a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság évi beszámolójához

2 BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA 1.1. Működési forma: korlátolt felelősségű társaság 1.2. Alapítás időpontja: november Előtársasági időszak: november 1-jétől január 3-áig 1.4. Alapítás módja: Új alapítás 1.5. Vállalk.képv.személyek: Kollár Károly Attila 1124 Budapest, Bürök u. 67/C. Mészáros László Antal 6000 Kecskemét, Mikszáth Kálmán körút Székhely: 1015 Budapest, Csalogány u Alaptőke: Ft 1.8. A Társaság tulajdonviszonyainak alakulása, az üzletrész névértéke: A Társaság tulajdonosa egyetlen belföldi jogi személy. Név eft % Dátum Szerencsejáték Zrt Budapest, Csalogány u , Főbb szervezeti változások A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással lett volna a stratégiára vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható összkép szempontjából lényeges. Működést érintő évközi változás volt, hogy a kaszinóban működő bár üzemeltetését a Társaság júniusától átvette az Szrt-Service Kft.-től Tevékenységi kör: Főtevékenység: 9200 Szerencsejáték, fogadás Melléktevékenység: 5610 Éttermi-, mozgó vendéglátás Befolyás kapcsolt vállalkozásokban A Belvárosi Kaszinó Kft. egyetlen olyan vállalkozásban sem bír befolyással, amely a számviteli előírások szerint leányvállalatnak, közös vezetésű vállalkozásnak, illetve társult vállalkozásnak minősül Kapcsolt vállalkozások az irányításban A Belvárosi Kaszinó Kft. irányításában a Szerencsejáték Zrt. szavazati aránya 100,0 %.

3 BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT A vállalkozás folytatásának elve A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem merült fel, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. 2. A VÁLLALKOZÁS SZÁMVITELI POLITIKÁJA 2.1. A számviteli politika célja A számviteli politika kialakításánál alapvető cél volt, hogy a Társaság sajátosságainak leginkább megfelelő értékelési módokat, elszámolási, eljárási szabályokat írjon elő és ezek a mindenkori valós pénzügyi és gazdasági helyzetet tükrözzék. Ennek és a számviteli törvénynek (2000. évi C. Tv.) megfelelően került meghatározásra a jelenleg hatályban lévő számviteli politika A könyvvezetés és a beszámolás módja Kettős könyvvitel Éves beszámoló A változat A Társaság költségeit elsődlegesen az 5. számlaosztályban számolja el, a 6-7. számlaosztályt nem használja Választott eredmény-elszámolási módszer A típusú (összköltség eljárású) eredménykimutatás A mérleg és az eredménykimutatás választott típusa a jogszabályi változásokon túl az előző üzleti évhez képest nem változott Üzleti év Jelen beszámoló a január december 31. közötti időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja december A mérleg készítés időpontja: február Könyvvizsgálat A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. (Ernst & Young Kft., 1132 Budapest, Váci út 20., kamarai nyilvántartási száma: ) A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős kijelölt könyvvizsgáló Szilágyi Judit bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma A évi beszámoló könyvvizsgálatáért fizetendő díj Ft + ÁFA. Egyéb címen kifizetés nem történt Konszolidált éves beszámoló A Szerencsejáték Zrt. konszolidált éves beszámolójába a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Kft-t, mint leányvállalatot bevonja. A vállalkozáscsoport összevont éves beszámolóját az ANKER-AUDITOR Kft. (1144 Budapest, Gvadányi u. 15.) állítja össze.

4 BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT Könyvviteli szolgáltatás A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat február 1-jétől a Szerencsejáték Zrt. látja el. E feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Szabóné Horváth Éva vezérigazgató-helyettes, könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma Alkalmazott értékelési eljárások A. Befektetett eszközök A befektetett eszközöket a mérlegben beszerzési áron kell értékelni, csökkentve azt az elszámolt értékcsökkenéssel (terv szerinti, illetve terven felüli). A Társaság a terv szerinti értékcsökkenési leírást a január 1. után beszerzett eszközöknél a maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési) érték után lineáris módszerrel határozza meg. A kisértékű, 100 eft egyedi beszerzési ár alatti eszközök beszerzéskor azonnal, egy összegben elszámolásra kerülnek értékcsökkenési leírásként. A 100 eft egyedi beszerzési értékű eszközök értékcsökkenése egyedileg kerül meghatározásra. A beszerzési költség a beszerzési árat és/vagy az előállítási költséget foglalja magában, melybe beletartozik az általános forgalmi adó is. Ennek oka, hogy a Belvárosi Kaszinó Kft. tevékenysége adómentes a tevékenység sajátos jellegére tekintettel, melynek következtében az előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem igényelheti vissza. A Társaság nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével. Immateriális javak Az immateriális javakon belül, a vagyoni értékű jogok között a Társaság a szoftver és egyéb szellemi termékek használati jogát, valamint a szellemi termékek értékét mutatja ki. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök évenként elszámolható értékcsökkenési leírása a várható használat évei alapján, az eszköz fizikai elhasználódása, erkölcsi avulása, a vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevétele alapján kerül meghatározásra. A tárgyi eszközöknél alkalmazott leírási kulcsok: műszaki gépek és berendezések (a kaszinó tevékenységét közvetlenül szolgáló eszközök, játékasztalok, játékszékek, játékautomaták) 14,5 %, egyéb gépek, berendezések (a számítástechnikai eszközök és járművek kivételével) 14,5 % számítástechnikai, ügyvitel technikai berendezések 33 %, járművek 20 %, a játékzsetonoknál bár egyedileg kis értékűek 14,5 %-os a leírási kulcs. A maradványérték a bérelt ingatlanon végzett beruházásból származó tárgyi eszközök kivételével, melyeknél maradványérték nem kerül figyelembe vételre maximum 10 %, egyedi mérlegelés alapján meghatározva. Az eszközök igénybevétele egyenletes, ezért a Kft. a tervezett értékcsökkenést a bruttó érték alapján, a várható maradványérték figyelembe vételével, lineáris módon számolja el.

5 BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 5 B. Forgóeszközök A forgóeszközök csoportjába azok az eszközök tartoznak, amelyek a vállalkozási tevékenységet nem tartósan szolgálják. A nem tartós minősítés a számviteli törvényben megfogalmazottak szerint egy évnél rövidebb használatot, éven belüli hasznosítást, egy évet meg nem haladó lekötést jelent. A mérlegbe a forgóeszközök beszerzési, illetve előállítási költségen kerülnek beállításra, csökkentve azt az elszámolt értékvesztés összegével. Készletek A készletek között szerepel a kaszinóban használatos, raktáron lévő új formaruhák, valamint a játékkártyák, belépő kártyák és kaszinó nyomtatványok év végi beszerzési áron számított értéke. Készletként kerül kimutatásra továbbá a bár üzemeltetéséhez beszerzett konyhai alapanyagok és áruk beszerzési értéke. A beszerzési ár a készletek esetében is tartalmazza a le nem vonható általános forgalmi adó összegét. A beszerzést a bár alapanyagok és áruk esetében készletnövekedésként számolja el a Társaság, havonta leltározással állapítja meg a hó végi készletek értékét és feladás alapján könyvelődnek a készletcsökkenés tételei. A többi készlet vonatkozásában a beszerzést az év folyamán azonnal költségként számolja el a Társaság, majd az év végi leltárban kimutatott készletek értékével a költségeket módosítja. Készletre adott előlegek A készletre adott - teljesítésig követelésnek minősülő - előlegeket a mérlegben a készletek között kell kimutatni mindaddig, amíg azzal a kedvezményezett el nem számolt, vissza nem fizette, vagy az, mint behajthatatlan követelés leírásra nem került. Követelések A követelések a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. A külföldi pénzértékre szóló követeléseknél a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó a számlavezető bank által jegyzett - kereskedelmi vételi árfolyamon átszámított forintértéken történik a könyvviteli nyilvántartásba vétel, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amely a fizetett összegben jelenik meg a könyvekben, és a ténylegesen fizetett forint alapján kerül meghatározásra a nyilvántartásba vételi árfolyam. Pénzeszközök A forint pénztár és valutapénztár év végi értékelését leltárral kell alátámasztani, mely december 31-i 0 óra állapotának megfelelően rovancsolással készül, és jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. A belföldi forintban vezetett betétszámlák, valamint a devizaszámlák értékét, a mérlegben a december 31-i bankkivonattal egyezően kell kimutatni. A devizaszámlákon a jóváírás napjának a számlavezető bank által jegyzett kereskedelmi vételi árfolyamán történik a könyvelés. A készletcsökkenésnél a Társaság a FIFO módszert alkalmazza. A Számviteli Törvény 60. -a értelmében a valutapénztárban lévő valutakészleteket és a devizaszámlán lévő devizakészleteket, illetve devizában fennálló tartozásokat és követeléseket egyenként kell értékelni. Év végén az átértékelés eredményeképpen keletkezett összevont árfolyamkülönbözet előjelének megfelelően minden esetben könyvelésre kerül.

6 BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 6 C. Kötelezettségek A kötelezettségek a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. A devizában fennálló kötelezettségek könyvelése a számlázás, illetve hitel esetén a banki jóváírás napjának - a számlavezető bank által jegyzett - kereskedelmi vételi árfolyamán történik. D. Egyéb eszközök és források A saját tőkét, az aktív és passzív elhatárolások értékét a mérlegben könyv szerinti értéken kell kimutatni Lényegességi küszöbérték Minden esetben jelentős összegű hibának számít, ha a mérleg főösszeg 1 %-át meghaladja az ellenőrzés vagy önellenőrzés által évenként külön-külön megállapított hibahatások eredményt, saját tőkét növelő és csökkentő értékének előjeltől független együttes összege (ha a mérlegfőösszeg 1 %-a meghaladja az 500 millió Ft-ot, akkor az 500 millió Ft). A Társaság lényeges összegű hibának azt tekinti, melynek következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke 10 %-kal változik (nő vagy csökken) Értékvesztés, céltartalék A Társaság egyedi értékelés alapján számol el értékvesztést, illetve képez céltartalékot. II. SPECIFIKUS RÉSZ II/A. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Eszközök 1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékének alakulása évben 1.1. A bruttó érték változása adatok -ban Megnevezés Nyitó érték Évközi növekedés Évközi csökkenés Záró érték Immateriális javak összesen: Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Tárgyi eszközök összesen: Ingatlanok Műszaki berend. és felszerelések Egyéb berend. és felszerelések Beruházások Mindösszesen:

7 BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT Az értékcsökkenés változása adatok -ban Megnevezés Nyitó érték Évközi növekedés Évközi csökkenés Záró érték Immateriális javak összesen: Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Tárgyi eszközök összesen: Ingatlanok Műszaki berend. és felszerelések Egyéb berend. és felszerelések Mindösszesen: évben a Társaság tulajdonában álló, eddig üzemeltetett 5 db pénznyerő automata működtetésére kapott engedély lejárt, az automaták a forgalomból kivonásra kerültek, azok a továbbiakban nem vesznek részt a tevékenységben. A szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. törvény előírásai szerint az automaták működtetésére a gyártás időpontjától számított 5 éven túl nem adható engedély. A nyilvántartott nettó érték eft terven felüli értékcsökkenésként elszámolásra került. - A környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközökkel a társaság nem rendelkezik. 2. Készletek A mérlegben kimutatott eft készletértékben formaruha, játékkártya, belépőkártya, kaszinó nyomtatványok és a bár üzemeltetéséhez kapcsolódó alapanyag és árukészletek szerepelnek. Úton lévő készletként került kimutatásra a Napies Heraclio Fournier, S.A.-tól vásárolt pakli Fournier kártya eft összegben, mely január elején érkezett meg. A formaruha készlet leltárral alátámasztott bekerülési értéke eft, melynél 100 %-os értékvesztés elszámolására került sor, mivel a készlet eredeti rendeltetésének már nem felelt meg. 3. Követelések A mérlegben szereplő eft összegű követelés eft kapcsolt vállalkozással (Szerencsejáték Zrt.) szemben fennálló vevőkövetelésből, valamint eft egyéb követelésből tevődik össze. Az egyéb követelések összetétele: Megnevezés Szerződés szerinti letétek TB ellátások ki nem utalt összege Hitelkártya követelések ( Ft, EUR ) Óvadéki repo ügylet TAO túlfizetés Iparűzési adó túlfizetés Egyéb követelés Összesen:

8 BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT Pénzeszközök A pénzeszközök eft összegű záró állományából eft a bankbetétek értéke, eft a Társaság házipénztárában és a casino kasszákban lévő készpénzkészlet ( Ft és valuták ) mérleg fordulónapi összege. 5. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások értéke eft, melyből eft bevétel elhatárolás, eft pedig költségelhatárolás címén került kimutatásra a mérlegben. Az elhatárolt bevételek a lekötött betétek évet érintő kamatelszámolása miatt keletkeztek, jóváírásukra évben került sor. Az elhatárolt költségek között a évben felmerült, de évet terhelő kiadások (Pl.: bérleti díjak, biztosítási díjak, előfizetői díjak, szoftverfrissítés költségei,) szerepelnek. Források 1. Saját tőke A saját tőke alakulása: Megnevezés Változás Jegyzett tőke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen: A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti összetételét az általános rész 1.8-as pontja tartalmazza. Az eredménytartalék évi összege a évi veszteségen túl magában foglalja a tárgyévben végrehajtott évet érintő - jelentős összegű hibának számító - önellenőrzés eredményhatását ( eft) is. A mérleg szerinti eredmény az előző évek veszteséges gazdálkodása után a tárgyévben eft nyereség. 2. Céltartalék Céltartalék képzésére a tárgyévben nem került sor. 3. Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségek Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettség évben nem volt. 4. Rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek eft összegében szerepel eft szállítói tartozás, amely a mérlegkészítés időpontjáig kiegyenlítésre került, 640 eft kapcsolt vállalkozással szemben ( Szerencsejáték Zrt. ) fennálló kötelezettség, valamint eft egyéb rövid lejáratú kötelezettség.

9 BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 9 Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek alakulása: Megnevezés XII. havi költségvetési befizetési kötelezettségek XII. havi bérek és járulékok Zseton különbözet Szerencsejáték Felügyelet részére fiz. IV. n.évi igazgatási-szolgáltatási díj Helyi iparűzési adó Egyéb Összesen: Zálogjoggal és egyéb jogokkal biztosított kötelezettségek Fenti kötelezettségek a Társaságnál nem merültek fel. 6. Bevételek, költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása A passzív időbeli elhatárolások összege eft. A költségek elhatárolása mérlegsoron a mérleg fordulónapját megelőző időszak költségei kerültek kimutatásra, melyek csak a fordulónap után kerültek számlázásra. (Pl.: utazási költség, szoftverfrissítés költsége, évi prémium és járulékai) II/ B. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Az eredménykimutatás kiemelt tételeinek előző időszakhoz viszonyított változása A Társaságnál az értékesítés nettó árbevétele és az egyéb bevételek előző évhez viszonyított 41,4 %-os növekedése mellett a költségek és ráfordítások 16,3 %-kal csökkentek, mely tényezők együttes hatásaként alakult ki a eft összegű üzemi szintű nyereség. A nettó árbevétel túlnyomó része játékbevétel, mely az élő és automata játékokból, valamint a borravaló 50 %-ából tevődik össze. A nettó árbevétel a tárgyév I-IX. hónapjában az előző év azonos időszakához viszonyított mérsékelt növekedését követően az utolsó negyedévben elsősorban a játéktermek bezárását eredményező jogszabályi változások hatására az első kilenc hónap árbevételét meghaladó mértékben nőtt. ( I-IX hó MFt, X-XII. hó MFt ) A nettó árbevételből devizában elszámolt bevétel alakulása: évben a játékkaszinó devizabevétele (játékbevétel, borravaló) 668 ezer EUR, (2011-ben 981 ezer EUR) A költségeken belül a legnagyobb volumenű csökkenés az egyéb szolgáltatásoknál következett be. A költségnem 96%-os csökkenését alapvetően az okozta, hogy a Társaság a tárgyévben már nem volt kötelezett koncessziós díj fizetésére, mivel július 29-én megállapodás született a koncessziós szerződés megszűntetéséről. A Társaság az állami játékszervező (Szerencsejáték Zrt.) kizárólagos tulajdonába került, ezért a II. kategóriás játékkaszinó működtetésére koncesszió nélkül, a hatályos törvényi rendelkezések alapján is jogosulttá vált.

10 BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 10 A többi költség és ráfordítás jellemzően nőtt a tárgyévben, ezen belül az igénybevett szolgáltatások között kimutatott bérleti díj 46,7%-kal, az egyéb ráfordítások 29,5 %-kal emelkedtek. Az egyéb ráfordításként elszámolt játékadónál 40 %-os volt a növekedés. A pénzügyi eredmény 75 %-kal csökkent, melynek oka elsősorban az előző évinél kisebb mértékben elszámolt árfolyamnyereség és a devizás tételek alacsonyabb összegű, nyereség jellegű átértékelési különbözete volt. Rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások nem merültek fel a tárgyévben. Az adózás előtti eredmény a tárgyévben eft nyereség volt, mely után eft társasági adófizetési kötelezettség keletkezett. Összességében a Társaság évben - az előző évek veszteséges gazdálkodása után eft mérleg szerinti eredmény realizált. II/C. Egyéb kiegészítések 1. Ellenőrzés, önellenőrzés A tárgyévben a Társaság a kaszinó vendégek ingyenes vendéglátásával összefüggésben évre és év első 10 hónapjára önellenőrzést hajtott végre. A vendégek részére ingyenesen juttatott termékek után a 16 %-os SZJA és 27 %-os EHO fizetési kötelezettség bevallása és befizetése elmaradt. A évi önellenőrzés során megállapított eltérések jelentős összegű hibának minősültek, ezért a évi beszámoló mérlegét és eredménykimutatását három oszlopos formában kellett elkészíteni. Az önellenőrzés eredményre, valamint az eszközök és források állományára gyakorolt hatásának bemutatása évre: A személyi jellegű egyéb kifizetések összege eft-tal nőtt az ingyenesen juttatott termékek 16 %-os SZJA kötelezettsége miatt, továbbá a bérjárulékok elszámolt költsége eft-tal nőtt az ingyenesen juttatott termékek utáni 27 %-os EHO fizetési kötelezettség miatt. A évben kimutatott eft összegű mérleg szerinti veszteség a fenti tételek hatására további eft-tal nőtt, összességében eft veszteségre változott. Az önellenőrzés mérleg szerinti veszteséget növelő összege ( eft) évben átvezetésre került az eredménytartalékba. 2. A társasági adóalapot érintő tételek 2.1. Adózás előtti eredményt növelő tételek Megnevezés Számviteli tv. alapján elszámolt értékcsökk. leírás, eszköz kivezetés Nem a váll. bevételszerző tevékenységével kapcs. ktg., ráford. 109 Jogerős határozatban megállapított SZF bírság 800 NAV késedelmi pótlék 29 Összesen:

11 BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT Adózás előtti eredményt csökkentő tételek Megnevezés Előző évek elhatárolt veszteségéből Adó tv. szerint figyelembe vett értékcsökk. leírás, eszköz kivezetés Kapcsolt váll. között a szokásos piaci árhoz visz. különbözet Összesen: Társasági adóalap levezetése Megnevezés Adózás előtti eredmény Adóalapot csökkentő tételek Adóalapot növelő tételek A számított adó alapja: II/D. A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete A Társaság gazdálkodására, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulására nagy hatással volt évben a jogszabályi környezet változása. A tárgyév tavaszától életbe lépett a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény módosítása, mely a kaszinó területén is megtiltotta a dohányzást. A jogszabályi módosulás negatívan hatott a forgalom alakulására. Az Országgyűlés októberében elfogadta a szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. törvény módosítását, mely megtiltotta a pénznyerő automaták játékkaszinón kívüli üzemeltetését. E szabályozás a Társaság gazdálkodására pozitív hatással volt, a vendégszám és a forgalom ugrásszerű növekedését eredményezte. A kaszinó managementje - az Ügydöntő Felügyelő Bizottsággal közösen hozott - intézkedéseivel a jogszabályi környezet változása által előállt piaci kihívásra azonnal reagálni tudott, mely évben kiugró gazdálkodási eredmények elérését tette lehetővé. 1. Vagyoni helyzet, eszköz- és forrás-összetétel, tőkeszerkezet alakulása Megnevezés Nyitó érték Záró érték eft % eft % Befektetett eszközök , ,26 Forgóeszközök+aktív id.elh , ,74 Eszközök összesen: , ,00 Saját tőke , ,92 Idegen tőke , ,08 Források összesen: , ,00

12 BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 12 Az eszköz összetételben jelentős változás tapasztalható az előző évhez képest, a befektetett eszközök részaránya csökkent a forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások részarány növekedésével egyidejűleg. A forgóeszközökön belül a készletek 107,4 %-kal, a követelések 226,6 %-kal nőttek, a pénzeszközök értéke közel megháromszorozódott, mely változások elsősorban a jogszabályi környezet módosulásával vannak összefüggésben. A forrásokon belül a nyereséges gazdálkodás hatására a saját tőke részaránya nőtt, az idegen források részarányának csökkenése mellett. A Társaságnál a korábbi évek veszteséges gazdálkodásából adódó tőkevesztés a tárgyévben realizált mérleg szerinti eredmény hatására visszapótlódott, a saját tőke összege meghaladta a jegyzett tőke értékét. 2. Jövedelmi helyzet alakulása 2.1. Hozam és teljesítménymutatók Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Összes bevétel (1+2) Saját telj. aktív. értéke Összes (bruttó) termelési érték Anyagjellegű ráfordítások Anyagmentes termelési érték (5-6) Értékcsökkenési leírás Nettó termelési érték (7-8) Üzemi (üzleti) tev. eredménye Élőmunka hatékonyság 2011.év év Nettó term. érték (eft) = eft = 5.233,32 eft/fő eft = ,85 eft/fő Létszám (fő) 116 fő 124 fő 2.3. Eszköz hatékonyság Nettó termelési érték (eft) = eft = 3, eft = 11,16 Tárgyi eszköz nettó érték/eft eft eft 2.4. Árbevétel arányos nyereség Üzemi tev. eredménye(eft) = eft = 27,6 Nettó árbevétel (eft) eft

13 BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT Saját tőke forgási sebessége Értékesítés nettó árbevétele = eft = 4, eft = 2,32 Saját tőke eft eft A Társaságnál a fenti mutatószámok alapján az élőmunka és eszköz hatékonyság ugrásszerűen javult a tárgyévben. Az árbevétel arányos nyereség évre a veszteséges gazdálkodás miatt nem értelmezhető, a évi mutatószám értéke kedvezően alakult. A saját tőke forgási sebessége csökkent, melynek oka a saját tőke nettó árbevételt meghaladó mértékű növekedése. 3. Pénzügyi helyzet, likviditás 3.1. Likviditás gyorsráta Pénzeszközök = eft = 249,77 % eft = 370,77 % Kötelezettségek eft eft 3.2. Likviditási távlati ráta Követelések + pénzeszközök = eft = 282,73 % eft = 425,17 % Rövidlejáratú kötelezettségek eft eft 3.3. Likviditási általános mutató Forgóeszközök + aktív időbeli elhat. = eft = 272,65 % eft = 416,12 % Rövidlejáratú köt. + passzív időb.elhat eft eft A Társaság likviditási helyzetében a tárgyévben lényeges javulás következett be, melyet a fenti mutatószámok kedvező alakulása is szemléltet. A mobilizálható eszközök értéke többszörös fedezetet nyújt a kötelezettségekre. A Társaság december 31-i vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzete, elért piaci pozíciója lehetővé teszi a vállalkozás tevékenységének jövőbeni folytatását. Az üzletmenet folytonossága, a tevékenység jövedelemtermelő képessége hosszabb távon biztosítja az eredményes gazdálkodást. III. TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK 1. A Felügyelő Bizottság tagjainak tevékenységéért az üzleti év után fizetett járandóságok A Társaságnál Ügydöntő Felügyelő Bizottság működik.

14 BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 14 A Felügyelő Bizottság tagjai részére az üzleti év után fizetett tiszteletdíjak adatai: Megnevezés év Felügyelő Bizottság A fenti testület tagjai részére munkabér előleg vagy kölcsön folyósítására nem került sor, nevükben garanciavállalás nem történt, korábbi tagjaikkal szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség a Társaságot nem terheli. 2. A foglalkoztatottak létszáma, bérköltsége, személyi jellegű egyéb kifizetései állománycsoportonként A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és egyes személyi jellegű egyéb kifizetései állománycsoportonkénti bontásban: Átlagos statisztikai létszám: Megnevezés Foglalkoztatottak száma (fő) év Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 123 Részmunkaidőben foglalkoztatottak 1 Foglalkoztatottak összesen: 124 A számviteli bérköltség alakulása: Megnevezés Bérköltség év Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak 691 Állományon kívüliek Foglalkoztatottak összesen:

15 BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 15 Egyes személyi jellegű egyéb kifizetések állománycsoportonként: Megnevezés Teljes- munkaidős Rész- Állományon kívüli Összesen Iskolakezdési támogatás Betegszabadság Munkáltatót terhelő táppénz Végkielégítés Kiemelt tételek összesen: Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen: A mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettségek Határozott időre szóló bérleti szerződésből eredő kötelezettségek: A Társaság évben a BÁR-CO Kft.-vel 10 évre szóló bérleti szerződést kötött a kaszinó működtetésének céljára. Ezt a szerződést december 22.-én december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbították a szerződő felek. Abban az esetben, ha a bérleti szerződés a Bérlő szerződésszegése miatt felmondásra kerül, a Bérlő a Bérbeadónak egy összegben kártérítés címén köteles megfizetni a szerződés megszűnésétől december 31. napjáig terjedő időszakra a szerződés szerinti bérleti díjjal megegyező összeget. 4. Cash flow kimutatás Lásd: 1. sz. melléklet Budapest, március 20. Mészáros László ügyvezető igazgató

16 1. sz. melléklet Belvárosi Kaszinó Kft Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. Sorszám Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, Véglegesen kapott pénzeszköz + Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Cash flow A tétel megnevezése I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési adatok -ban cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény Elszámolt amorizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) - - Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - Véglegesen átadott pénzeszköz - Alapítokkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása + IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) Pénzeszközök tárgyévben Pénzeszközök tárgyévet megelőző évben Pénzeszköz változás

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Kiegészítő

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A MIVIKÖ Miskolc Kft. 2014. 01. 01. 2014. 12. 31. közötti üzleti év záró mérlegéhez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A MIVIKÖ Miskolc Kft. 2014. 01. 01. 2014. 12. 31. közötti üzleti év záró mérlegéhez Adószám: 14281598-2-05 Cégbíróság: BAZ Megyei Bíróság Cégjegyzék száma: 05 09 015502 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MIVIKÖ Miskolc Kft. 2014. 01. 01. 2014. 12. 31. közötti üzleti év záró mérlegéhez Fordulónap:

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 1 9 2 7 0 9 5 3 5 2 3 1 1 4 1 1 Statisztikai számjel: 1 1 -- 1 0 -- 0 0 1 6 0 4 Cégjegyzék száma: 2014 Üzleti évről

Éves beszámoló. 1 1 9 2 7 0 9 5 3 5 2 3 1 1 4 1 1 Statisztikai számjel: 1 1 -- 1 0 -- 0 0 1 6 0 4 Cégjegyzék száma: 2014 Üzleti évről 1 1 9 2 7 0 9 5 3 5 2 3 1 1 4 1 1 Statisztikai számjel: 1 1 -- 1 0 -- 0 0 1 6 0 4 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt A vállalkozás címe, telefonszáma: 2545

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2012. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2010. évi Éves beszámoló Budapest, 2010. március

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 I/A. BEVEZETÉS... 4 I/A/1. A számviteli

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben