Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 7422/2015 CPV Kód: ; ; Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.13. Iktatószám: 7422/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft."

Átírás

1 Zalaegerszeg közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése és a hozzá kapcsolódó egyes feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő Ht. 41. (3) bekezdés szerinti alvállalkozójaként Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 7422/2015 CPV Kód: ; ; Ajánlatkérő: Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Teljesítés helye: Zalaegerszeg közigazgatási területe Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: hulladékgyűjtési, szállítási, kezelési közszolgáltatás ellátása EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Nemzeti azonosító (ha ismert): AK21020 Postai cím: Gasparich utca 26 Város: Zalaegerszeg Postai irányítószám: 8900 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Horváth Márton ügyvezető Telefon:

2 Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal x Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb (nevezze meg): hulladékgyűjtési, szállítási, kezelési közszolgáltatás ellátása I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) 2

3 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Zalaegerszeg közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése és a hozzá kapcsolódó egyes feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő Ht. 41. (3) bekezdés szerinti alvállalkozójaként. II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés x Szolgáltatási kategória száma 16 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Zalaegerszeg közigazgatási területe NUTS-kód HU223 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: 3

4 Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Zalaegerszeg közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése és a hozzá kapcsolódó egyes feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő Ht. 41. (3) bekezdés szerinti alvállalkozójaként. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Zalaegerszeg közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése és a hozzá kapcsolódó egyes feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő Ht. 41. (3) bekezdés szerinti alvállalkozójaként az alábbiak szerint: 1. Vegyes települési hulladék (EWC ) természetes személy ingatlanhasználóknál rendszeres, gazdálkodó szervezetek esetében rendszeres, illetve eseti, igénybejelentés alapján történő gyűjtése. A gyűjtött hulladék ártalmatlanító telepre történő szállítása, ártalmatlanításra átadása, vagy ártalmatlanítása. A hulladék várható éves mennyisége: kg. 2. A természetes személy ingatlanhasználóknál, illetve a gazdálkodó szervezetek közé nem tartozó, nem természetes személy ingatlanhasználóknál házhoz menő, valamint gyűjtőszigetes, gyűjtőpontos rendszerben elkülönített (szelektív) hulladékok (papír, műanyag, üveg, fém) rendszeres gyűjtése. (A gyűjtőszigeteken és gyűjtőpontokon alkalmazott edények típusa literes és 2,5 m3-es). A gyűjtött hulladékok előkezelő telepre szállítása, előkezelése (a megrendelő igénye szerinti frakciókra történő válogatása, bálázása, tárolása), az előkezelt hulladékoknak a megrendelő részére történő átadása. A gyűjtésre kerülő elkülönítetten gyűjtött hulladékok várható éves mennyisége: papír: kg, műanyag: kg, üveg: kg, fém: kg. 3. Természetes személy ingatlanhasználóknál képződő (biológiailag lebomló) zöld hulladékok 4

5 házhoz menő rendszeres gyűjtése. A gyűjtött hulladékok hasznosító telepre szállítása, és hasznosítása (komposztálása) az előállított komposztnak a megrendelő részére történő átadása. A gyűjtésre kerülő zöld hulladékok várható mennyisége: kg. 4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az elkülönítetten gyűjtött hulladékok tekintetében igénybe vevő gazdálkodó szervezeteknél papír, műanyag és fa csomagoló anyag hulladékok rendszeres, továbbá eseti igénybejelentés alapján végzett gyűjtése. A gyűjtött hulladékok előkezelő telepre szállítása, előkezelése (a megrendelő igénye szerinti frakciókra történő válogatása, darálása, bálázása, tárolása), az előkezelt hulladékoknak a megrendelő részére történő átadása. A gyűjtésre kerülő elkülönítetten gyűjtött hulladékok várható éves mennyisége: papír: kg, műanyag: kg, fa: kg. 5. Lomtalanítás lebonyolítása (családi házban élő természetes személy ingatlanhasználók részére házhoz menően, ingatlan területén belül történő háztartási hulladék átvétellel, társasházban, illetve lakásszövetkezetben élő természetes személy ingatlanhasználók részére egyeztetett időpontban történő gyűjtőedény kiszállítással). Az átvett lomtalanítási hulladékok ártalmatlanító telepre történő szállítása, ártalmatlanításra átadása, vagy ártalmatlanítása, lehetőség szerint hasznosítási célból történő előkezelése és az előkezelt hulladékoknak a megrendelő részére történő átadása. A gyűjtésre kerülő lomtalanítási hulladék várható éves mennyisége: kg. 6. Természetes személy ingatlanhasználóknál keletkező, a szabványos gyűjtőedényben nem elhelyezhető biológiailag lebomló hulladékok (karácsonyfa, őszi zöldhulladékok) elkülönített gyűjtése. A gyűjtött hulladékok kezelő telepre történő szállítása, a karácsonyfák előkezelése (darálása), illetve az őszi zöld hulladékok hasznosítása (komposztálása). Az előállított daráléknak és komposztnak a megrendelő részére történő átadása. A gyűjtésre kerülő biológiailag lebomló hulladékok várható éves mennyisége: karácsonyfa: kg, őszi zöld hulladékok: kg. 7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokon illegálisan lerakott, elhagyott, elhelyezett hulladékok gyűjtése, ártalmatlanító telepre történő szállítása, ártalmatlanításra átadása, vagy ártalmatlanítása. A gyűjtésre kerülő hulladék várható mennyisége: kg. 8. Az 1.) pont szerinti vegyes települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók részére gyűjtőedények biztosítása. Az igényelt edények típusa és darabszáma a szolgáltatás kezdetekor: 50, 60, 80, 120, 240, 770, 1.100, literes, 3; 4; 4,2; 5; 7; 10; 30 m3-es edények összesen: db. A 770 literes és annál nagyobb űrtartalmú edények évi kettő alkalommal történő fertőtlenítő mosása. 9. A 2.) pont szerinti gyűjtőszigetekre 208 db literes edény biztosítása. 10. A 2.) pont szerinti házhoz menő elkülönített gyűjtést igénybe vevő társasházak, illetve lakószövetkezetek részére összesen 233 db 120 literes, 240 literes és literes edények biztosítása. 11. Az 1.) pont szerinti települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók részére a gyűjtőedényeknek a tároló helyről a gyűjtőjárati járművel történő ürítési helyre és vissza történő mozgatása. Az igényelt edénymozgatás mértéke a szolgáltatás kezdetekor: 50, 120, 240, 770, literes edények összesen: 520 db. 12. A 4.) pont szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatást elkülönített gyűjtésként igénybe vevő ingatlanhasználók részére gyűjtőedények biztosítása. Az igényelt edények típusa és darabszáma a szolgáltatás kezdetekor: 120, 240, 770, 1.100, literes, 3; 4; 4,2; 5; 7; 10; 30 m3-es, illetve 4, 5, 10, 17, 20, 24 m3-es tömörítős edények összesen: 684 db. 13. Az 1.) pont szerinti természetes személy ingatlanhasználók közül, a vegyes települési hulladék (EWC ) rendszeres gyűjtésére, az ajánlatkérővel 50-60, vagy 80 literes gyűjtőedény 5

6 alkalmazására vonatkozóan hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására szóló szerződéssel rendelkező ingatlanhasználóknál, - az ingatlanhasználó igénye esetén - az ingatlanhasználó tulajdonában lévő, használt, sérülés mentes, szabványos, 110, vagy 120 literes gyűjtőedények cseréje, az ajánlattevő tulajdonában lévő, használt, sérülés mentes, szabványos, 60, vagy 80 literes gyűjtőedényre. A edénycserét - az ajánlattevő telephelyén - az ingatlanhasználó részére költségmentesen kell elvégezni. A cserére szoruló edények várható mennyisége db. 14. Érintett lakosságszám fő, továbbá a gyűjtendő, szállítandó és kezelendő hulladék éves mennyisége (lakossági és nem lakossági eredetű települési hulladékok együttes vonatkozásában) tonna, továbbá a tonna hulladékon belül a természetes személytől elkülönítetten gyűjtendő papír, műanyag, üveg és fém hulladék együttes éves mennyisége tonna, a természetes személyektől elkülönítetten gyűjtendő, biológiailag lebomló hulladék éves mennyisége tonna, a természetes és nem természetes személyektől gyűjtendő vegyes hulladék éves mennyisége tonna. A megadott hulladékmennyiségek, továbbá gyűjtőedény mennyiségek a közbeszerzés legalacsonyabb mennyiségét jelentik. Az ajánlatkérő kiköti az eltérés lehetőségét: az eltérés maximális mértéke plusz 20 %. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés 2015/07/01 (nap/hónap/év) Befejezés 2019/12/31 (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelmes teljesítési kötbér, melynek napi mértéke HUF. 6

7 III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő negyedévente az igazolt teljesítést követően, szerződésszerűen kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. (1) bekezdésének figyelembe vételével, átutalással teljesíti; fizetési határidő: a számla kiállítását követő 30 nap. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés és az ellenszolgáltatás megfizetése az Art. 36/A. -ának hatálya alá tartozik. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását, illetve nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása A szerződés teljesítése során szükséges a jelen felhívás II.2.1) pontban részletezett hulladékgazdálkodási tevékenységek - beleértve a műszaki dokumentációban meghatározott hulladéktípusoknak a Zalaegerszeg közigazgatási területén történő gyűjtését, - lehetővé tevő engedély(ek) megléte. A nyertes ajánlattevőnek a Hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény ( Ht. ) 41. (3) bekezdés szerinti alvállalkozóként (teljesítési segédként) kell közreműködnie a közszolgáltató ajánlatkérőnek a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés teljesítésében, oly módon, hogy a évi CLXXXV. törvény előírásait betartja, illetve az ajánlatkérőt a törvény előírásainak teljesítésében segíti. A nyertes ajánlattevő köteles betartani minden, a megkötésre kerülő szerződés időtartama alatt hatályos, hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályt, beleértve a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendeletét és az ajánlatkérőre kötelező egyéb jogi aktusát is. III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinél a Kbt. 56. (1) bekezdése, továbbá a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-f) pontok szerinti kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (2) bekezdésének hatálya alá tartozik. Igazolási mód: Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ( Korm. rendelet ) szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdése a)-f) pontjainak hatálya alá. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. (3) bekezdés és a Korm. rendelet 10. -a szerint kell eljárni: Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 7

8 szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. A Kbt. 57. (1) bekezdés a)- f) pontjában foglalt kizáró okoknak az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában történő fenn állásának igazolására, az ajánlattevő választása szerint a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-f) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-f) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-f) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolása kapcsán becsatolt nyilatkozatok nem lehetnek korábbi keltezésűek, mint a jelen ajánlati felhívás feladásának dátuma. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve nem magyar letelepedésű ajánlattevő esetén a letelepedése szerinti országban elfogadott igazoló dokumentumot, egyszerű másolatban. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1) Az alkalmasságot az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan az ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának - illetőleg e beszámoló azon részének, amelyből az alkalmassági követelményként meghatározott mérleg szerinti eredmény megállapítható - benyújtásával (egyszerű másolatban) kell igazolni; amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló(k) a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető(k), a beszámoló(k) adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló(k) csatolása az ajánlatban nem szükséges. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P1) követelmény szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ezen feltétel alkalmazásában az előírt időszak kezdete után létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt, a közbeszerzés tárgyából (települési szilárdhulladék gazdálkodással kapcsolatos szolgáltatások ellátása) származó (forgalmi adó nélkül számított) árbevétel mértéke: 550 millió forint. P/2) Az alkalmasságot az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján, a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti év teljes és közbeszerzés tárgyából (települési szilárdhulladék gazdálkodással kapcsolatos szolgáltatások ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával kell igazolni, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a P/1) és P/2) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében éves beszámoló vagy árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal 8

9 igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az éves beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. P/3) Az alkalmasságot az ajánlattevőnek a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlattevő szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolás benyújtásával kell igazolnia: csatolja ajánlatában a biztosító társaságtól származó kötvény egyszerű másolati példányát és nyilatkozatot annak érvényességére vonatkozóan. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők Kbt. 55. (4) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. A P.1) és P.3) követelmény tekintetében az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. -a (1) bekezdésének b) és d) pontja szerint igazolható alkalmassági követelmények esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők (Kbt. 55. (4) bekezdés). Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése szerint is igazolhatja. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) P/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az utolsó 3 lezárt üzleti év bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív. P/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti év - teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a 3 év alatt, legalább a 3 év egyikében nem érte el a nettó millió Ft-ot, - közbeszerzés tárgyából (települései szilárdhulladék gazdálkodással kapcsolatos szolgáltatások ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a 3 év alatt, legalább a 3 év egyikében nem érte el a nettó 650 millió Ft-ot. Az újonnan piacra lépő, 3 üzleti évnél rövidebb ideje működő gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlatkérő az alábbi P2) szerinti árbevétel követelményt határozza meg: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működésének időtartama alatt a - teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - nem érte el a nettó 800 millió Ft-ot, - közbeszerzés tárgyából (települései szilárdhulladék gazdálkodással kapcsolatos szolgáltatások ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el a nettó 550 millió Ft-ot. P/3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik érvényes, hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, amelynek értéke eléri a HUF/kár és a HUF/év összeget. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1) Az alkalmasságot a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja alapján, a Korm. rendelet 16. (1)-(2) bekezdései szerint kell igazolni. Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesítéseire, különösen a 9

10 közbeszerzés tárgyára (legalább 1 évig folyamatosan végzett hulladékgyűjtési és szállítási tevékenység) vonatkozó referenciákra vonatkozó igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább: - a szerződést kötő másik fél megnevezését és kapcsolattartója nevét, elérhetőségét, - a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét, oly módon, hogy a hivatkozott 1 év vonatkozásában a mennyiség egyértelműen megállapítható legyen, - az ellenszolgáltatás mértékét (nettó Ft), oly módon, hogy a hivatkozott 1 év vonatkozásában az ellenszolgáltatás mértéke egyértelműen megállapítható legyen, - a teljesítés idejét (év; illetve, ha az alkalmasság megállapításhoz szükséges, a hónapot és a napot is fel kell tüntetni), - teljesítés helyét, - nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. M/2) A Kbt. 55. (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés d) pontja alapján csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt, a szolgáltatás teljesítéséért felelős szakember végzettségének és képzettségének, továbbá szolgáltatás szervezési, irányítói gyakorlatának ismertetése. Csatolandó továbbá a szakember releváns végzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolata, továbbá saját kezű aláírással ellátott szakmai önéletrajza, melyből a legalább 5 év (60 hónap) időtartamú, a hulladékgazdálkodás területén szerzett szolgáltatás szervezési, irányítói gyakorlata egyértelműen megállapítható. Ajánlatkérő e vonatkozásban külön is előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakember kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a teljesítésben a szolgáltatás szervezésért és irányításért felelős szakemberként, és nincs más olyan kötelezettsége az ajánlatkérő által kötendő szerződésben jelzett időszakra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. M/3) A Kbt. 55. (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés d) pontja alapján csatolandó azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, az alkalmassági követelménytől függően végzettségük, illetve jogosultságuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a szerződés teljesítésébe. Csatolandó továbbá a szakemberek jogosultságát (M/3.1. esetén), illetve végzettségét (M/3.2., M/3.3. és M/3.4. esetén), igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolata. M/4) A Kbt. 55. (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés e) pontja alapján csatolandó a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírása, amely tartalmazza a megjelölt eszköz, berendezés, illetve műszaki felszereltség darabszámát, műszaki paramétereit és minden releváns adatot, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható. Csatolandó továbbá a rendelkezési jogosultságot igazoló okirat(ok) (számla, eszköznyilvántartó lap, bérleti-, lízing-, előszerződés) egyszerű másolata. Csatolandó továbbá a megjelölt eszközök, berendezések közlekedési hatóság által kiadott engedélyének, illetve a megjelölt telephely esetén a telephely érvényes hatósági engedélyének egyszerű másolata. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők Kbt. 55. (4) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése szerint is igazolhatja. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) 10

11 M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban nem rendelkezik legalább 1 évig folyamatosan végzett hulladékgyűjtésre, szállításra és kezelésre irányuló olyan, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amelynek értéke eléri a legalább nettó 650 millió Ft-ot, továbbá amelyben az érintett település lakosságszáma elérte az főt és a gyűjtött, szállított és kezelt hulladék mennyisége (lakossági és nem lakossági eredetű települési hulladékok együttes vonatkozásában) elérte a t mennyiséget, továbbá a t hulladékon belül a természetes személytől elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, üveg és fém hulladék együttes mennyisége elérte a 600 tonnát, a természetes személyektől elkülönítetten gyűjtött, biológiailag lebomló hulladék mennyisége az tonnát, a természetes és nem természetes személyektől gyűjtött vegyes hulladék mennyisége pedig a tonnát. M/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik olyan, a szakmai irányítást végző és a szolgáltatás teljesítéséért felelős szakemberrel, aki felsőfokú egyetemi, vagy főiskolai mérnöki végzettséggel és legalább 5 év (60 hónap) időtartamú - hulladékgazdálkodás területén szerzett - szolgáltatás szervezési, irányítói gyakorlattal rendelkezik. M/3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik 1. legalább 15 fő, C kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkező gépkocsivezetővel; 2. legalább 10 fő Települési hulladékgyűjtő és szállító OKJ-s, vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel; 3. legalább 1 fő emelőgépkezelő (járműre szerelt daru) OKJ-s, vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel; 4. legalább 8 fő anyagmozgató gépkezelő (kényszertömörítésű szilárd hulladék gyűjtő és szállító gép) OKJ-s, vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel. Az 1., 2., 3. és 4. alpont szerinti alkalmassági követelményekben előírt szakemberek között átfedés lehetséges. M/4) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi eszközökkel, berendezésekkel, illetve műszaki felszereltséggel: 1. Legalább 1 db, a környezetvédelmi jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő, meleg vizes és vegyszeres mosásra alkalmas gépjármű és edényzet mosóval; 2. Legalább 10 db, minimum 15 m3-es űrtartalmú, GPS egységgel felszerelt, tömörítős gépjárművel. A gépjárművek közül legalább 4 db esetén az össztömeg ne haladja meg a 20 t-át. A gépjárművek közül legalább 2 db legyen alkalmas a 4,2 m3-es zárt konténerek ürítésére; 3. A 2. pont szerinti gépjárműveken felül legalább 2 db, legfeljebb 8 t össztömegű GPS egységgel felszerelt tömörítős gépjárművel. A gépjárművek közül legalább 1 db összkerék meghajtású legyen; 4. Legalább 6 db, GPS egységgel felszerelt láncos konténerszállító gépjárművel. A gépjárművek közül legalább 2 db esetében a saját tömege ne haladja meg az 5 tonnát; 5. Legalább 1 db, GPS egységgel ellátott, alulürítős konténer emelésére és ürítésére alkalmas, rakodódaruval felszerelt, görgős konténer szállítására alkalmas gépjárművel; 6. Legalább 2 db, GPS egységgel felszerelt platós gépjárművel. A gépjárművek közül legalább 1 db legyen összkerék meghajtású és legyen felszerelve rakodódaruval; 7. Legalább az alábbi mennyiségű és összetételű hulladékgyűjtő edényekkel: 50 literes: 60 db, 80 literes: 25 db, 120 literes: 565 db, 240 literes: 429 db, 770 literes: 247 db, literes: 228 db, 3 m3-es: 18 db, 4 m3-es: 20 db, 4,2 m3-es zárt: 129 db, 5 m3-es: 39 db, 7 m3-es: 13 db, 10 m3-es: 15 db, 30 m3-es: 3 db, 4 m3-es tömörítős: 1 db, 5 m3-es tömörítős: 1 db, 10 m3-es tömörítős: 2 db, 17 m3-es tömörítős: 2 db, 20 m3-es tömörítős: 3 db, 24 m3-es tömörítős: 1 db, literes szelektív hulladékgyűjtő: 636 db; 11

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Ajánlatkérő Budapest közigazgatási területén, Teljesítés helye:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Ajánlatkérő Budapest közigazgatási területén, Teljesítés helye: K1457 Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő hulladékgyűjtő udvarokban begyűjtésre kerülő veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése (átvétele), elszállítása, és kezelése/ártalmatlanítása és/vagy hasznosítása,

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

"Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására"

Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására "Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására" Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Nemzeti azonosító:(ha ismert) AK10727

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Nemzeti azonosító:(ha ismert) AK10727 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

2015.04.27. Nyertes ajánlattevő: Kbt. 6. (1) bekezdés b) pont Költségvetési szerv Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

2015.04.27. Nyertes ajánlattevő: Kbt. 6. (1) bekezdés b) pont Költségvetési szerv Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Veszélyes hulladék átvétele, szállítása, ártalmatlanítása a B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház központi telephely és kórházi telephelyei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 Beszerzés

Részletesebben

Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015.

Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015. Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

Vaklőszerek beszerzése

Vaklőszerek beszerzése Vaklőszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.04.20.

Részletesebben

Opsz részére láthatósági mellények beszerzése.

Opsz részére láthatósági mellények beszerzése. Opsz részére láthatósági mellények beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/49 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani

Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu

Részletesebben

Jászberény Városi Önkormányzat - Földgáz energia beszerzése

Jászberény Városi Önkormányzat - Földgáz energia beszerzése Jászberény Városi Önkormányzat - Földgáz energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/35 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29.

telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29. Keretmegállapodás kötése a 168/2004. (V. 25.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó

Részletesebben

Diagnosztikai eszközök beszerzése

Diagnosztikai eszközök beszerzése Diagnosztikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Hepatitis-C kezelésére szolgáló Pegilált interferon + ribavirin hatóanyagtartalmú készítmények 2015. évi beszerzése - Részvételi felhívás

Hepatitis-C kezelésére szolgáló Pegilált interferon + ribavirin hatóanyagtartalmú készítmények 2015. évi beszerzése - Részvételi felhívás Hepatitis-C kezelésére szolgáló Pegilált interferon + ribavirin hatóanyagtartalmú készítmények 2015. évi beszerzése - Részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Core Business Applications rendszerek MVMI felhő környezetben történő üzemeltetése 3 éves időszakban

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Core Business Applications rendszerek MVMI felhő környezetben történő üzemeltetése 3 éves időszakban A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Core Business Applications rendszerek MVMI felhő környezetben történő üzemeltetése 3 éves időszakban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Részvételi felhívás feladása - Középfeszültségű villamos hálózat, transzformátor és villamosmű javítása és karbantartása-2015

Részvételi felhívás feladása - Középfeszültségű villamos hálózat, transzformátor és villamosmű javítása és karbantartása-2015 Részvételi felhívás feladása - Középfeszültségű villamos hálózat, transzformátor és villamosmű javítása és karbantartása-2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Részvételi felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76. Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa:

Részvételi felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76. Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon.

AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon. AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód: ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

Tószeg község kommunális hulladékának gyűjtése és szállítása.

Tószeg község kommunális hulladékának gyűjtése és szállítása. Tószeg község kommunális hulladékának gyűjtése és szállítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Magyarország egész területe: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított Teljesítés helye:

Magyarország egész területe: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított Teljesítés helye: Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek

Részletesebben

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29.

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29. Üzemeltetési szerződés a KEOP-1.1.1/2F/2010-0004 Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló hulladékkezelő

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HALÁSZTELEK TELEPÜLÉSEN

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HALÁSZTELEK TELEPÜLÉSEN HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HALÁSZTELEK TELEPÜLÉSEN Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 I. Részvételi felhívás EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu Információ

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2.

Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben