Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 7422/2015 CPV Kód: ; ; Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.13. Iktatószám: 7422/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft."

Átírás

1 Zalaegerszeg közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése és a hozzá kapcsolódó egyes feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő Ht. 41. (3) bekezdés szerinti alvállalkozójaként Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 7422/2015 CPV Kód: ; ; Ajánlatkérő: Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Teljesítés helye: Zalaegerszeg közigazgatási területe Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: hulladékgyűjtési, szállítási, kezelési közszolgáltatás ellátása EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Nemzeti azonosító (ha ismert): AK21020 Postai cím: Gasparich utca 26 Város: Zalaegerszeg Postai irányítószám: 8900 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Horváth Márton ügyvezető Telefon:

2 Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal x Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb (nevezze meg): hulladékgyűjtési, szállítási, kezelési közszolgáltatás ellátása I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) 2

3 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Zalaegerszeg közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése és a hozzá kapcsolódó egyes feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő Ht. 41. (3) bekezdés szerinti alvállalkozójaként. II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés x Szolgáltatási kategória száma 16 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Zalaegerszeg közigazgatási területe NUTS-kód HU223 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: 3

4 Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Zalaegerszeg közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése és a hozzá kapcsolódó egyes feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő Ht. 41. (3) bekezdés szerinti alvállalkozójaként. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Zalaegerszeg közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése és a hozzá kapcsolódó egyes feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő Ht. 41. (3) bekezdés szerinti alvállalkozójaként az alábbiak szerint: 1. Vegyes települési hulladék (EWC ) természetes személy ingatlanhasználóknál rendszeres, gazdálkodó szervezetek esetében rendszeres, illetve eseti, igénybejelentés alapján történő gyűjtése. A gyűjtött hulladék ártalmatlanító telepre történő szállítása, ártalmatlanításra átadása, vagy ártalmatlanítása. A hulladék várható éves mennyisége: kg. 2. A természetes személy ingatlanhasználóknál, illetve a gazdálkodó szervezetek közé nem tartozó, nem természetes személy ingatlanhasználóknál házhoz menő, valamint gyűjtőszigetes, gyűjtőpontos rendszerben elkülönített (szelektív) hulladékok (papír, műanyag, üveg, fém) rendszeres gyűjtése. (A gyűjtőszigeteken és gyűjtőpontokon alkalmazott edények típusa literes és 2,5 m3-es). A gyűjtött hulladékok előkezelő telepre szállítása, előkezelése (a megrendelő igénye szerinti frakciókra történő válogatása, bálázása, tárolása), az előkezelt hulladékoknak a megrendelő részére történő átadása. A gyűjtésre kerülő elkülönítetten gyűjtött hulladékok várható éves mennyisége: papír: kg, műanyag: kg, üveg: kg, fém: kg. 3. Természetes személy ingatlanhasználóknál képződő (biológiailag lebomló) zöld hulladékok 4

5 házhoz menő rendszeres gyűjtése. A gyűjtött hulladékok hasznosító telepre szállítása, és hasznosítása (komposztálása) az előállított komposztnak a megrendelő részére történő átadása. A gyűjtésre kerülő zöld hulladékok várható mennyisége: kg. 4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az elkülönítetten gyűjtött hulladékok tekintetében igénybe vevő gazdálkodó szervezeteknél papír, műanyag és fa csomagoló anyag hulladékok rendszeres, továbbá eseti igénybejelentés alapján végzett gyűjtése. A gyűjtött hulladékok előkezelő telepre szállítása, előkezelése (a megrendelő igénye szerinti frakciókra történő válogatása, darálása, bálázása, tárolása), az előkezelt hulladékoknak a megrendelő részére történő átadása. A gyűjtésre kerülő elkülönítetten gyűjtött hulladékok várható éves mennyisége: papír: kg, műanyag: kg, fa: kg. 5. Lomtalanítás lebonyolítása (családi házban élő természetes személy ingatlanhasználók részére házhoz menően, ingatlan területén belül történő háztartási hulladék átvétellel, társasházban, illetve lakásszövetkezetben élő természetes személy ingatlanhasználók részére egyeztetett időpontban történő gyűjtőedény kiszállítással). Az átvett lomtalanítási hulladékok ártalmatlanító telepre történő szállítása, ártalmatlanításra átadása, vagy ártalmatlanítása, lehetőség szerint hasznosítási célból történő előkezelése és az előkezelt hulladékoknak a megrendelő részére történő átadása. A gyűjtésre kerülő lomtalanítási hulladék várható éves mennyisége: kg. 6. Természetes személy ingatlanhasználóknál keletkező, a szabványos gyűjtőedényben nem elhelyezhető biológiailag lebomló hulladékok (karácsonyfa, őszi zöldhulladékok) elkülönített gyűjtése. A gyűjtött hulladékok kezelő telepre történő szállítása, a karácsonyfák előkezelése (darálása), illetve az őszi zöld hulladékok hasznosítása (komposztálása). Az előállított daráléknak és komposztnak a megrendelő részére történő átadása. A gyűjtésre kerülő biológiailag lebomló hulladékok várható éves mennyisége: karácsonyfa: kg, őszi zöld hulladékok: kg. 7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokon illegálisan lerakott, elhagyott, elhelyezett hulladékok gyűjtése, ártalmatlanító telepre történő szállítása, ártalmatlanításra átadása, vagy ártalmatlanítása. A gyűjtésre kerülő hulladék várható mennyisége: kg. 8. Az 1.) pont szerinti vegyes települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók részére gyűjtőedények biztosítása. Az igényelt edények típusa és darabszáma a szolgáltatás kezdetekor: 50, 60, 80, 120, 240, 770, 1.100, literes, 3; 4; 4,2; 5; 7; 10; 30 m3-es edények összesen: db. A 770 literes és annál nagyobb űrtartalmú edények évi kettő alkalommal történő fertőtlenítő mosása. 9. A 2.) pont szerinti gyűjtőszigetekre 208 db literes edény biztosítása. 10. A 2.) pont szerinti házhoz menő elkülönített gyűjtést igénybe vevő társasházak, illetve lakószövetkezetek részére összesen 233 db 120 literes, 240 literes és literes edények biztosítása. 11. Az 1.) pont szerinti települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók részére a gyűjtőedényeknek a tároló helyről a gyűjtőjárati járművel történő ürítési helyre és vissza történő mozgatása. Az igényelt edénymozgatás mértéke a szolgáltatás kezdetekor: 50, 120, 240, 770, literes edények összesen: 520 db. 12. A 4.) pont szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatást elkülönített gyűjtésként igénybe vevő ingatlanhasználók részére gyűjtőedények biztosítása. Az igényelt edények típusa és darabszáma a szolgáltatás kezdetekor: 120, 240, 770, 1.100, literes, 3; 4; 4,2; 5; 7; 10; 30 m3-es, illetve 4, 5, 10, 17, 20, 24 m3-es tömörítős edények összesen: 684 db. 13. Az 1.) pont szerinti természetes személy ingatlanhasználók közül, a vegyes települési hulladék (EWC ) rendszeres gyűjtésére, az ajánlatkérővel 50-60, vagy 80 literes gyűjtőedény 5

6 alkalmazására vonatkozóan hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására szóló szerződéssel rendelkező ingatlanhasználóknál, - az ingatlanhasználó igénye esetén - az ingatlanhasználó tulajdonában lévő, használt, sérülés mentes, szabványos, 110, vagy 120 literes gyűjtőedények cseréje, az ajánlattevő tulajdonában lévő, használt, sérülés mentes, szabványos, 60, vagy 80 literes gyűjtőedényre. A edénycserét - az ajánlattevő telephelyén - az ingatlanhasználó részére költségmentesen kell elvégezni. A cserére szoruló edények várható mennyisége db. 14. Érintett lakosságszám fő, továbbá a gyűjtendő, szállítandó és kezelendő hulladék éves mennyisége (lakossági és nem lakossági eredetű települési hulladékok együttes vonatkozásában) tonna, továbbá a tonna hulladékon belül a természetes személytől elkülönítetten gyűjtendő papír, műanyag, üveg és fém hulladék együttes éves mennyisége tonna, a természetes személyektől elkülönítetten gyűjtendő, biológiailag lebomló hulladék éves mennyisége tonna, a természetes és nem természetes személyektől gyűjtendő vegyes hulladék éves mennyisége tonna. A megadott hulladékmennyiségek, továbbá gyűjtőedény mennyiségek a közbeszerzés legalacsonyabb mennyiségét jelentik. Az ajánlatkérő kiköti az eltérés lehetőségét: az eltérés maximális mértéke plusz 20 %. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés 2015/07/01 (nap/hónap/év) Befejezés 2019/12/31 (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelmes teljesítési kötbér, melynek napi mértéke HUF. 6

7 III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő negyedévente az igazolt teljesítést követően, szerződésszerűen kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. (1) bekezdésének figyelembe vételével, átutalással teljesíti; fizetési határidő: a számla kiállítását követő 30 nap. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés és az ellenszolgáltatás megfizetése az Art. 36/A. -ának hatálya alá tartozik. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását, illetve nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása A szerződés teljesítése során szükséges a jelen felhívás II.2.1) pontban részletezett hulladékgazdálkodási tevékenységek - beleértve a műszaki dokumentációban meghatározott hulladéktípusoknak a Zalaegerszeg közigazgatási területén történő gyűjtését, - lehetővé tevő engedély(ek) megléte. A nyertes ajánlattevőnek a Hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény ( Ht. ) 41. (3) bekezdés szerinti alvállalkozóként (teljesítési segédként) kell közreműködnie a közszolgáltató ajánlatkérőnek a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés teljesítésében, oly módon, hogy a évi CLXXXV. törvény előírásait betartja, illetve az ajánlatkérőt a törvény előírásainak teljesítésében segíti. A nyertes ajánlattevő köteles betartani minden, a megkötésre kerülő szerződés időtartama alatt hatályos, hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályt, beleértve a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendeletét és az ajánlatkérőre kötelező egyéb jogi aktusát is. III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinél a Kbt. 56. (1) bekezdése, továbbá a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-f) pontok szerinti kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (2) bekezdésének hatálya alá tartozik. Igazolási mód: Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ( Korm. rendelet ) szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdése a)-f) pontjainak hatálya alá. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. (3) bekezdés és a Korm. rendelet 10. -a szerint kell eljárni: Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 7

8 szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. A Kbt. 57. (1) bekezdés a)- f) pontjában foglalt kizáró okoknak az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában történő fenn állásának igazolására, az ajánlattevő választása szerint a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-f) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-f) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-f) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolása kapcsán becsatolt nyilatkozatok nem lehetnek korábbi keltezésűek, mint a jelen ajánlati felhívás feladásának dátuma. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve nem magyar letelepedésű ajánlattevő esetén a letelepedése szerinti országban elfogadott igazoló dokumentumot, egyszerű másolatban. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1) Az alkalmasságot az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan az ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának - illetőleg e beszámoló azon részének, amelyből az alkalmassági követelményként meghatározott mérleg szerinti eredmény megállapítható - benyújtásával (egyszerű másolatban) kell igazolni; amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló(k) a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető(k), a beszámoló(k) adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló(k) csatolása az ajánlatban nem szükséges. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P1) követelmény szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ezen feltétel alkalmazásában az előírt időszak kezdete után létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt, a közbeszerzés tárgyából (települési szilárdhulladék gazdálkodással kapcsolatos szolgáltatások ellátása) származó (forgalmi adó nélkül számított) árbevétel mértéke: 550 millió forint. P/2) Az alkalmasságot az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján, a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti év teljes és közbeszerzés tárgyából (települési szilárdhulladék gazdálkodással kapcsolatos szolgáltatások ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával kell igazolni, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a P/1) és P/2) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében éves beszámoló vagy árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal 8

9 igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az éves beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. P/3) Az alkalmasságot az ajánlattevőnek a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlattevő szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolás benyújtásával kell igazolnia: csatolja ajánlatában a biztosító társaságtól származó kötvény egyszerű másolati példányát és nyilatkozatot annak érvényességére vonatkozóan. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők Kbt. 55. (4) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. A P.1) és P.3) követelmény tekintetében az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. -a (1) bekezdésének b) és d) pontja szerint igazolható alkalmassági követelmények esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők (Kbt. 55. (4) bekezdés). Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése szerint is igazolhatja. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) P/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az utolsó 3 lezárt üzleti év bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív. P/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti év - teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a 3 év alatt, legalább a 3 év egyikében nem érte el a nettó millió Ft-ot, - közbeszerzés tárgyából (települései szilárdhulladék gazdálkodással kapcsolatos szolgáltatások ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a 3 év alatt, legalább a 3 év egyikében nem érte el a nettó 650 millió Ft-ot. Az újonnan piacra lépő, 3 üzleti évnél rövidebb ideje működő gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlatkérő az alábbi P2) szerinti árbevétel követelményt határozza meg: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működésének időtartama alatt a - teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - nem érte el a nettó 800 millió Ft-ot, - közbeszerzés tárgyából (települései szilárdhulladék gazdálkodással kapcsolatos szolgáltatások ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el a nettó 550 millió Ft-ot. P/3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik érvényes, hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, amelynek értéke eléri a HUF/kár és a HUF/év összeget. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1) Az alkalmasságot a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja alapján, a Korm. rendelet 16. (1)-(2) bekezdései szerint kell igazolni. Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesítéseire, különösen a 9

10 közbeszerzés tárgyára (legalább 1 évig folyamatosan végzett hulladékgyűjtési és szállítási tevékenység) vonatkozó referenciákra vonatkozó igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább: - a szerződést kötő másik fél megnevezését és kapcsolattartója nevét, elérhetőségét, - a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét, oly módon, hogy a hivatkozott 1 év vonatkozásában a mennyiség egyértelműen megállapítható legyen, - az ellenszolgáltatás mértékét (nettó Ft), oly módon, hogy a hivatkozott 1 év vonatkozásában az ellenszolgáltatás mértéke egyértelműen megállapítható legyen, - a teljesítés idejét (év; illetve, ha az alkalmasság megállapításhoz szükséges, a hónapot és a napot is fel kell tüntetni), - teljesítés helyét, - nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. M/2) A Kbt. 55. (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés d) pontja alapján csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt, a szolgáltatás teljesítéséért felelős szakember végzettségének és képzettségének, továbbá szolgáltatás szervezési, irányítói gyakorlatának ismertetése. Csatolandó továbbá a szakember releváns végzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolata, továbbá saját kezű aláírással ellátott szakmai önéletrajza, melyből a legalább 5 év (60 hónap) időtartamú, a hulladékgazdálkodás területén szerzett szolgáltatás szervezési, irányítói gyakorlata egyértelműen megállapítható. Ajánlatkérő e vonatkozásban külön is előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakember kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a teljesítésben a szolgáltatás szervezésért és irányításért felelős szakemberként, és nincs más olyan kötelezettsége az ajánlatkérő által kötendő szerződésben jelzett időszakra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. M/3) A Kbt. 55. (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés d) pontja alapján csatolandó azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, az alkalmassági követelménytől függően végzettségük, illetve jogosultságuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a szerződés teljesítésébe. Csatolandó továbbá a szakemberek jogosultságát (M/3.1. esetén), illetve végzettségét (M/3.2., M/3.3. és M/3.4. esetén), igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolata. M/4) A Kbt. 55. (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés e) pontja alapján csatolandó a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírása, amely tartalmazza a megjelölt eszköz, berendezés, illetve műszaki felszereltség darabszámát, műszaki paramétereit és minden releváns adatot, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható. Csatolandó továbbá a rendelkezési jogosultságot igazoló okirat(ok) (számla, eszköznyilvántartó lap, bérleti-, lízing-, előszerződés) egyszerű másolata. Csatolandó továbbá a megjelölt eszközök, berendezések közlekedési hatóság által kiadott engedélyének, illetve a megjelölt telephely esetén a telephely érvényes hatósági engedélyének egyszerű másolata. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők Kbt. 55. (4) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése szerint is igazolhatja. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) 10

11 M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban nem rendelkezik legalább 1 évig folyamatosan végzett hulladékgyűjtésre, szállításra és kezelésre irányuló olyan, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amelynek értéke eléri a legalább nettó 650 millió Ft-ot, továbbá amelyben az érintett település lakosságszáma elérte az főt és a gyűjtött, szállított és kezelt hulladék mennyisége (lakossági és nem lakossági eredetű települési hulladékok együttes vonatkozásában) elérte a t mennyiséget, továbbá a t hulladékon belül a természetes személytől elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, üveg és fém hulladék együttes mennyisége elérte a 600 tonnát, a természetes személyektől elkülönítetten gyűjtött, biológiailag lebomló hulladék mennyisége az tonnát, a természetes és nem természetes személyektől gyűjtött vegyes hulladék mennyisége pedig a tonnát. M/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik olyan, a szakmai irányítást végző és a szolgáltatás teljesítéséért felelős szakemberrel, aki felsőfokú egyetemi, vagy főiskolai mérnöki végzettséggel és legalább 5 év (60 hónap) időtartamú - hulladékgazdálkodás területén szerzett - szolgáltatás szervezési, irányítói gyakorlattal rendelkezik. M/3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik 1. legalább 15 fő, C kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkező gépkocsivezetővel; 2. legalább 10 fő Települési hulladékgyűjtő és szállító OKJ-s, vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel; 3. legalább 1 fő emelőgépkezelő (járműre szerelt daru) OKJ-s, vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel; 4. legalább 8 fő anyagmozgató gépkezelő (kényszertömörítésű szilárd hulladék gyűjtő és szállító gép) OKJ-s, vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel. Az 1., 2., 3. és 4. alpont szerinti alkalmassági követelményekben előírt szakemberek között átfedés lehetséges. M/4) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi eszközökkel, berendezésekkel, illetve műszaki felszereltséggel: 1. Legalább 1 db, a környezetvédelmi jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő, meleg vizes és vegyszeres mosásra alkalmas gépjármű és edényzet mosóval; 2. Legalább 10 db, minimum 15 m3-es űrtartalmú, GPS egységgel felszerelt, tömörítős gépjárművel. A gépjárművek közül legalább 4 db esetén az össztömeg ne haladja meg a 20 t-át. A gépjárművek közül legalább 2 db legyen alkalmas a 4,2 m3-es zárt konténerek ürítésére; 3. A 2. pont szerinti gépjárműveken felül legalább 2 db, legfeljebb 8 t össztömegű GPS egységgel felszerelt tömörítős gépjárművel. A gépjárművek közül legalább 1 db összkerék meghajtású legyen; 4. Legalább 6 db, GPS egységgel felszerelt láncos konténerszállító gépjárművel. A gépjárművek közül legalább 2 db esetében a saját tömege ne haladja meg az 5 tonnát; 5. Legalább 1 db, GPS egységgel ellátott, alulürítős konténer emelésére és ürítésére alkalmas, rakodódaruval felszerelt, görgős konténer szállítására alkalmas gépjárművel; 6. Legalább 2 db, GPS egységgel felszerelt platós gépjárművel. A gépjárművek közül legalább 1 db legyen összkerék meghajtású és legyen felszerelve rakodódaruval; 7. Legalább az alábbi mennyiségű és összetételű hulladékgyűjtő edényekkel: 50 literes: 60 db, 80 literes: 25 db, 120 literes: 565 db, 240 literes: 429 db, 770 literes: 247 db, literes: 228 db, 3 m3-es: 18 db, 4 m3-es: 20 db, 4,2 m3-es zárt: 129 db, 5 m3-es: 39 db, 7 m3-es: 13 db, 10 m3-es: 15 db, 30 m3-es: 3 db, 4 m3-es tömörítős: 1 db, 5 m3-es tömörítős: 1 db, 10 m3-es tömörítős: 2 db, 17 m3-es tömörítős: 2 db, 20 m3-es tömörítős: 3 db, 24 m3-es tömörítős: 1 db, literes szelektív hulladékgyűjtő: 636 db; 11

12 8. Legalább 12 db gépjármű tárolására, elhelyezésére alkalmas telephellyel Zalaegerszeg közigazgatási határától számított legfeljebb 25 km-es körzetben; 9. Legalább 1 db, a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkező, biológiailag lebomló hulladékok előkezelésére (darálására) alkalmas darálógéppel és telephellyel, amely komposztálásra is alkalmas; 10. Legalább 1 db, a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkező, elkülönítetten gyűjtött műanyag, papír, fém, üveg hulladékok előkezelésére (válogatás, bálázás, tárolás) alkalmas telephellyel. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény, a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma 12

13 vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/06/25 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 A dokumentációért fizetni kell igen (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni. A dokumentáció ára, amely az áfát nem tartalmazza, befizethető átutalással az ajánlatkérő számú bankszámlájára a szerződés megkötéséig. Az átutalás jogcímeként fel kell tüntetni, hogy Települési szilárd hulladékgazdálkodás közbeszerzés, dokumentáció vételára. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 13

14 Dátum: 2015/06/25 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/06/25 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 (adott esetben) Hely: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: További információk a jogosultakról Kbt. 62. (2) bekezdés szerint; további információk a bontási eljárásról Kbt. 62. (1), (3)-(4) és (6)-(7) bekezdések szerint. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: ősz VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VI.3) További információk (adott esetben) 1) Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt ban előírtak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 67. (5) bekezdés második mondatával kapcsolatban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 2) A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti). A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt (4) bekezdése szerinti szervezet köteles a jelen felhívás IV.3.3) pontban foglaltak szerint megfizetni. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. 14

15 Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton bocsátja rendelkezésre a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül. A megküldést - az I.1) szerinti címről - írásban (név, levelezési címét, fax szám, telefonszám és cím megadásával) kell kérni. A dokumentáció elektronikus úton történt átvételét útján az I.1) szerinti címre vissza kell igazolni. 3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. (1) bekezdés a) és b) pontja, továbbá a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdése szerinti nyilatkozatokat. A Kbt. 40. (1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában a nyilatkozattételi kötelezettséget ajánlatkérő nemleges nyilatkozat esetén is előírja. Az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 4) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. (3) bekezdése szerinti információkat. 5) Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni kell az ajánlattevő részéről, az alvállalkozó részéről (ha az alvállalkozó az ajánlatban nyilatkozatot tesz), továbbá az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről a cégjegyzésre jogosult hatályos aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. -a szerinti aláírási mintát vagy a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot egyszerű másolatban. Ha az ajánlatban csatolt nyilatkozato(ka)t nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást is csatolni kell. 6) A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek (közös ajánlat esetén az ajánlattevőknek külön-külön) nyilatkoznia kell arról, hogy a Kbt ában és a Kbt. 57. (1) bekezdésének a)-f) pontjában foglalt kizáró okok hiányának a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. -a szerinti igazolására, mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki. 7) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen közbeszerzési eljárásban őket teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlathoz csatolniuk kell a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé a szerződés teljesítéséért fennálló egyetemleges felelősségvállalást tartalmazó konzorciumi megállapodást. Közös ajánlattétel esetén a Kbt ára figyelemmel kell eljárni. 8) Az ajánlatot az ajánlattevőnek Kbt. 60. (1) szerint, az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 9) Az ajánlatokat Kbt. 61. (1) szerint, írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton az ajánlatkérő I.1) alatti címére, Kbt. 60. (1) bekezdése alapján a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően, 1 papír alapú példányban, továbbá 2 példány a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus (.pdf formátumban) másolati példányban (CD/DVD) kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A borítékra kérjük a következőket írják rá: Ajánlat Települési szilárd hulladékgazdálkodás közbeszerzés, és Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!". Az ajánlatokat közvetlenül (személyesen) az ajánlatkérő I.1) alatti címén (8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.), munkanapokon 9:00-12:00 óra valamint 13:00-15:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 és 11:00 óra között lehet benyújtani. 10) Az ajánlatok magyar nyelven nyújthatók be. Ennek megfelelően a benyújtott nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását az adott dokumentumot követően közvetlenül csatolni kell. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 11) Az ajánlatkérő a III.2.2) pontban megfogalmazott alkalmassági feltételeket (P/1., P/2. és P/3) és a III.2.3) pontban megfogalmazott alkalmassági feltételeket (M/1., M/2., M/3 és M/4) és ezek előírt 15

16 igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. 12) A különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál a jelen ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell az ajánlattevőnek alkalmaznia. (Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a jelen ajánlati felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kell az ajánlattevő által átszámításra kerüljön a fentiek szerint. Az árbevétel tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell az ajánlattevőnek alkalmazni. 13) A jelen eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő (CET) az irányadó. 14) Az ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a szerződés megkötésekor és a szerződés teljesítése során érvényes, a vonatkozó jogszabályban előírtak szerinti hulladékgazdálkodási engedélyét, amely kiterjed Zalaegerszeg közigazgatási területén történő gyűjtésre, a dokumentációban meghatározott hulladék típusokra vonatkozóan. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlattételkor még nem rendelkezik olyan hulladékgazdálkodási engedéllyel, amely kiterjed Zalaegerszeg közigazgatási területén történő gyűjtésre, a dokumentációban meghatározott hulladék típusokra vonatkozóan, akkor az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az engedélyt beszerzi. 15) Az ajánlattevő csatoljon az ajánlatban részletes szakmai ajánlatot az alábbi tartalommal: a) A szolgáltatások végrehajtásának szakágankénti megosztása, erőforrás allokáció, amelynek biztosítania kell a műszaki leírásban előírt feladatok - megvalósítás teljes időtartama alatt történő - teljes körű teljesítését. b) Az ajánlattevő által a feladat teljesítéséhez rendelt szervezet felépítése, kapcsolati rendszere és a szervezetet alkotó szakemberek hatásköre, feladatai részletesen meghatározva. d) A projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok felmérése, a kockázatok kezelésére javasolt stratégia. e) Ismertesse a folyamatos gyűjtés megvalósítását gépekkel és létszámadatokkal. f) A tervezett tevékenységgel érintett telephely címét / ideértve a szállítójárművek tárolási, tisztítási és karbantartási helyét/ helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását, telepengedély másolatát vagy nyilvántartásba vételről szóló nyilatkozatot. g) Környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény /havária/ elhárítására vonatkozó tervet. h) Korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló, a 439/2012. (XII.29.) Korm. rend a szerinti nyilatkozatot. 16) A II.2.1 pontban részletezett szolgáltatások során gyűjtött hulladékok esetében, a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítására és a biológiailag lebomló hulladékok komposztálására, továbbá az egyéb hasznosítható hulladékok előkezelésére (válogatás, bálázás, darálás, tárolás) a ZALAISPA hulladékgazdálkodási rendszerhez csatlakozott települések közigazgatási területén található létesítményeket kell igénybe venni. Amennyiben az ajánlattevő a fenti feltételeknek megfelelő létesítményeket nem, vagy nem teljes körűen üzemeltet, akkor az ajánlatban be kell nyújtania - a fenti feltételnek megfelelő telephely(ek) üzemeltetői által - legalább a III.2.1 pont 1-7 alpontjában részletezett, Zalaegerszeg közigazgatási területéről származó hulladékmennyiségek 20%-al növelt mennyiségének átvételére - kiállított befogadói nyilatkozatokat. 16

17 17) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a III.2.3 M/4 pont 2-7. alpontjaiban részletezett berendezések - a szerződés megkötésére és annak teljes időtartama alatt - a II.2.1. pontban részletezett szolgáltatások ellátásának céljára, a szükséges mértékű szabad kapacitással, a rendelkezésére állnak. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a III.2.3 M/4 pont 9. alpontjaiban részletezett telephely - a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt - a II.2.1. pontban részletezett szolgáltatások ellátásának céljára a szükséges mértékű szabad kapacitással a rendelkezésére állnak. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a III.2.3 M/4 pont 10. alpontjaiban részletezett telephely - a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt - a II.2.1. pontban részletezett szolgáltatások ellátásának céljára a szükséges mértékű szabad kapacitással a rendelkezésére állnak. 18) Az ajánlat részeként az ajánlati ár alátámasztására be kell nyújtani a dokumentáció részét képező költségvetési kiírást beárazva. 19) Ajánlatkérő a Kbt a alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 20) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. 21) Nem minősül a szerződés módosításának, amennyiben bármely oknál fogva a szerződés a jelen felhívás II.3) pontjában megjelölt kezdési időpontot követően kerül megkötésre. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt ában foglaltak szerint. 17

18 VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/05/08 (nap/hónap/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: 18

19 Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország:. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható).. B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 3) Mennyiség: (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)

20 C1. melléklet Általános beszerzés A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák 2004/18/EK irányelv Kategória száma [ 1 ] Tárgy 1 Karbantartási és javítási szolgáltatások 2 Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását 3 Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását 4 Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása 5 Távközlési szolgáltatások 6 Pénzügyi szolgáltatások: (a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4] 7 Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások 8 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5] 9 Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások 10 Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások 11 Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások 12 Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások 13 Reklámszolgáltatások 14 Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások 15 20

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 19 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 19 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 19 Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Teljesítés helye: Budapest Beszerzés

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luembourg Fa: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére

Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Tisztifőorvosi Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Tisztifőorvosi Hivatal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265003-2013:text:hu:html Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e lea közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e lea közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x] EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2 rue Mercier L2985 Luxembourg (352) 29 29 42 670 Email: mpojs@opoce.cec.eu.int Információ és online formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: KEOP 3.2.0/11-2012-0009. számú Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés elnevezésű projekt keretében gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/34

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Parkolójegy kiadó automaták beszerzése és üzembe helyezése használati jogok - vételi joggal történő - megszerzésével - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Üzemanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/12 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről EUHL Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos Közzététel

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat részére 2014-2015 (er. táj.)

Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat részére 2014-2015 (er. táj.) Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat részére 2014-2015 (er. táj.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/98 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Az útdíjfizetési rendszer átalakításához szükséges műszaki szakértői és igazgatás-szervezési tanácsadási szolgáltatás beszerzése

Az útdíjfizetési rendszer átalakításához szükséges műszaki szakértői és igazgatás-szervezési tanácsadási szolgáltatás beszerzése Az útdíjfizetési rendszer átalakításához szükséges műszaki szakértői és igazgatás-szervezési tanácsadási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/13 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax +352 2929-42670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax +352 2929-42670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és online formanyomtatványok:

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

tajek_hc_mobilkonzultacio_2015

tajek_hc_mobilkonzultacio_2015 tajek_hc_mobilkonzultacio_2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 5 Ajánlatkérő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Eljárás fajtája:

Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Eljárás fajtája: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekülteket Befogadó Állomás, Bicske, valamint a Vámosszabadi, Debreceni és Nagyfai Telephelyek őrzés-védelmének és portai szolgálatának ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Tájákoztató az eljárás eredményéről

Tájákoztató az eljárás eredményéről Tájákoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:267386-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Egyéb közlemény: A beszerzés saját forrásból valósul meg, nem támogatott szervezetként. A hirdetményt Dr. Kónya Tamás (308) adta fel.

Egyéb közlemény: A beszerzés saját forrásból valósul meg, nem támogatott szervezetként. A hirdetményt Dr. Kónya Tamás (308) adta fel. Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése 1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Webkamera - Tájékoztató az eljárás eredményéről 1.

Webkamera - Tájékoztató az eljárás eredményéről 1. Webkamera - Tájékoztató az eljárás eredményéről 1. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/118 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Tájékoztató az eljárás Hirdetmény típusa: eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.)

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zrt. - készenléti hitel megállapodás 2014. március 10. napjától 2015. március 09. napjáig

A Diákhitel Központ Zrt. - készenléti hitel megállapodás 2014. március 10. napjától 2015. március 09. napjáig A Diákhitel Központ Zrt. - készenléti hitel megállapodás 2014. március 10. napjától 2015. március 09. napjáig Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/35 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/23 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Tájékoztató az eljárás Hirdetmény

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax +352 2929-42670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax +352 2929-42670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és online formanyomtatványok:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ]

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ] KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt.

Részletesebben

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=20031/2014

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=20031/2014 1 / 12 2014.09.22. 15:13 Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint

Részletesebben

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató az eljárás eredményéről: Szállítási szerződés - TÁMOP-1.1.1-11/2-2011-0001 Automata ipari varrógép és kelmebevizsgáló berendezés beszerzése - Csömöri úti Mintavarroda Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. Eljárás eredményéről szóló tájékoztató - Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésében lévő szilárd burkolatú utak karbantartása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Röntgen berendezés beszerzése táj.

Röntgen berendezés beszerzése táj. Röntgen berendezés beszerzése táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Eljárás eredménye - "Optikai mérőpad és lézerüzemű munkaállomás szállítása és üzembe helyezése" tárgyú eljárásban

Eljárás eredménye - Optikai mérőpad és lézerüzemű munkaállomás szállítása és üzembe helyezése tárgyú eljárásban Eljárás eredménye - "Optikai mérőpad és lézerüzemű munkaállomás szállítása és üzembe helyezése" tárgyú eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L 2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E mail: mp ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on line formanyomtatványok:

Részletesebben

4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről

4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről 4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat intézményei részére papír, irodaszerek, és nyomtatványok beszerzése (er. táj.) Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - tájékoztató az eljárás eredményéről

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - tájékoztató az eljárás eredményéről KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/113 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Erdőtelepítési feladatok ellátása

Erdőtelepítési feladatok ellátása Erdőtelepítési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax +352 2929-42670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax +352 2929-42670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és online formanyomtatványok:

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH)

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata Partnerség a fenntartható megoldások megvalósításáért a határmenti környezet közös kezelése és védelme - HURO/1001/206/1.3.4 kódszámú projekt- engedélyes tervek készítése. Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH)

Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH) Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325938-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S 179-325938 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax +352 2929-42670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax +352 2929-42670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és online formanyomtatványok:

Részletesebben

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény I. szakasz: Ajánlatkérő Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ

Részletesebben

Képzési szolgáltatás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Képzési szolgáltatás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Képzési szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Közbeszerzési Értesítő 2012/122 száma: Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2012.10.24.

Részletesebben

Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika.

Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika. Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út tájékoztatója a csoportos földgázbeszerzés eredményéről.

A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út tájékoztatója a csoportos földgázbeszerzés eredményéről. A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út tájékoztatója a csoportos földgázbeszerzés eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/82 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Tájékoztató szerződésről - beavatkozás nélküli vese- és epekőterápiára szolgáló kőzúzó berendezés

Tájékoztató szerződésről - beavatkozás nélküli vese- és epekőterápiára szolgáló kőzúzó berendezés Tájékoztató szerződésről - beavatkozás nélküli vese- és epekőterápiára szolgáló kőzúzó berendezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj.

A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj. A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/96 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Különböző orvosi-gép műszerek javítása és karbantartása 18 hónap időtartamra vállalkozási szerződés keretében.

Különböző orvosi-gép műszerek javítása és karbantartása 18 hónap időtartamra vállalkozási szerződés keretében. Különböző orvosi-gép műszerek javítása és karbantartása 18 hónap időtartamra vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

FORDÍTÁS/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/86. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

FORDÍTÁS/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/86. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: FORDÍTÁS/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/86 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény

Részletesebben

Médiatervezési és médiavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi szolgáltatások ellátása.

Médiatervezési és médiavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi szolgáltatások ellátása. Médiatervezési és médiavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi szolgáltatások ellátása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

SMART CITY - Nyári Egyetem

SMART CITY - Nyári Egyetem SMART CITY - Nyári Egyetem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Hordozható számítógépek, és kapcsolódó szolgáltatások beszerzés (546/2014)

Hordozható számítógépek, és kapcsolódó szolgáltatások beszerzés (546/2014) Hordozható számítógépek, és kapcsolódó szolgáltatások beszerzés (546/2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató (Társasház integrált felújítása a Magdolna Negyed Program III. keretében)

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató (Társasház integrált felújítása a Magdolna Negyed Program III. keretében) Eljárás eredményéről szóló tájékoztató (Társasház integrált felújítása a Magdolna Negyed Program III. keretében) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/54 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Tájékoztatás az eljárás eredményéről.

Tájékoztatás az eljárás eredményéről. Tájékoztatás az eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8

1. oldal, összesen: 8 1. oldal, összesen: 8 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő

Részletesebben

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

VASIVÍZ ZRt. műszaki létesítményeinek őrzése

VASIVÍZ ZRt. műszaki létesítményeinek őrzése VASIVÍZ ZRt. műszaki létesítményeinek őrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Győrság Községben Ikszt kivitelezési munkái

Győrság Községben Ikszt kivitelezési munkái Győrság Községben Ikszt kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/20 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 3683/2016 CPV Kód:

Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 3683/2016 CPV Kód: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett országos telefonos ügyfélszolgálat részére diák-munkaerő biztosítása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Egyéb (nevezze meg): Közalapítvány Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezet Gazdasági és pénzügyek Egészségügy

Egyéb (nevezze meg): Közalapítvány Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezet Gazdasági és pénzügyek Egészségügy EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L2985 Luembourg Fa: (352) 29 29 42 670 Email: mpojs@opoce.cec.eu.int Információ és online formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Újköztemető szociális parcella kialakítása - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Újköztemető szociális parcella kialakítása - Tájékoztató az eljárás eredményéről Újköztemető szociális parcella kialakítása - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/107 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben