SZABADALMI SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY. Eljárás és berendezés radioaktív és/vagy más veszélyes anyagok szállítására és/vagy tárolására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABADALMI SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY. Eljárás és berendezés radioaktív és/vagy más veszélyes anyagok szállítására és/vagy tárolására"

Átírás

1 SZABADALMI MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS A ifp^lll Bejelentés napja: SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY IX. 14. (EO-361) Nemzetkor! osztályozás: G 21 F 5/00 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: XII. 28. Megjelent: X. 06. Feltalálóik): Lipták László, oki. hőlizlkus mérnök, 55%, Lóránd Ferenc, oki. hőfizikus mérnök, 15%, Pájer Imre, oki. hőfizikus, mérnök, 15%, Takáts Ferenc, oki. hőfizikus mérnök, 15%, Budapest Szabadalmas: Erőmű- és Hálózattervező Vállalat, Budapest Eljárás és berendezés radioaktív és/vagy más veszélyes anyagok szállítására és/vagy tárolására A találmány tárgya eljárás és berendezés radioaktív és/vagy más veszélyes anyagok szállítására és tárolására, melynek során a /rádioaktív/ tárgy szemcsés anyaggal töltött tartályban nyer elhelyezést. A szemcsés anyag hivatott arra, hogy biztosítsa a /radioaktív/ tárgy/ak/ fizikai- és sugárvédelmét. A radioaktiv anyagok szállítására és tárolására számos eljárás és berendezés ismeretes. A szállításra és a tárolásra használatos berendezések általában különböznek egymástól. A radioaktiv anyagok szállítására és a szállítandó anyag védelmére általában vastagfala, jól zárható f émedényelcefc /konténereket/ használnak. Ebben helyezik el a radioaktiv anyagot tartalmazó hermetikusan zárt edényt /biztonsági tartályt/. A radioaktiv anyagok, de különösen a nagyaktivitásu anyagok szállítási módjával szemben számos követelményt támasztanak. A követelmények lényege, hogy a szállító tartálynak /konténernek/ megfelelő fizikai /mechanikai, termikas stb./ és sugárvédelmet kell biztosítania a radioaktiv anyagot tartalmazó biztonsági tartály számára mind normál körülmények, mind a szállítás kapcsán előforduló különböző balesetek során. A szállitókonténért különböző, előirt tartalmú próbáknak kell alávetni, amelyek a balesetek során létrejövő hatásokat imitálják. A próbákat sikeresen kiállt konténertipust - mint a szállítási szabályzatoknak eleget tevőt - minősitik. A fontosabb próbák a következők: ejtéspróba betonfelületre 9 m magasból és tüskére 1,20 m magasból, - tűzállósági próba 800 C-on 1/2 óráig,

2 í '' - vizállósági próba, mellnek során a vizbe merített szállít^ 1 mányt 15 ni-ea vízmélységnek megfelelő nyomáénak teszik ki. A-próbák alatt ée utánuk a környezetbe csak jelentéktelen mennyiségű radioaktív anyag kerülhet, továbbá a rendszernek meg kell őriznie sugárvédelmi képessegét. A sokféle követeimére kielégítése a konténer kialakitását igen nehézzé teszi. A ha- 1 gyományos műszaki megóvás - a vastagfalu konténer - szemszögé^ bői nézve ezek a követelmények részben ellentmondásosak. Ténylegesen, minél nagyobb aktivitás szállítására méreteződik a konténer, annál nagyobb lesz a sugárvédelmi igények miatt a falvastagsága ég a súlya is. Ebben az esetben viszont romlik a dinamikus hatásokkal /ejtéspróbák/ szembeni ellenállása, s úgyszintén romlik a hőhatással szembeni ellenállása is. Minél nagyobb a berendezés falvastagságaannál nagyobb feszültségek ébrednek benne dinamikus erőhatás és hőhatás esetén." A jelzett probléma kiküszöbölése érdekében a nehéz konténereket többrétegű kialakításban gyártják. A ház külső és belső acélrétege között egy puhább fémréteg - pl. ólom - van, ami által a dinamikus feszültségek csökkennek. Ennek ellenére a rétegelt falu konténerek is számos hátrányos tulajdonsággal rendelkeznek: a./ a konténer általában célberendezésnek tekinthető, benne meghatározott méretű és maximált aktivitású tárgy szállíthat ój b./ mivel a szállítandó tárgy /biztonsági tartály/ a konténerben légréssel helyezkedik el, ha a szállítmánynak nagy az aktivitása - s ebből adódóan a belső hőfejlődése - nehézkes a hő elvezetése és az aktiv anyag felmelegszik; c./ a tűzállósági próba vagy külső hőterhelése esetén a fémkonténer a hőt átvezeti a biztonsági tartály felé, kis hőkapacitása miatt a konténer nem ad elég termikus védelmet, s a biztonsági tartályban levő aktív anyag erősen felmelegszik^ d./ dinamikus hatások /ütközések/ során a biztonsági tartály súlyából adódó tehetetlenségi erőket csak bonyolultan és tökéletlenül lehet átvinni a konténerre, - vagyis a biztonsági tartály kinetikus energiáját gyakorlatilag maga a tartály emészti fel deformációja révén - s igy fennáll sérülésének lehetősége; e./ a többrétegű nehéz konténerek - amelyek különösen nagy~ térfogatú es n^gy fajlagos aktivitású anyag szállítására méretezettek - gyártása bonyolult, magas gépgyártási felkészülést igényel, és ennek megfelelően a konténerek rendkívül drágák. A felsorolt hátrányokat bizonyos mértékig - elsősorban a magas árát - csökkentik azok a hiegoldások, amelyeknél a konténer sugárvédelmének egy részét nem a konténer fémteste, hanem a fémtestre felszerelt rekeszekben elhelyezett anorganikus szemcsés anyag biztosítja. Ilyen megoldást ismertet a NAÜ "Radioaktív anyagok szállítási csomagolása és próbái" szemináriuma /Bécs, febr.'8-12./ anyagaiban megjelent egyik előadás /IAEA-SM-147/ 4.sz./. Ennek szerzője V/.R. Taylor, címe: "Alacsonyaktivitású üzemanyagkötegek csomagolásának tervezése és fejlesztése". Az ismertetett megoldás szerint a szállitókonténer belső oldalán rekeszekre osztott lemezboritás van, s a rekeszekben vermiculite töltet van. Ezt a megoldást azonban igen kis

3 jtt3-jvu aktivitása, friss üzemanyagra ajánlják. A belső töltőanyag rekeszekben történő rögzített elhelyezése lényegesen nem csökkenti az a-d pontokban felsorolt műszaki hátrányokat. Nagy aktivitása anyagok - pl. kiégett üzemanyag - tárolásának legáltalánosabb módja-az aktiv anyagnak vízzel töltött medencében történő tárolása. A víz alatti tárolásnál a víz biztosítja az aktiv anyag sugárvédelmét és hűtését. Egyúttal lehetővé teszi az aktiv a- nyag viszonylag egyszerű manpulálását /berakását, kiemelését/, mivel a müvelet időtartama alatt is biztosítja a viz a hűtést és a sugárvédelmet. A viz alatti tárolás kétségkívül meglévő előnyei mellett számos problémával jár, melyek különösen kedvezőtlenek a kiégett üzemanyag tárolása során: a./ A vízben tárolt anyag - pl. a*kiégett üzemanyag - burkolata korróziónak van kitéve. Korróziós sérülés esetén a burkolat alatti oldható radioaktív anyagok kijutnak a- vízbe, a gjáznemüek a vízből a tároló légterébe távoznak. /Pl. a kiegett fűtőelemek burkolata alatti gázrésben levő hasadványok./ b./ A radioaktív szennyeződés miatt a víz folyamatos tisztítást igényel, -a tároló légterét szellőztetni kell. Szükséges az elszívott levegő tisztítása, a*viz hűtését pedig kényszerkeringtetéssel kell megoldani. c./ A víz az intenzív gamma-sugárzás miatt radiolitikus bomlást szenved, s a keletkező durranógázt ellenőrizni kell és el kell vezetni. d./ A tárolás költségeit növeli, hogy a tárolónál drága szerkezeti anyagokat - alapvetően rozsdamentes acélt - kell alkalmazni, továbbá - a biztonság érdekében - a kettős viztömör tartály elvét kell alkalmazni. /A tényleges tárolótartályt egy második, szigetelő betontartály veszi körül./ e. A viz alatti tároló a külső hatásokra érzékeny, sérülékeny. Ha a víz - akár a berendezés meghibásodása, akár valamely katasztrofális természeti csapás miatt - elfolyik, a na^y aktivitású radioaktív anyag sugárvédelem és hűtés nélkül marad. Ez a környezetben jelentős sugárveszélyt okoz. A találmány szerinti eljárás és az azt megvalósító berendezés alapja az a felismerés, hogy a fluidizálható, száraz szemcsés anyaggal töltött tartályban elhelyezett radioaktív és/vagy más veszélyes anyagok szállítása és tárolása az eddig ismert megoldásoknál biztonságosabb és olcsóbb. Gélünk a találmánnyal az eddigi megoldások hiányosságainak kiküszöbölése. Jelen találmány megvalósításával az eddig szállítóberendezések következő hátrányait lehet kiküszöbölni: - a konténer nagy hőkapacitása következtében és a benne levő szemcsés töltet hőszigetelő hatása miatt lényegesen könynyebben viseli el a szállítmány a tüzpróbát, a belső rész felmelegedése kicsi; - dinamikus hatások /ütközés/ esetén a biztonsági tartály kinetikus energiájának döntő részét nem önmaga veszi fel, hanem a szemcsés töltet, így kevésbé sérülékeny a belső tartály; - gyártása egyszerűbb és olcsóbb, mint a többrétegű, nehéz ; konténereke. A találmány szerinti eljárást alkalmazó nagy aktivitású radioaktív anyagokat tároló berendezés az alábbi hátrányokat > -,;' V' : - 3

4 küszöböli ki} - a burkolat korrózióját és következményeitj - a sugárzást elnyelő közeg tisztításának szükségességét; - a durranózágfejlődést; - csökken a sérülékenység, és ezzel annak a veszélye, hogy a tárolt anyag sugárvédelem nélkül marad; - nincs szükség kettős vizzáró tartályra. A radioaktiv anyagok találmány szerinti szállításánál és tárolásánál a sugárzó anyag sugárvédelmét és fizikai védelmét ugy oldjuk meg, hogy száraz szemcsés anyagot tartalmazó tartályban /konténerben/ helyezzük el. A sugárzó anyag egyszerű, távirányitható betöltését illetve kiemelesét az teszi lehetővé, hogy a müvelet idejére a tartály aljába gázt /pl. levegőt/ fuvatunk, mely átszivárog a légelosztó rendszer fölé beépített sűrű szitán /amely pl. vastag filcből vagy szinterbronzból készülhet/, és fluid állapotba hozza a felette levő szemcsés töltetet. /A szemcsés anyagot az ismertetés során a továbbiakban í homoknak nevezzük, nem korlátozva a homok szó értelmét a közismert kvarchomokra, hanem kiterjesztve tetszés szerinti száraz, gömbölyded szemcséjű ömlesztett anyagra, amelynek szemcsemérete célszerűen kb. 0,1-1 mm./ Ha szemcsés anyagon - azaz a homokon - egyenletesen elosztott gázt /pl. levegőt/ fújnak keresztül a fluidizációs hafcársebességet meghaladó, de a pneumatikus szállítási sebességnél kisebb sebességgel, akkor a szemcsék közti súrlódás olyan kis értékűre csökken, hogy a szemcsehalmaz fluid állapotúvá válik, azaz folyadékhoz hasonlóan viselkedik. Ilyenkor a homok térfogatsúlyánál nagyobb fajsúlyú tárgyak akadálytalanul, - saját súlyúknál fogva, - elmerülnek benne. A légáram megszüntetése után a fluid állapot"is megszűnik, s a homokba süllyesztett tárgyat a homok - nagy belső súrlódásánál fogva - rögziti. A tárgy kiemelése ugyancsak a homok légbefuvásos fluidizálásával történik. A fluidizált homokból a bemeritetfc tárgy akadálytalanul kiemelhető. A szállított és/vagy tárolt tárgyak szükség szerinti hűtését a tartály "megfelelő kiképzésével és elhelyezésével biztosítjuk ugy, hogy a fejlődő hőt gáz /pl. levegő/ természetes vagy mesterseges cirkulációjával vezetjük el. A találmány szerinti eljárást megvalósitó, a fluidizált szemcsés védelem elvén alapuló, radioaktiv anyagok szállítására illetve tárolására szolgáló berendezés célszerű kiviteli a- lakjai több szempontból különböznek egymástól, ezért ezt a két. kiviteli alakot külön-külön ismertetjük. A rajzokon az 1. ábra a találmány szerinti berendezés szállítására szolgáló kiviteli alakja, és a 2. ábra a találmány szerinti berendezés tárolásra szolgáló kiviteli alakja. A fluidizálható szemcsés védelmü szállitókonténer egyik lehetséges kiviteli alakjának függőleges metszetét az 1. ábra szemlélteti. A konténer fő részei az 1 konténertartály és a 2 fedél. Az 1 konténertartály domborított fenekű, hengeres acéledény. Jellemző átmérője 1-5 m, magassága 1,5-4 m, a szállítmány méretétől és a sugárvédelmi igényektói füg-' fően. Az 1 konténertartály jellemző falvastagsága mm. Az 1 konténertartály felül tömített, peremes csavaros kötéssel rögzített sík - esetleg domborított - 2 fedéllel van lezárva. Az 1 konténertartály és a 2 fedelet kívül a 4

5 ütkozesvedo bordák borítják 150 mm-nél nem nagyobb osztással. A 3 ütközésvédő bordák célja ütközés esetén az ütközési energia egy részének felfogása, tüskére ejtés esetén pedig a koncentrált erőhatás elosztása nagyobb felületre, és ezzel az 1 konténertartály deformálódásának csökkentésé. Nagy aktivitása, erős hofejlodesü szállítmánynál a 3 ütközésvédő-bordák javítják a konténer külső, természetes léghüfcését is. Az 1 konténertartály aljában a 4- tartóperemre tömitefcten és bonthatóan van beépítve az 5 szüro, amelynek anyaga lehet vastag filc vagy más nagy légellenállású hajlékony szürőanyag. A kívánatos légellenállás 0,571 kpa, 3 cm/s légsebesaégnél. Az 5 szűrőt alul és felül az acélszerkezetű, könnyű 6 rács támasztja. Ennek szerepe nem teherviselés, hanem az 5 szűrő deformálódásának /felpuposodásának/ megakadályozása légbefuváskor. Az 5 szűrő statikailag az 1 konténertartály aljában lévő 7 darabos anyagú ágyra /p l, kavics ágyra/ támaszkodik. A 7 dara- -bos anyagú ágyon a fluidizáló levegő átszivárog, miközben a 7 darabos anyagú ágy maga is segíti az egyenletes légeloszlás'fc. Mindezen kívül a védendő 8 tárgyat körülvevő 9 szemcsés anyaghoz /homokhoz/ hasonlóan sugárvédelmi és fizikai védelmi szerepet is játszik. Szemcsemérete a homok szemcseméreténél jóval nagyobb kell, hogy legyen, mert igy a légbefuvásnál nem jon mozgásba, es nem tomiti el a 10 gázelosztón lévő 11 befuvófejeket. A 7 darabos anyagú ágy jellemző szemcsemérete 3-5 mm. A konténerben lévő, szállítandó 8 tárgyat; a homok fluidizációja megszüntetése után a homok rögzíti, azonban szállítás közben a rázkódás hatására a homok belső súrlódása csökkenhet, ezért a tárgy elmozdulhat benne. Ennek megakadályozására a tárgyat a 12 rácsszerkezetű ko» sárba kell helyezni, és a 12 rácsszerkezetű kosarat az ugyancsak rácsszerkezetű 13 kosárfedéllel le kell zárni. A 12 rácsszerkezetű kosorat a homok szabadon átjárhatja. A 12 rácsszerkezetű kosarat az 1 konténer tartály 14 belső' merevítő vázához rugalmasan rögzítik a gumiharanggal védett 15 tartórugókkal. Erós dinamikus erőhatásoknál /ütközés/ a 12 rácsszerkezetű kosár rugalmas rögzítése lehetővé teszi a védett 8 tárgy elmozdulását a homokban, s ezáltal annak kinetikus energiáját a homok veszi fel? nem pedig a 12 rácsszerkezetű kosár vagy az 1 konténer tartaly. Normál szállítási körülmények.között a 12 rácsszerkezetű kosár a 8 tárgyat rögzíti, továbbá a 8 tárgy behelyezésenel megkönnyíti annak centrális elhelyezését, pozícionálja a 8 tárgyat. A centrális elhelyezés azért szükséges, hog/ a védelem minden irányban egy énért élni legyen. A konténer egy. vagy több, különböző méretű 8 tárgy szállítására is alkalmas' feltételezve, hogy azok a 12 rácsszerkezetű kosárban elférnek. A 8 tárgyak eltérő mérete-miatt betöltés után esetenként különböző homokazint állhat be. Ennek megakadályozására szolgál az 1 konténertartály felső részén körbefutó 16 szintszabályozó vályú, ahová a felesleges homok átcsoroghat a 16 szintszabályozó vályú peremén. A 8 tárgy eltávolítása után a 16 szintszabályozó vályúban lévő homok-szelepeken keresztül visszaereszthető az 1 konténertartályba. Az 1 konténertartályt betöltése után a 2 fedéllel zárjuk le, ez feüö'jröl rögzíti a homokot. A konténert a földön vagy a szállító járműdön a 17 talpra állítjuk, amely a 18 szoknyával csatlakozik 1 konténercar-i;.1;hos, A konténer emelésére a talphoz csot'i"'lvo ó úi az 1 úontón^rtartály mellett végigfutó három darab '19 l;.'i vcliiíli.i? íjzoírjál, amelyeknek a végén a 20 emelőfül 5

6 jtt3-jvu van. A konténert a 20 emelőfülekbe beakasztandó kereszttartóval lehet emelni. ' A konténer töltésének műveletsora: - leemeljük a 2 fedelet - kihúzzak a 21 porvédö huzatot, amely harmoníkaszerüen kinyu^ lik, ezáltal az 1 kontenertartály meghosszabbodik. /A 21 porvédő huzat megakadályozza a homok kiszóródását és a tartályfedél illesztési sik behomokozódását./ - a homokot légbefuvással fluid állapotba hozzuk, s ennek érdekében a légelosztó szerkezet végén lévő tömlőt egy külső kompresszorhoz csatlakoztatjuk; a szükséges légmennyiség-az 1 konténertartály keresztmetszetére vetifcve kb. 120 m^/h.m 2 a rendszer ellenállása egyenlő a homokréteg hidrosztatikus nyomásával plusz az elosztószerkezet ellenállásával; /Általában a szokásos szállitási méreteknél kpa túlnyomás elégséges./ - kinyitjuk a 12 rácsszerkezetű kosár 15 kosárfedelét; - leeresztjük a szállítandó 8 tárgyat; - lezárjuk a 12 rácsszerkezetű kosár 13 kosárfedelét egy kulcsos zárszerkezet segitségével; - megszüntetjük a légáramot; - ha szükséges, kéziszerszámmal elsimitjuk a homok felszínét; - a szállítandó 8 tárgy tartókötelének végét beakasztjuk a 16 szintszabályozó vályún lévő fülbe; - a lér;tömlő kinyúló részét eligazítjuk és rögzítjük; - a 21 porvédő huzatot visszatoljuk; - a 2 fedelet a helyére tesszük és az 1 konténertartályt lezárjuk. A szállított 8 tárgy kiemelése hasonlóan történik. A találmány szerinti berendezés tárolására szolgáló egyik lehetséges kiviteli alakját a 2. ábra alapján ismertetjük, a- hol példaképpen a nagy aktivitású anyagok /például kiégett ü- zemanyag/ tárolására szolgáló fluidizálható szemcsés vedelmü tárolókonténert ábrázoltunk függőleges metszetben. A tárolókonténer jellegében megegyezik a szállításra szolgáló kiviteli a- lakkal /szállítókonténer/, azonban a szállítás és a tárolás eltérő követelményei miatt.a szerkezeti elemek egy része különböző. A fontosabb különbsegek: - a táró ló konténert nem érik dinamikus erőhatások, ezért a 8 tárgy rögzítésére, pozicionálására ás a_konténer rögzítésére szolgáló szerkezeti elemek egyszerűsödnek; - a tárolókonténer viszonylag nagy aktivitású 8 tárgyak tárolására szolgál, amelyeknel a radioaktív bomlás miatti hő elvezetése intenzív hűtést igényel, amit a konténer elhelyezésénél kell figyelembevenni; - a tárolókonténert általában nem egyenként használjuk, hanemegy tárolóépületben modulrendszerű betonaknában /sejtekben/ többet helyezünk el belőlük, és ilyenkor a tárolóaknák betonszerkezete is kiegészíti a tárolókonténer sugárvédelmét. A tárolókonténer fő részei az 1 konténertartály és a 2 fedél. ; Az 1 konténertartály lapos fenekű hengeres acéledény, amety egy. kisebb átmérőjű alsó és egy nagyobb átmérőjű felső henger-; bői. van összeállítva. Az alsó hengeres rész jellemző átmérője 0,5-1,5 ni, a felső rész átmérője 0,2-0,5 m-rel nagyobb. A kon-

7 ténertartály jellemző hossza 4-7 m. A méretek a tárolandó radioaktív tárgy'/tárgyak/ méretétől és aktivitásától függően választandók meg. Az 1 konténertartály felülről a tömített, peremes csavaros kötésű 2 fedéllel van lezárva. A 2 fedélen két,darab 2? csonk van elhelyezve, a 2 fedél alatti légtér aktivitásellenőrzés céljából történő időszakos átfuvására. A tárolókonténer kisebb átmérőjű hengeres részében nyernek elhelyezést a tárolandó 8 tárgyak. Emiatt a konténernek ez az érzékeny része, igy csak ide kerülnek a hosszanti 3 ütközésvédő bordák, amelyeknek osztása nem nagyobb 150 ram-nél. A tárolókonténerben el- helyezett nagy aktivitása tárgyak viszonylag intenzív höfejlődése miatt a 3 ütközésvédő bordák fokozott szerepet játszanak a külső hiités megoldásánál is.. Az 1 konténertartály aljában lévő 4 tartó perem rögzíti tömitetten, de bontható kötéssel az 5 szűrőt, amely hajlékony, nagy légellenállású anyagból /például vastag filcből/ van. Ennek ellenállása célszerűen 0,5-1 kpa, 3 cm/s légsebességnél. Az 5 szűrő behajtását illetve felpuposodását az alsó és felső, könnyű acélszerkezetű 6 rács gátolja meg. Az 5 szűrő statikailag nem az alsó rácson nyugszik, hanem az 1 konténertartály alját és a 6 rács. közeit'kitöltő 7 darabos anyagú ágyon. Ezen a 7 darabos anyagú ágyon keresztüláramolva a fluidizáló levegő eloszlása egyenletesebb lesz. Mindezen tul a 7 darabos anyagú ágynak - a tárolandó 8 tárgyakat körülvevő 9 szemcsés anyaghoz hasonlóan - van sugárvédelmi és fizikai védelmi funkciója is. A 7 darabos anyagú ágy jellemző szemcsemérete 3-5 ram kell, hogy legyen, mert igy nem jöhet mozgásba, továbbá nem tömi el a 10 gázelosztón lévő 11 befuvófejeket. A tárolandó 8 tárgyat /tárgyakat/ a fluidizáció megszüntetése után a homok rögzíti, de nem közömbös, hogy hol. Az intenzív hőfejlődés és gamma-sugárzás miatt a 8 tárgyaknak az 1 konténertartály falától és egymástól mért távolságát szabályozni kell. Erre szolgál/nak/ a tárolandó 8 tárgy /tárgyak/ formájához alkalmazkodó 12 rácsszerkezetű kosár /kosarak/, amelyet /amelyeket/ a homok szabadon átjár. A 8 tárgyak elhelyezkedésének szabályozását és pozicionálásukat a 12 rácsszerkeztü kosarak a tárgyak behelyezésekor történő megvezetésével biztosítják. A tárolókonténer alját a 17 talp képezi, amely elég szilárd ahhoz, hogy mind emeléskor, mind pedig.ráállitva a teli konténert, elviselje a súlyból eredő terhelést. A tárolókonténer emelése a 20 emelőfülekbe akasztott kereszttartóval történik, amelyek a három darab függőleges 19 tartóoszlop végére vannak felszerelve. A tárolókonténerek a 26 tárolóaknába vannak beállitva. Az egymás mellé helyezett tárolókonténerek egybeépített 26 tárolóaknái sejtszerkezetet képeznek, amelynek rendkívül nagy a szilárdsága vízszintes irányban. Az 1 konténertartály és a benne lévő anyag hűtését a 26 tárolóakna és az 1 konténertartály közötti résben áramló levegő biztosítja. A levegő a 26 tárolóakna fenekén kiképzett 23 gázbevezető csatornákon jut a 26 tárolóakna és az 1 konténertartály közötti résbe. A 26 tárolóaknák alatti födémben kiképzett 22 gázelosztóban áramoltatják a levegőt a 23 gázbevezető csatornákhoz. A hűtőlevegő elvezetése nem a résből történik, mivel az felül le van zárva 28 tömítéssel, hanem a 26 tárolóakna falában kiképzett törtvonalú 24 gázkivezető csatornákon. Ezek^a 25 gázgyüjtő-kollekfcorokba vannak bekötve. A 24 gázkivezető csatorna meg- 7

8 jtt3-jvu börb vonalvezebésr megakadályozza a gamma-sugárzás kiszóródását. A 21 porvéd? :uzab kihúzásával megnő a tárolókonténer magassága, s igy u fluidizált állapotban sem szóródhat ki belőle. k t tárolandó 8 tárgyak behelyezése a konténerbe és onnan történő kiemelésük a szállítókonbénernél végzett azonos műveletekkel egyezően "történik. Szabadalmi igénypontok. 1. Eljárás radioaktiv és/vagy más veszélyes anyag/ok/ szállítására és/vagy tárolására, azzal jellemezve, hogy a/radioaktiv/ tárgyat /tárgyakat/ /8/ szemcsés anyaggal /9/ töltött konténertartályban /l/ helyezzük el, amelynel a /radioaktiv/ tárgy /tárgyak/ /8/ konténertartályba /l/ való helyezését vagy kiemelését a szemcsés anyag /9/ fluid állapotba hozásával aegitjük elő. 2. Berendezés az 1. igénypont szerinti eljárás foganatost tására, azzal jellemezve, hogy fedéllel /2/ lezárható, ütközésvédő bordákkal /3/ ellátott konténertartály /!/ alfában tartóperemen /4/ nyugvó, rácsok /G/ közé szoritott szűrő /5/ van elhelyezve, amely alatt gázelosztó /10/ és befúvó fejek /ll/ helyezkednek el. 3. A 2. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a konténertartály /!/ aljában a gázelosztó /10/, a befúvó fejek /ll/ és az alsó rács /6/ közötti teret kitöltő, a szűrőt /5/ alátámasztó darabos anyagú ágy /7/ van. 4. A 2. vagy 3. igénypont szerinti berendezés kiviteli a- lakja, azzal jellemezve, hogy a konténertartályba /I/ a /radioaktiv/ tárgyat /tárgyakat/ /8/ pozicionáló rácsszerkezetű kosár /kosarak/ /12/ van /vannak/ beépitve. 5. A 2-4. igénypontok bármelyike szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal- jellemezve, ho/^y a konbénertartály /l/ palástja mentén végigfubó tartóoszlopokkal /19/ és ezek felső végén emelőfülekkel /20/, valamint a konténer tartály /!/ aljára erősített szoknyával /18/ és azon kiképzett talpakkal /17/ van ellátva. 6. A 2-5* igénypontok bármelyike szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a konténertartály /!/ és a fedél /2/ illesztési síkja alatt, belül kihúzható porvédő huzata /21/ van* 7. A 4-6. igénypontok bármelyike szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a rácsszerkezetű kosárnak /12/ zárható,-rácsszerkezetű kosárfedele /13/ van A 4-7 igénypontok bármelyike szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a rácsszerkezetű kosár /12/ a konbénertartály /!/ belső merevítő vázához /14/ gumiharanggal védett tartórugókkal /15/ van rögzítve. 9. A 2-8. igénypontok bármelyike szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a konténertartály felső részébe szintszabályozó vályú /16/ van beépítve. 10. A 2-6. igénypontok bármelyike szerinti berendezés kiviteli, alakja, azzal jellemezve, hogy a fedélen /2/ aktivibásellenőrző csonkok /27/ vannak és a konténertartály /l/ tárolóaknában /26/ van. elhelyezve. 11. A ]0. igénypont szerinbi berendezés kiviteli alakja,

9 jtt3-jvu azzal jellemezve, hogy a konténertartály /!/ és a tárolóakna /26/ között rés van kiképezve. 12. A 11. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a tárolóaknában /26/ gázelosztó /22/, gázbevezetó csatorna /23/, gázkivezető csatorna /24/ } felette gázgyüjtő kollektor /25/ van kiképezve. 2 db rajz KUljá Oc.i.ijos Tal^mányi Hivatal, Budapest A kiiui isiin felel: Hi,ner Zoltán osztályvezető 10 OTH

10 Nemzetközi osztályozás: G 21 F 5/00 l ábra

11 Nemzetkőzi osztályozás: G 21 F5/00

jtt3-jvu Képviselői DAHUBIA SZABADALMI IRODA, Budapest

jtt3-jvu Képviselői DAHUBIA SZABADALMI IRODA, Budapest jtt3-jvu Képviselői DAHUBIA SZABADALMI IRODA, Budapest K^ZC ^ : C-.ll F 5 h o Szolgálati találmány ELJÁRÁS ÉS BEEIEUDEZÉS RADIOAKTÍV ÉS/VAGY MÁS VESZÉLYES AÜYAGOK SZÁLLITAS/RAÉS/VAŰY TÁROLÁSÁRA Erőmű-

Részletesebben

VEGYIPARI MŰVELETEK ÉS IRÁNYÍTÁSUK II.

VEGYIPARI MŰVELETEK ÉS IRÁNYÍTÁSUK II. VEGYIPARI MŰVELETEK ÉS IRÁNYÍTÁSUK II. Vegyipari technikus tanulók részére Ez a tankönyvpótló jegyzet a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola nappali

Részletesebben

Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása

Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása Kedves Olvasó! Mindennapi életünk során sokszor kell elküldenünk vagy szállítanunk csomagokat rendeltetési helyükre. Amennyiben az árut nem ömlesztve szállítjuk,

Részletesebben

Légtechnikai tervezési segédlet

Légtechnikai tervezési segédlet lindab ventilation Légtechnikai tervezési segédlet A Magyar Szabványügyi Testület jóváhagyásával az MSZ CR 1752:2000 alapján Termékeink Air Duct Systems Légcsatornák A Lindab Air Duct Systems (ADS) legtöbb

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok Dabi Ágnes Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok A követelménymodul száma: 0240-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30 TERMIKUS

Részletesebben

Table of Contents. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Table of Contents. Created by XMLmind XSL-FO Converter. Table of Contents ÜVEGTETŐK... 1 1. AZ ÜVEG, MINT ÉPÍTŐANYAG, ÉS SAJÁTOS TULAJDONSÁGAI... 2 1.1. Az üveg anyagszerkezete és szilárdsága... 2 1.2. Az üveg szilárdságát befolyásoló tényezők... 3 1.3. A hőkezelt

Részletesebben

Innovatív alakító eljárások

Innovatív alakító eljárások MISKOLCI EGYETEM MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Innovatív alakító eljárások Tanulmány Kidolgozta: Dr. Tisza Miklós 1 -Dr. KissAntal 2 - Kovács Péter Zoltán 3 1 egyetemi tanár, 2 egyetemi adjunktus, 3

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gázmérnöki Tanszék A TERMIKUS NAPENERGIA-FELHASZNÁLÁS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI

MISKOLCI EGYETEM Gázmérnöki Tanszék A TERMIKUS NAPENERGIA-FELHASZNÁLÁS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI MISKOLCI EGYETEM Gázmérnöki Tanszék A TERMIKUS NAPENERGIA-FELHASZNÁLÁS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI OTKA T-046224 "Egy lépés a fenntartható infrastruktúra felé- napelemekkel kombinált földgázellátó rendszer

Részletesebben

Bevezetés 3. 2. A rézcsô jellemzôinek ismertetése 5

Bevezetés 3. 2. A rézcsô jellemzôinek ismertetése 5 Rézcsövek alkalmazása fûtési és vízellátási rendszerekben Szerelési útmutató Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Réz- és acélcsöves szereléstechnológia összehasonlítása központifûtésés vízszerelés esetén 5

Részletesebben

09. Lövészfegyverek fő részei.doc

09. Lövészfegyverek fő részei.doc IX. LÖVÉSZFEGYVEREK FŐ RÉSZEI Az aktív és reaktív rendszerű lőfegyverek rendszerbe sorolása után vizsgáljuk meg a fegyverek általános felépítését, a szerkezeti elemek funkcióit. Egyes szerkezeti elemek

Részletesebben

TÁROZÓ TARTÁLYOK SZIKKASZTÁS ÁTEMELŐK ZSÍRFOGÓK OLAJFOGÓK

TÁROZÓ TARTÁLYOK SZIKKASZTÁS ÁTEMELŐK ZSÍRFOGÓK OLAJFOGÓK ENVIA TRP TÁROZÓ TARTÁLYOK SZIKKASZTÁS ÁTEMELŐK ZSÍRFOGÓK OLAJLEVÁLASZTÓ ENVIA TRP ENVIA TRP A teljes megoldás tartalmazza a technológiát, és a hordozó, befogadó, előregyártott vasbeton szerkezetet is.

Részletesebben

MECHANIKAI TECHNOLÓGIÁK

MECHANIKAI TECHNOLÓGIÁK MECHANIKAI TECHNOLÓGIÁK Dr. Balogh András Dr. Schäffer József Dr. Tisza Miklós Szerkesztette: Dr. Tisza Miklós Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar KÉSZÜLT A HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0102/1.0

Részletesebben

Villámvédelem. #3. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-3:2011 Építmények fizikai károsodása és életveszély

Villámvédelem. #3. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-3:2011 Építmények fizikai károsodása és életveszély Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Szakmai segédlet 2015 Villámvédelem #3. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-3:2011 Építmények fizikai károsodása és

Részletesebben

MŰSZAKI HIGIÉNIA AZ ÉLELMISZERIPARBAN

MŰSZAKI HIGIÉNIA AZ ÉLELMISZERIPARBAN MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA Agrár Tagozat MŰSZAKI HIGIÉNIA AZ ÉLELMISZERIPARBAN Rövid összefoglaló az élelmiszeripari üzemek (épületek, területek) és az élelmiszeripari gépek, berendezések tervezéséhez és üzemeltetéséhez

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B05C 1/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B05C 1/08 (2006.01) !HU00000409T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 006221 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Villamos hálózatok tűzvédelme

Villamos hálózatok tűzvédelme Nagy Lajos Villamos hálózatok tűzvédelme Az elektromos áram, mint tűzokozó 2. rész 2008 HÁLÓZATVÉDELEM / TŰZVÉDELEM Villamos hálózatok tűzvédelme Az elektromos áram, mint tűzokozó A szigetelés előzetes

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Tűzoltó technikai eszkö zök, felszerelések. I. Fejezet Tűzoltó készülékek karbantartása

ELSŐ RÉSZ Tűzoltó technikai eszkö zök, felszerelések. I. Fejezet Tűzoltó készülékek karbantartása ELSŐ RÉSZ Tűzoltó technikai eszkö zök, felszerelések I. Fejezet Tűzoltó készülékek karbantartása 9. E fejezet alkalmazásában: 1. Karbantartás: műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, melyek

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

2.01. Nikecell (EPS) lapostetõkben, nemjárható tetõ esetén 18. 2.02. Nikecell (EPS) lapostetõkben, járható terasztetõ esetén 20

2.01. Nikecell (EPS) lapostetõkben, nemjárható tetõ esetén 18. 2.02. Nikecell (EPS) lapostetõkben, járható terasztetõ esetén 20 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1 Bevezetõ 2 Nikecell (EPS) Általános Ismeretek 3 1.01. Nikecell (EPS) magastetõkben szarufák alatt 10 1.02. Nikecell (EPS) magastetõkben szarufák között 1.03. Nikecell

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése TARTALOMJEGYZÉK (részletezés) I. Égéselmélet és oltóanyag ismeret E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése E-3 Az égés megszüntetésének

Részletesebben

NEGYEDIK RÉSZ Éghető folyadékok és gázok tárolása

NEGYEDIK RÉSZ Éghető folyadékok és gázok tárolása NEGYEDIK RÉSZ Éghető folyadékok és gázok tárolása XV. Fejezet Olajtüzeléshez tartozó építménye k tűzvédelmi előírásai, Szimpla és dupla falú, fekvő, hengeres acél tartályok éghető folyadékok és olvadékok

Részletesebben

Napenergia házilag, Napkollektor házilag

Napenergia házilag, Napkollektor házilag Napenergia házilag, Napkollektor házilag Az energiahordozók árainak drasztikus emelkedése minden felhasználót foglalkoztat és cselekvésre késztet. Ez vezetet ahhoz a nem éppen ideális gondolathoz, hogy

Részletesebben

Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Építőanyag-ismeret. A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I.

Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Építőanyag-ismeret. A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona Építőanyag-ismeret A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul száma: 0504-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Szent István Egyetem HIDEG FÉMPORSZÓRÁSSAL LÉTREHOZOTT FELÜLETI RÉTEG TULAJDONSÁGAI ÉS TECHNOLÓGIÁJUK KAPCSOLATA. Doktori (Ph.

Szent István Egyetem HIDEG FÉMPORSZÓRÁSSAL LÉTREHOZOTT FELÜLETI RÉTEG TULAJDONSÁGAI ÉS TECHNOLÓGIÁJUK KAPCSOLATA. Doktori (Ph. Szent István Egyetem HIDEG FÉMPORSZÓRÁSSAL LÉTREHOZOTT FELÜLETI RÉTEG TULAJDONSÁGAI ÉS TECHNOLÓGIÁJUK KAPCSOLATA Doktori (Ph.D) értekezés Fazekas Lajos Gödöllő 2011 A doktori iskola megnevezése: Műszaki

Részletesebben

Benapozásvizsgálat, passzív napenergia-felhasználás

Benapozásvizsgálat, passzív napenergia-felhasználás Benapozásvizsgálat, passzív napenergia-felhasználás A kedvező benapozás megteremtésének célkitűzése különösen indokolt, mert a civilizált országok lakossága napi életének 80-90 százalékát napfénytől elzárt

Részletesebben

GÉPÉSZETI ANYAGISMERET I FÉMEK ÉS FÉMES ANYAGOK. Írta: Dormán Lajos okl.gépészmérnök, főiskolai tanár

GÉPÉSZETI ANYAGISMERET I FÉMEK ÉS FÉMES ANYAGOK. Írta: Dormán Lajos okl.gépészmérnök, főiskolai tanár GÉPÉSZETI ANYAGISMERET I FÉMEK ÉS FÉMES ANYAGOK Írta: Dormán Lajos okl.gépészmérnök, főiskolai tanár Újvidék, 001 Tartalomjegyzék: 1. Gépipari anyagok jellemzői...1 1.01. Az anyagok vegyi jellemzői...1

Részletesebben

Az üvegek leggyakrabban figyelembe vett fizikai tulajdonságai

Az üvegek leggyakrabban figyelembe vett fizikai tulajdonságai Az üvegek leggyakrabban figyelembe vett fizikai tulajdonságai U g - hőátbocsátási tényező Megmutatja, hogy 1 m 2 felületen egységnyi idő alatt 1 K hőmérsékletkülönbség hatására mekkora hőenergia-mennyiség

Részletesebben

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY HIÁNYPÓTLÁS MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN. 558-37/2015. iktatószámú végzés alapján

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY HIÁNYPÓTLÁS MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN. 558-37/2015. iktatószámú végzés alapján MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY HIÁNYPÓTLÁS 558-37/2015. iktatószámú végzés alapján File név: PAKSII_KHT_Hianypotlas_558_37_2015_0403 1/76

Részletesebben

Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával

Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával Bölcsőde és Óvoda, mint középület energiatakarékos átalakítása és megújuló energiahasznosítási technológiája 1.1. Közintézmények

Részletesebben

A LŐTTBETON FOGALMA, TÖRTÉNETE

A LŐTTBETON FOGALMA, TÖRTÉNETE A LŐTTBETON FOGALMA, TÖRTÉNETE A lőttbeton fogalma A lőttbeton olyan betonbedolgozási technológiával készített beton, amelyet: az MSZ 4720 szerinti betontömlőn, ill. csővezetéken kb. 6 atmoszféra nyomás

Részletesebben