (szerdán) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2. számú ülésén készült jegyzőkönyvből NAPIREND: 12. Javaslat a Kertváros Kártya kibocsátásáról és használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Kovács Péter polgármester Előadó: Szatmáry Kristóf a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke HATÁROZAT: 46/2010. (XII.8.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi rendeleti javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Kertváros Kártya kibocsátásáról és használatáról szóló.../2010. (...) önkormányzati rendeletét." Felelős: Szatmáry Kristóf a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke ( 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) HATÁROZAT: 47/2010. (XH.8.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a XVI. kerületi Városfejlesztő Kft-vei kötött megbízási szerződés a Kertváros Kártya Ügyfélszolgálati Irodájának működtetésével kapcsolatos módosítására, valamint a Kft. tevékenységi körének bővítéséhez szükséges alapító okirat módosítás aláírására. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendszerbe belépni kívánó vállalkozókkal a 2. számú mellékletben foglalt együttműködési megállapodást kösse meg. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kártya bevezetéséhez szükséges E Ft-ot a évi költségvetés terhére biztosítja. Határidő: december 31. Felelős: Szatmáry Kristóf a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke ( 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) A kivonat hiteléül: kmf. Szatmáry Kristóf sk. Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke Dr. Hajducsek -Láposi Enikő Gazdálkodási Ügyosztályvezető Budapest,

ÖNÁLLÓ KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY. Javaslat a Miskolc Kártya bevezetésére

ÖNÁLLÓ KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY. Javaslat a Miskolc Kártya bevezetésére ÖNÁLLÓ KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY Miskolc MJ Város Közgyűlésének 2007. november 22-i ülésére Javaslat a Miskolc Kártya bevezetésére Előterjesztők: Dr. Szinay Attila frakcióvezető Juga György képviselő Törvényességi

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelete az Egerszeg Kártyáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelete az Egerszeg Kártyáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelete az Egerszeg Kártyáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata képviselő-testületének 13/2011.(V.13.) önkormányzati rendelete. a Siófok Kártyáról

Siófok Város Önkormányzata képviselő-testületének 13/2011.(V.13.) önkormányzati rendelete. a Siófok Kártyáról Siófok Város Önkormányzata képviselő-testületének 13/2011.(V.13.) önkormányzati rendelete a Siófok Kártyáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2013. július 5. napjával.) Siófok

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 33/2007. (XII. 01.) számú R E N D E L E T E. a Marcali Kártyáról

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 33/2007. (XII. 01.) számú R E N D E L E T E. a Marcali Kártyáról Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2007. (XII. 01.) számú R E N D E L E T E a Marcali Kártyáról

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 7. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. JÚLIUS 2. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 21/2010. (VII.02.) ÖR. ZMJVK 22/2010. (VII.02.) ÖR. a közoktatási intézményekben

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 9. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. JÚNIUS 26. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 136/2015. (VI.18.) sz. hat. Bazita városrészben településrészi önkormányzat létrehozása

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE A Képviselő-testület 2014. december 10-ei ülésére Készítette: Dr. Lukács Titanilla Vagyonhasznosítási irodavezető Tárgy: Javaslat a Közösségi (civil)

Részletesebben

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei 1. számú melléklet a 33.123/2011.XIV. előterjesztéshez 3 Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményeiről A 2011. január 1. napjától hatályba lépett jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17. -a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 9. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere

Részletesebben

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJE Készült: A 2015. április 22-én tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Kovács Raymund önkormányzati képviselő Tárgy: Javaslat a fiatal házasok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapítása Előadó dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Tel.: 29-547-502, Fax: 29-348-464 J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült, a Bugyi Polgármesteri Hivatalban a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati épülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend Tárgy: Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

Adómentes Lakáshitel-támogatási Szolgáltatás keretszerződés jóváhagyása

Adómentes Lakáshitel-támogatási Szolgáltatás keretszerződés jóváhagyása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vné Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA OKTATÁSI IGAZOLVÁNY SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. június 27-től hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA OKTATÁSI IGAZOLVÁNY SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. június 27-től hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA OKTATÁSI IGAZOLVÁNY SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. június 27-től hatályos változat) TARTALOMJEGYZÉK Az oktatási igazolvány fajtái és a jogosultak köre... 3 A diákigazolványhoz

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 78/2008.(V.29.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. december 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. december 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2011. december 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál dolgozó köztisztviselők,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és

Részletesebben