Gépkönyv Prímagáz RT Algyői töltőüzem 73-04/01 típ. Palettázógép átalakításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gépkönyv Prímagáz RT Algyői töltőüzem 73-04/01 típ. Palettázógép átalakításáról"

Átírás

1 Gépkönyv Prímagáz RT Algyői töltőüzem 73-04/01 típ. Palettázógép átalakításáról

2 Bevezetés: A berendezés a típ. Palettázógép elvi felépítése alapján készült a Prímagáz RT megbízásából. Feladata üres palackokkal teli konténerből gázpalackok a töltőterem szállítóláncára juttatása, a kiürült konténerek továbbítása, az üres konténerek teli palackkal megtöltése a töltőterem szállítóláncáról. A palettázógép a 48/11,5 (Prímagáz) típusú konténerek ürítésére és töltésére volt alkalmas, az új típus egyaránt alkalmas az 54/11,5 (Shell) és 48/11,5 (MOL és Prímagáz) típusú konténerek kezelésére. A két konténertípus közötti formátumváltást a berendezés átállítás nélkül oldja meg, a különböző típusú konténerek akár felváltva követhetik egymást. A berendezés veszélyes, fokozottan tűz- és robbanásveszélyes környezetben üzemel, emiatt üzemeltetése, karbantartása során figyelembe kell venni a speciális körülményeket, amelyeket a környezet határoz meg. Műszaki leírás: Főbb műszaki adatok: Típus: 73-04/01 Gyári szám: 001 Acélszerkezet: Tömeg: Hosszúság: Szélesség: Magasság: kg mm 2508 mm 550 mm Hidraulikus tolómű tápegység: Beépített elektromos teljesítmény: 5,5 kw Feszültség: 380V 50Hz Névleges folyadékszállítás: 52 l/min Olajtöltet: 180 l (AGIP OSO 46) Tömeg: 320 kg Hosszúság: 820 mm Szélesség: 620 mm Magasság: 1100 mm Beállítandó nyomás: 25 bar Pneumatikus vezérlés: Névleges nyomás: Levegőfogyasztás: 6 bar 900 l/min Ez a 2. oldal

3 Berendezés felépítése: Acélszerkezet: Álló váz, görgőkkel, megfogó körmökkel Tolómű kocsiszerkezet tolópofákkal Tolómű lineáris mozgatóegység Helyreigazító mechanizmusok Passzdarabok Hidraulikus betolómű Hidraulikus kitolómű kiegészítéssel Hidraulikus rendszer: Tolómű tápegység Betolómű tápegység Kitolómű tápegység Pneumatikus rendszer: Tele oldali vezérlőrendszer Üres oldali vezérlőrendszer Álló váz, görgőkkel, megfogókörmökkel: Az álló váz melegen hengerelt acél szelvényekből épül fel, amelyeket hegesztett és csavarozott kötések kapcsolnak egymáshoz. A váz hosszában végigfutó 2 pár 130x65-ös L-szelvény hasítékaiban görgők helyezkednek el, amelyek felső érintő felületén gördülnek a konténerek. A vázon 11 konténerpozíció található, amelyek számozása a töltőteremmel szemben állva jobb kéz felől kezdődik. A konténerpozíciókban a konténereket megfogókörmök tartják elmozdulás elleni rögzítésként. A megfogókörmöket a vázra erősített laprugók tartják. A menetirányban rögzítő körmöket pneumatikus munkahengerek húzzák le illetve tolják felső helyzetbe. A konténerek ellenkező irányban való mozgását munkahengerek nélküli megfogókörmök gátolják. Ezeket a körmöket a laprugók tartják felső helyzetben ütközővel határolva. A konténerek 1-11 pozíció felé mozgásuk során a passzív megfogókörmöket a körmök kiképzéséből adódóan áthaladóban lenyomják, visszafelé azonban megakadnak bennük. Az 1-es pozíció a konténerek felrakására szolgál, a 4-es pozícióban történik az üres palackok kitolása a konténerből. A 7-es pozícióban lehetséges konténerek felrakása és levétele, a 8-as pozícióban történik a teli palackok betolása, a 11- es pozíció szolgál a megtöltött konténerek levételére. A váz két oldalán határoló lemezek találhatóak, melyek a konténerek alsó síkja fölé emelkednek. A határoló lemezek között a konténerek játékkal helyezkednek el a mozgás közbeni befeszülés elkerülése céljából. Ezt a hézagot a kitoló és betoló pozícióban (4 és 8) betétlemezek csökkentik a konténerek keresztirányú mozgását csökkentendő. A felrakást lehetővé tevő pozíciókban bevezető lemezek segítik a konténer helyes felrakását. A görgősorok és a váz szélső elemei között lencsemintázatú lemezburkolat fedi a vázszerkezetet megkönnyítendő a karbantartáskori közlekedést. A váz egész hosszában vezetősínek találhatóak, ezen gördül a kocsiszerkezet. Ez a 3. oldal

4 Tolómű kocsiszerkezet tolópofákkal A tolómű kocsiszerkezet 3db hosszú és 1 db rövid kocsiból áll, hosszúsága 10 konténerosztásnak felel meg. A kocsik összekötő elemek segítségével csavarkötéssel kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes kocsik fő elemei hidegen hajlított U profilokból készülnek, melyeket zártszelvény összekötők kapcsolnak össze. Az U szelvényekben szinterbronz siklócsapágyakban ágyazva görgők helyezkednek el, melyek a vázszerkezet vezetősínjein gördülnek lehetővé téve a kocsiszerkezet hosszirányú mozgását, amely mozgás egy konténerosztás+100 mm amplitúdójú. A kocsikon konténerosztásonként tolópofák helyezkednek el, amelyek ugyancsak szinterbronz ágyazásban pneumatikus munkahengerek által mozgatva felnyílnak illetve lecsukódnak oly módon, hogy lecsukva a konténerek alatt akadálytalanul elmozognak, felnyitva pedig lehetővé teszik a konténerek tolását. A tolópofákon egy rugó ellenében lenyíló tolólemez található, amely hátrafelé menetben egy esetleges üzemzavar esetén kifordul, megakadályozva a felnyitva maradt tolópofa által a konténer visszahúzását. A 11-es pozícióhoz legközelebb eső rövid kocsi tolószemen keresztül csatlakozik a tolómű lineáris mozgatóegységhez. Tolómű lineáris mozgatóegység: A tolómű lineáris mozgatóegység egy melegen hengerelt lemezekből és L-acélokból hegesztett alaptartóból, 2050 mm névleges löketű 80/60 hidraulikus munkahengerből, két lineáris vezetékből és tolófejből áll. A két lineáris vezeték futókocsijaihoz erősítve, a hidraulikus henger által mozgatva végzi alternáló mozgását a tolófej, mely a tolószemen keresztül kapcsolódik a kocsiszerkezethez. Mindkét löketvéghez közel két 1 névleges méretű görgős fojtó található, mely löketvéghez közeledve illetve onnan kiindulva lassítja illetve gyorsítja a munkahenger mozgását. A fojtás karakterisztikája vezérpálya segítségével tetszőlegesen beállítható. A fojtás egyik célja a löketvégi ütközések megakadályozása, másik célja, hogy a tolómű ne ütközésszerűen gyorsítsa a konténereket. Úgy kell a fojtás karakterisztikáját beállítani, hogy a konténerekbe kapcsolódó tolópofa konténerrel találkozása után gyorsuljon a tolómű, de oly mértékben csak, hogy a gyorsító erőtől a pneumatikus munkahenger által rugózó tolópofa ne forduljon ki. A hidraulikus tápegység beállítási nyomása üzemi körülményektől függően bar legyen. Helyreigazító mechanizmusok: A helyreigazító mechanizmusok a vázra szerelt, pneumatikus munkahenger által mozgatott billenőkarok, melyek végén gumibakokon keresztül felfogott laposacél pofák találhatóak. Két helyreigazító mechanizmus található a gépen, az 1-es és a 7-es pozícióban. Feladatuk a pozíciókba felrakott konténerek helyre igazítása. A munkahenger mozgatásakor a laposacél pofa a felrakott konténer töltőteremtől távolabbi, szélső hosszszelvényéhez nyomódva a konténert a vázszerkezet tájoló betétéhez nyomja. A munkahenger másik véghelyzetében a pofa felett a konténer át tud haladni. Passzdarabok: A passzdarabok feladata, hogy a 48/11,5 és az 54/11,5 konténerek közötti méretkülönbséget áthidalják. A 4-es (kitoló) és 8-as (betoló) pozícióban találhatóak Felépítésüket tekintve pneumatikus munkahengerek által mozgatott csuklós mechanizmusok, melyek egy közel függőlegesen mozgó asztalrészből és két oldalszárnyból állnak. Lecsukott helyzetükben az 54/11,5 konténer elhalad fölötte. Ha a 4-es (kitoló) vagy 8-as (betoló) pozícióba 48/11,5 konténer érkezik, a passzdarab felnyílik, ezáltal az asztalrész áthidalja a konténer palacktalp síkja és a töltőszalag láncpálya fogadósíkja közötti nyílást, az oldalszárnyak pedig felnyílva oldalról megtámasztják a Ez a 4. oldal

5 mozgó palacksort. Hidraulikus betolómű A hidraulikus betolómű zártszelvény vázszerkezetből, fa párnával ellátott tolópofából, mozgató hidraulikus munkahengerből és golyós perselyben mozgó induktív edzett vezetőrúdból áll. A munkahenger előre-hátra mozgatja a tolópofát, melyet az induktív edzett vezetőrúd tart elfordulás ellen. A tolópofa elülső részét rugók húzzák a hátsó részhez oly módon, hogy a tolópofa erősen aszimmetrikus terhelés esetén függőleges tengely mentén elfordul, s ezt a tolópofa merev részén elhelyezett nyomócsapos szelepek jelzik. A hidraulikus tápegység beállítási nyomása üzemi körülményektől függően bar legyen. Hidraulikus kitolómű A hidraulikus kitolómű az eredeti kitolómű átalakításával készült. Az eredeti tolópofa a tolókosról le lett vágva, helyére egy új tolópofa került, amely két hidraulikus munkahenger segítségével névleges 300 mm lökettel többlet tolásra képes az eredeti kos mozgásához képest. Ennek segítségével lehetséges a nagyobb, 56/11,5 konténer teljes szélességéből kitolni a palackokat. A hidraulikus tápegység beállítási nyomása üzemi körülményektől függően bar legyen. Pneumatikus vezérlőrendszer: A berendezés vezérlése tisztán pneumatikus. Elektromos működtetéssel csak a tolómű, betoló, kitoló berendezés hidraulikus tápegységei meghajtása rendelkezik. Ezeket a tápegységeket robbanásbiztos elektromotorokkal kell ellátni. A pneumatikus rendszer két fő egységből, az üresoldali és teleoldali kapcsolásból áll. Ezen kapcsolások két kapcsolószekrényben helyezkednek el közvetlenül a betolómű és kitolómű mellett. A szekrényekben pneumatikus működésű logikai szelepek és útváltók, valamint a levegőelőkészítő egységek találhatóak.. A pneumatikus rendszer részét képezik még a szerkezeten elhelyezett, mechanikus működésű kapcsolószelepek, melyek a működés során a szerkezet elemeinek, a konténereknek és palackoknak helyzetét jelzik. Ezek a jeladó szelepek adnak információkat a két vezérlőszekrény számára. A tele- és üresoldali kapcsolásokat működési szempontból 4 illetve 3 részre osztottuk. Ezek önállóan működő egységek, melyek jeleket adnak egymás számára. A két szekrény, mint egység egymással is kommunikál. Mindezen kommunikációs vonalak kizárólag pneumatikus működésűek. A teleoldali kapcsolás részei: Tolómű kézi és automatikus vezérlése Betolómű és segédberendezései kézi és elektromos vezérlése Teleoldali tolópofák, teleoldali és közös megakasztó körmök vezérlése A fentieket összehangoló és a bejövő információk nagy részét feldolgozó logikai kapcsolás Az üresoldali kapcsolás részei: Kitolómű és segédberendezései kézi és elektromos vezérlése Ez a 5. oldal

6 Üresoldali tolópofák, üresoldali megakasztó körmök vezérlése A fentieket összehangoló és a bejövő információk nagy részét feldolgozó logikai kapcsolás Az egyes egységek, valamint a tele- és üresoldali szekrények kapcsolását a mellékelt rajzok mutatják. A rajzokon számozással vannak megkülönböztetve a kapcsolás belső, funkcionális részei, valamint szöveggel megjelölve a kézi vezérlés és kapcsolópultok elemei, melyek szövege egyértelműen utal azok szerepére. Az egyes egységek valamint a tele- és üresoldali szekrények egymással különböző mondatok szerint kommunikálnak. Ezeket a mondatokat a kapcsolószekrényekben elhelyezett pneumatikus látjelzők mutatják az automatikus működés közben. A mondatok jelentését az alábbiakban közöljük (nem részletezve az egyértelmű, önmagukat magyarázó mondatokat) : Hidraulika engedélyező jel: Kitoló hidraulika engedélyező jel van, Teleoldali automatika be van kapcsolva Tolómű alaphelyzetben: A hidraulikus tolómű munkahengere teljesen behúzott állapotban van, tehát nyomja az ott elhelyezett érzékelő szelep görgős karját. Tolómű véghelyzetben: A hidraulikus tolómű munkahengere teljesen kitolt állapotban van, tehát nyomja az ott elhelyezett érzékelő szelep görgős karját. Tolómű véghelyzethez közelít: A hidraulikus tolómű munkahengere kifelé halad, és közben a véghelyzet előtt elhelyezett egyirányú görgőkaros szelep fölött halad át. Csak ebben a mozgási irányban ad jelet. Tolómű indulhat: Nincs a 2,3,7,10,11 konténerpozíciók mindegyikében konténer Nincs Betolónál konténer majdnem megtelt jel, tehát betolás közben nem telt meg még a konténer az utolsó előtti sorig Mindezek ellenére a tolómű indulhat, ha a Kitolónál konténercsere kell jel megvan. Ez a jel az előzőekben leírt második feltételt nem bírálja fölül, az elsőt igen. A Betolónál konténercsere kell jel mindkét előző feltételt felülírja. Tolómű várjon: Ez a jel akkor áll fenn, ha a tolómű alaphelyzetéből a betoló vagy kitoló pozícióba 54/11,5 konténert fog tolni, de az adott pozícióban a passzdarab még nem csukódott le. Ez a 6. oldal

7 Konténer pozíció között nem mozoghat: Az erre a funkcióra szolgáló forgatókapcsoló a tiltó állásba van kapcsolva Konténer pozíció között mozgás engedélyezés megindult: Az erre a funkcióra szolgáló forgatókapcsoló az engedélyező állásba van kapcsolva, azonban a 7 pozíció helyreigazító mozgására időt biztosító időtag (PE 057) még nem járt le. Konténer pozíció között mozoghat: Az erre a funkcióra szolgáló forgatókapcsoló az engedélyező állásba van kapcsolva, azonban a 7 pozíció helyreigazító mozgására időt biztosító időtag (PE 057) már lejárt. Betoló működése engedélyezve: 6-7 tolókörmök lecsukva Konténer van 8 (betoló pozícióban Betolónál konténer nem telt meg Betolóba Shell (54/11,5) konténer megy/van VAGY Betolóba Prímagáz (48/11,5) konténer megy/van Betolónál passzdarab fent Betolóba Prímagáz (48/11,5) konténer megy/van: A tolómű 7-ből 8 pozícióba való legutóbbi mozgatás megkezdésekor ( Tolómű alaphelyzetben 7-8 tolókörmök felnyitva ) a 7-es pozícióban Prímagáz (48/11,5) konténer volt. Betolóba Shell (54/11,5) konténer megy/van: A tolómű 7-ből 8 pozícióba való legutóbbi mozgatás megkezdésekor ( Tolómű alaphelyzetben 7-8 tolókörmök felnyitva ) a 7-es pozícióban Shell (54/11,5) konténer volt. Tolómű indítást elfogad: A tolómű alaphelyzetben jel megjelent, és az e célra szolgáló jelmegszakító szelep (PE 069) holtideje még nemjárt le. Konténer 11-es pozícióba mozoghat: A kezelőpulton e célra elhelyezett nyomógombot megnyomták. Ezt a jelet megszünteti a Konténer a 11-es pozícióban jel Betolóban konténercsere kell: Konténer pozícióban mozoghat Ez a 7. oldal

8 Nincs konténer a 9-es pozícióban Nincs konténer a 8 (betoló) pozícióban VAGY Betoló tolófej hátul Betolónál konténer megtelt Kitolóban üres/nincs konténer Kitolóban ürítendő konténer Ez a két mondat folyamatosan váltakozva követi egymást, a működés bizonyos feltételeinek szigorú egymásutániságában Ez a folyamat a következőképpen zajlik: 1. Üres görgősor esetén, ha a 4 (kitoló) pozícióban nincs konténer Kitolóban üres/nincs konténer tolókörmök felnyitva 3-as pozícióban konténer Tolómű alaphelyzetben Logikai lépés, nincs jelezve, a PE 136 logikai modul átkapcsol tolókörmök felnyitva 4-es pozícióban konténer Tolómű véghelyzetben Kitolóba Shell (54/11,5) konténer megy/van VAGY Kitolóba Prímagáz (48/11,5) konténer megy/van Kitoló passzdarab fent Kitolóban ürítendő konténer 4. Kitolóban konténer kiürült Kitolóban üres/nincs konténer A folyamat ezután újraindul. A jelek a fenti körülmények ilyen szigorú egymásutánisága esetén követik egymást a fentiek szerint. Ez a 8. oldal

9 Kitolóba Prímagáz (48/11,5) konténer megy/van: A tolómű 3-ból 4 pozícióba való legutóbbi mozgatás megkezdésekor ( Tolómű alaphelyzetben tolókörmök felnyitva Konténer a 3-as pozícióban ) a 3-as pozícióban Prímagáz (48/11,5) konténer volt. Kitolóba Shell (54/11,5) konténer megy/van: A tolómű 3-ból 4 pozícióba való legutóbbi mozgatás megkezdésekor ( Tolómű alaphelyzetben tolókörmök felnyitva Konténer a 3-as pozícióban ) a 3-as pozícióban Shell (54/11,5) konténer volt. Kitolóban konténercsere kell: Kitolóban üres/nincs konténer Kitoló tolófej hátul 6-os pozícióban nincs konténer Kitolóban konténer kiürült: Kitoló tolófej elöl Kitolóban palacksor nincs a láncon Konténer 1-es pozícióból továbbhaladhat: Konténer 1-es pozícióból mozoghat nyomógombot megnyomták, majd az 1-es pozíció helyreigazító működésének befejeztével elengedték. Ezt a jelet megszünteti: 1-es tolóköröm felnyitva Tolómű véghelyzethez közelít Kitoló hidraulika engedélyező jel: Kitoló automatika működik Indikátorok A pneumatikus rendszer működéséhez a bemenő jeleket mechanikus vezérlésű 3/2 illetve 5/2 szelepek biztosítják. Mindazon érzékelési pontokon, ahol nem szabályos mozgású gépelem helyzetét vizsgáljuk, ún indikátorok használata vált szükségessé. Az indikátor lényege az, hogy az érzékelendő test (konténer, palack) és a szelep közé mechanikus leválasztót iktatunk, amely megóvja a szelepet a bizonytalan irányú és nagyságú erőhatásoktól. A berendezésen két fajta indikátor található: Univerzális indikátor: A pneumatikus szelep (FESTO R-3-1/4-B) lemez házban helyezkedik el, mely lemez házban egy Ez a 9. oldal

10 tengely forog. A tengelyre szerelt bütyköstárcsa bütyke elfordulás közben benyomja a szelep görgős karját, ezáltal a szelep kapcsol. A házon kívül a tengelyre szereltek egy ütköző kart és egy érzékelőpálca-tartót. Ezek mindegyike a tengelyhez képest bármely helyzetbe forgatva rögzíthető. A tengelyt a házhoz egy forgató csavarrugó kapcsolja. Az ütköző kar a házra szerelt ütköző által határolt mozgású. A tengelyt forgatva a rugó megfeszül. A kellő előfeszítéshez tartozó módon kell az ütköző kart rögzíteni, hogy az ütközőre feszülve a kívánt előfeszítési értéket kapjuk. A bütyköstárcsa megfelelő helyzetbe forgatásával és rögzítésével tudjuk a szelep kapcsolási pontját beállítani. Az érzékelő pálca tartójának beállításával, megfelelő hosszúságú és alakú pálca alkalmazásával az érzékelés pontos helye és módja kialakítható. Rugós-görgős konténerindikátor: A konténer alulról érzékeléséhez szolgál. Egy lemeztestből, a rá szerelt FESTO R-3-1/4-B vagy FESTO R-5-1/4-B szelepből, egy laprugóból és a laprugóra szerelt görgőből áll. A konténer a görgőre futva a laprugót deformálja. A laprugó benyomja a szelep görgős karját, ezáltal a szelep kapcsol. A görgőt túlnyomva sem tud olyan erőhatás kialakulni, amely a szelepet károsíthatná. A szelep a lemeztesten állíthatóan van elhelyezve. A szelepet úgy kell beállítani, hogy konténer nélkül ne legyen bekapcsolva, bármely típusú konténer által lenyomva a görgőt a szelep átváltson. A berendezés illeszkedése a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes környezethez A berendezés különlegesen veszélyes környezetéhez alkalmazására a következő műszaki intézkedéseket tette a gyártó: A berendezés valamennyi fém alkatrésze EPH-ba (egyenpotenciálú hálózat) van kötve, ezáltal valamennyi fém alkatrész galvanikus kapcsolatban áll egymással, ezáltal a statikus feltöltődés veszélye nem áll fenn. Az EPH megfelelőségét mérési jegyzőkönyv igazolja. A teljes vezérlés pneumatikus elven működik, ezáltal az elektromos szikraképződés veszélye vezérlési oldalon kizárt. A berendezés működése A berendezés működése során az 1-es illetve 7-es pozícióba felrakott konténerek szakaszos mozgással mozognak a 11-es pozíció felé. A mozgás minden esetben konténerpozíciótól konténerpozícióig történik, amely pozíciókban a megfogókörmök tartják fix helyzetben a konténereket. A mozgáshoz szükséges tolóerőt a tolómű lineáris mozgatóegység hidraulikus munkahengere biztosítja. A tolómű alaphelyzete az a szélső helyzet, amelyik az 1-es, véghelyzete az a helyzet, amelyik a 11-es pozíció felé esik. A mozgatás során a tolómű kocsiszerkezet alaphelyzetbe visszatér, felnyílnak azok a tolópofák, ahol a konténer továbbhaladása lehetséges. Alaphelyzetből a görgős fojtó által meghatározott gyorsulással elindul a tolómű. A tolópofák belekapaszkodnak az aktuális konténer haladási irányba eső alsó keresztirányú átkötő szelvényébe, és továbbvonszolják azt a következő konténerpozícióba. A tolómű véghelyzetében az összes tolópofa lecsukódik és a tolómű visszatér alaphelyzetébe. A konténer továbbmozgatása akkor lehetséges, ha előtte üres hely van, vagy szabadul fel a tolás során. A konténerek mozgatása kétféle: egyenkénti és csoportos. Egyenként mozog az 1,2,3; 6; 9,10 pozícókban levő konténer abban az esetben, ha az utána következő pozícióban nem található konténer, és az egyéb, alábbiakban részletezett feltételek is teljesülnek. Csoportosan mozog a 3,4,5 és a 7, 8 pozícióban levő konténer, ezek feltétele a 6-os illetve 9-es üres pozíció és a Ez a 10. oldal

11 konténercsoport cseréjének szükségessége. Az 1,2,3; 6; 9,10 pozíciókban levő aktív, munkahengerek által mozgatott megfogókörmök minden esetben lehúzódnak, amikor a tolómű alaphelyzetbe ér, és felhajlanak, amikor a tolómű egy véghelyzetéhez közeli meghatározott pozíciót előre haladtában elér. A 3,4,5 pozíciókban levő konténercsoport mozgását váltja ki, ha a 4 (kitoló) pozícióban nincs konténer, vagy kiürült a benne levő konténer. A 7-8 pozíciókban a mozgatást az váltja ki, ha a 8 (betoló) pozícióban nincs konténer, vagy a betoló megtöltötte a konténert. A 7-8 pozíció mozgása akkor lehetséges, ha a betoló oldali vezérlőpulton a pozíciókban a konténer mozgása a megfelelő választókapcsoló elfordításával engedélyezve van. Az 1-es pozícióból való konténermozgást a kitoló oldali vezérlőpulton található nyugtázó gomb megnyomásával lehet engedélyezni. Az engedélyezés megszűnik, mihelyt a konténert a 2-es pozícióba áttolta a tolómű. A 10-ből 11 pozícióba való konténermozgást a betoló oldali vezérlőpulton található nyugtázó gomb megnyomásával lehet engedélyezni. Az engedélyezés megszűnik, mihelyt a konténert a 11-es pozícióba áttolta a tolómű. A 3,4,5 illetve 7-8 pozícióban az aktív megfogókörmök csupán a csoport mozgásakor húzódnak le, amikor a tolómű alaphelyzetbe ér, és felhajlanak, amikor a tolómű egy véghelyzetéhez közeli meghatározott pozíciót előre haladtában elér. A 48/11,5 konténer haladási irányra merőleges mérete kisebb, mint az 54/11,5 konténeré, tehát ez nem éri át teljes szélességében a vázat. Ha a 4 (kitoló) vagy 8 (betoló) pozícióba 48/11,5 konténer érkezik, és a passzdarab nem volt felnyitva, a konténer beérkezésekor felnyílik, áthidalva az üresen maradt részt. A kitolás és betolás csak a passzdarab felnyitott helyzetében lehetséges 48/11,5 konténer esetében. Ha a 4 (kitoló) vagy 8 (betoló) pozícióba 54/11,5 konténer indul, és a passzdarab fel volt nyitva, a konténer pozícióba indulásakor lecsukódik. A tolómű várakozik, amíg ez meg nem történt. Ha a kitolóba ürítendő konténer érkezik, a kitolófej megindul előre. Egy sor palack szállítóláncra érkezésekor a tolófej megáll, és mindaddig vár, amíg a lánc a palackokat el nem szállítja. Ezutánújabb sort tol a láncra, s ez addig folytatódik, amíg a konténer ki nem ürül. Ezek után a tolófej visszatér alaphelyzetébe. Ha a betolóba üres konténer érkezik, a betolófej megvárja, míg a láncon elegendő számú palack össze nem gyűlik. Ekkor a palacksorompó a láncon beengedi a palackokat a betolófej elé. 6 db palack betolófej elé érkezése után a betoló betolja a palackokat, majd visszatér alaphelyzetébe. A láncon megfelelő számú palack összegyűltével a ciklus újraindul. Amint az utolsó előtti sor betolása megtörtént, az alaphelyzetébe visszatérő konténermozgató tolómű nem indulhat el mindaddig, míg a konténer teljesen meg nem telik, és a betolófej vissza nem tér alaphelyzetébe. Ennek bekövetkeztével a tolómű kicseréli a konténert. Az 1-es konténerpozícióból való mozgást engedélyező nyomógomb megnyomásakor az 1-es pozíció helyreigazító mechanizmusa elindul előre és helyretolja a konténert. A gomb elengedésére visszatér alaphelyzetbe, az engedélyezés ekkor válik aktívvá. A pozícióban tiltva a konténermozgást a tolókörmök ezen pozícióban való felhajtása és a megfogókörmök ezen pozícióban való lehúzása nem válik lehetővé. Eközben egy, az egyik épületoszlopon elhelyezett szemafor zöldre vált, jelezve ezzel a targoncás anyagmozgatónak,hogy a 7 pozícióban szabad konténert levenni vagy feltenni. A mozgást engedélyező pozícióba fordítva a Ez a 11. oldal

12 választókapcsolót a 7- es pozíció helyreigazító mechanizmusa elindul előre és helyretolja a konténert. Egy beállított idő lejártával a helyreigazító visszaindul, a szemafor pirosra vált, és lehetségessé válik a tolókörmök felhajtása, ezzel a konténertovábbítás lehetővé válik. Személyi feltételek A berendezés indítását gépszerelő vagy géplakatos szakmai végzettségű dolgozó végezze, aki rendelkezik a megfelelő mélységű pneumatikai és hidraulikai ismeretekkel, a berendezés felépítését és működését teljes mértékben ismeri, aki jelen gépkönyv tartalmát teljes terjedelmében ismeri, a gépkönyvben foglaltakat a gyakorlati munka során alkalmazni tudja. Ezen dolgozó közreműködése a teljes munkafolyamat során folyamatosan szükséges. A berendezés kezelését olyan dolgozó végezze, aki jelen gépkönyvben foglalt, a működésre és kezelésre vonatkozó részeket teljes mértékben ismeri és a gyakorlati munka során alkalmazni tudja. Ismernie kell pontosan a kezelőszervek elhelyezkedését és működését, valamint a rendellenességek esetén foganatosítandó teendőket. A kezelők szükséges számát minimálisan kettő főben kell meghatározni. Ez a két fő szükséges a gép működtetéséhez. Ezen túlmenően a technológiai folyamat által meghatározott módon kell a kezelő személyzet számát megállapítani. A kezelést végző két fő folyamatosan kell felügyelje a berendezés helyes működését, készen állva arra, hogy rendellenesség esetén a szükséges beavatkozásokat végre tudja hajtani. Tárgyi feltételek -Sérülésektől mentes, ép berendezés -Kezelőelemek épsége -Kezelőelem feliratok megléte és épsége -Energiaellátás megléte megfelelő paraméterekkel (ld műszaki adatok) -Megfelelő állapotú konténerek, amely megfelelőség minimális feltételei: -Felnyitott állapotban rögzíthető zárszerkezet -A berendezés görgőspályáján a konténer egyenletesen, rázkódás nélkül gördüljön -A konténer alsó síkjának síklapúságeltérése 4 mm-nél kisebb legyen -A konténer haladási iránnyal párhuzamos alsó gerendáinak elhelyezkedési tűrése 2 mm-en belül legyen -Műanyag léc zárszerkezet esetén a léc felső helyzetében stabilan álljon -A konténer belsejébe nyíló zárszerkezet esetén a konténer töltőterem felé eső, haladási iránnyal párhuzamos felső gerendájának egyenességtűrése 10 mm-en belül legyen. -A konténer haladási irányába eső, haladási irányra merőleges alsó gerendájának az alsó síktól való eltérése max 10 mm legyen. -A palackok mozgását a konténeren belül semmi ne akadályozza -Az üzem területén dolgozók számára előírt egyéni védőeszközök és munkaruházat - RITTAL kapcsolószekrény kulcs -Kéziszerszám készlet Kezelőelemek: Betoló oldalon a pneumatikus kapcsolószekrény mellett jobb kéz felé elhelyezkedő kezelő pulton található nyomógombok és forgatókapcsolók megfelelő szimbólumokkal ellátva, illetve a Ez a 12. oldal

13 kapcsolószekrénnyel szemközt található épületoszlopon elektromos nyomógombok és vészleállító gombok feliratokkal ellátva. Kitoló oldalon a pneumatikus kapcsolószekrény mellett bal kéz felé elhelyezkedő kezelő pulton található nyomógombok és forgatókapcsolók megfelelő szimbólumokkal ellátva, illetve a kapcsolószekrénytől balra, a kezelőpult felett, az épületoszlopon elhelyezett elektromos nyomógombok és vészleállító gombok feliratokkal ellátva. A berendezés indítása Gondoskodjon arról, hogy a berendezés görgőspályáján ne legyen konténer. -Győződjön meg arról, hogy a hidraulikus tápegységek elektromos rendszere feszültség alatt van, és a vészleállító gomb ki van oldva. -Kapcsolja rá a sűrített levegőt mindkét pneumatikus vezérlőszekrényre a szekrények alján található tolószelep segítségével -Kapcsolja a megfelelő forgatókapcsolót a mindkét vezérlőpulton a Vezérlés működik helyzetbe. -Kapcsolja mindkét vezérlőpulton a megfelelő forgatókapcsolót a Kézi üzemmód helyzetbe. -Nyomja meg mindkét vezérlőpulton az Automatika indít gombot. Ennek visszajelzéseként a Vezérlés és Kézi üzemmód látjelzők jelezni kezdenek. -Kapcsolja mindkét vezérlőpulton a megfelelő forgatókapcsolót a Passzdarab le helyzetbe. -Nyomja meg mindkét vezérlőpulton az Passzdarab átváltás gombot. Ennek hatására a passzdarabok, ha fel voltak nyitva, lecsukódnak. Lecsukott passzdaraboknál ez a művelet elhagyható. -Tele oldalon indítsa el a betoló tápegységet. A Betolófej hátra nyomógomb megnyomásával mozgassa hátsó helyzetbe a betolófejet. -Üres oldalon indítsa el a betoló tápegységet. A Kitolófej hátra nyomógomb megnyomásával mozgassa hátsó helyzetbe a kitolófejet. -Kapcsolja mindkét vezérlőpulton a megfelelő forgatókapcsolót a Automata üzemmód helyzetbe. Ennek visszajelzéseként a Kézi üzemmód látjelző megszűnik jelezni. -Indítsa el a konténermozgató tolómű hidraulikus tápegységet. Várja meg, hogy a tolómű előrehátra mozgása alatt megtegyen néhány ciklust. -Mindezek után a berendezés üzemkész. Berendezés kezelése A palettázó berendezés automata üzemmódban működik. A kezelés a konténerek mozgatását, Ez a 13. oldal

14 nyitását-zárását és felügyeleti tevékenységet foglal magában. Kézi üzemmódban csak a rendellenességek elhárítását kell végezni. Általános szabályként le kell írni, hogy üres palackokkal teli konténert feltenni csak az 1-es, üres konténert feltenni és levenni csak a 7-es, teli palackokkal töltött konténert levenni csak a 11-es pozícióban szabad. Üresoldal Konténer juttatása a kitolóműbe és a palettázógép további részeibe: Helyezzen villástargonca segítségével üres palackokkal teli konténert a palettázógép 1-es pozíciójában a görgőspályára. Ügyeljen arra, hogy a konténer típustól függetlenül a lehető legközelebb essen a váz külső széléhez, valamint az első megfogó körömpár és a határoló véglemez közé essen. Várja meg azt a helyzetet, amikor meggyőződött arról, hogy a targonca villája nem akadályozza a konténer mozgását. Nyissa ki a konténer zárszerkezetét a töltőterem felőli oldalon és gondoskodjon arról, hogy az lecsukódni ne tudjon. Nyomja meg a Konténer 1-es pozícióban mozoghat gombot. Ezt a gombot megtalálja az épületoszlopon az 1-es pozíció mellett és a kitoló melletti vezérlőpulton is. A gomb megnyomása közben a helyreigazító helyretolja a konténert. Várja meg, amíg ez megtörténik, s csak ekkor engedje el a gombot. A gomb elengedésére engedélyezetté válik a mozgás, ezáltal a tolómű a legközelebbi ciklusában elviszi a konténert a 2-es pozícióba. Az engedélyező jel ekkor megszűnik. Ismételje meg ezt a ciklust mindaddig, amíg a konténerek ürítésére van szükség. Felügyeleti tevékenység: Felügyelje a kitolómű működését. Rendellenesség észlelése esetén állítsa meg az üzemi leállító gombbal a kitoló hidraulikus tápegységet. Kapcsolja kézi üzemmódba a kitoló oldali vezérlőszekrényt a megfelelő kapcsoló Kézi üzemmód helyzetbe állításával. Mozgassa a berendezés elemeit a kézi üzemmódról szóló fejezet előírásai szerint. Hárítsa el a rendellenességet, majd kapcsolja a vezérlőszekrényt automata üzembe a megfelelő kapcsoló Automata üzemmód helyzetbe állításával. Indítsa el az üzemi indító gombbal kitoló hidraulikus tápegységet. Ezek után a berendezés folytatja a ciklust. Teleoldal: Konténer juttatása a betolóműbe: A betolóműbe konténer kétféle módon juthat. Egyszerű esetben meg kell várni azt, míg a kitoló felől konténer érkezik a betolóműbe. Ez esetben a megfelelő választókapcsolónak a Konténer pozíció között mozoghat állásban kell lennie. A másik helyzetben villástargonca segítségével megfelelő típusú üres konténert kell helyezni a 7-es pozícióba. Ez akkor történhet, ha a 7-es pozícióban nincs konténer (kézenfekvő módon), valamint a konténermozgatás a pozícióban nem történhet meg. Ezt az állapotot a megfelelő választókapcsoló a Konténer pozíció között nem mozoghat állásba kapcsolásával kell elérni. Nyissa ki a felhelyezendő konténer zárszerkezetét a töltőterem felé kerülő oldalon, és Ez a 14. oldal

15 gondoskodjon arról, hogy az lecsukódni ne tudjon.. Ezután a 7-es pozícióba a konténer felhelyezhető, ügyelve arra, hogy a konténert felülről engedje a megfelelő helyzetbe, hogy a konténer a 7-es pozícióban található konténerméret-érzékelőt ne károsítsa. A megfelelő választókapcsoló a Konténer pozíció között mozoghat állásba kapcsolásával a konténer 8-as (betoló) pozícióba mozgása lehetségessé válik. Ezt az átkapcsolást akkor szabad végrehajtani, ha meg van győződve róla, hogy a targonca a pozícióban nem kíván műveletet végezni. Felügyeleti tevékenység: Felügyelje a betolómű működését. Rendellenesség észlelése esetén állítsa meg az üzemi leállító gombbal a betoló hidraulikus tápegységet. Kapcsolja kézi üzemmódba a betoló oldali vezérlőszekrényt a megfelelő kapcsoló Kézi üzemmód helyzetbe állításával. Mozgassa a berendezés elemeit a kézi üzemmódról szóló fejezet előírásai szerint. Hárítsa el a rendellenességet, majd kapcsolja a vezérlőszekrényt automata üzembe a megfelelő kapcsoló Automata üzemmód helyzetbe állításával. Indítsa el az üzemi indítógombbal betoló hidraulikus tápegységet. Ezek után a berendezés folytatja a ciklust. Szükségessé válhat konténer levétele a 7-es pozícióból. Ez akkor történhet, ha a 7-es pozícióban van konténer (kézenfekvő módon), a konténer nem mozog, valamint a konténermozgatás a pozícióban nem történhet meg. Ezt az állapotot a megfelelő választókapcsoló a Konténer pozíció között nem mozoghat állásba kapcsolásával kell elérni. Ezután a 7-es pozícióbó konténer levehető. A megfelelő választókapcsoló a Konténer pozíció között mozoghat állásba kapcsolásával a konténer 8-as (betoló) pozícióból való mozgása lehetségessé válik. Ezt az átkapcsolást akkor szabad végrehajtani, ha meg van győződve róla, hogy a targonca a pozícióban nem kíván műveletet végezni. A 7-es pozícióban konténer cseréje hasonló módon történik, a pozíciók közötti mozgás tiltásával. A targoncavezető számára általánosan leírható, hogy a konténert mozgatni a 7-es pozícióban (feltenni illetve levenni) akkor szabad, ha az adott pozícióban a konténer nem mozog és a szemafor zöld jelzést mutat. Konténer kiengedése a 11-es pozícióba. Teli konténert levenni a 11-es pozícióban szabad. Oda a konténer akkor engedhető, ha zárszerkezetét már lezárták. A zárás után nyomja meg a Konténer 11-es pozícióba mozoghat gombot. Ennek hatására a tolómű a következő ciklusban a konténert elviszi a 11-es pozícióba. Az engedélyező jel ekkor megszűnik. Ügyeljen arra, hogy a betolónál a konténer utolsó előtti sorának megtelésének idejére szabaddá váljon a betoló utáni, 9-es pozíció. Ha a 9-es pozícióban ekkor konténer van, a tolómű mozgása megáll, és nem indítható el. Ennek megelőzésére ügyeljen arra, hogy a targonca elszállítsa a megtelt konténereket. Ha erre valami oknál fogva nincs lehetőség, állítsa le a betoló hidraulikus tápegység működését, mielőtt a betolómű az utolsó előtti sort betolná. Indítsa újra, mihelyt a 9-es pozíció szabaddá vált. Ha a nem kívánt helyzet mégis előállna, távolítsa el kézi üzemmódban a konténereket a pozícióból a kézi üzemmódra vonatkozó előírások szerint. Vészhelyzet esetén nyomja meg a kitoló és betoló oldalon egyaránt elhelyezett Palettázó Vész Ez a 15. oldal

16 STOP piros elektromos vészleállító gombot. Ennek hatására minhárom hidraulikus tápegység motorja leáll, ezáltal a nagy erejű mozgások megszűnnek. Berendezés leállítása rövid idejű üzemszünet (pihenőidő, műszakváltás stb.) esetén Állítsa le üzemi leállító gombokkal először a kitoló, aztán a betoló, majd a tolómű hidraulikus tápegységét. Üzemszünet után fordított sorrendben kapcsolja vissza őket. A berendezés a ciklust folytatja ott, ahol a munkát abbahagyták. Kézi üzemmód Kézi üzemmód az Automatika működik látjelző jele megléte esetén lehetséges. A kézi üzemmódot a megfelelő választókapcsoló Kézi üzemmód helyzetbe állításával lehet elérni. Ebben az üzemmódban a következő funkciók elérhetőek: Kitoló oldal: Kitoló tolófej előre Kitoló tolófej hátra ( a kitoló hidraulikus tápegység működése esetén) Passzdarab átváltás a választókapcsoló Passzdarab fel illetve Passzdarab le helyzetbe kapcsolása után a gomb megnyomásával. Betoló oldal: Betoló tolófej előre Betoló tolófej hátra ( a kitoló hidraulikus tápegység működése esetén) Hidraulikus tolómű előre Hidraulikus tolómű hátra ( a tolómű hidraulikus tápegység működése esetén) Passzdarab átváltás a választókapcsoló Passzdarab fel illetve Passzdarab le helyzetbe kapcsolása után a gomb megnyomásával. Palacksorompó nyitása Mindkét vezérlőszekrény kézi üzembe kapcsolása esetén az összes aktív megfogóköröm lehúzódik. Valamennyi hidraulikus tápegység kikapcsolásával, melyet a tápegység melletti leválasztókapcsolók kikapcsolásával és akaratlan bekapcsolásának megakadályozásával lehetővé válik a konténerek emberi erővel történő mozgatása. Ezt a műveletet fokozott elővigyázatossággal kell végrehajtani. Természetesen ez esetben a kitoló és betolófej hátsó helyzetben kell legyen. Ennek a műveletnek a végén az összes konténert el kell távolítani, majd automata üzembe visszatérés után a tolóművet néhány löketig járatni kell. A kitoló vezérlés kézi üzembe kapcsolásakor a betoló és a konténermozgató tolómű zavartalanul működik. A betoló vezérlés kézi üzemmódba kapcsolásakor a a betoló és a konténermozgató tolómű leáll, a kitoló magát a kitolás műveletét zavartalanul folytatja, a konténercsere értelemszerűen nem lehetséges. A kitolónál a vezérlés leállítása leállítja a betoló hidraulikus mozgásait is. Berendezés leállítása Ez a 16. oldal

17 Ne helyezzen fel több konténert sem az 1-es, sem a 7-es pozícióba. Ürítse ki teljesen a berendezés görgőspályáját. Állítsa le valamennyi hidraulikus tápegység működését. Kapcsolja mindkét vezérlőpulton a megfelelő forgatókapcsolót a Vezérlés állj helyzetbe. Szüntesse meg mindkét oldali pneumatikus szekrény levegőellátását a szekrények alján található tolószelep segítségével. Szüntesse meg a hidraulikus tápegységek feszültségellátását. Téli üzem esetén a hidraulikus tápegységek és pneumatikus vezérlőszekrények fűtését működtetni kell. Biztonsági előírások kezelésre vonatkozóan: Biztonsági kockázatok: Konténermozgató hidraulikus tolómű mozgó részei és a váz álló részei közé szoruló testrész akár végzetes kimenetelű sérülése. Hidraulikus kitoló és betolómű valamint más tárgy közé szoruló testrész akár végzetes kimenetelű sérülése. Elmozduló konténerben levő palack és targoncavilla ütközése során sérülő palackból való gázömlés veszélye Konténer nyitása és zárása közben elmozduló konténer által okozott sérülés veszélye Lecsukódó vagy felnyíló passzdarab által okozott zúzódásos vagy csonkulásos sérülés veszélye Ellenük való védekezés módja: A berendezés működése során soha ne lépjen be veszélyes területre! A veszélyes területek a következőek: Teljes vázszerkezet feletti terület Kitolófej és betolófej előtti láncpálya területek Kitolómű betonalapzata Betolómű 1 m-es körzete Amennyiben valamely rendellenesség elhárítása miatt szükségessé válik az adott területre történő belépés, a következőképpen kell eljárnia: Állítsa le az üzemi leállító kapcsolóval mindhárom hidraulikus tápegységet Kapcsolja ki mindhárom hidraulikus tápegység mellettük elhelyezett szakaszoló kapcsolóját, zárja le azokat lakattal, vagy állítson melléjük egy személyt, aki az illetéktelen bekapcsolást megakadályozza. Tartsa be mindig pontosan a konténer felrakására és levételére, valamint a konténer nyitására és zárására vonatkozó előírásokat, amelyek összefoglalva a következők: Üres palackokkal teli konténert csak az 1-es pozícióba helyezhet fel. Ezt csak akkor teheti meg, ha a pozíció tejesen üres. Üres konténert a 7-es pozícióba tehet fel, illetve onnan vehet le. Ezt akkor teheti meg, ha a pozícióban konténer nem mozog, és a szemafor zöld jelzést mutat. Teli palackokkal telt konténert csak a 11-es pozícióból vehet le, ezt csak akkor teheti, ha a Ez a 17. oldal

18 pozícióban konténer nem mozog. A konténer nyitását csak az 1-es pozícióban teheti meg a konténer felhelyezése után, amíg nem engedélyezte a pozícióból továbbhaladást. A pozícióból való továbbhaladást csak akkor engedélyezheti, ha a konténer zárszerkezetét kinyitotta, és meggyőződött arról, hogy a targonca villája a mozgást nem akadályozza. A konténerek mozgását a pozícióban akkor engedélyezheti, ha meggyőződött arról, hogy targonca a pozícióban nem kíván műveletet végezni. A konténer zárását csak a 10-es pozícióban végezheti a targonca 10-es pozícióba érkezése utáni nyugalmi helyzetben, a 11-es pozícióba való továbbhaladás engedélyezése előtt. Az engedélyezést akkor teheti meg, ha a konténer zárszerkezetét bezárta, és meggyőződött arról, hogy a targonca villája a mozgást nem akadályozza. A felnyitott passzdarab a pneumatikus vezérlőszekrény levegőnyomás elvételekor lecsukódik, illetve ezt követően nyomás alá helyezve a szekrényt felnyílik. A nyomás le- illetve rákapcsolását akkor végezze, ha meggyőződött arról, hogy a passzdarab mellett nem tartózkodik senki. Ugyanígy járjon el a passzdarab kézi mozgatásánál is, valamint minden kézi üzemmódú művelet végzésekor. Berendezés karbantartása Személyi feltételek: A berendezés karbantartását gépszerelő vagy géplakatos szakmai végzettségű dolgozó végezze, aki rendelkezik a megfelelő mélységű pneumatikai és hidraulikai ismeretekkel, a berendezés felépítését és működését teljes mértékben ismeri, aki jelen gépkönyv tartalmát teljes terjedelmében ismeri, a gépkönyvben foglaltakat a gyakorlati munka során alkalmazni tudja. Karbantartási anyagok: Tartalékalkatrész-jegyzékként átadott bemutató rajzokon meghatározott alkatrészek Hidraulika olaj: AGIP OSO 46, vagy annak megfelelő ISO VG 46 viszkozitási osztályú, HV teljesítményszintű hidraulikaolaj DIN szerint Kenőzsír MOL LZS 2, vagy annak megfelelő lítiumbázisú NLGI 2 konzisztencia fokozatú, EP adalékolású kenőzsír A fent jelölt hidraulikaolaj a gyártó által került feltöltésre, az más típussal lecserélhető, keverni azonban nem ajánlatos. Karbantartás eszközei: Villáskulcs készlet 2 garnitúra Csillagkulcs készlet Dugókulcs készlet ½ Dugókulcs készlet 3/8 torx fejekkel Hatszögkulcs készlet Csőfogó 2 Csavarhúzó készlet keresztfejű és torx kulcsokkal Ez a 18. oldal

19 Seeger fogó készlet Szerelőfogó FESTO ZMS-PK-3/4 Szétszerelő fogó FESTO ZDS-PK-3 Cső- és tömlővágó FESTO ZRS Csőkioldó segédeszköz FESTO QSO Egyéb kéziszerszámok Védőeszközök: A karbantartás során az általános karbantartó feladatokra vonatkozó munkaruházatot és egyéni védőeszközöket kell viselni illetve alkalmazni. Karbantartási feladatok: A berendezés karbantartása összetett, többrétű feladat, amelybe az ápolási feladatok mellett kifejezetten szakmai jellegű karbantartási feladatok is tartoznak. A feladatok megosztása kezelő és karbantartó dolgozók között a szakmai képzettség és a munkaszervezési szempontok figyelembevételével az üzemeltető feladata. Mindezek a feladatok a következők: Napi karbantartás: Berendezés megtisztítása a rárakódott szennyeződésektől. Pneumatikus kapcsolószekrények és vezetékek vizsgálata, levegőszivárgások elhárítása Pneumatikus kapcsolószekrényekben a levegőelőkészítő egységekből kondenzátum eltávolítása, ködolajozó olajszint ellenőrzése, szükség esetén utántöltése. A kondenzátum leeresztését téli időszakban fokozott figyelemmel, akár napjába többször is végre kell hajtani. Olajszivárgások ellenőrzése a hidraulikus berendezéseknél, szivárgások elhárítása. Havi karbantartás Hidraulikus tápegységek olajszintellenőrzése, olajutántöltés AGIP OSO 46 típusú hidraulikaolajjal Görgőspálya görgőinek ellenőrzése, károsodott, nehezen vagy egyáltalán nem forgó görgők cseréje Pneumatikus mozgatású berendezések mozgásának ellenőrzése, szükség esetén fojtóvisszacsapó szelepek segítségével a mozgási sebességek beszabályzása. Érzékelő indikátorok (mechanikus működtetésű pneumatikaszelepek) működésének, beállításának, rögzítettségének ellenőrzése Tolómű lineáris vezetősínek futófelületének kenése MOL LZS-2 zsír vékony rétegben történő felhordásával. Tolópofák mozgató munkahenger rúdfejeinek, passzdarab és helyreigazító munkahenger rúdfejeinek és csapágybakjainak kenése MOL LZS-2 zsírral. Görgős fojtó görgőtengelyeinek kenése nyomásálló, könnyen behatoló kenőanyaggal. Éves karbantartás Olajcsere hidraulikus tápegységekben. Olajminőség: AGIP OSO 46 típusú hidraulikaolaj. Szívóági és visszafolyóági szűrők cseréje Ez a 19. oldal

20 Mozgó berendezések csavarkötései meghúzásának ellenőrzése Betolómű lineáris tengely ellenőrzése, kiszerelése, csapágyak kiszerelése, kimosása, ellenőrzése. Zsírzás, szükség esetén csere. Zsír minősége: MOL LZS-2. Passzdarabok, helyreigazító szerkezetek tengelycsapjainak és csapágyperselyeinek ellenőrzése, szükség esetén cseréje. Pneumatikus munkahengerek, azok rúdfejeinek, csapágybakjainak, hozzájuk kapcsolódó tengelycsapjainak ellenőrzése, javítása, cseréje. Tolópofák rugóinak ellenőrzése, szükség esetén cseréje. A szerkezet acél elemei felületvédelmének ellenőrzése. A felületvédelem hibáinak kijavítása. Tolómű lineáris kocsi és vezeték ellenőrzése, szükség esetén csere. Ellenőrzési értékek: Levegőszivárgás: Levegőszivárgásként értékeljük sűrítettlevegős berendezés esetében azt a tömítetlenségi jelenséget, amely üzemszünet esetén, a környezetben való járműmozgás szünetelésekor füllel észlelhető levegőáramlást hoz létre nyitott kapcsolószekrény esetén, illetve a külső berendezések 1,5 m-es környezetében. Olajszivárgás: Olajszivárgásnak nevezzük hidraulikus berendezés esetében azt a jelenséget, amely esetében a tömített felület közelében olajcsepp gyűlik össze, majd onnan lecseppen. Nehezen forgó görgő: Görgőspálya görgőjét nehezen forgónak nevezzük, ha kézzel könnyedén körbeforgatva, a forgatást abbahagyva a görgő nem fordul szabadon még legalább fél fordulatot. Csavarkötések meghúzása: A csavarkötéseknek kézzel egyáltalán nem szabad mozgathatónak lenni. Meghúzásukat a szokásos szerszámokkal, közepes erővel kell végezni. Betolómű lineáris tengely: A lineáris tengelyt a munkahenger rúdfejével összekötő csavarkötést megszüntetve, a tengelyt kézzel mozgatva nem szabad érzékelhető mozgást mutatni. A lineáris tengelyen nem lehet tapintható benyomódás. Tengelycsapok: A perselyekben, rúdfejekben, csapágybakokban a csapok tűrése h9 értéktől nem térhet el, ellenkező esetben cserélni kell. Gömbcsuklós rúdfejek, csapágybakok: A gömbcsuklók lógása nem haladhatja meg a 0,2 mm-t. Olajszint: A hidraulikus tápegységek olajszintjét úgy kell beállítani, hogy a szintellenőrző mutatóüveg beosztásának legfelső vonalkájánál álljon. A tolómű tolópofáinak rugói olyan állapotban kell legyenek, hogy rugóerő ellenében elmozdítva, majd elengedve a pofát, az határozottan visszatérjen alaphelyzetébe. A tolómű lineáris kocsi függőleges irányban nem mozoghat a sínben 0,2 mm-nél nagyobb mértékben. Beállítási értékek, irányelvek: A tolómű hidraulikus tápegység alapnyomását bar értékre kell állítani az üzemi Ez a 20. oldal

EJD 220/220 XL. Üzemeltetési utasítás 05.05 - 50469518 07.08

EJD 220/220 XL. Üzemeltetési utasítás 05.05 - 50469518 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Üzemeltetési utasítás U 50469518 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220 ERD 220 06.10 - Használati utasítás 51133429 11.14 U ERD 220 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01 DS TS20-E 1.6 Használati utasítás hu KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Elektromos falvágó DS TS20-E 1.6 3 400 V Tartalomjegyzék 1. Általános információk 4 2. Leírás 5 3. Tartozékok 6 A gép első bekapcsolása előtt feltétlenül

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

TOPPER-NCT TNL-100AL, -120AL és -130A

TOPPER-NCT TNL-100AL, -120AL és -130A GÉPKÖNYV a TOPPER-NCT TNL-100AL, -120AL és -130A CNC vezérlésű esztergához NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. Tel:(+36-1) 46 76 300 Telefax:(+36-1) 46-76-309 TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

ESE 220. Használati utasítás 01.05- 50453567 07.08

ESE 220. Használati utasítás 01.05- 50453567 07.08 ESE 220 01.05- Használati utasítás U 50453567 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

ETV C16/C20. Üzemeltetési útmutató 06.08 - 51069904 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Üzemeltetési útmutató 06.08 - 51069904 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Üzemeltetési útmutató 51069904 07.12 U ETV C16 ETV C20 Konformitási nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben mőködő képviselője Típus

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

EJC M10. Használati utasítás 05.09 - 51145333 05.09

EJC M10. Használati utasítás 05.09 - 51145333 05.09 EJC M10 05.09 - Használati utasítás U 51145333 05.09 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

ETV 110-116. Üzemeltetési útmutató 12.05 - 50468497 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Üzemeltetési útmutató 12.05 - 50468497 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Üzemeltetési útmutató 50468497 07.12 U ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 Konformitási nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben mőködő képviselője

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás HydroCombi 10 D1150010 - V001 *D1150010-V001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

Használati melegvíz hőszivattyú

Használati melegvíz hőszivattyú HU Használati melegvíz hőszivattyú Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a használati melegvíz hőszivattyút választotta. Reméljük, készülékünk megfelel majd elvárásainak, és optimális szolgáltatást nyújt,

Részletesebben

567000-62 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW743N

567000-62 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW743N 567000-62 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW743N 10 11 14 13 39 12 3 8 7 6 5 4 2 1 9 A1 14 15 16 22 20 A2 2 17 18 19 21 25 26 24 27 23 22 A3 30 31 33 32 35 28 29 34 A4 A5 3 36 37

Részletesebben

S pumps, ranges 72-74-78

S pumps, ranges 72-74-78 GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK S pumps, ranges 72-74-78 S2, S3, S4, ST 55-520 kw Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat

Részletesebben

A TKT-1 kísérleti gázturbinás sugárhajtómű üzembentartási kézikönyve

A TKT-1 kísérleti gázturbinás sugárhajtómű üzembentartási kézikönyve A kísérleti gázturbinás sugárhajtómű üzembentartási kézikönyve A repülőtechnikát lehet tisztelettudóan magázni. A repülőtechnikát szabad becézni. De a repülőtechnikát letegezni SZIGORÚAN TILOS! 70-MFM

Részletesebben

Tolókapu motor digitális vezérléssel mágneses végállás kapcsolókkal max. 600kg-os kapu mozgatásához

Tolókapu motor digitális vezérléssel mágneses végállás kapcsolókkal max. 600kg-os kapu mozgatásához Tolókapu motor digitális vezérléssel mágneses végállás kapcsolókkal max. 600kg-os kapu mozgatásához Tel: 2960700 www.trioda.hu 1 Tartalomjegyzék Fontos megjegyzések...3 Szabványoknak való megfelelés...3

Részletesebben

FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014. Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta.

FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014. Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta. FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014 130 140 150 Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta. ZETOR A jelen kezelési utasítás célja, hogy megismertesse Önt a Zetor traktorkezelésével és karbantartásával.

Részletesebben

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely

Részletesebben

Használati utasítás RIDE LIFE. RIDE GIANT.

Használati utasítás RIDE LIFE. RIDE GIANT. Használati utasítás RIDE LIFE. RIDE GIANT. tárcsafék fogaskoszorú (racsni) váltótartó papucs nyeregállító csavar nyeregszár nyeregvázcső bilincs nyeregvázcső hátsó váltó hátsó rugóstag lánc nyereg kormányszár

Részletesebben

533222-50 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWS780

533222-50 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWS780 533222-50 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWS780 1A ábra i h g f e d c b a j k w l v m n o p q r s t u 1B ábra x hh y aa z gg bb ff cc dd ee 2 2. ábra 3. ábra jj ii 4. ábra 5. ábra

Részletesebben

EME 112. Használati utasítás 05.00- 77800708 07.08

EME 112. Használati utasítás 05.00- 77800708 07.08 EME 112 05.00- Használati utasítás U 77800708 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

K É Z I K Ö N Y V. Kiadó: BFI Magyarország Kft. Ingyenes kiadvány! 2012.

K É Z I K Ö N Y V. Kiadó: BFI Magyarország Kft. Ingyenes kiadvány! 2012. 1 K É Z I K Ö N Y V Kiadó: BFI Magyarország Kft. Ingyenes kiadvány! 2012. 2 Az anyagot készítette: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta:

Részletesebben

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EMELŐGÉPEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EMELŐGÉPEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ 1 VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EMELŐGÉPEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Az ebben a fejezetben felsorolt vizsgálati szempontokat valamennyi emelőgép esetében vizsgálni kell. Emelőgép: az a szakaszos

Részletesebben

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ. - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv -

NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ. - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv - NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv - Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 5 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 6 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 6 1.1 Az alkalmazott

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez analóg KOMFORT 24 K KOMFORT 24 V KOMFORT 24 VH KOMFORT 28 V KOMFORT 25 KD KOMFORT 29 VD digitális KOMPAKT 25 V FIGYELEM! Mielőtt

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott.

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. F I A T D O B L Ó K E Z E L É S É S K A R B A N T A R T Á S Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. Ezt

Részletesebben

MG.technikus. MODUL: 2206-06 Környezet-, tűz- és munkavédelem KIDOLGOZOTT TÉTELSOR

MG.technikus. MODUL: 2206-06 Környezet-, tűz- és munkavédelem KIDOLGOZOTT TÉTELSOR MG.technikus MODUL: 2206-06 Környezet-, tűz- és munkavédelem KIDOLGOZOTT TÉTELSOR 1 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, felügyeleti szerveit! I. A MUNKAVÉDELEM

Részletesebben

CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM

CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM Beszerelési kézikönyv CLAS EVO 24/28 FF CLAS EVO SYSTEM 24/28/32 FF V00 Áttekinté Tanácsok a beszerelő szakember részére...3 CE megjelölés...3 Biztonsági előírások...3 Termékleírás...4

Részletesebben