SZABADALMI SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY. Eljárás és berendezés radioaktív és/vagy más veszélyes anyagok szállítására és/vagy tárolására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABADALMI SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY. Eljárás és berendezés radioaktív és/vagy más veszélyes anyagok szállítására és/vagy tárolására"

Átírás

1 SZABADALMI MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS A ifp^lll Bejelentés napja: SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY IX. 14. (EO-361) Nemzetkor! osztályozás: G 21 F 5/00 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: XII. 28. Megjelent: X. 06. Feltalálóik): Lipták László, oki. hőlizlkus mérnök, 55%, Lóránd Ferenc, oki. hőfizikus mérnök, 15%, Pájer Imre, oki. hőfizikus, mérnök, 15%, Takáts Ferenc, oki. hőfizikus mérnök, 15%, Budapest Szabadalmas: Erőmű- és Hálózattervező Vállalat, Budapest Eljárás és berendezés radioaktív és/vagy más veszélyes anyagok szállítására és/vagy tárolására A találmány tárgya eljárás és berendezés radioaktív és/vagy más veszélyes anyagok szállítására és tárolására, melynek során a /rádioaktív/ tárgy szemcsés anyaggal töltött tartályban nyer elhelyezést. A szemcsés anyag hivatott arra, hogy biztosítsa a /radioaktív/ tárgy/ak/ fizikai- és sugárvédelmét. A radioaktiv anyagok szállítására és tárolására számos eljárás és berendezés ismeretes. A szállításra és a tárolásra használatos berendezések általában különböznek egymástól. A radioaktiv anyagok szállítására és a szállítandó anyag védelmére általában vastagfala, jól zárható f émedényelcefc /konténereket/ használnak. Ebben helyezik el a radioaktiv anyagot tartalmazó hermetikusan zárt edényt /biztonsági tartályt/. A radioaktiv anyagok, de különösen a nagyaktivitásu anyagok szállítási módjával szemben számos követelményt támasztanak. A követelmények lényege, hogy a szállító tartálynak /konténernek/ megfelelő fizikai /mechanikai, termikas stb./ és sugárvédelmet kell biztosítania a radioaktiv anyagot tartalmazó biztonsági tartály számára mind normál körülmények, mind a szállítás kapcsán előforduló különböző balesetek során. A szállitókonténért különböző, előirt tartalmú próbáknak kell alávetni, amelyek a balesetek során létrejövő hatásokat imitálják. A próbákat sikeresen kiállt konténertipust - mint a szállítási szabályzatoknak eleget tevőt - minősitik. A fontosabb próbák a következők: ejtéspróba betonfelületre 9 m magasból és tüskére 1,20 m magasból, - tűzállósági próba 800 C-on 1/2 óráig,

2 í '' - vizállósági próba, mellnek során a vizbe merített szállít^ 1 mányt 15 ni-ea vízmélységnek megfelelő nyomáénak teszik ki. A-próbák alatt ée utánuk a környezetbe csak jelentéktelen mennyiségű radioaktív anyag kerülhet, továbbá a rendszernek meg kell őriznie sugárvédelmi képessegét. A sokféle követeimére kielégítése a konténer kialakitását igen nehézzé teszi. A ha- 1 gyományos műszaki megóvás - a vastagfalu konténer - szemszögé^ bői nézve ezek a követelmények részben ellentmondásosak. Ténylegesen, minél nagyobb aktivitás szállítására méreteződik a konténer, annál nagyobb lesz a sugárvédelmi igények miatt a falvastagsága ég a súlya is. Ebben az esetben viszont romlik a dinamikus hatásokkal /ejtéspróbák/ szembeni ellenállása, s úgyszintén romlik a hőhatással szembeni ellenállása is. Minél nagyobb a berendezés falvastagságaannál nagyobb feszültségek ébrednek benne dinamikus erőhatás és hőhatás esetén." A jelzett probléma kiküszöbölése érdekében a nehéz konténereket többrétegű kialakításban gyártják. A ház külső és belső acélrétege között egy puhább fémréteg - pl. ólom - van, ami által a dinamikus feszültségek csökkennek. Ennek ellenére a rétegelt falu konténerek is számos hátrányos tulajdonsággal rendelkeznek: a./ a konténer általában célberendezésnek tekinthető, benne meghatározott méretű és maximált aktivitású tárgy szállíthat ój b./ mivel a szállítandó tárgy /biztonsági tartály/ a konténerben légréssel helyezkedik el, ha a szállítmánynak nagy az aktivitása - s ebből adódóan a belső hőfejlődése - nehézkes a hő elvezetése és az aktiv anyag felmelegszik; c./ a tűzállósági próba vagy külső hőterhelése esetén a fémkonténer a hőt átvezeti a biztonsági tartály felé, kis hőkapacitása miatt a konténer nem ad elég termikus védelmet, s a biztonsági tartályban levő aktív anyag erősen felmelegszik^ d./ dinamikus hatások /ütközések/ során a biztonsági tartály súlyából adódó tehetetlenségi erőket csak bonyolultan és tökéletlenül lehet átvinni a konténerre, - vagyis a biztonsági tartály kinetikus energiáját gyakorlatilag maga a tartály emészti fel deformációja révén - s igy fennáll sérülésének lehetősége; e./ a többrétegű nehéz konténerek - amelyek különösen nagy~ térfogatú es n^gy fajlagos aktivitású anyag szállítására méretezettek - gyártása bonyolult, magas gépgyártási felkészülést igényel, és ennek megfelelően a konténerek rendkívül drágák. A felsorolt hátrányokat bizonyos mértékig - elsősorban a magas árát - csökkentik azok a hiegoldások, amelyeknél a konténer sugárvédelmének egy részét nem a konténer fémteste, hanem a fémtestre felszerelt rekeszekben elhelyezett anorganikus szemcsés anyag biztosítja. Ilyen megoldást ismertet a NAÜ "Radioaktív anyagok szállítási csomagolása és próbái" szemináriuma /Bécs, febr.'8-12./ anyagaiban megjelent egyik előadás /IAEA-SM-147/ 4.sz./. Ennek szerzője V/.R. Taylor, címe: "Alacsonyaktivitású üzemanyagkötegek csomagolásának tervezése és fejlesztése". Az ismertetett megoldás szerint a szállitókonténer belső oldalán rekeszekre osztott lemezboritás van, s a rekeszekben vermiculite töltet van. Ezt a megoldást azonban igen kis

3 jtt3-jvu aktivitása, friss üzemanyagra ajánlják. A belső töltőanyag rekeszekben történő rögzített elhelyezése lényegesen nem csökkenti az a-d pontokban felsorolt műszaki hátrányokat. Nagy aktivitása anyagok - pl. kiégett üzemanyag - tárolásának legáltalánosabb módja-az aktiv anyagnak vízzel töltött medencében történő tárolása. A víz alatti tárolásnál a víz biztosítja az aktiv anyag sugárvédelmét és hűtését. Egyúttal lehetővé teszi az aktiv a- nyag viszonylag egyszerű manpulálását /berakását, kiemelését/, mivel a müvelet időtartama alatt is biztosítja a viz a hűtést és a sugárvédelmet. A viz alatti tárolás kétségkívül meglévő előnyei mellett számos problémával jár, melyek különösen kedvezőtlenek a kiégett üzemanyag tárolása során: a./ A vízben tárolt anyag - pl. a*kiégett üzemanyag - burkolata korróziónak van kitéve. Korróziós sérülés esetén a burkolat alatti oldható radioaktív anyagok kijutnak a- vízbe, a gjáznemüek a vízből a tároló légterébe távoznak. /Pl. a kiegett fűtőelemek burkolata alatti gázrésben levő hasadványok./ b./ A radioaktív szennyeződés miatt a víz folyamatos tisztítást igényel, -a tároló légterét szellőztetni kell. Szükséges az elszívott levegő tisztítása, a*viz hűtését pedig kényszerkeringtetéssel kell megoldani. c./ A víz az intenzív gamma-sugárzás miatt radiolitikus bomlást szenved, s a keletkező durranógázt ellenőrizni kell és el kell vezetni. d./ A tárolás költségeit növeli, hogy a tárolónál drága szerkezeti anyagokat - alapvetően rozsdamentes acélt - kell alkalmazni, továbbá - a biztonság érdekében - a kettős viztömör tartály elvét kell alkalmazni. /A tényleges tárolótartályt egy második, szigetelő betontartály veszi körül./ e. A viz alatti tároló a külső hatásokra érzékeny, sérülékeny. Ha a víz - akár a berendezés meghibásodása, akár valamely katasztrofális természeti csapás miatt - elfolyik, a na^y aktivitású radioaktív anyag sugárvédelem és hűtés nélkül marad. Ez a környezetben jelentős sugárveszélyt okoz. A találmány szerinti eljárás és az azt megvalósító berendezés alapja az a felismerés, hogy a fluidizálható, száraz szemcsés anyaggal töltött tartályban elhelyezett radioaktív és/vagy más veszélyes anyagok szállítása és tárolása az eddig ismert megoldásoknál biztonságosabb és olcsóbb. Gélünk a találmánnyal az eddigi megoldások hiányosságainak kiküszöbölése. Jelen találmány megvalósításával az eddig szállítóberendezések következő hátrányait lehet kiküszöbölni: - a konténer nagy hőkapacitása következtében és a benne levő szemcsés töltet hőszigetelő hatása miatt lényegesen könynyebben viseli el a szállítmány a tüzpróbát, a belső rész felmelegedése kicsi; - dinamikus hatások /ütközés/ esetén a biztonsági tartály kinetikus energiájának döntő részét nem önmaga veszi fel, hanem a szemcsés töltet, így kevésbé sérülékeny a belső tartály; - gyártása egyszerűbb és olcsóbb, mint a többrétegű, nehéz ; konténereke. A találmány szerinti eljárást alkalmazó nagy aktivitású radioaktív anyagokat tároló berendezés az alábbi hátrányokat > -,;' V' : - 3

4 küszöböli ki} - a burkolat korrózióját és következményeitj - a sugárzást elnyelő közeg tisztításának szükségességét; - a durranózágfejlődést; - csökken a sérülékenység, és ezzel annak a veszélye, hogy a tárolt anyag sugárvédelem nélkül marad; - nincs szükség kettős vizzáró tartályra. A radioaktiv anyagok találmány szerinti szállításánál és tárolásánál a sugárzó anyag sugárvédelmét és fizikai védelmét ugy oldjuk meg, hogy száraz szemcsés anyagot tartalmazó tartályban /konténerben/ helyezzük el. A sugárzó anyag egyszerű, távirányitható betöltését illetve kiemelesét az teszi lehetővé, hogy a müvelet idejére a tartály aljába gázt /pl. levegőt/ fuvatunk, mely átszivárog a légelosztó rendszer fölé beépített sűrű szitán /amely pl. vastag filcből vagy szinterbronzból készülhet/, és fluid állapotba hozza a felette levő szemcsés töltetet. /A szemcsés anyagot az ismertetés során a továbbiakban í homoknak nevezzük, nem korlátozva a homok szó értelmét a közismert kvarchomokra, hanem kiterjesztve tetszés szerinti száraz, gömbölyded szemcséjű ömlesztett anyagra, amelynek szemcsemérete célszerűen kb. 0,1-1 mm./ Ha szemcsés anyagon - azaz a homokon - egyenletesen elosztott gázt /pl. levegőt/ fújnak keresztül a fluidizációs hafcársebességet meghaladó, de a pneumatikus szállítási sebességnél kisebb sebességgel, akkor a szemcsék közti súrlódás olyan kis értékűre csökken, hogy a szemcsehalmaz fluid állapotúvá válik, azaz folyadékhoz hasonlóan viselkedik. Ilyenkor a homok térfogatsúlyánál nagyobb fajsúlyú tárgyak akadálytalanul, - saját súlyúknál fogva, - elmerülnek benne. A légáram megszüntetése után a fluid állapot"is megszűnik, s a homokba süllyesztett tárgyat a homok - nagy belső súrlódásánál fogva - rögziti. A tárgy kiemelése ugyancsak a homok légbefuvásos fluidizálásával történik. A fluidizált homokból a bemeritetfc tárgy akadálytalanul kiemelhető. A szállított és/vagy tárolt tárgyak szükség szerinti hűtését a tartály "megfelelő kiképzésével és elhelyezésével biztosítjuk ugy, hogy a fejlődő hőt gáz /pl. levegő/ természetes vagy mesterseges cirkulációjával vezetjük el. A találmány szerinti eljárást megvalósitó, a fluidizált szemcsés védelem elvén alapuló, radioaktiv anyagok szállítására illetve tárolására szolgáló berendezés célszerű kiviteli a- lakjai több szempontból különböznek egymástól, ezért ezt a két. kiviteli alakot külön-külön ismertetjük. A rajzokon az 1. ábra a találmány szerinti berendezés szállítására szolgáló kiviteli alakja, és a 2. ábra a találmány szerinti berendezés tárolásra szolgáló kiviteli alakja. A fluidizálható szemcsés védelmü szállitókonténer egyik lehetséges kiviteli alakjának függőleges metszetét az 1. ábra szemlélteti. A konténer fő részei az 1 konténertartály és a 2 fedél. Az 1 konténertartály domborított fenekű, hengeres acéledény. Jellemző átmérője 1-5 m, magassága 1,5-4 m, a szállítmány méretétől és a sugárvédelmi igényektói füg-' fően. Az 1 konténertartály jellemző falvastagsága mm. Az 1 konténertartály felül tömített, peremes csavaros kötéssel rögzített sík - esetleg domborított - 2 fedéllel van lezárva. Az 1 konténertartály és a 2 fedelet kívül a 4

5 ütkozesvedo bordák borítják 150 mm-nél nem nagyobb osztással. A 3 ütközésvédő bordák célja ütközés esetén az ütközési energia egy részének felfogása, tüskére ejtés esetén pedig a koncentrált erőhatás elosztása nagyobb felületre, és ezzel az 1 konténertartály deformálódásának csökkentésé. Nagy aktivitása, erős hofejlodesü szállítmánynál a 3 ütközésvédő-bordák javítják a konténer külső, természetes léghüfcését is. Az 1 konténertartály aljában a 4- tartóperemre tömitefcten és bonthatóan van beépítve az 5 szüro, amelynek anyaga lehet vastag filc vagy más nagy légellenállású hajlékony szürőanyag. A kívánatos légellenállás 0,571 kpa, 3 cm/s légsebesaégnél. Az 5 szűrőt alul és felül az acélszerkezetű, könnyű 6 rács támasztja. Ennek szerepe nem teherviselés, hanem az 5 szűrő deformálódásának /felpuposodásának/ megakadályozása légbefuváskor. Az 5 szűrő statikailag az 1 konténertartály aljában lévő 7 darabos anyagú ágyra /p l, kavics ágyra/ támaszkodik. A 7 dara- -bos anyagú ágyon a fluidizáló levegő átszivárog, miközben a 7 darabos anyagú ágy maga is segíti az egyenletes légeloszlás'fc. Mindezen kívül a védendő 8 tárgyat körülvevő 9 szemcsés anyaghoz /homokhoz/ hasonlóan sugárvédelmi és fizikai védelmi szerepet is játszik. Szemcsemérete a homok szemcseméreténél jóval nagyobb kell, hogy legyen, mert igy a légbefuvásnál nem jon mozgásba, es nem tomiti el a 10 gázelosztón lévő 11 befuvófejeket. A 7 darabos anyagú ágy jellemző szemcsemérete 3-5 mm. A konténerben lévő, szállítandó 8 tárgyat; a homok fluidizációja megszüntetése után a homok rögzíti, azonban szállítás közben a rázkódás hatására a homok belső súrlódása csökkenhet, ezért a tárgy elmozdulhat benne. Ennek megakadályozására a tárgyat a 12 rácsszerkezetű ko» sárba kell helyezni, és a 12 rácsszerkezetű kosarat az ugyancsak rácsszerkezetű 13 kosárfedéllel le kell zárni. A 12 rácsszerkezetű kosorat a homok szabadon átjárhatja. A 12 rácsszerkezetű kosarat az 1 konténer tartály 14 belső' merevítő vázához rugalmasan rögzítik a gumiharanggal védett 15 tartórugókkal. Erós dinamikus erőhatásoknál /ütközés/ a 12 rácsszerkezetű kosár rugalmas rögzítése lehetővé teszi a védett 8 tárgy elmozdulását a homokban, s ezáltal annak kinetikus energiáját a homok veszi fel? nem pedig a 12 rácsszerkezetű kosár vagy az 1 konténer tartaly. Normál szállítási körülmények.között a 12 rácsszerkezetű kosár a 8 tárgyat rögzíti, továbbá a 8 tárgy behelyezésenel megkönnyíti annak centrális elhelyezését, pozícionálja a 8 tárgyat. A centrális elhelyezés azért szükséges, hog/ a védelem minden irányban egy énért élni legyen. A konténer egy. vagy több, különböző méretű 8 tárgy szállítására is alkalmas' feltételezve, hogy azok a 12 rácsszerkezetű kosárban elférnek. A 8 tárgyak eltérő mérete-miatt betöltés után esetenként különböző homokazint állhat be. Ennek megakadályozására szolgál az 1 konténertartály felső részén körbefutó 16 szintszabályozó vályú, ahová a felesleges homok átcsoroghat a 16 szintszabályozó vályú peremén. A 8 tárgy eltávolítása után a 16 szintszabályozó vályúban lévő homok-szelepeken keresztül visszaereszthető az 1 konténertartályba. Az 1 konténertartályt betöltése után a 2 fedéllel zárjuk le, ez feüö'jröl rögzíti a homokot. A konténert a földön vagy a szállító járműdön a 17 talpra állítjuk, amely a 18 szoknyával csatlakozik 1 konténercar-i;.1;hos, A konténer emelésére a talphoz csot'i"'lvo ó úi az 1 úontón^rtartály mellett végigfutó három darab '19 l;.'i vcliiíli.i? íjzoírjál, amelyeknek a végén a 20 emelőfül 5

6 jtt3-jvu van. A konténert a 20 emelőfülekbe beakasztandó kereszttartóval lehet emelni. ' A konténer töltésének műveletsora: - leemeljük a 2 fedelet - kihúzzak a 21 porvédö huzatot, amely harmoníkaszerüen kinyu^ lik, ezáltal az 1 kontenertartály meghosszabbodik. /A 21 porvédő huzat megakadályozza a homok kiszóródását és a tartályfedél illesztési sik behomokozódását./ - a homokot légbefuvással fluid állapotba hozzuk, s ennek érdekében a légelosztó szerkezet végén lévő tömlőt egy külső kompresszorhoz csatlakoztatjuk; a szükséges légmennyiség-az 1 konténertartály keresztmetszetére vetifcve kb. 120 m^/h.m 2 a rendszer ellenállása egyenlő a homokréteg hidrosztatikus nyomásával plusz az elosztószerkezet ellenállásával; /Általában a szokásos szállitási méreteknél kpa túlnyomás elégséges./ - kinyitjuk a 12 rácsszerkezetű kosár 15 kosárfedelét; - leeresztjük a szállítandó 8 tárgyat; - lezárjuk a 12 rácsszerkezetű kosár 13 kosárfedelét egy kulcsos zárszerkezet segitségével; - megszüntetjük a légáramot; - ha szükséges, kéziszerszámmal elsimitjuk a homok felszínét; - a szállítandó 8 tárgy tartókötelének végét beakasztjuk a 16 szintszabályozó vályún lévő fülbe; - a lér;tömlő kinyúló részét eligazítjuk és rögzítjük; - a 21 porvédő huzatot visszatoljuk; - a 2 fedelet a helyére tesszük és az 1 konténertartályt lezárjuk. A szállított 8 tárgy kiemelése hasonlóan történik. A találmány szerinti berendezés tárolására szolgáló egyik lehetséges kiviteli alakját a 2. ábra alapján ismertetjük, a- hol példaképpen a nagy aktivitású anyagok /például kiégett ü- zemanyag/ tárolására szolgáló fluidizálható szemcsés vedelmü tárolókonténert ábrázoltunk függőleges metszetben. A tárolókonténer jellegében megegyezik a szállításra szolgáló kiviteli a- lakkal /szállítókonténer/, azonban a szállítás és a tárolás eltérő követelményei miatt.a szerkezeti elemek egy része különböző. A fontosabb különbsegek: - a táró ló konténert nem érik dinamikus erőhatások, ezért a 8 tárgy rögzítésére, pozicionálására ás a_konténer rögzítésére szolgáló szerkezeti elemek egyszerűsödnek; - a tárolókonténer viszonylag nagy aktivitású 8 tárgyak tárolására szolgál, amelyeknel a radioaktív bomlás miatti hő elvezetése intenzív hűtést igényel, amit a konténer elhelyezésénél kell figyelembevenni; - a tárolókonténert általában nem egyenként használjuk, hanemegy tárolóépületben modulrendszerű betonaknában /sejtekben/ többet helyezünk el belőlük, és ilyenkor a tárolóaknák betonszerkezete is kiegészíti a tárolókonténer sugárvédelmét. A tárolókonténer fő részei az 1 konténertartály és a 2 fedél. ; Az 1 konténertartály lapos fenekű hengeres acéledény, amety egy. kisebb átmérőjű alsó és egy nagyobb átmérőjű felső henger-; bői. van összeállítva. Az alsó hengeres rész jellemző átmérője 0,5-1,5 ni, a felső rész átmérője 0,2-0,5 m-rel nagyobb. A kon-

7 ténertartály jellemző hossza 4-7 m. A méretek a tárolandó radioaktív tárgy'/tárgyak/ méretétől és aktivitásától függően választandók meg. Az 1 konténertartály felülről a tömített, peremes csavaros kötésű 2 fedéllel van lezárva. A 2 fedélen két,darab 2? csonk van elhelyezve, a 2 fedél alatti légtér aktivitásellenőrzés céljából történő időszakos átfuvására. A tárolókonténer kisebb átmérőjű hengeres részében nyernek elhelyezést a tárolandó 8 tárgyak. Emiatt a konténernek ez az érzékeny része, igy csak ide kerülnek a hosszanti 3 ütközésvédő bordák, amelyeknek osztása nem nagyobb 150 ram-nél. A tárolókonténerben el- helyezett nagy aktivitása tárgyak viszonylag intenzív höfejlődése miatt a 3 ütközésvédő bordák fokozott szerepet játszanak a külső hiités megoldásánál is.. Az 1 konténertartály aljában lévő 4 tartó perem rögzíti tömitetten, de bontható kötéssel az 5 szűrőt, amely hajlékony, nagy légellenállású anyagból /például vastag filcből/ van. Ennek ellenállása célszerűen 0,5-1 kpa, 3 cm/s légsebességnél. Az 5 szűrő behajtását illetve felpuposodását az alsó és felső, könnyű acélszerkezetű 6 rács gátolja meg. Az 5 szűrő statikailag nem az alsó rácson nyugszik, hanem az 1 konténertartály alját és a 6 rács. közeit'kitöltő 7 darabos anyagú ágyon. Ezen a 7 darabos anyagú ágyon keresztüláramolva a fluidizáló levegő eloszlása egyenletesebb lesz. Mindezen tul a 7 darabos anyagú ágynak - a tárolandó 8 tárgyakat körülvevő 9 szemcsés anyaghoz hasonlóan - van sugárvédelmi és fizikai védelmi funkciója is. A 7 darabos anyagú ágy jellemző szemcsemérete 3-5 ram kell, hogy legyen, mert igy nem jöhet mozgásba, továbbá nem tömi el a 10 gázelosztón lévő 11 befuvófejeket. A tárolandó 8 tárgyat /tárgyakat/ a fluidizáció megszüntetése után a homok rögzíti, de nem közömbös, hogy hol. Az intenzív hőfejlődés és gamma-sugárzás miatt a 8 tárgyaknak az 1 konténertartály falától és egymástól mért távolságát szabályozni kell. Erre szolgál/nak/ a tárolandó 8 tárgy /tárgyak/ formájához alkalmazkodó 12 rácsszerkezetű kosár /kosarak/, amelyet /amelyeket/ a homok szabadon átjár. A 8 tárgyak elhelyezkedésének szabályozását és pozicionálásukat a 12 rácsszerkeztü kosarak a tárgyak behelyezésekor történő megvezetésével biztosítják. A tárolókonténer alját a 17 talp képezi, amely elég szilárd ahhoz, hogy mind emeléskor, mind pedig.ráállitva a teli konténert, elviselje a súlyból eredő terhelést. A tárolókonténer emelése a 20 emelőfülekbe akasztott kereszttartóval történik, amelyek a három darab függőleges 19 tartóoszlop végére vannak felszerelve. A tárolókonténerek a 26 tárolóaknába vannak beállitva. Az egymás mellé helyezett tárolókonténerek egybeépített 26 tárolóaknái sejtszerkezetet képeznek, amelynek rendkívül nagy a szilárdsága vízszintes irányban. Az 1 konténertartály és a benne lévő anyag hűtését a 26 tárolóakna és az 1 konténertartály közötti résben áramló levegő biztosítja. A levegő a 26 tárolóakna fenekén kiképzett 23 gázbevezető csatornákon jut a 26 tárolóakna és az 1 konténertartály közötti résbe. A 26 tárolóaknák alatti födémben kiképzett 22 gázelosztóban áramoltatják a levegőt a 23 gázbevezető csatornákhoz. A hűtőlevegő elvezetése nem a résből történik, mivel az felül le van zárva 28 tömítéssel, hanem a 26 tárolóakna falában kiképzett törtvonalú 24 gázkivezető csatornákon. Ezek^a 25 gázgyüjtő-kollekfcorokba vannak bekötve. A 24 gázkivezető csatorna meg- 7

8 jtt3-jvu börb vonalvezebésr megakadályozza a gamma-sugárzás kiszóródását. A 21 porvéd? :uzab kihúzásával megnő a tárolókonténer magassága, s igy u fluidizált állapotban sem szóródhat ki belőle. k t tárolandó 8 tárgyak behelyezése a konténerbe és onnan történő kiemelésük a szállítókonbénernél végzett azonos műveletekkel egyezően "történik. Szabadalmi igénypontok. 1. Eljárás radioaktiv és/vagy más veszélyes anyag/ok/ szállítására és/vagy tárolására, azzal jellemezve, hogy a/radioaktiv/ tárgyat /tárgyakat/ /8/ szemcsés anyaggal /9/ töltött konténertartályban /l/ helyezzük el, amelynel a /radioaktiv/ tárgy /tárgyak/ /8/ konténertartályba /l/ való helyezését vagy kiemelését a szemcsés anyag /9/ fluid állapotba hozásával aegitjük elő. 2. Berendezés az 1. igénypont szerinti eljárás foganatost tására, azzal jellemezve, hogy fedéllel /2/ lezárható, ütközésvédő bordákkal /3/ ellátott konténertartály /!/ alfában tartóperemen /4/ nyugvó, rácsok /G/ közé szoritott szűrő /5/ van elhelyezve, amely alatt gázelosztó /10/ és befúvó fejek /ll/ helyezkednek el. 3. A 2. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a konténertartály /!/ aljában a gázelosztó /10/, a befúvó fejek /ll/ és az alsó rács /6/ közötti teret kitöltő, a szűrőt /5/ alátámasztó darabos anyagú ágy /7/ van. 4. A 2. vagy 3. igénypont szerinti berendezés kiviteli a- lakja, azzal jellemezve, hogy a konténertartályba /I/ a /radioaktiv/ tárgyat /tárgyakat/ /8/ pozicionáló rácsszerkezetű kosár /kosarak/ /12/ van /vannak/ beépitve. 5. A 2-4. igénypontok bármelyike szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal- jellemezve, ho/^y a konbénertartály /l/ palástja mentén végigfubó tartóoszlopokkal /19/ és ezek felső végén emelőfülekkel /20/, valamint a konténer tartály /!/ aljára erősített szoknyával /18/ és azon kiképzett talpakkal /17/ van ellátva. 6. A 2-5* igénypontok bármelyike szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a konténertartály /!/ és a fedél /2/ illesztési síkja alatt, belül kihúzható porvédő huzata /21/ van* 7. A 4-6. igénypontok bármelyike szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a rácsszerkezetű kosárnak /12/ zárható,-rácsszerkezetű kosárfedele /13/ van A 4-7 igénypontok bármelyike szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a rácsszerkezetű kosár /12/ a konbénertartály /!/ belső merevítő vázához /14/ gumiharanggal védett tartórugókkal /15/ van rögzítve. 9. A 2-8. igénypontok bármelyike szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a konténertartály felső részébe szintszabályozó vályú /16/ van beépítve. 10. A 2-6. igénypontok bármelyike szerinti berendezés kiviteli, alakja, azzal jellemezve, hogy a fedélen /2/ aktivibásellenőrző csonkok /27/ vannak és a konténertartály /l/ tárolóaknában /26/ van. elhelyezve. 11. A ]0. igénypont szerinbi berendezés kiviteli alakja,

9 jtt3-jvu azzal jellemezve, hogy a konténertartály /!/ és a tárolóakna /26/ között rés van kiképezve. 12. A 11. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a tárolóaknában /26/ gázelosztó /22/, gázbevezetó csatorna /23/, gázkivezető csatorna /24/ } felette gázgyüjtő kollektor /25/ van kiképezve. 2 db rajz KUljá Oc.i.ijos Tal^mányi Hivatal, Budapest A kiiui isiin felel: Hi,ner Zoltán osztályvezető 10 OTH

10 Nemzetközi osztályozás: G 21 F 5/00 l ábra

11 Nemzetkőzi osztályozás: G 21 F5/00

jtt3-jvu Képviselői DAHUBIA SZABADALMI IRODA, Budapest

jtt3-jvu Képviselői DAHUBIA SZABADALMI IRODA, Budapest jtt3-jvu Képviselői DAHUBIA SZABADALMI IRODA, Budapest K^ZC ^ : C-.ll F 5 h o Szolgálati találmány ELJÁRÁS ÉS BEEIEUDEZÉS RADIOAKTÍV ÉS/VAGY MÁS VESZÉLYES AÜYAGOK SZÁLLITAS/RAÉS/VAŰY TÁROLÁSÁRA Erőmű-

Részletesebben

APC SZÁMÍTÓGÉP SZEKRÉNY

APC SZÁMÍTÓGÉP SZEKRÉNY SZÁMÍTÓGÉP SZEKRÉNY TARTOZÉKOK 69/73 old. KEREKEK KIHÚZHATÓ POLC LÁBAZAT ITATARTÓ APC SZÁMÍTÓGÉP SZEKRÉNY ellátott, ahol a tartozékok rögzítése céljából az elülső M5-ös és M6-os tartók elhelyezhetők. ő

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 ( )

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 ( ) !HU000003148T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 148 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 005441 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők)

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) Reaktor és fővízkör A főkeringtető kör névleges adatai Névleges hőteljesítmény A hőhordozó közepes hőmérséklete Megnevezés Névleges

Részletesebben

Rakományrögzítés. Ezek lehetnek: A súrlódási tényező növelése, Kitámasztás, Kikötés, lekötés. 1. A súrlódási tényező növelése

Rakományrögzítés. Ezek lehetnek: A súrlódási tényező növelése, Kitámasztás, Kikötés, lekötés. 1. A súrlódási tényező növelése Rakományrögzítés A szállító járműre felrakott áruk, termékek a szállítás során fellépő hatások (rázkódás, gyorsulás, fékezés, kanyarodás, stb.) miatt elmozdulhatnak, elcsúszhatnak, felborulhatnak. Ennek

Részletesebben

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE 2.9.1 Tabletták és kapszulák szétesése Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:20901 2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE A szétesésvizsgálattal azt határozzuk meg, hogy az alábbiakban leírt kísérleti körülmények

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007635T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 823526 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

ÖNTVÉNYTISZTÍTÓ SZŰRŐASZTAL

ÖNTVÉNYTISZTÍTÓ SZŰRŐASZTAL 070702-X-1/5 ÖNTVÉNYTISZTÍTÓ SZŰRŐASZTAL (Az alábbi adatok a képen bemutatott berendezésre érvényesek) TECHNOLÓGIAI MŰVELETEK Öntvények sorjázása, köszörülése. 070702-X-2/5 MÉRETEK Munkadarab: legnagyobb

Részletesebben

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra Enkagrid georácsokra Colbond Geosynthetics GmbH 1. Alkalmazási terület 2. Szállítás és tárolás 3. Altalaj előkészítés 4. Georács fektetése 5. Feltöltés készítése 6. Tömörítés, és tömörségellenörzés 7.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. május 16-i ülésére Iktató szám: Sz-308/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. május 16-i ülésére Tárgy: Használtolaj-gyűjtő

Részletesebben

8. oldaltól folytatni

8. oldaltól folytatni TARTÁLY ÉS TORONY JELLEGŰ KÉSZÜLÉKEK KIVÁLASZTÁSA, MEGHIBÁSODÁSA, KARBANTARTÁSA 8. oldaltól folytatni 2015.09.15. Németh János Tartály jellegű készülékek csoportosítása A készülékekben uralkodó maximális

Részletesebben

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés Mérnöki Szolgáltató Kft. ELEKTROSZTATIKUS feltöltődés robbanás veszélyes térben ESC- ESD Dr. Fodor István EOS E M ESC C ESD ESC AKTÍV PASSZÍV Anyag Tűz- és Reprográfia Mechanikai szeparálás robbanásveszély

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 160 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B62D 53/08 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 160 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B62D 53/08 (2006.01) 2. ábra !HU000003160T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 160 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 450081 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 99 02367 (22) A bejelentés napja: 1999. 07. 14.

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 99 02367 (22) A bejelentés napja: 1999. 07. 14. (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS!HU000221552B1_! (11) Lajstromszám: 221 552 B1 (21) A bejelentés ügyszáma: P 99 02367 (22) A bejelentés napja: 1999. 07. 14. (51) Int. Cl. 7 F 23 G 7/00 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY MAGYAR NÉPKÖZT ARS A8AG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 176436 Bejelentés napja: 1977. IV. 27. (VI 1124) G 21 C 9/00, G 21 C 15/18 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1980. VIII. 28. Megjelent:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008262T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 262 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 725251 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 (2006.01) !HU000003213T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 005442 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004045T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 045 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 770559 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007147T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 147 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007068 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra !HU00000827T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 827 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 291272 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Kalorflex Kft. Üzlet cím: 1205 Budapest, Határ út 88. Tel: +36 1 285 0756 Mobil: +36 30 549 1674 Fax: +36 1 289 0170 Honlap: www.mosogatonet.

Kalorflex Kft. Üzlet cím: 1205 Budapest, Határ út 88. Tel: +36 1 285 0756 Mobil: +36 30 549 1674 Fax: +36 1 289 0170 Honlap: www.mosogatonet. Nagykonyhai - ipari kivitelű csaptelepek robosztus kivitel, hosszú élettartam Asztali csaptelep test - univerzális felhasználás - szerelhető különböző hosszúságú kifolyószárral nagy méretű mosogató medencékhez

Részletesebben

TETŐVÉDŐK. LANZONI s.r.l. A védők teljes katalógusa DS.MT1INOX S DS.MT1INOX66S DS.MT1INOX1/3DIV DS.MT1INOX R DS.MT1INOX90. Acél

TETŐVÉDŐK. LANZONI s.r.l. A védők teljes katalógusa DS.MT1INOX S DS.MT1INOX66S DS.MT1INOX1/3DIV DS.MT1INOX R DS.MT1INOX90. Acél TETŐVÉDŐK A védők teljes katalógusa Acél DS.MT1INOX S DS.MT1INOX66S DS.MT1INOX1/3DIV DS.MT1INOX R DS.MT1INOX90 Acél Stiff DS.STIFF40SPS DS.STIFF40SPR DS.STIFF60SP DS.STIFF60SPV DS.STIFF80SP Réz DS.MT1T.RA.S

Részletesebben

Feladatlap X. osztály

Feladatlap X. osztály Feladatlap X. osztály 1. feladat Válaszd ki a helyes választ. Két test fajhője közt a következő összefüggés áll fenn: c 1 > c 2, ha: 1. ugyanabból az anyagból vannak és a tömegük közti összefüggés m 1

Részletesebben

POR-- ÉS PÁLYAVÉDELEM

POR-- ÉS PÁLYAVÉDELEM 2008as kiadás HENNLICH IPARTECHNIKA KFT. GÉPELEM ÉS TÖMÍTÉSTECHNIKA ÜZLETÁG H6000 KecskemétKadafalva Heliport Reptér Tel.: 0676/470309 Fax: 0676/470308 Email: gepelem@hennlich.hu www.hennlich.hu POR ÉS

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 97 01210 (22) A bejelentés napja: 1997. 07. 15. (30) Elsõbbségi adatok: 96 08856 1996. 07. 16.

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 97 01210 (22) A bejelentés napja: 1997. 07. 15. (30) Elsõbbségi adatok: 96 08856 1996. 07. 16. (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS!HU000220903B1_! (11) Lajstromszám: 220 903 B1 (21) A bejelentés ügyszáma: P 97 01210 (22) A bejelentés napja: 1997. 07. 15. (30) Elsõbbségi adatok: 96 08856 1996. 07.

Részletesebben

Árvízvédelmi mobil gátrendszer

Árvízvédelmi mobil gátrendszer ADATLAP WATER RAILS LEÍRÁS A egy sokoldalú és rugalmasan használható mobil gátrendszer. Használata 30 cm - 2 méterig előforduló vízszintnél lehetséges (0.98 láb-tól- 2.19 yard -ig) korlátlan távolságon.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01) !HU000007881T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 11848 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004485T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783825 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007110T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 751575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007384T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 757801 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására !HU000007348T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 803758 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 7. ábra

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 7. ábra !HU000004501T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 501 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 774864 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai Tóth György Gyalugépek ellenőrzése, beállítása A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-30

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

STABILO. Homlokzati állvány rendszerelemek. Normál bilincs. Forgó bilincs. Toldó bilincs. Félbilincs csatlakozó elemmel. Félbilincs.

STABILO. Homlokzati állvány rendszerelemek. Normál bilincs. Forgó bilincs. Toldó bilincs. Félbilincs csatlakozó elemmel. Félbilincs. Homlokzati állvány rendszerelemek Normál bilincs Forgó bilincs Fix 90, SW 22 48,3 mm-es átmérőjű csőhöz Acél és alumínium csőhöz egyaránt használható (DIN EN 74) SW 22 48,3 mm-es átmérőjű csőhöz Acél és

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Termék ismertető KG csatornacsövek és Idomok

Termék ismertető KG csatornacsövek és Idomok Termék ismertető KG csatornacsövek és Idomok 06-20-476-0-478 Fax: 06-29-325-113 E-mail: KG csövek és idomok: Szennyvíz, csapadékvíz elvezetéséhez megfelelő gravitációs csatornarendszer kialakítására alkalmas

Részletesebben

A FEKVŐ, HENGERES ACÉLTARTÁLYOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK MÓDOSULÁSA. Készítette: Pócsik Attila 2008.

A FEKVŐ, HENGERES ACÉLTARTÁLYOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK MÓDOSULÁSA. Készítette: Pócsik Attila 2008. A FEKVŐ, HENGERES ACÉLTARTÁLYOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK MÓDOSULÁSA Készítette: Pócsik Attila 2008. III/1. fejezet FÖLD ALATTI TARTÁLYOK A kifejezetten műszaki tartalmú előírások törlése Szerkezeti anyagoknál

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007803T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706613 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Ex Fórum 2009 Konferencia. 2009 május 26. robbanásbiztonság-technika 1

Ex Fórum 2009 Konferencia. 2009 május 26. robbanásbiztonság-technika 1 1 Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálata 2 Az elektrosztatikus feltöltődés folyamata -érintkezés szétválás -emisszió, felhalmozódás -mechanikai hatások (aprózódás, dörzsölés, súrlódás)

Részletesebben

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez Rövidített szabadalmi leírás Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez A találmány tárgya szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez, amely egy vízszintes tengely körül elforgathatóan ágyazott agyával

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1034/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ExVÁ Kft. Vizsgálólaboratórium (1037 Budapest, Mikoviny Sámuel u. 2-4.) akkreditált területe

Részletesebben

VIII. fejezet Glasroc F (Ridurit) tûzgátló burkolatok

VIII. fejezet Glasroc F (Ridurit) tûzgátló burkolatok VIII. fejezet Glasroc F (Ridurit) tûzgátló burkolatok VIII.1 Acéltartó burkolat.................................... 194 VIII.2 Acélpillér burkolat.................................... 195 VIII.3 Kábelcsatorna

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000462T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 62 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 10202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Porraloltó 6-12 kg.-os készülék

Porraloltó 6-12 kg.-os készülék Tűzoltó készülékek Porraloltó 6-12 kg.-os készülék Porraloltó 50 kg.-os készülék Porraloltó GLÓRAI készülék Habbaloltó IFEX készülékek Halonnal oltó készülék Széndioxiddal oltó készülék Japán gyártmányú

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01) !HU000006403T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29216 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás A nyomás IV. fejezet Összefoglalás Mit nevezünk nyomott felületnek? Amikor a testek egymásra erőhatást gyakorolnak, felületeik egy része egymáshoz nyomódik. Az egymásra erőhatást kifejtő testek érintkező

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 730 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 730 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005730T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 730 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 741052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003621T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 717071 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Egy könnyed mozdulat...

Egy könnyed mozdulat... Egy könnyed mozdulat... ÚJ MŰANYAG/GUMI CSATLAKOZÓ- ÉS ELOSZTÓDUGÓK LEGRAND ELOSZTÓSOROK ÚJ MŰANYAG CSATLAKOZÓ- ÉS ELOSZTÓDUGÓK KIEMELŐKAROS CSATLAKOZÓDUGÓ Húzza ki a csatlakozódugót egy egyszerű mozdulattal,

Részletesebben

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SHD-U EURO GARAT SZÁRÍTÓ CSALÁD

SHD-U EURO GARAT SZÁRÍTÓ CSALÁD Forgalmazó: Extrémplast Bt 8000 Székesfehérvár, Berényi út 1/A Tel.:22 784 270, Mobil:70 327 0746 info@extremplast.hu www.extremplast.hu SHD-U EURO GARAT SZÁRÍTÓ CSALÁD SHD-U "EURO" garatszárítók a fentről

Részletesebben

TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT

TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT Dr. Nyitrai János Dr. Nyolcas Mihály TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek III. tantárgyhoz Kézirat 2012 TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT "A" típusú feladat: Pneumatikus

Részletesebben

MAC 550 Profile. Felhasználói kézikönyv

MAC 550 Profile. Felhasználói kézikönyv MAC 550 Profile Felhasználói kézikönyv Lámpa A kisülő lámpáról A MAC 550 Profile-t az OSRAM HTI 400-as fényforrással való alkalmazáshoz tervezték. Ez az igen gazdaságos rövidívű forrás 7500 K színhőmérsékletű

Részletesebben

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA 1 Üzemképesség Működésre, a funkció betöltésére való alkalmasság. Az adott gépelem maradéktalanul megfelel azoknak a követelményeknek, amelyek teljesítésére

Részletesebben

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai Hidrosztatika A Hidrosztatika a nyugalomban lévő folyadékoknak a szilárd testekre, felületekre gyakorolt hatásával foglalkozik. Tárgyalja a nyugalomban lévő folyadékok nyomásviszonyait, vizsgálja a folyadékba

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez

horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM - XL, FUGAFORM - XDL Ipari padlók tervezése, kivitelezése

Részletesebben

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: Válaszoljatok a következő kérdésekre: 1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: a) zéró izoterm átalakulásnál és végtelen az adiabatikusnál

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 920 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 920 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003920T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 920 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 819995 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007338T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 338 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 731433 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A HELIOS kémény rendszer. Leírás és összeszerelés

A HELIOS kémény rendszer. Leírás és összeszerelés A HELIOS kémény rendszer Leírás és összeszerelés 1. Bemutatás: A HELIOS kémény rendszer" a legújabb kémény rendszer, amely a romániai piacon jelent meg és egy technikusokból álló csapat több éven át tartó

Részletesebben

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület:

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: A hidrofor a vízellátó rendszerek nyomásingadozásainak a kiegyenlítésére, valamint a hálózati nyomásfokozás segédberendezéseként alkalmazható. Szivattyú, kompresszor

Részletesebben

A DR-PAck fejlesztései PE fólia gyártástechnológiában

A DR-PAck fejlesztései PE fólia gyártástechnológiában A DR-PAck fejlesztései PE fólia gyártástechnológiában Transpack fõoldal vissza, home A DR-PAck fejlesztései PE fólia gyártástechnológiában Hazánkban számos vállalkozás tevékenykedik a fóliagyártás területén.

Részletesebben

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA Hidrosztatika a nyugvó folyadékok fizikájával foglalkozik. Hidrodinamika az áramló folyadékok fizikájával foglalkozik. Folyadékmodell Önálló alakkal nem rendelkeznek. Térfogatuk

Részletesebben

52 524 01 0100 31 01 Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

52 524 01 0100 31 01 Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000111T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 111 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2919 (22) A bejelentés napja: 2006..

Részletesebben

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA Tóth Gergő Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/436-0990 www.gradex.hu Pálossy, Scharle, Szalatkay:Tervezési

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000726T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 26 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 830 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

Szárítás kemence Futura

Szárítás kemence Futura Szárítás kemence Futura Futura, a nemzetközi innovációs díjat Futura egy univerzális szárító gép, fa és egyéb biomassza-alapanyag. Egyesíti az innovatív technikai megoldások alapján, 19-26 szabadalmazott

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005094T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 797487 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

1.10 VL. Négyszög légcsatorna. Légcsatorna rendszerek. Alkalmazás: A VL típusjelû, négyszög keresztmetszetû

1.10 VL. Négyszög légcsatorna. Légcsatorna rendszerek. Alkalmazás: A VL típusjelû, négyszög keresztmetszetû Alkalmazás: A VL típusjelû, négyszög keresztmetszetû l é g c s a t o r n a e l e m e k a l k a l m a z á s á v a l a nyomáskülönbség, a légsebesség és a szükséges légtömörség tekintetében többféle igény

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 828 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 828 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006828T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 828 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 742811 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZERKEZET és FORMA MÉRNÖKI IRODA Kft. 6725 SZEGED, GALAMB UTCA 11/b. Tel.:20/9235061 mail:szerfor@gmail.com STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szeged 6720, Szőkefalvi Nagy Béla u. 4/b. sz. alatti SZTE ÁOK Dialízis

Részletesebben

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája Folyadékok és gázok mechanikája A folyadékok nyomása A folyadék súlyából származó nyomást hidrosztatikai nyomásnak nevezzük. Függ: egyenesen arányos a folyadék sűrűségével (ρ) egyenesen arányos a folyadékoszlop

Részletesebben

Elektrokémiai fémleválasztás. Az elektrokémiai fémleválasztás speciális fogalmai és laboratóriumi kísérleti módszerei Galvántechnikai alapok

Elektrokémiai fémleválasztás. Az elektrokémiai fémleválasztás speciális fogalmai és laboratóriumi kísérleti módszerei Galvántechnikai alapok Elektrokémiai fémleválasztás Az elektrokémiai fémleválasztás speciális fogalmai és laboratóriumi kísérleti módszerei Galvántechnikai alapok Péter László Elektrokémiai fémleválasztás Fémleválasztás speciális

Részletesebben

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák watec Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák 2012 Watec Vertriebs GmbH Helyszíni betonozást alkalmazó korszerű kivitel www.watec.at

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 31/1-2000 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...4

Részletesebben

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése Méréstechnika Hőmérséklet mérése Hőmérséklet: A hőmérséklet a termikus kölcsönhatáshoz tartozó állapotjelző. A hőmérséklet azt jelzi, hogy egy test hőtartalma milyen szintű. Amennyiben két eltérő hőmérsékletű

Részletesebben

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ 1. Egy téglalap alakú háztömb egyik sarkából elindulva 80 m, 150 m, 80 m utat tettünk meg az egyes házoldalak mentén, míg a szomszédos sarokig értünk. Mekkora az elmozdulásunk?

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv /424 számú előírása az étkezési kazeinek és kazeinátok mintavételi módszereiről

A Magyar Élelmiszerkönyv /424 számú előírása az étkezési kazeinek és kazeinátok mintavételi módszereiről 6. melléklet a /2010. (..) VM rendelethez 35. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-86/424 számú előírása az étkezési kazeinek és kazeinátok mintavételi módszereiről

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 ( ) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 ( ) 1. ábra !HU000004393T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 393 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 016054 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 928 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 928 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004928T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 928 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 405256 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Talajmechanika II. ZH (1)

Talajmechanika II. ZH (1) Nev: Neptun Kod: Talajmechanika II. ZH (1) 1./ Az ábrán látható állandó víznyomású készüléken Q = 148 cm^3 mennyiségű víz folyt keresztül 5 perc alatt. A mérőeszköz adatai: átmérő [d = 15 cm]., talajminta

Részletesebben

Innovatív vízelvezetés. Geberit zuhany szerelőelemek falba rejtett lefolyóval

Innovatív vízelvezetés. Geberit zuhany szerelőelemek falba rejtett lefolyóval Innovatív vízelvezetés Geberit zuhany szerelőelemek falba rejtett lefolyóval Különösebb ördöngösség nélkül, egyszerűen beszerelhető Rengeteg időt takaríthat meg, kompromisszumok nélkül A zuhany szerelőelem

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

Tervezés katalógusokkal kisfeladat

Tervezés katalógusokkal kisfeladat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Számítógépes tervezés, méretezés és gyártás (BME KOJHM401) Tervezés katalógusokkal kisfeladat Járműelemek és Járműszerkezetanalízis Tanszék Ssz.:...... Név:.........................................

Részletesebben

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája Folyadékok és gázok mechanikája Hidrosztatikai nyomás A folyadékok és gázok közös tulajdonsága, hogy alakjukat szabadon változtatják. Hidrosztatika: nyugvó folyadékok mechanikája Nyomás: Egy pontban a

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004086T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 291294 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

3. Mérőeszközök és segédberendezések

3. Mérőeszközök és segédberendezések 3. Mérőeszközök és segédberendezések A leggyakrabban használt mérőeszközöket és használatukat is ismertetjük. Az ipari műszerek helyi, vagy távmérésre szolgálnak; lehetnek jelző és/vagy regisztráló műszerek;

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315 Speciális fűtőkazán ventilátoros olaj-/ gázüzemű égővel 6 70 88 48 (05/08) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE5 Cserekazán Logano G05, G5, SE45, SK45 típusokhoz Szerelés és karbantartás előtt

Részletesebben

háztartás gyorsfőzők 14. old. edények 16. old. kávéfőzők 17. old. serpenyők 16. old.

háztartás gyorsfőzők 14. old. edények 16. old. kávéfőzők 17. old. serpenyők 16. old. háztartás gyorsfőzők 14. old. edények 16. old. kávéfőzők 17. old. serpenyők 16. old. Fagor edények Egészséges ételek gyorsan és biztonságosan elkészítve. 10 L 8 8 L 6 6 L 4 4 L 2 Egészséges ételek A Fagor

Részletesebben

CSUKLÓS KAROK - TL TJ TS SOROZAT

CSUKLÓS KAROK - TL TJ TS SOROZAT A hegesztés nélküli szerelés egyszerűsége lehetővé teszi a megrendelő számára a szerelési időtartam és az átadási határidő csökkentését. CSUKLÓS KAROK - TL TJ TS SOROZAT őjű, AISI 304 rozsdamentes acélcsőből

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 326 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 326 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006326T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 326 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 0182 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,

Részletesebben